Page 1

სამშენებლო აღჭურვილობისა და მასალების კომპანია

სამშენებლო აღჭურვილობისა და მასალების კომპანია


1

sarCevi

produqtebi

tenderiusis produqtebi .......................................................................................................................................................................................... ratom tenderiusi? ...........................................................................................................................................................................................

2

tenderiusis servisebi ...........................................................................................................................................................................................

4

polieTilenis (PE) milebi ...........................................................................................................................................................................................

5

........................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................

2

3


3

4

tenderiusi

servisebi

tenderiusi ratom? rodis? fasebi da xarisxi!

დღევანდელ, ქართული სამშენებლო ბაზრის დიდ წილს ტენდერები შეადგენს. ინვესტიციები ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პროექტებში სულ უფრო დიდ მასშტაბებს იღებს.მაგალითად 2009 წელს მუნიციპალური პროექტების ბიუჯეტი 271 მლნ. ლარი იყო (წყალმომარაგება კანალიზაციის რეაბილიტაცია 59მლნ. ლარი - 21%; ) 2010 წლის ბიუჯეტი 316 მლნ. ლარი (წყალმომარაგება კანალიზაციის რეაბილიტაცია 156,7 მლნ. ლარი - 50%; ) მოსალოდნელია, რომ 2011 წლის ბიუჯეტი 748 მლნ. ლარით განისაზღვრება საიდანაც დაახლოებით 221 მლნ. ლარი წყალმომარაგების პროექტებზე იქნება მიმართული. წლიდან წლამდე ზრდის ტენდენცია სახეზეა რაც რეალური გამოწვევაა საპროექტო და სამშენებლო ორგანიზაციებისთვის. ტენდერი სპეციფიკური საკითხია, მისი მოგება სასიამოვნოა, მაგრამ უფრო სასიამოვნო დროულად გაფორმებული მიღებაჩაბარების აქტია. სატენდერო წინადადების მომზადება დიდ ძალისხმევას, სიზუსტეს და ანალიზს მოითხოვს, რათა შემდეგ თავიდან აცილებული იქნეს პრობლემები, როგორიცაა არასწორად ან ძალიან დაბალ, არარეალურ ფასად განფასებული მასალები.დამკვეთი ითხოვს მაღალ ხარისხს დაბალ ფასად. კონტრაქტის გაფორმებიდან, ობიექტის ჩაბარებამდე, ფასები იცვლება.ამის გამო ხარჯთაღრიცხვაში ცვლილებებს არავინ შეიტანს,რაც პირდაპირ გავლენას ახდენს თქვენს ფინანსურ მდგომარეობაზე,იმიჯზე და პროექტის საბოლოო მიზანზე. ტენდერიუსის შექმნა ქართულ სამშენებლო ბაზარზე არსებულმა ტენდენციებმა, მოთხოვნამ და არასათანადო ხარისხით, კვალიფიკაციით მიწოდებამ განაპირობა. ჩვენ დავინახეთ პოტენციალი და ცარიელი ნიშა, რათა სატენდერო სეგმენტისთვის მისთვის მისაღები, მოქნილი, მასზე მორგებული, ორიენტირებული სერვისი და პროდუქტები შეგვეთავაზებინა, რასაც კომპანიის სახელიც მოწმობს. ტენდერიუსი სამშენებლო კომპანიებს და საპროექტო ორგანიზაციებს სამუშაოების ნებისმიერ ეტაპზე სთავაზობს თანამშრომლობას. საპროექტო ორგანიზაციებს მოსამზადებელი ეტაპი: ·

კონსულტაცია პროექტის მომზადებისას აღჭურვილობისა და მასალების ფასების, სპეციფიკაციების და ტექნიკური ლიტერატურის შესახებ განხორციელების ეტაპი:

·

tenderiusi სამშენებლოა აღჭურვილობისა და მასალების კომპანია

კონსულტაცია პროექტში ცვლილებების შეტანისას

სამშენებლო კომპანიებს მოსამზადებელი ეტაპი: ·

კონსულტაცია სატენდერო წინადადების მომზადებისას აღჭურვილობისა და მასალების ფასების, სპეციფიკაციების, მოწოდების ვადებისა და პირობების შესახებ განხორციელების ეტაპი:

·

შესყიდვების და მომარაგების დაგეგმარება და განხორციელება კალენდარული გრაფიკის მიხედვით

·

ალტერნატიული წინადადების შეთავაზება

·

პროდუქტის დამკვეთთან შეთანხმება

·

სამშენებლო მოედნამდე პროდუქტის მიწოდება

ამ ყველაფრის საშულებას გამოცდილება, სამშენებლო ბაზრის ცოდნა, მოწოდების საკუთარი არხები და თქვენი მოთხოვნების, ინტერესების გათვალისწინება გვაძლევს. ჩვენ გვაქვს თქვენს ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისი ფასები და ხარისხი, როგორსაც დამკვეთი ითხოვს. ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ პარტნიორები

სერვისები: § მილები (პოლიეთილენი PE,პოლივინილქლორიდი (PVC), ფოლადი § ფასონური ნაწილები § შემდუღებელი აპარატები § წყლის ტუმბოები ( ჰორიზონტალური და ვერტიკალური) § სახანძრო ჰიდრანტები (მიწისზედა და მიწისქვეშა) § სამშენებლო მოსაპირკეთებელი მასალები § სხვა სამშენებლო აღჭურვილობა და მასალები


26

tumboebi

KSB-ს ტუმბოები: გლობალური პროდუქტი გლობალური ხარისხი

: KSB Group-ის პარტნიორი საქართველოში

27

tumboebi

KSB Group გახლავთ ტუმბოების, ურდულების და მათთან დაკავშირებული სისტემების მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერი მწარმოებელი. მსოფლიოს 19 ქვეყნის 30 ქარხანაში 14 000-ზე მეტი თანამშრომელი განუწყვეტლივ მუშაობს ნებისმიერი გამოყენების სფეროში მომხმარებელთა მოთხოვნების მაქსიმალურად დასაკმაყოფილებლად.დაწყებული კომუნალურით, ინდუსტრიულ,წყლის (წყალმომარაგება,დრენაჟირება,კანალიზაცია), დამთავრებული წიაღისეულის მოპოვების საჭიროებამდე. 130 წლიანი ისტორიითა და გამოცდილებით KSB გთავაზობთ ტუმბოებს,ურდულებს და მათ ავტომატურ სისტემებს, რომლებიც მაღალი ენერგო ეფექტურობით გამოირჩევიან.ოპტიმიზირებულია არა მხოლოდ ცალკეული კომპონენტები, არამედ მთლიანი ჰიდრავლიკური სისტემა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დაზოგოთ ენერგია, ხარჯები და შეამციროთ გარემოზე ზემოქმედება.


