Page 10

D E R T I G

J A A R

H E M S P O O R T U N N E L Boven: Het oude tracé van de spoorlijn Amsterdam – Haarlem ter hoogte van Sloterdijk. Links is de in 1663 gebouwde dorpskerk van Sloterdijk te zien. In de verte is het oude station Amsterdam Sloterdijk te zien. Mede door de aanleg van dit station, de bouw van de Coentunnelweg en veel kantoorpanden in de nabije omgeving van het dorp, werd Sloterdijk in de jaren ’60 bijna volledig gesloopt. Uiteindelijk is een klein stukje van het dorp, waaronder de kerk, behouden gebleven, 27 mei 1961. Midden: De 442 en 650 passeren als trein 2243 op 1 juni 1960 het oude station Amsterdam Sloterdijk, op dat moment nog maar enkele jaren in gebruik. R. Ankersmit

perrons, daarboven de stationshal en bus- en tramstation. Het station kwam ongeveer een kilometer ten noordwesten van het bestaande station en kreeg tijdelijk de naam Sloterdijk Noord, ter onderscheiding van het station aan de Oude Lijn, dat voorlopig Sloterdijk Zuid werd genoemd. Bij Sloterdijk Noord kwam ook een goederenverbinding naar het emplacement Westhaven, waarover verderop meer. Het werd een zogenoemde “hoge verbinding”, dus geen tracé op maaiveldniveau. Het oude tracé vanaf de Hembrug tot aan het Amsterdamse Westerpark verviel als doorgaande spoorlijn van en naar Zaandam maar bleef behouden als havenspoorlijn. Daarover verderop meer. Bij het Westerpark lag op de plaats waar de nieuwe lijn op het oude tracé aansloot ter hoogte van de Zaanstraat een onderhoudsbedrijf van de NS. Ter plaatse werd het emplacement aangepast op de nieuwe situatie. Diverse tunnels en viaducten waren nodig om de lijnen uit Amsterdam Centraal,

124

mP 9205 met trein 4610 heeft zojuist de Hembrug gepasseerd en rijdt richting Amsterdam, 9 mei 1960. R. Ankersmit

R A I L

M A G A Z I N E

3 1 0

Profile for Rail Magazine

Rail Magazine Plus #11  

Dertig jaar Hemspoortunnel

Rail Magazine Plus #11  

Dertig jaar Hemspoortunnel

Advertisement