Page 1

HARIDUSSÜSTEEM Ees- ja perekonnanimi Amet Keskus Kuupäev


MIS ON ÕPPIMINE?

• Mitteformaalne õppimine • Informaalne õppimine


MIDA VÕIB KAARDIMÄNGUST ÕPPIDA?


MIDA ANNAB ÕPPIMINE? Haridustase Võimalused tööturul Töötasu


AMETITE ANDMEBAAS www.rajaleidja.ee/akab

• Töötingimused ja nõuded tervisele • Ametis vajalikud oskused, teadmised ja iseloomuomadused • Nõuded haridusele • Tulevikuväljavaated


EESTI HARIDUSSÜSTEEM PÕHIHARIDUS KESKHARIDUS KÕRGHARIDUS põhikool

gümnaasium

kutsekool kõrgkool


Mida rohkem sa 천pid, seda rohkem sa tead. Mida rohkem sa tead, seda rohkem sa unustad. Mida rohkem sa unustad, seda v채hem sa tead.

Miks siis 천ppida?


Meie teadmised jäävad vanaks – seepärast vajame uusi!


HUVIHARIDUS kohalikud huvihariduse pakkujad (kontaktid)


KUST LEIDA EDASIÕPPIMISE KOHTA INFOT? www.rajaleidja.ee/kusoppida Lahtiste uste päevad Karjäärispetsialistid Messid


KUI PALJU RAHA ON ÕPPIMISEKS VAJA?


ÕPINGUTE RAHASTAMISVÕIMALUSED • Õppetoetused • Stipendiumid • Õppemaksulaen ja hariduslaen • Õppelaen • Töötamine


KOOLIDE SISSEASTUMISTINGIMUSED INFOT SAAD lahtiste uste päevadelt, konsultatsioonidelt, tuttavatelt …


MIKS KUKUTAKSE KOOLIST VÄLJA?


MILLISEL ERIALAL ÕPPIDA? MILLIST AMETIT ÕPPIDA?


TÄNAN KUULAMAST! Küsimuste, kahtluste või uudishimu korral võta julgelt ühendust! Kontaktisik: Telefoninumber: E-post:

Haridussüsteem_infoslaidid  

Illustreeritud infoslaidid haridusteemade käsitlemise toetamiseks karjääriloengus.