Page 1

‫ا٘‪ٝ‬فؼث إ٘مبئ‪٧‬ج‬ ‫تصدر عن المركز االعالمي للسلطة القضائية ‪ -‬مجلس القضاء‬ ‫االعلى‬

‫اً٘غغ اً٘بفؼ – ٗب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘ذب‪2010 ٦ٝ‬‬

‫قزاراث وأحكام‬ ‫بحوث وهقاالث قانونٍت‬ ‫أخبار قضائٍت‬

‫النشـــــــزة القضـــــــائٍت‬ ‫قرارات وأحكام‬ ‫‪1‬‬


‫اً٘غغ اً٘بفؼ‪ٗ-‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘ذب‪2010 ٦ٝ‬‬ ‫ح‬

‫ؼٔ‪ ٚ‬إ٘ؼاؼ‬

‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ‬

‫ا٘خك‪ ِ٧ٝ‬ضؿة‬ ‫ا٘‪٢ٛ‬م‪٢‬و‬

‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‬

‫‪1‬‬

‫‪/70‬جزاء‪2008/‬‬

‫‪2008/10/14‬‬

‫سؽاء‬

‫اؿخئ‪ٝ‬بِ تُغاغ‪/‬ا٘ؼكبّج‬

‫‪2‬‬

‫‪/75‬جزاء‪2008/‬‬

‫‪2008/10/30‬‬

‫سؽاء‬

‫اؿخئ‪ٝ‬بِ تُغاغ‪/‬ا٘ؼكبّج‬

‫‪3‬‬

‫‪/119‬هيئة عبمة‪2009/‬‬

‫‪2009/6/29‬‬

‫س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪4‬‬

‫‪/314‬هيئة عبمة‪2009/‬‬

‫‪2009/8/31‬‬

‫اض‪٢‬ال فعك‪٧‬ج‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪5‬‬

‫‪/2229‬شخصية اولى‪2009/‬‬

‫‪2009/7/5‬‬

‫اض‪٢‬ال فعك‪٧‬ج‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪6‬‬

‫‪/2243‬شخصية اولى‪2009/‬‬

‫‪2009/7/5‬‬

‫اض‪٢‬ال فعك‪٧‬ج‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪7‬‬

‫‪/2784‬شخصية اولى‪2009/‬‬

‫‪2009/7/15‬‬

‫احوال شخصية‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪8‬‬

‫‪/2871‬شخصية اولى‪2009/‬‬

‫‪2009/7/9‬‬

‫احوال شخصية‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪9‬‬

‫‪/638‬شخصية ثبنية‪2009/‬‬

‫‪2009/6/15‬‬

‫احوال شخصية‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪10‬‬

‫‪/248‬ت‪2009/‬‬

‫‪2009/7/19‬‬

‫تنفٍذ‬

‫اؿخئ‪ٝ‬بِ تُغاغ ‪/‬ا٘ؼكبّج‬

‫‪11‬‬

‫‪/1370‬استئنبفية عقبر ‪2009/‬‬

‫‪2009/5/17‬‬

‫قضاء اداري‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪12‬‬

‫‪/243‬هيئة عبمة‪2008/‬‬

‫‪2009/8/31‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪13‬‬

‫‪/256‬هيئة عبمة‪2008/‬‬

‫‪2009/2/10‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪14‬‬

‫‪/55‬هيئة عبمة‪2009/‬‬

‫‪2009/2/10‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪15‬‬

‫‪/281‬موسعة مدنية‪2008/‬‬

‫‪2009/6/17‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪16‬‬

‫‪/111‬موسعة مدنية‪2009/‬‬

‫‪2009/6/17‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪17‬‬

‫‪/185‬موسعة مدنية‪2009/‬‬

‫‪2009/6/17‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪18‬‬

‫‪/719‬استئنبفية عقبر‪2009/‬‬

‫‪2009/3/11‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪19‬‬

‫‪/731‬استئنبفية عقبر‪2009/‬‬

‫‪2009/3/12‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪2‬‬


‫‪20‬‬

‫‪/1190‬استئنبفية عقبر‪2009/‬‬

‫‪2009/5/21‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪21‬‬

‫‪/1214‬استئنبفية عقبر‪2009/‬‬

‫‪2009/5/20‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪22‬‬

‫‪/1438‬استئنبفية عقبر‪2009/‬‬

‫‪2009/5/20‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪23‬‬

‫‪/1633‬استئنبفية عقبر‪2009/‬‬

‫‪2009/7/27‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪24‬‬

‫‪/1815‬استئنبفية عقبر‪2009/‬‬

‫‪2009/7/28‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪25‬‬

‫‪/2410‬استئنبفية عقبر‪2009/‬‬

‫‪2009/8/5‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪26‬‬

‫‪/2516‬استئنبفية عقبر‪2009/‬‬

‫‪2009/8/5‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪27‬‬

‫‪/604‬استئنبفية منقول‪2008/‬‬

‫‪2009/6/26‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪28‬‬

‫‪/48‬استئنبفية منقول‪2009/‬‬

‫‪2009/6/28‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪29‬‬

‫‪/657‬استئنبفية منقول‪2009/‬‬

‫‪2009/6/25‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪30‬‬

‫‪/622‬استئنبفية منقول‪2009/‬‬

‫‪2009/6/25‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪31‬‬

‫‪/677‬استئنبفية منقول‪2009/‬‬

‫‪2009/6/25‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪32‬‬

‫‪/694‬استئنبفية منقول‪2009/‬‬

‫‪2009/6/28‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪33‬‬

‫‪/942/941‬استئنبفية منقول‪2009/‬‬

‫‪2009/9/9‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪34‬‬

‫‪/969‬استئنبفية منقول‪2009/‬‬

‫‪2009/9/9‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪35‬‬

‫‪/990‬استئنبفية منقول‪2009/‬‬

‫‪2009/9/17‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪36‬‬

‫‪/347‬مدنية منقول‪2008/‬‬

‫‪2008/5/12‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪37‬‬

‫‪/384‬مدنية منقول‪2008/‬‬

‫‪2008/7/16‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪38‬‬

‫‪/440‬مدنية منقول‪2008/‬‬

‫‪2008/7/27‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪3‬‬


‫‪39‬‬

‫‪/987/986‬مدنية منقول‪2008/‬‬

‫‪2009/1/11‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪40‬‬

‫‪/267‬مدنية منقول‪2009/‬‬

‫‪2009/5/19‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪41‬‬

‫‪/322‬مدنية منقول‪2009/‬‬

‫‪2009/5/14‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪42‬‬

‫‪/274‬مدنية منقول‪2009/‬‬

‫‪2009/5/7‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪43‬‬

‫‪/1100‬مدنية منقول‪2009/‬‬

‫‪2009/1/28‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪44‬‬

‫‪/62‬اعالم‪2009/‬‬

‫‪2009/4/16‬‬

‫هذنً‬

‫اؿخئ‪ٝ‬بِ غ‪٧‬ب٘‪٤‬‬

‫‪45‬‬

‫‪/379‬مدنية‪2008/‬‬

‫‪2008/10/12‬‬

‫هذنً‬

‫اؿخئ‪ٝ‬بِ تُغاغ‪/‬ا٘ؼكبّج‬

‫‪46‬‬

‫‪/474‬م‪2009/‬‬

‫‪2009/7/19‬‬

‫هذنً‬

‫اؿخئ‪ٝ‬بِ تُغاغ‪/‬ا٘ؼكبّج‬

‫‪47‬‬

‫‪/480‬م‪2009/‬‬

‫‪2009/7/19‬‬

‫هذنً‬

‫اؿخئ‪ٝ‬بِ تُغاغ‪/‬ا٘ؼكبّج‬

‫‪48‬‬

‫‪/503‬م‪2009/‬‬

‫‪2009/7/27‬‬

‫هذنً‬

‫اؿخئ‪ٝ‬بِ تُغاغ‪/‬ا٘ؼكبّج‬

‫‪49‬‬

‫‪/2386‬شخصية اولى‪2009/‬‬

‫‪2009/7/13‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪50‬‬

‫‪/2598‬شخصية اولى‪2009/‬‬

‫‪2009/7/9‬‬

‫هذنً‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪4‬‬


‫بحوث ومقاالت قانونية‬

‫اسن البحج أو الوقال‬

‫اسن الكاتب‬

‫ٔبّ‪ٙ‬ج ا٘ف‪١‬غاء إ٘مبث‬

‫سهٍز كاظن عبود‬

‫خً‪ ٓ٧ٙ‬ي‪ٔ ٤ٙ‬ؼاؼ خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٛ (٥‬غ‪ ٣‬س‪٢‬اؽ ا٘س‪ٛ‬ى ت‪ ٜ٧‬اْ٘ؿظ ‪٢‬ا٘خً‪٧٢‬ل ‪٢‬ا٘ع‪٧‬ؼث‬ ‫ت‪ٛ١ٝ٧‬ب)‬

‫غ‪ .‬نبؼٓ ٗبه‪ ٚ‬يس‪٧‬ل‬

‫‪٢‬ؼٔج ي‪ٛ‬ل ( غؼاؿج ‪٢ٛ‬م‪٢‬و ا‪ٝ‬م‪ٛ‬ب‪ ٚ‬اً٘ؼآ ا٘‪ ٤‬اخْبٔ‪٧‬ج ؼ‪ٛ٢‬ب ً٘ب‪1998 ٚ‬‬ ‫ا٘‪ٝٛ‬فإث ٘‪ٛٙ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج )‬

‫ؽ‪٧٠‬ؼ ٗبه‪ ٚ‬يت‪٢‬غ‬

‫اخبار قضائية‬

‫ي‪٢ٝ‬ا‪ ٜ‬ا٘عتؼ‬ ‫إٌضاح هن هجلس القضاء األعلى بخصوص قضٍت وسٌز التجارة‬ ‫ٗ‪ٛٙ‬ج ا٘ؿ‪٧‬غ ؼئ‪٧‬ؾ ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪ ٤ٙ‬األؿخبػ ‪ٛ‬غضح ا٘‪ٛ‬ض‪٢ٛ‬غ ا٘‪ٛ‬ضخؼ‪ٛ ٦ّ ٚ‬ئخ‪ٛ‬ؼ ض‪٢‬ل إ٘مبء ّ‪ ٦‬اً٘ؼآ‬ ‫‪ٝ‬غ‪٢‬ث ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪ ٤ٙ‬ض‪٢‬ل األغ٘ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج‬ ‫‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء االي‪ًٕ٧ ٤ٙ‬غ س‪ٙ‬ؿخ‪ ٟ‬اال‪ً٘ ٤٘٢‬ب‪2010 ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬ضمؼ ا٘س‪ٙ‬ؿج اال‪ً٘ ٤٘٢‬ب‪ٛ٘ 2010 ٚ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء االي‪٤ٙ‬‬ ‫اضكبئ‪٧‬ج فئ‪ ٜ٢‬ا٘‪ٛ‬ضخسؽ‪ٜ٧‬‬ ‫اضكبئ‪٧‬ج ٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خضٕ‪ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬ؼٗؽ‪٧‬ج اال‪ ٦ّ ٤٘٢‬ا٘ٗؼط ً٘ب‪2009 ٚ‬‬

‫‪5‬‬


‫تؼ‪ٝ‬ب‪ٛ‬ز األ‪ ٚٛ‬ا٘‪ٛ‬خضغث اإل‪ٛٝ‬بئ‪ٔ٢٧ ٦‬ى ‪ٛ‬ى ؤ٘‪ٛ‬ب‪٧ٝ‬ب اخْبٔ‪٧‬ج ٘غي‪٢ ٚ‬خن‪٧٢‬ؼ إ٘مبء اً٘ؼأ‪٦‬‬ ‫اإليغا‪ٛ٘ ٚ‬ؼخٗت‪ ٦‬خْس‪٧‬ؼاح األؼتًبء ا٘غا‪٦ٛ‬‬ ‫اضكبئ‪٧‬ج ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ ً٘ب‪2009 ٚ‬‬

‫ٔؼاؼاح ‪٢‬ؤضٗب‪ٚ‬‬ ‫اً٘غغ ‪ /70 :‬سؽاء ‪2008 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ 2008/10/14 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج اؿخئ‪ٝ‬بِ تُغاغ‪/‬ا٘ؼكبّج‬ ‫اعخكبق‬ ‫االخْبٓ ي‪ ٤ٙ‬كْٕج ال ‪٧‬س‪٧‬ؽ‪٠‬ب إ٘ب‪ , ٜ٢ٝ‬خفٗل سؼ‪ٛ٧‬ج ‪٢‬ا٘‪ْٛ‬ب‪٢‬مبح ا٘سبؼ‪٧‬ج‬ ‫تفإ‪١ٝ‬ب خًختؼ ‪ ٜٛ‬األي‪ٛ‬بل ا٘خضم‪٧‬ؼ‪٧‬ج ‪٢‬االعخكبق ا٘‪ٗٛ‬ب‪٧ ٦ٝ‬خضغغ ت‪ٗٛ‬ب‪ ٜ‬خؿ‪ٚ٧ٙ‬‬

‫اال‪٢ٛ‬ال ‪ٗٛ‬ب‪٢ٔ٢ ٜ‬و ا٘سؼ‪ٛ٧‬ج ‪.‬‬

‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ٛ ٜ‬ب سبء تإٔ‪٢‬ال ا٘‪ٛ‬فخٗ‪٧‬ج (‪٢ )٢‬ف‪٢١‬غ‪٠‬ب ٗل‬ ‫‪( ٜٛ‬ش) ‪(٢‬و) ‪٧‬ف‪٧‬ؼ ا٘‪ ٤‬ا‪ ٜ‬االخْبٓ ي‪ ٤ٙ‬خكؼ‪ ِ٧‬ا٘‪ٛ‬ت‪ ٍٙ‬خ‪ ٦ّ ٚ‬فبؼو ّ‪ٙ‬ؿن‪٦ّ ٜ٧‬‬ ‫ض‪ ٜ٧‬ا‪ ٜ‬خؿ‪ ٟٛ٧ٙ‬خ‪ٝٛ ٦ّ ٚ‬نٕج ا٘ت‪ٙ‬غ‪٧‬بح ّ‪ ٦‬غاؼ ا٘‪ٛ‬فخٗ‪٧‬ج ‪٢‬ض‪٧‬د ا‪ ٜ‬االخْبٓ ‪ً٧‬ختؼ ‪ٜٛ‬‬ ‫ٔت‪٧‬ل األي‪ٛ‬بل ا٘خضم‪٧‬ؼ‪٧‬ج ‪٢‬ا٘‪ْٛ‬ب‪٢‬مبح ا٘سبؼ‪٧‬ج ت‪ ٜ٧‬ا٘نؼّ‪٢ ٜ٧‬ض‪٧‬د ا‪ٜ‬‬ ‫االعخكبق ا٘‪ٗٛ‬ب‪٧ ٦ٝ‬خضغغ تب٘‪ٗٛ‬ب‪ ٜ‬ا٘ػ‪ًٔ٢ ٥‬ح ّ‪ ٟ٧‬ا٘سؼ‪ٛ٧‬ج ٗ‪١ٙ‬ب ا‪ ٢‬سؽء ‪١ٝٛ‬ب ا‪٢‬‬ ‫ؤ‪ًّ ٥‬ل ‪ٛ‬خ‪١٘ ٚٛ‬ب ا‪ ٢‬ؤ‪٧‬ج ‪ٝ‬خ‪٧‬سج خؼختح ي‪١٧ٙ‬ب ا‪ ٢‬تب٘‪ٗٛ‬ب‪ ٜ‬ا٘ػ‪٢ ٥‬سغ ّ‪ ٟ٧‬ا٘‪ٛ‬س‪ ٦ٝ‬ي‪ٟ٧ٙ‬‬ ‫ا‪٢ ٢‬سغ ّ‪ ٟ٧‬ا٘‪ٛ‬بل ا٘ػ‪ ٥‬اؼخٗتح ا٘سؼ‪ٛ٧‬ج تفإ‪٢ ٟٝ‬ض‪٧‬د ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬بل ٗب‪ ٜ‬تض‪٢‬ؽث ا٘‪ٛ‬س‪٦ٝ‬‬ ‫ي‪ ٦ّ ٟ٧ٙ‬غاؼ‪ٝٛ ٦ّ ٞ‬نٕج ا٘ت‪ٙ‬غ‪٧‬بح ّبً٘تؼث خٗ‪ ٜ٢‬ت‪ٗٛ‬ب‪ ٜ‬خؿ‪ ٚ٧ٙ‬ا٘‪ٛ‬بل اؿخ‪ٝ‬بغاً ألضٗب‪ٚ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬بغث ‪/53‬ؤ ‪ٔ ٜٛ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ؤك‪٢‬ل ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬بح ا٘سؽائ‪٧‬ج ي‪ٔ ٟ٧ٙ‬ؼؼ ايختبؼ ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج خضٕ‪ٓ٧‬‬ ‫تُغاغ ا٘سغ‪٧‬غث ‪ ٦٠‬ا٘‪ٛ‬عخكج ت‪ٝ‬هؼ ا٘غي‪٢ ٣٢‬ايبغث ؤ‪٢‬ؼآ ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪١٧‬ب ‪٢‬اإلفًبؼ‬ ‫ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬ج خضٕ‪ ٓ٧‬ا٘ؼكبّج تػٖ٘ ‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ اؿخ‪ٝ‬بغاً ألضٗب‪ٔ ٚ‬ؼاؼ‬

‫‪6‬‬


‫‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ٔ‪٧‬بغث ا٘ذ‪٢‬ؼث ا٘‪ٝٛ‬ضل ؼٔ‪٘ 57 ٚ‬ؿ‪ٝ‬ج ‪/15 ٦ّ 93‬ف‪٢‬ال‪٠ 1429/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ‬ ‫‪.ٚ 2008/10/14‬‬ ‫اً٘غغ ‪ /75 :‬سؽاء ‪2008 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ 2008/10/30 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج اؿخئ‪ٝ‬بِ تُغاغ‪ /‬ا٘ؼكبّج االخضبغ‪٧‬ج تكْخ‪١‬ب ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج‬ ‫ف‪١‬بغث‬ ‫اػا ٗب‪ٝ‬ح األغ٘ج ا٘‪ٛ‬ؿخضك‪ٙ‬ج ‪ ٦٠‬ؤٔ‪٢‬ال [ ا٘‪ٛ‬س‪ ٦ٝ‬ي‪ٛ١٧ٙ‬ب ] ا٘‪ٙ‬ػ‪ٛٗ٧ ٚ٘ ٜ٧‬ال ؿ‪ٜ‬‬ ‫ا٘ؼفغ (ؤضغاد) ‪٢‬ا٘خ‪ ٦‬غ‪ٝ٢‬ح ؤٔ‪٢‬ا٘‪ٛ١‬ب ي‪ ٤ٙ‬ؿت‪٧‬ل االؿخغالل ‪ ٤ًّٙ ,‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ؤ‪ٜ‬‬ ‫خٕؼؼ يغ‪ ٚ‬ؤ‪٧ٙ٠‬خ‪ٛ١‬ب ٘‪ٙ‬ف‪١‬بغث ‪ً ّٕ٢‬ب ٘‪ٛٙ‬بغث ( ‪ٔ ٜٛ )214‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ؤك‪٢‬ل ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬بح‬

‫ا٘سؽائ‪٧‬ج ‪.‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫ال ‪٘٢‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬إ٘ؼاؼ ا٘‪ٛ‬نً‪٢ ٟ٧ّ ٜ٢‬سغ ا‪٧َ ٟٝ‬ؼ‬ ‫ٔؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗ ً‬ ‫كض‪٧‬ص ‪ٛ٢‬عبِ٘ ألضٗب‪ ٚ‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ا‪ٔ٢ ٜ‬بئى ا٘غي‪ ٣٢‬خف‪٧‬ؼ ا٘‪٧ٔ ٤‬ب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬فخٗ‪ٜ٧٧‬‬ ‫(ؾ) ‪(٢‬ق) تن‪ٙ‬ة ا٘فٗ‪ ٣٢‬مغ ا٘‪ٛ‬خ‪ٛ٘ )ِ( ٚ١‬ضب‪٘٢‬خ‪ ٟ‬ا٘خضؼـ تب٘‪ٛ‬س‪ ٦ٝ‬ي‪ٚ١٧ٙ‬‬ ‫(ؾ‪,‬ق‪٢ )٥,‬خضؼ‪٧‬م‪ ٚ١‬ي‪ ٤ٙ‬اْ٘س‪٢‬ؼ ‪ٔ٢‬غ ؤ‪ٗٝ‬ؼ ا٘‪ٛ‬خ‪ ٚ١‬ا٘خ‪ٛ١‬ج ا٘‪ٛ‬ؿ‪ٝ‬غث ا٘‪ٗ ٦ّ ٟ٧‬بّج‬ ‫اغ‪٢‬اؼ ا٘خضٕ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬ج ‪٢‬ض‪٧‬د ؤ‪ ٜ‬األغ٘ج ا٘‪ٛ‬خضك‪ٙ‬ج ّ‪ ٦‬ا٘غي‪ ٦٠ ٣٢‬ؤٔ‪٢‬ال‬ ‫ا٘‪ٛ‬س‪ ٤ٝ‬ي‪ ٚ١٧ٙ‬األضغاد ‪٢‬ا٘خ‪ ٦‬غ‪ٝ٢‬ح ي‪ ٤ٙ‬ؿت‪٧‬ل االؿخغالل ٗ‪ ٜ٢‬ؤي‪ٛ‬بؼ‪ ٚ٠‬اذ‪ ٦ٝ‬يفؼ‬ ‫‪٢‬اضغ يفؼ ؿ‪ٝ‬ج ‪٢‬ض‪٧‬د ا‪ٛٙ٘ ٜ‬ضٗ‪ٛ‬ج ؤ‪ ٜ‬خٕؼؼ يغ‪ ٚ‬ؤ‪٧ٙ٠‬ج ا٘فب‪٠‬غ ٘‪ٙ‬ف‪١‬بغث ا٘خ‪٧ ٦‬ئغ‪١٧‬ب‬ ‫تؿتة كُؼ ؿ‪ٔ ٜٛ )214ٚ( ٟٝ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ؤك‪٢‬ل ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬بح ا٘سؽائ‪٧‬ج ‪١٘٢‬ب ا٘ؿ‪ٙ‬نج‬ ‫ا٘‪ٛ‬ن‪ٕٙ‬ج ّ‪ ٦‬خٕغ‪٧‬ؼ ا٘ف‪١‬بغث ي‪ ٟ٧ٙ‬خٗ‪ ٜ٢‬األغ٘ج ا٘‪ٛ‬خضك‪ٙ‬ج َ‪٧‬ؼ ٗبّ‪٧‬ج إلغا‪ٝ‬ج ا٘‪ٛ‬خ‪ٚ١‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ ‪ ّٓ٢‬ؤضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ 399‬ا٘فٓ اال‪٢‬ل ‪ٔ ٜٛ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬إً٘‪٢‬تبح ٔؼؼ ‪ٕٝ‬ل ٗبّج‬ ‫إ٘ؼاؼاح ا٘كبغؼث ّ‪ ٦‬ا٘غي‪٢ ٣٢‬اإلّؼار ي‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬خ‪ ٚ١‬ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ ‪٢‬اعالء ؿت‪ٛ ٟٙ٧‬ب ٘‪ٚ‬‬ ‫‪ًّ٢ٔ٢ٛ ٜٗ٧‬ب ؤ‪ٛ ٢‬ن‪٢ٙ‬تبً ي‪ٔ ٜ‬م‪٧‬ج ؤعؼ‪٢ ٣‬اإلفًبؼ ا٘‪ ٤‬غائؼث اإلكالش االسخ‪ٛ‬بي‪٦‬‬ ‫تػٖ٘ ‪٢ .‬كغؼ إ٘ؼاؼ اؿخ‪ٝ‬بغاً ألضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪/259‬ؤ‪ٔ ٜٛ6/‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ؤك‪٢‬ل ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬بح‬

‫‪7‬‬


‫ا٘سؽائ‪٧‬ج ‪٢‬تغال٘ج إ٘ؼاؼ ‪٘ 104‬ؿ‪ٝ‬ج ‪٢ 1988‬تبالخْبٓ ّ‪/1 ٦‬ػ‪ ٢‬إً٘غث‪٠ 1429 /‬ـ‬ ‫ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ 2008/10/30‬‬ ‫اً٘غغ ‪ /119 :‬ا٘‪٧١‬ئج اً٘ب‪ٛ‬ج‪2009 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ‪ٚ 2009/6/29 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫ضٗ‪٧َ ٚ‬بت‪٦‬‬ ‫كغ‪٢‬ؼ ٔؼاؼ‪ ٥‬اإلغا‪ٝ‬ج ‪٢‬ا٘ضٗ‪٧َ ٚ‬بت‪ً ٧‬ب تضٓ ا٘‪ٛ‬خ‪ ٚ١‬ال ‪٧‬كص خٕغ‪ ٚ٧‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٥‬‬ ‫تفإ‪ٛ ٟٝ‬ب ٘‪٧ ٚ‬خ‪ ٚ‬إ٘تل ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٛ‬خ‪ ٚ١‬ؤ‪ ٢‬ي‪ٝ‬غ خؿ‪ ٚ٧ٙ‬ا٘‪ٛ‬خ‪ْٝ ٚ١‬ؿ‪ ٟ‬إلسؼاء ‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬خ‪ٟ‬‬ ‫‪ٛ‬سغغًا ‪٢‬ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج االضخْبه تب٘غي‪٘ ٣٢‬غ‪١٧‬ب ٘ض‪ ٜ٧‬خضٕٓ ػٖ٘ ‪.‬‬

‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪ٔ ٜٛ‬تل ا٘‪٧١‬ئج اً٘ب‪ٛ‬ج ّ‪ٛ ٦‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫‪٢‬سغ ا‪ٛ ٜ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬ب‪٧‬بح ا٘‪ٛ‬ؼٗؽ‪٧‬ج اً٘ؼأ‪٧‬ج ّ‪ ٦‬تُغاغ ا٘‪٧١‬ئج ا٘ذب‪٧ٝ‬ج ٔمح تبغا‪ٝ‬ج ٗل‬ ‫‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬خ‪( ٜ٧ٛ١‬ؤ) ‪ٛ(٢ )ٚ(٢‬ص)‪(٢‬و) َ‪٧‬بت‪ً٧‬ب ‪ ّٓ٢‬ؤضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث‬

‫‪/1/406‬ؤ ‪ٔ ٜٛ‬ب‪ٜ٢ٝ‬‬

‫إً٘‪٢‬تبح ‪٢‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ي‪ٗ ٤ٙ‬ل ‪٢‬اضغ ‪ ٚ١ٝٛ‬تبإليغا‪ ٚ‬ف‪ً ٕٝ‬ب ضخ‪ ٤‬ا٘‪٢ٛ‬ح ‪ ّٓ٢‬ا٘‪ٛ‬بغث‬ ‫ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼث ي‪ٗ ٜ‬ل سؼ‪ٛ٧‬ج ‪ ٜٛ‬ا٘سؼائ‪ ٚ‬ا٘ذالد الفخؼاٗ‪ ٚ١‬تسؼ‪ٛ٧‬ج ٔخل ا٘‪ٛ‬س‪ ٦ٝ‬ي‪ٚ١٧ٙ‬‬ ‫(ؤ) ‪(٢‬ر) ‪(٢‬ش) ‪٢‬ض‪٧‬د ا‪ٔ ٜ‬ؼاؼ‪ ٥‬اإلغا‪ٝ‬ج ‪٢‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬كغؼ َ‪٧‬بت‪ً ٧‬ب ي‪٢ ٟ٧ٙ‬اؿخ‪ٝ‬بغًا ٘‪ٝ‬ق‬ ‫ا٘‪ٛ‬بغث ‪ٔ ٜٛ 247‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ؤك‪٢‬ل ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬بح ا٘سؽائ‪٧‬ج ا٘‪ًٛ‬غل ؼٔ‪ٚ‬‬

‫‪٘ 23‬ؿ‪ٝ‬ج ‪1971‬‬

‫ٔؼؼ ايبغث ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب ٘الضخْبه ّ‪ٛ١٧‬ب ٘ض‪ ٜ٧‬إ٘تل ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٛ‬خ‪ ٜ٧ٛ١‬ؤ‪٢‬‬ ‫خؿ‪ ٚ٧ٙ‬ؤ‪ْٝ‬ؿ‪ ٚ١‬ا٘‪ ٤‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ؤ‪ ٢‬ؤ‪ٛ ٥‬ؼٗؽ ٘‪ٙ‬فؼنج إلسؼاء ‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬خ‪ٛ ٚ١‬سغغًا تًغ‬ ‫‪/7‬ؼسة‪٠ 1430/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ‬

‫إ٘تل ي‪٢ ٚ١٧ٙ‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪٦‬‬ ‫‪.ٚ 2009/6/29‬‬ ‫اً٘غغ‪٧٠/314 :‬ئج يب‪ٛ‬ج‪2009/‬‬

‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ2009/8/ 31 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪8‬‬


‫‪ٝ‬ؿة نْل‬ ‫اػا ٗب‪٢ ٜ‬ا٘غ ا٘نْل ا٘‪ٛ‬ن‪٢ٙ‬ة اُ٘بء ‪ٝ‬ؿت‪ ٟ‬ا٘‪ٛ ٟ٧‬خ‪ً ٧ّ٢‬ب ‪٧ ,‬خًػؼ ؿ‪ٛ‬بو ؤٔ‪٢‬ا٘‪٢ ٟ‬اسؼاء‬

‫اْ٘ض‪٢‬ق ا٘نت‪٧‬ج ‪٧‬خ‪٢‬سة ؼغ ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٕٛ‬ب‪ٛ‬ج ت‪١‬ػا ا٘فإ‪ ٜ‬م‪ٛ‬ب‪ٝ‬بً ٘ضٕ‪ ٓ٢‬ا٘نؼّ‪. ٜ٧‬‬

‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪ ٜٛ‬ا٘‪٧١‬ئج اً٘ب‪ٛ‬ج ّ‪ٛ ٦‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج خت‪ٜ٧‬‬ ‫ال ‪٢ ,‬ي‪ٝ‬غ ينِ‬ ‫ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ّٕؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗ ً‬

‫ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ تإ‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص ‪ٛ٢‬عبِ٘ ألضٗب‪ ٚ‬ا٘فؼو ‪٢‬إ٘ب‪ٜ٢ٝ‬‬ ‫ض‪٧‬د ؤ‪٢ٛ ٜ‬م‪٢‬و ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٕٛ‬ب‪ٛ‬ج ‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غي‪(٢ )ٚ( ٜ٧٧‬ؤ) ‪ٝ ٦ْٝ ٢٠‬ؿة (و) خ‪٘٢‬غ‬ ‫‪ ٜٛ 1993‬ا٘‪ٛ‬خ‪( ٦ّ٢‬ػ) ‪٢‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪١٧ٙ‬ب (‪٠‬ـ) ‪٢‬ذت‪٢‬ح ‪ٝ‬ؿت‪ ٟ‬ا٘‪ ٤‬ا٘‪ٛ‬غي‪٢ , ٜ٧٧‬ض‪٧‬د‬ ‫ا‪( ٜ‬ػ) ‪٢‬ا٘غ (و) ت‪٢ٛ‬سة ؿسالح األض‪٢‬ال ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ‪٢‬ا٘‪ٛ‬ن‪٢ٙ‬ة ‪ٝ ٦ْٝ‬ؿة (و) ي‪ٟٝ‬‬ ‫‪ٛ ٢٠‬خ‪ٔ ٦ّ٢‬تل أب‪ٛ‬ج ا٘غي‪٢ , ٣٢‬ا‪ٛ ٜ‬ب اؿخٕؼ ي‪ٔ ٟ٧ٙ‬مبء ‪٠‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ‪ٛ ٦ّ٢‬ذل‬ ‫‪٠‬ػ‪ ٞ‬ا٘ضب٘ج ا‪ٗ ٟٝ‬ب‪ ٜ‬اضغ ا٘ؽ‪٢‬س‪ ٜ٧‬ا٘‪ٛ‬ن‪٢ٙ‬ة ‪ٝ ٦ْٝ‬ؿة ا٘‪٘٢‬غ ي‪ٛ١ٝ‬ب ‪ٛ‬خ‪٧ّ٢‬بً ّ‪ٙ٧‬ؽ‪ ٚ‬ؼغ‬ ‫ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٕٛ‬ب‪ٛ‬ج ّ‪٠ ٦‬ػا ا٘كغغ تؿتة ؤ‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ن‪٢ٙ‬ة ‪ ٦ْٝ‬ا٘‪ٝ‬ؿة ي‪ ٟٝ‬خ‪ٕٛ ٢٠٢ ٦ّ٢‬ؼ‬ ‫ت‪ٝ‬ؿة ا٘‪٘٢‬غ ا٘‪ ْٟٝ٧ ٚ٘٢ ٟ٧‬ي‪ ٟٝ‬عالل ض‪٧‬بخ‪ٔ٢ , ٟ‬غ يؼِ ا٘‪٘٢‬غ تٗ‪٘٢ ٟٝ٢‬غ‪٢ ٞ‬ػٖ٘‬ ‫ت‪٢ٛ‬سة ؿسالح األض‪٢‬ال ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ‪ٛ٢‬ب ‪٧‬ختى ‪٠‬ػا ‪ ٜٛ‬خؿس‪ ٟٙ٧‬ت‪١‬ػا ا٘‪٢‬كِ ّ‪٦‬‬ ‫ؿسالح ا٘غ‪٘٢‬ج ‪ٛ٢‬ئؿؿبخ‪١‬ب ا٘‪ٛ‬عخ‪ْٙ‬ج ‪ٛ‬ذل ا٘‪ٛ‬غؼؿج ‪٢‬ا٘سب‪ًٛ‬ج ‪ٛ٢‬ؼٗؽ ا٘فؼنج‬ ‫ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٢‬ل ي‪ ٜ‬خ‪ٝ‬ه‪ ٚ٧‬تنبٔج ا٘ؿٗ‪٢ ٜ‬ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ا٘ت‪ٙ‬غ‪ ٥‬ا٘ػ‪ٝ٧ ٥‬ه‪ ٚ‬ؿسالح ا٘ؿبٗ‪ٜ٧ٝ‬‬ ‫م‪ٝٛ ٜٛ‬نٕخ‪ ٟ‬ا٘ؿٗ‪٧ٝ‬ج ‪٢٢‬ؽاؼث ا٘خسبؼث ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٘٢‬ج ي‪ ٜ‬خ‪ٝ‬ه‪ ٚ٧‬تنبٔج ا٘ضكج ا٘خ‪٧ٝ٧٢ٛ‬ج‬ ‫٘ٗل يبئ‪ٙ‬ج ‪٢ ,‬ا٘غائؼث ا٘خ‪ًٛ٧ ٦‬ل ّ‪١٧‬ب ا٘‪٘٢‬غ ا‪ٗ ٜ‬ب‪٢ٛ ٜ‬هْ ًب ‪٢‬ا٘‪ ٤‬آعؼ‪ ٜٛ ٞ‬ا٘ضبالح‬ ‫ا٘خ‪٧ ٦‬ؿسل ّ‪١٧‬ب تب٘‪٢‬كِ ؤيال‪٢ ٞ‬ا‪ٛ ٜ‬ب ‪٢‬ؼغ ا‪ًْٝ‬ب كبؼ ضٕ ًب ذبتخ ًب ٘‪ٛٙ‬خ‪٢ ٦ّ٢‬ال ‪٧‬س‪٢‬ؽ‬ ‫ا٘‪ٛ‬ؿبؾ ت‪ ٟ‬ؤ‪ٛ ٢‬كبغؼخ‪٢ ٟ‬خٗ‪ ٜ٢‬اإلسؼاءاح ا٘خضٕ‪٧ٕ٧‬ج ا٘خ‪ٔ ٦‬غ خٕ‪ ٚ٢‬ت‪١‬ب ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج‬ ‫ا٘‪٢ٛ‬م‪٢‬و ت‪ٝ‬بءاً ي‪ ٤ٙ‬ا٘غّ‪٢‬و ‪٢‬ا٘ت‪ٝ٧‬بح ا٘خ‪ٔ ٦‬غ خٕ‪ ٚ٢‬الذتبح يٗؾ ‪ٛ‬ب خٕغ‪٧َ( ٚ‬ؼ‬ ‫ٗب‪ٙٛ‬ج) ‪٢‬ال خغي‪ ٢‬ا٘‪ ٤‬إ٘‪ٝ‬بيج ‪ٛ‬ب غا‪ ٚ‬اضغ ا٘ؽ‪٢‬س‪ٛ ٜ٧‬خ‪ً ٧ّ٢‬ب ض‪٧‬د ‪٧‬خًػؼ ؿ‪ٛ‬بو ؤٔ‪٢‬ا٘‪ٟ‬‬ ‫‪٢‬غّ‪٢‬ي‪ ٟ‬ؤ‪ ٢‬اسؼاء اْ٘ض‪٢‬ق ا٘نت‪٧‬ج ت‪٢ٛ‬اس‪١‬خ‪٢ , ٟ‬ا‪ ٜ‬إ٘‪٢‬ل تعالِ ‪ٛ‬ب ؿ‪ً٧ ِٙ‬غ‬ ‫ال ت‪ٛ‬تغؤ اؿخٕؼاؼ ا٘‪ًٛ‬ب‪ٛ‬الح ‪٢‬اتٕبء ‪ٛ‬ب ٗب‪ ٜ‬ي‪ٛ ٤ٙ‬ب ‪ ٢٠‬ي‪ ٟ٧ٙ‬م‪ٛ‬ب‪ً ٝ‬ب ٘ضٕ‪ٓ٢‬‬ ‫اعال ً‬ ‫ا٘نؼّ‪٘٢ ٜ٧‬ػا ّإ‪ ٜ‬غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬غي‪٧َ ٜٛ ٜ٧٧‬ؼ ؿتة فؼي‪ ٦‬ؤ‪ٔ ٢‬ب‪ّٕ ٦ٝ٢ٝ‬ؼؼ ‪ٕٝ‬ل‬ ‫‪9‬‬


‫ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬ايبغث امتبؼث ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب تُ‪٧‬ج ؼغ‪٠‬ب ‪٢‬ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪٧ ٜ‬تٕ‪ ٤‬ؼؿ‪ٚ‬‬ ‫ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ خبتًًب ٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج ‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ‪ ٜٛ‬ض‪٧‬د ا٘‪ٝ‬خ‪٧‬سج ‪٢‬تبألٗذؼ‪٧‬ج ‪ ٜٛ‬ض‪٧‬د‬ ‫ا٘خؿت‪٧‬ة تخبؼ‪٧‬ظ ‪/10‬ؼ‪ٛ‬مب‪٠ 1430/ٜ‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ّ‪.ٚ 2009/8/31 ٦‬‬

‫اً٘غغ ‪ /2229 :‬فعك‪٧‬ج ا‪2009/٤٘٢‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ 2009/7/5 :‬‬

‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫‪ٛ‬فب‪٠‬غث ‪ٛ‬ضم‪ٜ٢‬‬ ‫[ ضٗ‪ٛ ٚ‬ضٗ‪ٛ‬ج األض‪٢‬ال ا٘فعك‪٧‬ج ت‪ٛ‬فب‪٠‬غث ا٘‪ٛ‬ضم‪٧ ٜ٢‬خم‪ٜٛ‬‬ ‫تب٘ختً‪٧‬ج ضٓ االكنضبة م‪ ٜٛ‬ؿبيبح ا٘‪ٛ‬فب‪٠‬غث ‪].‬‬ ‫إ٘ؼاؼ‬

‫____ ‪٘ /‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ٚ‬‬

‫م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ٔؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال ً ‪٘٢‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪٤ٙ‬‬

‫ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪ ٟٝ‬كض‪٧‬ص ‪٢ٛ٢‬آّ ألضٗب‪ ٚ‬ا٘فؼو ‪٢‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘‬ ‫ال‪ ٜ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘كبغؼ ت‪ٛ‬فب‪٠‬غث ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬الت‪ٝ‬خ‪٧ ٟ‬خم‪ ٜٛ‬تب٘ختً‪٧‬ج‬

‫ضٓ االكنضبة م‪ ٜٛ‬ؿبيبح ا٘‪ٛ‬فب‪٠‬غث ‪٠٢‬ػا ‪ ٢٠‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث‬

‫‪ٔ ٜٛ 4/57‬ب‪ ٜ٢ٝ‬األض‪٢‬ال ا٘فعك‪٧‬ج ا٘‪ًٛ‬غل ٘ػا خٗ‪ ٜ٢‬االيخؼامبح‬ ‫ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج َ‪٧‬ؼ ‪٢‬اؼغث ٔؼؼ خكغ‪٢ ٟٕ٧‬ؼغ ا٘الئضج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ‪٢‬خض‪٧ٛ‬ل‬ ‫‪10‬‬


‫ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ ‪٢‬ايبغث االمتبؼث ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب ‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ‬

‫تبالخْبٓ اؿخ‪ٝ‬بغا ً ألضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ٔ ٜٛ 2/210‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ؼاًّبح‬ ‫ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ّ‪/12 ٦‬ؼسة‪ 1430/‬ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪. ٚ 2009/7/5‬‬ ‫اً٘غغ ‪/2243 :‬فعك‪٧‬ج ؤ‪2009/٤٘٢‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ2009/7/5:‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫‪ٛ‬نب‪٢‬يج‬

‫ال خ‪ٙ‬ؽ‪ ٚ‬ا٘ؽ‪٢‬سج ت‪ٛ‬نب‪٢‬وث ؽ‪٢‬س‪١‬ب ‪ٛ‬ب ٘‪٧١٧ ٚ‬ئ ٘‪١‬ب ت‪٧‬خب فؼي‪٧‬ب ‪ٛ‬س‪١‬ؽا تإذبد خً‪٢‬غ‬ ‫٘‪ٙ‬ؽ‪٢‬ر ‪.‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪:‬‬ ‫____ ‪٘ /‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫ّٕؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال‪٘٢ .‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪ ٟٝ‬كض‪٧‬ص ‪٢ٛ٢‬آّ‬ ‫إلضٗب‪ ٚ‬ا٘فؼو ‪٢‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ال‪ ٜ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪ /‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬يسؽ ي‪ ٜ‬خ‪٧١‬ئج ؤذبد ؤعؼ‪ٜٛ ٣‬‬ ‫‪ٛ‬ب٘‪ ٟ‬ا٘عبق ‪ٛٗ٢‬ب ذبتح ت‪ٛ‬ضمؼ س‪ٙ‬ؿج ‪٢ 2009/3/24 ٚ٢٧‬ض‪٧‬د ا‪ ٜ‬ا٘ؽ‪٢‬سج ال‬ ‫خ‪ٙ‬ؽ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬نب‪٢‬يج ؽ‪٢‬س‪١‬ب ‪ٛ‬ب ٘‪٧١٧ ٚ‬ئ ٘‪١‬ب ت‪٧‬خب ‪ٛ‬س‪١‬ؽ تإذبد خً‪٢‬غ ٘‪( ٟ‬ا٘‪ٛ‬بغث‬

‫‪-2/25‬ر)‬

‫٘ػا ٔؼؼ خكغ‪٢ ٟٕ٧‬ؼغ ا٘الئضج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ‪٢‬خض‪٧ٛ‬ل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ ‪٢‬ايبغث‬ ‫االمتبؼث ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب‪٢ .‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ اؿخ‪ٝ‬بغا إلضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ٜٛ 2/210‬‬ ‫ٔب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ؼاًّبح ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ّ‪/12 ٦‬ؼسة‪٠1430/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ2009/7/5‬‬ ‫اً٘غغ ‪/2784 :‬فعك‪٧‬ج ؤ‪2009/٤٘٢‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ2009/7/15:‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫خً‪٧٢‬ل خًؿْ‪٦‬‬ ‫‪11‬‬


‫ا٘‪ٛ‬نب٘ة تب٘خً‪٧٢‬ل ي‪ ٜ‬ا٘نالٓ ا٘خًؿْ‪ٔ ٦‬تل ا‪ٝ‬خ‪١‬بء ‪ٛ‬غث اً٘غث ّ‪٦‬‬ ‫ث‬ ‫ال ‪٧‬ضٓ ٘‪ٙ‬ؽ‪٢‬سج‬ ‫ا٘نالٓ ا٘ؼسً‪. ٦‬‬

‫إ٘ؼاؼ ‪٘ /‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫ّٕؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال‪٘٢ .‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص‬ ‫‪ٛ٢‬عبِ٘ إلضٗب‪ ٚ‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ال‪ ٜ‬ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تبً٘غغ‬

‫‪/110‬ـ‪٢ 2008/‬خبؼ‪ ٥‬ط‬

‫‪ 2008/7/13‬ا٘ػ‪ ٥‬ؼغ غي‪ ٣٢‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽث‪ /‬ا٘‪ٛ‬غي‪٧‬ج ا٘‪ٛ‬نب٘تج ّ‪ ٦‬خً‪٧٢‬ل ٗب‪ ٜ‬تؿتة‬ ‫خٕغ‪ ٚ٧‬ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘ضبغذج ٔتل ؤ‪٢‬ا‪١ٝ‬ب ‪ ٜ٢ٗ٢‬ا٘نالٓ ا٘‪٢‬أى ‪ٛ‬ب ؽال ؼسً‪٧‬ب ؤ‪ٛ‬ب ‪ٔ٢‬غ ا‪ٝ‬خ‪١‬ح‬ ‫اً٘غث ‪ ٚ٘٢‬خضكل ا٘ؼسًج ّب‪ ٜ‬ا٘‪٢‬اسة ا٘ؿ‪٧‬ؼ ّ‪ ٦‬غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج ‪٢‬خٗ‪ ِ٧ٙ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ‬ ‫ي‪ /ٟ٧ٙ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬ت‪٧‬ب‪ ٜ‬ؤؿتبة ا‪ٕ٧‬بي‪ ٟ‬ا٘نالٓ ‪٢‬خٗ‪ ْٟ٧ٙ‬اذتبح ػٖ٘ ‪٢‬ك‪٢‬ال ٘خضغ‪٧‬غ غؼسج‬ ‫ا٘خًؿِ‪٘ .‬ػا ٔؼؼ ‪ٕٝ‬م‪٢ ٟ‬ايبغث االمتبؼث ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب‪٢ .‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪٦‬‬ ‫‪/22‬ؼسة‪٠1430/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ2009/7/15‬‬

‫اً٘غغ ‪/2871 :‬فعك‪٧‬ج ؤ‪2009/٤٘٢‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ2009/7/9:‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫‪ْٕٝ‬ج ‪ٛ‬بم‪٧‬ج‬ ‫ال ‪٧‬ضٓ ٘‪ٙ‬ؽ‪٢‬سج ا٘‪ٛ‬نب٘تج تب٘‪ْٕٝ‬ج ا٘‪ٛ‬بم‪٧‬ج ألٗذؼ ‪ ٜٛ‬ؿ‪ٝ‬ج اؿخ‪ٝ‬بغ ا ا٘‪ ٤‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪1/24‬‬ ‫‪ٔ ٜٛ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬األض‪٢‬ال ا٘فعك‪٧‬ج ‪.‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪:‬‬ ‫____ ‪٘ /‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫ّٕؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال‪٘٢ .‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪ ٟٝ‬كض‪٧‬ص ‪٢ٛ٢‬آّ‬ ‫إلضٗب‪ ٚ‬ا٘فؼو ‪٢‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ال‪ ٜٛ ٜ‬ضٓ ا٘ؽ‪٢‬سج ا٘‪ٛ‬نب٘تج تب٘‪ْٕٝ‬ج ا٘‪ٛ‬بم‪٧‬ج ٘‪١‬ب ت‪ٛ‬ب‬ ‫‪12‬‬


‫ال ‪٧‬ؽ‪٧‬غ ي‪ ٤ٙ‬ؿ‪ٝ‬ج((ا٘‪ٛ‬بغث ‪ٔ ٜٛ 1/24‬ب‪ ٜ٢ٝ‬األض‪٢‬ال ا٘فعك‪٧‬ج)) ‪٢‬ا‪ٛ ٜ‬ضٗ‪ٛ‬ج‬ ‫ا٘‪٢ٛ‬م‪٢‬و اؿخًب‪ٝ‬ح تعت‪٧‬ؼ ٔمبئ‪٘ ٦‬خٕغ‪٧‬ؼ ا٘‪ْٕٝ‬ج ا٘‪ٛ‬بم‪٧‬ج ‪٢‬ا٘‪ٛ‬ؿخ‪ٛ‬ؼث ا٘خ‪ ٦‬سبءح‬ ‫َ‪٧‬ؼ ‪ُٛ‬ب٘‪١٧ّ ٤‬ب ٘‪ٙ‬هؼ‪ ِ٢‬االٔخكبغ‪٧‬ج ‪٢ٛ‬اؼغ ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ‪ /‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪٘ ٟ٧ٙ‬ػا ٔؼؼ خكغ‪ٟٕ٧‬‬ ‫‪٢‬ؼغ ا٘الئضج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج خض‪٧ٛ‬ل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ ‪٢‬ايبغث االمتبؼث ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب‪.‬‬ ‫‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ اؿخ‪ٝ‬بغا إلضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ٔ ٜٛ 2/210‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ؼاًّبح ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج‬ ‫ّ‪/16 ٦‬ؼسة‪٠1430/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ2009/7/9‬‬ ‫اً٘غغ ‪ /638 :‬فعك‪٧‬ج ذب‪٧ٝ‬ج‪2009 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ‪ٚ 2009/6/15 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫‪ّ٢‬بث ‪٢ْٕٛ‬غ‬ ‫اكغاؼ ‪٢‬ؽ‪٧‬ؼ ا٘غّبو ‪ٛ‬ب ‪٧‬ئ‪٧‬غ ّٕغا‪ ٜ‬ؤضغ ‪ٝٛ‬خؿت‪ ٟ٧‬ال ‪ ٦ُٝ٧‬ي‪٢ ٜ‬س‪٢‬ة اإليال‪ ٜ‬ي‪ٜ‬‬ ‫ّٕغا‪ ٦ّ ٟٝ‬ا٘كضِ ا٘‪ٛ‬ض‪٧ٙ‬ج ‪ٛ٢‬ؼ‪٢‬ؼ ا٘‪ٛ‬غث ا٘‪٢‬اؼغث ّ‪ ٦‬ا٘‪ٛ‬بغث ( ‪/93‬ذب‪٧ٝ‬بً) ‪ٔ ٜٛ‬ب‪ٜ٢ٝ‬‬

‫ؼيب‪٧‬ج إ٘بكؼ‪. ٜ٧‬‬

‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘كبغؼ ّ‪ ٦‬ا٘غي‪٧َ ٣٢‬ؼ كض‪٧‬ص‬ ‫‪ٛ٢‬عبِ٘ ٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ال‪ٛ ٜ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘‪٢ٛ‬م‪٢‬و ؤكغؼخ‪ ٟ‬غ‪ ٜ٢‬ؤ‪ ٜ‬خالضه ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪87‬‬ ‫‪ٔ ٜٛ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ؼيب‪٧‬ج إ٘بكؼ‪ ٜ٧‬ؤ‪٢‬ستح اإليال‪ ٜ‬ي‪ ٜ‬ضب٘ج ا٘‪٢ْٕٛ‬غ تٕؼاؼ ‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج‬ ‫‪٢‬ايختؼح ا‪ٛ ٜ‬ب ‪٧‬كغؼ ي‪٢ ٜ‬ؽ‪٧‬ؼ ا٘غّبو تخإ‪٧٧‬غ ّٕغا‪ٝٛ ٜ‬خؿت‪٢ ٦‬ؽاؼخ‪ ٟ‬ت‪ٛ‬ذبتج‬ ‫اإليال‪ ٜ‬ي‪ّٕ ٜ‬غا‪٢ ٚ١ٝ‬ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬غي‪٧‬ج ٘‪ ٚ‬ختؼؽ ‪ٛ‬ب ‪٧‬ئ‪٧‬غ اإليال‪ ٜ‬ي‪ّٕ ٜ‬غا‪ ٜ‬ؽ‪٢‬س‪١‬ب ّ‪٦‬‬ ‫ا٘كضِ ا٘‪ٛ‬ض‪٧ٙ‬ج ٗ‪ٛ‬ب ‪ٕ٧‬خم‪ ٦‬خٗ‪١ْ٧ٙ‬ب تبتؼاؽ ‪ٝ‬ؿعج ‪ٔ ٜٛ‬ؼاؼ ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج س‪ٝ‬ب‪٧‬بح غ‪٧‬ب٘‪٤‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪/345 ٚ‬ر‪ ِ٢ٔ٢ٙ٘ 2009/9/26 ٦ّ 2005/‬ي‪ٛ ٤ٙ‬ك‪٧‬ؼ ؽ‪٢‬س‪١‬ب ‪ٛ‬ى ‪ٛ‬الضهج‬ ‫ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪/93‬ذب‪ً٧ٝ‬ب ‪ ٜٛ‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ ٔغ ضغغح ا٘‪ٛ‬غث ا٘‪٢‬اسة ا‪ٕٝ‬مبئ‪١‬ب ي‪٤ٙ‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ اإليال‪ ٜ‬ي‪ ٜ‬إْ٘غا‪٧٘٢ ٜ‬ؾ ‪ ٜٛ‬خبؼ‪٧‬ظ إْ٘غا‪٘ ٜ‬ػا ٔؼؼ ‪ٕٝ‬ل ا٘ضٗ‪٢ ٚ‬ايبغث‬ ‫ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب ٘‪ٙ‬ؿ‪٧‬ؼ ّ‪١٧‬ب ‪ٛ ّٓ٢‬ب خٕغ‪٢ ٚ‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪٦‬‬ ‫‪/22‬س‪ٛ‬بغ‪ ٥‬ا‪٨‬عؼث‪٠ 1430/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ 2009/6/15‬‬

‫‪13‬‬


‫اً٘غغ ‪/248 :‬ح‪2009/‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ2009/7/19:‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ ‪ :‬ؼئبؿج اؿخئ‪ٝ‬بِ تُغاغ‪ /‬ا٘ؼكبّج االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫خ‪٧ْٝ‬ػ‬ ‫كغ‪٢‬ؼ ٔؼاؼ ‪ ٜٛ‬ا٘‪ْٝٛ‬ػ اً٘غل تٕ‪ٙ‬ة ا٘ضسؽ االضخ‪٧‬بن‪ ٦‬ا٘كبغؼ ‪ٛ ٜٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج‬ ‫ا٘‪٢ٛ‬م‪٢‬و ا٘‪ ٤‬ضسؽ خ‪٧ْٝ‬ػ‪٘ ٥‬كغ‪٢‬ؼ ضٗ‪ ٦ّ ٚ‬ا٘غي‪ًّٝ ٣٢‬غ ‪ٕٝ‬ل ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ‬ ‫خًبغ ا٘ضب٘ج ا٘‪ٛ ٤‬ب ٗب‪ٝ‬ح ي‪ٔ ٟ٧ٙ‬تل ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ ّ‪ً٧‬بغ ا٘ضسؽ االضخ‪٧‬بن‪٧٘٢ ٦‬ؾ ٘‪ْٝٛ‬ػ اً٘غل‬ ‫ؼّى ا٘ضسؽ ٗ‪٧ٙ‬ب ال‪ ٜ‬ػٖ٘ ‪٢ً٧‬غ ٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘‪٢ٛ‬م‪٢‬و ‪.‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪:‬‬ ‫____ ‪٘ /‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث‬ ‫إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ّٕؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال‪٘٢ .‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬إ٘ؼاؼ ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ تإ‪ٟٝ‬‬ ‫َ‪٧‬ؼ كض‪٧‬ص ‪ٛ٢‬عبِ٘ ٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ا‪ ٜ‬ا‪ٕ٧‬بو ا٘ضسؽ االضخ‪٧‬بن‪ ٦‬ي‪٤ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬ؿخضٕبح ا٘‪ٛ‬ن‪٢ٙ‬ة ا٘ضسؽ مغ‪ ،ٞ‬ا٘‪ٛ‬غ‪٧‬ؼ ا٘‪٢ْٛ‬ل ٘فؼٗج ا‪٢‬س‪ ٦‬ؤ‪٥‬‬ ‫سؼ‪٢‬ة‪ /‬امبّج ٘‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪٢ ٟ‬تضغ‪٢‬غ ‪ٛ‬ت‪ )4/763/743/91 ( ٍٙ‬ؤؼتًج ‪ٛ‬ال‪ٜ٧٧‬‬ ‫‪٢‬ؿتً‪ٛ‬بئج ‪٢‬ذالذج ‪٢‬ؿخ‪ ٜ٢‬ؤْ٘ب ‪٢‬ؿتً‪ٛ‬بئج ‪٢‬ذالذج ‪٢‬ؤؼتً‪ ٜ٢‬غ‪٢‬الؼا ‪٢٢‬اضغ‬ ‫‪٢‬خؿً‪ ٜ٢‬ؿ‪ٝ‬خب ٗب‪ ٜ‬ت‪٢ٛ‬سة إ٘ؼاؼ ا٘كبغؼ ‪ٛ ٜٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تغاءث ا٘ؼكبّج تًغغ‬ ‫‪/3‬ضسؽ‪ 2008/6/30 ٦ّ 2008/‬تبالؿخ‪ٝ‬بغ ا٘‪ٔ ٤‬ؼاؼ ضٗ‪ ٚ‬كبغؼ ‪ ٜٛ‬ا٘‪٧١‬ئج‬ ‫االؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج ا٘ذب‪٧ٝ‬ج ّ‪ٛ ٦‬ضٗ‪ٛ‬ج اؿخئ‪ٝ‬بِ تُغاغ‪ /‬ا٘ؼكبّج االخضبغ‪٧‬ج ّ‪ ٦‬ا٘غي‪٣٢‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٛ‬ج ‪/514‬ؾ ‪٠‬ـ‪ٔ٢ 2008/6/22 ٦ّ 2007/2‬تل خ‪٧ْٝ‬ػ‪ٛ ٦ّ ٞ‬غ‪٧‬ؼ‪٧‬ج‬ ‫خ‪٧ْٝ‬ػ ا٘ٗؼاغث تخبؼ‪٧‬ظ ‪ 2008/7/3‬تبالمتبؼث ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ‪٧‬ج ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٛ‬ج ‪،2008/822‬‬ ‫‪٢‬ا‪ٛ ٜ‬غ‪٧‬ؼ‪٧‬ج ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼث ي‪ٝ‬غ اخعبػ‪٠‬ب اإلسؼاءاح ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ‪٧‬ج اكغؼح‬ ‫ٔؼاؼ‪٠‬ب تخبؼ‪٧‬ظ ‪ 2008/7/15‬إْ٘ؼث(‪ ٟٝٛ )2‬خم‪ٙٔ ٜٛ‬ة ا٘ضسؽ االضخ‪٧‬بن‪٦‬‬ ‫ا٘‪ ٤‬ضسؽ خ‪٧ْٝ‬ػ‪ٛ٘٢ ،٥‬ب ٗب‪ ٜ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ؤالؿخئ‪ٝ‬بّ‪ ٦‬ؤيال‪ٔ ٞ‬غ ‪ٕٝ‬ل ت‪٢ٛ‬سة إ٘ؼاؼ‬ ‫ا٘كبغؼ ‪ٛ ٜٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج تًغغ‬ ‫‪14‬‬

‫‪/191‬ا٘‪٧١‬ئج ا٘‪٢ٛ‬ؿًج‬


‫ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج‪٘ 2009/5/24 ٦ّ 2008/‬الؿتبة ا٘‪٢ٛ‬مضج ّ‪٢ ٟ٧‬ايبغث امتبؼث‬ ‫ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب ٘‪ٙ‬ؿ‪٧‬ؼ ّ‪١٧‬ب ‪ّٕ٢‬ب ٘‪١ٝٙ‬ز ا٘‪٢ٛ‬مص تٕؼاؼ ا٘‪ٕٝ‬ل‪٢ ،‬ا‪ٜ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬بغث(‪/51‬ا‪٢‬ال) ‪ٔ ٜٛ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ ؼٔ‪٘ 45 ٚ‬ؿ‪ٝ‬ج ‪ٝ 1980‬كح ي‪ ٤ٙ‬ا‪ ٟٝ‬اػا‬ ‫ؤتنل ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪ْٝٛ‬ػ ا‪ّ ٢‬ؿظ ا‪ٕٝ ٢‬ل ٗ‪ّ ٟٙ‬خًبغ ا٘ضب٘ج ا٘‪ٛ ٤‬ب ٗب‪ٝ‬ح ي‪٧ٙ‬ج ٔتل‬ ‫ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ غ‪ ٜ٢‬ضبسج ا٘‪ ٤‬اؿخضكبل ضٗ‪ ٚ‬تػٖ٘‪ ،‬ي‪ّ ٟ٧ٙ‬ب‪ ٜ‬ايبغث ا٘ضب٘ج ا٘‪ٛ ٤‬ب‬ ‫ٗب‪ٝ‬ح ي‪ٔ ٟ٧ٙ‬تل ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ ا‪ٛٝ‬ب خف‪ٛ‬ل اإلسؼاءاح ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ‪٧‬ج ا٘‪ٛ‬خعػث ‪ٔ ٜٛ‬تل‬ ‫‪ٛ‬غ‪٧‬ؼ‪٧‬ج ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ ي‪ٝ‬غ ا‪٧‬غاو ا٘ضٗ‪ ٚ‬ؤالؿخئ‪ٝ‬بّ‪٘ ٦‬غ‪١٧‬ب ٘‪ٙ‬خ‪٧ْٝ‬ػ تخبؼ‪٧‬ظ‬

‫‪2008/7/3‬‬

‫‪٢‬ال ‪٧‬ف‪ٛ‬ل ٔؼاؼ ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تغاءث ا٘ؼكبّج تخ‪٧ٔ٢‬ى ا٘ضسؽ االضخ‪٧‬بن‪ ٦‬ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٚ‬‬ ‫‪/3‬ضسؽ‪ 2008/6/30 ٦ّ 2008/‬اػ ا‪ ٜ‬ؼًّ‪ٔ ٜٛ ٜ٢ٗ٧ ٟ‬تل ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٦‬‬ ‫ؤكغؼخ‪ٛ٘٢ ٟ‬ب ٗب‪ ٜ‬إ٘ؼاؼ ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ٔغ عبِ٘ ػٖ٘ ‪ٛٛ‬ب اعل تكضخ‪٘ ٟ‬ػا ٔؼؼ‬ ‫‪ٕٝ‬م‪٢ ٟ‬ايبغث االمتبؼث ا٘‪ٛ ٤‬ؼسً‪١‬ب إلختبو ‪ٛ‬ب خٕغ‪ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ا‪٧ ٜ‬تٕ‪ ٤‬ؼؿ‪ٚ‬‬ ‫ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ خبتًب ٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج‪٢.‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪٦‬‬

‫‪/26‬ؼسة‪٠1430 /‬ـ‬

‫ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ2009/7/19‬‬ ‫اً٘غغ ‪ /1370 :‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج يٕبؼ ‪2009 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ 2009/5/17 :‬‬ ‫س‪١‬ج االكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫اعخكبق‬ ‫[ ؼّل ا٘س‪١‬ج ا٘ؼؿ‪٧ٛ‬ج ا٘‪ٛ‬عخكج ‪ٝٛ‬ص اسبؽث ا٘ت‪ٝ‬بء ‪ٝ ٜ٢ٗ٧‬هؼ ا٘غي‪ ٣٢‬تفإ‪ٜ‬‬ ‫ػٖ٘ عبؼر اعخكبق ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘تغاءث ‪٧٢‬غعل م‪ ٜٛ‬اعخكبق ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج إ٘مبء‬

‫االغاؼ‪] . ٥‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫ٔؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال ً ‪٘٢‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص‬ ‫‪ٛ٢‬عبِ٘ ٘‪ٕٙ‬ب‪ , ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ا‪ ٜ‬غي‪ ٣٢‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ي‪ / ٚ١٧ٙ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ٔ ٜ٧‬غ خم‪ٝٛ‬ح ن‪ٙ‬ة ا٘ؽا‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬غ‪٧‬ؼ ت‪ٙ‬غ‪٧‬ج ٗؼٗ‪ / ٖ٢‬امبّج ٘‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪ ٟ‬ت‪ٝٛ‬ى ‪ًٛ‬بؼمخ‪ٝٛ ٦ّ ٟ‬ض‪ ٚ١‬اسبؽث ا٘ت‪ٝ‬بء ٘‪ًٕٙ‬بؼ‬ ‫‪٢ٛ‬م‪٢‬و ا٘غي‪ٔ٢ , ٣٢‬غ خت‪ ٜ٧‬ا‪ ٜ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪ /‬امبّج ٘‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪ٔ ٟ‬غ ؼّل ‪ٝٛ‬ص االسبؽث ‪ٛ‬ب‬ ‫‪15‬‬


‫٘‪٧ ٚ‬خ‪ٝ‬بؽل ا٘‪ٛ‬غي‪ ٜ٢‬ي‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج تبسؼ ا٘‪ٛ‬ذل ي‪ ٜ‬ا٘سؽء ا٘ػا‪٠‬ة ٘‪ٙ‬نؼ‪ ٓ٧‬اً٘ب‪ٚ‬‬ ‫‪٘٢‬ض‪ ٜ٧‬اؿخ‪ٛ‬الٖ ‪٠‬ػا ا٘سؽء ‪ٔ٢‬غ عبمح ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬خب ا٘تغاءث ‪٢‬االؿخئ‪ٝ‬بِ ّ‪٢ٛ ٦‬م‪٢‬و‬ ‫ا٘غي‪ ٣٢‬غ‪ٛ ٜ٢‬الضهج يغ‪ ٚ‬اعخكبك‪١‬ب ا٘‪٢‬ه‪ ٦ْ٧‬تب٘‪ٝ‬هؼ تب٘غي‪ ٣٢‬اػ ا‪ ٜ‬غي‪ٝٛ ٣٢‬ى‬ ‫ا٘‪ًٛ‬بؼمج ت‪ٝٛ‬ص اسبؽث ا٘ت‪ٝ‬بء ‪ ٜٛ ٦٠‬اعخكبق إ٘مبء االغاؼ‪ ٥‬اؿخ‪ٝ‬بغا ً ٘‪ٛٙ‬بغث‬ ‫‪٘ 65‬ؿ‪ٝ‬ج ‪ّٗ 1979‬ب‪٧ ٜ‬خً‪ٜ٧‬‬

