Page 1

MAYA KÜLTÜRÜ VE TAKVIMI RAJI KHAN 2012


Ön SÖZ: Raji KHAN 1966 yılında Ankara’da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi DTCF’de Tiyatro ve Edebiyat,Eskisehir Anadolu Üniversitesi’nde Ekonomi , Almanya’da Seyahat Temsilciliği eğitimi aldı. Almanya’da Akademie Haus of Shaman ve ayrıca Antalya-OLİMPOS ve Almanya-KIEL’de SOLARİS Akademisini (Şamanik , ışık ve doğaüstü bilimler okullarını) kurdu . Şimdi Parapisikolojist ve ögretmen olarak çalışmaktadır. Çocukluğundan beri manevi dünya ile istihdami vardır. Kendini sınırsal başka bir gerçeğin, parapsişik bilimin geliştirilmesine adamıştır. Henüz çocukluk yıllarında astronomi ve fizik alanına ilgisi vardı. Eğitim alıp bu konuları öğrenmek istedi. Müzik ve maneviyata meraklıydı.Babası, Prof. Dr. Erkan Türkmen (Kalim Khan) ve Hindistan asıllı ünlü homäpetik doktoru dedesi Dr. Feridun Mirza Khan’ın yardımıyla hint AYURVEDİK şifacılığıni öğrendi. Şamanizim ve Sufizme meraklıdır. Annesi Prof. Dr. Şerife Türkmen’den İktisat , Matematik ve Tassavuf eğitimi aldı. Bu dünyanın gerçek sultanlarından Rumi ,Yunus Emre, İsmail Emre ve daha birçok usta gelen yeteneklerden Tassavuf ve Mistik Sanatlar bilgisi öğrendi. Raji KHAN şu an bağımsız bir arastırmacı , sanatçı ve yazardır . Seminerler ve bütün bu kitap temaları ile ilgili ve yeni dönem içinde (2000 milenyum ve devami süresinde) Astral healing (Astral tedavi) Reiki ,Phrana şifacılığı ve SUFİ teknikleri ve bilimleri konularında evrensel bilgiler ve dersler vermektedir. Fuarlar ve kültürel etkinlikler düzenlemekte ve katılmaktadır . Raji KHAN kendini sürekli eğitmektedir. Dünya her zaman barış, ileri görüş ve hoşgörü içinde değildir lakin yapılan çalışmalarla bunların tedavisi mümkündür. Sanat dalları , müzik , fotoğraf, diğer çalışmalar ve buluşlar astral yolla tedaviye intikal ederler.


Kitaplar . Bu kitap ilginç özlü manevi ic kaynaktan ve konularından olusur . Bu karışım antik, sanatsal , dini ve uluslararası bilimsel gelişmelere, dünyada olanlara, matriks , evrenbilim ve kültürün gelismesine yardım olacaktır. Tamami Channelings yoluyla insperasyon ve diger dostlarin yaptigi katki ive paylasimalriyla ortaya cikmis bit,meyen konularla donatilmistir Eger konular biterse bizde biteriz derdi evliya ya hu İlm ilm bilmektur İlm kendün bilmektir sen kendinu bilmez isen Bu nedir okumaktur Yunus Emre

Thanx my galactic federation Ismail Emre and Solaris academy Diamond teachers Siuox Korman my borther and my children Sadre *atiya* zainab


MAYA KÜLTÜRÜ VE TAKVIMI RAJI KHAN 2012


Maya Takvimi Maya Takvimi Nedir Güney Amerika'da, 4. binyılın sonlarına doğru bir uygarlıkta daha güçlü bir gelişimin gerçekleştiğine dair kanıtlar vardır. Bizim takvimimizle M.Ö. 12 Ağustos 3114′de Maya takvimi ortaya çıkmıştır… Mayalar, bizim bugün kullandığımız Gregorian takviminden daha doğru olan bir tarihlendirme sistemini bulmuş sıradışı insanlardır. Dünya, güneş etrafındaki dönüşünü tam sayıda Günde tamamlamaz. Çoğu okul öğrencisinin bildiği gibi yılda 365 Gün vardır. Ama tam olarak değil. Doğrusunu söylemek gerekirse, her dört yılda bir, bir gün eklememizi gerektirecek şekilde tam olarak 365.25 gündür. Bu, onaltıncı yüzyılın sonlarına kadar batı Avrupa'da kullanılan orijinal Julian takviminin temelidir. Ancak yeterince doğru değildir. Aslında bir yıl 365.25 Günden onbir Dakika ve birkaç saniye daha kısadır. Bu yüzden de zaman içinde takvimle mevsimler arasında bir ayırım ortaya çıkmaktadır. 1582 yılında takvimi aydönümüyle aynı konuma getirmek için Papa 13. Gregory, fazladan on Günü bulunan bir takvim bastırdı. Julian takvimini yeniden düzenleyerek bir yüzyıl kapayan ve 400′e bölünemeyen yıllar sıradan yıllar olacak ve artık yıllar sayılmayacaktı. Bu Gregorian sistemine göre 1600 ve 2000 (400′e bölünebilen) yıllar artık yıllarken, 1700, 1800 ve 1900 böyle değildir. Bugün bu sistemi kullanmaktayız. Maya sistemi karmaşıktır. Tzolkin denen 260 günlük bir temele dayanır ve belirsiz bir 365 gündür. Takvimlerini aydönümüne uydurmak için kullandıkları yöntemi anlatmak için yeterince yerimiz yok. Diğer kültürlerde olduğu gibi sistemleri güneşin hareketini temel almaktadır ama Venüs gezegeninin dairesel devrini kullanarak hesaplamalar yapmaktadırlar. Örneğin bir Baktun, 144,000 gündür. Onüç Baktun, tam bir çağ dönümüdür. Şu an içinde bulunduğumuz Baktım, 22 Aralık 2012′de tamamlanacak. 5000 yıllık bir süreçte, Maya takvimi Gregorian takviminden daha doğrudur. M.S. 100 yıllarına kadar Maya bilinen bir uygarlık olmamasına karşın, takvimlerini M.Ö. 3114 de başlatmışlardır. Mayalar, M.S. 600 ile 800 yılları arasında Altın Çağ'larını yaşamış, sonra da şehirlerini bırakarak ortaya çıktıkları gibi gizemli bir şekilde kaybolmuşlardır. Tıpkı Mısırlılar gibi Mayalar da piramitler, dev heykeller inşa etmiş ve tam bir yazı sistemi geliştirmişlerdir. Ne var ki, Maya takviminin başlangıç tarihinin de bizimki gibi önemli bir olaya dayandığı bellidir. M.Ö. 12 Ağustos 3114 de Mayalar için bu kadar özel ne olmuştu ki? Bunu asla kesin olarak bilemeyeceğiz. Aztekler'i ve diğer Kızılderililerdi Hıristiyanlık dinine çevirme hevesine kapılmış olan İspanyollar, bütün yazılı bilgileri yok ettiler. Yucatân Piskoposu Diego de Landa, şöyle demektedir: “Bu karakterlerle yazılmış çok sayıda kitap bulduk ama batıl inanç ve yalanlardan başka bir şey içermedikleri için hepsini yaktık.” Neyse ki anıtların üzerine büyük karakterlerle kazıdıkları bazı yazılar kaldı ve dilimize çevrildiğinde Maya takvimi, sayı sistemleri, mitleri ve tarihleri hakkında biraz bilgi edindik.