26

tumboebi

27

tumboebi


26

27

PE milebi

პოლიეთილენის მილები ფიტინგები შემდუღებელი აპარატები

PE milebi

polieTilenis milebi 1.istoria ტექნოლოგიის განვითარებამ, განაპირობა პლასტიკური ნედლეულის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება. დაბალი სიმკვრივის პოლიეთილენის მილი (PE 32 LD=PE), 1950 წელს პირველად გამოიყენეს სასმელი წყლის სისტემისთვის. მოგვიანებით PE 63 წარმატებით იქნა აპრობირებული სისტემებში, რომლებშიც მაღალი წნევა არაა მოთხოვნილი.(მაგალითად ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირება) განვითარების შემდეგი ეტაპი, მეორე თაობის ნედლეული PE 80-ა. ამგვარად PE 80 -ს მილები გამოიყენება სასმელი წყლის და ბუნებრივი აირის სისტემებში . მესამე თაობის PE 100 ნედლეული 1990 წელს შემუშავდა და გამოირჩევა მაღალი მაჩვენებლებითა და ეკონომიურობით,გამოიყენება წყლის, სასმელი წყლის და ბუნებრივი აირის სისტემებში.

პირველად სასმელი წყლისათვის მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენის მილები გამოყენებულ იქნა 1960 წელს აშშ-ში და კანადაში. იმ დროს განხორციელებული პროექტები დღემდე ფუნქციონირებს ყველანაირი შეფერხების გარეშე. I თაობის ნედლეული; PE 32 (LDPE), PE 40 (LDPE), P63 (HDPE) II თაობის ნედლეული; PE 80 (MDPE), PE 80 (HDPE) III თაობის ნედლეული; PE 100 (HDPE) პოლიეთილენის მილების უპირატესობები §

მსუბუქი და მოქნილი

§

ადვილად დამონტაჟებადი

§

მასალისა და მონტაჟის ნაკლები ხარჯი

§

ექპლუატაციასა და მომსახურეობაში ადვილი

§

მიწისქვეშა მოძრაობების დროს დაზიანების ნაკლები საშიშროება.

§

დარტყმა გამძლე. შეერთების ადგილის გარღვევის საფრთხის არ არსებობა.

§

დიამეტრების და სამუშაო წნევების ფართო არჩევანი

§

საშუალო საექპლუატაციო ვადა 50 წელი

§

უძლებს UV რადიაციას.

§

მაღალი გამტარუნარიანობა

§

ქიმიურად მედეგი.არ საჭიროებს კათოდურ დაცვას. კოროზიის საფრთხის არ არსებობა

§

არ ცვლის წყლის სურნელს და გემოს, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხოა.

§

შეუძლებელია მცენარის და ხის ფესვების შეღწევა მილში.

2.polieTilenis nedleulis klasifikacia პოლიეთილენის მილებისა და ფიტინგის პროდუქციში გამოყენებული ნედლეული კლასიფიცირდება MRS მაჩვენებლით (მინიმალური მოთხოვნილი გამძლეობა)მაგალითად, PE 100 საშუალოდ 50 წელს ძლებს შიდა წნევის 20°-ზე მუშაობის შემთხვევაში.

: Turan Makina-ს პარტნიორი საქართველოში

ნედლეულის სიმკვრივის გაუმჯობესებამ განაპირობა მექანიკური გამძლეობის მაჩვენებლის ზრდა,კედლის სისქისა და წონის შემცირება. მაგალითად ავიღოთ PE 32,PE 63, PE 80 და PE 100-ის D=110 PN10 მილი

*s-კედლის სისქე; m- კილოგრამი/მეტრი


26

27

PE milebi

3.gamoyenebis sferoebi

PE milebi

kalkulaciis safuZvlebi 1.kedlis sisqis kalkulacia

·

სასმელი წყლის მილსადენები

·

საირიგაციო მილსადენი (წნევით)

·

გაზსადენი

·

გამწმენდი ნაგებობებისა და სისტემების მილსადენი

·

სასმელი წყლის გამწმენდი მოწყობილობების მილსადენი

·

საცურაო აუზის მილსადენი

·

დაწნეხილი ჰაერის ქსელი

·

მყარი მასალების ტრანსპორტირების ქსელი

·

ქიმიური ნივთიერებების ტრანსპორტირება

·

თერმოიზოლაციური მილები

·

კაბელის დაცვის მილი

·

მყარი ნარჩენი მეთანის ევაკუაციის ქსელი

·

მყარი ნარჩენების დრენაჟის ქსელი

·

კანალიზაციის ქსელი

·

ჰიდროელექტრული მოწყობილობები

კედლის სისქის კალკულაციისთვის გამოიყნება ISO 161-1 სტანდარტით მოცემული ფორმულა

PN : ნომინალური წნევა - (bar), 1 bar=0,1 N/mm² s :კედლის სისქე - (მმ) S : მილების სერია S=da/2.s (-) Qs:გაჭიმვადი ზეგავლენა - (N/მმ²) SDR : განზომილების სტანდარტული კოეფიციენტი Da : მილის გარე დიამეტრი - (მმ) გამომდინარე აქედან კედლის სისქე არის:

რადგანაც, რაც გაჭიმვადი ზეგავლენის კალკულაცია დამოკიდებულია დაცულობის ფაქტორზე, დაცულობის ფაქტორი განხილული უნდა იყოს ფორმულაში.

