Page 24

PERIAATEOHJELMAN UUDISTUSTYÖ Tämä kaikki tapahtui, ennen kuin uusi ohjelma oli valmis Teksti: Sebastian Tynkkynen

P

erussuomalaisten Nuorten ensimmäinen periaateohjelma julkaistiin vuonna 2012. Sen jälkeen politiikassa on tapahtunut niin paljon, että vuoden 2015 kevätkokouksessa Mikkelissä keskusteltiin periaateohjelman päivitystyön käynnistämisestä. Hallitus otti kopin evästyksestä ja laittoi puheenjohtajiston asialle hoitamaan päivitystyötä. Kun päivitystarpeet oli kartoitettu, laadittiin en-

simmäinen uudistettu luonnos hallituksen nähtäville, jonka jälkeen lähdettiin keräämään evästystä jäsenistöltä Rauhalan kesäpäiviltä. Huomioita tuli valtava määrä, ja polveilevan linjakeskustelun ajatukset kirjoitettiin ylös.

EUROOPPAPOLITIIKKA • Laajat EU-poliittiset osiot poistettiin. EU ei ole enää päätöselin, johon haluai simme kuulua ja jonka sisältä haluaisim me tehdä yhteistyötä kansallisvaltioiden kanssa.

PÄIHTEET • Päihdepolitiikassa tavoitteena oltava päihdehaittojen vähentyminen. Päihde vanhempia tulee ohjata hoitoon myös lapsen edun vuoksi.

R AH VAS 3-4/2015

NATO • Natokielteisyyden sijaan siirryimme neut raaliin Natokantaan. Kirjauksen mukaan Suomi voi kuulua puolustusliittoihin ai noastaan, jos kansallinen etu sitä edellyt tää, sillä ylikansallisiin päätöselimiin mu kaan meneminen kaventaa aina maan itse määräämisoikeutta.

24

Luonnos lähti sen jälkeen kierrokselle PSNuorten hallituksen poliittisille asiantuntijatyöryhmille, joiden palautteen perusteella

ELÄKEJÄRJESTELMÄ • Maininnat verorahoitteisesta eläkejärjes telmän kannattamisesta poistettiin. LAPSILISÄT • Lapsilisien maksamisella tulee olla van hempien tuloihin perustuva katto, jotta tuki voidaan ohjata aidosti sitä tarvitsevil le perheille.

MIINAT • Suomen tulee irtisanoa itsensä Ottawan miinakieltosopimuksesta.

YDINVOIMA • Kriittinen suhtautuminen ydinjätteen loppusijoittamiseen poistettiin.

KEHITYSYHTEISTYÖ • Kehitysapuun ei kehoiteta enää perin teisin keinoin ilmaista rahaa jakamalla, vaan peruskansalaisten päätöksenteko vallan kasvua ja demokratiakehitystä tukemalla.

ELÄINPOLITIIKKA • Järjestö tunnustaa, että tuotantoeläimet eivät ole teollisia yksiköitä. Myös tuotan toeläimillä on tarpeita ja käyttäytymis muotoja, kuten niiden villeillä kantamuo doillakin. Tuotantoeläinten kohdalla tulisi

hallitus teki vielä viimeiset muutokset, ennen kuin uudistettua periaateohjelmaa esitettiin Seinäjoen syyskokoukselle hyväksyttäväksi. Syyskokouksessa 70 henkisen läsnäolijajoukon voimin tehtiin vielä uusia parannusehdotuksia, ennen kuin ohjelma vahvistettiin. Rahvas julkaisee nyt keskeisimmät muutokset, joita uusi periaateohjelma sisältää.

• •

pyrkiä olosuhteisiin ja toimintatapoihin, joissa eläimet voivat toteuttaa lajilleen tyypillistä olemista ja käyttäytymistä kuitenkaan elinkeinoja vaarantamatta. Rituaaliteurastetun lihan valmistus ja maahantuonti tulee kriminalisoida. Kärsimystä aiheuttavien eläinkokeiden käyttämistä tulee välttää.

OIKEUSPOLITIIKKA • Islamilaisen sharia-lain tai muun yksilön vapauksia polkevan ideologian ulottamis ta lainsäädäntöön vastustetaan. • Uskonnonvapauden ja uskonnollisten yhteisöjen autonomian turvaamiseksi valtion on oltava erillään kirkosta. • Vankeusrangaistuksiin tuomitut ulko maalaiset on karkotettava. • Resurssien on riitettävä myös pienten rikosten selvittämiseen. MAAHANMUUTTO • Maassa asuvista ainoastaan omille kansa laisille voidaan maksaa rahallista tukea.

Rahvas 3-4/2015  

Maahanmuuttonumero

Rahvas 3-4/2015  

Maahanmuuttonumero

Advertisement