Mayalar, takvimleri icat etmeleriyle tanınmalarının yanında, eski bir Meso-Amerikan uygarlığı olan Olmekler'den yola çıktıklarına dair bazı kanıtlar vardır. Bu insanlar hakkında fazla bilgi yoktur ama uygarlıklarının başlangıç tarihinin M.Ö.1500 yılları olduğu sanılmaktadır; takvimin başladığı M.Ö. 3114′den hâlâ biraz yakında. İleride yapılacak başka arkeolojik araştırmalar yeni cevaplar bulabilir. Ancak Ölmekler hakkında asıl ilginç nokta, heykelleridir. Biri beyaz, diğeri siyahi olan iki ırka ayrılmaktadırlar. Bu durum, bu insanların kökeninin Amerikalı değil, Atlantik Okyanusu'nun diğer yanından gelen insanlar olduğunu göstermektedir. Kolomb'dan önce Avrasya ve Amerika kültürleri arasında bir bağ olduğu fikri yeni değildir. Kıtalar arasındaki fikirler, dil ve mimari arasında benzerlikler vardır. Thor Heyerdahl'ın 1970′lerde yayınladığı Ra II'de anlattıklarına göre antik Mısırlılar sazdan yapılmış tekneleriyle Atlantik'i aşmışlardır. Bu teknelerin tarzı ve yapıları, Peru'daki Titicaca Gölü'nde bulunanlarla büyük bir benzerlik göstermektedir. Diğer bazıları ise ünlü gezgin ve denizcilerin Atlantik'i ilk aşan insanlar olduğu fikrinde ısrar etmektedirler

Mayalar, takvimleri icat etmeleriyle tanınmalarının yanında, eski bir Meso-Amerikan uygarlığı olan Olmekler’den yola çıktıklarına dair bazı kanıtlar vardır. Bu insanlar hakkında fazla bilgi yoktur ama uygarlıklarının başlangıç tarihinin M.Ö.1500 yılları olduğu sanılmaktadır; takvimin başladığı M.Ö. 3114′den hâlâ biraz yakında. İleride yapılacak başka arkeolojik araştırmalar yeni cevaplar bulabilir. Ancak Ölmekler hakkında asıl ilginç nokta, heykelleridir. Biri beyaz, diğeri siyahi olan iki ırka ayrılmaktadırlar. Bu durum, bu insanların kökeninin Amerikalı değil, Atlantik Okyanusu’nun diğer yanından gelen insanlar olduğunu göstermektedir. Kolomb’dan önce Avrasya ve Amerika kültürleri arasında bir bağ olduğu fikri yeni değildir. Kıtalar arasındaki fikirler, dil ve mimari arasında benzerlikler vardır. Thor Heyerdahl’ın 1970′lerde yayınladığı Ra II’de anlattıklarına göre antik Mısırlılar sazdan yapılmış tekneleriyle Atlantik’i aşmışlardır. Bu teknelerin tarzı ve yapıları, Peru’daki Titicaca Gölü’nde bulunanlarla büyük bir benzerlik göstermektedir. Diğer bazıları ise ünlü gezgin ve denizcilerin Atlantik’i ilk aşan insanlar olduğu fikrinde ısrar etmektedirler. Table of Long Count units Days Long Count period Long Count period Approx solar years 1 = 1 K’in 20 = 20 K’in = 1 Winal 1/18th 360 = 18 Winal = 1 Tun 1 7,200 = 20 Tun = 1 K’atun 20 144,000 = 20 K’atun = 1 B’ak’tun 395

~ MAYALILAR ve Pleiades VE 52 YIL DÖNGÜSÜ ~ Maya Pleiades yakın bir yakınlık hissettim biliyor muydunuz? Mayaların astronomi Alcyone belirgin rakamlar. Mayalar, atalarının ev olduğuna inanıyorum. Pleiades yıldız sistemi, yedi kız kardeş ve güneşin 52 yılda Alycone ile hizalar olarak adlandırılır. Maya kozmoloji Pleiades devinim Takvim Yuvarlak (52 yıl) ve Yeni


Yangın töreni ile izlenir. Maya takviminin çok bir saatin işleyişi gibidir. Bu kozmik dişliler, zaman hesaplamak için uzayda maddenin geçişini ölçmek için gezegenler ve yıldız sistemleri dayalı mükemmel senkronize, büyük dişli çark, kullanıyoruz. Bir saat, iki boyutlu vites lineer zaman oluşturmak ve burada benzerlikler sonunda nerede. En büyük fark, bizim evrenimizin izlemek gibi, iki boyutlu vites düz değildir. Bizim evrenin deneyim, zaman, mekan ve fiziksel gerçeklik yaratmak tam bir bütün olarak birlikte yörüngedeki çeşitli büyüklükteki iplik çevreleri ile doludur. Gezegenler, yıldızlar ve galaksiler hava deliği ve üç boyutlu form birlikte çalışırlar. Mekanik bir saatin tarafından oluşturulan illüzyona zaman aksine, bizim evrenimizin sonsuz olan zamanı oluşturur. Zaman döngüleri şüpheli bir simit gibi görünen bir model oluşturan bir yinelenen, artan sarmal sürekli etrafını! Solungaç yarığı, kozmik zaman iki boyutlu düz bir yanılsama olarak ♣ ¤ ¤ ♣ Maya uzay / zaman döngüleri hatırlamak Maya zaman anlamaya başlamak için basit

No. I.