4.eqspluataciis vada

PE-ს საშუალო სამუშაო ტემპერატურა 20°-ზე იყო გათვლილი. რაც უფრო მეტია სამუშაო ტემპერატურა,მით უფრო ნაკლებია მილის საექპლუატაციო ვადა.იმ შემთხვევაში თუ პროექტში მოთხოვნილია 20° მეტი,მაშინ მილი უნდა შეირჩიოს შემდეგი კოეფიციენტებით:

2. hidravlikuri kalkulacia თუ გამავალი ნაკადის მაჩვენებელი თხევადი ნაკადის გზაზე მუდმივია,მაშინ უწყვეტობა მიღწეულია

Q: დინების ტემპი - (მ³/სთ) A: მილის კვეთა - (მმ²) V: სითხის სიჩქარე - (მ/წმ)

თუ ნაკადის მაჩვენებლი გაზისა და ორთქლის ნაკადის გზაზე მუდმივია,მაშინ უწყვეტობა მიღწეულია.

m:გამავალი ნაკადის მაჩვენებელი - (კგ/სთ) p:გამავალი მასალის სიმკვრივე (კგ/მ³)

3. wnevis kargva ჰიდრავლიკური წნევის კარგვაზე, გავლენას ახდენს შემდეგი ფაქტორები: მილსადენის სიგრძე, მილის დიამეტრი, პირდაპირი ხაზი, მილის უწყვეტობა, მილის შეერთებები ( ფიტინგები და არმატურა) ,სითხის სიმკვრივე, დინების ტიპი( რეგულარული და არარეგულარი). მთელი წნევის კარგვა შეადგენს თითოეული და სხვადასხვა წნევის კარგვების ჯამს.


26

27

PE milebi

PE milebi

3.1 yoveli da sxvadasxva wnevis kargvis kalkulacia

4. hidravlikuri Soki

შემდეგი ფორმულა გამოიყენება მაღალი ენერგიის კარგვის (რომელიც გამომდინარეობს დინების რაოდენობიდან, დინების სიჩქარიდან და წნევის დაკარგვიდან) ან წნევის კარგვის კალკულაციისთვის.

ჰიდრავლიკური შოკის გამომწვევი მიზეზი ქსელში წყლის ნაკადის მოძრაობის უეცარი შეჩერება ან მიმართულების შეცვლაა.ხმაურისა და ვიბრაციის გამოწვევის გარდა მას შეუძლია დააზიანოს მილსადენი

di: მილის შიდა დიამეტრი - (მმ) l:მილსადენის სიგრძე - (მმ) V: საშუალო დინების სიჩქარე - (მ/წმ) λ: სითხის სიმკვრივე - (კგ/მ³) I: ხახუნის კოეფიციენტი G:გრავიტაცია - (9.81 მ/წმ²)

a: წნევის ტალღის დიფუზური სიჩქარე - (მ/წმ) v: სითხის დინების სიჩქარე - (მ/წმ) p: სითხის სიმკვრივე - (კგ/მ³)

მაღალი ენერგიის დაკარგვა გამოხატავს მილსადენში აწევის განსხვავებას, მოთხოვნილის დენის სიჩქარის მისაღწევად. ხახუნის კოეფიციენტი გამოიხატება შემდეგ ფორმულაში:

პრაქტიკულად, Ps მაჩვენებელი შეიძლება იყოს უარყოფითი და დადებითი დადებითი: არმატურის დაკეტვის დროს და ტუმბოს გახსნის დროს. უარყოფითი: ტუმბოს დაკეტვა ან უეცარი ცვლილება ჰიდრავლიკურ შემადგენლობაში (დინების სიჩქარის შემცირება).

5.Termuli gafarToeba Re: რეინოლდის ციფრი - (v.d/v) V: კინეტიკური წყლის თხევადობა - 1,31. 16-6 მ²/წმ K: მილის ზედაპირის ჰიდრავლიკური სიგლუვე - მ

HDPE(PE80,PE100) მილების მონტაჟისას მათი გაფართოება ან შეკუმშვა დამოკიდებულია ტემპერატურულ ცვლილებაზე. PE მილის 1 მეტრზე ,ყოველი K მონაცემი იანგარიშება (1K=1° C) მაშინ ცვვლილებისას იქნება 0.18 მმ-ით გაფართოება ან შეკუმშვა. PE მილის 1 მეტრზე ,ყოველი K მონაცემი იანგარიშება (1K=1° C) მაშინ ცვვლილებისას იქნება 0.18 მმ-ით გაფართოება ან შეკუმშვა.

განასხვავებენ სიგლუვის ორი სახეობას: კედლის სიგლუვე ''K'' და სამუშაო სიგლუვე ''kb” გამომდინარე იქედან,რომ მილების გაფართოება ან შეკუმშვა დამოკიდებულია ტემპერატურულ ცვლილებაზე და 12მიანი PE მილის სამუშაო ნორმალური ტემპერატურა არის Tv=20°C,მაქსიმუმი T1=65°C, ხოლო მინიმუმი კი T2=10°C გაფართოების კალკულაცია ხდება შემდეგნაირად: V: დინების სიჩქარე Je: ენერგიული ხაზის ცენტრალური ტენდენცია Kb: მართვის სიგლუვე G: გრავიტაცია V: კინეტიკური სიმტკიცე D=: მილის შიდა დიამეტრი

3.2 wnevis kargva fitingebSi

: ფიტინგის გამძლეობის ხარისხი : სითხის სიმკვრივე - (კგ/მ³) v: დინების სიჩქარე - (მ/წმ) n: ფიტინგის ნომერი

3.3 wnevis kargva armaturaSi

:ფიტინგის გამძლეობის ხარისხი : სითხის სიმკვრივე - (კგ/მ³) v: დინების სიჩქარე - (მ/წმ) n: ფიტინგის ნომერი

მილების შეერთების რამდენიმე სახეობა არსებობს. შეუძლებელია წნევის კარგვის წინასწარი ზუსტი კალკულაცია, ამიტომ საშუალოდ ეს მაჩვენებელი 3-5% უნდა გაითვალოს.

