Page 2

GO! 2

RAI SOCIETY Tijdens de opening van de fietsbeurs BIKE MOTION werden de winnaars van de Fietsen van het Jaar en de Fiets Innovatie Awards in de spotlights gezet.

PAGINA 19

------------------THEMA E IJK STEDEL EIT T MOBILI----------

ECO-TRENDS Biologisch afbreekbare auto stap dichterbij.

PAGINA 21

UITGESPROKEN Hans Schreuder, algemeen

12 DE FIETS ALS GELUKSMACHINE

Heel Nederland fietst in 2040. Huisartsen schrijven ‘fietsen op recept’ uit in

directeur van KYMCO, geeft zijn

plaats van medicijnen. De fiets is dan namelijk een geluksmachine die meer

mobiliteitsvisie.

dan 50 procent van de verplaatsingen binnen de bebouwde kom voor zijn

PAGINA 23

rekening neemt en die mensen zowel vrijheid biedt als gezonder maakt. Dat toekomstbeeld voorspelt de Fietsersbond in Fietsvisie 2040. De stad van de

MARKTANALYSE De CO2-doelstellingen van de

toekomst is alleen bereikbaar te houden door de inzet van de fiets en het OV,

sector transport zijn nog niet in

zegt Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond.

zicht, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

15 SLIMME WEG KAN ZICHZELF TERUG VERDIENEN

Auto’s worden steeds slimmer en gaan autonoom rijden. Maar welke rol

PAGINA 25

speelt de weginfra daarbij en hoe ziet de weg van de toekomst er uit?

GO!FACTOR Gerard Bolder van Ford Bedrijfswagens Europa met zijn Ford Mustang GT V8 Roush Stage II Convertible uit 2005.

PAGINA 27

Volgens Heijmans bevindt de ontwikkeling van weginfra zich in een transitiefase. Over pakweg 20 tot 30 jaar zijn er alleen nog slimme voertuigen en slimme weggebruikers. De weg zelf zal tegen die tijd niet ‘smart’ meer hoeven zijn, maar krijgt in die overgangsperiode allerlei intelligente en interactieve functionaliteiten. Dankzij data die wegen genereren ontstaan nieuwe toepassingen én er ontstaan interessante verdienmodellen, zegt Joost van Gils, Commercieel manager bij Heijmans.

COLOFON GO!Mobility is een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl.

Productie Markant Media

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation.

Redactieraad Cees Boutens, Jeroen van de Braak, Ilse Bartels, Mark van Dansik, Floris Liebrand, Tom van Steijn

Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur

Redactieadres GO!Mobility Markant Media Noordereinde 291 1243 JX ’s-Graveland E-mail: markantmedia@kpnmail.nl www.markant-media.com Tel. 06-551 35 559 of 035-69 19 061

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

© 2019 RAI Vereniging - alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: MB voorheen VMTB Fotografie: Ton van Til, Johan Peter van der Stouwe, Arnauld Hackmann, Van der Vaart fotografie Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #2 2019  

GO!Mobility Magazine #2 2019  

Advertisement