‫‪/7‬ذب‪٧ٝ‬ب ً ‪/‬ؤ ‪٢‬غ ‪ٔ ٜٛ‬ب‪ٛ ٜ٢ٝ‬س‪ٙ‬ؾ ف‪٢‬ؼ‪ ٣‬ا٘غ‪٘٢‬ج ؼٔ‪ٚ‬‬

‫ي‪ٛ ٤ٙ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘تغاءث اضب٘ج ا٘غي‪ ٣٢‬ي‪ٛ ٤ٙ‬ضٗ‪ٛ‬ج إ٘مبء االغاؼ‪٢ ٥‬اػ ا‪ ٜ‬ا٘غي‪ٔ ٣٢‬غ‬ ‫‪ٝ‬هؼح ‪ٔ ٜٛ‬تل ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج االؿخئ‪ٝ‬بِ ‪٢‬ال ‪٧‬س‪٢‬ؽ االضب٘ج ت‪ٛ ٜ٧‬ضٗ‪ٛ‬ج االؿخئ‪ٝ‬بِ‬ ‫‪ٛ٢‬ضٗ‪ٛ‬ج إ٘مبء االغاؼ‪ّٗ ٥‬ب‪٧ ٜ‬خً‪ ٜ٧‬ي‪ٛ ٤ٙ‬ضٗ‪ٛ‬ج االؿخئ‪ٝ‬بِ ّؿظ ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘تغائ‪٦‬‬ ‫‪٢‬ؼغ ا٘غي‪ٛٙ٘٢ ٣٢‬غي‪ٛ ٜ٧‬ؼاسًج ا٘نؼ‪ ٓ٧‬إ٘ب‪ ٦ٝ٢ٝ‬ا٘كض‪٧‬ص ‪ٛ٘٢‬ب ٗب‪ ٜ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪/‬‬ ‫امبّج ٘‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪٧ ٚ٘ ٟ‬نً‪ ٜ‬تبالعخكبق ‪٢‬ا٘ػ‪ ٜٛ ٢٠ ٥‬ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬اً٘ب‪٢ ٚ‬ي‪ٛ‬ال ً تبضٗب‪ٚ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬بغخ‪/29 ٜ٧‬ا٘س‪ٙٛ‬ج االع‪٧‬ؼث ‪ٔ ٜٛ 3/209 ٢‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ؼاًّبح ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ٔؼؼ ‪ٕٝ‬ل‬ ‫ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬ايبغث امتبؼث ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب ٘‪ٙ‬ؿ‪٧‬ؼ ّ‪١٧‬ب ‪ّٕ٢‬ب ً ٘‪١ٝٙ‬ز ايال‪ٞ‬‬ ‫ي‪ ٤ٙ‬ا‪٧ ٜ‬تٕ‪ ٤‬ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ خبتًب ً ٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج ‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪٦‬‬

‫‪/22‬س‪ٛ‬بغ‪٥‬‬

‫اال‪٠ 1430/٤٘٢‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪. ٚ 2009/5/17‬‬ ‫اً٘غغ ‪٧٠ /243 :‬ئج يب‪ٛ‬ج‪2008/‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪2009/8/31 :‬‬

‫س‪١‬ج االكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫( ‪/ ٚ‬خً‪٧٢‬ل اغت‪) ٦‬‬

‫[ إ٘‪٧‬غ ا٘‪٢‬اؼغ تٕؼاؼ ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ٔ‪٧‬بغث ا٘ذ‪٢‬ؼث ا٘‪ٝٛ‬ضل ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٚ‬‬

‫‪٘ 815‬ؿ‪ٝ‬ج‬

‫‪ٕ٧ 1982‬خكؼ ي‪٤ٙ‬‬

‫ا٘خً‪٧٢‬ل االغت‪ ٦‬ي‪ ٜ‬ا٘خإ‪ ٜ٧ٛ‬اال٘خؽا‪ ٦ٛ‬ي‪ ٜ‬ض‪٢‬اغد ا٘ؿ‪٧‬بؼاح ؼٔ‪٘ 52 ٚ‬ؿ‪ٝ‬ج ‪٢ 1980‬ال ‪٧‬ف‪ٛ‬ل‬ ‫إ٘ؼاؼ ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ ٔ‪٢‬ايغ ا٘خً‪٧٢‬ل ي‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج ا٘خٕك‪٧‬ؼ‪٧‬ج ّ‪ ٦‬إ٘‪٢‬ا‪ ٜ٧ٝ‬االعؼ‪]٣‬‬

‫إ٘ؼاؼ‪:‬‬

‫٘غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪ٔ ٜٛ‬تل ا٘‪٧١‬ئج اً٘ب‪ٛ‬ج ٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج ‪٢ ,‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ٜ‬‬ ‫ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٢ ٥‬أى م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ٔؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال ً ‪٘٢‬غ‪ ٣‬ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬االؿخئ‪ٝ‬بّ‪ ٦‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ‬

‫‪16‬‬


‫‪٢‬سغ ا‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص ‪ٛ٢‬عبِ٘ ٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ال‪٢ٛ ٜ‬م‪٢‬و ا٘غي‪٧ ٣٢‬خً‪ ٓٙ‬ت‪ٛ‬غ‪ ٣‬اؿخضٕبٓ االفٕبء‬

‫٘‪ٙ‬خً‪٧٢‬ل االغت‪ ٦‬سؼاء ‪ّ٢‬بث فٕ‪ٝ ٚ١ٕ٧‬خ‪٧‬سج ا٘كًٓ ا٘ٗ‪١‬ؼتبئ‪٢ ٦‬ا‪ٛ ٜ‬ضٗ‪ٛ‬ج االؿخئ‪ٝ‬بِ اؿخ‪ٝ‬غح‬ ‫ّ‪ ٦‬ؼغ غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬غي‪ٛٙ٘ ٜ٧‬نب٘تج تب٘خً‪٧٢‬ل االغت‪ ٦‬ي‪ّ٢ ٜ‬بث فٕ‪ٕ٧‬خ‪ ٚ١‬ا٘‪ ٤‬إ٘ؼاؼ ا٘كبغؼ ‪ٜٛ‬‬

‫ا٘‪٧١‬ئج اً٘ب‪ٛ‬ج تبً٘غغ ‪٧٠/207‬إث يب‪ٛ‬ج‪/‬‬

‫‪٦ّ 1986/85‬‬

‫‪ُ٘٢ 1986/7/16‬ؼل االضبنج‬

‫تب٘‪٢ٛ‬م‪٢‬و ‪ٗ ٜٛ‬بّج س‪٢‬ا‪ٝ‬ت‪٧ ٟ‬خً‪ ٜ٧‬يؼل تًل االضٗب‪ ٚ‬إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ا٘‪ٛ‬خً‪ٕٙ‬ج ت‪ّ ٟ‬ب٘‪ٛ‬بغث ‪ٜٛ 205‬‬

‫إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬غ‪ ٦ٝ‬خٕم‪ ٦‬تإ‪ ٜ‬ضٓ ا٘خً‪٧٢‬ل ي‪ ٜ‬ا٘مؼؼ االغت‪٧ ٦‬خ‪ٝ‬ب‪٢‬ل ٗل خًغ ي‪ ٤ٙ‬اُ٘‪٧‬ؼ ّ‪٦‬‬

‫ضؼ‪٧‬خ‪ ٟ‬ا‪ ٦ّ ٢‬يؼم‪ ٟ‬ا‪ ٦ّ ٢‬فؼّ‪ ٟ‬ا‪ ٦ّ ٢‬ؿ‪ًٛ‬خ‪ ٟ‬ا‪ٛ ٦ّ ٢‬ؼٗؽ‪ ٞ‬االسخ‪ٛ‬بي‪ ٦‬ا‪ ٦ّ ٢‬ايختبؼ‪ٞ‬‬

‫ا٘‪ٛ‬ب٘‪٧٢ ٦‬س‪٢‬ؽ ا‪ٕ٧ ٜ‬م‪ ٤‬تب٘خً‪٧٢‬ل ٘الؽ‪٢‬ار ‪٘٢‬الٔؼت‪ ٜٛ ٜ٧‬االؿؼث ي‪ٛ‬ب ‪٧‬ك‪٧‬ت‪ ٜٛ ٚ١‬مؼؼ‬

‫اغت‪ ٦‬تؿتة ‪٢ٛ‬ح ا٘‪ٛ‬كبة ‪ٛٗ,‬ب ‪٢‬ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬بغث ( ‪ٔ ٜٛ )24‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٕٝ‬ل ؼٔ‪٘ 80 ٚ‬ؿ‪ٝ‬ج ‪ 1983‬اسبؽح‬ ‫أب‪ٛ‬ج غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج ا٘‪ٝ‬بفئج ي‪ ٜ‬يٕغ ا٘‪ٕٝ‬ل ّ‪ ٦‬ضب٘ج ‪ّ٢‬بث ا٘ؼاٗة تضبغد ‪ٔ ٜٛ‬تل ا٘ؽ‪٢‬ر‬

‫‪٢‬االٔبؼة ا٘‪ ٤‬ا٘غؼسج ا٘ذب‪٧ٝ‬ج ا٘ػ‪ ٜ٧‬اك‪٧‬ت‪٢‬ا تب‪ ٚ٨‬ضٕ‪٧ٕ٧‬ج ‪٢‬ي‪ٕ٧ٛ‬ج ‪ ٜٛ‬ا٘مؼؼ االغت‪ٔ٢ ٦‬غ كغؼ‬

‫ٔؼاؼ ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ٔ‪٧‬بغث ا٘ذ‪٢‬ؼث ( ا٘‪ٝٛ‬ضل ) ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ 1982/6/20 ٦ّ 815 ٚ‬ض‪٧‬د فٗ‪ٙ‬ح ت‪٢ٛ‬ست‪٘ ٟ‬سب‪ٜ‬‬ ‫خعخق تب٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬خٕغ‪٧‬ؼ ا٘خً‪٧٢‬ل ‪ّٕ٢‬بً الضٗب‪ٔ ٚ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘خب‪ ٜ٧ٛ‬اال٘ؽا‪ ٜٛ ٦ٛ‬ض‪٢‬اغد ا٘ؿ‪٧‬بؼاح‬

‫ؼٔ‪٘ 52 ٚ‬ؿ‪ٝ‬ج ‪ٔ٢ 1980‬غ ‪٢‬ؼغ تبْٕ٘ؼث ‪/2‬ؤ ‪ ٟٝٛ‬ي‪ ٤ٙ‬ا‪ ٜ‬ا٘خً‪٧٢‬ل االغت‪ ٦‬ال ‪٧‬ؿخضٕ‪ ٟ‬اال ؽ‪٢‬ر‬ ‫ا٘‪ٛ‬خ‪٢ ٤ّ٢‬أبؼت‪ ٜٛ ٟ‬ا٘غؼسخ‪ ٜ٧‬اال‪ ٤٘٢‬ا‪ ٢‬ا٘ذب‪٧ٝ‬ج ا٘ػ‪ ٜ٧‬اك‪٧‬ت‪٢‬ا تبال‪ ٚ‬ضٕ‪٧ٕ٧‬ج ‪٢‬ي‪ٕ٧ٛ‬ج ذ‪ ٚ‬كغؼ‬

‫ٔؼاؼ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ٔ‪٧‬بغث ا٘ذ‪٢‬ؼث ( ا٘‪ٝٛ‬ضل ) ؼٔ‪ 2005/1/26 ٦ّ 106 ٚ‬أخكؼ ّ‪ ٟ٧‬اؿخضٕبٓ ا٘خً‪٧٢‬ل‬ ‫االغت‪ ٦‬ي‪ ٤ٙ‬ا٘ؽ‪٢‬ر ‪٢‬االٔبؼة ‪ ٜٛ‬ا٘غؼسج اال‪٧ ٚ٘٢ ٤٘٢‬ؼغ ّ‪ ٦‬إ٘ؼاؼ‪ ٜ٧‬ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ‪ ٜ٧‬ؤ‪ ٥‬خٕ‪٧٧‬غ‬ ‫٘‪ٝٙ‬ك‪٢‬ق إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ّ‪ ٦‬إ٘‪٢‬ا‪ ٜ٧ٝ‬االعؼ‪ ٣‬ا٘خ‪ ٦‬خًب٘ز ‪٢ٛ‬م‪٢‬و ا٘خً‪٧٢‬ل ي‪ ٜ‬ا٘مؼؼ االغت‪٦‬‬

‫‪ٛ٢‬ؿخضٕ‪٧‬ج ّ‪ٝ ٦‬نبٓ ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج ا٘خٕك‪٧‬ؼ‪٧‬ج ‪٢ ,‬ا‪ٛ ٜ‬ب ‪٢‬ؼغ تبٕ٘ؼاؼ ٘ؿ‪ٝ‬ج ‪ ٦ّ٢ 1982‬إْ٘ؼث ( ‪)8‬‬ ‫‪ ٟٝٛ‬تب‪ ٟٝ‬ال ‪ًٛ٧‬ل تب‪ٝ ٥‬ق ٔب‪٧ ٦ٝ٢ٝ‬خًبؼل ‪٢‬اضٗب‪٠ ٚ‬ػا إ٘ؼاؼ ّب‪ ٜ‬ػٖ٘ ‪ٝ٧‬ضكؼ ّ‪٧ٛ ٦‬غا‪ٜ‬‬

‫ا٘خً‪٧٢‬ل ي‪ ٜ‬ض‪٢‬اغد ا٘‪٧ّ٢‬بح ا٘‪ٝ‬بفئج ي‪ ٜ‬ض‪٢‬اغد ا٘ؿ‪٧‬بؼاح ‪٢‬ا٘‪ٛ‬ؼٗتبح االعؼ‪ ٣‬ا٘‪ٛ‬ف‪٘٢ٛ‬ج‬

‫تٕب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘خب‪ ٜ٧ٛ‬اال٘ؽا‪ ٜٛ ٦ٛ‬ض‪٢‬اغد ا٘ؿ‪٧‬بؼاح ؼٔ‪٘ 52 ٚ‬ؿ‪ٝ‬ج ‪٢ 1980‬ال ‪ ٜٗٛ٧‬خً‪٧٘ ٟٛ٧ٛ‬كتص‬ ‫فب‪ٛ‬ال ً ٘ٗبّج ض‪٢‬غاد ا٘‪٧ّ٢‬بح ا٘‪ٝ‬بفئج ي‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج ا٘خٕك‪٧‬ؼ‪٧‬ج اػ ا‪ٗ ٢٘ ٟٝ‬ب‪ٝ‬ح ‪٧ٝ‬ج ا٘‪ٛ‬فؼو‬ ‫خخس‪ ٟ‬ا٘‪ ٤‬ػٖ٘ الفبؼ ا٘‪ ٤‬خٕ‪٧٧‬غ خ‪ ٖٙ‬االضٗب‪ٔ٢ ٚ‬كؼ ا٘‪ٛ‬نب٘تج تب٘خً‪٧٢‬ل االغت‪ ٦‬ي‪ ٤ٙ‬ؽ‪٢‬ر‬

‫ا٘‪ٛ‬خ‪٢ ٤ّ٢‬ا٘غؼسج اال‪ ٜٛ ٤٘٢‬أبؼت‪ٛ٘٢ , ٟ‬ب ٗب‪ ٜ‬إ٘ؼاؼ ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪٧٠/207 ٚ‬ئج يب‪ٛ‬ج‪٦ّ1986/85/‬‬

‫‪ٔ 1986/7/16‬غ ف‪ٛ‬ل ت‪٢ٛ‬ست‪ ٟ‬إ٘‪٧‬غ ا٘‪٢‬اؼغ تبٕ٘ؼاؼ ‪٘ 815‬ؿ‪ٝ‬ج‬

‫‪ 1982‬تبٔخكبؼ ا٘‪ٛ‬نب٘تج‬

‫تب٘خً‪٧٢‬ل االغت‪ ٦‬ي‪ ٤ٙ‬ؽ‪٢‬ر ا٘‪ٛ‬خ‪٢ ٤ّ٢‬أبؼت‪ ٜٛ ٟ‬ا٘غؼسج اال‪ٗ ٦ّ ٤٘٢‬بّج ض‪٢‬اغد ا٘‪٧ّ٢‬بح‬

‫ا٘‪ٝ‬بفئج ي‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج ا٘خٕك‪٧‬ؼ‪٧‬ج ؿ‪٢‬اءاً ٗب‪ٝ‬ح ‪ٛ‬ف‪٘٢ٛ‬ج تبضٗب‪ٔ ٚ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘خب‪ ٜ٧ٛ‬اال٘ؽا‪ٜٛ ٦ٛ‬‬

‫ض‪٢‬اغد ا٘ؿ‪٧‬بؼاح ؼٔ‪٘ 52 ٚ‬ؿ‪ٝ‬ج ‪ 1980‬ا‪ٛ ٢‬ف‪٘٢ٛ‬ج تبضٗب‪ ٚ‬إ٘‪٢‬ا‪ ٜ٧ٝ‬االعؼ‪ ٣‬ا٘خ‪ ٦‬خًب٘س‪١‬ب‬

‫ٗبٕ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬غ‪ٔ٢ ٦ٝ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘خسبؼث ‪ّ,‬ب‪ ٜ‬ا٘‪٧١‬ئج اً٘ب‪ٛ‬ج خؼ‪ ٣‬اً٘غ‪٢‬ل ي‪٢ ٟٝ‬ايختبؼ ‪ٛ‬ب خم‪ٝٛ‬خ‪ ٟ‬إْ٘ؼث‬

‫‪17‬‬


‫(‪ ٜٛ )8‬إ٘ؼاؼ ٘ؿ‪ٝ‬ج ‪ 1982‬خعق ٔ‪٢‬ايغ ا٘خً‪٧٢‬ل ت‪٢ٛ‬سة اضٗب‪ٔ ٚ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘خب‪ ٜ٧ٛ‬اال٘ؽا‪٦ٛ‬‬ ‫ضكؼا ‪٢‬ال ‪٧‬خًغ‪ ٣‬ػٖ٘ ا٘‪ ٤‬اضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج ا٘خٕك‪٧‬ؼ‪٧‬ج ي‪ ٜ‬ا٘‪٧ّ٢‬بح ّ‪ ٦‬إ٘‪٢‬ا‪ ٜ٧ٝ‬االعؼ‪٣‬‬

‫‪٢‬ختٕ‪ ٤‬االضٗب‪ ٚ‬إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ‪٢ًٛٛ‬ل ت‪١‬ب نب٘‪ٛ‬ب ٘‪ ٚ‬خ‪ ٍٙ‬ا‪ ٢‬خٕ‪٧‬غ تضٗ‪ٔ ٚ‬ب‪ ٦ٝ٢ٝ‬كؼ‪٧‬ص ‪١٘٢,‬ػا ّ‪ٛٙ‬ب ٗب‪ٝ‬ح‬

‫‪٢‬أًج ا٘‪ّ٢‬بث ا٘خ‪٧ ٦‬نب٘ة االفٕبء تب٘خً‪٧٢‬ل ي‪١ٝ‬ب ‪ٝ‬بفئج ي‪ ٜ‬ض‪٢‬اغد كًٓ ٗ‪١‬ؼتبئ‪٦١ّ ٦‬‬ ‫‪ٛ‬ف‪٘٢ٛ‬ج تبضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ ٜٛ 205‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬غ‪ ٜٛ ٜ٢ٗ٧٢ ٦ٝ‬ضٓ افٕبء ا٘‪ٛ‬خ‪ ٦ّ٢‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج‬

‫تب٘خً‪٧٢‬ل االغت‪ ٦‬ي‪ٛ‬ب اكبت‪ ٜٛ ٚ١‬اؿ‪٢ ٤‬ضؽ‪ّ٢٘ ٜ‬بث فٕ‪٧ ٚ١ٕ٧‬سؼ‪ ٥‬خٕغ‪٧‬ؼ‪ ٞ‬ت‪ًٛ‬ؼّج ا٘عتؼاء‪,‬‬

‫‪٢‬ض‪٧‬د ا‪ٛ ٜ‬ضٗ‪ٛ‬ج االؿخئ‪ٝ‬بِ اكغؼح ضٗ‪١ٛ‬ب عالِ ‪ٛ‬ب خٕغ‪ٛٛ ٚ‬ب اعل تكضخ‪٘, ٟ‬ػا ٔؼؼ ‪ٕٝ‬م‪ٟ‬‬ ‫‪٢‬ايبغث ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب ٘‪ٙ‬ؿ‪٧‬ؼ ّ‪١٧‬ب ‪ٛ ّٓ٢‬ب خٕغ‪ ٚ‬ت‪٧‬ب‪٢ ٟٝ‬ي‪ ٤ٙ‬ا‪٧ ٜ‬تٕ‪ ٤‬ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ خبتًًب‬

‫٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج ‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالٗذؼ‪٧‬ج ّ‪/10 ٦‬ؼ‪ٛ‬مب‪٠ 1430/ٜ‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪. ٚ 2009/8/31‬‬ ‫اً٘غغ ‪٧٠ /256 :‬ئج يب‪ٛ‬ج‪2008/‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪2009/2/10 :‬‬

‫س‪١‬ج االكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫( ‪٢/ ٚ‬ك‪٧‬ج )‬ ‫[ ا‪ ٜ‬ا٘فؼن ا٘‪٢‬اؼغ ّ‪ ٦‬ا٘‪ٛ‬بغث ( ا٘عب‪ٛ‬ؿج ‪٢‬ا٘ؿخ‪ٔ ٜٛ )1 /ٜ٢‬ب‪ ٜ٢ٝ‬االض‪٢‬ال ا٘فعك‪٧‬ج ٘‪٧‬ؾ فؼنًب‬ ‫ال‪ًٕٝ‬بغ ا٘‪٢‬ك‪٧‬ج ا‪ ٢‬كضج ا٘خكؼِ إ٘ب‪٢ ٦ٝ٢ٝ‬ا‪ٛٝ‬ب إلذتبح ا٘‪٢‬ك‪٧‬ج]‬

‫إ٘ؼاؼ‪:‬‬

‫٘غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪ٔ ٜٛ‬تل ا٘‪٧١‬ئج اً٘ب‪ٛ‬ج ّ‪ٛ ٦‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج ‪٢‬سغ ا‪٢ٛ ٜ‬م‪٢‬و‬

‫ا٘غي‪٧ ٣٢‬خ‪ٙ‬عق ا‪ ٟٝ‬تخبؼ‪٧‬ظ ‪ 2006/10/8‬أب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬غي‪/٦‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ (‪ )ٚ‬ا٘غي‪٘ ٣٢‬غ‪ٛ ٣‬ضٗ‪ٛ‬ج‬

‫االض‪٢‬ال ا٘فعك‪٧‬ج ّ‪ ٦‬االيه‪٧ٛ‬ج ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ / ٟ٧ٙ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ي‪(/ٟ٧ٙ‬ؾ)‪ /‬اكب٘ج ‪٢‬ت‪٢ٛ‬سة‬

‫‪٢‬كب‪٧‬خ‪ ٟ‬ي‪ ٜ‬إ٘بكؼ اض‪ٛ‬غ‪ /‬امبّج ٘‪ٙ‬خؼٗج اغي‪١٧ّ ٤‬ب ا‪٢ٛ ٜ‬ؼذ‪( ٟ‬ق) ا‪٢‬ك‪ ٟ٘ ٤‬تذ‪ٙ‬د ‪ٛ‬ب ‪ٖٙٛ٧‬‬ ‫امبّج ٘‪ٛ‬ب ‪ٛ‬غؼر ّ‪١٧‬ب ‪ ٜٛ‬ا‪٧‬كبء ‪٢‬ن‪ٙ‬ة غي‪٢‬خ‪ٛٙ٘ ٟ‬ؼاًّج ‪٢‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬تخب‪٧٧‬غ ا٘‪٢‬ك‪٧‬ج ‪ٛٙ٘٢‬ؼاًّج‬

‫ا٘ضم‪٢‬ؼ‪٧‬ج اً٘‪٧ٝٙ‬ج تضٓ ا٘نؼّ‪٢ ٜ٧‬تًغ اغعبل ‪ٛ‬غ‪٧‬ؼ‪٧‬ج ؼيب‪٧‬ج إ٘بكؼ‪ ٜ٧‬فعكًب ذب٘ذًب ّ‪ ٦‬ا٘غي‪٣٢‬‬ ‫٘خً‪ ٓٙ‬ا٘غي‪ ٣٢‬تضٕ‪ ٓ٢‬إ٘بكؼ اكغؼح ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ضٗ‪١ٛ‬ب ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٚ‬‬

‫‪/3010‬ـ‪ 2007/‬تخبؼ‪٧‬ظ‬

‫‪ 2007/8/5‬ا٘ػ‪ٔ ٥‬م‪ ٤‬تؼغ ا٘غي‪٢ ٣٢‬خض‪٧ٛ‬ل ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬ا٘ؼؿ‪٢ ٚ٢‬ا٘‪ٛ‬كبؼ‪٢ ِ٧‬اخًبة ‪ٛ‬ضب‪ٛ‬بث‬ ‫‪٧ٗ٢‬ل ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ ٟ٧ٙ‬ا٘تبُ٘ج ع‪ٛ‬ؿج االِ غ‪ٝ٧‬بؼ ‪٢‬سبء تض‪٧‬ذ‪٧‬بح ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘كبغؼ ‪ٛ ٜٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج‬

‫ا٘‪٢ٛ‬م‪٢‬و ا‪ ٜ‬ا٘‪٢ٛ‬ك‪٧ ٚ٘ ٦‬ؼاي‪ٛ ٤‬ب ‪ٝ‬كح ي‪ ٟ٧ٙ‬اضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث ا٘عب‪ٛ‬ؿج ‪٢‬ا٘ؿخ‪ٔ ٜٛ ٜ٢‬ب‪ٜ٢ٝ‬‬

‫‪18‬‬


‫االض‪٢‬ال ا٘فعك‪٧‬ج ‪٢‬تًغ ا‪ ٜ‬ايختؼح ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬يبسؽًا ي‪ ٜ‬االذتبح ‪ٝٛ٢‬ضخ‪ ٟ‬ا٘ضٓ ّ‪٦‬‬

‫خض‪ ِ٧ٙ‬عك‪ ٜ٧ٛ٧ ( ٟٛ‬يغ‪ ٚ‬اً٘‪ ) ٚٙ‬ا٘‪ٛ‬تؿ‪٢‬نج ّ‪ ٦‬س‪ٙ‬ؿج ا٘‪ٛ‬ؼاًّج ّ‪٢ 2007/8/2 ٦‬تًغ ‪٢‬مى‬ ‫ا٘غي‪٢ٛ ٣٢‬مى ا٘خغٔ‪٘ ٜٛ ٓ٧‬غ‪٠ ٜ‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪٧١‬ئج خؼ‪ ٣‬ا‪ ٜ‬االؿتبة ا٘خ‪ ٦‬اؿخ‪ٝ‬غح ا٘‪١٧‬ب ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج َ‪٧‬ؼ‬ ‫كض‪٧‬ضج ‪ٛ٢‬عبْ٘ج ٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ا‪ ٜ‬ا٘‪٢‬ك‪٧‬ج خكؼِ ّ‪ ٦‬ا٘خؼٗج ‪ٛ‬مبِ ا٘‪ٛ ٤‬ب تًغ ا٘‪٢ٛ‬ح‬

‫‪ٕٛ‬خمب‪ ٞ‬ا٘خ‪ ٖ٧ٙٛ‬تال ي‪٢‬ل ‪٢‬خخبِ٘ ا٘‪٢‬ك‪٧‬ج ‪٢ ٜٛ‬أًخ‪ ٜ٧‬اال‪٢ ٦٠ ٤٘٢‬أًج اال‪٧‬كبء ‪٢‬ت‪١‬ب ‪٧‬خ‪ٚ‬‬

‫ا‪ٝ‬فبء ا٘‪٢‬ك‪٧‬ج ‪٢ ,‬ا٘ذب‪٧ٝ‬ج ‪٢‬أًج ا٘‪ّ٢‬بث ‪٢‬ت‪١‬ب ‪٧‬خ‪ٔ ٚ‬ت‪١٘٢‬ب تًغ‪ ٚ‬ؼغ‪٠‬ب ‪ ٜٛ‬ا٘‪٢ٛ‬ك‪٢, ٟ٘ ٤‬اال‪٧‬سبة‬

‫‪ ٢٠٢‬االكل ّ‪ ٦‬ا‪ٝ‬فبء ا٘‪٢‬ك‪٧‬ج ‪٢‬ا٘ػ‪٧ ٥‬خؼخة ي‪ ٟ٧ٙ‬ضًٕب ي‪ ٤ٙ‬ا٘خؼٗج تًغ ٔت‪١٘ ٟ٘٢‬ب ‪٢,‬ا‪ ٜ‬اخسب‪ٞ‬‬

‫ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘‪ ٤‬يغ‪ ٚ‬ايختبؼ ا٘‪٢‬ك‪٧‬ج ً٘غ‪ٛ ٚ‬ؼايبث ا٘‪٢ٛ‬ك‪ ٦‬ا٘خؿس‪٧‬ل ا٘ػ‪ٝ ٥‬كح ي‪ ٟ٧ٙ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪1/65‬‬ ‫‪ٔ ٜٛ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬االض‪٢‬ال ا٘فعك‪٧‬ج ‪٢‬ايختبؼ‪ ٞ‬يبسؽًا ي‪ ٜ‬االذتبح ‪ٝٛ٢‬ض‪ ٟ‬ضٓ خض‪ ِ٧ٙ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪( ٟ٧ٙ‬‬

‫‪ ٜ٧ٛ٧‬يغ‪ ٚ‬اً٘‪٢ )ٚٙ‬ؼّل ‪٧ٗ٢‬ل ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬ػٖ٘ ال ‪٢‬س‪ ٜٛ ٟ٘ ٟ‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ال‪ ٜ‬ا٘غ٘‪٧‬ل ا٘ٗخبت‪٦‬‬

‫‪٢‬ا٘خكغ‪٘ ٓ٧‬غ‪ ٣‬ا٘ٗبخة اً٘غل ا٘‪٢‬اؼغ ّ‪ ٦‬إْ٘ؼث اال‪ ٜٛ ٤٘٢‬ا٘‪ٛ‬بغث ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼث ٘‪٧‬ؾ فؼنًب ٘ال‪ًٕٝ‬بغ‬ ‫ا‪ ٢‬كضج ا٘خكؼِ إ٘ب‪ ٦ٝ٢ٝ‬تب‪ٝ‬فبء ا٘‪٢‬ك‪٧‬ج ‪٢‬ا‪ٛٝ‬ب ‪ ٢٠‬االذتبح ا٘‪٢‬ك‪٧‬ج ‪٢‬ا٘غ٘‪٧‬ل ّ‪ ٦‬ػٖ٘ ا‪ٜ‬‬

‫إْ٘ؼث ا٘ذب‪٧ٝ‬ج ‪ْٝ ٜٛ‬ؾ ا٘‪ٛ‬بغث اسبؽح اذتبح ا٘‪٢‬ك‪٧‬ج تب٘ف‪١‬بغث اػا ‪٢‬سغ ‪ٛ‬ب‪ٝ‬ى ‪ٛ‬بغ‪٧ ٥‬ض‪٢‬ل غ‪ٜ٢‬‬

‫ا٘ضك‪٢‬ل ي‪ ٤ٙ‬غ٘‪٧‬ل ٗخبت‪ ٦‬تبًٕ٘غ ا٘فٗ‪ ٦ٙ‬ا‪ ٢‬ؤ‪ ٥‬خكؼِ ٔب‪٧ ٦ٝ٢ٝ‬فخؼن ّ‪ ٟ٧‬ا٘‪ٛ‬فؼو فٗ‪٧ٙ‬ج‬

‫‪ٝ٧ًٛ‬ج ال‪ًٕٝ‬بغ‪ ٞ‬ا‪٘ ٢‬كضخ‪٢ ٟ‬ال ‪ًٕٝ٧‬غ اال تبؿخ‪ْ٧‬بء ‪٠‬ػا ا٘فٗل ‪ٛ‬ب٘‪٢٧ ٚ‬سغ ‪ٝ‬ق تعالِ ػٖ٘ ًّٕغ‬

‫ت‪٧‬ى إً٘بؼ ال ‪ًٕٝ٧‬غ اال اػا ؿسل ّ‪ ٦‬ا٘غائؼث ا٘‪ٛ‬عخكج ‪٢‬اؿخ‪ ٤ّ٢‬ا٘فٗل ا٘ػ‪ٝ ٥‬ق ي‪ ٟ٧ٙ‬إ٘ب‪( ٜ٢ٝ‬‬

‫ا٘‪ٛ‬بغث‪ٛ/508‬غ‪ ٜٛ ٢١ّ )٦ٝ‬إً٘‪٢‬غ ا٘فٗ‪٧ٙ‬ج ّبػا ٘‪ ٚ‬خؿخ‪ ِ٢‬خ‪ ٖٙ‬ا٘فٗ‪٧ٙ‬ج ّب‪ ٜ‬يٕغ ا٘ت‪٧‬ى ال ‪ًٕٝ٧‬غ‬

‫‪٢‬تب٘خب٘‪ ٦‬ال ‪٧‬ئعػ تب‪ ٥‬نؼ‪ ٓ٧‬ا‪٢ ٢‬ؿ‪ٙ٧‬ج الذتبخ‪ٗ ٟ‬بالٔؼاؼ ‪٢‬ا٘ف‪١‬بغث ‪٢‬ا٘‪ ٦ّ ٜ٧ٛ٧‬ض‪ ٜ٧‬ا‪ ٢‬ا٘‪٢‬ك‪٧‬ج‬

‫اسبؽ ا٘‪ٛ‬فؼو اذتبخ‪١‬ب تب٘ف‪١‬بغث ّ‪ ٦‬االض‪٢‬ال ا٘خ‪ٝ ٦‬ق ي‪١٧ٙ‬ب إ٘ب‪ٗ ٜٛ ٚ١ْ٧٢ ٜ٢ٝ‬ل ػٖ٘ ا‪ٜ‬‬

‫ا٘‪ٛ‬فؼو اؼاغ ‪ ٜٛ‬ػٖ٘ خْبغ‪ ٥‬ا٘‪ٛ‬فبٗل ‪٢‬ا٘عالّبح ا٘خ‪ ٦‬خضكل ت‪ ٜ٧‬ا٘‪٢‬ؼذج ّ‪٢ٛ ٦‬م‪٢‬و ا٘خؼٗج‬

‫ّبضخبن ٘‪١‬ػا اال‪ٛ‬ؼ تب٘‪ٝ‬ق ي‪ ٤ٙ‬ا٘غ٘‪٧‬ل ا٘ٗخبت‪ ٦‬ا٘‪ٔ٢ٛ‬ى ‪ ٜٛ‬ا٘‪٢ٛ‬ك‪ ٦‬ا‪ ٢‬ا٘‪ٛ‬تك‪ ٚ٢‬تعخ‪ ٟٛ‬ا‪ ٢‬نتًج‬ ‫ال ‪٢ٕٝٛ‬ال ً خؽ‪٧‬غ ٔ‪ٛ٧‬خ‪ٟ‬‬ ‫ات‪١‬ب‪٢ ٟٛ‬ا٘خكغ‪٘ ٓ٧‬غ‪ ٣‬ا٘ٗبخة اً٘غل اػ ٗب‪ ٜ‬ا٘‪٢ٛ‬ك‪ ٤‬ت‪ ٟ‬يٕبؼا ً ا‪ٛ ٢‬ب ً‬

‫ي‪ ٤ٙ‬ع‪ٛ‬ؿ‪ٛ‬بئج غ‪ٝ٧‬بؼ ‪ٛٛ‬ب ‪ٗ ٜٛ ٦ًٝ٧‬ل ػٖ٘ ا‪ ٜ‬ا٘غ٘‪٧‬ل ا٘ٗخبت‪ ٦‬ا‪ ٢‬ا٘خكغ‪٘ ٓ٧‬غ‪ ٣‬ا٘ٗبخة اً٘غل‬

‫ا٘خ‪ٝ ٦‬كح ي‪ ٟ٧ٙ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ٔ ٜٛ 1/65‬ب‪ ٜ٢ٝ‬االض‪٢‬ال ا٘فعك‪٧‬ج ؼٔ‪٘ 188 ٚ‬ؿ‪ٝ‬ج‬

‫‪٧٘ 1959‬ؿح‬

‫فؼنًب ٘ال‪ًٕٝ‬بغ ‪٢‬ا‪ٛٝ‬ب ٘الذتبح ‪٢‬ض‪٧‬د ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج عبْ٘ح ‪٢‬س‪١‬ج ا٘‪ٝ‬هؼ إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ا٘‪ٛ‬تؿ‪٢‬نج ‪ٛٛ‬ب‬

‫اعل تكضج ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ٔؼؼ ‪ٕٝ‬م‪٢ ٟ‬ايبغث االمتبؼث ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب ٘‪ٙ‬ؿ‪٧‬ؼ ّ‪ ٦‬ا٘غي‪ٛ ّٓ٢ ٣٢‬ب‬

‫خٕغ‪ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ا‪٧ ٜ‬تٕ‪ ٤‬ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ خبتًب ً ٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج ‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالٗذؼ‪٧‬ج ّ‪/14 ٦‬كْؼ‪٠1430/‬ـ‬

‫‪. ٚ 2009/2/10‬‬

‫‪19‬‬


‫اً٘غغ‪٧٠/55 :‬ئج يب‪ٛ‬ج‪2009/‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ2009/2/ 10 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫‪ْٝ‬بػ ٔؼاؼ‬

‫ٔؼاؼ ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ٔ‪٧‬بغث ا٘ذ‪٢‬ؼث (ا٘‪ٝٛ‬ضل) ؼٔ‪٘ 120 ٚ‬ؿ‪ٝ‬ج ‪ 1997‬ال ‪٧‬ؿؼ‪ ٥‬تضٓ ٔمبث‬ ‫ا٘ك‪ ِٝ‬األ‪٢‬ل ايختبؼًا ‪ْٝ ٜٛ‬بػ ٔب‪ ٜ٢ٝ‬ؼ‪٢‬اخة إ٘مبث ‪٢‬ؤيمبء االغيبء اً٘ب‪ ٚ‬ؼٔ‪ٚ‬‬ ‫‪٘ 27‬ؿ‪ٝ‬ج ‪ 2008‬ا٘‪ٝ‬بّػ تخبؼ‪٧‬ظ ‪.ٚ 2008/1/1‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪ٔ ٜٛ‬تل ا٘‪٧١‬ئج اً٘ب‪ٛ‬ج ٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج ‪٢‬سغ‬ ‫ال ‪٘٢ ,‬غ‪ ٣‬ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪٦‬‬ ‫ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٢ ٥‬أى م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ٔؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗ ً‬ ‫إ٘ؼاؼ ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ا٘كبغؼ ‪٘ ٜٛ‬س‪ٝ‬ج ٔمب‪٧‬ب ا٘‪ٛ‬خٕبيغ‪٢ ٜ٧‬سغ ا‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص ‪ٛ٢‬عبِ٘‬ ‫٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ا‪ ٜ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ي‪ٔ ٟ٧ٙ‬بم‪ ٜٛ ٦‬ا٘ك‪ ِٝ‬األ‪٢‬ل ‪٢‬ؤض‪٧‬ل ا٘‪ ٤‬ا٘خٕبيغ تخبؼ‪٧‬ظ‬ ‫‪ 2007/12/31‬إلٗ‪ٛ‬بل ا٘ؿ‪ ٜ‬إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ّ‪ ٦‬هل ٔؼاؼ ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ٔ‪٧‬بغث ا٘ذ‪٢‬ؼث (ا٘‪ٝٛ‬ضل)‬ ‫ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪٘ 120 ٚ‬ؿ‪ٝ‬ج ‪ 1997‬ا٘ػ‪ٝ ٥‬ق ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪٧ ( ٜ‬خٕبم‪ ٤‬ؼئ‪٧‬ؾ ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‬ ‫‪٢ٝ٢‬ات‪ٔ٢ ٟ‬مبث ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ ‪ٔ٢‬مبث ا٘ك‪ ِٝ‬األ‪٢‬ل ي‪ٝ‬غ اضب٘خ‪ ٚ١‬ي‪ ٤ٙ‬ا٘خٕبيغ‬ ‫تؿتة اٗ‪ٛ‬بل ا٘ؿ‪ ٜ‬إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ‪ٛ‬س‪٢ٛ‬و ‪ٛ‬ب ‪٧‬خٕبمب‪ ٞ‬أؼا‪ ٦ّ ٚ١ٝ‬ا٘عغ‪ٛ‬ج ‪ ٜٛ‬ؼاخة‬ ‫‪ٛ٢‬عككبح ‪٢‬ا‪ٛ‬خ‪٧‬بؽاح ‪ٛ‬ب٘‪٧‬ج ) ‪ٝ٢‬هؼًا ٘كغ‪٢‬ؼ ٔب‪ ٜ٢ٝ‬ؼ‪٢‬اخة إ٘مبث ‪٢‬ؤيمبء‬ ‫االغيبء اً٘ب‪ ٚ‬ؼٔ‪٘ 27 ٚ‬ؿ‪ٝ‬ج ‪ 2008‬ا٘‪ٝٛ‬ف‪٢‬ؼ ّ‪ ٦‬سؼ‪٧‬غث ا٘‪ٔ٢‬بئى اً٘ؼأ‪٧‬ج اً٘غغ‬ ‫‪ 23 ٦ّ 4079‬ضؽ‪٧‬ؼا‪٢ ٜ‬ا٘‪ٝ‬بّػ ايختبؼًا ‪ 2008/1/1 ٜٛ‬ت‪٢ٛ‬سة ا٘‪ٛ‬بغث ا٘ؿبتًج ‪ٟٝٛ‬‬ ‫‪٢‬ا٘ػ‪٧ ٥‬ف‪ٛ‬ل إ٘مبث ‪٢‬ؤيمبء االغيبء اً٘ب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬ؿخ‪ٛ‬ؼ‪ ٜ٧‬تب٘عغ‪ٛ‬ج ‪٢‬ا٘‪ٛ‬ضب٘‪ٚ١ٝٛ ٜ٧‬‬ ‫ي‪ ٤ٙ‬ا٘خٕبيغ ّ‪ ٦‬هل ‪ْٝ‬بػ إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ ت‪٢ٛ‬سة ؤضٗب‪ ٚ‬ا٘‪٢ٛ‬اغ (‬ ‫‪20‬‬

‫‪ٟٝٛ )4٢2٢1‬‬


‫‪٢‬اؿخذ‪ ٜٛ ٤ٝ‬ؤضٗب‪ ٟٛ‬ؼئ‪٧‬ؾ ‪٢‬ؤيمبء ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج ت‪٢ٛ‬سة ا٘‪ٛ‬بغث ا٘ذب٘ذج‬ ‫‪٧٢ ٟٝٛ‬عمً‪ ٦ّ ٞ٢‬اضخؿبة ؼ‪٢‬اخت‪ٛ٢ ٚ١‬عككبخ‪ ٚ١‬ألضٗب‪ ٚ‬ا٘خفؼ‪ً٧‬بح ‪٢‬األ‪٢‬ا‪ٛ‬ؼ‬ ‫ا٘‪ٝ‬بّػث ٘ػا ّإ‪ ٜ‬إ٘ؼاؼ ؼٔ‪٘ 120 ٚ‬ؿ‪ٝ‬ج ‪ً٧ ٚ٘ 1997‬غ ؿبؼ‪ً ٧‬ب ي‪ٔ ٤ٙ‬مبث ا٘ك‪ِٝ‬‬ ‫األ‪٢‬ل ايختبؼًا ‪ ٜٛ‬خبؼ‪٧‬ظ ‪ْٝ‬بػ ٔب‪ ٜ٢ٝ‬ؼ‪٢‬اخة إ٘مبث ‪٢‬ؤيمبء االغيبء اً٘ب‪ ٚ‬ؼٔ‪27 ٚ‬‬ ‫٘ؿ‪ٝ‬ج ‪٢ 2008/1/1 ٦ّ 2008‬ض‪٧‬د ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬بغث ا٘ؿبغؿج ‪ ٜٛ‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ ‪ٝ‬كح‬ ‫ي‪ ٤ٙ‬ا‪ ( ٜ‬ال ‪ًٛ٧‬ل تإ‪ٝ ٥‬ق ‪٧‬خًبؼل ‪ٛ‬ى ؤضٗب‪٠ ٚ‬ػا إ٘ب‪٢ ) ٜ٢ٝ‬ض‪٧‬د ا‪ ٜ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ‬ ‫ي‪ٔ ٜٛ ٟ٧ٙ‬مبث ا٘ك‪ ِٝ‬األ‪٢‬ل ‪٢‬ؤض‪٧‬ل ا٘‪ ٤‬ا٘خٕبيغ ٘ت‪ َٟ٢ٙ‬ا٘ؿ‪ ٜ‬إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ّ‪٦‬‬ ‫‪٢ 2007/12/31‬ا‪ ٜ‬اضب٘خ‪ ٟ‬ي‪ ٤ٙ‬ا٘خٕبيغ خ‪ٛ‬ح ٔتل ‪ْٝ‬بػ إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ؼٔ‪٘ 27 ٚ‬ؿ‪ٝ‬ج ‪2008‬‬ ‫ّ‪٧َ ٜ٢ٗ٧‬ؼ ‪ٛ‬ف‪٢ٛ‬ل تبٕ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ ‪٧٢‬ؿخضٓ‬

‫‪ٛ ٜٛ %80‬س‪٢ٛ‬و ا٘ؼاخة‬

‫‪٢‬ا٘‪ٛ‬عككبح ا٘خ‪٧ ٦‬خٕبمب‪ ٞ‬أؼا‪ ٟٝ‬تخبؼ‪٧‬ظ ‪ 2007/12/31‬اؿخ‪ٝ‬بغًا ٘‪ٙ‬ت‪ٝ‬غ ذب‪ً ٧ٝ‬ب ‪ٜٛ‬‬ ‫ٔب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘خٕبيغ ا٘‪٢ٛ‬ضغ ؼٔ‪٘ 27 ٚ‬ؿ‪ٝ‬ج ‪ 2006‬ا٘‪ًٛ‬غل ‪ٗ٢‬ب‪ ٜ‬ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٙ‬س‪ٝ‬ج ؼغ ن‪ٙ‬ة‬ ‫ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ي‪٢ ٟ٧ٙ‬خإ‪٧٧‬غ ٔؼاؼ ‪٧٠‬ئج ا٘خٕبيغ ا٘‪٢‬ن‪٧ٝ‬ج ت‪١‬ػا ا٘عك‪٢‬ق ‪ .‬ا‪ٛ‬ب ي‪ ٜ‬نً‪ٜ‬‬ ‫ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ تًغ‪ ٚ‬اؿخضٕبٓ ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ي‪ٛ ٟ٧ٙ‬عككبح ا٘عن‪٢‬ؼث ّإ‪ ٜ‬ا٘‪ٙ‬س‪ٝ‬ج ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ٔؼاؼ‪٠‬ب‬ ‫٘‪ ٚ‬خْكل تب٘ن‪ٙ‬ة ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ ا٘‪ٕٛ‬غ‪ ٜٛ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ي‪ٛٛ ٟ٧ٙ‬ب ‪٧‬خًػؼ ‪ٝ‬هؼ ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٥‬‬ ‫ا٘‪ٕٛ‬غ‪ٛ٘٢ ٚ‬ب ٗب‪ٝ‬ح ا٘‪ٙ‬س‪ٝ‬ج ٔغ عبْ٘ح ‪٢‬س‪١‬ج ا٘‪ٝ‬هؼ إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ا٘‪ٛ‬تؿ‪٢‬نج ؤيال‪٘ ٞ‬ػا ٔؼؼ‬ ‫‪ٕٝ‬ل إ٘ؼاؼ ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬ايبغث االمتبؼث ا٘‪ ٤‬ا٘‪ٙ‬س‪ٝ‬ج إلكغاؼ إ٘ؼاؼ ا٘ؿ‪ ٦ّ ٚ٧ٙ‬م‪٢‬ء‬ ‫‪ٛ‬ب خٕغ‪٢ ٚ‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبألٗذؼ‪٧‬ج ّ‪/15 ٦‬كْؼ‪٠ 1430/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ‬

‫‪2009/2/10‬‬

‫‪.ٚ‬‬ ‫اً٘غغ ‪٢ٛ /281 :‬ؿًج ‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج‪2008 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ‪ٚ 2009/6/17 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫عك‪ٛ٢‬ج‬

‫اغعبل ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج فعك ًب ذب٘ذبً تب٘غي‪ ٣٢‬تسب‪ٝ‬ة ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪٧ ٟ٧ٙ‬ضٗ‪ ٟ٘ ٚ‬ؤ‪ ٢‬ي‪٧ ٟ٧ٙ‬سًل‬ ‫ا٘عك‪ٛ٢‬ج ‪ٛ‬خ‪٢‬س‪١‬ج ّ‪ ٦‬ا٘غي‪٢ ٣٢‬ا‪ٗ ٜ‬ب‪ٝ‬ح َ‪٧‬ؼ ‪ٛ‬خ‪٢‬س‪١‬ج اتخغاءًا ‪٢‬ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬بغخ‪)3 ( ٜ٧‬‬ ‫‪ٔ ٜٛ )4(٢‬ب‪ ٜ٢ٝ‬اإلذتبح ؤ٘ؽ‪ٛ‬ح إ٘بم‪ ٦‬تبختبو ا٘خْؿ‪٧‬ؼ ا٘‪ٛ‬خن‪٢‬ؼ ٘‪ٕٙ‬ب‪ٛ , ٜ٢ٝ‬ؼايبث‬ ‫‪21‬‬


‫٘ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خفؼ‪٧‬ى ‪٠٢ ,‬ػا ‪ٛ‬ب ٔمح ت‪ٛ ٟ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ تس‪٢‬اؽ ؼغ ا٘غي‪ ٣٢‬ي‪ٜ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪٢ ٟ٧ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ا٘فعق ا٘ذب٘د ‪.‬‬

‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪ٔ ٜٛ‬تل ا٘‪٧١‬ئج ا٘‪٢ٛ‬ؿًج ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ّ‪ٛ ٦‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‬ ‫ال ‪,‬‬ ‫االخضبغ‪٧‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ٔؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗ ً‬ ‫‪٘٢‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ؤ‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص ‪٢‬ا‪ ٜ‬اكؼاؼ ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج‬ ‫االؿخئ‪ٝ‬بِ ي‪ ٤ٙ‬ضٗ‪١ٛ‬ب ا٘ؿبتٓ ا٘‪٢ٕٝٛ‬ل تٕؼاؼ ‪٠‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٚ‬‬

‫‪1486‬‬

‫‪/‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج يٕبؼ ‪٢ 2008 /‬ا٘‪ٛ‬ئؼط ‪ 2008/8/26‬سبء ّ‪٧َ ٦‬ؼ ‪ٛ‬ض‪ ٟٙ‬ػٖ٘ ال‪ٔ٢ ٜ‬بئى‬ ‫ا٘غي‪ ٣٢‬خف‪٧‬ؼ ا٘‪ ٤‬ا‪٢ ٟٝ‬عالل ‪ٛ‬ؼض‪ٙ‬ج ا٘خٕبم‪ ٦‬ؤ‪ٛ‬ب‪ٛ ٚ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘تغاءث تإ‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج‬ ‫ٔؼؼح اغعبل (و) فعكًب ذب٘ذبً ّ‪١٧‬ب ‪٧‬ضٗ‪ ٟ٘ ٚ‬ؤ‪ ٢‬ي‪ّٕ٢ ٟ٧ٙ‬بً ألضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغخ‪70٢69 ٜ٧‬‬ ‫‪ٔ ٜٛ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ؼاًّبح ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ؼٔ‪ٚ‬‬

‫‪٘ 83‬ؿ‪ٝ‬ج ‪ 69‬ا٘‪ًٛ‬غل ٘ػا ّب‪ٛ ٜ‬ب ا‪ٝ‬خ‪١‬ح ا٘‪ٟ٧‬‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج االؿخئ‪ٝ‬بِ ّ‪ ٦‬ضٗ‪١ٛ‬ب ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ إ٘بم‪ ٦‬تْؿظ ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘تغائ‪٢ ٦‬ؼغ غي‪٣٢‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬فٗالً ً٘غ‪ ٚ‬خ‪٢‬س‪ ٟ٧‬ا٘عك‪ٛ٢‬ج تب٘غي‪ٗ ٣٢‬ب‪ٛ ٜ‬سب‪ٝ‬ت ًب ٘‪ٙ‬ك‪٢‬اة ال‪٠ ٜ‬ػا ا٘‪ٝ‬هؼ‬ ‫٘‪ً٧ ٚ‬غ ‪٢‬اؼغًا تًغ كغ‪٢‬ؼ ٔب‪ ٜ٢ٝ‬اإلذتبح ؼٔ‪ٚ‬‬

‫‪٘ 107‬ؿ‪ٝ‬ج ‪ 1979‬ض‪٧‬د ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬بغخ‪ٜ٧‬‬

‫‪ ٟٝٛ 4٢3‬ؤ٘ؽ‪ٛ‬ح إ٘بم‪ ٦‬تبختبو ا٘خْؿ‪٧‬ؼ ا٘‪ٛ‬خن‪٢‬ؼ ٘‪ٕٙ‬ب‪ٛ٢ ٜ٢ٝ‬ؼايبث ا٘ضٗ‪ٛ‬ج ‪ٜٛ‬‬ ‫ا٘خفؼ‪٧‬ى ي‪ٝ‬غ خنت‪ٗ٢ ٟٕ٧‬ػٖ٘ ختؿ‪٧‬ن ا٘فٗ‪٧ٙ‬ج ا٘‪ ٤‬ا٘ضغ ا٘ػ‪٧ ٥‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬ك‪ٙ‬ضج اً٘ب‪ٛ‬ج‬ ‫‪٢‬ال ‪٧‬ئغ‪ ٥‬ا٘‪ ٤‬ا٘خْؼ‪٧‬ن تإكل ا٘ضٓ ا٘‪ٛ‬خ‪ٝ‬بؽو ّ‪٢ ٟ٧‬خإؿ‪٧‬ؿبً ي‪ ٤ٙ‬ػٖ٘ ّٕغ اخس‪ٔ ٟ‬مبء‬ ‫‪٠‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ‪ٔ ٟٝٛ٢‬مبء ا٘‪٧١‬ئج ا٘‪٢ٛ‬ؿًج ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ا٘‪ ٤‬س‪٢‬اؽ ؼغ ا٘غي‪ ٣٢‬ي‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬غي‪٤‬‬ ‫ي‪٢ ٟ٧ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ا٘فعق ا٘ذب٘د ا٘ػ‪ ٥‬اغعل تب٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ ٤‬سب‪ٝ‬ت‪ ٟ‬خنت‪ٕ٧‬بً ألضٗب‪ٚ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬بغخ‪ ٜ٧‬ا٘‪ٛ‬فبؼ ا٘‪ٛ١٧‬ب آ‪ًْٝ‬ب ‪٢‬ال ‪٧‬فٗل ػٖ٘ عؼٔبً إلسؼاءاح ا٘خٕبم‪٢ ٦‬ا‪ٛٝ‬ب خضبف‪ً ٧‬ب‬ ‫٘خإع‪٧‬ؼ ا٘‪ٝ‬نٓ تب٘ضٓ ّ‪ٔ٢ ٦‬خ‪٢ ٟ‬ض‪٧‬د ؤ‪ ٜ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬االؿخئ‪ٝ‬بّ‪ ٦‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ سبء ٔمبئ‪ٞ‬‬ ‫تعالِ ‪٢‬س‪١‬ج ا٘‪ٝ‬هؼ ا٘‪ٛ‬خٕغ‪ٛ‬ج ٘ػا ٔؼؼ ‪ٕٝ‬م‪٢ ٟ‬ايبغث امتبؼث ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب‬ ‫٘‪ٙ‬ع‪٢‬ل ّ‪١٧‬ب ‪٢ٛ‬م‪٢‬يًب ‪٢‬ؼتن‪١‬ب تضٗ‪ٔ ٚ‬ب‪ ٦ٝ٢ٝ‬ؿ‪ ٚ٧ٙ‬ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪٧ ٜ‬تٕ‪ ٤‬ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ خبتً ًب‬ ‫٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج ‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪٦‬‬

‫‪/24‬س‪ٛ‬بغ‪ ٥‬ا٘ذب‪٧ٝ‬ج‪٠ 1430 /‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ‬

‫‪.ٚ 2009/6/17‬‬ ‫اً٘غغ ‪٢ٛ /111 :‬ؿًج ‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج‪2009 /‬‬ ‫‪22‬‬


‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ‪ٚ 2009/6/17 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫فعق ذب٘د‬ ‫اغعبل ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج فعك ًب ذب٘ذ ًب ّ‪ ٦‬ا٘غي‪٘ ٣٢‬الؿخ‪٧‬مبش ‪ّ , ٟٝٛ‬بػا ٔغ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬تبً ٘غع‪ٟ٘٢‬‬

‫فعك ًب ذب٘ذبً ‪ٔ٢‬ت‪ٙ‬ح ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ػٖ٘ ‪٢‬غّى ا٘ؼؿ‪ ٚ‬إ٘ب‪ ٤ًّٙ ٦ٝ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ي‪ٝ‬غ اكغاؼ‬ ‫ا٘ضٗ‪ ٚ‬ؤ‪٧ ٜ‬خم‪ ٜٛ‬ضٗ‪١ٛ‬ب اْ٘كل ّ‪ ٦‬غي‪ ٣٢‬ا٘فعق ا٘ذب٘د ‪.‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪ٔ ٜٛ‬تل ا٘‪٧١‬ئج ا٘‪٢ٛ‬ؿًج ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ّ‪ٛ ٦‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‬ ‫االخضبغ‪٧‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ٛ٘ ٜ‬ك‪ٙ‬ضج إ٘ب‪ٕٛ ٜ٢ٝ‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ا٘‪ٝٛ‬ك‪٢‬ق‬ ‫ال ‪٘٢‬غ‪ ٣‬ينِ‬ ‫ي‪١٧ٙ‬ب تب٘‪ٛ‬بغث ‪ 30 /‬ذب‪٧ٝ‬بً‪ -‬ة ‪ٔ ٜٛ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬االغيبء اً٘ب‪ٔ ٚ‬ؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗ ً‬ ‫ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪٢ٛ ٤ٙ‬م‪٢‬ي‪٢ ٟ‬سغ ا‪ ٜ‬ؼئ‪٧‬ؾ االغيبء اً٘ب‪ٔ ٚ‬غ‪ ٚ‬نً‪ً ٝ‬ب ٘‪ٛ‬ك‪ٙ‬ضج إ٘ب‪ٜ٢ٝ‬‬ ‫تٗخبت‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪/20 ٚ‬نً‪ 2009/3/31 ٦ّ 4226/2009/ٜ‬تب٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘كبغؼ ‪ٛ ٜٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج‬ ‫‪/31‬ؾ‪2008/12/15 ٦ّ 2007/‬‬

‫اؿخئ‪ٝ‬بِ ‪٢‬اؿن االخضبغ‪٧‬ج تب٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٛ‬ج‬

‫٘الؿتبة ا٘‪٢‬اؼغث تٗخبت‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬فبؼ ا٘‪٘٢ ٟ٧‬غث ‪٢‬مى امتبؼث ا٘غي‪٢ٛ ٣٢‬م‪٢‬و ا٘نً‪ٜ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬فبؼ ا٘‪١٧‬ب ‪٢ٛ‬مى ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬سغ ا‪ٛ ٜ‬ضٗ‪ٛ‬ج اؿخئ‪ٝ‬بِ ‪٢‬اؿن ٗب‪ٝ‬ح ٔغ اكغؼح‬ ‫ضٗ‪ًٛ‬ب تب٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼث ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٛ‬ج ‪/13‬ؾ‪٧ 2007/3/25 ٦ّ 2007/‬خم‪ ٜٛ‬خإ‪٧٧‬غ‬ ‫ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘كبغؼ ‪ٛ ٜٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تغاءث ا٘ٗ‪٢‬ح تب٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٛ‬ج‬

‫‪/83‬ة‪٦ّ 2007/‬‬

‫‪ 2007/2/28‬ا٘ػ‪ٔ ٥‬م‪ ٤‬تؼغ غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬غي‪ٛ ٦‬ضبّه ‪٢‬اؿن امبّج ٘‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪ً٘ ٟ‬غ‪ٚ‬‬ ‫خ‪٢‬س‪ ٟ‬ا٘عك‪ٛ٢‬ج ‪ٔ٢‬غ اي‪٧‬غ ‪٠‬ػا ا٘ضٗ‪٢ٕٝٛ ٚ‬مًب تٕؼاؼ ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٚ‬‬ ‫‪٢ٛ/179‬ؿًج ‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج‪٘ 2008/3/18 ٦ّ 2007 /‬الؿتبة ‪٢‬ا٘ض‪٧‬ذ‪٧‬بح ا٘‪٢‬اؼغث ّ‪ٔ٢ ٟ٧‬غ‬ ‫اختًح ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼث ٔؼاؼ ا٘‪ٕٝ‬ل ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ ٥‬ا٘‪ٛ‬فبؼ ا٘‪ ٟ٧‬اال ا‪١ٝ‬ب خ‪٢‬ك‪ٙ‬ح ا٘‪٤‬‬ ‫‪ٝ‬خ‪٧‬سج َ‪٧‬ؼ كض‪٧‬ضج ض‪٧‬د ا‪١ٝ‬ب ٔؼؼح اغعبل ‪٢‬ؽ‪٧‬ؼ ا٘غاع‪٧ٙ‬ج ‪ٛ٢‬ضبّهج ٗؼتالء‬ ‫افعبكًب ذب٘ذج ّ‪ ٦‬ا٘غي‪ُ٘ ٣٢‬ؼل االؿخ‪٧‬مبش اختبي ًب ٕ٘ؼاؼ ا٘‪ٕٝ‬ل ا٘‪ٛ‬فبؼ ا٘‪ ٟ٧‬اال‬ ‫ا‪٧ٗ٢ ٜ‬ل ا٘فعق ا٘ذب٘د ‪ٛ‬ضبّه ٗؼتالء ٔغ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬تًب تس‪ٙ‬ؿج ا٘‪ٛ‬ؼاًّج ا٘‪ٛ‬ئؼعج ّ‪٦‬‬ ‫‪٧ 2008/8/11‬ن‪ٙ‬ة ّ‪ٔ ٟ٧‬ت‪٢‬ل ‪ ٟٙٗ٢ٛ‬عك‪ًٛ‬ب تب٘غي‪ ٣٢‬االؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج ّ‪٢ٛ ٦‬اس‪١‬ج‬ ‫ا٘‪ٛ‬ؿخإ‪ٛ ِٝ‬ضبّه ‪٢‬اؿن امبّج ٘‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪٢ ٟ‬ا٘‪ٛ‬ؿخإ‪ ِٝ‬ي‪( ٟ٧ٙ‬و) ‪ٔ٢‬غ ٔؼؼح ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج‬ ‫تس‪ٙ‬ؿج ا٘‪ٛ‬ؼاًّج ا٘‪ٛ‬ئؼعج ّ‪٦‬‬

‫‪ٔ 2008/8/25‬ت‪٢‬ل ن‪ٙ‬ة ‪٧ٗ٢‬ل ا٘فعق ا٘ذب٘د‬ ‫‪23‬‬


‫‪ٛ‬ضبّه ٗؼتالء امبّج ٘‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪٢ ٟ‬خ‪ ٚ‬غّى ا٘ؼؿ‪ ٚ‬إ٘ب‪ ٦ٝ٢ٝ‬ي‪ ٜ‬غع‪ ٟ٘٢‬تب٘غي‪٢ ٣٢‬ت‪ٝ‬بء‬ ‫ي‪ ٤ٙ‬ن‪ٙ‬ت‪ ٟ‬خ‪ ٚ‬خٕغ‪٧‬ؼ ٔ‪ٛ٧‬ج ا٘ؿ‪٧‬بؼث ‪٢ٛ‬م‪٢‬و ا٘غي‪ٔ ٜٛ ٣٢‬تل عت‪٧‬ؼ ‪٢‬ن‪ٙ‬ة ا٘ضٗ‪ٚ‬‬ ‫٘‪ ٟٙٗ٢ٛ‬تٕ‪ٛ٧‬خ‪١‬ب تبيختبؼ ا‪١ٝ‬ب خً‪٢‬غ ٘‪ ٟٙٗ٢ٛ‬امبّج ٘‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪ ٟ‬ضؿة ا٘‪ٛ‬ؿخ‪ٝ‬غاح ا٘‪ٛ‬تؼؽث‬ ‫تب٘غي‪ ٣٢‬اال ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج اكغؼح ضٗ‪١ٛ‬ب ا٘‪ٛ‬نً‪ ٟ٧ّ ٜ٢‬غ‪ ٜ٢‬ا‪ ٜ‬خْكل تن‪ٙ‬تبح‬ ‫ا٘فعق ا٘ذب٘د ‪ٛ‬ضبّه ٗؼتالء امبّج ٘‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪ ٟ‬ؼَ‪ ٚ‬ا‪ ٟٝ‬اكتص نؼّ ًب ّ‪ ٦‬ا٘غي‪٣٢‬‬ ‫‪٧‬ضٗ‪ ٟ٘ ٚ‬ا‪ ٢‬ي‪ ٟ٧ٙ‬ي‪ٝ‬غ ذت‪٢‬ح ا٘ضٓ ا٘‪ٛ‬نب٘ة ت‪ ٟ‬ي‪ ٜ٢ٗ٧ ٟ٧ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬نً‪ٟ٧ّ ٜ٢‬‬ ‫ا٘كبغؼ ‪ٛ ٜٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج اؿخئ‪ٝ‬بِ ‪٢‬اؿن االخضبغ‪٧‬ج تخبؼ‪٧‬ظ‬

‫‪٢ 2008/12/15‬يغغ‬

‫‪/31‬ؾ‪ٔ 2007/‬غ اضخ‪ ٣٢‬ي‪ ٤ٙ‬عؼٓ ٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜٛ ٜ٢ٝ‬فإ‪ ٟٝ‬االمؼاؼ ت‪ٛ‬ك‪ٙ‬ضج ا٘غ‪٘٢‬ج‬ ‫‪٢‬ا‪٢ٛ‬ا٘‪١‬ب ٘ػا ٔؼؼ ٔت‪٢‬ل ا٘نً‪ٕٝ٢ ٜ‬ل ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬نً‪ ٟ٧ّ ٜ٢‬ا٘‪ٛ‬فبؼ ا٘‪٢ ٟ٧‬ايبغث‬ ‫ا٘غي‪ٛ٘ ٣٢‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب الختبو ‪ٛ‬ب خٕغ‪٢ ٚ‬اكغاؼ ضٗ‪ ٚ‬سغ‪٧‬غ ّ‪١٧‬ب ‪٢‬اؼؿب٘‪ ٟ‬خ‪ٕٙ‬بئ‪ً ٧‬ب ا٘‪٤‬‬ ‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ السؼاء ا٘خغٔ‪ٕ٧‬بح ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ي‪٢ ٟ٧ٙ‬افًبؼ ؼئبؿج االغيبء اً٘ب‪ ٚ‬تػٖ٘‬ ‫‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪/24 ٦‬س‪ٛ‬بغ‪ ٥‬ا٘ذب‪٧ٝ‬ج‪٠ 1430/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ 2009/6/17‬‬

‫اً٘غغ ‪٢ٛ /185 :‬ؿًج ‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج‪2009 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ‪ٚ 2009/6/17 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫اعخكبق‬

‫ٔؼاؼ ٔت‪٢‬ل غع‪٢‬ل فعق ذب٘د ّ‪ ٦‬غي‪ ٣٢‬اؽا٘ج ف‪٢٧‬و ‪ٝ ٜ٢ٗ٧‬هؼ ا٘نً‪ٜٛ ٟ٧ّ ٜ‬‬ ‫اعخكبق ‪ٛ‬ضبٗ‪ ٚ‬االؿخئ‪ٝ‬بِ تكْخ‪١‬ب ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ض‪٧‬د ا‪ ٜٛ ٟٝ‬إ٘ؼاؼاح ا٘خ‪ ٦‬ال‬ ‫خ‪ٝ‬خ‪ ٦١‬ت‪١‬ب ا٘غي‪٧٢ ٣٢‬نً‪ ٜ‬ت‪ٛ ٟ‬ى ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘ضبؿ‪ ٚ‬ا٘ػ‪ ٜٛ ٢٠ ٥‬اعخكبق ‪ٛ‬ضبٗ‪ٚ‬‬ ‫االؿخئ‪ٝ‬بِ تكْخ‪١‬ب ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ‪٠٢‬ػا ‪ٛ‬ب اؿخٕؼ ي‪ٔ ٟ٧ٙ‬ؼاؼ ا٘‪٧١‬ئج ا٘‪٢ٛ‬ؿًج ‪.‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪ٔ ٜٛ‬تل ا٘‪٧١‬ئج ا٘‪٢ٛ‬ؿًج ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ّ‪ٛ ٦‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‬ ‫االخضبغ‪٧‬ج ‪٢‬سغ ا‪ٛ ٜ‬ضٗ‪ٛ‬ج تغاءث ا٘ؼ‪ٛ‬بغ‪ٔ ٥‬ؼؼح تخبؼ‪٧‬ظ‬

‫‪ٔ 2009/3/2‬ت‪٢‬ل خغعل‬

‫ا٘فعق ا٘ذب٘د (ش) فعكًب ذب٘ذًب تغي‪ ٣٢‬اؽا٘ج ا٘ف‪٢٧‬و ا٘‪ٝٛ‬ه‪٢‬ؼث ‪ٔ ٜٛ‬ت‪١ٙ‬ب تبً٘غغ‬ ‫‪/375‬ة‪ 2009/‬نً‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬خ‪٧٧ٛ‬ؽًا تبٕ٘ؼاؼ ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ ٘غ‪ٛ ٣‬ضٗ‪ٛ‬ج اؿخئ‪ٝ‬بِ اال‪ٝ‬تبؼ‬ ‫‪24‬‬


‫تكْخ‪١‬ب ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ّٕؼؼح ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج اؿخئ‪ٝ‬بِ اال‪ٝ‬تبؼ االخضبغ‪٧‬ج تكْخ‪١‬ب ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج‬ ‫تٕؼاؼ‪٠‬ب ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪/61 ٚ‬ضٕ‪٧ٔ٢‬ج‪ 2009/4/14 ٦ّ 2009/‬اضب٘ج ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٛ ٥‬ى‬ ‫امتبؼث ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج ٘‪ٝٙ‬هؼ ّ‪ ٜ٢ٗ٘ ٟ٧‬إ٘ؼاؼ ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ٘‪٧‬ؾ‬ ‫‪ ٜٛ‬إ٘ؼاؼاح ا٘‪ٝٛ‬ك‪٢‬ق ي‪١٧ٙ‬ب تب٘‪ٛ‬بغث ‪ٔ ٜٛ 216‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ؼاًّبح ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ّٕؼؼح‬ ‫ا٘‪٧١‬ئج ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج – يٕبؼ ّ‪ٛ ٦‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج تٕؼاؼ‪٠‬ب ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٚ‬‬

‫‪٧٠/1323‬ئج‬

‫‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج يٕبؼ‪ 2009/4/26 ٦ّ 2009 /‬اضب٘ج ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٛ ٥‬ى امتبؼث ا٘غي‪٣٢‬‬ ‫ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬ج اؿخئ‪ٝ‬بِ اال‪ٝ‬تبؼ االخضبغ‪٧‬ج تكْخ‪١‬ب ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ٘ٗ‪ ٜ٢‬ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٝٛ‬ه‪٢‬ؼث‬ ‫خخً‪ ٓٙ‬تبؽا٘ج ف‪٢٧‬و يٕبؼ ‪٢‬خكغؼ ّ‪١٧‬ب ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘تغاءث ٔؼاؼاً تغؼسج اع‪٧‬ؼث ضؿة‬ ‫اضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ٔ ٜٛ 2/31‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ؼاًّبح ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ‪٢‬ا‪ ٜ‬ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٥‬‬ ‫‪ ٜٛ‬اعخكبق ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج االؿخئ‪ٝ‬بِ تكْخ‪١‬ب ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ت‪ٕٛ‬خم‪ ٤‬اضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ٜٛ 203‬‬ ‫إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ ن‪ٙ‬تح ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج اؿخئ‪ٝ‬بِ اال‪ٝ‬تبؼ تكْخ‪١‬ب ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج تٕؼاؼ‪٠‬ب ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٚ‬‬ ‫‪/90‬ضٕ‪٧ٔ٢‬ج‪ ٜٛ 2009/5/25 ٦ّ 2009/‬ا٘‪٧١‬ئج ا٘‪٢ٛ‬ؿًج خً‪ ٜ٧٧‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘‪ٛ‬عخكج‬ ‫ت‪ٝ‬هؼ ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٘٢ ٥‬غ‪ ٣‬ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ٛ٧‬ب خٕغ‪ ٚ‬ه‪١‬ؼ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ ٥‬ا‪ٝ‬كة ي‪٤ٙ‬‬ ‫ٔؼاؼ ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تغاءث ا٘ؼ‪ٛ‬بغ‪ ٥‬ا٘‪ٛ‬خم‪ٔ ٜٛ‬ت‪٢‬ل خغعل ا٘فعق ا٘ذب٘د تغي‪ ٣٢‬اؽا٘ج‬ ‫ال‬ ‫ا٘ف‪٢٧‬و ‪٢‬ض‪٧‬د ا‪ ٜ‬إ٘ؼاؼ ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ ٘‪٧‬ؾ ‪ ٜٛ‬إ٘ؼاؼاح ا٘خ‪ ٦‬ات‪٧‬ص خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٠‬ب اؿخٕال ً‬ ‫ت‪ٕٛ‬خم‪ ٤‬اضٗب‪ ٚ‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬تل ‪ً٧‬ختؼ ‪ ٜٛ‬إ٘ؼاؼاح ا٘خ‪ ٦‬خكغؼ‪٠‬ب ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج اذ‪ٝ‬بء ؿ‪٧‬ؼ‬ ‫ا٘‪ٛ‬ؼاًّج ‪٢‬ال خ‪ٝ‬خ‪ ٦١‬ت‪١‬ب ا٘غي‪ّ ٣٢‬ال ال‪٧‬س‪٢‬ؽ ا٘نً‪١٧ّ ٜ‬ب اال تًغ كغ‪٢‬ؼ ا٘ضٗ‪ٚ‬‬ ‫ال تبضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ٔ ٜٛ 170‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ؼاًّبح ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ‪٠٢‬ػا ‪٦ًٝ٧‬‬ ‫ا٘ضبؿ‪ ٚ‬تب٘غي‪ ٣٢‬ي‪ً ٛ‬‬ ‫ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪ ٦‬خعخق ت‪ٝ‬هؼ ا٘نً‪ ٜ٢‬ا٘‪ٕٛ‬غ‪ٛ‬ج تفإ‪ ٜ‬إ٘ؼاؼاح االيغاغ‪٧‬ج ا٘خ‪ٚ٘ ٦‬‬ ‫ال ‪ ٦٠‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘‪ٛ‬عخكج ت‪ٝ‬هؼ ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٥‬‬ ‫‪٧‬س‪٧‬ؽ إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘نً‪ ٜ‬ت‪١‬ب اؿخٕال ً‬ ‫ا٘‪ٕٛ‬غ‪ ٚ‬تفإ‪ ٜ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘كبغؼ ّ‪١٧‬ب ‪ٛ٘٢‬ب ٗب‪ٝ‬ح ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٝٛ‬ه‪٢‬ؼث ‪ ٦٠‬غي‪ ٣٢‬اؽا٘ج‬ ‫ف‪٢٧‬و خكغؼ ّ‪١٧‬ب ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘تغاءث ضٗ‪ٛ‬بً تغؼسج اع‪٧‬ؼث ت‪٢ٛ‬سة اضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث‬

‫‪2/31‬‬

‫‪ٔ ٜٛ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ؼاًّبح ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ‪ ٜ٢ٗ٧٢‬ا٘نً‪ ٜ‬تب٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘كبغؼ ّ‪١٧‬ب خ‪٧٧ٛ‬ؽًا ٘غ‪ٛ ٣‬ضٗ‪ٛ‬ج‬ ‫اؿخئ‪ٝ‬بِ ا٘‪ٝٛ‬نٕج تكْخ‪١‬ب ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ت‪ٕٛ‬خم‪ ٤‬اضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغخ‪ٜ٧‬‬

‫‪ ٜٛ 203٢32‬إ٘ب‪ٜ٢ٝ‬‬

‫ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ ّ‪ ٦١‬ا٘خ‪ ٦‬خ‪ٝ‬هؼ ا‪٧‬مًب تب٘نً‪ ٜ٢‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ا٘‪ٕٛ‬غ‪ٛ‬ج تفإ‪ ٜ‬إ٘ؼاؼاح االيغاغ‪٧‬ج‬ ‫ال ‪٢‬ػٖ٘ ‪ٛ‬ى ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ ٥‬ا٘‪ٕٛ‬غ‪ ٚ‬تفإ‪ ٜ‬ا٘ضٗ‪ٚ‬‬ ‫ا٘خ‪٧ ٚ٘ ٦‬ت‪٧‬ص إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬خ‪٧٧ٛ‬ؽًا اؿخٕال ً‬ ‫‪25‬‬


‫ا٘كبغؼ ّ‪١٧‬ب ا‪ٛ‬ب إ٘ؼاؼاح االيغاغ‪٧‬ج ا٘خ‪ ٦‬خكغؼ‪٠‬ب ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘تغاءث تب٘غي‪ ٣٢‬ا٘خ‪٦‬‬ ‫‪ ٜ٢ٗ٧‬ا٘‪ٝ‬هؼ تب٘نً‪ ٜ٢‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ا٘كبغؼ ّ‪١٧‬ب ‪ ٜٛ‬اعخكبق ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ ‪٢‬ا٘خ‪ٚ٘ ٦‬‬ ‫‪٧‬ؼغ ػٗؼ‪٠‬ب تب٘‪ٛ‬بغث ‪ٔ ٜٛ 216‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ؼاًّبح ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ّخعخق ت‪ٝ‬هؼ‪٠‬ب ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج‬ ‫ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ ّ‪ٗ ٢ٙ‬ب‪ ٜ‬إ٘ؼاؼ ا٘‪ٛ‬نً‪٢ ٟ٧ّ ٜ٢‬ا٘‪ٛ‬خً‪ ٓٙ‬تٕت‪٢‬ل خغعل ا٘فعق ا٘ذب٘د اخعػخ‪ٟ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تغي‪ ٜ٢ٗ٧ ٣٢‬ا٘‪ٝ‬هؼ تب٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ ٥‬تب٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘كبغؼ ّ‪١٧‬ب ‪ ٜٛ‬اعخكبق‬ ‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ ّخٗ‪ ٦٠ ٜ٢‬ا٘‪ٛ‬عخكج ت‪ٝ‬هؼ‪ٛ ٞ‬ى ا٘ضٗ‪ ٚ‬اْ٘بكل ّ‪١٧‬ب ‪٠٢‬ػا ‪ٛ‬ب ٔؼؼخ‪ٟ‬‬ ‫ا٘‪٧١‬ئج ا٘‪٢ٛ‬ؿًج تٕؼاؼ‪٠‬ب ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪٢ٛ/128 ٚ‬ؿًج ‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج‪ٛ٘٢ 2005/12/16 ٦ّ 2005 /‬ب‬ ‫خٕغ‪ٔ ٚ‬ؼؼ ايختبؼ ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج اؿخئ‪ٝ‬بِ اال‪ٝ‬تبؼ االخضبغ‪٧‬ج تكْخ‪١‬ب ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ‪ ٦٠‬ا٘‪ٛ‬عخكج‬ ‫ت‪ٝ‬هؼ ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٢ ٥‬ايبغث ا٘غي‪ٛ ٣٢‬ى ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ ٥‬ا٘‪١٧‬ب الخعبػ إ٘ؼاؼ ّ‪ٟ٧‬‬ ‫‪٢‬االفًبؼ ا٘‪ ٤‬ا٘‪٧١‬ئج ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج يٕبؼ ّ‪٠ ٦‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تػٖ٘ ‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ‬ ‫ّ‪/24 ٦‬س‪ٛ‬بغ‪ ٥‬ا٘ذب‪٧ٝ‬ج‪٠ 1430/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ 2009/6/17‬‬

‫اً٘غغ ‪ /719 :‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج يٕبؼ‪2009/‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ 2009/3/11 :‬‬

‫س‪١‬ج اإلكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫خً‪٧٢‬ل‬ ‫[ اػا ذتح ؤ‪ ٜ‬افبؼث ا٘ضسؽ ي‪٧ٔ ٤ٙ‬غ إً٘بؼ ٘‪ ٚ‬خؿتة ٘‪ٛ‬ب٘ٗ‪ ٟ‬ؤ‪٥‬‬ ‫عؿبؼث ؤ‪٢ّ ٢‬اح ‪ًْٝٛ‬ج ّ‪٧ٙ‬ؾ ٘‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج تب٘خً‪٧٢‬ل ‪].‬‬

‫إ٘ؼاؼ‬

‫‪26‬‬


‫٘غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث‬

‫إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ٔؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال ً ‪٘٢‬غ‪ ٣‬ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪ٟٝ‬‬

‫كض‪٧‬ص ‪٢ٛ٢‬آّ ٘‪ٕٙ‬ب‪٘ ٜ٢ٝ‬ألؿتبة ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼث ّ‪ ٟ٧‬ػٖ٘ ؤ‪ ٜ‬غي‪٣٢‬‬

‫ا٘‪ٛ‬غي‪٧‬ج خم‪ٝٛ‬ح ‪ٛ‬نب٘ت‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ ٟ٧ٙ‬امبّج ٘‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪ ٟ‬تخً‪٧٢‬م‪١‬ب‬

‫ت‪ٛ‬ب ‪٢٧‬اؽ‪ ٥‬تغل ا٘‪ًْٝٛ‬ج ا٘خ‪ّ ٦‬بخح ي‪١٧ٙ‬ب تؿتة ‪٢‬مى افبؼث يغ‪ٚ‬‬

‫ا٘خكؼِ ي‪ ٤ٙ‬إً٘بؼ اً٘بئغ ٘‪١‬ب ‪٢‬ض‪٧‬د ؤ‪ ٜ‬ا٘خضٕ‪ٕ٧‬بح ا٘خ‪ ٦‬ؤسؼخ‪١‬ب‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬خ‪ ٦‬ا٘تغاءث ‪٢‬االؿخئ‪ٝ‬بِ خإ‪٧‬غ ‪١ٝٛ‬ب يغ‪٢ ٚ‬س‪٢‬غ ‪ًْٝٛ‬ج ّٕغخ‪١‬ب‬

‫ا٘‪ٛ‬غي‪٧‬ج ‪ ٜٛ‬سؼاء ‪٢‬مى افبؼث يغ‪ ٚ‬ا٘خكؼِ ػٖ٘ ؤ‪ ٜ‬إً٘بؼ ‪٢٠‬‬

‫يتبؼث ي‪ ٜ‬يؼكج عب٘‪٧‬ج ‪ ٜٛ‬ا٘ت‪ٝ‬بء ‪٢‬خٕى ّ‪ ٦‬ض‪ ٦‬ؿٗ‪ٛٗ ٦ٝ‬ب ٘‪ٚ‬‬ ‫‪٧‬ذتح تب‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬غي‪٧‬ج ٔغ خٕغ‪ٛ‬ح تن‪ٙ‬ة ا٘‪ٛ ٤‬غ‪٧‬ؼ‪٧‬ج ت‪ٙ‬غ‪٧‬ج ؤ‪ٔ ٚ‬كؼ‬

‫٘‪ٝٛ‬ض‪١‬ب اسبؽث ت‪ٝ‬بء ٘‪ٕٙ‬نًج ٗ‪ٛ‬ب ا‪ ٜ‬ؿًؼ ٔنًج األؼل ّ‪ٔ٢ ٦‬ح‬

‫‪٢‬مى افبؼث يغ‪ ٚ‬ا٘خكؼِ ع‪ٛ‬ؿج ‪ٛ‬ال‪ ٜ٧٧‬غ‪ٝ٧‬بؼ ‪٢‬ؿًؼ‪٠‬ب ّ‪ٔ٢ ٦‬ح‬ ‫أب‪ٛ‬ج ا٘غي‪ ٣٢‬ع‪ٛ‬ؿج ‪٢‬يفؼ‪ ٜ٢٧ٙٛ ٜ٢‬غ‪ٝ٧‬بؼ اؿخ‪ٝ‬بغا ً ا٘‪ ٤‬عتؼث‬ ‫ا٘عت‪٧‬ؼ ا٘ػ‪ ٥‬اؿخًب‪ٝ‬ح ت‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ‪٢‬تػٖ٘ خٗ‪ ٜ٢‬غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬غي‪٧‬ج‬

‫ّبٔغث ٘ؿ‪ٝ‬غ‪٠‬ب ‪ ٜ٢ٗ٧٢‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ا٘ػ‪ٔ ٥‬م‪ ٤‬تخإ‪٧٧‬غ ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘تغائ‪٦‬‬

‫ا٘‪ٛ‬خم‪ ٜٛ‬ؼغ ا٘غي‪ٔ ٣٢‬غ ا٘خؽ‪٢ ٚ‬س‪١‬ج ا٘‪ٝ‬هؼ إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ا٘ؿ‪ٛ٧ٙ‬ج ٔؼؼ‬

‫خكغ‪٢ ٟٕ٧‬ؼغ ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٢ ٥‬خض‪٧ٛ‬ل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ ‪.‬كغؼ‬

‫إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪٦‬‬

‫‪.ٚ 2009/3/11‬‬

‫‪ /15‬ؼت‪٧‬ى األ‪٢‬ل ‪٠ 1430 /‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ‬

‫اً٘غغ ‪/731 :‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج يٕبؼ‪2009/‬‬ ‫‪27‬‬


‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ2009/3/12:‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫عك‪ٛ٢‬ج‬ ‫‪ٛ‬ؿخإسؼ إً٘بؼ ا٘ػ‪ ٥‬استؼ ي‪ ٤ٙ‬خع‪٧ٙ‬ج ا٘‪ٛ‬إس‪٢‬ؼ تبٕ٘‪٢‬ث ‪٢‬افُب٘‪ٔ ٜٛ ٟ‬تل ؤعؼ غ‪ٜ٢‬‬ ‫‪٢‬س‪ ٟ‬ا٘ضٓ ّإ‪ٛ ٜ‬بٖ٘ إً٘بؼ ‪ ٢٠‬ا٘عك‪ٛٙ٘ ٚ‬نب٘تج تإسؼ ا٘‪ٛ‬ذل ال‪ٕٝ‬نبو يالٔج‬ ‫ا٘‪ٛ‬ؿخإسؼ تبًٕ٘بؼ ‪.‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪:‬‬ ‫٘غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ّٕؼؼ‬ ‫ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال‪٘٢ .‬غ‪ ٣‬ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص ‪ٛ٢‬عبِ٘ ٘‪ٕٙ‬ب‪ٜ٢ٝ‬‬ ‫ػٖ٘ ال‪ ٜ‬إً٘بؼ ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ 18 ٚ 3251/2 ٚ‬يب‪ٛ‬ؼ‪٧‬ج ؿسل ‪٢‬ضؿة ؿ‪ٝ‬غ‪ ٞ‬إً٘بؼ‪ ٥‬تإؿ‪ٚ‬‬ ‫ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ي‪(ٟ٧ٙ‬ا٘‪ٛ‬غي‪/ ٦‬ا٘‪ٛ‬ؿخإ‪ ِٝ‬ي‪ٔ٢ )ٟ٧ٙ‬غ خب‪٧‬غ ‪ ٜٛ‬ا٘خضٕ‪ٕ٧‬بح ا٘خ‪ ٦‬ؤسؼخ‪١‬ب ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬خ‪٦‬‬ ‫ا٘تغاءث ‪٢‬االؿخئ‪ٝ‬بِ تب‪ ٜ‬إً٘بؼ ٔغ افُ‪ ٟٙ‬خبتً‪ ٦‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ي‪(ٟ٧ٙ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ ٟ٧ٙ‬امبّج‬ ‫٘‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪ /ٟ‬ا٘‪ٛ‬ؿخإ‪ )ِٝ‬تًغ ؤ‪ ٜ‬استؼ‪٢‬ا فبَ‪( ٟٙ‬ا٘‪ٛ‬ؿخإسؼ) ي‪ ٤ٙ‬خع‪٧ٙ‬ج إً٘بؼ ‪٢‬ض‪٧‬د ا‪ٜ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬ؿخإسؼ ٗب‪ٔ ٜ‬غ ا‪ٕٝ‬نًح يالٔخ‪ ٟ‬تب٘‪ٛ‬إس‪٢‬ؼ ّ‪ ٜ٢ٗ٧‬ا٘‪ٛ‬بٖ٘ (ا٘‪ٛ‬غي‪ ٢٠ )٦‬ا٘عك‪ٚ‬‬ ‫ا٘ضٕ‪ٛٙ٘ ٦ٕ٧‬نب٘تج تإسؼ ا٘‪ٛ‬ذل ٘ٗ‪ ٜ٢‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ي‪ٔ ٟ٧ٙ‬غ فُل إً٘بؼ غ‪ ٜ٢‬اػ‪ ٜ‬ؤ‪٢ٛ ٢‬إّج‬ ‫ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ّ‪َ ٜ٢ٗ٧‬بكتب ٘‪ًْٝٛ‬ج إً٘بؼ ‪ٙ٧٢‬ؽ‪ ٟٛ‬اسؼ ا٘‪ٛ‬ذل اؿخ‪ٝ‬بغا ألضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث( ‪)197‬‬ ‫‪ ٜٛ‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬غ‪ٛ٘٢.٦ٝ‬ب ٗب‪ٝ‬ح ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ٔغ ؤكغؼح ضٗ‪١ٛ‬ب ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ غ‪ٛ ٜ٢‬الضهج‬ ‫ػٖ٘ ‪ٛٛ‬ب اعل تكضخ‪٘.ٟ‬ػا ٔؼؼ ‪ٕٝ‬م‪٢ ٟ‬ايبغث امتبؼث ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب إلختبو‬ ‫‪ٛ‬ب خٕغ‪ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ا‪٧ ٜ‬تٕ‪ ٤‬ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ خبتًب ٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج‪٢ .‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪٦‬‬ ‫‪/16‬ؼت‪٧‬ى اال‪٢‬ل‪٠1430/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ2009/3/12‬‬ ‫اً٘غغ ‪ /1190 :‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج يٕبؼ ‪2009 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ 2009/5/21 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫عك‪ٛ٢‬ج‬ ‫‪28‬‬


‫أب‪ٛ‬ج ‪٢‬اؼد إً٘بؼ ا٘غي‪ٛٙ٘ ٣٢‬نب٘تج تإسؼ ‪ٛ‬ذل ي‪ ٜ‬خكؼِ اُ٘‪٧‬ؼ تبًٕ٘بؼ ي‪ٛ ٜ‬غث‬ ‫تًغ ‪ّ٢‬بث ا٘‪٢ٛ‬ؼد خٗ‪ ٜ٢‬ؤكب٘ج ‪٢‬ي‪ٝ‬غ أب‪ٛ‬خ‪١‬ب امبّج ٘‪ٙ‬خؼٗج خسًل ا٘عك‪ٛ٢‬ج َ‪٧‬ؼ‬

‫‪ٛ‬خضٕٕج ‪٢‬ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ؼغ ا٘غي‪ ٣٢‬فٗالً‪.‬‬

‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج خت‪ ٜ٧‬ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫ال ‪٢‬ي‪ٝ‬غ ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ تإ‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص‬ ‫ّٕؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗ ً‬ ‫‪ٛ٢‬عبِ٘ ٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬تٕغؼ خً‪ ٟٕٙ‬تب٘‪٧ٛٛ‬ؽ ي‪ )ٚ( ٟ٧ٙ‬ض‪٧‬د ا‪ ٜ‬إ٘نًج ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٛ‬ج ( ‪ )548‬ا‪ٛ‬ب‪ٚ‬‬ ‫ٔبؿ‪ ٚ‬ك‪١ْٝ‬ب ؤ‪٧ٛ‬ؼ‪٧‬ج ‪٢ْٛ‬مج تب٘نبت‪٢ ٢‬كبضة ضٓ ا٘خكؼِ ّ‪١٧‬ب (ح ق) ضؿة‬ ‫ك‪٢‬ؼث ا٘ؿسل إً٘بؼ‪ ٥‬اا٘‪ٛ‬تؼؽث ّ‪ ٦‬امتبؼث ا٘غي‪ٗ٢ ٣٢‬ب‪٧ ٜ‬خً‪ ٜ٧‬ا٘خذتح ‪ ٜٛ‬االؿ‪ٚ‬‬ ‫ا٘كض‪٧‬ص ٘‪٠٢ ٟ‬ل ‪ٛٗ ٢9 ٞ‬ب ‪٢‬ؼغ ّ‪ ٦‬ك‪٢‬ؼث ا٘ؿسل إً٘بؼ‪ ٥‬ا‪ ٚ‬ا‪( ٟٝ‬ح ؾ) ٗ‪ٛ‬ب ‪٢‬ؼغ‬ ‫ّ‪ ٦‬يؼ‪٧‬مج ا٘غي‪ٛ ٣٢‬ى خٗ‪٧ٗ٢ ِ٧ٙ‬ل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ي‪ ٟ٧ٙ‬تبسؼاء ا٘خكض‪٧‬ص األك‪ ٦٘٢‬ا‪ٜ‬‬ ‫خن‪ٙ‬ة األ‪ٛ‬ؼ ػٖ٘ ‪٠‬ػا ‪ ٜٛ‬س‪١‬ج ‪ ٜٛ٢‬س‪١‬ج ؤعؼ‪ّٕ ٣‬غ ؤكغؼح ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تغاءث ٗؼٗ‪ٖ٢‬‬ ‫ضٗ‪١ٛ‬ب تًغغ ‪/210‬ة‪ 2008/11/2 ٦ّ 2008/2‬تب٘ؽا‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ ٟ٧ٙ‬تخإغ‪٧‬خ‪ ٟ‬ا٘‪٤‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬غي‪ ٜ٧٧‬ا٘‪ٛ‬تبٍ٘ ا٘‪ْٛ‬ك‪ٙ‬ج ّ‪١ٝٛ٢ ٟ٧‬ب ‪ٛ‬ت‪ 1410857,000 ٍٙ‬غ‪ٝ٧‬بؼ ا٘‪ ٤‬ا٘‪ٛ‬غي‪( ٦‬ح)‬ ‫ّإؿخإ‪٧ٗ٢ ِٝ‬ل ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ ٟ٧ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ مغ ا٘‪ٛ‬غي‪ )ٚ( ٦‬غ‪ ٜ٢‬ا٘‪ٛ‬غي‪ٜ٧‬‬ ‫ال‬ ‫ا‪٨‬عؼ‪٧ّ ٜ٧‬خً‪ ٜ٧‬ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬ا٘نً‪ ٜ‬ؤالؿخئ‪ٝ‬بّ‪ ٦‬تٕغؼ خً‪ ٟٕٙ‬تب٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬ؤيال‪ّٕ ٞ‬ن ّم ً‬ ‫ي‪ ٜ‬ا‪ ٜ‬ا٘غي‪٢ ٣٢‬تٕغؼ خً‪١ٕٙ‬ب تب٘‪ٛ‬غي‪ٕٛ )ٚ( ٦‬ب‪ٛ‬ج امبّج ٘خؼٗج ‪٢ٛ‬ؼذ‪٢ ٟ‬ا‪٢ ٜ‬ا٘غ‪ٞ‬‬ ‫‪ٛ‬خ‪٢٢ 1981/6/2 ٦ّ ٦ّ٢‬ا٘غخ‪( ٟ‬ؽ) ‪ٛ‬خ‪ّ٢‬بث ّ‪ ّٓ٢ 1984/2/1 ٦‬إ٘ؿب‪ ٚ‬إ٘ب‪٦ٝ٢ٝ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪٢ 2008 /ٓ ٓ/259 ٚ‬ا٘‪ٛ‬ئؼط ّ‪ 2008/8/13 ٦‬ا٘كبغؼ ي‪ٛ ٜ‬ضٗ‪ٛ‬ج تغاءث‬ ‫ٗؼٗ‪٘٢ ٖ٢‬ػا ّب٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬خ‪ ٖٙٛ‬ؿ‪١‬ب‪ًٛ‬ب ّ‪ ٦‬إً٘بؼ آ‪ ِٝ‬ا٘ػٗؼ تخبؼ‪٧‬ظ ‪ّ٢‬بث ‪٢‬ا٘غ‪٦ّ ٞ‬‬ ‫‪ٗ٢ 1981/6/2‬ػٖ٘ تخبؼ‪٧‬ظ ‪ّ٢‬بث ‪٢‬ا٘غخ‪٢ 1984/2/1 ٦ّ ٟ‬ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج تبسؼ ا٘‪ٛ‬ذل‬ ‫خعق ‪ٛ‬غغا تًغ ‪ّ٢‬بث ‪٢‬ا٘غ‪٧٘٢ ٟ٧‬ؾ ٔت‪١ٙ‬ب ‪٢‬ا٘‪ٕٛ‬خم‪ ٦‬أب‪ٛ‬ج غي‪٢‬ا‪ ٞ‬تكْخ‪ ٟ‬ا٘فعك‪٧‬ج‬ ‫‪٧٘٢‬ؾ امبّج ٘‪ٙ‬خؼٗج ّ‪٧‬خً‪ّ ٜ٧‬ؿظ ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘تغائ‪ ٦‬ا٘‪ٛ‬ؿخإ‪ ِٝ‬تٕغؼ خً‪ ٟٕٙ‬تب٘‪ٛ‬غي‪)ٚ( ٦‬‬ ‫ّٕن ‪٢‬ؼغ غي‪٢‬ا‪١٘ ٞ‬ػا ا٘ؿتة ‪ ٟ٘٢‬أب‪ٛ‬خ‪١‬ب ‪ٛ‬سغغا ‪٢‬ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪٢‬س‪ ٟ‬ا٘كض‪٧‬ص ا‪ ٜ‬فبء ػٖ٘‬ ‫‪ٗ٢‬ب‪ٛ ٟ٘ ٜ‬ؿ‪ٔ ٌ٢‬ب‪ّٕ ٦ٝ٢ٝ‬ؼؼ ‪ٕٝ‬ل ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬ايبغث االمتبؼث ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب‬ ‫إلختبو ‪ٛ‬ب خٕغ‪٢ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪٧ ٜ‬تٕ‪ ٤‬ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ خبتًًب ٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج ‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ‬ ‫تخبؼ‪٧‬ظ ‪/26‬س‪ٛ‬بغ‪ ٥‬اال‪٠ 1430/٤٘٢‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ 2009/5/21‬‬ ‫‪29‬‬


‫اً٘غغ ‪ /1214 :‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج يٕبؼ ‪2009 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ 2009/5/20 :‬‬ ‫س‪١‬ج االكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫عك‪ٛ٢‬ج‬ ‫ن‪ٙ‬ة ايبغث خؿس‪٧‬ل إً٘بؼ ‪ٔ ٜٛ‬تل ا٘‪٢‬ؼذج تبؿ‪٢ٛ ٚ‬ؼذ‪٧ ٚ١‬سة أب‪ٛ‬ج ا٘غي‪٣٢‬‬

‫امبّج ٘‪ٙ‬خؼٗج ‪٢‬اال خٗ‪ ٜ٢‬ا٘عك‪ٛ٢‬ج َ‪٧‬ؼ ‪ٛ‬خضٕٕج ‪.‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪:‬‬

‫٘غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ٔؼؼ‬ ‫ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال ً ‪٢‬ي‪ٝ‬غ ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ه‪١‬ؼ ا‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص ‪ٛ٢‬عبِ٘ ٘‪ٕٙ‬ب‪ٜ٢ٝ‬‬ ‫ال‪ ٜ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ي‪ٛ١٧ٙ‬ب ‪ /‬ا٘‪ٛ‬غي‪٧‬ب‪٢ ٜ‬تًؼ‪٧‬مج ا٘غي‪٧ ٣٢‬ن‪ٙ‬تب‪ ٜ‬اتنبل ٔ‪٧‬غ إ٘نًج‬ ‫‪ 2 ٚ 4123/54‬ا٘‪٧ٛ٧ًٝ‬ج ا٘‪ٛ‬ؿس‪ٙ‬ج تبؿ‪ٝ ٚ‬بكؼ ضؿ‪ ٜ٧‬ضؿ‪ ٜ‬ي‪٢ ٦ٙ‬ايبغث خؿس‪١ٙ٧‬ب‬ ‫تبؿ‪٢ٛ ٚ‬ؼذ‪ٛ١‬ب ‪٢‬تػٖ٘ خٗ‪ ٜ٢‬ا٘خؼٗج ‪ ٦٠‬ا٘عك‪٢ ٚ‬أب‪ٛ‬ج ا٘غي‪ٔ ٜٛ ٣٢‬تل ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ‪ٜ٧‬‬ ‫‪٧‬سة ا‪ ٜ‬خٗ‪ ٜ٢‬امبّج ٘‪ٙ‬خؼٗج ‪٢‬تػٖ٘ خٗ‪ ٜ٢‬ا٘عك‪ٛ٢‬ج َ‪٧‬ؼ ‪ٛ‬خ‪٢‬س‪١‬ج ٘‪٧ٛٛٙ‬ؽ ‪/‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ ٟ٧ٙ‬امبّج ٘‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪٢ ٟ‬ض‪٧‬د ا‪ ٜ‬ا٘عك‪ٛ٢‬ج اػا ٗب‪ٝ‬ح َ‪٧‬ؼ ‪ٛ‬خ‪٢‬س‪١‬ج خضٗ‪ٚ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ‪ ٜٛ‬خ‪ٕٙ‬بء ‪ْٝ‬ؿ‪١‬ب تؼغ ا٘غي‪ ٣٢‬اؿخ‪ٝ‬بغا ً الضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث‬

‫‪ٔ ٜٛ 1/80‬ب‪ٜ٢ٝ‬‬

‫ا٘‪ٛ‬ؼاًّبح ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ‪٢‬اػ ا‪ ٜ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ٔغ اَْل ‪ٛ‬ب خٕغ‪ٛٛ ٚ‬ب ‪ً٧‬ختؼ ي‪٧‬تب ً اعل‬ ‫تكضخ‪ٔ ٟ‬ؼؼ ‪ٕٝ‬م‪٢ ٟ‬ايبغث االمتبؼث ٘‪ٛ‬الضهج ‪ٛ‬ب خٕغ‪ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ا‪٧ ٜ‬تٕ‪ ٤‬ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‬ ‫خبتًب ً ٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج ‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪/25 ٦‬س‪ٛ‬بغ‪ ٥‬اال‪٠ 1430 / ٤٘٢‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ‬ ‫‪. ٚ 2009/5/20‬‬

‫اً٘غغ ‪ /1438 :‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج يٕبؼ ‪2009 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ 2009/5/20 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫ؼّى مؼؼ‬ ‫‪30‬‬


‫ٔ‪٧‬ب‪ ٚ‬ا٘ت‪ٙ‬غ‪٧‬ج تب‪ٝ‬فبء ؤٗفبٖ ؤ‪ٛ‬ب‪ ٚ‬يٕبؼاح اُ٘‪٧‬ؼ تفٗل َ‪٧‬ؼ ؤك‪٢ ٦٘٢‬عالّ ًب ٘‪ٙ‬خك‪ٚ٧ٛ‬‬ ‫األؿبؾ اغٓ‪ ٣‬ا٘‪ ٤‬خؿتة مؼؼ ٘‪٧ُٙ‬ؼ خٗ‪ ٜ٢‬ا٘ت‪ٙ‬غ‪٧‬ج ‪ٙٛ‬ؽ‪ٛ‬ج تبؽا٘ج ‪٠‬ػا ا٘مؼؼ ‪.‬‬

‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫ال ‪٘٢‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪ ٟٝ‬كض‪٧‬ص ‪٢ٛ٢‬آّ‬ ‫ٔؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗ ً‬ ‫٘‪ٕٙ‬ب‪٘ ٜ٢ٝ‬ألؿتبة ‪٢‬ا٘ض‪٧‬ذ‪٧‬بح ا٘‪ًٛ‬ختؼث ا٘خ‪ ٦‬اؿخ‪ٝ‬غ ا٘‪١٧‬ب ػٖ٘ ا‪ ٜ‬ا٘ذبتح ‪ ٜٛ‬ا٘ٗفِ‬ ‫ا٘ػ‪ ٥‬ؤسؼخ‪ٛ ٟ‬ضٗ‪ٛ‬ج االؿخئ‪ٝ‬بِ تب‪ٝ‬بتج ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تغاءث إ٘بؿ‪٢ ٚ‬خٕؼ‪٧‬ؼ ا٘عتؼاء ا٘ع‪ٛ‬ؿج‬ ‫‪ ٜٛ‬ا‪ ٜ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ‪ /‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ / ٟ٧ٙ‬امبّج ٘‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪ٔ ٟ‬غ ت‪ ٤ٝ‬يغث ؤٗفبٖ ي‪ ٤ٙ‬اْ٘ؿضج‬ ‫ا٘خ‪ ٦‬خٕى ؤ‪ٛ‬ب‪ ٚ‬إً٘بؼ‪ ٜ٧‬ا٘‪ٙ‬ػ‪ ٖٙٛ٧ ٜ٧‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ي‪ ٟ٧ٙ‬ؿ‪١‬ب‪ٛ‬بً ّ‪١٧‬ب تض‪٧‬د ضست‪ٛ١‬ب ي‪ٜ‬‬ ‫ا٘نؼ‪ ٓ٧‬اً٘ب‪٢ ٚ‬ؿتة مؼؼًا ٘‪ًٕٙ‬بؼ‪٢ ٜ٧‬اػ ؿتٓ خإٗ‪٧‬غ غائؼث ا٘خعن‪٧‬ن اً٘‪ٛ‬ؼا‪٦ّ ٦ٝ‬‬ ‫تبتل ‪ ٜٛ‬ا‪ ٜ‬أب‪ٛ‬ج ‪٠‬ػ‪ ٞ‬األٗفبٖ ٗب‪ ٜ‬عالًّب ٘‪ٙ‬خك‪ٛٛ ٚ٧ٛ‬ب ‪ٙ٧‬ؽ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ تبؽا٘ج ا٘مؼؼ‬ ‫تؼّى األٗفبٖ ‪٢ٛ‬م‪٢‬و ا٘غي‪ ٣٢‬إلٔب‪ٛ‬خ‪١‬ب تفٗل َ‪٧‬ؼ ؤك‪٠٢ ٦٘٢‬ػا ‪ٛ‬ب ٔم‪ ٤‬ت‪ٟ‬‬ ‫ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ٔؼؼ خكغ‪٢ ٟٕ٧‬ؼغ ا٘الئضج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ‪٢‬خض‪٧ٛ‬ل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‬ ‫‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪/25 ٦‬س‪ٛ‬بغ‪ ٥‬األ‪٠ 1430/٤٘٢‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ 2009/5/20‬‬

‫اً٘غغ ‪ /1633 :‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج يٕبؼ‪2009 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ‪ٚ 2009/7/27 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫ّؿظ‬ ‫ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٛ‬ؿخإسؼ ا‪٧ ٜ‬ن‪ٙ‬ة ّؿظ إً٘غ ٔتل ا٘‪ٛ‬نب٘تج تْ‪٢‬اح ا٘‪ًْٝٛ‬ج ‪.‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫ال ‪٢ ,‬ي‪ٝ‬غ ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪/‬ا٘‪ٛ‬ؿخإ‪ِٝ‬‬ ‫ٔؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗ ً‬ ‫‪/‬ا٘‪ٛ‬غي‪٢ ٦‬تًؼ‪٧‬مج ا٘غي‪٧ ٣٢‬ن‪ٙ‬ة ا٘ؽا‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ي‪/ٟ٧ٙ‬ا٘‪ٛ‬ؿخإ‪ ِٝ‬ي‪/ٟ٧ٙ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ٟ٧ٙ‬‬ ‫‪/‬امبّج ٘‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪ ٟ‬تخإغ‪٧‬خ‪ٛ ٟ‬ت‪ٕٛ ٍٙ‬غاؼ‪ ٞ‬ع‪ٛ‬ؿ‪ ٜ٢٧ٙٛ ٜ٢‬غ‪ٝ٧‬بؼ ي‪٢ّ ٜ‬اح ا٘‪ًْٝٛ‬ج ٘ذالد‬ ‫ؿ‪٢ٝ‬اح ‪ٗ٢‬ػٖ٘ يفؼ‪ ٜ٢٧ٙٛ ٜ٢‬غ‪ٝ٧‬بؼ ي‪ ٜ‬ؤٔ‪٧‬ب‪ ٚ‬ا٘‪ٝٛ‬فأح ا٘خ‪ٔ ٦‬ب‪ ٚ‬تبضغاذ‪١‬ب ي‪٤ٙ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬إس‪٢‬ؼ ت‪٢ٛ‬سة يٕغ اإل‪٧‬سبؼ ا٘‪ٛ‬تؼ‪ ٚ‬ت‪ ٜ٧‬ا٘نؼّ‪ ٜ٧‬تخبؼ‪٧‬ظ ‪٢ 2006/6/17‬ض‪٧‬د ا‪ٟٝ‬‬ ‫‪31‬‬


‫ّ‪ ٦‬إً٘‪٢‬غ ا٘‪ٙٛ‬ؽ‪ٛ‬ج ٘‪ٙ‬سب‪ٝ‬ت‪ ٜ٧‬اػا اعل اضغ ا٘نؼّ‪ ٜ٧‬ت‪ٛ‬ب ‪٢‬سة ي‪ ٟ٧ٙ‬تبًٕ٘غ سبؽ ٘‪ًٙ‬بٔغ‬ ‫ا‪٨‬عؼ تًغ اإل‪ٝ‬ػاؼ ؤ‪٧ ٜ‬ن‪ٙ‬ة اْ٘ؿظ ‪ٛ‬ى ا٘خً‪٧٢‬ل (‪ٚ‬‬

‫‪ٛ 177‬غ‪٢ )٦ٝ‬اػا َكة‬

‫ا٘‪ٛ‬إس‪٢‬ؼ ‪٧ ٚ٘٢‬خ‪ ٜٗٛ‬ا٘‪ٛ‬ؿخإسؼ ‪ ٜٛ‬ؼّى ‪٧‬غ اُ٘بكة سبؽ ٘‪ ٟ‬ؤ‪٧ ٜ‬ن‪ٙ‬ة ّؿظ إً٘غ ؤ‪٢‬‬ ‫ا‪ٕٝ‬بق األسؼث ( ‪ٛ 1/755 ٚ‬غ‪ ) ٦ٝ‬ي‪ٗ ٟ٧ٙ‬ب‪ ٜ‬ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ؤ‪٧ ٜ‬ن‪ٙ‬ة ّؿظ يٕغ‬ ‫اإل‪٧‬سبؼ ٔتل ا٘‪ٛ‬نب٘تج تْ‪٢‬اح ا٘‪ًْٝٛ‬ج ‪٢‬أ‪٧‬ب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬ف‪٧‬غاح ‪٢‬تػٖ٘ خٗ‪ ٜ٢‬ا٘غي‪٢ٛ ٣٢‬ستج‬ ‫٘‪ٙ‬ؼغ ‪٢‬ض‪٧‬د ؤ‪ ٜ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ٔم‪ ٤‬تؼغ ا٘غي‪ ٣٢‬ألؿتبة ؤعؼ‪ ٣‬ي‪ٔ ٟ٧ٙ‬ؼؼ خكغ‪ٟٕ٧‬‬ ‫‪ ٜٛ‬ض‪٧‬د ا٘‪ٝ‬خ‪٧‬سج ‪٢‬ؼغ ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٛ ٥‬ى خض‪٧ٛ‬ل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٢ .‬كغؼ‬ ‫إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪/6 ٦‬فًتب‪٠ 1430/ٜ‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ 2009/7/27‬‬

‫اً٘غغ ‪ /1815 :‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج يٕبؼ ‪2009 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ 2009/7/28 :‬‬

‫س‪١‬ج االكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫ايبغث ‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬ج‬

‫ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘كبغؼ ‪ٛ ٜٛ‬ضبٗ‪ ٚ‬ا٘تغاءث تغؼسج ا‪ ٤٘٢‬ال ‪ٕ٧‬تل ا٘نً‪ ٜ‬ت‪ ٟ‬ي‪ٜ‬‬ ‫نؼ‪ ٓ٧‬ايبغث ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬ج نب٘‪ٛ‬ب ا‪ٕ٧ ٟٝ‬تل ا٘نً‪ ٜ‬اؿخئ‪ٝ‬بّب ً ‪.‬‬

‫إ٘ؼاؼ ‪:‬‬

‫٘غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬

‫ٔؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال ً ‪٘٢‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪ ٟٝ‬كض‪٧‬ص‬ ‫‪٢ٛ٢‬آّ ٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ال‪ ٜ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘تغائ‪ ٦‬ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٚ‬‬

‫‪/447‬ة‪٦ّ 2006/‬‬

‫‪ 2006/9/28‬ا٘ػ‪ ٥‬نً‪ ٜ‬ت‪ ٟ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ا٘‪ٛ‬ؿخإ‪ ِٝ‬ي‪ ٜ‬نؼ‪ ٓ٧‬ايبغث ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬ج‬ ‫ٗب‪ٔ ٜ‬بتال ً ٘‪ٙ‬نً‪ ٜ‬ت‪ ٟ‬اؿخئ‪ٝ‬بّب ً ‪٢‬ض‪٧‬د ا‪ ٟٝ‬ال ‪ٕ٧‬تل ا٘نً‪ ٜ‬تنؼ‪ ٓ٧‬ايبغث‬ ‫ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬ج ّ‪ ٦‬االضٗب‪ ٚ‬ا٘كبغؼث ‪ٛ ٜٛ‬ضبٗ‪ ٚ‬ا٘تغاءث تغؼسج ا‪ٛ ٤٘٢‬ب غا‪ٚ‬‬

‫ا٘نً‪١٧ّ ٜ‬ب تنؼ‪ ٓ٧‬االؿخئ‪ٝ‬بِ سبئؽا ً ي‪ٛ‬ال تبضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ٔ ٜٛ 197‬ب‪ٜ٢ٝ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬ؼاًّبح ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ‪ٛٛ‬ب ‪ ٜ٢ٗ٧‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘‪ٕٛ‬غ‪ٔ ٜٛ ٚ‬تل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ّبٔغا ً ٘ؿ‪ٝ‬غ‪ٞ‬‬ ‫‪32‬‬


‫إ٘ب‪٢٢ ٦ٝ٢ٝ‬اسة ا٘ؼغ ‪٠٢‬ػا ‪ٛ‬ب ٔمح ت‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ّ‪ ٦‬ضٗ‪١ٛ‬ب ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ّٕؼؼ‬ ‫خكغ‪٢ ٟٕ٧‬ؼغ ا٘الئضج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ‪ٛ‬ى خض‪٧ٛ‬ل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ ‪٢‬كغؼ‬

‫إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪/7 ٦‬فًتب‪٠ 1430/ٜ‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪. ٚ 2009/7/28‬‬

‫اً٘غغ ‪/2410 :‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج يٕبؼ‪2009/‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ2009/8/5:‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫خً‪٧٢‬ل‬ ‫ٔ‪٧‬ب‪ ٚ‬ؤ‪ٛ‬ب‪ٝ‬ج تُغاغ تً‪٧ٙٛ‬بح ضْؼ ّ‪ٝٛ ٦‬نٕج ‪ٛ‬ف‪٧‬غث ي‪١٧ٙ‬ب غ‪٢‬ؼ ‪٢‬ؤغح ‪٠‬ػ‪ ٞ‬اً٘‪٧ٙٛ‬بح‬ ‫األمؼاؼ تتًل ا٘غ‪٢‬ؼ خٗ‪ ٜ٢‬ؤ‪ٛ‬ب‪ٝ‬ج تُغاغ ‪ٙٛ‬ؽ‪ٛ‬ج تب٘خً‪٧٢‬ل ي‪ ٜ‬خ‪ ٖٙ‬األمؼاؼ ‪.‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪:‬‬ ‫٘غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ّٕؼؼ‬ ‫ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال‪٘٢ .‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪ ٟٝ‬كض‪٧‬ص ‪٢ٛ٢‬آّ‬ ‫٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ أل‪ ٜٛ ٟٝ‬ا٘ذبتح تب‪ ٜ‬غائؼث ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ٔب‪ٛ‬ح تإي‪ٛ‬بل ا٘ضْؼ ّ‪ ٦‬ا٘‪ٝٛ‬نٕج ا٘خ‪٦‬‬ ‫خٕى ّ‪١٧‬ب غاؼ ا٘‪ٛ‬غي‪٧‬ج ‪ً٘٢‬غ‪ ٚ‬اخعبػ‪٠‬ب ا٘ض‪٧‬نج ‪٢‬ا٘ضػؼ ا٘ٗبّ‪ّٕ ٦‬غ ؤغ‪ ٣‬ا٘‪ ٤‬ا٘ضبٓ‬ ‫ؤمؼاؼ تغاؼ ا٘‪ٛ‬غي‪٧‬ج ‪ٔ٢‬غؼ ا٘عتؼاء ا٘ع‪ٛ‬ؿج ‪٠‬ػ‪ ٞ‬األمؼاؼ ت‪ٛ‬ت‪ ٍٙ‬يفؼث ‪ٛ‬ال‪ٜ٧٧‬‬ ‫غ‪ٝ٧‬بؼ ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪٧ ٜ‬خض‪ٛ‬ل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ (ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ )ٟ٧ٙ‬امبّج ٘‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪ٛ٧ٔ ٜٛ ٟ‬ج ‪٠‬ػ‪ ٞ‬األمؼاؼ‬ ‫ت‪ٝ‬ؿتج عنإ‪ ٞ‬ا٘‪ٛ‬فخؼٖ ‪ %60‬ؤ‪ ٥‬ت‪ٛ‬ب ‪ً٧‬بغل ‪ٛ‬ت‪ ٍٙ‬ؿخج ‪ٛ‬ال‪ ٜ٧٧‬غ‪ٝ٧‬بؼ ‪٢‬ض‪٧‬د ؤ‪ ٜ‬خٕؼ‪٧‬ؼ‬ ‫ا٘عتؼاء ا٘ع‪ٛ‬ؿج ا٘ػ‪ ٥‬ايخ‪ٛ‬غخ‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ّ‪ ٦‬ضٗ‪١ٛ‬ب ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ سبء ‪ًٙٛ‬ال ‪ٛ‬ؿتتب ‪٧٢‬ك‪ٙ‬ص‬ ‫ؤ‪ ٜ‬خخعػ‪ ٞ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ؿتتب ٘ضٗ‪١ٛ‬ب ي‪ٛ‬ال تضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ٔ ٜٛ /140‬ب‪ ٜ٢ٝ‬اإلذتبح ٘ػا ٔؼؼ‬ ‫خكغ‪٢ ٟٕ٧‬ؼغ ا٘الئضج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ‪ٛ‬ى خض‪٧ٛ‬ل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٢ .‬كغؼ إ٘ؼاؼ‬ ‫تبالخْبٓ ّ‪/15 ٦‬فًتب‪٠1430/ٜ‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ2009/8/5‬‬

‫‪33‬‬


‫اً٘غغ ‪ /2516 :‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج يٕبؼ‪2009/‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ 2009/8/5 :‬‬

‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫اؿخئعبؼ‬ ‫غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج تب٘خً‪٧٢‬ل ي‪ ٜ‬ا٘‪٢ٗٝ‬ل ال خٗ‪ ٜ٢‬ؿتتب الؿخئعبؼ‬

‫غي‪ٝٛ ٣٢‬ى ا٘‪ًٛ‬بؼمج ‪.‬‬ ‫إ٘ؼاؼ‬

‫٘غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج خت‪ ٜ٧‬ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث‬

‫إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ّٕؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال ً ‪٢‬ي‪ٝ‬غ ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬إ٘ؼاؼ ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ‬

‫ّٕغ ‪٢‬سغ تإ‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص ‪ٛ٢‬عبِ٘ ٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ض‪٧‬د ؤ‪٢ٛ ٜ‬م‪٢‬و‬

‫ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٛ‬ج ‪/14‬ة‪ٛ 2008/‬ضٗ‪ٛ‬ج تغاءث ا٘ؽاة ‪ ٢٠‬ن‪ٙ‬ة ‪ٝٛ‬ى‬

‫‪ًٛ‬بؼمج ( ‪٢‬ا٘‪ٛ‬ؿخإ‪ ِٝ‬ضٗ‪١ٛ‬ب تبالمتبؼث ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٛ‬ج ‪/142‬ؾ‪2008/‬‬ ‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج اؿخئ‪ٝ‬بِ ٗؼٗ‪ ٖ٢‬االخضبغ‪٧‬ج ) ؤ‪ٛ‬ب ‪٢ٛ‬م‪٢‬و ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٛ‬ج‬

‫(‪/15‬ة‪ ٢١ّ )2008/‬ن‪ٙ‬ة خً‪٧٢‬ل ي‪ ٜ‬ا٘‪٢ٗٝ‬ل ّ‪ ٦‬خؿس‪٧‬ل يٕبؼ‬

‫‪ٛ‬ت‪٧‬ى ‪٘٢‬ػا ّضؿ‪ ٚ‬ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٛ‬ج ‪/142‬ؾ‪ 2008/‬ال ‪٧‬خ‪ ِٔ٢‬ي‪٤ٙ‬‬

‫ضؿ‪ ٚ‬ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٛ‬ج ‪/15‬ة‪٢ 2008/‬ي‪ٔ ٟ٧ٙ‬ؼؼ ‪ٕٝ‬ل إ٘ؼاؼ‬

‫ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬ايبغث االمتبؼث ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب إلختبو ‪ٛ‬ب خٕغ‪٢ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪ٜ‬‬ ‫‪34‬‬


‫‪٧‬تٕ‪ ٤‬ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ خبتًب ً ٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج ‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪٦‬‬

‫‪/15‬فًتب‪٠ 1430/ٜ‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪. ٚ 2009/8/5‬‬ ‫اً٘غغ ‪ /604 :‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل‪2008 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ 2008/6/26 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫خً‪٧٢‬ل‬

‫ال خؿخضٓ ا٘خً‪٧٢‬ل ا٘ؽ‪٢‬سج ا٘خ‪ ٦‬اتؼ‪ ٚ‬ؽ‪٢‬س‪١‬ب يٕغًا ي‪ ٤ٙ‬ؽ‪٢‬سج ؤعؼ‪ ٣‬عبؼر‬ ‫ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ‪ ٢٘٢‬ضٗ‪ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ا٘ؽ‪٢‬ر سؽائ‪ً ٧‬ب ‪.‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٢ ٥‬أى م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫ال ‪٘٢ ,‬غ‪ ٣‬ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪ ٟٝ‬كض‪٧‬ص ‪٢ٛ٢‬آّ ٘‪ٕٙ‬ب‪ٜ٢ٝ‬‬ ‫ٔؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗ ً‬

‫ػٖ٘ ال‪ ٜ‬إً٘‪٢‬تج ا٘خ‪ ٦‬ؼخت‪١‬ب ٔب‪ ٜ٢ٝ‬األض‪٢‬ال ا٘فعك‪٧‬ج تب٘‪ٛ‬بغث اً٘بفؼث ‪ ٟٝٛ 5 /‬ي‪٤ٙ‬‬ ‫‪٧ ٜٛ‬خؽ‪٢‬ر تؽ‪٢‬سج ذب‪٧ٝ‬ج عبؼر ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ‪ ٦ّ ٦٠‬ضٕ‪ٕ٧‬خ‪١‬ب أل‪٢ٛ‬ؼ خ‪ٝ‬ه‪٧ٛ٧‬ج اُ٘ؼل‬ ‫‪ ٟٝٛ‬ؤ‪ ٜ٢ٗ٧ ٜ‬اتؼا‪ ٚ‬خ‪ ٖٙ‬إً٘‪٢‬غ ‪ٔ ٜٛ‬تل ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تًغ اؿخضكبل اإلػ‪ ٜ‬تب٘ؽ‪٢‬ار ‪ٜٛ‬‬ ‫ا٘ؽ‪٢‬سج ا٘ذب‪٧ٝ‬ج ّنب٘‪ٛ‬ب ؤ‪ ٜ‬ا٘ؽ‪٢‬ار تإٗذؼ ‪ ٜٛ‬ؽ‪٢‬سج ؤ‪ٛ‬ؼ ‪ٕ٧‬ؼ‪ ٞ‬ا٘فؼو ‪٢‬ي‪٠ ٤ٙ‬ػا ّال‬ ‫‪ٛ‬سبل ٘‪ٙ‬م‪ٛ‬ب‪ ٜ‬نب٘‪ٛ‬ب ؤ‪ ٜ‬ا٘س‪٢‬اؽ ا٘فؼي‪ٝ٧ ٦‬بّ‪ ٦‬ا٘م‪ٛ‬ب‪٢ ٜ‬تب٘خب٘‪ّ ٦‬ال خؿخضٓ‬ ‫ا٘ؽ‪٢‬سج ا٘خ‪ ٦‬اتؼ‪ ٚ‬ؽ‪٢‬س‪١‬ب يٕغًا ي‪ ٤ٙ‬ؽ‪٢‬سج ؤعؼ‪ ٣‬عبؼر ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تب٘خً‪٧٢‬ل ي‪ٜ‬‬ ‫ػٖ٘ ‪ ٢٘٢‬ؤ‪ ٜ‬ا٘ؽ‪٢‬ر ضٗ‪ ٚ‬ي‪ ٟ٧ٙ‬سؽائ‪ً٧‬ب ٘‪ٛ‬عبْ٘خ‪ٔ ٟ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬األض‪٢‬ال ا٘فعك‪٧‬ج ا٘‪ٛ‬بغث‬ ‫اً٘بفؼث ‪٘ , ٟٝٛ‬ػا ٔؼؼ خكغ‪ ٓ٧‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬ؼغ ا٘نً‪ ٜ٢‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ‪٢‬خض‪٧ٛ‬ل‬ ‫ا٘‪٧ٛٛ‬ؽث ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ ‪٢ ,‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪٦‬‬

‫‪/9‬س‪ٛ‬بغ‪ ٥‬االعؼث ‪٠ 1429 /‬ـ‬

‫ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ 2008/6/26‬‬ ‫اً٘غغ ‪ /48 :‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل‪2009 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ‪ٚ 2009/6/28 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫نً‪ٛ٘ ٜ‬ك‪ٙ‬ضج إ٘ب‪ٜ٢ٝ‬‬ ‫‪35‬‬


‫اكغاؼ ا٘ضٗ‪ ٚ‬ت‪ٝٛ‬ى ‪ًٛ‬بؼمج ٘‪ٙ‬فعق تفإ‪ٛ ٜ‬غث ايخٕب٘‪٢ ٟ‬ا٘ضٗ‪ ٟ٘ ٚ‬تكضج ايخٕب٘‪ٟ‬‬ ‫٘‪ٛٙ‬غث ا٘خ‪٧ ٦‬غي‪١٧‬ب ‪ ٢٠‬ضٗ‪ٛ‬بً عبؼر اعخكبق ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘تغاءث ‪ً٧٢‬ختؼ عؼٔ ًب ٘‪ٕٙ‬ب‪ٜ٢ٝ‬‬

‫‪٧٢‬ؿتة امؼاؼاً ت‪ٛ‬ك‪ٙ‬ضج ا٘غ‪٘٢‬ج ‪٧٢‬نتٓ تفإ‪ ٟٝ‬ا٘نً‪ٛ٘ ٜ‬ك‪ٙ‬ضج إ٘ب‪. ٜ٢ٝ‬‬

‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ٛ٘ ٜ‬ك‪ٙ‬ضج إ٘ب‪ٕٛ ٜ٢ٝ‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث‬ ‫إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ا٘‪ٝٛ‬ك‪٢‬ق ي‪١٧ٙ‬ب تب٘‪ٛ‬بغث ‪ 30‬ذب‪ً٧ٝ‬ب – ة ‪ٔ ٜٛ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬االغيبء اً٘ب‪ٔ ٚ‬ؼؼ ٔت‪ٟ٘٢‬‬ ‫ال ‪٘٢‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪٢ٛ ٤ٙ‬م‪٢‬ي‪٢ ٟ‬سغ ا‪ ٜ‬ؼئ‪٧‬ؾ االغيبء اً٘ب‪ٔ ٚ‬غ‪ ٚ‬نً‪ً ٝ‬ب‬ ‫فٗ ً‬ ‫٘‪ٛ‬ك‪ٙ‬ضج إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬تٗخبت‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ 2009/6/11 ٦ّ 9094 ٚ‬تب٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘كبغؼ ‪ٛ ٜٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج‬ ‫تغاءث ا٘تكؼث تب٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٛ‬ج‬

‫‪/1239‬ة‪٘ 2007/12/11 ٦ّ 2007/‬الؿتبة‬

‫ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼث تنً‪ ٟٝ‬ا٘‪ٛ‬فبؼ ا٘‪٘٢ ٟ٧‬غ‪ ٣‬خغٔ‪ ٓ٧‬امتبؼث ا٘غي‪٢ٛ ٣٢‬م‪٢‬و ا٘نً‪٢ ٜ‬سغ ا‪ٜ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬غي‪١٧ّ ٤‬ب (و) أب‪ ٚ‬ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬فبؼ ا٘‪١٧‬ب مغ ؽ‪٢‬سخ‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪١٧ٙ‬ب (ؤ) ‪ٛ‬نب٘ت ًب‬ ‫ّ‪١٧‬ب ‪ٝٛ‬ى ‪ًٛ‬بؼمخ‪١‬ب ٘‪ ٟ‬ي‪ٛ ٜ‬غث ايخٕب٘‪ ٦ّ ٟ‬ؿس‪ ٜ٢‬ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬ا٘ؿبتٓ تؿتة ‪ًٛ‬بؼمخ‪ٟ‬‬ ‫٘‪ٝٙ‬هب‪٢ ٚ‬ا٘ضٗ‪ ٟ٘ ٚ‬تكضج ‪ٛ‬غث ايخٕب٘‪ ٟ‬ا٘تبُ٘ج ذالد ؿ‪٢ٝ‬اح ‪٢‬ف‪١‬ؼ ‪٢‬ع‪ٛ‬ؿج ا‪٧‬ب‪ٔ٢ ٚ‬غ‬ ‫اكغؼح ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تغاءث ا٘تكؼث تخبؼ‪٧‬ظ‬

‫‪٢ 2007/12/11‬يغغ ‪/1239‬ة‪2007/‬‬

‫ضٗ‪ٛ‬بً ‪ٕ٧‬م‪ ٦‬تذت‪٢‬ح كضج ايخٕبل ا٘‪ٛ‬غي‪ٛٙ٘ ٦‬غث ا٘‪ٛ‬فبؼ ا٘‪١٧‬ب ٗ‪ًٛ ٟٝ٢‬بؼمبً ؿ‪٧‬بؿ‪ً ٧‬ب‬ ‫٘‪ٝٙ‬هب‪ ٚ‬ا٘ؿبتٓ ‪ٝٛ٢‬ى ‪ًٛ‬بؼمج ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪١٧ٙ‬ب ٘‪ ٦ّ ٟ‬ا٘‪ٛ‬غث ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼث ‪٘٢ .‬غ‪ ٣‬ا٘خإ‪ٛ‬ل‬ ‫‪٢‬سغ ا‪ٛ ٜ‬ضٗ‪ٛ‬ج تغاءث ا٘تكؼث ٔمح تضٗ‪١ٛ‬ب ا٘‪ٛ‬فبؼ ا٘‪٢ٛ ٟ٧‬م‪٢‬و ا٘نً‪٦ّ ٜ‬‬ ‫غي‪ ٚ٘ ٣٢‬خٗ‪ ٜ‬م‪ ٜٛ‬اعخكبك‪١‬ب ا٘‪٢‬ه‪ٛٗ ٦ْ٧‬ب ا‪ ٜ‬عك‪ٛ٢‬ج ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪١٧ٙ‬ب َ‪٧‬ؼ‬ ‫‪ٛ‬خضٕٕج تب٘غي‪ ٣٢‬تبالمبّج ا٘‪ ٤‬ا‪ ٜ‬ضٗ‪١ٛ‬ب ا٘‪ٛ‬نً‪ ٟ٧ّ ٜ٢‬سبء ‪ٛ‬عبْ٘بً الضٗب‪ٔ ٚ‬ب‪ٜ٢ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬ئؿؿج ا٘ؿس‪ٝ‬بء ا٘ؿ‪٧‬بؿ‪ ٜ٧٧‬ؼٔ‪٘ 4 ٚ‬ؿ‪ٝ‬ج ‪ 2006‬ا٘ػ‪ ٥‬يب٘سح ‪ٝ‬ك‪٢‬ك‪٧ْ٧ٗ ٟ‬ج ا٘تح‬ ‫تن‪ٙ‬تبح ا٘ؿس‪ٝ‬بء ‪٢‬ا٘‪ًٛ‬خٕ‪ ٜ٧ٙ‬ا٘ؿ‪٧‬بؿ‪ٛ٢ ٜ٧٧‬غ‪ ٣‬ف‪ ٚ١٘٢ٛ‬تبضٗب‪٠ ٚ‬ػا إ٘ب‪ ٜٛ ٜ٢ٝ‬يغ‪ٟٛ‬‬ ‫٘ػا ‪ ٜ٢ٗ٧‬ضٗ‪١ٛ‬ب ا٘‪ٛ‬نً‪ ٟ٧ّ ٜ٢‬ا٘‪ٛ‬فبؼ ا٘‪ٔ ٟ٧‬غ اضخ‪ ٣٢‬ي‪ ٤ٙ‬عؼٓ ٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜٛ ٜ٢ٝ‬فإ‪ٟٝ‬‬ ‫‪ٛ‬عبْ٘ج ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬اً٘ب‪٢ ٚ‬االمؼاؼ ت‪ٛ‬ك‪ٙ‬ضج ا٘غ‪٘٢‬ج ‪٢‬ا‪٢ٛ‬ا٘‪١‬ب ‪ٛٛ‬ب خ‪ٝ‬نتٓ ي‪ ٟ٧ٙ‬اضٗب‪ٚ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬بغث ‪ 30‬ذب‪ً٧ٝ‬ب – ؤ ‪ٔ ٜٛ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬االغيبء اً٘ب‪ ٚ‬ي‪ٔ ٟ٧ٙ‬ؼؼ ٔت‪٢‬ل ا٘نً‪ٕٝ٢ ٜ‬ل ا٘ضٗ‪ٚ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬نً‪ ٟ٧ّ ٜ٢‬ا٘كبغؼ ‪ٛ ٜٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تغاءث ا٘تكؼث تًغغ‬

‫‪/1239‬ة‪٦ّ 2007/‬‬

‫ئ‪٢ 2007/12/11‬ايبغث ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب الكغاؼ ضٗ‪ ٚ‬سغ‪٧‬غ تؼغ ا٘غي‪٣٢‬‬ ‫ً٘غ‪ ٚ‬االعخكبق ا٘‪٢‬ه‪٢ ٦ْ٧‬يغ‪ ٚ‬خضٕٓ ا٘عك‪ٛ٢‬ج ‪٢‬اؼؿب٘‪ ٟ‬خ‪ٕٙ‬بئ‪ً ٧‬ب ا٘‪٠ ٤‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج‬ ‫‪36‬‬


