__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BRUGERMANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL M A N U E L D ’ U T I L I S AT E U R BRUKERVEILEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GEBRUIKERSHANDLEIDING

VISIO 2-1


RAIS/attika VISIO 2-1 Mærkeplade/CE Zeichen/Manufacturer’s plate/Plaque signalétique/Merkeplate/Märkplät Norge, England

Produced at:

RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Danmark

EN 13229:2001+A1:2003+A2:2004 EC.NO: 225

16

Raumheizer für feste Brennstoffe Appliance fired by wood Poêle pour combustibles solides

VISIO 2-1 NS Anordningen må kun installeres i forbindelse med ubrændbart materiale.

AFSTAND TIL BRÆNDBART, BAGVÆG ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, HINTEN DISTANCE TO COMBUSTIBLE BACK WALL DIST. ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, ARRIÈRE AFSTAND TIL BRÆNDBART, SIDEVÆG ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, SEITE DISTANCE TO COMBUSTIBLE SIDE WALL DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, COTÉ

DK: SE BRUGERVEJLEDNING DE: SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG UK: SEE USER MANUAL FR: CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR DK: SE BRUGERVEJLEDNING DE: SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG UK: SEE USER MANUAL FR: CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR

AFSTAND TIL BRÆNDBART, MØBLERING ABSTAND VORNE ZU BRENNBAREN MÖBELN DISTANCE TO FURNITURE AT THE FRONT DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, DEVANT

DK: Visio 1: 1200mm DE: Visio 1: 1200mm UK: Visio 1: 1200mm FR: Visio 1: 1200mm

CO EMISSION CO EMISSION IN DEN VERBRENNUNGSPRODUKTEN EMISSION OF CO IN COMBUSTION PRODUCTS EMISSION CO DANS LES PRODUITS COMBUSTIBLES

DK: 0,2203% DE: 0,2203% / 2754 mg/Nm3 UK: 0,2203% FR: 0,2203%

Partikler / Partikeln / Particles / Particules :

DK: 3,59 g/kg / DE: 3,59g/kg UK: 3,59g/kg / FR: 3,59g/kg

STØV / STAUB / DUST / POUSSIÈRES:

DK: 26 mg/Nm3 / DE: 26 mg/Nm3 UK: 26 mg/Nm3 / FR: 26 mg/Nm3

RØGGASTEMPERATUR / ABGASTEMPERATUR / FLUE GAS TEMPERATURE / TEMPÉRATURE DES GAZ DE FUMÉE:

DK: 207°C / DE: 207°C UK: 207°C / FR: 207°C

NOMINEL EFFEKT / HEIZLEISTUNG / THERMAL OUTPUT / PUISSANCE CALORIFIQUE:

DK: 5,8 kW / DE: 5,8 kW UK: 5,8 kW / FR: 5,8 kW

VIRKNINGSGRAD / ENERGIEEFFIZIENZ / ENERGY EFFIENCY /EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE:

DK:79% / DE: 79% UK: 79% / FR: 79%

DK: Brug kun anbefalede brændsler. Følg instrukserne i brugermanualen. Anordningen er egnet til røggassamleledning og intervalfyring. DE: Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung. Zeitbrandfeuerstätte. Nur empfohlene Brennstoffe einsetzen. UK: Fuel types (only recommended). Follow the installation and operating instruction manual. Intermittent operation. F: Veuillez lire et observer les instructions du mode d'emploi. Foyer à durèe de combustion limitèe, homologué pour cheminée à connexions multiples. Utiliser seulement les combustibles recommandés.

DK: BRÆNDE DE: HOLZ UK: WOOD FR: BOIS

Hergestellt für /Produced for: ATTIKA FEUER AG, Brunnmatt 16, CH-6330 Cham / RAIS A/S, Industrivej 20, DK-9900 Frederikshavn

Reference / DTI test report: 300-ELAB-2241-EN 300-ELAB-2241-NS 300-ELAB-2241-AEA


RAIS/attika VISIO 2-1 Mærkeplade/CE Zeichen/Manufacturer’s plate/Plaque signalétique/Merkeplate/Märkplät Danmark, Deutschland, France

Produced at:

RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Danmark 16

EN 13229:2001+A1:2003+A2:2004 EC.NO: 226

Raumheizer für feste Brennstoffe Appliance fired by wood Poêle pour combustibles solides

VISIO 2-1 DIN + Anordningen må kun installeres i forbindelse med ubrændbart materiale.

AFSTAND TIL BRÆNDBART, BAGVÆG ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, HINTEN DISTANCE TO COMBUSTIBLE BACK WALL DIST. ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, ARRIÈRE AFSTAND TIL BRÆNDBART, SIDEVÆG ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, SEITE DISTANCE TO COMBUSTIBLE SIDE WALL DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, COTÉ

DK: SE BRUGERVEJLEDNING DE: SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG UK: SEE USER MANUAL FR: CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR DK: SE BRUGERVEJLEDNING DE: SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG UK: SEE USER MANUAL FR: CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR

AFSTAND TIL BRÆNDBART, MØBLERING ABSTAND VORNE ZU BRENNBAREN MÖBELN DISTANCE TO FURNITURE AT THE FRONT DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, DEVANT

DK: Visio 2-1: 1200mm DE: Visio 2-1: 1200mm UK: Visio 2-1: 1200mm FR: Visio 2-1: 1200mm

CO EMISSION CO EMISSION IN DEN VERBRENNUNGSPRODUKTEN EMISSION OF CO IN COMBUSTION PRODUCTS EMISSION CO DANS LES PRODUITS COMBUSTIBLES

DK: 0,071% DE: 0,071% / 888 mg/Nm3 UK: 0,071% FR: 0,071%

STØV / STAUB / DUST / POUSSIÈRES:

DK: 24 mg/Nm3 / DE: 24 mg/Nm3 UK: 24 mg/Nm3 / FR: 24 mg/Nm3

RØGGASTEMPERATUR / ABGASTEMPERATUR / FLUE GAS TEMPERATURE / TEMPÉRATURE DES GAZ DE FUMÉE:

DK: 256°C / DE: 256°C UK: 256°C / FR: 256°C

NOMINEL EFFEKT / HEIZLEISTUNG / THERMAL OUTPUT / PUISSANCE CALORIFIQUE: VIRKNINGSGRAD / ENERGIEEFFIZIENZ / ENERGY EFFIENCY /EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE:

DK: 8,6 kW / DE: 8,6 kW UK: 8,6 kW / FR: 8,6 kW DK:80% / DE: 80% UK: 80% / FR: 80%

DK: Brug kun anbefalede brændsler. Følg instrukserne i brugermanualen. Anordningen er egnet til røggassamleledning og intervalfyring.

DK: BRÆNDE

DE: Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung. Zeitbrandfeuerstätte. Nur empfohlene Brennstoffe einsetzen.

DE: HOLZ

UK: Fuel types (only recommended). Follow the installation and operating instruction manual. Intermittent operation.

UK: WOOD

F: Veuillez lire et observer les instructions du mode d'emploi. Foyer à durèe de combustion limitèe, homologué pour cheminée à connexions multiples. Utiliser seulement les combustibles recommandés.

FR: BOIS

Hergestellt für /Produced for: ATTIKA FEUER AG, Brunnmatt 16, CH-6330 Cham / RAIS A/S, Industrivej 20, DK-9900 Frederikshavn

15a B-VG Typ FCXXxFCXXx

Reference / DTI test report: 300-ELAB-2241-EN 300-ELAB-2241-DIN + 300-ELAB-2241-AUS


VISIO 2-1

Reservedelstegning / Ersatzteilzeichnung / Spare parts drawing / Dessin des pièces de rechange / Reservdelsritning

15 16

14

17

13

8 7 5-6 9-10

11

12

1

4

2

3


Indstilling af spjæld / Einstellung der Luftklappe / Adjustment of the air damper / Réglage du volet d’air / Innstilling av spjeldet / Inställning av spjället Position 1 - Posisjion 1

Position 2 - Posisjion 2

Position 3 - Posisjion 3

Optænding og påfyldning / Anzünden und Nachlegen / Lighting and fuelling / Allumage et remplissage / Opptenning og påfylling / Upptänding och påfyllning

5

1

2

3

4

5

6

7

8

VISIO VISIO VISIO 33positioner afafspjældhån 3 positioner af spjæ positioner spjældh


FYR MILJØVENLIGT!

5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung.

GENBRUG Ovnen er pakket i emballage som kan genbruges. Dette skal bortskaffes i henhold til national bestemmelse vedr. bortskaffelse af affald. Glasset kan ikke genbruges. Glasset skal smides væk sammen med restaffald fra keramik og porcelæn. Ildfast glas har højere smeltetemperatur, og kan derfor ikke genbruges. Når du sørger for at ildfast glas ikke havner i returprodukterne, er det en hjælp som er et vigtigt bidrag for miljøet.

Der tages forbehold for trykfejl.

1. Effektiv optænding. Brug små stykker træ (grantræ) og en egnet optændingsblok, f.eks. paraffinerede træfiberruller/ savsmuld. Åbn luftspjældet, så der tilføres rigeligt med luft, så gasserne fra det opvarmede træ afbrændes hurtigt. 2. Fyr kun med lidt brænde ad gangen - det giver den bedste forbrænding. Husk at der skal rigeligt luft til, hver gang der lægges nyt brænde i ovnen. 3. Når flammerne er blusset ned skal luftspjældet justeres, så lufttilførslen nedsættes. 4. Når der kun er glødende trækul tilbage, kan lufttilførslen nedsættes yderligere, så varmebehovet netop dækkes. Med en lavere lufttilførsel brænder trækullene langsommere og varmetabet gennem skorstenen reduceres. 5. Brug kun tørt træ - det vil sige træ med en fugtighed på 15-20%.


Dansk

RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

VISIO 2-1

Revision : 6 Dato : 05-02-2020

INDLEDNING������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 GARANTI������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9 TRANSPORTSIKRING.................................................................................................................... 9 SPECIFIKATIONER���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 AFSTANDE/MÅL������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11 KONVEKTION��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 INSTALLATION�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 VALG AF MATERIALE TIL INDBYGNING...................................................................................... 14 SKORSTEN�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 INDBYGNINGSMÅL.................................................................................................................... 15 HULMÅL.................................................................................................................................... 16 MINIMUMS AFSTANDE TIL BRÆNBART MATERIALE.................................................................... 17 KONVEKTIONSLUFT................................................................................................................... 19 AIR-SYSTEM����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 BRÆNDSEL������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 TØRRING OG LAGRING������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 21 REGULERING AF FORBRÆNDINGSLUFT������������������������������������������������������������������������������������� 21 VENTILATION���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 BRUG AF BRÆNDEOVN������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 22 FØRSTEGANGSOPTÆNDING����������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 OPTÆNDING OG PÅFYLDNING������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 KONTROL��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24 ADVARSEL................................................................................................................................. 25 RENGØRING OG PLEJE�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26 VEDLIGEHOLDELSE/RESERVEDELE.............................................................................................. 26 RENGØRING AF LÅGEGLAS....................................................................................................... 27 RENGØRING AF BRÆNDKAMMER�������������������������������������������������������������������������������������������� 28 RENSNING AF RØGVEJE������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 29 DRIFTSFORSTYRRELSER������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 Ombygning til Selvlukkende låge............................................................................................... 32 TILBEHØR��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34 RESERVEDELE............................................................................................................................ 35 PRØVNINGSATTEST NS������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36 PRØVNINGSATTEST DIN +��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37

7


Dansk

RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Indledning Tillykke med Deres nye RAIS/attika brændeovn. En RAIS/attika brændeovn er mere end blot en varmekilde, den er også udtryk for, at De lægger vægt på design og høj kvalitet i Deres hjem. For at få mest mulig fornøjelse og nytte af Deres nye brændeovn er det vigtigt, at de gennemlæser manualen grundigt, inden brændeovnen stilles op og tages i brug. Af hensyn til garantien og ved alle henvendelser angående ovnen i øvrigt er det vigtigt, at De kan oplyse ovnens produktionsnummer. Vi anbefaler derfor, at De skriver nummeret i skemaet nedenfor. Produktionsnummeret står nederst på ovnen i siden.

Dato: Forhandler:

8


Dansk

RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Garanti RAIS/attika brændeovne kontrolleres i flere omgange i forhold til sikkerhed, samt kvaliteten af materialer og forarbejdning. Vi yder garanti på alle modeller, og garantiperioden starter på installationsdatoen. Garantien dækker: • dokumenterede funktionsfejl på grund af fejlagtig forarbejdning • dokumenterede materialefejl Garantien dækker ikke: • dør- og glaspakninger • keramikglas • fyrrumsbeklædning • overfladestrukturens udseende el. naturstenenes tekstur • de rustfrie ståloverfladers udseende og farveforandringer, samt patina • udvidelseslyde Garantien bortfalder i tilfælde af: • skader på grund af overfyring • skader på grund af ydre påvirkninger og anvendelse af uegnede brændstoffer • manglende overholdelse af lovmæssige eller anbefalede installationsforskrifter, samt i tilfælde af egne ændringer af brændeovnen. • manglende service og pleje De bedes i skadestilfælde kontakte Deres forhandler. I tilfælde af garantikrav afgør vi måden hvorpå skaden bliver udbedret. I tilfælde af reparation, sørger vi for professionel udførelse. Ved garantifordringer på efterleverede eller reparerede dele henvises til nationale/EUretlige love/bestemmelser i.f.m. fornyede garantiperioder. De til enhver tid gældende garantibestemmelser kan rekvireres hos RAIS A/S.

Transportsikring Inden ovnen installeres fjernes transportsikringen, der er 2 skruer, en på hver side af ovnen.

9


RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Dansk

VISIO 2-1 er en indsatsovn med hæve/sænke låge.

Specifikationer DTI ref.: 300-ELAB-2241-EN / 300-ELAB2241-NS / 300-ELAB-2241 / 300-ELAB2241- DIN+

225 VISIO 2-1 NS

226 VISIO 2-1 DIN +

5,8

8,6

Min./Max. Effekt (kW):

5,0-5,8

7,5-8,6

Opvarmningsareal (m ):

100

150

Ovnens bredde/dybde/højde (mm):

962-552*-1480

962-552*-1480

Brændkammer bredde/dybde/højde (mm):

694-222-210*

694-222-210*

Anbefalet træmængde vwed påfyldning (kg): (Fordelt på 2-4 stk brænde à ca. 30 cm)

2,1

2,25

Min. Røgtræk (Pascal):

-12

-12

Vægt (kg):

235

235

79

80

0,2203

0,071

NOx-emission henført til 13% O2 (mg/ Nm³):

95

99

Partikelemission efter NS3058/3059 (g/ kg):

3,47

-

Støvmåling efter Din+ (mg/Nm³):

26

24

Røggasmasseflow (g/s):

6,7

7,7

Røggastemperatur (°C):

207

256

Røggastemperatur (°C) ved røgafgangsstuds

248°

307°

ja

ja

Nominel effekt (kW): 2

Virkningsgrad (%): CO-emission henført til 13% O2 (%)

Intermitterende drift:

*inklusiv ramme *MAX LOAD

DTI Danish Technological Institute Teknologiparken Kongsvang Allé 29, DK-8000 Aarhus C Danmark www.dti.dk Telefon: +45 72 20 20 00 Fax: +45 72 20 10 19

*inklusiv ramme *MAX LOAD

10


RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Dansk Afstande / Mål. Bemærk at røgstuds kan dreje trinløst.

443,5

467

442,6

467

11

1480

Visio 2-1 05-02-2020

478

781

788

478

87

552

443

467

59

479,5

962

479,5

I: Afstand fra gulv til center røgafgang top K: Afstand fra bagside til luftintag i bunden (Air-System) N: Afstand fra side til luftintag i bunden (Air-System)


Dansk

RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Konvektion RAIS/attika ovne er konvektionsovne. Konvektion betyder, at der opstår luftcirkulation, således at varmen fordeles mere jævnt i hele rummet. Den kolde luft trækkes ind ved ovnens bund, og løber op langs ovnens brændkammer, hvorved luften opvarmes. Den opvarmede luft strømmer ud langs siderne og i toppen, og sikrer derved cirkulation i rummet. Bemærk dog, at alle ydre overflader bliver varme under brug – vær derfor meget forsigtig. Udnyt indsatsen optimalt. Ved at montere varmeluftstudse og flexslanger (el. lign) oven på ovnen, har man mulighed for at “flytte” varmen til andre rum. Der skal tages stilling til placeringen af konvektionssystemets til- og afgangshuller. Det skal sikres at kravene til arealer overholdes, og at hullerne ikke blokeres udefra. Der kan forekomme misfarvning af væggen over ovnens låger og konvektionssystemets afgangshuller. Dette skyldes opstigende varm luft. RAIS påtager sig ikke ansvaret for indbygning eller følgeskader.

12


RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Dansk

Installation Det er vigtigt at ovnen bliver installeret korrekt af hensyn til både miljø og sikkerhed. Ved installation af ovnen skal alle lokale regler og forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, overholdes. Lokale myndigheder samt skorstensfejermester bør kontaktes før opstilling. Ovnen må kun installeres af en autoriseret/kompetent RAIS forhandler/montør, ellers bortfalder garantien. Der må ikke foretages uautoriserede ændringer af ovnen.

BEMÆRK!

Inden brændeovnen må tages i brug, skal opstillingen anmeldes til den lokale skorstensfejer. Der skal være rigelig tilførsel af frisk luft i opstillingsrummet for at sikre en god forbrænding. Bemærk, at eventuel mekanisk udsugning som f.eks. en emhætte kan formindske lufttilførslen. Eventuelle luftriste skal placeres således, at lufttilførslen ikke blokeres. Alternativt kan ovnen forsynes med frisk luft direkte udefra gennem en fleksslange monteret på spjældet (se afsnit ‘Airsystem’). Ovnen har et luftforbrug på 10-25 m³/t. Gulvkonstruktionen skal kunne bære vægten af brændeovnen samt en eventuel skorsten. Hvis den eksisterende konstruktion ikke opfylder denne forudsætning, skal der træffes passende foranstaltninger (f.eks. belastningsfordelene plade). Rådfør dig med en byggesagkyndig. Ovnen placeres på ikke brændbart materiale. Ovnen skal placeres i sikker afstand fra brændbart materiale. Det skal sikres at der ikke placeres brændbare genstande (f.eks. møbler) tættere på end de afstande angivet i de efterfølgende afsnit vedr. opstilling (risiko for brand). Installeres ovnen på et brændbart gulv, skal størrelsen af det ubrændbare underlag under ovnen være i overensstemmelse med nationale/lokale bestemmelser. Når De vælger, hvor De vil placere Deres RAIS/attika brændeovn, bør De tænke på varmefordelingen til de andre rum. Så får De mest mulig fornøjelse af Deres ovn. Se mærkepladen på brændeovnen. Ved modtagelse inspiceres ovnen for defekter.

NB!! Ovnen må kun installeres af en autoriseret/kompetent RAIS forhandler/montør. Se www.rais.com for forhandleroversigt. 13


Dansk

RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Valg af materiale til indbygning Som ubrændbart materiale vælges paneler/mursten med en isolansværdi større end 0,03 m2xK/W.Isolans defineres som vægtykkelse (i m) divideret med væggens lambda værdi. Rådfør dig med installatøren/skorstensfejeren. Under testen blev ovnen installeret i et kabinet lavet af ikke-brændbare bygningsplader 50 mm Kalciumsilikat (Super Isol).

Skorsten Skorstenen er drivkraften for at få brændeovnen til at fungere. Husk, at selv den bedste brændeovn ikke fungerer optimalt, hvis der ikke er det fornødne og korrekte træk i skorstenen. Skorstenen skal være så høj, at trækforholdene er i orden -14 til -18 pascal. Hvis det anbefalede skorstenstræk ikke opnås, kan der opstå problemer med røg ud af lågen ved fyring. RAIS anbefaler at skorstenen tilpasses røgafgangsstudsen. Skorstenens længde, regnet fra brændeovnens top, bør ikke være kortere end 3 meter og være ført mindst 80 cm over tagrygningen. Placeres skorstenen ved husets sider, bør toppen af skorstenen aldrig være lavere end tagryg eller tagets højeste punkt. Bemærk, at der ofte er nationale og lokale bestemmelser ved hus med stråtag. Vær også opmærksom på trækforholdene ved skorsten med 2 kerner. Ovnen egner sig til tilslutning med røggassamleledning, men vi anbefaler at indføringerne placeres således, at der bliver en frihøjdeforskel mellem dem på min. 250 mm. Ovnen leveres med en røgafgangsstuds på 200 mm i diameter. Ovnen er godkendt med en 180 mm røgstuds (tilbehør), som kan eftermonteres.

BEMÆRK! Hvis trækket er for stort, anbefales det at forsyne skorsten eller røgrør med et reguleringsspjæld. Hvis dette monteres skal man sikre et frit gennemstrømningsareal på minimum 20 cm² ved lukket reguleringsspjæld. Det medfører at energien i brændslet ikke udnyttes optimalt. Hvis De er i tvivl om skorstenens tilstand bør De altid kontakte skorstensfejeren. Husk, at hvis der er renselåge på skorstenen. skal der være fri adgang til denne. Sørg for at der er adgang til rengøring af ildstedet, røgstuds og røgrøret.

14


Dansk

RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Indbygningsmål til VISIO 2-1 Gælder for indbygning i ikke brændbare paneler (feks. 50 mm Super Isol), eller i Mursten. Bruges andre materialer, skal de have samme eller bedre egenskaber end 50mm superisol. For og opnå de nødvendige afstande fra ovn til panel/murværk. skal de indvendige mål i kasetten være min 450mm X 1060mm. overholdes dette, må den udvendige side af kasetten. Støde op imod, en brændbar væg. Der skal være en topplade i kabinettet hvor der minimum er 1800mm indvendig fra gulv til undersiden af top pladen. En pejseindsats må aldrig indbygges for stramt, da stål arbejder i varme.

15


Dansk

RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Hulmål i siden med hejselågen (højde x bredde) min. 443,5mm x 781mm (indv. mål). hulmål er til ovn med indbygningsramme.

Hulmål i siden med den låste låge (højde x bredde) min. 443,5mm x 788mm (indv. mål). hulmål er til ovn med indbygningsramme.

16


RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Dansk

Minimums afstand til brændbart materiale 1200mm

B - Afstand til brændbar gulv foran ovn.

300mm

C - Afstand til brændbar gulv ved siden af ovn.

150mm

E - Afstand til brændbar sidevæg

350mm

G - Afstand til Gulv

475mm

H - Afstand til Loft

1182mm

C

C

A

B

50

A

A - Møbleringsafstand

E Minimums afstand til brandmur 200mm

P - Udstrækning af brandmur fremad

600mm

O - Afstand til brandmur ved siden af ovn.

17

50


RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Dansk

Frihøjde over brandkammer min. 512,5 mm.

H

Minimums afstand fra overside af top plade til brændbar loft 250mm

194mm

256mm

For at få mest muligt ud af din ovn. og best muligt guide den varme luft ud af konvektionsristene, placeres ristene lige under den ikke brændbare top plade. OBS! Den Isolerede del af skorstenen skal gå helt ned til røg studsen.

G

indfyrings låge

18


Dansk

RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Konvektionsluft Der er et minimums krav, til konvektionsluft arealet. Dette areal skal overholdes pga. fare for overophedning, og pga. afstand til brændbart materiale. Sørg for, at ovnen kan trække konvektionsluft ind under ovnen. Og lede den ud igen over ovnen. Ved indbygning i en komplet ubrændbar konstruktion er der ingen krav til konvektionsluft areal. men det anbefales, at overføre arealet fra panel inbygning. da murværket kan revne ved for højre temperaturer.

Areal for konvektionslufts over ovn, ved panel indbygning. Skal minimum være 1050cm² arealet kanfordeles til flere huller.

Areal for konvektionslufts under ovn, ved panel indbygning. Skal minimum være 525cm² arealet kanfordeles til flere huller.

19


Dansk

RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Air-system Ved montage af Air-system sikres det, at luftreguleringssystemet får frisk luft udefra. For at sikre at Air-systemet fungerer, skal man byggemæssigt sørge for, at der ikke kan opstå undertryk i boligen. Hvis der er installeret konvektionsriste, må de ikke blokeres. Air tilslutningen (tilbehør) kan monteres under ovnen.

150 mm flexslange (metal)

Brændsel Ovnen er testet iht. DS/EN 13229:2001, DS/EN 13229:2001/A1:2003, DS/EN 13229:2001/A2:2004 og NS 3058/3059 til forbrænding af kløvet, tørt birk, og godkendt til løvtræ/nåletræ. Brændet skal have et vandindhold på 15-20% og en max. længde på ca. 30 cm. Det giver både løbesod, miljøgener og en dårlig brændselsøkonomi at fyre med vådt træ. Nyfældet træ indeholder ca. 60-70 % vand, og er fuldstændig uegnet at fyre med. De skal regne med, at nyfældet træ skal stå stakket til tørring i 2 år. Træ med en diameter på mere end 100 mm bør kløves. Uanset størrelse bør træet altid have mindst èn overflade uden bark. Det er ikke tilladt at afbrænde lakeret, lamineret, imprægneret træ, træ med kunststofbelægning, malet affaldstræ, spånplade, krydsfiner, husaffald, papirbriketter og stenkul, da det ved afbrænding udvikler ildelugtende røg, der kan være giftig. Ved afbrænding af ovenstående og ved større fyringsmængder end anbefalet, belastes ovnen med en større varmemængde, hvilket medfører en højere skorstenstemperatur og en lavere virkningsgrad. Derved kan ovn og skorsten beskadiges og garantien bortfalder.

20


Dansk

RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Træets brændværdi hænger meget sammen med træets fugtighed. Fugtigt træ har lav brændværdi. Jo mere vand træet indeholder - jo mere energi bruges der på at få det til at fordampe og denne energi går tabt.

BRUG KUN ANBEFALEDE BRÆNDSLER

Den efterfølgende tabel viser brændværdien i forskellige træsorter, der har været lagret i 2 år, og har en restfugtighed på 15-17 %. Træsort Kg tørt træ pr. m3 I forhold til bøg/eg Avnbøg 640 110% Bøg og eg 580 100% Ask 570 98% Ahorn 540 93% Birk 510 88% Bjergfyr 480 83% Gran 390 67% Poppel 380 65% 1 kg træ giver samme varmeenergi uanset træsort. 1 kg bøg fylder blot mindre end 1 kg gran.

Tørring og lagring Træ kræver tid til at tørre. En korrekt lufttørring varer ca. 2 år. Her følger nogle tips: • Opbevar træet savet, kløvet og stablet på et luftigt, solrigt sted beskyttet mod regn (sydsiden af huset er særdeles velegnet). • Opbevar brændestablerne med en håndsbredde afstand, det sikrer at den gennemstrømmende luft tager fugtigheden med ud. • Undgå at dække brændestablerne med plastik, da det hindrer fugtigheden i at komme ud. • Det er en god idè at tage brænde ind 2-3 dage før det skal bruges.

Regulering af forbrændingsluft Alle RAIS/attika ovne er forsynet med ét-grebs betjeningshåndtag til regulering af spjældet. Ovnens individuelle regulering kan ses på illustrationerne forrest i manualen. Primærluft er den forbrændingsluft der tilsættes den primære forbrændingszone i bunden af brændkammeret, dvs. brændets glødelag. Denne luft, som er kold, bruges kun i optændingsfasen. Sekundærluft er den luft, der tilsættes i gasforbrændingszonen, dvs. luft som medvirker til forbrænding af pyrolysegasserne (forvarmet luft der bruges til rudeskyl og forbrænding). Denne luft trækkes ind gennem spjældet og forvarmes via kanaler i siden/ryggen af ovnen og sendes ud som varm skylleluft til ruden. Denne varme luft skyller ned langs ruden og holder den fri for sod.

21


Dansk

RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Tertiærluften bagerst i brændkammeret foroven (hulrække) sikrer en forbrænding af de uforbrændte røggasser/partikler inden de ledes op i skorstenen. Ved indstilling mellem position 1 og 2 (se næste afsnit) sikres optimal udnyttelse af energiindholdet i brændet, fordi der er ilt til forbrændingen og afbrænding af pyrolysegasserne. Når flammerne er klare gule er spjældet indstillet rigtigt. At finde den rigtige position kræver lidt fornemmelse som kommer ved regelmæssig brug af ovnen. Vi fraråder at skrue helt ned for spjældet, fordi man synes det bliver for varmt. For lille lufttilførsel giver en dårlig forbrænding, som kan give høje og farlige røggasser, emissioner og en dårlig virkningsgrad. Det betyder at der kommer mørk røg fra skorstenen og at træets brændværdi ikke udnyttes optimalt.

Ventilation Der må ikke være et udsugningsanlæg/emhætte (køkken) i samme rum som ovnen, da dette kan medføre at ovnen afgiver røggasser ind i lokalet. Ovnen har behov for permanent og tilstrækkelig med luft for at kunne fungere sikkert og effektivt. Der kan installeres permanent lufttilførsel i rummet til ovnens forbrændingsluft (se afsnit om Air-system). Denne lufttilførsel bør under ingen omstændigheder være lukket under drift.

Brug af brændeovn Indstilling af spjæld - der er 3 indstillinger på spjældet Se illustrationer forrest i manualen.

Position 1 Skub håndtaget helt til venstre. Luftspjældet er lukket, hvilket betyder minimal lufttilførsel. Denne indstilling skal undgås under drift. Se advarsel efter næste afsnit.

Position 2 Skub håndtaget til højre til 1. hak (midterposition). Denne position giver kun sekundærluft. Ved almindelig forbrænding indstilles håndtaget mellem position 1 og 2. Når flammerne er klare og gule er spjældet indstillet rigtigt - dvs. der opnås langsom/ optimal forbrænding.

Position 3 Skub håndtaget helt til højre. Luftspjældet er helt åben og giver fuld opstartluft (primær) og fuld sekundærluft. Denne position er til optændingsfasen og påfyldning og bruges ikke under normal drift.

22


Dansk

RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Førstegangsoptænding En forsigtig start betaler sig. Begynd med et lille bål, så brændeovnen kan tilvænnes den høje temperatur. Dette giver den bedste start og eventuelle skader undgås. Vær opmærksom på, at der kan fremkomme en ejendommelig lugt og røgudvikling fra ovnens overflade under den første optænding. Det er fordi maling og materiale skal hærde, men lugten forsvinder hurtigt - sørg for kraftig udluftning, gerne gennemtræk. Under denne proces skal De være påpasselig med ikke at berøre de synlige flader/glas (meget varme!). Det anbefales at De jævnligt åbner og lukker lågen for at forhindre lågens pakning i at klæbe fast. Desuden kan ovnen under opvarmning og nedkøling give såkaldte “kliklyde”, dette skyl-des de store temperaturforskelle materialet udsættes for. Brug aldrig nogen form for flydende brændstof til optænding eller for at holde ilden ved lige. Man risikerer en eksplosion. Når ovnen har stået ubrugt i nogen tid, brug da samme fremgangsmåde som ved førstegangsoptænding.

Optænding og påfyldning OBS!

Hvis airsystem er tilsluttet, skal ventilen være åben. ”Top-Down” optænding (se fotos forrest i manualen). • Lågen åbnes helt til den er låst i åben stilling. • Start med at placere ca. 1kg træ - f.eks. 2 stk. kløvet brændeknude - (foto 1) i bunden af brændkammer. Læg ca. 1,2kg tørt træ (foto 2), kløvet til pindebrænde, løst ovenpå, samt 2-3 optændingsblokke eller lignende. • Bålet tændes (foto 3+4). • Sæt spjældet i pos. 3 (i ca. 15 min.), derefter i pos. 2. • Luk lågen helt og løft i lågehåndtaget (luftgab på 1-2 cm). • Når ilden har godt fat i optændingspindene lukkes lågen helt (foto 5) (efter ca. 3-10 min., afhængig af trækforhold i skorsten). • Når de sidste flammer er slukket og der er et pænt glødelag (foto 6), kan der påfyldes op til 3-4 stk. træ - ca. 2-2½ kg (foto 7). • Lågen lukkes helt i. • Hvis det er nødvendigt sæt spjældhåndtaget i position 3 (helt til højre) i 2-5 min for at få ‘gang’ i ilden (foto 8). • Derefter sættes spjældet mellem pos. 1 og pos. 2 ( se ‘Indstilling af spjæld’).

23


RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Dansk

OBS! Hvis bålet er brændt for langt ned (for lille et glødelag), kan der gå længere tid for at få bålet i gang igen. Det anbefales at bruge små stykker træ for at antænde bålet. Når der fyres bør røgen ud af skorstenen være næsten usynlig, blot ses en ’flimmer’ i luften. Når der påfyldes, skal lågen åbnes forsigtigt for at undgå røgudslag. Fyld aldrig træ på, mens der stadig er synlige flammer i ovnen. RAIS anbefaler, at man påfylder 2-4 stk. træ - ca. 1½ - 2½ kg - indenfor 49 minutter (intermitterende drift).

OBS! Hold ovnen under skærpet opsyn under optænding. Hold lågen lukket under drift. Vær forsigtig, da alle udvendige flader bliver meget varme under drift.

Kontrol Tegn på at brændeovnen fyrer korrekt: • asken er hvid • væggene i brændkammeret er fri for sod Konklusion:

træet er tilstrækkeligt tørt

24


Advarsel

Dansk

RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der uforbrændte røggasser. Hvis brændet kun ulmer ellerog ryger, og der tilføres lidt give luft, udvikles Røggas kan antændes eksplodere. Det skader på materiel Røggas kan antændes og eksplodere. Detforkan kan give skaderder påuforbrændte materiel og og ii røggasser. værste fald på personer. personer. værste fald på Røggas kan antændes og eksplodere. Det kan give skader på materiel og i værste fald Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der Advarsel!! uforbrændte røggasser.

personer. Luk aldrig for der Luk aldrig helthelt for lufttilførslen når der når tændes i ovnen.op Luk aldrig helt for lufttilførslen, lufttilførslen, når deroptændes tændes op

ii ovnen. ovnen.

Billedeksempler

Hvis der der kun kun er er få få gløder gløder tilbage, tilbage, Hvis skal der der tændes tændes op op forfra. forfra. Hvis Hvis man man skal Hvislægger der kunbrænde er få gløder til- bålet bare på tændes bare lægger brænde på tændes bålet bage, ikke, derimod udvikles der uforbrændte uforbrændte ikke, udvikles der skal derimod der tændes op forfra. røggasser. røggasser. Hvis man bare lægger brænde på, tændes bålet ikke, derimod udvikles der uforbrændte røggasser.

Her er er der på på et for Her derlagt lagttræ træ et lille for lille lille gløHer er der påfor et for glødelag, oglagt der træ tilføres lidt luft - glødelag, og der der tilføres for for lidt lidt luft luft -- røgrøgrøgudvikling begynder. delag, og tilføres udvikling begynder. udvikling begynder.

Undgå meget meget kraftig kraftig røgudvikling røgudvikling -Undgå Undgå meget kraftig røgudfare for røggaseksplosion. røggaseksplosion. fare for vikling - fare for røggaseksplosion.

Ved meget meget kraftig kraftig røgudvikling, røgudvikling, åbn åbn Ved Ved meget kraftig røgudvikling, åbn luftspjældet helt, samt eventuel låge luftspjældet helt, samt eventuel låge luftspjældet helt, samt eventuel låge på på klem eller tænd op forfra. klem ellereller tændtænd op forfra. på klem op forfra.

25


Dansk

RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Rengøring og pleje Brændeovn og skorsten skal tilses af en skorstensfejer 1 gang om året. Ved rengøring og pleje skal ovnen være kold. Er glasset tilsodet: • Rengør glasset regelmæssigt og kun når ovnen er kold, ellers brænder soden sig fast. • Fugt et stykke papir eller avis, dyp det i asken og gnid på det tilsodede glas. • Gnid efter med et stykke papir og glasset bliver rent. • Alternativt bruges glasrens, som købes hos din RAIS forhandler. Udvendig rengøring foretages med en tør blød klud eller en blød børste. Inden en ny fyringssæson skal skorsten og røggasforbindelsesstykket altid kontrolleres for blokering. Efterse ovnen udvendigt og indvendigt for skader, specielt pakninger og de varmeisolerende plader (vermiculit).

Vedligeholdelse/reservedele Særligt bevægelige dele nedslides ved hyppig anvendelse. Dørpakninger er også sliddele. Der må kun anvendes originale reservedele. Efter endt varmeperiode anbefaler vi at der foretages service af forhandleren.

Brændkammerforing Brændkammerforingen beskytter brændeovnens korpus mod varmen fra ilden. De store temperatursvingninger kan forårsage ridser i foringens plader, der dog ikke påvirker brændeovnens funktionsdygtighed. De skal først udskiftes, når de efter adskillige års anvendelse begynder at smuldre. Foringens plader er kun lagt eller stillet ind i brændeovnen, og kan dermed uden problemer udskiftes af dig eller din forhandler.

Bevægelige dele Dørhængsler og dørlåsen skal smøres efter behov. Vi anbefaler, at vores smørespray udelukkende bruges, da anvendelsen af andre produkter kan føre til dannelse af lugt og restprodukter. Kontakt din forhandler for at få smøremidlet.

26


Dansk

RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Rengøring af lågeglas - VISIO 2-1 Lågen låses i position inden den rengøres. Med specialnøglen som leveres med ovnen, drejes låsen som er placeret over lågen.

Tryk let på håndtaget, og lågen falder ud

Efter regngøring lukkes lågen, og låsen drejes tilbage.

27


Dansk

RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Rengøring af brændkammer Asken skrabes/skovles ned i risten i midten af ovnen. Askebakken under risten kan tages ud, og tømmes i ikke brændbar beholder indtil den er afkølet. Bortskaffelse af aske sker ved almindelig dagrenovation.

HUSK!

• Tøm aldrig brændkammeret helt for aske • Bålet brænder bedst ved et askelag på ca. 20 mm.

28


Dansk

RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Rensning af røgveje For at få adgang til røgvejen, fjernes de 6 røgvendeplader fremstillet i vermiculit og de 2 røgchikanenr fremstillet i stålplade.

Stål røgvender

Vermiculit røgvender

Fjern skidt og støv, og sæt delene på plads i omvendt rækkefølge.

OBS!

Vær forsigtig når du placerer røgvendepladen og røgchikanen tilbage.

29


Dansk

RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Driftsforstyrrelser Røgudslag fra låge

Kan skyldes for lavt træk i skorstenen <12Pa • kontroller om røgrøret eller skorstenen er tilstoppet • kontroller om emhætten er tændt, i givet fald sluk emhætten og åben et vindue/ dør i nærheden af ovnen i en kort periode.

Sod på glas

Kan skyldes at • brændet er for vådt • at spjældet er reguleret for langt ned Sørg for at ovnen varmes ordentlig op under optænding inden lågen lukkes

Ovn brænder for stærkt

Kan skyldes • utæthed ved lågepakning • for stort skorstenstræk >22 Pa, reguleringsspjæld bør monteres.

Ovn brænder for svagt

Kan skyldes • for lidt brænde • for lidt lufttilførsel til rumventilation • manglende rensning af røgveje • utæt skorsten • utæthed mellem skorsten og røgrør

Nedsat træk i skorsten

Kan skyldes • temperaturforskellen er for lille, f. eks. ved dårlig isoleret skorsten • udetemperaturen er høj, f. eks. om sommeren • der er vindstille • skorstenen er for lav og i læ • falsk luft i skorstenen • skorsten og røgrør tilstoppet • huset er for tæt (manglende frisklufttilførsel). • negativ røgtræk (dårligt trækforhold) Ved kold skorsten eller vanskelige vejrforhold kan der kompenseres ved at give ovnen mere lufttilførsel end sædvanlig. Ved vedvarende driftforstyrrelser anbefales det at kontakte din RAIS forhandler eller skorstensfejer.

30


Dansk

RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

ADVARSEL!

