Juno L – Installation manual DK

Page 1

Juno 160 L Juno 120 L Installationsmanual (DK) / Installationsanleitung (DE) / Installation Manual (UK) / Manuel d’installation (FR) INSTALLATIONSMANUAL (DK)
2 DK Produktionsnummeret kan findes under brændkammeret.

INDHOLD

Installationsvejledning 4

Generelt 4

Skorsten 4

Tekniske data 5

Specifikationer 5 Målskitser 6 Typeskilt 10

Montering 12

Emballage ved levering 12

Bortskaffelse af emballage 12

Opstillingsafstande 13

Højdejustering 16

Montering/skift af håndtag 17

Afmontering af brændkammerforing 18 Smøring af hængsler 19

Montering af Røgafgangsstuds 20

Opstilling af ovn med drejefod 22 Montering af sten på Juno 120 L 24 Montering af sten på Juno 120 L G 32 Montering af sten på Juno 160 L 40 Montering af sten på Juno 160 L G 50 Dæksel for luft indtag 60 Alternativ topplade placering 61

Prøvningsattest 62

Reservedele 64

Sten sæt 68

Denne manual gælder følgende modeller:

Juno 120 L

Juno 120 L G - (Sideglass)

Juno 120 L Classic

Juno 120 L G Cassic - (Sideglass)

Juno 120 L CleverAir

Juno 120 L G CleverAir - (Sideglass)

Juno 120 L CleverAir Classic

Juno 120 L G CleverAir Classic - (Sideglass)

Juno 160 L

Juno 160 L G - (Sideglass)

Juno 160 L Classic

Juno 160 L G Cassic - (Sideglass)

Juno 160 L CleverAir

Juno 160 L G CleverAir - (Sideglass)

Juno 160 L CleverAir Classic

Juno 160 L G CleverAir Classic - (Sideglass)

3 5 25-10-2022 DK INSTALLATIONSVEJLEDNING
Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.. Revision: Dato:

DK

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Tillykke med dit nye RAIS/ATTIKA-pro dukt. Denne installationsvejledning sik rer, at din ovn installeres korrekt, så du kan få glæde af den i mange år fremover.

GENERELT

Det er vigtigt, at ovnen bliver korrekt installeret af hensyn til både miljø og sikkerhed. Ved installation af ovnen skal alle lokale regler og forordninger, inklu sive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, overholdes. Skor stensfejer bør kontaktes før opstilling.

Der må ikke foretages uautoriserede ændringer af ovnen.

BEMÆRK

Inden brændeovnen må tages i brug, skal opstillingen anmeldes til den lokale skorstensfejer.

Der skal være rigelig tilførsel af frisk luft i opstillingsrummet for at sikre en god forbrænding - eventuelt gennem Air System-tilslutning. Bemærk, at even tuel mekanisk udsugning som f.eks. en emhætte kan formindske lufttilførslen. Ovnen har et luftforbrug på min. 13 m3/t.

Gulvkonstruktionen skal kunne bære vægten af brændeovnen samt skorsten. Hvis den eksisterende konstruktion ikke opfylder denne forudsætning, skal der træffes passende foranstaltninger (f.eks. belastningsfordelende plade). Rådfør dig med en byggesagkyndig.

Installeres ovnen på brændbart gulv, skal de nationale og lokale bestemmel ser overholdes med hensyn til størrel sen af den ikke-brændbare plade, der skal dække gulvet foran ovnen for at beskytte gulvet mod udfaldende gløder.

Ovnen skal placeres i sikker afstand fra brændbart materiale. På grund af brandrisiko, må der ikke placeres brændbare genstande (f.eks. møbler) tættere på end angivet i afsnittene vedr. opstilling. Når du vælger, hvor du vil pla cere din RAIS/ATTIKA-brændeovn, bør du tænke på varmefordelingen til de an dre rum, så du får mest mulig fornøjelse af din nye ovn.

Ved modtagelse bør du undersøge ovnen for eventuelle defekter.

