Page 1

ANY I

NÚM I DES 09

EL SEFED PER DOLORS CARBÓ

VITAST 2009 TOTA UNA EXPERIÈNCIA


VILAFRANCA Ajuntament Aigües Biblioteca Torras i Bages CAP Alt Penedès Carrer en Forma Centre de Normalizació Lingüistica Centre Ocupacional l'Espiga Contribucions Correus i Telègrafs Delegació Col-legi d'Advocats Delegació Col-legi Procuradors Espai. Imform sexual per a joves i adolecents Estació d'autobusos Gas Penedès Guàrdia Civil Hospital Comarcal de l'Alt Penedès Inspec. Tècnica Vehicles Jutjat de guàrdia Jutjat núm.1 Jutjat núm.2 Jutjat núm.3 (VIDO) Jutjat núm.4 La Fura Mútua Penedès Oficina Comarc. DARP Oficina d'Atenció al Ciutadà Of. Municipal d'Informació al Consumidor Patronat Municipal d'Esport Policia Local Programa d'Atenció a la Dona Protecció Civil Rádio Vilafranca Registre Civil Renfe SER Penedès Servei grua permanent Taxis, parada Vinseum

938.920.358 938.906.01 0 938.904.030 938.91 5.400 938.1 72.450 938.923.361 938.1 72.748 938.1 80.938 938.903.1 06 938.904.257 938.1 99.301 938.920.808 938.901 .1 51 938.920.21 3 938.920.064 938.1 80.440 938.923.311 936.570.1 04 938.61 5.330 938.1 99.226 938.91 5.332 936.570.1 40 938.902.455 938.91 7.1 00 938.900.384 938.920.358 938.920.358 938.1 72.343 938.923.838 938.1 70.740 938.923.838 938.1 72.626 938.1 99.222 938.902.240 938.904.022 938.900.592 938.903.627 938.900.582

Presentem la Revista de Notícies de Raïmivi. La idea d’aquesta revista va sorgir del àrea comercial. Es tracta d’un projecte ambiciós que pretén seguir­se perpetrant curs rere curs. En aquest primer número de la revista, es vol assenyalar tot allò que s’ha desenvolupat i après en el programa de formació SEFED al qual vam tenir l’oportunitat de participar. Durant els sis mesos de la seva durada, ens hem pogut beneficiar d’un aprenentatge òptim gràcies a un treball diari en els departaments comercial i financer d’una empresa simulada: Raïmivi. Mitjançant una sèrie de projectes transversals, hem pogut ampliar els nostres coneixements administratius a un ritme personalitzat, segons les nostres necessitats. Amb aquesta primer número de la revista, desitgem il•lustrar la nostra evolució com a alumnes del programa de formació ocupacional SEFED, que vam emprendre, motivats per una necessitat de formació continuada o reciclatge, imposada per les circumstàncies socioeconòmiques actuals. Aviat, finalitzarem aquesta edició del programa SEFED i, amb aquest número, esperem despertar les ganes dels lectors de la propera edició i que es segueixi publicant les notícies de Raïmivi.

Teléfons Útils..................................................1 pg SEFED per Dolors Carbó.........2pg

Gerent: Dolors Carbó Cap Dep. Comercial: Àngels Masachs Cap Dep. Financer: Barca González Cap de Autoformacio: Carme Sogas EDITORS: Sylvie Samson; Sara Martin; Thiany Valencia; Rojas; Toni Junqué; Julio Butrón

Xavier

COL∙LABORADORS Mari Peña; Ana Cantón; Irene Villarroya; Noelia Calduch; Pedro Esteban; Quico Roselló; Trini Rufo;Esther Matas; Bogdan Draganchuk; Eva Doblas; Àngels Rivero; Ester Soto; Carmen Cano; Patricia Cañibano; Griselda Alemany; Abdelmonaim Bouzambou

VITAST 2009 Tota una Experiència ............4pg Una mirada a les Bodegues Torres...................5pg Fira Aprendre a Vilafranca...............................6pg Autodefinits......................................................7pg Pàgines Amigues.............................................8pg


NR

Què és el SEFED?

El SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives) té com a objectiu la formació d’administratives i administratius de cara a la incorporació al món laboral. Fundació INFORM. Està destinat a majors de 1 6 anys, aturats/ades en edat laboral. Està especialitzat en Administratiu Polivalent per a Pimes. Al finalitzar els cursos es realitzen pràctiques de perfeccionament professional a les empreses de la comarca. Cada centre on s’imparteix el SEFED es converteix en una empresa fictícia, on es desenvolupen tots els processos, activitats i tasques administratives que hi ha en una empresa real. S’aprèn amb la pràctica del dia a dia, treballant en aquest ambient laboral on vosaltres us convertiu en treballadors i treballadores d’aquesta empresa. A simulació es treballa el Departament Comercial, Departament Financer, i la Recepció. L’autoaprenentatge és un espai de treball on cada persona pot aprendre una sèrie de coneixements i on tot està preparat per a que cadascú treballi segons les seves necessitats personals, el seu nivell de coneixements i el seu propi ritme. Tot per arribar a ser un administratiu eficient per fer la feina habitual. Per marcar la dinàmica habitual de l’aula d’autoaprenentatge se segueixen una sèrie de passos: A través de les proves inicials, de conèixer els estudis que s’han realitzat i els que s’estan realitzant, de saber l’experiència laboral.... es valoren quines son les teves necessitats d’aprenentatge. Segons les necessitats d’aprenentatge se sel•leccionen les matèries que es treballaran (informàtica, català, comptabilitat i anglès) i el temps de dedicació a cada una . S’assenyala un pla de treball personal per a cada una de les matèries que es treballaran. L’alumne/a s’incorpora al treball habitual de l’aula i va avançant diàriament en el seu treball. Periòdicament cada professional segueix el treball de l’alumne, per poder-ne avaluar els progressos i definir noves tasques a fer.

Des de quin any està format Raïmivi Sefed SAS?

L’any 1 987 Sefed va començar com empresa simulada en el sector tèxtil, però degut a la crisi del sector, i per a poder treballar amb el producte estrella de la nostra terra, va passar al sector del vi. Raïmivi neix l’any 1 994, quan l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès signa un conveni de col•laboració amb Torres SA, sent aquesta l’empresa matriu. Tots/es els/es professionals van fer una estada formativa a Torres SA per donar forma i estructura a RAÏMIVI; posteriorment aquestes estades s’han repetit i la col•laboració és activa fins a l’actualitat. RAÏMIVI SEFED SAS és una empresa que es dedica a l’elaboració, producció i comercialització de vins, brandis i caves, emparats sota la Denominació d’Origen Penedès pel que fa als vins, i a la Denominació d’Origen Cava pel que fa als caves. Raïmivi compra els vins i matèries primeres i ho transforma en vins etiquetats per a bons bevedors. A través dels mètodes tradicionals, s’elaboren els excel•lents brandis per finalitzar un bon àpat. Les millors varietats de l’any són sel•leccionades i ateses en una bona cava.

projectes. Un dels objectius pel 201 0 és activar la possibilitat que els alumnes tinguin unes acreditacions que es puguin utilitzar al món laboral. Durant aquests anys, s’ha provat la utilitat i eficàcia de participar en aquest programa?

La tipologia dels alumnes que han passat ha estat molt diferent. Quan es va iniciar el SEFED, el curs era de 1 .300 hores, actualment és de 644 hores i la procedència de l’alumnat era majoritàriament dels IES. Actualment hi ha una diversitat, persones que venen del món educatiu així com persones que es volen reciclar, en la mateixa especialitat i d’altres, totes persones en situació d’atur. Sefed ha tingut reconeixement per ser un programa seriós, en el qual hi ha un compromís per part del Sefed, l’empresa (Raïmivi) i l’alumnat. Quin departament destacaria com essencial perquè una empresa creixi? Dintre d’aquest departament, alguna secció en particular?

Tots són importants, el departament financer és necessari per a controlar les entrades i sortides d' efectiu. Però el motor de l'empresa és el departament comercial (vendes, màrqueting) que és molt actiu i l’ànima de l’empresa. És de gran importància encaminar-lo al comerç exterior, i aconseguir una major introducció al comerç a Europa i als tercers països. S’està preparant a la gent que participa en el programa per aquesta tasca?

Dolors Carbó Coordinadora Jefe SEFED Vilafranca

Si. Es fa una secció especial de preparació per al comerç exterior, sobretot pel tema tan important com és el de la documentació administrativa i comercial.