Anvendes forkert, eller for fugtigt brænde. Kan det føre til overdreven soddannelse i skorstenen og evt. til skorstensbrand: • Luk i dette tilfælde for alle lufttilførsler på brændeovnen. Hvis der er installeret en ventil ifm. en airtilslutning udefra, skal denne også lukkes. • tilkald brandvæsenet • brug aldrig vand til slukning! • efterfølgende skal De kontakte skorstensfejeren for kontrol af ovn og skorsten.

VIGTIGT!

• for at opnå en sikker forbrænding skal der være klare gule flammer eller klare gløder • træet må ikke ligge og “ulme”.

Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der uforbrændte røggasser. Røggas kan antændes og eksplodere. Det kan give skader på materiel og i værste fald på personer.

Luk aldrig helt for lufttilførslen, når der tændes op i ovnen.

31


RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Dansk

Ombygning til selvlukkende låge før, ovnen bygges ind. lågen laves selvlukkende ved, at afmontere noget af lågens kontravægt. På VISIO 1 & 3 skal kontravægten ændres i begge sider. 1. Fjern transportsikringen og spændskruerne til kontravægt afdækningen Transportsikring.

2. Fjern kontravægtafdækningen ved, at trække den op.

Kontravægtafdækning.

3. Løsn sikringsringen (unbrako 2,5mm). Fjern de nødvendige antal kontravægte. således, at døren lukker langsomt og med konstant hastighed. kontroller funktionen.

Kontravægte Sikringsring 4. Spænd sikringsringen (unbrako 2,5mm)

Sikringsring

5. Monter kontravægtafdækningen og spændskrue(r).

Kontravægtafdækning.

32


RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Dansk

Ombygning til selvlukkende låge efter, ovnen er bygget ind. lågen laves selvlukkende ved, at afmontere noget af lågens kontravægt. På VISIO 1 & 3 skal kontravægten ændres i begge sider. 1. Fjern Sideskamolpladen.

2. Fjern adgangspanelet.

Adgangspanel.

3. Løsn sikringsringen (unbrako 2,5mm). Fjern de nødvendige antal kontravægte. således, at døren lukker langsomt og med konstant hastighed. kontroller funktionen. Sikringsring. kontravægte.

4. Spænd sikringsringen (unbrako 2,5mm).

Sikringsring.

5. Monter adgangspanelet. og sideskamolpladen igen.

Adgangspanel.

33


RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Dansk

Tilbehør Airkit nr. 31 lufttilførsel via gulv 00065173190

Konvektionsrist - front

Konvektionsrist - side

511480470 - hvid 511480490 - sort

836480470 - hvid 836480490 - sort

511480870 - hvid 511480890 - sort

836480870 - hvid 836480890 - sort

511480470 511480490

511480870 511480890

836480470 836480490

836480870 836480890

34


RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Dansk

Reservedele VISIO 2-1 Hvis der anvendes andre reservedele end anbefalet af RAIS, bortfalder garantien. Alle udskiftelige dele kan købes som reservedele hos din RAIS forhandler. Se reservedelstegning (foran i manualen).

Pos.

35

Beskrivelse.

1

Håndtag for spjæld - komplet

2

Spjæld - komplet

3

Lågehåndtag

4

Kold håndtag - komplet

5

Glaslister indfyringslåge - Malet

6

Glaslister indfyringslåge - Rustfri

7

Lågeglas ydre

8

Lågeglas indre

9

Glasliste fast låge - Malet

10

Glasliste fast låge - Rustfri

11

Fastlåge glas ydre

12

Fastlåge glas indre

13

Schamotte Visio 2-1

14

spærreplade

15

Vægskamol Visio 2-1

16

Røgchikane - øvre

17

Røgchikane - nedre


RAIS/attika - Brugermanual til VISIO 2-1

Dansk

TEST Reg.nr. 300

 

Teknologiparken Kongsvang Allé 29  DK-8000 Aarhus C  Phone +45 72 20 10 00  Fax +45 72 20 10 19  Info@teknologisk.dk 

TEKNOLOGISK INSTITUT 

Akkrediteret prøvningsorgan, DANAK-akkreditering nr. 300 

PRØVNINGSATTEST Uddrag af rapport nr. 300-ELAB-2241-EN A, 300-ELAB-2241-NS og   ELAB-2241-WALL 1) 

Emne:

Pejseindsats, Rais Visio 2-1 NS 

Rekvirent:

Rais A/S, Industrivej 20, Vangen, 9900 Frederikshavn, Danmark 

Procedure:

X

Prøvning til CE-mærke efter DS/EN13240 

X

Miljøprøve efter NS3058-1, NS 3058-2 og NS3059 (partikelmåling) 

X

Sikkerhedsprøve mod Norsk brandmur 1) 

PRØVNINGSRESULTATER: Prøvning ved nominel ydelse iht. EN 13240 afsnit A4.7 er foretaget med brænde,  og følgende resultater blev opnået:  Nominel ydelse:  CO-emission:  Virkningsgrad:  Røggastemperatur:   

5,8 kW  0,22  % - henført til 13 % O2  79  %  207  °C 

Afstande til brandbart materiale:  Sikkerhedsprøvning er foretaget iht. EN 13240 afsnit A4.9.2.2. Ved følgende afstande til  brændbart materiale er temperaturen mindre end 65 °C over rumtemperaturen:  Afstand til sidevæg: 

3502) mm  Afstand til bagvæg: 

- mm 

Afstand til brandmur, side:  0 mm  Afstand til brandmur, bag:  (se i øvrigt vejledningen for evt. supplerende oplysninger)  1) 2)

- mm 

Bemærk at WALL-rapporten er ikke akkrediteret.  Sidevæg foran indsats 

Partikelmåling iht. NS 3058:  Partikler efter NS 3058: 

3,47 g/kg (tørstof) middelværdi (maks. 10) 

Partikler efter NS 3058: 

6,45 g/kg (tørstof) maksimalt (maks. 20) 

Bemærk venligst, at de oplyste værdier er et uddrag af prøvningsrapporten. For yderligere oplysninger henvises til  prøvningsrapporten, se nummer ovenfor.  Teknologisk Institut er notificeret prøvningsorgan med ID-nr. 1235 og akkrediteret af DANAK under  akkrediteringsnummer 0300. 

Århus, den 06-12-2017      Kim Sig Andersen   Konsulent  e-post kmsa@teknologisk.dk  

Montør påtegning 

Y:\Organization\C014\ELAB\Drift\Attester\Brovn\Attester Norge\Rais 2241, Visio 2-1 NS.docx  06-12-2017 13:27:29 Dette PDF dokument er kun gyldigt, hvis det er digitalt signeret med OCES digitalsignaturen for Kim Sig Andersen, Teknologisk Institut. This PDF document is only valid if digitally signed with the OCES digital signature for Kim Sig Andersen, Danish Technological Institute.

36


TEST Reg.nr. 300

TEKNOLOGISK INSTITUT

Akkrediteret prøvningsorgan, DANAK-akkreditering nr. 300 Notificeret prøvningsorgan med ID-nr. 1235

Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Phone +45 72 20 10 00 Fax +45 72 20 10 19 Info@teknologisk.dk

Prøvningsattest II Uddrag af rapport nr. 300-ELAB-2241-EN-B Emne:

Indsats: Visio 1-2 DIN+

Rekvirent:

Rais A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn CVR nr.:25195612

Procedure:

X

P-nr.:1001580195

Prøvning efter DS/EN13229/A2:2004 Prøvning efter NS3058-1 & -2 (partikelmåling)

X

Emissionsmåling efter CEN/TS 15883 (støv og OGC)

Prøvningsresultater Akkrediteret prøvning af brændeovn iht. EN 13229 er foretaget med brænde der påfyres manuelt, og følgende resultater blev opnået: Nominel ydelse: CO-emission:

8,6 0,071

Virkningsgrad: Røggastemperatur: Afstand til brændbar væg:

80 256 -

kW % - henført til 13 % O2 % °C se vejledningen

Emissioner iht. NS 3058 og/eller CEN/TS 15883: Partikler efter NS 3058:

#

g/kg (tørstof) middelværdi (krav 2015:5 / 2017:4)

Partikler efter NS 3058:

#

g/kg (tørstof) maksimalt (krav 2015:10 / 2017:8)

OGC efter CEN/TS 15883:

44

mgC/Nm³ ved 13% O2 (krav 2015:150 / 2017:120)

Støv efter CEN/TS 15883:

24

mg/Nm³ ved 13% O2 (krav 2015:40 / 2017:30)

Bemærk venligst, at de oplyste værdier er et uddrag af prøvningsrapporten. For yderligere oplysninger henvises til prøvningsrapporten, se nummer ovenfor. Aarhus, den 28. September 2016

Skorstensfejerpåtegning

Max Bjerrum Konsulent På baggrund af ovennævnte emissioner attesteres det hermed, at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 1461 af 7/12-2015 vedr. regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW, for så vidt: Krav fra 2015 til januar 2017 opfyldt:

X

Krav efter januar 2017 opfyldt:

Rais 2241-Visio 1-2 DINplus.docx   

37

X


BRUGERMANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL M A N U E L D ’ U T I L I S AT E U R BRUKERVEILEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GEBRUIKERSHANDLEIDING

VISIO 2-1


HEIZEN SIE UMWELTFREUNDLICH!

5 umweltfreundliche Empfehlungen zum vernünftigen Heizen – gesunde Vernunft sowohl für die Umwelt als auch für das Portemonnaie.

1. Effektives Anzünden. Verwenden Sie kleine Holzscheite (ideal: Tannenholz) und eine geeignete Anzündhilfe, z.B. parafingetränkte Holzfaserröllchen. Öffnen Sie die Luftklappe, so daß reichlich Luft zugeführt wird, damit die Gase des erwärmten Holzes schnell abbrennen. 2. Heizen Sie nur mit wenig Brennholz auf einmal – das sorgt für die beste Verbrennung. Denken Sie daran, dass bei jedem Nachlegen von weiterem Brennholz reichlich Luft zugeführt wird. 3. Wenn die Flammen weniger lodern, muss die Luftklappe justiert werden, so dass die Luftzufuhr verringert wird. 4. Wenn nur noch glühende Holzkohle übrig ist, kann die Luftzufuhr weiter verringert werden, so dass der Wärmebedarf genau gedeckt wird. Bei einer geringeren Luftzufuhr verbrennt die Holzkohle langsamer und der Wärmeverlust durch den Schornstein wird gesenkt.

RECYCLING: Der Ofen ist in wiederverwendbarer Verpackung verpackt. Diese muss den nationalen Bestimmungen bzgl. Abfallentsorgung entsprechend entsorgt werden. Das Glas kann nicht wiederverwendet werden. Das Glas ist zusammen mit Restabfällen aus Keramik und Porzellan wegzuwerfen. Feuerfestes Glas hat eine höhere Schmelztemperatur und kann daher nicht wiederverwendet werden. Wenn Sie dafür sorgen, dass feuerfestes Glas nicht in den Recyclingprodukten landet, ist das ein wichtiger Beitrag für die Umwelt.

Keine Haftung bei Druckfehlern. Änderungen bleiben vorbehalten.

5. Verwenden Sie nur trockenes Holz – das heißt Holz mit einer Feuchtigkeit von 15-20%.


Deutsch

RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

VISIO 2-1

Überarbeitung: 6 Datum: 05-02-2020

EINFÜHRUNG����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 GARANTIE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 TRANSPORTSCHUTZ ................................................................................................................... 9 SPEZIFIKATIONEN���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 ENTFERNUNGEN/MESSUNGEN�������������������������������������������������������������������������������������������������� 11 KONVEKTION��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 INSTALLATION�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 AUSWAHL DES INSTALLATIONSMATERIALS................................................................................ 14 SCHORNSTEIN�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 INNENMASSE ........................................................................................................................... 15 LOCHABMESSUNGEN ............................................................................................................... 16 MINDESTABSTÄNDE ZU BRENNBAREN MATERIALIEN ................................................................ 17 KONVEKTION ........................................................................................................................... 19 BELÜFTUNGSSYSTEM��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 BRENNSTOFF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 TROCKNUNG UND LAGERUNG������������������������������������������������������������������������������������������������ 21 REGELUNG DER VERBRENNUNGSLUFT�������������������������������������������������������������������������������������� 21 BELÜFTUNG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 22 VERWENDUNG DES OFENS������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 ERSTE NUTZUNG���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 ANHEIZEN UND BEFÜLLEN�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 STEUERUNG����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24 WARNUNGEN ............................................................................................................................25 REINIGUNG UND PFLEGE���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26 WARTUNG/ERSATZTEILE ........................................................................................................... 26 REINIGUNG DER GLASTÜRVERKLEIDUNGEN ............................................................................. 27 REINIGEN DER BRENNKAMMER������������������������������������������������������������������������������������������������ 28 REINIGUNG DES OFENROHRS��������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 BETRIEBSUNTERBRECHUNG������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30 Umwandlung zu selbstschließender Tür .....................................................................................32 ZUBEHÖR��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34 ERSATZTEILE ............................................................................................................................. 35 LEISTUNGSERKLÄRUNG������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 36 DIN-PRÜFBESCHEINIGUNG ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 37

7


RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Deutsch

Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen RAIS/Attika-Kaminofen. Ein RAIS/Attika-Holzofen ist mehr als nur eine Wärmequelle: er zeigt auch, dass Ihnen Design und Qualität in Ihrem Zuhause wichtig sind. Damit Sie Ihren neuen Ofen optimal genießen können, ist es wichtig, dass Sie das Handbuch sorgfältig durchlesen, bevor der Ofen aufgestellt und in Betrieb genommen wird. Für die Garantie und bei allen Anfragen in Bezug auf den Ofen ist es wichtig, dass Sie die Produktionsnummer des Ofens kennen. Wir empfehlen daher, dass Sie die Nummer in der Tabelle unten notieren. Die Produktionsnummer befindet sich am Boden des Ofens.

Datum:

Händler:

8


Deutsch

RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Garantie RAIS /Attika-Öfen wurden wiederholt in Bezug auf die Sicherheit und die Qualität der Materialien und der Fertigung getestet. Die Garantie beginnt für alle Modelle ab dem Zeitpunkt der Installation. Die Garantie umfasst: • dokumentierte Fehlfunktionen aufgrund von Herstellungsfehlern • nachgewiesene Materialfehler Die Garantie deckt nicht ab: • Tür und Glasdichtungen • Glaskeramik • Brennkammerauskleidung • Aussehen der Oberflächenstruktur oder Natursteinstruktur • Aussehen oder Änderungen der Farbe des nichtrostenden Stahls oder patinierter Oberflächen • Ausdehnungsgeräusche Die Garantie erlischt in folgenden Fällen: • Schäden durch Überhitzung • Schäden durch äußere Einflüsse und Verwendung ungeeigneter Brennstoffe • Nichtbeachtung gesetzlicher oder empfohlener Installationsanweisungen sowie bei selbst durchgeführten Veränderungen am Ofen. • Mangel an Wartung und Pflege Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler im Schadensfall. Im Falle von Gewährleistungsansprüchen werden wir das am besten geeignete Reparaturverfahren festlegen. Im Falle einer Reparatur bieten wir eine professionelle Umsetzung. Für Gewährleistungsansprüche gelieferter oder reparierter Teile beziehen Sie sich auf nationale bzw. EU-Rechtsvorschriften bzw. Verordnungen im Zusammenhang mit verlängerten Garantiefristen. Die aktuellen Garantiebedingungen können Sie von RAIS A/S erhalten.

Transportschutz Entfernen Sie vor der Installation des Ofens den Transportschutz. Es sind zwei Schrauben vorhanden, eine an jeder Seite des Ofens.

9


RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Deutsch

VISIO 2-1 ist ein Einsatzofen mit vertikal betriebener Tür.

Spezifikationen DTI Ref.: 300-ELAB-2241-EN/300-ELAB2241-NS/300-ELAB-2241/300-ELAB-2241DIN

Nennleistung in kW: Min./ Max. Leistung (kW): Heizfläche (m ): 2

225 VISIO 2-1 NS

226 VISIO 2-1 DIN

5,8

8,6

5,0 - 5,8

7,5 - 8,6

100

150

Ofen Breite/Tiefe/Höhe (mm):

962 - 552*-1480 962 - 552*-1480 *einschließlich Rahmen *einschließlich Rahmen

Brennraum Breite/Tiefe/Höhe (mm):

*MAXIMALE BELADUNG *MAXIMALE BELADUNG

694-222-210 *

694-222-210 *

Empfohlene Holzmenge beim Befüllen (kg): (verteilt auf 2 bis 4 Holzscheite von ca. 30 cm)

2,1

2,25

Mindestabzug (Pascal):

-12

-12

Gewicht (kg):

235

235

79

80

0,2203

0,071

95

99

3,47

-

Staub, gemessen gemäß Din+ (mg/ Nm³):

26

24

Rauchgasmassenstrom (g/Sek.):

6,7

7,7

Rauchgastemperatur (°C):

207

256

Rauchgastemperatur (°C) im Rauchstutzen

248°

307°

ja

ja

Wirkungsgrad (%): CO-Emissionen bei 13 % O2 (%) NOx-Emissionen bei 13 % O2 (mg/ Nm³): Partikelemissionen gemäß NS3058/3059 (g/kg):

Unterbrochener Betrieb:

DTI Danish Technological Institute Teknologiparken Kongsvang Allé 29, DK-8000 Aarhus C Danmark www.dti.dk Telefon: +45 72 20 20 00 Fax: +45 72 20 10 19

10


RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Deutsch

Abstände/Maße Beachten Sie, dass der Abgasstrang sich kontinuierlich drehen kann.

443,5

467

442,6

467

11

1480

Visio 2-1 05-02-2020

478

781

788

478

87

552

443

467

59

479,5

962

479,5

I: Entfernung vom Boden bis zur Mitte des oberen Rauchabzugs K: Abstand von der Rückseite zum Boden der Luftansaugung (Belüftungssystem) N: Abstand von der Seite zum Boden der Luftansaugung (Belüftungssystem)


Deutsch

RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Konvektion RAIS /Attika-Öfen sind Konvektionsöfen. Konvektion bedeutet, dass Luftzirkulation stattfindet, so dass die Wärme gleichmäßiger im Raum verteilt wird. Die kalte Luft wird am Boden des Ofens eingesogen und verläuft entlang der Brennkammer des Ofens, wobei die Luft erhitzt wird. Die erwärmte Luft verläuft entlang der Seiten und aus der Oberseite, um die Luftzirkulation zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass alle Außenflächen des Ofens sich während des Betriebs erhitzen – Sie müssen extrem vorsichtig sein. Verwenden Sie den Einsatz optimal Durch die Montage von Heißluftdüsen und flexiblen Schläuchen (oder ähnlichem) oben auf dem Ofen ist es möglich, die Wärme in andere Räume zu „bewegen“. Sie müssen entscheiden, wo sich die Einlässe und Auslässe des Konvektionssystems befinden sollen. Stellen Sie sicher, dass die Flächenanforderungen eingehalten werden und dass die Löcher nicht von außen blockiert werden. Es können Verfärbungen an den Ofenwänden, Türen und Konvekionsauslässen auftreten. Dies wird durch die aufsteigende heiße Luft verursacht. RAIS übernimmt keine Verantwortung für jegliche Installations- oder Folgeschäden.

12


RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Deutsch

Installation Es ist sowohl im Interesse der Umwelt als auch der Sicherheit wichtig, dass der Ofen richtig installiert wird. Bei der Installation des Ofens müssen alle lokalen Regeln und Vorschriften, einschließlich derjenigen, die sich auf nationale und europäische Normen beziehen, eingehalten werden. Vor der Installation sollten die lokalen Behörden und ein Kaminspezialist zu Rate gezogen werden. Der Ofen darf nur von einem qualifizierten/zuständigen RAIS-Händler/Installateur installiert werden, andernfalls erlischt die Garantie. Führen Sie keine nicht autorisierten Änderungen am Ofen durch.

ACHTUNG!

Bevor der Ofen verwendet wird, muss der örtliche Schornsteinfeger benachrichtigt werden. Es sollte eine reichliche Zufuhr von Frischluft in den Aufstellungsraum vorhanden sein, um eine gute Verbrennung zu gewährleisten, wenn nötig durch eine Airbox-Verbindung. Beachten Sie, dass jede mechanische Entlüftung, z.B. eine Abzugshaube, die Luftzufuhr verringern kann. Alle Entlüftungsvorrichtungen müssen so angeordnet sein, dass die Luftzufuhr nicht blockiert wird. Alternativ kann der Ofen durch eine flexible Rohrleitung, die von außen direkt auf die Luftklappe montiert wird, mit Frischluft versorgt werden (siehe Abschnitt über das Belüftungssystem). Der Ofen verbraucht 10 bis 20 m³Luft pro Stunde. Die Bodenstruktur muss das Gewicht des Ofens und des Schornsteins tragen können. Wenn die vorhandene Bodenkonstruktion diese Anforderung nicht erfüllt, sollten geeignete Anpassungen (z. B. Lastverteilungsplatte) durchgeführt werden, damit die Anforderungen erfüllt werden. Beraten Sie sich mit einem Bauexperten. Der Ofen muss auf feuerfestem Material aufgestellt werden. Der Ofen muss in einem sicheren Abstand von brennbaren Materialien aufgestellt werden. Es muss sichergestellt werden, dass brennbare Gegenstände (z.B. Möbel) nicht näher gebracht werden als die Abstände, die in den folgenden Abschnitten zur Installation (Brandgefahr) angegeben sind. Falls der Ofen auf einem brennbaren Fußboden installiert wird, müssen die Abmessungen der feuerfesten Oberfläche unter dem Ofen den nationalen/regionalen Vorschriften entsprechen. Denken Sie bei der Wahl des Aufstellungsorts Ihres RAIS /Attika -Ofens an die Wärmeverteilung in andere Räume. Dann werden Sie die meiste Freude an Ihrem Ofen haben. Siehe Herstellerschild auf dem Ofen. Unmittelbar nach dem Empfang muss der Ofen auf Defekte untersucht werden.

Achtung! Der Ofen darf nur von einem qualifizierten/zuständigen RAIS-Händler/Installateur installiert werden. Auf www.rais.com finden Sie eine Händlerliste. 13


Deutsch

RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Wahl des Installationsmaterials Bei feuerfesten Materialien wählen Sie Platten/Backsteine mit einer Hitzebeeständigkeit von mehr als 0,03 m2xK/W. Hitzebeständigkeit wird definiert als die Wandstärke (in m) geteilt durch den Lambdawert der Wand. Fragen Sie Ihren Installateur/Schornsteinfeger. Während des Tests wurde der Ofen in einem Schrank aus feuerfesten Bauplatten aus 50 mm Calcium-Silikat (Super Isol) installiert.

Schornstein Der Schornstein ist die treibende Kraft, die den Ofen funktionieren lässt. Denken Sie daran, dass auch die besten Öfen ohne den notwendigen und richtigen Zug im Schornstein nicht optimal brennen. Die Schornsteinhöhe muss so dimensioniert sein, dass ein Zug von 14 bis 18 Pa gewährleistet werden kann. Wenn der Schornsteinzug niedriger ist als empfohlen, können Probleme mit dem Rauch auftreten, das heißt, das Rauch in den Raum austritt, wenn der Ofen angezündet ist. RAIS empfiehlt, die Schornsteinhöhe an den Rauchstutzen anzupassen. Die Schornsteinlänge sollte – gemessen von der Oberseite des Ofens – nicht kürzer als 3 Meter sein und mindestens 80 cm über das Dach reichen. Wenn der Schornstein entlang der Hausseiten verläuft, sollte die Spitze des Schornsteins nie niedriger als der Dachfirst oder der höchste Punkt des Dachs sein. Beachten Sie, dass für Häuser mit Strohdächern oft nationale und lokale Vorschriften gelten. Bitte beachten Sie auch die Zugbedingungen für den Schornstein mit zwei Kernen. Der Ofen ist für die Verbindung mit dem Ofenrohr geeignet, aber wir empfehlen, dass die Eingänge so platziert werden, dass ein Mindestabstand zum Boden von 250 mm vorhanden ist. Der Ofen ist mit einem Rauchstutzen mit einem Durchmesser von 200 mm ausgestattet. Der Ofen ist für einem 180-mm-Rauchstutzen (Zubehör) zugelassen, der nachgerüstet werden kann.

ACHTUNG! Für starke Zugluft sollte in den Schornstein oder Rauchabzug ein Zugstabilisator eingebaut werden. Wenn dieser installiert wird, ist es wichtig, sicherzustellen, dass eine freie Durchtrittsfläche von mindestens 20 cm² vorhanden ist, wenn der Regler geschlossen ist. Andernfalls kann die Brennstoffenergie nicht optimal genutzt werden. Wenn Sie Zweifel in Bezug auf den Zustand des Schornsteins haben, kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Reinigungsriegel frei sein muss. Stellen Sie sicher, dass die Zugänge für die Reinigung des Ofens, Rauchabzugs und Rauchstutzens frei sind.

14


Deutsch

RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Einbaumaße für VISIO 2-1 Gültig für die Installation in feuerfesten Platten (z.B. 50 mm Super-Isol) oder in Backstein. Wenn andere Materialien verwendet werden, müssen sie die gleichen oder bessere Eigenschaften haben als 50 mm Super-Isol. Um die notwendigen Abstände vom Ofen zur Platte bzw. dem Mauerwerk zu erhalten, sollten die Innenabmessungen mind. 450 mm x 1060 mm betragen. Werden diese eingehalten, kann die Außenseite an eine brennbare Wand angrenzen. Im Schrank muss sich eine obere Platte befinden, die mindestens 1800 mm innen vom Boden zur Unterseite der Oberplatte liegt. Ein Kamineinsatz darf niemals zu fest installiert werden, da Stahl sich bei Erwärmung ausdehnt.

15


Deutsch

RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Lochabmessungen in der Seite mit Erhöhungsloch (Höhe x Breite) mind. 443,5 mm x 781 mm (Innenmaß). Die Lochabmessungen sind für den Ofen mit Einsatzrahmen.

Lochabmessungen in der Seite der verschlossenen Tür (Höhe x Breite) min. 443,5 mm x 788 mm (Innenmaße). Die Lochabmessungen sind für den Ofen mit Einsatzrahmen.

16


RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Deutsch

Mindestabstand zu brennbaren Materialien 1200 mm

B — Abstand zu brennbarem Boden vor dem Ofen

300 mm

C — Abstand zu brennbarem Boden neben dem Ofen

150 mm

E — Abstand zu brennbarer Seitenwand

350 mm

G — Abstand zum Boden

475 mm

H — Abstand zur Decke

1182 mm

C

C

A

B

50

A

A — Abstand zu Möbeln

E Mindestabstand zur Brandschutzwand 200 mm

P — Erweiterung der Brandschutzwand nach vorn

600 mm

O — Abstand zur Brandschutzwand neben dem Ofen

17

50


RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Deutsch

Lichte Höhe über dem Feuerraum mind. 512,5 mm.

H

Der Mindestabstand von der Spitze der oberen Platte zur brennbaren Decke beträgt 250 mm

194 mm

256 mm

Um Ihren Ofen optimal nutzen zu können und den bestmöglichen Warmluftstrom aus den Konvektionsrosten zu holen, platzieren Sie die Roste etwas unter der feuerfesten oberen Platte. HINWEIS! Der isolierte Teil des Schornsteins muss vollständig nach unten zum Rauchstutzen führen.

G

Heiztür

18


Deutsch

RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Konvektion Es besteht eine Mindestanforderung für den Konvektionsbereich. Dieser Bereich muss wegen Überhitzungsgefahr und aufgrund der Entfernung zu brennbaren Materialien eingehalten werden. Stellen Sie sicher, dass der Ofen Konvektionsluft unter dem Ofen einsaugen kann. Und diese wieder aus dem Ofen herausführen kann. Wenn er in einer vollständig feuerfesten Konstruktion installiert ist, muss der Konevktionsbereich keine Anforderungen einhalten, aber es wird empfohlen, den Bereich von der Plattenkonstruktion wegzuverlagern, da Mauerwerk bei hohen Temperaturen brechen kann.

Der Konvektionsbereich über dem Ofen muss bei der Instnallation mindestens 1050 cm² betragen. Der Bereich kann über mehrere Löcher verteilt werden.

Der Konvektionsbereich unter dem Herd muss bei der Installation mindestens 525 cm² betragen. Der Bereich kann über mehrere Löcher verteilt werden.

19


Deutsch

RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Belüftungssystem Durch die Montage des Belüftungssystems wird gewährleistet, dass die Luftsteuerung Frischluft von außen erhält. Um sicherzustellen, dass das Belüftungssystem funktioniert, muss es so eingebaut werden, dass im Haus kein Unterdruck entstehen kann. Wenn Konvektionsroste installiert sind, dürfen diese nicht blockiert werden. Der Luftanschluss (optional) kann unter dem Ofen installiert werden.

150 mm flexibler Schlauch (Metall)

Brennstoff Der Ofen wurde nach DS/EN 13229:2001, DS/EN 13229:2001/A1:2003, DS/EN 13229:2001/ A2:2004 und NS 3058/3059 für das Beheizen mit gehacktem Birkenholz getestet und ist für Hart-/Weichholz zugelassen. Das Holz sollte einen Feuchtigkeitsgehalt von 15 - 20 % aufweisen, und höchstens 50 - 60 mm kürzer sein als die Breite der Feuerkammer. Das Anzünden eines Feuers mit Holz führt zu Rußemission, Umweltverschmutzung und schlechter Brennstoffeffizienz. Frisch gehacktes Holz enthält zirka 60 - 70 % Wasser und ist zum Heizen völlig ungeeignet. Frisch gehacktes Holz sollte 2 Jahre zum Trocknen gestapelt werden. Holz mit einem Durchmesser von mehr als 100 mm ist zu spalten. Unabhängig von der Größe des Holzes sollte es immer zumindest einen Oberflächenbereich ohne Rinde haben.

Es ist nicht zulässig, lackiertes, laminiertes oder imprägniertes Holz, Holz mit einer Kunststoffoberfläche, bemaltes Abfallholz, Spanplatten, Sperrholz, Hausmüll, Papierbriketts und Steinkohle zu verbrennen, weil dies übelriechend Dämpfe verursachen könnte, die giftig sein können. Das Verbrennen der oben genannten Arten von Holz und das Verbrennen von größeren Mengen als der empfohlenen Mengen führt zu einer größeren Wärmemenge im Ofen und somit zu einer höheren Schornsteintemperatur sowie einem geringeren Wirkungsgrad. Dies könnte zu Schäden am Ofen und Schornstein führen und die Garantie könnte somit verfallen.

20


Deutsch

RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Der Heizwert des Brennholzes ist eng mit dem Feuchtigkeitsgehalt des Brennholzes verbunden. Feuchtes Holz hat einen niedrigen Heizwert. Je mehr Wasser das Holz enthält, desto mehr Energie wird verwendet, um dieses verdampfen zu lassen und diese Energie wird verschwendet.

VERWENDEN SIE NUR EMPFOHLENE BRENNSTOFFE

Die folgende Tabelle zeigt den Heizwert verschiedener Holzarten, die 2 Jahre gelagert wurden und eine Restfeuchte von 15 - 17 % haben. Holz Kg trockenes Holz pro m3 im Vergleich zu Birke/Eiche Weißbuche 640 110 % Buche und Eiche 580 100 % Esche 570 98 % Ahorn 540 93 % Birke 510 88 % Bergkiefer 480 83 % Tanne 390 67 % Pappel 380 65 % 1 kg Holz ergibt immer die gleiche Wärmeenergie, unabhängig von der Holzart. 1 kg Buche nimmt weniger Platz ein als 1 kg Tanne.

Trocknen und Aufbewahren Holztrocknung braucht seine Zeit. Richtige Lufttrocknung dauert ca. 2 Jahre. Hier sind einige Tipps: • Lagern Sie das Holz gesägt, gespalten und gestapelt an einem luftigen, sonnigen Ort, der vor Regen geschützt ist (die Südseite des Hauses ist besonders geeignet). • Stapeln Sie Brennholz mit einem Abstand von einer Handbreit auseinander, da somit sichergestellt wird, dass die durchströmende Luft die Feuchtigkeit mitnimmt. • Vermeiden Sie es, Brennholzstapel mit Kunststoff abzudecken, da dies verhindert, dass die Feuchtigkeit entweicht. • Es ist ratsam, das Brennholz 2-3 Tage vor dem Gebrauch ins Haus umzulagern.

Regulierung der Verbrennungsluft Alle RAIS-Öfen sind mit einem Einhand-Bedienhebel ausgestattet, um die Luftklappe zu regulieren. Die ofenspezifische Regelung ist in den Diagrammen im nächsten Abschnitt zu sehen. Primärluft ist Verbrennungsluft, die in die primäre Verbrennungszone einströmt, das heißt, in das Glutbett. Diese kalte Luft wird nur während des Anheizens verwendet. Sekundärluft ist die Luft, die der Gasverbrennungszone zugefügt wird, d.h. Luft, die zur Verbrennung der Pyrolysegase beiträgt (vorgewärmte Luft, die für die Reinigung des Glases und die Verbrennung genutzt wird). Diese Luft wird durch den Dämpfer angesaugt und durch die Seitenkanäle vorgewärmt und dann als Heißsspülluft auf das Glas abgegeben. Die heiße Luft umströmt das Glas und hält es rußfrei.

21


Deutsch

RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Tertiärluft an der Rückseite der Brennkammer an der Oberseite (Lochreihe) sorgt für die Verbrennung der letzten Gasrückstände/Partikel, bevor sie durch den Schornstein entweicht. Durch Einstellen des Intervalls zwischen Position 1 und 2 (siehe Abschnitt „Einstellen der Luftklappe“) wird eine optimale Nutzung des Energiegehalts des Holzes gewährleistet, da stets ausreichend Sauerstoff für die Holzverbrennung und Verbrennung der Pyrolysegase vorhanden ist. Wenn die Flammen klar und gelb sind, ist die Luftklappe richtig eingestellt. Die richtige Position finden Sie mit der Zeit nach regelmäßigem Gebrauch des Ofens. Wir empfehlen nicht, sie ganz auf Aus zu stellen, z.B. weil es sich im Raum zu heiß anfühlt. Zu wenig Luftzufuhr führt zu einer schlechten Verbrennung, was starke und gefährliche Rauchgase sowie Emissionen und einen schlechten Wirkungsgrad verursachen könnte. Dies führt zu dunklem Rauch, der aus dem Schornstein aufsteigt und der Heizwert des Holzes wird nicht vollständig ausgeschöpft.

Belüftung Es darf sich keine Extraktions-/Dunstabzugshaube (Küche) im selben Raum wie der Ofen befinden, da dies dazu führen könnte, dass der Ofen Rauch in den Raum abgibt. Der Ofen beenötigt eine dauerhafte und ausreichende Luftzufuhr, um sicher und effizient zu arbeiten. Im Raum kann eine Luftklappe mit permanenter Luftzufuhr zur Verbrennungsluft des Ofens montiert werden (siehe den Abschnitt über das Belüftungssystem). Diese Luftklappe sollte unter keinen Umständen abgeschaltet oder abgedichtet werden.

Verwendung des Ofens Einstellung der Luftklappen — die Luftklappe hat 3 Einstellungen Siehe Diagramme auf der Vorderseite des Handbuchs.

Position 1 Drücken Sie den Hebel ganz nach links. Die Luftklappe ist geschlossen; der Lufteinlass ist minimal. Diese Stellung sollte im Normalbetrieb vermieden werden. Siehe den Warnhinweis nach dem nächsten Abschnitt.

Position 2 Drücken Sie den Hebel nach rechts bis zur ersten Markierung (Mittelstellung). Diese Position liefert nur Sekundärluft. Während der gewöhnlichen Schürung wird der Hebel zwischen Position 1 und 2 gestellt. Wenn die Flammen klar und gelb sind, ist die Luftklappe richtig eingestellt, was zu einer langsamen/optimalen Verbrennung führt.

Position 3

Ziehen Sie den Hebel nach rechts. Die Luftklappe ist vollständig geöffnet und bietet volle Zündungsluft (primär) und volle Sekundärluft. Diese Position ist nur für die Anfeuerungs- und Nachlegephasen gedacht und wird im Normalbetrieb nicht verwendet.

22


Deutsch

RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Erste Nutzung Ein sorgfältiger Start zahlt sich aus. Beginnen Sie mit einem kleinen Feuer, so dass sich der Holzofen langsam an die hohe Temperatur anpassen kann. Dies bietet den besten Start und verhindert Beschädigungen. Denken Sie daran, dass bei der ersten Inbetriebnahme ein seltsamer, aber harmloser Geruch sowie Rauch von der Oberfläche auftreten können. Dies liegt daran, dass die Farbe und Materialien erhärten müssen, aber der Geruch verschwindet schnell. Stellen Sie sicher, dass eine gute Lüftung und guter Zug vorhanden sind, wenn möglich. Während dieses Prozesses müssen Sie darauf achten, die freiliegenden Flächen/das Glas nicht zu berühren (sehr heiß!). Es wird empfohlen, die Tür regelmäßig zu öffnen und zu schließen, um zu verhindern, dass die Türdichtung verklebt. Zusätzlich kann der Ofen „Knackgeräusche“ während der Erwärmung und Abkühlung verursachen, die sich durch die großen Temperaturunterschiede ergeben, denen das Material ausgesetzt ist. Verwenden Sie niemals irgendeine Art von flüssigem Brennstoff, um das Feuer anzuzünden oder aufrecht zu erhalten. Es besteht Explosionsgefahr. Wenn der Ofen eine Weile nicht benutzt wurde, gehen Sie wie bei der ersten Inbetriebnahme vor.

Anschüren und Befüllen mit Brennstoff HINWEIS!

Wenn das Lüftungssystem angeschlossen ist, muss das Ventil geöffnet sein. "Anschüren von oben nach unten" (Siehe die Fotos auf der Vorderseite des Benutzerhandbuchs). • Öffnen Sie die Tür vollständig, bis sie in der offenen Position einrastet. • Legen Sie zunächst 1 kg Holz, z.B. 2 Stück gespaltene Holzäste (Foto 1) auf den Boden der Brennkammer. Fügen Sie ca. 1,2 kg trockenes Brennholz (Foto 2) hinzu, teilen Sie es in Anzündstöcke, legen Sie es lose oben auf und geben Sie 2-3 Feueranzünder oder Ähnliches dazu. • Schüren Sie das Feuer (Bilder 3 + 4). • Stellen Sie die Luftklappe auf Pos. 3 (ca. 15 Min.), dann auf Pos. 2. • Schließen Sie die Tür vollständig und heben Sie den Türgriff an (Luftspalt von 1 - 2 cm). • Wenn das Feuer das Anbrennholz erreicht hat (Foto 5), die Tür komplett schließen (nach ca. 3-10 Min., je nach Zugeigenschaften des Schornsteins). • Wenn die letzten Flammen erloschen sind und eine gute Glutschicht vorhanden ist (Foto 6), kann bis auf 3-4 Holzstücke nachgefüllt werden — ca. 2 - 2½ kg (Foto 7). • Schließen Sie die Tür vollständig. • Stellen Sie die Luftklappe gegebenenfalls für 2-5 Minuten auf Position 3 (ganz rechts), um das Feuer (Bild 8) zu schüren. • Stellen Sie die Luftklappe zwischen Pos. 1 und Pos. 2 (siehe „Einstellung der Luftklappe“) ein.

23


Deutsch

RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

HINWEIS! Wenn das Feuer zu weit abgebrannt ist (zu kleine Glut), kann es eine Weile dauern, es wieder in Gang zu bringen. Es wird empfohlen, kleine Holzstücke zu verwenden, um das Feuer zu entzünden. Der Rauch, der aus dem Schornstein tritt, sollte im Betrieb fast unsichtbar sein, nur ein Flirren der Luft ist zu beobachten. Öffnen Sie die Tür vorsichtig, wenn Sie nachlegen, um zu verhindern, dass Rauch entweicht. Fügen Sie niemals Holz hinzu, während noch sichtbare Flammen im Ofen vorhanden sind. RAIS empfiehlt das Hinzufügen von 2-4 Holzscheiten — ca. 1-2 ½ kg innerhalb von 49 Minuten (unterbrochener Betrieb).