გაფართოება: შეკუმშვა:

Ls: ფიქსირებული დისტანცია - (მმ) d: მილის გარე დიამეტრი - (მმ) K: ფაქტორი HDPE მილისთვის 26

6. moxris radiusi მაქსიმალური მოხრის კუთხე PE მილებისთვის იანგარიშება შემდეგი ფორმულით

R : დახრის რადიუსი - (მმ) Dm : მილის საშუალო დიამეტრი - (მმ) E : მილის ელასტიურობის მოდული - (N/მმ²)

: დაჭიმვადობა - (N/მმ²) მოხრის რადიუსის ფორმულA თხელ კედლიანი მილებისთვის

Rm: მილის საშუალო რადიუსი - (მმ) S: კედლის სისქე - (მმ)


26

27

PE milebi

PE milebi

ra: მილის გარე რადიუსი E: გაჭიმვადობის უკუქმედება (%) (არ უნდა აღემატებოდეს 2,5%) მოხრის რადიუსის ფორმულა თხელ კედლიანი მილებისთვის

D=

7. ganzomilebis cxrili D= 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600

SDR41-PN4 S.mm

კგ/მ

SDR33-PN5 S.mm

კგ/მ

SDR27.6-PN6 S.mm

2,0 2,7 4,0 5,1 6,6 8,2 10,2 7,7 8,7 9,8 11,0 12,3 13,7 15,4 17,4 19,6 22 24,5 29,4 34,4 39,2

7,52 9,55 12,1 15,3 19,0 23,6 29,9 38 48,1 60,9 75,2 108 147 192

9,7 10,9 12,3 13,8 15,3 17,2 19,3 21,8 24,5 27,6 30,6 36,7 42,9 49

9,37 11,80 15,10 19,00 23,40 29,40 37,10 47,20 59,70 75,60 93,10 134 183 238

12,9 16,3 20,3 25,7 32,7 43,5 58,0

კგ/მ

0,314 0,444 0,625 0,906 1,36 1,78 2,21 2,86 3,66 4,50 5,68 6,99 8,77 11,02 14,04 17,77 22,46 27,69 34,77 43,91 55,75 70,86 89 110 157 215 281

SDR21-PN8 S.mm

2,0 2,4 3,0 3,6 4,3 5,3 6,0 6,7 7,7 8,6 9,6 10,8 11,9 13,4 15,0 16,9 19,1 21,5 23,9 26,7 30,0 33,9 38,1 42,9 47,7 57,2

კგ/მ

0,239 0,359 0,565 0,807 1,16 1,74 2,20 2,80 3,68 4,63 5,73 7,26 8,90 11,22 14,13 17,94 22,84 28,90 35,70 44,70 56,50 72,00 91,20 115 143 205

SDR17-PN10 S.mm

კგ/მ

2,0 2,4 3,0 3,8 4,5 5,4 6,6 7,4 8,3 9,5 10,7 11,9 13,4 14,8 16,6 18,7 21,1 23,7 26,7 29,7 33,2 37,4 42,1 47,4 53,3 59,3

0,187 0,295 0,453 0,721 1,02 1,46 2,17 2,76 3,46 4,52 5,71 7,05 8,93 11,0 13,70 17,40 22,10 28,00 35,40 43,80 54,80 69,40 88 112 141 175

20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600

SDR13.6-PN12.5 S.mm

2,4 3,0 3,7 4,7 5,6 6,7 8,1 9,2 10,3 11,8 13,3 14,7 16,6 18,4 20,6 23,2 26,1 29,4 33,1 36,8 41,2 46,3 52,2 58,8

კგ/მ

0,232 0,356 0,549 0,873 1,24 1,77 2,62 3,37 4,22 5,50 6,98 8,56 10,90 13,40 16,80 21,20 26,90 34,10 43,20 53,30 66,90 84,60 107 136

S.mm - კედლის სისქე (მმ.) კგ/მ - ერთი მეტრის წონა (კგ.)

SDR11-PN16

SDR9-PN20

S.mm

კგ/მ

S.mm

კგ/მ

2,0 2,3 3 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 12,7 14,6 16,4 18,2 20,5 22,7 25,4 28,6 32,2 36,3 40,9 45,4 50,8 57,2

0,112 0,171 0,272 0,430 0,666 1,05 1,47 2,12 3,14 4,08 5,08 6,67 8,42 10,40 13,10 16,20 20,30 25,60 32,50 41,30 52,30 64,50 80,80 102

2,3 3,0 3,6 4,5 5,6 7,1 8,4 10,1 12,3 14,0 15,7 17,9 20,1 22,4 25,2 27,9 31,3 35,2 39,7 44,7 50,3 55,8

0,133 0,220 0,327 0,509 0,788 1,26 1,76 2,54 3,78 4,87 6,11 7,96 10,10 12,40 15,80 19,40 24,30 30,80 39,10 49,60 62,70 77,30

SDR7,4-PN25 S.mm

კგ/მ

3,0 3,5 4,4 5,5 6,9 8,6 10,3 12,3 15,1 17,1 19,2 21,9 24,6 27,4 30,8 34,2 38,3 43,1 48,5 54,7 61,5

0,154 0,240 0,386 0,600 0,936 1,47 2,09 3,00 4,49 5,77 7,25 9,44 11,90 14,80 18,60 23,00 28,90 36,50 46,30 58,80 74,40


26

27

PE milebi

PE milebi

8.SeerTebis meTodebi 8.1.eleqtrodnobiT SeduReba 8.3. miltuCiT SeerTebis meTodi პოლეითილენის მილების ელექტროდნობის შედუღების პროცესი, ხორციელდება D=VS2207 საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით. მას შემდეგ რაც ორივე,შესადუღებელი მილი განთავსდება ქუროში ,შემდუღებელი აპარატის ბოლოები უერთდება ქუროს ბოლოებს და ხდება შედუღება დენის ძაბვის საშუალებით. ქუროს კედლის სისქე მეტია მილის კედლის სისქეზე მეტია. ელექტროდნობით შედუღებისას გასათვალისწინებელია,რომ: ·

მილები უნდა იყოს დამზადებული იგივე ნედლეულით

·

ადგილი სადაც შედუღება ხდება დაცული უნდა იყოს წვიმისგან,თოვლისგან,ქარისგან,მზის პირდაპირი

