Page 1

A A ja O Kreeka tähestiku esimene ÂŻ  N eestikeelses uues testamendis on ( Ä&#x160; ( raamatus traditsiooniliselt tĂľlgitud L V+   -M   M  \S _;;M :<`J Ęł Keegi vĂľi miski äärmiselt tähtis.

Aabrahami sĂźli Kui vaene Laatsarus suri, siis â&#x20AC;&#x17E;inglid kandsid ta  ĨS _* :?M ;;`J Ęł Taevase rahu paik, paradiis. Aadam .  ÂŻ   M (  last.  #M  Aadama kĂźljeluust, elasid Eedeni aias ĨĨ ĨM  madu ahvatles Eevat maitsma hea ja kurja tundmise puu  #   Aadama seda proovima. Karis  ( # ÂŻ  ÂŻÂŻ edaspidi â&#x20AC;&#x17E;oma palge higis ... leiba Ä&#x201A;Ä&#x201A;S #   

Aabel vt Kain ja Aabel Aabraham (Aabram) Iisraeli rahva esiisa vanas testamendis, kelle ¯ (  )nanimaa igaveseks omandiks. Aabrahamiga sþlmitud lepingu märgiks sai poeglaste ßmberlþikamine. Vt ka tþotatud maa.

Michelangelo. Aadama loomine. Osa Sixtuse kabeli lae freskost. U 1512.

10

tooma. Viited Aadamale on sagedasti seotud tema pattulangemi  # tud â&#x20AC;&#x17E;pärispatugaâ&#x20AC;&#x153;. Vt ka pale higisN elupuu.

aasid ( 1  mĂźtoloogias. Aaside hulka kuulusid Odin, Thor, Baldr, Loki,    2ĨĨM E   BragiM  4 M  &Ä&#x201A;M-  &M &Ä&#x201A;Ä&#x201A; M - 4 J 4 Frigg, Fenrir, vaanid.

Aadama kĂźljeluu â&#x20AC;&#x17E;Siis ( (       N Ä&#x160; Ĩ Ĩ     J ( ( (  ĨE luu, mille ta inimesest oli vĂľtnud,  Ä&#x160;  J ( Aadam Ăźtles: â&#x20AC;&#x17E;See on nßßd luu   \SS_: Mo 2, 21â&#x20AC;&#x201C;23) See lĂľik piiblist pani kunagi aluse laialt levinud arusaamale, et meestel on Ăźks ribi vähem  J Ęł , J

Abadoon SĂźgavuse ingel (vt inglid), koletute mĂźrgiste rohutirt  ( raamatus (9, 11). abdeeralased e abderiidid AntiikKreeka linna Abdera elanikud, kelle väidetav rumalus andis ateen   J&  innustust saanud mitmed rahvapärimused â&#x20AC;&#x17E;lollidekĂźladestâ&#x20AC;&#x153; (Gotham, %M ) `J

Aaron ( '  ĨE preestriks valitu, Moosese Mirjami vend. Oli Moosese abimeheks Iisraeli rahva vabastamisel Egip Ä&#x160;J 2      Ä&#x160;  M mille need samuti olid muutnud madudeks (2 Mo 7, 8â&#x20AC;&#x201C;12). Kui Mooses oli ära Siinai mäel, valmistas Aaron kuldvasikaJ(  + tĂľotatud maale, sest nad olid tema sĂľnas kahelnud. Vt ka Egiptuse nuhtlus.

Abednego vt Sadrak, Meesak ja Abednego AbĂŠlard ja HĂŠloĂŻse [abela:r, eloi:z] . Ă&#x152; _:9@BG::=;`   M  J 2 Ä&#x160; ÂŻ lähenemist teoloogias (enne Ä&#x160; M  `   kuga korduvalt pahuksisse dogmade vabameelse tĂľlgendamise pärast. Tema rahvalik tuntus pĂľhi  &Ă&#x152;É?R M .  (   Ĩ J &Ă&#x152;É? Ĩ Ă&#x152; M ÂŻ  J )   

Aasgardr Skandinaavia mĂźtoloogias aaside M J Oli maaga Ăźhenduses BifrĂśsti, vikerkaare kaudu.

