Issuu on Google+

DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

05

NORDI

57

8

LJØMÆRKN MI

G IN

SK

RAIS GEO

0

1


FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug tørt kvas, pindebrænde og evt. en smule avispapir. Åbn luftspjældet, så der tilføres rigeligt med luft, så gasserne fra det opvar mede træ afbrændes hurtigt. 2. Fyr kun med lidt brænde ad gangen - det giver den bedsteforbrænding. Husk at der skal rigeligt luft til, hver gang der lægges nyt brænde i ovnen. 3. Når flammerne er blusset ned skal luftspjældet justeres, så lufttilførslen nedsættes. 4. Når der kun er glødende trækul tilbage, kan lufttilførslen nedsættes yderligere, så varmebehovet netop dækkes. Med en lavere lufttilførsel brænder trækullene langsommere og varmetabet gennem skorstenen reduceres. 5. Brug kun tørt træ - det vil sige træ med en fugtighed på 15 - 22 procent.

FYR MILJØVENNLIG! 5 Miljøvennlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og økonomisk.

2. Veden skal fyres opp litt etter litt, slik at gasser forrbrennes, og det skal tilføres rikelig med luft hver gang du legger på nytt brensel. 3. Først når de store flammene har lagt seg, skal du justere luftspjeldet slik at lufttilførselen reduseres. 4. Når det bare er glør igjen i ovnen, kan du skru ned lufttilførselen ytterligere, slik at veden brenner langsommere. Da blir også varmetapet gjennom pipa mindre. 5. Bruk kun tør ved - det vil sige ved med en fuktighet på 15 - 22 prosent.

Der tages forbehold for trykfejl

1. Opptenning krever rask oppvarming om du best oppnår ved å bruke tørre kvister og litt avispapir samtidig som det blir tilført rikelig med luft.


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

RAIS GEO Revision: B Dato: Januar 2008

INDLEDNING/INNLEDNING ................................................................................................................... 4 GARANTI/GARANTI............................................................................................................................... 4 SPECIFIKATIONER/SPESIFIKASJONER RAIS GEO 161 og GEO 126........................................................... 5 SKORSTEN/SKORSTEIN ................................................................................................................ 6 INSTALLATION/INSTALLASJON...................................................................................................... 7 MONTERING AF FEDTSTEN/MONTERING AV KLEBERSTEIN . .................................................... 8-18 OPSTILLINGSAFSTANDE VED BRÆNDBAR VÆG/MONTERINGSAVSTAND TIL BRENNBAR VEGG............ 19 NORMAL OPSTILLING/NORMAL MONTERING . ................................................................................... 19 (RETVINKLET) FAST SOKKEL . .................................................................................................... 19 HJØRNEOPSTILLING/HJØRNEMONTERING 45° ........................................................................... 20 OPSTILLINGSAFSTANDE VED IKKE-BRÆNDBAR VÆG/ MONTERINGSAVSTAND TIL IKKE BRENNBAR VEGG . .......................................................................... 21 BRÆNDSEL/VED ........................................................................................................................... 22-23 TØRRING OG LAGRING/TØRKNING OG LAGRING ..................................................................... 23 REGULERING AF FORBRÆNDINGSLUFT/REGULERING AV FORBRENNINGSLUFT .......................... 24 BRUG AF BRÆNDEOVN/BRUK AV PEISOVN......................................................................................... 25 INDSTILLING AF LUFTSPJÆLD/INNSTILLING AF SPJELDET ............................................................ 25 KONTROL/KONTROLL................................................................................................................. 26 FØRSTEGANGSOPTÆNDING/OPPTENNING FØRSTE GANG ....................................................... 27 OPTÆNDING OG PÅFYLDNING/OPPTENNING OG PÅFYLLING................................................ 28-29 RENGØRING OG PLEJE/RENGJØRING OG PLEIE . ....................................................................... 30 RENSNING AF RØGVEJE/RENSING AV RØYKVEIER...................................................................... 31 DRIFTSFORSTYRRELSER/DRIFTSFORSTYRRELSER . ...................................................................... 32 TILBEHØR OG RESERVEDELSTEGNINGER/TILBEHØR OG RESERVEDELSTEGNINGER.......................... 33-37 PRØVNINGSATTEST............................................................................................................................. 38 PRODUKTDOKUMENTATION/PRODUKTDOKUMENTASJON.................................................................. 39

3


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Innledning Gratulerer med din nye svanemerkede RAIS peisovn.

05

NORDI

8

57

Tillykke med Deres nye svanemærkede RAIS brændeovn.

LJØMÆRKN MI

G IN

SK

Indledning

0

En RAIS brændeovn er mere end blot en varmekilde, den er også udtryk for, at De En RAIS peisovn er mer en bare en varmelægger vægt på design og høj kvalitet i Deres kilde, den er også et uttrykk for at du legger hjem. vekt på design og høy kvalitet i hjemmet. For at få mest mulig fornøjelse og nytte af Deres nye brændeovn er det vigtigt, at de gennemlæser manualen grundigt, inden brændeovnen stilles op og tages i brug.

Det er viktig at du leser denne brukerveiledningen grundig før du monterer og tar i bruk den nye ovnen din, slik at du kan få mest mulig glede og nytte av den.

Af hensyn til garantien og ved alle henvendelser angående ovnen i øvrigt er det vigtigt, at De kan oplyse ovnens produktionsnummer. Vi anbefaler derfor, at De skriver nummeret i skemaet nedenfor. Produktionsnummeret står nederst på ovnens bagside.

Ved alle henvendelser angående ovnen og med hensyn til garantien er det viktig at du kan opplyse om ovnens produksjonsnummer. Derfor anbefaler vi, at du skriver inn dette nummeret i skjemaet nedenfor. Du finner produksjonsnummeret nederst på ovnens bakside.

Garanti

Garanti

Der ydes 5 års garanti på Deres RAIS brændeovn. Garantien omfatter dog ikke varmeisolerende materiale, glas og pakninger. Ved enhver ændring af ovnen bortfalder garantien.

