Page 1

Rami

press

1

Eduskuntavaalit sunnuntaina 17.4.2011 | Ennakkoäänestys 6.4. - 12.4.2011

Kampanja käyntiin! Matka kohti huhtikuun eduskuntavaaleja on alkanut. Käsillä on työntäyteinen kevät sekä eduskunnassa että kentällä kansan parissa.

Merkit viittaavat kiihkeään kevääseen. Luvassa on kipakkaa keskustelua suo malaisesta oikeudenmukaisuudesta ja kohtuullisuudesta. Osaltani pidän huolen, että myös maakunnalliset asiat ovat tiukasti tapetilla. Kotiseudun asiat, jotka arjessamme koemme."

Ihmisten on helppo lähestyä Raimoa. Hän on hyvin perillä asioista ja vie eteenpäin saamaansa palautetta. Rami on lojaali pohjoissuomalainen joukkuepelaaja. Tuttu ja turvallinen. - Markku Oikarinen


Verotuksen pitää tukea työtä ja oikeudenmukaisuutta Hyvinvointivaltio vaatii vahvaa valtiontaloutta Hyvinvointivaltion rakentaminen velan päälle on itsepetosta Ei tasaverolle Tasavero on epäoikeudenmukainen pienituloisille, koska tasaverosta kaikki maksavat saman veroprosentin Arvonlisä- ja energiaveroja ei saa korottaa Suomi tarvitsee oikeudenmukaisemman verotuksen, siksi verot on asetettava maksukyvyn mukaan

Tätä kannatan Pääomatuloja ja varallisuutta pitää verottaa enemmän Pienituloisten verotusta pitää keventää nostamalla perusvähennystä Pankkiveroa on ryhdyttävä perimään Lapsivähennyksen palauttamista

Tätä en kannata Arvonlisäveron nostamista Energiaveron nostamista Asuntojen kiinteistöveron nostamista Palkkojen ja eläkkeiden verojen korotuksia Asuntolainojen korkovähennyksen poistamista


Tuloeroja on kavennettava Tuloeroja on kavannettava Köyhissä perheissä eläviä lapsia on tällä hetkellä yhtä paljon kuin 70-luvulla. Tämä kehitys uhkaa tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja tekee ihmisistä vieraita toisilleen Laadukkaat julkiset palvelut Paras tapa tukea tasa-arvoa ovat laadukkaat julkiset palvelut. Niiden laadusta on pidettävä huolta. Erityistä panostusta kaivataan vanhuspalveluihin sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistamiselle Perusturvaa on parannettava Sadan euron korotus työttömän peruspäivärahaan, työmarkkinatukeen sekä sairaus- ja vanhempainpäivärahojen minimitasoon vähentää köyhyyttä ja ihmisten juoksuttamista toimeentulotukiluukulla. Köyhimpien perheiden auttamiseksi lapsilisät kuuluvat myös toimeentulotuen asiakkaille. Maksukattojen yhdistäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa auttaa paljon sairastavia selviämään kustannuksistaan Myös yritysjohto yhdenvertaisin säännöin eläkkeelle Yhdenvertaisuutta on loukattu, kun yritysjohto lähtee ennenaikaisesti eläkepäiville avokätisten eläkekorvausten turvin. Tätä ei voi hyväksyä. Kaikille samat eläkesäännöt.

Tätä kannatan Tuloerojen kaventamista, se vähentää eriarvoisuutta Perusturvan korottamista sadalla eurolla kuukaudessa Vanhuuspalvelulain säätämistä ja sen vaatimien resurssien turvaamista Lapsilisän myös toimeentulotukiperheille Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksukatot pitää yhdistää Kaikki samoilla säännöillä eläkepäiville


Perheitä pitää tukea Lapsilisä kuuluu kaikille lapsille. Tällä hetkellä lapsilisä leikkaa toimeentulotukea. Tämä on väärin ja epäkohta on korjattava Lapsivähennys on palautettava verotukseen Jokaista lasta kohti voitaisiin vanhempien maksamasta verosta vähentää tietty summa ja sitä kautta tukea myös lapsiperheiden hyvinvointia. Isien osuutta vanhempainvapaista on lisättävä Vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasan kaikkien työnantajien kesken vanhempainvakuutuksen avulla.

Tätä kannatan Tasa-arvoista vanhemmuutta Vanhemmuuden kustannukset jaetaan tasan kaikkien työnantajien kesken Toimeentulotuki ei saa leikata lapsilisiä Sadan euron korotuksen vanhempainpäivärahojen minimitasoon Lisää resursseja ennaltaehkäiseviin palveluihin


Eläkeläisten ostovoima turvattava Julkiset palvelut on osa eläkeläisten perusturvaa Sosiaali- ja terveyspalvelut toimiviksi Eläkeläisten verotusta kevennettävä Eläketulon kunnallisveron perusvähennys on nostettava 3000 euroon ja asumistuen omavastuuta on lievennettävä. Näillä saataisiin aikaiseksi merkittävä parannus pienituloisten eläkeläisten elintasoon. Sairaanhoitokulut kohtuullistettava Eläkeläisten terveydenhuollon lääkkeiden, asiakasmaksujen ja matkakulujen maksukattoa pitää madaltaa

