Montagevejl RAIS Woodwall uden bagplade

Page 1

Montagevejledning RAIS Woodwall Uden Bagplade


Stykliste for RAIS Woodwall u. bagplade

2x

Bøjle for væg

4x

Skruebøsning

1x

1x

Montageplade

montageplade med logo

4x

1x

Pinolskrue M5x8

Unbraconøgle 5mm

2


Montagevejledning RAIS Woodwall

1300 / 1900 mm

1.

ca 350mm

Find den passende placering for Woodwall’en. Først monteres den øverste montageplade,

2.

3.

start med at niveller den øverste montageplade ud, og placerer den i højde som er vist ovenfor.

Marker derefter hullerne, hvis væggen kræver at der skal forbores inden montage

3


Montagevejledning RAIS Woodwall

4.

Monter den øverste montageplade som vist på billedet

Monter dernæst den nederste montageplade.

5.

6.

Marker som vist, under bøjlerne, til at placerer den nederste montageplade efter. Hæng bøjlerne på den øverste montageplade for at marker placeringen af den nederste montageplade, og sørg for at bøjlerne hænger lodret,

4


Montagevejledning RAIS Woodwall

7.

8.

Placerer den nederste montageplade efter mærkerne fra bøjlerne.

Marker derefter hullerne, hvis væggen kræver at der skal forbores inden montage.

9.

Monter den nederste montagepade som vist på billedet

5


Montagevejledning RAIS Woodwall

10.

Monter bøjlerne ind over de to montageplade.

11. 12.

Fastgør først bøjlerne i toppen, med pinolskruerne M5x8mm

6


Montagevejledning RAIS Woodwall

13.

Fastgør dernæst bøjlerne i bunden, med 2 stk. pinolskruer M5x8mm

14.

7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.