Din RAIS peisovn leveres med 5 års garanti. Denne garantien omfatter likevel ikke varmeisolerende materiale, glass og pakninger. Enhver endring av ovnen medfører bortfall av garantien.

Specielt for Danmark - Nye regler for installation af brændeovne 1. januar 2008 trådte en ny bekendtgørelse for brændeovne i kraft. Hermed er der kommet nye krav til installationer af brændeovne mht. emission og dokumentation. Konsekvensen er, at fra 1. juni skal alle nyinstallerede brændeovne have en EN godkendelse samt en norsk eller tysk godkendelse. Samtidig indføres der en prøvningsattest, der skal sikre at kraven til emission er opfyldt. Denne attest findes bagerst i denne bruger manual, og skal underskrives af skorstensfejeren efter installation. Vær opmærksom på Forhandler: at attesten skal underskrives før ibrugtagning og følge ovnen i hele dens levetid. Dato:

4


3-8 ca. 100 490-490-1260 288-288-500 1,6

-12 330 5,0 274

3-8 ca. 100 490-490-1610 288-288-500 1,6

-12 450 5,0 274

Min./Max. Effekt(kW):

Ovnens bredde/dybde/højde (mm): Ovnens bredde/dybde/høyde(mm)

Brændkammer bredde/dybde/højde (mm): Brennkammerets bredde/dybde/høyde(mm)

Anbefalet træmængde ved påfyldning (kg): (Fordelt på 2-3 stk brænde à ca. 25 cm) Anbefalt vedmængde ved påfylling (kg): (fordelt på 2-3 vedkubber a’ ca. 25 cm)

Min. Røgtræk /Min. trekk(Pascal):

Vægt /Vekt(kg):

Røggasmasseflow/Røygass (g/s):

Røggastemperatur/Røygasstemperatur (°C): ved Nominel effekt

Intermitterende drift

Opvarmningsareal /Oppvarmingsareal(m ):

Påfyldning bør ske indenfor 3 timer Påfylling bør skje i løpet av 3 timer.

5

5

Nominel effekt/Nominell effekt (kW): 2

RAIS GEO 126

RAIS GEO 161

DANSK/NORSK RAIS - manual til GEO

Specifikationer/Spesifikasjoner

5


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Skorsten

Skorstein

Skorstenen er drivkraften for at få brændeovnen til at fungere. Husk, at selv den bedste brændeovn ikke fungerer optimalt, hvis der ikke er det fornødne og korrekte træk i skorstenen.

Det er skorsteinen som får peisovnen til å fungere. Husk at selv den beste peisovn ikke kan fungere optimalt hvis skorsteinen ikke gir tilstrekkelig og rigtig trekk.

Skorstenen skal være så høj – minimum 3 meter og i en sådan stand, at trækforholdene er i orden -14 til -18 pascal. Hvis det anbefalede skorstenstræk ikke opnås, kan der opstå problemer med røg ud af lågen ved fyring. Vær også opmærksom på trækforholdene ved skorsten med 2 kerner. Ovnen egner sig til tilslutning med røggassamleledning, men vi anbefaler at indføringerne placeres således, at der bliver en frihøjdeforskel mellem dem på min. 250 mm. Røgafgangsstudsen er 150 mm i diameter. Hvis trækket er for stort, anbefales det at forsyne skorsten eller røgrør med et reguleringsspjæld. Hvis dette monteres skal man sikre et frit gennemstrømningsareal på minimum 20 cm² ved lukket reguleringsspjæld. Det medfører at energien i brændslet ikke udnyttes optimalt. Hvis du er i tvivl om skorstenens tilstand bør du altid kontakte skorstensfejeren. Husk, der skal være fri adgang til renselågen.

6

Skorsteinen skal være minimum 3 meter høy, og være i en slik stand at den gir rigtige trekk- forhold – -14 til -18 pascal. Hvis man ikke oppnår den anbefalte skorsteinstrekken, kan det oppstå problemer med røykutslag ved fyring. Vær også oppmerksom på trekkforholdene i skorsteiner med 2 løp. Ovnen egner seg for tilslutning med røykgassamlerør. I så fall anbefaler vi, at innføringene plasseres slik at det oppstår en fri høydeforskjell mellom dem på minimum 250 mm. Røykstussen er 150 mm i diameter. Hvis trekken er for stor, anbefaler vi å utstyre skorsteinen eller røykrøret med et reguleringsspjeld. Hvis du monterer et reguleringsspjeld, må du sørge for et fritt gjennomstrømningsareal på minimum 20 cm2 når spjeldet er lukket - hvis ikke blir ikke energien i veden utnyttet optimalt. Hvis du er i tvil om skorsteinens tilstand, må du kontakte skorsteinsfeieren. Husk at det må være fri tilgang til renseluken.


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Installation

Innstallasjon

Det er vigtigt at ovnen bliver korrekt installeret af hensyn til både miljø og sikkerhed.

Det er viktigt at ovnen installeres korrekt av hensyn til både miljø og sikkerhet.

Når brændeovnen installeres, er der nogle regler som SKAL overholdes:

Når du installerer peisovnen, MÅ du overholde enkelte regler:

Ovnen skal opsættes og installeres i henhold til alle gældende nationale og lokale regler og forordninger. Lokale myndigheder samt skorstensfejermester bør kontaktes før opstilling.

Monter og installer ovnen i henhold til gjeldende nasjonale regler og forskrifter. Kontakt lokale myndigheter og feiermester før montering.

Der må ikke foretages uautoriserede ændringer af ovnen.

MERK: Før du tar i bruk peisovnen, skal installasjonen meldes til den lokale feieren.

BEMÆRK: Inden brændeovnen må tages i brug, skal opstillingen anmeldes til den lokale skorstensfejer. Der skal være rigelig tilførsel af frisk luft i opstillingsrummet for at sikre en god forbrænding. Bemærk, at eventuel mekanisk udsugning som f.eks. en emhætte kan formindske lufttilførslen. Eventuelle luftriste skal placeres således, at lufttilførslen ikke blokeres. Ovnen har et luftforbrug på 10-20m3/t. Gulvkonstruktionen skal kunne bære vægten af brændeovnen såvel som en eventuel skorsten. Ovnen placeres på ildfast materiale. Når De vælger, hvor De vil placere Deres RAIS brændeovn, bør De tænke på varmefordelingen til de andre rum. Så får De mest mulig fornøjelse af Deres ovn. Ovnen skal placeres i sikker afstand fra brændbart materiale. Se mærkepladen på brændeovnen.