Tätä kannatan Eläketulon kunnallisveron perusvähennys on nostettava 3000 euroon Eläkeläisten terveyshuollon maksukattoa pitää madaltaa Toimivat julkiset palvelut on eläkeläisen perusturvaa


Ansaitsemme paremman työelämän Suomen kilpailuvaltti kansainvälisessä kilpailussa voisi olla maailman paras työelämä Ansaitsemme parempia työoloja, arvokasta kohtelua, parempaa johtamista ja lisää päätösvaltaa omaan työhömme Työ on muutakin kuin toimeentulon lähde Työn on joustettava ihmisten ehdoilla. Työ ja perhe-elämä on voitava yhdistää joustavasti. Ikääntyville ja osatyökykyisille on luotava heille sopivat mallit osallistua työelämään Vuokratyöntekijöiden asemaa on parannettava. Vuokratyöntekijöille on otettava käyttöön parempi työsuhdeturva sekä takuupalkka. Jokaisella työtä tekevällä on oikeus lomaan

Tätä kannatan Työuria voidaan pidentää ainoastaan työelämän laatua ja hyvinvointia kehittämällä Työ- ja perhe-elämä voidaan yhdistää luomalla parempia ja joustavampia mahdollisuuksia Pätkätyöläisille pitää olla myös oikeus lomaan Takuupalkan ja paremman työsuhdeturvan vuokratyöntekijöille Työehtojen valvonta kuntoon ja kanneoikeus ammattiliitoille

Tätä en kannata Lakisääteisen eläkkeen alaikärajan nostamista Kahden kerroksen työmarkkinoita Yleissitovista työehtosopimuksista luopumista


Parempaa terveyttä Jokaisella on oikeus hyvään terveydenhuoltoon Hoitoon on päästävä ripeästi, ilman turhaa jonottamista ja kalliita yksityisiä vakuutuksia Terveyspalveluiden selkärankana pitää jatkossakin olla julkinen terveydenhoito Terveyspalveluiden valuminen kansainvälisten pääomasijoittajien liiketoiminnaksi on pysäytettävä Säännölliset terveystarkastukset on taattava jokaiselle Paljon sairastavia on tuettava vähentämällä sairastamisesta aiheutuvia kustannuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatot on yhdistettävä

Tätä kannatan Enemmän resursseja ja vähemmän jonoja terveyskeskuksiin Säännölliset terveystarkastukset työterveyshuollon ulkopuolella oleville Sosiaali- ja terveydenhuollon maksukaton yhdistämistä Terveydenhuollon byrokratian vähentämistä Omaishoitolain uudistamista

Tätä en kannata Yksityisen terveydenhuollon laajentamista nykyisestä Epäoikeudenmukaisuutta ja laatueroja terveydenhuollossa Kohtuuttomia asiakasmaksuja Kiirettä ja työpainetta terveydenhuollon ammattilaisille


Laadukasta koulutusta kaikille Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus Koulujen on oltava turvallisia ja luokkakokojen nykyistä pienempiä. Opetuksen pitää olla mielekästä myös niille, joille kädentaidot ovat tärkeämpiä Tasa-arvo on oikeudenmukaisuutta Jokaisen lapsen, nuoren ja vanhemman on voitava luottaa siihen, että opetus on laadukasta asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Opintotuki on sidottava indeksiin Näin varmistetaan, että opiskelijoiden ostovoima säilyy kun hinnat nousevat Uuden oppimista läpi elämän Jokaisella tulee olla aito mahdollisuus kehittää osaamistaan läpi työuran

Tätä kannatan Opetusryhmiä pitää pienentää Jokaiselle nuorelle on taattava peruskoulun jälkeen opiskelupaikka Valinnanvapautta toisella asteella pitää lisätä Korkeakoulutus pitää olla maksutonta Jokaisessa maakunnassa pitää olla korkeakoulu


Ansaitsemme puhtaamman ympäristön Ympäristönsuojelu ja luonnon vaaliminen ovat itseisarvoja. Suomen on oltava mukana muiden kansakuntien kanssa torjumassa ilmastonmuutosta Haluamme puhtaampaa energiaa Haluamme tehokkaampaa ja säästävämpää energian käyttöä. Vastuullisten kansalaisten ekologisesti kestävät kulutusvalinnat on tehtävä helpommiksi Puhdas luonto kuuluu myös tuleville sukupolville. Puhdas vesi, raikas ilma, monipuolinen luonto ja elävät joet, järvet ja meri kuuluvat myös lapsillemme

Tätä kannatan Ympäristöaloille voidaan luoda tuhansia uusia työpaikkoja Suomen ilmastolaki pitää säätää Asumisen energiatehokkuutta pitää parantaa maltillisesti Kannustaa teollisuutta tekemään energiaa säästäviä investointeja Turvata uhanalaisten eläin- ja kasvilajien tulevaisuuden

Raimon vaaliteemat  
Raimon vaaliteemat  

Matka kohti huhtikuun eduskuntavaaleja on alkanut. Käsillä on työntäyteinen kevät sekä eduskunnassa että kentällä kansan parissa.

Advertisement