Page 26

GO! 26

DE Stelling Eric Beers, voorzitter ­Vereniging Elektrische Rijders

Het is teleurstellend dat het kabinet niet ‘doorpakt’

De transitie naar elektrisch, die juist zo goed ging, belandt nu in de onderste la. En dat terwijl Nederland het enige land ter wereld is waar je met één pas alle 25.000 laadpalen kan ­activeren.

Bron: Trouw

Steven van Eijck, algemeen voorzitter RAI Vereniging Als de BPM, de belasting op het aanschaffen van een voertuig, tot nul wordt afgebouwd kan in plaats ­daarvan betalen voor gebruik worden geïntroduceerd. Mits het autobezit daardoor goedkoper wordt.

Jan Fransen, eigenaar Fransen Technical Services We hebben in Arnhem een elektriciteitsleiding vlak boven ons hoofd, die we nauwelijks gebruiken. Waarom

Bron: FD

gebruiken we de stroom voor de trolleybussen niet voor meer doeleinden, vraag ik me af, bijvoorbeeld voor laadpalen van auto’s. Maar je kunt ook de stads-

Han van der Wal, vlootmanager Qbuzz

verlichting aansluiten op het bovengrondse netwerk.

Drie jaar geleden stonden we nog te juichen bij de

En waarom zou je zonnecollectoren of windmolens niet

nieuwste dieselbus, de Euro 6. Heel schoon vonden

op het bovengrondse net aansluiten?

we die. Nu zijn we al weer een stap verder, met ­bussen zonder uitstoot en veel stiller. Ik weet het

Bron: De Gelderlander

zeker: nog voor 2030 zijn alle ov-bussen met fossiele brandstof verdwenen. Bron:NRC Next Peter Schwarzenbauer, lid Raad van Bestuur BMW Raymond Mens, EVO

Bart Biebuyck, directeur Fuel Cells

De populariteit van de motorfiets zal

Files zorgen niet alleen voor

and Hydrogen

de komende jaren alleen maar

ergernis, maar ook voor onbe-

Alle fossiele brandstoffen zullen op

­toenemen, als de belangrijkste nadelen

trouwbaarheid in de planning

den duur verdwijnen. Dus ook die-

van het motorrijden verdwijnen. Ons

van bedrijven. Vrachtauto’s

sel. In het ene land sneller dan in

studiemodel, de Vision Next 100, moet

zijn langer onderweg omdat ze

het andere, afhankelijk van het

duidelijk maken dat BMW werkt aan

stilstaan of om moeten rijden,

belastingregime. Het grote plaatje

technologie waardoor motorrijders

en indirect zorgen vertragin-

is dat we transport volledig moeten

nooit meer kunnen verongelukken.

gen voor lege schappen of in

decarboniseren. Dus geen keuze

Een helm of beschermend motorpak is

het ergste geval, het stilleggen

tussen benzine of diesel, maar voor

niet langer nodig. Bovendien maakt

van productielijnen.

een alternatieve aandrijving.

elektrische aandrijving een einde aan

Bron: NOS

Bron: NRC

geluidsoverlast en uitlaatgas. Bron: BN DeStem

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #5 2016  

GO!Mobility Magazine #5 2016  

Advertisement