‫السؼاء ا٘خغٔ‪ٕ٧‬بح ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ي‪٢ ٟ٧ٙ‬افًبؼ ؼئبؿج االغيبء اً٘ب‪ ٚ‬تػٖ٘ ‪٢.‬كغؼ إ٘ؼاؼ‬ ‫تبالخْبٓ ّ‪/6 ٦‬ؼسة‪٠ 1430/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ 2009/6/28‬‬

‫اً٘غغ ‪ /657 :‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل‪2009 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ‪ٚ 2009/6/25 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫‪ٗ٢‬ب٘ج‬ ‫يٕغ اإل‪٧‬سبؼ ا٘‪٢ًٕٛ‬غ ‪ٔ ٜٛ‬تل ا٘‪٧ٗ٢‬ل ي‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬بٖ٘ ‪٧‬تٕ‪ٝ ٤‬بّػاً تًغ ‪ّ٢‬بث ا٘‪ٛ‬بٖ٘‪.‬‬

‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫ال ‪٘٢ ,‬غ‪ ٣‬ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ؤ‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص ‪ٛ٢‬عبِ٘‬ ‫ٔؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗ ً‬ ‫٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ أل‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ٔمح ّ‪ ٦‬ضٗ‪١ٛ‬ب ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ا٘ضٗ‪ ٚ‬تْؿظ ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘تغائ‪٦‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬ؿخإ‪٢ ِٝ‬ؼغ ا٘غي‪ٛ ٣٢‬ؿخ‪ٝ‬غث ّ‪ ٦‬ػٖ٘ ا٘‪ ٤‬ؤضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغخ‪ ٜٛ 724٢946 ٜ٧‬إ٘ب‪ٜ٢ٝ‬‬ ‫ال ٘‪ٙ‬خنت‪ٝ ٦ّ ٓ٧‬نبٓ ا٘ضب٘ج‬ ‫ا٘‪ٛ‬غ‪ ٦ٝ‬غ‪ ٜ٢‬ؤ‪ ٜ‬خالضه ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ 946‬ال خسغ ٘‪١‬ب ‪ٛ‬سب ً‬ ‫ا٘‪ٛ‬نؼ‪٢‬ضج ال‪ ٜ‬ا٘خكؼِ ا٘ػ‪ٔ ٥‬ب‪ ٚ‬ت‪ ٟ‬ا٘‪٧ٗ٢‬ل ‪٢‬ا٘ػ‪ ٥‬خ‪ٛ‬ذل ّ‪ ٦‬خ‪ ًٟ٧ٔ٢‬يٕغ‪ ٥‬اإل‪٧‬سبؼ‬ ‫‪٢ٛ‬م‪٢‬و ا٘غي‪ ٣٢‬اؿخ‪ٝ‬بغًا ا٘‪ٗ٢ ٤‬ب٘خ‪ٗ ٟ‬ب‪ٔ ٜ‬غ خ‪ٔ ٚ‬تل ‪ّ٢‬بث ا٘‪ٗ٢ٛ‬ل ‪٢ٛ‬ؼد ا٘‪ٛ‬غي‪٤‬‬ ‫ي‪ٛٗ ٟ٧ٙ‬ب ؤ‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ ٦٠ 724‬األعؼ‪٧٘ ٣‬ؾ ٘‪١‬ب ‪ٝ‬ك‪٧‬ة ‪ ٜٛ‬ا٘خنت‪ٝ ٦ّ ٓ٧‬نبٓ ‪٠‬ػ‪ٞ‬‬ ‫ا٘غي‪ ٣٢‬ال‪ ٜ‬ا٘‪٧ٗ٢‬ل ‪ٔ٢‬ى يٕغ‪ ٥‬اإل‪٧‬سبؼ تب٘كْج ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼث ‪٧٘٢‬ؾ تكْخ‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬بٖ٘ ٘ضٓ‬ ‫اإلغاؼث ‪٢‬ض‪٧‬د ا‪ ٜ‬يٕغ‪ ٥‬اإل‪٧‬سبؼ ‪٢ٛ‬م‪٢‬و ا٘غي‪ًٔ٢ ٣٢‬ب ‪ٔ ٜٛ‬تل ‪٧ٗ٢‬ل ا٘‪ٛ‬بٖ٘‬ ‫٘‪ٛٙ‬إس‪٢‬ؼ ّإ‪ ٜ‬ؤضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث‬

‫‪ ٜٛ 723‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬غ‪ ٦ٝ‬خس‪٧‬ؽ ػٖ٘ ‪٢‬ت‪ٛ‬ب ا‪٢ٛ ٜ‬ح‬

‫ا٘‪ٛ‬ئسؼ ال ‪ ٦١ٝ٧‬يٕغ‪ ٥‬اإل‪٧‬سبؼ ا٘‪ٛ‬فبؼ ا٘‪١٧‬ب ‪ٛ ّٓ٢‬ب خٕم‪ ٦‬ت‪ ٟ‬ؤضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث‬

‫‪783‬‬

‫‪ ٜٛ‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬غ‪ٗ ٦ٝ‬ب‪٧ ٜ‬خن‪ٙ‬ة ‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج اسؼاء خضٕ‪ٕ٧‬بخ‪١‬ب إ٘مبئ‪٧‬ج ‪ٝ٢‬هؼ‬ ‫ا٘غي‪ ٜٛ ٣٢‬ا٘‪ٝ‬بض‪٧‬ج ا٘‪٢ٛ‬م‪٢‬ي‪٧‬ج تُ‪٧‬ج ا٘خ‪٢‬كل ا٘‪ٛ ٤‬غ‪ ٣‬اؿخضٕبٔ‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬ألسؼ‬ ‫ا٘‪ٛ‬ذل ا٘‪ٛ‬نب٘ة ت‪ ٜٛ ٟ‬يغ‪٢ ٟٛ‬اكغاؼ إ٘ؼاؼ ا٘‪ٝٛ‬بؿة ّ‪ ٦‬م‪٢‬ء ا٘‪ٝ‬خبئز ا٘خ‪ ٦‬خخ‪٢‬كل‬ ‫ا٘‪١٧‬ب ‪ ٚ٘ ٦٠٢‬خؼاو ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج االؿخئ‪ٝ‬بِ ‪٢‬س‪١‬ج ا٘‪ٝ‬هؼ إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ا٘‪ٛ‬خٕغ‪ٛ‬ج ‪ٛٛ‬ب اعل‬ ‫تكضج ضٗ‪١ٛ‬ب ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ي‪ٔ ٟ٧ٙ‬ؼؼ ‪ٕٝ‬ل ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬ايبغث االمتبؼث ٘‪ٙ‬ؿ‪٧‬ؼ ّ‪١٧‬ب‬ ‫‪37‬‬


‫‪ٛ ّٓ٢‬ب خٕغ‪ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪٧ ٜ‬تٕ‪ ٤‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ خبتًًب ٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج ‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪٦‬‬ ‫‪/3‬ؼسة‪٠ 1430/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ 2009/6/25‬‬ ‫اً٘غغ ‪ /622 :‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل‪2009 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ‪ٚ 2009/6/25 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫خكض‪٧‬ص إ٘ؼاؼ‬ ‫ال ي‪ ٜ‬نؼ‪ ٓ٧‬ن‪ٙ‬ة خكض‪٧‬ص‬ ‫ال ‪٧‬س‪٢‬ؽ ا٘نً‪ ٦ّ ٜ‬إ٘ؼاؼ ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ ٥‬إ٘بم‪ ٦‬تؼغ‪ ٞ‬فٗ ً‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪.‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ن‪ٙ‬ة ا٘خكض‪٧‬ص ‪ٕٛ‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫‪٘٢‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪٢ٛ‬م‪٢‬و ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬إ٘ؼاؼ ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ ٥‬ا٘‪ٛ‬ن‪٢ٙ‬ة خكض‪٧‬ض‪ٟ‬‬ ‫ا٘كبغؼ ي‪٠ ٜ‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تًغغ ‪/357‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل‪٢ 2009 /‬خبؼ‪٧‬ظ ‪2009/4/23‬‬ ‫ال ‪٧‬س‪٢‬ؽ ا٘نً‪ ٟ٧ّ ٜ‬ي‪ ٜ‬نؼ‪ ٓ٧‬ن‪ٙ‬ة خكض‪٧‬ص إ٘ؼاؼ أل‪ٔ ٟٝ‬م‪ ٤‬تؼغ ا٘نً‪ٜ‬‬ ‫ال ‪ ٜٛ ٜٗ٧ ٚ٘٢‬ت‪ ٜ٧‬إ٘ؼاؼاح إ٘بت‪ٙ‬ج ٘‪ٙ‬خكض‪٧‬ص ا٘خ‪ ٦‬ؤفبؼح ا٘‪١٧‬ب ا٘‪ٛ‬بغث‬ ‫ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ ٥‬فٗ ً‬ ‫‪ٔ ٜٛ 219‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ؼاًّبح ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ي‪ ٟ٧ٙ‬اؿخ‪ٝ‬بغاً ألضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث‬

‫‪ٔ ٜٛ 2/223‬ب‪ٜ٢ٝ‬‬

‫ا٘‪ٛ‬ؼاًّبح ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج خٕؼؼ ؼغ ن‪ٙ‬ة ا٘خكض‪٧‬ص ‪٧ٔ٢‬غ ا٘خإ‪ٝ٧ٛ‬بح ا‪٧‬ؼاغًا ٘‪ٙ‬عؽ‪ٝ٧‬ج ‪٢‬كغؼ‬ ‫إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ تخبؼ‪٧‬ظ ‪/3‬ؼسة‪٠ 1430/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ 2009/6/25‬‬ ‫اً٘غغ ‪ /677 :‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل‪2009 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ‪ٚ 2009/6/25 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫خً‪٧٢‬ل‬ ‫ي‪ٝ‬غ ا٘‪ٛ‬نب٘تج تب٘خً‪٧٢‬ل ّب‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ت‪ ٍٙ‬ا٘‪ٛ‬غّ‪٢‬و ي‪ ٜ‬اْ٘كل اً٘فبئؼ‪٧ ٥‬ؿخٕنى ‪ٜٛ‬‬

‫ا٘‪ٛ‬ت‪ ٍٙ‬ا٘‪ٕٛ‬غؼ ‪ ٜٛ‬ا٘عت‪٧‬ؼ ‪.‬‬

‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫ال ‪٘٢ ,‬غ‪ ٣‬ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ؤ‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص ‪ٛ٢‬عبِ٘‬ ‫ٔؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗ ً‬ ‫‪38‬‬


‫٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ أل‪ٗ ٟٝ‬ب‪٧ ٜ‬خن‪ٙ‬ة ‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ٔتل ؤ‪ ٜ‬خكغؼ ضٗ‪١ٛ‬ب ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ اػا ‪ٛ‬ب ذتخح‬ ‫‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ ٟ٧ٙ‬ا٘خٕك‪٧‬ؼ‪٧‬ج ي‪ ٜ‬األمؼاؼ ا٘خ‪ ٦‬ؤكبتح ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬ؤ‪ ٜ‬خؿخً‪ٜ٧‬‬ ‫تإ‪٠‬ل ا٘عتؼث ٘خٕغ‪٧‬ؼ ا٘خً‪٧٢‬ل ا٘ػ‪٧ ٥‬ؿخضٕ‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪٧ ٜ‬عك‪ٛ ٚ‬ت‪ ٍٙ‬اْ٘كل‬ ‫اً٘فبئؼ‪ ٥‬ا٘ػ‪ ٥‬اؿخ‪ ٟٛٙ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬اػا ٗب‪ ٜ‬خٕغ‪٧‬ؼ ا٘خً‪٧٢‬ل ا٘ػ‪ٔ ٥‬غؼ‪ ٞ‬ا٘عتؼاء ؤٗذؼ‬ ‫‪٢ ٟٝٛ‬ض‪٧‬د ا‪ٛ ٜ‬ضٗ‪ٛ‬ج االؿخئ‪ٝ‬بِ ٘‪ ٚ‬خالضه ‪ٛ‬ب خٕغ‪ٛٛ ٚ‬ب اعل تكضج ضٗ‪١ٛ‬ب ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ‬ ‫ي‪ٔ ٟ٧ٙ‬ؼؼ ‪ٕٝ‬ل ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬ايبغث االمتبؼث ٘‪ٙ‬ؿ‪٧‬ؼ ّ‪١٧‬ب ‪ٛ ّٓ٢‬ب خٕغ‪ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ا‪ٜ‬‬ ‫‪٧‬تٕ‪ ٤‬ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ خبتًًب ٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج ‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪٦‬‬

‫‪/3‬ؼسة‪٠ 1430/‬ـ‬

‫ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ 2009/6/25‬‬ ‫اً٘غغ ‪ /694 :‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل‪2009 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ‪ٚ 2009/6/28 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫ا٘نً‪ٜ‬‬

‫‪٧‬سة ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج يغ‪ ٚ‬ا٘ضٗ‪ٛٙ٘ ٚ‬غي‪ ٦‬تإٗذؼ ‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬ت‪ ٍٙ‬ا٘ػ‪ ٥‬اؼخمب‪ ٞ‬خنت‪ً ٕ٧‬ب‬ ‫٘‪ٕٙ‬بيغث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ال ‪٧‬مبؼ ا٘نبي‪ ٜ‬تنً‪.ٟٝ‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫ال ‪٘٢ ,‬غ‪ ٣‬ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ؤ‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص ‪ٛ٢‬عبِ٘‬ ‫ٔؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗ ً‬ ‫٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ال‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ‪ ٦ّ٢‬ضٗ‪١ٛ‬ب ا٘كبغؼ تخبؼ‪٧‬ظ‬

‫‪ٔ 2008/7/31‬مح‬

‫٘‪ٛٙ‬غي‪ ٜ٧٧‬تخً‪٧٢‬ل ٔغؼ‪ ٞ‬ؿتًج يفؼ ‪ ٜ٢٧ٙٛ‬غ‪ٝ٧‬بؼ ‪٢‬اؼخم‪ ٤‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٜ٧‬تب٘خً‪٧٢‬ل‬ ‫ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ تغ٘‪٧‬ل ا‪٧ ٚ٘ ٚ١ٝ‬نً‪٢ٝ‬ا خ‪٧٧ٛ‬ؽًا تب٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ ‪٢‬ا‪ٛٝ‬ب نً‪ ٜ‬ت‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ٟ٧ٙ‬‬ ‫‪ٔ٢‬غ ‪ٕٝ‬ل إ٘ؼاؼ ا٘‪ٛ‬فبؼ ا٘‪ ٟ٧‬تٕؼاؼ ا٘‪ٕٝ‬ل ا٘كبغؼ ي‪٠ ٜ‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تًغغ‬ ‫‪/995‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل ‪٢ 2008 /‬خبؼ‪٧‬ظ‬

‫‪٢ 2008/10/13‬اختبي ًب ٕ٘ؼاؼ ا٘‪ٕٝ‬ل‬

‫اؿخًب‪ٝ‬ح ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تذالذج يفؼ عت‪٧‬ؼًَاً ‪ٔ٢‬غ‪٢ٛ‬ا خٕؼ‪٧‬ؼ‪ّ ٚ٠‬بيخ‪ٛ‬غخ‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ؿتتًب‬ ‫٘ضٗ‪١ٛ‬ب اؿخ‪ٝ‬بغاً ألضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ٔ ٜٛ 140‬ب‪ ٜ٢ٝ‬اإلذتبح َ‪٧‬ؼ ا‪ٗ ٟٝ‬ب‪٧ ٜ‬خن‪ٙ‬ة ‪ٜٛ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ؤ‪ ٜ‬ال خضٗ‪ ٚ‬تب٘خً‪٧٢‬ل تإٗذؼ ‪ٛٛ‬ب اؼخمب‪ ٞ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ٛ ّٓ٢ ٜ٧‬ب اف‪٧‬ؼ ا٘‪ٟ٧‬‬ ‫خنت‪ًٕ٧‬ب ٕ٘بيغث ‪٢‬س‪٢‬ة ؤ‪ ٜ‬ال ‪٧‬مبؼ ا٘نبي‪ ٜ‬تنً‪٢ ٟٝ‬ض‪٧‬د ا‪ٛ ٜ‬ضٗ‪ٛ‬ج االؿخئ‪ٝ‬بِ ٘‪ٚ‬‬ ‫‪39‬‬


‫خؼاو ‪ٛ‬ب خٕغ‪ٛٛ ٚ‬ب اعل تكضج ضٗ‪١ٛ‬ب ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪ .‬ي‪ٔ ٟ٧ٙ‬ؼؼ ‪ٕٝ‬ل ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ‬ ‫‪٢‬ايبغث االمتبؼث ٘‪ٙ‬ؿ‪٧‬ؼ ّ‪١٧‬ب ‪ٛ ّٓ٢‬ب خٕغ‪ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪٧ ٜ‬تٕ‪ ٤‬ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ خبتً ًب ٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج ‪.‬‬ ‫‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪/6 ٦‬ؼسة‪٠ 1430/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ 2009/6/28‬‬ ‫اً٘غغ ‪/942/941 :‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل‪2009/‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ2009/9/9:‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫خٕبغ‪ /ٚ‬ؿ‪ٝ‬غ اال‪ٛ‬ؼ‬ ‫ا٘ت‪٧‬ب‪ٝ‬بح ا٘خ‪ ٦‬ا‪٢‬سة إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬خ‪ّ٢‬ؼ‪٠‬ب ّ‪ ٦‬ا٘ؿ‪ٝ‬غ ‪ٛ٨‬ؼ (ا٘ٗ‪ٛ‬ت‪٧‬ب٘ج) ا٘‪ٛ‬ؿخ‪٧ّ٢‬ج ٘فؼ‪٢‬ن‪١‬ب‬ ‫عبمًج ٘‪ٛ‬ؼ‪٢‬ؼ ا٘ؽ‪ٛ‬ب‪(ٜ‬ا٘خٕبغ‪ )ٚ‬ا٘‪ٕٛ‬ؼؼ ّ‪ٔ ٦‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘خسبؼث ‪٧٘٢‬ؾ ا٘خٕبغ‪ ٚ‬ا٘‪٢‬اؼغ ّ‪٦‬‬ ‫‪ٝ‬ك‪٢‬ق إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬غ‪. ٦ٝ‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪:‬‬ ‫٘غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ٧ٝ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٜ٧‬غ‪ٛ‬ب‪ ٜ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫ّٕؼؼ ٔت‪ٛ١٘٢‬ب فٗال ‪٘٢‬خً‪ٛ١ٕٙ‬ب تضٗ‪٢ ٚ‬اضغ خٕؼؼ ‪ٝ‬هؼ‪ٛ٠‬ب ؿ‪٧٢‬ج‪٘٢ .‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ‬ ‫ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ؤالؿخئ‪ٝ‬بّ‪ ٦‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘غي‪ٗ ٣٢‬ب‪ٝ‬ح ٔغ ؤٔ‪ٛ٧‬ح ‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غي‪٧‬ج (اكب٘ج‬ ‫‪٢٢‬كب‪٧‬ج ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪٢‬الغ‪٠‬ب إ٘بكؼ‪ )ٜ٧‬تًغ ‪ٛ‬ؼ‪٢‬ؼ ا٘‪ٛ‬غث ا٘‪ٕٛ‬ؼؼث ً٘غ‪ ٚ‬ؿ‪ٛ‬بو ا٘غي‪.٣٢‬‬ ‫‪ٛٛ‬ب خٗ‪ٛ ًٟٛ ٜ٢‬ف‪ ٟ٘٢ٛ‬تإضٗب‪ ٚ‬ا٘خٕبغ‪ ٚ‬ا٘كؼّ‪ ٦‬تب٘‪ٝ‬ؿتج ٘‪ٛٙ‬غي‪٧‬خ‪( ٜ٧‬ؤ) ‪( ٢‬ؾ) اػ ا‪ٜ‬‬ ‫ا٘ؿ‪ٝ‬غ ‪ٛ٨‬ؼ ( ا٘ٗ‪ٛ‬ت‪٧‬ب٘‪ )ٟ‬ا٘‪ٛ‬فخ‪ٛ‬ل ي‪ ٤ٙ‬ا٘ت‪٧‬ب‪ٝ‬بح ا٘خ‪ ٦‬ؤ‪٢‬ست‪١‬ب إ٘ب‪٧ ٜ٢ٝ‬عمى ٘‪ٛ‬ؼ‪٢‬ؼ‬ ‫ا٘ؽ‪ٛ‬ب‪ ٜ‬ا٘‪ٕٛ‬ؼؼ ّ‪ٔ ٦‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘خسبؼث ‪/132 ( ٚ‬ا‪٢‬ال) ‪٧٘٢ ٟٝٛ‬ؾ ا٘خٕبغ‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬غ‪ٔ٢ -٦ٝ‬غ‬ ‫ا٘خؽ‪ٛ‬ح ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘‪٢ٛ‬م‪٢‬و ‪٢‬س‪ ٟ١‬ا٘‪ٝ‬هؼ ‪٠‬ػ‪ّٗ ٞ‬ب‪ ٜ‬ضٗ‪١ٛ‬ب كض‪٧‬ضب ّ‪ٛ٧‬ب ‪٧‬عق‬ ‫ا٘‪ٛ‬غي‪٧‬خ‪ ٜ٧‬ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼخ‪ ٜ٧‬ؤ‪ْٝ‬ب اال ا‪١ٝ‬ب ؤعنإح ّ‪ٛ٧‬ب ‪٧‬خً‪ ٓٙ‬تب٘‪٢‬ؼذج إ٘بكؼ‪ٚ١ٝ٢ّٗ ٜ٧‬‬ ‫ٔبكؼ‪ ٜ٧‬آ‪ٝ‬ػاٖ ‪ً٧‬غ يػؼا فؼي‪٧‬ب ‪ْ٧‬م‪ ٦‬ا٘‪ ِٔ٢ ٤‬ا٘‪ٛ‬غث ا٘‪ٕٛ‬ؼؼث ً٘غ‪ ٚ‬ؿ‪ٛ‬بو‬ ‫ا٘غي‪٢ ٣٢‬يغ‪ ٚ‬ؿؼ‪٧‬ب‪١ٝ‬ب تضٕ‪ ٚ١‬ضخ‪ ٤‬ا٘ت‪ّٗ ٌ٢ٙ‬ب‪ ٜ‬ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ؿ‪ٛ‬بو ا٘غي‪٣٢‬‬ ‫تب٘‪ٝ‬ؿتج ٘‪ٕ٧٢ ٚ١‬غؼ ضكك‪ ٜٛ ٚ١‬ا٘غ‪ ٜ٧‬اؿخ‪ٝ‬بغا إلضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغخ‪ٜٛ )436/435 ( ٜ٧‬‬ ‫إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬غ‪ٛ٘٢ ٦ٝ‬ب ٗب‪ٝ‬ح ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ٔغ ؤعػح تب٘خٕبغ‪ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪٢‬ؼذج س‪ً٧ٛ‬ب ٘ػا ‪ٜ٢ٗ٧‬‬ ‫‪40‬‬


‫ضٗ‪١ٛ‬ب َ‪٧‬ؼ كض‪٧‬ص ‪ٛ٢‬عبِ٘ ٘‪ٕٙ‬ب‪٠ ٜٛ ٜ٢ٝ‬ػ‪ ٞ‬ا٘س‪١‬ج ّٕؼؼ ‪ٕٝ‬م‪٢ ٟ‬ايبغث االمتبؼث‬ ‫ا٘‪١٧‬ب ٘‪ٛ‬ؼايبث ‪ٛ‬ب خٕغ‪ .ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪٧ ٜ‬تٕ‪ ٤‬ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ ٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج‪٢ .‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ‬ ‫ّ‪/19 ٦‬ؼ‪ٛ‬مب‪٠1430/ٜ‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ2009/9/9‬‬ ‫اً٘غغ ‪ /969 :‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل‪2009/‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ 2009/9/9 :‬‬ ‫س‪١‬ج االكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫م‪ٛ‬ب‪ ٜ‬خً‪٧٢‬ل‬ ‫ا٘‪ٛ‬بل ا٘‪٢ٛ‬غو ؤ‪ٛ‬ب‪ٝ‬ج ٘غ‪ ٣‬فعق ( ‪ٛ‬ئخ‪ )ٜٛ‬اػا ؿ‪ٙ‬ة ‪ ٟٝٛ‬خضح خ‪١‬غ‪٧‬غ ا٘ؿالش‬

‫‪٢‬تبٕ٘‪٢‬ث ال ‪ٙٛ ٜ٢ٗ٧‬ؽ‪ً ٛ‬ب تم‪ٛ‬ب‪ٛ٧ٔ ٜ‬خ‪ّٕ٢ ٟ‬ب ً ٘‪ٛٙ‬بغث ‪ٛ 211‬غ‪٦ٝ‬‬ ‫إ٘ؼاؼ‬

‫٘غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٢ ٥‬أى م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ٔؼؼ‬

‫ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال ً ‪٘٢‬غ‪ ٣‬ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪ ٟٝ‬كض‪٧‬ص ‪٢ٛ٢‬آّ ٘‪ٕٙ‬ب‪٢ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘‬ ‫ال‪ ٜ‬ا٘ذبتح ‪ ٜٛ‬األ‪٢‬ؼآ ا٘خضٕ‪٧ٕ٧‬ج ؤ‪ ٜ‬ا٘ؿ‪٧‬بؼث ا٘خ‪ٗ ٦‬ب‪ٝ‬ح تً‪١‬غث ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ٔ ٟ٧ٙ‬غ‬ ‫خًؼمح ٘‪ٙ‬خؿ‪٧ٙ‬ة ‪ٔ ٜٛ‬تل س‪ٛ‬بيج ‪ٛ‬ؿ‪ٙ‬ضج عبؼسج ي‪ ٜ‬إ٘ب‪ٛٛ ٜ٢ٝ‬ب امنؼ‪ ٞ‬ا٘‪٤‬‬ ‫خؼٗ‪١‬ب خضح خ‪١‬غ‪٧‬غ ا٘ؿالش ‪٢‬تػٖ٘ ‪ ٜ٢ٗ٧‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪٧َ ٟ٧ٙ‬ؼ مب‪ٙ٘ ٜٛ‬خً‪٧٢‬ل ي‪١ٝ‬ب‬ ‫ت‪ٕٛ‬خم‪ ٤‬ؤضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ ٜٛ 211‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬غ‪ ٜ٢ٗ٘ ٦ٝ‬ؿؼٔج ا٘ؿ‪٧‬بؼث ٗب‪ ٜ‬تؿتة‬ ‫عبؼر ي‪ ٜ‬اؼاغخ‪٢ ٟ‬تًْل اُ٘‪٧‬ؼ ٘ػا ٔؼؼ خكغ‪ ٓ٧‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬ؼغ ا٘نً‪ٜ٢‬‬ ‫ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ‪٢‬خض‪٧ٛ‬ل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ ‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ تخبؼ‪٧‬ظ ‪/19‬ؼ‪ٛ‬مب‪/ٜ‬‬ ‫‪٠ 1430‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪. ٚ 2009/9/9‬‬ ‫اً٘غغ ‪/990 :‬اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل‪2009/‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ2009/9/17:‬‬ ‫‪41‬‬


‫س‪١‬ج اإلكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫هؼ‪ ِ٢‬نبؼئج‬ ‫خنتٓ ‪ٝ‬هؼ‪٧‬ج ا٘هؼ‪ ِ٢‬ا٘نبؼئج ي‪ٝ‬غ خ‪ّ٢‬ؼ هؼ‪٢ ِ٢‬ض‪٢‬اغد اؿخذ‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ال ‪ٜٗٛ٧‬‬ ‫خ‪١ًٔ٢‬ب ي‪ٝ‬غ اتؼا‪ ٚ‬إً٘غ ‪.‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪:‬‬ ‫٘غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ّٕؼؼ‬ ‫ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال‪٘٢ .‬غ‪ ٣‬ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪ ٟٝ‬كض‪٧‬ص ‪٢ٛ٢‬آّ ٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘‬ ‫ال‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬اؿخ‪ٝ‬غ ّ‪ٛ ٦‬نب٘تخ‪ ٟ‬ي‪ٝ ٤ٙ‬هؼ‪٧‬ج ا٘هؼ‪ ِ٢‬ا٘نبؼئج ‪ ٜٛ٢‬ا٘فؼ‪٢‬ن ا٘الؽ‪ٚ‬‬ ‫خ‪ّ٢‬ؼ‪٠‬ب ٘خضٕٓ ا٘هؼ‪ ِ٢‬ا٘نبؼئج ؤ‪ ٜ٢ٗ٧ ٜ‬إً٘غ ‪ ٜٛ‬إً٘‪٢‬غ ا٘‪ٛ‬ؿخ‪ٛ‬ؼث ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ ؤ‪٢‬‬ ‫إً٘‪٢‬غ اْ٘‪٢‬ؼ‪٧‬ج ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ ‪ ٜٗ٘٢‬خ‪٧ْٝ‬ػ‪ٛ ٞ‬ئسل ‪٢‬ا‪ ٜ‬ال خٗ‪ ٜ٢‬ا٘هؼ‪٢ ِ٢‬ا٘ض‪٢‬اغد‬ ‫االؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج ّ‪ ٦‬ا٘‪٢‬ؿى خ‪١ًٔ٢‬ب ي‪ٝ‬غ اتؼا‪ ٚ‬إً٘غ ‪ٛ٢‬ب خٕغ‪٧َ ٚ‬ؼ ‪ٛ‬خ‪ّ٢‬ؼ ّ‪ ٦‬غي‪٣٢‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ػٖ٘ ال‪ ٜ‬إً٘غ ‪٢ٛ‬م‪٢‬و ا٘غي‪ ٜٛ ٣٢‬إً٘‪٢‬غ اْ٘‪٢‬ؼ‪٧‬ج ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ ‪٢‬خ‪٧ْٝ‬ػ‪٧َ ٞ‬ؼ‬ ‫‪ٛ‬ئسل ‪٢‬ا‪٠ ٜ‬ت‪٢‬ن ؤؿًبؼ ا٘‪ْٝ‬ن ا٘خ‪ ٦‬اؿخ‪ٝ‬غ ا٘‪١٧‬ب ا٘‪ٛ‬غي‪ ٜٛ ٤‬األ‪٢ٛ‬ؼ ا٘خ‪ٜٗٛ٧ ٦‬‬ ‫خ‪١ًٔ٢‬ب ‪٘٢‬ػا ال خسغ ‪ٝ‬هؼ‪٧‬ج ا٘هؼ‪ ِ٢‬ا٘نبؼئج ا٘خ‪ ٦‬اؿخ‪ٝ‬غ ا٘‪١٧‬ب ا٘‪ٛ‬غي‪ٛ ٦ّ ٤‬نب٘تخ‪ٟ‬‬ ‫‪ٛ‬سبال ٘‪١‬ب ٘‪ٙ‬خنت‪ٝ ٦ّ ٓ٧‬نبٓ ‪٠‬ػ‪ ٞ‬ا٘غي‪ٛٛ ٣٢‬ب ‪ ٜ٢ٗ٧‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ت‪ٛ‬ب ٔم‪ ٤‬ت‪ٔ ٟ‬غ‬ ‫سبء ‪ٛ‬خْٕب ‪ٛ‬ى ضٗ‪ ٚ‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ي‪ٔ ٟ٧ٙ‬ؼؼ خكغ‪ ٓ٧‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬ؼغ االيخؼامبح‬ ‫ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ‪٢‬خض‪٧ٛ‬ل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٢ .‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪٦‬‬ ‫‪/27‬ؼ‪ٛ‬مب‪٠1430/ٜ‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ2009/9/17‬‬ ‫اً٘غغ ‪ٛ / 347 :‬غ‪٧ٝ‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل ‪2008 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ 2008/5/12 :‬‬ ‫س‪١‬ج االكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫خٕبغ‪ٚ‬‬

‫كؼِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٜ‬ا٘غي‪ ٢٠ ٣٢‬ت‪ٛ‬ذبتج اتنبل ا٘غي‪٢ ٣٢‬ا‪ٔ ٜ‬ؼاؼ االتنبل ال ‪ٕ٧‬نى‬ ‫‪ٛ‬غث ا٘خٕبغ‪ ٚ‬فإ‪ ٟٝ‬فإ‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ؼاسًبح االغاؼ‪٧‬ج ا٘خ‪ ٦‬ال خٕنى ‪ٛ‬غث ا٘خٕبغ‪ ٚ‬ا‪٧‬م ًب ‪.‬‬ ‫‪42‬‬


‫إ٘ؼاؼ ‪:‬‬ ‫٘غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٢ ٥‬أى م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ٔؼؼ‬ ‫ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال ً ‪٘٢‬غ‪ ٣‬ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪ ٟٝ‬كض‪٧‬ص ‪٢ٛ٢‬آّ ٘‪ٕٙ‬ب‪٢ ٜ٢ٝ‬ا‪ٟٝ‬‬ ‫سبء اختبيًب ٘‪ٕٙ‬ؼاؼ ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ ٥‬ا٘كبغؼ ‪ ٜٛ‬ا٘غي‪ ٣٢‬تًغغ ‪ٛ / 598‬غ‪٧ٝ‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل‪2007 /‬‬ ‫ّ‪٢ 2007/11/25 ٦‬ا‪ ٜ‬نً‪ ٜ٢‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽث َ‪٧‬ؼ ‪٢‬اؼغث ال‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ؼاسًبح االغاؼ‪٧‬ج ال‬ ‫خٕنى ‪ٛ‬غث ا٘خٕبغ‪٢ ٚ‬ال‪ ٜ‬كؼِ ‪٧ٗ٢‬ل ا٘‪ٛ‬غي‪٧‬ج ( ا٘‪٧ٛٛ‬ؽث ) ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٜ‬غي‪ٙٗ٢ٛ ٣٢‬خ‪ٟ‬‬ ‫‪ ٜٛ‬ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘تغائ‪٧‬ج ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٛ‬ج‬

‫‪/361‬ة‪ 2003/‬تغاءث ا٘ؼ‪ٛ‬بغ‪ ٥‬ا٘‪ٛ‬ؼّٕج تبالمتبؼث‬

‫ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ٛ‬ج ‪ٛ/342‬غ‪٧ٝ‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل‪٧ٔ 2008 /‬غ ا٘خغٔ‪ٕ٧‬بح ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ّب‪ ٜ‬كؼِ‬ ‫ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٜ‬ا٘غي‪ ٢٠ ٣٢‬ت‪ٛ‬ذبتج اتنبل ٘‪ٙ‬غي‪٢ ٣٢‬ا‪ٔ ٜ‬ؼاؼ االتنبل ال ‪ٕ٧‬نى ا٘خٕبغ‪ ٚ‬ال‪ٜ‬‬ ‫ا٘غي‪ ٣٢‬خًختؼ ٗب‪ ٚ٘ ٜ‬خٗ‪٘ ٜ‬ػٖ٘ ٔؼؼ خكغ‪ ٓ٧‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬ؼغ ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٥‬‬ ‫‪٢‬خض‪٧ٛ‬ل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽث ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ ‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪/7 ٦‬س‪ٛ‬بغ‪ ٥‬اال‪1429 / ٤٘٢‬‬ ‫‪٠‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪. 2008/5/12‬‬ ‫اً٘غغ ‪ٛ / 384 :‬غ‪٧ٝ‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل ‪2008 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ 2008/7/16 :‬‬ ‫س‪١‬ج االكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫‪ٛ‬ؿخ‪ٝ‬غاح ؼؿ‪٧ٛ‬ج‬ ‫‪٧٢٠‬ج االض‪٢‬ال ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ‪٢‬ك‪٢‬ؼث إ٘‪٧‬غ ا٘كبغؼث ‪ ٜٛ‬غائؼث االض‪٢‬ال ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ‪ٛ‬ؿخ‪ٝ‬غاح‬

‫ؼؿ‪٧ٛ‬ج ال ‪٧‬س‪٢‬ؽ ا٘نً‪١٧ّ ٜ‬ب اال تب٘خؽ‪٧٢‬ؼ ‪.‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪:‬‬

‫٘غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٢ ٥‬أى م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ٔؼؼ‬ ‫ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال ً ‪٘٢ .‬غ‪ ٣‬ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ٔ ٦‬ؼاؼ ا٘‪ٙ‬س‪ٝ‬ج ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص ‪ٛ٢‬عبِ٘‬ ‫٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ا‪ ٜ‬ا٘‪ًٛ‬خؼمج ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ٔغ‪ٛ‬ح ٘غائؼث ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ي‪٧٢٠ ٟ٧ٙ‬ج االض‪٢‬ال ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج‬ ‫‪٢‬ك‪٢‬ؼث إ٘‪٧‬غ ا٘كبغؼث ‪ ٜٛ‬غائؼث االض‪٢‬ال ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج خم‪ٝٛ‬ح ا‪١ٝ‬ب تبٗؼ ‪٧َ٢‬ؼ‬ ‫‪ٛ‬خؽ‪٢‬سج ‪ٛ ٦٠٢‬ؿخ‪ٝ‬غاح ؼؿ‪٧ٛ‬ج ال ‪٧‬س‪٢‬ؽ ا٘نً‪١٧ّ ٜ‬ب اال تب٘خؽ‪٧٢‬ؼ ‪٢‬ا‪ٛ ٜ‬ب ‪ٛ‬ذتح ّ‪٦‬‬ ‫‪ٛ‬متنج االؿؼث ا٘‪ٕٛ‬غ‪ٛ‬ج ‪ ٜٛ‬ؽ‪٢‬سج ا٘‪ٛ‬خ‪ ٦ّ٢‬ا٘‪ٛ‬غي‪٢‬ث (ؾ) كغ‪ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬خم‪ٝٛ‬ج ا‪ٜ‬‬ ‫ا٘ت‪ٝ‬ح ( ا٘‪ًٛ‬خؼمج ) ‪ٛ‬خؽ‪٢‬سج ّإ‪٠ ٜ‬ػا االٔؼاؼ ٘‪ٕ٧ ٚ‬غ‪ ٜٛ ٚ‬ا٘‪ًٛ‬خؼمج ٘ػٖ٘ ٔؼؼ‬ ‫‪43‬‬


‫‪ٕٝ‬ل ٔؼاؼ ا٘‪ٙ‬س‪ٝ‬ج ‪٢‬ايبغث االمتبؼث ا٘‪ ٤‬ا٘‪ٙ‬س‪ٝ‬ج ٘‪ٝٙ‬هؼ ّ‪ ٦‬ايخؼال ا٘‪ًٛ‬خؼمج ‪ّٓ٢‬‬ ‫إ٘ب‪٢ . ٜ٢ٝ‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪/12 ٦‬ؼسة‪٠ 1429/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪2008/7/16‬‬ ‫اً٘غغ ‪ٛ / 440 :‬غ‪٧ٝ‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل ‪2008 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ 2008/7/27 :‬‬ ‫س‪١‬ج االكغاؼ ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫‪ٜ٧ٛ٧‬‬ ‫ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ‪ٝٛ‬ص ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ ٟ٧ٙ‬ضٓ خض‪ ِ٧ٙ‬عك‪ ٜ٧ٛ٧ ٟٛ‬يغ‪ ٚ‬ا٘ٗػة تبالٔؼاؼ‬ ‫ي‪ٝ‬غ أؼاؼ‪ ٞ‬تخ‪٢ ًٟ٧ٔ٢‬ا‪ٗٝ‬بؼ‪ ٞ‬ا‪ٝ‬فُبل ػ‪ٛ‬خ‪. ٟ‬‬

‫إ٘ؼاؼ ‪:‬‬

‫٘غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٢ ٥‬أى م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ٔؼؼ‬ ‫ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال ً ‪٘٢ .‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص‬ ‫‪ٛ٢‬عبِ٘ ٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ض‪٧‬د ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪١٧ٙ‬ب أؼح ( ا٘‪٧ٛٛ‬ؽث ) تب٘خ‪٧ٔ٢‬ى ‪٢‬ا‪ٗٝ‬ؼح اؿخال‪ٚ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬ت‪ّٗ ٍٙ‬ب‪ ٜ‬ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ‪ٝٛ‬ص ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪١٧ٙ‬ب ضٓ خض‪ ِ٧ٙ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٜ٧ٛ٧ ٦‬يغ‪ ٚ‬ا٘ٗػة‬ ‫تبالٔؼاؼ ‪٢ ,‬ض‪٧‬د ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ٔغ عبْ٘ح ‪ٛ‬ب خٕغ‪ٛٛ ٚ‬ب اعل تكضج ضٗ‪١ٛ‬ب ٔؼؼ ‪ٕٝ‬م‪ٟ‬‬ ‫‪٢‬ايبغث ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب ٘‪ٙ‬ؿ‪٧‬ؼ ‪ٛ ّٓ٢‬ب خٕغ‪ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ا‪٧ ٜ‬تٕ‪ ٤‬ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ خبتًب ً‬ ‫٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج ‪٢ .‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪/24 ٦‬ؼسة‪٠ 1429/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪ٚ 2008/7/27‬‬ ‫اً٘غغ‪ٛ/987/986:‬غ‪٧ٝ‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل‪2008/‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ2009 /1/11:‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫خً‪٧٢‬ل‬ ‫إ٘بكؼ ا٘‪٢٘٢ٛ‬غ تًغ ‪ّ٢‬بث ‪٢‬ا٘غ‪ٝ ٞ‬خ‪٧‬سج ضبغد ؿ‪٧‬بؼث ‪٧‬ؿخضٓ ا٘خً‪٧٢‬ل األغت‪ ٦‬ي‪ٜ‬‬ ‫فً‪٢‬ؼ‪ ٞ‬تب٘‪٧‬خ‪ٛ٢ ٚ‬ؼاؼث ّٕغا‪٢ ٜ‬ا٘غ‪.ٞ‬‬

‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ٧ٝ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٢ ٜ٧٧‬أًب‪ ٜ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث‬ ‫ال‬ ‫إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ‪٘٢‬خً‪ٛ١ٕٙ‬ب ت‪٢ٛ‬م‪٢‬و ‪٢‬اضغ ٔؼؼح خ‪٢‬ض‪٧‬غ‪ٛ٠‬ب ‪ٝ٢‬هؼ‪ٛ٠‬ب ؿ‪٧٢‬ج ‪ٔ٢‬ت‪ٛ١٘٢‬ب فٗ ً‬ ‫‪44‬‬


‫‪٘٢ .‬غ‪ ٣‬ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ٔ ٦‬ؼاؼ ا٘‪ٙ‬س‪ٝ‬ج ا٘خً‪٧٢‬ل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬خٕغ‪٧‬ؼ ا٘خً‪٧٢‬ل ا٘‪ٛ‬بغ‪٥‬‬ ‫‪٢‬األغت‪ٕٙ٘ ٦‬بكؼث ات‪ٝ‬ج ا٘‪ٛ‬خ‪٠( ٦ّ٢‬ـ) ‪ٝ‬خ‪٧‬سج ضبغد اكنغا‪ ٚ‬ا٘ؿ‪٧‬بؼث سبء ‪ٝٛ‬بؿتًب ‪٢‬ا‪ٜ‬‬ ‫إ٘بكؼث خؿخضٓ ا٘خً‪٧٢‬ل األغت‪٢ ٦‬ا‪٘٢ ٜ‬غح تًغ ‪ّ٢‬بث ا٘‪٢‬ا٘غ ‪ٝ‬خ‪٧‬سج ا٘ضبغد أل‪١ٝ‬ب‬ ‫خفًؼ تػ٘ج ا٘‪٧‬خ‪ٛ٢ ٚ‬ؼاؼث ّٕغا‪ ٜ‬ا٘‪٢‬ا٘غ ٘ػا ٔؼؼ خكغ‪ ٓ٧‬إ٘ؼاؼ ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬ؼغ ا٘نً‪ٜ٢‬‬ ‫ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ‪٢ .‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪ٛ/14 ٦‬ضؼ‪٠ 1430/ٚ‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪2009/1/11‬‬ ‫اً٘غغ‪ٛ/267 :‬غ‪٧ٝ‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل‪2009/‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ2009 /5/19:‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫خإ‪ ٜ٧ٛ‬ا٘ؽا‪٦ٛ‬‬

‫‪ٛ‬ب غا‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬خمؼؼ ٔغ ٔغؼ ‪ٛ‬ت‪ ٍٙ‬ا٘خً‪٧٢‬ل ا٘ػ‪٧ ٥‬ؿخضٕ‪٢ ٟ‬ا٘ػ‪ٔ ٥‬مح ت‪ ٟ‬ا٘‪ٙ‬س‪ٝ‬ج‬ ‫إ٘مبئ‪٧‬ج ّال ‪٧‬ضٓ ٘‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج تإٗذؼ ‪. ٟٝٛ‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫ال ‪٘٢ ,‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪ ٟٝ‬كض‪٧‬ص ‪٢ٛ٢‬آّ‬ ‫ٔؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗ ً‬ ‫٘‪ٕٙ‬ب‪ . ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ال‪٧ٗ٢ ٜ‬ل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽث ‪٢‬تن‪ٙ‬ت‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬ئؼط‬

‫‪ 2005/7/12‬ن‪ٙ‬ة خً‪٧٢‬ل‬

‫‪ٛ ٟٙٗ٢ٛ‬ت‪ٔ ٍٙ‬غؼ‪٢ ٜ٢٧ٙٛ ٞ‬ع‪ٛ‬ؿ‪ٛ‬بئج ؤِ٘ غ‪ٝ٧‬بؼ ‪٢‬ا‪ ٜ‬ا٘‪ٙ‬س‪ٝ‬ج إ٘مبئ‪٧‬ج ٔغ ٔمح ٘‪١‬ب‬ ‫تب٘‪ٛ‬ت‪ ٍٙ‬ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ ‪٘٢ .‬ػٖ٘ ّ‪٧ٙ‬ؾ ٘‪٧ٛٛٙ‬ؽث ا٘‪ٛ‬نب٘تج تإٗذؼ ‪٠ ٜٛ‬ػا ا٘‪ٛ‬ت‪ ٍٙ‬ا٘ػ‪ ٥‬ضغغ‪٦ّ ٞ‬‬ ‫ن‪ٙ‬ت‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ ٘ػا ٔؼؼ خكغ‪ ٓ٧‬إ٘ؼاؼ ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬ؼغ ا٘الئضج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ‪٢ .‬كغؼ‬ ‫إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪/24 ٦‬س‪ٛ‬بغ‪ ٥‬اال‪٠ 1430/٤٘٢‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ 2009/5/19‬‬

‫اً٘غغ‪ٛ/322 :‬غ‪٧ٝ‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل‪2009/‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ2009 /5/14:‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫اؽا٘ج ف‪٢٧‬و‬

‫‪45‬‬


‫ا‪ ٜ‬يٕغ ت‪٧‬ى ا٘‪ٛ‬ؼٗتبح ‪ ٜٛ‬إً٘‪٢‬غ ا٘فٗ‪٧ٙ‬ج ٘ػٖ٘ ّإ‪ ٜ‬ؤ‪ ٥‬خكؼِ ‪ٕ٧‬ى ي‪١٧ٙ‬ب ‪ً٧‬ختؼ‬ ‫ال ‪ٛ‬ب ٘‪٧ ٚ‬ؿسل ّ‪ ٦‬غائؼث ا٘‪ٛ‬ؼ‪٢‬ؼ ا٘‪ٛ‬عخكج ‪.‬‬ ‫تبن ً‬

‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫ال ‪٘٢ ,‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪ ٟٝ‬كض‪٧‬ص ‪٢ٛ٢‬آّ‬ ‫ٔؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗ ً‬ ‫٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜٛ ٜ٢ٝ‬ض‪٧‬د ا٘‪ٝ‬خ‪٧‬سج ‪ .‬ػٖ٘ ال‪ٔ ٟٝ‬غ ذتح ‪ٗ ٜٛ‬خبة ‪ٛ‬غ‪٧‬ؼ‪٧‬ج ‪ٛ‬ؼ‪٢‬ؼ كالش ا٘غ‪ٜ٧‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪ 2008/11/26 ٦ّ 37498 ٚ‬تإ‪ ٜ‬ا٘ؿ‪٧‬بؼث ‪ٛ‬ؿس‪ٙ‬ج تإؿ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ي‪( ٟ٧ٙ‬ا٘‪ٛ‬غي‪٤‬‬ ‫ي‪ٗ )ٟ٧ٙ‬ضبئؽ ‪٢ .‬ض‪٧‬د ا‪ ٜ‬يٕغ ت‪٧‬ى ا٘‪ٛ‬ؼٗتبح ا‪ ٢‬ا٘فؼاٗج ّ‪١٧‬ب ‪ ٜٛ ٢٠‬إً٘‪٢‬غ ا٘فٗ‪٧ٙ‬ج‬ ‫٘ػٖ٘ ّال ‪ً٧‬خغ تإ‪ ٥‬خكؼِ ّ‪١٧‬ب عبؼر غائؼث ا٘‪ٛ‬ؼ‪٢‬ؼ ا٘‪ٛ‬عخكج ‪ٛ٘٢ .‬ب ٗب‪ٝ‬ح‬ ‫ا٘فؼاٗج ا٘خ‪٧ ٦‬غي‪ ٦‬ت‪١‬ب ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ َ‪٧‬ؼ ‪ٛ‬ؿس‪ٙ‬ج ّ‪ ٦‬غائؼث ا٘‪ٛ‬ؼ‪٢‬ؼ ا٘‪ٛ‬عخكج ‪٘ .‬ػٖ٘‬ ‫ّ‪٧ٙ‬ؾ ت‪٢‬ؿى ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج تبؽا٘ج ف‪٢٧‬و ا٘ؿ‪٧‬بؼث ‪ٛ٘٢ .‬ب ٗب‪ٝ‬ح ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ٔغ ؼغح‬ ‫غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬غي‪٘ ٦‬ؿتة اعؼ ‪٘ .‬ػٖ٘ ٔؼؼ خكغ‪ ٓ٧‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪ ٜٛ‬ض‪٧‬د ا٘‪ٝ‬خ‪٧‬سج‬ ‫‪٢‬ؼغ ا٘الئضج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ‪ٛ‬ى خض‪٧ٛ‬ل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ ‪٢ .‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪٦‬‬ ‫‪/19‬س‪ٛ‬بغ‪ ٥‬اال‪٠ 1430/٤٘٢‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ 2009/5/14‬‬ ‫اً٘غغ‪ٛ/274 :‬غ‪٧ٝ‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل‪2009/‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ2009/5/ 7 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫اذتبح‬ ‫ال ‪٧‬ضٓ ٘‪ٛٙ‬غي‪ ٦‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج تب٘ضٕ‪ ٓ٢‬ا٘خ‪٧ ٦‬غي‪١٧‬ب اػا ٗب‪ٝ‬ح ا٘‪ٛ‬ؿخ‪ٝ‬غاح ا٘خ‪ ٦‬ايخ‪ٛ‬غ‬ ‫ي‪١٧ٙ‬ب يتبؼث ي‪ ٜ‬ك‪٢‬ؼ م‪٢‬ئ‪٧‬ج ‪ ,‬ال ‪ً٧‬خغ ت‪١‬ب ٔب‪ً ٝ٢ٝ‬ب ‪٧٘٢‬ؾ ٘‪١‬ب ضس‪٧‬ج ّ‪ ٦‬اإلذتبح ‪.‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫ال ‪٘٢ ,‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪ ٟٝ‬كض‪٧‬ص ‪٢ٛ٢‬آّ‬ ‫ٔؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗ ً‬ ‫٘‪ٕٙ‬ب‪ . ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ال‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ؿخ‪ٝ‬غاح ا٘خ‪ ٦‬ايخ‪ٛ‬غ ي‪١٧ٙ‬ب ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬يتبؼث ي‪ ٜ‬ك‪٢‬ؼ م‪٢‬ئ‪٧‬ج ال‬ ‫‪ً٧‬خغ ت‪١‬ب ٔب‪ًٝ٢ٝ‬ب ‪٧٘٢‬ؾ ٘‪١‬ب ضس‪٧‬ج تبإلذتبح ‪ٛٛ‬ب خٗ‪ ٜ٢‬غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬غي‪ّ ٦‬بٔغث ٘ؿ‪ٝ‬غ‪٠‬ب‬ ‫‪46‬‬


‫إ٘ب‪٢٢ ٦ٝ٢ٝ‬استج ا٘ؼغ ‪٠٢‬ػا ‪ٛ‬ب ٔمح ت‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ّ‪ ٦‬ضٗ‪١ٛ‬ب ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ّٕؼؼ خكغ‪ٟٕ٧‬‬ ‫‪٢‬ؼغ ا٘الئضج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ‪ٛ‬ى خض‪٧ٛ‬ل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ ‪٢ .‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪٦‬‬ ‫‪/12‬س‪ٛ‬بغ‪ ٥‬اال‪٠ 1430/٤٘٢‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ 2009/5/7‬‬ ‫اً٘غغ‪ٛ/1100 :‬غ‪٧ٝ‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل‪2009/‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ2009/1/ 28 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫اذتبح‬ ‫ا٘ؿ‪ٝ‬غ اً٘بغ‪ ٥‬ا٘‪ٛ‬ػ‪٧‬ل تتك‪ٛ‬ج ات‪١‬ب‪ٝٛ ٚ‬ؿ‪٢‬تج ٘‪ٕٛٙ‬ؼ ّ‪ ٦‬ا٘ؿ‪ٝ‬غ ال ‪ً٧‬خغ ت‪ ٟ‬اػا ٘‪ٜٗ٧ ٚ‬‬

‫‪ًٛ‬ؽؽ تخ‪٧ٔ٢‬ى فب‪٠‬غ‪.ٜ٧‬‬

‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫ال ‪٘٢ ,‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص‬ ‫ٔؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗ ً‬

‫‪ٛ٢‬عبِ٘ ٘‪ٕٙ‬ب‪ . ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ال‪ ٜ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ي‪١٧ٙ‬ب (ا٘‪ٛ‬غي‪٧‬ج) اؿخ‪ٝ‬غح ّ‪ ٦‬اذتبح اغيبئ‪١‬ب ي‪٤ٙ‬‬ ‫‪٢‬ؼٔج يبغ‪٧‬ج خخم‪ ٜٛ‬أؼاؼًا ‪ٝٛ‬ؿ‪٢‬تًب ٘‪٧ٛٛٙ‬ؽث (ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬ي‪١٧ٙ‬ب) تب‪ٝ‬فُبل ػ‪ٛ‬خ‪١‬ب ت‪ٛ‬ت‪ٍٙ‬‬ ‫ٔغؼ‪ ٞ‬خؿً‪٢ ٟ‬يفؼ‪٢ ٜ٢٧ٙٛ ٜ٢‬ع‪ٛ‬ؿ‪ٛ‬بئج ؤِ٘ غ‪ٝ٧‬بؼ ‪٢‬ػٖ٘ ي‪ٛ٧ٔ ٜ‬ج ض‪ ٦ٙ‬ػ‪٠‬ت‪٧‬ج‬ ‫‪٢‬خً‪١‬غح تخؿغ‪٧‬غ‪٢ ٞ‬ا‪ ٜ‬ا٘‪٢‬ؼٔج ‪ٛ‬ػ‪ٙ٧‬ج تتك‪ٛ‬ج ات‪١‬ب‪ٝٛ ٚ‬ؿ‪٢‬تج ٘‪ٛٙ‬غي‪ ٦‬ي‪١٧ٙ‬ب ‪٢‬ض‪٧‬د ؤ‪ٜ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬بغث ( ‪/42‬ا‪٢‬الً) ‪ٔ ٜٛ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬اإلذتبح ؼٔ‪٘ 107 ٚ‬ؿ‪ٝ‬ج ‪ٔ 1979‬غ ٔمح ( ال ‪ً٧‬خغ‬ ‫تخ‪٧ٔ٢‬ى ا٘ؿ‪ٝ‬غ تتك‪ٛ‬ج اإلت‪١‬ب‪ ٚ‬اال اػا خ‪ ٚ‬تضم‪٢‬ؼ ‪٢ٛ‬هِ يب‪ٛ ٚ‬عخق ؤ‪ ٢‬تضم‪٢‬ؼ‬ ‫فب‪٠‬غ‪ًٔ٢ ٜ٧‬ب ي‪ ٤ٙ‬ا٘ؿ‪ٝ‬غ ‪٢‬اػا خت‪ ٜ٧‬ؤ‪ ٜ‬ا٘فب‪٠‬غ‪ٔ ٜ٧‬غ خ‪٢‬انئب ‪ٛ‬ى ‪ ٜٛ‬ضؼؼ ا٘ؿ‪ٝ‬غ‬ ‫٘‪ٛ‬ك‪ٙ‬ضخ‪ ٦ّ ٟ‬اؿخضكبل تك‪ٛ‬ج اإلت‪١‬ب‪ّٛٙٙ ٚ‬ضٗ‪ٛ‬ج ؤ‪ ٜ‬خضٗ‪ ٚ‬تخً‪٧٢‬ل ‪٧‬خ‪ٝ‬بؿة‬ ‫‪٢‬األمؼاؼ ا٘خ‪ ٦‬ؤكبتح كبضة ا٘تك‪ٛ‬ج سؼاء ػٖ٘ ‪٘٢ .‬ع‪ ٢ٙ‬ا٘ؿ‪ٝ‬غ ا٘‪ٛ‬تؼؽ ‪ٜٛ‬‬ ‫خ‪٧ٔ٢‬ى ا٘فب‪٠‬غ‪٧ ٜ٧‬خً‪ ٜ٧‬ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا‪٠‬غاؼ ا٘ؿ‪ٝ‬غ تبيختبؼ‪ ٞ‬غ٘‪٧‬ل اذتبح ‪٢‬خٗ‪ِ٧ٙ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬غي‪٧‬ج تبذتبح ت‪ٝ٧‬ج ٔب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ‪ًٛ‬ختؼث ؤعؼ‪٢ ٣‬ي‪ٝ‬غ يسؽ‪٠‬ب ‪ٝٛ‬ض‪١‬ب ضٓ خض‪ ِ٧ٙ‬ا٘‪ٛ‬غي‪٦‬‬ ‫ي‪١٧ٙ‬ب ا٘‪٢ ٜ٧ٛ٧‬ي‪ ٤ٙ‬م‪٢‬ء خ‪ ٖٙ‬ا٘خضٕ‪ٕ٧‬بح خكغؼ ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘ػ‪٧ ٥‬خؼاء‪١٘ ٣‬ب ‪ّٓ٢‬‬ ‫‪47‬‬


‫إ٘ب‪ٛ٘٢ . ٜ٢ٝ‬ب ٗب‪ٝ‬ح ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ٔغ ؤكغؼح ضٗ‪١ٛ‬ب ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ غ‪ٛ ٜ٢‬الضهج ػٖ٘ ػٖ٘‬ ‫‪ٛٛ‬ب اعل تكضخ‪٘ . ٟ‬ػا ٔؼؼ ‪ٕٝ‬م‪٢ ٟ‬ايبغث امتبؼث ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب إلختبو ‪ٛ‬ب‬ ‫خٕغ‪ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪٧ ٜ‬تٕ‪ ٤‬ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ خبتًًب ٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج ‪ .‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪/1 ٦‬كْؼ‬ ‫‪٠ 1430/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ 2009/1/28‬‬ ‫اً٘غغ ‪ /62 :‬ايال‪2009 /ٚ‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ‪ٚ 2009/4/16 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج اؿخئ‪ٝ‬بِ غ‪٧‬ب٘‪٤‬‬ ‫ؤخًبة ‪ٛ‬ضب‪ٛ‬بث‬ ‫ن‪ٙ‬ة ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬اتنبل يؼ‪٧‬مج ا٘غي‪٧ ٣٢‬ضٗ‪ ٚ‬ي‪ ٟ٧ٙ‬تإخًبة ا٘‪ٛ‬ضب‪ٛ‬بث ٗب‪ٙٛ‬ج أل‪ ٟٝ‬تضٗ‪ٚ‬‬ ‫‪ ٜٛ‬عؿؼ ا٘غي‪ٛ ٣٢‬بغث (‪ٛ )88‬ؼاًّبح ‪.‬‬

‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫ال ‪٘٢ ,‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬إ٘ؼاؼ ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ؤ‪ ٟٝ‬ن‪ٙ‬ة ‪٧ٗ٢‬ل‬ ‫ٔؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗ ً‬ ‫ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ٛ ٦ّ ٟ٧ٙ‬ضمؼ ا٘س‪ٙ‬ؿج ا٘‪ٛ‬ئؼط ّ‪٦‬‬

‫‪ 2009/4/8‬ا٘‪ٛ‬خم‪ ٜٛ‬ؼّل ن‪ٙ‬ة‬

‫‪٧ٗ٢‬ل ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬ا٘‪ٛ‬خم‪ ٜٛ‬اتنبل يؼ‪٧‬مج ا٘غي‪٧َ ٣٢‬ؼ ‪٢‬اؼغ ٔب‪ً ٝ٢ٝ‬ب ض‪٧‬د ا‪ ٜ‬ا٘غي‪٣٢‬‬ ‫‪٢ٛ‬م‪٢‬و ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧َ ٥‬ؼ ‪٧١ٛ‬ئج ٘‪ٙ‬ضؿ‪٢ ٚ‬تب٘خب٘‪ ٜٛ ٜ٢ٗ٧ ٦‬ضٓ ‪٧ٗ٢‬ل ا٘‪ٛ‬غي‪٦‬‬ ‫اتنبل يؼ‪٧‬مج ا٘غي‪ ٣٢‬اؿخ‪ٝ‬بغًا ٘‪ٛٙ‬بغث ‪ٔ ٜٛ 1/88‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ؼاًّبح ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ‪٠‬ػا ‪ٜٛ‬‬ ‫س‪١‬ج ٗ‪ٛ‬ب ا‪ ٜ‬ػ‪٠‬بة ٔبم‪ٛ ٦‬ضٗ‪ٛ‬ج تغاءث ت‪ٙ‬غؼ‪٢‬ؽ تب٘ضٗ‪٧ٗ٢٘ ٚ‬ل ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ ٟ٧ٙ‬تذ‪ٙ‬د‬ ‫اس‪٢‬ؼ ا٘‪ٛ‬ضب‪ٛ‬بث َ‪٧‬ؼ كض‪٧‬ص ض‪٧‬د ‪٧‬كبؼ ا٘‪ ٤‬ػٖ٘ ي‪ٝ‬غ‪ٛ‬ب ‪ ٜ٢ٗ٧‬االتنبل تبالؿخ‪ٝ‬بغ‬ ‫٘‪ٛٙ‬بغث ‪ٛ 56‬ؼاًّبح ‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ‪٢‬ال ‪٧‬كص ػٖ٘ ي‪ٝ‬غ‪ٛ‬ب ‪ ٜ٢ٗ٧‬االتنبل تبالؿخ‪ٝ‬بغ ٘‪ٛٙ‬بغث ‪88‬‬ ‫‪ٛ‬ؼاًّبح ‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ال‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ٔ ٜ٢ٗ٧ ٦‬غ عؿؼ ا٘غي‪ٛ٧ّ ٣٢‬ب ‪٧‬خً‪ ٓٙ‬تبخًبة ا٘‪ٛ‬ضب‪ٛ‬بث‬ ‫ّٕن ٗ‪ ٜ٢‬االتنبل خ‪ ٚ‬ت‪ٝ‬بءاً ي‪ ٤ٙ‬ن‪ٙ‬ت‪ٛٛ ٟ‬ب اعل ػٖ٘ تكضج إ٘ؼاؼ ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٠ ٜٛ‬ػ‪ٞ‬‬ ‫ا٘س‪١‬ج ّٕن ٔؼؼ ‪ٕٝ‬م‪٢ ٟ‬ايبغث االمتبؼث ٘‪ٛ‬ؼسً‪١‬ب الختبو ‪ٛ‬ب خٕغ‪ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ا‪٧ ٜ‬تٕ‪ ٤‬ؼؿ‪ٚ‬‬ ‫ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ خبتًًب ٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج ‪٢ .‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪٦‬‬ ‫ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ 2009/4/16‬‬

‫‪48‬‬

‫‪/20‬ؼت‪٧‬ى ا٘ذب‪٠ 1430 /٦ٝ‬ـ‬


‫اً٘غغ ‪ٛ /379 :‬غ‪٧ٝ‬ج‪2008 /‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ‪ٚ 2008/10/12 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج اؿخئ‪ٝ‬بِ تُغاغ‪/‬ا٘ؼكبّج االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫ا٘خت‪ٍ٧ٙ‬‬ ‫‪ٕ٧‬ى ا٘خت‪ ٍ٧ٙ‬تبنالً اػا سبء فؼش إ٘بئ‪ ٚ‬تب٘خت‪٢ ٟٝ٢ٗ ٍ٧ٙ‬سغ ا٘غاؼ ‪ْٕٙٛ‬ج ‪٘٢‬كٓ ‪٢‬ؼٔج‬

‫ا٘خت‪ ٍ٧ٙ‬ي‪ ٤ٙ‬تبة ا٘غاؼ ‪ ,‬ال‪٘ ٜ‬كٓ ‪٢‬ؼٔج ا٘خت‪ ٍ٧ٙ‬ي‪ ٤ٙ‬تبة ا٘غاؼ ‪٧‬كص ي‪ٝ‬غ ‪٢‬س‪٢‬غ‬ ‫ا٘‪ٛ‬ن‪٢ٙ‬ة خت‪ ٦ّ ُٟ٧ٙ‬ا٘غاؼ ‪٢‬ا‪ٛ‬خ‪ٝ‬بي‪ ٟ‬ي‪ ٜ‬ا٘خت‪٢ ٍ٧ٙ‬تنال‪ ٜ‬ا٘خت‪٧ ٍ٧ٙ‬تنل اإلسؼاءاح‬ ‫‪ ٦‬ي‪ ٤ٙ‬تبنل ّ‪ ٢١‬تبنل ‪.‬‬ ‫ا٘الضٕج ض‪٧‬د ‪ٛ‬ب ت‪ٖ ٝ‬‬

‫إ٘ؼاؼ ‪٘ :‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ تإ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬ ‫ال ‪٘٢ ,‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ تإ‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص‬ ‫ّٕؼؼ ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗ ً‬ ‫‪ٛ٢‬عبِ٘ ٘‪ٕٙ‬ب‪ , ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ؤ‪ ٜ‬غي‪ ٣٢‬ن‪ٙ‬ة خع‪٧ٙ‬ج إً٘بؼ ا٘‪ٛ‬إس‪٢‬ؼ اؿخ‪ٝ‬غح ي‪ ٤ٙ‬يغ‪ٚ‬‬ ‫غّى ا٘‪ٛ‬ؿخإسؼ ٔؿن اإل‪٧‬سبؼ ٘ف‪١‬ؼ ا‪٧‬بؼ ٘ؿ‪ٝ‬ج‬

‫‪ 2008‬ؼَ‪ٛ ٚ‬ؼ‪٢‬ؼ ؿتًج ؤ‪٧‬ب‪ ٚ‬ي‪٤ٙ‬‬

‫اؿخضٕبٔ‪٢ ٟ‬ا‪ٝ‬ػاؼ ا٘‪ٛ‬ئسؼ ٘‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬ؿ‪٧‬ؼ ا٘‪ ٟ٧‬ت‪٢‬اؿنج غائؼث ا٘ٗبخة اً٘غل ّ‪ ٦‬االيه‪٧ٛ‬ج‬ ‫تًغغ ي‪ 2008/5/8 ٦ّ 14276 ٦ٛ٢ٛ‬ا٘‪ٛ‬ت‪ ٍٙ‬ا٘‪ ٟ٧‬تب٘خبؼ‪٧‬ظ ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ ت‪٢‬س‪٢‬ة غًّ‪ٟ‬‬ ‫عالل ‪ٛ‬غث ذ‪ٛ‬ب‪٧ٝ‬ج ؤ‪٧‬ب‪ ٜٛ ٚ‬خبؼ‪٧‬ظ خت‪ ُٟ٧ٙ‬تبإل‪ٝ‬ػاؼ اؿخ‪ٝ‬بغًا ٘‪ْٕٙ‬ؼث ( ‪ ٜٛ )1‬ا٘‪ٛ‬بغث ا٘ؿبتًج‬ ‫يفؼث ‪ٔ ٜٛ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا‪٧‬سبؼ إً٘بؼ ؼٔ‪ٚ‬‬