11

A


tuli, laskis kanoonik AbĂŠlardi kast Ä&#x160;Ä&#x160;  J& 

M :A:@M   ¯¯ Ĩ Ĩ hauda. Säilinud on nende omava   J

kreeka mĂźtoloogia surnuteriigi Ä&#x160;J

lapsepĂľlves StyxiÄ&#x160; dis ema teda kannast, seetĂľttu ei Ä&#x160; Ä&#x160;  ÂŻ J 2 ÂŻ tabas Paris  J Ęł Kellegi v millegi eriti Ăľrn koht.

pärast pikki rännakuid Itaalias, kus M  ÂŻ    ĨJ *     Ĩ *  ÂŻ Ä&#x160; J 2 ( sest väitis end pĂľlvnevat Rooma (  Ä&#x160;M     (eneaadide) esiisaks. Vergilius Ăźlistab temas nimelt roomalikeks peetud väärtusi nagu kohusetund  J Vt ka Dido.

Adonis [ado:nis] VĂľluv nooruk, kel ÂŻ ÂŻ   Aphrodite   kel, kus teda rĂźndas haavatud metskult. Kohast, kus Adonise veri    tasid, vĂľrsus valge lill, anemoon e adoonis. Kaunis noormees. Vt ka Myrrha.

abrakadabra Kabalistlik vĂľlusĂľna,   heebrea keele sĂľnade ab (â&#x20AC;&#x2122;Isaâ&#x20AC;&#x2122;), ben _R. R`ruakh akadĹĄ (â&#x20AC;&#x2122;PĂźha Vaimâ&#x20AC;&#x2122;) algustähtedest. PärgamenditĂźkile  Ä&#x201A;Ä&#x201A;  tuna usuti sellest abi olevat kĂľhuÄ&#x160;M M   ÂŻJĘłmatu kĂľne vĂľi tekst, mĂľttetus. Vt ka kabala. Absalom Kuningas Taaveti vĂľimuahne poeg, isa lemmik, kes viimase ÂŻ Ä&#x160;  Ä&#x160; (  2  mata tapeti. TĂľrksa, ent armasta   2  katsumus: â&#x20AC;&#x17E;Siis läks kuningas ... Ĩ ÂŻ   J ( minnes ta rääkis nĂľnda: â&#x20AC;&#x17E;Mu poeg Absalom, mu poeg, mu poeg Absa\-  \M M \SS (2 Sa 19, 1)

Wilhelm Wandschneider. Achilleus. 1909.

Achates [ahha:tes] Vergiliuse â&#x20AC;&#x17E;Aeneisesâ&#x20AC;&#x153; Aenease ustav sĂľber JĘł1ĨÄ&#x160;ME raad.

Achilleus [ahâ&#x20AC;&#x2122;hilleus] Peleuse, mĂźrmidoonide  M Thetise poeg, kreeklaste peakangelane Trooja sĂľjasJ 2Ĩ Ä&#x160; Ä&#x160;pealik Agamemnoniga tĂľmbus Achilleus vĂľitlusest kĂľrvale, kuni   Ä&#x160; PatrokloseJ 1ÂŻ  Achil Ä&#x160;ÂŻM Ä&#x160;  Ä&#x160;   Ä&#x160;  Ä&#x160; Hektori. & 2  Parise noolest.

