Page 1

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS Rondo, RAIS Mino II

05

57

8

LJØMÆRKN MI

G IN

SK

& RAIS Mino II Fedtsten/Kleberstein

NORDI

DANSK/NORSK

0

1


FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug tørt kvas, pindebrænde og evt. en smule avispapir. Åbn luftspjældet, så der tilføres rigeligt med luft, så gasserne fra det opvar mede træ afbrændes hurtigt. 2. Fyr kun med lidt brænde ad gangen - det giver den bedsteforbrænding. Husk at der skal rigeligt luft til, hver gang der lægges nyt brænde i ovnen. 3. Når flammerne er blusset ned skal luftspjældet justeres, så lufttilførslen nedsættes. 4. Når der kun er glødende trækul tilbage, kan lufttilførslen nedsættes yderligere, så varmebehovet netop dækkes. Med en lavere lufttilførsel brænder trækullene langsommere og varmetabet gennem skorstenen reduceres. 5. Brug kun tørt træ - det vil sige træ med en fugtighed på 15 - 22 procent.

FYR MILJØVENNLIG! 5 Miljøvennlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og økonomisk.

2. Veden skal fyres opp litt etter litt, slik at gasser forrbrennes, og det skal tilføres rikelig med luft hver gang du legger på nytt brensel. 3. Først når de store flammene har lagt seg, skal du justere luftspjeldet slik at lufttilførselen reduseres. 4. Når det bare er glør igjen i ovnen, kan du skru ned lufttilførselen ytterligere, slik at veden brenner langsommere. Da blir også varmetapet gjennom pipa mindre. 5. Bruk kun tør ved - det vil sige ved med en fuktighet på 15 - 22 prosent.

Der tages forbehold for trykfejl

1. Opptenning krever rask oppvarming om du best oppnår ved å bruke tørre kvister og litt avispapir samtidig som det blir tilført rikelig med luft.


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Rais Rondo Rais Mino II Rais Mino II fedtsten/kleberstein Revision: C Dato : August 2009 INDLEDNING/INNLEDNING ................................................................................................................... 4 GARANTI/GARANTI............................................................................................................................... 4 SPECIFIKATIONER/SPESIFIKASJONER RAIS MINO II, MINO II FEDTSTEN/KLEBERSTEIN OG RONDO:.......... 5 KONVEKTION/KONVEKSJON ............................................................................................................ 6-7 SKORSTEN/SKORSTEIN ............................................................................................................. 6-7 INSTALLATION/INSTALLASJON................................................................................................... 8-9 BETJENING AF DREJESOKKEL/BETJENING AV DREIESOKKEL (RAIS RONDO) ................................ 10 ÆNDRING AF SKORSTENSTILSLUTNING/ENDRING AF SKORSTEINSTILKOBLING...................... 11-12 MONTERING AF FEDTSTEN/MONTERING AV KLEBERSTEIN (RAIS MINO II FEDTSTEN).............. 13-16 OPSTILLINGSAFSTANDE VED BRÆNDBAR VÆG/MONTERINGSAVSTAND TIL BRENNBAR VEGG............ 17 NORMAL OPSTILLING/NORMAL MONTERING . ................................................................................... 17 (RETVINKLET) FAST SOKKEL . .................................................................................................... 17 HJØRNEOPSTILLING/HJØRNEMONTERING 45° ........................................................................... 17 360° DREJESOKKEL/DREIESOKKEL . ........................................................................................... 18 OPSTILLINGSAFSTANDE VED IKKE-BRÆNDBAR VÆG MONTERINGSAVSTAND TIL IKKE BRENNBAR VEGG . .......................................................................... 18 BRÆNDSEL/VED ........................................................................................................................... 19-20 TØRRING OG LAGRING/TØRKNING OG LAGRING ..................................................................... 20 REGULERING AF FORBRÆNDINGSLUFT/REGULERING AV FORBRENNINGSLUFT ................................... 21 BRUG AF BRÆNDEOVN/BRUK AV PEISOVN ....................................................................................... 22 INDSTILLING AF LUFTSPJÆLD/INNSTILLING AF SPJELDET ............................................................ 22 KONTROL/KONTROLL ............................................................................................................... 22 FØRSTEGANGSOPTÆNDING/OPPTENNING FØRSTE GANG ....................................................... 23 OPTÆNDING OG PÅFYLDNING/OPPTENNING OG PÅFYLLING................................................ 24-25 RENGØRING OG PLEJE/RENGJØRING OG PLEIE . ....................................................................... 26 RENSNING AF RØGVEJE/RENSING AV RØYKVEIER...................................................................... 27 DRIFTSFORSTYRRELSER/DRIFTSFORSTYRRELSER . ............................................................................... 28 TILBEHØR OG RESERVEDELE/TILBEHØR OG RESERVEDELER............................................................ 29-30 RESERVEDELSTEGNINGER/RESERVEDELSTEGNINGER ..................................................................... 31-33 PRØVNINGSATTEST............................................................................................................................. 36 PRODUKTDOKUMENTATION/PRODUKTDOKUMENTASJON.................................................................. 37

3


RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Innledning

NORDI

8

57

Tillykke med Deres nye svanemærkede RAIS brændeovn.

LJØMÆRKN MI

G IN

SK

Indledning

Gratulerer med din nye svanemerkede RAIS peisovn.

05

DANSK/NORSK

0

En RAIS brændeovn er mere end blot en En RAIS peisovn er mer en bare en varmevarmekilde, den er også udtryk for, at De kilde, den er også et uttrykk for at du legger lægger vægt på design og høj kvalitet i Deres vekt på design og høy kvalitet i hjemmet. hjem. Det er viktig at du leser denne brukerveiFor at få mest mulig fornøjelse og nytte af ledningen grundig før du monterer og tar i Deres nye brændeovn er det vigtigt, at de bruk den nye ovnen din, slik at du kan få mest gennemlæser manualen grundigt, inden mulig glede og nytte av den. brændeovnen stilles op og tages i brug. Ved alle henvendelser angående ovnen og Af hensyn til garantien og ved alle henven- med hensyn til garantien er det viktig at du delser angående ovnen i øvrigt er det vigtigt, kan opplyse om ovnens produksjonsnummer. at De kan oplyse ovnens produktionsDerfor anbefaler vi, at du skriver inn dette nummer. nummeret i skjemaet nedenfor. Du finner Vi anbefaler derfor, at De skriver nummeret produksjonsnummeret nederst på ovnens i skemaet nedenfor. Produktionsnummeret bakside. står nederst på ovnens bagside.