‫‪٘ 87‬ؿ‪ٝ‬ج ‪ٔ٢ 1979‬غ ‪٢‬سغ تإ‪٢ ٜ‬ؼٔج ا٘خت‪ٍ٧ٙ‬‬

‫تبإل‪ٝ‬ػاؼ ؤيال‪ٔ ٞ‬غ ذتح ّ‪١٧‬ب فؼش إ٘بئ‪ ٚ‬تب٘خت‪ ٍ٧ٙ‬تإ‪٘ ٟٝ‬غ‪ ٣‬اال‪ٝ‬خٕبل ُ٘ؼل خت‪٠( ٍ٧ٙ‬ـ)‬ ‫ّٕغ ‪٢‬سغ تإ‪ ٜ‬ا٘غاؼ ‪ْٕٙٛ‬ج ‪ ٜٛ‬ا٘عبؼر تؿ‪ٙ‬ؿ‪ٙ‬ج ضغ‪٧‬غ‪٧‬ج ي‪ ٤ٙ‬تبة ا٘غاؼ ‪٢‬خ‪٘ ٚ‬كٓ‬ ‫‪ٝ‬ؿعج ‪ ٜٛ‬اإل‪ٝ‬ػاؼ ي‪ ٤ٙ‬تبة ا٘غاؼ ‪ٛ٘٢ ,‬ب ٗب‪ٝ‬ح إْ٘ؼث (‬

‫‪ ٜٛ )2‬ا٘‪ٛ‬بغث ( ‪ٜٛ )20‬‬

‫ٔب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ؼاًّبح ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ‪ٝ‬كح ي‪ ٤ٙ‬ا‪ ٟٝ‬اػا ضكل اال‪ٛ‬خ‪ٝ‬بو ّ‪ٛ ٦‬ضل اإلٔب‪ٛ‬ج ا‪٢‬‬ ‫‪ٛ‬ضل اً٘‪ٛ‬ل ًّ‪ ٤ٙ‬إ٘بئ‪ ٚ‬تب٘خت‪ ٍ٧ٙ‬ا‪ٙ٧ ٜ‬كٓ ‪ٝ‬ؿعج ‪ ٜٛ‬ا٘‪٢‬ؼٔج ي‪ ٤ٙ‬تبة ا٘‪ٛ‬ضل‬ ‫‪٧٢‬فؼش ػٖ٘ ّ‪٢ ٦‬ؼٔج ا٘خت‪٢ . ٍ٧ٙ‬ض‪٧‬د ٘‪٧ ٚ‬ضكل ا‪ٛ‬خ‪ٝ‬بو ا٘‪ٛ‬ن‪٢ٙ‬ة خت‪ ُٟ٧ٙ‬ي‪ ٜ‬ا٘خت‪ٍ٧ٙ‬‬ ‫ال‪ٗٛ‬ب‪٘ ٜ‬كٓ ‪ٝ‬ؿعج ‪ ٜٛ‬ا٘‪٢‬ؼٔج ي‪ ٤ٙ‬تبة ا٘غاؼ ‪ .‬ي‪ ٟ٧ٙ‬خٗ‪ ٜ٢‬اسؼاءاح ا٘خت‪ٍ٧ٙ‬‬ ‫ال اػا فبت‪ ٟ‬ي‪٧‬ة‬ ‫تبإل‪ٝ‬ػاؼ ٔغ خ‪ٛ‬ح عالّبً ألضٗب‪ ٚ‬إ٘ب‪ٛ٘٢ . ٜ٢ٝ‬ب ٗب‪ ٜ‬ا٘خت‪ً٧ ٍ٧ٙ‬ختؼ تبن ً‬ ‫ا‪ٕٝ ٢‬ق س‪٠٢‬ؼ‪٧ ٥‬عل تكضخ‪ ٟ‬ا‪٢ْ٧ ٢‬ح اُ٘ب‪٧‬ج ‪( ٟٝٛ‬ا٘‪ٛ‬بغث‬

‫‪ٛ/27‬ؼاًّبح ‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج)‬

‫ي‪ ٟ٧ٙ‬خٗ‪ ٜ٢‬اسؼاءاح ا٘خت‪ ٍ٧ٙ‬تبن‪ٙ‬ج ‪٢‬تب٘خب٘‪ ٦‬خٗ‪ ٜ٢‬فؼ‪٢‬ن غي‪ ٣٢‬ن‪ٙ‬ة ا٘خع‪٧ٙ‬ج َ‪٧‬ؼ‬ ‫‪49‬‬


‫‪ٛ‬ؿخ‪٧ّ٢‬ج ٘فؼ‪٢‬ن‪١‬ب إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ‪ٛٛ‬ب ‪ٕ٧‬خم‪ ٦‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬تؼغ‪٠‬ب ‪٢‬ض‪٧‬د ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ٔغ عبْ٘ح‬ ‫‪ٛ‬ب خٕغ‪ٛٛ ٚ‬ب اعل تكضج ضٗ‪١ٛ‬ب ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٘ ,‬ػا ٔؼؼ ‪ٕٝ‬م‪٢ ٟ‬ايبغث امتبؼث ا٘غي‪٣٢‬‬ ‫ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب إلختبو ‪ٛ‬ب خٕغ‪ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪٧ ٜ‬تٕ‪ ٤‬ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ خبتً ًب ٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج ‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ‬ ‫تبالخْبٓ ّ‪/13 ٦‬ف‪٢‬ال‪٠ 1429:/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ 2008/10/12‬‬ ‫اً٘غغ ‪2009/ٚ/474 :‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ2009/7/19:‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ ‪ :‬ؼئبؿج اؿخئ‪ٝ‬بِ تُغاغ‪ /‬ا٘ؼكبّج االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫خع‪٧ٙ‬ج‬ ‫٘‪ٛٙ‬ئسؼ ضٓ ن‪ٙ‬ة خع‪٧ٙ‬ج ا٘‪ٛ‬إس‪٢‬ؼ اػا ‪ٛ‬مح ‪ٛ‬غث اذ‪ ٤ٝ‬يفؼ ؿ‪ٝ‬ج ي‪ ٤ٙ‬افُبل‬ ‫ا٘‪ٛ‬ؿخإسؼ ٘‪ٛٙ‬إس‪٢‬ؼ(‪ٛ‬بغث ا٘ؿبتًج يفؼ ‪ّٕ /‬ؼث ‪ )14‬ضخ‪٢ ٤‬ا‪ٗ ٜ‬ب‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ئسؼ ٔغ خ‪ٖٙٛ‬‬ ‫إً٘بؼ عالل ‪٠‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪ٛ‬غث ‪.‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪:‬‬ ‫٘غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ّٕؼؼ‬ ‫ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال‪٘٢ .‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪ ٟٝ‬كض‪٧‬ص ‪٢ٛ٢‬آّ‬ ‫٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ا‪ ٜ‬إْ٘ؼث( ‪ ٜٛ )1‬ا٘‪ٛ‬بغث ا٘ذب٘ذج ‪ٔ ٜٛ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا‪٧‬سبؼ إً٘بؼ ؼٔ‪٘ 87 ٚ‬ؿ‪ٝ‬ج‬ ‫‪ٝ 1979‬كح ي‪ ٤ٙ‬ا‪ٛ٧ ٟٝ‬خغ يٕغ اإل‪٧‬سبؼ تًغ ا‪ٝ‬خ‪١‬بء ‪ٛ‬غخ‪ٛ ٟ‬ب غا‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬ؿخإسؼ فبَال‬ ‫إً٘بؼ ‪ٛ٢‬ؿخ‪ٛ‬ؼا تغّى األسؼث‪ ،‬نتٕب ألضٗب‪ ٚ‬إ٘ب‪ٛ ٜ٢ٝ‬ى ‪ٛ‬ؼايبث ؤضٗب‪ ٚ‬إْ٘ؼث(‬

‫‪)14‬‬

‫‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬بغث ا٘ؿبتًج يفؼث ‪٢،ٟٝٛ‬ي‪ّ ٟ٧ٙ‬ال ‪٧‬ئذؼ ختغل ‪٧‬غ ا٘‪ٛ‬بٖ٘ ٘‪ًٕٙ‬بؼ ي‪ ٤ٙ‬ا‪ٛ‬خغاغ يٕغ‬ ‫اإل‪٧‬سبؼ‪٢ ،‬ض‪٧‬د ؤ‪٧ٗ٢ ٜ‬ل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽث ٔغ أؼ ّ‪ ٦‬س‪ٙ‬ؿج ا٘‪ٛ‬ؼاًّج ا٘‪ٛ‬ئؼعج ‪2009/5/5‬‬ ‫ا‪ٙٗ٢ٛ ٜ‬خ‪ ٟ‬خفُل إً٘بؼ ‪ٝٛ‬ػ خبؼ‪٧‬ظ إً٘غ‪ ،‬ا٘‪ٛ‬تؼؽ ا٘‪ٛ‬ئؼط ‪ 991/10/10‬ي‪ ٟ٧ٙ‬خٗ‪ٜ٢‬‬ ‫ٔغ ‪ٛ‬مح ي‪ ٤ٙ‬يٕغ اإل‪٧‬سبؼ ‪ٛ‬غث خؽ‪٧‬غ ي‪ ٤ٙ‬اذ‪ٝ‬خ‪ ٦‬يفؼث ؿ‪ٝ‬ج ‪٢‬خٗ‪ ٜ٢‬فؼ‪٢‬ن غي‪٣٢‬‬ ‫ن‪ٙ‬ة ا٘خع‪٧ٙ‬ج ا٘‪ٝٛ‬ك‪٢‬ق ي‪١٧ٙ‬ب ّ‪ ٦‬إْ٘ؼث (‪ )14‬ؤيال‪ٛ ٞ‬خضٕٕج ‪٢‬ال ‪٧‬فخؼن ٘خنت‪١ٕ٧‬ب‬ ‫خ‪٢‬س‪ ٟ٧‬اإل‪ٝ‬ػاؼ ٘‪ٛٙ‬ؿخإسؼ ‪،‬ي‪ٛ٘٢ ٟ٧ٙ‬ب خٕغ‪ٔ ٚ‬ؼؼ خكغ‪ ٓ٧‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬ؼغ ا٘نً‪ٜ٢‬‬

‫‪50‬‬


‫ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ‪٢‬خض‪٧ٛ‬ل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽث ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٢.‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪٦‬‬ ‫‪/26‬ؼسة‪٠1430/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ2009/7/19‬‬ ‫اً٘غغ ‪2009/ٚ /480 :‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ 2009/7/19 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ :‬ؼئبؿج ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج اؿخئ‪ٝ‬بِ تُغاغ ‪ /‬ا٘ؼكبّج االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫‪ٛ‬ؼ‪٢‬ؼ ؽ‪ٛ‬ب‪ٜ‬‬ ‫‪ٛ‬ؼ‪٢‬ؼ ا٘ؽ‪ٛ‬ب‪ ٜ‬ال ‪٧‬ضٗ‪ ٚ‬ت‪ ٟ‬اال تًغ ا‪ٗٝ‬بؼ ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ٙ٘ ٟ٧ٙ‬غي‪٢ ٣٢‬ال ‪٧‬كص ٘‪ٛٙ‬ضٗ‪ٛ‬ج‬ ‫ا٘ضٗ‪ ٚ‬ت‪ ٜٛ ٟ‬خ‪ٕٙ‬بء ‪ْٝ‬ؿ‪١‬ب ‪٧٢‬ضٗ‪ ٚ‬ت‪ ٟ‬تًغ خٕغ‪ٗ ٟٛ٧‬غّى ‪ٛ‬ى خ‪ّ٢‬ؼ فؼ‪٢‬ن‪. ٟ‬‬ ‫إ٘ؼاؼ‬ ‫٘غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ تب‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ‪ّٕ ,‬ؼؼ‬ ‫ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال ‪٘٢ ,‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢ ,‬سغ تإ‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص‬ ‫‪ٛ٢‬عبِ٘ ٘‪ٕٙ‬ب‪ . ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ا‪ ٜ‬غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ( ٜ٧‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ‪ )ٜ٧‬خ‪ٝ‬كة ي‪ ٤ٙ‬ن‪ٙ‬ة ا٘ضٗ‪ٚ‬‬ ‫تب٘ؽا‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ ٟ٧ٙ‬امبّج ٘‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪ ٟ‬تخؿس‪٧‬ل ا٘غاؼ ا٘خ‪٧ ٦‬فُ‪١ٝ٢ٙ‬ب ا٘‪ٛ‬ف‪٧‬غث ي‪٤ٙ‬‬ ‫إً٘بؼ ا٘‪ٛ‬ؼٔ‪٢ 4ٚ2775/4 ٚ‬ؽ‪٧‬ؼ‪٧‬ج ‪٢‬ا٘خ‪ٗ ٦‬ب‪٢ٛ ٜ‬ؼذ‪ٔ )ٖ( ٚ١‬غ افخؼا‪٠‬ب ‪٢ ٜٛ‬ؽاؼث‬ ‫اإلفُبل ‪٢‬اإلؿٗب‪ , ٜ‬ت‪٢ٛ‬سة يٕغ ‪ٛ‬كغٓ ‪ ٜٛ‬غائؼث ٗبخة يغل س‪٢ٝ‬ت‪ ٦‬تُغاغ تبً٘غغ‬ ‫‪٢ 965/1/9 ٦ّ 259‬ا٘‪ٛ‬ؿسل ضب٘‪٧‬ب ً تبؿ‪٢ ٚ‬ؽاؼث ا٘‪ٛ‬ب٘‪٧‬ج ‪٢‬خؿس‪١ٙ٧‬ب تبؿ‪٢ ٚ١ٛ‬تبؿ‪ٚ‬‬ ‫تٕ‪٧‬ج ا٘‪٢‬ؼذج ٘غ‪ ٣‬غائؼث ا٘خؿس‪٧‬ل إً٘بؼ‪ ٥‬ا٘‪ٛ‬عخكج اؿخ‪ٝ‬بغا ً ا٘‪ ٤‬إ٘ؼاؼاح ‪٢‬إ٘‪٢‬ا‪ٜ٧ٝ‬‬ ‫ا٘‪ٝ‬بّػث ‪ٔ٢ ,‬غ ‪٢‬سغ تب‪٧ٗ٢ ٜ‬ل ا٘‪ٛ‬غي‪ٔ ٜ٧‬غ ت‪ ٦ّ ٜ٧‬س‪ٙ‬ؿج ا٘‪ٛ‬ؼاًّج ا٘‪ٛ‬ئؼعج‬ ‫‪ 2009/4/29‬تب‪٧ ٟ٧ٙٗ٢ٛ ٜ‬ن‪ٙ‬ت‪ ٜ٢‬خ‪ ٖٙٛ‬إً٘بؼ اؿخ‪ٝ‬بغا ً ٘‪ٕٙ‬ؼاؼ ‪٘ 1198‬ؿ‪ٝ‬ج‬ ‫‪٢‬ا‪٧ٗ٢ ٜ‬ل ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ٗ ٟ٧ٙ‬ب‪ٔ ٜ‬غ ن‪ٙ‬ة ّ‪ ٦‬ا٘س‪ٙ‬ؿج ا٘‪ٛ‬ئؼعج‬

‫‪977‬‬

‫‪ 2009/5/21‬ؼغ‬

‫ا٘غي‪ ٣٢‬اال ا‪ ٟٝ‬اؿخ‪١ٛ‬ل ٘‪ٛ‬ؼاسًج غائؼث ‪ ٟٙٗ٢ٛ‬إليغاغ اسبتج ‪ْٛ‬ك‪ٙ‬ج ‪٧َ ,‬ؼ ا‪ٜ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ؤّ‪ٛ١‬ح عخب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬ؼاًّج ‪٢‬ي‪ٝ٧‬ح ‪٢ٛ 2009/5/24 ٚ٢٧‬يغا ً إلكغاؼ إ٘ؼاؼ ذ‪ٚ‬‬ ‫‪51‬‬


‫ؤكغؼح ضٗ‪١ٛ‬ب تب٘خبؼ‪٧‬ظ ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ ‪ٔ ,‬تل ا‪ ٜ‬خن‪ٙ‬ى ي‪ ٤ٙ‬غّى ‪٧ٗ٢‬ل ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ٟ٧ٙ‬‬ ‫امبّج ٘‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪ٛٗ , ٟ‬ب ؤ‪١ٝ‬ب ٔمح تؼغ ا٘غي‪ ٣٢‬تبالؿخ‪ٝ‬بغ ا٘‪ ٤‬ا٘‪ٛ‬بغث (‬

‫‪ٜٛ )429‬‬

‫إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬غ‪ , ٦ٝ‬ا٘خ‪ ٦‬خٕم‪ ٦‬تب‪ ٜ‬ا٘غي‪ ٣٢‬تبال٘خؽا‪ ٚ‬ؤ‪٧‬ب ً ٗب‪ ٜ‬ؿتت‪ ٟ‬ال خؿ‪ٛ‬ى ي‪٤ٙ‬‬ ‫ا٘‪ٗٝٛ‬ؼ تًغ خؼٗ‪١‬ب ‪٧َ ٜٛ‬ؼ يػؼ فؼي‪ ٦‬ع‪ٛ‬ؿج يفؼ ؿ‪ٝ‬ج ‪ٛ‬ى ‪ٛ‬ؼايبث ‪ٛ‬ب ‪٢‬ؼغح ّ‪ٟ٧‬‬ ‫‪ ٜٛ‬ؤضٗب‪ ٚ‬عبكج ‪ ,‬غ‪ ٜ٢‬ؤ‪ ٜ‬خالضه ا‪ٝ٠ ٜٗ٧ ٚ٘ ٟٝ‬بٖ ا‪ٗٝ‬بؼ ‪ ٜٛ‬سب‪ٝ‬ة ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ٟ٧ٙ‬‬ ‫امبّج ٘‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪ٛٗ , ٟ‬ب ؤ‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬بغث ( ‪ ٜٛ )1/442‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼ ‪ٝ‬كح ي‪ ٤ٙ‬ا‪ ٟٝ‬ال‬ ‫‪٧‬س‪٢‬ؽ ٘‪ٛٙ‬ضٗ‪ٛ‬ج ؤ‪ ٜ‬خ‪ٛ‬خ‪ٝ‬ى ‪ ٜٛ‬خ‪ٕٙ‬بء ‪ْٝ‬ؿ‪١‬ب ‪ ٜٛ‬ؿ‪ٛ‬بو ا٘غي‪ٛ٘ ٣٢‬ؼ‪٢‬ؼ ا٘ؽ‪ٛ‬ب‪ ٜ‬تل ‪٧‬سة‬ ‫ؤ‪ ٜ٢ٗ٧ ٜ‬ػٖ٘ ت‪ٝ‬بءً ي‪ ٤ٙ‬ن‪ٙ‬ة ا٘‪ٛ‬غ‪ ٜ٧‬ا‪ ٢‬ت‪ٝ‬بءً ي‪ ٤ٙ‬ن‪ٙ‬ة غائ‪ ٟ٧ٝ‬ا‪ ٢‬ؤ‪ ٥‬فعق آعؼ‬ ‫٘‪ٛ ٟ‬ك‪ٙ‬ضج ّ‪٠ ٦‬ػا ا٘غّى ‪٧ ٚ٘ ٢٘٢‬خ‪ٛ‬ؿٖ ت‪ٝ٠ ٜٗ٧ ٜٛ٘٢ ٟ‬بٖ ن‪ٙ‬ة ‪٧ٗ٢ ٜٛ‬ل ا٘‪ٛ‬غي‪٤‬‬ ‫ي‪ّٗ , ٟ٧ٙ‬ب‪ ٜ‬ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ؤ‪ ٜ‬خخٕ‪٧‬غ تغي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬غي‪٢ ٜ٧‬خؿخٗ‪ٛ‬ل خضٕ‪ٕ٧‬بخ‪١‬ب ّ‪١٧‬ب‬ ‫‪٢‬ا٘‪ٛ ِ٢ٔ٢‬ب اػا ٗب‪ٝ‬ح فؼ‪٢‬ن ا٘خ‪ ٖٙٛ‬ا٘‪ٝٛ‬ك‪٢‬ق ي‪١٧ٙ‬ب ّ‪ ٦‬إ٘ؼاؼ‬

‫‪٘ 1198‬ؿ‪ٝ‬ج‬

‫‪ 977‬ا٘‪ٛ‬فبؼ ا٘‪١٧‬ب ؤ‪ْٝ‬ب ً ‪ٛ‬خضٕٕج ‪ ٜٛ‬يغ‪ ٟٛ‬ذ‪ ٚ‬خكغؼ ضٗ‪١ٛ‬ب ي‪ ٤ٙ‬م‪٢‬ئ‪ٛ٘٢ , ٟ‬ب ٗب‪ٝ‬ح‬ ‫ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ٔغ ػ‪٠‬تح عالِ ‪ٛ‬ب خٕغ‪ٛٛ ٚ‬ب اعل تكضج ضٗ‪١ٛ‬ب ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٘ ,‬ػا ٔؼؼ ‪ٕٝ‬م‪ٟ‬‬ ‫‪٢‬ايبغث ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪١٧‬ب إلختبو ‪ٛ‬ب خٕغ‪ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪٧ ٜ‬تٕ‪ ٤‬ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ خبتًب ٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج ‪.‬‬ ‫‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪/26 ٦‬ؼسة‪٠ 1430/‬ـ ‪. ٚ 2009/7/19‬‬ ‫اً٘غغ ‪2009/ٚ/503 :‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ2009/7/27:‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ ‪ :‬ؼئبؿج اؿخئ‪ٝ‬بِ تُغاغ‪ /‬ا٘ؼكبّج االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫اؿخً‪ٛ‬بل ‪ٛ‬إس‪٢‬ؼ‬ ‫‪ٛ‬ب خم‪ ٟٝٛ‬يٕغ اإل‪٧‬سبؼ ‪ ٢٠‬ا٘ػ‪٧ ٥‬ضغغ اؿخً‪ٛ‬بل ا٘‪ٛ‬إس‪٢‬ؼ ‪٧٘٢‬ؾ ٗ‪٧ْ٧‬ج االؿخً‪ٛ‬بل‬ ‫ال‪ٛ ٜ‬ب ‪٢‬ؼغ تبًٕ٘غ ‪ٛ٧‬ذل ‪ٛ‬ب ؤ‪ٝ‬كؼّح ا٘‪ ٟ٧‬اؼاغث ا٘نؼّ‪. ٜ٧‬‬ ‫إ٘ؼاؼ ‪:‬‬ ‫٘غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ا‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ّٕؼؼ‬ ‫ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال‪٘٢ .‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪ ٟٝ‬كض‪٧‬ص ‪٢ٛ٢‬آّ‬ ‫٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ا‪ ٜ‬يٕغ اإل‪٧‬سبؼ ا٘‪ٛ‬ئؼط ّ‪ 2002/1/1 ٦‬ا٘‪ٛ‬تؼ‪ ٚ‬ت‪ ٜ٧‬ا٘نؼّ‪ ٜ٧‬خم‪ٜٛ‬‬ ‫‪52‬‬


‫تإ‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬إس‪٢‬ؼ ‪ ٢٠٢‬ا٘فٕج ‪٢ٛ‬م‪٢‬و ا٘غي‪ٗٛ ٢٠ ٣٢‬خة خسبؼ‪٢ ٥‬اؿخً‪ٛ‬ب٘‪١‬ب خسبؼث‬ ‫يب‪ٛ‬ج‪ٛ٘٢ .‬ب ٗب‪ ٜ‬اً٘تؼث ت‪ٛ‬ب اخْٓ ي‪ ٟ٧ٙ‬ا٘نؼّب‪ ٦ّ ٜ‬إً٘غ ا٘‪ٛ‬تؼ‪ ٚ‬ت‪ٛ١ٝ٧‬ب ‪٢‬ا٘ػ‪ٛ٧ ٥‬ذل‬ ‫ا‪ٝ‬كؼاِ اؼاغخ‪ٛ١‬ب ا٘‪٧٘٢ ٟ٧‬ؾ تٗ‪٧ْ٧‬ج االؿخُالل ‪ٔ ٜٛ‬تل ا٘‪ٛ‬ؿخإسؼ ‪٢ ،‬ي‪ٜ٢ٗ٧ ٟ٧ٙ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬إس‪٢‬ؼ ‪٧‬عمى ّ‪ ٦‬ا‪٧‬سبؼ‪ ٞ‬ألضٗب‪ ٚ‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬غ‪٘٢ ،٦ٝ‬غي‪ ٣٢‬ن‪ٙ‬ة خع‪٧ٙ‬خ‪ ٟ‬ؿ‪ٝ‬غ‪٠‬ب ّ‪٦‬‬ ‫إ٘ب‪٠٢ ،ٜ٢ٝ‬ػا ‪ٛ‬ب خم‪ ٟٝٛ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ‪٘ ،‬ػا ٔؼؼ خكغ‪٢ ٟٕ٧‬ؼغ ا٘نً‪ ٜ٢‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج‬ ‫‪٢‬خض‪٧ٛ‬ل ا٘‪٧ٛٛ‬ؽث ؼؿ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٢.‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪٦‬‬

‫‪/5‬فًتب‪٠1430 /ٜ‬ـ‬

‫ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪.ٚ2009/7/27‬‬ ‫اً٘غغ ‪ /2386 :‬فعك‪٧‬ج ؤ‪2009/٤٘٢‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ 2009/7/13 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫ضكؼ ا٘غي‪٣٢‬‬ ‫ألنؼاِ ا٘غي‪ ٣٢‬خ‪٧ٕٝ‬ق ؤ‪ ٢‬خًغ‪٧‬ل غي‪٢‬ا‪٢ ٚ٠‬ال ‪٧‬س‪٢‬ؽ ا٘ؽ‪٧‬بغث ي‪١٧ٙ‬ب اال ي‪ ٜ‬نؼ‪ٓ٧‬‬

‫ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘ضبغذج ا٘‪ٝٛ‬ه‪ٛ‬ج ‪.‬‬ ‫إ٘ؼاؼ‬

‫٘غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٢ ٥‬أى م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ٘ػا ٔؼؼ‬

‫ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال ً ‪٘٢‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص ‪ٛ٢‬عبِ٘‬ ‫٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ػٖ٘ ال‪٧ٗ٢ ٜ‬ل ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦ّ ٦‬ا٘س‪ٙ‬ؿج ا٘‪ٛ‬ئؼعج ‪ 2008/11/24‬ضكؼ غي‪٣٢‬‬ ‫‪ ٟٙٗ٢ٛ‬تْؿظ يٕغ ا٘ؽ‪٢‬ار ‪٢‬اتنب٘‪ ٟ‬اال ؤ‪ٛ ٜ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘‪٢ٛ‬م‪٢‬و ٔؼؼح ّ‪ ٦‬ا٘س‪ٙ‬ؿج‬ ‫ا٘‪ٛ‬ئؼعج ‪ 2009/3/1‬ت‪ٝ‬هؼ ن‪ٙ‬ة ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬تْؿظ يٕغ ا٘ؽ‪٢‬ار ‪٢‬اتنب٘‪٢ ٟ‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج‬ ‫تب٘‪١ٛ‬ؼ غ‪ ٜ٢‬ؤ‪ ٜ‬خالضه ؤ‪ ٜ‬ضكؼ ‪٧ٗ٢‬ل ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬غي‪ ٟٙٗ٢ٛ ٣٢‬تإضغ ا٘ن‪ٙ‬تبح ا٘‪٢‬اؼغث‬ ‫ّ‪١٧‬ب ‪ ٦ًٝ٧‬كؼِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٜ‬تٕ‪٧‬ج ا٘ن‪ٙ‬تبح ‪٢‬ال ‪٧‬س‪٢‬ؽ اً٘‪٢‬غث ا٘‪١٧‬ب ّ‪ْٝ ٦‬ؾ ا٘غي‪٣٢‬‬ ‫‪٢‬ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ٔ ٜٛ 59‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ؼاًّبح ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ؤسبؽح ٘‪ٙ‬نؼّ‪ ٜ٧‬خ‪٧ٕٝ‬ق ا‪ ٢‬خًغ‪٧‬ل‬ ‫‪53‬‬


‫غي‪٢‬ا‪ ٚ٠‬ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪ ٜ‬ال ‪٧‬ؽ‪٧‬غا ي‪١٧ٙ‬ب اال تب٘غي‪ ٣٢‬ا٘ضبغذج ٘ػا ٔؼؼ ‪ٕٝ‬ل ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ‬ ‫‪٢‬ايبغث ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب ٘‪ٙ‬ؿ‪٧‬ؼ ّ‪١٧‬ب ‪ ّٓ٢‬ا٘‪٢ٝٛ‬ال ا٘‪ٛ‬خٕغ‪٢ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪٧ ٜ‬تٕ‪ ٤‬ؼؿ‪ٚ‬‬ ‫ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ خبتًب ً ٘‪ٝٙ‬خ‪٧‬سج ‪٢‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪٦‬‬

‫‪/20‬ؼسة‪ 1430 /‬ا٘‪٢ٛ‬آّ‬

‫‪. ٚ 2009/7/13‬‬

‫اً٘غغ ‪ /2598 :‬فعك‪٧‬ج ؤ‪2009/٤٘٢‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ إ٘ؼاؼ ‪ٚ 2009/7/9 :‬‬ ‫س‪١‬ج اإلكغاؼ‪ٛ :‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬ ‫أؼاؼ‬ ‫ال ‪٧‬ضٓ ٘‪٧ٗ٢ٙ‬ل ت‪ٗ٢‬ب٘ج يب‪ٛ‬ج اإلٔؼاؼ تب٘ضٕ‪ ٓ٢‬ا٘فعك‪٧‬ج ا٘تضخ‪ ٟ‬اؿخ‪ٝ‬بغا ً ٘‪ٛٙ‬بغث‬

‫‪ٛ 2/52‬ؼاًّبح‬ ‫إ٘ؼاؼ‬

‫٘غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪٢‬سغ ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ٔؼؼ‬

‫ٔت‪ ٟ٘٢‬فٗال ً ‪٘٢‬غ‪ ٣‬ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ‪٢‬سغ ا‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص ‪ٛ٢‬عبِ٘‬ ‫ألضٗب‪ ٚ‬ا٘فؼو ‪٢‬إ٘ب‪٘ ٜ٢ٝ‬ألؿتبة ا‪٨‬خ‪٧‬ج ‪ٗ -1‬ب‪ ٜ‬ا٘‪٢‬اسة اؿخس‪٢‬اة ا٘نؼّ‪ ٜ٧‬ي‪ٜ‬‬ ‫‪٢‬أًج ا٘نالٓ اػ ا‪ ٜ‬اإلٔؼاؼ تػٖ٘ ‪ ٜٛ‬ا٘ضٕ‪ ٓ٢‬ا٘فعك‪٧‬ج ا٘تضخج ا٘خ‪ ٦‬ال ‪ٖٙٛ٧‬‬ ‫ا٘‪٧ٗ٢‬ل ت‪ٗ٢‬ب٘ج يب‪ٛ‬ج ػٖ٘ ( ا٘‪ٛ‬بغث ‪ٛ 2/52‬ؼاًّبح ‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ) ‪٢‬االؿخ‪٧‬مبش ‪ ٜٛ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ‬ ‫ي‪١٧ٙ‬ب ‪ /‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬ي‪١٧ٙ‬ب ي‪ ٜ‬ضب٘خ‪١‬ب ا٘‪ٝ‬ؿبئ‪٧‬ج ‪ّ٢‬خؼث اّخؼأ‪١‬ب ي‪ ٜ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ي‪/ ٟ٧ٙ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬غي‪ّ ٦ّ ٤‬ؼاـ ا٘ؽ‪٢‬س‪٧‬ج ٘‪ٙ‬خضٕٓ ‪١ٝ٢ٗ ٜٛ‬ب ‪ٛ‬ضال ً إل‪ٕ٧‬بو ا٘نالٓ ‪ ٚ٘ -2‬خخٕ‪٧‬غ‬ ‫ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تضٗ‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث األ‪ٔ ٜٛ ٤٘٢‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ضٓ ا٘ؽ‪٢‬سج ا٘‪ٛ‬ن‪ٕٙ‬ج ّ‪ ٦‬ا٘ؿٗ‪ ٤ٝ‬ؼٔ‪ٚ‬‬ ‫٘ؿ‪ٝ‬ج ‪ ٚ٘ -3 983‬خخٕ‪٧‬غ ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تم‪٢‬اتن ا٘تضد االسخ‪ٛ‬بي‪ٗ ٦‬ل ‪ٛ‬ب خٕغ‪ ٚ‬اعل‬

‫‪54‬‬

‫‪77‬‬


‫تكضج ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ٘ػا ٔؼؼ ‪ٕٝ‬م‪٢ ٟ‬ايبغث االمتبؼث ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬خ‪١‬ب ٘‪ٙ‬ؿ‪٧‬ؼ ت‪١‬ب ‪ّٓ٢‬‬ ‫‪ٛ‬ب خٕغ‪٢ ٚ‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ ّ‪/16 ٦‬ؼسة‪٠ 1430/‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪. ٚ 2009/7/9‬‬

‫ا٘تض‪٢‬د‬ ‫قافلة الشهداء القضاة‬

‫زهير كاظم عبود‬

‫٘‪٧‬ؾ غ‪ ٤ًٝٛ ٜ٢‬ا‪٧ ٜ‬خٕغ‪ ٚ‬إ٘مبء اً٘ؼأ‪ ٦‬تٕبّ‪ٙ‬ج ‪ ٜٛ‬ا٘ف‪١‬غاء ‪ٕ٧٘ ،‬غ‪ًٙ٘ ٚ‬ؼآ ٔؼات‪ ٜٛ ٜ٧‬ت‪ٜ٧‬‬ ‫ؤت‪ٝ‬بء‪ ٞ‬ا٘تؼؼث ‪ ٜٛ٢ ،‬ت‪ ٜ٧‬إ٘مبث ا٘ػ‪ ٜ٧‬ؿب‪٢ٛ٠‬ا ّ‪ ٦‬ؼّى ؿبؼ‪٧‬ج اً٘غل ‪٢‬خؼؿ‪٧‬ظ غ‪٘٢‬ج إ٘ب‪. ٜ٢ٝ‬‬ ‫ٗ‪ٛ‬ب ٘‪٧‬ؾ غ‪ ٜ٢‬ؿتة ؤ‪ٗ٧ ٜ‬ؼؾ اإلؼ‪٠‬بة ‪٢‬ا٘‪ٛ‬س‪٢ٛ‬يبح اإلسؼا‪٧ٛ‬ج عنن‪١‬ب ‪ٛ٢‬عننبخ‪١‬ب ٘‪ٕٙ‬مبء‬

‫ي‪ ٤ٙ‬خ‪ ٖٙ‬األسؿبغ ا٘نب‪٠‬ؼث ا٘خ‪ ٦‬ؼض‪ٙ‬ح ‪٢ ،‬تٕ‪٧‬ح ؤؼ‪٢‬اض‪١‬ب خؼّؼِ ّ‪ ٓ٢‬ؿ‪ٛ‬بء اً٘ؼآ ‪ ،‬خخن‪ٙ‬ى‬

‫ا٘‪ ٤‬ض‪ ٚٙ‬اً٘ؼأ‪ ٦ّ ٜ٧٧‬خإؿ‪٧‬ؾ غ‪٘٢‬ج إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘خ‪٧ ٦‬خؿب‪ ٣٢‬ت‪١‬ب ا٘س‪٧ٛ‬ى ‪ٛ١ٛ‬ب ٗب‪ٝ‬ح غ‪٧‬ب‪ٝ‬خ‪ ٟ‬ا‪ٛ ٢‬ػ‪٠‬ت‪ٟ‬‬ ‫‪ٛ١ٛ٢‬ب ٗب‪ٝ‬ح ٔ‪٧ٛ٢‬خ‪٢ ٟ‬ؤّٗبؼ‪٢٢ ٞ‬مً‪ ٟ‬االسخ‪ٛ‬بي‪٢ ، ٦‬ا٘خ‪َ ٦‬بتح ي‪ ٜ‬ا٘‪٢‬أى اً٘ؼأ‪ٝٛ ٦‬ػ ٔؼ‪ٜ٢‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ٛ٢‬ى ؤ‪ ٜ‬إ٘مبء اً٘ؼأ‪ٗ ٦‬ب‪٧ ٚ٘٢ ٜ‬ؽل ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ؿٗب تبؿخٕال٘‪٧‬خ‪٢ ٟ‬ض‪٧‬بغ‪٧‬خ‪٢ ، ٟ‬يغ‪ ٚ‬ا٘ع‪٢‬ل ّ‪َٛ ٦‬بؼ‬ ‫ا٘ؿ‪٧‬بؿج ‪٢ ،‬ا٘‪ٝ‬إ‪ ٥‬ي‪ ٜ‬االكنْبِ ‪ٛ‬ى ا٘ٗخل ا٘ؿ‪٧‬بؿ‪٧‬ج ‪٢‬اْ٘ؼٓ ا٘‪ٛ‬خ‪ٝ‬بضؼث ‪ّٕ ،‬غ تٕ‪ٛ ٦‬خ‪ٛ‬ؿٗب تخ‪ٖٙ‬‬ ‫االؿخٕال٘‪٧‬ج ا٘خ‪ ٦‬خخ‪٧‬ص ٘‪ ٟ‬ؤ‪٧ ٜ‬ؿب‪ ٚ٠‬س‪ٝ‬تب ا٘‪ ٤‬س‪ٝ‬ة ‪ٛ‬ى ا٘ؿ‪ٙ‬نخ‪ ٜ٧‬ا٘خفؼ‪٧ً٧‬ج ‪٢‬ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ‪٧‬ج ّ‪ ٦‬ت‪ٝ‬بء‬

‫كؼش غ‪٘٢‬ج إ٘ب‪٢ ٜ٢ٝ‬اؼؿبء ٔ‪٢‬ايغ اً٘غا٘ج ‪ّٕ٢‬ب ٘‪ٛ‬ب ‪ٝ‬ق ي‪ ٟ٧ٙ‬ا٘غؿخ‪٢‬ؼ ‪.‬‬

‫‪٢‬خؼختن ‪١ٝ‬مج اً٘ؼآ ّ‪ ٦‬خ‪ٝ‬ب‪ ٦ٛ‬ا‪ٝ‬خكبؼ ٔ‪ ٚ٧‬اً٘غا٘ج ‪٧٢ ،‬ؼختن خٕغ‪ ٚ‬اً٘ؼآ ّ‪ ٦‬اال٘خؽا‪ ٚ‬ت‪١ٝٛ‬ز‬

‫ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬إ٘ب‪ ٦ٝ٢ٝ‬ا٘ػ‪ ٥‬ؤٗغ ي‪ ٟ٧ٙ‬ا٘غؿخ‪٢‬ؼ ‪٢‬خ‪ٙ‬خؽ‪ ٚ‬ت‪ ٟ‬ا٘ؿ‪ٙ‬نبح ٗبّج ‪ٛ ،‬ذ‪ٛٙ‬ب ‪ٕ٧‬بؾ ا٘خن‪٢‬ؼ ا٘ؿ‪٧‬بؿ‪٦‬‬ ‫‪٢‬االسخ‪ٛ‬بي‪ ٦‬ت‪ٛ‬غ‪٢ٔ ٣‬ث ‪ٛ٢‬خب‪ٝ‬ج ا٘س‪١‬بؽ إ٘مبئ‪٧٢ ، ٦‬ئغ‪ ٥‬إ٘مبث ّ‪٠ ٦‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪ٛ‬ؼض‪ٙ‬ج ا٘‪ٛ١ٛ‬ج ‪ٜٛ‬‬

‫‪ٛ‬ؼاضل خإؿ‪٧‬ؾ ا٘غ‪٘٢‬ج ّ‪ ٦‬اً٘ؼآ غ‪٢‬ؼا ‪ٛ١ٛ‬ب ‪ّ٢‬بيال ‪٠٢ ،‬ػا ا٘غ‪٢‬ؼ ‪٧‬فٗل م‪ٛ‬ب‪ٝ‬ج ؤٗ‪٧‬غث ي‪٤ٙ‬‬ ‫اؿخٕال٘‪٧‬ج ا٘‪ٛ‬ئؿؿج إ٘مبئ‪٧‬ج ا٘خ‪ ٦‬ال‪٧‬س‪٢‬ؽ ا٘خغعل ّ‪ ٦‬ؤي‪ٛ‬ب٘‪١‬ب إ٘مبئ‪٧‬ج ا‪٢‬اغاؼخ‪١‬ب ّ‪ ٦‬فئ‪ٜ٢‬‬

‫‪55‬‬


‫اً٘غا٘ج ‪ّٕ٢٢ ،‬ب ٘‪١‬ػا ا٘غ‪٢‬ؼ ا٘‪٢ ٚ١ٛ‬اْ٘بيل ّ‪ ٦‬ت‪ٝ‬بء ا٘غ‪٘٢‬ج ٗب‪ٝ‬ح ا٘‪ٛ‬ئؿؿج إ٘مبئ‪٧‬ج ‪ٛ‬ؿخ‪١‬غّج ‪ٜٛ‬‬

‫ٔتل ‪ٛ‬س‪٢ٛ‬يبح اإلؼ‪٠‬بة ‪٢‬اإلسؼا‪. ٚ‬‬

‫ؼض‪ٙ‬ح اً٘غ‪٧‬غ ‪ ٜٛ‬األؿ‪ٛ‬بء ا٘ت‪٧١‬ج ا٘ال‪ًٛ‬ج ا٘خ‪ ٦‬ؤينح ٘‪ًٙ‬ؼآ ‪ًٙ٘٢‬غا٘ج ا٘ف‪٦‬ء ا٘ٗذ‪٧‬ؼ ‪ٜٛ‬‬ ‫ا٘‪٢ٛ‬أِ ‪٢‬إ٘ؼاؼاح ‪٢‬األضٗب‪ ٚ‬ا٘خ‪ ٦‬خؿب‪ ٦ّ ٚ٠‬ؤَ‪ٝ‬بء خ‪ ٖٙ‬ا٘‪ٛ‬ؿ‪٧‬ؼث ‪ ،‬ؼض‪ٙ‬ح تإسؿبغ‪٠‬ب َ‪٧‬ؼ ؤ‪ٜ‬‬

‫ؤؼ‪٢‬اض‪١‬ب تٕ‪٧‬ح ت‪ٝٝ٧‬ب خؼٔة اً٘نبء ‪ٛ٢‬ؼاضل ت‪ٝ‬بء غ‪٘٢‬ج إ٘ب‪. ٜ٢ٝ‬‬

‫ؼضل ا٘ؿ‪٧‬غ ‪ٛ‬كنْ‪ٗ ٤‬به‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬غا‪ُٛ‬ج ‪٢٧٢‬ؿِ اؿ‪ٛ‬بي‪٧‬ل كبغٓ ‪ ٚ٧ًٝ٢‬ضؿ‪ ٜ‬اً٘ٗ‪٢٧٢ ٦ٙ٧‬ؿِ‬ ‫ع‪٢‬ؼف‪٧‬غ ‪٢‬ؿب٘‪ٛ ٚ‬ض‪٢ٛ‬غ ا٘ضبر ي‪ٗ٢ ٦ٙ‬ب‪ٛ‬ل يتغ ا٘‪ٛ‬س‪٧‬غ ا٘ف‪٧ٔ٢ ٦ٙ٧٢‬ؾ ‪٠‬بف‪ ٚ‬ا٘ف‪ٛ‬ؼ‪ٛ٢ ٥‬ض‪ٛ‬غ‬ ‫ع‪ ِٙ‬ا٘ؿت‪٧‬ل ‪٢‬يب‪ٛ‬ؼ س‪٢‬غح ا٘‪ٝ‬بئة ‪٢‬تؼ‪٧٢‬ؽ ‪ٛ‬ض‪٢ٛ‬غ ‪ٛ٢‬ب‪٠‬ؼ ضت‪٧‬ة ا٘ضب‪ٛ‬غ‪٢ ٥‬اتؼا‪ٛ ٚ٧٠‬بٖ٘‬

‫ا٘‪ٝ١‬غا‪٢ٛ٢ ٥٢‬ضب‪ ٜ‬ستؼ ا٘ف‪٢ ٦ٙ٧٢‬ي‪ٛ‬ؼ يتغ ا٘‪ٝ‬ت‪٢ ٦‬كالش ضؿ‪٧ ٜ‬بؾ األ‪٢‬ؿ‪٦‬‬

‫‪٢‬ضٕ‪٦‬‬

‫ؤؿ‪ٛ‬بي‪٧‬ل ‪٘ ًٚٝٛ٢‬ن‪ ِ٧‬ا٘ف‪٧‬تب‪٠٢ ٦ٝ‬بف‪ ٚ‬ؼف‪٧‬غ ‪٢‬ض‪ٛ‬غ‪ ٥‬سبؿ‪ ٚ‬ا٘ست‪٢‬ؼ‪٢ ٥‬يٕ‪٧‬ل يغ‪ٝ‬ب‪ ٜ‬ضؿ‪ٜ٢‬‬ ‫‪٢‬ي‪ٛ‬ؼ ؤض‪ٛ‬غ اْ٘‪٧‬بل ‪٢‬يتغ األ‪٧ٛ‬ؼ ا٘ؼت‪٢ ٦ً٧‬عب٘غ ‪٠‬ؽاو ا٘ت‪٧‬بخ‪٧َ٢ ، ٦‬ؼ‪ ٚ٠‬اً٘غ‪٧‬غ ‪ ٜٛ‬ؤّؼاغ‬

‫ٔبّ‪ٙ‬ج ا٘ف‪١‬غاء ‪ ٜٛٛ‬الخضمؼ‪ٝ‬ب ‪ ٜٛ‬ا٘ف‪١‬غاء إ٘مبث ا٘ػ‪ ٜ٧‬ػ‪٠‬ت‪٢‬ا ا٘‪ ٤‬ؼت‪. ٚ١‬‬ ‫ٗل ‪٢‬اضغ ‪٠ ٜٛ‬ػ‪ ٞ‬األؿ‪ٛ‬بء ‪ٛ٧‬ذل ٗ‪ٛ‬ب ‪ًٛ‬ؼّ‪٧‬ب ‪٢‬ذؼ‪٢‬ث ٔب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ‪٢‬ن‪٧ٝ‬ج ‪ ٜٛ‬ا٘كًة خً‪٧٢‬م‪١‬ب‬

‫تؿ‪٘٢١‬ج ‪١٘٢ ،‬ػا ّإ‪ ٜ‬اإلؼ‪٠‬بة ‪٢‬األسؼا‪ ٦ً٧ ٚ‬ؤ‪ّٕ ٜ‬غا‪ ٜ‬ؤ‪ ٚ١ٝٛ ٥‬ؤ‪ٛٝ‬ب ‪٧‬فٗل نً‪ٝ‬ج ‪ٝ‬سالء ّ‪٦‬‬ ‫عبكؼث اً٘ؼآ ‪٠ ٢٠٢ ،‬غّ‪ ٚ١‬األؿبؾ ّ‪ ٦‬ؤّٕبؼ اً٘ؼآ ‪ّٙ ٜٛ‬ػاح ٗتغ‪٢ ٞ‬ؼسب٘‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬ع‪ٙ‬ك‪ٜ٧‬‬ ‫‪٢‬ذؼ‪٢‬خ‪ ٟ‬ا٘خ‪٧ ٦‬ختب‪ ٤٠‬ت‪١‬ب ت‪ ٜ٧‬األ‪. ٚٛ‬‬

‫‪ٔ٢‬غ يؼّح ؤؼ‪ٔ٢‬ج ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ ٚ‬اً٘ؼأ‪٧‬ج ٗل خ‪ ٖٙ‬األؿ‪ٛ‬بء ا٘خ‪ٕٝ ٦‬فح خإؼ‪٧‬ع‪١‬ب ‪ٛ٢‬ؿ‪٧‬ؼخ‪١‬ب ّ‪ٓ٢‬‬

‫كْضبح خبؼ‪٧‬ظ ا٘‪ٛ‬ئؿؿج إ٘مبئ‪٧‬ج ا٘تب‪٠‬ؼ ‪٢ ،‬خؼٗح ع‪١ْٙ‬ب ؿسال ‪ٝ‬ه‪ْ٧‬ب ‪٢‬ؤؿ‪ٛ‬ب ت‪٧١‬ب م‪ٜٛ‬‬

‫ا٘‪ٛ‬ؿ‪٧‬ؼث إ٘مبئ‪٧‬ج ا٘خ‪٧ ٦‬ؼاغ ٘‪١‬ب ؤ‪ ٜ‬خؿخً‪٧‬غ يبّ‪٧‬خ‪١‬ب ‪٢‬خبؼ‪٧‬ع‪١‬ب ‪٢‬ؿ‪ًٛ‬خ‪١‬ب ‪ٗٛ٢‬ب‪ٝ‬خ‪١‬ب ا٘الئٕج ّ‪٦‬‬

‫اً٘ؼآ ‪.‬‬

‫ٗل ‪٢‬اضغ ‪ ٜٛ‬ا٘ف‪١‬غاء إ٘مبث ‪٧‬ض‪ٛ‬ل خبؼ‪٧‬ع‪٢ ٟ‬خسؼتخ‪ ٟ‬ا٘خ‪ ٦‬ك‪١ًٝ‬ب ‪ ٜٛ‬س‪١‬بغ‪٢ ٞ‬خ‪ ٟٕٙٝ‬ت‪ٛ ٜ٧‬عخ‪ِٙ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪٢ ، ٚ‬ت‪ ٜ٧‬اً٘غ‪٧‬غ ‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غ‪ ٜ‬اً٘ؼأ‪٧‬ج ‪٧‬خؼٖ ع‪ ْٟٙ‬تك‪ٛ‬بخ‪ ٟ‬ا٘خ‪٧ ٦‬ؼ‪٧‬غ ت‪١‬ب ا‪٧ ٜ‬ضكل ي‪ ٤ٙ‬ذٕج‬

‫ا٘‪ٝ‬بؾ تبً٘غا٘ج ‪٢‬ت‪ٛ‬ئؿؿج إ٘مبء اً٘ؼأ‪. ٦‬‬

‫ّٕغ غع‪٢ٙ‬ا ا٘‪ ٤‬ؿ‪٢‬ش إ٘مبء اً٘ؼأ‪ ٦‬ؤؿ‪ٛ‬بء ٗت‪٧‬ؼث خؼخٕ‪ ٦‬ؿ‪ ٚٙ‬ا٘‪ٛ‬سغ ‪٢ ،‬خؼٗ‪٢‬ا ؿبضج ا٘س‪١‬بغ‬ ‫إ٘ب‪٧ ٚ٘٢ ٦ٝ٢ٝ‬ؽ٘‪٢‬ا ‪٧‬ضخْه‪ ٜ٢‬تخ‪ ٖٙ‬األؿ‪ٛ‬بء ا٘ٗت‪٧‬ؼث ‪٢‬ا٘خبؼ‪٧‬ظ ا٘‪ٝ‬بكى ‪٢‬ا٘‪ٝ‬ؽ‪٢ ، ٟ٧‬ؿسالح‬

‫‪56‬‬


‫‪٢ٕٝٛ‬ـ ّ‪١٧‬ب ع‪٢ٙ‬غ‪ ، ٚ٠‬ؼض‪٢ٙ‬ا ‪٢‬إ٘مبء اً٘ؼأ‪ ٦‬تإ‪ٛ‬ؾ ا٘ضبسج ٘ٗل ‪ً٘٢ ٚ١ٝٛ‬نبئ‪٢ ٚ١‬غ‪٢‬ؼ‪ٚ٠‬‬

‫ا٘‪ٛ‬ئذؼ ‪٢‬ا٘‪ٛ‬ؿب‪ٝ‬غ ّ‪ ٦‬ي‪٧ٙٛ‬ج خإؿ‪٧‬ؾ غ‪٘٢‬ج إ٘ب‪. ٜ٢ٝ‬‬

‫ٔمبث اً٘ؼآ ا٘‪ٛ‬ضؼ‪٢‬ؿ‪ ٜ٧‬تبهلل ‪ْ٧‬غ‪ ٜ٢‬اً٘ؼآ تإؼ‪٢‬اض‪ ٜٛ ٚ١‬ؤسل ؤ‪ ٜ‬خ‪ٝ‬خكؼ ٗ‪ٛٙ‬ج ا٘ضٓ ‪،‬‬ ‫‪٢‬خؿ‪٢‬غ اً٘غا٘ج ‪٧٢ ،‬ن‪ٛ‬إ‪ ٜ‬ا٘‪ٝ‬بؾ ا٘‪٢ ٤‬س‪٢‬غ ‪ٛ‬الػ آ‪ ٜٗٛ٧ ٜٛ‬ؤ‪٢ٙ٧ ٜ‬ػ ت‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬ه‪٧ ٜٛ٢ ٚ٢ٙ‬خ‪ٚ‬‬

‫ا٘خسب‪٢‬ؽ ي‪ ٤ٙ‬ضٕ‪. ٟٔ٢‬‬

‫ٔمبث اً٘ؼآ ؤضسبؼ ا٘ت‪ٝ‬بء ا٘خ‪ ٦‬خؿب‪ ٦ّ ٚ٠‬خف‪٧٧‬غ كؼش اً٘ؼآ ا٘غ‪ٕٛ٧‬ؼان‪ ٦‬اْ٘‪٧‬غؼا٘‪، ٦‬‬ ‫‪٧‬ؿس‪ ٜ٢ٙ‬ؤؿ‪ٛ‬بئ‪ٔ ٚ٠‬ؼات‪ٔ ٦ّ ٜ٧‬بّ‪ٙ‬ج ا٘ف‪١‬بغث اً٘ؼأ‪٧‬ج ‪٢ ،‬خضغ‪٧‬ب ٔ‪٧٢‬ب مغ اإلؼ‪٠‬بة ‪٢‬ا٘‪ٛ‬س‪٢ٛ‬يبح‬

‫اإلسؼا‪٧ٛ‬ج ا٘خ‪ ٦‬خؼ‪٧‬غ ا‪ ٜ‬خإٗل ٘ض‪ ٚ‬اً٘ؼأ‪٢ ٜ٧٧‬خفؼة ‪ ٜٛ‬غ‪ ٚ١ٛ‬ا٘نب‪٠‬ؼ ‪٢ ،‬خً‪٧‬غ‪ ٚ٠‬خضح ؿ‪ٙ‬نج‬ ‫ا٘ع‪٢ٝ‬و ‪٢‬ا٘غٗخبخ‪٢‬ؼ‪٧‬ج ‪٢ ،‬ؿ‪ّ٢٧‬ب ‪ٛ‬فؼيج ٘‪ٙ‬خكغ‪ٕٙ٘ ٥‬خ‪ٙ‬ج ‪٢‬ا٘ؿؼآ ‪٢‬ا٘‪ٛ‬سؼ‪. ٜ٧ٛ‬‬ ‫‪٢‬خِٕ ٔبّ‪ٙ‬ج ا٘ف‪١‬غاء ‪ٔ ٜٛ‬مبث اً٘ؼآ خسؿغ ينبء خ‪ ٖٙ‬ا٘‪ٛ‬ئؿؿج اْ٘بي‪ٙ‬ج ‪٢‬ا٘‪ٛ١ٛ‬ج ّ‪ ٦‬ا٘خبؼ‪٧‬ظ‬

‫اً٘ؼأ‪٢ ، ٦‬خؿ‪ٙ‬ن ا٘م‪٢‬ء ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪٧ٛ٠‬ج خ‪ ٖٙ‬ا٘‪ٛ‬ئؿؿج ا٘خ‪ ٦‬خؼ‪٧‬غ خ‪ ٖٙ‬ا٘س‪١‬بح ا٘‪ٛ١‬س‪٧‬ج ؤ‪ ٜ‬خًؼٔل‬ ‫ؿً‪١٧‬ب ّ‪ ٦‬خإؿ‪٧‬ؾ ؤؿؾ ‪ًٛ٢‬ب٘‪ ٚ‬اً٘غا٘ج ‪٢‬خنت‪ ٓ٧‬إ٘ب‪٢ ، ٜ٢ٝ‬خؿخ‪١‬غِ ؼ‪٢ٛ‬ؽ‪٠‬ب ٘خذ‪ ٚ١٧ٝ‬ي‪ ٜ‬ؤغاء‬

‫غ‪٢‬ؼ‪ ٚ٠‬ا٘‪٢‬ن‪٢ ٦ٝ‬اإل‪ٝ‬ؿب‪ ، ٦ٝ‬ض‪٧‬د ؤ‪ٗ ٜ‬ل ‪٢‬اضغ ‪٠ ٜٛ‬ئالء ا٘ؼاض‪٧ ٜ٧ٙ‬فٗل ؿْؼا ٔمبئ‪٧‬ب سغ‪٧‬ؼا‬

‫تب٘خٕغ‪٧‬ؼ ‪٢‬االؿخػٗبؼ ‪٢ ،‬ؿختٕ‪ ٤‬خ‪ ٖٙ‬إ٘بّ‪ٙ‬ج خ‪ٛ‬غ األض‪٧‬بء ‪ ٜٛ‬إ٘مبث ؤ‪ ٜٛ ٢‬ؿ‪ٙ٧‬خضٓ تؼٗة ا٘ف‪١‬بغث‬

‫‪ ،‬ت‪ٛ‬غاغ اً٘ؽ‪٢ ٚ‬اإلكؼاؼ ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪ ٜ‬خٗ‪ٛٙٗ ٜ٢‬ج اً٘غل ‪٢‬ا٘ضٓ ‪ ٦٠‬اً٘‪٧ٙ‬ب ‪ّ ،‬ب٘ضٓ ‪٢ ٢ًٙ٧‬ال ‪٤ًٙ٧‬‬

‫ي‪٢ ، ٟ٧ٙ‬ال‪ٔ ٜٗٛ٧‬نًب تإ‪ ٥‬فٗل ‪ ٜٛ‬األفٗبل ؤ‪ ٜ‬خ‪ٝ‬خكؼ ٔ‪ ٣٢‬ا٘فؼ ‪٢‬اإلؼ‪٠‬بة ي‪ ٣٢ٔ ٤ٙ‬ا٘ع‪٧‬ؼ‬

‫‪٢‬اً٘غل ‪.‬‬

‫‪ ٜٛ‬ت‪٠ ٜ٧‬ػ‪ ٞ‬األؿ‪ٛ‬بء ‪ ٜٛ‬ا٘ف‪١‬غاء تبإلمبّج ا٘‪ ٤‬خ‪٧ٛ‬ؽ‪ ٦ّ ٚ٠‬اً٘‪ٛ‬ل إ٘مبئ‪٢ ٦‬عتؼخ‪٢ ٚ١‬غ‪٢‬ؼ‪ٚ٠‬‬ ‫ّ‪ ٦‬ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ ٚ‬ا٘خ‪ ٦‬ي‪٢ٙٛ‬ا ت‪١‬ب ؽ‪ٝٛ‬ب ٘‪٧‬ؾ تبٕ٘ك‪٧‬ؼ ‪ّ ،‬إ‪٢ٛ ٜ‬ا‪٠‬ت‪ ٚ١‬اً٘ؼأ‪٧‬ج خس‪ٙ‬ح ّ‪ ٦‬ؤفًبؼ‪ٚ٠‬‬

‫‪ٔ٢‬كبئغ‪ٗ٢ ٚ٠‬خبتبخ‪ ٚ١‬إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ‪٢‬غؼاؿبخ‪ ٚ١‬اً٘‪ٕ٧ٛ‬ج خًٗؿ‪١‬ب ‪٢ٛ‬ا‪٠‬ت‪ ٚ١‬ا٘خ‪ ٦‬خًتؼ ي‪ٔ ٜ‬غؼاخ‪ٚ١‬‬

‫ا٘ذٕبّ‪٧‬ج ‪.‬‬ ‫ا٘ف‪١‬بغث ا٘خ‪ٝ ٦‬ب٘‪١‬ب ‪٠‬ئالء إ٘مبث الخ‪ٝ‬ضكؼ ّ‪ ٦‬خض‪ ٓ٧ٙ‬ؤؼ‪٢‬اض‪ ٚ١‬ا٘‪ ٤‬ا٘ع‪٢ٙ‬غ ‪٧٘٢ ،‬ؿح ؤ‪٧‬مب‬

‫اّخؼامب ‪٧‬خضٕٓ ‪ ًٟٛ‬ا‪ٝ‬خكبؼ ا٘‪ٛ‬سؼ‪ ٣٢ٔ٢ ٚ‬اإلؼ‪٠‬بة ّ‪ ٦‬خ‪١ٝٗٛ‬ب ‪ ٜٛ‬اكبتج ؤسؿبغ‪ ٚ٠‬ا٘نب‪٠‬ؼث‬ ‫تب٘ؼكبق ‪ ،‬تل خٗ‪ ٦ّ ٜٛ‬ا٘‪ًٛ‬ب‪ ٦ٝ‬ا٘ضٕ‪٧ٕ٧‬ج ٘ف‪١‬بغث ٔمبث اً٘ؼآ تب٘خك‪ ٚ٧ٛ‬ا٘ػ‪ ٥‬خًب‪٠‬غ‪٢‬ا ي‪ٟ٧ٙ‬‬ ‫األض‪٧‬بء ‪٢ ٜٛ٢ ٚ١ٝٛ‬سغ ؿت‪ ٟٙ٧‬ا٘‪ ٤‬ا٘تبؼ‪ ٦ّ ، ٥‬ؤيالء ٗ‪ٛٙ‬ج ا٘ضٓ ‪٢‬إ٘مبء ي‪ ٤ٙ‬ا٘تبنل‬

‫‪٢‬اال‪ٝ‬خكبؼ ا٘‪ ٤‬اً٘غا٘ج ّ‪ٗ ٦‬بّج ‪٢ٛ‬اؽ‪١ٝ٧‬ب ‪.‬‬

‫‪57‬‬


‫‪٠‬ئالء إ٘مبث كغ‪٢‬ؼ‪ٛ ٚ٠‬فؼيج ‪ ٚ٠٢‬يؽل اال ‪ٛٙٗ ٜٛ‬ج ا٘ضٓ ‪ٛ٢‬خؼاؾ اً٘غا٘ج ال‪٧‬ض‪ ٚ١٧ٛ‬اال‬

‫ؼيب‪٧‬ج اهلل ‪٢‬ال ‪٧‬عف‪ ٦ّ ٜ٢‬ا٘ضٓ ٘‪ٛ٢‬ج الئ‪ً٧٢ ، ٚ‬ؼّ‪ ٜ٢‬ضٓ ا٘‪ ٜ٧ٕ٧‬ؤ‪ ٚ١ٝ‬ؿ‪٧‬الٔ‪٢‬ا ؼت‪٧ ٚ١‬ؿإ٘‪ٚ١‬‬

‫ي‪ٛ‬ب ؤكغؼ‪ ٜٛ ٞ٢‬ؤضٗب‪ٔ٢ ٚ‬ؼاؼاح ‪٢ ،‬خ‪ ٖٙ‬ا٘‪ٙ‬ضهج ‪٧‬غؼٖ ا٘‪ٛ‬سؼ‪ ٚ‬ا‪ ٟٝ‬خًغ‪ ٣‬ي‪ ٤ٙ‬ك‪٢‬ح اهلل ّ‪٦‬‬

‫األؼل ض‪٧ ٜ٧‬خسؼغ إ٘بم‪٢ ٟ٘٢٧ٛ ٜٛ ٦‬ؼَتبخ‪٧ُ٧٢ ٟ‬ة ّ‪٢ٗٙٛ ٦‬ح اهلل ‪٧‬ؿخ‪ٛ‬غ ‪ ٟٝٛ‬سؽء مئ‪٧‬ل‬ ‫‪ ٜٛ‬يغا٘خ‪ ٟ‬ا٘‪٢‬اؿًج ‪ٝ‬ض‪ ٢‬ا٘تفؼ ‪١٘٢ٕ٧ ،‬ب إ٘بم‪ ٦‬تٕؼاؼ ؤ‪ ٢‬ضٗ‪ ٚ‬ؤ‪ٛٙٗ ٢‬ج ؤ‪٢ ٢‬س‪١‬ج ‪ٝ‬هؼ ‪ ،‬ؤ‪ٜ‬‬

‫خ‪ ٖٙ‬ا٘ف‪١‬بغث غ٘‪٧‬ل ي‪٢ٔ ٤ٙ‬ث إ٘مبء اً٘ؼأ‪٢ ٦‬خإذ‪٧‬ؼ‪ ٦ّ ٞ‬ا٘خإؿ‪٧‬ؾ ‪ّ٢ ،‬بي‪٧ٙ‬ج ؤضٗب‪٢ ٟٛ‬غ‪٢‬ؼ‪٦ّ ٞ‬‬

‫ؤنبؼ اال٘خؽا‪ ٚ‬ت‪ٝ‬هؼ‪٧‬ج ّكل ا٘ؿ‪ٙ‬نبح ا٘‪١٘٢ ، ٚ٢٧‬ػا خ‪ ٚ‬اؿخ‪١‬غاِ إ٘مبء تفٗل ‪ٛ‬تبفؼ ‪.‬‬

‫خًؼل اً٘غ‪٧‬غ ‪ ٜٛ‬إ٘مبث ا٘‪ٛ ٤‬ضب‪٢‬الح ستب‪ٝ‬ج ‪٢‬عؿ‪٧‬ؿج إل‪ٕ٧‬بو األػ‪ ٣‬ت‪ٛٗ ، ٚ١‬ب خًؼمح‬ ‫اً٘غ‪٧‬غ ‪ ٜٛ‬ي‪٢‬ائ‪٘ ٚ١ٙ‬ألػ‪ ٣‬ؤ‪ ٢‬اإلؼ‪٠‬بة ‪ٗ ،‬ل ‪٠‬ػا تُ‪٧‬ج ا‪ٕ٧‬بِ ؿً‪٢ ٚ١٧‬ي‪٢ ٚ١ٙٛ‬يغ‪ ٚ‬ا٘‪ٝ‬نٓ‬

‫تٗ‪ٛٙ‬ج ا٘ضٓ ‪ٗ٢ ،‬ل ‪٠‬ػا ّ‪ ٦‬ؿت‪٧‬ل يؼٔ‪ٙ‬ج ‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪٢ ٚ١‬ا٘ضؼق ي‪ ٤ٙ‬ؤتٕبء ؼؤؾ ا٘تبنل ‪ٛ‬ؼّ‪٢‬يب‬

‫‪٢‬خ‪٧ٗٝ‬ؾ اً٘غل ‪٢ ،‬ا‪ٝ‬خكبؼ ا٘هب٘‪ٛ ٚ‬ؼث ؤعؼ‪ ٣‬ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٛ‬ه‪. ٚ٢ٙ‬‬ ‫‪٧٢‬غؼٖ س‪٧ٛ‬ى ٔمبث اً٘ؼآ ؤ‪ ٚ١ٝ‬ا٘‪١‬غِ ا٘ؿ‪١‬ل ٘‪١‬ػ‪ ٞ‬إ٘‪٧َ ٣٢‬ؼ ؤ‪ ٚ١ٝ‬تفسبيخ‪٢ ٚ١‬ك‪٢ٛ‬غ‪ٚ٠‬‬

