Page 13

13

Leo Bingen:

ITS en smart mobility: cruciaal bindmiddel voor kernthema’s van RAI Vereniging Bereikbaarheid, stedelijke mobiliteit en verkeersveiligheid behoren binnen RAI Vereniging tot de kernthema’s. Voertuigconnectiviteit, Smart M ­ obility en Intelligente Transport Systemen (ITS) zijn onmisbare elementen om dit te ondersteunen en te faciliteren. Op deze terreinen bestaat echter

betreffen om informatie te kun-

slimme mobiliteit mogelijk te

voertuigen, etc. “Wat deze ter-

nog veel onwetendheid en ondui-

nen gebruiken om op een slimme

maken en ITS is een overkoepe-

men in de context van wegmobi-

delijkheid. Als adviseur Smart

manier te kunnen reizen. Con-

lende term voor slimme ver-

liteit met elkaar verbindt is dat ze

Mobility en ITS bij RAI Vereni-

nectiviteit is een hulpmiddel om

keersinfo, connectiviteit van

veel te maken hebben met data en

ging is het de taak van Leo Bingen om hier meer bekendheid aan te geven en eventuele misverstanden rond deze begrippen weg te nemen en zo de invoering van ITS in de mobiliteitswereld te versnellen. Dat is, zegt hij, ‘namelijk in het belang van de leden van RAI Vereniging’. Om de boel letterlijk meer in beweging te krijgen luidt zijn boodschap aan de politiek, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2017, dat de overheid meer de rol van centrale regisseur op zich zou kunnen nemen. Voordat Bingen dieper ingaat op de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van ITS, vindt hij het van belang om kort uit te leggen wat de begrippen smart mobility, connectiviteit en ITS nu precies inhouden. Daar bestaat namelijk nogal eens onduidelijkheid over. Hij legt uit dat smart mobility toepassingen

Leo Bingen: ‘ADAS-voorzieningen kunnen een zegen zijn voor de samenleving als het gaat om verkeersveiligheid, doorstroming en duurzaamheid.’

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #5 2016  

GO!Mobility Magazine #5 2016  

Advertisement