Acherona

b1   ÂŻ Ä&#x160; M Ĩ Hadese,

Achilleuse kand Kangelase ainus haavatav koht oli tema kand. Poega

12

Afrodite vt Aphrodite Agamemnon [agaâ&#x20AC;&#x2122;memnon] MĂźkeene kuningas, Atreuse poeg, Menelaose vend, Klytaimestra kaasa ning Orestese, Elektra Iphigeneia N Ä&#x160;ÂŻ  2 J M kus kreeklaste laevastik tuulevaikuse tĂľttu seisis, ohverdas Aga Kalchase soovitusel Artemisele oma noore tĂźtre '  Ĩ  oma naise lepitamatu vihkamise. .ÂŻ Ä&#x160;ÂŻ   )   Aigisthos Agamemnoni pidulauas. Isa surma eest tasusid omakorda kätte - Elektra. Tema  Ĩ  ÂŻ  1 Ä&#x201A;Ä&#x201A; tes. Vt ka Trooja sĂľda.

adooniseaed Kiiresti närbuvad potililled vĂľi ka lillenäitus. Adonise auks peetud suviseks pĂźhaks kas     rohelisi taimi, mis pärast minema  J Ęł *Ĩ   J Adrammelek _` Ćž Ĩ M dati lapsi (2 Ku 17, 31). TĂľenäoli  ÂŻ 1  (Sefarvaimis). aeg sĂźndida ja aeg surra vt igal asjal oma aeg Aeneas_ `aÂŻLb2 sĂľdalane, Anchisese Aphrodite J #  & â&#x20AC;&#x17E;Iliasesâ&#x20AC;&#x153;, on aga peategelaseks Vergiliuse poeemis â&#x20AC;&#x17E;Aeneisâ&#x20AC;&#x153;. PĂľgeneb  Ä&#x160; 2   

Agatha, pßha a Lb <J 1 lias elanud märter, kellel piinamise käigus olevat ära lþigatud rinnad.

13

A


Ahasveros (Ahasveerus) Selle nime all esineb vanas testamendis Estri # .ÂŻ   Xerxes I (485â&#x20AC;&#x201C;465 eKr), Estri abikaasa. Taanieli raamatu Ahasveros (Tn 9, 1) on tänini identifitseerimata. Vt ka Igavene Juut.

1Ä&#x160;  tis sageli vaagnaga, millel on kaks naiserinda. Pärast Agatha surma olevat Catania linnarahval vulkaa  Ä&#x160; tada laava vool Agatha loori abil. Agatha on ammede kaitsepĂźhak, tema mälestuspäeva tähistatakse 5. veebruaril.

Ahriman_ + `.     masdaistlikus usundis.

Aglaia a R b Ćž graatsiastJ & _@J )` ÂŻ dab ta olevat olnud Hephaistose abikaasa, ehkki hilisemad allikad Ä&#x201A;Ä&#x201A; hoopis Aphroditet.

Ahura Mazda vt Ormuzd Aias _ M ` ) Ä&#x160;lane Trooja sĂľjas, keda â&#x20AC;&#x17E;Iliasesâ&#x20AC;&#x153; nimetatakse Achilleuse ÂŻ    laste leeris. Samas oli Aias Ăźsna  Ä&#x160;  ÂŻÂŻ selt uhke. Kaotanud langenud Achilleuse relvade pärast peetud vĂľistluse Odysseusele, hullus   J & Ä&#x160;  tas häbi pärast enesetapu. Peategelane Sophoklese samanimeli Ä&#x201A;Ä&#x201A; J & V-Ĩseiasâ&#x20AC;&#x153; esineb teinegi selle nimega kreeka kangelane, kelle koduteel uputab Poseidon kättemaksuks Kassandra häbistamise eest (nn väike Aias).