‫‪٢ٛ٢‬أْ‪٧ ٚ١‬خضغ‪ ٜ٢‬خ‪ ٖٙ‬ا٘ؽ‪ٛ‬ؼ ا٘‪ٛ١‬س‪٧‬ج ‪٢‬اإلسؼا‪٧ٛ‬ج ‪٧٢ ،‬خكغ‪ٙ٘ ٜ٢‬ت‪١‬بئ‪ ٚ‬ا٘‪ْٛ‬ععج ا٘خ‪ ٦‬خ‪ٝ‬خضؼ‬

‫َتبءا ‪٢‬ست‪ٝ‬ب ‪ٛ٢‬ؼمب ‪٧٘٢ ،‬ؾ ٘‪ ٚ١‬اال ا٘كغٓ ‪٢‬ا٘كتؼ ‪٢‬اال‪ٝ‬خكبؼ ّ‪ ٦‬ا٘‪ٝ‬خ‪٧‬سج ‪ ،‬أل‪ٔ ٜ‬م‪٧‬خ‪ٚ١‬‬

‫خ‪ٝ‬تى ‪ ٜٛ‬خؼؿ‪٧‬ظ ؤؿؾ اً٘غل ‪٢‬اال‪ٝ‬خكبؼ ٘‪ٙ‬ضٓ ‪٢ ،‬خ‪ٔ ٖٙ‬م‪٧‬ج ا‪ٝ‬ؿب‪٧ٝ‬ج ٗت‪٧‬ؼث ‪.‬‬

‫‪٢‬ا٘‪ ٚ٢٧‬اػ ‪ٝ‬ؿخً‪٧‬غ اؿخضمبؼ تًل خ‪ ٖٙ‬األؿ‪ٛ‬بء ا٘خ‪١٘ ِٕٝ ٦‬ب ؤسالال ‪١ٛ٢‬بتج ‪٢ ،‬ضٓ ٘ٗ‪ٚ‬‬

‫‪٢‬ي‪٢‬ائ‪ ٚٗٙ‬ؤ‪ ٜ‬خْخعؼ تًنبئٗ‪٢ٕٝ ، ٚ‬ل ٘‪ٕ٘ ٚ١‬غ ؤ‪٧ّ٢‬خ‪٢ ٚ‬ؤين‪٧‬خ‪٢ ، ٚ‬ي‪ٛ‬غخ‪ٛ ٚ‬ؿ‪٧‬ؼث إ٘مبء اً٘ؼأ‪٦‬‬

‫تخ‪ ٖٙ‬األؼ‪٢‬اش ا٘ٗت‪٧‬ؼث ‪٢‬ا٘غ‪ٛ‬بء ا٘ؽٗ‪٧‬ج ‪ٛ٢ ،‬ب ي‪ ٤ٙ‬ا‪٨‬عؼ‪ ٜ٧‬ؿ‪ ٣٢‬ؤ‪٧ ٜ‬ؿخ‪ٛ‬ؼ‪٢‬ا ّ‪ ٦‬خغي‪ ٚ٧‬ؤؿؾ‬

‫ا٘ت‪٧ٝ‬ب‪ّٕ ، ٜ‬غ ا‪ٝ‬خ‪ ٤١‬األؿبؾ ‪ٕٝ٢‬فح ؤؿ‪ٛ‬بئٗ‪ ٓ٢ّ ٚ‬ضسبؼخ‪ ٟ‬تإضؼِ ‪ ٜٛ‬ف‪ٛ‬ؾ اً٘ؼآ ‪٢ٕٝ ،‬ل‬ ‫٘‪ ٚ١‬ا‪ ٚٗٝ‬ا٘‪٢ٝ‬اؼؾ ا٘خ‪ ٦‬خم‪٦‬ء ا٘نؼ‪ٗ٘ ٓ٧‬ل اً٘ب‪٠ ٦ّ ٜ٧ٙٛ‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪ٛ‬ئؿؿج ا٘فب‪ٛ‬عج ‪٢‬ا٘‪٧١ٛ‬تج ‪ٔ٢ ،‬غ‬ ‫ؼًّخ‪ ٚ‬ؼؤؾ اً٘ؼآ يب٘‪٧‬ب ض‪ ٜ٧‬تػ٘خ‪ ٚ‬ؤؼ‪٢‬اضٗ‪ ٚ‬تؿعبء ّ‪ ٦‬ؤٔك‪َ ٤‬ب‪٧‬ج ا٘س‪٢‬غ ‪٢ ،‬ؤ‪ ٜ‬ف‪١‬بغخٗ‪ٚ‬‬

‫خًن‪ ٦‬غالئل ‪ًٛ٢‬ب‪ ٦ٝ‬يغ‪٧‬غث ‪ٝ‬ض‪ ٢‬خإؿ‪٧‬ؾ ‪ٛ‬سخ‪ٛ‬ى سغ‪٧‬غ ‪٧‬ؼّل تب٘غ‪ٕٛ٧‬ؼان‪٧‬ج ‪٢‬اْ٘‪٧‬غؼا٘‪٧‬ج ‪٢‬خضٗ‪ٟٛ‬‬

‫غ‪٘٢‬ج إ٘ب‪. ٜ٢ٝ‬‬

‫خً‪ ٓ٧ٙ‬ي‪ٔ ٤ٙ‬ؼاؼ خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٥‬‬

‫( ‪ٛ‬غ‪ ٣‬س‪٢‬اؽ ا٘س‪ٛ‬ى ت‪ ٜ٧‬اْ٘ؿظ ‪٢‬ا٘خً‪٧٢‬ل ‪٢‬ا٘ع‪٧‬ؼث ت‪ٛ١ٝ٧‬ب )‬

‫‪58‬‬


‫ا٘غٗخ‪٢‬ؼ نبؼٓ ٗبه‪ ٚ‬يس‪٧‬ل‬

‫سبء ّ‪ ٦‬إ٘ؼاؼ ػ‪ ٥‬اً٘غغ ‪٢ 88‬ا٘كبغؼ تخبؼ‪٧‬ظ ‪ ٜٛ 2008 /9 /24‬ا٘‪٧١‬ئج ا٘‪٢ٛ‬ؿًج ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج‬

‫ّ‪ٛ ٦‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج ‪ٛ‬ب ‪٧‬بخ‪٘ ( ٦‬غ‪ ٣‬ا٘خغٔ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬غا‪٘٢‬ج ‪ ٜٛ‬ا٘‪٧١‬ئج ا٘‪٢ٛ‬ؿًج ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ّ‪٦‬‬ ‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‪ ،‬خت‪ ٜ٧‬ؤ‪ ٜ‬ا٘نً‪ ٜ‬ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ٕٛ ٥‬غ‪ ٚ‬م‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬غث إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ّٕؼؼ ٔت‪ٟ٘٢‬‬

‫فٗال‪٢ ،‬ي‪ٝ‬غ ينِ ا٘‪ٝ‬هؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪٧ٛٛ‬ؽ ّٕغ ‪٢‬سغ تإ‪٧َ ٟٝ‬ؼ كض‪٧‬ص ‪ٛ٢‬عبِ٘ ٘‪ٕٙ‬ب‪ً٘ ٜ٢ٝ‬غ‪ٚ‬‬

‫اختبو ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘‪٢ٛ‬م‪٢‬و ٔؼاؼ ا٘‪ٕٝ‬ل ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪ ٥‬ؼٔ‪ٛ / 242 ٚ‬غ‪٧ٝ‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل‪٢ 2007 /‬تخبؼ‪٧‬ظ ‪/2‬‬ ‫‪ 2007 /8‬ض‪٧‬د ن‪ٙ‬ة ‪٧ٗ٢‬ال ا٘‪ٛ‬غي‪ّ ٦‬ؿظ إً٘غ ا٘‪ٛ‬خً‪ ٓٙ‬ت‪ٝٛ‬بٔكج ‪ٛ‬غ ‪٘٢‬ضب‪ ٚ‬ا‪ٝ‬ت‪٢‬ة ٔنؼ( ‪) 10‬‬ ‫٘غ‪ ٣‬غائؼث ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ ٟ٧ٙ‬امبّج ٘‪٢‬ه‪ْ٧‬خ‪٢ ٟ‬ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٝ‬ض‪ ٢‬ا٘‪ٛ‬ت‪ ٦ّ ٜ٧‬يؼ‪٧‬مج ا٘غي‪ٛ ٣٢‬ى ن‪ٙ‬ة‬

‫ا٘خً‪٧٢‬ل ؤ‪٧‬مب‪ ،‬ذ‪ ٚ‬خ‪ ٚ‬كؼِ ا٘‪ٝ‬هؼ تًغئػ ي‪ ٜ‬ن‪ٙ‬ة اْ٘ؿظ ‪ٝ‬هؼا ٘خ‪٧ْٝ‬ػ إً٘غ ‪٢‬ضكؼح‬

‫ا٘غي‪ ٣٢‬تب٘خً‪٧٢‬ل ّٕن ألعالل ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ ٟ٧ٙ‬تب٘خؽا‪ٛ‬بخ‪ ٟ‬إً٘غ‪٧‬ج‪ ٦ّ ،‬ض‪ٙ٧ ٜ٧‬ؽ‪ ٚ‬ؤ‪ ٜ٢ٗ٧ ٜ‬ن‪ٙ‬ة‬

‫ا٘خً‪٧٢‬ل خبتًب ٘ن‪ٙ‬ة اْ٘ؿظ ‪٢‬ذت‪٢‬ح ؤعالل ا٘‪ٛ‬خًبٔغ االعؼ تب٘خؽا‪ٛ‬بخ‪ ٟ‬إً٘غ‪٧‬ج ‪٢‬عالل ّخؼث ‪ْٝ‬بػ‬

‫إً٘غ ‪ّٕ٢٢‬ب ٘‪ٛ‬ب ‪٢ٛ ٢٠‬مص ّ‪ ٦‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ ٜٛ 177‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬غ‪٘٢ ،٦ٝ‬ػا ٘‪ً٧ ٚ‬غ ٘غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ؿ‪ٝ‬غ‬ ‫ٔب‪٢ ٦ٝ٢ٝ‬اػ ؤ‪ ٜ‬ا٘‪٢ٛ‬م‪٢‬و كب٘ص ٘‪ْٙ‬كل ّ‪ ٟ٧‬ت‪ٕٛ‬خم‪ ٤‬اضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ٔ ٜٛ 214‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ؼاًّبح‬

‫ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ؼٔ‪٘ 83 ٚ‬ؿ‪ٝ‬ج ‪٘ 1969‬ػا ٔؼؼ ‪ٕٝ‬ل ضٗ‪ٛ ٚ‬ضٗ‪ٛ‬ج تغاءث ٗؼٗ‪ ٖ٢‬ؼٔ‪ٚ‬‬

‫‪ /2047‬ة ‪/3‬‬

‫‪٢ 2006‬خبؼ‪٧‬ظ ‪٢ 2007 /12 /18‬ؼغ غي‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬غي‪٢ ٤‬خض‪ ٟٙ٧ٛ‬ا٘ؼؿ‪٢ ٚ٢‬ا٘‪ٛ‬كبؼ‪٢ ِ٧‬اس‪٢‬ؼ‬ ‫‪ٛ‬ضب‪ٛ‬بث ‪٧ٗ٢‬ل ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ٛ ٟ٧ٙ‬ت‪ ٍٙ‬ع‪ٛ‬ؿ‪ ٜ٧‬اِ٘ غ‪ٝ٧‬بؼ‪٢ ،‬كغؼ إ٘ؼاؼ تبالخْبٓ تخبؼ‪٧‬ظ‬

‫‪/24‬‬

‫ؼ‪ٛ‬مب‪٠ 1429 /ٜ‬ـ ا٘‪٢ٛ‬آّ ٘‪.ٚ 2008 /9 /24 ٚ٢٧‬‬

‫ؤ‪ٛ ٜ‬ب اخس‪١‬ح ا٘‪ ٟ٧‬ا٘‪٧١‬ئج ا٘‪٢ٛ‬ؿًج ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ّ‪ٛ ٦‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج َ‪٧‬ؼ غٔ‪ٜٛ ٓ٧‬‬

‫ا٘‪ٝ‬بض‪٧‬ج إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‪ٛ٧ّ٢ ،‬ب ‪٧‬إخ‪ ٦‬خْك‪٧‬ل ػٖ٘‪:‬‬ ‫‪- 1‬ا٘ع‪٧‬بؼ ت‪ ٜ٧‬اْ٘ؿظ ‪٢‬ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ‪.‬‬

‫‪ٛٛ‬ب ال عالِ ّ‪ ٟ٧‬ا‪ ٜ‬ا٘غائ‪ ٜ‬اػا ؼّى غي‪ ٣٢‬اْ٘ؿظ‪ّ ،‬إ‪ ٜ‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬تبْ٘ؿظ ال ‪ ٜ٢ٗ٧‬ضخ‪٧ٛ‬ب‪ ،‬تل‬ ‫‪ٝ٠ ٜ٢ٗ٧‬بٖ ع‪٧‬بؼ ت‪ ٜ٧‬اْ٘ؿظ ‪٢‬ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ‪٠٢ .‬ػا ا٘ع‪٧‬بؼ ‪ٗ٘ ٜ٢ٗ٧‬ل ‪ ٜٛ‬ا٘غائ‪٢ ٜ‬ا٘‪ٛ‬غ‪٢ ٜ٧‬إ٘بم‪.٦‬‬ ‫ّب٘غائ‪ ٜ‬تًغ ا‪٧ ٜ‬ؼّى غي‪ ٣٢‬اْ٘ؿظ ٘‪ ٟ‬ا‪ً٧ ٜ‬غل‪ٔ ،‬تل ا٘ضٗ‪ ،ٚ‬ي‪ ٜ‬ن‪ٙ‬ة اْ٘ؿظ ا٘‪ ٤‬ن‪ٙ‬ة‬

‫ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ اً٘‪ ٦ٝ٧‬اػا ٗب‪٠ ٜ‬ػا ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ ‪ٝٗٛٛ‬ب‪ٛٗ ،‬ب ا‪ ٟٝ‬اػا ؼّى غي‪ ٣٢‬ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ اً٘‪ ّٟٙ ٦ٝ٧‬ا‪ً٧ ٜ‬غل ي‪ٟٝ‬‬ ‫ا٘‪ ٤‬اْ٘ؿظ‪ٛٗ ،‬ب ا‪ ٟ٘ ٜ‬ا‪٧ ٜ‬س‪ٛ‬ى ت‪ ٜ٧‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج تبْ٘ؿظ ‪ٛ‬ى ا٘خً‪٧٢‬ل‪ ،‬ا‪ ٢‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج تب٘خخ‪٧ْٝ‬ػ اً٘‪٦ٝ٧‬‬ ‫‪ٛ‬ى ا٘خً‪٧٢‬ل‪ ٟ٘٢ ،‬ا‪٧‬مب ا٘ضٓ ّ‪ ٦‬اً٘غ‪٢‬ل ي‪ ٜ‬اْ٘ؿظ ا٘‪ ٤‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج تب٘خً‪٧٢‬ل ّٕن غ‪ ٜ٢‬ا‪ً٧ ٜ‬غ‬

‫‪ٛ‬سؼغ ا٘‪ٝ‬ؽ‪٢‬ل ي‪ ٜ‬ن‪ٙ‬ة اْ٘ؿظ ‪ٝ‬ؽ‪٢‬ال ي‪ ٜ‬ضٕ‪ ٦ّ ٟ‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج تب٘خً‪٧٢‬ل‪.‬‬

‫ٗ‪ٛ‬ب ا‪ ٜٛ ٜ‬ضٓ ا٘‪ٛ‬غ‪ٔ ،ٜ٧‬تل ا٘‪ٝ‬نٓ تب٘ضٗ‪ ٚ‬ا٘‪١ٝ‬بئ‪ ،٦‬ا‪ْٝ٧ ٜ‬ػ ا٘خؽا‪٧ّ ٟٛ‬خس‪ٝ‬ة اْ٘ؿظ ‪٢‬ال ‪٧‬تٕ‪٤‬‬

‫ّ‪٠ ٦‬ػ‪ ٞ‬ا٘ضب٘ج اال ا‪ٕ٧ ٜ‬غؼ إ٘بم‪ٛ ٦‬ب اػا ٗب‪ٝ٠ ٜ‬بٖ ‪ٛ‬ضل ٘‪ٙ‬ضٗ‪ ٚ‬تب٘خً‪٧٢‬ل ٘‪ٙ‬غائ‪ ٜ‬ي‪ ٜ‬خإعؼ‬

‫‪59‬‬


‫ا٘‪ٛ‬غ‪ ٦ّ ٜ٧‬خ‪٧ْٝ‬ػ ا٘خؽا‪٠٢ ٟٛ‬ػا ‪ٛ‬ب ٘‪ ٚ‬خإعػ ت‪ ٟ‬ا٘‪٧١‬ئج ا٘‪٢ٛ‬ؿًج ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ّ‪ٛ ٦‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫ا٘خ‪ ٦‬يغح ‪ٛ‬سؼغ خ‪ٝ‬بؽل ا٘‪ٛ‬غي‪ ٤‬ي‪ ٜ‬ضٕ‪ ٦ّ ٟ‬ن‪ٙ‬ة اْ٘ؿظ خ‪ٝ‬بؽال ي‪ ٜ‬ضٕ‪ ٦ّ ٟ‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج‬

‫تب٘خً‪٧٢‬ل تًغ ا‪ ٜ‬ؼتنج ت‪ٛ١ٝ٧‬ب ّ‪ ٦‬اً٘تبؼث االخ‪٧‬ج ( ‪ ٦ّ ...‬ض‪ٙ٧ ٜ٧‬ؽ‪ ٚ‬ا‪ ٜ٢ٗ٧ ٜ‬ن‪ٙ‬ة ا٘خً‪٧٢‬ل‬

‫خبتًب ٘ن‪ٙ‬ة اْ٘ؿظ ‪ّٕ٢٢ ...‬ب ٘‪ٛ‬ب ‪٢ٛ ٢٠‬مص ّ‪ ٦‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ٛ 177‬غ‪ ٦ٝ‬يؼأ‪.) ٦‬‬ ‫‪- 2‬ا٘س‪ٛ‬ى ت‪ ٜ٧‬اْ٘ؿظ ‪٢‬ا٘خً‪٧٢‬ل ‪٢‬ا٘ع‪٧‬ؼث ت‪ٛ١ٝ٧‬ب‪.‬‬

‫‪٢‬ا٘ؿئال ا٘ػ‪٧ ٥‬نؼش ‪ٝ٠‬ب؛ ‪٠‬ل ‪٧‬ضٓ ٘‪ٙ‬غائ‪ ٜ‬ا‪٧ ٜ‬ن‪ٙ‬ة ّؿظ إً٘غ ‪ٛ‬ى خً‪٧٢‬م‪ ٟ‬ي‪ٛ‬ب ٘ضٕ‪ٜٛ ٟ‬‬

‫مؼؼ ‪ٛ٢‬ب ّبخ‪ ٜٛ ٟ‬ؼتص؟ ا‪ ٚ‬ا‪ ٜ‬اْ٘ؿظ ّ‪ ٦‬ضغ ػاخ‪ ٟ‬خً‪٧٢‬ل ‪ٗ٧‬خْ‪ ٟ٧ّ ٦‬ا٘غائ‪٧٢ ٜ‬ضٕٓ ٘‪ ٟ‬اً٘غا٘ج‬ ‫ا٘خ‪ ٦‬اؼاغ ا٘‪ٛ‬فؼو خ‪٧ّ٢‬ؼ‪٠‬ب ت‪ ٜ٧‬ا٘نؼّ‪ٜ٧‬؟ ‪٠٢‬ل ٘‪ ٟ‬ا٘ضٓ ّ‪ ٦‬ا‪٧ ٜ‬عخبؼ ت‪ ٜ٧‬اْ٘ؿظ ‪٢‬ا٘خً‪٧٢‬ل‬

‫تًغ ؼّى ا٘غي‪٣٢‬؟‬

‫خ‪ٛ ٦٠ ٖٙ‬ؿإ٘ج ا٘س‪ٛ‬ى ‪٢‬ا٘ع‪٧‬ؼث ت‪ ٜ٧‬ا٘خً‪٧٢‬ل ‪٢‬اْ٘ؿظ‪٢ ،‬ا٘ضٕ‪ٕ٧‬ج ‪٢ٕٝ‬ل ؤ‪ ٜ‬ا٘خفؼ‪ً٧‬بح ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج‬

‫ا٘ضغ‪٧‬ذج ٘‪ ٚ‬خسؼ ّ‪١٧‬ب ي‪٢ ٤ٙ‬خ‪٧‬ؼث ‪٢‬اضغث ّ‪ٕ٧ ٚٙ‬ؼ إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬غ‪ ٦ٝ‬األ٘‪ٛ‬ب‪٠ ٦ٝ‬ػا ا٘س‪ٛ‬ى ت‪ ٜ٧‬اْ٘ؿظ‬

‫‪٢‬ا٘خً‪٧٢‬ل ‪ٝ٢‬هؼ ا٘‪ٗ ٟ٧‬إ‪ ٟٝ‬خً‪٧٢‬ل ‪ٛ‬ؽغ‪٢‬ر ي‪ ٜ‬مؼؼ ‪٢‬اضغ ‪ ٢٠٢‬ؤ‪ٛ‬ؼ َ‪٧‬ؼ سبئؽ‪٢ .‬ت‪٧‬ب‪ ٜ‬ػٖ٘‬ ‫ؤ‪٠ ٜ‬ػا إ٘ب‪ْ٧ ٜ٢ٝ‬ؼٓ ت‪ ٜ٧‬يغ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ ‪٢‬ت‪ٛ ٜ٧‬سؼغ ا٘خإع‪٧‬ؼ ّ‪ ٦‬ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ ‪٧٢‬مى ٘ٗل ‪ ٜٛ‬ا٘ضب٘خ‪ٜ٧‬‬

‫ض‪٢ٙ‬ال ‪ْٝٛ‬ؼغث ّخٕم‪ ٦‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ ٟٝٛ 325‬تإ‪ٛٙ٘ ٜ‬خًبٔغ ا٘ػ‪٧ ٥‬فٗ‪ ٜٛ ٢‬يغ‪ ٚ‬خ‪٧ْٝ‬ػ عك‪ ٟٛ‬ال٘خؽا‪ٛ‬بخ‪ٟ‬‬ ‫ؤ‪٧ ٜ‬عخبؼ ت‪ ٜ٧‬يغث نؼٓ ّ‪٧ ٢١‬ؿخن‪٧‬ى ا‪٢‬ال ؤ‪٧ ٜ‬نب٘ة تخً‪٧٢‬م‪ ٟ‬ي‪ ٜ‬ا٘مؼؼ ا٘ػ‪٘ ٥‬ضٕ‪٢ ٟ‬ا٘ؼتص‬

‫ا٘ػ‪ّ ٥‬بخ‪ ٜٛ ٟ‬يغ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ ‪٠ ٦ّ ٟٝٗ٘٢‬ػ‪ ٞ‬ا٘ضب٘ج ‪٧‬تٕ‪ٙٛ ٤‬خؽ‪ٛ‬ب ت‪ّ٢‬بء ‪ٛ‬ب ا٘خؽ‪ ٚ‬ت‪ ٟ‬ا‪ ٥‬ا‪ ٟٝ‬ال ‪٧‬ؿخن‪٧‬ى‬

‫ّ‪٠ ٦‬ػ‪ ٞ‬ا٘ضب٘ج ؤ‪٧ ٜ‬ن‪ٙ‬ة ّؿظ إً٘غ ‪٢‬ضل ا٘ؼاتنج إً٘غ‪٧‬ج‪ ٟ٘٢ .‬ذب‪٧ٝ‬ب ا‪٧ ٜ‬نب٘ة تْؿظ إً٘غ ‪ٕ٧٢‬ى‬ ‫اْ٘ؿظ ت‪ٛ‬سؼغ ايال‪ ٜ‬اؼاغخ‪٢ ٟ‬خ‪٢‬س‪١١٧‬ب ا٘‪ ٤‬ا٘‪ٛ‬غ‪ ٜ٧‬غ‪ ٜ٢‬ضبسج ا٘‪ ٤‬خغعل إ٘مبء‪٠ ٦ّ ٟٝٗ٘٢ .‬ػ‪ٞ‬‬ ‫ا٘ضب٘ج ال ‪٧‬ؿخن‪٧‬ى ا‪٧ ٜ‬نب٘ة تب٘خً‪٧٢‬ل ي‪ٛ‬ب ٘ضٕ‪ ٜٛ ٟ‬مؼؼ ػٖ٘ أل‪٢ ٜ‬امً‪ ٤‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬غ‪٦ٝ‬‬

‫األ٘‪ٛ‬ب‪٧ ٦ٝ‬ؼ‪ ٜ٢‬ا‪ ٜ‬اْ٘ؿظ ال ‪ٝ٧‬ؿس‪ٛ ٚ‬ى ا‪ٗٛ‬ب‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج تب٘خً‪٧٢‬ل‪ ،‬ػٖ٘ أل‪ ٜ‬ا٘خً‪٧٢‬ل ٘‪٧‬ؾ اال‬

‫نؼ‪ٕ٧‬ب ‪ ٜٛ‬نؼٓ ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ ا٘ستؼ‪ّ ٥‬ال تغ ّ‪ ٜٛ ٟ٧‬تٕبء ا٘ؼاتنج ا٘خًبٔغ‪٧‬ج ‪ّ٢‬مال ي‪ ٜ‬ػٖ٘ ّإ‪ٜ‬‬

‫إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬األ٘‪ٛ‬ب‪ ٦ٝ‬اؼاغ ؤ‪٧ ٜ‬مى ‪٢‬ؿ‪ٙ٧‬خ‪٧ ٜ٧‬م‪ ٜٛ‬ا٘غائ‪ ٜ‬تبضغا‪ٛ٠‬ب ا٘ضك‪٢‬ل ي‪ ٤ٙ‬ضٕ‪ ٟ‬ي‪ٝ‬غ ؤعالل‬ ‫عك‪ ٟٛ‬تب٘خؽا‪ٛ‬بخ‪٠٢ ٟ‬بخب‪ ٜ‬ا٘‪٢‬ؿ‪ٙ٧‬خب‪ٛ٠ ٜ‬ب ّؿظ إً٘غ ‪٢‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج تب٘خً‪٧٢‬ل ‪ٙ٘٢‬غائ‪ٛ ٜ‬ن‪ ٓٙ‬ا٘ضؼ‪٧‬ج‬

‫ّ‪ ٦‬اعخ‪٧‬بؼ اضغ‪ٛ٠‬ب ّبػا اي‪ ٜٙ‬ي‪ ٜ‬اعخ‪٧‬بؼ‪٢ ٞ‬ػٖ٘ تإ‪ ٜ‬نب٘ة تْؿظ إً٘غ ‪ٛ‬ذال ّب‪ٔ ٜ٢ٗ٧ ٟٝ‬غ أؼ‬

‫تبؼاغخ‪ ٟ‬ا٘ضؼث ا٘ؼف‪٧‬غث تب‪٠ ٜ‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪٢‬ؿ‪ٙ٧‬ج خ‪ّ٢‬ؼ ٘‪ ٟ‬اً٘غا٘ج ا٘خ‪٧ ٦‬ؼ‪ ٦ٛ‬ا٘‪١٧‬ب إ٘ب‪٢ ٜ٢ٝ‬خً‪٢‬م‪ ٟ‬ي‪ٛ‬ب‬

‫كبت‪ ٜٛ ٟ‬مؼؼ خً‪٧٢‬مب ٗب‪ٛ‬ال ّال ‪ٕ٧‬تل ‪ ٟٝٛ‬تًغ ‪٠‬ػا ؤ‪٧ ٜ‬نب٘ة تخً‪٧٢‬ل ؤعؼ‪.‬‬

‫ؤ‪ٛ‬ب إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬غ‪ ٦ٝ‬اْ٘ؼ‪ٝ‬ؿ‪ّٕ ،٦‬غ اسبؽ ٘‪ٙ‬غائ‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج تب٘خ‪٧ْٝ‬ػ اً٘‪ ٦ٝ٧‬ؤ‪ ٢‬اْ٘ؿظ ‪ٛ‬ى ا٘خً‪٧٢‬ل‬

‫ّ‪ ٦‬ا٘ضب٘خ‪ ٜ٧‬اػا ٗب‪ٕٛ ٟ٘ ٜ‬خم‪ ،٤‬ض‪٧‬د ‪ٝ‬كح ا٘‪ٛ‬بغث‬

‫‪ ٟٝٛ 1184‬ي‪ ٤ٙ‬ا‪ ( ٟٝ‬ا٘فؼن اْ٘بؿظ‬

‫‪ٛ‬خم‪ ٜٛ‬غائ‪ٛ‬ب ّ‪ ٦‬إً٘‪٢‬غ ا٘ختبغ٘‪٧‬ج ّ‪ ٦‬ضب٘ج ‪ٛ‬ب اػا ٘‪ ٕٚ٧ ٚ‬اضغ ا٘‪ٛ‬خًبٔغ‪ ٜ٧‬ت‪ٛ‬ب ي‪ ٜٛ ٟ٧ٙ‬ا٘خؽا‪.ٚ‬‬

‫‪60‬‬


‫‪٠ ٦ّ٢‬ػ‪ ٞ‬ا٘ضب٘ج ال ‪ْ٧‬ؿظ إً٘غ ‪ ٜٛ‬خ‪ٕٙ‬بء ‪ْٝ‬ؿ‪ ٟ‬تل ‪ٙ٘ ٜ٢ٗ٧‬نؼِ ا٘ػ‪٧ ٚ٘ ٥‬ؿخ‪ ِ٢‬ا٘خؽا‪ ٟٛ‬ا٘ع‪٧‬بؼ‬ ‫ت‪ ٜ٧‬استبؼ َؼ‪ ٟٛ٧‬ي‪ ٤ٙ‬خ‪٧ْٝ‬ػ إً٘غ ‪ٛ‬خ‪ٗ ٤‬ب‪٠ ٜ‬ػا ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ ‪ٝٗٛٛ‬ب ا‪ ٢‬ا‪٧ ٜ‬ن‪ٙ‬ة ّؿظ إً٘غ ‪ٛ‬ى‬

‫ا٘خً‪٧٢‬مبح‪٧٢ .‬سة ا‪ ٜ‬خٗ‪ ٜ٢‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج تبْ٘ؿظ ا‪ٛ‬ب‪ ٚ‬إ٘مبء ‪٧٢‬س‪٢‬ؽ ‪ٝٛ‬ص ‪ٙ١ٛ‬ج ي‪ ٤ٙ‬ضؿة‬ ‫األض‪٢‬ال )‪.‬‬

‫‪ٔ٢‬غ ؿبؼ إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬غ‪ ٦ٝ‬اً٘ؼأ‪ًٗ ٦‬بغخ‪ ٦ّ - ٟ‬اُ٘ب٘ة ‪ -‬ي‪َ ٤ٙ‬ؼاؼ إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬غ‪٦ٝ‬‬

‫اْ٘ؼ‪ٝ‬ؿ‪ّٝ ٦‬ق ّ‪ ٦‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ ٟٝٛ 177‬ي‪ ٤ٙ‬ا‪ ٦ّ -1 ( ٟٝ‬إً٘‪٢‬غ ا٘‪ٙٛ‬ؽ‪ٛ‬ج ٘‪ٙ‬سب‪ٝ‬ت‪ ٜ٧‬اػا ٘‪ ِ٢٧ ٚ‬اضغ‬ ‫اً٘بٔغ‪ ٜ٧‬ت‪ٛ‬ب ‪٢‬سة ي‪ ٟ٧ٙ‬تبًٕ٘غ سبؽ ٘‪ًٙ‬بٔغ ا‪٨‬عؼ تًغ االيػاؼ ؤ‪٧ ٜ‬ن‪ٙ‬ة اْ٘ؿظ ‪ٛ‬ى ا٘خً‪٧٢‬ل ؤ‪ٜ‬‬

‫ٗب‪ٕٛ ٟ٘ ٜ‬خم‪ ٤‬ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪٧ ٟٝ‬س‪٢‬ؽ ٘‪ٛٙ‬ضٗ‪ٛ‬ج ؤ‪ ٜ‬خ‪ٝ‬هؼ ا٘‪ٛ‬غ‪ ٜ٧‬ا٘‪ ٤‬اسل‪ٛٗ ،‬ب ‪٧‬س‪٢‬ؽ ٘‪١‬ب ؤ‪ ٜ‬خؼّل‬

‫ن‪ٙ‬ة اْ٘ؿظ اػا ٗب‪ٛ ٜ‬ب ٘‪ ِ٢٧ ٚ‬ت‪ ٟ‬ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٙٔ ٜ٧‬ال تب٘‪ٝ‬ؿتج ٘ال٘خؽا‪ ٦ّ ٚ‬س‪ٙٛ‬خ‪.) ٟ‬‬

‫‪٠٢‬ػا ‪ ٦ًٝ٧‬ؤ‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬فؼو اً٘ؼأ‪ ٦‬ؤسبؽ ا٘س‪ٛ‬ى ت‪ ٜ٧‬اْ٘ؿظ ي‪ ٤ٙ‬اؿبؾ ا٘‪ٛ‬بغث‬

‫‪ٛ 177‬غ‪ٛ ٦ٝ‬ى‬

‫ا٘خً‪٧٢‬ل ي‪ ٤ٙ‬اؿبؾ ؤضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج ا٘خٕك‪٧‬ؼ‪٧‬ج ( ‪ٛ 204 ٚ‬غ‪ ٦ٝ‬يؼأ‪ٛٗ ،) ٦‬ب ؤسبؽ ٘‪ٛٙ‬ضٗ‪ٛ‬ج‬

‫ؤ‪ ٜ‬خؼّل اْ٘ؿظ ي‪ ٤ٙ‬اؿبؾ ا٘‪ٛ‬بغث (‬

‫‪ٛ 177‬غ‪ ٦ٝ‬يؼأ‪٢ ،) ٦‬خٕم‪ ٦‬تب٘خً‪٧٢‬ل ّٕن ي‪٤ٙ‬‬

‫ؤؿبؾ ؤضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج إً٘غ‪٧‬ج ( ‪ٛ 168 ٚ‬غ‪ ٦ٝ‬يؼأ‪٠٢ ،) ٦‬ػا ‪ٛ‬ب ٘‪ ٚ‬خالضه‪ ٟ‬ا٘‪٧١‬ئج ا٘‪٢ٛ‬ؿًج‬ ‫ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ‪ٛٛ‬ب سًل ضٗ‪١ٛ‬ب يبؼ‪٧‬ب ي‪ ٜ‬ا٘ؿ‪ٝ‬غ إ٘ب‪ ٦ٝ٢ٝ‬ا٘ؿ‪.ٚ٧ٙ‬‬

‫‪- 3‬اؿبؾ ا٘ضٗ‪ ٚ‬تب٘خً‪٧٢‬ل ّ‪ ٦‬ضب٘ج ّؿظ إً٘غ ‪ ٦ّ٢‬ضب٘ج يغ‪ ٚ‬اْ٘ؿظ‪.‬‬ ‫اػا ٔمح ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تْؿظ إً٘غ‪ّٙٙ ،‬غائ‪ ٜ‬ا٘ػ‪ ٥‬اس‪٧‬ة ا٘‪ّ ٤‬ؿظ إً٘غ ؤ‪٧ ٜ‬ؼسى تب٘خً‪٧٢‬ل‬

‫ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٛ‬غ‪ ٜ٧‬اػا ٗب‪ ٜ‬يغ‪٧ٔ ٚ‬ب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬غ‪ ٜ٧‬تخ‪٧ْٝ‬ػ ا٘خؽا‪ ٟٛ‬ؼاسًب ا٘‪ ٤‬عنئ‪ ،ٟ‬ال‪ٛ٠‬بل ا‪ ٢‬خً‪ٛ‬غ‪.‬‬

‫‪٢‬ا٘خً‪٧٢‬ل ‪ٝ٠‬ب ‪٧‬ت‪ ٤ٝ‬ي‪ ٤ٙ‬اؿبؾ ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج ا٘خٕك‪٧‬ؼ‪٧‬ج ( ‪ٛ 204 ٚ‬غ‪ ٦ٝ‬يؼأ‪ ) ٦‬ال ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج‬

‫إً٘غ‪٧‬ج ( ‪ٛ 168 ٚ‬غ‪ ٦ٝ‬يؼأ‪ّ ،) ٦‬ب‪ ٜ‬إً٘غ تًغ ؤ‪ّ ٜ‬ؿظ ال ‪٧‬ك‪ٙ‬ص ؤ‪ ٜ٢ٗ٧ ٜ‬اؿبؿب ٘‪ٙ‬خً‪٧٢‬ل‪،‬‬ ‫‪٢‬ا‪ٛٝ‬ب اؿبؾ ا٘خً‪٧٢‬ل عنإ ا٘‪ٛ‬غ‪ً٧٢ ،ٜ٧‬ختؼ إً٘غ ‪ٝ٠‬ب ‪٢‬أًج ‪ٛ‬بغ‪٧‬ج ال ي‪ٛ‬ال ٔب‪٧ٝ٢ٝ‬ب ٗ‪ٛ‬ب ّ‪٦‬‬

‫ا٘تنال‪ .ٜ‬ؤ‪ٛ‬ب اً٘بٔغ ا٘ػ‪ ٕٚ٧ ٚ٘ ٥‬تخ‪٧ْٝ‬ػ ا٘خؽا‪٧ّٙ ٟٛ‬ؾ ٘‪ ٟ‬ؤ‪٧ ٜ‬نب٘ة تب٘خً‪٧٢‬ل‪ .‬ؤ‪ٛ‬ب اػا يغل ا٘غائ‪ٜ‬‬ ‫ي‪ ٜ‬ضٕ‪ ٦ّ ٟ‬ن‪ٙ‬ة اْ٘ؿظ ‪٢‬أخكؼ ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٛ‬نب٘تج تب٘خً‪٧٢‬ل‪ ،‬سبؽ ا٘ضٗ‪ ٟ٘ ٚ‬تب٘خً‪٧٢‬ل ي‪٤ٙ‬‬

‫اؿبؾ ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج إً٘غ‪٧‬ج‪ ،‬ض‪٧‬د ‪ٝ‬كح ا٘‪ٛ‬بغث ‪ٛ 168‬غ‪ ٦ٝ‬يؼأ‪ ٦‬ي‪ ٤ٙ‬ا‪ -1 ( ٟٝ‬اػا اؿخضبل‬ ‫ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٙٛ‬خؽ‪ ٚ‬تبًٕ٘غ ؤ‪ْٝ٧ ٜ‬ػ اال٘خؽا‪ ٚ‬ي‪ٝ٧‬ب ضٗ‪ ٚ‬ي‪ ٟ٧ٙ‬تب٘خً‪٧٢‬ل ً٘غ‪ ٚ‬ا٘‪ّ٢‬بء تب٘خؽا‪ٛ ٟٛ‬ب ٘‪٧ ٚ‬ذتح‬

‫اؿخضب٘ج ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ ٔغ ‪ٝ‬فإح ي‪ ٜ‬ؿتة اس‪ٝ‬ت‪ ٦‬ال ‪٧‬غ ٘‪ٗ٢ .ٟ٧ّ ٟ‬ػٖ٘ ‪ ٜ٢ٗ٧‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬اػا خإعؼ ا٘‪ٙٛ‬خؽ‪٦ّ ٚ‬‬

‫خ‪٧ْٝ‬ػ ا٘خؽا‪.) ٟٛ‬‬

‫أل‪ ٜ‬إً٘غ ّ‪٠ ٦‬ػ‪ ٞ‬ا٘ضب٘ج ‪٧‬تٕ‪ٔ ٤‬بئ‪ٛ‬ب ‪ْ٧ ٚ٘٢‬ؿظ‪٧ّ .‬كص ؤػ‪ٙ٘ ٜ‬غائ‪ ٜ‬ؤ‪٧ ٜ‬ضكل ي‪ ٤ٙ‬خً‪٧٢‬ل‪،‬‬

‫ؤ‪ٛ‬ب ‪ٛ‬ى تٕبء إً٘غ ي‪ ٤ٙ‬اؿبؾ ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج إً٘غ‪٧‬ج‪٢ ،‬ؤ‪ٛ‬ب تًغ ّؿظ إً٘غ ي‪ ٤ٙ‬اؿبؾ ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج‬

‫‪61‬‬


‫ا٘خٕك‪٧‬ؼ‪٧‬ج‪٧ ٜٗ٘٢ .‬فخؼن ٘‪ٙ‬ضٗ‪ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٛ‬غ‪ ٜ٧‬تب٘خً‪٧٢‬ل ‪ّٕ٢‬ب الضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث‬ ‫ا٘‪ٛ‬غ‪ ٦ٝ‬اً٘ؼأ‪ ٦‬خضٕٓ ا٘فؼ‪٢‬ن االخ‪٧‬ج‪:‬‬

‫‪ ٜٛ 168‬إ٘ب‪ٜ٢ٝ‬‬

‫ؤ‪٢‬ال‪ :‬ا‪ ٜ٢ٗ٧ ٜ‬يغ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ ا‪ ٢‬ا٘خإع‪٧‬ؼ ّ‪ٝ ٟ٧‬بفئب ي‪ ٜ‬عنإ ا٘‪ٛ‬غ‪٠٢ ٜ٧‬ػا ‪ ٢٠‬اً٘‪ٝ‬كؼ ا٘فعك‪٦‬‬

‫ّ‪ ٦‬ا٘خً‪٧٢‬ل‪٧٢ ،‬الضه ا‪ٛ ٜ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج ا٘‪ٛ‬غ‪ ٦ّ ٜ٧‬ا٘غي‪٢ٛ ٣٢‬م‪٢‬و ا٘خً‪ٛ ٓ٧ٙ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج خًبٔغ‪٧‬ج ‪٢‬ا‪ٜ‬‬ ‫نت‪ً٧‬ج ا٘خؽا‪ٛٗ ٟٛ‬ب ‪٢ٕ٧‬ل إْ٘‪١‬بء ا٘خؽا‪ ٚ‬ت‪ٝ‬خ‪٧‬سج ّ‪٧ ٢١‬ؿإل ي‪ٛ ٜ‬سؼغ يغ‪ ٚ‬خضٕٓ ا٘‪ٝ‬خ‪٧‬سج ا٘خ‪٦‬‬

‫ؼ‪ ٤ٛ‬ا٘‪١٧‬ب ا٘غائ‪ ٜ‬تخًبٔغ‪ْ٧٢ ٞ‬خؼل كغ‪٢‬ؼ ا٘عنإ ‪ ٜٛ‬سب‪ٝ‬ة ا٘‪ٛ‬غ‪٢ ٜ٧‬ي‪ ٟ٧ٙ‬ؤ‪٠ ٤ْٝ٧ ٜ‬ػا اْ٘ؼل‬

‫تإ‪٧ ٜ‬ذتح ا٘ؿتة االس‪ٝ‬ت‪ٗ ٦‬بٕ٘‪٢‬ث إ٘ب‪٠‬ؼث ؤ‪ ٢‬ا٘ضبغد اْ٘سبئ‪.٦‬‬

‫ذب‪٧ٝ‬ب‪ :‬ؤ‪ٙ٧ ٜ‬ضٓ يغ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ ؤ‪ ٢‬ا٘خإع‪٧‬ؼ ّ‪ ٟ٧‬مـؼؼا تب٘غائ‪٠٢ ٜ‬ـػا ‪٠‬ـ‪ ٢‬اً٘‪ٝ‬كؼ ا٘‪ٛ‬ـبغ‪ّ ٥‬ـ‪٦‬‬ ‫ا٘خً‪٧٢‬ل ‪ ٢٠٢‬فؼن‪ ٟ‬االؿبؿ‪ ٦‬ا٘ػ‪٧ ٥‬غ‪٢‬ؼ ‪٢ ًٟٛ‬س‪٢‬غا ‪٢‬يغ‪ٛ‬ب‪ّ ،‬بػا ا‪ٝ‬خْ‪ ٤‬ا٘مؼؼ ؼّمح‬

‫ا٘غي‪ ٣٢‬ؤػ ال غي‪ ٣٢‬تُ‪٧‬ؼ ‪ٛ‬ك‪ٙ‬ضج ‪ٕ٧٢‬ى اذتبح ا٘مؼؼ يـ‪ ٤ٙ‬يبخٓ ا٘غائ‪ ٜ‬اال اػا ٗب‪ ٜ‬غائ‪ٝ‬ب‬

‫ت‪ٛ‬ت‪ٛ ٍٙ‬ـ‪ ٜ‬ا٘‪٢ٕٝ‬غ ضـ‪٧‬د ؤ‪ ٜ‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬اّـخؼل ‪٢ٔ٢‬و ا٘مـؼؼ ّـ‪ٛ ٦‬ذل ‪٠‬ـػ‪ ٞ‬ا٘ضب٘ج‪ ،‬تل‬

‫ا‪ ٟٝ‬خ‪ ٤٘٢‬ت‪ْٝ‬ؿ‪ ٟ‬خٕـغ‪٧‬ؼ ا٘خً‪٧٢‬ل ( ‪ٛ 171 ٚ‬غ‪ ٦ٝ‬يؼأ‪.) ٦‬‬

‫‪٢‬ض‪٧‬د ؤ‪ ٜ‬ا٘‪٧١‬ئج ا٘‪٢ٛ‬ؿًج ا٘‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ٘‪ ٚ‬ختضد ّ‪٠ ٦‬ػ‪ ٜ٧‬ا٘فؼن‪ ٜٛ ٜ٧‬ض‪٧‬د ‪ٛ‬غ‪ ٣‬خضٕٕ‪ٛ١‬ب ّإ‪١ٝ‬ب‬

‫خٗ‪ٔ ٜ٢‬غ عبْ٘ج ضٗ‪ ٚ‬إ٘ب‪.ٜ٢ٝ‬‬

‫‪٢‬ؼٔج ي‪ٛ‬ل‬

‫غؼاؿج ‪٢ٛ‬م‪٢‬و ا‪ٝ‬م‪ٛ‬ب‪ ٚ‬اً٘ؼآ ا٘‪ ٤‬اخْبٔ‪٧‬ج ؼ‪ٛ٢‬ب ً٘ـب‪ 1998 ٚ‬ا٘‪ٝٛ‬فبث ٘‪ٛٙ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج‬

‫ا٘غ‪٧٘٢‬ج‬

‫إ٘بم‪ ٦‬ؽ‪٧٠‬ؼ ٗبه‪ ٚ‬يت‪٢‬غ‬ ‫ّ‪ ٦‬اً٘ب‪ 1989 ٚ‬ن‪ٙ‬تح ا٘س‪٧ًٛ‬ج اً٘ب‪ٛ‬ج ٘أل‪ ٚٛ‬ا٘‪ٛ‬خضغث ‪٘ ٜٛ‬س‪ٝ‬ج إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘غ‪ ٦٘٢‬ؤ‪ ٜ‬خخ‪ٝ‬ب‪٢‬ل ‪ٛ‬ؿب٘ج‬ ‫ا‪ٝ‬فبء ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج غ‪٧٘٢‬ج‪ ,‬تًغ‪٠‬ب ن‪ٙ‬تح ‪ ٜٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪ٝ‬ج ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼث ‪٢‬مى ‪ٛ‬فؼ‪٢‬و ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬األؿبؿ‪٦‬‬ ‫٘‪ٛٙ‬ضٗ‪ٛ‬ج ‪٢‬تًغ يٕغ يغث اسخ‪ٛ‬بيبح ؤ‪ٝ‬سؽخ‪ٔ٢ ٟ‬غ‪ٛ‬خ‪ ٟ‬ؿ‪ٝ‬ج ‪ 1994‬ا٘‪ ٤‬ا٘س‪٧ًٛ‬ج اً٘ب‪ٛ‬ج ٘أل‪ٚٛ‬‬

‫ا٘‪ٛ‬خضغث‪.‬‬

‫خٕؼؼ يٕغ ‪ٛ‬ئخ‪ٛ‬ؼ األ‪ ٚٛ‬ا٘‪ٛ‬خضغث ا٘غت‪ٛ٢ٙ‬بؿ‪٢ْٛٙ٘ ٦‬م‪ ٜ٧‬ا٘‪ ٦ًٝٛ‬تب‪ٝ‬فبء ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج غ‪٧٘٢‬ج ّ‪٦‬‬

‫ؼ‪ٛ٢‬ب تب‪٧‬نب٘‪٧‬ب ّ‪ ٦‬اْ٘خؼث ا٘‪ٛٛ‬خغث ‪ 15 ٜٛ‬ضؽ‪٧‬ؼا‪ 1998 ٜ‬ا٘‪ 17 ٤‬خ‪٢ٛ‬ؽ ‪.1998‬‬

‫‪٢‬تًغ يٕغ االسخ‪ٛ‬بو ‪١ٝ ٦ّ٢‬ب‪٧‬ج ا٘‪ٛ‬ئخ‪ٛ‬ؼ ا٘غت‪ٛ٢ٙ‬بؿ‪ 17 ٦ّ ٦‬خ‪٢ٛ‬ؽ ‪ 1998‬ضؼؼح ّ‪ ٦‬ؼ‪ٛ٢‬ب‬

‫ا٘‪٢‬ذ‪ٕ٧‬ج ا٘عخب‪٧ٛ‬ج إل‪ٝ‬فبء ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج غ‪٧٘٢‬ج‪.‬‬

‫‪ ٦ّ٢‬ا٘‪ ٚ٢٧‬ا٘خب٘‪ ٦‬اّخخضح االخْبٔ‪٧‬ج ٘‪ٙ‬خ‪٧ٔ٢‬ى ض‪٧‬د ‪ًٔ٢‬ح ‪ٔ ٜٛ‬تل ‪ٛٛ‬ذ‪ ٜ٧ٙ‬ي‪ ٜ‬ؿخج ‪٢‬يفؼ‪ ٜ٢‬غ‪٘٢‬ج‬

‫ّ‪ ٦‬ا٘‪ ٚ٢٧‬األ‪٢‬ل ‪ ٜٛ٢‬ذ‪ ٚ‬خ‪٢‬ا٘ح ا٘خ‪ً٧ٔ٢‬بح ضخ‪ ٤‬ت‪ُٙ‬ح ‪ ٢٠٢ 2000/12/31 ٚ٢٧‬ا٘‪ ٚ٢٧‬األع‪٧‬ؼ‬

‫‪62‬‬


‫ً٘‪٧ٙٛ‬ج ا٘خ‪٧ٔ٢‬ى(‪ )139‬غ‪٘٢‬ج ‪,‬ت‪ٛٝ٧‬ب ت‪ ٍٙ‬يغغ ا٘غ‪٢‬ل ا٘خ‪ ٦‬كبغٔح ي‪ٝ ٤ٙ‬هب‪ ٚ‬ؼ‪ٛ٢‬ب (‪ )94‬غ‪٘٢‬ج‪,‬‬

‫ت‪١ٝ٧‬ب غ‪٘٢‬خب‪ ٜ‬يؼت‪٧‬خب‪ٛ٠ ٜ‬ب األؼغ‪٢ ٜ‬س‪٧‬ت‪٢‬خ‪ ٦ّ٢ ,٦‬األ‪٢‬ل ‪ ٜٛ‬خ‪٢ٛ‬ؽ يب‪ 2002 ٚ‬ؤكتص ا٘‪ٝ‬هب‪ٚ‬‬

‫األؿبؿ‪ٛٙ٘ ٦‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج ‪ٝ‬بّػ ا٘‪٢ًْٛ‬ل ‪٢‬ػٖ٘ تًغ ا‪ ٜ‬كبغٔح ي‪ ٟ٧ٙ‬ؿخ‪ ٜ٢‬غ‪٘٢‬ج ضؿة‬

‫‪ٝ‬ق ا٘‪ٛ‬بغث (‪ ٜٛ )126‬ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬األؿبؿ‪.٦‬‬

‫تًغ ا‪ ٜ‬أؼ ‪ٛ‬فؼ‪٢‬و إ٘ؼاؼ تإَ‪ٙ‬ت‪٧‬ج ‪ 120‬ك‪٢‬خب ‪ٕٛ‬بتل ‪٢ 7‬ا‪ٛ‬خ‪ٝ‬بو ‪ 21‬ي‪ ٜ‬ا٘خك‪٧٢‬ح‪(.‬ا٘غ‪٢‬ل‬

‫ا٘ؿتًج ا٘خ‪ ٦‬ك‪٢‬خح مغ إ٘ؼاؼ ّ‪ ٦‬ض‪ :٦٠ ٟٝ٧‬ا٘‪٢‬ال‪٧‬بح ا٘‪ٛ‬خضغث األ‪٧ٛ‬ؼٗ‪٧‬ج‪,‬‬

‫اؿؼائ‪٧‬ل‪,‬ا٘ك‪,ٜ٧‬اً٘ؼآ‪ٔ,‬نؼ‪٧٘,‬ت‪٧‬ب‪,‬ا٘‪ّ )ٜٛ٧‬خض‪٢‬ل إ٘ؼاؼ ا٘‪ًٛ ٤‬ب‪٠‬غث ‪ٙٛ‬ؽ‪ٛ‬ج‪.‬‬

‫‪٢‬تًغ ػٖ٘ ‪ًٔ٢‬ح ا٘سؽائؼ تخبؼ‪٧‬ظ ‪٢ 2000/12/28‬ا٘تضؼ‪٢ 2000/12/11 ٜ٧‬سؽؼ إ٘‪ٛ‬ؼ ّ‪٦‬‬

‫‪ٛ٢ 2000/9/22‬كؼ ّ‪٢ 1998/11/26 ٦‬ا٘ٗ‪٧٢‬ح ّ‪٢ 2000/9/8 ٦‬ا٘‪ُٛ‬ؼة ّ‪2000/9/8 ٦‬‬ ‫‪٢‬ي‪ٛ‬ب‪٢ 2000/12/20 ٦ّ ٜ‬ا٘ؿ‪٢‬غا‪٢ 2000/9/8 ٦ّ ٜ‬ؿ‪٢‬ؼ‪٧‬ج ّ‪٢ 2000/11/29 ٦‬غ‪٘٢‬ج‬

‫اإل‪ٛ‬بؼاح ّ‪٢ 2000/11/29 ٦‬ا٘‪. 2000/12/28 ٦ّ ٜٛ٧‬‬

‫ؤ‪ٛ‬ب ا٘غ‪٢‬ل اً٘ؼت‪٧‬ج ا٘خ‪ ٚ٘ ٦‬خ‪ٔ٢‬ى ي‪ًٛ ٤ٙ‬ب‪٠‬غث ؼ‪ٛ٢‬ب ّ‪ ٦١‬خؿى غ‪٢‬ل(تبمبّج ّ‪ٙ‬ؿن‪:٦٠٢ )ٜ٧‬‬

‫خ‪ٝ٢‬ؾ‪ ,‬ا٘‪ٗٙٛٛ‬ج اً٘ؼت‪٧‬ج ا٘ؿً‪٢‬غ‪٧‬ج‪ٔ ,‬نؼ‪ ,‬ا٘س‪ٛ‬ب‪٧٠‬ؼ‪٧‬ج ا٘‪٧ٙ‬ت‪٧‬ج‪٘ ,‬ت‪ٝ‬ب‪٢ٛ ,ٜ‬ؼ‪٧‬خب‪٧ٝ‬ب‪ ,‬ا٘ك‪ٛ٢‬بل‬

‫‪٢‬اً٘ؼآ‪ٗ٢ .‬ب‪ٔ ٜ‬غ فبؼٖ ّ‪ ٦‬ا٘‪ٛ‬ئخ‪ٛ‬ؼ غ‪٢‬ل ‪ٛ ٜٛ‬عخ‪ ِٙ‬إ٘بؼاح تبإلمبّج ا٘‪ٝٛ ٤‬ه‪ٛ‬بح غ‪٧٘٢‬ج‬ ‫‪ٝٛ٢‬ه‪ٛ‬بح َ‪٧‬ؼ ضٗ‪٧ٛ٢‬ج‪.‬‬

‫ا‪ٝ ٜ‬هب‪ٛ ٚ‬ئخ‪ٛ‬ؼ ؼ‪ٛ٢‬ب ا٘‪ٝٛ‬فإ ٘‪ٛٙ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج ّ‪ ٦‬ا٘خ‪٢‬ك‪ ِ٧‬إ٘ب‪ ٢٠ ٦ٝ٢ٝ‬اخْبٔ‪٧‬ج غ‪٧٘٢‬ج‬

‫نتٕب الخْبٔ‪٧‬ج ّ‪ٝ٧٧‬ب ض‪٢‬ل ٔب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ًٛ‬ب‪٠‬غاح ً٘ب‪ 1969 ٚ‬ا٘خ‪ ٦‬خ‪ٝ‬ق‪ :‬ا‪ ٜ‬االخْبٓ ‪ً٧‬ختؼ ‪ًٛ‬ب‪٠‬غث‬ ‫غ‪٧٘٢‬ج ؤ‪٧‬ب ٗب‪ٝ‬ح خؿ‪٧ٛ‬خ‪٧٢ ٟ‬خؼخة ي‪ ٤ٙ‬ػٖ٘ ا‪ ٜ‬ا٘غ‪٢‬ل َ‪٧‬ؼ ا٘‪ًٔ٢ٛ‬ج َ‪٧‬ؼ ‪ٙٛ‬ؽ‪ٛ‬ج تبالؼختبن‬

‫تب٘‪ًٛ‬ب‪٠‬غث ‪٢‬ا‪ ٜ‬ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬سبء خًت‪٧‬ؼا ي‪ ٜ‬خ‪٢‬اؽ‪ ٜ‬إ٘‪ ٣٢‬ا٘غ‪٧٘٢‬ج ‪٢‬خؿؼ‪ ٥‬ي‪ ٟ٧ٙ‬س‪٧ٛ‬ى ؤضٗب‪ ٚ‬االخْبٔ‪٧‬بح‬

‫ا٘غ‪٧٘٢‬ج ‪.‬‬ ‫ا٘نت‪ً٧‬ج ا٘خًب‪٠‬غ‪٧‬ج ٘‪ٝٙ‬هب‪ ٚ‬األؿبؿ‪ٛٙ٘ ٦‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج ؼختح يغث ؤ‪٢ٛ‬ؼ ؤ‪١ٛ٠‬ب‪-:‬‬ ‫‪- 1‬ا‪ ٜ‬ا٘غ‪٢‬ل ٘‪٧‬ؿح ‪ٙٛ‬ؽ‪ٛ‬ج تبالؼختبن ت‪ ٟ‬ؼَ‪ٛ‬ب ي‪١ٝ‬ب‬ ‫‪- 2‬ا‪ ٜ‬ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬األؿبؿ‪٧٘٢ ٢٠ ٦‬غ ‪ْٛ‬ب‪٢‬مبح سؼح تفإ‪ ٟٝ‬ضخ‪ ٤‬اخعػ فٗ‪ٛ٢ ٟٙ‬م‪ ٟٝ٢ٛ‬ا٘ضب٘‪٦‬‬

‫‪- 3‬ا‪ ٜ‬ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬األؿبؿ‪ٛٙ٘ ٦‬ضٗ‪ٛ‬ج خؿؼ‪ ٥‬ي‪ ٜٛ ٟ٧ٙ‬ض‪٧‬د ا٘خنت‪ٗ ٓ٧‬ل إ٘‪٢‬ايغ ا٘خ‪ ٦‬خنتٓ ي‪٤ٙ‬‬ ‫ا٘‪ًٛ‬ب‪٠‬غاح ا٘غ‪٧٘٢‬ج ‪ٛ‬ذل ا٘خْؿ‪٧‬ؼ ‪٢‬ا٘خنت‪ ٓ٧‬ا٘‪ٗٛ‬ب‪٢ ٦ٝ‬ا٘خنت‪ ٓ٧‬ؤ٘ؽ‪ٛ‬ب‪٢ ٦ٝ‬ا‪٨‬ذبؼ إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‪.‬‬ ‫‪ ٜٛ٢‬ا٘سغ‪٧‬ؼ تب٘‪ٛ‬الضهج ا‪٧ ٟٝ‬سة ا٘خْؼ‪ ٓ٧‬ت‪ ٜ٧‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج ‪ٛ٢‬ضٗ‪ٛ‬ج اً٘غل ا٘غ‪٧٘٢‬ج‬ ‫‪ ٜٛ‬ض‪٧‬د ا٘‪٢ٛ‬م‪٢‬و ‪٢‬ا٘ؿ‪ٙ‬نج‪ّ .‬ب٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج ٘‪٧‬ؿح س‪١‬بؽا ‪ ٜٛ‬ؤس‪١‬ؽث األ‪ ٚٛ‬ا٘‪ٛ‬خضغث‬ ‫اال ؤ‪١ٝ‬ب ؿخٗ‪ ٦ّ ٜ٢‬ا٘‪ٛ‬ؿخٕتل ك‪ٙ‬ج ا٘‪٢‬كل ا٘‪٢‬ذ‪ٕ٧‬ج ت‪١‬ب ‪ ٜٛ‬عالل يغغ ‪ ٜٛ‬االخْبٔ‪٧‬بح ا٘ؼؿ‪٧ٛ‬ج‬

‫‪63‬‬


‫ا٘‪ٛ‬خً‪ٕٙ‬ج تضٕ‪ ٓ٢‬اإل‪ٝ‬ؿب‪ ٜ‬ت‪٢‬س‪ ٟ‬يب‪ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬يٗؾ ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج اً٘غل ا٘غ‪٧٘٢‬ج ‪٢‬ا٘خ‪ ٦٠ ٦‬اضغ‪ ٣‬األس‪١‬ؽث‬

‫ا٘‪ٛ١ٛ‬ج ٘أل‪ ٚٛ‬ا٘‪ٛ‬خضغث ‪٢‬ا٘خ‪ ٦‬خخ‪٧ٛ‬ؽ تؿ‪ٙ‬نج ضل ا٘‪ٝ‬ؽايبح ت‪ ٜ٧‬ا٘غ‪٢‬ل ‪ ,‬ت‪ٛٝ٧‬ب خٕخكؼ ؿ‪ٙ‬نج‬ ‫ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج ي‪ ٤ٙ‬ا٘سؼائ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧ ٦‬ؼخٗت‪١‬ب األّؼاغ‪.‬‬

‫خ‪ ٚ‬ايخ‪ٛ‬بغ ‪ٝ‬هب‪ ٚ‬ؼ‪ٛ٢‬ب األؿبؿ‪ٛٙ٘ ٦‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج ّ‪ 17 ٦‬خ‪٢ٛ‬ؽ ‪ ٜٛ‬اً٘ب‪٢ 1998 ٚ‬غعل‬

‫ض‪٧‬ؽ ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ ّ‪ ٦‬األ‪٢‬ل ‪ ٜٛ‬خ‪٢ٛ‬ؽ يب‪ّٕ٢ 2002 ٚ‬ب ٘‪ٛٙ‬بغث(‪ )126‬تًغ ا‪ٕٝ‬مبء ‪ٛ٢٧ 60‬ب ي‪٤ٙ‬‬

‫ا‪ٝ‬م‪ٛ‬ب‪ ٚ‬ا٘غ‪٘٢‬ج ؼٔ‪ 60 ٚ‬ا٘‪ ٤‬ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬األؿبؿ‪٢ ٦‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪ ٦‬خإؿؿح ّ‪ ٦‬ؼ‪ٛ٢‬ب ؿخخعػ ‪ ٜٛ‬ال‪٠‬ب‪٥‬‬ ‫ت‪ٝ٘٢١‬غا ‪ٕٛ‬ؼا ٘‪١‬ب‪,‬‬

‫٘ٗ‪١ٝ‬ب ٔبغؼث ي‪ ٤ٙ‬خ‪٧ْٝ‬ػ اسؼاءاخ‪١‬ب ّ‪ ٦‬ؤ‪ٗٛ ٥‬ب‪.ٜ‬‬

‫‪٢‬سبء ّ‪ ٦‬غ‪٧‬تبسج ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬ا‪ ٜ‬اعنؼ ا٘سؼائ‪ ٚ‬ا٘خ‪ ٦‬خذ‪٧‬ؼ ٔ‪ ٓٙ‬ا٘‪ٛ‬سخ‪ٛ‬ى ا٘غ‪٧ ٦٘٢‬سة ا‪ ٜ‬ال خ‪ٛ‬ؼ غ‪ٜ٢‬‬

‫يٕبة ‪٧٢‬سة م‪ٛ‬ب‪ٕٛ ٜ‬بمبث ‪ٛ‬ؼخٗت‪١٧‬ب ‪ ٜٛ‬عالل خغات‪٧‬ؼ خخعػ ي‪ ٤ٙ‬ا٘كً‪٧‬غ ا٘‪٢‬ن‪ ٜٛ٢ ٦ٝ‬عالل‬

‫خًؽ‪٧‬ؽ ا٘خًب‪ ٜ٢‬ا٘غ‪٢ ,٦٘٢‬ا‪٢ ٜٛ ٜ‬اسة ٗل غ‪٘٢‬ج ا‪ ٜ‬خ‪ٛ‬بؼؾ ‪٢‬ال‪٧‬خ‪١‬ب إ٘مبئ‪٧‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ي‪٤ٙ‬‬

‫ؤ‪٘٢‬ئٖ ا٘‪ٛ‬ؿئ‪ ٜ٧٘٢‬ي‪ ٜ‬اؼخٗبة سؼائ‪ ٚ‬غ‪٧٘٢‬ج‪٢ ,‬ؤٗغح غ‪٧‬تبسج ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج‬ ‫ؿخٗ‪ٙٛٗٛ ٜ٢‬ج ٘‪٢ٙ‬ال‪٧‬بح إ٘مبئ‪٧‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘‪٢‬ن‪٧ٝ‬ج ‪.‬‬

‫خٕ‪ ٚ٢‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج ي‪ ٤ٙ‬يغث ‪ٛ‬تبغة‪:‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬تغؤ األ‪٢‬ل‪ :‬ا‪١ٝ‬ب ‪ٝ‬هب‪ٔ ٚ‬مبئ‪ ٦‬غ‪ٝ ٦٘٢‬فإ تبؼاغث ا٘غ‪٢‬ل األنؼاِ ا٘‪ًٔ٢ٛ‬ج ‪٢‬ا٘‪ٝٛ‬فئج ٘‪ٛٙ‬ضٗ‪ٛ‬ج‪.‬‬

‫ا٘‪ٛ‬تغؤ ا٘ذب‪ :٦ٝ‬ا‪ ٜ‬اعخكبق ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ؿ‪ ٜ٢ٗ٧‬اعخكبكب ‪ٛ‬ؿخٕت‪٧ٙ‬ب ّٕن ‪٧‬ف‪ٛ‬ل ‪ٛ‬ب ‪ٕ٧‬ى ‪ ٜٛ‬اي‪ٛ‬بل‬

‫خٕى تًغ كغ‪٢‬ؼ ٔب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ‪،‬ؤ‪ ٥‬ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ٘‪٧‬ؾ ٘‪١‬ب كالض‪٧‬ج ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬ا٘سؼائ‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬ؼخٗتج‬

‫ٔتل ٔ‪٧‬ب‪١ٛ‬ب‪.‬‬

‫ا٘‪ٛ‬تغؤ ا٘ذب٘د‪ :‬ا‪ ٜ‬اعخكبق ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج (ا٘غ‪ )٦٘٢‬ؿ‪ٛٗٛ ٜ٢ٗ٧‬ال ٘العخكبق إ٘مبئ‪ ٦‬ا٘‪٢‬ن‪,٦ٝ‬‬ ‫ؤ‪ ٥‬ا‪ ٜ‬األ‪٧٢٘٢‬ج ٘العخكبق ا٘‪٢‬ن‪ ٜٗ٘٢ ٦ٝ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج تب‪ٗٛ‬ب‪١ٝ‬ب ‪ٛٛ‬بؼؿج اعخكبك‪١‬ب ّ‪ ٦‬ضب٘خ‪,ٜ٧‬‬ ‫األ‪ ٤٘٢‬ي‪ٝ‬غ ا‪٧١ٝ‬بؼ ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬إ٘مبئ‪٢ ٦‬ا٘ذب‪٧ٝ‬ج ي‪ٝ‬غ ؼّم‪ ٟ‬ا‪ّ ٢‬ف‪ ٜٛ ٟٙ‬إ٘‪٧‬ب‪ ٚ‬تب٘خؽا‪ٛ‬بخ‪ ٟ‬إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬

‫تب٘خضٕ‪ٛ٢ ٓ٧‬ضبٗ‪ٛ‬ج األفعبق ا٘‪ٛ‬خ‪ ٜ٧ٛ١‬تبؼخٗبة سؼائ‪.ٚ‬‬

‫ت‪ ٤ًٝٛ‬ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج ‪ ٦٠‬ا‪ٛ‬خغاغ ٘العخكبق ا٘‪٢‬ن‪٧٘٢ ٦ٝ‬ؾ ّ‪٢ ٟٔ٢‬خكتص سؽء‬

‫‪ ٟٝٛ‬ي‪ٝ‬غ ا٘خكغ‪ ٓ٧‬ي‪١٧ٙ‬ب ‪ٔ ٜٛ‬تل ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ا٘‪٢ٝ‬اة ‪٢‬نب٘‪ٛ‬ب ٗب‪ ٜ‬االعخكبق ا٘‪٢‬ن‪ٔ ٦ٝ‬بغؼا ي‪٤ٙ‬‬ ‫‪ٛٛ‬بؼؿج غ‪٢‬ؼ‪٢ ٞ‬ؼاَتب ّ‪ ٦‬خض‪ٛ‬ل ‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬بخ‪ ٟ‬إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ّب‪ ٟٝ‬ؿ‪٧‬خًب‪٧٢ ٜ٢‬خْبيل ‪ٛ‬ى االعخكبق‬

‫ا٘غ‪ٛٙ٘ ٦٘٢‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج ي‪ ٤ٙ‬ؤؿبؾ ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج ضؿة ‪ٝ‬هب‪١ٛ‬ب‬

‫األؿبؿ‪ٛٙ٘ ٟٙٛٗٛ ٦٠ ٦‬ضبٗ‪ ٚ‬ا٘‪٢‬ن‪٧ٝ‬ج ‪٢‬ي‪١٧ٙ‬ب تب٘خب٘‪ ٦‬اضخؼا‪ٝ ٚ‬هب‪ ٚ‬اً٘غل ا٘س‪ٝ‬بئ‪ ٦‬ا٘‪٢‬ن‪.٦ٝ‬‬ ‫تإؿخذ‪ٝ‬بء ا٘ضبالح ا٘خ‪١٧ّ ٜ٢ٗ٧ ٦‬ب ‪٠‬ػا ا٘‪ٝ‬هب‪ٔ ٚ‬بغؼا ٘‪ٙ‬خضٕ‪٢ ٓ٧‬اْ٘كل ّ‪ ٦‬ا٘سؼائ‪ ٚ‬ا٘خ‪ ٦‬خٕى خضح‬

‫ؿ‪ٙ‬نج ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج‪ٛٗ .‬ب ا‪ ٟٝ‬ال ‪٧‬فخؼن انالٔب اؿخ‪ْٝ‬بػ ٗبّج ا٘‪٢‬ؿبئل ا٘‪٢‬ن‪٧ٝ‬ج ٘ٗ‪٦‬‬

‫‪64‬‬


‫خخ‪ ٜٗٛ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج ‪ ٜٛ‬ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬إ٘مب‪٧‬ب ا٘‪ٛ‬نؼ‪٢‬ضج ي‪١٧ٙ‬ب‪ ،‬اػ ا‪٠ ٜ‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج‬

‫٘‪٧‬ؿح ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج اؿخئ‪ٝ‬بِ ا‪ ٢‬خ‪٧٧ٛ‬ؽ ؤ‪٧٘ ٥‬ؾ ٘‪١‬ب ؿ‪ٙ‬نج ي‪ ٤ٙ‬إ٘ؼاؼ إ٘مبئ‪ ٦‬ا٘‪٢‬ن‪.٦ٝ‬‬

‫‪٢‬ا٘سغ‪٧‬ؼ تب٘ػٗؼ ا‪٠ ٜ‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ال خًخغ تب٘ضكب‪ٝ‬ج ا٘‪ٝ‬بفئج ي‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ؼاٗؽ ا٘ؼؿ‪٧ٛ‬ج ٘ؼئ‪٧‬ؾ غ‪٘٢‬ج‬

‫ؤ‪ ٢‬ؼئ‪٧‬ؾ ضٗ‪ٛ٢‬ج ؤ‪٢ ٢‬ؽ‪٧‬ؼ ؤ‪ٝ ٢‬بئة ض‪٧‬د ٘‪ ٜٛ ٤ًْٛ ٜ٢ٗ٧ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ‪ٛٛ‬ب ‪ ٦ًٝ٧‬ا‪ٟٝ‬‬

‫٘‪٧ ٜ‬ؿ‪ٛ‬ص تن‪ٙ‬ة خنت‪ ٓ٧‬ا٘ضكب‪ٝ‬ج إ٘بئ‪ٛ‬ج ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٛ‬ؼٗؽ ا٘ؼؿ‪ٙ٘ ٦ٛ‬فعق ؤذ‪ٝ‬بء ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬بح‪.‬‬

‫ؤ‪ٛ‬ب تب٘‪ٝ‬ؿتج أليمبء إ٘‪٢‬اح ا٘‪ٛ‬ؿ‪ٙ‬ضج ؤ‪ ٢‬ؤيمبء ا٘‪ٛ‬س‪٢ٛ‬يبح ا٘‪ٛ‬ؿبيغث ٘‪١‬ب ّخخ‪ٛ ٚ‬ؿبئ‪ٙ‬خ‪ ٚ١‬ا‪٧‬مب‬ ‫ي‪ ٜ‬االي‪ٛ‬بل ا٘خ‪٧ ٦‬ؼخٗت‪١ٝ٢‬ب ‪ ٚ٠‬فعك‪٧‬ب ؤ‪ ٢‬اإلي‪ٛ‬بل ا٘خ‪٧ ٦‬ؼخٗت‪١‬ب ‪ٛ‬ؼئ‪٢‬ؿ‪.ٚ١٧‬‬

‫ا٘‪ٛ‬تغؤ ا٘ؼاتى‪ :‬أخكؼ اعخكبق ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ي‪ ٤ٙ‬ؤؼتًج سؼائ‪ ٦٠ ٚ‬سؼائ‪ ٚ‬ا٘ضؼة ‪٢‬ا٘سؼائ‪ ٚ‬مغ‬ ‫اإل‪ٝ‬ؿب‪٧ٝ‬ج ‪٢‬سؼائ‪ ٚ‬اتبغث ا٘س‪ٝ‬ؾ ا٘تفؼ‪٢ ٥‬سؼ‪ٛ٧‬ج اً٘غ‪٢‬ا‪.ٜ‬‬

‫ا٘‪ٛ‬تغؤ ا٘عب‪ٛ‬ؾ‪ :‬ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج ا٘‪ًٛ‬بٔة ي‪١٧ٙ‬ب ‪ ٦٠‬ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج اْ٘ؼغ‪٧‬ج‪.‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬تغؤ ا٘ؿبغؾ‪ :‬ا‪ ٜ‬ا٘سؼائ‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬ػٗ‪٢‬ؼث َ‪٧‬ؼ ‪ٛ‬ف‪٘٢ٛ‬ج تب٘خٕبغ‪.ٚ‬‬ ‫اعخكبق ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج‪:‬‬ ‫‪ٕ٧‬خكؼ اعخكبق ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ي‪ ٤ٙ‬افغ ا٘سؼائ‪ ٚ‬عن‪٢‬ؼث ‪٢ٛ ٦٠٢‬مى ا‪٠‬خ‪ٛ‬ب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬سخ‪ٛ‬ى ا٘غ‪٦٘٢‬‬

‫تإؿؼ‪٢ ٞ‬خ‪ٛ‬بؼؾ اعخكبكبح س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج يغث نتٕب ٘‪ٝٙ‬هب‪ ٚ‬األؿبؿ‪٢ٔ٢ ٦‬ايغ اإلسؼاءاح ‪٢‬اإلذتبح‬ ‫‪٢‬ي‪ٝ‬بكؼ ا٘سؼ‪ٛ٧‬ج ‪ ٜٛ٢‬ا٘‪ٝ‬بض‪٧‬ج اإلسؼائ‪٧‬ج ‪ٕ٧‬ى م‪ ٜٛ‬اعخكبك‪١‬ب ‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬ج ‪ٛ‬خ‪ٛ ٚ١‬ضبل ي‪١٧ٙ‬ب‬

‫الخ‪١‬ب‪ ٟٛ‬تبضغ‪ ٣‬ا٘سؼائ‪ ٚ‬ا٘‪ٝٛ‬ك‪٢‬ق ي‪١٧ٙ‬ب ّ‪ ٦‬ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬األؿبؿ‪ٗ ٦‬ب٘سؼائ‪ ٚ‬ا٘خب٘‪٧‬ج‪:‬‬ ‫‪- 1‬سؼ‪ٛ٧‬ج اإلتبغث ا٘س‪ٛ‬بي‪٧‬ج‪:‬‬

‫خً‪ ٦ٝ‬ؤ‪ًّ ٥‬ل ‪٧‬ؼخٗة تٕكغ ا‪٠‬الٖ س‪ٛ‬بيج ٔ‪٧ٛ٢‬ج ا‪ ٢‬اذ‪٧ٝ‬ج ا‪ ٢‬يؼٔ‪٧‬ج ا‪ ٢‬غ‪٧ٝ٧‬ج ا‪٠‬الٗب ٗ‪٧ٙ‬ب ا‪٢‬‬ ‫سؽئ‪٧‬ب(غ‪ ٜ٢‬األعػ تً‪ ٜ٧‬االيختبؼ ا٘س‪ٛ‬بيبح االسخ‪ٛ‬بي‪٧‬ج ‪٢‬ا٘ؿ‪٧‬بؿ‪٧‬ج) ؤ‪ٔ ٥‬خل ؤّؼاغ ا٘س‪ٛ‬بيج‪،‬‬ ‫ا٘ضبٓ مؼؼ سؿغ‪ ٥‬ا‪ْٝ ٢‬ؿ‪ ٦‬ت‪ ٚ١‬اعمبي‪ ٚ١‬ي‪ٛ‬غا ألض‪٢‬ال ‪٧ًٛ‬ف‪٧‬ج ‪ٛ‬ؽؼ‪٧‬ج ‪ ٜٛ‬فب‪١ٝ‬ب ؤ‪ٜ‬‬

‫خئغ‪ ٥‬ا٘‪٠ ٤‬الٗ‪ ٚ١‬ا٘سؿغ‪٧ٙٗ ٥‬ب ا‪ ٢‬سؽئ‪٧‬ب ‪ّ,‬ؼل خغات‪٧‬ؼ ٘‪ٝٛ‬ى اإل‪ٝ‬سبة ؤ‪ٕٝ ٢‬ل ؤنْبل‬

‫ا٘س‪ٛ‬بيج ي‪٢ٝ‬ث ا٘‪ ٤‬س‪ٛ‬بيبح ؤعؼ‪.٣‬‬ ‫‪- 2‬ا٘سؼائ‪ ٚ‬مغ اال‪ٝ‬ؿب‪٧ٝ‬ج‪:‬‬

‫خً‪ ٦ٝ‬ؤ‪ًّ ٥‬ل اؼخٗة م‪ ٜٛ‬انبؼ ‪٠‬س‪٢ ٚ٢‬اؿى ا٘‪ٝ‬نبٓ ‪٢ٛ‬س‪ ٟ‬مغ ا‪٧‬ج ‪ٛ‬س‪٢ٛ‬يج ‪ ٜٛ‬ا٘ؿٗب‪ٜ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬غ‪ٗ ٜ٧٧ٝ‬بٕ٘خل ي‪ٛ‬غا ‪ ,‬اإلتبغث‪ ,‬االؿخؼٔبٓ‪,‬اإلتًبغ ‪٢‬ا٘‪ٕٝ‬ل إ٘ؿؼ‪ٙ٘ ٥‬ؿٗب‪ ,ٜ‬ا٘ؿس‪٢ ٜ‬ا٘ضؼ‪ٛ‬ب‪ٜ‬‬ ‫ا٘فغ‪٧‬غ ‪ ٜٛ‬ا٘ضؼ‪٧‬ج ا٘تغ‪٧ٝ‬ج‪ ,‬ا٘خًػ‪٧‬ة‪ ,‬االَخكبة ا‪ ٢‬االؿخًتبغ ا٘س‪ٝ‬ؿ‪ ,٦‬ا‪ ٢‬اإلٗؼا‪ ٞ‬ي‪٤ٙ‬‬

‫ا٘تُبء‪ ,‬ا‪ ٢‬ا٘ض‪ٛ‬ل إ٘ؿؼ‪ ،٥‬ا‪ ٢‬ا٘خًٕ‪ ٚ٧‬إ٘ؿؼ‪ ٥‬ا‪ ٢‬ؤ‪ ٥‬فٗل ‪ ٜٛ‬ؤفٗبل اً٘‪ ِٝ‬ا٘س‪ٝ‬ؿ‪,٦‬‬

‫امن‪١‬بغ ا‪٧‬ج س‪ٛ‬بيج ألؿتبة ؿ‪٧‬بؿ‪٧‬ج ؤ‪ ٢‬يؼٔ‪٧‬ج ؤ‪٧ٛ٢ٔ ٢‬ج ؤ‪ ٢‬ؤذ‪٧ٝ‬ج ؤ‪ ٢‬ذٕبّ‪٧‬ج ؤ‪ ٢‬غ‪٧ٝ٧‬ج ؤ‪٢‬‬

‫‪ٛ‬خً‪ٕٙ‬ج ت‪٢ٝ‬و ا٘س‪ٝ‬ؾ‪ ,‬االعخْبء ؤٕ٘ؿؼ‪٘ ٥‬ألفعبق ‪ ,‬سؼ‪ٛ٧‬ج اْ٘كل اً٘‪ٝ‬كؼ‪...٥‬‬

‫‪65‬‬


‫‪- 3‬سؼائ‪ ٚ‬ا٘ضؼة‪:‬‬ ‫خً‪ ٦ٝ‬اال‪ٝ‬خ‪١‬بٗبح ا٘سؿ‪ٛ٧‬ج الخْبٔ‪٧‬بح س‪ ِ٧ٝ‬ا٘‪ٛ‬ئؼعج ّ‪ 12 ٦‬ؤة ‪ 1949‬ؤ‪ :٥‬ا٘خًػ‪٧‬ة ؤ‪٢‬‬

‫ا٘‪ًٛ‬ب‪ٙٛ‬ج ا٘ال‪ٝ‬ؿب‪٧ٝ‬ج ت‪ٛ‬ب ّ‪ ٦‬ػٖ٘ ا٘خسبؼة ا٘ت‪٢٘٢٧‬س‪٧‬ج ‪ ,‬إ٘‪٧‬ب‪ ٚ‬ي‪ٛ‬غا تبضغاد ‪ًٛ‬ب‪ٝ‬بث فغ‪٧‬غث ؤ‪٢‬‬ ‫اكبتبح عن‪٧‬ؼث تب٘سؿ‪ ٚ‬ؤ‪ ٢‬ا٘كضج‪ ،‬خغ‪٧ٛ‬ؼ ا٘‪ٛٛ‬خ‪ٗٙ‬بح ا‪ ٢‬االؿخ‪٧‬الء ي‪١٧ٙ‬ب‪ ،‬اؼَب‪ ٚ‬ؤؿ‪٧‬ؼ‬

‫ضؼة ا‪ ٢‬ؤ‪ ٥‬فعق ؤعؼ ‪ٛ‬ف‪٢ٛ‬ل تب٘ض‪ٛ‬ب‪٧‬ج ٘‪ٙ‬عغ‪ٛ‬ج ّ‪ ٦‬كْ‪ًٛ ِ٢‬بغ‪٧‬ج‪ ،‬ضؼ‪ٛ‬ب‪ٜٛ ٟٝ‬‬

‫ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬ج اً٘بغ٘ج ا٘‪ًٛ‬ؽؽث تب٘م‪ٛ‬ب‪ٝ‬بح إ٘مبئ‪٧‬ج‪ ،‬اإلتًبغ ؤ‪ ٢‬ا٘‪ٕٝ‬ل ؤ‪ ٢‬ا٘ضتؾ َ‪٧‬ؼ ا٘‪ٛ‬فؼ‪٢‬و‪،‬‬

‫اعػ ا٘ؼ‪٠‬بئ‪ ، ٜ‬خ‪٢‬س‪٠ ٟ٧‬س‪ٛ‬بح مغ ا٘ؿٗب‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬غ‪،ٜ٧٧ٝ‬ؤ‪ ٢‬خ‪٢‬س‪ ٟ٧‬ا٘‪١‬س‪ٛ‬بح مغ ‪ٝٛ‬فبح ‪ٛ‬غ‪٧ٝ‬ج ‪،‬‬ ‫خً‪ٛ‬غ ف‪٠ ٜ‬س‪ٛ‬بح مغ ا٘‪٢ٛ‬هْ‪ ٜ٧‬ا‪ ٢‬ا٘‪ٝٛ‬فبح اإل‪ٝ‬ؿب‪٧ٝ‬ج‪ٔ ،‬كِ ا٘‪ٛ‬غ‪٢ ٜ‬إ٘ؼ‪ ٣‬ا٘‪ٛ‬سؼغث ‪ٜٛ‬‬

‫األ‪٠‬غاِ اً٘ؿٗؼ‪٧‬ج‪ٔ ،‬خل ؤ‪ ٢‬سؼش ‪ٕٛ‬بخل ؤٕ٘‪ ٤‬ؿالض‪ ٟ‬ؤ‪ ٢‬اؿخؿ‪ٛ ٚٙ‬عخبؼا‪ ،‬خً‪ٛ‬غ خ‪٢‬س‪ٟ٧‬‬

‫ا٘‪١‬س‪ٛ‬بح مغ ‪ٛ‬تب‪ ٦ٝ‬ا٘‪ٛ‬تب‪ ٦ٝ‬ا٘‪ٛ‬عككج ٘ألَؼال ا٘غ‪٧ٝ٧‬ج ؤ‪ ٢‬ا٘خً‪٧ٛ٧ٙ‬ج ؤ‪ ٢‬ا٘ع‪٧‬ؼ‪٧‬ج ؤ‪٢‬‬

‫ا٘‪ٛ‬ؿخفْ‪٧‬بح ‪٢‬ؤ‪ٛ‬بٗ‪ ٜ‬خس‪ٛ‬ى ا٘‪ٛ‬ؼم‪٢ ٤‬ا٘سؼض‪ ...٤‬خس‪٧ٝ‬غ األنْبل غ‪ ٜ٢‬ا٘عب‪ٛ‬ؿج يفؼث ‪ٜٛ‬‬

‫اً٘‪ٛ‬ؼ ا٘ؽا‪٧ٛ‬ب ا‪ ٢‬ن‪٢‬ي‪٧‬ب ٘‪ٛٙ‬فبؼٗج ّ‪ ٦‬ا٘ضؼ‪٢‬ة‪...‬‬ ‫‪- 4‬سؼ‪ٛ٧‬ج اً٘غ‪٢‬ا‪:ٜ‬‬

‫٘‪ٝ٧ ٚ‬سص ا٘‪ٛ‬ئخ‪ٛ‬ؼ ّ‪ ٦‬اؿخعالق خًؼ‪ًٙ٘ ِ٧‬غ‪٢‬ا‪ .ٜ‬ؤ‪ٛ‬ب خًؼ‪ ِ٧‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘غ‪٢ ٦٘٢‬ضؿة ٔؼاؼ‬

‫ا٘س‪٧ًٛ‬ج اً٘ب‪ٛ‬ج ٘أل‪ ٚٛ‬ا٘‪ٛ‬خضغث ّ‪ ٢١ّ 1974/12/14 ٦‬ا٘خب٘‪:٦‬‬

‫((اً٘غ‪٢‬ا‪ ٢٠ ٜ‬اؿخً‪ٛ‬بل غ‪٘٢‬ج ‪ٛ‬ب ‪ ،‬إ٘‪٢‬ث ا٘‪ٛ‬ؿ‪ٙ‬ضج مغ غ‪٘٢‬ج ؤعؼ‪ ٣‬مغ ا٘ؿ‪٧‬بغث ‪٢‬ؿال‪ٛ‬ج‬

‫األؼل ‪٢‬ا٘ضؼ‪٧‬ج ا٘ؿ‪٧‬بؿ‪٧‬ج ؤ‪ ٢‬تإ‪٧‬ج نؼ‪ٕ٧‬ج ؤعؼ‪ .٣‬ؤ‪ ٢‬م‪َ٢ ٚ‬ؽ‪ ٢‬أ‪ ٚ٧ٙ‬ؤ‪ ٢‬سؽء ‪ ٜٛ‬أ‪ٚ٧ٙ‬‬

‫غ‪٘٢‬ج ؤعؼ‪ ٣‬ا‪ ٢‬مؼة أ‪ ٚ٧ٙ‬غ‪٘٢‬ج ؤعؼ‪ ٣‬تبٕ٘‪ٝ‬بتل ‪٢‬مؼة ضكبؼ ي‪ٛ ٤ٙ‬ئا‪ٝ‬ئ ؤ‪ ٢‬ؿ‪٢‬اضل‬ ‫غ‪٘٢‬ج ‪٢‬ا٘ؿ‪ٛ‬بش ٘غ‪٘٢‬ج ت‪٢‬مى أ‪١ٛ٧ٙ‬ب خضح خكؼِ غ‪٘٢‬ج ؤعؼ‪ ٣‬تب‪ ٜ‬خؿخعغ‪ ٟٛ‬الؼخٗبة ي‪ٛ‬ل‬ ‫يغ‪٢‬ا‪ ٦ٝ‬مغ غ‪٘٢‬ج ذب٘ذج ؤ‪ ٢‬اؼؿبل يكبتبح ؤ‪ ٢‬س‪ٛ‬بيبح ‪ٛ‬ؿ‪ٙ‬ضج ا‪٢ٔ ٢‬اح َ‪٧‬ؼ ‪ٝ‬هب‪٧ٛ‬ج ؤ‪٢‬‬

‫‪ٛ‬ؼخؽٔج ‪ ٜٛ‬غ‪٘٢‬ج ‪ٛ‬ب ؤ‪ ٢‬تبؿ‪١ٛ‬ب ٘خٕ‪ ٚ٢‬مغ غ‪٘٢‬ج ؤعؼ‪ ٣‬تً‪ٛ‬ل ‪ ٜٛ‬ؤي‪ٛ‬بل إ٘‪٢‬ث ا٘‪ٛ‬ؿ‪ٙ‬ضج))‬

‫‪ ٜٗ٧ ٚ٘٢‬اً٘ؼآ ّ‪ ٦‬هل ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬ا٘ؿبتٓ ‪ ٜٛ‬ا٘غ‪٢‬ل ا٘خ‪ ٦‬ك‪٢‬خح ٘كب٘ص ا٘‪ًٛ‬ب‪٠‬غث ّ‪ ٦‬ض‪ٟٝ٧‬‬

‫ألؿتبة ال خعْ‪ ٤‬ي‪ ٤ٙ‬اضغ تؿتة ‪ٛ‬سب‪ٝ‬تج ػٖ٘ ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬ألضٗب‪ ٚ‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘غ‪ ٜ٨٢ ٦٘٢‬ا٘‪ًٛ‬ب‪٠‬غث‬

‫خخم‪ٛ ٜٛ‬ضبٗ‪ٛ‬ج ‪ٛ‬ؼخٗت‪ٛ ٦‬عبْ٘بح ضٕ‪ ٓ٢‬اإل‪ٝ‬ؿب‪ ،ٜ‬تبإلمبّج ا٘‪ ٤‬ا‪ٝ‬نتبٓ يغغ ‪ ٜٛ‬ا٘سؼائ‪ٚ‬‬

‫ا٘‪٢‬اؼغث ّ‪ ٦‬ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬ي‪ ٤ٙ‬ؼ‪٢ٛ‬ؽ ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬ا٘ؿبتٓ تبإلمبّج ا٘‪ ٤‬األؿتبة ا٘ؿ‪٧‬بؿ‪٧‬ج األعؼ‪.٣‬‬ ‫‪٢‬تًغ خؿ‪ ٚٙ‬ا٘ضٗ‪ٛ٢‬ج اال‪ٝ‬خٕب٘‪٧‬ج ا٘‪ٛ‬ئٔخج ّ‪ ٦‬اً٘ؼآ ؤي‪ٝٙ‬ح ‪٢ٛ‬إّخ‪١‬ب ي‪ ٤ٙ‬اال٘خؽا‪ ٚ‬ت‪ًٛ‬ب‪٠‬غث‬

‫ؼ‪ٛ٢‬ب‪٧َ ،‬ؼ ا‪١ٝ‬ب ٘‪ ٚ‬خٗ‪ ٜ‬خ‪ ٖٙٛ‬خ‪ ٖٙ‬ا٘كالض‪٧‬ج ا٘خ‪ ٦‬ت‪٢ٛ‬سة كغ‪٢‬ؼ‪٠‬ب ي‪ ٜ‬ا٘س‪٧ًٛ‬ج ا٘‪٢‬ن‪٧ٝ‬ج‬

‫ا‪ٛ ٢‬س‪ٙ‬ؾ ا٘‪٢ٝ‬اة‪ ّٚٙ ،‬خؼخة خ‪ ٖٙ‬ا٘‪٢ٛ‬إّج اذؼا ٔب‪٧ٝ٢ٝ‬ب؟‪ًّ ،‬بغح ‪٢‬ا‪ٝ‬ؿضتح ‪.‬‬

‫‪66‬‬


‫٘ػا ّب‪ ٜ‬ي‪ٝ٧ٙ‬ب ؤ‪ٝ ٜ‬ضغغ اال‪٧‬سبت‪٧‬بح ‪٢‬ا٘ؿ‪ٙ‬ت‪٧‬بح ا٘خ‪ٝٝ ٦‬خ‪ ٦١‬ت‪١‬ب ا٘‪ٝ ٤‬خ‪٧‬سج ض‪٢‬ل ‪٢ٛ‬م‪٢‬و‬

‫اال‪ٝ‬م‪ٛ‬ب‪ ٜٛ ٚ‬يغ‪٢ ٟٛ‬ؤؿتبة ػٖ٘ تفٗل ‪٢ٛ‬سؽ‪.‬‬

‫‪٢‬التغ ‪ ٜٛ‬اإلفبؼث ا٘‪٢ّ ٤‬ائغ ا٘خ‪٧ٔ٢‬ى ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ًٛ‬ب‪٠‬غاح ا٘غ‪٧٘٢‬ج ‪٢‬ؤ‪٧ٛ٠‬ج ا٘خكغ‪ ٓ٧‬ي‪١٧ٙ‬ب‪ ،‬ض‪٧‬د‬

‫ا‪ ٜ‬اً٘ؼآ ‪ٔ٢‬ى اً٘غ‪٧‬غ ‪ ٜٛ‬ا٘‪ًٛ‬ب‪٠‬غاح ا٘غ‪٧٘٢‬ج ا٘خ‪ ٦‬خغعل ّ‪ٝ ٦‬نبٓ ي‪ٛ‬ل ‪٢‬اعخكبق‬

‫ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج ‪ ،‬تبإلمبّج ا٘‪ ٤‬ا٘ضبسج ا٘‪ٝ ٤‬هب‪ٔ ٚ‬مبئ‪ ٦‬غ‪ ٦٘٢‬غائ‪ً٧ ٚ‬ختؼ اً٘غا٘ج‬

‫ي‪ٝ‬كؼ ؤؿبؿ‪ ٦ّ ٦‬ي‪٧ٙٛ‬ج ا٘ؿال‪ ٚ‬اً٘ب٘‪٢ ٦ٛ‬ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ٗب‪ٝ‬ح ذ‪ٛ‬ؼث ا٘خن‪٢‬ؼ ّ‪٧ٛ ٦‬غا‪ ٜ‬ضٕ‪ٓ٢‬‬ ‫اإل‪ٝ‬ؿب‪ٙ٧٢،ٜ‬خؽ‪ ٚ‬اً٘ؼآ ا٘‪ ٦ّ ٚ٢٧‬غؿخ‪٢‬ؼ‪ ٞ‬ت‪ًٛ‬ب‪٧٧‬ؼ ضٕ‪ ٓ٢‬اإل‪ٝ‬ؿب‪٢ ٜ‬ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬ا٘‪٧ٝ‬بت‪٦‬‬

‫(ا٘تؼ٘‪ٛ‬ب‪ )٦ٝ‬ا٘غ‪ٕٛ٧‬ؼان‪.٦‬‬

‫‪ ٜٗٛ٧٢‬إ٘‪٢‬ل ا‪ٔ ٜ‬ؼاؼ ا‪ٝ‬فبء ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ‪ٔ ٢٠‬ؼاؼ تبخسب‪ ٞ‬ايالء ا٘‪ٝ‬ؽيج اإل‪ٝ‬ؿب‪٧ٝ‬ج ا٘‪١‬بغّج ا٘‪٤‬‬

‫خًؽ‪٧‬ؽ اً٘غا٘ج تً‪٧‬غا ي‪ ٜ‬ض‪٢‬اسؽ ؿ‪٧‬بغث ا٘غ‪٘٢‬ج ‪٢‬يغ‪ ٚ‬ا٘خغعل‪٢ .‬ت‪١‬ػا ا٘‪ّ ٤ًٝٛ‬ب‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ‪٦٠‬‬ ‫‪ٛ‬ئؿؿج غ‪٧٘٢‬ج غائ‪ٛ‬ج ‪ٔ٢‬بئ‪ٛ‬ج ي‪ًٛ ٤ٙ‬ب‪٠‬غث ‪ٙٛ‬ؽ‪ٛ‬ج ٘‪ٙ‬غ‪٢‬ل األيمبء ‪٢‬ػٖ٘ تًغ ا٘خكغ‪ ٓ٧‬ي‪١٧ٙ‬ب‬

‫تب٘نؼٓ ا٘غؿخ‪٢‬ؼ‪٧‬ج ا٘‪ًٛ‬ؼ‪ّ٢‬ج‪.‬‬

‫‪ً٘٢‬ل ا٘غالالح ا٘خ‪ ٜٗٛ٧ ٦‬اؿخعالك‪١‬ب ‪ٔ ٜٛ‬ؼاؼ ا‪ٝ‬فبء ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج‪٢٠ ،‬‬

‫ا٘خن‪٢‬ؼ ا٘ٗت‪٧‬ؼ ّ‪ ٦‬إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘غ‪ ٦٘٢‬ا٘س‪ٝ‬بئ‪٢ ٦‬اإل‪ٝ‬ؿب‪٢ ،٦ٝ‬ايخؼاِ ا٘‪ٛ‬سخ‪ٛ‬ى ا٘غ‪ ٦٘٢‬تمؼ‪٢‬ؼث‬ ‫خنت‪ ٓ٧‬إ٘‪٢‬ايغ إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج‪ ،‬تعك‪٢‬ق ا٘سؼائ‪ ٚ‬ا٘خ‪٧ ٦‬ؼخٗت‪١‬ب األّؼاغ‪٢ .‬ا٘غال٘ج‬

‫ا٘ذب‪٧ٝ‬ج ‪ ٢٠‬االعخكبق ا٘غ‪ٛٙ٘ ٦٘٢‬ضٗ‪ٛ‬ج(ا٘‪٢‬ال‪٧‬ج إ٘مبئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج) ا٘ػ‪ ٥‬خمً‪ًٛ ٟ‬ب‪٠‬غث‬ ‫ؼ‪ٛ٢‬ب‪٢ ،‬ػٖ٘ م‪ ٜٛ‬آ٘‪٧‬بح غ‪٧٘٢‬ج سغ‪٧‬غث ّ‪ ٦‬هؼ‪٧َ ِ٢‬بة فؼنج غ‪٧٘٢‬ج‬

‫خإخ‪ ٦‬تب٘‪ٛ‬خ‪ ٜ٧ٛ١‬تبؼخٗبة سؼائ‪ٛٙ٘ ٚ‬ذ‪٢‬ل ؤ‪ٛ‬ب‪ ٚ‬إ٘مبء‪٧٢ .‬خن‪ٙ‬ة ػٖ٘ ذٕبّج ضٕ‪٧ٔ٢‬ج ‪٢‬اؿًج‬ ‫‪٢‬خ‪٢‬اؽ‪ ٦ّ ٜ‬ا٘‪ٛ‬كب٘ص ا٘غ‪٧٘٢‬ج ‪٢‬اؿخسبتج ٘مؼ‪٢‬ؼاح اً٘غل ‪٢‬ا٘خن‪٢‬ؼ ا٘غ‪.٦٘٢‬‬

‫‪٘٢‬خ‪ٝ‬ه‪ ٚ٧‬ي‪١ٙٛ‬ب ًّ‪١٧ٙ‬ب ‪ٛ‬ؼايبث ا٘خًب‪ ٜ٢‬ا٘غ‪٢ ٦٘٢‬فؼ‪٢‬ن ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬ج اً٘بغ٘ج عك‪٢‬كب يغ‪ٚ‬‬

‫س‪٢‬اؽ ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬ج ا‪ ٢‬اخعبػ يٕ‪٢‬تبح مغ ًّل ‪٢‬اضغ ‪ٛ‬ؼخ‪٢ ٜ٧‬ال يٕ‪٢‬تج ‪٢‬ال سؼ‪ٛ٧‬ج اال ت‪ٝ‬ق‬ ‫‪ٛ٢‬تغؤ يغ‪ ٚ‬ؼسً‪٧‬ج إ٘‪٢‬ا‪٢ ٜ٧ٝ‬خ‪٢‬اّؼ فؼ‪٢‬ن ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ‪٢‬ايخ‪ٛ‬بغ ‪ٛ‬تغؤ ا٘‪ٛ‬خ‪ ٚ١‬تؼ‪٥‬ء‬

‫ضخ‪ ٤‬خذتح اغا‪ٝ‬خ‪.ٟ‬‬

‫ٗػٖ٘ ‪ٛ‬ؼايبث يغ‪ ٚ‬خٕبغ‪ ٚ‬تًل ا٘سؼائ‪ ٚ‬ا٘غ‪٧٘٢‬ج ‪ٛ‬ذل ضٓ ا٘ض‪٧‬بث ‪٢‬ا٘خًػ‪٧‬ة ‪٢‬سؼائ‪ ٚ‬اإلتبغث‬

‫‪٢‬ا٘خن‪٧١‬ؼ اً٘ؼٔ‪٢ ٦‬ا٘غ‪٧َ٢ ٦ٝ٧‬ؼ‪٠‬ب‪٢ .‬ايخ‪ٛ‬بغ ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج اْ٘ؼغ‪٧‬ج ٘‪ٛ‬ؼخٗت‪ ٦‬ا٘سؼائ‪ ٚ‬ا٘غ‪٧٘٢‬ج‬

‫غ‪ ٜ٢‬اَْبل ‪ٛ‬تغؤ ا٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج ٘‪ٙ‬غ‪٘٢‬ج ي‪ ٜ‬ا٘سؼائ‪ ٚ‬ا٘غ‪٧٘٢‬ج(‪ ٜٛ 25-ٚ‬ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬األؿبؿ‪.)٦‬‬ ‫اال ا‪ٝ٠ ٜ‬بٖ ‪ ٜٛ‬ا٘ؿ‪ٙ‬ت‪٧‬بح ‪ٛ‬ب ‪٧‬ؼخة ي‪ ٤ٙ‬اً٘ؼآ سؼاء ا‪ٝ‬م‪ٛ‬ب‪٠ ٦ّ ٟٛ‬ػا ا٘‪ٔ٢‬ح تب٘ػاح ا٘‪٤‬‬

‫ا٘‪ًٛ‬ب‪٠‬غث‪ ٜ٨ ،‬اً٘ؼآ ‪ٛ٧‬ؼ ت‪ٛ‬ؼض‪ٙ‬ج ا٘‪ٛ‬عبل ‪ ٚ٢ٕ٧ ٢٠٢‬تخؼخ‪٧‬ة األؿؾ ا٘غؿخ‪٢‬ؼ‪٧‬ج ‪٢‬إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج‬

‫ّ‪٠ ٦‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪ٛ‬ؼض‪ٙ‬ج‪٢٧٢ ،‬اس‪ ٣٢ٔ ٟ‬اؼ‪٠‬بت‪٧‬ج ‪٢‬خ‪ٝ‬ه‪ٛ٧‬بح اسؼا‪٧ٛ‬ج ٘‪١‬ب خإذ‪٧‬ؼ‪٠‬ب ‪ّ٢‬بي‪٧ٙ‬خ‪١‬ب‪ ،‬تبإلمبّج‬

‫ا٘‪ ٤‬ا٘‪٢‬مى االؿخذ‪ٝ‬بئ‪ ٦ّ ٦‬ا٘‪٢ٛ‬اس‪١‬ج اً٘ؿٗؼ‪٧‬ج ‪٢‬ا٘‪٢ٙ‬سؿخ‪٧‬ج اؽاء ‪٢ٛ‬اس‪١‬ج ‪ٛ‬عبنؼ ‪٧‬خًؼل‬

‫‪67‬‬


‫٘‪١‬ب اإل‪ٝ‬ؿب‪ ٦ّ ٜ‬اً٘ؼآ خ‪ٛ‬ؾ ض‪٧‬بخ‪٢ ٟ‬ؤ‪ ،ٟٝٛ‬ض‪٧‬د خخًؼل ‪٠‬ػ‪ ٞ‬إ٘‪ٙ٘ ٣٢‬ت‪ ٤ٝ‬ا٘خضخ‪٧‬ج ‪٢‬خًؼٔل‬

‫اً٘غ‪٧‬غ ‪ٛ١ٛ ٜٛ‬بح ا٘غ‪٘٢‬ج‪٢ ،‬خ‪٧ٔ٢‬ى اً٘ؼآ ي‪ًٛ ٤ٙ‬ب‪٠‬غث ‪ٝ‬هب‪ ٚ‬ؼ‪ٛ٢‬ب ‪ٝٛ٧‬ص ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج‬ ‫كالض‪٧‬بح ‪٢‬ؿ‪ٙ‬نبح ال خ‪ٝ‬ؿس‪ٛ ٚ‬ى إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪٢‬ن‪ ٦ٝ‬ا٘‪ٝ‬بّػ ‪ٔ٢‬غ خخًبؼل ‪٢ ،ًٟٛ‬ال خعغ‪ٚ‬‬

‫ا٘‪٢ٛ‬اس‪١‬ج ا٘‪ٛ‬ن‪٢ٙ‬تج اؽاء ا٘خ‪ٝ‬ه‪ٛ٧‬بح اإلؼ‪٠‬بت‪٧‬ج ‪٢‬اإلسؼا‪٧ٛ‬ج ‪ٛٗ ،‬ب ا‪ٝ٠ ٜ‬بٖ ‪ ٜٛ‬اال٘ختبؿبح‬ ‫ا٘خ‪ ٚ٘ ٦‬خ‪ٝ‬مز ا٘هؼ‪ ِ٢‬ا٘خ‪ ٦‬خسً‪١ٙ‬ب ‪٢‬امضج ‪٢‬خ‪ًٗٝ‬ؾ ّبئغخ‪١‬ب ‪١ًّٙ٢‬ب اال‪٧‬سبت‪ٔ ٦ّ ٦‬ؼاؼ‬

‫اال‪ٝ‬م‪ٛ‬ب‪ ،ٚ‬تبإلمبّج ا٘‪ ٤‬ؤ‪١ٝ‬ب ٔغ خْخص تبتب ‪ٝ‬سغ ا‪ ٜٛ ٟٝ‬ا٘ؿبتٓ أل‪٢‬ا‪ ٟٝ‬ؤ‪ْٝ ٜ‬خض‪ ٟ‬ا٘‪ ،ٚ٢٧‬ض‪٧‬د‬

‫‪٧‬خ‪٢‬سة ي‪ٝ٧ٙ‬ب ؤ‪٢‬ال ؤ‪ًٛٝ ٜ‬ل ي‪ ٤ٙ‬اٗ‪ٛ‬بل ا٘خإؿ‪٧‬ؾ ٘‪ًٙ‬ؼآ ا٘سغ‪٧‬غ ‪٢‬غضؼ ٔ‪ ٣٢‬اإلؼ‪٠‬بة‬

‫‪٢‬خإؿ‪٧‬ؾ غ‪٘٢‬ج إ٘ب‪ٔ ٜ٢ٝ‬تل ا٘خْٗ‪٧‬ؼ ّ‪ ٦‬اال‪ٝ‬م‪ٛ‬ب‪ ٚ‬ا٘‪ ٤‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج‪ ،‬ا٘خ‪ ٦‬خً‪ٛ‬ل‬

‫‪ ٜٛ‬خبؼ‪٧‬ظ ‪ْٝ‬بػ ‪ٝ‬هب‪١ٛ‬ب إ٘ب‪ ٦ٝ٢ٝ‬ا٘غ‪.٦٘٢‬‬

‫ا‪ ٜ‬اعخكبق ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج أخكؼ ي‪ ٤ٙ‬سؼائ‪ ٚ‬اإلتبغث(اتبغث ا٘س‪ٝ‬ؾ ا٘تفؼ‪٢ )٥‬ا٘سؼائ‪ ٚ‬مغ‬ ‫اإل‪ٝ‬ؿب‪٧ٝ‬ج ‪٢‬سؼائ‪ ٚ‬ا٘ضؼة ‪٢‬سؼائ‪ ٚ‬اً٘غ‪٢‬ا‪ ٜ‬ا٘خ‪ ٦‬ضغغخ‪١‬ب ا٘‪ٛ‬بغث ا٘عب‪ٛ‬ؿج ‪ٝ ٜٛ‬هب‪ ٚ‬ؼ‪ٛ٢‬ب‪.‬‬

‫‪٢‬هل اعخكبق ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ‪٧‬ف‪٢‬ت‪ ٟ‬ا٘ٗذ‪٧‬ؼ ‪ ٜٛ‬ا٘‪ٕٝ‬ق ختًب ٘‪ٙ‬كؼاو ا٘ؿ‪٧‬بؿ‪ ٦‬ت‪ ٜ٧‬ا٘غ‪٢‬ل ا٘خ‪٦‬‬

‫ا‪ٕٝ‬ؿ‪ٛ‬ح ا٘‪ّ ٤‬ؼ‪ ٜ٧ٕ٧‬ؼئ‪٧‬ؿ‪ ،ٜ٧‬األ‪٢‬ل ؤؼاغ ٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج كالض‪٧‬بح ‪٢‬اؿًج ‪٢‬غؼسج يب٘‪٧‬ج ‪ٜٛ‬‬

‫االؿخٕال٘‪٧‬ج‪٢ .‬ا٘ذب‪ ٦ٝ‬ؤؼاغ خٕ‪٧ٙ‬ق كالض‪٧‬بخ‪١‬ب تض‪٧‬د خٗ‪ ٜ٢‬عبمًج ٘‪ٙ‬غ‪٢‬ل ا٘ع‪ٛ‬ؾ ا٘غائ‪ٛ‬ج‬ ‫اً٘م‪٧٢‬ج ّ‪ٛ ٦‬س‪ٙ‬ؾ األ‪ٛ٢ ٜٛ‬تغؤ ؤؿتٕ‪٧‬ج ا٘غ‪٢‬ل ي‪ ٤ٙ‬األّؼاغ‬

‫‪ٗ٢‬ب‪ٝ‬ح يغغ ‪ ٜٛ‬ا٘غ‪٢‬ل األيمبء ّ‪ٛ ٦‬س‪ٙ‬ؾ األ‪ٔ ٜٛ‬غ ؤّكضح تإ‪ ٜ‬ا٘‪ٝ‬سبش تبالخْبٓ ي‪٤ٙ‬‬

‫خًؼ‪ًٙ٘ ِ٧‬غ‪٢‬ا‪٢ ٜ‬خضغ‪٧‬غ ي‪ٝ‬بكؼ‪٢ ٞ‬ا‪ٗ ٜ‬ب‪ ٜ‬غاعل ّ‪ ٦‬اعخكبق ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج‬ ‫اال ا‪٧ ٟٝ‬سة ا‪ ٜ‬ال ‪٧‬ئذؼ ‪ٛ‬ن‪ٕٙ‬ب ي‪ ٤ٙ‬كالض‪٧‬بح ‪٢‬ؿ‪ٙ‬نبح ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ األ‪ ٜٛ‬ا٘‪ٕٛ‬ؼؼث ت‪٢ٛ‬سة‬

‫ؤضٗب‪ ٚ‬اْ٘كل ا٘ؿبتى ‪٧ٛ ٜٛ‬ذبٓ األ‪ ٚٛ‬ا٘‪ٛ‬خضغث‪.‬‬

‫‪٢‬اؿخ‪ٝ‬بغا ٘‪٢ٛٙ‬اغ ‪ٝ ٜٛ 123٢ 121‬هب‪ ٚ‬ؼ‪ٛ٢‬ب األؿبؿ‪ٙ٧ ٦‬ؽ‪ ٚ‬اليخ‪ٛ‬بغ خًؼ‪ ِ٧‬سؼ‪ٛ٧‬ج اً٘غ‪٢‬ا‪ٜ‬‬

‫‪ٛ‬ب ‪:٦ٙ٧‬‬

‫‪- 1‬ا‪ٕٝ‬مبء ؿتى ؿ‪٢ٝ‬اح ي‪ ٤ٙ‬تغء ‪ْٝ‬بػ ‪ٝ‬هب‪ ٚ‬ؼ‪ٛ٢‬ب( ا٘‪ٛ‬بغث ‪)1 ِ 121‬‬ ‫‪- 2‬اؼسبء ‪ٛٛ‬بؼؿج ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج العخكبق ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬سؼائ‪ ٚ‬اً٘غ‪٢‬ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ ٤‬ب تًغ ؿ‪ٝ‬ج ‪ٜٛ‬‬ ‫خبؼ‪٧‬ظ ا‪٧‬غاو كٗ‪ ٖ٢‬ا٘خكغ‪ ٓ٧‬ؤ‪ ٢‬إ٘ت‪٢‬ل(ا٘‪ٛ‬بغث ‪)5 ِ 121‬‬

‫‪- 3‬يغ‪ ٚ‬س‪٢‬اؽ ‪ٛٛ‬بؼؿج ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج اعخكبق ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬اً٘غ‪٢‬ا‪ٛ٧ّ ٜ‬ب ‪٧‬خً‪ ٓٙ‬تب٘غ‪٢‬ل ا٘خ‪٦‬‬ ‫خؼّل ا٘خًؼ‪ ِ٧‬ي‪ٝ‬غ اؼخٗبة اً٘غ‪٢‬ا‪ ٦ّ ٜ‬أ‪١ٛ٧ٙ‬ب ؤ‪ ٢‬اخ‪١‬ب‪ ٚ‬اضغ ؼيب‪٧‬ب‪٠‬ب تإؼخٗبت‪.ٟ‬‬

‫ٗ‪ٛ‬ب ا‪ٝ٠ ٜ‬بٖ ‪ٝ‬ك‪٢‬ق غؿخ‪٢‬ؼ‪٧‬ج ‪٢ٛ٢‬اغ ّ‪ٔ ٦‬ب‪ ٜ٢ٝ‬إً٘‪٢‬تبح خًبؼل اال‪ٝ‬م‪ٛ‬ب‪ ٚ‬ا٘‪ ٤‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج‬ ‫ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج ّ‪ ٦‬االعخكبق ا٘‪ٝٛ‬بن تب٘ؿ‪ٙ‬نج إ٘مبئ‪٧‬ج (ا٘‪٢ٛ‬اغ ‪)101 -87 ٜٛ‬‬

‫‪٢‬االعخكبق اإلٔ‪٢ ٦ٛ٧ٙ‬اً٘‪٢ ٦ٝ٧‬ا٘فب‪ٛ‬ل ّ‪ٔ ٦‬ب‪ ٜ٢ٝ‬إً٘‪٢‬تبح ( ا٘‪٢ٛ‬اغ ‪.)14-6 ٜٛ‬‬

‫‪68‬‬


‫ا‪ ٜ‬إْ٘ؼث األ‪ ٜٛ ٤٘٢‬ا٘‪ٛ‬بغث ‪ٝ ٜٛ 127‬هب‪ ٚ‬ؼ‪ٛ٢‬ب ‪٢‬ا‪ٝٛ ٜ‬ضح ا٘ضٓ ‪٧٨‬ج غ‪٘٢‬ج تبال‪ٝ‬ؿضبة‬

‫‪ ٜٛ‬ا٘‪ٝ‬هب‪ ٚ‬ت‪٢ٛ‬سة اعنبؼ ٗخبت‪٢٧ ٦‬س‪٘ ٟ‬ال‪ ٜ٧ٛ‬اً٘ب‪ ٚ‬اال ا‪١ٝ‬ب ضغغح اال‪ٝ‬ؿضبة ت‪ٛ‬م‪ ٦‬ؿ‪ٝ‬ج‬ ‫‪٢‬اضغث ي‪٠ ٤ٙ‬ػا االعنبؼ‪ٛٗ ،‬ب ال خًْ‪ ٤‬ا٘غ‪٘٢‬ج ا٘‪ٝٛ‬ؿضتج ‪ ٜٛ‬ا٘خؽا‪١ٛ‬ب ا٘خ‪ٝ ٦‬فإح ي‪ ٜ‬ا٘‪ٝ‬هب‪ٚ‬‬ ‫‪٢‬ال ‪٧‬ئذؼ اال‪ٝ‬ؿضبة ي‪ ٤ٙ‬ا‪ٗٛ‬ب‪٧ٝ‬ج ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬ا‪٧‬ج ٔم‪٧‬ج ٗب‪ٝ‬ح ٔ‪٧‬غ ا٘‪ٝ‬هؼ ٔتل خبؼ‪٧‬ظ‬

‫‪ْٝ‬بػ اال‪ٝ‬ؿضبة‪.‬‬

‫‪٢‬ي‪ٝ ٟ٧ٙ‬ؼ‪ ٣‬خإس‪٧‬ل ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪ ٦‬اال‪ٝ‬م‪ٛ‬ب‪ ٚ‬ا٘‪ ٤‬اخْبٔ‪٧‬ج ؼ‪ٛ٢‬ب ً٘ب‪ 1998 ٚ‬ا٘‪ٝٛ‬فإث ٘‪ٛٙ‬ضٗ‪ٛ‬ج‬

‫ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘غ‪٧٘٢‬ج ا٘‪ّ ٤‬خؼث الضٕج ؼ‪٧‬ذ‪ٛ‬ب خخ‪ ٜٗٛ‬ا٘ضٗ‪ٛ٢‬ج اً٘ؼأ‪٧‬ج ‪ ٜٛ‬تؿن األ‪٢ ٜٛ‬ا٘ؿ‪٧‬نؼث‬ ‫ا٘خب‪ٛ‬ج ي‪ٝٛ ٤ٙ‬بتى اإلؼ‪٠‬بة ‪٢‬خٕ‪٧٧‬غ اإلسؼا‪٢ ٚ‬ضخ‪ ٤‬خ‪ٝ‬مز ا٘هؼ‪ ِ٢‬ا٘‪ٛ‬الئ‪ٛ‬ج ٘ن‪ٙ‬ة اال‪ٝ‬م‪ٛ‬ب‪ٚ‬‬

‫غ‪ ٜ٢‬ا‪٧‬ج ٔ‪٢٧‬غ ‪٧‬خض‪ٛ‬ل يتئ‪١‬ب اً٘ؼآ ‪ٔ٢‬غ خمؼ ت‪ٛ‬ؿ‪٧‬ؼخ‪ ٦ّ ٟ‬ا٘‪ٔ٢‬ح ا٘ضبمؼ‪.‬‬

‫اعتبؼ ٔمبئ‪٧‬ج‬

‫ا‪٧‬مبش ‪ٛ ٜٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء االي‪ ٤ٙ‬تعك‪٢‬ق ٔم‪٧‬ج ‪٢‬ؽ‪٧‬ؼ ا٘خسبؼث‬

‫ت‪ٝ‬بءًا يـــــــــ‪ ٤ٙ‬ا٘خؿبئالح ا٘ـــــــــ‪٢‬اؼغث‬ ‫ضــــــــــ‪٢‬ل ‪ٛ‬ضـــــــــــبٗ‪ٛ‬ج ‪٢‬ؽ‪٧‬ؼ ا٘خسبؼث ا٘ؿبتٓ ‪.‬‬ ‫كؼش ا٘‪ٝ‬بنٓ ا٘ؼؿ‪ ٦ٛ‬تبؿ‪ٛ ٚ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء االي‪ ٤ٙ‬إ٘بم‪ ٦‬يتغ ا٘ؿخبؼ‬ ‫ت‪٧‬ؼٔغاؼ ت‪ٛ‬ب ‪: ٦ٙ٧‬ـ‬ ‫‪ .1‬تب٘ؼس‪٢‬و ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خضٕ‪ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬عخكج تٕمب‪٧‬ب ا٘‪ٝ‬ؽا‪٠‬ج ه‪١‬ؼ ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج‬ ‫ا٘‪ٛ‬فبؼ ا٘‪١٧‬ب ٔــــــــغ اكغؼح ٔؼاؼ‪٠‬ب ا٘‪ٛ‬ــــــــؼٔ‪( ٚ‬‬

‫‪69‬‬


‫‪٢ )135‬ا٘‪ٛ‬ــــــئؼط ّ‪/10 /22 ٦‬‬

‫‪2009‬تبضب٘ج ‪٢‬ؽ‪٧‬ؼ ا٘خسبؼث‬

‫ا٘ؿبتٓ ي‪ٛ ٤ٙ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬ب‪٧‬بح ّ‪ ٦‬ا٘ؼكبّج ٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬خ‪ ٟ‬ي‪ ٜ‬ا٘خ‪ٛ١‬ج ا٘‪ٛ‬ؿ‪ٝ‬غث‬ ‫ا٘‪ ّٓ٢ ٟ٧‬ا٘‪ٛ‬بغث (‪ٔ ٜٛ ) 340‬ب‪ ٜ٢ٝ‬إً٘‪٢‬تبح ‪.‬‬ ‫‪ٕٝ .2‬مح ا٘‪٧١‬إث ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‪٧‬ج ّ‪ٛ ٦‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬ب‪٧‬بح ّ‪ ٦‬ا٘ؼكبّج ٔؼاؼ االضب٘ج‬ ‫ا٘كبغؼ ي‪ٛ ٜ‬ضـــٗ‪ٛ‬ج ا٘خضٕ‪ ٓ٧‬تٕـــــــؼاؼ‪٠‬ب‬ ‫ا٘‪ٛ‬ــــــــؼٔ‪( ٚ‬‬

‫‪ /1076‬ح ‪ّ )2009 /‬ـــ‪٦‬‬

‫‪/11 /9‬‬

‫‪٢2009‬ايبغح امتبؼث ا٘غي‪ ٣٢‬ا٘سؽائ‪٧‬ج ا٘‪٢ٛ‬ك‪ّ٢‬ج ا٘‪ٛ ٤‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خضٕ‪ٓ٧‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬عخكج تٕمب‪٧‬ب ا٘‪ٝ‬ؽا‪٠‬ج الٗ‪ٛ‬بل االسؼاءاح ا٘‪ٝٛ‬ك‪٢‬ق ي‪١٧ٙ‬ب ّ‪ٔ ٦‬ؼاؼ‬ ‫ا٘‪ٕٝ‬ل ‪٢‬اضب٘ج إ٘م‪٧‬ج ذب‪٧ٝ‬ج ا٘‪١٧‬ب السؼاء ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬ج ‪ ّٓ٢‬إ٘ب‪. ٜ٢ٝ‬‬

‫‪ .3‬ا‪ٔ ٜ‬ؼاؼ اإلضب٘ج ا٘كبغؼ ي‪ٛ ٜ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خضٕ‪ٔ٢ ٓ٧‬ؼاؼ ا٘‪ٕٝ‬ل ا٘كبغؼ ‪ٜٛ‬‬ ‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬ب‪٧‬بح ‪ ٜٛ‬إ٘ؼاؼاح إ٘مبئ‪٧‬ج ا٘كؼّج ‪٢‬ال ‪٧‬س‪٢‬ؽ ٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء‬ ‫االي‪ٗ ٤ٙ‬س‪١‬ج اغاؼث ا٘ؿ‪ٙ‬نج إ٘مبئ‪٧‬ج ا‪٧ ٜ‬خغعل ّ‪ٛ ٦‬ذل ‪٠‬ػ‪ ٞ‬إ٘ؼاؼاح ال‪ٜ‬‬ ‫‪ ٜٛ )88‬ا٘غؿخ‪٢‬ؼ ا٘خ‪ ٦‬خ‪ٝ‬ق ((‬

‫ػٖ٘ ‪ٛ‬ضه‪٢‬ؼ ت‪٢ٛ‬سة اضٗب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬بغث (‬ ‫‪70‬‬


‫إ٘مبث ‪ٛ‬ؿخٕ‪ ٜ٢ٙ‬ال ؿ‪ٙ‬نب‪ ٜ‬ي‪ٔ ٦ّ ٚ١٧ٙ‬مبئ‪٧ُ٘ ٚ١‬ؼ إ٘ب‪٢ ٜ٢ٝ‬ال ‪٧‬س‪٢‬ؽ ال‪٧‬ج‬ ‫ؿ‪ٙ‬نج ا٘خغعل ّ‪ ٦‬إ٘مبء ا‪ ٦ّ ٢‬فئ‪ ٜ٢‬اً٘غا٘ج ))‪.‬‬ ‫‪ .4‬ا‪ٔ ٜ‬ؼاؼاح ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خضٕ‪ٔ٢ ٓ٧‬ؼاؼاح ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬ب‪٧‬بح ا٘‪ٛ‬فبؼ ا٘‪١٧‬ب ّ‪( ٦‬‬ ‫‪ )2‬ؤيال‪ٔ ٞ‬بت‪ٙ‬ج ٘‪ٙ‬نً‪ ٜ‬خ‪٧ٛ‬ؽاً ‪٢‬تب‪ٗٛ‬ب‪٧ ٜٛ ٜ‬ؼ‪١٧ّ ٣‬ب ‪ٛ‬عبْ٘ج ٘‪ٕٙ‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘ػ‪٠‬بة‬ ‫ا٘‪ ٤‬نؼٓ ا٘نً‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ضغغث ٔب‪ٝ٢ٝ‬بً ‪.‬‬ ‫‪٧ .5‬خ‪ ٤٘٢‬االغيبء اً٘ب‪ٛ ٚ‬خبتًج إ٘م‪٧‬ج ؤيال‪٧َ٢ ٞ‬ؼ‪٠‬ب ّ‪ ٦‬إ٘مب‪٧‬ب ال‪ٝ‬سبؽ‪٠‬ب‬ ‫تإؿؼو ‪ٔ٢‬ح اؿخ‪ٝ‬بغًا ا٘‪ ٤‬كالض‪٧‬بخ‪ ٟ‬ا٘‪ٝٛ‬ك‪٢‬ق ي‪١٧ٙ‬ب ّ‪ ٦‬ا٘تبة ا٘ذب‪ٜٛ ٦ٝ‬‬ ‫ٔب‪ ٜ٢ٝ‬االغيبء اً٘ب‪ ٚ‬ؼٔ‪٘ )159( ٚ‬ؿ‪ٝ‬ج ‪.1979‬‬

‫إ٘بم‪ ٦‬يتغ ا٘ؿخبؼ ت‪٧‬ؼٔغاؼ‬ ‫ا٘‪ٝ‬بنٓ ا٘ؼؿ‪ ٦ٛ‬تبؿ‪ٛ ٚ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء االي‪٤ٙ‬‬ ‫‪2009/12/2‬‬ ‫***‬

‫ٗ‪ٛٙ‬ج ا٘ؿ‪٧‬غ ؼئ‪٧‬ؾ ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء االي‪ ٤ٙ‬االؿخبػ ‪ٛ‬غضح ا٘‪ٛ‬ض‪٢ٛ‬غ‬ ‫ا٘‪ٛ‬ضخؼ‪ٛ ٦ّ ٚ‬ئخ‪ٛ‬ؼ ض‪٢‬ل إ٘مبء ّ‪ ٦‬اً٘ؼآ‬

‫غ‪٘٢‬ج ؼئ‪٧‬ؾ ا٘‪٢‬ؽؼاء األؿخبػ ‪٢ٝ‬ؼ‪ ٥‬ا٘‪ٛ‬ب٘ٗ‪ ٦‬ا٘‪ٛ‬ضخؼ‪ٚ‬‬ ‫ؤكضبة ا٘‪ًٛ‬ب٘‪٢ ٦‬ا٘ؿًبغث ـ ؽ‪٧ٛ‬الخ‪٢ ٦‬ؽ‪ٛ‬الئ‪ ٦‬ا٘ضم‪٢‬ؼ‬ ‫‪71‬‬


‫ا٘ؿال‪ ٚ‬ي‪ ٚٗ٧ٙ‬ـ ‪٢‬ؤؿًغخ‪ ٚ‬كتبضبً‬ ‫‪َ٧‬ن‪٧‬ة ٘‪ ٦‬ا‪ ٜ‬ؤؼضةَ تٗ‪ ٚ‬ؤس‪ٛ‬ل خؼض‪٧‬ةٍ ٘ضم‪٢‬ؼٗ‪٠ ٚ‬ػا ا٘‪ٛ‬ئخ‪ٛ‬ؼَ ا٘ػ‪٥‬‬ ‫‪ٛ ُٟٛ٧ٕ٧‬س‪ٙ‬ؾُ إ٘مبءٔ األي‪٢ٛ ٦ّ ٤ٙ‬م‪٢‬وٍ ‪ً٧‬ختؼ‪ُٞ‬‬

‫ـ ّ‪٦‬‬

‫ا٘هؼِٔ ا٘ؼا‪ ِٜ٠‬ـ ‪ ٜٛ‬ا٘‪٢ٛ‬ام‪٧‬ىِ ا٘ض‪ٔ ٥٢٧‬ث ‪...‬ض‪٧‬دُ ‪ٛ٧‬ذلُ ض‪ٕٙ‬جً ‪ٛ١ٛ‬جً ّ‪٦‬‬ ‫اؿخؼاخ‪٧‬س‪٧‬خ‪ ٟٔ‬تبفبيجٔ ‪ٝ٢‬فؼِ ا٘‪ًٛ‬ؼّجٔ إ٘مبئ‪٧‬جٔ ‪٢‬إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬جٔ ت‪ ٜ٧‬ا٘س‪٢١ٛ‬ؼِ‬

‫‪٢‬ا٘‪ َٜ٧٧ًٝٛ‬تفئ‪ ِٜ٢‬اً٘غا٘جٔ ‪٢‬ؿ‪٧‬بغثٔ إ٘ب‪ ٦٠٢ ، ِٜ٢ٝ‬ؼؿب٘جٌ خت‪ٝ‬ب‪٠‬ب ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾُ‬ ‫‪ٝٛ‬ػُ خإؿ‪٧‬ؿ‪ ٟٔ‬يب‪ 2003 ٚ‬ا٘‪ ٤‬سب‪ٝ‬ةِ ؼؿب٘خ‪ ٦ّ ٟٔ‬خؼؿ‪٧‬ظِ اؿخٕاللِ إ٘مبءٔ‬ ‫‪٢‬خنت‪ًٛ ٔٓ٧‬ب‪٧٧‬ؼِ اً٘غا٘جٔ ا٘غ‪٧٘٢‬جٔ ‪٢‬ا‪ْٝ‬بػٔ إ٘‪٢‬ا‪ ِٜ٧ٝ‬تض‪٧‬بغٕ ‪٢ٛ٢‬م‪٢‬ي‪٧‬جٕ‬

‫‪٢‬ا٘‪ٛ‬فبؼٗجٔ ّ‪ ٦‬اؼؿبءٔ غ‪٘٢‬جٔ إ٘ب‪ُ٧ ٟٝ٢ٗ٘ ، ٜ٢ٝ‬غؼُٖ ا‪ ٜ‬افبيجَ ا٘‪ًٛ‬ؼّجٔ‬

‫إ٘مبئ‪٧‬جٔ ‪٢‬إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬جٔ سؽءْ ‪ٛ‬خ‪٘ ْٚٛ‬ؼؿب٘خ‪ ٟٔ‬األؿبؾ ّ‪ ٦‬خضٕ‪ ٔٓ٧‬اً٘غا٘جٔ ‪...‬‬ ‫‪٠ ٦ّ٢‬ػا ا٘نؼ‪ ٔٓ٧‬اكغؼَ غ‪٢‬ؼ‪َ ٧‬خ‪ ُٟ‬ا٘‪ًٛ‬ؼ‪ّ٢‬جَ تـ ( ا٘‪ٝ‬فؼثٔ إ٘مبئ‪٧‬جٔ)‬

‫‪٢‬ؤؿؾَ( ا٘‪ٔ٢ٛ‬ىَ اإليال‪ٙ٘ َ٦ٛ‬ؿ‪ٙ‬نجٔ إ٘مبئ‪٧‬جٔ) ٘‪٧‬خ‪ٝ ٤٘٢‬فـؼَ ا٘تض‪٢‬دٔ‬

‫‪٢‬االضٗب‪ ِٚ‬إ٘مبئ‪٧‬جٔ ‪َ ٢‬غيَ‪ َٚ‬س‪٧ًٛ‬جَ إ٘مبءٔ ّ‪ ٦‬اكغاؼِ ‪ٛ‬س‪ٙ‬خٔ‪١‬ب ا٘‪ٛ‬خعككجٔ(‬

‫ض‪٢ٛ‬ؼات‪٢ )٦‬ؿب‪٢ َٚ٠‬غيــ‪ٛ َٚ‬س‪ٙ‬جَ( ا٘خفؼ‪٧‬ىِ ‪٢‬إ٘مبءٔ)‬

‫ا٘خ‪ ٦‬خُكغؼُ‪٠‬ب ‪ٝ‬عتجٌ ‪ ٜٛ‬ؤّبملِ إ٘مبثٔ ‪٢‬إ٘ب‪٢ ، َٜ٧٧ٝ٢ٝ‬يٕغَ ا٘‪ٛ‬ئخ‪ٛ‬ؼاحٔ‬