Name of Month Atlacacauallo (ceasing of water)

Patron Gods and Rituals Tlaloc, Chachihutlicue Children sacrificed to water gods


II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Xipe-Totec Tlacaxipehualiztli (flaying of Gladiatorial sacrifice; dances men) by priest wearing the flayed skin of victims Coatlicue, Tlaloc Tozoztontli (little vigil) Flayed skins buried, child sacrifices Centeotl, Chicomecacoatl Hueytozoztli (great vigil) Blessing of new corn; maiden sacrificed Tezcatlipoca, Huitzilopochtli Toxcatl (dryness) Impersonators of these major gods sacrificed Tlaloques Etzalcualiztli (meal of maize & Impersonators of water deities beans) sacrificed by drowning; ritual bathing and dances Huixtocihuatl, Xochipilli Tecuilhuitontli (small feast of Impersonators of the gods the lords) sacrificed; ceremony of salt workers Xilonen Hueytecuihutli (great feast of Feast for goddess of young the lords) corn, lords offer gifts and feast for commoners Huizilopochtli Tlaxochimaco (birth of All the gods festooned with flowers) garlands; feasting on cornmeal cakes and turkey Xiuhtecuhtli

Xocotlhuetzin (fall of fruit) Ceremonial pole climbing X. Hueymiccaihuitl (great feast of competition the dead) Sacrifice to fire gods by roasting victims alive Tlazolteotl Ochpaniztli (sweeping of the XI. Sweeping of house and roads; roads) mock combat Tezcatlipoca Ceremonies welcoming gods XII. Teoleco (return of the gods) returning to earth; ceremonial drunkenness, sacrifices by fire Tlaloc Ceremonies for mountain rain XIII. Tepeihuitl (feast of the hills) gods; human sacrifices and ceremonial cannibalism XIV. Quecholli (precious feather) Mixcoatl-Camaxtli


Ritualistic hunt following fast; sacrifice of game and ceremonial feasting Huitzilopochtli Homes and fruit trees Panquetzaliztli (raising of the XV. decorated with paper banners; banner) race-procession; massive sacrifices Tlaloc XVI. Atemoztli (water decends) Festival honoring water gods; children and slaves sacrificed Llamatecuhtli Sympathetic magic to bring XVII. Tititl (stretching) rain; women beaten with straw-filled bags to make them cry Xiuhtecuhtli Image of god made from XVIII. Izcalli (resuscitation) amaranth dough; feasting on tamales stuffed with greens Five unlucky days; no rituals, Nemontemi (empty days) general fasting


2.7

Maya-NUMOROLOJISI


NUMMEROLOJI Mayathan


1 = hun 2 = ca 3 = ox 4 = can 5 = ho 6 = uac 7 = uuc 8 = uaxac 9 = bolon 10 = lahun 11 = buluc 12 = lahca = 10 + 2 13 = oxlahun = 3 + 10 14 = canlahun = 4 + 10 15 = holahun = 5 + 10 16 = uaclahun = 6 + 10 17 = uuclahun = 7 + 10 18 = uaxaclahun = 8 + 10 19 = bolonlahun = 9 + 10 20 = hunkal = 1 x 20 21 = huntukal = 1 + 20 22 = catukal = 2 + 20 23 = oxtukal = 3 + 20 24 = cantukal = 4 + 20 25 = hocakal = 5 to 2 x 20 26 = uactukal = 6 + 20 27 = uuctukal = 7 + 20 28 = uaxactukal = 8 + 20 29 = bolontukal = 9 + 20 30 = lahuncakal = 10 to 2 x 20 31 = buluctukal = 11 + 20 32 = lahcatukal = 12 + 20 33 = oxlahuntukal = 13 + 20 34 = canlahuntukal = 14 + 20 35 = holahuncakal = 15 to 2x20 36 = uaclahuntukal = 16 + 20 37 = uuclahuntukal = 17 + 20 38 = uaxaclahuntukal = 18 + 20 39 = bolonlahuntukal = 19 + 20 40 = cakal = 2 x 20 41 = huntuyoxkal (1 to 60) 50 = lahunyoxkal (10 to 60) 60 = oxkal ( 3x20) 80 = cankal ( 4x20) 100 = hokal ( 5x20) 120 = uackal ( 6x20) 140 = uuckal ( 7x20) 160 = uaxackal ( 8x20) 180 = bolonkal ( 9x20) 200 = lahunkal (10x20) 220 = buluckal (11x20)


240 = lahcakal (12x20) 260 = oxlahunkal (13x20) 280 = canlahunkal (14x20) 300 = holahunkal (15x20) 320 = uaclahunkal (16x20) 340 = uuclahunkal (17x20) 360 = uaxaclahunkal (18x20) 380 = bolonlahunkal (19x20) 400 = hunbak (1x400) 500 = hotubak 5x20+400 600 = lahuntubak 10x20+400 700 = holahuntubak 15x20+400 800 = cabak 2x400 900 = hotuyoxbak 5x20 to 3x400 1000 = lahuntuyoxbak (10x20 to 3x400) 8000 = hun pic 160,000 = hun kalab 3200,000 = hun kinchil 64,000,000 = hun alau


