Page 17

17 ­Verder dient de chauffeur te

Ambro Smit (TLN):

beschikken over een speciaal­ ­rijbewijs en vanwege de grotere bestreken baan van LZV’s, is het volgens hen soms lastig manoeuvreren bij rotondes. En ze mogen in Nederland op veel, maar niet op alle wegen rijden. De overheid heeft een speciale digitale wegenkaart LZV ontwikkeld waar exact op staat aangegeven welke wegtrajecten zijn toegestaan. Maar die beperkingen vallen in het niet bij de milieu-, logistieke- en rendementswinst, besluiten Westerhof en De Vries. “Het zou voor zowel onze bedrijfsvoering als onze klanten natuurlijk ideaal zijn als (Noord-)Duitsland en België ­zouden worden vrijgegeven. Alle Nederlandse transporteurs die op Scandinavië rijden moeten immers door Noord-Duitsland.”

‘Geen redenen meer om inzet LZV’s te beperken’ LZV’s, ofwel ecocombi’s, zijn in Nederland inmiddels een bekende verschijning in het wegbeeld. Het aantal combinaties gaat langzaam richting de 1.400. Ondanks de succesvolle inzet in ons land heerst in veel andere EU-lidstaten nog koudwatervrees rondom deze langere en zwaardere voertuigcombinaties. En dat is onterecht vindt Ambro Smit, beleidssecretaris bij Transport & Logistiek Nederland. “Uit de ervaringen die Nederland met LZV’s heeft opgedaan, blijkt dat dit een fantastisch concept is om transport schoner en zuiniger te maken zonder dat de veiligheid in het geding komt.” Onze buurlanden, en met name Duitsland en België, zouden volgens hem moeten inzien dat met het toestaan van grensoverschrijdend vervoer de voordelen van LZV’s nog beter tot hun recht komen. Sinds 1 januari 2013 is nieuwe regelgeving voor ecocombi’s in Nederland in werking getreden. De belangrijkste verandering is dat toelating en het gebruik een vastere plek in de voertuigregelgeving hebben gekregen. Het betekent ook dat er een einde is gekomen aan een lange periode van proeffases. Voor het rijden met LZV’s moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo dient de chauffeur over een speciaal certificaat te beschikken, moeten de voertuigen aan bepaalde extra eisen voldoen en zijn gekeurd voor inzet in een LZV-combinatie. Verder moet worden voldaan aan enkele algemene gebruiksvoorwaarden en is er per ecocombi een ontheffing nodig om te mogen rijden op wegen die voor LZV’s zijn vrijgegeven. Alle deze voorschriften staan in de ‘Beleidsregel keuring en ontheffingsverlening LZV’ van de RDW. Efficiëntere logistiek Onderzoek, zegt Smit, heeft uitge-

wezen dat door een grootschalige inzet van ecocombi’s, met een maximale lengte van 25,25 meter en een maximum gewicht van 60 ton, de totale CO2-uitstoot in Nederland met 3 tot 6 procent omlaag kan. “Er zijn weinig andere maatregelen voorhanden met een vergelijkbaar concreet en direct bereikbaar reductiepotentieel. Bovendien leidt de vermindering van het aantal ritten ook tot een verbetering van de verkeersveiligheid en daalt de geluidsproductie van het vrachtverkeer.” Verder wijst Smit er op dat LZV’s eveneens een efficiëntere logistiek mogelijk maken. “Dat leidt tot lagere transportkosten, waarvan vervoerder, opdrachtgevers en – uiteindelijk – de consument profiteren. “ Benelux pilot TLN maakt zich daarom sterk om de toepassing van LZV’s in het langeafstandstransport binnen Europa mogelijk te maken. Zo pleit de brancheorganisatie al enige tijd voor de komst van een Benelux pilot, die het mogelijk maakt LZV’s tussen Nederland en België in te zetten. Smit: “de basis voor die wetgeving is inmiddels gelegd. Het is nu aan

de landen en de gewesten om tot concrete afspraken te komen. We streven ernaar om deze pilot in de loop van 2017 van start te laten gaan.” Ook Duitsland, waar eind dit jaar een succesvolle proef met LZV’s afloopt, lijkt langzaam overstag te gaan. Smit: “Duitsland heeft ­inmiddels besloten om ecocombi’s permanent toe te staan. Er komt wetgeving waarin dit geregeld wordt. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Over de precieze uitvoering is echter nog veel onduidelijkheid.” Voor TLN zijn twee zaken essen­ tieel, namelijk het toestaan van grensoverschrijdend vervoer met Nederland en toelating van LZV’s in de belangrijke deelstaat Noordrein-Westfalen, die aan de eerste proef niet meedeed. “Het lijkt er vooralsnog op dat de nieuwe regels in Duitsland een voortzetting zijn van de huidige proefvoorwaarden. Er verandert dus weinig. Vóór de komende verkiezingen zijn er ten aanzien van de voor ons belangrijke punten ook geen grote veranderingen te verwachten. Dat betekent dat we dus nog even geduld moeten hebben. “

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #5 2016  

GO!Mobility Magazine #5 2016  

Advertisement