Videogids - De afstandsbediening gebruiken voor gashaarden_NL_rev.1

Page 1

VIDEOGIDS

DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN VOOR GASHAARDEN

INSTELLINGEN •

Schakelen tussen °C en °F

Dag en tijd instellen

Kinderslot

GEBRUIK •

Het vuur aan- en uitzetten

De vlamhoogte aanpassen

Afteltimer voor uitschakelen van het vuur

De secundaire branders in- en uitschakelen

De ledlampen instellen

De ventilator instellen (alleen extra aankoop)

De haard heeft drie werkingsmodi:

- Thermostaatmodus (de vlamhoogte wordt aangepast aan een ingestelde temperatuur)

- Programmamodus (de haard wordt op specifieke dagen en tijden in- en uitgeschakeld)

- Eco-modus (de vlamhoogte varieert in een cyclus van 20 minuten tussen hoog en laag)

KLIK OP DE KNOPPEN om video’s te bekijken over het gebruik van de afstandsbediening.


VIDEOGIDS

DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN VOOR GASHAARDEN

PROBLEMEN OPLOSSEN •

De ledlampen werken niet. Als het lichtpictogram wordt weergegeven in de display maar de lampen niet aan zijn, hebt u de ledlampen mogelijk

omlaag gedraaid. Hier ziet u hoe u ze weer omhoog kunt draaien.

De temperatuur is ingesteld op Fahrenheit in plaats van Celcius. Schakel tussen °C en °F. Hier ziet u hoe u dat doet.

De knoppen zijn vergrendeld - ik kan geen enkele knop indrukken. U hebt mogelijk het kinderslot geactiveerd. Hier ziet u hoe u dat uitschakelt.