Q-Tee ll C Soapstone - Mounting of soapstone (8 languages)

Page 1

Q-TEE II C SST

Montage af Fedtsten Montage von Speckstein Mounting of soapstone Montage de stĂŠatite Montering av kleberstein Montering av tvĂĽlsten Vuolukivin asennus Montage van speksteenINSTALLATIONSVEJLEDNING

INDHOLD

DK

Måltegning 4 Montage af Sten 5 Montage af Brændemagasin afdækning 7

3


MÃ¥ltegning 1038

DK

335

696

70 n1

850

60

B

B-B

n

n

5 12

686

110

60

B

vja

Project manager: Approved:

29-01-2020

D M Y

Designer:

RAIS\ksj

0 17

Established: Format: Revision: Drawing no.: _ 05-10-2018 A3 8336550

Q-TEE C SST

INDUSTRIVEJ 20, 9900 FREDERIKSHAVN, DENMARK Corrections: Phone +45 98 47 90 33 - Fax +45 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk - Homepage: www.rais.dk

Drawing name:

Q-Tee II C SST

Project:

4

205 332,9

60 507


Front side

2 B

A 1. Fikseringsbeslagene (1)A monteres på sidestenene ved hjælp af de 4 stk. M5 x 25 10 bolte (2). 25

1

DK

97,4

68 68

4

2. Fikseringsbeslagene orienteres såleA 3 des i forhold til toppen af sidestenen.

Right side

B

Montage af Sten

3. Fjern bagpanelet ved at løsne skruerne (3) og løfte panelet af. 4. Træk de to fikseringsbeslag (4) helt tilbage. Front side 2 A

A

1

25

4

3

A

5


5. Stil sidestenene på bundpladen og skub dem forsigtigt ind imod stifterne på bundpladen. 4

DK A

6. Hold sidestenen ind imod ovnen og Skub fikseringsbeslaget helt frem, således at beslaget går i indgreb. Nu er stenene låst fast.

4

3

7. Monter bagpanelet igen og isæt de 4 stk. medfølgende stifter, 2 i hver side. Placer Topstenen oven på ovnen og sørg for at stifterne i sidestenen rammer styre hullerne i toppladen.

6

A


Montage af Brændemagasin afdækning

DK

Brændemagasin afdækningen monteres, ved at hvile afdækningens gummiføder (1) ned på ovnens bundplade. Derefter vippes den ind imod ovnen, indtil magneterne (2) holder afdækningen fast.

A

B

B

A

A

B

1

B

A

A

B

A

B

B B

2

7Q-TEE II C SST

Montage af Fedtsten Montage von Speckstein Mounting of soapstone Montage de stĂŠatite Montering av kleberstein Montering av tvĂĽlsten Vuolukivin asennus Montage van speksteenINSTALLATIONSANLEITUNG

INHALT

16.06.2020

DE

MaÃ&#x;zeichnung 4 Montage der Steine 5 Montage der Brennholzvorratsabdeckung 7

3


MaÃ&#x;zeichnung 1038

DE

335

696

70 n1

850

60

B

B-B

n

n

5 12

686

110

60

B

vja

Project manager: Approved:

29-01-2020

D M Y

Designer:

RAIS\ksj

0 17

Established: Format: Revision: Drawing no.: _ 05-10-2018 A3 8336550

Q-TEE C SST

INDUSTRIVEJ 20, 9900 FREDERIKSHAVN, DENMARK Corrections: Phone +45 98 47 90 33 - Fax +45 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk - Homepage: www.rais.dk

Drawing name:

Q-Tee II C SST

Project:

4

205 332,9

60 507


Front side

2 B

A A (1) an den 1. Die Fixierungsbeschläge Seitensteinen mittels der 4 St. M5 x 10 Schrauben (2) montieren. 25 25

1

DE

97,4

68 68

4

2. Die Fixierungsbeschläge in Bezug A 3 auf die Oberkante des Seitensteins wie auf dem Bild zu sehen ausrichten.

Right side

B

Montage der Steine

3. Das hintere Paneel durch Lösen der Schrauben (3) und Abheben des Paneels entfernen. Front side 4. Die beiden Fixierungsbeschläge (4) ganz zurückziehen. A

2

A

1

25

4

3

A

5


5. Die Seitensteine auf die Bodenplatte stellen und vorsichtig gegen die Stifte auf der Bodenplatte schieben. 4

DE A

6. Den Seitenstein leicht zum Ofen hin drĂźcken und den Fixierungsbeschlag ganz nach vorne ziehen, sodass der Beschlag einrastet. Jetzt sind die Steine verriegelt.