Foreta ikke uautoriserte endringer av ovnen.

Det må være god tilførsel av uteluft i det rommet der ovnen monteres for å sikre god forbrenning. Vær oppmerksom på at eventuell mekanisk utsuging, som for eksempel en kjøkkenvifte, kan redusere utelufttilførselen. Eventuelle lufterister skal plasseres på en slik måte at lufttilførselen ikke blokkeres. Ovnen har et luftforbruk 10-20 m3/time. Gulvkonstruksjonen skal kunne bære vekten av peisovnen samt en eventuell skorstein. Ovnen plasseres på ubrennbar plate.

Producent

RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Danmark 06 EN 13240:2001+A2:2004 EC.nr. 806 Anordning til intervalfyring

GEO

Afstand til brændbart, bagvæg

:

300 mm

Afstand til brændbart, sidevæg

:

300 mm

Afstand til brændbart, drejefod :

:

CO emission

:

0,13 %

Røggas temperatur

:

274 °C

Nominel effekt

:

Virkningsgrad

:

79 %

Brændsel (Brug kun anbefalede brændsler) Følg instrukserne i brugermanualen. Anordningen er egnet til intervalfyring.

:

træ

0 mm

5 kW

SINTEF Produktdokumentation

110-0217

Når du vurderer hvor du vil plassere din RAIS peisovn, bør du tenke på varmefordelingen til de andre rommene, slik at du får mest mulig glede av ovnen din. Ovnen skal plasseres i trygg avstand fra brennbart materiele. Se merkeplaten på peis ovnen.

Mærkeplade/ merkeplate for GEO

7 


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Montering af fedtsten (RAIS GEO Fedtsten) Montering av kleberstein (RAIS GEO kleberstein) Materiale liste (løsdele til montage af fedtsten/tilbehør for montering av kleberstein) Varenr.

Varenavn

GEO 161 Antal

GEO 126 Antal

8060602GRÅ

Topplade med udslagsblanket/ Topplate med utslagsblanket

1

1

8067002 8067001 8067006 8067011 8067012 8067021 8067022 8067031 8067032 8067036 8067041

Sidesten/Sidestein Sidesten/Sidestein Sidesten/Sidestein Sidesten/Sidestein Sidesten/Sidestein Sidesten/Sidestein Sidesten/Sidestein Sidesten/Sidestein Sidesten/Sidestein Sidesten/Sidestein Fedtsten-massesten/Kleberstein

1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 24

1 1 1 2 2 1 2 8

8060113

Samlebeslag/Likebeinte hjørnebeslag A 25x80 Samlebeslag/Likebeinte hjørnebeslag B 25x45x80 Samlebeslag/Likebeinte hjørnebeslag C 25x53 Samlebeslag/Skjøtebeslag D 25x80

4

2

2

2

4

4

6

4

8060114 8060115 8060116

Nødvendigt værktøj/Nødvendig verktøy: - Vaterpas/Vater - Topnøgle nr. 17/Pipenøkkel nr. 17 - Unbrakonøgle nr. 4/Unbrakonøkkel nr. 4 - Bidetang/Avbitertang - Plastikhammer/Plasthamme

8


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

1. A nbring ovnen hvor den skal stå (kan ikke 1. Plasser ovnen der den skal stå (kan ikke flyttes efter montering af fedtsten). flyttes etter montering av kleberstein). a ) Røgafgangen kan monteres bagud a) Røukuttak vendt bakover kan monteres vendt - kun GEO 161 - , når den 3. - kun GEO 161 - , når den tredje rekken række af fedtsten er monteret. av kleberstein er montert. Afstanden i toppen mellem ovnens På toppen er avstanden mellom ovns sider er 250 mm og svarer til RAIS 150 sidene 250 mm, og passer til RAIS mm røgrør og RAIS 90° bøjning med/ røykrør 150 mm og 90° bend med/ uden renselem. uten renseluke. b) Røgafgang i toppen: Slå den udstansede cirkel ud med en plastikhammer.

b) Røykuttak i toppen: Slå ut den utstansede åpningen med en plasthammer.

Tilslutning i loftet: Ved denne tilslutningsform er det enk leste at anvende RAIS gliderørssystem og et adapterstykke på 570 mm. Ståltoppladen skal ved monteringen skubbes på røgrøret.

Tilkopling i taket: For denne tilkoplingsmåten er det enk lest å bruke RAIS gliderørssystem og et adapterstykke på 570 mm. Topplaten i stål skal ved montering skyves på røykrøret.

2. Juster de justerbare ben, så de er i vater.

2. Juster føtterne, slik at ovnen står i vater.

- Løsn kontramøtrikken - Indstil benet - Stram kontramøtrikken

- Løsne strammeskruen - Still inn foten - Stram skruen

9


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

3. Sæt fedtstenene op som vist på tegningerne og skrue dem sammen med de medfølgende samlebeslag. Ved valg af bagudgang bliver der en fedtsten nr. 7032 til overs. Ved valg af topafgang bliver der en fedtsten nr. 7033/7036 til overs afhængig af, om du vælger en højre eller venstre variant.

3. Plasser klebersteinene som vist på tegningerne, og skru dem sammen med de medfølgende skjøtebeslagene. Ved valg av røykuttak vendt bakover blir det en kleberstein nr. 7032 til overs. Ved valg av røykuttak i toppen blir det en kleberstein nr. 7033/7036 til overs avhengig av, om du vælger en høyre eller venstre variant.

4. Ved bagudvendt røgafgang skal man sørge for, at afgangshullerne er ud for hinanden. Ved topafgang har retningen ingen betydning.