HINWEIS! Behalten Sie den Ofen während des Anzündens im Auge. Halten Sie die Tür während des Betriebs geschlossen. Seien Sie vorsichtig, da alle Außenflächen während des Betriebs sehr heiß werden.

Kontrolle Überprüfen Sie den Ofen auf Anzeichen einer richtigen Verbrennung: • Asche erscheint weiß • Die Wände der Brennkammer sind rußfrei Fazit: Das Holz ist ausreichend trocken.

24


Advarsel

Deutsch

RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der uforbrændte røggasser. Wenn das Brennholz nur langsam ohne Flammen oder Rauch und wenig Luft Røggas kan og Det kan give skader på og Røggas kan antændes antændes og eksplodere. eksplodere. Det kan givebrennt skader påzumateriel materiel og ii hinzugeführt wird, entstehen unverbrannte Abgase. værste fald på personer. personer. værste på Die Abgasefald können sich entzünden und explodieren. Dies kann zu Schäden an der Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der Warnung!! uforbrændte røggasser.

Ausrüstung und sogar zu Verletzungen führen. Luk helt Niemals die Luftzufuhr schließen, wennnår der der Ofentændes in Betriebop Luk aldrig aldrig helt for for lufttilførslen, lufttilførslen, når der tændes op ist.

ii ovnen. ovnen.

Beispielbilder

Hvis der der kun kun er er få få gløder gløder tilbage, tilbage, Hvis skal der der tændes tændes op op forfra. forfra. Hvis Hvis man man skal Wenn nur noch wenig Glut vor-bålet bare lægger brænde på tændes bare lægger handen ist, brænde på tændes bålet ikke, derimod udvikles der uforbrændte ikke, derimod udvikles müssen Sie das Feuer der neuuforbrændte entfarøggasser. chen. røggasser. Wenn Sie einfach nur Brennholz hinzufügen, wird das Feuer dadurch nicht wieder angezündet, stattdessen werden unverbrannte Abgase erzeugt. Hierer wurde zu lille klei- gløHer der Brennholz lagt træ zu påeiner et for Her nen er der lagt træ på et for lille glødelag, og der der tilføres for for lidt luft -- røgrøgGlutschicht hinzugefügt, die lidt Luftzufuhr delag, og tilføres luft ist nicht ausreichend — udvikling begynder. udvikling es entstehtbegynder. Rauch.

Undgå meget meget kraftig kraftig røgudvikling røgudvikling -Undgå Vermeiden Sie schwere fare for røggaseksplosion. røggaseksplosion. fare for Rauchemission — es besteht die Gefahr einer Abgasexplosion.

Ved meget meget kraftig kraftig røgudvikling, røgudvikling, åbn åbn Ved Bei sehr starker Rauchentwicklung luftspjældet helt, samtvollständig, eventuel låge låge luftspjældet samt eventuel öffnen Sie die helt, Luftklappe på klem eller tænd op forfra. öffnen alle Türen Spalt weit, på klemSieeller tændeinen op forfra. oder entzünden Sie das Feuer erneut.

25


Deutsch

RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Reinigung und Pflege Der Holzofen und Schornstein muss jährlich durch einen Schornsteinfeger kontrolliert werden. Während der Reinigung und Pflege muss der Ofen kalt sein. Wenn das Glas verrußt: • Reinigen Sie das Glas regelmäßig und nur, wenn der Ofen kalt ist, ansonsten brennt der Ruß sich fest. • Befeuchten Sie ein Stück Papier oder eine Zeitung, tauchen sie diese(s) in die Asche und reiben Sie die rußige Scheibe ab. • Reiben Sie die Scheibe mit einem Stück Papier ab, und das Glas wird sauber. • Alternativ verwenden Sie Glaspolitur. Diese erhalten Sie bei einem RAIS-Händler. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch oder einer weichen Bürste. Vor einer neuen Heizperiode sollte immer geprüft werden, ob der Schornstein und Rauchgasanschluss nicht verstopft sind. Untersuchen Sie den Ofen innen und außen auf Schäden, insbesondere Dichtungen und die Wärmedämmplatten (Vermiculit).

Wartung/Ersatzteile Bewegliche Teile nutzen sich vor allem durch den häufigen Gebrauch ab. Türdichtungen werden auch abgenutzt. Verwenden Sie ausschließlich originale Ersatzteile. Wir empfehlen, nach Abschluss einer Heizperiode einen Service durch Ihren Händler durchführen zu lassen.

Brennkammerauskleidung Die Brennkammerauskleidung schützt den Ofenkörper gegen die Hitze des Feuers. Große Temperaturschwankungen können zu Rissen in den Platten der Brennkammerauskleidung führen, die jedoch nicht die Funktionsfähigkeit des Ofens beeinflussen. Sie müssen nicht ersetzt werden, außer wenn durch langfristigen Gebrauch Zerfallserscheinungen auftreten. Die Platten der Brennkammerauskleidung sind nur in den Ofen eingesteckt und können leicht von Ihrem Händler oder Ihnen selbst ausgetauscht werden.

Bewegliche Teile Die Türscharniere und das Türschloss sollten bei Bedarf geschmiert werden. Wir empfehlen, ausschließlich unser Schmierspray zu verwenden, da die Verwendung anderer Produkte zur Bildung von Gerüchen und Rückständen führen kann. Kontaktieren Sie Ihren Händler, um das Schmiermittel zu erhalten.

26


Deutsch

RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Reinigung der Glastürverkleidungen — VISIO 2-1 Die Tür ist vor der Reinigung eingerastet. Mit dem im Lieferumfang des Ofens enthaltenen Spezialsschlüssel drehen Sie die Verriegelung, die sich über der Tür befindet.

Klopfen Sie leicht auf den Griff und die Tür hebt sich heraus.

Nach der Reinigung schließen Sie die Tür und verriegeln Sie sie wieder.

27


Deutsch

RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Reinigen der Brennkammer Schaben/schaufeln Sie die Asche in den Rost in der Mitte des Ofens herunter. Der Aschekasten unter dem Rost kann entfernt und in einen feuerfesten Behälter entleert werden, bis die Asche abgekühlt ist. Sie können die Asche zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen.

DENKEN SIE DARAN!

• Entfernen Sie niemals die gesamte Asche aus der Brennkammer • Holz verbrennt am besten auf einer Schicht aus Asche von ca. 20 mm.

28


Deutsch

RAIS/attika - Anleitung f체r VISIO 2-1

Reinigung des Rauchabzugs Um den Rauchkanal zu erreichen, entfernen Sie die 6 D채mmplatten aus Vermiculit und die 2 Rauchschikane (Stahlblech).

Rauchleitblech aus Stahl

Rauchleitblech aus Vermiculit

Entfernen Sie Schmutz und Staub und f체gen Sie alles in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

HINWEIS!

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die D채mmplatten und die Rauchschikane austauschen.

29


Deutsch

RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Betriebsstörungen Rauchaustritt rund um die Tür

Dies kann an unzureichendem Zug im Schornstein liegen (<12Pa) • Prüfen Sie, ob der Rauchabzug oder Schornstein blockiert ist • Prüfen Sie, ob die Abzugshaube eingeschaltet ist, und wenn ja, schalten Sie sie aus und öffnen Sie kurzzeitig ein Fenster oder eine Tür neben dem Ofen.

Ruß auf dem Glas

Kann verursacht werden durch • zu feuchtes Brennholz • zu niedrige Luftklappenregelung Stellen Sie vor dem Schließen der Ofentür sicher, dass der Ofen in der Anschürphase eine ausreichende Temperatur erreicht.

Ofen brennt zu stark

Mögliche Ursachen • Undichtigkeit an der Türdichtung • Schornsteinzug zu groß (>22 Pa), ein Zugregler sollte installiert werden.

Ofen brennt zu schwach

Mögliche Ursachen • möglicherweise eine unzureichende Menge an Holz • unzureichende Luftversorgung für Raumlüftung • unsaubere Rauchkanäle • undichter Schornstein • Leckage zwischen Schornstein und Ofenrohr

Niedriger Zug im Schornstein

Mögliche Ursachen • möglicherweise ist die Temperaturdifferenz zu niedrig, z.B. aufgrund eines schlecht isolierten Schornsteins • die Außentemperatur ist zu hoch, z.B. im Sommer • kein Wind • der Schornstein ist zu niedrig und geschützt • falscher Zug im Schornstein • Schornstein und Abgasrohr blockiert • das Haus ist zu dicht (Mangel an Frischluftzufuhr). • negative Entrauchung (schlechte Zugwirkung) Im Falle eines kalten Schornsteins oder schwierigen Wetterbedingungen können Sie dies durch das Hinzufügen von mehr Luft in den Ofen als üblich kompensieren. Wenn Ihr Ofen weiterhin Störungen aufweist, empfehlen wir, dass Sie Ihren RAIS-Händler oder Schornsteinfeger kontaktieren.

30


Deutsch

RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

WARNUNG! Wenn das Holz feucht ist oder nicht richtig verwendet wird, kann dies zu einer übermäßigen Bildung von Ruß im Schornstein führen und einen Schornsteinbrand verursachen: • In diesem Fall trennen Sie die gesamte Luftzufuhr zum Ofen. Wenn die Anlage einen Ventilanschluss hat, also einen Luftanschluss von außen, muss dieser auch geschlossen werden. • Rufen Sie die Feuerwehr • Verwenden Sie niemals Wasser, um das Feuer zu löschen! • Anschließend sollten Sie Ihren Schornsteinfeger bitten, den Ofen und Schornstein zu prüfen WICHTIG! • Um eine sichere Verbrennung zu gewährleisten, müssen die Flammen gelb und klar oder die Glut klar sein • das Brennholz sollte nicht schwelen. Wenn das Brennholz nur langsam und ohne Flammen brennt oder Rauch entwickelt und zu wenig Luft zugesetzt wird, entstehen unverbrannte Dämpfe. Rauchgase können sich entzünden und explodieren. Dies kann zu Schäden an der Ausrüstung und sogar zu Verletzungen führen. Niemals die Luftzufuhr schließen, wenn der Ofen in Betrieb ist.

31


RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Deutsch

Umwandlung zu selbstschließender Tür vor dem Einbau des Ofens. Die Tür wird selbstschließend, indem einige der Gegengewichte der Tür ausgebaut werden. Auf dem VISIO 1 und 3 wird das Gegengewicht auf beiden Seiten geändert. 1. Entfernen Sie den Transportschutz und ziehen Sie die Schrauben an der Gegengewichtsabdeckung fest Transportschutz.

2. Entfernen Sie die Gegengewichtsabdeckung, indem Sie diese nach oben ziehen. Gegengewichtsabdeckung.

3. Lösen Sie den Sicherungsring (Inbusschlüssel 2,5 mm). Entfernen Sie die gewünschte Anzahl von Gegengewichten, so dass die Tür langsam und mit konstanter Geschwindigkeit schließt. Überprüfen Sie den Betrieb. Gegengewichte Sicherungsring 4. Ziehen Sie den Sicherungsring fest (Inbusschlüssel 2,5 mm)

Sicherungsring

5. Bringen Sie die Gegengewichtsabdeckung an und schrauben Sie die Schraube(n) ein. Gegengewichtsabdeckung.

32


RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Deutsch

Umwandlung zu selbstschließender Tür nach dem Einbau des Ofens Die Tür wird selbstschließend, indem einige der Gegengewichte der Tür ausgebaut werden. Auf dem VISIO 1 und 3 wird das Gegengewicht auf beiden Seiten geändert. 1. Entfernen Sie das Seitenblatt aus Skamol.

2. Entfernen Sie den Zugangsdeckel.

Zugangspanel.

3. Lösen Sie den Sicherungsring (Inbusschlüssel 2,5 mm). Entfernen Sie die gewünschte Anzahl von Gegengewichten, so dass die Tür langsam und mit konstanter Geschwindigkeit schließt. Überprüfen Sie den Betrieb. Sicherungsring. Gegengewichte.

4. Ziehen Sie den Sicherungsring fest (Inbusschlüssel 2,5 mm)

Sicherungsring.

5. Bringen Sie den Zugangsdeckel und das Seitenblatt aus Skamol wieder an. Zugangspanel.

33


RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Deutsch

Zubehör Airkit No. 31 Luftzufuhr über Boden 00065173190

Konvektionsrost - Front

Konvektionsroste - Seite

511480470 - weiß 511480490 - schwarz

836480470 - weiß 836480490 - schwarz

511480870 - weiß 511480890 - schwarz

836480870 - weiß 836480890 - schwarz

511480470 511480490

511480870 511480890

836480470 836480490

836480870 836480890

34


RAIS/attika - Anleitung für VISIO 2-1

Deutsch

Ersatzteile VISIO 2-1 Die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von RAIS empfohlen werden, führt zum Erlöschen der Garantie. Alle austauschbaren Teile können Sie als Ersatzteile bei Ihrem RAIS-Händler erhalten. Siehe Ersatzteilzeichnung (vorne im Benutzerhandbuch).

Pos.

35

Beschreibung.

1

Griff für Luftklappe — komplett

2

Luftklappe — komplett

3

Türgriff

4

Kalter Griff — komplett

5

Leiste Heiztür — Lackiert

6

Leiste Heiztür — Edelstahl

7

Außentürglas

8

Innentürglas

9

Leiste Volltür — lackiert

10

Leiste Volltür — Edelstahl

11

Glasvolltür — Außen

12

Glasvolltür — Innen

13

Schamotte Visio 2-1

14

Sperrplatte

15

Wand Skamol Visio 2-1

16

Rauchschikane — oben

17

Rauschschikane — unten


Deutsch

RAIS/attika - Anleitung fĂźr VISIO 2-1

36


TEST Reg.nr. 300

TEKNOLOGISK INSTITUT

Akkrediteret prøvningsorgan, DANAK-akkreditering nr. 300 Notificeret prøvningsorgan med ID-nr. 1235

Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Phone +45 72 20 10 00 Fax +45 72 20 10 19 Info@teknologisk.dk

Prøvningsattest II Uddrag af rapport nr. 300-ELAB-2241-EN-B Emne:

Indsats: Visio 1-2 DIN+

Rekvirent:

Rais A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn CVR nr.:25195612

Procedure:

X

P-nr.:1001580195

Prøvning efter DS/EN13229/A2:2004 Prøvning efter NS3058-1 & -2 (partikelmåling)

X

Emissionsmåling efter CEN/TS 15883 (støv og OGC)

Prøvningsresultater Akkrediteret prøvning af brændeovn iht. EN 13229 er foretaget med brænde der påfyres manuelt, og følgende resultater blev opnået: Nominel ydelse: CO-emission:

8,6 0,071

Virkningsgrad: Røggastemperatur: Afstand til brændbar væg:

80 256 -

kW % - henført til 13 % O2 % °C se vejledningen

Emissioner iht. NS 3058 og/eller CEN/TS 15883: Partikler efter NS 3058:

#

g/kg (tørstof) middelværdi (krav 2015:5 / 2017:4)

Partikler efter NS 3058:

#

g/kg (tørstof) maksimalt (krav 2015:10 / 2017:8)

OGC efter CEN/TS 15883:

44

mgC/Nm³ ved 13% O2 (krav 2015:150 / 2017:120)

Støv efter CEN/TS 15883:

24

mg/Nm³ ved 13% O2 (krav 2015:40 / 2017:30)

Bemærk venligst, at de oplyste værdier er et uddrag af prøvningsrapporten. For yderligere oplysninger henvises til prøvningsrapporten, se nummer ovenfor. Aarhus, den 28. September 2016

Skorstensfejerpåtegning

Max Bjerrum Konsulent På baggrund af ovennævnte emissioner attesteres det hermed, at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 1461 af 7/12-2015 vedr. regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW, for så vidt: Krav fra 2015 til januar 2017 opfyldt:

X

Krav efter januar 2017 opfyldt:

Rais 2241-Visio 1-2 DINplus.docx   

37

X


BRUGERMANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL M A N U E L D ’ U T I L I S AT E U R BRUKERVEILEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GEBRUIKERSHANDLEIDING

VISIO 2-1


FIRE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY!

5 Eco-friendly advices for sensible heating - common sense both environmentally and economically. 1. Effective lighting. Use small pieces of wood (fir tree) and a suitable fire lighter, for example paraffined wood wool/sawdust. Open the air damper, so plenty of air is fed to the stove and the gases from the heated wood can burn rapidly. 2. Light the fire with only little wood at a time - this gives the best combustion. Remember plenty of air for every time new wood is added. 3. When the flames are diminished, adjust the air damper so that the air supply is reduced. 4. When only glowing embers remain, air flow can be reduced further, so heating demand is just covered. With a lower air supply the charcoal will burn slower and the heat loss through the chimney is reduced.

RECYCLING: The oven is wrapped in packaging that is recyclable. This must be disposed of according to national rules regarding the disposal of waste. The glass can not be reused. The glass should be discarded along with the residual waste from ceramics and porcelain. Pyrex glass has a higher melting temperature and therefore can not be reused. If discarded you make an important positive contribution to the environment.

We cannot be held responsible for any misprints.

5. Use only dry wood - ie. wood with a humidity of 15 to 20%.


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

VISIO 2-1

Revision: 6 Date: 05-02-2020

INTRODUCTION�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 GUARANTEE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 TRANSPORT SAFETY.................................................................................................................... 9 SPECIFICATIONS����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 DISTANCES/MEASUREMENTS���������������������������������������������������������������������������������������������������� 11 CONVECTION��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 INSTALLATION�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 SELECTION OF INSTALLATION MATERIALS.................................................................................. 14 CHIMNEY��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 INNER DIMENSIONS................................................................................................................... 15 HOLE MEASUREMENTS............................................................................................................. 16 MINIMUM DISTANCES TO FLAMMABLE MATERIALS.................................................................. 17 CONVECTION............................................................................................................................ 19 AIR SYSTEM����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 FUEL����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 DRYING AND STORAGE������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 21 REGULATION OF THE COMBUSTION AIR����������������������������������������������������������������������������������� 21 VENTILATION���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 USE OF STOVE�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 FIRST USAGE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 LIGHTING AND FILLING������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 CONTROL��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24 WARNING................................................................................................................................. 25 CLEANING AND CARE�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26 MAINTENANCE / REPLACEMENT PARTS..................................................................................... 26 CLEANING THE GLASS DOOR PANELS........................................................................................ 27 CLEANING THE COMBUSTION CHAMBER��������������������������������������������������������������������������������� 28 CLEANING OF THE FLUE����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 INTERRUPTION OF OPERATIONS������������������������������������������������������������������������������������������������ 30 Conversion to self-closing door.................................................................................................. 32 ACCESSORIES��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34 SPARE PARTS............................................................................................................................. 35 TEST CERTIFICATE NS��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36 TEST CERTIFICATE DIN +����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37

7


RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

English

Introduction Congratulations on your new RAIS /attika stove. A RAIS /attika wood burning stove is more than just a heat source: it also shows that you care about design and quality in your home. To get the most pleasure and benefit from your new stove, it is important that the manual is read through carefully before the stove is installed up and used. For warranty and all inquiries regarding the stove, it is also important that you know the stove production number. We recommend therefore that you note down the number in the table below. The production number is at the bottom of the stove side.

Date:

Dealer:

8


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

Warranty RAIS/attika stoves have been repeatedly tested in terms of the safety and the quality of materials and manufacturing. All models are guaranteed from the date of installation. The warranty covers: • documented malfunction due to faulty processing • proven material defects The warranty does not cover: • door and glass gaskets • ceramic glass • chamber lining • appearance of the surface structure or natural stone texture • appearance or changes of colour of the stainless steel or patina surfaces • expansion sounds The warranty becomes void in cases of: • damage due to overfiring • damage due to external influences and use of unsuitable fuels • failure to comply with statutory or recommended installation requirements, and in the case of modifications to the stove. • lack of service and care Please contact your dealer in the event of damage. In case of warranty claims, we will determine the most appropriate damage repair procedure. In case of repair, we provide professional implementation. For warranty claims on supplied or repaired parts refer to national/ EU laws/regulations in connection with renewed warranty periods. The current warranty conditions can be obtained from RAIS A/S.

Transport safety Before you install the stove remove the transport safety. There are two screws, one on each side of the stove.

9


RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

English

VISIO 2-1 is an inset stove with vertically operated door.

Specifications DTI ref .: 300-ELAB-2241-EN / 300-ELAB2241-NS / 300-ELAB-2241/300-ELAB-2241DIN+

225 VISIO 2-1 NS

226 VISIO 2-1 DIN+

5.8

8.6

5.0-5.8

7.5 - 8.6

100

150

Stove width/depth/height (mm):

962-552*-1480

962-552*-1480

Combustion chamber width/depth/ height (mm):

694-222-210 *

694-222-210 *

Recommended amount of wood when fuelling (kg): (Distributed between 2-4 logs of wood of approx. 30 cm)

2.1

2.25

Min. uptake (Pascal):

-12

-12

Weight (kg):

235

235

79

80

0.2203

0.071

95

99

Particles emission acc. to NS3058/3059 (g/kg):

3.47

-

Dust measured acc. to Din+ (mg/Nm³):

26

24

Flue gas mass flow (g/sec):

6.7

7.7

Flue gas temperature (° C):

207

256

Flue gas temperature (° C) at flue collar

248°

307°

Intermittent operation:

yes

yes

Rated power (kW): Min./Max. output (kW): Heating area (m ): 2

Efficiency (%): CO-emission at 13% O2 (%) NOx-emission at 13% O2 (mg/Nm³):

*including frame *MAX LOAD

DTI Danish Technological Institute Teknologiparken Kongsvang Allé 29, DK-8000 Aarhus C Danmark www.dti.dk Telefon: +45 72 20 20 00 Fax: +45 72 20 10 19

*including frame *MAX LOAD

10


RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

English

Distances/Measurements Note that the exhaust branch can rotate continuously.

443,5

467

442,6

467

11

1480

Visio 2-1 05-02-2020

478

781

788

478

87

552

443

467

59

479,5

962

479,5

I: Distance from floor to centre smoke top outlet K: Distance from back side to air intake bottom (Air System) N: Distance from side to air intake bottom (Air System)


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

Convection RAIS/attika stoves are convection stoves. Convection means that the air is circulated so the heat is more evenly distributed throughout the entire room. The cold air is sucked in at the base of the stove, and runs along the stove's combustion chamber, whereby air is heated. The heated air flows out along the sides and out of the top ensuring air circulation Note that all outer surfaces become hot during the stove's use - extreme care needs to be taken. Use the insert optimally By mounting the hot air nozzles and flexible hoses (or similar) on top of the stove, it is possible to "move" the heat to other rooms. Decisions must be made concerning the positioning of the inlets and outlets of the convection system. Make sure that the area requirements are respected, and that holes are not blocked from the outside. Discolouration of the stove walls, doors and convection outlets may occur. This is caused by the rising hot air. RAIS assumes no responsibility for any installation or consequential damages.

12


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

Installation It is important that the stove is installed properly for the sake of both the environment and safety. When installing the stove, all local rules and regulations, including those referring to national and European standards must be respected. Local authorities and a chimney specialist should be consulted before installation. The stove may only be installed by a qualified / competent RAIS dealer / installer or the warranty will be invalid. It is prohibited to carry out unauthorised alterations to the stove

NOTE!

Before the stove can be used, the local chimney sweep must be notified. There should be an ample supply of fresh air in the installation room to ensure good combustion- if necessary through an airbox connection . Note that any mechanical exhaust ventilation e.g. an extraction hood m ­ ay reduce the air supply. Any air vents must be placed in such a manner that the air supply is not blocked. Alternatively, the stove can be supplied with fresh air directly from the outside through a flexible piping fitted to the damper (see Air system section). The stove consumes 10 to 20 mÂłof air per hour. The floor must be able to carry the weight of the stove and the chimney. If the existing floor construction doesnâ&#x20AC;&#x2122;t meet this requirement, suitable measures (e.g. load distributing plate) shall be taken to achieve it. Consult with a construction expert. The stove should be placed on non-flammable material. The stove must be placed at a safe distance from flammable materials. It must be ensured that flammable objects (e.g. furniture) are not placed closer than the distances indicated in the following section concerning installation (fire risk). If the stove is installed on a flammable floor, the size of the non-flammable surface underneath the stove must be in accordance with national / local regulations. When you choose where you want to place your RAIS /attika stove, you should think of the heat distribution to other rooms. Then you will get the most pleasure from your stove. See the manufacturer's plate on the stove. Upon receiving, the stove must be inspected for defects.

Choice of installation materials For non-flammable materials select panels/brick with a thermal resistance greater than 0.03 m2xK/W. Thermal resistance is defined as the wall thickness (in m) divided by the wall lambda value. Consult your installer/chimney sweep. During the test the stove was installed in a cabinet made of non-flammable building panels 50 mm Calcium silicate (Super Isol).

13

NB!! The stove may only be installed by a qualified/competent RAIS dealer/installer. See www.rais.com for list of dealers


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

Chimney The chimney is the driving force which makes the stove function. In order for the stove to perform satisfactorily the chimney height must be sufficient to ensure the correct draught of 14 to 18 Pa so as to clear the products of combustion and prevent problems of smoke emanating into the room when firing. NOTE: A chimney height of not less than 4.5 metres measured vertically from the outlet of the stove to the top of the chimney should be satisfactory. Alternatively the calculation procedure given in BS 5854:1980 may be used as the basis for deciding whether a particular chimney design will provide sufficient draught. The outlet from the chimney should be above the roof of the building in accordance with the provisions of Building Regulations Approved Document J. If installation is into an existing chimney then it must be sound and have no cracks or other faults which might allow fumes into the house. Older properties, especially, may have chimney faults or the cross section may be too large i.e. more than 230 mm x 230 mm. Remedial action should be taken, if required, seeking expert advice, if necessary. If it is found necessary to line the chimney then a flue liner suitable for solid fuel must be used in accordance with Building Regulations Approved Document J. Any existing chimney must be clear of obstruction and have been swept clean immediately before installation of the stove. If the stove is fitted in place of an open fire then the chimney should be swept one month after installation to clear any soot falls which may have occurred due to the difference in combustion between the stove and the open fire. If there is no existing chimney then either a prefabricated block chimney in accordance with Building Regulations Approved Document J or a twin walled insulated stainless steel flue to BS 1856-1 can be used. These chimneys must be fitted in accordance with the manufacturer’s instructions and Building Regulations. A single wall metal fluepipe is suitable for connecting the stove to the chimney but is not suitable for using for the complete chimney. The chimney and connecting fluepipe must have a minimum diameter of 180 mm. Any bend in the chimney or connecting fluepipe should not exceed 45°. 90°bends should not be used. Combustible material should not be located where the heat dissipating through the walls of fireplaces or flues could ignite it. Therefore when installing the stove in the presence of combustible materials due account must be taken of the guidance on the separation of combustible material given in Building Regulations Approved Document J and also in these stove instructions. If it is found that there is excessive draught in the chimney then either an adjustable flue damper or alternatively a draught stabiliser should be fitted. The adjustable flue damper should not close off the flue entirely but should in its closed position leave a minimum continuous opening free area of at least 20 % of the total cross sectional area of the flue or fluepipe. Adequate provision e.g. easily accessible soot door or doors must be provided for sweeping the chimney and connecting fluepipe. You should also familiarise yourself with the draught conditions for chimneys with 2 flues. The stove is supplied with a ø200 mm flue outlet spigot. 14 The stove is approved with a ø180 mm flue outlet spigot, which can be retrofitted.


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

Installation measurements for VISIO 2-1 Valid for installation in non-flammable panels (e.g. 50 mm Super Isol), or in brick. If other materials are used, they must have the same or better properties than 50mm Super Isol. To obtain the necessary distances from the stove to the panel/brickwork, the interior measurements of should be min. 450mm X 1060mm. If these are observed, the exterior can be adjacent to a flammable wall. There must be a top plate in the cabinet which is at least 1800 mm inside from the floor to the underside of the top plate. A fireplace insert must never be installed too tightly as steel expands during heating.

15


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

Hole measurements in the side with elevating gate (height x width) min. 443.5mm x 781mm (int. measurement). Hole measurements are for stove with inset frame.

Hole measurements in the side of the locked door (height x width) min. 443.5mm x 788mm (int. measurement). Hole measurements are for stove with inset frame.

16


RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

English

Minimum distance to flammable materials 1200mm

B - Distance to flammable floor in front of the oven

300mm

C - Distance to flammable floor next to the oven

150mm

E - Distance to flammable side wall

350mm

G - Distance to the floor

475mm

H - Distance to ceiling

1182mm

C

C

A

B

50

A

A - Distance to furniture

E Minimum distance to firewall 200mm

P - Extension of firewall forward

600mm

ď&#x20AC;&#x201A;

O - Distance to firewall next to stove

ď&#x20AC;

17

50


RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

English

Clear headroom above the fire chamber min. 512.5 mm.

ď&#x20AC; H

The minimum distance from the top of the top plate to flammable ceiling 250mm

194mm

256mm

To get the most out of your stove and the best possible flow of warm air out of the convection grilles, place the grates just below the nonflammable top plate. PLEASE NOTE! The insulated part of the chimney must go all the way down to the flue collar.

G

the stoking door

18


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

Convection There is a minimum requirement for the convection area. This area must be observed due to danger of overheating and due to distance to flammable materials. Make sure that the stove can pull convection air in under the stove. And lead it back out of the stove. When installed in a completely non-flammable construction, there are no requirements for convection area but it is recommended to transfer the area from the panel construction as the brick work may crack at high temperatures.

Convection area above the stove on instillation must be minimum 1050cm² the area can be distributed over several holes.

Convection area below the stove on instillation Must be minimum 525cm² the area can be distributed over several holes.

19


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

Air system Mounting the Air-system ensures that the air control system receives fresh air from outside. To ensure that the Air- system work you have to build it, in such a way, to ensure that there cannot develop low pressure in the home. If convection grilles are installed, they must not be blocked. Air connection (optional) can be installed underneath the stove.

150 mm flexible hose (metal)

Fuel The stove has been tested in accordance with DS/EN 13229: 2001, DS/EN 13229: 2001/ A1: 2003 DS/EN 13229: 2001/A2: 2004 and NS 3058/3059 for the stoking of split dry birch and approved for hardwood/softwood. The firewood must have a water content of 15-20 % and its maximum length should not exceed 30 cm. Stoking with wet firewood causes both soot, environmental pollution and bad fuel economy. Freshly cut wood contains approx. 60-70% water, and is completely unsuitable for stoking. You should allow for, that newly cut wood must be stacked for drying for 2 years. Wood with a diameter of more than 100 mm should be split. Regardless of the size of the wood, it should always have at least one surface area without bark. It is not allowed to burn lacquered, laminated or impregnated wood, wood with a synthetic surface, painted refuse wood, chipboard, plywood, domestic waste, paper briquettes and pit coal, because it knows malodorous fumes that can be poisonous. The burning of the above and of amounts larger than those recommended, the stove is subjected to a larger amount of heat, resulting in a higher chimney temperature and lower efficiency. This can result in the stove and chimney becoming damaged and the warranty becoming void. 20


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

The calorific value of the firewood is closely connected to the moisture level of the firewood. Moist firewood has a low heat value. The more water the wood contains, the more energy is used to evaporate it and this energy is wasted.

ONLY USE RECOMMENDED FUELS

The following table shows the calorific value of different types of wood which have been stored for 2 years and have a residual moisture content of 15-17%. Wood Kg dry wood, pr. m3 compared to beech/oak Hornbeam 640 110% Beech and oak 580 100% Ash 570 98% Maple 540 93% Birch 510 88% Mountain pine 480 83% Fir 390 67% Poplar 380 65% 1 kg of wood yields the same heat energy irrespective of wood type. 1 kg beech merely takes up less space than 1 kg of fir.

Drying and storage Drying wood takes time. Proper air drying takes approx. 2 years. Here are some tips: • Store the wood sawn, split and stacked in an airy, sunny place, which is protected against rain (the south side of the house is particularly suitable). • Store firewood stacks at a hand's breadth apart, as this ensures that the air flowing through takes the moisture with it. • Avoid covering the firewood stacks with plastic, as this prevents the moisture from escaping. • It is a good idea to bring the firewood into the house 2-3 days before you need it.

Regulating the combustion air All RAIS/attika stoves are equipped with a one-handed operating lever for regulating the damper. The stove-specific regulating mechanisms can be seen in the diagrams at the front of the manual. The primary air is combustion air that is added to the primary combustion zone at the bottom of the burning chamber, i.e. the bed of glowing embers. This cold air is only used in the lighting stage. Secondary air is the air that is added in the gas combustion zone, i.e. air that contributes to the combustion of the pyrolysis gasses (preheated air used for cleaning the glass and combustion). This air is sucked through the damper and preheated via channels in the side/back of the stove and then emitted as hot scavenging air onto the glass. The hot air rinses the glass and keeps it soot-free.

21


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

Tertiary air at the back of the burning chamber at the top (row of holes) ensures combustion of the final gas residues/particles before leaving through the chimney. By setting the interval between position 1 and 2 (see next section) ensures optimum utilisation of the energy content of the wood, as there is oxygen for combustion and for the burning of the pyrolysis gases. When the flames are a clear yellow the damper has been set correctly. Finding the correct position comes with time after regular use of the stove. We do not recommend to turn it down completely, because it feels too hot. Too little air supply gives poor combustion, which can cause high and dangerous flue gases, emissions and poor efficiency. This results in dark smoke emanating from the chimney, and the calorific value of the wood not used to its fullest.

Ventilation There must not be an extraction/range hood (kitchen) in the same room as the stove as this may cause the oven to emit fumes into the room. The stove requires a permanent and adequate air supply to operate safely and efficiently. There can be fitted a permanent air supply vent to the room to the stove's combustion air (see section on Air System). This air vent should not be shut off or sealed under any circumstances.

Use of the stove Adjustment of the air dampers - the damper has 3 settings See diagrams at the front of the manual.

Position 1 Push the lever fully to the left. The damper is closed; there is a minimal air intake. This option should be avoided during normal operation. See warning note after next section.

Position 2 Pull the lever to the right up to the first notch (center position). This position gives only secondary air. During ordinary stoking the lever is set between position 1 and 2. When the flames are clear and yellow, the damper is set correctly - resulting in a slow / optimal burning.

Position 3 Pull the lever to the right. The damper is fully open and provides full ignition air (primary) and full secondary air. This position is for the lighting stage and refuelling and is not used during normal operation.

22


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

First usage A careful start pays off. Start with a small fire, so that the wood burning stove can get accustomed to the high temperature. This provides the best start and prevents any damage. Be aware that a strange but harmless odour, as well as smoke from the surface may appear the first time you fire up. This is because the paint and materials need to harden, but the smell disappears quickly - check for good ventilation and draft, if possible. During this process you must be careful not to touch the exposed surfaces / glass (very hot!). It is recommended that you regularly open and close the door to prevent the door seal from sticking. In addition, the stove can produce "clicking noises" during heating and cooling, caused by the large temperature differences which the material is exposed to. Never use any type of liquid fuel for kindling or maintaining the fire. There is a risk of explosion. If the stove has not been used for a while, follow the steps as if you were using it for the first time.

Lighting and fuelling PLEASE NOTE!

If air system is connected, the valve must be open. "Top-Down " lighting (see photos at the front of the manual). • Open the door completely until it is locked in the open position. • Start by placing approx. 1kg wood - eg. 2 pieces split wood knot - (Photo 1) in the bottom of the burning chamber. Add approx. 1.2kg dry firewood (Photo 2), split to kindling sticks, loosely on top and 2-3 firelighters or similar. • Light the fire (photo 3 + 4). • Set the air damper to pos. 3 (for approx. 15 min.), Then in pos. 2. • Close the door completely and lift the door handle (air gap of 1-2 cm). • When the fire has caught the kindling wood, shut the door completely (photo 5) (after approx. 3-10 minutes, depending on the draft conditions in the chimney. • When the last flames are extinguished and there is a good layer of embers (photo 6), can be filled up to 3-4 pieces of wood - approx. 2-2½ kg (photo 7). • Shut the door completely. • If necessary set the air damper to position 3 (far right) for 2-5 min to start the fire (photo 8). • Adjust the damper between pos. 1 and pos. 2 (see 'Adjustment the air damper').

23


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

PLEASE NOTE! If the fire has burned down too low (too small an ember), it may take longer to get going again. It is recommended to use small pieces of wood to ignite the fire. When firing the smoke out of the chimney should be almost invisible, just a 'flicker' in the air is observed. When refuelling, open the door carefully to avoid smoke escaping. Never add wood while there are still visible flames in the oven. RAIS recommend to refill with 2-4 pieces of wood - approx. 1 ½ - 2 ½ kg - within 49 minutes (intermittent operation).

PLEASE NOTE! Keep an eye on the stove when lighting. Keep the door closed during operation. Be careful, as all exterior surfaces become very hot during operation.

Control Check the stove for signs of proper fireing: • Ashes appear white • The walls of the combustion chamber are free of soot Conclusion: The wood is sufficiently dry.

24


Advarsel

English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der uforbrændte røggasser. If Røggas the firewood only burning without flames or smoking, and too air is og kan og eksplodere. Det give på materiel Røggas kanisantændes antændes ogslowly eksplodere. Det kan kan give skader skader pålittle materiel og ii added, unburnt exhaust gases are developed . værstegases faldmay på ignite personer. værste fald på personer. Exhaust and explode. It can cause damage to equipment and possible Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der Warning!! uforbrændte røggasser.

human injury. Luk aldrig helt lufttilførslen, når tændes op Never air for supply completely when lighting the stove. Luk close aldrigthe helt for lufttilførslen, når der der tændes op ii

ovnen. ovnen.

Sample Images

Hvis der der kun kun er er få få gløder gløder tilbage, tilbage, Hvis skal der der tændes tændes op op forfra. forfra. Hvis Hvis man man skal If there are only a few embers bare lægger brænde på tændes bålet bare lægger brænde på tændes bålet remaining, ikke, derimod udvikles der uforbrændte ikke, derimod udvikles you must rekindle theder fire.uforbrændte røggasser. røggasser. If you simply add firewood, the fire will not be lit, instead, unburned exhaust gasses will develop.

Here, been an gløHer erfirewood der lagt lagthas træ på added et for fortolille Her er der et gløember layer that træ is toopå small and lille the air delag, og der tilføres for lidt luft røgsupply is insufficient delag, og der tilføres for lidt luft -- røgsmoke is produced. udvikling begynder. udvikling begynder.

Undgå meget meget kraftig kraftig røgudvikling røgudvikling -Undgå Avoid heavy smoke emission fare for røggaseksplosion. røggaseksplosion. fare for danger of exhaust gas explosion.

Ved meget meget kraftig kraftig røgudvikling, røgudvikling, åbn åbn Ved In case of very heavy smoke, open the luftspjældet helt, any samt eventuel låge luftspjældet helt, samt eventuel damper fully, open doors ajar, or låge på klem eller tænd op forfra. light the fire på klem elleragain. tænd op forfra.

25


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

Cleaning and care Wood stove and chimney must be inspected by a chimney sweep annually. During cleaning and care, the stove must be cold. If the glass is sooty: • Clean the glass regularly and only when the stove is cold, otherwise the soot will burn solid. • Dampen a piece of paper or newspaper, dip it in the ashes and rub the sooty glass. • Rub with a piece of paper and glass becomes clean. • Alternatively use glass polish, which can buy from you RAIS distributor. Clean the exterior with a soft dry cloth or soft brush. Prior to a new heating season, it should always be checked that the chimney and smoke gas connector are not blocked. Inspect the stove interior and exterior for damage, especially seals and the heat insulating plates (vermiculite).

