Page 1

twitter a fons @agustilopez

Foto a flickr de carrotcreative


de què parlarem?


Configurar el perfil Escurçar adreces Escriure missatges Retweets Hahstags Llistes Favorits Sigles Com recomanar algú Aplicacions


configurar el nostre perfil

Foto, logotip...

URL web o blog Breu descripci贸 sobre tu


configurar els avisos


escurçar URL’s


perfil a twitter.com


www.bit.ly


www.bit.ly


bit.ly sidebar


PRÀCTICA 1 Com a primer pas revisarem el nostre perfil a twitter i obrirem perfil a bit.ly 1) Connecteu-vos a www.twitter.com i aneu a la configuració del perfil. 2) Comproveu el vostre perfil: - Username - Bio - Avatar - Notificacions 3) Obriu-vos perfil a www.bit.ly i autoritzeu-lo al vostre client de twitter amb l’API Key


què dic?


bàsicament tenim cinc tipus de missatges

ENLLAÇOS RESPOSTES REENVIAMENTS AUTOBIOGRÀFICS OPINIONS

font: “Mundo Twitter” de @jlori


indicacions bàsiques per un bon timeline Completar el perfil (bio, foto, nom, web) Actualitzacions freqüents Diversificar els tuits Retuitejar els missatges destacats Incloure hashtags als missatges Crear llistes

font: “Mundo Twitter” de @jlori


indicacions bàsiques per una bona conversa

Anar seguint altres usuaris progressivament Participar en esdeveniments al món físic Mai queixar-se per tenir pocs seguidors Ocasionalment intervenir en converses Identificar els prescriptors dels centres d’interès

font: “Mundo Twitter” de @jlori


Estructura dels missatges avatar

nom no llegit

missatge o “tweet�

data

afegir a la llista

hashtag o etiqueta

client tweet al que respon


etiquetes


#twittercoaching

ens permeten “monitoritzar� les converses per algun tema en concret


retweets...


RT - retweets Retweet “oficial”

Retweet “manual”

Retweet “via”


les llistes


Les llistes


Les llistes


hootsuite


PRÀCTICA 2 Anem a agafar una mica més de pràctica amb les llistes i els usuaris: 1) Feu una recerca del hashtag #twitterafons 2) Participeu de la conversa!! Admetem tweets, retweets, replies...i nous missatges! 3) Obriu una nova llista amb els usernames dels vostres companys i feu-ne seguiment.


favorits


Favorits


Favorits ĂŠs una forma de conservar els missatges per mĂŠs endavant, per nosaltres o per altres usuaris


Les sigles...


Les sigles(1) +1 - m’hi sumo ^AL - Signatura del tweet (AL=Agustí López) ASAP – L’abans possible b / c - perquè BRB - Be right back - torno de seguida BTW – By the way , per cert EOD- End of discussion - fi de la discussió FAIL - alguna cosa que no funciona FTF – Cara a Cara


Les sigles (2) FYR - For your reference, per la teva referència JK – Just kidding, faig broma IOW: In other words - en altres paraules LOL - Lots of laughs (fart de riure) NSFW - Not sure for work - no obrir a la feina TNX - Gracias WTF - Què coi vol dir això? WTH - Veure WTF IRL – A la vida real XD - veure LOL


Les #ffsigles... , #dd’s


Follow Friday #ff #followfriday


Destacats de Divendres #dd


I, com no..els TT


PRĂ€CTICA 3 Comenceu a participar de la conversa global! 1) Entreu a www.twit.cat i busqueu els temes del dia en catalĂ ...i participeu! 2) Busqueu en les vostres aplicacions de twitter els trending topic del dia...i participeu!


aplicacions per twitter


Texto


http://twitaholic.com/top100/followers/bylocation/Tarragona%20/


PRĂ€CTICA 4 Anem a jugar amb les eines de recerca 1) Busqueu usuaris propers i rellevants per vosaltres 2) Monitoritzeu el resultat recent del hashtag #twitterafons 3) Mediu les mencions recents de #20N , Messi i Jobs ... I no us oblideu de twittejar!


Medir la influència


Klout score


Capacitat d’influir


Capacitat de difondre


Comunitat “real”


quin tipus d’usuari ets?

www.klout.com


Els multimissatges

www.tweetguru.net/multi


què ens queda per veure?

Què dic? Com faig per tenir més seguidors ?

Quin món, quin sidral, com ho segueixo ?

Com puc mesurar el resultat del que faig ?


com optimitzar-ho?


establir un bon sistema de monitorització

notificador per mac

@unfollowr t’envia un DM amb els unfollows

però també notificacions push, avisos de twitter per e-mail, etc. (més invasiu!)


conèixer el teu timeline

www.tweriod.com


conèixer el teu timeline

www.tweriod.com


conèixer el teu timeline

www.tweriod.com


conèixer el teu timeline

www.worldtimeserver.com


buscar el mĂ xim impacte


buscar el mĂ xim impacte

www.bufferapp.com


buscar el mĂ xim impacte

www.bufferapp.com


buscar el mĂ xim impacte

www.bufferapp.com


incl煤s compartir la gesti贸 del compte

www.cotweet.com


com medir l’impacte dels missatges

www.tweeteffect.com


podem medir l’impacte dels enllaços

www.bit.ly


i tenir estadístiques per cada enllaç

www.bit.ly


inclĂşs analitzar-ho de forma mĂŠs global

www.visibli.com


podem fer un mapa de mentions...

http://apps.asterisq.com/mentionmap


podem analitzar les estadístiques d’un hashtag

http://archivist.visitmix.com


podem medir la difusi贸 i intensitat

www.tweetreach.com


inclĂşs fer-ne un anĂ lisi detallat

www.followthehashtag.com


fins i tot fer un informe pdf sobre un hashtag

www.tweetdoc.org


com medir la influència?


www.twittercounter.com


www.stats.brandtweet.com/


monitoritzar la meva ID


com crear un escriptori web

www.netvibes.com


com identifico el meu ID a twitter ?

www.idfromuser.com


...i identificar el meu RSS

feed://twitter.com/statuses/user_timeline/12.rss


fer seguiment de follows/followers

www.tweepi.com


analitzar l’stream del meu twitter

www.twentyfeet.com


analitzar l’stream del meu twitter

www.twentyfeet.com


analitzar l’stream del meu twitter

www.twentyfeet.com


analitzar l’stream del meu twitter

www.twentyfeet.com


analitzar l’stream del meu twitter

www.twentyfeet.com


analitzar l’stream del meu twitter

www.twentyfeet.com


analitzar l’stream del meu twitter

www.twentyfeet.com


utilitzar eines de medici贸 i seguiment m茅s integrals

www.socialbro.com


analitzar el perfil dels followers

www.socialbro.com


analitzar el perfil dels followers

www.socialbro.com


conèixer les zones geogrà fiques del timeline

www.socialbro.com


analitzar al detall la comunitat

www.socialbro.com


identificar nous usuaris

www.socialbro.com


twitter a fons @agustilopez

www.slideshare.com/agustilopez www.bit.ly/bundles/agustilopez/7

Foto a flickr de carrotcreative

tutorial twitter  

manual de funcionament del twitter

Advertisement