4. Ved røykuttak vendt bakover må det sørges for at uttakshullene er plassert overfor hverandre . Ved røykuttak i toppen har retnigen ingen betydning.

5. Med frisklufttilslutning: Tilslut lufttilførslen forneden på ovnen med en flexslange og spændbånd.

5. Med frisklufttilførsel: Kople til lufttilførselen nederst på ovnen ved hjelp ave en fleksislange og en slan geklemme.

Uden frisklufttilslutning: Udluftningsristen skrues på (se trin 5).

10

Uden frisklufttilførsel: Monter lufteristen (se trin 5).


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

RAIS GEO 161 Beslag/Beslag pakket sammen med fedtsten/kleberstein Venstre variant

Højre variant

11


DANSK/NORSK

Trin 1

Trin 2

12

RAIS - manual til GEO


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Trin 3

Trin 4

13


DANSK/NORSK

Trin 5

14

RAIS - manual til GEO


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

RAIS GEO 126 Beslag/Beslag pakket sammen med fedtsten/kleberstein Venstre variant

Højre variant

15


DANSK/NORSK

Trin 1

Trin 2

16

RAIS - manual til GEO


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Trin 3

Trin 4

17


DANSK/NORSK

Trin 5

18

RAIS - manual til GEO


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Opstillingsafstande ved brændbar væg For at få afklaret om den væg brændeovnen skal stå ved er brændbar, kan du kontakte din bygningsarkitekt eller de lokale bygningsmyndigheder. Hvis gulvet er brændbart, skal ovnen placeres på ikke-brændbart materiale, såsom stålplade, glasplade, klinker eller kunstskiferplade.

Monteringsavstand til brennbar vegg Hvis du ikke er sikker på om den veggen som peisovnen skal stå ved er brennbar eller ikke, kan du kontakte en arkitekt eller de lokale bygningsmyndigheter. Hvis gulvet er brennbart, skal ovnen monteres på ikke brennbart materiale, for eksempel en stålplate, glassplate, klinkerfliser eller kunstskiferplate.

Normal opstilling Retvinklet A. Møbleringsafstand 950 mm Afstand til brændbart materiale/ Avstand til brennbart materiale: B. C. D. E. F.

- foran (gulv) - til siden (gulv) - bagud (væg) - til side til væg - til side væg (låge side)

300 mm 150 mm 300 mm 400 mm 300 mm

19


DANSK/NORSK Hjørneopstilling 45˚

RAIS - manual til GEO

A. Møbleringsafstand 900 mm Afstand til brændbart materiale / Avstand til brennbart materiale: B. - foran (gulv) 300 mm C. - til siden (gulv) 150 mm D. - bagud (væg) 100 mm E. - til side til væg 650 mm F. - til side væg (låge side) 250 mm

20


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Opstillingsafstande ved ikke-brændbar væg

Vi anbefaler en minimumsafstand til ikke-brændbart materiale på 50 mm(G) af hensyn til rengøring. Der skal altid være mulighed for adgang til renselåge.

Monteringsavstand til ikke brennbar vegg Vi anbefaler en minimumsavstand til ikke brennbart materiale på 50 mm(G) med tanke på rengjøring. Der skal altid være mulig å komme til renseluken.

21


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Brændsel

Ved

Ovnen er designet og godkendt iht. EN 13240 og NS 3058 til forbrænding af kløvet, tørt birk. Brændet skal have et vandindhold på 15-22 % og en max. længde på brændkammerets længde minus 50-60 mm.

Ovnen er konstruert og godkjent i overensstemmelse med EN 13240 og NS 3058 for brenning av kløvet, tørr bjørk. Veden skal ha en fuktighet på 15-22 prosent og en maksimal lengde tilsvarende brennkammerets lengde minus 50-60 mm.

Det giver både løbesod, miljøgener og en dårlig brændselsøkonomi at fyre med vådt træ. Nyfældet træ indeholder ca. 60-70 % vand, og er fuldstændig uegnet at fyre med. Du skal regne med, at nyfældet træ skal stå stakket til tørring i min. 1 år. Træ med en diameter på mere end 100 mm bør kløves. Uanset størrelse bør træet altid have mindst èn overflade uden bark. Det frarådes at fyre med lakeret, lamineret, imprægneret træ, træ med kunststofbelægning, malet affaldstræ, spånplade, krydsfiner, husaffald, papirbriketter og stenkul, da det ved afbrænding udvikler ildelugtende røg, der kan være giftig. Ved afbrænding af ovenstående og ved større fyringsmængder end anbefalet, belastes ovnen med en større varmemængde, hvilket medfører en højere skorstenstemperatur og en lavere virkningsgrad. Derved kan ovn og skorsten beskadiges og garantien bortfalder. Træets brændværdi hænger meget sammen med træets fugtighed. Fugtigt træ har lav brændværdi. Jo mere vand træet indeholder - jo mere energi bruges der på at få det til at fordampe og denne energi går tabt.

BRUG KUN ANBEFALEDE BRÆNDSLER

22

Å fyre med våt ved resulterer i soting, miljøproblemer og dårlig brenseløkonomi. Ved fra nyfelte trær inneholder cirka 60-70 prosent vann og er fullstendig uegnet for vedfyring. En god tommelfingerregel er å la ved fra nyfelte trær ligge i stabel til tørking i minst et år. Ved med en diameter på over 100 mm bør kløves. Uansett størrelse bør ved altid ha minst èn overflate uten bark. Vi fraråder å fyre med lakkert, laminert eller impregnert treverk, treverk med kunststoffbelegg, malt treverk, sponplater, kryssfiner, husholdningsavfall, papirbriketter eller steinkull, ettersom dette ved forbrenning avgir en illeluktende røyk som kan være giftig. Hvis det fyres med materialene nevnt ovenfor eller med større vedmengder enn anbefalt, belastes ovnen med mer varme, noe som medfører høyere skorsteinstemperatur og lavere virkningsgrad. Ovn og skorstein kan ta skade, og garantien bortfaller. Vedens brennverdi henger nøye sammen med treverkets fuktighet. Fuktig treverk har lav brennverdi. Jo mer vann veden inneholder, desto mer energi går med til å få vannet til å fordampe. Denne energien går tapt.