Garanti Der ydes 5 års garanti på Deres RAIS brændeovn. Garantien omfatter dog ikke varmeisolerende materiale, glas og pakninger. Ved enhver ændring af ovnen bortfalder garantien.

Garanti

Din RAIS peisovn leveres med 5 års garanti. Denne garantien omfatter likevel ikke varmeisolerende materiale, glass og pakninger. Enhver endring av ovnen medfører bortfall av garantien.

Specielt for Danmark - Nye regler for installation af brændeovne 1. januar 2008 trådte en ny bekendtgørelse for brændeovne i kraft. Hermed er der kommet nye krav til installationer af brændeovne mht. emission og dokumentation. Konsekvensen er, at fra 1. juni skal alle nyinstallerede brændeovne have en EN godkendelse samt en norsk eller tysk godkendelse. Samtidig indføres der en prøvningsattest, der skal sikre at kraven til emission er opfyldt. Denne attest findes bagerst i denne bruger manual, og skal underskrives af skorstensfejeren efter installation. Vær opmærksom på Forhandler: at attesten skal underskrives før ibrugtagning Dato: og følge ovnen i hele dens levetid.

4


3-8 ca. 100 490-490-1030 336-289-345 1,5

-12 138 4,7 246

3-8 ca. 100 536-482-1027 336-289-345 1,5

-12 207 4,7 246

3-8 ca. 100 510-460-1000 336-289-345 1,5

-12 120 4,7 246

Min./Max. Effekt(kW):

Ovnens bredde/dybde/højde (mm): Ovnens bredde/dybde/høyde(mm)

Brændkammer bredde/dybde/højde (mm): Brennkammerets bredde/dybde/høyde(mm)

Anbefalet træmængde ved påfyldning (kg): (Fordelt på 2-3 stk brænde à ca. 25 cm) Anbefalt vedmængde ved påfylling (kg): (fordelt på 2-3 vedkubber a’ ca. 25 cm)

Min. Røgtræk /Min. trekk(Pascal):

Vægt /Vekt(kg):

Røggasmasseflow/Røygass (g/s):

Røggastemperatur/Røygasstemperatur (°C):

Intermitterende drift:

Opvarmningsareal /Oppvarmingsareal(m ):

Påfyldning bør ske indenfor 3 timer Påfylling bør skje i løpet av 3 timer.

5

5

5

Nominel effekt/Nominell effekt (kW): 2

RAIS Rondo

RAIS Mino II Fedtsten/Kleberstein

RAIS Mino II

DANSK/NORSK RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Specifikationer/Spesifikasjoner

5


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Konvektion RAIS ovne er konvektionsovne. Dette bevirker, at ovnenes bag- og sidepaneler ikke bliver overophedede. Konvektion betyder, at der opstår luftcirkulation, således at varmen fordeles mere jævnt i hele rummet. Den kolde luft trækkes ind ved ovnens fod og op gennem konvektionskanalen, der løber langs ovnens brændkammer. Den opvarmede luft strømmer ud ved ovnens top, og sikrer derved cirkulation af varmt luft i rummet. Ovnene er udstyret med et “koldt” håndtag – en specialitet fra RAIS – som gør, at De er i stand til at betjene Deres ovn stort set uden brug af handske. Bemærk dog, at alle ydre overflader bliver varme under brug – vær derfor meget forsigtig.

Skorsten Skorstenen er drivkraften for at få brændeovnen til at fungere. Husk, at selv den bedste brændeovn ikke fungerer optimalt, hvis der ikke er det fornødne og korrekte træk i skorstenen. Skorstenen skal være så høj – minimum 3 meter og i en sådan stand, at trækforholdene er i orden -14 til -18 pascal. Hvis det anbefalede skorstenstræk ikke opnås, kan der opstå problemer med røg ud af lågen ved fyring. Vær også opmærksom på trækforholdene ved skorsten med 2 kerner. Ovnen egner sig til tilslutning med røggassamleledning, men vi anbefaler at indføringerne placeres således, at der bliver en frihøjdeforskel mellem dem på min. 250 mm. Røgafgangsstudsen er 150 mm i diameter. Hvis trækket er for stort, anbefales det at forsyne skorsten eller røgrør med et reguleringsspjæld. Hvis dette monteres skal man sikre et frit gennemstrømningsareal på minimum 20 cm² ved lukket regulerrings-spjæld. Det medfører at energien i brændslet ikke udnyttes optimalt. Hvis De er i tvivl om skorstenens tilstand bør De altid kontakte skorstensfejeren. Husk, der skal være fri adgang til renselågen.

6


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Konveksjon RAIS-ovner er konnveksjonovner. Derfor blir ikke ovnens bak- og sidepaneler overoppheter. Konveksjon betyr at det oppstår luftsirkulasjon, slik at varmen fordeles jevnere i hele rommet. Den kalde luften trekkes inn ved foten av ovnen og opp gjennom konveksjonkanalen, som løper langs brennkammeret. Deretter strømmer den oppvarmede luften ut på toppen av ovnen, slik at det oppstår sirkulasjon av varm luft i rommet. Ovnene er utstyrt med “kalde” håndtak - en spesialitet fra RAIS - som gjør at du stort sett kan betjene ovnen din uten å bruke hansker. Vær likevel oppmerksom på at alle ytre overflater blir varme under bruk. Vær derfor svært forsiktig.

Skorstein Det er skorsteinen som får peisovnen til å fungere. Husk at selv den beste peisovn ikke kan fungere optimalt hvis skorsteinen ikke gir tilstrekkelig og rigtig trekk. Skorsteinen skal være minimum 3 meter høy, og være i en slik stand at den gir rigtige trekk- forhold – -12 til -25 pascal. Hvis man ikke oppnår den anbefalte skorsteinstrekken, kan det oppstå problemer med røykutslag ved fyring. Vær også oppmerksom på trekkforholdene i skorsteiner med 2 løp. Ovnen egner seg for tilslutning med røykgassamlerør. I så fall anbefaler vi, at innføringene plasseres slik at det oppstår en fri høydeforskjell mellom dem på minimum 250 mm. Røykstussen er 150 mm i diameter. Hvis trekken er for stor, anbefaler vi å utstyre skorsteinen eller røykrøret med et reguleringsspjeld. Hvis du monterer et reguleringsspjeld, må du sørge for et fritt gjennomstrømningsareal på minimum 20 cm2 når spjeldet er lukket - hvis ikke blir ikke energien i veden utnyttet optimalt. Hvis du er i tvil om skorsteinens tilstand, må du kontakte skorsteinsfeieren. Husk at det må være fri tilgang til renseluken.