Conversion table Mayan Signs (to be found out a t w w w . c a l l e m a n . c o m )correlating to triplets of vowels www.UniversalPeaceCalendar.com 1(1) 8(21) 2(41) 9(61) 3(81) 10(101) 4(121) 11(141) 5(161) 12(181) 6(201) 13(221) 7(241) AA–o–ua–I–oE–e–ie–A–ee–U–eI–o–ai–E–uO–a–oO–u–oo–O–iU–i–eu–E–a 2(2) 9(22) 3(42) 10(62) 4(82) 11(102) 5(122) 12(142) 6(162) 13(182) 7(202) 1(222) 8(242) A–a–aA–u–aa–I–uE–e–oe–A–ie–U–iI–o–ei–I–aO–a-uO–u–uo–O-oU–i–iu–E–e 3(3) 10(23) 4(43) 11(63) 5(83) 12(103) 6(123) 13(143) 7(163) 1(183) 8(203) 2(223) 9(243) A–a–eA–u–ea–O–aE–e–ue–A–oe–U–oI–o–ii–I–eO–e–aO–Oo–O–uU–i–ou–E–i 4(4) 11(24) 5(44) 12(64) 6(84) 13(104) 7(124) 1(144) 8(164) 2(184) 9(204) 3(224) 10(244) A–a–iA–u–ia–O–eE–i–ae–A–ue–U–uI–o–oi–I–iO–e–eo–A–ao–U–aU–i–uu–E–o 5(5) 12(25) 6(45) 13(65) 7(85) 1(105) 8(125) 2(145) 9(165) 3(185) 10(205) 4(225) 11(245) A–a–oA–u–oa–O–iE–i–ee–E–aII–o–ui–I–oO–e–io–A–eo–U–eU–o–au–E–u 6(6) 13(26) 7(46) 1(66) 8(86) 2(106) 9(126) 3(146) 10(166) 4(186) 11(206) 5(226) 12(246) A–a–uA–u–ua–O–oE–i–ie–E–eI–a–aI–u–ai–I–uO–e–oo-A–io–U–iU–o–eu–I–a 7(7) 1(27) 8(47) 2(67) 9(87) 3(107) 10(127) 4(147) 11(167) 5(187) 12(207) 6(227) 13(247) A–e–aA–Aa–O–uE–i–oe–E–iI–a–eI–u–ei–O–aO–e–uo–A–oo–U–oU–o–iu–I–e 8(8) 2(28) 9(48) 3(68) 10(88) 4(108) 11(128) 5(148) 12(168) 6(188) 13(208) 7(228) 1(248) A–e–ea–A–aa–U–aE–i–ue–E–oI–a–iI–u–ii–O–eO–i–ao–A-uo–U–uU-o-ou–I–i 9(9) 3(29) 10(49) 4(69) 11(89) 5(109) 12(129) 6(149) 13(169) 7(189) 1(209) 8(229) 2(249) A–e–ia–A–ea–U–eE–o–ae–E–uI–a–oI–u–oi–O–iO–i–eo–E–aUU–o–uu–I–o 10(10) 4(30) 11(50) 5(70) 12(90) 6(110) 13(130) 7(150) 1(170) 8(190) 2(210) 9(230) 3(250) A–e–oa–A–ia–U–iE–o–ee–I–aI–a–uI–u–ui–O–oO–i–io–E–eU–a–aU–u–au–I–u 11(11) 5(31) 12(51) 6(71) 13(91) 7(111) 1(131) 8(151) 2(171) 9(191) 3(211) 10(231) 4(251) A–e–ua–A–oa–U–oE–o–ie–I–eI–e–aI–Ii–O–uO–i–oo–E–iU–a–eU–u–eu–O–a 12(12) 6(32) 13(52) 7(72) 1(92) 8(112) 2(132) 9(152) 3(172) 10(192) 4(212) 11(232) 5(252) A–i–aa–A–ua–U–uE–o–oe–I–iI–e–ei–A–ai–U–aO–i–uo–E–oU-a–iU–u–iu–O–e Ben 13(13) 7(33) 1(53) 8(73) 2(93) 9(113) 3(133) 10(153) 4(173) 11(193) 5(213) 12(233) 6(253) A–i–ea–E–aEE–o–ue–I–oI–e–ii–A–ei–U–eO–o–ao–E–uU–a–oU–u–ou–O–i 1(14) 8(34) 2(54) 9(74) 3(94) 10(114) 4(134) 11(154) 5(174) 12(194) 6(214) 13(234) 7(254) A–i–ia–E–eE–a–aE–u–ae–I–uI–e–oi–A–ii–U–iO–o–eo–I–aU–a-uU–u–uu–O-o 2(15) 9(35) 3(55) 10(75) 4(95) 11(115) 5(135) 12(155) 6(175) 13(195) 7(215) 1(235) 8(255) A–i–oa–E–iE–a–eE–u–ee–O–aI–e–ui–A–oi–U–oO–o–io–I–eU–e–aU–Uu–O–u 3(16) 10(36) 4(56) 11(76) 5(96) 12(116) 6(136) 13(156) 7(176) 1(196) 8(216) 2(236) 9(256) A–i–ua–E–oE–a–iE–u–ie–O–eI–i–ai–A–ui–U–uO-o-oo–I–iU–e–eu–A–au–U–a 4(17) 11(37) 5(57) 12(77) 6(97) 13(117) 7(137) 1(157) 8(177) 2(197) 9(217) 3(237) 10(257) A–o–aa–E–uE–a–oE–u–oe–O–iI–i–ei–E–aOO–o–uo–I–oU–e–iu–A–eu–U–e 5(18) 12(38) 6(58) 13(78) 7(98) 1(118) 8(138) 2(158) 9(178) 3(198) 10(218) 4(238) 11(258) A–o–ea–I–aE–a–uE–u–ue–O–oI–i–ii–E–eO–a–aO–u–ao–I–uU–e–ou-A–iu–U–i


6(19) 13(39) 7(59) 1(79) 8(99) 2(119) 9(139) 3(159) 10(179) 4(199) 11(219) 5(239) 12(259) A–o–ia–I–eE–e–aE–Ee–O–uI–i–oi–E–iO–a–eO–u–eo–O–aU–e–uu–A–ou–U–o 7(20) 1(40) 8(60) 2(80) 9(100) 3(120) 10(140) 4(160) 11(180) 5(200) 12(220) 6(240) 13(260) A–o–oa–I–iE–e–ee–A–ae–U–aI–i–ui–E–oO-a–iO–u–io–O–eU–i–au–A-uu–U–u Imix Ik Akbal Kan Chicchan Cimi Manik Lamat Muluc Oc Chuen Eb Ix Men Cib Caban Etznab Cauac Ahau

As you see there are not only triplets but also some stop and start codes (with only one or 2 vowels) like in our real DNA

3-AY TAKVİMİ REHBERİ

Gezegenimiz içinde gelen yeni bir dönem zaman içinde frekans değişikliği ile ilgili her şeye sahiptir. 13 takvim günü Manen/28 bize frekansının artmasına yardımcı olur ve olayları görüntülemek için gezegensel olarak hem bizim gün-gün için bize yeni bir lens veren basit bir araçtır. Yılda 52 yedi günlük hafta (364 gün) çalışma ile Gregoryen ve 13 Ay Takvimler her iki yana, 13 Ay Takvimi yüksek boyutlu emri ile bağlamak için her gün için mükemmel bir araçtır! Gregoryen takvimi tarihleri de sayılabilir, çünkü geçen gün takip etmek kolaydır. 13 Ay Takvim - Basit Çevrimleri 13 Ay Takvimi basit zarif devir edilir. Yani: 28 gün için 7 günlük hafta ve ay (d). Gregoryen takvimi, ay (ay) gün ve mükemmel uyum haftanın gün, hafta-sonra haftalık ve sonrasında Pzt Pzt aksine Bu 13 takvim günü Manen/28 sürekli bir takvim yapar. Daha içeri zum, size ne


anlama geldiğini göreceksiniz.

Bu yedi günlük hafta. Her hafta 13 Ay Takvimi, tam olarak aynı da yedili grup olarak bilinen yedi gün bir döngü. 13 Ay Takvimi her ay (veya ay) yedili grup tam olarak dört hafta ya da yedi gün içerir. 7 x 4 = 28.