BRUK KUN ANBEFALT VED


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Den efterfølgende tabel viser brændværdien Tabellen nedenfor viser brennverdien i fori forskellige træsorter, der har været lagret i skjellige treslag som har vært lagret i to år 2 år, og har en restfugtighed på 15-17 %. og har en restfuktighet på 15-17 prosent.

Træsort/Treslag Avnbøg/Agnbøk Bøg og eg/bøk og eik Ask/Ask Ahorn/Lønn Birk/Bjørk Bjergfyr/Buskfuru Gran/Gran Poppel/Poppel

Kg tørt træ/tre pr./per m3

I forhold til bøg/eg - bøk/eik

640 580 570 540 510 480 390 380

110% 100% 98% 93% 88% 83% 67% 65%

1 kg træ giver samme varmeenergi uanset træsort. 1 kg bøg/eg fylder blot mindre end 1 kg gran.

Tørring og lagring

Tørking og lagring

Træ kræver tid til at tørre : en korrekt lufttørring varer ca. 2 år. Her følger nogle tips: Opbevar træet savet, kløvet og stablet på et luftigt, solrigt sted beskyttet mod regn(sydsiden af huset er særdeles velegnet). Opbevar brændestablerne med en håndsbredde afstand, det sikrer at den gennemstrømmende luft tager fugtigheden med ud. Undgå at dække brændestablerne med plastik, da det hindrer fugtigheden i at komme ud. Det er en god idè at tage brænde ind 2-3 dage før det skal bruges.

Ved trenger tid til å tørke. En korrekt lufttørking tar cirka to år. Her er noen tips: Oppbevar treet kappet, kløvd og stablet på et luftig, solrikt sted beskyttet mot regn(sørsiden av huset er spesielt velegnet). Plasser vedstablerne med en håndsbreddes avstand, slik at luft kan sirkulere mellom stablerne og ta med seg fuktighet. Unngå å dekke vedstablerne med plast - det hindrer fuktigheten i å slippe ut. Det kan være lurt å ta veden i hus 2-3 dager før den skal brukes.

23


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Regulering af forbrændingsluft

Regulering av forbrenningsluft

Alle RAIS ovne er forsynet med èt-grebs betjeningshåndtag til regulering af spjældet. Ovnens individuelle regulering kan ses på illustrationerne.

Alle RAIS-ovner er utstyrt med ettgreps betjeningshåndtak for regulering av spjeldet. Illustrasjonerne viser riktig regulering i de forskjellige fasene.

Primærluft er den forbrændingsluft der tilsættes den primære forbrændingszone, dvs. brændets glødelag. Denne luft, som er kold, bruges kun i optændingsfasen. Sekundærluft er den luft, der tilsættes i gasforbrændingszonen, dvs. luft som medvirker til forbrænding af pyrolysegasserne(forvarm et luft der bruges til rudeskyld og forbrænding). Denne luft trækkes ind gennem spjældet under brændkammeret og forvarmes via sidekanalerne og sendes ud som varm skylleluft til ruden. Denne varme luft skyller ned langs ruden og holder den fri for sod.

Primærluften er den forbrenningsluften som tilføres den primære brennsonen, det vil si til glørne på venen. Denne luften, som er kald, brukes bare i opptenningsfasen. Sekundærluften er luften som tilsettes i gassforbrenningssonen, det vil si luft som bidrar til forbrenning av pyrolysegassene(forvarmet luft som brukes til rensing av innsiden på glasset i ovnsdøren og til forbrenning). Denne luften trekkes inn gjennom spjeldet under brennkammeret og forvarmes i sidekanalerne før den sendes ut på innsiden av glasset. Den varme luften skyller over glasset og holder det fritt for sot.

Ved indstilling i intervallet mellem position 1 og 2 sikres optimal udnyttelse af energiindholdet i brændet fordi der er ilt til forbrændingen og afbrænding af pyrolysegasserne. Når flammerne er klare gule - er spjældet indstillet rigtigt. At finde den rigtige position kræver lidt fornemmelse som kommer ved brug af ovnen. Det frarådes at skrue helt ned. En fejl der ofte begås er at lukke for tidligt for spjældet, fordi man synes det bliver for varmt. Det bevirker, at der kommer mørk røg ud af skorstenen og at træets brændværdi ikke udnyttes. Når der fyres i RAIS GEO, er det vigtigt, at brændemængden ikke overstiger markeringen “MAX LOAD” (præget i skamolpladen i brandkammeret - ca. 25 cm højde) hvilket svarer til højeste indfyringshøjde.

24

Ved å stille inn spjeldet mellom posisjon 1 og 2 sikrer du optimal utnyttelse av energiinnholdet i veden, ettersom det kommer oksygen til forbrenningen og til avbrenningen av pyrolysegassene. Når flammerne er klare og gule, er spjeldet riktig innstilt. Det krever litt erfaring å finne den riktige innstillingen av spjeldet. Erfaringen kommer etter hvert som du bruker ovnen. Vi fraråder å skru trekken helt ned. En vanlig feil er å lukke spjeldet for tidlig fordi man synes at det blir for varmt. Det fører til at det kommer mørk røyk ut av skorsteinen og at vedens brennværdi ikke utnyttes. Når der fyres i RAIS GEO er det viktig at vedmengden ikke overstiger markeringen “MAX LOAD” (gravert i sidebrennplaten i brennkammeret - ca. 25 cm høyde) som svarer til høyeste innfyringshøyde.


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Brug af brændeovn

Bruk av peisovn

Indstilling af luftspjæld Der er 3 indstillinger på spjældet

Innstilling av spjeldet Spjeldet har tre innstillinger.

Position 1

Luftspjældet er lukket , hvilket betyder ingen lufttilførsel.

Posisjon 1

Spjeldet er lukket, og det er ingen lufttilførsel.

Position 2

Drej håndtaget mod venstre indtil markering. Denne position giver fuld sekundærluft. Ved almindelig forbrænding indstilles håndtaget i intervallet mellem 1 og 2. Når flammerne er klare og gule, er spjældet indstillet rigtigt, dvs. der opnås langsom/optimal forbrænding..