7. Das hintere Paneel wieder montieren und die 4 St. mitgelieferten Stifte, 2 auf jeder Seite, einsetzen. Den Deckstein oben auf dem Ofen platzieren und darauf achten, dass die Stifte in den Seitensteinen in die FĂźhrungslĂścher der Deckplatte greifen.

6

4

3

A


Montage der Brennholzvorratsabdeckung

DE

Zum Montieren der Brennholzvorratsabdeckung die Gummifüße (1) der Abdeckung unten auf der Bodenplatte des Ofens aufsetzen. Die Abdeckung anschließend zum Ofen klappen, bis die Magnete (2) die Abdeckung festhalten.

A

B

B

A

A

B

1

B

A

A

B

A

B

B B

2

7Q-TEE II C SST

Montage af Fedtsten Montage von Speckstein Mounting the soapstone Montage de stĂŠatite Montering av kleberstein Montering av tvĂĽlsten Vuolukivin asennus Montage van speksteenINSTALLATION MANUAL

CONTENTS

16.06.2020

EN

Dimensional drawings 4 Mounting the soapstone 5 Installation of firewood hopper cover 7

3


Dimensional drawing 1038

EN

335

696

70 n1

850

60

B

B-B

n

n

5 12

686

110

60

B

vja

Project manager: Approved:

29-01-2020

D M Y

Designer:

RAIS\ksj

0 17

Established: Format: Revision: Drawing no.: _ 05-10-2018 A3 8336550

Q-TEE C SST

INDUSTRIVEJ 20, 9900 FREDERIKSHAVN, DENMARK Corrections: Phone +45 98 47 90 33 - Fax +45 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk - Homepage: www.rais.dk

Drawing name:

Q-Tee II C SST

Project:

4

205 332,9

60 507


Front side

2 B

A A 1. Attach the fastener brackets (1) to the side stones using the four M5 x 10 bolts (2). 25 25

1

EN

97,4

68 68

4

2. Position the fasteners in relation to A 3 the top of the side stones as shown here.

Right side

B

Mounting of Soapstone

3. Remove the back panel by loosening the screws (3) and lifting it off. 4. Pull the two fasteners (4) all the Front side way to the rear. 2 A

A

1

25

4

3

A

5


EN

5. Place the side stones on the baseplate and carefully push them in against the guide pins on the base4 plate. A

6. Hold the side stone against the stove and push the fastener bracket all the way to the front until it clicks into place. The stones are now locked in place.

7. Reattach the back panel and insert the four enclosed guide pins, two on each side. Place the top stone on top of the stove, making sure the guide pins in the side stone mesh with the guide holes in the top plate.

6

4

3

A


Attaching the firewood bin cover

EN

Attach the firewood bin cover by resting the cover’s rubber feet (1) on the stove baseplate. Then tilt it in against the stove until the magnets (2) hold the cover in place.

A

B

B

A

A

B

1

B

A

A

B

A

B

B B

2

7Q-TEE II C SST

Montage af Fedtsten Montage von Speckstein Mounting of soapstone Montage de la stĂŠatite Montering av kleberstein Montering av tvĂĽlsten Vuolukivin asennus Montage van speksteenGUIDE D’INSTALLATION

TABLE DES MATIÈRES

16/06/2020

FR

Schéma/schéma coté 4 Montage de la pierre 5 Montage du couvercle de la réserve de bûches 7

3


Schéma/schéma coté 1038

FR

335

696

70 n1

850

60

B

B-B

n

n

5 12

686

110

60

B

vja

Project manager: Approved:

29-01-2020

D M Y

Designer:

RAIS\ksj

0 17

Established: Format: Revision: Drawing no.: _ 05-10-2018 A3 8336550

Q-TEE C SST

INDUSTRIVEJ 20, 9900 FREDERIKSHAVN, DENMARK Corrections: Phone +45 98 47 90 33 - Fax +45 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk - Homepage: www.rais.dk

Drawing name:

Q-Tee II C SST

Project:

4

205 332,9

60 507


Front side

2 B

A A fixation (1) 1. Installez les supports de sur les pierres latérales à l’aide de 4 boulons M5 x 1025(2). 25