Dört hafta her biri benzersiz bir gücü vardır: 1. Hafta: (Kırmızı) Insight Bilgi başlatır 2. Hafta: (Beyaz) Alçakgönüllülük arındırır Meditasyon 3. Hafta: (Mavi) Sabır Davranış Dönüşümler 4. Hafta: (Sarı) Güç Olgunlaşma Meyve yok


Fazlası sonra - üst kısmında haftanın gün yeni isimler ve semboller (Dali, Seli, Gama, Kali, Alpha, limi ve Silio) bakın. Bu grafik, 28 gün ve dört mükemmel yedi günlük hafta yapısı tam 13 Ay Takvimi her 13 aylar için aynı olduğunu basit bir şekilde göstermektedir. 1., ayın, 8., 15. ve 22 gün DAİMA bir "Dali" gündür. Ayın, 2. 9., 16. ve 23. gün DAİMA bir "Seli" gündür. vb ...


Eğer 13 kez devam Yani, 13 Ay Takvimi her 13 ayı gibi:


Ay 13 x 28 gün = 364 gün yedi gün = 52 hafta. Böylece herkes seneye başlamak taze yılın 365 günü, kültür, sanat zaman ve evrensel af yaparak barışı kutlamak için bir gün, Zaman Day Out denir! Yukarıdaki resimde Gregoryen takvimi 12 aylık tarihleri her karenin altındaki küçük sayılardır. Bu "26/07" diyor nerede - - Bu Gregoryen tarih 26 Temmuz olduğunu Örneğin, 13 Ay Takvim ilk günü bulun! 13 Ay Takvimi her gün de Gregoryen tarihini taşımaktadır - bu geçiş döneminde kayıp alamadım bu yüzden bu. Şimdi 13 Ay Takvimi üzerinde doğum bulabilirsiniz. Senin doğum 13 Ekim'de düşerse Örneğin, etiketli takvim "10-13" konulu gün bekliyoruz. Not 13 Ekim Elektrik Ay 24 gün. Elektrikli Ay 13 ayı üçüncü ay olduğunu. Tarih, 3.24 olarak yazın. 13 Ay Takvim Geçerli tarihi bulun. Ay ve bu tarihte düşer ayın gün dikkat edin. Bu, bu en az 13 Ay Döngüsü izlemeye başlamak için bilmeniz gereken bu! Örneğin 30 gün Eylül var "gibi belirsiz tekerlemeleri ezberlemek zorunda değilsiniz ,..." Her Pzt tam 28 gün nedeniyle ya da yandan eklemleri ile hile yapmak için - ayın ilk günü her zaman haftanın ilk günü, ayın son günü her zaman haftanın son günü! Bu tutarlı düzenli bir harmonik zaman / mekan matriste 13 Ay Takvimi ne olduğunu. Bu dört boyutlu zaman buzdağının sadece ucu ... Tebrikler! Artık bir harmonik matris zaman izlemek için nasıl öğrendim! 13 Ay Takvimi - Her gün bir Galaktik Kapısı


Şimdi buzdağının ucu vardır. 28 günlük döngüsü, yılın hesaplanması çok basittir. Her zaman beş ayların ayın aynı gün ve haftanın aynı gün olduğunu örneğin biliyorum. Çok hesaplamak için geleceğe bir tarih, hala aynı takvim yılıdır. Ve daha fazlası, bu takvim bir harmonik matris, yüksek boyutlu bir zaman mükemmel bir yansımasıdır. Şimdi Tzolkin veya Harmonik Modülü 260 Galaktik Gates, hakkında bilgi edinmek için hazırsınız. Bu Harmonik Modülü, Mayalar tarafından Tzolkin denir, bu "kutsal saymak" anlamına gelir. 13:20 Bu mükemmel bir matris (13 x 20 = 260) 'dir. Zaten Zaman Kanunu biliyorsanız o zaman bu eşitleme 13:20 frekans mükemmel bir döngüsü olduğunu biliyorum. Tzolkin yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru okunur. Sol üst köşede başlayın ve 20 ulaşana kadar bir sonraki sütunda, sonra en iyi 21 geri sayım, vb. Her gün 20 sembolleri (Güneş Seals) ve 13 numaraları (Galaktik Ton) herhangi bir kombinasyonudur. Bu 260 (20 x 13) mühürler ve ton kombinasyonları vardır. Bu Tzolkin ilk beş birimleri şunlardır: Bir sonraki bölümde 13 Galaktik Zil sesleri ve 20 Güneş Contalar hakkında daha fazla bilgi 260 günlük döngü kabaca insan gebelik döneminin ölçmek ve aynı zamanda bazen Galaktik Spin denir yapma, 21 Aralık 2012 tarihinde sona erecek olmasından galaktik 26.000 yıllık bir çevrim mükemmel bir fraktal olduğunu. Bu 260 günlük döngü her gün, günlük çalışır ve her 13 Ay Takvimi yıl. 364 + 13 Ay Takvim bir gün ile birlikte, bu büyük bir permütasyon matrisi verir. Bu 52 yıllık bir dönemi sağlar 18.980 gün - her gün aynı, bu nedenle hareketli semboller sürekli değişen bir model her gün için nereden! Bu yazının bir sonraki bölümünde tüm parçaların nasıl bir araya geldiğini 13 Ay Takvimi, böylece görebilirsiniz Mon tam bir örnek göstereceğim. Bir araya getirilmesi, - bir New Age hoş geldiniz! Burada ne görmek 13 Ay Takvimi bir Pzt / ay: Orada birçok yeni sembol ve karakterler vardır, ama takip etmek kolaydır. Bu karakterler ve simgeler için kodları öğrendim sonra sonra, gün be gün takip ile gönderin. Adım adım atalım ...


13 Ay Takvimi, yedi gün Yedi Radyal Plazma hafta

Yaratılışın temel yapı taşları (! Bile kuark önce) olan elektrik sıvılar: yedi mühür ve yedi radyal plazmalar isimleri yukarıda Yedi ChakrasDe görüntülerle Yedi Radyal Plazmalar gelen şey Gösterilen Grafik. Bu plazma galaksinin merkezinden akan - onlar yedi çakra gelen ve yaymak yer almaktadır. Bu plazma bir yeni telepatik teknoloji oluşturmak için Dünya'nın çevresinde hatta köprünün temelini oluşturur ... Yedi Radial Plazma Her benzersiz bir gücü vardır:


Dali - thermische kracht (richten) Seli - luminische kracht (stromen) Gamma - Luminisch-Thermische Kracht Kali - Thermisch-Lumisch / Luminisch-Thermische Kracht (vestigen) Alpha - Dubbel-Uitgebreid Elektron (vrijlaten) Limi - Mentaal Elektron (zuiveren) Silio - Mentaal Elektron-Neutron (ontlading) Dus in de 13-Manenkalender komt elke dag van de week overeen met een van deze Radiale Plasma's die corresponderen met een van je chakra's. Elke dag kun je het Plasmazegel in het chakra visualiseren en de affirmaties herhalen, die hieronder staan. Dali - "Mijn Vader is Intrinsieke Gewaarwording. Ik Voel de Hitte" Seli - "Mijn Moeder is de Ultieme Sfeer. Ik Zie het Licht" Gamma - "Mijn Afkomst is de Eenwording van Intrinsieke Gewaarwording en de Ultieme Sfeer. Ik Verkrijg de Kracht van Vrede" Kali - "Mijn Naam is de Glorieuze Lotus-Geborene. Ik Katalyseer de Licht-Hitte Binnenin" Alpha - "Mijn Land is de Ongeboren Ultieme Sfeer. Ik bevrijd het Dubbel-Uitgebreide Elektron aan de Zuidpool" Limi - "Ik Consumeer Dualistische Gedachten als Voedsel. Ik Zuiver het Mentale Elektron aan de Noordpool" Silio - "Mijn Rol is om de Handelingen van de Boeddha te Volbrengen. Ik Ontlaad het Mentale Elektron-Neutron in het Centrum van de Aarde"


Dali - termik (odak) Luminische güç (akım) - Seli "Ben barış iktidarı elde" Gamma - Luminisch-Termik Kali - Lumisch Termal / Termal Güç Luminisch-(çizmek) Alpha - Çift Genişletilmiş Elektron (serbest bırakma) Sınırlı - Ruhsal Elektron (arıtma) Silio - Elektron-Nötron Ruh (deşarj)

Yani 13 Ay Takvimi'ne göre hafta çakralarınızı birine karşılık gelen Radial Plazma birine karşılık gelen her gün. Her gün Plazma Seal ve aşağıda tekrar affirmations içinde çakra görselleştirebilirsiniz.


Dali - ". Babamın İçsel Farkındalık ben Isı hissedin" Seli - "My Mother Ultimate Sphere I Işık bakın." Gamma - ". Benim Etnik İçsel Farkındalık ve nihai atmosfer Birleşme I Barış Gücü al" Kali - "Benim adım Glorious Lotus-Begotten I Isı-Işık içinde katalize." Alpha - "Benim ülkem Doğmamış Ultimate Atmosfer I Güney Kutbunda çift Gelişmiş Elektron bırakın." Limited - "Ben yemek ikili Zihin olarak tüketmek ben Kuzey Kutbu'na Ruh Elektron arındırın." Silio - "Benim rol Buda eylemleri gerçekleştirmek için I Dünyanın Merkezine elektron-nötron Mental boşaltın." Radyal Plazma bilimi hakkında daha fazla bilgi 07:07 dahildir: 07:07 Telektonon Vahiy seti ve ücretsiz bir rehber.


13 Ay Tarih 13 Ay Açık Takvim Mon / Mon 28 gün boyunca çok sayıda 1 / m gösterir 13 Ay Takvimi her ay, tam dört yedi günlük hafta var bu yüzden onun 28 gün olduğunu. Bu çok kolay gelecekte ileriye dönük bir plan yapar. Da Galaktik Standart Saati denilen, yüksek boyutlu düzenin bir yansıması - 28 günlük siklusun aslında 28 bir matris. 13 Ay Takvimi yüksek boyutlu sipariş uyum için bir araçtır. Biz "takvim" çağrısı aslında eşzamanlılık bir ölçüsü ne en yüksek kullanımı - bu bizim 13 Ay Takvimi Ay Synchronometer, 13 arama nedeni budur! (Kutsal Yol Remember - Galaktik Standart Saati (GST): - Galaktik Standart Saati hakkında daha fazla bilgi için, "Onüç Moon/28-day Takvim Kök Anlamı Galaktik Standart Saati (GST) Kutsal Yol Hatırlamak" Rinri Bülten bakın : On üç Manen/28-dagen Takvim "temel anlam)


De 13 Galactische Tonen Getal

Naam

Essentie

Kracht

Actie

Magnetisch

Doelgerichtheid

Verenigen

Aantrekken

Lunair

Uitdaging

Polariseren

Stabiliseren

Elektrisch

Dienstverlening

Activeren

Verbinden

Zelfbestaand

Vorm

DefiniĂŤren

Meten

Boventoon

Uitstraling

Bekrachtigen

Oproepen, Opeisen

Ritmisch

Gelijkheid

Organiseren

In evenwicht brengen

Resonant

Afstemmen

Kanaliseren

Inspireren

Galactisch

Integriteit

Harmoniseren

Modelleren

Solair

Intentie

Pulseren

Realiseren

Planetair

Manifestatie

Perfectioneren

Produceren

Spectral

Bevrijding

Oplossen

Vrijgeven

Kristallen

Samenwerking

Toewijden

Universeel maken

Kosmisch

Aanwezigheid

Doorstaan

Transcenderen/Overstijgen


De 20 Zonnezegels Zegel

Naam

Kracht

Actie

Essentie

Draak

Geboorte

Koesteren

Zijn, Wezen

Wind

Spirit

Communiceren

Adem

Nacht

Overvloed

Dromen

Intu誰tie

Zaad

Opbloeiing

Richten

Gewaarzijn

Slang

Levenskracht

Overleven

Instinct

Wereldoverbrugger

Dood, Overgang

Gelijkmaken

Mogelijkheid

Hand

Voltooiing

Weten

Healing

Ster

Elegantie

Mooi maken

Kunst

Maan

Universeel Water

Zuiveren

Stroming

Hond

Hart

Liefhebben

Loyaliteit

Aap

Magie

Spelen

Illusie

Mens

Vrije Wil

Be誰nvloeden

Wijsheid

Hemelwandelaar

Ruimte

Onderzoeken

Waakzaamheid


Tovenaar

Tijdloosheid

Betoveren

Ontvankelijkheid

Adelaar

Visie

Creëren

Geesteskracht

Krijger

Intelligentie

Bevragen

Onbevreesdheid

Aarde

Navigatie

Ontwikkelen

Synchroniciteit

Spiegel

Eindeloosheid

Reflecteren

Orde

Storm

Zelfopwekking

Katalyseren

Energie

Zon

Universeel Vuur

Verlichten

Leven

Gregoryen Tarihi

Eğer hepimizin bildiği takvimi ("30 gün, Eylül vb var") bu Gregoryen takvim denir biliyor muydunuz? Takvim Vatikan'da Papa Gregory XIII tarafından belirlenir olmasıdır. Bu tarihler her 13 Ay Takvim, bu yüzden "zaman" kaybolmak - Biz, size düzenlemeler yaparken, doktorunuz, demek söyleyemem bir orta zaman, tüm konum "olamaz Tamam, Galaktik Ay limi 13 "Hadi - en azından henüz değil ... 12 aylık takvim hala kullanımda olduğu sürece, orada bu veriler, bu yüzden genel olarak dünya ile yolda kalabilirsiniz. Şimdi ona konum, diyelim Gregoryen takvimin kökeni hakkında konuşun. Bu takvim ile aslında tarih izlemek üzere kullanılan kelime "takvim" gitti. Kelime "takvim" anlamına kitap alarak "ayın son" ya da "ayın son" geliyor! Bu takvimin birincil kullanımı tarih vergi olduğunu bilmek ortak adam içindi. Aslında bu takvim 1582 den Discovery'nin Doktrini kapsamında "Yeni Dünya" nın yoksun yerli halkların empoze edildi ...