Posisjon 2

Skyv håndtaket mot venster intil markering. Denne posisjone gir full sekundærlufttilførsel. Ved almindelig fyring plasseres håndtaket mellom 1 og 2. Når flammene er klare og gule/blålige rask beveglige flammer, er spjeldet riktig innstilt - dvs at det oppnås langsom/opptimal forbrenning.

Position 3

Drej mod venstre til stop. Luftspjældet er helt åben og giver fuld primær- og sekundærluft. Denne position er til optændingsfasen og bruges ikke under normal drift.

Posisjon 3

Skyv håndtaket mot venster til det stopper . Nå er spjeldet helt åpent og gir full tilførsel av primærog sekundærluft. Denne posisjonen brukes under opptenningsfasen, ikke under normal drift.

25


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Kontrol Hvis asken er hvid og væggene i brændkammeret er fri for sod, når ovnen har været i brug, har luftreguleringen været korrekt, og træet tilstrækkeligt tørt.

Kontroll Hvis asken er hvit og veggene i brennkammeret er fri for sot etter at ovnen har vært i bruk, har luftreguleringen vært riktig og veden tilstrekkelig tørr.

26


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Førstegangsoptænding

Opptenning første gang

En forsigtig start betaler sig. Begynd med et lille bål, så brændeovnen kan tilvænnes den høje temperatur. Dette giver den bedste start og eventuelle skader undgås.

Det lønner seg å begynne forsiktig. Start med et lite bål, slike at peisovnen venner seg til de høye temperaturene. Da får de en god innkjøring og unngår å skade ovnen.

Vær opmærksom på, at der kan fremkomme en ejendommelig, men ufarlig lugt og røgudvikling fra ovnens overflade under den første optænding. Det er fordi maling og materiale skal hærde, men lugten forsvinder hurtigt - sørg for kraftig udluftning, gerne gennemtræk.

Vær oppmerksom på at det kan komme en underlig lukt og røylutvekling fra ovenens overflate den første gang du tenner opp. Dette er normalt, og helt ufarlig. Lukten og røyken oppstår når maling og materialer herder, men lukten forsvinder raskt. Sørg for kraftig utluftning, gjerne gjennomtrekk.

Under denne proces skal du være påpasselig med ikke at berøre de malede flader, og det anbefales at jævnligt åbner og lukker lågen for at forhindre lågens pakning i at klæbe fast.

Under denn prosessen må du passe på å ikke berøre de lakkerte overflaterne, og vi anbefaler å åpne og lukke ovndøren med jevne mellomrom, slik at pakningen i døren ikke kleber seg fast.

Desuden kan ovnen under opvarmning og nedkøling give såkaldte “kliklyde”, dette skyldes de store temperaturforskelle materialet udsættes for.

Under oppvarming og nedkjøling kan ovnen dessuten avgi “klikkelyder”. Dette er normalt og helt ufarlig, skyldes de store teperaturendringen materialet utsettes for.

Brug aldrig nogen form for flydende brænd- Bruk aldri noen form for flytende brennstoff stof til optænding eller for at holde ilden til opptenning eller for å holde ilden ved ved lige. Man risikerer en eksplosion. like. Det kan føre til eksplosjon. Når ovnen har stået ubrugt i nogen tid, brug da samme fremgangsmåde som ved førstegangsoptænding.

Når ovnen har stått ubrukt en stund, bør du gå frem som beskrevet for første gangs opptenning.

27


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Optænding og påfyldning/opptenning og påfylling Til optænding anvendes sprittabletter el.lign., samt ca.2 kg træ, kløvet til optændingspinde. Luftspjældet indstilles så det er helt åbent. Bruk sprittabletter eller liknende til opptenning, samt cirka 2 kg ved kløvet til opptenningsved. Spjeldet stilles inn så det er helt åpent.

TIPS inden der tændes op: Åbn en dør eller vindue tæt på brændovnen. Er der “blæst” i ovnen fra skorsten, kan det med fordel lægges en krøllet avisside op mellem øverste røgvendeplade og skorstenen, sætte ild til avisen, vente til det “buldrer” i skorsten - så er du sikker på der er træk i skorsten, og du undgår at få røg i rummet.

Tips innen du tender opp: Åpn opp en dør eller et vindu nær peisovnen. Om det “blåser” i ovnen fra skorsteinen kan du legge en sammen-krøllet avis opp mellom røykspjeldet og skorsteinen, sette fyr på avisa og vente til det “buldrer” i skorsteinen - så er du sikker på at det er trekk i skorsteinen og dermed unngår å få røyk i rommet.

Bålet tændes og lågen lukkes til, så der er en sprække på ca. 10-15 mm. Tenn bålet, og la ovnsdøren stå på klem med en åpning på cirka 10-15 mm.

28


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO Når der er klare flammer - efter ca. 5-10 min. - lukkes lågen. Spjæld - se indstilling af luftspjæld. Når flammene er klare, etter cirka 5-10 minutter, lukker du ovnsdøren. Spjeld - se innstilling av spjeldet

Efter ca. 10-20 min. - til der er et godt glødelag - påfyldes 2-3 stk. træ. Lad lågen stå på klem til ilden har godt fat - lågen lukkes. Spjæld - se indstilling af luftspjæld. Etter cirka 10-20 minutter, når veden har et godt glolag, legger du inn 2-3 vedkubber. La ovnsdøren stå på klem til ilden har godt tak. Luk døren. Spjeld - se innstilling av spjeldet. Efter ca. 5 min - eller til der er klare blivende gule flammer - lukkes spjældet gradvist. Det er en fordel at have et askelag på ca. 20 mm, da det har en isolerende effekt. Etter cirka 5 minutter, eller når flammene har blitt klare og gule, lukker du spjeldet gradvis. Det er en fordel å ha et askelag på cirka 20 mm, ettersom det gir en isolerende effekt.

OBS!!! Under drift skal lågen altid holdes lukket.