SKORSTEN

Skorstenen skal være så høj, at træk forholdene er i orden, dvs. -12 til -18 pascal. Hvis det anbefalede skor stenstræk ikke opnås, kan der opstå problemer med røg ud af lågen ved fyring. Vi anbefaler, at skorstenen tilpas ses røgafgangsstudsen. Røgafgangs studsen er 150 mm i diameter.

Hvis trækket er for stort, anbefales det at forsyne skorsten eller røgrør med et reguleringsspjæld. Hvis dette monte res, skal man sikre et frit gennemstrøm ningsareal på minimum 20 cm² ved luk ket reguleringsspjæld.

Husk, der skal være fri adgang til rense lågen på skorstenen.

4
INSTALLATIONSVEJLEDNING

TEKNISKE DATA

Nedenfor kan du se de tekniske data, herunder specifikationer, måltegninger ogtypeskilt.

SPECIFIKATIONER

DTI. ref.: 300-ELAB-2211-EN, 300-ELAB-2211-NS

JUNO 120 L JUNO 160 L

Nominel effekt (kW): 5.6 5.6

Min./Max. Effekt (kW): 3–7* 3–7*

Opvarmningsareal (m2): 100 100

Ovnens bredde/dybde/højde (mm): Ø468 X 1223 Ø468 X 1673

Brændkammer bredde/dybde/højde (mm): 352 X 292 X 305** 352 X 292 X 305**

Min. Røgtræk (Pascal): -12 -12

Vægt (kg) min., afhængig af modellerne: 203 257

Virkningsgrad (%): 80 80

CO-emission henført til 13% O2 (%) 0.0602 (752 mg/Nm³) 0.0602 (752 mg/Nm³)

NOx-emission henført til 13% O2 (mg/ Nm³): 80 80

Partikelemission efter NS3058/3059 (g/ kg): Manuel 2,116 Cleaver 1,890 Manuel 2,116 Cleaver 1,890 Støvmåling efter Din+ 13% O2 (mg/Nm³): 6 6

Røggasmasseflow (g/s):

Røggastemperatur (°C):

Anbefalet træmængde ved påfyldning (kg): (Fordelt på 2 stk brænde à max. 24 cm)

Intermitterende drift: Påfyldning bør ske indenfor

Ovnen er testet og godkendt af: DTI Danish Technological Institute Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Denmark www.dti.dk - Tel.:+45 7220 2000 - Fax: +45 7220 1019

*Ikke

5 DK
4.4 4.4
282 282
1.4 1.4
50 minutes 50 minutes
verificeret ved test. ** Max Load
6 A-A A A 234 n 4 6 8 n180 234 234 n211 0104711223 682 434 153 0101311053 Juno 120 L Glass door 4716551 DK MÅLSKITSER
7 A-A A A Juno 120 L G Glass door, Side glass 4716552 0104711223234 234 n211 234 n 4 6 8 n180 434 682 178 153 0101311053 DK MÅLSKITSER
8 A-A A A 234 n 468 0104711673 682 434 153 234 234 n211 0101311053 Juno 160 L Glass door 4716553 DK MÅLSKITSER
9 A A 010184711673 682 434 178 153 234 234 n211 234 n 468 n180 0101311048 Juno 160 L G Glass door, side glass 4716554 DK MÅLSKITSER

TIL BRÆNDBART, SIDEVÆG

ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, SEITE

WALL

MØBLERING

VORNE ZU BRENNBAREN MÖBELN

TYPESKILT

DK:75 mm/SE BRUGERVEJLEDNING DE:75 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG UK:75 mm/SEE USER MANUAL FR:75 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR DK:400 mm/SE BRUGERVEJLEDNING DE:400 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG UK:400 mm/SEE USER MANUAL FR:400 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR

DK:850 mm/SE BRUGERVEJLEDNING DE:850 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG UK:850 mm/SEE USER MANUAL FR:850 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR

DK: 0,0602%

DE: 0,0602% / 752 mg/Nm3 UK: 0,0602% FR: 0,0602%

DK: 6mg/Nm3 / DE: 6mg/Nm3 UK: 6mg/Nm3 / FR: 6mg/Nm3

DK: 282°C / DE: 282°C UK: 282°C / FR: 282°C

DK: 5,6kW / DE: 5,6kW UK: 4,8kW / FR: 5,6kW

DK: 80% / DE: 80% UK: 80% / FR: 80%

DK: BRÆNDE

DE: HOLZ UK: WOOD

FR: BOIS

10 EN 13240:2001+A2:2004 Raumheizer für feste Brennstoffe Appliance fired by wood Poêle pour combustibles solides Produced at: RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Danmark VKF-NR: 22767 Typ FC41x FC51x 15a B-VG EC.NO: 171 AFSTAND TIL BRÆNDBART, BAGVÆG ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, HINTEN DISTANCE TO COMBUSTIBLE BACK WALL DIST. ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, ARRIÈRE AFSTAND
ABSTAND
DISTANCE TO COMBUSTIBLE SIDE
DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, COTÉ AFSTAND TIL BRÆNDBART,
ABSTAND
DISTANCE TO FURNITURE AT THE FRONT DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, DEVANT CO EMISSION (REL. 13% O2) CO EMISSION IN DEN VERBRENNUNGSPRODUKTEN (BEI 13%O2) EMISSION OF CO IN COMBUSTION PRODUCTS (AT 13%O2) EMISSION CO DANS LES PRODUITS COMBUSTIBLES (À 13%O2) NOMINEL EFFEKT / HEIZLEISTUNG / THERMAL OUTPUT / PUISSANCE CALORIFIQUE: RØGGASTEMPERATUR / ABGASTEMPERATUR / FLUE GAS TEMPERATURE / TEMPÉRATURE DES GAZ DE FUMÉE: VIRKNINGSGRAD / ENERGIEEFFIZIENZ / ENERGY EFFIENCY /EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE: DK: Brug kun anbefalede brændsler. Følg instrukserne i brugermanualen. Anordningen er egnet til røggassamleledning og intervalfyring. DE: Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung. Zeitbrandfeuerstätte. Nur empfohlene Brennstoffe einsetzen. UK: Fuel types (only recommended). Follow the installation and operating instruction manual. Intermittent operation. F: Veuillez lire et observer les instructions du mode d'emploi. Foyer à durèe de combustion limitèe, homologué pour cheminée à connexions multiples. Utiliser seulement les combustibles recommandés. Hergestellt für /Produced for: ATTIKA FEUER AG, Brunnmatt 16, CH-6330 Cham / RAIS A/S, Industrivej 20, DK-9900 Frederikshavn STØV / STAUB / DUST / POUSSIÈRES:
16 Juno 120 L / Juno 120 L CA / Juno 120 L Classic / Juno 120 L CLASSIC CA Juno 160 L / Juno 160 L CA / Juno 160 L Classic / Juno 160 L CLASSIC CA Notified Body: 1235 DK TYPESKILT Alle RAIS/ATTIKA-brændeovne har et typeskilt, der angiver ovnens afstand til brænd bart, virkningsgrad m.m. Typeskiltet ligger løst i ovnen ved levering. Vi anbefaler at ty peskiltet monteres bag på ovnen
Typeskilt for modeller uden sideglas

TIL BRÆNDBART, SIDEVÆG

ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, SEITE

COMBUSTIBLE SIDE WALL

ENTRE

MØBLERING

VORNE ZU BRENNBAREN MÖBELN

AT THE FRONT

DK:75 mm/SE BRUGERVEJLEDNING DE:75 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG UK:75 mm/SEE USER MANUAL FR:75 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR DK:500 mm/SE BRUGERVEJLEDNING DE:500 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG UK:500 mm/SEE USER MANUAL FR:500 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR DK:800 mm/SE BRUGERVEJLEDNING DE:800 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG UK:800 mm/SEE USER MANUAL FR:800 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR

DK: 0,0602%

DE: 0,0602% / 752mg/Nm3 UK: 0,0602% FR: 0,0602%

DK: 6mg/Nm3 / DE: 6mg/Nm3 UK: 6mg/Nm3 / FR: 6mg/Nm3

DK: 282°C / DE: 282°C UK: 282°C / FR: 282°C

DK: 5,6kW / DE: 5,6kW UK: 4,8kW / FR: 5,6kW

DK: 80% / DE: 80% UK: 80% / FR: 80%

DK: BRÆNDE

DE: HOLZ

UK: WOOD

FR: BOIS

11 EN 13240:2001+A2:2004 Raumheizer für feste Brennstoffe Appliance fired by wood Poêle pour combustibles solides Produced at: RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Danmark VKF-NR: 22767 Typ FC41x FC51x 15a B-VG EC.NO: 171 AFSTAND TIL BRÆNDBART, BAGVÆG ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, HINTEN DISTANCE TO COMBUSTIBLE BACK WALL DIST. ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, ARRIÈRE AFSTAND
ABSTAND
DISTANCE TO
DISTANCE
COMPOSANTS COMBUSTIBLES, COTÉ AFSTAND TIL BRÆNDBART,
ABSTAND
DISTANCE TO FURNITURE
DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, DEVANT CO EMISSION (REL. 13% O2) CO EMISSION IN DEN VERBRENNUNGSPRODUKTEN (BEI 13%O2) EMISSION OF CO IN COMBUSTION PRODUCTS (AT 13%O2) EMISSION CO DANS LES PRODUITS COMBUSTIBLES (À 13%O2) NOMINEL EFFEKT / HEIZLEISTUNG / THERMAL OUTPUT / PUISSANCE CALORIFIQUE: RØGGASTEMPERATUR / ABGASTEMPERATUR / FLUE GAS TEMPERATURE / TEMPÉRATURE DES GAZ DE FUMÉE: VIRKNINGSGRAD / ENERGIEEFFIZIENZ / ENERGY EFFIENCY /EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE: DK: Brug kun anbefalede brændsler. Følg instrukserne i brugermanualen. Anordningen er egnet til røggassamleledning og intervalfyring. DE: Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung. Zeitbrandfeuerstätte. Nur empfohlene Brennstoffe einsetzen. UK: Fuel types (only recommended). Follow the installation and operating instruction manual. Intermittent operation. F: Veuillez lire et observer les instructions du mode d'emploi. Foyer à durèe de combustion limitèe, homologué pour cheminée à connexions multiples. Utiliser seulement les combustibles recommandés. Hergestellt für /Produced for: ATTIKA FEUER AG, Brunnmatt 16, CH-6330 Cham / RAIS A/S, Industrivej 20, DK-9900 Frederikshavn STØV / STAUB / DUST / POUSSIÈRES:
16 Notified Body: 1235 Juno 120 L G / Juno 120 L G CA / Juno 120 L G Classic / Juno 120 L G Classic CA Juno 160 L G / Juno 160 L G CA / Juno 160 L G Classic / Juno 160 L G Classic CA DK Typeskilt for modeller med sideglas

DK

MONTERING

I dette afsnit kan du læse om, hvordan brændeovnen monteres, herunder information om emballage, opstillingsafstande o.l.

EMBALLAGE VED LEVERING

Ovnen leveres fastgjort til en transportpalle ved hjælp af fire transportsikringsbeslag, et i hvert hjørne (A).

Sikringsbeslagene er fastspændt med skruer, der skal fjernes. Sikringsbeslaget kan derefter afmonteres (B).

I toppen af ovnen er der to skumklodser (1), der beskytter brændkammerforingen under transport. Disse skal fjernes før der fyres i ovnen.

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGE

GENBRUG

Ovnen er pakket i emballage som kan genbruges. Dette skal bortskaffes i henhold til national bestem melse vedr. bortskaffelse af affald.

Glasset kan ikke genbruges. Glasset skal smides væk sammen med restaffald fra keramik og porcelæn. Ildfast glas har højere smeltetemperatur, og kan derfor ikke genbruges.

Når du sørger for at ildfast glas ikke havner i retur produkterne er det et vigtigt bidrag for miljøet.

12 4716507 Juno L Skum klodser 1 A B A B 4716506 Juno Transportsikring 4716507 Juno L Skum klodser 1 A B B A B B
MONTERING

OPSTILLINGSAFSTANDE.

VIGTIGT:

Vær opmærksom på at de på næste siders viste opstillingsafstande, kun er gældende for brændeovnen. Den valgte Skorstensløsning kan have en størrere sikkerhedsafstand til brændbart materiale. Skorstensløsningen skal altid opbygges i henhold til gældende bygningsreglementet og i henhold til skorstensløsningens CE mærke.

13 DK
OPSTILLINGSAFSTANDE
14 without side glass uninsulated chimney 75 400 75 75 450 850 850 309 309 309 634 Juno L without side glass uninsulated chimney 4716508 75 400 75 75 450 850 850 309 309 309 634 DK OPSTILLINGSAFSTANDE OPSTILLINGSAFSTANDE TIL BRÆNDBART MATERIALE: Herunder kan du se opstillingsafstande gældende for brændeovnen. Vær opmærksom på at den valgte skorsten, kan have en anden sikkerhedsafstand. Alle mål er i mm. Retvinklet opstilling Brændbart loft Sikkerhedsafstande til brændbart loft er målt fra oversiden af lågen. Hjørneopstilling
15 side glass chimney 75 500 800 450 250 250 800 309 734 484 484 Juno L with side glass uninsulated chimney 4716509 75 500 800 250 250 800 309 734 484 484 DK Hjørneopstilling OPSTILLINGSAFSTANDE OPSTILLINGSAFSTANDE TIL BRÆNDBART MATERIALE MED SIDEGLAS: Retvinklet opstilling

HØJDEJUSTERING

Ovnen er forsynet med fire justerskruer (1) under ovnen. Justerskruerne anvendes til at få ovnen til at stå i vater.

16 4716510 Juno L Stillesko 1 DK HØJDEJUSTERING

MONTERING/SKIFT AF HÅNDTAG

Ved levering er ovnen monteret med et midlertidigt håndtag (1). Dette afmonteres ved at fjerne skruerne (2) og skiverne (3) the nye håndtag (4) kan nu monteres på ovnen med skruerne (2) og skiverne (3).

17 1 A B 21 2 4 3 3 2 4 3 DK
MONTERING AF HÅNDTAG

DK

AFMONTERING AF BRÆNDKAMMERFORING

Juno L

Afmontering af brændkammerforing

Brændkammerforingen beskytter pejseindsatsens kor pus mod varmen fra ilden. De store temperatursving ninger kan forårsage ridser i foringens plader, der dog ikke påvirker pejseindsatsens funktionsdygtighed. De skal først udskiftes, når de efter adskillige års anvendelse begynder at smuldre. Foringensplader er kun lagt eller stillet ind i pejseindsatsen, og kan dermed uden proble mer udskiftes af dig eller din forhandler.

Afmontering af brændkammerforing gøres i følgende række-følge:

1. Fjern røgvenderpladen (1) ved at trække den frem og ned af således at bagenden går fri af de lodrette plader. Røgvenderpladen kan nu forsigtigt tages ud.

Juno L

2. Fjern bundpladerne (2).

Afmontering af brændkammerforing

3. Frigør sidepladerne (3) ved at dreje forenden af pladerne mod center af ovnen. Herefter kan de forsigtigt tages ud.

4. Fjern hjørnepladerne (4) ved at trække bunden af pladerne frem og ud.

5. Bagpladen (5) er nu løs og kan tages ud.

6. Fjern hjørnepladerne (6) ved at skubbe bunden tilbage og ud.

7 Front stenene (7) & (8) kan nu tages op og ud.

Når brændkammerforingen skal monteres igen gøres det i omvendt rækkefølge.

MAX LOAD

Den maksimale tilladte brændemængdeer markeret af den nederste række hul ler i bagpladen. Det vil sige at der kun måpåfyldes brænde, op til denne linie.

18 4716512
6
1 2 2 3 3 4 4 5 6 76 8
AFMONTERING AF BRÆNDKAMMERFORING

SMØRING AF HÆNGSLER & LUKKETØJ

Smøring af hængsler og lukketøj

Ovnen smøres regelmæssigt ved de fire bevægelige dele på lukketøjet og hængslerne (se billede). Brug en olie, der er varmeresistent.