Radyal Plazma ve 28 Matris öğrendikten sonra, bir sihirli synchronometer olabilir görebilirsiniz - tezat içinde: "Bugün Cuma, 2 Ekim" dedi. Ücretsiz daimi Wavespell 13 Ay Takvimi için Bedava indir bölümünü ziyaret edin. Eğer 12 aylık takvimin kökenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, "Zaman durdurma ve İkinci Yaratılış devam" okuma Jose Arguelles / Valum Votan tarafından 20 Güneş Contalar ve 13 Galaktik Sesleri birleştiğinde, Galaktik İmza günlük, var! Orada her gün bir güneş ve galaktik Seal Göster olduğunu. Bu kombinasyon günün Galaktik Kapısı Galaktik İmza denir! Bu size takvim synchronometer, tarih baktığımız zaman sabah meditasyon için çok ilginç bir şey verir! 20 Güneş Contalar ve 13 Galaktik kozmik Ton oluşturma süreçleri tanımlar. Sen çizmek için bu arketip simgeler uygulama, bunlar ilham verici ve pek çok düzeyde etkinleştirmesi gerekir. Kozmik Tarih Chronicles, bunlar aşağıdaki gibidir: "Galaktik sesleri pulsar veya quasar en yoğun çekirdek gelen radyo dalgalarının darbe benzer radyo sinyalleri olarak görülebilir. Güneş mühürler dönüşüm veya evrim döngüsü sıklığı fırsatları temsil eden bu radyo sinyalleri her tabi "dedi. 13 Galaktik Sesleri Numara Isim Öz Güç Eylem Manyetik Hedefleme Birleştirmek Çekmek Aya ait Meydan okuma Kutuplaştırmak Dengelemek Elektrik


Hizmetler Etkinleştirmek Bağlanmak Self-Mevcut Form Tanımlamak Ölçüm Ima edilen fikir Radyasyon Onaylamak Aramalar, Talep Ritmik Eşitlik Düzenlemek Dengeleme Rezonant Melodi Kanal açmak Ilham vermek Galaktik Bütünlük Uyumlu hale getirilmesi Model Güneş Niyet Zonklamak


Gerçekleştirmek Gezegen Tezahür Mükemmel Üretmek Spektral Kurtuluş Çözmek Serbest bırakma Kristaller Işbirliği Adamak Universalising Kozmik Varlık Yıpranmış / Aşkınlık aşmak için

20 Güneş Contalar Mühür Isim Güç Eylem Öz Dragon Doğum


Beslemek Olmak var Rüzgâr Ruh Iletişim kurmak Nefes Gece Bolluk Düşler Sezgi Tohum Çiçekli Odak Farkındalık Hortum Vitality Hayatta kalma Içgüdü Worldbridger Ölüm, Geçiş Eşit oluşturma Olasılık El Tamamlama Daha fazla


Şifa Star Şıklık Güzelleştirmek Sanat Ay Evrensel Su Arındırmak Akış Köpek Kalp Aşk Bağlılık Maymun Büyü Oyun Yanılsama Man Özgür İrade Etki Bilgelik Skywalker Alan Çalışmalar Uyanıklık Sihirbaz


Zamansızlık Büyülemek Kabul edilebilirlik Kartal Vizyon Oluşturmak Ruh Gücü Savaşçı Istihbarat Soru Korkusuzluk Dünya Navigasyon Geliştirmek Eşzamanlılık Ayna Sonsuzluk Yansıtmak Sipariş Fırtına Self-nesil Kolaylaştırmak Enerji Güneş Evrensel Yangın


Aydınlatmak Hayat

Galaktik kapı her zaman "renk, ton, Seal" okunur. Örneğin, manyetik sesi ile Red Dragon gün, 'Kırmızı Manyetik Ejder aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. " Birleştirmek, amaç çekmek: Manyetik sesi anahtar kelimeler - anahtar kelimeler kırmızı ejderha (at) beslenme, doğum vardır. Şimdi bugün için galaktik ağ geçidi deneyelim. Bugün, Red Crystal Skywalker - Şimdi Kırmızı Kristal Skywalker mühür ve sesini anahtar kelimeler çalışma ... Oldukça ilginç, değil mi? "Bugün Pazar, 14 Ağustos, 2011 olan": Bu deneyim ve söylemek arasında bir karşılaştırma yoktur Ay'ın Evreleri Son olarak - Ay Aşama - zaman harmonik döngü güzel bir üç boyutlu sunum. 13 Ay Takvimi, ortalama Ay döngüsü gibi Galaktik Standart Saati hem temeli 28 günlük siklusun: 29.5 gün synodic ay döngüsü ve biraz üzerinde 27 gün yıldız döngüsü arasındaki ortalama.