29


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Rengøring og pleje

Rengjøring og steel

Brændeovn og skorsten skal tilses af en skorstensfejer 1 gang om året. Ved rengøring og pleje skal ovnen være kold.

Peisovn og skorstein skal kontrolleres av en feier én gang i året. Ved rengjøring og stell skal ovnen være kald.

Er glasset tilsodet: - Fugt et stykke papir eller avis, dyp det i asken og gnid på det tilsodede glas. - Gnid efter med et stykke papir og glasset bliver rent. - Alternativt bruges glasrens, som købes hos din RAIS forhandler.

Hvis glasset er tilsotet: - Fukt et stykke papir (f.eks. avispapir), dypp det i asken, og gni på det sotete glasset. - Gni over med et nytt papirstykke til glasset blir rent igjen. - Alternativt kan du bruke glassrens, som du kan kjøbe hos din RAIS-forhandler.

Udvendig rengøring foretages med en tør svamp.

Utvendig rengjøring gjøres med en tørr svamp.

Rengøring af fedtsten:

Rengjøring av kleberstein:

Almindelig rengøring foretages med en hårdt opvredet klud. Såfremt nødvendigt, kan fedtstenen gøres ren med ganske almindelig fortynder fra en farvehandler. Skulle der være pletter, som fortynderen ikke kan klare, kan man slibe let på stenen.

Vanlig rengjæring gjøres med en klut som er fuktet og grundrig vridd opp. Om nødvendig kan klebersteinen rengjøres med vanlig tynner fra en fargehandler. Hvis det har oppstått flekker som du ikke får bort med tynner, kan du slipe lett på steinen.

Rengøring af brændkammer:

Rengjøring av brennkammer:

Asken skrabes/skovles ud og opbevares i ikke brændbar beholder indtil den er afkølet. Bortskaffelse af aske sker ved almindelig dagrenovation.

Skrap/spa ut asken, og oppbevar den i en ikke brennbar beholder til den er fullstendig avkjølt. Kald aske kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

HUSK!! Tøm aldrig brændkammeret

helt for aske - bålet brænder bedst ved et askelag på ca. 20 mm.

HUSK!! Brennkammeret skal aldri tømmes fullstendig for aske. Veden brenner best med et askelag på cirka 20 mm.

Inden en ny fyringssæson skal skorsten og røggasforbindelsesstykket altid kontrolleres for blokering.

Før en ny fyringssesong skal skorsteinsrør og forbindelsesrøret alltid kontrolleres for blokkering.

30


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Rensning af røgveje/rensing av røykveier Holdeklipsen skubbes op og fjernes fra side-skamol. Holdeklipsen er placeret øverst i højre hjørne af brændkammeret. Billedet til venstre er et nærbillede af øverste hjørne i brændkammeret (som svarer til nærbillede af cirklen på efterfølgende billede). Skyv festeklipsen opp, og løsne den fra skamolsideplaten. Festeklipsen er plassert i øverste høyre hjørne av brennkammeret. Bildet til venstre er et nærbilde av øverste høyre hjørne i brennkammeret (tilsvarer et nærbilde av området i sirkelen på neste bilde). Pilen viser festeklipsens plassering. Røgvendepladen trækkes fremad og vippes ned mod brændkammeret. Bemærk, herefter sidder sideskamolet løst. Røykvendeplaten trekkes fremover og vippes ned mot brennkammeret. Merk at skamolsideplaten nå sitter løst. Røgchikanen er placeret over røgvendepladen. Billedet til venstre er tages nedefra og op inde i brændkammeret. Røgchikanen løftes fri af ankerboltene og sænkes herefter skråt nedefter mod brændkammeret. Røykchikanen er plassert over røykvendeplaten. Bildet til venstre er tatt nedenfra og opp inne i brennkammeret. Røykchikanen løftes fri fra ankerboltene og senkes deretter på skrått ned mot brennkammeret.

Der er nu frit udsyn til røgafgangen. Fjern snavs og støv og indsæt i omvendt rækkefølge. Nå er det fri sikt til røykuttaket. Fjern skitt og støv, og sett delene på plass i omvendt rekkefølge.

31


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Driftsforstyrrelser

Driftsforstyrrelser

Røgudslag fra låge:

Røykutslag fra ovnsdør

Kan skyldes for lavt træk i skorstenen <12Pa - kan skyldes for dårlig trekk i skorsteinen - kontroller om røgrøret eller skorstenen er <12Pa stoppet - kontroller om røykrøret eller skorsteinen er - kontroller om emhætten er tændt, i givet tilstoppet. fald sluk emhætten og åben et vindue/dør - kontroller om kjøkkenviften er slått på. Slå i nærheden af ovnen i en kort periode. den i så fall av, åbne et vindu/dør en kort stund. Sod på glas: Tilsoting av glasset i ovnsdøren Kan skyldes at brændet er for vådt. - sørg for at ovnen varmes ordentlig op Kan skyldes at veden er for fuktig under optænding inden lågen lukkes - sørg for at ovnen varmes ordentlig opp under opptenning før du lukker ovnsdøren Kan skyldes at spjældet er reguleret for langt ned Kan skyldes at spjeldet er regulert for langt ned Ovn brænder for stærkt kan skyldes: Hvis det brenner for sterkt i ovnen, kan det - utæthed ved lågepakning - for stort skorstenstræk >22 Pa, reguleskyldes: ringsspjæld bør monteres. - utetthet ved ovnsdørpakningen - for stor skorsteinstrekk >22 Pa, reguleOvn brænder for svagt kan skyldes: ringsspjeld bør monteres. - for lidt brænde Hvis det brenner for svakt i ovnen, kan det - for lidt lufttilførsel til rumventilation - manglende rensning af røgveje blant annet skyldes - utæt skorsten - for lite ved - utæthed mellem skorsten og røgrør - for lite tilførsel av uteluft til rommet - utett skorstein Ved vedvarende driftforstyrrelser anbefales - utettheter mellom skorstein og røykrør det at kontakte din RAIS forhandler eller skorstensfejer. Ved vedvarende driftsforstyrrelser bør du kontakte din RAIS-forhandler eller feier. VIGTIGT!! For at opnå en sikker forbrænding skal der være klare gule flammer VIKTIG!! Flammene skal være klare og eller klare gløder - træet må ikke ligge og gule eller glørne klare for å oppnå en sikker “ulme” - luk derfor aldrig helt for lufttilforbrenning. Veden skal ikke ligge og ulme, førslen. derfor må lufttilførselen aldri lukkes helt.

