Videoguide - til bruk av fjernkontroll til gasspeiser_NO_rev.1

Page 1

VIDEOGUIDE

TIL BRUK AV FJERNKONTROLL TIL GASSPEISER

INNSTILLINGER •

Skift mellom °C og °F

Innstill dag og klokkeslett

Barnesikring

BRUK •

Tenn og slukk ilden

Juster flammehøyde

Nedtellingsklokke til slukking

Slå av og på sekundærbrennere

Innstill LED-lys

Innstill vifte (kun ved tilkjøp)

Peisen har tre driftstilstander:

- Termostattilstand (flammehøyden justeres etter innstilt temperatur)

- Programtilstand (peisen tennes og slukkes på bestemte dager og tidspunkter)

- Eco-mode (flammehøyden svinger mellom høy og lav i en syklus på 20 min.)

KLIKK PÅ KNAPPENE For å se videoer av hvordan fjernkontrollen brukes


VIDEOGUIDE

TIL BRUK AV FJERNKONTROLL TIL GASSPEISER

FEILFINNING •

LED-lyset tenner ikke. Hvis lys-ikonet vises i displayet, men lyset ikke tenner, har du muligvis skrudd LED-lysene helt ned. Se hvordan du skrur

opp her. •

Temperaturen er innstilt til fahrenheit i stedet for celsius. Skift mellom °C og °F. Se hvordan her.

Knappene er låst – jeg kan ikke trykke på noe. Du har muligvis slått på barnesikring. Se hvordan den slås av her.