Page 1


I N H O U D S O P G A V E

Inhoud spoorwegen

modelspoor

op de cover

6 Binnenland 15 Goederenvervoer 23 Railmusea 26 Spoorwegindustrie 29 Railvervoer Europa 36 Strukton down under 40 DE-II van BSH 42 Bombardier PRIMOVE 46 RRF 16 naar Stendal 48 Diabolo-project opgeleverd 51 De ene hotbox is de andere niet... 52 Met 200 door de polder 91 Sneeuwsafari in Zweden

54 De zadeldakwagens van F.S.-Italia 56 Italiaanse goederenwagens type F van Italeri 62 Een Brima-baan in de kelder 70 Houthuizen 76 Afwijkende Hondekoppen 78 Softlok railreiniger 80 Productnieuws

Door werkzaamheden in Amsterdam Westhaven moest op 24 mei 2012 de vertraagde HGK-kolentrein op het emplacement Aziëhaven in de Houtrakpolder binnen komen en kopmaken ter hoogte van Oiltanking. Jaap de Groot

service 86 Kiosk 88 Vraag & Aanbod 88 Agenda & Prikbord 89 Index adverteerders

Hoe wordt u abonnee?

4

Aanbieding! E 7,- korting voor iedere nieuwe abonnee op Rail Magazine U betaalt dan geen E 57,maar slechts E 50,- (tien losse nummers E 68,-) Een abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december. In Rail Magazine vindt u kort actueel spoornieuws, historische en actuele artikelen, materieelomlopen uit binnen- en buitenland, modelbouwtips, besprekingen van modelbanen en uitgebreide informatie over nieuw verschenen producten. Bij de Lezersservice kunnen lezers van Rail Magazine gratis gebruik maken van de rubriek Vraag & Aanbod. Deze korting geldt niet voor degenen die reeds in 2011 abonnee zijn geweest. Voor ieder reeds in uw bezit zijnde nummer van 2012 kunt u e 5,70 op het abonnementsbedrag extra in mindering brengen. Geef wel bij uw betaling aan om welke nummers het gaat. Tussentijds aangegane abonnementen kunnen in 2012 niet worden opgezegd. De actie is éénmalig op naam. Wijzigingen voorbehouden.

U wordt abonnee door overmaking van het bedrag op bankrekening 14.45.23.787 of 7460304, beide ten name van Uitgeverij Uquilair B.V. te ’s-Hertogenbosch.

R A I L

M A G A Z I N E

2 9 6

Abonnementen Rail Magazine verschijnt 10 x per jaar. Het abonnement voor 2012 kost e 57,-, overige landen Europa e 115,-, buiten Europa e 156,- (incl. verzendkosten en 6 % BTW). De prijs van een los nummer bedraagt e 6,80. De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan door storting op of overmaking naar bankrekening 14.45.23.787 of 7460304, beide ten name van Uitgeverij Uquilair B.V. te ’s-Hertogenbosch onder vermelding van Rail Magazine (bij internetbankieren volledig adres vermelden). Voor ieder reeds in uw bezit zijnde nummer van 2012 kunt u e 5,70 op dit bedrag in mindering brengen. Geef wel bij uw betaling aan om welke nummers het gaat. Een abonnement op Rail Magazine loopt van januari tot en met december; reeds verschenen nummers worden na ontvangst van het abonnementsgeld direct toegezonden. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij ze vóór 1 november schriftelijk zijn opgezegd. Adreswijzigingen en opzeggingen Uitsluitend schriftelijk: Postbus 153 5201 AD ’s-Hertogenbosch of e-mail: evwerkhoven@railmagazine.nl (onder vermelding van abonneenummer) Nummers nabestellen Zie de Kiosk op de pagina’s 86 en 87.


I N H O U D S O P G A V E

36 56

42 62

70

Colofon Contact Rail Magazine is een uitgave van Uitgeverij Uquilair B.V. Biestkampweg 39, 5249 JZ Rosmalen Postbus 153, 5201 AD ’s-Hertogenbosch telefoon 073-6221514, fax 073-6217752 E-mail: info@railmagazine.nl Internet: www.railmagazine.nl Losse verkoop/distributie: Aldipress, Utrecht / AMP, Brussel Druk: Habo DaCosta bv, Vianen Eindredactie: Henk de Jager, Len de Vries, Egbert van Werkhoven

Adverteren? De beste manier om uw doelgroep te bereiken is een advertentie plaatsen in Rail Magazine! Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn? Informeer hiernaar vrijblijvend bij:

info@railmagazine.nl

tel: 073-6221514 fax: 073-6217752

5 Redacteuren: Binnenland: Luc Peulen, Thijs Douma, Harrie Peters Goederenvervoer: Hendrik Bouwknegt, Rienko Verboon Stedelijk vervoer: Freek Verhoof Industrietractie: Henk de Jager Railmusea: Mark Grootendorst, Wilfried Jellema, Nico Lollinga Spoorwegindustrie: Simon Wijnakker Railvervoer Europa: Freek Verhoof Productinformatie: Otto Dijkstra, René Nabbe Algemeen: Harrie Peters, Erikjan Sachse, Jos Burgemeester, Alex Wouters, Rob van Ee

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te weigeren. Ongewenste kopij zal niet worden geretourneerd. Correspondentie over wel of geen plaatsing vindt niet plaats. Ook is het niet mogelijk alle binnenkomende correspondentie persoonlijk te beantwoorden.

Redactie modelspoor: lendevries@railmagazine.nl

Eindrealisatie: Egbert van Werkhoven, Bart Haans

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ISSN: 0926-3489

Aan dit nummer werkten verder mee: Sam Broere, L.J.P. Albers Hugo van Vondelen, Frank Oude Elferink, André Jonkers,

Klantenservice: Telefonisch op ma t/m vr 13.00 - 16.00 uur Bij voorkeur per e-mail: evwerkhoven@railmagazine.nl

Tekstcorrectie: Alex Wouters Concept en basisontwerp: Simon Wijnakker Grafische vormgeving: Bart Haans

Aanleveren kopij Postbus 153, 5201 AD ’s-Hertogenbosch 073-6221514, fax: 073-6217752

dtp@railmagazine.nl

Heeft u Rail Magazine niet ontvangen? Reklameer een week na verschijning. Bladmanager: Bart Haans bart@railmagazine.nl

Rail Magazine 297 verschijnt in week 35 R A I L

M A G A Z I N E

2 9 6

Rail Magazine 296  

Tijdschrift voor spoorwegen en modelspoor