ADVARSEL!!

Ved skorstensbrand: - luk for alle lufttilførsler på brændeovnen - tilkald brændvæsenet - brug aldrig vand til slukning! - efterfølgende skal du kontakte skorstensfejeren for kontrol af ovn og skorsten.

32

ADVARSEL!!

Ved skorsteinsbrann: - steng all lufttilførsel til peisovnen. - ring brannvesenet - bruk ikke vann for å slukke! - efterfølgende skal du kontakte feieren for kontroll av ovn og skorstein for skader.


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Tilbehør og reservedele/Tilbehør og reservedeler Hvis der anvendes andre reservedele end dem som anbefalet af RAIS, bortfalder garantien. Endvidere kan alle udskiftelige dele købes som reservedele hos din RAIS forhandler. Se følgende reservedelstegning.

Hvis det brukes andre reservedeler enn dem som anbefales af RAIS, bortfaller garantien. Videre kan alle utskiftbare deler kjøbes som reservedeler hos din RAIS-forhandler. Se følgende reservedelstegning.

33


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Reservedelstegning - RAIS GEO 161 Pos./Ref. Antal/Antall Varenr./beskrivelse 1

1 806060195 Topplade u/hul / Topplate uden hul

2

1 806060295 Topplade m/hul / Topplate med hul

3 1 806010195 Stål sidepanel - højre / Stål sidepanel - høyre 806010495 Stål sidepanel - venstre / Stål sidepanel - venstre 4 1 8061095 Låge / Ovnsdør 8061095H Låge - højrehængt / Ovnsdør høyrehængt 5 1 806010595 F ast låge / Fast ovnsdør 6 1 7060905sv Greb for luftspjæld / Håndtak for spjeld 7 1 7061301 Røgchikane / Røykchikane 8

1 8062200 Skamolsæt / Skamolsett

9 1 8065500 P akningssæt / Pakningssett 10/11/12 Se montagetegning

34


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

35


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

Reservedelstegning - RAIS GEO 126 Pos./Ref. Antal/Antall Varenr./beskrivelse 1

1 806060295 Topplade / Topplate

2 1 806010195 Stål sidepanel - højre / Stål sidepanel - høyre 806010495 Stål sidepanel - venstre / Stål sidepanel - venstre 3 1 8061095 Låge / Ovnsdør 8061095H Låge - højrehængt / Ovnsdør høyrehængt 4 1 806010595 F ast låge / Fast ovnsdør 5 1 7060905sv Greb for luftspjæld / Håndtak for spjeld 6 1 7061301 Røgchikane / Røykchikane 7

1 8062200 Skamolsæt / Skamolsett

8 1 8065500 P akningssæt / Pakningssett 10/11/12 Se montagetegning

36


DANSK/NORSK

RAIS - manual til GEO

37


DANSK/NORSK

38

RAIS - manual til GEO


PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 110-0217 Med henvisning til Plan- og bygningsloven revidert 1997-06-13 med Teknisk forskrift og tilhørende Veiledning av 1997-01-22 bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag i prøvingsrapporter og vurderinger, at angitt produkt imøtekommer norske myndigheters krav til brannteknisk sikkerhet og begrenset luftforurensning.

Ildsteder:

Rais Geo

Produktansvarlig: Rais A/S Industrivej 20, Vangen, 9900 Frederikshavn, Danmark Produktdokumentasjonens gyldighet er betinget av at produktet er i overensstemmelse med spesifikasjonene i vedlegg, at de blir montert og behandlet på en forskriftsmessig måte og at alle viktige detaljer i denne prosessen nøyaktig følger det som er beskrevet i tilhørende monterings- og bruksanvisning som er kontrollert, akseptert, stemplet og signert av SINTEF NBL. Både anvisning og produktdokumentasjon skal følge produkt eller være lett tilgjengelig for kjøper, bruker, kontrollør og lokal saksbehandler/myndighet. Produktet skal merkes med SINTEF 110-0217, i tillegg til produktnavn og modellbetegnelse, produktansvarlig og/eller produsent og produksjonsinformasjon for sporbarhet. Merkingen skal være lett synlig. Produktet skal ha en årlig, ekstern oppfølging av kvaliteten gjennom en tilvirkningskontroll, som er tilpasset produktet. Kontrollen skal overvåke produktenes samsvar med dokumentunderlaget og være spesifisert i skriftlig avtale med SINTEF NBL. Førstegangs utstedelse 2005-11-17. Fornyelse utstedes på grunnlag av skriftlig søknad. Oppsigelse ved innehaver skal være skriftlig med 6 mnd. varsling. SINTEF NBL kan tilbakekalle en produktdokumentasjon ved misligheter eller misbruk, når skriftlig pålegg om endring ikke blir tatt til følge. Utstedt: 2005-11-17 Gyldig til: 2010-11-17

Komplett produktdokumentasjon: http://nbl.sintef.no/documentation/lists/liste5-1.html _______________________ Svein Baade Avd.leder dokumentasjon

Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse Tiller Bru, Tiller Foretaksregister: NO 982 930 057 MVA

_______________________ Øyvin Brandt Forsker

Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44

E-post nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no


05

SK NORDI

8

57

Virkningsgrad : Min. 73 % Partikler : Max. 5g/kg træ Kulilte CO : Max. 0,2 % OGC : Max. 150mg/m3

G IN

Svanemærkekravene / Svanemerkekravene:

LJØMÆRKN MI

0

Alle kriterierne skal være opfyldt på en gang / Alle kriterine skal være oppfylt samtidig.

RAIS A/S Industrivej 20 DK-9900 Frederikshavn www.rais.dk


Geo_8066510_DK_NO_030608_rev.B