7


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Producent

RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Danmark 06 EN 13240:2001+A2:2004 EC.nr. 505 Anordning til træ

RONDO

Afstand til brændbart, bagvæg

:

100 mm

Afstand til brændbart, sidevæg

:

500 mm

Afstand til brændbart, drejefod : (360°)

: 1050 mm

CO emission

:

0,17 %

Røggas temperatur

:

246 °C

Nominel effekt

:

Virkningsgrad

:

5 kW 80 %

Brændsel (Brug kun anbefalede brændsler) : Følg instrukserne i brugermanualen. Anordningen er egnet til røggassamleledning.

træ Producent

RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Danmark 06 EN 13240:2001+A2:2004 EC.nr. 905 Anordning til intervalfyring

SINTEF Produktdokumentation

043-168

MINO II SST

Afstand til brændbart, bagvæg

 Mærkeplade/merkeplate for Rondo  









   Afstand 







 

 

 







:

0,17 %

Røggas temperatur

:

246 °C

Nominel effekt

:

Virkningsgrad

:

 

Produktdokumentation 150 mm

:

500 mm

Afstand til brændbart, drejefod : (360°)

: 1050 mm

CO emission

:

Røggas temperatur

:

Nominel effekt

:

Virkningsgrad

:



80 % træ

SINTEF

MINO II

:



5 kW

Brændsel (Brug kun anbefalede brændsler) : Følg instrukserne i brugermanualen. Anordningen er egnet til røggassamleledning.

RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Danmark 06 EN 13240:2001+A2:2004 EC.nr. 904 Anordning til intervalfyring

Afstand til brændbart, sidevæg

500 mm

: 1050 mm

Producent

Afstand til brændbart, bagvæg

150 mm

:

CO emission

 

:

Afstand til brændbart, drejefod : (360°)

     

til brændbart, sidevæg

043-168

 Mærkeplade/merkeplate for Mino II fedtsten/kleberstein  

0,17 %









   







246 °C



5 kW



 

     









træ

SINTEF Produktdokumentation

043-168

 Mærkeplade/merkeplate for Mino II  











   







 

8











     



 











80 %

Brændsel (Brug kun anbefalede brændsler) : Følg instrukserne i brugermanualen. Anordningen er egnet til røggassamleledning.










DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Installation

Innstallasjon

Det er vigtigt at ovnen bliver korrekt installeret af hensyn til både miljø og sikkerhed.

Det er viktigt at ovnen installeres korrekt av hensyn til både miljø og sikkerhet.

Når brændeovnen installeres, er der nogle regler som SKAL overholdes:

Når du installerer peisovnen, MÅ du overholde enkelte regler:

Ovnen skal opsættes og installeres i henhold til alle gældende nationale og lokale regler og forordninger. Lokale myndigheder samt skorstensfejermester bør kontaktes før opstilling.

Monter og installer ovnen i henhold til gjeldende nasjonale regler og forskrifter. Kontakt lokale myndigheter og feiermester før montering.

Der må ikke foretages uautoriserede ændringer af ovnen. BEMÆRK: Inden brændeovnen må tages i brug, skal opstillingen anmeldes til den lokale skorstensfejer. Der skal være rigelig tilførsel af frisk luft i opstillingsrummet for at sikre en god forbrænding. Bemærk, at eventuel mekanisk udsugning som f.eks. en emhætte kan formindske lufttilførslen. Eventuelle luftriste skal placeres således, at lufttilførslen ikke blokeres. Ovnen har et luftforbrug på 10-20m3/t. Gulvkonstruktionen skal kunne bære vægten af brændeovnen såvel som en eventuel skorsten. Ovnen placeres på ildfast materiale. Når De vælger, hvor De vil placere Deres RAIS brændeovn, bør De tænke på varmefordelingen til de andre rum. Så får De mest mulig fornøjelse af Deres ovn. Ovnen skal placeres i sikker afstand fra brændbart materiale. Se mærkepladen på brændeovnen.

Foreta ikke uautoriserte endringer av ovnen. MERK: Før du tar i bruk peisovnen, skal installasjonen meldes til den lokale feieren. Det må være god tilførsel av uteluft i det rommet der ovnen monteres for å sikre god forbrenning. Vær oppmerksom på at eventuell mekanisk utsuging, som for eksempel en kjøkkenvifte, kan redusere utelufttilførselen. Eventuelle lufterister skal plasseres på en slik måte at lufttilførselen ikke blokkeres. Ovnen har et luftforbruk 10-20 m3/time. Gulvkonstruksjonen skal kunne bære vekten av peisovnen samt en eventuell skorstein. Ovnen plasseres på ubrennbar plate. Når du vurderer hvor du vil plassere din RAIS peisovn, bør du tenke på varmefordelingen til de andre rommene, slik at du får mest mulig glede av ovnen din. Ovnen skal plasseres i trygg avstand fra brennbart materiele. Se merkeplaten på peisovnen.

9


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Betjening af drejesokkel(RAIS Rondo) Betjening av dreiesokkel (RAIS Rondo) Hvis ovnen er monteret med drejesokkel fra Hvis ovnen er monteret med dreiesokkel fra forhandler, skal De gøre følgende: forhandler, må du gjøre følgende: Positioneringsbolten løftes op og ovnen drejes i 30° interval. Ved ønsket indstilling slippes positioneringsbolten, og ovnen drejes let indtil bolten falder i hak.

10

Løft opp festebolten og drei ovnen i 30° intervaller. Slipp festebolten ved ønsket innstilling, og drei ovnen lett til bolten faller på plass.


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Ændring af skorstenstilslutning/Endring av skorsteinstilkopling Ovnen leveres klargjort til topafgang, men kan ændres til bagudgang på følgende måde: Ovnen leveres klargjort med røykuttak på toppen. Dette kan flyttes til bunnen på følgende måte: Røgvendeplade og røglederen fjernes (se rengøring og pleje. Fjern røykvendeplaten og røyklederen (se rengjøring og pleie)

Løsn de 3 M6 møtrikker med en nøgle. Løsne de 3 M6-mutterne med en skruenøkkel.

Vær opmærksom på, at holderen til røglederen er skruet sammen med blænddækslet. Vær oppmerksom på, at holderen til røyklederen er skrudd sammen med dekselet.

Reflektorpladen løftes op, udslagsblanketten slås ud og reflektorpladen sættes ned igen. Løft opp reflektorplaten, slå ut den utstansede sirkelen i midten, og sett reflektorplaten ned igen.

11


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN Slå udslagsblanketten ud på omklædningen Slå den utstansede sirkelen ut på ovnsoverflaten.