Maintenance/spare parts Especially moveable parts are worn down by frequent use. Door seals also become worn. Only use original spare parts. We recommend service performed by your dealer after completion of a heating period.

Combustion chamber lining The combustion chamber lining protects the body of the wood burning stove against the heat from the fire. the large temperature fluctuations may result in cracks in the plates of the combustion chamber lining, which, however do not affect the functional capacity of the stove. They do not need to be replaced unless long-term use causes them to crumble. The plates of the combustion chamber lining are only inserting into the stove, and can be easily replaced by your dealer or yourself.

Moving parts Door hinges and door lock should be lubricated when needed. We recommend to use only our lubricating spray, as the use of other products can lead to the formation of odours and residues. Contact your dealer to obtain the lubricant.

26


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

Cleaning the glass door panels - VISIO 2-1 The door is locked in position before cleaning. With the special key supplied with the stove, turn the latch located above the door.

Lightly tap the handle and the door lifts out

After cleaning, close the door and turn the lock back.

27


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

Cleaning the combustion chamber Scrape/shovel the ashes down into the grate in center of stove. The ash tray under the grill can be removed and emptied into a non-flammable container until it has cooled. You can dispose of ash together with your regular household waste.

REMEMBER!

â&#x20AC;˘ Never remove all the ashes from the combustion chamber â&#x20AC;˘ wood burns best on a layer of ash approx. 20 mm.

28


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

Cleaning the flue In order to gain access the smoke flue, remove the 6 baffle plates made of vermiculite and the 2 smoke chikanes made of sheet steel.

Steel smoke deflector

Vermiculite smoke deflector

Remove dirt and dust, and mount the parts in reverse order.

PLEASE NOTE!

Be careful when replacing the baffle plates and the smoke chicanes.

29


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

Interruptions of operations Smoke spillage around the door

This may be due to insufficient draft in the chimney <12Pa • Check whether the flue or chimney is blocked • Check whether the extraction hood is switched on and, if so, switch it off and open a window / door near the stove for a short period.

Soot on glass

May be caused by • excessively wet firewood • the damper regulation is too low Ensure the proper heating of the stove when firing up, prior to closing the door

Stove is burning too strong

Possible causes • leak around the door seal • chimney draft too large> 22 Pa, draft control regulator should be installed.

Stove is burning too weakly

Possible causes • insufficient amount of wood • insufficient air supply for room ventilation • unclean smoke channels • leaky chimney • leakage between chimney and flue

Low draught in the chimney

Possible causes • temperature difference too small, e.g. due to poorly insulated chimney • outside temperature is high, e.g. in the summer • no wind • the chimney is too low and sheltered • false air draught in the chimney • chimney and flue pipe is blocked • the house is too dense (lack of fresh air intake). • negative smoke extraction (poor draft conditions) In the case of a cold chimney or difficult weather conditions you can compensate by adding more air to the stove than usual. If your stove continues to malfunction, we recommend that you contact your RAIS distributor or chimney sweep.

30


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

WARNING!

If incorrect, or too damp firewood is used, it can lead to excessive formation of soot in the chimney and, possibly a chimney fire: • In this case, shut off for all air supply to the stove. If the system has a valve connection - air connection from the outside, it must also be closed. • call the fire department • neveruse water to put out the fire! • Afterwards, you should ask your chimney sweep to check the stove and chimney

IMPORTANT!

• to ensure safe burning, there must be clear yellow flames or clear embers • the firewood should not be smouldering.

If the firewood is only burning slowly without flames or is smoking, and too little air is added, unburned fumes will develop. Flue gasses can ignite and explode. It can cause damage to equipment and possible human injury.

Never close the air supply completely when lighting the stove.

31


RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

English

Conversion to a self-closing door beforethe oven is built in. The door is made self-closing by dismantling some of the door's counterweights. On VISIO 1 & 3, the counterweight is changed on both sides. 1. Remove the trasport safety and tighten the screws to the counterweight cover Transport safety.

2. Remove the counterweight cover by pulling it up.

Counterweight cover.

3. Unscrew the retaining ring (Allen key 2.5mm). Remove the required number of counterweights, so that the door closes slowly and at a constant speed. Check its operation.

Counterweights Retaining ring 4. Tighten the retaining ring (Allen key 2.5mm)

Retaining ring

5. Attach the counterweight cover and screw in the screw(s).

Counterweight cover.

32


RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

English

Conversion to self-closing door after the stove has been fitted. The door is made self-closing by dismantling some of the door's counterweights. On VISIO 1 & 3, the counterweight is changed on both sides. 1. Remove the Side Skamol sheet.

2. Remove the access panel.

Access panel.

3. Unscrew the retaining ring (Allen key 2.5mm). Remove the required number of counterweights, so that the door closes slowly and at a constant speed. Check its operation. Retaining ring. Counterweights.

4. Tighten the retaining ring (Allen key 2.5mm)

Retaining ring.

5. Refit the access panel and side Skamol sheet.

Access panel.

33


RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

English

Accessories Airkit No. 31 air supply via floor 00065173190

Convection grille - front

Convection grates - side

511480470 - white 511480490 - black

836480470 - white 836480490 - black

511480870 - white 511480890 - black

836480870 - white 836480890 - black

511480470 511480490

511480870 511480890

836480470 836480490

836480870 836480890

34


RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

English

Spare parts VISIO 2-1 The use of spare parts other than those recommended by RAIS results in the warranty becoming void. All replaceable parts can be purchased as spare parts from your RAIS distributor. See the parts drawing (in front of the manual).

Pos.

35

Description.

1

Handle for damper - complete

2

Damper - complete

3

Door Handle

4

Cold handle - complete

5

List stoking door - Painted

6

List stoking door - Stainless

7

Outer door glass

8

Inner door glass

9

List solid door - Painted

10

List solid door - Stainless

11

Solid door glass - outer

12

Solid door glass - interior

13

Schamotte Visio 2-1

14

barrier plate

15

Wall skamol Visio 2-1

16

Smoke chikane - upper

17

Smoke chikane - lower


English

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1

36


English

37

RAIS/attika - User manual for VISIO 2-1


BRUGERMANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL M A N U E L D ’ U T I L I S AT E U R BRUKERVEILEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GEBRUIKERSHANDLEIDING

VISIO 2-1


CHAUFFEZ EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT!

5 conseils pour une combustion raisonnable et respectueuse - une question de bon sens aussi bien pour l’environnement que pour votre porte-monnaie

1. Allumage efficace. Utilisez de petits morceaux de bois (de sapin) et une briquette d’allumage appropriée, par exemple de la laine ou sciure de bois paraffine. Ouvrir le volet d’air primaire pour assurer un apport d’air suffisant pour la combustion rapide des gaz dégagés par le bois qui chauffe. 2. Utiliser seulement un peu brûlure à la fois - il offre la meilleure combustion. Ne pas oublier que l’apport d’air doit être suffisant à chaque fois que vous rechargez du bois dans le poêle. 3. Lorsque les flammes se sont apaisées, il est nécessaire d’ajuster le volet pour réduire l’arrivée d’air. 4. Lorsqu’il ne reste que des braises dans le foyer, l’alimentation d’air peut être encore réduite pour convenir précisément au besoin de chaleur. Une réduction de l’alimentation en air entraine une combustion plus lente des braises ainsi qu’une réduction de la perte de chaleur par le conduit de cheminée.

RECLYCLAGE Le four est emballé dans l’emballage de récupération. L’emballage doit être emporté selon la réglementation nationale concernant l’élimination des déchets. Le verre ne peut pas être recyclé. Le verre doit être jeté avec les déchets résiduels de la céramique et de la porcelaine. Le verre résistant à la chaleur a une température de fusion plus élevé et ne peut donc pas être réutilisé. Veillant à ce que le verre résistant à la chaleur ne finisse pas parmi les produits repris, est une aide et une contribution importante à l’environnement.

Sous réserve d’erreurs typographiques.

5. N’utiliser que du bois bien sec - c’est-à-dire avec un taux d’humidité d’environ 15 à 20%.


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

VISIO 2-1

Révision : 6 Date : 05-02-2020

INTRODUCTION�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8 GARANTIE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9 PRÉCAUTION PENDANT LE TRANSPORT ...........................................................................................9 CARACTÉRISTIQUES�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 DISTANCES/MESURES��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11 CONVECTION��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 INSTALLATION��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13 SÉLECTION DE MATÉRIAUX D'INSTALLATION⇥.................................................................................14 CHEMINÉE�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14 DIMENSIONS INTÉRIEURES .............................................................................................................15 MESURES DES TROUS ....................................................................................................................16 DISTANCES MINIMALES PAR RAPPORT À DES MATÉRIAUX INFLAMMABLES ...................................17 CONVECTION ................................................................................................................................19 CIRCUIT D'AIR�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 COMBUSTIBLE�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 SÉCHAGE ET STOCKAGE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������21 RÉGLAGE DE L'AIR DE COMBUSTION���������������������������������������������������������������������������������������������21 VENTILATION���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22 UTILISATION DU POÊLE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22 PREMIÈRE UTILISATION������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23 ALLUMAGE ET RÉAPPROVISIONNEMENT����������������������������������������������������������������������������������������23 CONTRÔLE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24 AVERTISSEMENT ............................................................................................................................25 NETTOYAGE ET ENTRETIEN������������������������������������������������������������������������������������������������������������26 MAINTENANCE/PIÈCES DE RECHANGE ..........................................................................................26 NETTOYAGE DES PANNEAUX DE PORTES EN VERRE .......................................................................27 NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION���������������������������������������������������������������������������28 NETTOYAGE DU CONDUIT�������������������������������������������������������������������������������������������������������������29 INTERRUPTION DE FONCTIONNEMENT�������������������������������������������������������������������������������������������30 Conversion vers porte à fermeture automatique..............................................................................32 ACCESSOIRES��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34 PIÈCES DE RECHANGE ...................................................................................................................35 DÉCLARATION DE PERFORMANCE�������������������������������������������������������������������������������������������������36

7


RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Français

Introduction Merci d'avoir acheté ce nouveau poêle RAIS/Attika. Un poêle à bois RAIS/Attika est plus qu'une simple source de chaleur : il prouve aussi que vous vous souciez du design et de la beauté de votre maison. Pour profiter de votre nouveau poêle, il est important que vous lisiez attentivement le manuel avant l'installation et la mise en service du poêle. Pour ce qui est de la garantie et de toute demande de renseignements concernant le poêle, il est important que vous connaissiez le numéro de production du poêle. Nous recommandons donc que vous écriviez ce numéro dans le tableau ci-dessous. Le numéro de production se trouve au fond du côté du poêle.

Date :

Revendeur :

8


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Garantie Les poêles RAIS/Attika ont été testés à plusieurs reprises pour vérifier la sécurité et la qualité des matériaux et de la fabrication. Tous les modèles sont garantis à compter de la date d'installation. La garantie couvre : • le dysfonctionnement en raison d'un défaut de fonctionnement avéré • les défauts matériels avérés La garantie ne couvre pas : • les joints de la porte et du verre • le verre céramique • l'habillage de la chambre de chauffe • l'apparence de la structure superficielle ou de la texture de la pierre naturelle • l'aspect ou les changements de couleur de l'acier inoxydable ou des surfaces patinées • les bruits de dilatation La garantie s'annule en cas de : • dommages dus à une surchauffe • dommages dus à des influences extérieures et à l'utilisation de combustibles inappropriés • non-respect des exigences d'installation réglementaires ou recommandées, et en cas de modifications personnelles apportées au poêle. • manque de réparation et de maintenance Veuillez contacter votre revendeur en cas de dommages. En cas de réclamations de garantie, nous déterminerons la procédure de réparation la plus appropriée. En cas de réparation, nous proposons une intervention de qualité professionnelle. Pour les demandes au titre de la garantie sur les pièces fournies ou réparées, veuillez vous référer aux lois/réglementations nationales/européennes régissant les périodes de garantie renouvelées. Les conditions de garantie peuvent être obtenues auprès de RAIS A/S.

Précaution pendant le transport Avant d'installer le poêle, retirez le verrou de transport. Pour cela, dévissez deux vis situées de chaque côté du poêle.

9


RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Français

VISIO 2-1 est un poêle encastré avec porte ouvrable verticalement.

Spécifications Réf. DTI : 300-ELAB-2241-EN / 300-ELAB2241-NS / 300-ELAB-2241/300-ELAB-2241DIN+

225 VISIO 2-1 NS

226 VISIO 2-1 DIN+

Puissance nominale [kW] :

5,8

8,6

Puissance min./max. (kW) :

5,0 à 5,8

7,5 à 8,6

100

150

Largeur/profondeur/hauteur du poêle (mm) :

962-552*-1480

962-552*-1480

Largeur/profondeur/hauteur de la chambre de combustion (mm) :

694-222-210 *

694-222-210 *

Quantité recommandée de bois lors du réapprovisionnement (kg) : (Ajout de 2-4 bûches de bois d'environ 30 cm)

2,1

2,25

Absorption min. (Pascal) :

-12

-12

Poids (kg) :

235

235

79

80

0,2203

0,071

95

99

3,47

-

Mesure de poussière selon Din+ (mg/ Nm³) :

26

24

Débit massique des gaz de combustion (g/s) :

6,7

7,7

Température des gaz de combustion (°C) :

207

256

Température calculée des gaz de combustion (°C) au collier du conduit :

248°

307°

oui

oui

Zone de chauffage (m ) : 2

Rendement (%) : Émissions de CO attribuées à 13% d'O2(%) : Émissions d'oxyde d'azote attribuées à 13% d'O2 (mg/Nm³) : Émissions de particules selon NS3058/3059 (g/kg) :

Fonctionnement intermittent :

*cadre compris

*CHARGE MAX

DTI Danish Technological Institute Teknologiparken Kongsvang Allé 29, DK-8000 Aarhus C Danmark www.dti.dk Telefon: +45 72 20 20 00 Fax: +45 72 20 10 19

*cadre compris

*CHARGE MAX

10


RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Français

Distances/Mesures Notez que la branche d'échappement peut tourner en continu.

443,5

467

442,6

467

11

1480

Visio 2-1 05-02-2020

478

781

788

478

87

552

443

467

59

479,5

962

479,5

I : Distance du sol au système central de sortie de fumée K : Distance de la face arrière au système d'admission d'air inférieur (circuit d'air) N : Distance de la paroi latérale au système d'admission d'air inférieur (circuit d'air)


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Convection Les poêles RAIS/Attika sont des poêles à convection. Le terme convection signifie que l'air circule dans la pièce de sorte que la chaleur soit répartie uniformément. L'air froid est aspiré à la base du poêle à travers le canal de convection et entre dans la chambre de combustion du poêle, où l'air est chauffé. L'air chauffé sort par le dessus du poêle et assure la circulation de l'air chaud dans la pièce. Veuillez noter que toutes les surfaces extérieures deviennent chaudes lorsque le poêle est utilisé. Vous devez donc faire bien attention. Utilisation de l'insert de façon optimale En montant les buses d'air chaud et les tuyaux flexibles (ou similaires) sur le dessus du poêle, il est possible de « déplacer » la chaleur vers d'autres pièces. Le positionnement des entrées et des sorties du système de convection doit faire l'objet d'une réflexion approfondie. Assurez-vous de respecter les exigences dues à la configuration de l'installation, et que les trous ne sont pas bloqués de l'extérieur. Au fil du temps, des effets de décoloration peuvent apparaître au niveau du mur, des portes et des ouvertures du système de convection. Cela est dû à l'élévation de l'air chaud. RAIS décline toute responsabilité pour tout dégât lors de l'installation ou tout dommage indirect.

12


RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Français

Installation Pour des questions de sécurité et de protection de l'environnement, il est important d'installer le poêle correctement. Lors de l'installation du poêle, toutes les règles et réglementations locales, y compris celles qui se rapportent aux normes nationales et européennes, doivent être respectées. Les autorités locales et un spécialiste des cheminées doivent être consultés avant l'installation. Le poêle ne peut être installé que par un revendeur/installateur RAIS compétent/qualifié ; dans le cas contraire, la garantie ne sera pas valide. N'apportez aucune modification non autorisée au poêle.

REMARQUE !

Le ramoneur local doit être avisé de l'installation du poêle avant sa première utilisation. Il doit y avoir beaucoup d'air frais dans la pièce où le poêle est installé pour assurer une bonne combustion, éventuellement par le biais d'une connexion à un caisson d'air. Notez qu'un système de ventilation mécanique par aspiration (p. ex. hottes d'extraction) peut réduire l'alimentation en air. Les bouches d'aération doivent être placées de sorte que l'alimentation en air ne soit pas gênée. Par ailleurs, le poêle peut être alimenté en air frais directement à partir de l'extérieur par un tuyau souple monté sur le clapet (voir la section Circuit d'air). Le poêle consomme 10 à 20 m³ d'air par heure. Le plancher doit être capable de supporter le poids du poêle et de la cheminée. Si la structure du plancher existant ne répond pas à cette exigence, des mesures appropriées (p. ex. plaques de distribution de charge) doivent être prises à cette fin. Consultez un expert en construction. Le poêle doit être installé à une certaine distance de sécurité de matériaux inflammables. Le poêle doit être placé à une certaine distance de sécurité de matériaux inflammables. Veuillez vous assurer que des matériaux inflammables (par ex. : les meubles) ne sont pas placés à une distance inférieure aux distances indiquées dans les sections suivantes concernant l'installation (risque d'incendie). Si le poêle est installé sur un plancher inflammable, les dimensions de la surface non combustible sous le poêle doivent respecter les réglementations nationales/locales. Lorsque vous choisissez le lieu d'installation de votre poêle à bois RAIS/Attika, prenez également en compte la distribution de la chaleur vers les autres pièces. Ainsi, vous tirerez le meilleur confort de votre poêle. Vérifiez la plaque du fabricant sur le poêle. Au moment de la réception du poêle, ce dernier doit être inspecté pour déceler les défauts éventuels.

Remarque : Le poêle ne peut être installé que par un revendeur/installateur RAIS qualifié/compétent. Consultez la liste des revendeurs sur www.rais.com. 13


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Choix des matériaux d'installation Pour les matériaux non-inflammables, sélectionnez des panneaux/briques présentant une résistance thermique supérieure à 0,03 m2xK/W. La résistance thermique est définie comme étant l'épaisseur du mur (en m) divisée par la valeur lambda du mur. Consultez votre installateur/ramoneur. Pendant l'essai, le poêle a été installé dans une armoire en panneaux de construction non-inflammables de 50 mm en silicate de calcium (Super Isol).

Cheminée La cheminée est la force motrice qui permet au poêle de fonctionner. Rappelez-vous que même les meilleurs poêles ne peuvent pas fonctionner de manière optimale sans un tirage nécessaire et approprié dans la cheminée. La hauteur de la cheminée doit être suffisante pour assurer un tirage correct compris entre 14 et 18 Pa. Si le tirage de la cheminée est inférieur au tirage recommandé, de la fumée peut se répandre dans la pièce lorsque le poêle est allumé. RAIS recommande de régler la hauteur de la cheminée avec le col du conduit. La longueur de la cheminée, en partant du haut du poêle, ne doit pas être inférieure à 3 mètres et elle doit être au moins à 80 cm au-dessus du toit. Si la cheminée est située sur le côté de la maison, le haut de la cheminée ne doit jamais être inférieur au bord du toit ou au point culminant du toit. Notez qu'il existe souvent des réglementations locales et nationales pour les maisons équipées d'un toit de chaume. Veuillez prendre également note des conditions de tirage pour une cheminée à double foyer. Le poêle est adapté pour être rattaché au conduit de cheminée, mais nous recommandons de placer le combustible de façon à ce qu'il ait une garde au sol de 250 mm minimum. Le diamètre du conduit de cheminée est de 200 mm. Le poêle peut être raccordé à un collier de conduit de 180 mm (accessoire) qui peut être installé ultérieurement.

REMARQUE ! Pour les tirages forts, la cheminée doit être équipée d'un régulateur de tirage. Dans ce cas, il est important de veiller à ce qu'il y ait une zone de libre écoulement d'au moins 20 cm² lorsque le régulateur de tirage est fermé. Sinon, l'énergie du combustible ne peut pas être utilisée de façon optimale. Si vous avez des doutes sur l'état de la cheminée, veuillez contacter un ramoneur. Rappelez-vous, l'accès au loquet permettant le nettoyage doit être libre. Assurez-vous de disposer d'un accès pour le nettoyage du foyer, du conduit et du collier du conduit.

14


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Mesures d'installation pour VISIO 2-1 Installation possible sur des panneaux non-inflammables (par exemple, des « Super Isol » de 50 mm), ou en briques. Si d'autres matériaux sont utilisés, ils doivent présenter des propriétés égales ou supérieures aux panneaux « Super Isol » de 50 mm . Pour respecter les distances nécessaires entre le poêle et le panneau/le mur de briques, les mesures intérieures doivent être de 450mm X 1060mm au minimum. Si ces distances sont respectées, l'extérieur peut être adjacent à une paroi inflammable. Une plaque supérieure doit être installée dans l'armoire, en respectant une distance d'au moins 1800 mm entre le sol et le côté inférieur de la plaque supérieure. Un insert de cheminée ne doit jamais être trop serré, car l'acier s'étire au cours du chauffage.

15


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Mesures des trous sur le côté avec la porte mobile (hauteur x largeur) 443,5mm x 781mm min. (mesure int.). Les mesures des trous sont valables pour le poêle avec le cadre intérieur.

Mesures des trous sur le côté de la porte verrouillée (hauteur x largeur) 443,5mm x 788mm min.(mesure int.). Les mesures des trous sont valables pour le poêle avec le cadre intérieur.

16


RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Français

Distance minimale par rapport à des matériaux inflammables 1200mm

B - Distance par rapport à un sol inflammable en face du poêle

300mm

C - Distance par rapport à un sol inflammable à côté du poêle

150mm

E - Distance par rapport au mur latéral inflammable

350mm

G - Distance par rapport au sol

475mm

H - Distance par rapport au plafond

1182mm

C

C

A

B

50

A

A - Distance par rapport aux meubles

E Distance minimale par rapport au pare-feu 200mm

P - Extension du pare-feu avant

600mm

O - Distance par rapport au pare-feu à côté du poêle

17

50


RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Français

Espace libre audessus de la chambre de combustion 512,5 mm min.

H

Distance minimale de la partie supérieure de la plaque supérieure au plafond inflammable 250mm

194mm

256mm

Pour tirer le meilleur parti de votre poêle et permettre la meilleure circulation possible de l'air chaud à l'extérieur des grilles de convection, placez les grilles juste en dessous de la plaque supérieure non-inflammable. REMARQUE ! La partie isolée de la cheminée doit parvenir jusqu'au collier du conduit.

G

Porte chauffante

18


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Convection Il y a une exigence minimale pour la zone de convection. Cette zone doit être respectée en raison du risque de surchauffe et de la distance minimale par rapport à des matériaux inflammables. Assurez-vous que le poêle aspire bien l'air de convection sous le poêle. Et que l'air est ensuite chassé hors du poêle. Lorsqu'il est installé dans un environnement entièrement non-inflammable, il n'y a pas d'exigences particulières pour la zone de convection, mais il est recommandé de transférer la zone au niveau du panneau car la brique peut se fissurer en présence de températures élevées.

La zone de convection au-dessus du poêle doit mesurer au minimum 1050cm² (Distribution possible sur plusieurs ouvertures).

La zone de convection au-dessous du poêle doit mesurer au minimum 525cm² (Distribution possible sur plusieurs ouvertures).

19


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Circuit d'air Le montage du circuit d'air assure que le système de contrôle de l'air reçoit de l'air frais depuis l'extérieur. Pour veiller à ce que le circuit d'air fonctionne correctement, vous devez le mettre en place de façon à ce que ne s'installe pas une pression trop faible dans la maison. Si les grilles de convection sont installées, elles ne doivent pas être obstruées. Le raccordement d'air (en option) peut être installé sous le poêle.

Tuyau flexible de 150mm (métal)

Combustible Le poêle a été testé selon les normes DS/EN 13229:2001, DS/EN 13229:2001/A1:2003, DS/EN 13229:2001/A2:2004 et NS 3058/3059 relatives aux bois de chauffage sec et fendu et approuvé pour le bois de feuillus et de conifères. Le bois doit avoir une teneur en humidité de 15 à 20% et sa longueur max. ne doit pas dépasser 30 cm. Allumer un feu avec du bois produit de la suie, pollue l'environnement et consomme beaucoup de combustibles. Le bois fraîchement coupé contient entre 60 et 70% d'eau environ, et il est tout à fait impropre à utiliser comme bois de chauffe. Vous devez pouvoir empiler le bois fraîchement coupé pendant 2 ans pour qu'il sèche. Le bois d'un diamètre de plus de 100 mm doit être fendu. Quelle que soit la taille du bois, il doit toujours avoir au moins une zone de surface sans écorce. Il est interdit d'alimenter le poêle avec du bois peint, stratifié ou imprégné, du bois avec revêtement artificiel, du détritus de bois peint, des panneaux agglomérés, du contreplaqué, des déchets ménagers, des briquettes de papier et du charbon parce qu'ils brûlent en produisant des fumées nauséabondes et potentiellement toxiques. La combustion des matériaux qui précèdent et de quantités plus importantes que celles recommandées soumet le poêle à une chaleur plus intense, ce qui dégage une température plus élevée dans la cheminée et réduit l'efficacité du produit. Cela peut20 endommager le poêle et la cheminée et entraîner l'annulation de la garantie.


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

La valeur calorifique du bois de chauffage est étroitement liée à son niveau d'humidité. Le bois humide a une faible valeur calorifique. Plus le bois contient d'eau, plus l'énergie est utilisée pour l'évaporation ; elle devient donc de l'énergie perdue.

N'UTILISEZ QUE DES COMBUSTIBLES RECOMMANDÉS

Le tableau suivant présente la valeur calorifique de différents types de bois qui ont été stockés pendant 2 ans et qui présentent une teneur en humidité résiduelle de 15 à 17%. Bois Kg de bois sec, pr. m3 comparé au hêtre/chêne Charme 640 110% Hêtre et chêne 580 100% Frêne 570 98% Érable 540 93% Bouleau 510 88% Pin de montagne 480 83% Sapin 390 67% Peuplier 380 65% 1 kg de bois donne la même quantité d'énergie quel que soit le type de bois. 1 kg d'hêtre occupe simplement moins d'espace que 1 kg de sapin.

Séchage et stockage Le séchage du bois prend du temps. Un séchage correct à l'air dure environ 2 ans. Voici quelques conseils : • Stocker le bois scié, fendu et empilé dans un endroit aéré, ensoleillé et protégé de la pluie (le côté sud de la maison est particulièrement adapté). • Rangez les piles de bois de chauffage en les séparant d'une largeur de main, ce qui garantit la circulation de l'air et l'évacuation de l'humidité. • Évitez de couvrir les piles de bois de chauffage avec du plastique ; cela empêche l'humidité de s'échapper. • Il est recommandé d'amener le bois de chauffage dans la maison 2 à 3 jours avant que vous vous en serviez.

Régulation de l'air de combustion Tous les poêles RAIS/Attika sont équipés d'un levier de commande (pouvant être utilisé d'une seule main) pour la régulation. Les mécanismes de régulation spécifiques aux poêles sont illustrés dans les diagrammes à l'avant du manuel. L'air principal est l'air de combustion qui est ajouté à la zone de combustion principale au fond de la chambre de combustion, à savoir les braises. Cet air froid est utilisé seulement au stade de l'allumage. L'air secondaire est l'air introduit dans la zone de combustion des gaz, c.-à-d. qu'il contribue à la combustion des gaz de pyrolyse (air préchauffé utilisé pour le système de verre et de combustion). Cet air est aspiré à travers le clapet sous la chambre de combustion ; il est préchauffé à travers les canaux situés à l'arrière/sur les côtés puis émis comme air de balayage chaud sur le verre. La chaleur de l'air nettoie le verre, 21 et la suie ne s'accumule pas.


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

L'air tertiaire à l'arrière de la chambre de combustion dans la partie supérieure (rangée de trous) assure la combustion des résidus de gaz/particules avant leur cheminement via la cheminée. Définir l'intervalle entre les positions 1 et 2 (voir la section suivante) assure une utilisation optimale du contenu énergétique du bois, car on fournit ainsi de l'oxygène pour la combustion et pour la combustion des gaz de pyrolyse. Quand les flammes sont d'une couleur jaune clair - cela signifie que le clapet est correctement réglé. Trouver la bonne position vient avec le temps et l'utilisation régulière du poêle. Nous ne recommandons pas de le fermer complètement lorsque vous trouvez qu'il fait trop chaud. Une alimentation en air insuffisante produit une mauvaise combustion, qui peut provoquer l'émission de gaz de combustion dangereux ainsi qu'un mauvais rendement. Cela dégagera aussi une fumée noire par la cheminée, et le pouvoir calorifique du bois ne servira pas à son maximum.

Ventilation Il ne doit y avoir aucune hotte d'extraction/d'aspiration (cuisine) dans la même pièce que le poêle ou le poêle pourrait émettre des fumées dans cette pièce. Le poêle nécessite une alimentation en air permanente et suffisante pour fonctionner en toute sécurité et de manière efficace. Il peut par ailleurs y avoir un volet d'alimentation en air permanente dans la pièce où le poêle est installé (voir la section sur le circuit d'air). Ce volet d'air ne doit être fermé ou scellé en aucune circonstance.

Utilisation du poêle Réglage des clapets d'air - le clapet dispose de 3 réglages Voir les schémas au début du manuel.

Position 1 Poussez le levier complètement vers la gauche. Le clapet est fermé, ce qui signifie que l'alimentation en air est minimale. Évitez d'utiliser cette option pendant le fonctionnement normal du produit. Voir les notes d'avertissement après la section suivante.

Position 2 Tirez le levier vers la droite jusqu'à la première encoche (position centrale). Cette position ne donne que de l'air secondaire. Pendant un fonctionnement normal, le levier est réglé entre les positions 1 et 2. Lorsque les flammes sont claires et jaunes, on estime que le clapet est réglé correctement, ce qui se traduit par une combustion lente/optimale.

Position 3 Tirez le levier vers la droite. Le clapet est entièrement ouvert et fournit pleinement de l'air d'allumage (primaire) et de l'air secondaire. Cette position doit être utilisée durant les opérations d'allumage et de réapprovisionnement, et non pendant le fonctionnement normal de l'appareil.

22


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Première utilisation Il est préférable d'être prudent. Commencez avec un petit feu, pour que le poêle puisse s'habituer à la température élevée. Cela vous permet de faire vos premiers pas dans de bonnes conditions et d'éviter tout dommage. Soyez conscient qu'une odeur étrange mais inoffensive et que de la fumée émanant de la surface peuvent apparaître après le premier réapprovisionnement. En effet, la peinture et les matériaux doivent durcir, mais l'odeur disparaît rapidement ; vérifiez que la ventilation et le tirage soient suffisants, si possible. Au cours de ce processus, vous devez faire attention à ne pas toucher les surfaces exposées/en verre (très chaud !). Il est recommandé d'ouvrir et de fermer régulièrement la porte pour empêcher le joint de porte de coller. En outre, le poêle peut produire des « cliquetis » pendant le chauffage et le refroidissement, ils sont causés par les grandes différences de température auxquelles le matériel est soumis. N'utilisez jamais de combustible liquide pour allumer ou nourrir le feu. Cela pourrait entraîner une explosion ! Si le poêle n'a pas été utilisé pendant un certain temps, suivez les étapes comme si vous l'utilisiez pour la première fois.

Allumage et alimentation REMARQUE !

Si le circuit d'air est raccordé, la valve doit rester ouverte. Allumage « vertical » (voir photos au début du manuel). • Ouvrez complètement la porte jusqu'à ce qu'elle soit bloquée en position ouverte. • Commencez par placer environ 1 kg de bois ; ex. : 2 morceaux de bois fendu (photo 1), au fond de la chambre de combustion. Ajoutez environ 1,2 kg de bois de chauffage sec (photo 2), coupés en bâtons d'embrasement, en vrac sur le dessus et 2-3 allume-feu ou produit similaire. • Allumez le feu (photo 3 + 4). • Réglez le clapet d'air en position 3 (env. 15 min.), puis en position 2. • Fermez complètement la porte et soulevez la poignée de porte (entrefer de 1-2 cm). • Lorsque le feu commence à brûler le petit bois, fermez complètement la porte (photo 5 - après env. 3-10 minutes, selon les conditions de tirage dans la cheminée. • Lorsque les dernières flammes sont éteintes et qu'il y a une bonne couche de braises (photo 6), vous pouvez ajouter jusqu'à 3-4 morceaux de bois - env. 2-2½ kg (photo 7). • Fermez complètement la porte. • Si nécessaire, réglez le clapet d'air en position 3 (à l'extrême droite) entre 2 et 5 min pour allumer le feu (photo 8). • Réglez le clapet entre les positions 1 et 2 (voir « Réglage du clapet d'air »).

23


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

REMARQUE ! Si le feu s'est presque éteint (braise trop faible), le raviver peut prendre plus de temps. Il est recommandé d'utiliser de petits morceaux de bois pour allumer le feu. Lors de l'allumage, la fumée qui sort de la cheminée devrait être presque invisible, vous ne devriez observer qu'une « volute ». Lors du réapprovisionnement, ouvrez doucement la porte pour éviter que de la fumée ne s'échappe. N'ajoutez jamais de bois lorsque des flammes sont encore visibles dans le poêle. RAIS recommande d'ajouter 2 à 4 morceaux de bois, environ 1 ½ - 2 ½ kg dans une période de 49 minutes (à l'occasion).

REMARQUE ! Gardez un œil sur le poêle lors de l'allumage. Gardez la porte fermée pendant le fonctionnement. Veuillez agir avec précaution car toutes les surfaces extérieures deviennent très chaudes pendant l'utilisation du poêle.

Commande Vérifiez le poêle pour déceler les signes de bonne combustion : • Les cendres sont blanches • Les parois de la chambre de combustion ne sont pas couvertes de suie Conclusion : Le bois est suffisamment sec.

24


Advarsel

Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der uforbrændte røggasser. SiRøggas le bois dekan chauffage brûle seulement lentement ou qu'ilpå fume, et que og antændes og Det kan give materiel Røggas kan antændes og eksplodere. eksplodere. Detsans kanflammes give skader skader på materiel og ii trop peu d'air circule, des gaz d'échappement non brûlés seront produits. værste fald på på personer. personer. værste fald Les gaz d'échappement peuvent s'enflammer et exploser. Cela peut endommager Hvis brændet kun !ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der Avertissement uforbrændte røggasser.

l'équipement et provoquer des blessures. aldrig helt for når op NeLuk fermez jamais l'alimentation en air lors Luk aldrig helt complètement for lufttilførslen, lufttilførslen, når der der tændes tændes opdeii l'allumage du poêle.

ovnen. ovnen.

Images d'illustration

Hvis der der kun kun er er få få gløder gløder tilbage, tilbage, Hvis skal der der tændes tændes op op forfra. forfra. Hvis Hvis man man skal S'il ne reste brænde que quelques brais-bålet bare lægger på tændes bare es, lægger brænde på tændes bålet ikke, derimod udviklesleder der uforbrændte ikke, udvikles uforbrændte vousderimod devez rallumer feu. røggasser. røggasser. Si vous ajoutez simplement du bois de chauffage, le feu ne se rallumera pas. À la place, des gaz d'échappement non brûlés seront générés.

Ici, leerbois chauffage étéfor ajouté Her derdelagt lagt træ på påa et et lilleàgløgløHer der træ for lille une er couche de braise delag, ogl'alimentation der tilføres tilføres en forairlidt lidt luft røgtrop fine, estluft insufdelag, og der for -- røgfisante - begynder. udvikling udvikling on obtientbegynder. de la fumée.

Undgå meget meget kraftig kraftig røgudvikling røgudvikling -Undgå Évitez les émissions de fufare for røggaseksplosion. fare røggaseksplosion. méefor épaisse, pour empêcher toute explosion des gaz

d'échappement. Ved meget kraftig kraftig røgudvikling, røgudvikling, åbn åbn Ved meget luftspjældet helt, samt eventuel låge luftspjældet helt, eventuel En cas de fumée trèssamt épaisse, ouvrez låge på klem eller tænd op forfra. totalement le clapet, på klem eller tændentrouvrez op forfra.les portes ou rallumez le feu.

25


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Nettoyage et entretien La cheminée et le poêle à bois doivent être inspectés par un ramoneur une fois par an. Le poêle doit être froid pendant le nettoyage et l'entretien Si la vitre est noire de suie : • Nettoyez régulièrement la vitre (seulement lorsque le poêle est froid, sinon la suie collera au verre). • Humidifiez un morceau de papier ou de journal, trempez-le dans les cendres et frottez le verre couvert de suie. • Frottez ensuite avec un morceau de papier pour nettoyer le verre. • Vous pouvez également utiliser un produit à polir le verre que vous pouvez acheter chez votre distributeur RAIS. Le nettoyage extérieur se fait avec un chiffon doux et sec ou une brosse douce. Avant le début d'une nouvelle saison de chauffage, la cheminée et le connecteur de gaz doivent toujours être vérifiés pour éviter toute obstruction. Inspectez l'intérieur et l'extérieur du poêle pour déceler d'éventuels dommages, en particulier les joints d'étanchéité et les plaques d'isolation thermique (vermiculite).

Entretien/Pièces de rechange Les pièces mobiles s'usent particulièrement vite à cause de la fréquence de leur utilisation. Les joints de porte aussi s'usent avec le temps. Utilisez seulement des pièces de rechange originales. Nous vous recommandons de demander une révision à votre revendeur après une période de chauffage.

Revêtement de la chambre de combustion Le revêtement de la chambre de combustion protège le corps du poêle contre la chaleur du feu. Les fluctuations de température peuvent causer des fissures dans les plaques de revêtement, qui, cependant, n'affectent pas les performances du poêle. Il n'est pas nécessaire de les remplacer à moins qu'une utilisation sur le long terme ne provoque leur effritement. Les plaques de revêtement de la chambre de combustion ne nécessitent que leur insertion dans le poêle, et elles peuvent être facilement remplacées par votre revendeur ou vous-même.

Pièces mobiles Les charnières et la serrure de la porte doivent être lubrifiées au besoin. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement notre vaporisateur de lubrifiant car l'utilisation d'autres produits peut conduire à la formation d'odeurs et de résidus. Contactez votre revendeur pour obtenir le lubrifiant.

26


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Nettoyage des panneaux de portes en verre - VISIO 2-1 La porte est en position verrouillée avant le nettoyage. Avec la clé spéciale fournie avec le poêle, tournez le loquet situé au-dessus de la porte.

Appuyez légèrement sur la poignée et la porte se soulève.

Après le nettoyage, fermez la porte et verrouillez-la.

27


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Nettoyage de la chambre de combustion Raclez/ramassez les cendres à la pelle et placez-les dans la grille au centre du poêle. Le bac à cendres sous la grille peut être retiré et vidé dans un récipient non inflammable jusqu'à ce qu'elle ait refroidi. Vous pouvez jeter les cendres avec vos déchets ménagers habituels.

RAPPEL !

• N'enlevez jamais toutes les cendres de la chambre de combustion. • Le bois brûle mieux sur une couche de cendres d'environ 20 mm d'épaisseur.

28


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Nettoyage du conduit Pour accéder au conduit de fumée, retirez les 6 plaques de déflexion en vermiculite et les 2 chicanes de fumée en plaques d'acier.

Déflecteur de fumée en acier

Déflecteur de fumée en vermiculite

Enlevez la saleté et la poussière et repositionnez dans l'ordre inverse.

REMARQUE ! 29

Soyez prudent lors du remplacement des plaques de déflexion et des chicanes de fumée.


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Interruption de fonctionnement Émanations de fumée autour de la porte

Cela peut être dû à un tirage insuffisant dans la cheminée (< 12 Pa) • Vérifiez si le conduit ou la cheminée est obstrué(e) • Vérifiez si la hotte d'extraction est en marche et, le cas échéant, éteignez-la et ouvrez une fenêtre/porte près du poêle pendant une courte période.

