Page 11

11

Ferry Smith (ANWB):

‘Toekomstige stedelijke mobiliteit ­vereist integrale benadering’ De vier grote steden hebben in 2030 gemiddeld 15 procent meer inwoners dan in 2015. Op korte termijn biedt de inzet van slimme mobiliteitsoplossingen zeker mogelijkheden om de bestaande vervoersstromen te optimaliseren en daarmee de bereikbaarheid en de leefbaarheid op peil te houden, stelt Ferry Smith, directeur Algemeen Ledenbelang van de ANWB. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van de doorstroming door snelheidsadviezen te geven aan weggebruikers zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van groene verkeerslichten. Of aan het verminderen van zoekverkeer door vrije parkeerplaatsen zichtbaar te maken op de navigatie door sensoren te gebruiken.” Gezien de verwachte bevolkingsgroei is er volgens hem echter meer nodig om de stad ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar te

houden. “De mogelijkheden die connectivity biedt nemen snel toe. Daar liggen grote kansen om weggebruikers betere alternatieven te bieden voor ingesleten vervoerskeuzen. Ketenverplaatsingen zullen daardoor efficienter en aantrekkelijker worden. We zien nu al dat in de stad de (elektrische) fiets en andere lichte, al dan niet gemotoriseerde, voertuigen sterk aan populariteit winnen. Dit heeft grote voordelen voor het functioneren van de stad, maar brengt tegelijkertijd ook nieuwe problemen met

zich mee. Een sterk toenemende diversiteit aan vervoermiddelen leidt op dit moment tot grotere, soms onacceptabele, drukte op het fietspad. Ook de regelgeving loopt achter bij de nieuwe ontwikkelingen die elkaar in razend tempo opvolgen.” Deze veranderingen vragen, vindt Smith, om een integrale benadering waarbij de behoefte van de gebruiker centraal staat en niet, zoals nu nog vaak het geval, de technische mogelijkheden. “Het gaat daarbij niet alleen om andere vervoersmo-

daliteiten, maar om een fundamenteel andere benadering van het ontwerp van de stedelijke openbare ruimte. De ANWB heeft samen met een viertal externe bureaus een methodiek ontwikkeld waarmee adequater kan worden ingespeeld op veranderingen van vandaag, morgen en overmorgen.” Zie voor meer informatie over de ontwerpmethodiek www.anwb.nl/ verkeerindestad

men. En we moeten afstappen van de

aan om de stad anders in te richten en bij de

Next Urban Mobility hangt een waaier aan

gedachte dat de auto in de stad voor de per-

inwoners een mentaliteitsverandering te

bedrijven die uiteenlopende mobiliteits­

soonlijke mobiliteit het optimale vervoermid-

bewerkstelligen. Het blijft echter vaak bij het

diensten bieden die tezamen een integraal

del is. Meestal is het veel slimmer en sneller

schetsen van mooie vergezichten en stokt het

mobiliteitssysteem kunnen creëren. Gense

om de (e-)fiets te pakken. Mijn credo luidt:

helaas bij de uitvoering.”

benadrukt dat dit merkongebonden bedrijven zijn die zichzelf moeten bedruipen op basis

met vier wielen in de stad is vaak twee wielen te veel.”

Snelfietsroutes

Integraal mobiliteitssysteem

van de ‘intelligentie’ en knowhow die zij

Om de boel in beweging te krijgen en slimme

inbrengen. Daartoe behoren bijvoorbeeld

mobiliteitsoplossingen te implementeren en

Greenwheels (deelauto’s), FietsNed (een

Een belangrijke categorie die de stad belast en soms zelfs overbelast zijn naar de mening van Gense de forensen. “Voor hen zou je best een snelfietsroute kunnen aanleggen, maar of die dan ook wordt gebruikt? Het huidige fiscale stelsel faciliteert immers niet het gebruik van verschillende vervoermiddelen. Het is of/of

onderhoudsorganisatie voor fietsen) en Mind

‘We prikkelen mensen een plug-in hybrid in’

en niet en/of. Een financiële stimulans om de

(een hard- en softwareplatform voor connected voortuigen, incl. fietsen).

Shuttel Om gebruikers onder andere toegang te geven tot het complete palet aan diensten van Next Urban Mobility, heeft Volkswagen Pon

leaseauto te laten staan en, indien dat beter

te ontwikkelen die steden helpen veiliger,

­Financial Services medio dit jaar de mobili-

uitkomt, en de leasefiets te pakken, ontbreekt.

bereikbaarder en gezonder maken is Next

teitskaart Shuttel gelanceerd, die eveneens alle

Ondertussen doen heel veel steden er vanalles

Urban Mobility opgericht. Onder de vlag van

online transacties bijhoudt. Op dit moment

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #5 2016  

GO!Mobility Magazine #5 2016  

Advertisement