Blænddæksel og pakning tages af og sættes på hullet i toppen - vær opmærksom på at pakningen sidder rigtigt. Det hele skrues sammen med de 3 M6 møtrikker. Ta av dekselet og pakningen, og plasser dem på hullet på toppen. Pass på pakningen sitter riktig. Skru alt sammen fast med de tre M6-mutterne.

Røgafgangsstudsen - ligger i pose inde i ovnen - og holderen for øverste røgleder monteres med 3 M6x20 cylinderskruer og M6 møtrikker. Øverste røgleder, røgvendeplade og topplade monteres i omvendt rækkefølge. Monter røykstussen (som ligger i pose inne i ovnen) og holderen for øvre røykleder ved hjelp av de tre M6x20 sylinderskruer og M6-mutterne. Monter øvre røykleder, røykvendeplate og topplate i omvendt rekkefølge,

12


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Montering af fedtsten (RAIS Mino II Fedtsten) Montering av kleberstein (RAIS Mino II kleberstein)

Materiale liste (løsdele til montage af fedtsten/tilbehør for montering av kleberstein) Varenr.

Varenavn

Antal

9057001/9057002

Topplade uden hul/topplade med hul/ Topplate uten hull/topplate med hull

9057004

Bagefagssten/Bakestein

1

5057006

Højre sidesten/Høyre sidestein

1

9057007

Venstre sidesten/Venstre sidestein

1

9050118 grå/sort

Beslag for fedtsten, højre/ beslag for kleberstein, høyre

1

9050109 grå/sort

Beslag for fedtsten, venstre/ beslag for kleberstein, venstre

1

0110-M5x12afst. stang

M5x12 afstandsstag/M5x12 avstandsstang

2

0110-M5 flagemøtrik

M5 flangemøtrik/M5 flensemutter

2

0110-M5x40 pinol

M5x40 pinol skrue/M5x40 pinolskrue

2

0110-M5x10 cyl rå lh

M5x10 cylinderskrue, rå, lavhovedet / M5x10 sylinderskrue, ubehandlet, lavhodet

2

70-03

Fjederhold/fjærbrikke

2

1/1

13


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Montering af fedtstenssider Montèr beslag for fedtsten samt fjederbrik med de medfølgende lavhovedet skruer. Det sikres at det er venstre beslag der anvendes til venstre sidesten. Montèr på samme vis højre beslag på højre fedtsten.

Montering av klebersteinspaneler Monter beslag for kleberstein samt fjærbrikke ved hjelp av de medfølgende lavhodete skruene. Pass på at du bruker venstre beslag til venstre sidestein. Monter høyre beslag på høyre sidestein på samme måte.

14


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Montèr højre og venstre fedtsten

med de medfølgende pinolskruer. Fedtstenen drejes ind på plads af hensyn til fjederbrikken, der skal sidde i spænd af bagpanelet.

Monter høyre og venstre kleberstein

med de medfølgende pinolskruene. Kleberstein må dreies på plass på grunn av fjærbrikken, som skal sitte i spenn mot bakpanelet.

15


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Montèr bagefagssten og topplade.

Toppladen placeres oven på sidestenene. I bunden af toppladen er der 2 huller der skal placeres over de 2 pinolskruer. Bagefagsstenen skal centreres på bagefagshylden.

Monter bakesteinen og topplaten.

Topplaten plasseres oppå sidesteinene. I bunnen av topplaten er det to hull som skal plasseres over de to pinolskruene. Bakesteinen skal sentreres på bakehyllen.

16


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Opstillingsafstande ved brændbar væg For at få afklaret om den væg brændeovnen skal stå ved er brændbar, kan du kontakte din bygningsarkitekt eller de lokale bygningsmyndigheder. Hvis gulvet er brændbart, skal ovnen placeres på ikke-brændbart materiale, såsom stålplade, glasplade, klinker eller kunstskiferplade.

Monteringsavstand til brennbar vegg Hvis du ikke er sikker på om den veggen som peisovnen skal stå ved er brennbar eller ikke, kan du kontakte en arkitekt eller de lokale bygningsmyndigheter. Hvis gulvet er brennbart, skal ovnen monteres på ikke brennbart materiale, for eksempel en stålplate, glassplate, klinkerfliser eller kunstskiferplate.

Normal opstilling/Normal montering (retvinklet/rettvinklet) fast sokkel A.

Møbleringsafstand

1050 mm

Afstand til brændbart materiale/ Avstand til brennbart materiale: B. - foran (gulv) C. - til siden (gulv) D. - Rondo bagud / bak(væg/vegg) D. - Mino II bagud/ bak (væg/vegg) E. - til side til væg/ til side mot vegg

300 mm 150 mm 100 mm 150 mm 500 mm

Afstand til brandmur / Avstand til forskriftsmessig brannmur: D. - bagud / bak (væg/vegg) E. - til side til væg / til side mot vegg

50 mm 250 mm

17


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Hjørneopstilling/Hjørnemontering 45° A.

Møbleringsafstand

1050 mm

Afstand til brændbart materiale/ Avstand til brennbart materiale: B. - foran (gulv) C. - til siden (gulv) D. - Rondo bagud / bak(væg/vegg) D. - Mino II bagud/ bak (væg/vegg) E. - til side til væg/ til side mot vegg

300 mm 150 mm 100 mm 150 mm 500 mm

Afstand til brandmur / Avstand til forskriftsmessig brannmur: D. - bagud / bak (væg/vegg) E. - til side til væg / til side mot vegg

50 mm 250 mm

360° drejesokkel/dreiesokkel - normalt placeret som rumdeler/ normalt plassert som romdeler A.

Møbleringsafstand og til væg/vegg 1050 mm Afstand til brændbart materiale/ Avstand til brennbart materiale: B.

- foran (gulv)

300 mm

Afstand til brandmur / Avstand til forskriftsmessig brannmur: - bagud / bak (væg/vegg) - til side til væg / til side mot vegg

18

800 mm 800 mm


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Opstillingsafstande ved ikke-brændbar væg Vi anbefaler en minimumsafstand til ikke-brændbart materiale på 50mm(F) af hensyn til rengøring. Der skal altid være mulighed for adgang til renselåge.

Monteringsavstand til ikke brennbar vegg Vi anbefaler en minimumsavstand til ikke brennbart materiale på 50 mm(F) med tanke på rengjøring. Der skal altid være mulig å komme til renseluken.

Afstand til forskriftsmessig brandmur Se under seksjon ”Monteringsavstand til brennbar vegg”.

