Page 7

7 gebeuren. Een derde (30%) van de winkels is in

gevorderd dat opgeschaald kan worden. ‘De

nog steeds half zo groot als die van een trek-

principe geschikt om in de dagranden te

weg van innovaties naar oplossingen met

ker-oplegger-combinatie, verduidelijkt hij.

beleveren met geluidsarme voertuigen.

voldoende massa en schaalgrootte is nu een-

‘Niet voor niets vormt die categorie ruim 90

maal lang en kost veel tijd. Dat kan zomaar

procent van ons wagenpark. Het elektrificeren

8 tot 10 jaar in beslag nemen’.

van een dergelijke relatief zware voertuigcom-

Opschaling LNG Leegstraten: ‘Vervolgens rees de vraag op

binatie is een ware tour de force. Maar het is

welke manier er nog meer winst viel te beha-

Unieke praktijktest

gelukt. Op 15 februari is een unieke praktijktest

len. Bijvoorbeeld tijdens het manoeuvreren

Albert Heijn heeft zich ten doel gesteld om,

voor de bevoorrading van steden met e-trucks

van trucks naar de laad/loslocatie. In 2011

overeenkomstig de Green Deal ZES, in 2025 de

van start gegaan. In deze pilot, die wordt uitge-

resulteerde dit in pilots met LNG-trucks met

winkels in de stedelijke centra maximaal met

voerd met de subsidieregeling Demonstratie

stillere aandrijflijnen. Een ontwikkeling die al

zero emissie voertuigen te beleveren op een

Klimaattechnologieën en –Innovaties in Trans-

snel werd versterkt door het inzicht dat gas een

efficiënte en veilige manier. In 2017 zijn de eer-

port (DKTI) van het ministerie van IenW,

duurzame brandstof is (een lagere CO2-emis-

ste twee elektrische bakwagens in gebruik

werken Albert Heijn, DAF/VDL, Simon Loos,

sie, minder NOx en minder fijnstof). En het is

genomen. Daarvan is de laadcapaciteit echter

bovendien een uitstekend alternatief voor transport over langere trajecten.’ Op dit moment is de ontwikkeling van LNG-trucks zover

De plug-in-hybride trekkers kunnen minimaal 30 kilometer puur elektrisch rijden

Peter Appel Transport en TNO, nauw samen.’

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #2 2019  

GO!Mobility Magazine #2 2019  

Advertisement