La meva funció és la de coordinació dels cursos Sefed; això implica la selecció de l’alumnat, la part pedagògica, així com la figura de Gerent simulat i la creació de nous

Això comporta una major preparació de l’alumnat i alhora que puguin aconseguir una millora en la seva inserció.

Quina funció desenvolupa dintre de Raïmivi Sefed?

vostè


3

NR Quina ha estat la resposta de les persones que han passat per aquest programa ?

Ha estat molt diversa, però la gran majoria han aprofitat el curs Sefed i s'han inserit al món laboral, que és un dels objectius prioritaris dins el programa SEFED. RAÏMIVI SEFED, SAS és una empresa que es dedica a l’elaboració, producció i comercialització de vins, brandis i caves, emparats sota la Denominació d’Origen Penedès pel que fa als vins, i a la Denominació d’Origen Cava pel que fa als caves. Raïmivi compra els vins i matèries primeres i ho transforma en vins etiquetats per a bons bevedors. A través dels mètodes tradicionals, s’elaboren els excel•lents brandis per finalitzar un bon àpat. Les millors varietats de l’any són seleccionades i ateses en una bona cava. Quina funció desenvolupa dintre de Raïmivi Sefed?

vostè

La meva funció és la de coordinació dels cursos Sefed, això implica, la selecció de l’alumnat, la part pedagògica, així com la figura de Gerent simulat i la creació de nous projectes. Un dels objectius pel 201 0 és activar la possibilitat de que els alumnes tinguin unes acreditacions que es pugin utilitzar al món laboral. Durant aquests anys, s’ha provat la utilitat i eficàcia de participar en aquest programa?

La tipologia dels alumnes que han passat ha estat molt diferent. Quan es va iniciar el SEFED, el curs era de 1 .300 hores, actualment és de 644 hores. Sent la procedència de l’alumnat dels IES i actualment hi ha una diversitat, persones que venen del món educatiu com persones que es volen reciclar, de la mateixa especialitat i d’altres, totes persones en situació d’atur. Sefed ha tingut reconeixement per ser un programa seriós, en el qual hi ha un compromís per part del Sefed, l’empresa (Raïmivi) i l’alumnat.

de l’empresa comercial. És de gran importància encaminar-lo al comerç exterior, i aconseguir una major introducció al comerç a Europa i als tercers països. S’està preparant a la gent que participa en el programa per aquesta tasca? Si. Es fa una secció especial de preparació pel comerç exterior, sobretot pel tema tan important com és el documentació administrativa i comercial. Això comporta una major preparació de l’alumnat i alhora que puguin aconseguir una millora en la seva inserció. Quina ha estat la resposta de les persones que han passat per aquest programa ?

Ha estat molt diversa, però la gran majoria han aprofitat el curs Sefed i s'han inserit al món laboral, què és un dels objectius prioritaris dins el programa SEFED. Després de fer el curs, quines probabilitats de trobar feina hi ha?

La inserció laboral del Sefed sempre ha estat òptima, però des del 2008 ens també notem la crisi en el moment de la inserció. Alguns alumnes han trobat feina i altres han creat la seva pròpia empresa, assessorats pel Centre Àgora, seu del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilafranca.

Com a repte pel Sefed, s’ha d’arribar més a les empreses tan nacionals com internacionals per ampliar la dinàmica comercial dins el programa.

La titulació que es rep un cop acabat el Sefed, es troba en igual d’oportunitats que la resta de títols reglats?

La titulació és un Certificat conforme han realitzat el curs de Formació Ocupacional del Departament de Treball de la Generalitat. I s’està treballant per tal de què Formació Ocupacional tingui un reconeixement superior. Es mantindran els ajuts econòmics als Sefeds?

Són fons que arriben des del Fons Social Europeu. Esperem que continuïn aquestes ajudes pel desenvolupament formatiu de l’alumnat i pel seu creixement professional. Quin consell donaria a totes les persones que participen en els Sefeds de tot el món?

Quins projectes de futur hi ha per al Sefed?

El Sefed és una porta d’aprenentatge i una porta de sortida al mercat laboral, tenint en compte les situacions actuals de cada moment. Raïmivi està situada en un bon rànquing dins les empreses simulades a Catalunya i amb un interès de continuïtat tant pedagògicament, formativament i comercialment.