Suie sur la vitre

Cela peut être causé par • du bois de chauffage excessivement humide • un réglage du clapet trop faible Assurez un bon chauffage du poêle lors de l'allumage, avant la fermeture de la porte

Le poêle surchauffe

Causes possibles • Fuite autour du joint de la porte • Tirage de cheminée trop puissant > 22 Pa, un régulateur de tirage doit être installé.

Le poêle brûle trop faiblement

Causes possibles • Quantité insuffisante de bois • Alimentation en air insuffisante pour la ventilation de la chambre • Conduits de fumée sales • Cheminée non hermétique • Fuites entre la cheminée et le conduit

Tirage insuffisant dans la cheminée

Causes possibles • Différence de température insuffisante, p. ex. en raison d'une cheminée mal isolée • Température extérieure élevée, p. ex. en été • Absence de vent • La cheminée est trop basse et trop protégée • Faux tirage dans la cheminée • Cheminée et conduit obstrués • Manque d'apport d'air frais dans la maison (manque d'approvisionnement en air frais) • Mauvaises conditions de tirage Avec une cheminée froide ou dans des conditions météorologiques difficiles, vous pouvez compenser en fournissant au poêle plus d'air que d'habitude. Si votre poêle continue à ne pas fonctionner correctement, nous vous recommandons de contacter votre distributeur RAIS ou un ramoneur.

30


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

AVERTISSEMENT !

Si le bois de chauffage est humide ou mal utilisé, cela peut conduire à la formation excessive de suie dans la cheminée et provoquer un incendie de cheminée : • Dans ce cas, coupez toutes les alimentations en air du poêle. Si le système dispose d'une vanne installée, comme une soupape d'air depuis l'extérieur, elle doit également être fermée. • Contactez les sapeurs pompiers • N'utilisez jamaisd'eau pour éteindre le feu ! • Par la suite, veuillez demander à votre ramoneur de vérifier le poêle et la cheminée.

IMPORTANT !

• Pour assurer une combustion sûre, il doit y avoir des flammes jaunes claires ou des braises claires • Le bois ne devrait pas juste se consumer.

Si le bois de chauffage brûle seulement lentement sans flammes ou qu'il fume, et que trop peu d'air est ajouté, des fumées non brûlées seront produites. Les gaz de combustion peuvent s'enflammer et exploser. Cela peut endommager l'équipement et provoquer des blessures.

Ne fermez jamais complètement l'alimentation en air lors de l'allumage du poêle.

31


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Conversion vers une porte à fermeture automatique avantencastrement du poêle. La fermeture de la porte devient automatique en démontant certains des contrepoids de la porte. Sur VISIO 1 & 3, les contrepoids se modifient des deux côtés. 1. Retirez le verrou de transport et serrez les vis sur le couvercle des contrepoids Précaution pendant le transport

2. Retirez le couvercle des contrepoids en le tirant vers le haut.

Couvercle des contrepoids.

3. Dévissez l'anneau de blocage (clé Allen de 2,5mm). Retirez le nombre de contrepoids requis, afin que la porte se ferme lentement et à une vitesse constante. Vérifiez son bon fonctionnement.

Contrepoids Anneau de blocage 4. Serrez l'anneau de blocage (clé Allen de 2,5mm)

Anneau de blocage

5. Fixez le couvercle des contrepoids et vissez la/les vis.

Couvercle des contrepoids.

32


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Conversion vers une porte à fermeture automatique après installation du poêle. La fermeture de la porte devient automatique en démontant certains des contrepoids de la porte. Sur VISIO 1 & 3, les contrepoids se modifient des deux côtés. 1. Retirez le panneau Skamol latéral.

2. Retirez le panneau d'accès.

Panneau d'accès.

3. Dévissez l'anneau de blocage (clé Allen de 2,5mm). Retirez le nombre de contrepoids requis, afin que la porte se ferme lentement et à une vitesse constante. Vérifiez son bon fonctionnement. Anneau de blocage. Contrepoids.

4. Serrez l'anneau de blocage (clé Allen de 2,5mm)

Anneau de blocage.

5. Repositionnez le panneau d'accès et le panneau Skamol latéral.

Panneau d'accès.

33


RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Français

Accessoires Airkit No. 31 Alimentation en air par le sol 00065173190

Grille de convection - avant

Grilles de convection - latérales

511480470 - blanc 511480490 - noir

836480470 - blanc 836480490 - noir

511480870 - blanc 511480890 - noir

836480870 - blanc 836480890 - noir

511480470 511480490

511480870 511480890

836480470 836480490

836480870 836480890

34


RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

Français

Pièces de rechange VISIO 2-1 L'utilisation de pièces de rechange autres que celles recommandées par RAIS entraîne l'annulation de la garantie. Toutes les pièces remplaçables peuvent être achetées comme pièces de rechange auprès de votre revendeur RAIS. Voir le dessins des pièces (début du manuel).

Pos.

35

Description

1

Poignée pour clapet - complet

2

Clapet - complet

3

Poignée de porte

4

Poignée froide - complet

5

Porte chauffante - Peinte

6

Porte chauffante - Acier

7

Vitre de porte extérieure

8

Vitre de porte intérieure

9

Porte pleine - Peinte

10

Porte pleine - Acier

11

Vitre de porte pleine - extérieur

12

Vitre de porte pleine - intérieur

13

Schamotte Visio 2-1

14

Barrière

15

Paroi Skamol Visio 2-1

16

Chicane de fumée - haut

17

Chicane de fumée - bas


Français

RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour VISIO 2-1

36


37


BRUGERMANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL M A N U E L D ’ U T I L I S AT E U R BRUKERVEILEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GEBRUIKERSHANDLEIDING

VISIO 2-1


FYR MILJØVENNLIGT!

5 miljøvennlige råd til fornuftig fyring - sunt fornuft for både miljø og økonomisk. 1. Effektiv optænding. Bruk små stykker av tre (gran) og passende tennbrikett, f.eks. vokset træfiberruller/sagflis. Skru op lufttilførselen, slik at rikelig med luft blir tilført til ovnen, og gassene fra det oppvarmede trevirke kan brenne raskt. 2. Veden skal fyres opp litt etter litt, slik at gasser forrbrennes, og det skal tilføres rikelig med luft hver gang du legger på nytt brensel. 3. Først når de store flammene har lagt seg, skal du justere luftspjeldet slik at lufttilførselen reduseres. 4. Når det bare er glør igjen i ovnen, kan du skru ned lufttilførselen ytterligere, slik at veden brenner langsommere. Da blir også varmetapet gjennom pipa mindre.

GJENVINNING: Ovnen er pakket i emballasje som kan gjenvinnes. Dette må kastes i henhold til nasjonale regler om deponering av avfall. Peisglass kan ikke gjenvinnes. Peisglass skal kastes i restavfallet sammen med keramikk og porselen. Ildfast glass kan ikke gjenvinnes. Alt av gammelt peisglass, brekkasje eller annet ubrukelig ildfast glass, må kastes i restavfallet. Ildfast glass har høyrere smeltetemperatur, og kan derfor ikke gjenvinnes. Når du sørger for at ildfast glass ikke havner i returpunktene, er det en hjelp som er et viktig bidrag for miljøet.

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer.

5. Bruk kun tør ved - det vil si ved med en fuktighet på 15-20%.


Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

VISIO 2-1

Revisjon: 6 Dato: 05-02-2020

INNLEDNING������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 GARANTI������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9 TRANSPORTSIKRING.................................................................................................................... 9 SPESIFIKASJONER��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 AVSTANDER/MÅL��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11 KONVEKSJON��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 INSTALLASJON�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 VALG AV MATERIALE TIL INNBYGGING...................................................................................... 14 PIPE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14 INNBYGGINGSMÅL................................................................................................................... 15 HULMÅL.................................................................................................................................... 16 MINSTEAVSTANDER TIL BRENNBART MATERIALE....................................................................... 17 KONVEKSJONSLUFT................................................................................................................... 19 AIR-SYSTEM����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 VED������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 20 TØRKING OG LAGRING������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 21 REGULERING AV FORBRENNINGSLUFT�������������������������������������������������������������������������������������� 21 VENTILASJON��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 BRUK AV PEISOVN�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 FØRSTEGANGSOPPTENNING���������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 OPPTENNING OG PÅFYLLING���������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 KONTROLL������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24 ADVARSEL................................................................................................................................. 25 RENGJØRING OG PLEIE������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26 VEDLIKEHOLD/RESERVEDELER................................................................................................... 26 RENGJØRING AV GLASSET I DØREN........................................................................................... 27 RENGJØRING AV BRENNKAMMER�������������������������������������������������������������������������������������������� 28 RENSNING AV RØYKVEIEN�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 DRIFTSFORSTYRRELSER������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 Ombygging til selvlukkende dør................................................................................................. 32 TILBEHØR��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34 RESERVEDELER.......................................................................................................................... 35 TESTPROTOKOLL NS����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36 TESTPROTOKOLL DIUN +���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37

7


Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Innledning Gratulerer med ny RAIS/attika peisovn. En RAIS/attika peisovn er mer enn bare en varmekilde, den er også uttrykk for at du legger vekt på design og høy kvalitet i hjemmet ditt. For at få mest mulig glede og nytte av din nye peisovn er det viktig at du leser bruksanvisningen nøye før peisovnen installeres og tas i bruk. Av hensyn til garantien og ved alle henvendelser angående ovnen generelt er det viktig at du oppgir ovnens produksjonsnummer. Vi anbefaler derfor at du skriver nummeret inn i skjemaet nedenfor. Produksjonsnummeret står nederst i siden på ovnen.

Dato: Forhandler:

8


Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Garanti RAIS/attika peisovner kontrolleres i flere omganger når det gjelder sikkerheten, samt kvaliteten i materialer og forarbeid. Vi gir garanti på alle modeller, og garantiperioden starter på installasjonsdatoen. Garantien dekker: • dokumenterte funksjonsfeil som følge av feilaktig forarbeid • dokumentert materialfeil Garantien dekker ikke: • dør- og glasspakninger • keramisk glass • fyrromsbekledning • overflatestrukturens utseende el. natursteinens tekstur • de rustfrie ståloverflatenes utseende og fargeforandringer, samt patina • utvidelseslyder Garantien bortfaller ved tilfeller med: • skader på grunn av for hard fyring • skader på grunn av ytre påvirkninger og bruk av uegnede brennstoffer • manglende overholdelse av lovpålagte eller anbefalte installasjonsforskrifter, samt i tilfelle av egne endringer av peisovnen. • manglende service og vedlikehold Ved skadetilfeller må du kontakte din forhandler. Ved eventuelt garantikrav bestemmer vi på hvilken måte skaden skal utbedres. Er det nødvendig med reparasjon, sørger vi for profesjonell utførelse. Ved garantifordringer på etterleverte eller reparerte deler henvises det til nasjonale/EUrettslige lover/bestemmelser om fornying garantiperioder. De til enhver tid gjeldende garantibestemmelsene kan fås fra RAIS A/S.

Transportsikring Før ovnen installeres fjernes transportsikringen det er 2 skruer, én på hver side av ovnen.

9


RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Norsk

VISIO 2-1 er en innsatspeis med heve/senke-dør.

Spesifikasjoner DTI ref.: 300-ELAB-2241-EN/300-ELAB2241-NS/300-ELAB-2241/300-ELAB-2241DIN+

225 VISIO 2-1 NS

226 VISIO 2-1 DIN +

5,8

8,6

Min./Maks. Effekt (kW):

5,0-5,8

7,5-8,6

Oppvarmingsareal (m ):

100

150

962-552*-1480

962-552*-1480

Brennkammerets bredde/dybde/høyde (mm):

694-222-210*

694-222-210*

Anbefalt vedmengde ved påfylling (kg): (Fordelt på 2-4 stk. vedkubber à ca. 30 cm)

2,1

2,25

Min. Røyktrekk (Pascal):

-12

-12

Vekt (kg):

235

235

79

80

0,2203

0,071

95

99

3,47

-

Støvmåling etter Din+ (mg/Nm³):

26

24

Røykgassmasseflyt (g/s):

6,7

7,7

Røykgasstemperatur (°C):

207

256

Røykgasstemperatur (°C) ved røykavgangsstuss

248°

307°

ja

ja

Nominell effekt (kW): 2

Ovnens bredde/dybde/høyde (mm):

Virkningsgrad (%): CO-utslipp ved 13 % O2 (%) NOx-utslipp ved 13 % O2 (mg/Nm³): Partikkelutslipp etter NS3058/3059 (g/ kg):

Periodisk drift:

*inklusiv ramme *MAX LOAD

DTI Danish Technological Institute Teknologiparken Kongsvang Allé 29, DK-8000 Aarhus C Danmark www.dti.dk Telefon: +45 72 20 20 00 Fax: +45 72 20 10 19

*inklusiv ramme *MAX LOAD

10


RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Norsk

Avstander/mål. Vær oppmerksom på at røykstussen kan dreies trinnløst.

443,5

467

442,6

467

11

1480

Visio 2-1 05-02-2020

478

781

788

478

87

552

443

467

59

479,5

962

479,5

I: Avstand fra gulv til senter røykavgang topp K: Avstand fra bakside til luftinntak i bunnen (Air-System) N: Avstand fra side til luftinntak i bunnen (Air-System)


Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Konveksjon RAIS/attika ovner er konveksjonsovner. Konveksjon betyr at det oppstår luftsirkulasjon, slik at varmen fordeles jevnere i hele rommet. Den kalde luften trekkes inn i bunnen av ovnen og går opp langs brennkammeret i ovnens brennkammer hvor luften varmes opp. Den oppvarmede luften strømmer ut langs sidene og i toppen, og sikrer dermed sirkulasjon i rommet. Vær oppmerksom på alle utvendige flater blir varme under bruk – vær derfor veldig forsiktig. Utnytt innsatsen optimalt. Ved å montere varmeluftrør og fleksslanger (el. lign) oppå ovnen, har du mulighet til å "flytte" varmen til andre rom. Det må tas stilling til plasseringen av konveksjonssystemets tilførsels- og utløpsåpninger. Det må sikres at kravene til arealer overholdes, og at hullene ikke blokkeres utenfra. Det kan forekomme misfarging av veggen over ovnens dører og konveksjonssystemets utløpsåpninger. Dette skyldes oppadstigende varm luft. RAIS påtar seg ikke ansvaret for innbygging eller følgeskader.

12


RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Norsk

Installasjon Det er viktig at ovnen blir installert korrekt av hensyn til både miljøet og sikkerheten. Ved installasjon av ovnen skal alle lokale regler og forskrifter, inkludert de som henviser til nasjonale og europeiske standarder, overholdes. Lokale myndigheter og feiervesenet bør kontaktes før installasjon. Ovnen må kun installeres av en autorisert/kompetent RAIS-forhandler/-montør, hvis ikke bortfaller garantien. Det må ikke foretas uautoriserte endringer av ovnen.

MERK!

Før peisovnen kan tas i bruk må installasjonen anmeldes til det lokale feiervesenet. Det må være rikelig tilførsel av frisk luft i rommet hvor ovnen settes opp for å sikre god forbrenning. Vær oppmerksom på at eventuelt mekanisk utsug som f.eks. en kjøkkenvifte kan redusere lufttilførselen. Eventuelle luftrister må plasseres slik at lufttilførselen ikke blokkeres. Alternativt kan ovnen utstyres med frisk luft direkte utenfra gjennom en fleksslange montert på spjeldet (se avsnittet "Airsystem"). Ovnen har et luftforbruk på 10-25 m³/t. Gulvkonstruksjonen må kunne bære vekten av peisovnen samt en eventuell pipe. Hvis den eksisterende konstruksjonen ikke oppfyller denne forutsetningen, må det treffes passende foranstaltninger (f.eks. belastningsfordelende plate). Rådfør deg med en byggsakkyndig. Ovnen plasseres på ikke-brennbart materiale. Ovnen må plasseres i sikker avstand fra brennbart materiale. Det må sikres at det ikke plasseres brennbare gjenstander (f.eks. møbler) nærmere enn de avstandene angitt i de etterfølgende avsnittene om installasjon (brannfare). Installeres ovnen på et brennbart gulv, må størrelsen på det ikke-brennbare underlaget under ovnen være i overensstemmelse med nasjonale/lokale bestemmelser. Når du velger hvor du vil plassere din RAIS/attika peisovn, bør du tenke på varmefordelingen til de andre rommene. Så får du mest mulig glede av ovnen din. Se merkeplaten på peisovnen. Ved mottak inspiseres ovnen for defekter.

NB!! Ovnen må kun installeres av en autorisert/kompetent RAISforhandler/-montør. Se www.rais.com for oversikt over forhandlere. 13


Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Valg av materiale til innbygging Som ikke-brennbart materiale velges paneler/murstein med en isolasjonsverdi større enn 0,03 m2xK/W. Isolasjon defineres som veggtykkelse (i m) dividert med veggens lambdaverdi. Rådfør deg med installatøren/feiervesenet. Under testen ble ovnen installert i et kabinett laget av ikke-brennbare bygningsplater 50mm kalsiumsilikat (Super Isol).

Pipe Pipa er drivkraften for å få peisovnen til å fungere. Husk, at selv den beste peisovnen ikke fungerer optimalt, hvis det ikke er tilstrekkelig og korrekt trekk i pipa. Pipa må være så høy at trekkforholdene er gode -14 til -18 pascal. Hvis det anbefalte trekken i pipa ikke oppnås, kan det oppstå problemer med røyk ut av døren ved fyring. RAIS anbefaler at pipa tilpasses røykavgangsstussen. Pipas lengde, regnet fra peisovnens topp, bør ikke være kortere enn 3 meter og være ført minst 80 cm over mønet. Plasseres pipa langs siden av huset, bør toppen av pipa aldri være lavere enn mønet eller takets høyeste punkt. Vær oppmerksom på at det ofte er nasjonale og lokale bestemmelser for hus med stråtak. Vær også oppmerksom på trekkforholdene ved pipe med 2 kjerner. Ovnen egner seg for tilkobling med røykgassavtrekk, men vi anbefaler at innføringene plasseres slik at det blir en frihøydeforskjell mellom dem på min. 250 mm. Ovnen leveres med en røykavgangsstuss på 200 mm i diameter. Ovnen er godkjent med en 180 mm røykstuss (tilbehør) som kan ettermonteres.

MERK! Hvis trekken er for stor, anbefales det å forsyne pipe eller røykrør med et reguleringsspjeld. Hvis dette monteres må man sikre et fritt gjennomstrømningsareal på minimum 20 cm² ved lukket reguleringsspjeld. Det medfører at energien i veden ikke utnyttes optimalt. Hvis du er i tvil om pipas tilstand bør du alltid kontakte pipefeieren. Husk at dersom det er feieluke i pipa, må det være fri adgang til denne. Sørg for at det er adgang til rengjøring av ildstedet, røykstussen og røykrøret.

14


Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Innbyggingsmål til VISIO 2-1 Gjelder for innbygging i ikke-brennbare paneler (f. eks. 50 mm Superisol), eller i murstein. Brukes det andre materialer, må disse ha samme eller bedre egenskaper enn 50mm Superisol. For å oppnå nødvendige avstander fra ovn til panel/mur må de innvendige målene i kassetten være min 450 mm X 1060 mm. Overholdes dette, må den utvendige siden av kassetten støte oppimot en brennbar vegg. Det må være en topplate i kabinettet hvor det er minimum 1800 mm innvendig fra gulv til undersiden av topplaten. En peisinnsats må aldri bygges inn for trangt, fordi stål utvider seg i varme.

15


Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Hulmål i siden med hevedør (høyde x bredde) min. 443,5mm x 781mm (innv. mål). hulmål gjelder ovn med innbyggingsramme.

Hulmål i siden med den låste døren (høyde x bredde) min. 443,5mm x 788mm (innv. mål). hulmål gjelder ovn med innbyggingsramme.

16


RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Norsk

Minsteavstand til brennbart materiale 1200mm

B - Avstand til brennbart gulv foran ovn.

300mm

C - Avstand til brennbart gulv ved siden av ovn.

150mm

E - Avstand til brennbart sidevegg

350mm

G - Avstand til gulv

475mm

H - Avstand til tak

1182mm

C

C

A

B

50

A

A - Møbleringsavstand

E Minsteavstand til brannmur 200mm

P - Utstrekning av brannmur forover

600mm

ď&#x20AC;&#x201A;

O - Avstand til brannmur ved siden av ovn.

ď&#x20AC;

17

50


RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Norsk

Fri høyde over brennkammer på min. 512,5 mm.

H

Minsteavstand fra oversiden av topplaten til brennbart tak 250 mm

194mm

256mm

For at få mest mulig ut av ovnen din, og best mulig føre den varme luften ut av konveksjonsristene, plasseres ristene rett under den ikke-brennbare topplaten. OBS! Den isolerende delen av pipa må gå helt ned til røykstussen.

G

innfyringsdør

18


Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Konveksjonsluft Det er et minimums krav til konveksjonsluft-arealet. Dette arealet må overholdes pga. fare for overoppheting, og pga. avstand til brennbart materiale. Sørg for at ovnen kan trekke inn konveksjonsluft under ovnen. Og lede den ut igjen over ovnen. Ved innbygging i en komplett ikke-brennbar konstruksjon er det ingen krav til konveksjonsluft-areal, men det anbefales å overføre arealet fra innbygging i panel fordi muren kan sprekke ved for høye temperaturer.

Arealet for konveksjonsluft over ovn, ved innbygging i panel. Må være minst 1050 cm² arealet kan fordeles på flere åpninger.

Arealet for konveksjonsluft under ovn, ved innbygging i panel. Må være minst 525 cm² arealet kan fordeles på flere åpninger.

19


Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Air-system Ved montering av Air-system sikres det at luftreguleringssystemet får frisk luft utenfra. For å sikre at Air-systemet fungerer, må man byggteknisk sørge for at det ikke kan oppstå undertrykk i boligen. Hvis det er installert konveksjonsrister, må de ikke tildekkes. Air-tilkoblingen (tilbehør) kan monteres under ovnen.

150 mm fleksslange (metall)

Ved Ovnen er testet iht. DS/EN 13229:2001, DS/EN 13229:2001/A1:2003, DS/EN 13229:2001/A2:2004 og NS 3058/3059 for fyring med kløvet, tørr bjørk, og godkjent for løvtre/bartre. Veden må ha et vanninnhold på 15-20 % og en maks. lengde på ca. 30 cm. Det gir både sotdannelse, forurensning og dårlig fyringsøkonomi å fyre med våt ved. Nyfelte trær inneholder ca. 60-70 % vann, og er fullstendig uegnet å fyre med. Man må beregne at nyfelte trær må ligge stablet til tørking i 2 år. Stokker med en diameter på mer end 100 mm bør klyves. Uansett størrelse bør veden alltid klyves for å ha minst én overflate uten bark. Det er ikke tillatt å brenne lakkert, laminert, impregnert tre, tre med kunststoffbelegg, malt avfallstre, sponplater, kryssfiner, husholdningsavfall, papirbriketter og kull, fordi dette ved brenning utvikler illeluktende røyk som kan være giftig. Ved brenning av ovenstående og ved større fyringsmengder enn anbefalt, belastes ovnen med en større varmemengde, og det medfører høyere temperatur i pipa og lavere virkningsgrad. Dermed kan ovnen og pipa bli skadet og garantien bortfalle.

20


Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Vedens brennverdi henger nøye sammen med vedens fuktighet. Fuktig ved har lav brennverdi. Jo mer vann veden inneholder - desto mer energi brukes det på å få det til å fordampe, og denne energien går tapt.

BRUK KUN ANBEFALT BRENSEL

Tabellen nedenfor viser brennverdien i forskjellige tresorter som har vært lagret i 2 år og har en restfuktighet på 15-17 %. Tresort Kg tørr ved pr. m3 I forhold til bøk/eik Agnbøk 640 110% Bøk og eik 580 100% Ask 570 98 % Lønn 540 93 % Bjørk 510 88 % Fjellfuru 480 83% Gran 390 67 % Poppel 380 65 % 1 kg ved gir samme varmeenergi uansett tresort. 1 kg bøk fyller litt mindre enn 1 kg gran.

Tørking og lagring Ved trenger tid til å tørke. En korrekt lufttørking tar ca. 2 år. Her følger noen tips: • Oppbevar veden saget, kløvet og stablet på et luftig, solrikt sted beskyttet mot regn (sydsiden av huset er spesielt velegnet). • Oppbevar vedstablene med en håndsbredd avstand, det sikrer at den luften som strømmer gjennom tar med seg fuktigheten ut. • Unngå å dekke vedstablene med plast, fordi det hindrer fuktigheten i å slippe ut. • Det er smart å bære inn veden 2-3 dager før den skal brukes.

Regulering av forbrenningsluft Alle RAIS/attika ovner er utstyrt med ett-greps betjeningshåndtak til regulering av spjeldet. Ovnens individuelle regulering ser du i illustrasjonene forrest i veiledningen. Primærluft er den forbrenningsluften som tilføres den primære forbrenningssonen i bunnen av brennkammeret, dvs. vedens glødelag. Denne luften, som er kald, brukes kun i opptenningsfasen. Sekundærluft er den luften som tilføres i gassforbrenningssonen, dvs. luft som medvirker til forbrenning av pyrolysegassene (forvarmet luft som brukes til ruteskyll og forbrenning). Denne luften trekkes inn gjennom spjeldet og forvarmes via kanaler i siden/ryggen på ovnen og sendes ut som varm skylleluft til ruten. Denne varme luften skyller ned langs glasset og holder det fritt for sot.

21


Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Tertiærluften bakerst i brennkammeret øverst (hullrad) sikrer forbrenning av de uforbrente røykgassene/partiklene før de føres opp i pipa. Ved innstilling mellom posisjon 1 og 2 (se neste avsnitt) sikres optimal utnyttelse av energiinnholdet i veden fordi det da er oksygen til forbrenningen og brenning av pyrolysegassene. Når flammene er klare og gule er spjeldet innstilt riktig. Å finne den riktige posisjonen krever litt erfaring, og det får man ved regelmessig bruk av ovnen. Vi fraråder å stenge spjeldet helt når man synes det blir for varmt. For liten lufttilførsel gir dårlig forbrenning, og det kan gi mye og farlige røykgasser, utslipp og dårlig virkningsgrad. Det betyr at det kommer mørk røyk fra pipa og at vedens brennverdi ikke utnyttes optimalt.

Ventilasjon Det må ikke være et utsugingsanlegg/avtrekksvifte (kjøkken) i samme rom som ovnen, fordi dette kan medføre at ovnen avgir røykgasser inn i lokalet. Ovnen har behov for permanent og tilstrekkelig tilførsel av luft for å kunne fungere sikkert og effektivt. Det kan installeres permanent lufttilførsel i rommet til ovnens forbrenningsluft (se avsnitt om Air-system). Denne lufttilførselen bør under ingen omstendigheter være lukket når ovnen er i bruk.

Bruk av peisovn Innstilling av spjeld - det er 3 innstillinger på spjeldet Se illustrasjoner forrest i veiledningen.

Posisjon 1 Skyv håndtaket helt til venstre. Luftspjeldet er lukket, og det betyr minimal lufttilførsel. Denne innstilling må unngås under drift. Se advarsel etter neste avsnitt.

Posisjon 2 Skyv håndtaket til høyre til 1. hakk (midtre posisjon). Denne posisjonen gir kun sekundærluft. Ved normal forbrenning innstilles håndtaket mellom posisjon 1 og 2. Når flammene er klare og gule er spjeldet innstillet riktig - dvs. det oppnås langsom/ optimal forbrenning.

Posisjon 3 Skyv håndtaket helt til høyre. Luftspjeldet er helt åpent og gir full oppstartluft (primær) og full sekundærluft. Denne posisjon er til opptenningsfasen og påfyll og brukes ikke ved normal drift.

22


Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Førstegangsopptenning En forsiktig start lønner seg. Start med et lite bål, slik at peisovnen kan vennes til den høye temperaturen. Dette gir den beste starten og eventuelle skader unngås. Vær oppmerksom på at det kan komme en eiendommelig lukt og røykutvikling fra ovnens overflate ved første opptenning. Det er fordi lakken og materialet må herde, men lukten forsvinner raskt - sørg for kraftig utlufting, gjerne gjennomtrekk. Under denne prosessen må du være nøye med å berøre de synlige flater/glass (svært varme!). Det anbefales at du jevnlig åpner og lukker døren for å forhindre at pakningen i døren klebes fast. Dessuten kan ovnen under oppvarming og nedkjøling gi såkalte “tikkelyder”, dette skylles de store temperaturforskjellene materialet utsettes for. Bruk aldri noen form for flytende brennstoff til opptenning eller for å holde ilden ved like. Man risikerer eksplosjon. Når ovnen har stått ubrukt i en tid, bruk da samme fremgangsmåte som ved førstegangsopptenning.

Opptenning og påfylling OBS!

Hvis airsystem er tilkoblet må ventilen være åpen. ”Top-Down”-opptenning (se bilder forrest i veiledningen). • Døren åpnes helt til den er låst i åpen stilling. • Start med å legge i ca. 1kg ved - f.eks. 2 stk. kløvet v vedkubbe - (bilde 1) i bunnen av brennkammeret. Legg i ca. 1,2 kg tørr ved (bilde 2), kløvet til pinneved, løst oppå, samt 2-3 opptenningsbriketter eller lignende. • Bålet tennes (bilde 3+4). • Sett spjeldet i pos. 3 (i ca. 15 min.), deretter i pos. 2. • Lukk døren helt og løft i dørhåndtaket (luftåpning på 1-2 cm). • Når ilden har fått godt tak i opptenningspinnene lukkes døren helt (bilde 5) (etter ca. 3-10 min, avhengig av trekkforholdene i pipa). • Når de siste flammene er slukket og det er et fint lag med glør (bilde 6), kan det legges i 3-4 kubber - ca. 2-2½ kg ved (bilde 7). • Døren lukkes helt igjen. • Hvis det er nødvendig, sett spjeldhåndtaket i posisjon 3 (helt til høyre) i 2-5 min for å få "fart" på ilden (bilde 8). • Deretter settes spjeldet mellom pos. 1 og pos. 2 ( se ‘Innstilling av spjeldet’).

23


RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Norsk

OBS! Dersom ilden har brent for langt ned (for lite glødelag), kan det ta lengere tid å få ilden i gang igjen. Det anbefales å bruke små stykker med opptenningsved for å tenne bålet. Når det fyres bør røyken som kommer ut av pipa være nesten usynlig, den skal bare skimtes som "flimmer" i luften. Når det legges på mer ved, skal døren åpnes forsiktig for å unngå røykutslag. Legg aldri på ved mens det fortsatt er synlige flammer i ovnen. RAIS anbefaler at man legger på 2-4 vedkubber - ca. 1½ - 2½ kg - i løpet av 49 minutter (intermitterende drift).

OBS! Hold ovnen under skjerpet oppsyn under opptenning. Hold døren lukket under drift. Vær forsiktig, fordi alle utvendige flater blir veldig varme under drift.

Kontroll Tegn på at peisovnen fyrer korrekt: • asken er hvit • veggene i brennkammeret er frie for sot Konklusjon:

veden er tilstrekkelig tørr

24


Advarsel

Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der uforbrændte røggasser. Hvis veden kan bare antændes ulmer eller ryker, og det tilføresDet for lite luft, utvikles det på uforbrente Røggas og kan give skader materiel Røggas kan antændes og eksplodere. eksplodere. Det kan give skader på materiel og og ii røykgasser. værste kan faldantenne på personer. personer. værste fald på Røykgass og eksplodere. Det kan skade materialet og i verste fall føre til Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der Advarsel!! uforbrændte røggasser.

personskade. Luk aldrig helt når Steng helt når det tennes opptændes i ovnen. Luk aldri aldriglufttilførselen helt for for lufttilførslen, lufttilførslen, når der der tændes

op op ii ovnen. ovnen.

Bildeeksempler

Hvis der der kun kun er er få få gløder gløder tilbage, tilbage, Hvis skal der der tændes tændes op op forfra. forfra. Hvis Hvis man man skal Hvislægger det bare en noen få glør bålet bare brænde på tændes bare igjenlægger brænde på tændes bålet ikke, derimod udvikles der uforbrændte ikke, derimod uforbrændte må det tennesudvikles opp frader begynrøggasser. nelsen av. røggasser. Hvis man bare legger på ved, tennes ikke ilden, derimot utvikles det uforbrente røykgasser.

Her er er der på på et for Her derlagt lagtved træ et lite for lille lille gløHer er der påfor et for glødelag, oglagt det træ tilføres lite luft - glødelag, og der der tilføres for for lidt lidt luft luft -- røgrøgrøykutvikling begynner. delag, og tilføres udvikling begynder. udvikling begynder.

Undgå meget meget kraftig kraftig røgudvikling røgudvikling -Undgå Unngå kraftig røykutvikling fare for røggaseksplosion. fare farefor forrøggaseksplosion. røykgasseksplosjon. Ved meget veldig kraftig røykutvikling, åpne åbn Ved kraftig røgudvikling, Ved meget kraftig røgudvikling, åbn luftspjeldet helt og sett eventuelt døren luftspjældet helt, samt eventuel låge luftspjældet helt, samt eventuel låge på klem eller tenn opp på nytt. på klem klem eller eller tænd tænd op op forfra. forfra. på

25


Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Rengjøring og pleie Peisovn og pipe må kontrolleres av feier 1 gang i året. Ved rengjøring og pleie må ovnen være kald. Er glasset tilsotet: • Rengjør glasset regelmessig og kun når ovnen er kald, ellers brennes soten fast. • Fukt et stykke papir eller avis, dypp det i asken og gni på det tilsotede glasset. • Gni etter med et stykke papir slik at glasset blir rent. • Alternativt brukes glassrens, som kan kjøpes hos din RAIS-forhandler. Utvendig rengjøring gjøres med en tørr myk klut eller en myk børste. Før en ny fyringssesong må pipa og røykgassforbindelsesstykket alltid kontrolleres for blokkering. Etterse ovnen utvendig og innvendig for skader, spesielt pakninger og de varmeisolerende platene (vermikulitt).

Vedlikehold/reservedeler Bevegelige deler slites raskere ned ved hyppig bruk. Dørpakninger er også slitedeler. Det må kun benyttes originale reservedeler. Etter endt varmeperiode anbefaler vi at det forhandleren utfører service på ovnen.

Brennkammerforing Foringen i brennkammeret beskytter peisovnens skrog mot varmen fra ilden. De store temperatursvingningene kan forårsake riper i foringens plater, noe som ikke påvirker peisovnens funksjonsdyktighet. De skal først skiftes ut når de etter mange års bruk begynner å smuldre opp. Foringens plater er kun lagt eller satt inn i peisovnen, og kan dermed uten problemer skiftes ut av deg eller din forhandler.

Bevegelige deler Dørhengsler og dørlåsen må smøres etter behov. Vi anbefaler at det kun benyttes vår smørespray, fordi bruk av andre produkter kan føre til dannelse av lukt og restprodukter. Kontakt din forhandler for å få smøremidlet.

26


Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Rengjøring av glasset i døren - VISIO 2-1 Døren låses i posisjon før den rengjøres. Bruk spesialnøkkelen som leveres med ovnen, og drei låsen som er plassert over døren.

Trykk lett på håndtaket så døren faller ut

Etter rengjøring lukkes døren, og låsen dreies tilbake.

27


Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Rengjøring av brennkammer Asken skrapes/skuffes ned i risten i midten av ovnen. Askebakken under risten kan tas ut og tømmes i en ikke-brennbar beholder inntil den er avkjølt. Asken kan kastes i det vanlige restavfallet.

HUSK!

• Tøm aldri brennkammeret helt for aske • Bålet brenner best med et askelag på ca. 20 mm.

28


Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Rengjøring av røykveier For å få adgang til røykveien fjernes de 6 røykvendeplatene av i vermikulitt og de 2 røyksjikanene laget av stålplater.

Røykvender i stål

Røykvender i vermikulitt

Fjern skitt og støv, og sett delene på plass i omvendt rekkefølge.

OBS!

Vær forsiktig når du setter røykvendeplaten og røykskjoldet tilbake på plass.

29


Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Driftsforstyrrelser Røykutslag fra dør

Kan skyldes for dårlig trekk i pipa <12Pa • kontroller om røykrøret eller pipa er tilstoppet • kontroller om kjøkkenviften står på, slå i så fall av kjøkkenviften og åpne et vindu eller en dør i nærheten av ovnen i en kort periode.

Sot på glasset

Kan skyldes at • veden er for våt. • at spjeldet er regulert for langt ned Sørg for at ovnen varmes ordentlig opp under opptenning før døren lukkes

Ovnen brenner for kraftig

Kan skyldes • utetthet ved dørpakning • for kraftig trekk i pipa >22 Pa, reguleringsspjeld bør monteres.

Ovnen brenner for dårlig

Kan skyldes • for lite ved • for liten lufttilførsel til romventilasjonen • manglende rensning av røykveier • utett pipe • utetthet mellom pipe og røykrør

Redusert trekk i pipa

Kan skyldes • at temperaturforskjellen er for liten, f. eks. ved dårlig isolert pipe • utetemperaturen er høy, f. eks. om sommeren • det er vindstille • pipa er for lav og i le • falsk luft i pipa • pipe og røykrør tilstoppet • huset er for tett (manglende tilførsel av frisk luft). • negativ røyktrekk (dårlig trekkforhold) Ved kald pipe eller vanskelige værforhold kan det kompenseres med å gi ovnen mer lufttilførsel enn normalt. Ved vedvarende driftsforstyrrelser anbefales det å kontakte din RAIS-forhandler eller feieren.

30


Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

ADVARSEL!

Brukes det feil eller for fuktig ved, kan det føre til overdreven sotdannelse i pipa og evt. pipebrann. • Hvis dette skjer, steng all lufttilførsel til peisovnen. Hvis det er installert en ventil ifm. en airtilkobling utenfra, må denne også stenges. • tilkall brannvesenet • bruk aldri vann til slukking! • deretter må du kontakte feiervesenet for kontroll av ovnen og pipa.

VIKTIG!

• for å oppnå sikker forbrenning må det være klare gule flammer eller klare glør • veden må ikke ligge og “ulme”.

Hvis veden bare ulmer eller ryker, og det tilføres for lite luft, utvikles det uforbrente røykgasser. Røykgass kan antenne og eksplodere. Det kan skade materialet og i verste fall føre til personskade.

Lukk aldri lufttilførselen helt når det tennes opp i ovnen.

31


RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Norsk

Ombygging til selvlukkende dør før ovnen bygges inn. døren gjøres selvlukkende ved å demontere litt av dørens motvekt. På VISIO 1 & 3 må motvekten endres i begge sider. 1. Fjern transportsikringen og strammeskruene på tildekningen av motvekten Transportsikring.

2. Fjern tildekningen av motvekten ved å trekke den opp.

Tildekningen av motvekt.

3. Løsne sikringsringen (unbrako 2,5 mm). Fjern det nødvendige antallet motvekter slik at døren lukker langsomt og med konstant hastighet, kontroller funksjonen.

Motvekter Sikringsring 4. Stram sikringsringen (unbrako 2,5 mm)

Sikringsring

5. Monter tildekningen av motvekten og strammeskruen(e).

Tildekningen av motvekt.

32


RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Norsk

Ombygning til selvlukkende dør etter ovnen er bygget inn. døren gjøres selvlukkende ved å demontere litt av dørens motvekt. På VISIO 1 & 3 må motvekten endres i begge sider. 1. Fjern skamolplaten på siden.

2. Fjern dekselet.

Deksel.

3. Løsne sikringsringen (unbrako 2,5 mm). Fjern det nødvendige antallet motvekter slik at døren lukker langsomt og med konstant hastighet, kontroller funksjonen. Sikringsring. Motvekter.

4. Stram sikringsringen (unbrako 2,5 mm).

Sikringsring.

