Page 6

GO! 6

Huub Dubbelman, Mercedes-Benz Nederland:

‘Autokopers zouden geen BPM moeten betalen op veiligheidsvoorzieningen’ In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 is ­veiligheid één van de hoofdthema’s van RAI Vereniging. De afge­ lopen 20 jaar is het aantal verkeersdoden in ons land gehalveerd van 1.251 tot 621 vorig jaar. Mede dankzij de toegenomen actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen in auto’s. Maar wat kan er op dat gebied nog beter? En doet de overheid zelf wel genoeg? Huub Dubbelman, manager Corporate Com-

Aanjagers veiligheidssystemen

munications bij Mercedes-Benz Nederland

Volgens Dubbelman is het aantal veiligheids-

vindt dat de overheid een verkeerd signaal

bevorderende voorzieningen in auto’s de afge-

afgeeft door in de komende wetgeving BPM te

lopen jaren exponentieel toegenomen. Dat

heffen op veiligheidsverhogende componen-

geldt, zegt hij, voor nagenoeg alle automerken.

ten die het aantal verkeersongevallen en dus

Maar het zijn, benadrukt hij, vooral de pre-

de maatschappelijke lasten aantoonbaar ver-

mium merken die als aanjager fungeren.

minderen. Gecombineerd met de voor vele

“Die investeren daar enorme bedragen in en

auto’s geldende hogere bijtelling (15 naar 22 %)

beschikken tevens over klanten die bereid zijn

helpt de hogere BPM niet mee aan een spoe-

voor veiligheid extra te betalen. Dat percen-

dige introductie van dit soort systemen.

tage ligt bij Mercedes-Benz bovengemiddeld

Bovendien zou diezelfde overheid aan de slag

hoog.”

moeten gaan met het ontwikkelen van wet­

Het is evident dat de kooiconstructie – Daim-

geving die de communicatie tussen auto’s

ler presenteerde het allereerste prototype al in

(Car-to-X) en daarmee de verkeersveiligheid

1951 – een aanzienlijke stap vooruit was. Na de

bevordert.

invoering van de gordelplicht, ABS, airbags

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #5 2016  

GO!Mobility Magazine #5 2016  

Advertisement