19


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Brændsel

Ved

Ovnen er designet og godkendt iht. EN 13240 og NS 3058 til forbrænding af kløvet, tørt birk. Brændet skal have et vandindhold på 15-22 % og en max. længde på brændkammerets længde minus 50-60 mm.

Ovnen er konstruert og godkjent i overensstemmelse med EN 13240 og NS 3058 for brenning av kløvet, tørr bjørk. Veden skal ha en fuktighet på 15-22 prosent og en maksimal lengde tilsvarende brennkammerets lengde minus 50-60 mm.

Det giver både løbesod, miljøgener og en dårlig brændselsøkonomi at fyre med vådt træ. Nyfældet træ indeholder ca. 60-70 % vand, og er fuldstændig uegnet at fyre med. De skal regne med, at nyfældet træ skal stå stakket til tørring i min. 1 år. Træ med en diameter på mere end 100 mm bør kløves. Uanset størrelse bør træet altid have mindst èn overflade uden bark. Det frarådes at fyre med lakeret, lamineret , imprægneret træ, træ med kunststofbelægning, malet affaldstræ, spånplade, krydsfiner, husaffald, papirbriketter og stenkul, da det ved afbrænding udvikler ildelugtende røg, der kan være giftig. Ved afbrænding af ovenstående og ved større fyringsmængder end anbefalet, belastes ovnen med en større varmemængde, hvilket medfører en højere skorstenstemperatur og en lavere virkningsgrad. Derved kan ovn og skorsten beskadiges og garantien bortfalder. Træets brændværdi hænger meget sammen med træets fugtighed. Fugtigt træ har lav brændværdi. Jo mere vand træet indeholder - jo mere energi bruges der på at få det til at fordampe og denne energi går tabt.

BRUG KUN ANBEFALEDE BRÆNDSLER

20

Å fyre med våt ved resulterer i soting, miljøproblemer og dårlig brenseløkonomi. Ved fra nyfelte trær inneholder cirka 60-70 prosent vann og er fullstendig uegnet for vedfyring. En god tommelfingerregel er å la ved fra nyfelte trær ligge i stabel til tørking i minst et år. Ved med en diameter på over 100 mm bør kløves. Uansett størrelse bør ved altid ha minst èn overflate uten bark. Vi fraråder å fyre med lakkert, laminert eller impregnert treverk, treverk med kunststoffbelegg, malt treverk, sponplater, kryssfiner, husholdningsavfall, papirbriketter eller steinkull, ettersom dette ved forbrenning avgir en illeluktende røyk som kan være giftig. Hvis det fyres med materialene nevnt ovenfor eller med større vedmengder enn anbefalt, belastes ovnen med mer varme, noe som medfører høyere skorsteinstemperatur og lavere virkningsgrad. Ovn og skorstein kan ta skade, og garantien bortfaller. Vedens brennverdi henger nøye sammen med treverkets fuktighet. Fuktig treverk har lav brennverdi. Jo mer vann veden inneholder, desto mer energi går med til å få vannet til å fordampe. Denne energien går tapt.

BRUK KUN ANBEFALT VED


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Den efterfølgende tabel viser brændværdien Tabellen nedenfor viser brennverdien i fori forskellige træsorter, der har været lagret i skjellige treslag som har vært lagret i to år 2 år, og har en restfugtighed på 15-17 %. og har en restfuktighet på 15-17 prosent.

Træsort/Treslag Avnbøg/Agnbøk Bøg og eg/bøk og eik Ask/Ask Ahorn/Lønn Birk/Bjørk Bjergfyr/Buskfuru Gran/Gran Poppel/Poppel

Kg tørt træ/tre pr./per m3

I forhold til bøg/eg - bøk/eik

640 580 570 540 510 480 390 380

110% 100% 98% 93% 88% 83% 67% 65%

1 kg træ giver samme varmeenergi uanset træsort. 1 kg bøg/eg fylder blot mindre end 1 kg gran.

Tørring og lagring

Tørking og lagring

Træ kræver tid til at tørre : en korrekt lufttørring varer ca. 2 år. Her følger nogle tips: Opbevar træet savet, kløvet og stablet på et luftigt, solrigt sted beskyttet mod regn(sydsiden af huset er særdeles velegnet). Opbevar brændestablerne med en håndsbredde afstand, det sikrer at den gennemstrømmende luft tager fugtigheden med ud. Undgå at dække brændestablerne med plastik, da det hindrer fugtigheden i at komme ud. Det er en god idè at tage brænde ind 2-3 dage før det skal bruges.

Ved trenger tid til å tørke. En korrekt lufttørking tar cirka to år. Her er noen tips: Oppbevar treet kappet, kløvd og stablet på et luftig, solrikt sted beskyttet mot regn(sørsiden av huset er spesielt velegnet). Plasser vedstablerne med en håndsbreddes avstand, slik at luft kan sirkulere mellom stablerne og ta med seg fuktighet. Unngå å dekke vedstablerne med plast - det hindrer fuktigheten i å slippe ut. Det kan være lurt å ta veden i hus 2-3 dager før den skal brukes.

21


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Regulering af forbrændingsluft

Regulering av forbrenningsluft

Alle RAIS ovne er forsynet med èt-grebs betjeningshåndtag til regulering af spjældet. Ovnens individuelle regulering kan ses på illustrationerne.

Alle RAIS-ovner er utstyrt med ettgreps betjeningshåndtak for regulering av spjeldet. Illustrasjonerne viser riktig regulering i de forskjellige fasene.

Primærluft er den forbrændingsluft der tilsættes den primære forbrændingszone, dvs. brændets glødelag. Denne luft, som er kold, bruges kun i optændingsfasen. Sekundærluft er den luft, der tilsættes i gasforbrændingszonen, dvs. luft som medvirker til forbrænding af pyrolysegasserne(forvarm et luft der bruges til rudeskyld og forbrænding). Denne luft trækkes ind gennem spjældet under brændkammeret og forvarmes via sidekanalerne og sendes ud som varm skylleluft til ruden. Denne varme luft skyller ned langs ruden og holder den fri for sod.

Primærluften er den forbrenningsluften som tilføres den primære brennsonen, det vil si til glørne på venen. Denne luften, som er kald, brukes bare i opptenningsfasen. Sekundærluften er luften som tilsettes i gassforbrenningssonen, det vil si luft som bidrar til forbrenning av pyrolysegassene(forvarmet luft som brukes til rensing av innsiden på glasset i ovnsdøren og til forbrenning). Denne luften trekkes inn gjennom spjeldet under brennkammeret og forvarmes i sidekanalerne før den sendes ut på innsiden av glasset. Den varme luften skyller over glasset og holder det fritt for sot.

Den tertiærkanal der kan ses øverst bagest i brændkammeret, medvirker til at forbrænde Tertiærluften, som kommer inn via en kanal de sidste gasrester. øverst og bakest i brennkammeret, medvirker til å forbrenne de siste gassrestene. Ved indstilling i intervallet mellem position 1 og 2 sikres optimal udnyttelse af energiind- Ved å stille inn spjeldet mellom posisjon 1 holdet i brændet fordi der er ilt til forbrænd- og 2 sikrer du optimal utnyttelse av energiingen og afbrænding af pyrolysegasserne. innholdet i veden, ettersom det kommer oxNår flammerne er klare gule - er spjældet sygen til forbrenningen og til avbrenningen indstillet rigtigt. At finde den rigtige position av pyrolysegassene. Når flammerne er klare kræver lidt fornemmelse som kommer ved og gule, er spjeldet riktig innstilt. Det krever brug af ovnen. litt erfaring å finne den riktige innstillingen av spjeldet. Erfaringen kommer etter hvert Pilotdysen, placeret i bunden af brændkam- som du bruker ovnen. merets front, medvirker til, at der altid er ilt og høj temperatur i glødelaget. Det giver en Pilotdysen, plassert i bunnen av brennkamhurtig opstart ved påfyldning og reducerer merets front, medvirker til at der alltid er risikoen for at ilden går ud. oxygen og høy temperatur i glødelaget. Det gir en hurtig oppstart ved påfylling og Vi fraråder at skrue helt ned for spjældet, reduserer risikoen for at ilden dør ut. fordi man synes det bliver for varmt. For lille lufttilførsel giver en dårlig forbrænding, som Vi fraråder å skru spjeldet helt igjen, hvis kan give høje og farlige røggasser, emission- man synes det blir for varmt. For lite lufter og en dårlig virkningsgrad. Det betyder at tilførsel gir en dårlig forbrenning, som kan der komme mørk røg fra skorstenen og at gi høye og farlige røykgasser, emisjoner og træet brændværdi ikke udnyttes optimalt. dårlig virkningsgrad. Det betyr at der kommer mørk røyk fra skorsteinen og at treets brennverdi ikke utnyttes optimalt.

22


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Brug af brændeovn

Bruk av peisovn

Indstilling af luftspjæld Der er 3 indstillinger på spjældet

Innstilling av spjeldet Spjeldet har tre innstillinger.

Position 1

Luftspjældet er lukket , hvilket betyder ingen lufttilførsel.

Posisjon 1

Spjeldet er lukket, og det er ingen lufttilførsel.

Position 2

Skub håndtaget mod højre indtil stop.Denne position giver fuld sekundærluft. Ved almindelig forbrænding indstilles håndtaget i intervallet mellem 1 og 2. Når flammerne er klare og gule, er spjældet indstillet rigtigt, dvs. der opnås langsom/optimal forbrænding.

Posisjon 2

Skyv håndtaket mot høyre til det stopper. Denne posisjone gir full sekundærlufttilførsel. Ved almindelig fyring plasseres håndtaket mellom 1 og 2. Når flammene er klare og gule/blålige rask beveglige flammer, er spjeldet riktig innstilt - dvs. at det oppnås langsom/opptimal forbrenning.

Position 3

Løft håndtaget op og skub mod højre. Luftspjældet er helt åben og giver fuld primær- og sekundærluft. Denne position er til optændingsfasen og bruges ikke under normal drift.

Posisjon 3

Kontrol

Løft håndtaket opp, og skyv det mot høyre. Nå er spjeldet helt åpent og gir full tilførsel av primær- og sekundærluft. Denne posisjonen brukes under opptenningsfasen, ikke under normal drift.

Hvis asken er hvid og væggene i brændkammeret er fri for sod, når ovnen har været i brug, har luftreguleringen været korrekt, og træet tilstrækkeligt tørt.

Kontroll Hvis asken er hvit og veggene i brennkammeret er fri for sot etter at ovnen har vært i bruk, har luftreguleringen vært riktig og veden tilstrekkelig tørr.

23


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Førstegangsoptænding

Opptenning første gang

En forsigtig start betaler sig. Begynd med et lille bål, så brændeovnen kan tilvænnes den høje temperatur. Dette giver den bedste start og eventuelle skader undgås.

Det lønner seg å begynne forsiktig.Start med et lite bål, slike at peisovnen venner seg til de høye temperaturene. Da får de en god innkjøring og unngår å skade ovnen.

Vær opmærksom på, at der kan fremkomme en ejendommelig, men ufarlig lugt og røgudvikling fra ovnens overflade under den første optænding. Det er fordi maling og materiale skal hærde, men lugten forsvinder hurtigt - sørg for kraftig udluftning, gerne gennemtræk.

Vær oppmerksom på at det kan komme en underlig lukt og røylutvekling fra ovenens overflate den første gang du tenner opp. Dette er normalt, og helt ufarlig. Lukten og røyken oppstår når maling og materialer herder, men lukten forsvinder raskt. Sørg for kraftig utluftning, gjerne gjennomtrekk.

Under denne proces skal De være påpasselig med ikke at berøre de malede flader, og det anbefales at De jævnligt åbner og lukker lågen for at forhindre lågens pakning i at klæbe fast.

Under denn prosessen må du passe på å ikke berøre de lakkerte overflaterne, og vi anbefaler å åpne og lukke ovndøren med jevne mellomrom, slik at pakningen i døren ikke kleber seg fast.

Desuden kan ovnen under opvarmning og nedkøling give såkaldte “kliklyde”, dette skyl-des de store temperaturforskelle materialet udsættes for.

Under oppvarming og nedkjøling kan ovnen dessuten avgi “klikkelyder”. Dette er normalt og helt ufarlig, skyldes de store teperaturendringen materialet utsettes for.

Brug aldrig nogen form for flydende brænd- Bruk aldri noen form for flytende brennstoff til opptenning eller for å holde ilden ved stof til optænding eller for at holde ilden like. Det kan føre til eksplosjon. ved lige. Man risikerer en eksplosion. Når ovnen har stået ubrugt i nogen tid, brug da samme fremgangsmåde som ved førstegangsoptænding.

24

Når ovnen har stått ubrukt en stund, bør du gå frem som beskrevet for første gangs opptenning.


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Optænding og påfyldning/opptenning og påfylling Til optænding anvendes sprittabletter el.lign., samt ca.2 kg træ, kløvet til optændingspinde. Luftspjældet indstilles så det er helt åbent. Bruk sprittabletter eller liknende til opptenning, samt cirka 2 kg ved kløvet til opptenningsved. Spjeldet stilles inn så det er helt åpent.