5. Sett på plass dekselet og skamolplaten på siden igjen.

Deksel.

33


RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Norsk

Tilbehør Airkit nr. 31 lufttilførsel via gulv 00065173190

Konveksjonsrist - front

Konveksjonsrist - side

511480470 - hvit 511480490 - sort

836480470 - hvit 836480490 - sort

511480870 - hvit 511480890 - sort

836480870 - hvit 836480890 - sort

511480470 511480490

511480870 511480890

836480470 836480490

836480870 836480890

34


RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

Norsk

Reservedeler VISIO 2-1 Hvis det benyttes andre reservedeler enn anbefalt av RAIS, bortfaller garantien Alle utskiftbare deler kan kjøpes som reservedeler hos din RAIS-forhandler. Se reservedelstegningen (foran i veiledningen).

Pos.

35

Beskrivelse.

1

Håndtak for spjeld - komplett

2

Spjeld - komplett

3

Dørhåndtak

4

Kaldt håndtak - komplett

5

Glasslister innfyringsdør - Malte

6

Glasslister innfyringsdør - Rustfrie

7

Utvendig glass i dør

8

Innvendig glass i dør

9

Glasslister fast dør - Malte

10

Glasslister fast dør - Rustfrie

11

Utvendig glass i fast dør

12

Innvendig glass i fast dør

13

Sjamotte Visio 2-1

14

sperreplate

15

Veggskamol Visio 2-1

16

Røyksjikane - øvre

17

Røyksjikane - nedre


Norsk

RAIS/attika - Brukerveiledning til VISIO 2-1

36


37


BRUGERMANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL M A N U E L D ’ U T I L I S AT E U R BRUKERVEILEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GEBRUIKERSHANDLEIDING

VISIO 2-1


ELDA MILJÖVÄNLIGT!

5 miljövänliga råd för att elda klokt - sunt förnuft både för miljön og plånboken.

1. Effektiv tänding. Använd tunna träbitar/flisor (gran) och lämpligt tändblock, t.ex. paraffinerat sågspån. Öppna luftspjället och tilför rikligt med luft, så att gaserna från den uppvärmda veden förbränns snabbt. 2. Elda bara med lite ved åt gången - detta ger den bästa förbränningen. Kom ihåg att det behövs rikligt med luft varje gång du lägger på ny ved i kaminen. 3. När lågorna lagt sig ska luftspjällen justeras så att lufttillförseln minskar. 4. När det bara återstår glödande träkol kan lufttillförseln dras ner ytterligare, så att värmebehovet optimeras. Med lägre lufttillförsel kommer träkolet att brinna långsammare, och värmeförlusterna genom skorstenen minskas. 5. Använd bara torr ved d.v.s. ved med en fukthalt på 15-20%.

Elstadsglas kan inte ätervinnas. Glaset måste kasseras tillsammans med restavfall från keramik och porslin. Eldfast glas har en högre smälttemperatur, och kan därför inte återanvändas. Når du ser till att eldfast glas inte hamnar tillsammans med återvinningen av glas, är det ett viktigt bidrag till miljön.

Med reservation för tryckfel.

ÅTERVINNING Ugnen är packad i förpackning som är återvinningsbara. Detta måste kasseras i enlighet med nationella regler om avfallshantering.


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

VISIO 2-1

Revision : 6 Datum : 05-02-2020

INLEDNING��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 GARANTI������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9 TRANSPORTSÄKRING.................................................................................................................. 9 SPECIFIKATIONER���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 AVSTÅND/MÅTT����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11 KONVEKTION��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 INSTALLATION�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 VAL AV MATERIAL VID INBYGGNAD.......................................................................................... 14 SKORSTEN�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 INBYGGNADSMÅTT.................................................................................................................. 15 DAGERMÅTT............................................................................................................................. 16 MINIMUM AVSTÅND TILL BRÄNNBART MATERIAL..................................................................... 17 KONVEKTIONSLUFT................................................................................................................... 19 AIR-SYSTEM����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 VED������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 20 TORKA OCH FÖRVARA������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21 JUSTERING AV FÖRBRÄNNINGSLUFT����������������������������������������������������������������������������������������� 21 VENTILATION���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 ANVÄNDA BRASKAMIN����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 FÖRSTA BRASAN���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 TÄNDA BRASA OCH PÅFYLLNING AV VED�������������������������������������������������������������������������������� 23 KONTROLL������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24 VARNING................................................................................................................................... 25 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL������������������������������������������������������������������������������������������������� 26 UNDERHÅLL/RESERVDELAR....................................................................................................... 26 RENGÖRING AV LUCKANS GLAS............................................................................................... 27 RENGÖRING AV BRÄNNKAMMARE������������������������������������������������������������������������������������������ 28 SOTNING AV RÖKKANALER������������������������������������������������������������������������������������������������������ 29 DRIFTSTÖRNINGAR������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 Ombyggnad till självstängande lucka......................................................................................... 32 TILLBEHÖR�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34 RESERVDELAR........................................................................................................................... 35 TESTCERTIFIKAT NS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 36 TESTCERTIFIKAT DIN +�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37

7


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Inledning Gratulerar till din nya braskamin från RAIS/attika. En RAIS/attika kamin är mer än bara en värmekälla, den är även ett uttryck för att du värdesätter design och hög kvalitet i ditt hem. För att få ut mesta möjliga nytta och nöje av kaminen är det viktigt att du läser igenom bruksanvisningen noggrant innan du installerar och börjar använda kaminen. Vid kontakter med oss angående garantin eller andra frågor om kaminen är det viktigt att du kan uppge kaminens serienummer. Vi rekommenderar därför att du skriver in detta nummer i schemat nedan. Du hittar serienumret längst ner på kaminen..

Datum: Återförsäljare:

8


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Garanti RAIS/attika braskaminer kontrolleras i flera omgångar avseende säkerhet samt kvalitet på material och bearbetning. Garantin gäller samtliga modeller och garantiperioden inleds det datum då kaminen installeras. Garantin omfattar: • dokumenterade funktionsfel på grund av felaktig bearbetning • dokumenterade materialfel Garantin omfattar inte: • packningar i luckor och glas • keramikglas • beklädnad i brännkammaren • ytstrukturens utseende eller naturstenens textur • de rostfria stålytornas utseende och färgförändringar samt patina • expansionsljud Garantin bortfaller i händelse av: • skador på grund av övereldning • skador på grund av yttre påverkan och användning av olämpliga bränslen • underlåtenhet att följa lagstadgade eller rekommenderade installationsanvisningar, samt i händelse av egna ändringar på braskaminen. • bristande service och underhåll Vid händelse av skada ombeds du kontakta din återförsäljare. I händelse av garantianspråk avgör vi på vilket sätt skadan ska åtgärdas. I händelse av reparation säkerställer vi att reparationen utförs på ett yrkesmässigt korrekt och professionellt sätt. Vid garantikrav på efterlevererade eller reparerade delar hänvisar vi till gällande lagstiftning/förordningar, nationellt/inom EU, med hänsyn till förnyade garantiperioder Aktuella garantivillkor kan erhållas från RAIS A/S.

Transportsäkring Innan kaminen installeras ska transportsäkringen avlägsnas. Den består av två skruvar, en på varje sida av kaminen.

9


RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Svensk

VISIO 2-1 är en insats med höj- och sänkbar lucka.

Specifikationer DTI ref.: 300-ELAB-2241-EN / 300-ELAB2241-NS / 300-ELAB-2241 / 300-ELAB2241- DIN+

225 VISIO 2-1 NS

226 VISIO 2-1 DIN +

Nominell effekt (kW):

5,8

8,6

Min./Max. Effekt (kW):

5,0-5,8

7,5-8,6

Uppvärmningsyta (m ):

100

150

Kaminens bredd/djup/höjd (mm):

962-552*-1480

962-552*-1480

Brännkammarens bredd/djup/höjd (mm):

694-222-210*

694-222-210*

Rekommenderad mängd trä vid påfyllning (kg): (Fördelat på 2-4 st vedträn à ca. 30 cm)

2,1

2,25

Min. Rökdrag (Pascal):

-12

-12

Vikt (kg):

235

235

79

80

0,2203

0,071

95

99

3,47

-

Dammätning enligt Din+ (mg/Nm³):

26

24

Rökgasflöde (g/s):

6,7

7,7

Rökgastemperatur (°C):

207

256

Rökgastemperatur (°C) vid rökstos

248°

307°

ja

ja

2

Verkningsgrad (%): CO-utsläpp vid 13% O2 (%) NOx-utsläpp vid 13% O2 (mg/Nm³): Patikelutsläpp enligt NS3058/3059 (g/ kg):

Intermittent drift:

*inklusive ram *MAX LOAD

DTI Danish Technological Institute Teknologiparken Kongsvang Allé 29, DK-8000 Aarhus C Danmark www.dti.dk Telefon: +45 72 20 20 00 Fax: +45 72 20 10 19

*inklusive ram *MAX LOAD

10


RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Svensk

Avstånd/Mått. Observera att rökstosen kan vridas steglöst.

443,5

467

442,6

467

11

1480

Visio 2-1 05-02-2020

478

781

788

478

87

552

443

467

59

479,5

962

479,5

I: Avstånd från golv till rökutgång ovansida K: Avstånd från baksida till luftintag i botten (Air-System) N: Avstånd från sida till luftintag i botten (Air-System)


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Konvektion RAIS/attika kaminer är konvektionskaminer. Konvektion innebär att det uppstår en luftcirkulation så att värmen fördelas mer jämnt i rummet. Den kalla luften sugs in via kaminens botten och fortsätter upp längs med kaminens brännkammare så att luften värms upp. Den uppvärmda luften strömmar ut längs sidorna och längst upp och säkerställer därmed cirkulation av varm luft i rummet Observera att alla utvändiga ytor blir varma under användning – var därför mycket försiktig. Utnyttja insatsen optimalt. Genom att montera varmluftsstos och flexslangar (el. likn.) på kaminens ovansida är det möjligt att “flytta” värmen till andra rum. Man ska ta stälning till placering på konvektionssystemets in- och utgångshål. Man ska säkerställa att kraven gällande ytor följs och att hålen inte blockeras utifrån. Det kan förekomma missfärgningar på väggen ovanför kaminens luckor och konvektionssystemets utgångshål. Detta beror på uppstigande varm luft. RAIS påtar sig inget ansvar för inbyggnad eller följdskador av inbyggnad.

12


RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Svensk

Installation Det är viktigt att kaminen installeras korrekt, både vad gäller miljö och säkerhet. Vid installation av kaminen ska alla lokala regler och föreskrifter följas, inklusive de som hänvisar till nationella och europeiska standarder. Lokala myndigheter samt sotare bör kontaktas före installation. Kaminen får endast installeras av en auktoriserad/behörig RAIS återförsäljare/montör, i annat fall bortfaller garantin. Det får inte utföras obehöriga ändringar på kaminen.

OBSERVERA!

Innan braskaminen får tas i bruk ska installationen anmälas till lokal sotare. Det ska god tillförsel av frisk luft i rummet där kaminen installeras för att säkerställa en tillfredsställande förbränning. Observera att eventuell mekanisk ventilation som t. ex. en fläkt kan minska lufttillförseln. Eventuella luftgaller ska placeras så att lufttillförseln inte blockeras. Alternativt kan kaminen förses med frisk luft utifrån via en flexslang som monteras på på spjället (se avsnittet “‘Airsystem”). Kaminen har en luftförbrukning på 10-25 m³/t. Golvkonstruktionen ska kunna bära den samlade vikten av braskamin samt eventuell skorsten. Om befintlig konstruktion inte uppfyller detta villkor ska lämpliga åtgärder vidtas (t.ex. en skiva som fördelar belastningen). Konsultera fackman för rådgivning. Kaminen placeras på icke brännbart material. Kaminen ska placeras på säkert avstånd från brännbart material. Det ska säkerställas att det inte placeras brännbara föremål (t.ex. möbler) närmare än de avstånd som angetts i kommande avsnitt gällande placering (risk för brand). Om kaminen installeras på ett brännbart golv, ska storleken på det icke brännbara underlaget under kaminen överensstämma med nationella/lokala föreskrifter. När du väljer var du vill placera din RAIS/attika braskamin, bör du tänka på värmefördelningen till övriga rum. Då får du ut mesta möjliga nytta av din kamin. Se märkplåten på braskaminen. Vid mottagande ska kaminen kontrolleras för att hitta ev. defekter.

OBS!! Kaminen får endast installeras av behörig/kvalificerad RAIS-återförsäljare/montör. Se www.rais.com för översikt över återförsäljare. 13


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Val av material vid inbyggnad Paneler/tegelsten med ett isoleringsvärde större än 0,03 m2xK/W ska väljas som icke brännbart material. Isolering beräknas genom väggens tjocklek (i m) dividerat med väggens lambda-värde. Konsultera installatören/sotaren om du har frågor. Under testet installerades kaminen i ett hölje av icke brännbara byggskivor 50 mm Kalciumsilikat (Super Isol).

Skorsten Skorstenen är drivkraften för att braskaminen ska fungera. Kom ihåg att inte ens världens bästa braskamin inte fungerar optimalt om det inte finns tillräckligt och korrekt drag i skorstenen. Skorstenen ska vara så hög att draget är tillfredsställande -14 till -18 pascal. Om man inte uppnår det drag i skorstenen som rekommenderas kan man uppleva problem med att det tränger ut rök genom luckan när man eldar. RAIS rekommenderar att skorstenen anpassas till rökstosen. Skorstenens längd, beräknad från braskaminens ovansida, bör inte vara kortare än 3 meter och bör sträcka sig minst 80 cm över takåsen. Om skorstenen placeras på en av husets sidor bör skorstenen aldrig vara lägre än takåsen eller takets högsta punkt. Observera att det ofta finns nationella och lokala föreskrifter gällande hus med halmtak. Uppmärksamma även hur det förhåller sig med draget om skorstenen har 2 kanaler. Kaminen lämpar sig för anslutning med samlingskanal för rökgas, men vi rekommenderar att anslutningarna placeras med en höjdskillnad på minst 250 mm. Kaminen levereras med en rökstos på 200 mm i diameter. KAminen är gokänd med en 180 mm rökstos (tillbehör), som kan eftermonteras.

OBSERVERA! Om draget i skorstenen är för stort rekommenderas att förse skorstenen eller rökröret med ett justeringsspjäll. Om detta monteras ska man säkerställa en fri genomströmningsyta på minst 20 cm² när justeringsspjället är stängt. För stort drag bidrar till att energin i veden inte utnyttjas på ett optimalt sätt. Om du känner dig tveksam gällande skorstenens skick ska du alltid kontakta en sotare. Kom ihåg att skorstenens renslucka ska vara åtkomlig omskorstenen har en sådan. Säkerställ att det är möjligt att komma åt att rengöra eldstad, rökstos och rökrör.

14


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Inbyggnadsmått för VISIO 2-1 Gäller vid inbyggnad i icke brännbara paneler (t.ex. 50 mm Super Isol), eller i stenmur. Om andra material används ska de ha samma eller bättre egenskaper än 50 mm superisol. För att uppnå nödvändiga avstånd mellan kamin och paneler/murverk ska invändiga mått i kassetten vara minst 450 mm X 1060 mm. Om detta inte uppfylls får den utvändiga sidan av kassetten ligga an mot en brännbar vägg. Det ska finnas en toppskiva i höljet där det är minst 1800 mm invändigt från golv till undersidan av toppskivan. En spisinsats för aldrig byggas in för trångt eftersom stål utvidgas av värme.

15


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Hålets mått på sidan med hög/sänkbar lucka (höjd x bredd) min. 443,5 mm x 781 mm (inv. mått). Hålets mått avser kamin med inbyggnadsram.

Hålets mått på sidan med fast lucka (höjd x bredd) min. 443,5 mm x 788 mm (inv. mått). Hålets mått avser kamin med inbyggnadsram.

16


RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Svensk

Minimum avstånd till brännbart material 1200 mm

B - Avstånd till brännbart material golv framför kamin.

300 mm

C - Avstånd till brännbart material golv bredvid kamin.

150 mm

E - Avstånd till brännbart material sidovägg

350 mm

G - Avstånd till Golv

475 mm

H - Avstånd till Innertak

1182 mm

C

C

A

B

50

A

A - Möbleringsavstånd

E Minsta avstånd till brandvägg 200 mm

P - Avstånd till brandvägg framåt

600 mm

O - Avstånd till brandvägg bredvid kaminen.

17

50


RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Svensk

Fri höjd över brännkammare min. 512,5 mm.

H

Minsta avstånd från toppskivans ovansida till brännbart innertak 250 mm

194 mm

256 mm

För att utnyttja din kamin på bästa sätt och på bästa sätt leda den varma luften ut genom konvektionsgallren, placeras gallren precis under den icke brännbara toppskivan. OBS! Den Isolerade delen av skorstenen ska gå ända ner till stosen.

G

påfyllningslucka

18


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Konvektionsluft Det finns särskilda minikrav beträffande ytan för konvektionsluft. Denna yta ska uppfyllas för att undvika riskerna föröverhettning och p.g.a. avståndet till brännbart material. Säkerställ att kaminen både kan dra in konvektionsluft underifrån och släppa ud den igen ovanför kaminen. Vid inbyggnad i en konstruktion som är icke brännbar finns det inga krav beträffande ytan för konvektionsluft, men vi rekommenderar att ändå följa rekommendationerna för konvektionsyta vid panelinbyggnad eftersom det kanbildas sprickor i stenmuren.

Yta för konvektionsluft över kaminen vid panelinbyggnad. Ska vara minst 1050 cm² ytan kan fördelas på flera hål.

Yta för konvektionsluft över kaminen vid panelinbyggnad. Ska vara minst 525 cm² ytan kan fördelas på flera hål.

19


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Air-system Vid montering av Air-system säkerställer man att luftjusteringssystemet hämtar frisk luft utifrån. För att säkerställa att Air-systemet fungerar måste man byggnadsmässigt se till så att det inte kan uppstå undertryck i bostaden. Om man har installerat konvektionsgaller får de inte blockeras. Air-anslutningen (tillbehör) kan monteras under kaminen.

150 mm flexslang (metal)

Ved Kaminen är testad i enlighet med EN13240:2001, EN13240:2001/A2:2004 och NS 3058/3059 för förbränning av kluven, torr björkved samt godkänd för lövträd/barrträd. Veden ska ha en fuktighet av 15–20 % och en maxlängd på 30 cm. Att elda med vått trä ger både sotbildning, miljömässiga olägenheter och dålig bränsleekonomi. Nyfällda träd innehåller ca 60-70 % vatten och är direkt olämpliga att elda med. Du ska räkna med att ett nyfällt träd ska stå staplat för att torka i 2 år. Trä med en diameter över 100 mm bör klyvas. Oavsett storlek bör veden alltid ha minst en yta utan bark. Man får aldrig elda med lackat, laminerat eller impregnerat trä, trä med plastbeläggning, målat trä, spånskiva, plywood, hushållsavfall, pappersbriketter eller stenkol då dessa vid förbränning utvecklar illaluktande rök som kan vara giftig. Om man eldar med ovanstående eller med större mängder ved än rekommenderat belastas kaminen med en högre värme, vilket innebär en högre temperatur i skorstenen och en lägre verkningsgrad. Genom detta kan både kamin och skorsten ta skada och garantin bortfaller.

20


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Träets värmevärde hänger ihop med träets fuktighet. Fuktigt trä har lågt värmevärde. Ju mer vatten träet innehåller - desto mer energi går åt för att vattnet ska förångas och denna energi är en förlust.

ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE FASTA BRÄNSLEN

Tabellen nedan visar bränslevärdet för olika träslag som har lagrats i 2 år och har en restfuktighet på 15-17 %. Träslag Kg torrt trä per m3 Jämfört med bok/ek Avenbok 640 110% Bok och ek 580 100% Ask 570 98% Lönn 540 93% Björk 510 88% Bergtall 480 83% Gran 390 67% Poppel 380 65% 1 kg trä ger samma värmeenergi oavsett träslag. 1 kg bok upptar dock en lägre volym än 1 kg gran.

Torka och förvara Trä behöver tid för att torka. Att lufttorka trä på bästa sätt tar ca 2 år. Här följer några tips: • Förvara sågad, kluven och staplad ved luftigt, soligt och skyddat mot regn (södersidan av huset passar mycket bra för förvaring av ved). • Förvara vedstaplarna med en handbredds mellanrum, det säkerställer att genomströmmande luft kan transportera bort fukten. • Undvik att täcka över veden med plast eftersom plasten stänger in fukten. • Om möjligt är det en fördel att ta in veden 2-3 dagar innan den ska användass.

Justering av förbränningsluft Alla kaminer från RAIS/attika är försedda med ett handtag med enhandsfattning för att justera spjället. Justering av förbränningsluften med handtag visas på illustrationerna längst fram i bruksanvisningen. Primärluften är den förbränningsluft som tillförs den primära förbränningszonen, dvs. glödbädden. Denna luft är kall och används endast när man tänder i kaminen. Sekundärluft är den luft som tillförs i gasförbränningszonen, dvs. luft som bidrar till förbränning av pyrolysgaserna (förvärmd luft som används för att hålla rutan ren och till förbränning). Denna luft sugs in genom spjället och förvärms via sidokanalen och skickas sedan ut som varm luft mot rutan. Denna varma luft sveper ner längs med rutan och håller den ren från sot.

21


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Tertiärluften längst bak och längst upp i brännkammaren (rad med hål) säkrar en förbränning av oförbrända rökgaser/partiklar innan de leds upp i skorsten. Vid justering mellan position 1 och 2 (se nästa avsnitt) säkras en optimal nyttjandegrad av energiinnehållet i veden eftersom det innebär tillräckligt med syre för förbränning och förbränning av pyrolysgaserna. När lågorna är klargula är spjället inställt korrekt. Att hitta rätt position kräver lite fingertoppskänsla, men den brukar komma av sig själv när man använder kaminen regelbundet. Vi avråder från att stänga spjället helt om man tycker att det blir för varmt. För låg lufttillförsel ger en dålig förbränning, som kan ge höga och farliga rökgaser, utsläpp och en dålig verkningsgrad. Det innebär att det kommer mörk rök ur skorstenen och att träets värmevärde inte utnyttjas optimalt.

Ventilation Det får inte finnas ventilationsanläggning/köksfläkt i samma rum som kaminen eftersom detta kan bidra till att kaminen avger rökgaser i rummet. Kaminen behöver konstant och tillräcklig lufttillförsel för att kunna fungera säkert och effektivt. Man kan installera permanent lufttillförsel i rummet för att tillgodose kaminens förbränningsluft (se avsnittet om Air-system). Denna lufttillförsel bör under inga omständigheter stängas under drift.

Använda braskaminen Justering av spjäll - det finns 3 inställningar på spjället Se illustrationer längst fram i bruksanvisningen.

Position 1 Skjut handtaget helt mot vänster. Luftspjället är stängt vilket innebär minimal lufttillförsel. Denna inställning ska undvikas under drift. Se varning efter nästa avsnitt.

Position 2 Skjut handtaget ett steg mot höger (mittenposition). Denna position gerendast sekundärluft. Vid normal förbränning justeras handtaget mellan position 1 och 2. När lågorna är klara och gula är spjället korrekt inställt - dvs. man uppnår en långsam/ optimal förbränning.

Position 3 Skjut handtaget helt mot höger. Luftspjället är helt öppet och ger maximal primär- och sekundärluft. Denna position används vid tändning och påfyllning och används inte under normal drift.

22


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Första brasan En försiktig start lönar sig. Börja med en liten brasa så att braskaminen kan acklimatisera sig till den höga temperaturen. Detta ger bästa möjliga start och eventuella skador kan undvikas. Uppmärksamma att det kan uppstå en märklig men ofarlig lukt- och rökutveckling från kaminens yta första gången du tänder i kaminen. Det beror på att färg och material måste härda, men lukten försvinner snabbt - se till att vädra ordentligt, gärna med korsdrag. Under denna process ska du vara försiktig så att du inte vidrör synliga ytor/glas (mycket varma!), och det rekommenderas att du med jämna mellanrum öppnar och stänger luckan för att förhindra att luckans tätning klibbar fast. Dessutom kan kaminen under uppvärmning och nedkylning avge klickande ljud, dessa beror på de stora temperaturskillnader som materialet utsätts för. Använd aldrig någon form av flytande bränsle för att tända i kaminen eller för att underhålla elden. Det finns risk för explosion. När kaminen har stått oanvänd under en tid bör du använda samma tillvägagångssätt som när man tänder första brasan i kaminen.

Tända brasa och påfyllning OBS!

Om airsystemet är anslutet ska ventilen vara öppen. Tända brasa ”Top-Down” (se foton längst fram i bruksanvisningen). • Öppna luckan så att den är låst i öppet läge. • Börja med att placera ca 1 kg ved - t.ex. 2 st. kluvna vedträn - (foto 1) på brännkammarens botten. Lägg ca 1,2 kg torrt trä kluvet till pinnved ovanpå (foto 2), samt 2-3 tändblock eller liknande. • Tänd brasan (foto 3+4). • Luftspjället justeras till position 3 (i ca 15 min.), sedan position 2. • Stäng luckan helt och lyft sedan i handtaget (luftspalt på 1-2 cm). • När elden har tagit sig stängs luckan helt (foto 5) (efter ca. 3-10 min. - beroende på draget i skorstenen). • När de sista flammorna har slocknat och det återstår en fin glödbädd (foto 6), fyll på med 3-4 st. ved - ca 2-2½ kg (foto 7). • Stäng luckan helt. • Vid behov, placera spjällhandtaget i position 3 (längst ut till höger) i 2-5 min för att elden ska ta sig (foto 8). • Placera sedan spjället mellan pos. 1 och pos. 2 ( se “Justering av spjäll” ).

23


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

OBS! Om elden har brunnit för länge (för liten glödbädd), kan det ta längre tid innan elden tar sig igen. RAIS rekommenderar att använda pinnved för att tända brasan. När man eldar bör röken som kommer ur skorstenen vara nästan osynlig och endast uppfattas som ett ”flimmer” i luften. När man ska fylla på ved ska luckan öppnas försiktigt för att undvika att det ryker in. Fyll aldrig på ved medan det fortfarande brinner med synliga lågor i kaminen. RAIS rekommenderar att man fyller på med 2-4 st. vedträn - ca. 1½ - 2½ kg - inom 49 minuter (intermittent drift).

OBS! Håll kaminen under uppsikt när du tänt brasan och medan elden tar sig. Under användning ska luckan alltid vara stängd. Alla utvändiga ytor blir varma under användning – var därför mycket försiktig.

Kontroll Tecken på att braskaminen eldas på rätt sätt: • askan är vit • väggarna i brännkammaren är fria från sot Slutsats: Veden är tillräckligt torr

24


Advarsel

Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der uforbrændte røggasser. Om veden endast pyr eller ryker om lufttillförseln integive är tillräcklig, det og Røggas kan og eksplodere. Det skader på Røggas kan antændes antændes og och eksplodere. Det kan kan give skaderutvecklas på materiel materiel og ii oförbrända rökgaser. værste fald på personer. personer. værste på Rökgas kanfald antändas och explodera. Detta kan medföra materiella skador och i värsta Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der Varning!! uforbrændte røggasser.

fall även personskador. Stäng helt när du tänder upp tændes i kaminen.op Luk aldrig helt når Luk aldrig aldriglufttillförseln helt for for lufttilførslen, lufttilførslen, når der der tændes op

ii ovnen. ovnen.

Bildexempel

Hvis der der kun kun er er få få gløder gløder tilbage, tilbage, Hvis skal der der tændes tændes op op forfra. forfra. Hvis Hvis man man skal Om lægger det endast finnspå litetændes glöd bålet bare brænde bare kvarlægger brænde på tændes bålet ikke, derimod udvikles der uforbrændte ikke, derimod uforbrændte ska man börjaudvikles om frånder början røggasser. røggasser. Om man endast lägger på ny ved antänds inte veden, istället utvecklas det oförbrända rökgaser.

Här er harder manlagt lagt træ på mer förgløHer på vid et på forenlille lille Her der lagt træ på et for litener glödbädd, samtidigt tillförs inte glødelag, og med der luft tilføres for lidt lidt luft luft -- røgrøgtillräckligt - rökutvecklingen delag, og der tilføres for börjar. udvikling begynder. udvikling begynder.

Undgå meget meget kraftig kraftig røgudvikling røgudvikling -Undgå Undvik mycket kraftig rökutfare for røggaseksplosion. røggaseksplosion. fare for veckling -risk för rökgasexplosion.

Ved meget meget kraftig kraftig røgudvikling, røgudvikling, åbn åbn Ved Vid mycket kraftig rökutveckling, luftspjældet helt, samtställ eventuel låge luftspjældet samt eventuel öppna spjällethelt, helt samt eventuelllåge på klem eller tænd op forfra. lucka på glänt börja med att på klem eller eller tænd opom forfra. tända en ny brasa.

25


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Rengöring och underhåll Braskamin och skorsten ska inspekteras av en sotare 1 gång per år. Vid rengöring, sotning och underhåll ska kaminen vara kall. Sotigt glas: • Rengör glaset regelbundet och endast när kaminen är kall, annars bränns sotet fast. • Fukta en bit hushållspapper eller tidningspapper, doppa det i askan och gnid på det sotiga glaset. • Eftertorka med en bit papper så att glaset blir rent. • Alternativt kan du använda glasrengöring som kan köpas hos din RAIS-återförsäljare. Utvändigt rengörs kaminen med en torr, mjuk trasa eller en mjuk borste. Innan eldningssäsongen ska både skorsten och rökgasanslutning kontrolleras så att de inte är blockerade. Kontrollera om kaminen har utvändiga eller invändiga skador, kontrollera tätningar och värmeisolerande skivor (vermiculit) extra noga.

Underhåll/reservdelar I synnerhet rörliga delar slits ner vid frekvent användning. Även tätningar vid luckor är slitdelar. Endast originalreservdelar får användas. Efter avslutad eldningssäsong rekommenderar vi att återförsäljaren genomför en service.

Brännkammarbeklädnad Brännkammarbeklädnaden skyddar braskaminens stomme mot värmen från elden. De stora temperatursvängningarna kan orsaka sprickor i beklädnadsskivorna, dessa påverkar dock inte braskaminens funktionsduglighet. Skivorna behöver inte bytas ut förrän de efter flera års användning börjar smula sönder. Beklädnadens skivor har endast lagts eller ställts in i braskaminen, och kan därmed enkelt bytas ut av dig själv eller av din återförsäljare.

Rörliga delar Gångjärn och låsanordning ska smörjas vid behov. Vi rekommenderar att vår smörjspray används eftersom andra produkter kan orsaka lukt och restprodukter. Kontakta din återförsäljare för att få tillgång till smörjmedlet.

26


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Rengøring af lågeglas - VISIO 2-1 Lågen låses i position inden den rengøres. Med specialnøglen som leveres med ovnen, drejes låsen som er placeret over lågen.

Tryk let på håndtaget, og lågen falder ud

Efter regngøring lukkes lågen, og låsen drejes tilbage.

27


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Rengøring af brændkammer Asken skrabes/skovles ned i risten i midten af ovnen. Askebakken under risten kan tages ud, og tømmes i ikke brændbar beholder indtil den er afkølet. Bortskaffelse af aske sker ved almindelig dagrenovation.

HUSK!

• Tøm aldrig brændkammeret helt for aske • Bålet brænder bedst ved et askelag på ca. 20 mm.

28


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Sotning av rökkanaler För att komma åt rökkanalen avlägsnas de 6 rökvändarplattorna tillverkade av vermiculit och de 2 baffelplåtarna av stålplåt.

Stål rökvändare

Vermiculit rökvändare

Avlägsna smuts ochdamm och sätt tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

OBS!

Var försiktig när du sätter tillbaka baffelplåt och rökvändarplatta.

29


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Driftstörningar Rök vid luckan

Kan bero på för lågt drag i skorstenen <12Pa • kontrollera om rökröret eller skorstenen är blockerad • kontrollera om köksfläkten är påslagen, stäng av den i så fall och öppna ett fönster eller en dörr i närheten av kaminen en kort stund.

Sot på glaset

Kan bero på • att veden är för fuktig • spjället är reglerad för långt ner Se till att kaminen värms upp ordentligt under upptändningen innan du stänger luckan

Om förbränningen i kaminen är för kraftig

Kan bero på • otätheter vid luckans packning • draget i skorstenen är för stort > 22 Pa, regleringsspjäll bör monteras.

Om förbränningen i kaminen är för svag Kan bero på • för lite ved • för liten lufttillförsel till rummet • dåligt rengjorda rök vägar • otät skorsten • otäthet mellan skorsten och rökrör

Nedsatt drag i skorstenen

Kan bero på • temperaturskillnaden är för liten, t.ex. vid dåligt isolerad skorsten • utomhustemperaturen är hög, t.ex. sommartid • det är vindstilla • skorstenen är för låg och i lä • falsk luft i skorstenen • skorsten och rökrör är blockerade • huset är för tätt (bristande tillförsel av frisk luft) • negativt rökdrag (dåliga förutsättningar för drag) Om skorstenen är kall eller vid dåliga väderförhållanden kan detta kompenseras genom att öka kaminens lufttillförsel mer än normalt. Om driftstörningarna kvarstår bör du kontakta en RAIS-återförsäljare eller en sotare.

30


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

VARNING!

Om man använder felaktig eller fuktig ved kan det leda till sotbildning skorstenen och ev. till soteld: • I givet fall ska du stänga all lufttillförsel på braskaminen om det har installerats en ventil i samband med en air-anslutning utifrån • tillkalla brandkår • använd aldrig vatten vid släckning! • efterföljande ska du kontakta sotaren för att kontrollera kamin och skorsten.

VIKTIGT!

• för att uppnå en säker förbränning ska lågorna vara gula och klara, även glöden ska vara klar • träet får inte ligga och “pyra”.

Om veden pyr eller ryker och det tillförs för lite luft, utvecklas oförbrända rökgaser. Rökgas kan antändas och explodera. Detta kan orsaka materiella skador och även i värsta fall personskador.

Stäng aldrig lufttillförseln helt när du tänder en brasa i kaminen.

31


RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Svensk

Ombyggnad till självstängande dörrar innan kaminen byggs in. Dörren görs självstängande genom att demontera en del av dörrens motvikt. På VISIO 1 & 3, måste motvikten ändras på båda sidor. 1. Ta bort transportsäkring och lossa skruvarnas motviktslock Transportsäkring.

2. Ta av motviktsluckan genom att dra den uppåt.

Motviktslocket.

3. Ta bort fästringen (insex 2,5 mm). Ta bort nödvändigt antal motvikter så att dörren stängs långsamt och med konstant hastighet. Kontrollera funktionen.

Motvikter Fästring 4. Dra åt fästringen (insex 2,5 mm)

Fästring

5. Montera motviktslocket och dra åt skruvarna.

Motviktslocket.

32


RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Svensk

Ombyggnad till självstängande dörrar efter kaminen är inbyggd. Dörren görs självstängande genom att demontera en del av dörrens motvikt. På VISIO 1 & 3, måste motvikten ändras på båda sidor. 1. Avlägsna sidoskyddsplattan.

2. Ta bort åtkomstpanelen.

Åtkomstpanel.

3. Ta bort fästringen (insex 2,5 mm). Ta bort nödvändigt antal motvikter så att dörren stängs långsamt och med konstant hastighet. Kontrollera funktionen. Fästring Motvikter

4. Dra åt fästringen (insex 2,5 mm)

Fästring.

5. Montera åtkomstpanelen och sidoskyddsplattan igen.

Åtkomstpanel.

33


RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Svensk

Tillbehรถr Airkit nr. 31 lufttillfรถrsel via golv 00065173190

Konvektionsgaller - front

Konvektionsrist - side

511480470 - vit 511480490 - svart

836480470 - vit 836480490 - svart

511480870 - vit 511480890 - svart

836480870 - vit 836480890 - svart

511480470 511480490

511480870 511480890

836480470 836480490

836480870 836480890

34


RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

Svensk

Reservdelar VISIO 2-1 Om andra reservdelar än de som RAIS rekommenderar används, bortfaller garantin. Alla utbytbara delar kan köpas som reservdelar hos din RAIS-återförsäljare. Se reservdelsritning (längst fram i bruksanvisningen).

Pos.

35

Beskrivning.

1

Handtag för spjäll - komplett

2

Spjäll - komplett

3

Handtag lucka

4

Kallt handtag - komplett

5

Glaslister eldningslucka - Målad

6

Glaslister eldningslucka - Rostfri

7

Glas lucka yttre

8

Glas lucka inre

9

Glaslist fast lucka - Målad

10

Glaslist fast lucka - Rostfri

11

Fast lucka glas yttre

12

Fast lucka glas inre

13

Chamotte Visio 2-1

14

spärrplåt

15

Skamol Visio 2-1

16

Baffelplåt - övre

17

Baffelplåt - nedre


Svensk

RAIS/attika - Bruksanvisning til VISIO 2-1

36


37


BRUGERMANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL M A N U E L D ’ U T I L I S AT E U R BRUKERVEILEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GEBRUIKERSHANDLEIDING

VISIO 2-1


POLTA PUITA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISESTI!

Viisi ympäristöystävällistä neuvoa puiden polttamiseksi oikein – hyötyä ympäristölle ja lompakolle

1. Sytyttäminen tehokkaasti. Käytä pieniä polttopuita (kuusi) ja esimerkiksi vahatusta puukuidusta tai sahanpurusta valmistettuja sytytyspaloja. Avaa ilmapelti, jotta tulipesään tulee runsaasti ilmaa Kuumenevista haloista lähtevät kaasut palavat tällöin nopeasti. 2. Polta vain vähän halkoja kerrallaan. Muista, että kun lisäät kaminaan halkoja, tarvitaan runsaasti ilmaa. 3. Kun liekkejä ei enää näy, ilmapeltiä on säädettävä, jotta ilmantulo vähenee. 4. Kun tulisijassa on vain hehkuvia hiiliä, ilmantuloa voidaan edelleen vähentää, jotta lämpöä saadaan talteen mahdollisimman paljon. Kun ilmaa tulee sisään mahdollisimman vähän, hiilet palavat hitaammin ja lämmönhukka hormin kautta vähenee. 5. Käytä vain kuivia halkoja, joiden kosteus on 15-20%.

Tulisijan lasia ei voi kierrättää. Tulisijassa käytetty lasi on hävitettävä samalla tavalla kuin keramiikka ja posliini. Tulenkestävän lasin sulamislämpötila on korkea, joten sitä ei voi kierrättää. Teet merkittävän teon ympäristön hyväksi, kun varmistat, että kierrätykseen toimitettavan lasin sekaan ei joudu tulenkestävää lasia.

Emme vastaa painovirheistä.

UUDELLEENKÄYTTÖ Uuni on kääritty pakkaukset, jotka voidaan kierrättää. Tämä on hävitettävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti jätteistä.


