Page 1

PALVELUJA RAISIOLAISILLE LAPSIPERHEILLE


2

Sisällys Kasvu ja kehitys ............................................................................................ 3 Kaupungin palveluja ................................................................................. 3 Järjestöjen palveluja ................................................................................. 8 Seurakunnan palveluja ........................................................................... 10 Vapaa-aika .................................................................................................. 11

Päivitetty 08/13


3

Kasvu ja kehitys Kaupungin palveluja Neuvolat:  Puhelinaika ma-pe klo 12 - 13 Keskustan äitiysneuvola/terveydenhoitajat  Ihala, Vaisaari, Metsäaro, Varppeenseutu Mari Aaltonen p. 044 797 1267  Monikulttuuriset perheet + Krookila, Konsa, Sorolaisenmäki, Kerttula, Kokinvuori Minna Dalén p. 044 797 1777 Kuloisten äitiysneuvola/terveydenhoitaja  Kuloinen, Pasala, Kuninkoja, Mahittula, Venhe, Metsäsylttylä, Huhko, Petäsmäki, Somersoja Tuija Ekman p. 044 797 1441 Paikkarin äitiysneuvola/terveydenhoitaja  Nuorikkala, Pirilä, Tikanmaa, Tahvio, Kaanaa, Viheriäinen Kirsi Kainulainen p. 044 797 1081 Keskustan lastenneuvola/terveydenhoitajat  Vaisaari, Ihala, Siiri, Polusmäki, Kauri Katri Vuorela-Hakkarainen p. 044 797 1632  Metsäarosta osa Henna Mäkinen p. 044 797 1816 (ti)  Varppee, Kerrola Tiina Nurmi p. 044 797 1816 (to-pe)  Sorolaisenmäki, Venhe, Kerttula, Krookila, Inkoinen, Metsäarosta osa Laura Pehkonen p. 044 797 1936  Monikulttuuriset perheet Helena Hannuksela p. 044 797 1795


4 Kuloisten lastenneuvola/terveydenhoitajat  Huhko, Kuloinen, Kuninkoja, Mahittula Helena Hannuksela p. 044 797 1795 Paikkarin lastenneuvola/terveydenhoitajat  Kaanaa, Nuorikkala, Meri-Nuorikkala, Kuua, Pirilä Minna Pöllänen p. 044 797 1439  Tikanmaan, Hakinmäki Soile Mäkinen p. 044 797 1076 Petäsmäen lastenneuvola/terveydenhoitajat  Petäsmäki, Somersoja, Miekelä, Kokinvuori, Metsäsylttylä Teija Sipilä p. 044 797 1432

Neuvolan perhetyö  

Neuvolan perhetyö tarjoaa tukea vanhemmuuteen, kasvatukseen, parisuhteeseen ja arjen tilanteisiin. Perhetyöntekijät Pirjo Martikainen p. 044 797 1212 Terhi Lamminmäki p. 044 797 1015

Kehitysneuvola   

Neuvola- ja alakouluikäisille lapsille, joilla on todettu tai epäillään olevan kehityksessä erityisongelmia kuten kehitysviiveitä ja/tai oppimisvaikeuksia Neuvolan, päiväkodin, kouluterveydenhuollon, erityistyötekijän tai lääkärin kautta Työryhmä: terveyskeskuslääkäri, neuvolapsykologi, koulupsykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä tarvittaessa johtava sosiaalityöntekijä ja kehitysvammaisten ohjaaja Lähetteet ja yhteydenotot fysioterapeutti Satu Poskiparta p. 044-797 1606 klo 11 - 11.30


5

Neuvolapsykologi  

Alle kouluikäisille lapsille, joiden kehitykseen liittyy erityisiä haasteita Neuvolapsykologin vastaanotolle lääkärin, terveydenhoitajan tai päivähoidon ohjaamana Katja Lampi p. 044 797 1451

 Puheterapeutti

Puheterapeutin vastaanotolle yleensä terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä

Friisilän koulu  

Terveydenhoitaja Tiina Nurmi p. 044 797 1601 ma-ti ja ke Koulupsykologi Tuija Elomäki p. 044 797 1003

Ihalan, Krookilan ja Konsan koulut  Terveydenhoitaja Henna Mäkinen p. 044 797 1591 ma, ke-pe Koulupsykologi Tuija Elomäki p. 044 797 1003

 Kerttulan koulu  

Terveydenhoitaja Teija Sipilä p. 044 797 1432 ma ja ke, parill. vkot pe Koulupsykologi Suvi Hakomaa p. 0400 62 4506

Kuloisten koulu  Henrika Merenlehto p. 044 797 1206 ma ja to  Koulupyskologi Tuija Elomäki p. 044 797 1003 Tikanmaan, Tahvion ja Kaanaan koulut  

Soile Mäkinen p. 044 797 1076 Kaanaa ma ja paritt. vkot pe, Tahvio ke ja Tikanmaa to Koulupsykologi Suvi Hakomaa p. 0400 62 4506

Perheneuvola 

Perheneuvolassa psykologien ja sosiaalityöntekijöiden avulla autetaan perheitä löytämään keinoja ja ratkaisuja perhe-elämän ja kasvatuksen pulmiin.


6

   

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä, kun: perhettäsi on kohdannut kriisi, perheessäsi on parisuhteen ongelmia, eroon liittyviä pulmia tai väkivaltaa herää huoli lapsen tai nuoren kehityksestä, käyttäytymisestä tai psyykkisestä hyvinvoinnista vanhemmat haluavat tukea ja apua toimintaansa vanhempina Työskentely suunnitellaan yhdessä perheen kanssa. Se voi sisältää yksilö-, pari- ja perhetapaamisia, lapsen tutkimuksia ja erilaisia ryhmiä. Perheelle tärkeiden tahojen kanssa voidaan tehdä verkostotyötä. Ajanvaraus p. 02 434 3315 klo 8 - 16

Lastenvalvoja    

Isyyden selvittäminen ja isyyden tunnustamisen vastaanottaminen Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta Elatussopimukset Kati Lammi p. 044 797 1909 klo 9 - 9.45

Ohukainen-hanke  

Nopeaa ja intensiivistä apua erilaisiin lasten ja nuorten elämässä oleviin pulmiin sekä voimavarakeskeistä työskentelyä koko perheen ja verkoston kanssa. Mirva Maine p. 044 797 1325 Marko Mustonen (erityisnuorisotyöntekijä/nuorisotoimi) p. 040 568 9899 Ohukainen myös Facebookissa!

 Perhekuraattori   

Ennaltaehkäisevää yhteistyötä perheiden, koulujen, nuorisotoimen, lastensuojelun, neuvolan, päivähoidon ja seurakunnan kanssa Pyydä työpariksi -palvelu, konsultointi ja palveluohjaus Minna Lehtinen p. 044 907 4962


7

Lastensuojelupäivystys   

Lastensuojeluilmoitukset, konsultointi lastensuojeluasioissa Virka-aikana klo 8.15 – 15, p.044 797 1457 Virka-ajan ulkopuolella 112

Raision lastenpsykiatrinen poliklinikka 

Lääkärin lähetteellä alle 13-vuotiaille lapsille ja perheille

Lääkärin vastaanotto/terveyskeskus  

Ajanvaraus arkisin klo 8 - 10 akuutit asiat klo 10.00 - 15.30 kontrollit ja ei-kiireelliset asiat Itäinen tiimi p. 02 434 3171 Läntinen tiimi p. 02 434 3183 Pohjoinen tiimi p. 02 434 3195 Hätänumero 112

Suun terveydenhuolto  Ajanvaraus ma-to klo 10 - 15 ja pe klo 10 - 13.30, p. 02 434 3746 

Särkyajanvaraus ma-pe klo 8 - 10 p. 02 434 3746 Viikonloppujen ja arkipyhäpäivien päivystys Turussa, ajanvaraus on välttämätön samana aamuna klo 9 - 10.30, p. 02 313 1564

Varhaiskasvatus (päivähoito)  Raision päivähoito tarjoaa 0-6 -vuotiaille lapsille hoitoa,    

varhaiskasvatusta ja opetusta sekä kuusivuotiaille perusopetuslain mukaista esiopetusta Päiväkoti ja perhepäivähoitoa Kerhotoimintaa 3-5 -vuotiaille lapsille, joilla ei ole kunnallista tai yksityistä päivähoitopaikkaa Päivähoitohakemusten vastaanotto ja käsittely sekä kerhotoiminta, päiväkodin johtaja Satu Ojala p. 044 797 1050 Päivähoidon ja esiopetuksen vastuuhenkilö sekä kerhotoiminta, päivähoidon johtaja Päivi Rantanen p. 044 797 1033 Palvelusetelin voi saada yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen päiväkotihoitopalvelujen maksamiseen palvelusihteeri Maarit Seppänen p. 044 797 1587 tai


8 päiväkodin johtaja Satu Ojala p. 044 797 1050 > Turun Seudun Yksityiset Päivähoitajat ry tiedustelut p. 040 6853088 / Elina Kaipio, ma-pe klo 9 - 15

Koululaisten iltapäivätoiminta  Järjestäjänä Varsinais-Suomen Nuoret Kotkat piirijärjestö ry, 

lisätietoja Leila Tanskanen p. 040 515 2309 Kotikulta, erityislasten iltapäivätoiminta / kehitysvammaistenohjaaja Sari Pönkä p. 044 797 1323

Nuorisopalvelut   

NuoLi-palvelupiste p. 02 434 3385 Nuorille ja myös alakouluikäisille suunnattua toimintaa ja tapahtumia Kohdennettua nuorisotyötä, erityisnuorisotyöntekijä Marko Mustonen p. 040 568 9899

Päihde- ja mielenterveysyksikkö 

Hoito- ja kuntoutusjaksoja mielenterveysongelmista kärsiville ja alkoholin, lääkkeiden tai muiden päihteiden käyttönsä liialliseksi ja/tai haitalliseksi kokevat henkilöt ja heidän läheisensä sekä muut riippuvuusongelmat kuuluvat hoidon piiriin p. 02 434 3001 klo 8 - 16

Kela  

Lapsiperheiden etuudet ja perhevapaat Lapsiperheen tuet p. 020 692 206, asumisen tuet p. 020 692 201 ma-pe klo 8 - 18 www.kela.fi/asiointi

Järjestöjen palveluja Mannerheimin Lastensuojeluliitto  Perhekahvila ke klo 9.30 - 13 Raision perhekeskuksessa, Telekatu 1 

Isä-lapsi-illat, lisätietoja Tero Takomo p. 050 535 9116


9

  

Kylämummi- ja vaaritoimintaa Tukihenkilötoimintaa 9-18-vuotiaille lapsille ja nuorille Perhetoiminnan ohjaaja Katja Tamminen p.044 535 5160 Kaveritoimintaa 6 -16-vuotiaille, ennaltaehkäisevää toimintaa Kaveritoiminnan ohjaaja Henna Pirhonen p. 045 126 3801 Lasten ja nuorten p. 116 111 www.mll.fi

Pelastakaa Lapset ry  Tukihenkilötoimintaa alle 12-vuotiaille lapsille ja heidän  

perheilleen Tukiperhetoimintaa lapsiperheille Kati Ansaharju p. 050 431 5186 www.pelastakaalapset.fi/tukihenkilo

Omaiset mielenterveystyöntukena Lounais-Suomen yhdistys ry   

Neuvontaa, ohjausta ja tukea kaikenikäisille henkilöille, joita kuormittavat läheisen mielenterveysongelmat Ohjausta lapsiperheille, joiden vanhemmilla tai vanhemmalla on mielenterveysongelma p. 02 251 8858, 044 793 0582 www.omtls.net

Suomen Uusperheellisten liitto ry  

Uusperheneuvontaa vanhemmille ja lähiverkostoille sekä uusperheitä työssään kohtaaville ammattilaisille p. 02 250 2503

Turun seudun yksinhuoltajat ry/Yhden vanhemman perheiden liitto ry  Eroneuvontaa eronneille tai eroa harkitseville vanhemmille  p. 040 541 5294 www.yvpl.fi www.turunseudunyksinhuoltajat.com


10

Turun ensi- ja turvakoti ry    

Tenavatupa: eroneuvontaa liittyen erotilanteisiin ja lasten huoltoja tapaamisasioihin p. 02 250 2612 Lapsityö: perhe- ja lähisuhdeväkivallalle altistuneille lapsille sekä heidän vanhemmilleen p. 02 513 4100 Jussi-työ: keskusteluapua perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa käyttäneille tai käyttäville aikuisille p. 02 277 6918/02 277 6919 Pilari: ohjausta, neuvontaa ja kriisiapua sekä pidempää psykoterapeuttista keskusteluapua lähisuhdeväkivallasta kärsiville perheille, pareille ja yksilöille p. 02 277 6900, puhelinaika ja ajanvaraus ma-pe klo 11 - 12 www.turunensi-jaturvakotiry.fi

Leijonaemot ry  

Tukea erityislasten vanhempien jaksamiseen ja vanhemmuuden tukemiseen, vertaistukitoimintaa Vertaistukea puhelimitse kaikille erityislasten vanhemmille p. 045 869 8335 Puhelinpäivystys ti-to klo 11 – 13 tai jätä soittopyyntö www.leijonaemot.fi

Seurakunnan palveluja    

päiväkerhoja 3-6-vuotiaille lapsille perhekerhoja lapsille perheineen vauva- ja taaperomuskareita perhekahvila www.raisionseurakunta.fi/lapset/kerhot-ryhmat


11

Vapaa-aika Kirjastopalvelut  Raision pääkirjasto, yhteystiedot ja aukioloajat kirjaston ovessa sekä osoitteessa www.raisio.fi/kirjasto

Liikunta ja ulkoilu    

Raision tarjoamista palveluista liikunnan ja ulkoilun osalta saat www.raisio.fi/palvelut-a-o/liikunta-ja-ulkoilu Ulpukan uimahalli ja kuntosali: www.raisio.fi/palvelut-a-o/liikunta-jaulkoilu/Liikuntapaikat/uintikeskus-ulpukka Frisbeegolf-rata Kuloisissa Vetikonpuiston alueella Luontopolut: www.raisio.fi/palvelut-a-o/liikunta-jaulkoilu/Liikuntapaikat/fi_FI/luontopolut/

Harrastustoiminta          

Partiotoiminta > www.raisionkillinallit.fi www.jokikylanpojat.net Jääkiekko, ringette ja jalkapallo > www.rnk.fi www.raifu.fi Raision jumpparit > www.raisionjumpparit.fi Yleisurheilua > www.raisionkuula.fi Taitoluistelua > www.raisiontaitoluistelijat.fi Lentopallo > www.loimujunnut.fi Ratsastus >www.raisionratsastajat.fi Lasten ja nuorten teatteri > www.raisio.fi/topisto Kuvataidekoulu> www.raisio.fi/topisto Leirit, kerhot, retket > www.vsnk.fi Lisää erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja yhdistystoimintaa löytyy Raision kaupungin nettisivuilta www.raisio.fi

Palveluja raisiolaisille lapsiperheille  
Palveluja raisiolaisille lapsiperheille  

Raisiolaisten lapsiperheiden palvelut yksissä kansissa.

Advertisement