მილტუჩით შეერთების მეთოდი გამოყენება, როცა საჭიროა PE მილების შეერთება ისეთ აღჭურვილობებთან როგორიც არის ფოლადის მილი,ურდული,სარქველი, ტუმბო,კონდესატორი. მას შემდეგ, რაც ფოლადის მილტუჩა მიერთდება PE მილსადენზე, PE მილის ნაწილის კუთხეს იკავებს “მილტუჩას ადაპტორი“ რომელიც, შედუღებულია მილსადენზე კუთხური შედუღებით. შესაერთებელი ორი მილსადენი განლაგებულია ერთმანეთის საპირისპიროდ. შემდგომ, როცა შუასადენი განთავსდება ორ კუთხის შუაში, მილტუჩები ერთდება ჭანჭიკებით და ხრახნებით. გადატვირთვის თავიდან ასაცილებლად, მნიშვნელოვანია,რომ მილტუჩების შეერთებამდე მილსადენზე შეხება ან რაიმე მოქმედების ჩატარება არ

სხივებისგან

9. milis montaJis procedura

·

შედუღების ტემპერატურა უნდა იყოს 5°-50°

·

ელექროდნობით შემდუღებელ აპარატებს, გააჩნიათ ელექტრო ქუროზე დატანილი შტრიხ კოდის

მილის მონტაჟის პროცედურები დადგენილია DIN19630,DIN4033,DIN 18300 და EN1610 სტანდარტებით. მილი, უნდა ჩაიდოს ტრანშეაში მას შემდეგ, რაც მოხდება მისი შედუღება და გათვალისწინებული იქნება შემდეგი ფაქტორები:

ამომკითხველი და შედუღების პარამეტრების ჩატვირთვა ავტომატურად ხდება. თუმცა, თუ აღნიშნული

·თავიდან უნდა იქნეს აცილებული მილის ბასრი, მჭრელი საგნებით დაზიანება (წვეტიანი ქვა,რკინის ნაჭერი,ლურსმანი და სხვა)

ფუნქცია არ გააჩნია აპარატს, შესაძლებელია პარამეტრების ხელით შეყვანაც.

·ტრანშეაში, არ უნდა იყოს არანაირი მიწისქვეშა წყლის ან წვიმის წყლის მასა ( წყლის მოხვედრის შემთხვევაში

8.1.2 .eleqtrodnobiT SeduRebis procedura 1.

შესადუღებელი მილის ზედაპირი უნდა გასუფთავდეს ყოველგვარი მტვრისა და ნადებისგან.

2.

მტვრის და სხვა ნადებების თავიდან ასაცილებლად შესადუღებელი ქურო შეფუთვიდან უნდა გაიხსნას მხოლოდ შედუღების წინ .ზედაპირი უნდა გაიწმინდოს ინდუსტრიული სპირტით.

3.

ელექტროდნობით შემდუღებელი აპარატის ბოლოები ფიქსირდება მას შემდეგ, რაც მილის სისწორე

აუცილებელია მისი ამოტუმბვა მონტაჟამდე) ·ტრანშეის შესავსებ მასალად გამოყენებულ უნდა იქნას ქვიშა, ქვები (არაბასრი),შერეული ქვიშა შერეულ მარცვალთან და კენჭთან ერთად. ·ტრანშეას სიღრმე უნდა უნდა იყოს მინიმუმ 70-80 სმ ·თუ თხრილი ვარგისია ამოვსებისთვის, მილი შესაძლოა გაყვანილი იყოს ფსკერზე ფენილის გარეშე. თუ თხრილი უვარგისია (ქვიანი, ნესტიანი)

შემოწმდება. 4.

მზადყოფნის სიგნალზე, იწყება შედუღების პროცესი.მითითებული პარამეტრების მიხედვით, ხდება შედუღება. პროცესის დასრულებისას, აპარატი გამოსცემს დასრულების სიგნალს და ვოლტაჟი გამოისახება მონიტორზე.

5.

ამოვსებისთვის,მაშინ ტრანშეას სიღრმე უნდა გაიზარდოს და ამოივსოს მშრალი მასალებით ( ქვიშით). ·ფენილის სისქე, უნდა იყოს მინიმუმ A1=100mm+1/10 DN. მასალა უნდა გამყარდეს მსუბუქად მომუშავე კომპაქტორით, სანამ არ მიაღწევს 95

მას შემდეგ, რაც მოხდება მილისა და ქუროს შედუღება, ისინი დაცული უნდა იყვნენ შეხებისგან გარკვეული დროის განმავლობაში.

პროცენტიან ამტანობას. ·მილის A2 მხარე, უნდა გაიშალოს 30სმ სიგანეზე და უნდა გამყარდეს კომპაქტორით 92-95% . პროცესი უნდა გრძელდებოდეს ყოველ 30 სმ-

8.1.3 wnevis testi წნევის ტესტი, უნდა განხორციელდეს სულ მცირე შედუღების პროცესის დასრულებიდან 1 საათის და მილების გაგრილების შემდეგ. წნევის ტესტი კეთდება EN 805 –ს შესაბამისად.1.5xPN წნევა გამოიყენება შედუღებულ მილებზე. თუ არ იქნება წნევის კლება, ტესტი წარმატებით დასრულებულია.

ზე სანამ მილი აღემატება 30 სმ-ს. ·მას შემდეგ, A3 მხარე მიაღწევს 30სმ, შევსების პროცესი უნდა დასრულდეს საშუალო ძალის კომპაქტორით დატკეპვნით.

10. wnevis testi 8.2.meqanikuri gare SeduReba მექანიკური შედუღების მეთოდით შესაძლოა შეერთდეს D= 50-დან D=1600-მდე დიამეტრის მილები. პროცესი ხორციელდება D=VS 2207 სტანდარტის მიხედვით. ·

შედუღების ტემპერატურა უნდა იყოს 5 გრადუსზე ნაკლები.

·

მილების კედლის სისქე შეერთებისას უნდა იყოს თანაბარი. თუკი არის რაიმე

·

შედუღებამდე მილების პირები უნდა გასუფთავდეს ყველანაირი ნადებისაგან და

სხვაობა ის არ უნდა აჭარბებდეს 10 %-ს. უნდა იყოს მტვრისგან დაცული ·

თუ შედუღდება ხდება რკინით, მაშინ ზედაპირი უნდა გაიწმინდოს სუფთა

·

შემდუღებელი რკინის ტემპერატურა უნდა იყოს 200-220 გრადუსამდე.