Agnes, pĂźha <J 0 pĂźhak. Pärimuse kohaselt pĂźhendus kolmeteistkĂźmneaastasena    0   J &ÂŻ    Ä&#x160;M Ĩ      pikaks kasvanud (teistel andmetel olevat talle taevast heidetud hĂľbedane rßß). Kui teda tuleriidal hukata taheti, ei teinud leegid talle ÂŻ  ÂŻJ ) takse Agnest sageli koos puhtuse sĂźmboli tallega. Tema mälestusÂŻ ;:J J Agni India mĂźtoloogias Ăźks vane  M M M    J

Aiolos (lad Aeolus) Mßßtilisel Aioolia saarel elanud tuultekuningas, kes Odysseuse   2   lasele nahkpauna suletud vastassuunalised tuuled, et hĂľlbustada ÂŻ Ä&#x160; J 

Aguri soov â&#x20AC;&#x17E;Vaesust ega rikkust ära JS _Ć <9M A`J

14

saarteks nimetati varem Sitsiiliast kirdes asuvat saarterĂźhma, praeguse nimega Lipari saari.

 ( JJJ 2  M    JS _( :M :G>` Kreeka mĂľistel logos (â&#x20AC;&#x2122;sĂľnaâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2122;kĂľneâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2122;mĂľistusâ&#x20AC;&#x2122;) on antiikfilosoofias  J & ÂŻ tas see korra vĂľi seaduspärasuse  J 1  Ä&#x160; Ä&#x160;  Ä&#x160;M Ä&#x160;   Ä&#x160; J .  _   filosoof, Kristuse kaasaegne) käsi (  M  (  saavad tunnetatavaks inimesele. Eespool toodud lĂľigus evangeeliumist seab apostel Johannes Philonile vastu väite, et logos ( M   _( :M:=`M1Ä&#x160; ) M ÂŻ  ÂŻ    ÂŻ  ( messiast. Selles tähenduses SĂľna ei  ÂŻ  VÄ&#x160; SM ( ÂŻ Ä&#x160; Ĩ E  J

Aktaion [akâ&#x20AC;&#x2122;taion] Kreeka pärimuse ÂŻ ĨM   ÂŻ  Ĩ Artemist,  J 4    M   ÂŻ lĂľhki rebisid. Aktion Neem Kreeka läänerannikul, kus Octavianuse, hilisema Rooma keisri Augustuse laevastik 2. septembril aastal 31 eKr purus+ Kleopatra Ĩ Ä&#x160;JĘł.Ä&#x201A;Ä&#x201A; tähtsusega lßßasaamine. Aladin _ M E ` Ćž  V2  Ĩ Ä&#x201A;Ä&#x201A;S des, kes imeväelise kalliskivi (varasemates, Antoine Gallandi prantsuskeelsel mugandusel pĂľhineva Ä&#x160; V S`  kokku suure varanduse.

Ali Baba . V2  Ĩ Ä&#x201A;Ä&#x201A;SV  Ĩmend rÜÜvlitâ&#x20AC;&#x153;, mis on Euroopas tuntuks saanud eelkĂľige prants  % :AJ ÂŻ nevas mugandatud variandis. Satub   Ä&#x160;Ä&#x160; V1M \SM  Ä&#x160;  ÂŻÂŻ  ÂŻ koopasse.

Alastor aRb +  konnaga seotud paha vaim antiikĨ M   eksimuste pärast. Kasutatud ka Ăźhena Zeusi tiitlitest. Alberich [alberihh] Päkapikkude kuningas germaani muistendites. Esineb â&#x20AC;&#x17E;Nibelungide laulusâ&#x20AC;&#x153; Siegfriedi   J

Alkestis [alâ&#x20AC;&#x2122;kestis] Peliase tĂźtar, Tessaalia kuninga Admetose naine. Moirad nĂľustuvad Admetose elu-

alguses oli sĂľna â&#x20AC;&#x17E;Alguses oli SĂľna, 1Ä&#x160;  ( M 1Ä&#x160;

15

A


lõnga pikendama, kui keegi on nõus surema tema eest. Kui    palve tagasi lükkavad, ohverdab ennast tema kaasa, kelle vägilane Herakles ¯ Hadesest maa peale tagasi toob. Alkestis on peategelane Euripidese samanimelises tragöödias. Tema nimest on saanud ennastsalgavuse sümbol.