Dins de la simulació es poden arribar a provar moltes coses. Un dels projectes és l’ACTIC, on els alumnes poden passar un exàmen i sortir amb el títol del Diploma del Sefed i certificat ACTIC (Informàtica, títol de la Generalitat). Altres projectes són fer Leasings, crear el Crèdit Documentari i fer totes les innovacions necessàries per millorar la capacitació de l’alumnat i la seva preparació cap al mercat laboral. Un objectiu pel Departament Comercial és créixer amb els clients internacionals.

Tota persona que està al capdavant d’un departament ha de tenir la perspectiva de formar-se contínuament ja que a d’estar dins del marc de la formació i ha de saber alimentar les necessitats formatives de l’alumnat. Tots els alumnes tenen una necessitat d’aprenentatge i que el professional ha de poder donar de la forma més positiva i entenedora possible.

Comentaris professors:

sobre

l’equip

de

Quin departament destacaria com essencial perquè una empresa creixi? Dintre d’aquest departament, alguna secció en particular?

Tots són importants, el departament financer és necessari per controlar las entrades i sortides d' efectiu, però el motor de l'empresa és el departament comercial (vendes, marketing) i és molt actiu i l’ànima

En un moment de la entrevista en el seu despatx amb el nostre company Xavier Rojas


4

VITAST 2009 TOTA UNA EXPÈRIENCIA El vitast està emmarcat com una acció comercial dins la secció de màrqueting per promocionar i donar a conèixer els nostres productes. I com ja sabeu, aquesta és la segona edició. Aquesta activitat ens ha permès treballar en molts àmbits; Treball en grup.

El treball en grup sempre és un repte. És una oportunitat que permet a cada un dels participants aportar totes les seves capacitats per tal de que l’esdeveniment sigui un èxit. A vegades és difícil però amb la complicitat de tots neix una força que ens permet créixer a nivell personal i avançar tot el grup. Conèixer més de prop el mon del vi.

El món del vi, tot i que sembla que en alguns sectors està molt de moda, hi ha col·lectius que en tenen un gran desconeixement com és el cas de la gent jove. Aprofitem com a pretext l’activitat de la nostra empresa per donar a conèixer el procés d’elaboració d’aquest producte, com l’oportunitat de fer un tast, tant als participants d’altres SEFEDS com a nosaltres mateixos. Aprendre a programar, estructurar i presentar en públic un acte, concretament el VITAST.

Tenint en compte que el treball diari del departament Comercial i Financer en el SEFED és simulat, el VITAST ens permet fer un treball real en tots els àmbits. En primer lloc els alumnes participen en estructurar l’esdeveniment. S’han d’organitzar en petits grups de treball per tirar endavant els

objectius marcats. Tenen que parametritzar els temps de cada acció, ja que treballem en temps reals d’entrega i d’exposició i per tant dins els grups es produeixen moments de tensió i fins i tot estrès, igual que en una empresa real. I finalment tenen el repte de fer la presentació en públic. En definitiva considerem que és una gran oportunitat d’aprenentatge per a tots els alumnes/ treballadors de RAÏMIVI SEFED SAS poder participar en el VITATS 2009 i esperem que els SEFEDS convidats gaudeixin d’aquest acte i a partir d’ara mirin el món del vi amb uns altres ulls.


Els alumnes del PROGRAMA SEFED del segon semestre, el passat dia 29 vam fer una visita a les Bodegues Torres. Ara ja ens falta poc per finalitzar la nostra formació a l’empresa simulada de RAÍMIVI SAS. Com ja sabeu ens dediquem a l’elaboració de vins, caves, brandis, moscatell.......

Hem estat tres mesos en el departament comercial comprant ampolles, etiquetes, collarins....fen ordres de producció, promocions i catàlegs i posteriorment hem venut els nostres productes. També hem estat dos mesos en el departament financer comptabilitzant tota la documentació de l’empresa. Resulta que durant tot aquest temps no hem vist ni una ampolla de vi, ni de cava i a vegades resulta estrany fer tot el procés de compra/venda sense poder “tocar” l’article en sí. Per tant la visita ens ha permès completar l’experiència. Aquestes bodegues familiars estan situades a Pacs del Penedès, concretament a la comarca de l’Alt Penedès . Des de l’any 1.800 la família Torres molt reconeguda en aquesta comarca comercialitza els seus vins i altres productes a més de 130 països. Els seus vins estan reconeguts per la seva qualitat , dedicació i també per la obtenció d’alguns premis importants dintre del mon del vi.