·

მაშ შემდეგ, რაც შედუღების პროცესი დაიწყება,სანამ შედუღებული მილი

სპირტით.

ცივდება,მილების შეერთების წნევა უნდა იყოს თანაბარი. ·

შემდეგ რაც ჰაერის ცირკულაცია მოახდენს შედუღებული მილის გაგრილებას, უნდა დაიკეტოს ერთ ერთი მილის ბოლო.

·

შედუღების პროცესის დაწყებამდე, აპარატი უნდა შემოწმდეს. შედუღება უნდა დაიწყოს შესაბამის ტემპერატურის მიღწევიდან 5 წუთის შემდეგ.

ა) წინასწარი ტესტი ·

მილსადენი ივსება წყლით. მილის სარქველი ღიაა და ჰაერის მოწოდება თავისუფლად ხერხდება.

·

მილსადენი დაკეტილია ორივე ბოლოდან.

·

არის სატესტო წნევის ორი სახეობა (PN+2+5 ან PN x 1,5).

·

მილსადენში მაქსიმალური სამუშაო წნევა მიიღწევა კომპრესორის 10 წუთიანი გამოყენებით

·

მილსადენზე დაკვირვება ხდება 60 წუთის განმავლობაში.

·

თუ წნევა დაეცემა 30%-ით 60 წუთში, ეს ნიშნავს, რომ გამოვლენილია გაჟონვა ან ტემპერატურის ზრდა მილსადენში. ამ შემთხვევაში, ტესტი შეჩერდება. გაჟონვის აღმოჩენის და ტემპრეტურის კონტროლის შემდეგ, მილსადენი გამართულია და ტესტირება გრძელდება.

ბ) წნევის ვარდნის ტესტი · 60 წუთის შემდეგ, წნევა მილსადენში დაიწევს 2-3 ნიშნულით · მილსადენზე დაკვირვება ხდება 30 წუთის განმავლობაში. თუ წნევა შენარჩუნდება ან გაიზრდება 30 წუთის განმავლობაში, მაშინ მილსადენი გამოსადეგია ესპლუატაციისთვის. · შეფერხების შემთხვევაში, ტესტირების დრო იზრდება 1.5 საათით. ამ დროის განმავლობაში წნევის ვარდნა დაშვებულია 2.5 ბარ-მდე. თუ წნევის ვარდნა უფრო მაღალია, მილში ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს გაჟონვას.


26

27

PE milebi

milebi

11. SefuTva da markireba 11.1 milebi

13. gamoyenebis sferoebi ხშირად PE მილები D=20-D=125 შეფუთულია 100მეტრიან რგოლებად . მილები D=140-დან იწარმოება 12მ სიგრძით. მაგრამ, ეს მაინც დამოკიდებულია მწარმოებლის გადაწყვეტილებაზე. მარკირებისათვის, აუცილებელია მილზე 1მ ინტერვალით დატანილი იყოს შემდეგი ინფორმაცია: მწარმოებელის სახელი, სტანდარტის ნომერი, სტანდარტის ლოგო, ნედლეულის დასახელება, დიამეტრი, კედლის სისქე, SDR ჯგუფი, სამუშაო წნევა, დანადგარის ნომერი და წარმოების თარიღი.

11.2 fitingebi ელექტრო ქუროს შტრიხ კოდზე დატანილია შედუღების პარამეტრები. ფიტინგებზე მითითებული უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია: მწარმოებელის სახელი, სტანდარტის ნომერი, სტანდარტის ლოგო, ნედლეული, შიდა დიამეტრი, SDR ჯგუფი, სამუშაო წნევა და წარმოების თარიღი.

13.1 arsebuli,dazianebuli milsadenis reabilitacia demontaJis gareSe ხშირ შემთხვევაში, ვიწრო და მიუდგომელ ადგილებში, შეუძლებელია ტრანშეის გათხრა და არსებული მილსადენის გამოცვლა. მაგალითად, როდესაც ძველი შენობა-ნაგებობების ადგილას აშენებულია უფრო დიდი ნაგებობები და მიმდებარე ლანდშაფტი სრულიად შეცვლილია. ასეთ დროს შესაძლებელია არსებულ მილსადენში გატარდეს პოლიეთილენის მილი, რომელიც ჩაანაცვლებს მოძველებული გაყვანილობის ფუნქციებს.აღნიშნული მეთოდის უპირატესობა ექსკავაციისა და ძველი მილების დემონტაჟის ხარჯების არარსებობაა. სამუშაოების დაწყების წინ ძველი გაყვანილობა უნდა გასუფTავდეს ჟანგისა და სხვა ყოველგვარი დაბრკოლებებისაგან. ხახუნის ძალის შესამცირებლად რეკომინდირებულია პოლიეთილენის მილის საცხებ-საპოხი მასალით გარეგანი დამუშავება. პროცესის დასრულების შემდეგ სივრცე ძველსა და ახალ მილებს შორის უნდა შეივსოს ქვიშით ან ბეტონის ხსნარით. პოლიეთილენის მილებით, არსებული დაზიანებული გაყვანილობის რეაბილიტაცია დემონტაჟის გარეშე, ასევე ახალი მილების მონტაჟი რკინიგზის ან ჩქაროსნული მაგისტრალის ქვეშ, ხდება ჰორიზონტალური გათხრის მეთოდით, როდესაც გარცმისათვის გამოიყენება ფოლადის ან ბეტონის მილები.

12. transportireba da dasawyobeba 13.1 sasmeli wyali სატრასპორტო საშუალებაში არ უნდა იყოს ლურსმანი, ქვა, წვეტიანი ნივთები და ა.შ. მილები უნდა იყოს განლაგებული სათანადო თანამიმდევრობით,დაფიქსირებული დატვირთვის და გადმოტვირთვის დროს.

12.1 piramiduli ganlageba მიწის ზედაპირზე 5x10 -ზე 1 მეტრიანი ინტერვალით დალაგებულ ხის სადგარებზე, პირამიდის მსგავსად იწყობა მილები.ისინი ყოველ რიგში, ზემოდან ქვემოთ მცირდებიან ერთით და მათი სიმაღლე არ აღემატება 1.5 მეტრს. გვერდითა მილები ისე უნდა იყოს დაწყობილი, რომ არ გადმოსრიალდეს.

