Page 29

Haagse wandelgangEN

29

‘Het is tijd voor regie als het gaat om stedelijke mobiliteit’

“In Nederlandse steden doet zich al enige tijd een wonderlijk fenomeen voor”, zegt Cees Boutens, Manager Strategie & Public Affairs van RAI Vereniging. “Winkelstraten lopen leeg en de wegen worden steeds voller. Als bestuurder van een stad zit je er maar mooi mee.” Om de stad aantrekkelijk te houden voor de inwoners is het nodig winkeliers vast te houden, terwijl tegelijkertijd voor de groeiende stroom voertuigen in de stad ook een oplossing gevonden moet worden.

zoeken. En handhaven, ja, wat moet eigenlijk worden gehandhaafd?” RAI Vereniging ziet dat zodra steden gaan verbieden en verplaatsen al gauw de betrouwbaarheid van de overheid in het geding komt. Boutens: “Iemand koopt bijvoorbeeld een snorscooter, een auto of een snelle e-bike die aan alle eisen voldoet. De koper heeft daarbij een gebruiksdoel voor ogen en de terechte verwachting dat het voertuig aan dat gebruiksdoel beantwoord. En dan ineens mag je ergens niet meer rijden. Daar gaat je goede geld.’ Zonder een sterke regisseur wordt de discussie over de oplossing van stedelijke mobiliteit een hopeloze exercitie, vindt Teunissen. “Zelfs

“Dat zijn in beide gevallen echte uitdagingen. Hoe het met de winke-

binnen het ministerie van Infrastructuur & Milieu blijkt het nog knap

liers verder moet dat laten wij aan anderen over. Hoe het met de

lastig om samen te werken aan een goede oplossing. Laat staan als er

mobiliteit verder moet, daar hebben we wel een idee over”.

samengewerkt moet worden met meerdere ministeries.”

Wat gebeurt er op het gebied van stedelijke mobiliteit op dit moment?,

Nog niet zo lang geleden vroeg een Tweede Kamerlid om een Rijks-

vraagt Boutens zich af. “Veel hemelbestormende ideeën, weinig samen-

commissaris voor de verkeersveiligheid. Minister Schultz reageerde dat

hang. Gemeentebestuurders die er het beste van proberen te maken en

dit niet nodig is, want die rol heeft zij al krachtdadig in handen.

burgers die er geen touw aan kunnen vastknopen en het ministerie dat

Boutens: “Als onze minister wil voorkomen dat de Tweede Kamer gaat

er over gaat schittert door afwezigheid.”

vragen om een Rijkscommissaris voor de stedelijke mobiliteit dan is nu

De steden komen momenteel niet veel verder dan: verbieden, verplaat-

het moment om initiatief te tonen. Tot op heden is dat nog niet gebeurt,

sen en verscherpt handhaven als het om voertuigen gaat, vult Quirijn

maar er is nog tijd. De kansen op een succesvolle inbreng zijn goed. De

Teunissen, lobbyist bij RAI Vereniging aan. “Wie te veel vervuilt of wie

partijen die betrokken moeten worden bij de oplossingen staan allemaal

te veel lawaai maakt, mag er helemaal niet meer in of alleen op sommige

al klaar. Zie daar een mooi onderwerp om als minister de komende twee

momenten van de dag. Waar het te druk wordt op het fietspad moet een

jaar de tanden in te zetten. Op die manier krijgt het ministerschap extra

categorie als de snorfiets maar gewoon ergens anders hun geluk gaan

reliëf en wie zou dat nou niet willen? Tijd dus voor regie.

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

Go!Mobility Magazine #2 2015  

GO!Mobility Magazine 2 2015

Go!Mobility Magazine #2 2015  

GO!Mobility Magazine 2 2015

Advertisement