Una de les coses que ens va impactar va ser observar i gaudir de les diferents estacions de l’any en un túnel d’olors, que ens va fer sentir diferents sensacions dintre de les diferents etapes de la vinya. Tot seguit ens varem anar introduint dintre de les bodegues en un tren elèctric que ens va ensenyar la misteriosa i tranqui­la vida del vi, dintre dels passadissos i túnels que fan que descansin i embelleixin en aquelles botes de diferents fustes de roure que li donen al vi els sabors i aromes característics. Fora de la bodega i ja situats dintre de les vinyes van veure una curiositat que ens va sorprendre, uns rosés a les puntes de les passades de les vinyes. Tot seguit van fer la pregunta a la nostra simpàtica guia y molt amablement ens va respondre el nostre enigma: la resposta contundent va estar que servien per detectar diferents plagues o malalties abans que arribes a la vinya. Acabem la visita fen un petit tast al celler, degustant un dels grans vins de les BODEGUES TORRES. La visita ha resultat molt interessant i ens hem adonat que tenim grans empreses que donen una gran imatge de la nostra comarca.


Els dies 3, 4, i 5 de desembre de 2009 es va presentar la 1 ª Fira “APRENDRE A VILAFRANCA” que ha tingut com objectiu motivar a les persones majors de 1 6 anys perquè iniciïn o reprenguin processos formatius i de qualificació professional. Els estaments educatius de Vilafranca podran presentar la seva oferta formativa. Durant aquests dies s’han realitzat taules rodones i conferències molt pràctiques i significatives, per orientar als presents a la formació per la integració laboral dins de la crisis actual. El dijous 3 de desembre es va efectuar una taula rodona amb el tema: “FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA I EL MÓN DEL VI”. L’objectiu d’aquesta és fomentar el debat sobre aquest sector d’ocupació que té i tindrà en el futur un paper rellevant a Vilafranca com a generador d’ocupació i estímul de la formació. Els ponents van ser: Miquel J. Rius (director de Rius i Rius Assessors, Consultoria Vitivinícola Integral); Xavier Vidal de Puig (director de l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rosell i Domènech); Josep Ribas (director Denominació d’Origen Penedès); Francesc Pinar Piñol (Bodegues Miguel Torres). Després d’informar-nos de l’estat en que es troba la formació dins de les empreses i com estan participant els treballadors que la reben , la conclusió va ser per part de tots els ponents que es necessària més coordinació entre els centres de formació, les empreses i les autoritats competents per fomentar la formació. El mateix dijous, a la tarda es va fer la presentació del portal aprendre a Vilafranca i de l’eina d’orientació IPSUM per part del Sr. David Farigola (Educaweb), que va explicar els objectius, usabilitat i continguts d’aquesta eina, que permetrà treure un perfil professional de la persona que la utilitzi. El divendres al matí es presentà la conferència Ocupacions i aprenentatges de futur. El ponent, Sr Oriol Homs, va presentar quines són les

ocupacions que generaran més llocs de treball en el futur i també quins aprenentatges faran falta per donar resposta a aquestes noves ocupacions. Ens va aconsellar que ens hauríem de formar com a tècnics especialitzats de feines concretes dins d’una empresa (com administratius en comerç exterior, o d’alguna activitat més tècnica dins de l’ empresa). Ens va indicar que el sector de la construcció no creixerà tant com aquests últims anys i que baixarà les possibilitats de trobar feina, en canvi les empreses de serveis augmentaran la captació de professionals especialitzats. Tots els ponents van destacar que la formació és molt important per poder trobar feina en l’actualitat, i una vegada en el nostre lloc de treball hem de continuar la formació per millorar la nostra capacitat i qualitat de treball.


7


Profile for Raimivi SAS SEFED

NOTÍCIES RAÏMIVI ANY I NÚM 1  

Notícies Raïmivi ANY I NÚM 1 (Document docent)

NOTÍCIES RAÏMIVI ANY I NÚM 1  

Notícies Raïmivi ANY I NÚM 1 (Document docent)

Profile for raimivi
Advertisement