1

FR

97,4

68 68

4

2. Positionnez les support de fixationA 3 de cette manière par rapport au sommet de la pierre latérale.

Right side

B

Montage de la pierre

3. Déposez le panneau arrière en dévissant les vis (3) et en le soulevant. Front side de fixation 4. Tirez les deux supports (4) complètement en arrière. A

2

A

1

25

4

3

A

5


FR

5. Posez les pierres latérales sur la plaque de fond et poussez-les délicatement vers l’intérieur contre les 4 butées situées sur la plaque de fond. A

6. Maintenez la pierre latérale contre le poêle et poussez le support de fixation à fond de manière à ce que la fixation se verrouille. La pierre est désormais fixée en place.

7. Réinstallez le panneau arrière et insérez les 4 butées fournies, 2 de chaque côté. Placez la pierre supérieure sur le poêle en veillant à ce que les butées de la pierre latérale correspondent avec les trous de repérage sur la plaque supérieure.

6

4

3

A


Montage du couvercle de la réserve de bûches

FR

Pour installer le couvercle de la réserve de bûches, faites reposer les pieds en caoutchouc (1) du couvercle sur la plaque de fond du poêle. Ensuite, faites glisser le couvercle en direction du poêle jusqu’à ce que les aimants (2) maintiennent le couvercle.

A

B

B

A

A

B

1

B

A

A

B

A

B

B B

2

7Q-TEE II C SST

Montage af Fedtsten Montage von Speckstein Mounting of soapstone Montage de stĂŠatite Montering av kleberstein Montering av tvĂĽlsten Vuolukivin asennus Montage van speksteenMONTERINGSVEILEDNING

INNHOLD

16.06.2020

NO

MÃ¥ltegning 4 Montering av stein 5 Montering av deksel til vedoppbevaring 7

3


MÃ¥ltegning 1038

NO

335

696

70 n1

850

60

B

B-B

n

n

5 12

686

110

60

B

vja

Project manager: Approved:

29-01-2020

D M Y

Designer:

RAIS\ksj

0 17

Established: Format: Revision: Drawing no.: _ 05-10-2018 A3 8336550

Q-TEE C SST

INDUSTRIVEJ 20, 9900 FREDERIKSHAVN, DENMARK Corrections: Phone +45 98 47 90 33 - Fax +45 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk - Homepage: www.rais.dk

Drawing name:

Q-Tee II C SST

Project:

4

205 332,9

60 507


Front side

2 B

A A 1. Festebeslagene (1) monteres på sidesteinene ved hjelp av de fire M5 x 10-boltene25(2). 25

1

NO

97,4

68 68

4

2. Festebeslagene justeres dermed i A 3 forhold til toppen av sidesteinen.

Right side

B

Montering av stein

3. Fjern bakpanelet ved å løsne skruene (3) og løfte det av. 4. Trekk de to festebeslagene (4) helt tilbake. Front side 2 A

A

1

25

4

3

A

5


5. Plasser sidesteinene på bunnplaten, og skyv dem forsiktig inn mot stiftene på bunnplaten. 4

NO A

6. Hold sidesteinen inn mot ovnen og skyv festebeslaget helt frem, slik at beslaget går i inngrep. Dermed er steinen låst fast.

4

3

7. Monter bakpanelet igjen, og fest de fire inkluderte stiftene. To på hver side. Plasser toppsteinen i toppen av ovnen, og sørg for at stiftene på sidesteinen treffer styrehullene i topplaten.

6

A


Montering av deksel til vedoppbevaring

NO

Dekslet til vedoppbevaringen monteres ved at føttene (1) på dekslet legges ned på ovnens bunnplate. Deretter vippes den inn mot ovnen slik at magnetene (2) holder dekslet på plass.