Ometi ei vabanenud tĂźtarlaps ka siis armunust, kes voogudeks muu ÂŻ  ÂŻ  J )  Ä&#x160;  puukauss kerkivat alati pinnale Arethusa allikas. Amadis:<JÂŻ  hispaania rßßtliromaani (esimene ÂŻ  ÂŻ G. O. de Montalvo â&#x20AC;&#x17E;AmadĂ­s de %SM :>9A` M 5   .   R vĂźrstitari Elizena poeg, orvuna Ăźleskasvanud vapper â&#x20AC;&#x17E;lĂľvirßßtelâ&#x20AC;&#x153;, M  M pärast pikki seiklusi vĂľidab armas - Ĩ ÂŻJ - Don Quijote armastatumaid ees  ! E J

Alkyone _&M ` [alkßo:ne] Tuultekuninga Aiolose tßtar, Keyxi kaasa, kes nägi unes, et mees on merel tormiga uppuJ (¯    ta rannalt mehe surnukeha. Kui ta leinates merre viskus, muutsid

¯  ) ¯¯ J '   pööripäeva eel on seitse päeva,     N  ¯¯  J ,  ¯ nimetatakse Alkyone päevadeks v Alkyoniks.

Amaimon aR b Ćž   M pĂľrgu  J 2 Ĩ oli Asmod. Vt ka Asasel, Luutsifer. Amaltheia [amalâ&#x20AC;&#x2122;teia] 1) Kreeka ÂŻ ÂŻ nĂźmf, kes toitis Kronose eest peidetud imikueas Zeusi Kreeta saarel kitsepiimaga. 2ÂŻ    talle kĂźllusesarve. 2) Rooma pärimuse kohaselt Kyme sibĂźll, kellelt Tarquinius II olevat saanud sibĂźlliraamatud.

Alpheus ja Arethusa (kr Alpheios) a M Lb 0 -  Ĩ  ÂŻ ÂŻ  M   Ĩ   Ä&#x160; J 1 Ĩ eest kauem pĂľgeneda, hßßdis neid   M   Dianat. Viimane muutis   maa-aluse tunneli kaudu Ortygia saarele Sitsiilia rannikul, kus Diana pĂźha allikas on näha tänapäevani.

Amaryllis [amaâ&#x20AC;&#x2122;rĂźllis] Lamburineiu 2 4  J Ęł 4Ä&#x160; ĨJ

16

A

Amatsoonid Vana-Kreeka punasefiguurilisel ĂľlinĂľul. U 420.

amatsoonid Kreeka mĂźtoloogias naissĂľdalaste hĂľim Väike-Aasias v 1ĨĨ M Ĩ ÂŻ ÂŻ Ä&#x160; Arese Ĩ Harmonia tĂźtred. Väidetavasti eemaldasid nad endal parema rinna, et hĂľlbustada vibuga Ăźmberkäimist, suhtlesid   ÂŻ  ÂŻ  Ä&#x160;  J # nevad tegelastena mitmes legendis. Achilleus tappis kahevĂľitluses Trooja sĂľjas nende kuninganna .  N Theseus rÜÜvis Ăźhe neist, HippolyteM Ä&#x160;   Ä&#x160;ÂŻ  N Heraklese Ăźks vägitegudest oli kätte saada nende kunin Ä&#x201A;Ä&#x201A;JĘł1Ä&#x160;  naised.

ambroosia )  M   J ʳ #  hõrgutav roog. Ambrosius, pühaaL bƾ    M =J elanud Milano piiskop. Ingli nõuandel olevat rahvahulk valinud Ambrosiuse piiskopiks, kui ta oli alles ristimata. Tema oluliste teenetena mäletatakse võitu Ariuse Ĩ _   ) (E Isaga) Aquileia kirikukogul 381. a    J Ambrosiuse kirikulaul oli kahe  ¯ %  E formi (vt Gregorius, püha) kiriku J + -

17

Profile for Rahva Raamat

Viiteleksikon  

Viiteleksikon