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

VISIO 2-1

Päivitys: 6 Päiväys: 05-02-2020

JOHDANTO�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 TAKUU��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 TURVALUKITUS.............................................................................................................. 9 TUOTETIETO����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 ETÄISYYDET/MITAT������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11 KIERTOILMA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 ASENNUS��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 TULIPESÄN MATERIAALIN VALINTA............................................................................................ 14 HORMI������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 TULIPESÄN SISÄMITAT............................................................................................................... 15 AUKON MITTA.......................................................................................................................... 16 VÄHIMMÄISETÄISYYDET PALAVASTA MATERIAALISTA.............................................................. 17 KIERTOILMA.............................................................................................................................. 19 AIR-JÄRJESTELMÄ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 POLTTOAINE����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 KUIVAAMINEN JA SÄILYTYS������������������������������������������������������������������������������������������������������ 21 TULOILMAN SÄÄTÄMINEN������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21 ILMASTOINTI���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 TAKAN KÄYTTÖ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 SYTYTTÄMINEN ENSIMMÄISTÄ KERTAA����������������������������������������������������������������������������������� 23 SYTYTTÄMINEN JA TÄYTTÄMINEN������������������������������������������������������������������������������������������� 23 TARKISTUS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24 VAROITUS................................................................................................................................. 25 PUHDISTAMINEN JA HOITAMINEN�������������������������������������������������������������������������������������������� 26 HUOLTO/VARAOSAT.................................................................................................................. 26 LASIOVEN PUHDISTUS............................................................................................................... 27 TULIPESÄN PUHDISTUS������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28 SAVUTEIDEN PUHDISTUS���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 KÄYTTÖHÄIRIÖT���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 Ovien muuttaminen itsestään sulkeviksi..................................................................................... 32 TARVIKKEET����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34 VARAOSAT............................................................................................................................... 35

7


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Johdanto Onnea uuden RAIS/attika-takan valinnasta. RAIS/attika-takka on enemmän kuin pelkkä lämmönlähde. Se ilmaisee myös, että arvostat muotoilua ja korkeaa laatua kodissasi. Saat eniten iloa ja hyötyä uudesta tulisijastasi lukemalla tämän käyttöohjeen perusteellisesti ennen sen asentamista ja käyttöönottoa. Takuun hyödyntämiseksi ja muissa tulisijaa koskevissa asioissa on tärkeää, että ilmoitat tulisijan valmistusnumeron. Siksi on suositeltavaa, että kirjoitat numeron alla näkyvään kenttään. Valmistusnumero on takan alaosassa.

Päiväys: Myyjä:

8


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Takuu RAIS/attika -takkojen turvallisuutta, materiaalien laatua ja valmistamista valvotaan jatkuvasti. Myönnämme takuun kaikille malleillemme, ja takuu astuu voimaan takan asennuspäivänä. Takuu kattaa: • dokumentoidut valmistuksesta johtuvat toimintavirheet • dokumentoidut materiaalivirheet Takuu ei kata: • ovi- ja lasitiivisteitä • keramiikkalasia • tulipesän pinnoitetta • pintakuvion tai luonnonkiven koostumusta • ruostumattomasta teräksestä tehtyjen pintojen ulkonäköä, värimuutoksia sekä patinaa • laajennuksia Takuu peruuntuu jos: • vahingot johtuvat ylilämmittämisestä • vahingot johtuvat ulkopuolisista tekijöistä, ja jos lämmittämiseen on käytetty tarkoitukseen sopimattomia polttoaineita • puutteellinen määräyksien tai asennusohjeiden noudattaminen sekä takkaan itse tehdyt muutokset • puutteellinen huolto ja hoito. Vahingon sattuessa tulee ottaa yhteyttä myyjään. Takuuvaatimuksen kohdalla me päätämme, miten vahinko tullaan korjaamaan. Korjauksen yhteydessä me huolehdimme siitä, että se suoritetaan pätevän henkilön toimesta. Jälkeenpäin toimitettujen tai korjattujen takuuoikeuksien kohdalla noudatetaan maakohtaisten/EU-lakien/määräysten mukaisia takuuaikoja. Voimassa olevat takuumääräykset voi pyytää RAIS A/S:ltä.

Turvalukitus Ennen takan asennusta poistetaan turvalukitus, 2 ruuvia, yksi takana kummallakin puolella.

9


RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Suomenkielinen

VISIO 2-1 on takkakasetti nostettava/laskettavalla ovella.

Tekniset tiedot DTI viite: 300-ELAB-2241-EN / 300-ELAB2241-NS / 300-ELAB-2241 / 300-ELAB2241- DIN+

Nimellisteho (kW) Min./Maks. Teho (kW) Lämmitettävä alue (m ): 2

Takan leveys/syvyys/korkeus (mm):

225 VISIO 2-1 NS

226 VISIO 2-1 DIN +

5,8

8,6

5,0—5,8

7,5—8,6

100

150

962-552*-1480

962-552*-1480

*sisältää kehyksen 694-222-210*

*sisältää kehyksen 694-222-210*

*MAKS. TÄYTTÖMÄÄRÄ

*MAKS. TÄYTTÖMÄÄRÄ

Suositeltava puun täyttömäärä (kg): (2—3 halkoa, maks. n. 30 cm)

2,1

2,25

Min. Savuimupaine (Pascal)

-12

-12

Paino (kg):

235

235

79

80

0,2203

0,071

95

99

3,47

-

Pölynmittaus Din+ (mg/Nm³):

26

24

Savunvirtaama (g/s):

6,7

7,7

Savukaasun lämpötila (°C):

207

256

Savukaasun lämpötila (°C) savunpoistoliitoksessa

248°

307°

Ajoittainen käyttö:

kyllä

kyllä

Tulipesän leveys/syvyys/korkeus (mm):

Vaikutusaste (%) CO-päästöt 13 % O2 (%) NOx-päästöt 13 % O2 (mg/Nm³): Hiukkaspäästöt NS3058/3059 (g/kg) mukaan:

DTI Danish Technological Institute Teknologiparken Kongsvang Allé 29, DK-8000 Aarhus C Danmark www.dti.dk Telefon: +45 72 20 20 00 Fax: +45 72 20 10 19

10


RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Suomenkielinen

Etäisyydet / mitat Huomioi, että savuputki voi kääntyä portaattomasti.

443,5

467

442,6

467

11

1480

Visio 2-1 05-02-2020

478

781

788

478

87

552

443

467

59

479,5

962

479,5

I: Etäisyys lattiasta savun ulosmenon kesikohtaan K: Etäisyys takaosasta ilman sisäänottoon (Air-järjestelmä) N: Etäisyys sivusta ilman sisäänoton pohjaan (Air-järjestelmä)


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Kiertoilma RAIS/attika-takat ovat kiertoilmatakkoja. Kiertoilma tarkoittaa, että syntynyt ilmankierto jakaa lämmön tasaisesti koko huoneeseen. Kylmä ilma pääsee sisään takan alaosasta ja kulkee ylös pitkin tulipesän reunoja, jolloin ilma lämpenee. Lämmitetty ilma virtaa ulos tulisijan sivuilta ja päältä ja takaa ilmankierron huoneessa. Huomioi, että kaikki ulkopinnat tulevat kuumiksi käytön aikana – ole sen vuoksi erittäin varovainen. Käytä takkaa optimaalisesti. Asettamalla lämminilmaventtiileitä ja joustavia letkuja (tai vastaavia) takan päälle, lämpö voidaan siirtää muihin huoneisiin. Kiertoilmajärjestelmän sisääntulo- ja ulosmenoaukkojen sijoittamiseen tulee kiinnittää huomiota. Tilaa koskevia vaatimuksia on noudatettava ja aukot eivät saa tukkeutua ulkoa päin. Takan ovien yläpuolella ja kiertoilmajärjestelmän ulosmenoaukoissa voi esiintyä värinmuutosta. Se johtuu ylös nousevasta kuumasta ilmasta. RAIS ei ota vastaa upotuksesta tai siitä johtuvista vahingoista.

12


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Asennus On tärkeää, että takka asennetaan oikein ottamalla huomioon ympäristö- ja turvallisuusseikat. Takan asennuksen yhteydessä tulee noudattaa kaikkia paikallisia sääntöjä ja asetuksia, sekä kansallisia että eurooppalaisia standardeja. Takan asentamisesta on ilmoitettava paikalliselle nuohoojalle ennen sen käyttöönottoa. Takan asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu/ammattitaitoinen RAIS-myyjä tai -asentaja, muutoin takuu raukeaa. Takkaan ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan lupaa.

HUOMAA!

Takan asentamisesta on ilmoitettava paikalliselle nuohoojalle ennen sen käyttöönottoa. Huoneessa, jonne takka asennetaan, on oltava hyvä ilmanvaihto kunnollisen palamisen varmistamiseksi. Huomaa, että mekaaninen ilmanvaihto kuten liesituuletin, voi vaikeuttaa ilmansaantia. Mahdolliset ilmanvaihtoaukot on sijoitettava siten, että ilmansaanti ei vaikeudu. Takkaan voidaan johtaa raikasta ilmaa ulkoa peltiin asennetun joustavan letkun avulla (katso kappale Air-järjestelmä). Takan ilmankulutus on 10—25 m³/t Lattiarakenteen on kestettävä tulisijan ja mahdollisesti myös hormin paino. Jos olemassa oleva rakenne ei täytä tätä ehtoa, on suoritettava lisäjärjestelyjä (esim. suojaava levy). Pyydä neuvoa rakennusasiantuntijalta. Takka on sijoitettava palamattomalle alustalle. Takka on sijoitettava turvalliselle etäisyydelle palavasta materiaalista. On varmistettava, että palavia esineitä (esim. huonekaluja) ei sijoiteta lähemmäs, kuin mitä alla olevissa taulukoissa on ilmoitettu (palovaara). Jos takka asennetaan palavalle lattialle, palamattoman alustan on vastattava kansallisia/ paikallisia määräyksiä. RAIS/attika-takan asennuspaikan valitsemisen yhteydessä on otettava huomioon lämmön jakautuminen muihin huoneisiin. Siten saat eniten hyötyä takastasi. Lisätietoja on tulisijan tyyppikilvessä. Takan vastaanottamisen yhteydessä on tarkistettava mahdolliset viat.

HUOM! Takan asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu/ammattitaitoinen RAIS-myyjä tai asentaja. Osoitteesta www.rais.com löydät luettelon myyjistä. 13


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Tulipesän materiaalin valinta............................................. Palamattomaksi materiaaliksi valitaan paneeli tai tiili, jonka lämmöneristysarvo on yli 0,03 m2xK/W. Lämmöneristys määritetään jakamalla seinän paksuus (i m) seinän lambda-arvolla. Pyydä neuvoja asentajalta/nuohoojalta. Testin yhteydessä takka asennettiin palamattomien 50 mm paksuisten kalsiumsilikaattilevyjen sisään.

Hormi Hormi saa takan toimimaan. Muista, että paraskaan takka ei toimi ihanteellisesti, jos hormi ei vedä tarpeeksi tai oikein. Hormin on oltava tarpeeksi korkea, jotta veto toimii - 14—18 pascalia. Jos hormi ei vedä riittävästi, luukusta tuleva savu voi muodostaa ongelmia lämmityksen yhteydessä. RAIS suosittelee, että hormi sovitetaan savunpoistoputkeen. Hormin pituus laskettuna takan päältä ei saa olla alle 3 metriä ja sen on oltava vähintään 80 cm katonrajasta. Jos hormi asennetaan talon sivuille, hormin yläosa ei saa koskaan olla matalampi kuin katonharja tai katon korkein kohta. Huomioi, että olkikattoisille taloille on olemassa usein maakohtaisia määräyksiä. Huomio myös kaksoishormin veto-ominaisuudet. Tulisija voidaan liittää kokoojahormiin, mutta on suositeltavaa asentaa liitännät siten, että niiden välinen korkeusero on vähintään 250 mm. Takka toimitetaan savunpoistoliitoksella, jonka halkaisija on 200 mm. Takka on hyväksytty 180 mm savuputkella (lisätarvike), joka voidaan asentaa myöhemmin.

HUOMAA! Jos hormi vetää liikaa, on suositeltavaa varustaa hormi tai savupiippu säätöpellillä. Jos se asennetaan, sen on jäätävä avoimeksi vähintään 20 cm², kun säätöpelti on suljettu. Muutoin energiaa ei tällöin hyödynnetä optimaalisesti. Jos olet epävarma, hormin kunnosta, ota aina yhteys nuohoojaan. Muista, että mahdolliseen nuohousluukkuun on päästävä käsiksi. Varmista, että tulipesä, savuputki ja savupiippu pystytään puhdistamaan.

14


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Upotusmitat VISIO 2-1:lle Koskee upottamista palamattomiin paneeleihin (esim. 50 mm Super Isol) tai tiili. Muiden materiaalien kohdalla mittojen on oltava samat tai yli 50 mm Super Isol. Takan ja paneelin/tiilen välisen riittävän etäisyyden saavuttamiseksi kasetin sisämittojen on oltava vähintään 450 mm x 1 060 mm. Jos mahdollista, kasetin ulkosivun on tuettava palavaa seinää vasten. Pesässä on oltava ylälevy, ja lattian ja ylälevyn alareunan välisen etäisyyden on oltava 1 800 mm. Takan tulipesää ei saa koskaan rakentaa liian tiukaksi, koska lämpö vaikuttaa teräkseen.

15


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Aukon mitta sivussa nostettavan luukun kanssa (korkeus x leveys) min. 443,5 mm x 781 mm (sisämitat). Aukon mitta on takalle, jossa sisään rakennettava kehys.

Aukon mitta sivussa lukitun luukun kanssa (korkeus x leveys) min. 443,5 mm x 788 mm (sisämitat). Aukon mitta on takalle, jossa sisään rakennettava kehys.

16


RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Suomenkielinen

Vähimmäisetäisyydet palavasta materiaalista A - Etäisyys huonekaluihin

1 200 mm 300 mm

C - Etäisyys takan sivussa olevaan palavaan lattiaan.

150 mm

E - Etäisyys palavaan seinään

350 mm

G - Etäisyys lattiaan

475 mm

H - Etäisyys kattoon

1 182 mm

C

C

A

B

50

A

B - Etäisyys takan edessä olevaan palavaan lattiaan.

E Minimietäisyys palomuuriin 200 mm

P - Palomuurin ulottuvuus eteenpäin

600 mm

O - Etäisyys takan sivussa olevaan palomuuriin.

17

50


RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Suomenkielinen

Tulipesän vapaa korkeus min. 512,5 mm.

H

Minimietäisyys ylälevyn yläreunasta palavaan kattoon 250 mm

194 mm

256 mm

Saadaksesi mahdollisimman suuren hyödyn takastasi ja kiertoilmaritilöiden parhaan lämpimän ilman ohjauksen, ritilät sijoitetaan välittömästi palamattoman ylälevyn alapuolella. HUOM! Hormin eristetyn osan on mentävä savuputkeen asti.

G

Syöttöluukku

18


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Kiertoilma Minimivaatimukset kiertoilmanalueelle. Tätä etäisyyttä on noudatettava ylikuumenemisvaaran ja palavien materiaalien etäisyyden vuoksi. Varmista, että tulisija vetää kiertoilman tulisijan alle. Ja ohjaa sen takaisin tulisijan päälle. Jos rakennuksen rakenne on täysin palamaton, kiertoilmaa ympäröivälle alueelle ei ole mitään vaatimuksia. On kuitenkin suositeltavaa pitää etäisyyttä upotuksen paneeliin, koska muuri voi halkeilla korkeissa lämpöiloissa.

Kiertoilman etäisyyden on oltava tulisijan yläpuolella, upotuksen paneeliin vähintään 1 050 cm². tila jaetaan useisiin aukkoihin.

Kiertoilman etäisyyden on oltava tulisijan alta upotuksen paneeliin vähintään 525 cm². tila jaetaan useisiin aukkoihin.

19


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Air-järjestelmä Asentamalla Air-järjestelmä varmistetaan, että ilmansäätöjärjestelmä saa raikasta ilmaa ulkoa. Air-järjeselmän toiminnan varmistamiseksi on varmistettava, että asuntoon ei pysty syntymään alipainetta. Jos kiertoilmaritilät on asennettu, ne eivät saa tukkeutua. Air-järjestelmä (lisävaruste) voidaan asentaa tulisijan alle.

150 mm joustava letku (metalli)

Polttoaine Takka on testattu Takka on testattu DS/EN 13229:2001, DS/EN 13229:2001/A1:2003, DS/EN 13229:2001/A2:2004 ja NS 3058/3059 mukaisesti ja niissä voidaan polttaa halkoja, kuivaa koivupuuta ja lehtipuita/havupuita. Polttopuiden vesipitoisuuden on oltava 15—20 % ja enimmäispituuden n. 30 cm. Kosteilla polttopuilla lämmittäminen synnyttää nokea, on ympäristölle haitallista ja epätaloudellista. Vastakaadettu puu sisältää 60—70 % vettä, joten se ei sovi lainkaan poltettavaksi. Vastakaadettujen halkojen on kuivuttava pinottuina 2 vuoden ajan. Jos puun läpimitta on yli 100 mm, se on halkaistava. Koosta riippumatta puussa on aina oltava vähintään yksi kaarnaton pinta. Lakattua, laminoitua, käsiteltyä puuta, muovipintaista, maalattua jätepuuta, lastulevyä, vaneria, kotitalousjätteitä, paperibrikettejä ja kivihiiltä ei saa polttaa, koska palaessaan niistä syntyy pahalta haisevaa savua, joka voi olla myrkyllistä. Jos poltetaan yllä mainittuja tai suositeltua suurempia puumääriä, takkaa rasitetaan suuremmalla lämpömäärällä, mikä nostaa hormin lämpötilaa ja heikentää lämmitystehoa. Takka ja hormi voivat vahingoittua ja takuu raueta.

20


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Puun lämpöarvo riippuu paljon puun kosteudesta. Kostean puun lämpöarvo on alhainen. Mitä enemmän puu sisältää kosteutta, sitä enemmän tarvitaan energiaa sen höyrystämiseen, mikä heikentää lämpöarvoa.

KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA POLTTOAINEITA

Seuraavassa taulukossa kuvataan erilaisten puulajien lämpöarvo. Halkoja on kuivatettu 2 vuotta, ja jäännöskosteus on 15—17 %. Puulaji Kg kuivaa puuta/m3 Valkopyökki 640 Pyökki ja tammi 580 Haapa 570 Vaahtera 540 Koivu 510 Vuorimänty 480 Kuusi 390 Poppeli 380

Suhteessa pyökkiin/tammeen 110 % 100 % 98 % 93 % 88 % 83 % 67 % 65 %

1 kg puuta tuottaa saman määrän lämpöä puulajista riippumatta. 1 kg pyökkiä mahtuu pienempään tilaan kuin 1 kg kuusipuuta.

Kuivaaminen ja säilytys Puu tarvitsee kuivaakseen aikaa. Oikea ilmakuivaus kestää n. 2 vuotta. Seuraavassa joitakin vihjeitä: • Säilytä puuta sahattuna, pilkottuna ja pinottuna ilmavassa, aurinkoisessa paikassa sateelta suojassa (rakennuksen eteläseinämä on erityisen sopiva paikka). • Jätä puupinojen väliin käden levyinen rako, jotta kiertävä ilma vie kosteuden mennessään. • Älä peitä halkopinoja muovilla, koska se estää kosteuden ulospääsyn. • Hyvä idea on tuoda polttopuut sisälle 2—3 päivää ennen niiden käyttöä.

Tuloilman säätäminen Kaikissa RAIS/attika-takoissa on yksiotekahva pellin säätämiseksi. Tulisijan säätämisestä löytyy kuvia tämän käyttöohjeen alusta. Ensisijainen ilma on tulipesän pohjassa olevan liekin palamisessa tarvittava ilma eli puun hiillos. Tätä kylmää ilmaa tarvitaan vain sytytysvaiheessa. Toissijaista ilmaa käytetään kaasujen palamisalueella eli pyrolyysikaasujen palamaiseen (esilämmitetty ilma, jota tarvitaan lasiruudun puhtaana pitämiseen ja esipolttoon). Tämä ilma tulee pellin kautta ja esilämpiää sivu-/takakanavissa ja lähetetään lämpimänä ilmana lasiruutuun. Tämä lämmin ilma virtaa alaspäin pitkin lasiruutua ja pitää sen puhtaana noesta.

21


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Tulipesän takaosassa, ylhäällä oleva kolmoissijainen ilma (reikärivi) varmistaa viimeisten kaasujen/hiukkasten palamisen, ennen kuin ne kulkeutuvat hormiin. Käyttämällä asentoa 1 tai 2 (katso seuraava kappale) lämpöenergia hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla, koska happea on pyrolyysikaasujen polttamista varten. Kun liekit palavat kirkkaankeltaisina, pellin asento on oikea. Oikean asennon löytäminen vaatii hiukan harjoittelemista tulisijan käytössä. Ei ole suositeltavaa sulkea peltiä kokonaan liiallisen kuumuuden pelossa. Liian pieni tuloilma huonontaa palamista, minkä seurauksena saattaa erittyä vaarallisia savukaasuja, päästöjä tai teho voi heiketä. Tällöin savupiipusta tulee tummaa savua eikä puun lämpöenergiaa hyödynnetä kokonaan.

Tuuletus Takan kanssa samassa huoneessa ei saa olla ilmanpoistolaitetta/liesituuletinta (keittiö), sillä silloin takasta voi erittyä huoneeseen savukaasuja. Takka tarvitsee jatkuvasti ja riittävästi ilmaa toimiakseen turvallisesti ja tehokkaasti. Huoneeseen voidaan asentaa pysyvä tuloilma takan polttoilmaa varten (katso kappale Air-järjestelmä). Tätä tuloilmaa ei saa missään tapauksessa sulkea käytön aikana.

Takan käyttö Pellin asetus - pelti voidaan säätää kolmeen asentoon. Katso käyttöoppaan alussa olevia kuvia.

Asento 1 Työnnä kahvaa vasemmalle. Ilmapelti on suljettu, jolloin ilmaa ei tule. Tätä asentoa on vältettävä käytön aikana. Katso seuraavassa kappaleessa olevaa varoitusta.

Asento 2 Työnnä kahvaa oikealle 1. loveen (keskiasento). Tämä asento antaa vain toissijaista ilmaa. Tavallisessa käytössä kahva on oltava asentojen 1 ja 2 välisellä alueella. Kun liekit palavat kirkkaankeltaisina, pellin asento on oikea ja palaminen on hidas/paras mahdollinen.

Asento 3 Työnnä kahva kokonaan oikealle. Ilmapelti on täysin auki, jolloin ensisijaista ja toissijaista ilmaa tulee mahdollisimman paljon. Tätä asentoa käytetään sytytysvaiheessa ja puiden lisäämisen yhteydessä, ei normaalissa käytössä.

22


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Sytyttäminen ensimmäistä kertaa Kannattaa aloittaa varovaisesti. Aloita sytyttämällä vain pieni tuli, jotta tulisija pystyy mukautumaan korkeaan lämpötilaan. Siten ensimmäisestä kerrasta tulee onnistunut ja vahingoilta vältytään. Huomioi, että ensimmäisellä sytytyskerralla tulisijan ulkopinnoista voi lähteä outoa hajua ja savua. Se johtuu maalin ja materiaalien kovettumisesta. Haju häviää nopeasti tuuleta se pois mieluiten läpivedolla. Sen aikana sinun tulee varoa koskettamasta näkyviä pintoja/lasia (erittäin kuumia!). On suositeltavaa avata ja sulkea luukku säännöllisin väliajoin, jotta luukun tiiviste ei tartu kiinni. Tulisijasta voi sen lämpiämisen ja jäähtymisen aikana kuulua napsahduksia. Ne johtuvat materiaalien suurista lämpötilaeroista. Älä koskaan käytä nestemäistä ainetta sytyttämiseen tai tulen ylläpitämiseen. Muutoin on olemassa räjähdysvaara. Kun tulisija on ollut pitkään käyttämättä, sytytä se samalla tavalla kuin sytytettäessä ensimmäistä kertaa.

Sytyttäminen ja täyttäminen HUOM!

Jos Air-järjeselmä on liitetty, venttiilin on oltava auki. Ylösalaisin sytyttäminen (katso käyttöohjeen alussa olevia kuvia). • Ovi avataan kokonaan, kunnes se lukkiutuu avoimeen asentoon. • Laita ensiksi 1 kg puita (esim. 2 polttopuuta) - (kuva 1) tulipesän pohjalle. Laita päälle 1,2 kg kuivaa puupilkettä kevyesti (kuva 2) sekä 2—3 sytytyskuutiota tai vastaava. • Tuli sytytetään (kuva 3+4). • Laita pelti asentoon 3 (n. 15 min), sen jälkeen asentoon 2. • Sulje ovi ja nosta oven kahvaa (ilma-aukko 1—2 cm). • Kun sytytyskuutiot ovat syttyneet, ovi suljetaan täysin (kuva 5) ( 3—15 minuutin kuluttua, riippuen hormin vedosta). • Kun viimeiset liekit ovat sammuneet ja jäljellä on hiillos (kuva 6), lisätään 3—4 puuta, noin 2—2½ kg puuta (kuva 7). • Ovi suljetaan kokonaan. • Tarvittaessa pellin kahva voidaan laittaa asentoon 3 (kokonaan oikealle) 2—5 minuutiksi, jotta tuli syttyy kunnolla (kuva 8). • Sen jälkeen pelti laiteen asentoon 1 ja asentoon 2 (katso "Pellin asetus").

23


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

HUOM! Jos tuli on palanut liian kauan (liian pieni hiillos), tulen uudelleen sytyttämiseen saattaa kulua jonkin aikaa. Sytyttämiseen suositellaan käytettäväksi pieniä polttopuita. Lämmitettäessä savupiipusta ulos tulevan savun on oltava lähes näkymätöntä, vain pieniä häilähdyksiä ilmassa. Puita lisättäessä luukku on avattava varoen, jotta huoneeseen ei tule savua. Älä koskaan lisää puita, jos tulisijassa näkyy edelleen liekkejä. RAIS suosittelee, että takkaan lisätään 2—3 halkoa - n. 1½—2½ kg - 49 minuutin sisällä (ajoittainen käyttö).

HUOM! Pidä takkaa tarkasti silmällä sytyttämisen yhteydessä. Pidä ovi suljettuna lämmittämisen yhteydessä. Ole varovainen, koska kaikki ulkopinnat tulevat erittäin kuumiksi lämmittämisen yhteydessä.

Tarkistus Merkki siitä, että tulisija lämmittää oikein: • tuhka on valkoista • tulisijan seinämissä ei ole nokea Päätelmä: puu on tarpeeksi kuivaa.

24


Advarsel

Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der uforbrændte røggasser. Jos tuli vainkan kyteeantændes ja savuaa jaog ilmaa tulee vähän,Det syntyy Røggas eksplodere. kan give på Røggas kan antændes og eksplodere. Det kanpalamattomia give skader skadersavukaasuja. på materiel materiel og og ii Savukaasu voi syttyä ja räjähtää. Seurauksena voi olla materiaalivahinkoja ja pahimværste fald på på henkilövahinkoja. personer. værste fald personer. massa tapauksessa Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der Varoitus! uforbrændte røggasser.

Luk aldrig helt for når op Älä koskaan takan sytyttämisen yhteydessä. Luk aldrig sulje helt ilmantuloa for lufttilførslen, lufttilførslen, når der der tændes tændes op

ii ovnen. ovnen.

Kuvaesimerkkejä

Hvis der der kun kun er er få få gløder gløder tilbage, tilbage, Hvis skal der der tændes tændes op op forfra. forfra. Hvis Hvis man man skal Jos jäljellä on vain vähän hiil- bålet bare lægger brænde på tændes bare lægger brænde på tændes bålet losta, ikke, derimod udvikles der uforbrændte uforbrændte ikke, udvikles der se onderimod sytytettävä uudelleen. røggasser. røggasser. Jos lisätään vain polttopuita, tuli ei syty ja seurauksen on palamattomien savukaasujen muodostuminen.

Tässä on laitettu Her erpolttopuita der lagt lagt træ træ på et et for for lille lille gløHer der på liianer pienen hiilloksen päälle, ja ilman-glødelag, og der -tilføres tilføres for for lidt lidt luft luft -- røgrøgtulo onog niukka delag, der savunmuodostus alkaa. udvikling begynder. udvikling begynder.

Undgå meget meget kraftig kraftig røgudvikling røgudvikling -Undgå Vältä voimakasta savunmuodosfare for røggaseksplosion. røggaseksplosion. fare for tumista - savukaasuräjähdyksen vaara.

Ved meget meget kraftig kraftig røgudvikling, røgudvikling, åbn åbn Ved Erittäin voimakkaan savunmuodosluftspjældet helt, samt samt eventuel låge luftspjældet helt, eventuel tumisen yhteydessä on ilmapelti avat- låge på klem eller tænd op forfra. tava kokonaan ja ehkäop luukku tai sytytä på klem eller tænd forfra. uudelleen.

25


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Puhdistaminen ja hoitaminen Tulisija ja hormi on nuohottava kerran vuodessa. Tulisijan on oltava kylmä puhdistamisen ja hoitamisen aikana. Jos lasi nokeentuu: • Puhdista lasi säännöllisesti ja vain, kun takka on kylmä, muuten noki palaa kiinni. • Kostuta paperin- tai sanomalehden palanen, kasta se tuhkaan ja hankaa nokeentunut lasi puhtaaksi. • Hankaa lopuksi paperipalalla lasi puhtaaksi. • Voit myös käyttää RAIS-jälleenmyyjältä hankittavaa lasinpuhdistusainetta. Ulkopinnat puhdistetaan kuivalla, pehmeällä kankaalla tai pehmeällä sienellä. Ennen lämmityskauden alkamista hormi ja savukaasuliitäntä on aina tarkistettava tukosten varalta. Tarkista takan ulko- ja sisäpuoli vahinkojen varalta, erityisesti tiivisteet ja lämpöeristetyt levyt (vermikuliitti).

Huolto/varaosat: Erityisesti liikkuvat osat kuluvat ahkerassa käytössä. Ovitiivisteet ovat myös kuluvia osia. Käytettävä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Lämmityskauden loputtua on suositeltavaa, että jälleenmyyjä huoltaa takan.

Tulipesän vuoraus Tulipesän vuoraus suojaa takan runkoa lämmityksestä johtuvalta kuumuudelta. Suuret lämpötilanvaihtelut voivat naarmuttaa vuorauksen levyjä, mikä ei vaikuta takan toimivuuteen. Ne tarvitsee vaihtaa vasta monen vuoden käytön jälkeen, kun ne alkavat murentua. Vuorauksen levyt on vain laitettu tai asetettu takkaan, ja sinä tai myyjä voi vaihtaa ne vaivatta.

Liikkuvat osat Oven saranat ja oven lukko tulee voidella tarpeen mukaan. On suositeltavaa, että voiteluun käytetään meidän omaa voitelusuihkettamme, koska muiden tuotteiden käyttöä voi synnyttää hajua ja jäännöstuotteita. Jälleenmyyjältä voit ostaa voiteluainetta.

26


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Lasioven puhdistus - VISIO 2-1 Ovi lukitaan asentoonsa ennen puhdistamista. Takan mukana toimitetun erikoisavaimella kierretään oven yläpuolella olevaa lukkoa.

Vedä kevyesti kahvasta ja kaappi tulee ulos.

Puhdistuksen jälkeen ovi suljetaan ja lukko kierretään takaisin.

27


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Tulipesän puhdistus Tuhka raaputetaan/lapioidaan takan keskellä olevaan ritilään. Ritilän alla oleva tuhkalaatikko voidaan ottaa ulos tarvittaessa ja tuhka tyhjennetään palamattomaan astiaan, kunnes se on jäähtynyt. Poista tuhka päivittäisen siivoamisen yhteydessä.

MUISTA!

• Älä koskaan tyhjennä tulipesää kokonaan, • Tuli palaa parhaiten, kun tulipesässä on n. 20 mm tuhkakerros.

28


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Savuteiden puhdistus Pääset käsiksi savuteihin poistamalla 6 vermikuliitista valmistettua savunkääntölevyä ja 2 terälevystä valmistettu savujohdinta.

Teräksinen piipunhattu

Vermikuliitinen piipunhattu

Puhdista lika ja tomu ja aseta osat paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOM!

Laita savunkääntölevy ja savujohdin varovaisesti takaisin paikalleen.

29


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Käyttöhäiriöt Savua tulee luukusta

Voi johtua hormin liian alhaisesta vedosta <12 Pa • tarkista, onko savukanava tai hormi tukkeutunut • tarkista, onko liesituuletin päällä, sulje liesituuletin ja avaa pieneksi ajaksi takan lähellä oleva ovi/ikkuna.

Nokea lasissa

Voi johtua • kosteista polttopuista • että pelti on asennettu liian alas Huolehdi siitä, että takka kuumenee kunnolla sytyttämisen aikana, ennen kuin ovi suljetaan

Takka palaa liian voimakkaasti

Voidaan huuhtoa • Luukun tiiviste epätiivis • liian suuri hormin veto >22 Pa, säätöpelti on asennettava.

Takka palaa liian heikosti

Voidaan huuhtoa • Liian vähän polttopuita • Liian vähän ilmaa ilmastointia varten • Savuteiden puutteellinen puhdistus • Epätiivis hormi • Hormin ja savupiipun väli on epätiivis

Hormin heikentynyt veto

Voidaan huuhtoa • Lämpötilaero on liian pieni, esim. jos hormi on huonosti eristetty • Ulkolämpötila on liian korkea, esim. kesällä • Ilman tuulta • Hormi on liian matala ja tuulelta suojassa • Väärä ilma hormissa • Hormi ja savupiippu tukossa • Talo on liian tiheä (puutteellinen raikkaan ilman tulo) • Negatiivinen savun veto (huono veto) Kylmän hormin tai hankalan sään kohdalla takalle voidaan antaa tavallista enemmän tuloilmaa. Jatkuvien käyttöhäiriöiden kohdalla suositellaan ottamaan yhteyttä RAIS-myyjään tai nuohoojaan.

30


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

VAROITUS!

Vääränlaisten tai kosteiden polttopuiden käyttö voi aiheuttaa liiallista noen muodostumista savupiipussa tai tulipalon savupiipussa. • Sulje sellaisessa tapauksessa takan kaikki ilmatiet. Mahdollisesti air-järjestelmään asennettu venttiili on myös suljettava. • Hälytä palokunta • Älä koskaan sammuta vedellä! • Sen jälkeen on pyydettävä nuohoojaa tarkastamaan takka ja hormi.

TÄRKEÄÄ!

• turvallinen palaminen edellyttää kirkkaankeltaisia liekkejä ja kirkasta hiillosta • puu ei saa kyteä

Jos tuli vain kytee ja savuaa ja ilmaa tulee vähän, syntyy palamattomia savukaasuja. Savukaasu voi syttyä ja räjähtää. Seurauksena voi olla materiaalivahinkoja ja pahimmassa tapauksessa henkilövahinkoja.

Älä koskaan sulje ilmantuloa takan sytyttämisen yhteydessä.

31


RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Suomenkielinen

Oven muuttaminen itsesulkeutuvaksi ennen tulisijan rakentamista. Ovi tehdään itsesulkeutuvaksi vähentämällä hiukan oven vastapainoa. VISIOssa 1 & 3 vastapainoa on muutetta kummallakin puolella. 1. Poista vastapainon suojuksen turvalukitus ja kiristysruuvit Turvalukitus

2. Poista vastapainon suojus vetämällä se ylös.

Vastapainon suojus.

3. Löysää varmistusrengas (kuusiokoloruuvi 2,5 mm). Poista tarpeellinen määrä vastapainoa siten, että ovi sulkeutuu hitaasti mutta tasaisella nopeudella, tarkista toiminta.

Vastapainot Varmistusrengas 4. Kiristä varmistusrengas (kuusiokoloruuvi 2,5 mm).

Varmistusrengas

5. Asenna vastapainon suojus ja kiristysruuvi(t).

Vastapainon suojus.

32


RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Suomenkielinen

Oven muuttaminen itsesulkeutuvaksi, tulisijan rakentamisen jälkeen. Ovi tehdään itsesulkeutuvaksi vähentämällä hiukan oven vastapainoa. VISIOssa 1 & 3 vastapainoa on muutetta kummallakin puolella. 1. Poista vermikuliittilevy

2. Poista asennuspaneeli

Asennuspaneeli

3. Löysää varmistusrengas (kuusiokoloruuvi 2,5 mm). Poista tarpeellinen määrä vastapainoa siten, että ovi sulkeutuu hitaasti mutta tasaisella nopeudella, tarkista toiminta. Varmistusrengas Vastapainot

4. Kiristä varmistusrengas (kuusiokoloruuvi 2,5 mm).

Varmistusrengas

5. Asenna asennuspaneeli ja vermikuliittilevy takaisin.

Asennuspaneeli

33


RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Suomenkielinen

Tarvikkeet Airkit nro 31 Ilmankierto lattian kautta 00065173190

Kiertoilmaritilä - edessä

Kiertoilmaritilä - sivussa

511480470 - valkoinen 511480490 - musta

836480470 - valkoinen 836480490 - musta

511480870 - valkoinen 511480890 - musta

836480870 - valkoinen 836480890 - musta

511480470 511480490

511480870 511480890

836480470 836480490

836480870 836480890

34


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

Varaosat VISIO 2-1 Jos käytetään muita RAISin suosittelemia varaosia, takuu raukeaa. Kaikki vaihdettavat osat voidaan ostaa varaosien RAIS-myyjiltä. Katso varaosapiirros käyttöohjeen alusta.

Asento Kuvaus

35

1

Pellin kahva - täydellinen

2

Pelti - täydellinen

3

Oven kahva

4

Kylmä kahva - täydellinen

5

Lasitettu ovi - maalattu

6

Lasitettu ovi - ruostumaton

7

Oven lasi, ulkopuoli

8

Oven lasi, sisäpuoli

9

Lasitettu, kiinnitetty ovi - maalattu

10

Lasitettu, kiinnitetty ovi - ruostumaton

11

Lasinen kiinnitetty ovi - ulkopuoli

12

Lasinen kiinnitetty ovi - sisäpuoli

13

Tulenkestävä lasi Visio 2-1

14

Sulkulevy

15

Kalsiumsilikaatti Visio 2-1

16

Savujohdin - ylempi

17

Savujohdin - alempi


Suomenkielinen

RAIS/attika - Käyttöohje VISIO 2-1

36


37


BRUGERMANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL M A N U E L D ’ U T I L I S AT E U R BRUKERVEILEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GEBRUIKERSHANDLEIDING

VISIO 2-1


STOOK MILIEUVRIENDELIJK!

5 milieuvriendelijke adviezen voor verstandig stoken - gezond verstand, zowel voor het milieu als voor de portemonnee.

RECLYCLAGE De verpakking van het kachel kan worden gerecycleerd. Ze moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke richtlijnen roind de afvoer van afval. Het glas kan niet worden gerecycleerd. Het glas moet worden afgevoerd samen met keramisch materiaal en porcelein. Brandvast glas heeft een hogere smelttemperatuur en kan dus niet worden gerecycleerd. Zorg er voor dat geen brandvast glas is bij de ingeleverde producten. Dit is een belangrijke bijdrage aan het leefmilieu.

Onder voorbehoud van drukfouten.

1. EfficiĂŤnt aanmaken. Gebruik kleine stukken hout (spar) en een geschikt aanmaakblokje, bijvoorbeeld geparaffineerde houtvezelrollen/zaagsel. Open de luchttoevoer zodat er voldoende lucht kan binnenstromen, zodat de gassen van het verwarmde hout snel opbranden. 2. Stook slechts met telkens een beetje brandstof, dat geeft de beste verbranding. Vergeet niet veel lucht toe te voeren telkens wanneer u nieuw brandhout in de kachel legt. 3. Als de vlammen minder hevig worden, moet de lucht- klep aangepast worden, zodat de luchttoevoer verminderd wordt. 4. Als er alleen nog gloeiende houtskool over is, kunt u de luchttoevoer nog lager zetten, zodat nog juist aan uw behoefte aan warmte wordt voldaan. Met minder luchttoevoer brandt de houtskool langzamer en wordt het warmteverlies via de schoorsteen gereduceerd. 5. Gebruik enkel droog hout, dat wil zeggen hout met een vochtigheidsgraad tussen 15 en 20%.