A

B

B

A

A

B

1

B

A

A

B

A

B

B B

2

7Q-TEE II C SST

Montage af Fedtsten Montage von Speckstein Mounting of soapstone Montage de stĂŠatite Montering av kleberstein Montering av tvĂĽlsten Vuolukivin asennus Montage van speksteenINSTALLATIONSANVISNING

INNEHÅLL

2020-06-16

SE

Måttritning 4 Montering av sten 5 Montering av vedmagasinskåpa 7

3


MÃ¥ttritning 1038

SE

335

696

70 n1

850

60

B

B-B

n

n

5 12

686

110

60

B

vja

Project manager: Approved:

29-01-2020

D M Y

Designer:

RAIS\ksj

0 17

Established: Format: Revision: Drawing no.: _ 05-10-2018 A3 8336550

Q-TEE C SST

INDUSTRIVEJ 20, 9900 FREDERIKSHAVN, DENMARK Corrections: Phone +45 98 47 90 33 - Fax +45 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk - Homepage: www.rais.dk

Drawing name:

Q-Tee II C SST

Project:

4

205 332,9

60 507


Front side

2 B

A A 1. Fästbeslagen (1) monteras på sidostenarna med hjälp av de 4 bultarna M5x10 25 (2). 25

1

SE

97,4

68 68

4

2. Fästbeslagen orienteras alltså i A 3 förhållande till toppen av sidostenen.

Right side

B

Montering av sten

3. Ta bort bakpanelen genom att lossa skruvarna (3) och lyfta av panelen. 4. Dra de två fästbeslagen (4) helt bakåt. Front side 2 A

A

1

25

4

3

A

5


5. Ställ sidostenarna på bottenplattan och skjut försiktigt in dem mot stiften på bottenplattan. 4

SE A

6. Håll sidostenen in mot kaminen och skjut fästbeslaget helt framåt, så att beslaget griper i. Nu är stenarna fastlåsta.

4

3

7. Montera tillbaka bakpanelen och sätt i de 4 medföljande stiften, 2 på varje sida. Placera toppstenen ovanpå kaminen och se till att stiften i sidostenen träffar styrhålen i topplattan.

6

A


Montering av vedmagasinskåpa

SE

Vedmagasinskåpan monteras genom att kåpans gummifötter (1) får vila mot kaminens bottenplatta. Därefter vickas den in mot kaminen tills magneterna (2) håller fast kåpan.

A

B

B

A

A

B

1

B

A

A

B

A

B

B B

2

7Q-TEE II C SST

Montage af Fedtsten Montage von Speckstein Mounting of soapstone Montage de stĂŠatite Montering av kleberstein Montering av tvĂĽlsten Vuolukiven asennus Montage van speksteenASENNUSOHJE

SISÄLLYSLUETTELO

16-06-2020

DK

Mittapiirustus 4 Kiven asennus 5 Polttopuulaatikon luukun asennus 7

3


Mittapiirustus 1038

DK

335

696

70 n1

850

60

B

B-B

n

n

5 12

686

110

60

B

vja

Project manager: Approved:

29-01-2020

D M Y

Designer:

RAIS\ksj

0 17

Established: Format: Revision: Drawing no.: _ 05-10-2018 A3 8336550

Q-TEE C SST

INDUSTRIVEJ 20, 9900 FREDERIKSHAVN, DENMARK Corrections: Phone +45 98 47 90 33 - Fax +45 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk - Homepage: www.rais.dk

Drawing name:

Q-Tee II C SST

Project:

4

205 332,9

60 507


2 B

A A 1. Kiinnikkeet (1) kiinnitetään sivukiviin neljällä M5 x 10 -pultilla (2).

1

25

25

DK

97,4

68 68

4

2. Kiinnikkeet kohdistetaan sivukivien A 3 yläreunan mukaan.

Right side

B

Kiven asennus

Front side

3. Poista takapaneeli irrottamalla ruuvit (3) ja nosta paneeli irti. 4. Vedä kaksi kiinnikettä (4) Front side kokonaan takaisin. 2 A

A

1

25

4

3

A

5


5. Aseta sivukivet pohjalevylle ja työnnä ne varovasti pohjalevyn tappeihin. 4

DK A

6. Pidä sivukiviä takkaa vasten ja työnnä kiinnityspidike kokonaan eteenpäin niin, että kiinnike lukittuu. Kivet on nyt kiinnitetty.

4

3

7. Asenna takalevy uudelleen ja aseta 4 tappia paikoilleen, 2 molemmille puolille. Aseta yläkivi takan yläpuolelle ja varmista, että sivukiven tapit tulevat ylälevyn reikiin.

6

A


Polttopuulaatikon luukun asennus

DK

Polttopuulaatikon luukku asennetaan asettamalla luukun kumiosa (1) takan pohjalevyä vasten. Sen jälkeen sitä kallistetaan takkaa kohti, kunnes magneetit (2) pitävät luukun paikallaan.

A

B

B

A

A

B

1

B

A

A

B

A

B

B B

2

7