Page 5

5

Prognose: 415.000 personenauto’s in 2017 RAI Vereniging verwacht dat het aantal nieuw ­verkochte personenauto’s volgend jaar uitkomt op 415.000 eenheden.

kiezen tussen alle merken en modellen. Alleen voor volledig elektrische auto’s blijft er een verlaagd tarief van 4 procent bijtelling. Voor een nieuw kabinet ligt nog wel de opdracht om de bpm

Ondanks de positieve berichten

verder af te bouwen omdat deze

die het kabinet tijdens Prinsjes-

nog altijd erg marktverstorend

dag naar buiten bracht over de

werkt en auto’s onnodig duur

aantrekkende Nederlandse eco-

maakt.”

nomie, verwacht RAI Vereniging

Voor 2016 gaat RAI Vereniging

dat de markt voor nieuwe perso-

er van uit dat de eerder door hen

nenauto’s volgend jaar maar licht

afgegeven prognose van 400.000

zal verbeteren.

nieuwe personenauto’s niet

Er komt ruimte voor een gezondere automarkt.

gehaald zal worden. Waarschijn-

Volgens algemeen voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereni-

sterk fiscaal gestuurd beleid in de

een gezondere markt. “Zakelijke

lijk stopt de teller dit jaar op circa

ging komt er in 2017, na jaren van

zakelijke automarkt, ruimte voor

rijders zullen weer meer gaan

380.000 stuks.

E-bike stuwt omzet fietsbranche naar record De omzet uit nieuwe fietsen bedroeg vorig jaar 899 miljoen euro. Ruim de helft hiervan kwam voor rekening van de e-bike (57%).In totaal werden het afgelopen jaar 983.000 nieuwe fietsen verkocht. In 2014 waren dat er 1.051.000. De verkoop van e-bikes groeide echter met 24 procent tot 276.000 eenheden.

zaam en gezond. Niet alleen de verkoop van

nieuwe en snelle speed pedelecs en/of speed-

e-bikes bereikte een record. Met 1.058 euro lag

bikes hun weg naar de consument weten te

het gemiddelde aanschafbedrag voor een

vinden. Halverwege dit jaar stonden in

nieuwe fiets bij de vakhandel in 2015 voor het

­Nederland ruim 8.000 van deze fietsen

eerst boven de 1.000 euro. Dit bedrag wordt

­geregistreerd. Een groei van 30 procent ten

mede beïnvloed door de populariteit van de

opzichte van eind 2015 toen het park nog uit

e-bikes, waarvan sinds enkele jaren ook de

6.185 fietsen bestond.

Dit blijkt uit de nieuwe uitgave Mobiliteit in Cijfers Tweewielers 2016-2017 van RAI Vereniging en BOVAG. De e-bike dankt haar populariteit doordat ­fietsen voor een grotere groep gebruikers toegankelijk wordt. Niet alleen kunnen ouderen en mensen met een fysieke beperking langer blijven fietsen. Ook voor jongeren en forensen die een grote afstand moeten afleggen naar school of werk is de e-bike een aantrekkelijk alternatief. Met de groeiende bereikbaarheidsproblemen zoeken reizigers vaker naar alternatieven om files te mijden. De e-bike draagt bij aan (stedelijke) bereikbaarheid, is duur-

Bijna 6 van de 10 verkocht fietsen is een e-bike.

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #5 2016  

GO!Mobility Magazine #5 2016  

Advertisement