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

VISIO 2-1

Herziening: 6 Datum: 05-02-2020

INLEIDING����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8 GARANTIE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9 TRANSPORTBEVEILIGING ..................................................................................................................9 SPECIFICATIES��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 AFSTANDEN/AFMETINGEN�������������������������������������������������������������������������������������������������������������11 CONVECTIE�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 INSTALLATIE�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13 SELECTIE VAN INSTALLATIEMATERIALEN⇥........................................................................................14 SCHOORSTEEN������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14 BINNENAFMETINGEN .....................................................................................................................15 GATAFMETINGEN ..........................................................................................................................16 MINIMUMAFSTANDEN TOT ONTVLAMBARE MATERIALEN .............................................................17 CONVECTIE ...................................................................................................................................19 LUCHTSYSTEEM�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 BRANDSTOF�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 DROGEN EN OPSLAG���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21 REGULERING VAN DE VERBRANDINGSLUCHT��������������������������������������������������������������������������������21 VENTILATIE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22 GEBRUIK VAN DE KACHEL�������������������������������������������������������������������������������������������������������������22 EERSTE GEBRUIK����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23 AANSTEKEN EN BIJVULLEN������������������������������������������������������������������������������������������������������������23 CONTROLE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24 WAARSCHUWING .........................................................................................................................25 REINIGING EN ONDERHOUD����������������������������������������������������������������������������������������������������������26 ONDERHOUD / VERVANGINGSONDERDELEN .................................................................................26 DE GLAZEN DEURPANELEN REINIGEN .............................................................................................27 DE VERBRANDINGSKAMER REINIGEN��������������������������������������������������������������������������������������������28 HET ROKKANAL REINIGENS�����������������������������������������������������������������������������������������������������������29 ONDERBREKING VAN DE WERKING�����������������������������������������������������������������������������������������������30 Conversie naar zelfsluitende deur ...................................................................................................32 ACCESSOIRES��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34 RESERVEONDERDELEN ...................................................................................................................35 TESTCERTIFICAAT NS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36 TESTCERTIFICAAT DIN +�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������37

7


RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Vlaams

Inleiding Gefeliciteerd met uw nieuwe RAIS /attika -kachel. Een RAIS /attika -houtkachel is meer dan alleen een warmtebron: ze geeft ook blijk van het feit dat u geeft om de zorg en de kwaliteit in uw huis. Om het meeste plezier aan uw kachel te hebben en er het meeste voordeel uit te halen, is het belangrijk dat u de handleiding grondig doorleest, voordat u de kachel installeert en in gebruik neemt. Voor de garantie en alle vragen met betrekking tot de kachel is het ook belangrijk dat u het productienummer van de kachel kent. Wij raden u daarom aan het nummer te noteren in de onderstaande tabel. Het productienummer bevindt zich op de onderkant van de kachel.

Datum:

Verdeler:

8


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Garantie De RAIS/attika -kachels zijn meerdere keren getest op het gebied van de veiligheid, de kwaliteit van de materialen en de productie. Er is garantie op alle modellen vanaf de datum van installatie. De garantie dekt: • gedocumenteerde storingen als gevolg van een productiefout • bewezen materiaalfouten De garantie geldt niet voor: • deur en glazen pakkingen • glaskeramiek • kamerbekleding • uitzicht van de oppervlaktestructuur of de natuursteentextuur • uitzicht of verkleuringen van de oppervlakken uit roestvast staal of patina • expansiegeluiden De garantie vervalt in de volgende gevallen: • schade door oververhitting • schade als gevolg van externe invloeden en gebruik van ongeschikte brandstoffen • niet-naleving van de wettelijke of aanbevolen installatievereisten en in het geval dat er wijzigingen zijn uitgevoerd aan de kachel. • gebrek aan onderhoud en zorg Neem a.u.b. contact op met uw verdeler als er zich schade voordoet. In het geval van garantieclaims zullen wij de geschiktste schadeherstelprocedure bepalen. Wij bieden professionele uitvoering aan voor reparaties. Raadpleeg a.u.b. de nationale/EU-wetgeving/voorschriften inzake hernieuwde garantietermijnen voor garantieclaims op geleverde of gerepareerde onderdelen. De huidige garantievoorwaarden kunnen worden verkregen bij RAIS A/S.

Transportbeveiliging Verwijder de transportbeveiliging voordat u de kachel installeert. Er zijn twee schroeven, één aan elke zijde van de kachel.

9


RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Vlaams

VISIO 2-1 is een inzetkachel met een deur die verticaal bediend wordt.

Specificaties DTI ref .: 300-ELAB-2241-EN / 300-ELAB2241-NS / 300-ELAB-2241/300-ELAB-2241DIN+

225 VISIO 2-1 NS

226 VISIO 2-1 DIN+

Nominaal vermogen (kW):

5.8

8.6.

Min./Max. vermogen (kW):

5.0-5.8

7.5 - 8.6

Verwarmingsoppervlak (m ):

100

150

Breedte/diepte/hoogte (mm) van kachel:

962-552*-1480

962-552*-1480

Breedte/diepte/hoogte (mm) van verbrandingskamer:

694-222-210 *

694-222-210 *

Aanbevolen hoeveelheid hout voor het bijvullen (kg): (Verdeeld over 2-4 blokken hout van ong. 30 cm)

2.1

2.25

Min. opwaartse trek (Pascal):

-12

-12

Gewicht (kg):

235

235

79

80

0.2203

0.071

NOx-emissie aan 13% O2 (mg/Nm³):

95

99

Deeltjesemissie in overeenstemming met NS3058 / 3059 (g/kg):

3.47

-

Stof gemeten in overeenstemming met Din+ (mg/Nm³):

26

24

Rookgasmassastroom (g/sec):

6.7

7.7.

Rookgastemperatuur (° C):

207

256

Rookgastemperatuur (° C) aan kraag van rookkanaal

248°

307°

ja

ja

2

Rendement (%): CO-uitstoot aan 13% O2 (%)

Intermitterende werking:

*inclusief frame *MAX. LADING

DTI Danish Technological Institute Teknologiparken Kongsvang Allé 29, DK-8000 Aarhus C Danmark www.dti.dk Telefon: +45 72 20 20 00 Fax: +45 72 20 10 19

*inclusief frame *MAX. LADING

10


RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Vlaams

Afstanden/afmetingen Merk op dat de uitlaatgasstreng continu kan bljven draaien.

443,5

467

442,6

467

11

1480

Visio 2-1 05-02-2020

478

781

788

478

87

552

443

467

59

479,5

962

479,5

I: Afstand van de vloer tot het midden van de bovenste rookuitlaat K: Afstand van de achterzijde tot de onderkant van de luchtinlaat (luchtsysteem) N: Afstand van de zijkant tot de onderkant van de luchtinlaat (luchtsysteem)


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Convectie De RAIS /attika-kachels zijn convectiekachels. Convectie betekent dat de lucht wordt verspreid, zodat de warmte gelijkmatiger over de hele kamer wordt verdeeld. De koude lucht wordt binnengetrokken aan de basis van de kachel en stroomt door de verbrandingskamer, waardoor de lucht verwarmd wordt. De verwarmde lucht stroomt naar buiten langs de zijkanten en uit de bovenkant, wat zorgt voor een goede luchtcirculatie Merk op dat alle uitwendige oppervlakken warm zullen worden tijdens het gebruik van de kachel - wees extreem voorzichtig. Maak optimaal gebruik van het inzetstuk Door montage van de heteluchtmondstukken en de flexibele slangen (of dergelijke) op de bovenkant van de kachel is het mogelijk om de warmte te "verplaatsen" naar andere kamers. Er moeten beslissingen worden genomen over de plaatsing van de inlaten en uitlaten van het convectiesysteem. Zorg ervoor dat er voldaan wordt aan de vereisten van de ruimte en dat de gaten niet geblokkeerd zijn aan de buitenkant. Er kan verkleuring van de kachelmuren, -deuren en convectie-uitlaten optreden. Dit wordt veroorzaakt door de stijgende warme lucht. RAIS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele installatie- of gevolgschade.

12


RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Vlaams

Installatie Het is belangrijk dat de kachel goed geïnstalleerd is zowel omwille van het milieu als de veiligheid. Bij het installeren van de kachel moeten alle lokale regels en voorschriften, waaronder die die verwijzen naar nationale en Europese normen gerespecteerd worden. De lokale overheid en een schoorsteenspecialist moeten worden geraadpleegd vóór de installatie. De kachel mag alleen worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde/bevoegde RAISverdeler/installateur of de garantie zal vervallen. Het is verboden ongeautoriseerde wijzigingen uit te voeren aan de kachel

OPMERKING!

Voordat de kachel gebruikt wordt, moet de plaatselijke schoorsteenveger hiervan op de hoogte gebracht worden. Er moet een ruime toevoer van verse lucht in de kamer zijn waar de kachel geïnstalleerd wordt, om een goede verbranding te verzekeren - indien nodig via een verbinding met een luchtfilterkast. Houd er rekening mee dat een mechanische afzuigventilatie, bijv. een afzuigkap, de luchttoevoer kan verminderen. Eventuele ventilatieopeningen moeten zodanig worden geplaatst dat ze de luchttoevoer niet blokkeren. Als alternatief kan de kachel rechtstreeks van buitenaf worden voorzien van verse lucht via flexibele leidingen die gemonteerd zijn op de demper (zie de sectie luchtsysteem). De kachel verbruikt 10 tot 20 m³lucht per uur. De vloer moet in staat zijn het gewicht van de kachel en de schoorsteen te dragen. Als de bestaande vloerconstructie niet aan deze eis voldoet, moeten de geschikte maatregelen (bijv. een lastverdelingsplaat) worden genomen om eraan te voldoen. Raadpleeg een bouwdeskundige. De kachel moet op niet-brandbaar materiaal worden geplaatst. De kachel moet op een veilige afstand van brandbare materialen worden geplaatst. Er moet voor worden gezorgd dat brandbare voorwerpen (bijv. meubels) niet op een kleinere afstand dan de afstanden voor installatie die aangegeven zijn in de volgende sectie worden geplaatst (brandgevaar). Als de kachel op een brandbare vloer is geïnstalleerd, moet de omvang van het nietbrandbare oppervlak onder de kachel in overeenstemming zijn met de nationale/lokale voorschriften. Wanneer u kiest waar u uw RAIS /attika -kachel wilt plaatsen, moet u de warmteverspreiding naar andere kamers in het achterhoofd houden. Op die manier zult u het meeste plezier kunnen halen uit uw kachel. Zie het constructieplaatje op de kachel. Wanneer u de kachel ontvangt, moet u haar controleren op gebreken.

OPMERKING!! De kachel mag enkel worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde/bevoegde RAIS-verdeler/installateur. Zie www.rais.com voor een lijst met de verdelers. 13


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Keuze van installatiematerialen Selecteer niet-brandbare panelen/bakstenen met een thermische weerstand van groter dan 0,03 m2xK / W voor de niet-brandbare materialen. Thermische weerstand wordt gedefinieerd als de muurdikte (in m) gedeeld door de lambda-waarde van de muur. Raadpleeg uw installateur/schoorsteenveger. Tijdens de test is de kachel geïnstalleerd in een kast uit niet-bfrandbare bouwpanelen van 50 mm calciumsilicaat (Super Isol).

Schoorsteen De schoorsteen is de drijvende kracht om de kachel te doen functioneren. Vergeet niet dat zelfs de beste kachels niet optimaal branden zonder de nodige en goede trek in de schoorsteen. De schoorsteen moet hoog genoeg zijn om een correcte trek van 14 tot 18 Pa te garanderen. Als er niet voldaan wordt aan de aanbevolen trek in de schoorsteen, kunnen er zich problemen voordoen met rook die lekt in de kamer wanneer de kachel aan het branden is. RAIS raadt aan de hoogte van de schoorsteen aan te passen aan de kraag van het rookkanaal. De schoorsteen, vanaf de bovenkant van de kachel, mag niet korter zijn dan 3 meter en moet ten minste 80 cm boven het dak uitsteken. Als de schoorsteen zich aan een zijde van het huis bevindt, mag de bovenkant van de schoorsteen nooit lager zijn dan de nok van het dak of het hoogste punt van het dak. Merk op dat er vaak nationale en lokale voorschriften zijn voor huizen met een rieten dak. Let ook op de trekomstandigheden van schoorstenen met 2 kernen. De kachel is geschikt voor aansluiting op het rookkanaal, maar wij raden aan dat aansluitpunten zo worden geplaatst dat er een bodemvrijheid van ten minste 250 mm tussen is. De kachel wordt geleverd met een kraag voor het rookkanaal van 200 mm in diameter. De kachel is goedgekeurd met een kraag voor het rookkanaal van 180 mm (accessoire) die omgebouwd kan worden.

OPMERKING! Voor een sterke trek moet er een trekstabilisator worden gemonteerd op de schoorsteen of op het rookkanaal. Indien die geïnstalleerd is is het belangrijk ervoor te zorgen dat er een vrij doorstroomoppervlak van minimum 20 cm² is wanneer de regulerende poort gesloten is. Anders kan het zijn dat de brandstofenergie niet optimaal wordt benut. Als u twijfelt over de toestand van de schoorsteen moet u contact opnemen met een schoorsteenveger. Vergeet niet dat als er een toegangsdeur in de schoorsteen is, dat die vrij toegankeljk moet zijn. Zorg ervoor dat er toegang is voor het reinigen van de kachel, de kraag van het rookkanaal en de rookkanaalpijp.

14


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Installatieafmetingen voor VISIO 2-1 Geldig voor installatie in niet-brandbare panelen (bijv. 50 mm Super Isol), of in baksteen. Als er andere materialen worden gebruikt, moeten ze dezelfde of betere eigenschappen hebben dan die van 50 mm Super Isol. Om de vereiste afstanden van de kachel tot het paneel/metselwerk te verkrijgen, moeten de binnenafmetingen ten minste 450 mm x 1060 mm bedragen. Als er hieraan voldaan wordt, mag de buitenkant naast een brandbare muur komen te staan. Er moet een bovenplaat in de kast zijn die aan de binnenkant ten minste 1800 mm van de vloer tot aan de onderzijde van de bovenplaat bedraagt. Een openhaardcassette mag nooit te strak geĂŻnstalleerd worden, aangezien staal uitzet tijdens het verwarmen.

15


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Gatafmetingen in de zijde met de hefpoort (lengte x breedte) min. 443.5 mm x 781 mm (binnenafmeting). De gatafmetingen zijn voor de kachels met insteekframe.

Gatafmetingen in de zijde van de gesloten deur (hoogte x breedte) min. 443.5 mm x 788 mm (binnenafmeting). De gatafmetingen zijn voor de kachels met insteekframe.

16


RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Vlaams

Minimumafstand tot brandbare materialen 1200 mm

B - Afstand tot de brandbare vloer aan de voorkant van de kachel

300 mm

C - Afstand tot de brandbare vloer naast de kachel

150 mm

E - Afstand tot de brandbare zijmuur

350 mm

G - Afstand tot de vloer

475 mm

H - Afstand tot het plafond

1182 mm

C

C

A

B

50

A

A - Afstand tot meubilair

E Minimumafstand tot de vuurmuur 200 mm

P - Uitbreiding van de vuurmuur naar voren

600 mm

ď&#x20AC;&#x201A;

O - Afstand tot de vuurmuur naast de kachel

ď&#x20AC;

17

50


RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Vlaams

Houd een ruimte van ten minste 512.5 mm vrij boven de vuurkamer.

ď&#x20AC; H

De minimumafstand tussen de bovenzijde van de bovenplaat tot het brandbare plafond bedraagt 250 mm

194 mm

256 mm

Om het meeste uit uw kachel te halen en de best mogelijke stroom van warme lucht uit de convectieroosters te krijgen, plaats de roosters net onder de niet-brandbare bovenplaat. HOUD REKENING MET HET VOLGENDE! Het geĂŻsoleerde deel van de schoorsteen moet helemaal tot aan de kraag van het rookkanaal beneden reiken.

G

de stookdeur

18


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Convectie Er is een minimale vereiste voor het convectie -gebied. Aan dit gebied moet voldaan worden, omdat er gevaar van oververhitting bestaat als gevolg van de afstand tot brandbare materialen. Zorg ervoor dat de kachel convectielucht kan intrekken onder de kachel. en dat de lucht terug uit de kachel kan stromen. Wanneer de kachel geĂŻnstalleerd is in een volledig niet-brandbare constructie, zijn er geen vereisten voor het convectiegebied, maar is het aanbevolen om het gebied over te dragen van de paneelconstructie, aangezien het metselwerk kan barsten bij hoge temperaturen.

Het convectiegebied boven de kachel bij de installatie moet minimum 1050 cm² bedragen. Het gebied kan verdeeld worden over meerdere gaten.

Het convectiegebied onder de kachel bij de installatie moet minimum 525 cm² bedragen. Het gebied kan verdeeld worden over meerdere gaten.

19


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Luchtsysteem Door de montage van het luchtsysteem wordt er gegarandeerd dat het luchtcontrolesysteem verse lucht van buitenaf krijgt. Om er zeker van te zijn dat het luchtsysteem functioneert, moet u het op zo een manier bouwen dat er zich geen lage druk kan voordoen in het huis. Als er convectieroosters geïnstalleerd worden, mogen ze niet geblokkeerd zijn. Luchtaansluiting (optioneel) kan onder de kachel worden geïnstalleerd.

Flexibele slang van 150 mm (metalen)

Brandstof De kachel is getest in overeenstemming met DS/EN 13229: 2001, DS/EN 13229: 2001/ A1: 2003 DS/EN 13229: 2001/A2: 2004 en met NS 3058/3059 voor het stoken van gekloofde droge berk en is goedgekeurd voor hardhout/zachthout. Het hout moet een watergehalte van 15-20% hebben en de maximumlengte mag niet meer dan 30 cm bedragen. Stoken met nat brandhout veroorzaakt zowel roet als milieuvervuiling en onvoordelig gebruik van de brandstof. Vers gekapt hout bevat ong. 60-70% water en is totaal ongeschikt om te stoken. U moet pas gekapt hout stapelen en het gedurende 2 jaar laten drogen. Hout met een diameter van meer dan 100 mm moet gekloofd worden. Ongeacht de grootte van het hout moet het altijd ten minste één oppervlak zonder schors hebben. Het is niet toegestaan om ​​ gelakt, gelamineerd of geïmpregneerd hout, hout met een synthetisch oppervlak, geverfd afvalhout, spaanplaten, multiplex, huishoudelijk afval, papieren briketten en steenkool te verbranden, omdat ze stinkende dampen kunnen veroorzaken die giftig kunnen zijn. Het verbranden van het bovenstaande en van hoeveelheden die groter zijn dan die die aanbevolen zijn zorgt ervoor dat de kachel onderhevig is aan een grotere hoeveelheid warmte, waardoor de temperatuur in de schoorsteen hoger zal zijn en de efficiëntie lager. Dit kan resulteren in schade aan de kachel en de schoorsteen en in het vervallen van de garantie. 20


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

De calorische waarde van het brandhout is nauw verbonden met het vochtgehalte van het brandhout. Vochtig brandhout heeft een lage warmtewaarde. Hoe meer water het hout bevat, des te meer energie er wordt verbruikt om het te doen verdampen en deze energie wordt dus verspild.

GEBRUIK ENKEL DE AANBEVOLEN BRANDSTOFFEN

In de volgende tabel wordt de calorische waarde getoond van verschillende types hout die gedurende 2 jaar opgeslagen zijn en die een restvochtgehalte van 15-17% hebben. Hout Kg droog hout, per m3 in vergelijking met beuk/eik Haagbeuk 640 110% Beuk en eik 580 100% Es 570 98% Esdoorn 540 93% Berk 510 88% Bergden 480 83% Spar 390 67% Populier 380 65% 1 kg hout levert dezelfde warmte-energie, ongeacht de houtsoort. 1 kg beuk neemt slechts een beetje minder ruimte in beslag dan 1 kg spar.

Drogen en opslag Het drogen van hout neemt tijd in beslag. Hout naar behoren drogen aan de lucht duurt ong. 2 jaar. Hier volgen enkele tips: • Bewaar het gezaagd, gekloofd en opeengestapeld hout op een luchtige, zonnige plek die beschermd is tegen de regen (de zuidzijde van het huis is uiterst geschikt). • Plaats brandhoutstapels op een handbreedte van elkaar, aangezien dit ervoor zorgt dat de lucht die ertussen stroomt de vochtigheid met zich meeneemt. • Bedek de brandhoutstapels niet met plastic, aangezien dit ervoor zal zorgen dat de vochtigheid niet kan ontsnappen. • Het is een goed idee om het brandhout binnen in huis te brengen zo een 2-3 dagen voordat u het nodig hebt.

De verbrandingslucht reguleren Alle RAIS/attika-kachels zijn uitgerust met een hendel die bediend kan worden met één hand voor het reguleren van de demper. U kunt de specifieke regulerende mechanismen van de kachel bekijken in de diagrammen vooraan in de handleiding. De primaire lucht is verbrandingslucht die toegevoegd wordt aan de primaire verbrandingszone aan de onderkant van de verbrandingskamer, d.w.z. het bed van gloeiende sintels. Deze koude lucht wordt enkel gebruikt tijdens de aansteekfase. Secundaire lucht is de lucht die toegevoegd wordt aan de gasverbrandingszone, d.w.z. lucht die bijdraagt tot de verbranding van de pyrolysegassen (voorverwarmde lucht die gebruikt wordt voor het reinigen van het glas en voor de verbranding). Deze lucht wordt aangezogen door de demper en voorverwarmd via kanalen in de zijkant/achterkant van de kachel en vervolgens uitgestoten als hete spoellucht op het glas. De hete lucht spoelt het glas en houdt het roetvrij.

21


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Tertiaire lucht bovenaan de achterkant van de verbrandingskamer (rij gaten) garandeert de verbranding van de laatste gasresten/-deeltjes voordat de lucht de schoorsteen verlaat. Als u het interval tussen stand 1 en 2 instelt (zie volgende sectie) zorgt dit voor een optimaal gebruik van de energie-inhoud van het hout, aangezien er zuurstof is voor de verbranding en voor de verbranding van de pyrolysegassen. Wanneer de vlammen helder geel zijn, betekent dit dat de demper correct is ingesteld. De juiste stand vinden komt met verloop van tijd na regelmatig gebruik van de kachel. We raden het niet aan dedemper volledig omlaag te draaien wanneer u denkt dat het te warm wordt. Te weinig luchttoevoer zorgt voor een slechte verbranding, die vele gevaarlijke rookgassen, emissies en een slechte efficiĂŤntie kan veroorzaken. Dit zal ertoe leiden dat er donkere rook uit de schoorsteen zal komen en dat de calorische waarde van het hout niet optimaal wordt benut.

Ventilatie Er mag zich geen afzuigkap/afzuiger bevinden in dezelfde kamer als de kachel, aangezien dit ertoe kan leiden dat de kachel dampen uitstoot in de kamer. De kachel heeft een permanente en toereikende luchttoevoer nodig om op een veilige en efficiĂŤnte manier te kunnen functioneren. Er kan een permanente luchttoevoeropening aangebracht worden in de kamer voor de verbrandingslucht van de kachel (zie de sectie over het luchtsysteem). Deze luchtopening mag in geen enkel geval gesloten of afgedicht worden.

Het gebruik van de kachel Afstelling van de luchtdempers - de demper heeft drie 3 standen Zie de diagrammen vooraan in de handleiding.

Stand 1 Duw de hendel helemaal naar links. De demper is gesloten; er is een minimale luchtinlaat. Deze optie moet tijdens de normale werking worden vermeden. Zie de waarschuwingsopmerking na de volgende sectie.

Stand 2 Trek de hendel naar rechts tot aan de eerste inkeping (middelste stand). Deze stand biedt enkel secundaire lucht. Tijdens gewoon stoken is de hendel ingesteld tussen stand 1 en 2. Wanneer de vlammen helder en geel zijn, is de demper correct ingesteld - wat resulteert in een langzame/optimale verbranding.

Stand 3 Trek de hendel naar rechts. De demper is volledig open en biedt volledige ontstekingslucht (primaire) en volledige secundaire lucht. Deze stand dient voor de aansteek- en bijvulfases en wordt niet gebruikt tijdens de normale werking.

22


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Eerste gebruik Een voorzichtige start loont. Begin met een klein vuurtje, zodat de houtkachel gewend kan geraken aan de hoge temperatuur. Dit is de beste start en voorkomt eventuele schade. Wees ervan bewust dat er zowel een vreemde maar onschadelijke geur, als rook uit het oppervlak kan komen de eerste keer dat u de kachel aansteekt. Dit komt omdat de verf en materialen moeten verharden, maar de geur zal snel verdwijnen - controleer of er een goede ventilatie en trek is, indien mogelijk. Tijdens dit proces moet u oppassen dat u de blootgestelde oppervlakken/het glas niet aanraakt (erg warm!) Het is aangeraden dat u regelmatig de deur opent en sluit om te voorkomen dat de deurafdichting vastkleeft. Bovendien kan het zijn dat de kachel "klikkende geluiden" maakt tijdens de verwarming en de afkoeling, veroorzaakt door de grote temperatuurverschillen waaraan het materiaal wordt blootgesteld. Gebruik nooit om het even welk type vloeibare brandstof om het vuur aan te steken of brandend te houden. Er bestaat ontploffingsgevaar. Als de kachel niet gebruikt is voor een tijdje, volg de stappen net alsof u haar voor de eerste keer gebruikt.

Aansteken en brandstof bijvullen HOUD REKENING MET HET VOLGENDE!

Als het luchtsysteem aangesloten is, moet de klep open zijn. "Bovenkant-onderkant "-aansteking (zie foto's vooraan in de handleiding). • Open de deur volledig totdat ze vergrendeld is in de open stand. • Begin met het plaatsen van ong. 1 kg hout - bijv. 2 stukken gekloofde houtknoesten - (foto 1) op de bodem van de verbrandingskamer. Voeg ong. 1.2 kg droog brandhout (foto 2), gekloofd in aanmaakstokjes, toe los op de bovenkant en 2-3 aanmaakblokjes of iets dergelijks. • Steek het vuur aan (foto 3 + 4). • Zet de luchtdemper op stand 3 (voor ong. 15 min.) en vervolgens op stand 2. • Sluit de deur volledig en til de deurkruk (luchtspleet van 1-2 cm) omhoog. • Wanneer het aanmaakhout vuur gevat heeft, sluit de deur volledig (foto 5) (na ong. 3-10 minuten, afhankelijk van de trek in de schoorsteen). • Wanneer de laatste vlammen gedoofd zijn en er een goede laag sintels is (foto 6), mogen er 3-4 stukken hout toegevoegd worden - ong. 2-2½ kg (foto 7). • Sluit de deur volledig. • Indien nodig, zet de luchtdemper op stand 3 (uiterst rechts) voor 2-5 minuten om het vuur te starten (foto 8). • Zet de demper tussen stand 1 en stand 2 ('De luchtdemper aanpassen').

23


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

HOUD REKENING MET HET VOLGENDE! Als het vuur te laag gekomen is (de sintels zijn te klein), kan het langer duren om het weer op gang te krijgen. Het is aanbevolen kleine stukjes hout te gebruiken om het vuur aan te steken. Tijdens het aansteken moet de rook uit de schoorsteen bijna onzichtbaar zijn, er kan enkel een 'sliertje' waargenomen worden in de lucht. Open tijdens het bijvullen voorzichtig de deur om te vermijden dat er rook ontsnapt. Voeg nooit hout toe wanneer er nog steeds zichtbare vlammen in de kachel zijn. RAIS beveelt aan om bij te vullen met 2-4 stukken hout - ong. 1 ½ - 2 ½ kg - binnen de 49 minuten (intermitterende werking).

HOUD REKENING MET HET VOLGENDE! Houd de kachel in het oog tijdens het aansteken. Houd de deur gesloten tijdens het aansteken. Wees voorzichtig, aangezien alle buitenoppervlakken erg warm kunnen worden tijdens het aansteken.

Controleren Controleer de kachel op tekenen van een goede aansteking: • De as is wit • De muren van de verbrandingskamer zijn roetvrij Conclusie: het hout is droog genoeg.

24


Advarsel

Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der uforbrændte røggasser. Als het brandhout slechts langzaam brandt zonder met rookpå er te Røggas kan og Det kan og Røggas kan antændes antændes og eksplodere. eksplodere. Detvlammen kan give giveof skader skader påenmateriel materiel og ii weinig lucht wordt toegevoegd, zullen er zich onverbrande gassen ontwikkelen. værste fald faldkunnen på personer. personer. værste på Uitlaatgassen ontbranden en ontploffen. Dit kan schade aan de apparatuur en Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der Waarschuwing!! uforbrændte røggasser.

mogelijk menselijke letsels veroorzaken. Luk aldrig for når Sluit de helt luchttoevoer volledig af wanneer de kachelop Luknooit aldrig helt for lufttilførslen, lufttilførslen, når der derutændes tændes op aansteekt.

ii ovnen. ovnen.

Afbeeldingen ter voorbeeld

Hvis der der kun kun er er få få gløder gløder tilbage, tilbage, Hvis skal der der tændes tændes op op forfra. forfra. Hvis Hvis man man skal Als er slechts enkelepå sintels bare lægger brænde tændes bålet bare lægger brænde på tændes bålet overblijven, ikke, derimod udvikles der uforbrændte uforbrændte ikke, udvikles der moetderimod u het vuur opnieuw røggasser. aansteken. røggasser. Als u gewoon brandhout toevoegt, zal het vuur niet branden, maar zullen er zich in plaats daarvan onverbrande uitlaatgassen ontwikkelen. Hierer is er brandhout Her der lagt trætoegevoegd på et for aan lille gløHer een er der lagt træ på et for lille glødelag, og der der tilføres forenlidt lidt luft -- røgrøgemberlaag die tetilføres klein was waarbij delag, og for luft er niet genoeg luchttoevoer was udvikling begynder. udvikling begynder. er wordt rook geproduceerd.

Undgå meget meget kraftig kraftig røgudvikling røgudvikling -Undgå Vermijd zware rookontwikkelfare for røggaseksplosion. van de fare røggaseksplosion. ing for - ontploffingsgevaar uitlaatgassen.

Ved meget meget kraftig kraftig røgudvikling, røgudvikling, åbn åbn Ved Indien er erg zware rook is, open de luftspjældet helt, samt eventuel låge luftspjældet helt, samt demper volledig, open alle eventuel deuren op låge på klem eller tænd op forfra. eenklem kier of steek het vuur opnieuw aan. på eller tænd op forfra.

25


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Reiniging en onderhoud De houtkachel en de schoorsteen moeten jaarlijks door een schoorsteenveger worden geïnspecteerd. De kachel moet koud zijn tijdens het reinigen en onderhoud. Als het glas roetzwart is: • Reinig het glas regelmatig en enkel wanneer de kachel koud is, anders zal het roet vastbranden. • Bevochtig een stuk papier of krantenpapier, dip het in de as en wrijf op het roetzwarte glas. • Wrijf erop met een stuk papier en het glas zal schoon worden. • U kunt ook een glaspolijstmiddel gebruiken dat u bij uw RAIS-verdeler kunt kopen. Reinig de buitenkant met een zachte, droge doek of een zachte borstel. Voor de aanvang van een nieuw stookseizoen, moet er altijd worden gecontroleerd of de schoorsteen en de rookgasconnector niet geblokkeerd zijn. Inspecteer het interieur en het exterieur van de kachel op schade, vooral dan de afdichtingen en de warmte-isolerende platen (vermiculiet).

Onderhoud/reserveonderdelen Vooral de bewegende delen kunnen verslijten door veelvuldig gebruik. Deurafdichtingen kunnen ook verslijten. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Wij bevelen onderhoud aan door uw verdeler na afloop van een verwarmingsperiode.

De bekleding van de verbrandingskamer De verbrandingskamerbekleding beschermt het lichaam van de houtkachel tegen de hitte van het vuur. De grote temperatuurschommelingen kunnen barsten in de platen van de verbrandingskamerbekleding veroorzaken, maar ze beïnvloeden het prestatievermogen van de kachel echter niet. Ze hoeven niet vervangen te worden, tenzij ze door gebruik op lange termijn beginnen af te breken. De platen van de verbrandingskamerbekleding zijn enkel ingevoerd in de kachel en kunnen gemakkelijk worden vervangen door uw verdeler of uzelf.

Bewegende onderdelen De deurscharnieren en het deurslot moeten indien nodig worden gesmeerd. Wij raden u aan enkel onze smeerspray te gebruiken, aangezien het gebruik van andere producten kan leiden tot de vorming van geurtjes en resten. Neem contact op met uw verdeler om het smeermiddel te kopen.

26


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

De glazen deurpanelen reinigen - VISIO 2-1 De deur moet vergrendeld worden in de positie voor het reinigen. Draai de vergrendeling die zich boven de deur bevindt om met de speciale sleutel die bij de kachel geleverd is.

Tik zachtjes op de deurkruk en de deur zal eruit komen

Sluit na het reinigen de deur en draai de vergrendeling terug.

27


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

De verbrandingskamer reinigen Schraap/schep de as naar beneden op het rooster in het midden van de kachel. Het asvak onder het rooster kan worden verwijderd en geledigd in een niet-brandbare container totdat de as afgekoeld is. U mag as samen met uw gewoon huishoudelijk afval weggooien.

ONTHOUD!

â&#x20AC;˘ Verwijder nooit alle as uit de verbrandingskamer â&#x20AC;˘ hout brandt het best op een laag as van ong. 20 mm.

28


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Het rookkanaal schoonmaken Om toegang te krijgen tot het rookkanaal, verwijder de 6 keerplaten die gemaakt zijn uit vermiculiet en de 2 rookbochten uit plaatstaal.

Stalen rookdeflector

Vermiculieten rookdeflector

Verwijder het vuil en het stof en monteer de delen in omgekeerde volgorde.

HOUD REKENING MET HET VOLGENDE!

Wees voorzichtig bij het vervangen van de keerplaten en de rookbochten.

29


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Onderbrekingen van de werking Rooklekken rond de deur

Dit kan het gevolg zijn van onvoldoende trek in de schoorsteen <12Pa • Controleer of het rookkanaal of de schoorsteen geblokkeerd is • Controleer of de afzuigkap ingeschakeld is en, indien ja, schakel haar uit en open een raam/deur in de nabijheid van de kachel voor een korte periode.

Roet op het glas

Kan worden veroorzaakt worden door • te nat brandhout • de demperstand staat te laag Controleer of de kachel voldoende warmte afgeeft bij het aansteken, voordat u de deur sluit

De kachel brandt te sterk

Mogelijke oorzaken • lekken rond de deurafdichting • de trek in de schoorsteen is te groot> 22 Pa, er moet een trekregelaar worden geïnstalleerd.

De kachel brandt te zwak

Mogelijke oorzaken • er is te weinig hout • er is te weinig luchttoevoer voor de kamerventilatie • de rookkanalen zijn vuil • de schoorsteen lekt • er is een lek tussen de schoorsteen en het rookkanaal

Zwakke trek in de schoorsteen

Mogelijke oorzaken • het temperatuurverschil is veel te laag, bijv. als gevolg van een slecht geïsoleerde schoorsteen • de buitentemperatuur is hoog, bijv. in de zomer • is er geen wind • de schoorsteen is te laag en te beschut • er is een valse trek in de schoorsteen • de schoorsteen en de rookkanaalpijp zijn geblokkeerd • het huis is te dicht (gebrek aan invoer van verse lucht). • er is negatieve rookafzuiging (slechte trek) Bij een koude schoorsteen of slechte weersomstandigheden kunt u compenseren door meer lucht toe te voegen aan de kachel dan normaal. Als uw kachel storingen blijft vertonen, raden wij u aan contact op te nemen met uw RAIS-verdeler of uw schoorsteenveger.

30


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

WAARSCHUWING!

Als er verkeerd of te nat brandhout wordt gebruikt, kan dit leiden tot overmatige roetvorming in de schoorsteen en eventueel een schoorsteenbrand: • Schakel in dit geval alle luchttoevoer naar de kachel uit. Indien het systeem een ​​ ventielaansluiting heeft - luchtaansluiting van buitenaf, moet deze worden gesloten. • Bel de brandweer. Gebruik • nooitwater om het vuur te blussen. • Daarna moet u uw schoorsteenveger vragen om de kachel en de schoorsteen te controleren

BELANGRIJK!

• Om een veilige verbranding te garanderen, moeten er heldere gele vlammen of heldere sintels zijn • het brandhout mag niet smeulen.

Als het brandhout slechts langzaam brandt zonder vlammen of met rook en er te weinig lucht wordt toegevoegd, zullen er zich onverbrande dampen ontwikkelen. Rookgassen kunnen ontbranden en ontploffen. Dit kan schade aan de apparatuur en mogelijk menselijke letsels veroorzaken.

Sluit nooit de luchttoevoer volledig af wanneer u de kachel aansteekt.

31


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Conversie naar een zelfsluitende deur voordatde kachel ingebouwd wordt. U kunt de deur zelfsluitend maken door een aantal van de tegengewichten van de deur te elimineren. Op de VISIO 1 en 3 wordt het tegengewicht veranderd aan beide zijden. 1. Verwijder de transportbeveiliging en draai de schroeven aan op het deksel van het tegengewicht Transportbeveiliging.

2. Verwijder het deksel van het tegengewicht door het omhoog te trekken. Deksel van het tegengewicht.

3. Draai de borgring los (inbussleutel van 2.5 mm). Verwijder het vereiste aantal tegengewichten, zodat de deur langzaam en aan een constante snelheid sluit. Controleer de werking ervan.

Tegengewichten Borgring 4. Draai de borgring vast (inbussleutel van 2.5mm)

Borgring

5. Bevestig het deksel van het tegengewicht en draai de schroef (schroeven) vast. Deksel van het tegengewicht.

32


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Conversie naar zelfsluitende deur nadat de kachel gemonteerd is. U kunt de deur zelfsluitend maken door een aantal van de tegengewichten van de deur te elimineren. Op de VISIO 1 en 3 wordt het tegengewicht veranderd aan beide zijden. 1. Verwijder de Skamol-plaat aan de zijkant.

2. Verwijder het toegangspaneel.

Toegangspaneel.

3. Draai de borgring los (inbussleutel van 2.5 mm). Verwijder het vereiste aantal tegengewichten, zodat de deur langzaam en aan een constante snelheid sluit. Controleer de werking ervan. Borgring. Tegengewichten.

4. Draai de borgring vast (inbussleutel van 2.5mm)

Borgring.

5. Plaats het toegangspaneel en de Skamol-plaat aan de zijkant terug. Toegangspaneel.

33


RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Vlaams

Accessoires Airkit Nr. 31 luchttoevoer via de vloer 00065173190

Convectierooster - voorkant

Convectieroosters - zijkant

511480470 - wit 511480490 - zwart

836480470 - wit 836480490 - zwart

511480870 - wit 511480890 - zwart

836480870 - wit 836480890 - zwart

511480470 511480490

511480870 511480890

836480470 836480490

836480870 836480890

34


RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

Vlaams

Reserveonderdelen VISIO 2-1 Het gebruik van onderdelen die niet worden aanbevolen door RAIS leidt ertoe dat de garantie vervalt. Alle vervangen onderdelen kunnen gekocht worden als reserveonderdelen bij uw RAISdealer. Zie de onderdelentekening (vooraan in de handleiding).

Stand Beschrijving.

35

1

Handvat voor demper - compleet

2

Demper - compleet

3

Deurkruk

4

Koud handvat - compleet

5

Lijst stookdeur - geverfd

6

Lijst stookdeur - roestvrij

7

Glas buitendeur

8

Glas binnendeur

9

Lijst vaste deur - geverfd

10

Lijst vaste deur - roestvrij

11

Glas vaste deur - buitenkant

12

Glas vaste deur - binnenkant

13

Schamotte Visio 2-1

14

sperplaat

15

Muur skamol Visio 2-1

16

Rookbocht - bovenste

17

Rookbocht - onderste


Vlaams

RAIS/attika - Gebruikershandleiding voor VISIO 2-1

36


37


ATTIKA FEUER AG Brunnmatt 16 CH-6330 Cham Switzerland www.attika.ch

RAIS A/S Industrivej 20 DK-9900 Frederikshavn Denmark www.rais.dk

Profile for Rais A/S

Visio 2-1_1256510_Ver. 6_8S  

Visio 2-1_1256510_Ver. 6_8S  

Profile for raisas

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded