Page 1

Darbas ir žaidimai su technika

informuoja

P.Hakas

Studentams (ypač techninių specialybių) neretai tingisi „krimsti“ sausą teoriją ir kyla noras praktiškai ką nors išbandyti, įgauti realių įgūdžių ar, būkime nuoširdūs, tiesiog „pažaisti“ su įdomia aparatūra. Dalis tokių studentų ilgainiui pradeda bambėti, kad jie nieko neišmoksta, o universitete jam nesudarytos galimybės tobulėjimui. Aplinkui nėra nieko įdomaus, ir apskritai visi vagys ir turbūt teks emigruoti... Bet taip nusivilti nereikėtų. Teko pasidomėti savo universiteto laboratorijomis bei technine įranga ir man tikrai neapsiverstų liežuvis pasakyti, kad jos trūksta. Kadangi girdėjau ir mačiau labai daug, pabandžiau atrinkti pačius įdomiausius ir labiausiai patikusius dalykus, prieinamus studentams. Elektronikos fakultete mačiau daug išmanios ir brangios aparatūros, tačiau didžiausią įspūdį paliko tai, jog studentai kartu su dėstytojais kuria naujų produktų prototipus. Keli mano matyti pavyzdžiai: „protinga lašelinė“, leidžianti iš bet kurios vietos stebėti, kaip vyksta gydymas ir tobulesni parkavimo aikštelių detektoriai, kurių pagalba galime matyti kiek yra laisvų vietų aikštelėje, galintys veikti bet kokiomis oro sąlygomis, ar įmontuoti po žeme. Teigiamai nustebino ir laboratorija, esanti elektros ir valdymo inžinerijos fakultete. Tiksliau, ten kelios laboratorijos, į kurias galima patekti pro tas pačias duris. O nustebino tuo, kad studentas, panorėjęs jose kažką dirbti ir parašęs prašymą, turi galimybę gauti durų raktą-kortelę, su kuria gali bet kada įeiti į tas laboratorijas ir jose dirbti. Labai patogu – užuot kaskart pasirašinėjęs, kad pasižadi nieko nesugriauti ir nepavogti, parašai tik vieną prašymą. O tvarka prižiūrima kameromis. Na, gal dar motyvuoja tai, kad reikia palikti užstatą, kurį atgausi, jei įranga links nesugadinta.

Tame pačiame fakultete mačiau, kaip suaugę vyrai žaidžia su traukinukais. Juokauju, tie traukinukai jiems reikalingi anaiptol ne žaidimams, o rimtiems reikalams. Kuriamas kuo tikslesnis (iš valdymo pusės) geležinkelio modelis. Naudojama pramoninė įranga, vizualizavimo sistemos, valdikliai, siekiant kuo didesnio realumo. O tas realumas toks – yra stotys, šviesoforai, bėgių pervedimai ir t.t. Žinoma, viskas kuriama pačių dėstytojų ir studentų, pirkti yra tik patys traukinukai. Studentų su tuo traukinuku laukia toks džiaugsmas – reikės tuos visus valdiklius ir kitus keiksmažodžius suprogramuoti taip, kad paleidus tris traukinius vienu metu, sklandžiai vyktų eismas. Kam to reikia? Tyrimams, eksperimentams, kuriuos realybėje įvykdyti būtų neįmanoma, arba labai sudėtinga ir brangu. Aktyviems studentams veiklos netrūksta ir mechanikos bei mechatronikos fakultete. Studentai, užsinorėję padaryti kažkokį projektėlį, ar šiaip pasikrapštyti su technika, gali nužygiuoti pas katedrų vedėjus, kurie suteiks darbo vietą laboratorijoje ir reikiamus įrankius. Žinoma, iškilus klausimams, studentus konsultuoja ir prižiūri dėstytojai. Tačiau, kaip galima numanyti, tokių studentų nėra daug – iš viso fakulteto vos keli studentai naudojasi šia galimybe. O kiti, gal dėl nežinojimo, gal dėl tingėjimo, gal dėl laiko stokos, tokia veikla neužsiima. Kita vertus, jei visi pradėtų veržtis į tas laboratorijas, kiltų nemažai problemų – dėl priežiūros, mokymo, galiausiai, vietos bei inventoriaus stokos... Galbūt nieko čia blogo. Kurie labai nori, tie ir dirba. Tai šiam kartui tiek. Įrangos ir laboratorijų mačiau labai daug, o pasakojant apie visą tą įrangą, galima būtų parašyti penkiolika lapų, tačiau straipsnio tikslas buvo atskleisti, ką įdomaus ir naudingo Kauno Technologijos Universitete gali veikti eilinis mirtingasis bakalauro pakopos studentas kaip aš. Todėl patikinu – universitete tikrai yra ką veikti. Aišku, reikia parodyti šiek tiek iniciatyvos, tačiau turėdami idėją, ją tikrai galėsite įgyvendinti. Tad netinginiaukim ir imkimės darbo!


informuoja

Jei turi klausimų apie studijas, lengviausia, greičiausia ir patikimiausia gauti atsakymus tiesiog nuėjus į dekanatą. Taigi surinkus klausimus, juos pateikiau Informatikos fakulteto dekanui, Eduardui Bareišai. Ar galima pakeisti studijuojamą programą studijų metu? Baigus semestrą be skolų, leidžiama pakeisti studijų programą, bet tik toje pačioje mokslų srityje. Pavyzdžiui, studijuojate informatiką, kuri priklauso fiziniams mokslams, pasirinkti multimedijos studijų krypties negalėsite, nes tai technologijų sritis. Informatikos studijų programą galima pakeisti į programų sistemas. Šios galimybės patvirtintos vyriausybės nutarimais.

antrosios pakopų yra tobulinamos. Pavyzdžiui, praėjusiais metais buvo atnaujinta Informatikos magistro studijų programa. Taigi, po pirmojo semestro lauksime magistrantų nuomonės . Kol kas neruošiame naujų programų, manome, kad geriau tobulinti tai, ką turime. Ar bus didinamas skiriamų stipendijų skaičius? Deja, tai nepriklauso nuo fakulteto. Galime tik užtikrinti, kad visas lėšas, skirtas stipendijoms, išdaliname studentams. Ateityje studentai taip pat gaus tiek stipendijų, kiek jiems paskirta. Atsiradus naujoms studijų programoms, kai kuriems studentams, ne visai aišku apie ką jos yra, pavyzdžiui, programų sistemos... Anksčiau Informatikos studijų programoje turėjome programavimo technologijų specializaciją, iš kurios išaugo minėta studijų programa. Buvo analizuojami verslo įmonių poreikiai, kurie atskleidė specialistų, gebančių analizuoti, kurti, testuoti, diegti ir modernizuoti programų sistemas, būtinumą. Taigi studijų programos – programų sistemos – įvedimas buvo nuoseklus žingsnis. Ar iš studentų gaunate atsakomąjį ryšį? Asmeniniai pokalbiai su studentais, bendravimas per paskaitas, apklausų rezultatai – tai yra atsakomasis ryšys, kurio sulaukiame iš studentų. Skolininkai ar tie studentai, kuriems kyla problemų dėl mokslo, apsilanko ir ne savo noru, tačiau ir iš jų sulaukiame grįžtamojo ryšio. Nuomonės, kurias pateikia studentai yra įvairios: atsiliepimai dėl konkretaus modulio, techniniai pasiūlymai, pavyzdžiui, kaip mokyti programavimo kalbų. Stengiamės atsižvelgti į visus pasiūlymus ir padėti studentams išspręsti visas iškilusias problemas. Norime sukurti tokią aplinką, kurioje studentams būtų smagu studijuoti. Jeigu studentai žinos, kad juos girdime,

Kokia Jūsų nuomonė apie akademinį sąžiningumą Informatikos fakultete? Informatika - studijų kryptis, kurioje „iškalti“ nepakankareikia suprasti, ką studijuoji, taigi nusirašinėti nėra tikslinga. Fakultete nuolat rengiamos studentų apklausos, kuriose kiekvienas modulis išsamiai aptariamas: kaip dėstoma, ką galima pakeisti, kas patiko, koks studentų požiūris į nusirašinėjimą. Anketų rezultatus katedrų vedėjai aptaria su dėstytojais. Galime pasidžiaugti, kad šis darbas daro teigiamą įtaką. Ar minėtą apklausą pratęsite ir šiais metais? Šiuo metu atstovybė įgyvendina naują projektą – apvaliuosius stalus, kurie, tikimės, taip pat gerins dėstymo kokybę ir bus alternatyva apklausoms. Tikimės sulaukti grįžtamojo ryšio. Ar įvykus aukštojo mokslo reformai pasikeitė studentų motyvacija? Pirmaisiais reformos įgyvendinimo metais dalis studentų įstodavo tiesiog pabandyti studijuoti Informatikos fakultete, bet greitai iškrisdavo. Pastebime, kad kasmet daugėja motyvuotų studentų: gerėja paskaitų lankomumas, geriau išlaikomi matematikos ir programavimo moduliai. Džiugu, kad fakultetą renkasi vis daugiau jaunuolių, kurie yra pasiryžę studijuoti su informacinėmis technologijomis susijusius mokslus. O koks anksčiau būdavo „nubyrėjimas“? 2007 metais. per pirmuosius studijų metus „nubyrėjo“ apie 50 proc. studentų. 2009 metais - mažiau nei 20 proc., 2010 m. mažiau nei 10 proc. Ar planuojate ruošti magistrantūros programas? Kasmet kiekviena studijų programa tiek pirmosios, tiek

drąsiau reikš savo mintis ir idėjas, prisidės prie fakulteto stiprinimo. Kuo studentų atstovybė galėtų padėti studentams? Pirmiausia kiekvienas studentas turėtų suprasti, kaip svarbu būti atsakingu kiekvienoje srityje, ypač akademinėje. Geras pavyzdys gali skatinti taip pat elgtis kolegas, bendradarbius, draugus. Kai būsime visi sąžiningi, nekils tokių diskusijų. Atstovybė galėtų ir turėtų būti tarpininkas tarp studentų ir universiteto administracijos, bendraujantis studentui suprantama kalba. Tai aktualu nedrąsiems studentams: juk daug lengviau išsipasakoti studentui, nei ateiti į dekanatą. Pirmo kurso studentų kuratoriai taip pat yra tarpininkai tarp studentų ir fakulteto administracijos. Beje, dalis kuratorių yra įsijungę į fakulteto atstovybės veiklą. Ar manote, kad gera linkme krypsta aukštojo mokslo reforma? Aukštojo mokslo reformos sėkmė labai priklausys nuo procesų, vykstančių lyderiaujančiuose Lietuvos universitetuose. Sudėtinga prognozuoti, kaip bus vykdoma reforma ateityje. Esame ramūs dėl vieno – informacinių technologijų specialistai buvo ir bus reikalingi. Taigi, sieksime kuo geriau parengti fakulteto absolventus, gerinsime studijų kokybę, užtikrinsime galimybę įgyti praktinių įgūdžių studijų metu, skatinsime glaudžiau bendradarbiauti. Ką galėtumėte palinkėti studentams? Palinkėčiau studentams tapti tikrais KTU bendruomenės nariais prisiimant atsakomybę už universiteto veiklą. Tikėkite savimi, tikėkite fakultetu ir siekite to, kuo tikite. Kiekviena Jūsų gyvenimo sekundė, minutė, valanda yra labai vertinga, taigi išnaudokite jas tinkamai savoms idėjoms įgyvendinti.

R. Jurgelaitis Dekanas apdovanoja geriausiai įvertintą dėstytoją

„Išnaudokite kiekvieną gyvenimo sekundę“


informuoja

Pažintinė kelionė po Trimatės (3D) grafikos pasaulį Susipažinkite su tipiniu informatiku - sulysęs, su akiniais ir "laptopu" po pažastimi. Kartą naršydamas po plačiąsias interneto platybes jis susipažino su trimate grafika, kuri jį labai sudomino, todėl nusibrėžė tikslą tapti narsuoliu 3D riteriu. Ir taip prasidėjo užsibrėžtojo tikslo siekimas. Herojus iškeliavo į IT karalystę ir netikėtai sutiko Elfų karalienę, kuri pažadėjo įšventinti jį į riterius, tačiau visų pirma turės įvykdyti kelias užduotis. Iš pradžių jam reikia sužinoti trimatės grafikos istoriją. Koks gi riteris be istorinių pagrindų? Herojus pasinaudodamas išmaniuoju telefonu Android suranda, ko jam reikia. Taigi trimatė grafika vystėsi gan ilgai kol pasiekė dabartinį lygį. Iš pradžių tai buvo dvimačiai piešiniai piešti ant uolų sienų, kuriuos raizgė pirmieji žmonės dar Paleolito laikais. Vėliau vienas garsiausių Renesanso epochos dailininkų Leonardas Da Vinčis savo darbuose pradėjo taikyti šią perspektyvą, taip sukurdamas realesnį vaizdą. Galiausiai 1962 metais trimatė grafika buvo perkelta į kompiuterinę erdvę, kai MIT darbuotojas Ivanas Saterlendas sukūrė pirmąjį grafinį redaktorių Sketchpad, skirtą Lincoln TX-2 kompiuteriui.

pilies ribų. Šį kartą narsuoliui į pagalbą nusiųntėme pagalbininką. Kur buvęs, kur nebuvęs, drąsiais ir dideliais žingsniais atskubėjo didysis internetinis Trolis, draugiškumu ir iškalba nepasižyminti būtybė, tačiau jis sugebėjo pagelbėti Herojui. Stengdamas nekreipti dėmesio į savartyno lygio burnos kvapą, būsimasis riteris, Trolio pagalba sužinojo, kad trimatė grafika gan perspektyvi ir kuo toliau, tuo labiau reikalingi šios srities geri specialistai. Tačiau Lietuvoje tai nėra labai paplitę, bet jau aptinkamos pavienės įmonės, kurios tuo užsiima. Elfų karalienė matydama kiek pastangų įdėjo mūsų veikėjas įšventiną jį į riterius. Maža to, pataria pradėti naudoti Blender programą, kuri leidžia užsiiminėti 3D modeliavimu ir animacijos kūrimu. Dar papasakojo, kad Kauno technologijų universitete Žiniasklaidos informacinių technologijų studijų programoje galima labiau pasinerti į trimatės grafikos kūrimo subtilybes. Taip pat atskleidė paslaptį, kad ten dėstoma nemažai įvairių modulių, susijusių su 3D animacija, kompiuterine grafika, kompiuterinių interaktyvių žaidimų kūrimu. Siekiant toliau tobulinti šią naujai susikūrusią sritį yra vykdomi įvairūs moksliniai darbai- sudėtingi

G.Motužytė 3D modeliavimu galima sukurti ką tik nori Užduočių maratonas tuo nesibaigė. Sekantis žingsnis tikslo link - sužinoti, kur naudojama trimatė grafika. Šį karta karalienė iš jo atimė visus išmaniuosius prietaisus ir paliko beginklį, todėl jam tenko išeiti už pilies ribų, kad sužinotų reikiamą informaciją. Jūs net neįsivaizduojate, kaip jam sunku buvo išlįsti į dienos šviesą ir kalbinti žmones, kai iki šiol jis tai darydavo tik virtualioje erdvėje. Tačiau sukaupęs visas jėgas, ir pamiršęs fobijas, Herojus, besišildydamas po autostrados tiltu, surado senuką, kuris jam pasakojo, kad trimatės grafikos pritaikymo sritis yra labai plati. Ji praktiškai pritaikoma šiuolaikinių žaidimų bei programinės įrangos gamyboje, medicinoje, architektūroje ir t. t. Grįžęs į pilį ir pateikęs surinktą informaciją mūsų veikėjas griežtai išrėžė, kad niekur nebekels kojos ir įsakė gražinti jo turtą, tačiau Elfų karalienei šaltai pasakius „nesišakoti“ ir kad kitaip nebus įšventintas į riterius, jis paklusniai nusileido. Sekanti užduotis- pasakyti, kokių žinių reikia norint dirbti su 3D. Mūsų veikėjas apie tai buvo skaitęs internete, todėl lengvai atsakė, kad norint dirbti su 3D reikia turėti fotografijos, dizaino, anatomijos, fizikos ir, žinoma, informatikos įgūdžių. Ilgai didžiuotis savo sėkme Herojui nebuvo lemta, didžią akimirką sužlugdė sekantis klausimas. Šį kartą jam teko pasidomėti ar trimatė grafika yra perspektyvi Lietuvoje. Tai būtų buvęs pats lengviausias klausimas, jei šalia savęs būtų turėjęs savo ištikimą draugą „laptopą“. Deja, deja, jį buvo atėmusi elfų karalienė, todėl Herojui teko apsišarvuoti drąsa ir vėl kelti koją už

kompiuterinės grafikos algoritmų kūrimai. Atsiranda studentų grupių, kurios aktyviai domisi trimate grafika ir yra nemažai pasiekusios šioje srityje, o jų darbus galima išvysti kasmetinių renginių metu, tokių kaip GameJam ar vienoje iš Infoshow konferencijų. Elfų karalienė, toliau pasakojo, kad neseniai vienas universiteto dėstytojas – Algirdas Noreika kartu su kitais bendraminčiais įkūrė savo įmonę „CGEX Studiją“. Ši idėja užgimė susibūrus žmonėms, kurių pomėgiai buvo susiję su 3D grafika, 3D animacija, skaitmenine grafika, kompiuterinių žaidimų kūrimu. Pavadinimas kilo iš atviru kodu paremtos kompiuterinės grafikos bendruomenės CGEX pavadinimo, kurią Algirdas Noreika įkūrė prieš daugelį metų. „CGEX Studija“ dirba kompiuterinės animacijos ir interaktyvios 3D grafikos srityse, pavyzdžiui, sukūrė animacines užsklandas renginio InfoShow reklaminei akcijai, pirmieji Lietuvoje pradėjo vykdyti atvirą 3D animacijos projektą „2011“. Šiuo metu dirba prie komercinio projekto - interaktyvaus 3D lėlių spektaklio vaikams „Lašelio kelionė“. Ši įmonė priima ir studentus, kurie yra gabūs, kūrybingi, iniciatyvūs, darbštūs ir mylintis 3D grafiką, taip pat turintys nors kiek patirties ir įgūdžių. Taigi, mūsų veikėjas tapęs narsiu 3D riteriu ir pasisėmęs naujų žinių, grįžo prie savo numylėtojo „laptopo“ ir pasinėrė į Blender programos išbandymo procesą. Visa šios istorijos gražia pabaiga baigiame pažintinę kelionę po trimatės grafikos pasaulį.


informuoja

Praplėsk akiratį!

KTU (Kauno technologijos universiteto) studentai turi daug galimybių keliauti, gilinti savo studijų žinias, susipažinti su kitomis kultūromis, susitikti su visuomeniškai aktyviais kitų šalių studentais, stažuotis, atlikti praktiką, įvertinti kitų šalių technologinę pažangą ir įgyti naujos patirties. Universitetas skatina savo studentų dalyvavimą tarptautinėse studijų ir praktikos mainų programose. Tai puiki proga įgyti unikalios patirties, kurios vėliau reikės ir gyvenime, ir profesinėje karjeroje. ir is išmėginti savo jėgas Jos teikiamomis galimybėm S programą pradėta vykdyti 1987 m. a, ram Trumpai apie ERASMU prog ų main pasaulyje studentų dėstytojų su ERASMUS – didžiausia šalyje). Pagal savo fakulteto studentų. įstaigų (2000 įstaigų 31 ojo dagiau nei milijonas 3-12 mėn. laikotarpiui. Europos aukštojo mokslo patobulėti jau pasinaud šalį ą 90% anči apie a vauj vauj daly daly oje ramoje nors program ir ragina jaunimą mąstyti Šioje tarptautinėje prog gali išvykti studijuoti į kurią skatina kultūrų dialogą rytas sutartis studentai ros reiškiniu. Programa užsienio partneriais suda ji jau tapo socialiniu ir kultū – a ram prog timo švie o. ERASMUS yra ne tik ijuojant, bet ir ieškant darb metu! oti savo šalimi ne tik stud vieną kartą visų studijų "europietiškai" – neapsirib oje galima dalyvauti tik ram prog ijų stud S ERASMU Mainų studijos Pietų Korėjoje Kauno technologijos universitetas yra pasirašęs bendradarbiavimo ir studen tų mainų sutartis su dviem Pietų Korėjo • Kyung Hee universitetu; s universitetais: • Yonsei universitetu. Į šiuos universitetus KTU studentai gali išvykti 1–2 semestrų mainų studijo ms arba dalyvauti vasaros programoje. KTU studentams studijų mokesčio, Partneriniai universitetai netaiko tačiau kelionės ir pragyvenimo išlaida s studijų užsienyje metu reikia paside ngti pačiam studentui.

BALTECH konsorciumo stipendijos technologijų universitetų sąjungai BALTECH. Visų šių universitetų studentų KTU priklauso aštuonių (Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos) ų tikslas – skatinti trumpalaikius mainus tarp BALTECH konsorciumui priklausanči atstovybių sąjunga vadinama Baltech Student Union. BALTECH. Stipendijų universitetų. BALTECH iš viename galimybę ms ir doktorantams. Stipendija suteikia Konsorciumo BALTECH stipendijos skiriamos visų studijų krypčių magistranta daktaro) dalį, mokytis vasaros kursuose, dalyvauti konferencijose, kita. universitetų: studijuoti, stažuotis, rengti mokslinio darbo (magistro ar nėra eurų per savaitę). Studijų, kursų ar konferencijos mokestis papildomai Stipendija padengia kelionės, pragyvenimo išlaidas (skiriama apie 100 apmokamas. Stažuotės, studijų ar vizito trukmė – iki 12 savaičių . AF CONSULT stipendijos AF CONSULT – viena pirmaujančių Švedijoje ir Baltijos šalyse technologijų konsultacinė įmonė, turinti padalinius Vilniuje ir Kaune. AF CONSULT konsultuoja, atlieka tyrimus, bendradarbiauja su universitetais įvairiose srityse – nuo energetikos iki maisto pramonės. AF CONSULT stipendijos skiriamos visų studijų krypčių bakalauro, magistro ir doktorantūros studentams arba neseniai baigusiems absolventams atlikti praktiką, stažuotis ar rengti mokslinio darbo (magistro ar daktaro) dalį AF CONSULT įmonėje, jos padalinyje (Suomijoje arba Švedijoje) arba viename iš BALTECH universitetų (Suomijoje arba Švedijoje). AF CONSULT stipendija padengia kelionės, būsto nuomos išlaidas, studijų ar kursų mokestį, taip pat skiriama apie 100 eurų per savaitę kitoms pragyvenimo išlaidoms. Stažuotės, praktikos ar vizito trukmė – iki 8 savaičių. Praktikos metu pasirinkti moduliai gali būti užskaitomi kaip studijų programos dalis. DAAD stipendija ir studijų galimybės Vokietijoje Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) stipendija – tai unikali galimybė įvairių šalių studentams nuvykti į Vokietiją ir pagilinti savo studijuojamos specialybės bei vokiečių kalbos žinias. Šios studijos ne tik padeda įgyti šiuolaikines specialybės žinias puikiai aprūpintose auditorijose ir laboratorijose, bet dažniausiai palieka ir neišdildomą įspūdį apie aukštos šimtametės kultūros šalį. Jų metu užsimezga naujos pažintys, kurios dažnai virsta kūrybingu moksliniu bendradarbiavimu ir yra tęsiamos ateityje. Daugiau informacijos rasite www.ktu.lt

Ką gero veiks KTU SA ? KTU SA prezidentas Justinas Staugaitis pakalbėjo apie ateinančių metų planus: užbaigti senus darbus ir pradėti įgyvendinti naujas idėjas. Svarbiausias atstovybės tikslas , kad KTU SA studentų tarpe būtų ne formali bendruomenė, o gyvenimo dalis. Kad užtikrintume visapusišką bendravimą su studentais pradedame įgyvendinti idėją ,,doktorantų forumas“ , kurio tikslas- užtikrinti KTU SA atstovavimą visų kursų studentams. Šiemet tikimės laimėti projektą studentų apklausai kurti. Kas daugiau jei ne studentas gali įvertinti mūsų universiteto pliusus ir minusus. Ateityje taip pat planuojama paskirti studentą iš Erasmus programos būti tarptautinių ryšių koordinatoriumi, kuris žvelgdamas į universitetą visiškai kitu kampu, galėtų objektyviai vertinti privalumus bei trūkumus. Žinoma, negalime pamiršti vienos aktualiausių temų – akademinio nesąžiningumo. Šia tema senate jau iškelti keli tikslai. Svarbiausia, kad dėstytojai ne griežtintų bausmes, tačiau įpratintų studentus būti sąžiningais, tam pasitelkus probleminį mokymą, komandinį darbą, kitas priemones. Mes ne prieš akademinį nesąžiningumą, mes už akademinį sąžiningumą! V.Valukonytė

Njuspeipis # 81 InfoSA priedas  
Njuspeipis # 81 InfoSA priedas  

Njuspeipis # 81 , InfoSA priedas

Advertisement