Issuu on Google+

Cont empor ar yFr ench Desi gn. ‘ Fr oVi n’means Fr omage& Vi n: CheeseandWi ne. EcoFr i endl y Easywasht ext i l e Degust at i onchai rwi t h cheeset r ayandwi ne st or age.


The 'Fro-Vin' chair - France