პოლიეთილენის მილების წარმოება 1950 წლიდან დაიწყო და კოროზიის არარსებობის ელასტიურობის,გამძლეობის და დენის მაღალი მაჩვენებლების წყალობით ფართოდ გავრცელდა სასმელი წყლით მომარაგებისათვის.არ შედის ქიმიურ რეაქციაში და არ ცვლის სასმელი წყლის გემოს.პირველად წყალმომარაგებისათვის მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენის მილები (HDPE) გამოიყენეს აშშ-ში და კანადაში 1960 წლის დამდეგს და აღნიშნული გაყვანილობა დღემდე ექსპლუატაშია.

13.1 sameurneo,fekaluri da saniaRvre wylebis gamwmendi nagebobebis milgayvaniloba 12.2 gisosuri ganlageba ისევე, როგორც პირამიდული შენახვისას, მიწაზე ხის სადგარი უნდა იყოს დაგებული. მილები ინახება მაქსიმუმ 1.5მ. სიმაღლეზე 90° კუთხის მსგავსად 12x12x1.5მ. განლაგებით თუ დასაწყობება ხდება ზაფხულის თვეებში, მაშინ სიმაღლე უნდა იყოს 1 მ-დე შეზღუდული, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მილების დეფორმირება. UV რადიაციისგან დასაცავად ლურჯი მილები უნდა დაიფაროს ბრეზენტით

12. qimiuri nivTierebebisadmi medegoba ფოლადისგან დამზადებული მილების საექსპლუატაციო ვადა, დამოკიდებულია კოროზიულ ეფექტზე.კოროზიის ინტენსივრობა დამოკიდებულია მილის მასალაზე,გარემოზე და სითხეზე, რომელიც გადის მილში.რთულია კოროზიული გარემოს, კოროზიის და კოროზიული მედეგობის წინასწარ განსაზღვრა. PE მილების საექპლუატაციო ვადაზე ზემოქმედი ფაქტორები განსხვავებულია. ფოლადის მილებისთვის საშიში კოროზიული გარემო ვერ ახდენს ზეგავლენას PE მილებზე. PE-ს ქიმიური მედეგობა პირდაპირ დაკავშირებულია პოლიმერის დაშლასთან. ფაქტია,რომ პლასტმასიც გარკვეული დროის შემდეგ იშლება, ისევე როგორც ყველა ორგანული მასალა.დაშლის პროცესი დამოკიდებულია UV რადიაციაზე, თერმულ დაჟანგვაზე და ა.შ იმისთვის, რომ დაშლა თავიდან იქნეს აცილებული ან შეფერხებული, გამოიყენება სტაბილიზატორები როგორებიც არიან შავი კარბონი, ჟანგმედეგი მასალები და პიგმენტები.

გამწმენდ ნაგებობებს მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრიათ ბუნებრივი რესურსების კონსერვაციისა და ადამიანის ჯანმრთელობის მხრივ. სამეურნეო და ადგილობრივი ჩამდინარე წყლები, საჭიროებენ ქიმიურ ან ბიოლოგიურ დამუშავებას, ვიდრე მოხდება მათი გადინება ბუნებაში. მათ გააჩნიათ განსხვავებული ქიმიური შემადგენლობა. გამომდინარე აქედან, მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენის მილგაყვანილობა, მისი ქიმიურ მედეგობის ეროზიისა, კოროზიის და გაჟონვის საფრთხის არარსებობის გამო, ყველაზე მისაღებია. საკმაოდ პრაქტიკულია მათი გამოყენება გამწმენდი ნაგებობის, ნეიტრალიზაციის, ბალანსირების, ვენტილაციის და ნალექების აუზების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად. აღნიშნული მილები, ასევე წარმატებით გამოიყენება ჩამდინარე წყლებისა და მასების კოლექტორში ტრანსპორტირებისათვის;.

13.1 bunebrivi gazis transportireba მაგისტრალური გაზსადენებისათვის, რეკომინდირებულია პოლიეთილენით დაფარული ფოლადის მილები, მაგრამ დასახლებულ პუნქტებში, უპირატესობა ენიჭება D=80 ან P100 პოლიეთილენის მილებს, რადგანაც სამუშაო წნევა შემცირებულია 4 ბარამდე.


26

milebi

27

milebi


26

27

hidranti

hidranti

saxanZro hidranti წყალსადენის ქსელზე მოწყობილ წყალასაღებ სვეტს ჰიდრანტი ქვია.გამოიყენება ხანძრის ჩასაქრობად და სახანძრო უსაფრთხოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია.მონტაჟდება მიწისზევით ან მიწისქვეშ სპეციალურად მოწყობილ ჭაში გზის განაპირას,სახანძრო მანქანისათვის თუ მეხანძრისათვის ადვილად მისადგომ და ხელმისაწვდომ ადგილას.

1.istoria სახანძრო ჰიდრანტების, უფრო სწორად კი მისი წინაპრის ისტორია 1600 წლიდან იღებს სათავეს, როდესაც მეხანძრეები ხანძრის ადგილთან ახლოს თხრიდნენ მიწას და მაშინდელ ხის წყალსადენიდენიდან ამოქონდათ წყალი ადმიანების ჯაჭვით (ხელიდან ხელში) ხოლო შემდეგ კი ხელის ტუმბოებით. დროთა განმავლობაში ისინი მიხვდნენ, რომ ესეთი ადგილები უნდა დაემახსოვრებინათ და რუქაზე დაეტანათ, რადგანაც შესაძლებელი იყო მათი ხელახალი გამოყენება. დრომ აჩვენა, რომ ანალოგიური პრაქტიკა ეფექტური იყო ხანძრის ჩასაქრობად ამიტომაც 1666 წლის ლონდონის დიდი ხანძრის შემდეგ ქალაქის წყალსადენის ქსელზე ინტერვალებით ხის წყალასაღები სვეტები მოაწყვეს. 1869 წელს ამერიკელმა ბირდსილ ჰოლიმ (Birdsill Holly) განაცხადა,რომ ჰიდრანტი გამოიგონა, თუმცა ფაქტია, მანამდე ჰიდრანტის მსგავსი დანიშნულების მოწყობილობები მრავლად იყო დაპატენტებული. წყლის სახანძრო პირველი ჰიდრანტი თბილისში 30-იანი წლების დასაწყისში დამონტაჟდა, დაახლოებით იმ დროს, როდესაც თბილისის ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა დაიწყო. დამონტაჟებული ჰიდრანტების უმეტესობა ,,თბილისური ტიპის'' მიწისქვეშა ჰიდრანტია.