TIPS inden der tændes op: Åbn en dør eller vindue tæt på brændovnen. Er der “blæst” i ovnen fra skorsten, kan det med fordel lægges en krøllet avisside op mellem øverste røgvendeplade og skorstenen, sætte ild til avisen, vente til det “buldrer” i skorsten - så er du sikker på der er træk i skorsten, og du undgår at få røg i rummet.

Tips innen du tender opp: Åpn opp en dør eller et vindu nær peisovnen. Om det “blåser” i ovnen fra skorsteinen kan du legge en sammen-krøllet avis opp mellom røykspjeldet og skorsteinen, sette fyr på avisa og vente til det “buldrer” i skorsteinen - så er du sikker på at det er trekk i skorsteinen og dermed unngår å få røyk i rommet.

Bålet tændes og lågen lukkes til, så der er en sprække på ca. 10-15 mm. Tenn bålet, og la ovnsdøren stå på klem med en åpning på cirka 10-15 mm.

25


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN Når der er klare flammer - efter ca. 5-10 min. - lukkes lågen. Spjæld - se indstilling af luftspjæld. Når flammene er klare, etter cirka 5-10 minutter, lukker du ovnsdøren. Spjeld - se innstilling av spjeldet

Efter ca. 10-20 min. - til der er et godt glødelag - påfyldes 2-3 stk. træ. Lad lågen stå på klem til ilden har godt fat - lågen lukkes. Spjæld - se indstilling af luftspjæld. Etter cirka 10-20 minutter, når veden har et godt glolag, legger du inn 2-3 vedkubber. La ovnsdøren stå på klem til ilden har godt tak. Luk døren. Spjeld - se innstilling av spjeldet. Efter ca. 5 min - eller til der er klare blivende gule flammer - lukkes spjældet gradvist. Det er en fordel at have et askelag på ca. 20 mm, da det har en isolerende effekt. Etter cirka 5 minutter, eller når flammene har blitt klare og gule, lukker du spjeldet gradvis. Det er en fordel å ha et askelag på cirka 20 mm, ettersom det gir en isolerende effekt.

OBS!!! Under drift skal lågen altid holdes lukket.

26


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Rengøring og pleje

Rengjøring og steel

Brændeovn og skorsten skal tilses af en skorstensfejer 1 gang om året. Ved rengøring og pleje skal ovnen være kold.

Peisovn og skorstein skal kontrolleres av en feier én gang i året. Ved rengjøring og stell skal ovnen være kald.

Er glasset tilsodet: - Fugt et stykke papir eller avis, dyp det i asken og gnid på det tilsodede glas. - Gnid efter med et stykke papir og glasset bliver rent. - Alternativt bruges glasrens, som købes hos din RAIS forhandler.

Hvis glasset er tilsotet: - Fukt et stykke papir (f.eks. avispapir), dypp det i asken, og gni på det sotete glasset. - Gni over med et nytt papirstykke til glasset blir rent igjen. - Alternativt kan du bruke glassrens, som du kan kjøbe hos din RAIS-forhandler.

Udvendig rengøring foretages med en tør svamp.

Utvendig rengjøring gjøres med en tørr svamp.

Rengøring af fedtsten:

Rengjøring av kleberstein:

Almindelig rengøring foretages med en hårdt opvredet klud. Såfremt nødvendigt kan fedtstenen gøres ren med ganske almindelig fortynder fra en farvehandler. Skulle der være pletter, som fortynderen ikke kan klare, kan man slibe let på stenen.

Vanlig rengjæring gjøres med en klut som er fuktet og grundrig vridd opp. Om nødvendig kan klebersteinen rengjøres med vanlig tynner fra en fargehandler. Hvis det har oppstått flekker som du ikke får bort med tynner, kan du slipe lett på steinen.

Rengøring af brændkammer:

Rengjøring av brennkammer:

Asken skrabes/skovles ud og opbevares i ikke brændbar beholder intil den er afkølet. Bort-skaffelse af aske sker ved almindelig dagrenovation.

Skrap/spa ut asken, og oppbevar den i en ikke brennbar beholder til den er fullstendig avkjølt. Kald aske kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

HUSK!! Tøm aldrig brændkammeret

helt for aske - bålet brænder bedst ved et askelag på ca. 20 mm.

HUSK!! Brennkammeret skal aldri tømmes fullstendig for aske. Veden brenner best med et askelag på cirka 20 mm.

Inden en ny fyringssæson skal skorsten og røggasforbindelsesstykket altid kontrolleres for blokering.

Før en ny fyringssesong skal skorsteinsrør og forbindelsesrøret alltid kontrolleres for blokkering.

27


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Rensning af røgveje/rensing av røykveier

Fjern røgvendepladen ved at vippe den op i den ene side og dreje den lidt på skrå. Træk pladen forsigtigt ud.

Fjern røykvendeplaten ved å vippe den opp på den ene siden og dreie den litt på skrå. Trekk platen forsiktig ut.

Fjern dernæst røglederen ved at løfte den op og trække fremad. Løft forsigtigt røglederen ud. Fjern snavs og støv og indsæt i omvendt rækkefølge.

Fjern deretter røyklederen ved å løfte den opp og trekke den frem. Løft røyklederen forsiktig ut. Fjern skitt og støv, og sett delene på plass i omvendt rekkefølge.

28


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Driftsforstyrrelser

Driftsforstyrrelser

Røgudslag fra låge:

Røykutslag fra ovnsdør:

Kan skyldes for lavt træk i skorstenen <12Pa - kan skyldes for dårlig trekk i skorsteinen - kontroller om røgrøret eller skorstenen er <12Pa stoppet - kontroller om røykrøret eller skorsteinen er - kontroller om emhætten er tændt, i givet tilstoppet. fald sluk emhætten og åben et vindue/dør - kontroller om kjøkkenviften er slått på. Slå i nærheden af ovnen i en kort periode. den i så fall av, åbne et vindu/dør en kort stund.

Sod på glas:

Kan skyldes at brændet er for vådt. - sørg for at ovnen varmes ordentlig op un der optænding inden lågen lukkes Kan skyldes at spjældet er reguleret for langt ned Ovn brænder for stærkt kan skyldes: - utæthed ved lågepakning - for stort skorstenstræk >22 Pa, reguleringsspjæld bør monteres. Ovn brænder for svagt kan skyldes: - for lidt brænde - for lidt lufttilførsel til rumventilation - manglende rensning af røgveje - utæt skorsten - utæthed mellem skorsten og røgrør Ved vedvarende driftforstyrrelser anbefales det at kontakte din RAIS forhandler eller skorstensfejer.