Synodic döngüsü ayın evreleri (yeni ay, dolunay, azalan, vb) döngüsü Yıldız döngüsü ay gökyüzünde aynı yerde görünür yerden ölçülür. Ay'ın evreleri için Gregoryen takvim içinde nasıl görüntülendiğini bakın ve 13 Ay Takvimi nasıl göründüğünü ile karşılaştırın - fark edeceksiniz 13 Ay Takvim içinde 28 Matrix çok daha görünür ay evreleri harmonik frekans. Yeni Ay Güneş üzerinde Öğle saatlerinde yükselmeye ifade Dolunay gün batımında yükselir Öğleye doğru azalan ve nasıl bilir Beşinci Kuvvet Oracle 13 Ay Takvimi gün be gün takip edebilirsiniz nasıl öğrendiğinize göre, biz biraz daha derin dalış alıyoruz! Oracle'ın Beşinci Güç - günlük galaktik imzalar (da galaktik bağlantı noktası olarak da adlandırılır) içinde Beşinci Kuvvet Oracle var. Galaktik imza tanımlamak için beşinci kuvvet kehanet için bir metafor olduğunu eğer dört boyutlu tomurcuk, Beşinci Kuvvet Oracle parıltılı çiçek. Beşinci Kuvvet nedir? Güçlü, zayıf, elektromanyetik ve çekim: Çağdaş bilimin evrendeki dört büyük güçler açıklar. Beşinci Kuvvet hepsini bağlayan biri, senkron G-Force, bazen eter veya Akasha çağırdı. Bu evrenin eşitler güçtür! Her galaktik ağ geçidi bir güneş mühür ve bir galaktik sesi içerir, ama içinde G-Force çok yoğun senkron güç paketi - bu dokunun bu derin konjonktürel kalıba Beşinci Kuvvet Oracle niyet ve güçlendirmek için anlam düzeyi her bir galaktik limanda okunabilir - ve çok daha fazlası! Eğer Beşinci Kuvvet Oracle sonra bizim dört boyutlu çiçek çiçek, Oracle kurulu galaktik gkuvveti çiçek! Tüm Oracle kurulu (yukarıdaki resim) dört yaprak ve merkezi bir "matris" çekirdek var - bu yaprakları yirmi güneş mühürler dört için tüm gerekli beşinci kuvvet kahinler içerir. Parçalar daha yakından tanımak için yukarıdaki resmi inceleyin. Dört yaprak artı Merkez Matrix Aşağıdaki gibi Oracle Yönetim Kurulu okur: Doğu (kırmızı), Kuzey (beyaz), Batı (mavi), Güney (sarı), orta (yeşil).


Doğu (sağ kırmızı yaprak) ortasında Red Dragon ve Güneş Seal beşinci kuvvet Oracle ile başlayan, bul, bu Red Dragon Oracle olduğunu. Bu bir başlangıç. Şimdi Beyaz Rüzgar Oracle, Sarı Tohum üzerinde Oracle ve Oracle daha Blue Night bulabilirsiniz. Sarı Tohum Oracle Beyaz Kuzey (üst) Oracle bulundu Kızıl Yılan için yaprak gidin sonra, tüm yirmi kahinler bu sıra devam edin.

Sonra dördüncü Sarı Güney dergisi kahinler Red Earth, Beyaz Ayna dahil olan Yeşil matris bölgeye getiren gelmiş sonuna kadar olsun, - Mavi, Sarı Kırmızı, Beyaz,: desen, her zaman dört parçalı uyum takip Blue Storm ve Sarı Güneş Oracles Aşağıdaki resim (hatta İngilizce) Oracle Yönetim Kurulu kahinler anlamanın anahtarıdır. Her güneş mühür vardır: 1. Bir analog çene ya da sürdürülmesi güç; 2. Bir antipot çene veya sınama / sürdürülmesi güç; 3. Bir çene gizli veya beklenmedik gizli güç; Bu üç tüm Oracle Yönetim Kurulu olarak her güneş mühür için sabittir. Her kehanet üstündeki boş alan denilen beşinci kuvvet sonuçları vardır 4. her zaman ortada Güneş Seal ile aynı renk olan rehberlik çene ya da kendi gücü daha yüksek. Yukarıdaki resimde Hedef Oracle önemli bir galaktik imza için kılavuz (Galaktik bağlantı noktası) nasıl hesapladığını gösterir. Özetle: : Bir galaktik imza sesi Rehberlik Kin mi: 1, 6 veya 11 Hedef cilt aynı damgası 2, 7 veya 12 Hedef 8 güneş mühürler geri cilt 3, 8 veya 13 Hedef cilt öncesinde dört güneş contalar 4 veya 9 Hedef dört güneş mühürler geri cilt 5 veya 10 Hedef cilt öncesinde 8 güneş contalar Örneğin:


Kin 1, Kırmızı Manyetik Ejder tonu 1 (Manyetik) olacak şekilde kendi gücü ile yönlendirilen manyetik Red Dragon iki katına çıktı. Kin 2, Beyaz Ay Rüzgar 2 ton (Ay) sahiptir. Geri kılavuzunun 8 pul Ton 2, bu nedenle Beyaz Ay Rüzgar Beyaz Ay Sihirbazı eşlik ediyor. Oracle kurulu modelleri inceleyin, kılavuz hesaplama yöntemi ile aşina olmak ve her gün Beşinci Kuvvet Oracle çekebilirsiniz. Beşinci kuvvet oracle büyüleyici bir meditasyondur. Örneğin, Warrior (olan güç korkusuzluk) ve Dünya Bridger (ki güç ölüm / geçiş) antipot / kinpartners zor olması, Rüzgar ve Fırtına gizli / birbirlerinin gizli güçleri bakın. Tüm Güneş Contalar arasındaki ilişkileri düşünün ve onların kodları bulmak görmek ... Kendi beşinci kuvvet kehanet anlam yüklü eşzamanlı birçok düzeyde ortaya çıkarabilir. Modelleri üzerinde meditasyon ve hissediyorum g-force ışıkları girin! Beşinci Kuvvet Oracle ve NET-Time Beşinci Kuvvet Oracle başka bir uygulama günlük döngüsü bekleme olarak adlandırılan dört alt döngüleri, bölünmüş olmasıdır. Bu NET Zamanı - adlı Zaman Noospheric Earth (Dünya Noösferische Saati). Günün ne dört muhafız öğrenmek için günlük çene beşinci kuvvet Oracle her kullandığınızda NET. İlk Guard: gündoğumu için Midnight (Analog Kin) Öğlene kadar saniye bekle gündoğumu (rehberlik Kin) Üçüncü bekleyin: Noon kadar günbatımı (antipot Kin) Dördüncü bekleyin: Sunset To Midnight (Gizli Kin) Bir mandala her gün eşzamanlılığın NET-Time desen takip ederek. Günlük gerçekliğin akışına derin anlamak için korumaları NET Beşinci Zaman Güç Oracle değişen izleyin! Bu kılavuz, günlük olarak 13 Ay Takvimi kullanmaya başlayabilir ve böylece zaman yepyeni bir deneyim sunuyor yardımcı oldu umut! Bu ücretsiz olarak da kullanılabilen ücretsiz 13 Ay Pocket Takvim uygulamaları indirebilirsiniz. Hollandalı takvim kitapçık burada bulabilirsiniz. Bu kılavuz sürekli olarak tanımlamak için 13 Ay takviminin daha gelişmiş ve daha derin seviyelere güncellenecektir ... Eğer sorularınız varsa arada, Saat veya PAN Hollanda Hukuk Vakfı ile irtibata geçiniz. @ Ay Yıl 5 (2010) Zaman Hukuk Vakfı Orijinal sayfa | Orijinal sayfa

MAYA KÜLTÜRÜ VE TAKVIM ISLEVI  

raji khan