2.tipebi ფუნქციური სხვაობა მიწისქვეშა და მიწისზედა ჰიდრანტებს შორის ყინვა მედეგობაა. ამან გამოიწვია კონსტრუქციული განსხვავებები. მსოფლიოში ჰიდრანტების ერთი აღიარებული სტანდარტი არ არსებობს, რადგანაც ისინი მზადდება იმ რეგიონალური, კლიმატური და ტექნიკური პირობების გათვალისწინებით სადაც უნდა დამონტაჟდეს . არც ქართული სტანდარტი არ არსებობს, თუ არ ჩავთვლით ,,თბილისური ტიპის'' ჰიდრანტს, რომელიც თვითონ ძველი, რუსული ტიპის ჰიდრანტის ქართული ვარიანტია. გაყინვისგან ჰიდრანტს ავტომატური დაცლის სისტემა იცავს, რომელიც კორპუსში წყალს არ აჩერებს და ქვედა სარქველიდან ღვრის.

3.montaJi რეკომენდირებული დისტანცია ქალაქში ჰიდრანტებს შორის 150მეტრია,ინდუსტრიულ ადგილებში 40-50 მ. შენობებთან 12მ. მიწისზედა ჰიდრანტის შემთხვევაში დაშორება მიწის ზედაპირიდან ონკანამდე მინიმუმ 305მმ უნდა იყოს. მონტაჟი ხორციელდება სპეციალურად მოწყობილ ჭაში ან თხრილში მიწის ან ხრეში ფენილზე ან ბეტონის ზედაპირზე.

4.inspeqsia da teqnikuri momsaxureoba

სახანძრო ჰიდრანტი

რეკომენდირებულია სახანძრო ჰიდრანტების ყოველწლიური შემოწმება და ტექნიკური მომსახურეობა: შუასადებების გამოცვლა და მბრუნავი ზედა ნაწილის შეზეთვა რაფინირებული, საკვებად გამოსადეგი ზეთით, რადგანაც ნავთობ პროდუქტისგან დამზადებული ზეთის გამოყენებისას არსებობს საფრთხე მისი სასმელ წყალში შერევის.

5.dacva ბევრ ქვეყანაში ჰიდრანტთან ახლოს პარკირების შეზღუდვა მოქმედებს. ზოგან ასფალტზე ყვითელი ხაზებითაც კია გამოყოფილი ადგილი სადაც ჰიდრანტის გამო პარკირება არ შეიძლება. ანალოგიური შეზღუდვა საქართველოშიც მოქმედებს და ჰიდრანტთან ახლოს პარკირება მხოლოდ 2 მეტრის რადიუსის დაშორებით დაიშვება. ვანდალიზმისა და არასანქცირებული გამოყენების თავიდან ასაცილებლად ჰიდრანტის მოქმედებაში მოსაყვანად საჭიროა სპეციალური ქანჩი გასაღები.

უსაფრთხოება ხარისხი გამძლეობა

6 ferTa kodebi აუცილებელია, რომ ჰიდრანტი ადვილად მისადგომი განლაგების გარდა ადვილად შესამჩნევიც იყოს, ამიტომ ხშირად მისი ფერი წითელია, როგორც მთლიანად უმეტესი სახანძრო აღჭურვილობისა, მაგრამ ბევრ ქვეყანაში მიღებულია სხვა და სხვა ფერის ჰიდრანტები. ამ შემთხვევაში ფერი იძლევა ინფორმაციას წარმადობის შესახებ, თუ რა რაოდენობის, მ³ წყლის მიწოდება შეუძლია კონკრეტულ ჰიდრანტს .აღსანიშნავია, რომ წარმადობაზე ზეგავლენას ახდენს ჰიდრანტის ტიპი და მისი ონკანების რაოდენობა, წყალსადენის ქსელის გამართულობა, სამუშაო წნევა და სხვა ფაქტორები. თუმცა, საქართველოში ფერთა კოდების გამოყენება არ ხდება და არსებულ ჰიდრანტებს გაურკვეველი, მოშავო-მონაცისფრო შეფერილობა აქვს.


26

27

hidranti

hidranti

7.Tbilisuri tipis hidranti VS tenderiusis tipis hidranti ქართულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხშირად გვხვდება ,,თბილისის ტიპის'' ჰიდრანტი, რომელიც მოძველებული სტანდარტით და ტექნოლოგიითა დამზადებული,ვერ პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნებს და ქსელში წნევის ვარდნის ხშირი მიზეზიცაა. ქვემოთ მოცემულია ,,თბილისური ტიპის'' და ,,ტენდერიუსის ტიპის'' (თანამედროვე სტანდარტის ჰიდრანტი) შედარებითი ანალიზი

8.tenderiusis tipis hidranti

ტიპი: §მიწისზედა §მიწისქვეშა დიამეტრი: §D=80 §D=100 §D=150 სამუშაო წნევა: §PN10/16 სამუშაო ტემპერატურა: §10° - 120°

ჰიდრანტის კომპლექტი §მიწისქვეშა სახანძრო ჰიდრანტი §მუხლი მილტუჩით §ურდული §მილტუჩა §ჭა-ქავერი §ჭანჭიკები და ხრახნები §ქანჩი გასაღები

უპირატესობები: §მთლიანი კომპლექტი - კომპლექსური გადაწყვეტილება §არ გიწევთ ცალკე ნაწილებად შეძენა ან კუსტარულად ჭის დამზადება. §ადვილად დამონტაჟებადი და მარტივი ექპლუატაციაში. §გაყინვის საწინააღმდეგო ავტომატური დაცლის სისტემა. §ავტომატური გათიშვის სისტემა წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციისას. §დამკვეთისა და ადგილობრივი ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურისათვის მისაღები.

TNDne.ws  

Tenderis digital issue

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you