Tilsoting av glasset i ovnsdøren Kan skyldes at veden er for fuktig - sørg for at ovnen varmes ordentlig opp under opptenning før du lukker ovnsdøren Kan skyldes at spjeldet er regulert for langt ned Hvis det brenner for sterkt i ovnen, kan det skyldes: - utetthet ved ovnsdørpakningen - for stor skorsteinstrekk >22 Pa, reguleringsspjeld bør monteres. Hvis det brenner for svakt i ovnen, kan det blant annet skyldes - for lite ved - for lite tilførsel av uteluft til rommet - utett skorstein - utettheter mellom skorstein og røykrør Ved vedvarende driftsforstyrrelser bør du kontakte din RAIS-forhandler eller feier.

VIGTIGT!! For at opnå en sikker forbrænding skal der være klare gule flammer eller klare gløder - træet må ikke ligge og “ulme” - luk derfor aldrig helt for lufttilførslen.

VIKTIG!! Flammene skal være klare og gule eller glørne klare for å oppnå en sikker forbrenning. Veden skal ikke ligge og ulme, derfor må lufttilførselen aldri lukkes helt.

ADVARSEL!!

ADVARSEL!!

Ved skorstensbrand: - luk for alle lufttilførsler på brændeovnen - tilkald brændvæsenet - brug aldrig vand til slukning! - efterfølgende skal De kontakte skorstensfejeren for kontrol af ovn og skorsten

Ved skorsteinsbrann: - steng all lufttilførsel til peisovnen. - ring brannvesenet - bruk ikke vann for å slukke! - efterfølgende skal du kontakte feieren for kontroll av ovn og skorstein for skader.

29


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Tilbehør og reservedele/Tilbehør og reservedeler Hvis der anvendes andre reservedele end dem som anbefalet af RAIS, bortfalder garantien. Hvis det brukes andre reservedeler enn dem som anbefales av RAIS, bortfaller garantien. RAIS Rondo Fedtstenstopplade uden hul/ klebersteins topplate uten hull Vare no.: 5057001 RAIS Rondo Fedtstenstopplade med hul/ klebersteins topplate med hull Vare no.: 5057002 RAIS Rondo Fedtstensplade for bagefag/ klebersteins bakeplate for bakehylle Vare no.: 5057004 RAIS Mino II Fedtstenstopplade uden hul/ klebersteins topplate uten hull Vare no.: 9057001 RAIS Mino II Fedtstenstopplade med hul/ klebersteins topplate med hull

30

Vare no.: 9057002


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN RAIS Mino II Fedtstensplade for bagefag/ kleberstein bakeplate for bakehylle Vare no.: 9057004

Air-Box Vare no.: 505179090 505179595

RAIS Rondo Drejesokkel og drejelig studs/ dreiesokkel og dreibar røykstuss Vare no.: 814753690 814753695

RAIS Rondo & Mino II Pakningssæt/pakningssett Vare no.: 5055500

Endvidere kan alle udskiftelige dele købes som reservedele hos din RAIS forhandler. Se følgende reservedelstegninger for de enkelte produkter. Videre kan alle utskiftbare deler kjøbes som reservedeler hos din RAIS-forhandler. Se følgende reservedelstegninger for hvert enkelt produkt.

31


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Reservedelstegning - Mino II Pos./Ref.

Antal/Antall

1

1

2

1

3

1

Varenr./beskrivelse

9057002 Fedtstenstopplade med hul/Klebersteins topplate med hul

9057001 Fedtstenstopplade uden hul/Klebersteins topplate uten hull 9057004 Fedtstensplade for bagefag/Klebersteins bakeplate for bakehylle

4

1

9041090/95 Låge/Ovnsdør

5

1

5051790/95 Airbox

6

1

5052007 Øverste røgvendeplade/Øvre røykvendeplate

7

1

5052200 Skamolsæt/skamolsett

8

1

5055500 Pakningssæt/pakningssett 1

2

3 4

6 5

8

7

32


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Reservedelstegning - RAIS Mino II Fedtsten/Kleberstein Pos./Ref.

Antal/Antall

Varenr./beskrivelse

1

1

9057002 Fedtstenstopplade med hul/Kleberstein topplate med hull

2

1

9057001 Fedtstenstopplade uden hul/Klebersteins topplate uten hull

3

1

4

1

9057006 Højre fedtstenside/Høyre klebersteinspanel

5

1

9057007 Venstre fedtstensside/Venstre klebersteinspanel

6

1

9057004 Fedtstensplade for bagefag/Klebersteins bakeplate for bakehylle

7

1

9041090/95 Låge/Ovnsdør

8

1

5051790/95 Airbox

9

-

5052207 Øverste røgvendeplade/ Øvre røykvendeplate

10

-

5052200 Skamolsæt/Skamolsett

11

-

5055500 Pakningssæt/Pakningssett

905010790/95 Bagpanel/Bakpanel

33


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Reservedelstegning - RAIS Rondo Pos./Ref. 1

Antal/Antall

Varenr/beskrivelse

1

5057002 Fedtstenstopplade med hul/Klebersteins topplate med hull

1

5057001 Fedtstenstopplade uden hul/Klebersteins topplate uden hull

3

1

8142390/95 Kuglekobling

4

1

5057004 Fedtstensplade for bagefag/Klebersteins bakeplate for bakehylle

5

1

5051090/95 Låge/Ovnsdør

2

6

-

5052207 Røgvenderplade/Røykvendeplate

7

-

5052200 Skamolsæt/Skamolsett

8

-

5051590/95 Drejesokkel/Dreiesokkel

9

-

5055500 Pakningssæt/Pakningssett 1

2 3

4

5

6

7

34

8

9


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

35


DANSK/NORSK

36

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

Komplett produktdokumentasjon: http://nbl.sintef.no/documentation/lists/liste5-1.html

37


DANSK/NORSK

38

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN


DANSK/NORSK

RAIS - manual til RONDO, MINO II & MINO II FEDTSTEN

39


05

NORDI

LJØMÆRKN MI G IN

8

57

Virkningsgrad : Min. 73 % Partikler : Max. 5g/kg træ Kulilte CO : Max. 0,2 % OGC : Max. 150mg/m3

SK

Svanemærkekravene / Svanemerkekravene:

0

Alle kriterierne skal være opfyldt på en gang / Alle kriterine skal være oppfylt samtidig.

RAIS A/S Industrivej 20 DK-9900 Frederikshavn www.rais.dk

Rais Rondo_Mino manual  

Brugermanual til Rais Rondo og Rais Mino

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you