‫ر اً٘ؼأٓ ‪٢‬ؤ‪ّ٢‬غَ َب٘ت‪٧‬جَ إ٘مبثٔ ‪٢‬ؤيمبءٔ‬ ‫‪٢‬ا٘‪ٝ‬غ‪٢‬احٔ إ٘مبئ‪٧‬جٔ غاعل ‪٢‬عبؼ َ‬ ‫االغيبءٔ اً٘ب‪٢ ِٚ‬ا٘‪٢ٛ‬هْ‪ٛٙ٘ َٜ٧‬فبؼٗجٔ ّ‪ ٦‬غ‪٢‬ؼاحٕ خإ‪٧ٙ٧٠‬جٕ ‪٢‬خن‪٢‬ؼ‪٧‬جٕ‬

‫تب٘خ‪ٝ‬ؿ‪ٛ َٓ٧‬ى ا٘غ‪٢‬لِ ‪٢‬ا٘‪ٝٛ‬ه‪ٛ‬بحٔ ا٘غ‪٧٘٢‬جٔ ا٘‪ٛ‬خعككجٔ ‪٢‬ي‪ْٕٝ ٤ٙ‬خٔ‪١‬ب‬

‫‪ٛ‬فٗ‪٢‬ؼثً ‪٢ ..‬ؿً‪ ٤‬ا٘‪ ٤‬خإؿ‪٧‬ؾِ ‪١ًٛ‬غٔ ا٘خن‪٧٢‬ؼِ إ٘مبئ‪٧٘ ِ٦‬إعػ غ‪َ ٢‬ؼ‪٦ّ ُٞ‬‬ ‫خً‪ ٔٓ٧ٛ‬ا٘‪ًٛ‬بؼِٔ ‪٢‬خن‪٧٢‬ؼِ ْٗبءاحٔ إ٘مبثٔ ‪٢‬ؤيمبءٔ االغيبءٔ اً٘ب‪ِٚ‬‬

‫‪٢‬إ٘ب‪. ٜ٧٧ٝ٢ٝ‬‬

‫‪72‬‬


‫‪٢‬ا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾَ ‪٧‬ؿً‪ٗ٘ ٤‬ل ‪ٛ‬ب خٕغ‪ َٚ‬ػٗ ُؼ‪ ُٞ‬إل‪ٛ٧‬ب‪ ٟٔٝ‬اً٘‪ ٔٓ٧ٛ‬تب‪ ٜ‬ا٘‪ًٛ‬ؼّجَ‬

‫إ٘مبئ‪٧‬جَ ‪٢‬إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬جَ ؼٗ‪ٛ ْٜ‬خ‪ّ ْٜ٧‬ـ‪ ٦‬ت‪ٝ‬بءٔ غ‪٘٢‬جٔ إ٘ب‪٢ ِٜ٢ٝ‬م‪ٛ‬ب‪ٝ‬جٌ ؤٗ‪٧‬غثٌ‬

‫ّـ‪ ٦‬ض‪ٛ‬ب‪٧‬جٔ ا٘ضٕ‪ ٔٓ٢‬اً٘ب‪ٛ‬جٔ ‪٢‬ا٘عبكجٔ ‪٢‬ؿ‪٧‬برْ ك‪ٙ‬ةْ ‪٧‬ض‪٢‬لُ غ‪ ٜ٢‬االيخغاءٔ‬

‫ي‪١٧ٙ‬ب ‪ّ ٜٛ‬ؼغٕ ا‪ ٢‬ؿ‪ٙ‬نجٕ ‪..‬‬

‫ّب٘‪ٛ‬سخ‪ًٛ‬بحُ ا٘خ‪٧ ٦‬خ‪ٛ‬خىُ ‪٢ٛ‬ان‪٠٢ٝ‬ب تب٘‪ًٛ‬ؼّجٔ إ٘مبئ‪٧‬جٔ ‪٢‬إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬جٔ ال‬

‫خؿ‪ٛ‬ـصُ ً٘ـبغٕ ا‪٧ ٜ‬عؼَٓ ‪ٝ‬هب‪١َٛ‬ب اً٘ـب‪ ٚ‬ا‪ً٧ ٢‬خغ‪ ٥‬يـ‪ ٤ٙ‬ضؼ‪٧‬خٔ‪١‬ب ا‪٢‬‬

‫ضٕ‪١ٔٔ٢‬ب اإل‪ٝ‬ؿب‪٧ٔٝ‬ج ا‪٧ ٢‬عؼة ‪ٛ‬ئؿؿبخٔ‪١‬ب ا٘غؿخ‪٢‬ؼ‪٧‬جَ ‪٢ ،‬اػا ‪ٛ‬ب خ‪ٜٛ ٜٗٛ‬‬

‫ػٖ٘ ّب‪ ٜ‬اإلؼاغثَ ا٘‪٢‬اي‪٧‬جَ ّ‪ ٦‬األ‪ٛ‬جٔ خخضؼُٖ تفٗلٍ ؿ‪ ٦ٛٙ‬إلؽا٘جٔ اً٘غ‪٢‬ا‪..ِٜ‬‬

‫غ‪٘٢‬ج ا٘ؼئ‪٧‬ؾ ـ ؤكضبة ا٘‪ًٛ‬ب٘‪٢ ٦‬ا٘ؿًبغث ‪..‬‬

‫ا‪ٝ ٜ‬هؼثً ؿؼ‪ً٧‬جً ّ‪ٛ ٦‬ضب‪٢‬ؼِ ‪٠‬ػا ا٘‪ٛ‬ئخ‪ٛ‬ؼِ ‪ ٦ّ٢‬ا٘‪٢ٛ‬م‪٢‬يبحٔ ا٘خ‪٦‬‬

‫ؿ‪٧‬خ‪ٝ‬ب‪١ُ٘٢‬ب ‪١ٝٛ٢ ...‬ب ‪ :‬إ٘‪٢‬ايغُ ‪٢‬اإلسؼاءاحُ ا٘خ‪ً٧ ٦‬خ‪ٛ‬غُ‪٠‬ب إ٘مبثُ‬

‫‪٢‬ا٘‪ ٜ٢٧ًٝٛ‬تفئ‪ ِٜ٢‬اً٘غا٘جٔ ‪٢‬تؿ‪٧‬بغثٔ إ٘ب‪ ٦ّ ِٜ٢ٝ‬ا٘ٗفِٔ ي‪ ٜ‬ا٘سؼ‪ٛ٧‬جٔ ‪،‬‬

‫‪ٛ٢‬الضٕجٔ ‪ٛ‬ؼخٗت‪١٧‬ب‪ ،‬تإؿب٘‪٧‬ةَ ي‪٧ٛٙ‬جٕ تً‪٧‬غثٕ ي‪ ٜ‬اإلٗؼا‪٢ ٔٞ‬ا٘‪٢‬يغٔ ‪٢‬ا٘‪٢‬ي‪٧‬غٔ ‪،‬‬ ‫‪٢‬خإ‪ ِٜ٧ٛ‬ا٘م‪ٛ‬ب‪ٝ‬بحٔ إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬جٔ ٘‪ٛٙ‬خ‪ ٦ّ ِٚ١‬غ‪٢‬ؼ‪ ٥‬ا٘خضٕ‪٢ ٔٓ٧‬ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬جٔ‬

‫‪٢‬اؿخًؼالِ خن‪٢‬ؼِ األغ٘جٔ ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬جٔ ا٘خ‪ ٦‬خًُخ‪ُ ٛ‬غ ّ‪ ٦‬ا٘خسؼ‪٢ ِٚ٧‬اكغاؼِ ا٘ضٗ‪ِٚ‬‬

‫ض‪٧‬د ؿ‪٧‬نَ‪ٙ‬ىُ إ٘مبثُ ‪٢‬ؤيمبءُ االغيبءٔ اً٘ب‪٢ ِٚ‬األنتبءُ ‪٢‬عتؼاءُ األغ٘جٔ‬

‫ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬جٔ ‪٢‬ؤيمبءُ ا٘متنٔ إ٘مبئ‪ٛ ٦‬ــ‪ ٜ‬عاللِ ا٘تض‪٢‬دٔ ‪٢‬ا٘‪ٝٛ‬بٔفبحٔ‬

‫ا٘خــ‪ ٦‬ؿخٕغ‪ٛ ٦ّ ُٚ‬ضب‪٢‬ؼِ ‪٠‬ػا ا٘‪ٛ‬ئخ‪ٛ‬ؼِ ا٘ػ‪ ٥‬ؿ‪ُ٧‬نؼَشُ ّ‪ٛ ٟ٧‬ــب اؿخُسغَ‬

‫‪ٛ‬ـــ‪ ٜ‬ؤؿب٘‪٧‬ةَ ‪٢‬اسؼاءاحٕ خًخ‪ٛ‬غُ اً٘‪ٗٛ ٦ّ َٚٙ‬بّضجٔ ا٘سؼ‪ٛ٧‬جٔ‬

‫‪ٛ٢‬ضبكؼخٔ‪١‬ب ‪ٗ٢‬فُِ ‪ٔ ٧٢ُ٠‬ج ‪ٛ‬ؼخٗت‪١٧‬ب ‪٢‬خٕغ‪ٕٙ٘ ٚ١ٛ٧‬مبءٔ ٘‪ٝ٧‬ب٘‪٢‬ا‬ ‫ش ؤ‪٠‬غا َّ ُ‪ٛ٢ ٟ‬ؼا‪ُٟ٧ٛ‬‬ ‫سؽائ‪ ٚ١‬ا٘ػ‪ ٥‬ضغغ ُ‪ ٞ‬إ٘ب‪ ....ُٜ٢ٝ‬ؿخُه ِ‪ُ ١‬ؼ ت‪٢‬م‪ٍ ٢‬‬

‫‪.‬‬

‫‪73‬‬


‫‪٢‬ؿ‪ٕ٧‬غ‪٠ ُٚ‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪٢ٛ‬ام‪٧‬ىَ ‪ٝ٧٢‬بٔـُ ‪ٛ‬ضب‪٢‬ؼَ‪٠‬ب ٔمبثٌ ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ؼؿ‪٢ َٜ٢‬عتؼاءَ‬

‫ي‪ٛ ٤ٙ‬ؿخ‪ ّ٣٢‬يبلٍ ‪ ٜٛ‬ا٘‪ًٛ‬ؼّجٔ‪.‬‬

‫الفٖ ـ ؤ‪١٧‬ب ا٘ضم‪٢‬ؼُ ا٘ٗؼ‪ ٚ٧‬ـ ا‪ ٜ‬ض‪٧٢٧‬جَ ‪ٛ‬ضب‪٢‬ؼِ ‪٠‬ػا ا٘‪ٛ‬ئخ‪ٛ‬ؼِ خخؿٓ‬

‫‪ٛ‬ى اؿخؼاخ‪٧‬س‪٧‬جٔ ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾِ إ٘مبءٔ األي‪ ٤ٙ‬ا٘خ‪ٛ ٦‬ـؼَ ػٗؼُ‪٠‬ب ّــ‪ ٦‬افبيجٔ‬ ‫‪ٝ٢‬فؼِ ا٘‪ًٛ‬ؼّجٔ إ٘مبئ‪٧‬جٔ ‪٢‬إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬جٔ ‪٢‬خؿب‪ًٛ ٦ّ ُٚ٠‬ب٘سجٔ هب‪٠‬ؼثٔ ‪ٕٝ‬قِ‬

‫ا٘عتؼثٔ ٘غ‪ ٣‬ا٘‪ٛ‬ضٕٕ‪٢ ٜ٧‬ؤيمبءٔ ا٘متنٔ إ٘مبئ‪ّ ٦‬ـ‪ٛ ٦‬سبلِ س‪ٛ‬ىِ األغٔ٘ج‬

‫ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘خ‪ ٦‬التغ ‪ٛ‬ـ‪٢ ٜ‬سـ‪٢‬غٔ‪٠‬ب ‪٢‬تفٗلٍ ضٕ‪٘ ٍ٦ٕ٧‬خٗـ‪ٝٔ ِٜ٧٢‬بيخٔ‪١‬ب‬

‫اؿخ‪ٝ‬بغاً ا٘ـ‪ ٤‬خ‪ ٖٙ‬األغ٘جٔ ٘خُكغؼَ إ٘ـؼاؼَ تب٘خسؼ‪٢ ِٚ٧‬ا٘ضٗ‪ٛ ٦٠٢ ِٚ‬ن‪ٛ‬ئ‪ٝ‬جٌ‬

‫ا٘‪ ٤‬يغا٘جٔ ؤضٗب‪١ٔٛ‬ب‪.‬‬

‫‪٢‬ال اتخًغُ يـ‪ ٜ‬ا٘ضٕ‪ٕ٧‬جٔ اػ ؤٔ‪٢‬لُ ا‪ ٜ‬ؤٗذؼَ ضبالحٔ اإلّؼارِ يـ‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬خ‪ٜ٧ٛ١‬‬

‫ٓ ‪ّ٢‬ـ‪ ٦‬غ‪٢‬ؼِ ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬جٔ خًـ‪٢‬غُ ا٘ـ‪ ٤‬مًِٔ األغ٘جٔ‬ ‫ّـ‪ ٦‬غ‪٢‬ؼِ ا٘خضٕ‪ٔ ٦‬‬

‫إ٘ب‪ٔ٦ٝ٢ٝ‬ث ا٘‪ٛ‬خ‪ّ٢‬ؼثٔ ّ‪ ٦‬ا٘غي‪٢ ٣٢‬ا٘خ‪ ٦‬ال خؼخٕ‪٘ ٦‬خٗ‪ ٜ٢‬غ٘‪٧‬الً ٘‪ٙ‬خسؼ‪ٚ٧‬‬

‫‪٢‬ا٘ضٗ‪ ٚ‬ي‪َ٢ ٚ١٧ٙ‬ب٘تبً خٗ‪ ُٜ٢‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬جُ ّ‪ ٦‬ضَ‪َ ٧‬ؼثٕ ‪ ٜٛ‬األ‪ٛ‬ؼِ ؤ‪ٛ‬ب‪ َٚ‬مًِٔ‬

‫األغ٘جٔ ؿ‪ٛ٧‬ب ّ‪ ٦‬ضب٘جٔ ٔ‪ٝ‬بيخٔ‪١‬ب ا٘فعك‪٧‬جٔ ّ‪ ٦‬اؼخٗبةِ ا٘‪ٛ‬خ‪ٙ٘ ِٚ١‬سؼ‪ٛ٧‬جٔ‬

‫‪٠ ٜٗ٘٢‬ػ‪ ٞ‬إ٘‪ٝ‬بيج ا٘فعك‪٧‬جَ ٘غ‪ ٣‬إ٘بم‪ ٦‬ال‬

‫خٗ‪ٗ ٜ٢‬بّ‪٧‬جً ٘‪ٙ‬خسؼ‪ِٚ٧‬‬

‫‪٢‬ا٘ضٗ‪ٛ ِٚ‬ب ٘‪٧ ٚ‬ؿخ‪ٝ‬غ ّ‪ ٦‬ضٗ‪ ٟٔٛ‬ي‪ ٤ٙ‬األغ٘جٔ ا٘‪ًٛ‬ختؼثٔ ٔب‪ٝ٢ٝ‬بً ّ‪٧‬ػ‪٠‬ةُ ا٘‪٤‬‬

‫اكغاؼِ ا٘ضٗ‪ ِٚ‬تبإلّؼارِ (ً٘غ‪ْٗ ٚ‬ب‪٧‬ج األغ٘ج) ّ‪٧‬عؼرُ ا٘‪ٛ‬خ‪ ٜٛ ُٚ١‬تبتِ‪١‬ب ٘‪٢ً٧‬غَ‬ ‫ذب‪٧ٝ‬جً تسؼ‪ٛ٧‬جٕ سغ‪٧‬غثٕ ‪...‬‬

‫غ‪٘٢‬جُ ا٘ؼئ‪٧‬ؾ ـ ؤكضبةُ ا٘‪ًٛ‬ب٘‪٢ ٦‬ا٘ؿًبغث‪..‬ؽ‪٧ٛ‬الخ‪٢ ٦‬ؽ‪ٛ‬الئ‪٦‬‬

‫و ا٘ض‪٢ٙ‬لِ‬ ‫ا‪ ٜٛ ٜ‬ؤ‪٠‬غأِ ا٘‪ٛ‬ئخ‪ٛ‬ؼ ‪ ٢٠‬غؼاؿجُ ‪٠‬ػ‪ ٔٞ‬ا٘هب‪٠‬ؼثٔ ا٘ؿ‪ٙ‬ت‪٧‬جٔ ‪٢٢‬ل ِ‬

‫٘‪ًٛ‬ب٘سخٔ‪١‬ب ‪٢‬ا٘‪ٛ‬فبؼٗجٔ ‪ٛ‬ى ٗلِ ا٘‪ٛ‬ع‪ٙ‬ك‪٘ َٜ٧‬خضك‪ ِٜ٧‬ا٘‪ٛ‬سخ‪ٛ‬ىِ ‪ ٜٛ‬ا٘سؼ‪ٛ٧‬جٔ‬

‫‪٢‬فؼ‪٢‬ؼِ‪٠‬ب ‪٢‬ا٘خ‪ ٦‬ؤسؼح ا٘‪٧٢‬الح ‪٢‬ؤّسًح اً٘‪٢‬ائل ‪٠٢‬غغح ا‪٢ٛ‬ال ‪٢‬ذؼ‪٢‬احٔ‬

‫‪74‬‬


‫ا٘ت‪ٙ‬غٔ ‪٢‬عؼتح ا٘ت‪ ٤ٝ‬األؿبؿ‪٧‬جٔ غ‪ ٜ٢‬ؼض‪ٛ‬جٕ ٘‪ ًَٚ٧‬تًغ ػٖ٘ األ‪٢ ُٜٛ‬االؿخٕؼاؼُ‬

‫‪٢‬ا٘ؼعبءُ ‪٘٢‬خً‪٢‬غَ ٘‪ٙ‬نْ‪٘٢‬جٔ ا٘تؼ‪٧‬ئجٔ مضٗبخُ‪١‬ب ا٘‪ٛ‬فؼٔجُ ّ‪ ٦‬اً٘ؼآ ا٘‪ْٛ‬غ‪.٣‬‬ ‫يؼآُ ا٘‪ٛ‬ضتجٔ ‪٢‬ا٘ؿال‪ ... ِٚ‬يؼآُ األ‪ٝ‬ت‪٧‬بءٔ ‪٢‬ا٘ؼؿلِ ‪٢‬األئ‪ٛ‬جٔ ‪ ...‬يؼآُ‬ ‫ؿ‪ٛ٢‬ؼَ ‪٢‬ؤٗغَ ‪٢‬ؤف‪٢‬ؼَ ‪٢‬تبتل ‪٢‬ا٘‪ٝٛ‬ك‪٢‬ؼ ‪ ...‬يؼآُ ‪ٛ‬غاؼؾِ اْ٘ٗؼِ ‪١ٛ٢‬غٔ‬

‫ا٘‪ْٗٛ‬ؼ‪ ٜ٧‬ا٘ػ‪ ٜ٧‬خإٕ٘ح ؤّٗبؼُ‪٘ ٚ٠‬خمىَ ٘إل‪ٝ‬ؿب‪٧ٝ‬جٔ ؤؼٔ‪ ٤‬إ٘‪٢‬ايغٔ ‪٢‬ؤٗذؼِ‪٠‬ب‬

‫ف‪٢ٛ‬الً ّ‪ ٦‬خ‪ٝ‬ه‪ِ ٚ٧‬ا٘‪ٛ‬سخ‪ٛ‬ىِ ‪٢‬م‪ٛ‬ب‪ ِٜ‬ضٕ‪٢ ٔٓ٢‬ضؼ‪٧‬بحٔ ؤّؼاغ‪. ٕٞ‬‬

‫‪ ٦ّ٢‬ا٘عخٔب‪ ٚ‬اٗؼؼُ ا٘فٗؼَ ‪٢‬ا٘خٕغ‪٧‬ؼَ اً٘ب٘‪٘ ٜ٧٧‬ضم‪٢‬ؼٗٔ‪ ٚ‬ا٘ٗؼ‪ٗ٘٢ ٚ٧‬ل ‪ٜٛ‬‬

‫ؿب‪ ٦ّ َٚ٠‬اإليغاغٔ ‪٢‬خٕغ‪ ِٚ٧‬ا٘تض‪٢‬دٔ ‪٢‬خ‪ٝ‬ف‪٧‬نٔ ا٘‪ٕٝ‬بفبحٔ ‪ٙ٘٢‬س‪١‬بحٔ ا٘كغ‪ٕ٧‬جٔ‬

‫ا٘خ‪ ٦‬ؿب‪ٛ٠‬ح ّ‪ ٦‬خ‪( ، ٟٔٙ٧٢ٛ‬ا٘‪٢‬ال‪٧‬بح ا٘‪ٛ‬خضغث األ‪ٛ‬ؼ‪٧ٗ٧‬ج ‪٢‬تؼ‪٧‬نب‪٧ٝ‬ب‬ ‫‪٢‬اؿخؼا٘‪٧‬ب)‪.‬‬

‫‪ ّٓ٢‬اهلل اً٘ب‪٘ ٜ٧ٙٛ‬ع‪٧‬ؼِ اً٘ؼآٔ ‪٢‬خ‪٧ّ٢‬ؼِ األ‪٘ ِٜٛ‬فًت‪. ٟٔ‬‬

‫‪٢‬ا٘ؿال‪ ٚ‬ي‪٢ ٚٗ٧ٙ‬ؼض‪ٛ‬ج ‪ ٜٛ‬اهلل ‪٢‬تؼٗبح‬

‫إ٘بم‪ٛ ٦‬غضح ا٘‪ٛ‬ض‪٢ٛ‬غ‬

‫ؼئ‪٧‬ؾ ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪٤ٙ‬‬ ‫تُغاغ ـ ‪2009/12/24‬‬

‫***‬

‫‪ٝ‬غ‪٢‬ث ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء االي‪ ٤ٙ‬ض‪٢‬ل االغ٘ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج‬ ‫خن‪٢‬ؼ‪٠‬ـب ‪٢‬غ‪٢‬ؼ‪٠‬ب ّ‪ٗ ٦‬فِ ا٘سؼ‪ٛ٧‬ج ‪ٛ٢‬ؼخٗت‪١٧‬ب‬

‫تضم‪٢‬ؼ غ‪٘٢‬ج ؼئ‪٧‬ؾ ا٘‪٢‬ؽؼاء ‪٢‬يغغ ‪ٛ‬ـ‪ ٜ‬ا٘‪٢‬ؽؼاء ‪٢‬إ٘مبث أب‪ٛ ٚ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء‬ ‫االي‪ٝ ٤ٙ‬غ‪٢‬ث تً‪٢ٝ‬ا‪ ( ٜ‬االغ٘ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ‪ ..‬خنـــــ‪٢‬ؼ‪٠‬ب ‪٢‬غ‪٢‬ؼ‪٠‬ب ّ‪ٗ ٦‬فِ‬ ‫ا٘سؼ‪ٛ٧‬ج ‪ٛ٢‬ؼخٗت‪١٧‬ب )‬

‫‪75‬‬


‫اتخغؤ ا٘‪ٛ‬ـــــــــئخ‪ٛ‬ؼ تًؽِ ٘‪ٝٙ‬ف‪٧‬غ ا٘ــــــــ‪٢‬ن‪ ٦ٝ‬ايٕ‪١٧‬ب‬ ‫خـال‪٢‬ث ؿ‪٢‬ؼث ‪ٛ‬ــ‪ ٜ‬ا٘ـػٗؼ ا٘ضٗــ‪ ، ٚ٧‬إ٘‪٧‬ح تًغ‪٠‬ب يغغ ‪ٛ‬ـــــــ‪ٜ‬‬

‫ا٘ٗ‪ٛٙ‬ـــــــــــبح اؿخ‪ٙ١‬خ‪١‬ب ٗ‪ٛٙ‬ج ؼئ‪٧‬ؾ ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء االي‪٤ٙ‬‬

‫إ٘بم‪ٛ ٦‬غضح ا٘‪ٛ‬ض‪٢ٛ‬غ ؼضة ّ‪١٧‬ب تب٘ضم‪٢‬ؼ ا٘ٗــؼ‪ٛ ٚ٧‬ــــ‪٢‬مضب تب‪٠ ٜ‬ػا‬ ‫ا٘‪ٛ‬ئخ‪ٛ‬ؼ ‪ٛ٧‬ذل ض‪ٕٙ‬ج ‪ٛ١ٛ‬ج ّ‪ ٦‬اؿخؼاخ‪٧‬س‪٧‬خ‪ ٟ‬تبفبيج ‪ٝ٢‬فؼ‬

‫ا٘‪ًٛ‬ـــــــــؼّج إ٘مبئ‪٧‬ج ‪٢‬إ٘ــــــــب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ت‪ ٜ٧‬ا٘س‪٢١ٛ‬ؼ‬

‫‪٢‬ا٘‪ ٜ٧٧ًٝٛ‬تفئ‪ ٜ٢‬اً٘غا٘ج ‪٢‬ؿ‪٧‬بغث إ٘ب‪ّ٢ ٜ٢ٝ‬ــــــــ‪٦‬‬ ‫‪٠‬ــــــــــػا ا٘نؼ‪ ٓ٧‬اكغؼ غ‪٢‬ؼ‪٧‬خ‪ ٟ‬ا٘‪ًٛ‬ؼ‪ّ٢‬ج ة( ا٘‪ٝ‬فؼث إ٘مبئ‪٧‬ج )‬

‫‪٢‬اؿؾ ( ا٘‪ٛ‬ــــــــــ‪ٔ٢‬ى االيــــــــال‪ٙ٘ ٦ٛ‬ؿ‪ٙ‬نج إ٘مبئ‪٧‬ج )‬ ‫٘‪٧‬خ‪ٝ ٤٘٢‬فؼ ا٘تض‪٢‬د ‪٢‬االضٗــــــب‪ ٚ‬إ٘مبئ‪٧‬ج ‪٢‬غي‪ ٚ‬س‪٧ًٛ‬ج إ٘مبء‬ ‫ّـــــــــــ‪ ٦‬اكغاؼ ‪ٛ‬س‪ٙ‬خ‪١‬ب ا٘‪ٛ‬خعككج ( ض‪ ٢ٛ‬ؼات‪٢ ) ٦‬ؿب‪٢ ٚ٠‬غي‪ٚ‬‬

‫‪ٛ‬ســــــ‪ٙ‬ج ( ا٘خفؼ‪٧‬ى ‪٢‬إ٘مبء ) ا٘خ‪ ٦‬خكغؼ‪٠‬ب ‪ٝ‬عتج ‪ٛ‬ـــ‪ ٜ‬اّبمل‬ ‫إ٘مبث ‪٢‬إ٘‪٢‬ا‪ٛٗ ، ٜ٧ٝ‬ب اؿخًؼل ؿ‪٧‬بغخ‪ٛ ٟ‬ضـــــــــب‪٢‬ؼ ا٘‪ٝ‬غ‪٢‬ث‬

‫‪٢‬ا٘‪ٛ‬ـــــ‪٢‬م‪٢‬يبح ا٘خ‪٧ ٦‬خ‪ٝ‬ب‪١٘٢‬ب ‪١ٝٛ‬ب ( إ٘‪٢‬ايغ ‪٢‬اإلسؼاءاح ا٘خ‪ً٧ ٦‬خ‪ٛ‬غ‪٠‬ب‬ ‫إ٘مبث ‪٢‬ا٘‪ ٜ٢٧ًٝٛ‬تفئ‪ ٜ٢‬اً٘ـــغا٘ج ‪٢‬ؿ‪٧‬بغث إ٘ب‪ ٦ّ ٜ٢ٝ‬ا٘ٗفِ ي‪ ٜ‬ا٘سؼ‪ٛ٧‬ج‬

‫‪ٛ٢‬ـــــــــــــالضٕج ‪ٛ‬ؼخٗت‪١٧‬ب تبؿب٘‪٧‬ة ي‪٧ٛٙ‬ج تً‪٧‬غث يــــ‪ٜ‬‬

‫ا٘‪٢‬يغ ‪٢‬ا٘‪٢‬ي‪٧‬غ ‪٢‬خب‪ ٜ٧ٛ‬ا٘م‪ٛ‬ب‪ٝ‬بح إ٘ــــــــــب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ٘‪ٛٙ‬خ‪ ٦ّ ٚ١‬غ‪٢‬ؼ‪٥‬‬ ‫ا٘خضٕ‪٢ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬ضـــــــبٗ‪ٛ‬ج ‪ٗ٢‬ػٖ٘ اؿخًؼال خنــــــــــ‪٢‬ؼ‬

‫االغ٘ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ا٘خ‪ّ ٦‬ــــــــ‪ ٦‬ا٘خسؼ‪٢ ٚ٧‬اكغاؼ ا٘ضٗ‪٢ٛ ٚ‬مض ًب تب‪ ٜ‬اٗذؼ‬

‫ضـــــــــــــبالح االّـــــــؼار ي‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬خ‪ ٦ّ ٜ٧ٛ١‬غ‪٢‬ؼ‬ ‫ا٘خضٕ‪ ٦ّ٢ ٓ٧‬غ‪٢‬ؼ ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬ج خً‪٢‬غ ا٘ــــــــــــــ‪ ٤‬مًِ االغ٘ج‬ ‫إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ا٘‪ٛ‬خ‪ّ٢‬ؼث ّ‪ ٦‬ا٘غي‪٢ ٣٢‬ا٘خ‪ ٦‬ال خؼخٕ‪٘ ٦‬خٗ‪ ٜ٢‬غ٘‪٧‬الً ٘‪ٙ‬خسؼ‪ٚ٧‬‬ ‫‪٢‬ا٘ضـــــٗ‪ ٚ‬ي‪َ٢ ٟ٧ٙ‬ب٘ت ًب خٗ‪ ٜ٢‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ّ‪ ٦‬ض‪٧‬ؼث ‪ٛ‬ــــــــــــ‪ٜ‬‬ ‫اال‪ٛ‬ؼ ا‪ٛ‬ب‪ ٚ‬مًِ االغ٘ج ؿ‪ٛ٧‬ب ّ‪ ٦‬ضب٘ج ٔ‪ٝ‬بيخ‪١‬ب ا٘فعك‪٧‬ج ّــــــــ‪٦‬‬

‫اؼخٗبة ا٘‪ٛ‬خ‪ٙ٘ ٚ١‬سؼ‪ٛ٧‬ج ‪٠ ٜٗ٘٢‬ػ‪ ٞ‬إ٘‪ٝ‬بيج ا٘فعك‪٧‬ج ٘ـــــــغ‪ ٣‬إ٘بم‪ ٦‬ال‬ ‫خٗ‪ٗ ٜ٢‬بّ‪٧‬ج ٘‪ٙ‬خسؼ‪٢ ٚ٧‬ا٘ضٗ‪ٛ ٚ‬ـــــب ٘‪٧ ٚ‬ؿخ‪ٝ‬غ ّ‪ ٦‬ضٗ‪ ٟٛ‬ي‪ ٤ٙ‬االغ٘ج ‪.‬‬ ‫‪76‬‬


‫ايٕت‪١‬ب تًغ ػٖ٘ تٗ‪ٛٙ‬ج ‪ٛ‬ؼخس‪ٙ‬ج ٘ــــغ‪٘٢‬ج ؼئ‪٧‬ؾ ا٘‪٢‬ؽؼاء ا٘ؿ‪٧‬غ‬ ‫‪ٝ‬ـــــ‪٢‬ؼ‪ ٥‬ا٘‪ٛ‬ب٘ٗ‪ ٦‬ا‪٢‬مص ّ‪١٧‬ب تب‪ ٜ‬إ٘مبء ّــــ‪ ٦‬اً٘ؼآ ٘‪ ٟ‬خبؼ‪٧‬ظ‬ ‫ن‪٧٢‬ل ‪ٝ‬هب‪ٔ ٚ‬مبئ‪ٛ ٦‬خ‪ٗ٘٢ ٜ٧‬ــــــــ‪ٛ ٜ‬ـــــــــؼح ي‪ٟ٧ٙ‬‬ ‫يبغ‪٧‬بح ا٘ؿ‪٧‬بؿ‪٧‬ج ‪٢‬س‪ٙ١‬ج ا٘ضٗب‪ ٚ‬ض‪ٛٝ٧‬ب خغع‪٢ٙ‬ا ّ‪٢ ٟ٧‬ؿ‪ٙ‬ت‪٢‬ا ‪ ٟٝٛ‬ا٘ٗذ‪٧‬ؼ اال‬ ‫ا‪ٝ‬ـــــــــ‪٢ ٟ‬تْمل ا٘ســـــــــــــــــــــــ‪٢١‬غ‬ ‫ا٘خــ‪ٔ ٦‬ب‪ ٚ‬ت‪١‬ــــــــب ا٘ؿ‪٧‬غ ؼئ‪٧‬ؾ ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء االيـــ‪٤ٙ‬‬

‫‪٢‬اً٘ب‪ ٦ّ ٜ٢ٙٛ‬ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ اؿخنبي‪٢‬ا ا‪٧ً٧ ٜ‬غ‪٢‬ا ٘‪ٕٙ‬مبء اً٘ـــــــــؼأ‪٦‬‬ ‫‪ٗٛ‬ب‪ٝ‬خ‪ ٟ‬ا٘خــ‪ ٦‬يؼِ ت‪١‬ب ّ‪ ٦‬ا٘‪ٝٛ‬نٕج ‪٢‬اعنؼ ‪ٛ‬ـــب خًؼل ٘‪ ٟ‬ؿبتٕبً ‪ٝ٧٢‬تُ‪٦‬‬

‫ا‪ ٜ‬ال ‪٧‬خًــــؼل ٘ــــــــــــــ‪ ٟ‬الضٕ ًب‬

‫‪ ٢٠‬ض‪ٛٝ٧‬ب ‪٧‬ؿ‪٧‬ؾ إ٘مبء ‪٢‬ض‪ٛٝ٧‬ب خه‪ ٚٙ‬ا٘ضٕ‪ٕ٧‬ج ‪ٛ ،‬ت‪ً ٝ٧‬ب تــب‪ٜ‬‬ ‫ا٘ضـــــــــــــغ‪٧‬د يـــــــــــ‪ ٜ‬األغ٘ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ‪٢٠‬‬

‫ضـــغ‪٧‬د ي‪ ٜ‬ؿ‪ٝ‬ج نت‪٧ً٧‬ج ٘ٗـــــــل ف‪٦‬ء ‪ ٜٛ٢‬ا٘نت‪ ٦ً٧‬ســـــغًا‬ ‫٘‪ٛ١ٛ‬ج إ٘مبء ا٘‪ٕٛ‬غؿج ‪٢‬ا٘كًتج أل‪١ٝ‬ب ؤ‪ٝ‬كبِ ٘‪ٛٙ‬ه‪٢ ٚ٢ٙ‬اعػ ا٘ضٓ ‪ ٜٛ‬ا٘هب٘‪ٚ‬‬ ‫خضخبر ا٘‪ ٤‬غ٘‪٧‬ل ٘‪٧‬ؾ ّٕن ٘خضٕ‪٠ ٓ٧‬ػا ا٘‪ٛ‬ن‪ٙ‬ة ‪٢‬ا‪ٛٝ‬ب خبؿ‪٧‬ؾ ؿ‪٧‬بؿ‪٧‬ج ‪٢‬ؿ‪٧‬بٓ‬ ‫‪٢‬ؿ‪ٝ‬ج ‪٧‬ؿًغ ّـــــــــ‪ ٦‬ه‪١ٙ‬ب ا٘‪ٝ‬بؾ س‪ً٧ٛ‬ب ‪٧٢‬ب‪٢ ، ٜ٢ٝٛ‬غيب ؿ‪٧‬بغخ‪ٟ‬‬

‫‪ٛ‬ئؿؿبح ا٘غ‪٘٢‬ج ا‪ّ٢٧ ٜ‬ؼ‪٢‬ا ا٘ٗذ‪٧‬ؼ ‪ٛٛ‬ــــــب ‪٧‬ختُ‪ ٦‬خ‪٧ّ٢‬ؼ‪ٕٙ٘ ٞ‬مبء ‪٢‬إ٘مبث‬

‫‪٢‬ا٘‪ٛ‬ئؿؿبح إ٘مبئ‪٧‬ج ٘‪٧‬ؾ ا٘‪ٗٛ‬ــــــــــــب‪ ٜ‬ا٘‪ٝٛ‬بؿة ّٕن ‪٢‬ا‪ٛٝ‬ب‬ ‫ا٘ض‪ٛ‬ب‪٧‬ج ‪٢‬ا٘غي‪٢ ٚ‬االؿ‪ٝ‬بغ ّ‪ٗ ٦‬ل ا٘‪ٛ‬سبالح ا٘خ‪٧ ٦‬ضخبس‪١٧ّ ٜ٢‬ب غي‪ٛ‬بً ‪٢‬اؿ‪ٝ‬بغًا‬

‫‪٢‬خٕغ‪٧‬ـــــــ‪ ٚ‬عغ‪ٛ‬ــــــــبح ال‪ ٜ‬ض‪٧‬بخ‪ٝ‬ب ‪ٛ٢‬ؿخٕت‪ٝٙ‬ب‬

‫‪ٔ٢ٛ‬ــــــــــــ‪ ِ٢‬ي‪ٙ‬ــــــــــــ‪ٔ ٤‬مـــــــبء‬ ‫‪ٛ‬خن‪٢‬ؼ ؿ‪ٚ٧ٙ‬‬ ‫يؼل تًغ‪٠‬ب ّ‪٢ ٚٙ‬ذبئٕ‪ ٦‬ت‪ٛ ٟ٧ّ ٜ٧‬ؿ‪٧‬ؼث خبؼ‪٧‬ظ إ٘مبء ‪ٝٛ‬ػ ي‪١‬غ ا٘ـــغ‪٘٢‬ج‬ ‫ا٘تبت‪٧ٙ‬ج ‪٢‬ضخ‪ ٤‬اال‪ ، ٜ‬إ٘‪ ٦‬تًــــــغ‪٠‬ب ؿْؼاء‬ ‫ا٘ــــــــــــــغ‪٢‬ل اال‪٧ٛ‬ؼٗ‪٧‬ج ‪ ،‬ا٘تؼ‪٧‬نب‪٧ٝ‬ج ‪ ،‬االؿتب‪٧ٝ‬ج ٗ‪ٛٙ‬بخ‪ٚ١‬‬

‫‪٢‬ا٘خ‪ ٦‬ت‪ٝ٧‬ح ايسبت‪ ٚ١‬تغ‪٘٢‬ج ؼئ‪٧‬ؾ ا٘ــ‪٢‬ؽؼاء ‪ٛ٢‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء االي‪٧ٕ٘ ٤ٙ‬بغخ‪ٚ١‬‬

‫‪77‬‬


‫ا٘فسبيج ّــ‪٢ٛ ٦‬اس‪١‬ج ا٘‪١‬س‪ٛ‬بح االؼ‪٠‬بت‪٧‬ج ‪٢‬ا٘خ‪ ٦‬خضـــب‪٢‬ل ا‪ ٜ‬خ‪ ِٔ٢‬ت‪ٝ‬بء‬ ‫غ‪٘٢‬ج ؿ‪٧‬بغث إ٘ب‪ٛٗ ٜ٢ٝ‬ب ٔغ‪٢ٛ‬ا خًبؽ‪ ٚ١٧‬ا٘ضبؼث ٘ف‪١‬غاء ا٘خْس‪٧‬ؼاح االؼ‪٠‬بت‪٧‬ج ‪.‬‬

‫ٗ‪ٛ‬ب خم‪ٝٛ‬ح ا٘‪ٝ‬غ‪٢‬ث ‪ٛ‬ضبمؼاح ض‪٢‬ل ( ضس‪٧‬ج االغ٘ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج ‪٢‬غ‪٢‬ؼ‪٠‬ب‬

‫ّــــــــــ‪ ٦‬االذتبح ) ٘‪ٕٙ‬بم‪ ٦‬ضؿ‪ ٜ‬يؽ‪٧‬ؽ يتغ ا٘ؼض‪ ٜٛ‬يم‪ٛ ٢‬ضٗ‪ٛ‬ج‬ ‫ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج ‪ ،‬ا‪ٛ‬ـــــــــب ا٘‪ٛ‬ضبمؼث ا٘ذب‪٧ٝ‬ج ّٗب‪ٝ‬ح‬

‫٘‪ٙ‬غٗخـــــــ‪٢‬ؼ ا‪٧‬غ‪ ٜ‬عب٘غ ‪٧ٗ٢‬ل ‪٢‬ؽ‪٧‬ؼ ا٘غاع‪٧ٙ‬ج ضــــــــــ‪٢‬ل (‬ ‫االغ٘ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج )‬ ‫‪٢‬اعخخ‪ٛ‬ح ا٘‪ٝ‬غ‪٢‬ث ت‪ٛ‬ضبمؼث ٘غٗخ‪٢‬ؼ ؼئ‪ٔ ِ٢‬بؿ‪ ٚ‬ؼؿ‪٢‬ل ا٘نت‪٧‬ة اً٘غ٘‪ ٦‬االؿخفبؼ‪٥‬‬

‫ض‪٢‬ل ( ‪٢‬أى ا٘نة اً٘غ٘‪ ٦ّ ٦‬اً٘ؼآ ) ‪ٛ٢‬ضبمؼث ٘غٗخ‪٢‬ؼ ن‪ٔ ٟ‬بؿ‪ ٚ‬اض‪ٛ‬غ ‪ /‬ؼئ‪٧‬ؾ‬ ‫ٔؿ‪ّ ٚ‬ضق اال‪٢ٛ‬اح ضـــ‪٢‬ل خفؼ‪٧‬ص ا٘نة اً٘غ٘‪٢ ٦‬ا‪٧ٛ٠‬خ‪ٟ‬‬ ‫ّـــــــــ‪ ٦‬اْ٘ض‪٢‬كبح ا٘‪ٛ‬عختؼ‪٧‬ج ‪٢‬ا٘خٕبؼ‪٧‬ؼ ا٘نت‪٧‬ج ) ‪ٛ٢‬ضبمؼث‬

‫٘‪ٙ‬غٗخ‪٢‬ؼث يب‪ٛ‬ؼث سبتؼ ي‪ٛ‬ؼ ‪ٛ /‬غ‪٧‬ؼث ٔؿ‪ ٚ‬ا٘تك‪ٛ‬ج ا٘‪٢‬ؼاذ‪٧‬ج ضـــــــ‪٢‬ل (‬ ‫ا٘ض‪ٛ‬ل ا٘‪٢ ٥٢٢ٝ‬غ‪٢‬ؼ‪ّ ٞ‬ـــ‪ ٦‬ا٘ٗفِ ي‪ ٜ‬ا٘ســــــــــــؼ‪ٛ٧‬ج ّ‪٦‬‬ ‫ّض‪٢‬كبح ا٘نة اً٘غ٘‪٘ ٦‬ال‪٢ٛ‬اح ‪٢‬االض‪٧‬بء )‪.‬‬

‫***‬

‫‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪ًٕ٧ ٤ٙ‬غ س‪ٙ‬ؿخ‪ ٟ‬األ‪ً٘ ٤٘٢‬ب‪2010 ٚ‬‬ ‫يٕغ ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء‬

‫األي‪ 2010/1/5 ٚ٢٧ ٤ٙ‬س‪ٙ‬ؿخ‪ ٟ‬اال‪ٕٛ ٦ّ ٤٘٢‬ؼ‬

‫‪ٛ‬سـ‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪ ٤ٙ‬تضم‪٢‬ؼ ؼئ‪٧‬ؾ ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ ‪٢ٝ٢‬ات‪٢ ٟ‬ؼئؿبء األس‪١‬ؽث‬ ‫االؿخئ‪٧ّٜ‬ج ٗبّج ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫إ٘مبئ‪٧‬ج ‪٢‬ؼئؿبء ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٚ‬‬ ‫‪٢‬ؤٕ٘‪ ٤‬إ٘بم‪ٛ ٦‬غضح ا٘‪ٛ‬ض‪٢ٛ‬غ ؼئ‪٧‬ؾ ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء‬

‫األي‪ٛٙٗ ٤ٙ‬ج ؼضة ّ‪٦‬‬

‫‪ٛ‬ؿخ‪١ٙ١‬ب ا٘ؿ‪ٙ‬نج ا٘ـــــــــؼاتًج ا٘‪ٛ‬خ‪ٛ‬ذ‪ٙ‬ج تبإليال‪ ( ٚ‬ا٘‪ٕٛ‬ؼ ‪٢‬ء‪ ،‬ا٘‪ٛ‬ؼئ‪، ٦‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬ؿ‪٢ٛ‬و ) ‪ٛ‬ئٗغًا تب‪ ٜٛ ٜ‬ا‪٠‬غاِ ‪٠‬ــــــػ‪ ٞ‬ا٘س‪ٙ‬ؿج ‪ ٢٠‬ض‪ٛ‬ب‪٧‬ج ا٘ضؼ‪٧‬بح‬ ‫اً٘ب‪ٛ‬ج ‪ٛ٢‬خبتًج ٔمب‪٧‬ب ا٘‪٢ ٜ٧ّ٢ٔ٢ٛ‬ا٘‪ٛ‬ضخسؽ‪٢ ٜ٧‬ا‪ٝ‬سبؽ إ٘مب‪٧‬ب اً٘ــــبٕ٘ج‬

‫‪78‬‬


‫‪ٗ٢‬ــــــــػٖ٘ ا٘خكغ‪ ٢ ٥‬ضؿ‪ ٚ‬ا٘غيب‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬خً‪ٕٙ‬ج تبْ٘ؿبغ ا٘‪ٛ‬ب٘‪٢ ٦‬االغاؼ‪٥‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪ٛ‬ف‪٧‬ؼاً تب‪ ٜ‬ا٘ؿ‪ٙ‬نج إ٘مبئ‪٧‬ج ‪٠‬ــــ‪ ٦‬ال خً‪ ٦ٝ‬ػٖ٘ ا٘ٗ‪٧‬ب‪ ٜ‬ا٘‪ْٝٛ‬كل ي‪ ٜ‬تٕ‪٧‬ج‬

‫اس‪١‬ؽث ا٘غ‪٘٢‬ج ‪٢‬ا‪ٛٝ‬ب ‪٠‬ــــــــــ‪ٛ ٦‬ئؿؿج ؼؿ‪ٛ‬ح غؿخ‪٢‬ؼ‪٠‬ب إ٘‪٢‬ا‪ٜ٧ٝ‬‬ ‫‪٢‬األيؼاِ ‪٧َ ٦٠٢‬ؼ ‪ْٛ‬ك‪٘٢‬ج يــــ‪ ٜ‬تٕ‪٧‬ج ‪ٛ‬ئؿؿبح ا٘غ‪٘٢‬ج ٘ٗ‪١ٝ‬ب ‪ٛ‬ؿخٕ‪ٙ‬ج‬ ‫تً‪١ٙٛ‬ب ‪٢‬تبالضٗب‪٢ ٚ‬إ٘ؼاؼاح ا٘خ‪ ٦‬خخعػ‪٠‬ب ت‪٢‬ض‪ ٜٛ ٦‬ا٘م‪٧ٛ‬ؼ ‪٢‬ت‪ٛ‬عبّج ‪ ٜٛ‬اهلل‬

‫‪٢‬تخنت‪ ٓ٧‬ا٘غؿخ‪٢‬ؼ ‪٢‬إ٘ب‪. ٜ٢ٝ‬‬ ‫‪ ٦ّ٢‬ا٘ؿ‪٧‬بٓ ‪ْٝ‬ؿ‪ ٟ‬ت‪ ٜ٧‬ا٘‪ٛ‬ض‪٢ٛ‬غ تب‪ ٜ‬إ٘بم‪٧٘ ٦‬ؾ ‪ٛ‬ن‪ً ٕٙ‬ب ّ‪ ٦‬ضٗــ‪٢٠٢ ٟٛ‬‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ ٚ٢‬تٕ‪٢‬ا‪ ٜ٧ٝ‬اسؼائ‪٧‬ج ‪٢ٛ٢‬م‪٢‬ي‪٧‬ج ‪ٙ٧‬ؽ‪ٚ‬‬

‫تبختبي‪١‬ب ‪ٙٛ٢‬ؽ‪ ٚ‬تؿ‪٢‬اتٓ ٔمبئ‪٧‬ج‬

‫‪٧‬ؼســـى ا٘‪١٧‬ب ‪ٔ٢‬ؼاؼا‪٧ ٞ‬عمى ٘ؿخج نؼٓ ّ‪ ٦‬ا٘نً‪٠٢ ٜ‬ػ‪٧َ ٞ‬ؼ ‪٢ٛ‬س‪٢‬غث‬ ‫ّــــــ‪ ٦‬ؤ‪ٛ ٥‬ســـبل ّ‪ ٦‬ا٘غ‪٘٢‬ج اً٘ــؼأ‪٧‬ج ‪ٗ٢‬ػٖ٘ ‪٧‬عمى إ٘بم‪٦‬‬

‫الس‪١‬ؽث ؼٔبت‪٧‬ج يغ‪٧‬غث ‪ٛ‬ـــــــــ‪ ٜ‬غاعل ا٘ؿ‪ٙ‬نج إ٘مبئ‪٧‬ج‬

‫ّ‪ٝ١‬بٖ إ٘بم‪ ٦‬األ‪٢‬ل ا٘ـــػ‪٧ ٥‬ؼأة ‪ٛ‬ؿبؼاخ‪ٝ٠٢ ٟ‬بٖ ؼئ‪٧‬ؾ االؿخئ‪ٝ‬بِ ‪٧٠٢‬إث‬ ‫اإلفؼاِ إ٘مبئ‪ٛ٢ ٦‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ ا٘خ‪ ٦‬خؼأة ٗل فبؼغث ‪٢٢‬اؼغث‬ ‫‪ٔ٢‬غ ؤفبؼ ؿ‪٧‬بغخ‪ّ ٟ‬ــ‪ًٛ ٦‬ؼل ضغ‪٧‬ذ‪ ٟ‬تب‪ ٜٛ ٜ‬ا‪٠‬غاِ ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء االي‪٤ٙ‬‬

‫‪٠‬ــ‪ ٢‬خن‪٧٢‬ؼ ٔمبث ا٘خضٕ‪٘ ٓ٧‬ؽ‪٧‬بغث ٔبت‪٧ٙ‬بخ‪ ٚ١‬يــــــــــــ‪ ٜ‬نؼ‪ٓ٧‬‬ ‫اال‪ْ٧‬بغاح ‪٢‬ا٘ـــغ‪٢‬ؼاح ‪٢‬االنالو يــ‪ ٤ٙ‬اضغد نؼٓ ا٘خضٕ‪ ٓ٧‬ض‪٧‬د ‪٢‬كل يغغ‬ ‫اال‪ْ٧‬بغاح ا٘‪ )1200 ( ٤‬ا‪ْ٧‬بغ ‪ً ًٝٙٛ‬ب يـــ‪ٔ ٜ‬ؼة اّخخبش ‪١ًٛ‬غ ا٘خن‪٧٢‬ؼ إ٘مبئ‪٦‬‬

‫ا٘ػ‪ ٚ٢ٕ٧ ٥‬تبؿخٕتبل غ‪٢‬ؼاح خغؼ‪٧‬ت‪٧‬ج ٘‪ٛٙ‬ضٕٕ‪ ٜ٧‬إ٘مبئ‪ ٜ٧٧‬العخكبؼ ضؿ‪ ٚ‬إ٘مبئ‪٧‬ج‬

‫ا٘ســـؽائ‪٧‬ج ‪.‬‬ ‫ا‪ٛ‬ب ي‪ٔ ٜ‬مب‪٧‬ب اْ٘ؿبغ ّٕغ ؤ‪٢‬مص ا٘‪ٛ‬ض‪٢ٛ‬غ تب‪ٝ٠ ٜ‬بٖ ‪ٛ‬ئؿؿبح ‪٧ًٝٛ‬ج تبٗخفبِ‬ ‫ضب٘ج اْ٘ؿبغ اإلغاؼ‪٢ ٥‬ا٘‪ٛ‬ب٘‪ٝ١ّ ٦‬بٖ ‪٧٠‬ئج ا٘‪ٝ‬ؽا‪٠‬ج ّ‪ ٦‬ا٘‪ٕٛ‬غ‪ٛ‬ج ذ‪ ٚ‬ا٘‪ْٛ‬خـ اً٘ب‪٦ّ ٚ‬‬ ‫ا٘‪٢‬ؽاؼاح ‪٢‬ا٘‪ٛ‬ئؿؿبح ذ‪ ٚ‬غ‪٢٧‬ا‪ ٜ‬ا٘ؼٔبتج ا٘‪ٛ‬ب٘‪٧‬ج ‪٢‬ا‪ ٜ‬غ‪٢‬ؼ إ٘مبء ّ‪ٛ ٦‬ضبؼتج‬ ‫ال ‪ٛ‬ـــــب٘‪٧‬بً ‪٢‬اغاؼ‪ً ٧‬ب ‪،‬‬ ‫اْ٘ؿبغ ‪٧‬إخ‪ ٦‬تًغ ا‪ ٜ‬خٗخفِ ‪٠‬ػ‪ ٞ‬األس‪١‬ؽث ا٘ؼٔبت‪٧‬ج ع‪ً ٙ‬‬ ‫‪ٔ٢‬غ فٗ‪ٝٙ‬ب ٘‪١‬ػا اُ٘ؼل ‪٧٠‬إث ‪ ٜٛ‬ذالد ٔمبث ‪ٛ٢‬غو يب‪ٗ ٦ّ ٚ‬ل ‪ٝٛ‬نٕج اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج‬

‫خخ‪ ٤٘٢‬ا٘خضٕ‪ٔ ٦ّ ٓ٧‬مب‪٧‬ب ا٘‪ٝ‬ؽا‪٠‬ج‬ ‫‪79‬‬


‫ال ‪ :‬تب‪ٛ٘ ٜ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪٧ٛ ٤ٙ‬ؽا‪٧ٝ‬ج ‪ٛ‬ؿخٕ‪ٙ‬ج خػ‪٠‬ة ٘‪ٙ‬تؼ٘‪ٛ‬ب‪ٜ‬‬ ‫‪٢‬خبتى ضغ‪٧‬ذ‪ٔ ٟ‬بئ ً‬ ‫‪٧٢‬كبغٓ ي‪١٧ٙ‬ب تبٔؼاؼ ا٘س‪١‬بح ا٘ؼٔبت‪٧‬ج ‪ ٚ٘٢‬خؿسل ضب٘ج ‪٢‬اضغث خف‪٧‬ؼ‬

‫ا٘‪٢ ٤‬س‪٢‬غ‬

‫ّؿبغ ‪ٛ‬ب٘‪ ٦ّ ٦‬ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ً٘ب‪ٛ 2009 ٚ‬م‪ً ْ٧‬ب ا٘‪ ٤‬ا‪٧ ٟٝ‬ؿً‪ ٤‬ا‪٧‬سبغ ت‪ٝ‬ب‪٧‬ج ‪ٝٛ‬بؿتج‬

‫٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪ ٤ٙ‬خم‪ ٚ‬ا٘ؿ‪ٙ‬نج إ٘مبئ‪٧‬ج تًغ‪ٛ‬ب اؿخ‪١‬غِ ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء‬ ‫األي‪ٛ٘٢ ٤ٙ‬ؼخ‪ ٜ٧‬ا٘‪ ٤‬ي‪٧ٙٛ‬بح خْس‪٧‬ؼ اؼ‪٠‬ت‪ ٦‬ستب‪. ٜ‬‬

‫‪ ٜٛ‬سب‪ٝ‬ت‪ٔ ٟ‬بل ؼئ‪٧‬ؾ ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج اؿخئ‪ٝ‬بِ تُغاغ ا٘ؼكبّج ‪/‬االخضبغ‪٧‬ج ا‪ٟٝ‬‬

‫ؿ‪٧‬ســـــؼ‪ٛ ٥‬ضبٗ‪ٛ‬ج ‪ٛ 11‬خ‪٢‬ؼن ًب ّ‪ٔ ٦‬م‪٧‬ج خْس‪٧‬ؼاح ‪٢‬ؽاؼخ‪ ٦‬ا٘عبؼس‪٧‬ج‬ ‫‪٢‬ا٘‪ٛ‬ب٘‪٧‬ج ا٘‪ًٛ‬ؼ‪ّ٢‬ج تـ ( خْس‪٧‬ؼاح األؼتًبء ا٘غا‪. 2010/1/11 ٚ٢٧ ) ٦ٛ‬‬ ‫***‬

‫‪ٛ‬ضمؼ ا٘س‪ٙ‬ؿج اال‪ً٘ ٤٘٢‬ب‪2010 ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء االي‪٤ٙ‬‬

‫يٕغ ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء االي‪ ٤ٙ‬س‪ٙ‬ؿخ‪ ٟ‬األ‪ً٘ ٤٘٢‬ب‪ ٦ّ 2010 ٚ‬ا٘ؿبيج اً٘بفؼث ‪ ٜٛ‬كتبش ‪ٚ٢٧‬‬

‫ا٘ذالذبء ا٘‪٢ٛ‬آّ ‪ ، 2010/ 1/5‬تؼئبؿج ا٘ؿ‪٧‬غ ‪ٛ‬غضح ا٘‪ٛ‬ض‪٢ٛ‬غ ؼئ‪٧‬ؾ ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج االخضبغ‪٧‬ج اً٘‪٧ٙ‬ب‬ ‫– ؼئ‪٧‬ؾ ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪٢ ٤ٙ‬تضم‪٢‬ؼ ؤيمبء ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ٗبّج يغا ؼئ‪٧‬ؾ ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج اؿخئ‪ٝ‬بِ‬ ‫‪٧ٛ‬ؿب‪ ٜ‬االخضبغ‪٧‬ج ‪ٛٗ ،‬ب ‪٢‬ضمؼ س‪ٙ‬ؿج االّخخبش ْ٘‪ ٜٛ ِ٧‬ؼسبل ا٘كضبّج ‪٢‬األيال‪. ٚ‬‬

‫تغا‪٧‬ج ؼضة ا٘ؿ‪٧‬غ ؼئ‪٧‬ؾ ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ تب٘ؿبغث ا٘ضم‪٢‬ؼ ‪٢‬اّخخص ا٘س‪ٙ‬ؿج تؿ‪ ٚ‬اهلل ‪٢‬ي‪ ٤ٙ‬تؼٗخ‪ٟ‬‬

‫‪٢‬خ‪ ٤ٝٛ‬ؤ‪ ٜ‬خضٕٓ ‪٠‬ػ‪ ٞ‬ا٘س‪ٙ‬ؿج ؤ‪٠‬غاّ‪١‬ب ّ‪ ٦‬خذت‪٧‬ح ا٘‪ٛ‬تبغة ا٘خ‪ ٦‬ض‪١ٙٛ‬ب ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪٤ٙ‬‬

‫‪ٝٛ‬ػُ خإؿ‪٧‬ؿ‪ ٦ّ 2003 ٟ‬خؼؿ‪٧‬ظ اؿخٕالل إ٘مبء ‪٢‬ض‪ٛ‬ب‪٧‬ج ا٘ضؼ‪٧‬بح اً٘ب‪ٛ‬ج ‪ٛ٢‬خبتًج ٔمب‪٧‬ب‬ ‫ا٘‪٢ ٜ٧ّ٢ٔ٢ٛ‬ا٘‪ٛ‬ضخسؽ‪٢ ٜ٧‬ا‪ٝ‬سبؽ إ٘مب‪٧‬ب اً٘بٕ٘ج ‪٢‬ضؿ‪ ٚ‬ا٘غيب‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬خً‪ٕٙ‬ج تبْ٘ؿبغ ا٘‪ٛ‬ب٘‪٦‬‬

‫‪٢‬اإلغاؼ‪٢ ٥‬ؼضة ا٘ؿ‪٧‬غ ؼئ‪٧‬ؾ ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ تب٘ضبمؼ‪ ٜٛ ٜ٧‬ؤيمبء ا٘ؿ‪ٙ‬نج ا٘ؼاتًج ّ‪ ٦‬ا٘غ‪٘٢‬ج‬

‫‪١٘ ٜ‬ب ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪ٗ ٤ٙ‬ل ا٘خٕغ‪٧‬ؼ ‪٢‬االضخؼا‪ٙ٘ ٚ‬غ‪٢‬ؼ ا٘ػ‪٥‬‬ ‫(ا٘كضبّج ‪٢‬اإليال‪٢ )ٚ‬ا٘خ‪ُ ٗٓ٧ ٦‬‬

‫خٕ‪ ٚ٢‬ت‪ ٟ‬تخؿ‪٧ٙ‬ن األم‪٢‬اء ي‪ ٤ٙ‬ا٘س‪٢‬ا‪ٝ‬ة ا٘خ‪٧ ٦‬فٗ‪١ٝٛ ٢‬ب ا٘‪ٛ‬سخ‪ٛ‬ى ‪٢‬ا٘ؽ‪٢‬ا‪٧‬ب ا٘‪ٛ‬ه‪ٛٙ‬ج ‪ ..‬ا٘خ‪ٚ٘ ٦‬‬

‫خك‪١ٙ‬ب ‪٧‬غ اإلكالش ‪٢‬اتالٌ ؤك‪٢‬اح ا٘‪ٛ‬ه‪ٔ٢ ٜ٧ٛ٢ٙ‬بل ‪ًٝ‬خٕغ ا‪ ٜ‬ا٘كضبّج ‪٢‬اإليال‪ ٚ‬اً٘ؼأ‪ ٦‬ت‪ٛ‬ب‬

‫٘‪١‬ب ‪ٛ ٜٛ‬ؿبضبح ‪ّ٢‬مبءاح ٗت‪٧‬ؼ‪ ٞ‬اؿخنبيح ؤ‪ ٜ‬خ‪ٛ‬أل ‪٠‬ػا اْ٘مبء تس‪ ٜٛ ٢‬ا٘ضؼ‪٧‬ج ‪٢‬ا٘ٗ‪ٛٙ‬ج‬

‫ا٘كبغٔج ‪ٗ٢‬ؼؼ ا٘ؿ‪٧‬غ ؼئ‪٧‬ؾ ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ا٘خؼض‪٧‬ة ت‪.ٚ١‬‬

‫‪80‬‬


‫‪٢‬ؤمبِ ا٘ضٕ‪ٕ٧‬ج‪ ...‬ا‪ ٜ‬ا٘‪ٝ‬بؾ خ‪ٝ‬هؼ ا٘‪ ٤‬إ٘مبء ‪ٝ‬هؼث ٔغؿ‪٧‬ج ٘‪٧‬ؾ أل‪ ٟٝ‬اضغ األتؼار اً٘ب٘‪٧‬ج‬

‫٘‪ًٙ‬غا٘ج ‪٢‬ا‪ٛٝ‬ب ٘‪ٛٙ‬ؿئ‪٦٘٢‬ث ا٘خ‪٧ ٦‬خض‪١ٙٛ‬ب ‪٢‬ا٘‪١ٛ‬ب‪ ٚ‬ا٘‪ٙٗ٢ٛ‬ج ا٘‪ ٟ٧‬تضٗ‪ ٚ‬ا٘غؿخ‪٢‬ؼ ‪٢‬إ٘‪٢‬ا‪ٜ٧ٝ‬‬

‫‪٢‬األيؼاِ ا٘خ‪ ٦‬خؿ‪٢‬غ ا٘‪ٛ‬سخ‪ٛ‬ى اً٘ؼأ‪ًّٝ ٦‬غ‪ٛ‬ب ‪٧‬فًؼ اضغ األفعبق ت‪ٛ‬ه‪ٛٙ‬ج ال ‪٧‬ختبغؼ ا٘‪٤‬‬

‫ػ‪ ٟٝ٠‬ف‪٦‬ء اال ا٘ػ‪٠‬بة ا٘‪ ٤‬إ٘مبء ‪٠٢‬ػا فؼِ ؤ‪٢‬ال ٓ‪ ٞ‬ا٘‪ٛ‬سخ‪ٛ‬ى ا٘‪ ٤‬ا٘ؿ‪ٙ‬نج إ٘مبئ‪٢ ، ٟ٧‬ي‪ٝ‬غ‪ٛ‬ب‬

‫ؤٔ‪٢‬ل ( ا٘ؿ‪ٙ‬نج إ٘مبئ‪٧‬ج ) ّب‪ٛٝ‬ب ؤٗؼؾ ‪ٛ‬ب ‪٢‬ؼغ تب٘غؿخ‪٢‬ؼ ‪٢‬ال اي‪ ٦ٝ‬تب٘ؿ‪ٙ‬نج ا٘ٗ‪٧‬ب‪ ٜ‬ا٘‪ْٝٛ‬كل‬ ‫ي‪ ٜ‬ا٘ؿ‪ٙ‬نخ‪ ٜ٧‬ا٘خفؼ‪٧ً٧‬ج ‪٢‬ا٘خ‪٧ْٝ‬ػ‪٧‬ج اػ ا‪١ٝ‬ب ّ‪ ٦‬ا٘ضٕ‪٧ٕ٧‬ج ؿ‪ٙ‬نج ‪ٛ‬ؿخٕ‪ ٟٙ‬تً‪١ٙٛ‬ب ي‪ ٜ‬تٕ‪٧‬ج‬

‫ؤس‪١‬ؽ‪ ٞ‬ؤ٘غ‪ٛ ٦٠ ...... ٟ٘٢‬ئؿؾث ؼؿ‪١٘ ٚ‬ب ا٘غؿخ‪٢‬ؼ ‪٢‬إ٘ب‪٢ ٜ٢ٝ‬األيؼاِ غ‪٢‬ؼ‪٠‬ب ّ‪ ٦‬ا٘غ‪٘٢‬ج‬ ‫ّ‪ٛ ٦١‬ؿخٕ‪ ٟٙ‬تً‪١ٙٛ‬ب ‪ ٜٛ‬عالل اإلضٗب‪٢ ٚ‬إ٘ؼاؼاح ا٘خ‪ ٦‬خكغؼ‪٠‬ب ت‪٢‬ض‪ ٜٛ ٦‬ا٘م‪٧ٛ‬ؼ ‪ٛ٢‬عبّج‬

‫اهلل ‪٢‬تخنت‪ ٓ٧‬ا٘غؿخ‪٢‬ؼ ‪٢‬إ٘ب‪٢ ٜ٢ٝ‬ال خخ‪ٛ‬حو تإ‪٧‬ج ‪٧ٛ‬ؽاح خ‪١ًٝٛ‬ب ‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬ؿبء٘ج ال ؿب‪ٛ‬ص اهلل اػا‬ ‫‪ٛ‬ب ا‪ٝ‬ضؼّح اتخغاء" ‪ ٜٛ‬ؼئ‪٧‬ؿ‪١‬ب ا٘‪ ٤‬ؤ‪ٔ ٥‬بل ‪٢ٛ٢‬هِ ‪٢ٛ‬س‪٢‬غ م‪ٛ ٜٛ‬الٗ‪١‬ب ّ‪ٝ١‬بٖ ؤس‪١‬ؽ‪ٞ‬‬ ‫ؼٔبت‪٧‬ج ي‪ ٤ٙ‬ؤغاء ا٘ؿ‪ٙ‬نج إ٘مبئ‪٧‬ج َب‪ ٦ّ ٟ٧‬األضٗب‪ّ ٚ‬بٕ٘بم‪ٛ ٦‬ضٗ‪ ٚ٢‬تبسؼاءاح ‪٢ٔ٢‬ا‪ٜ٧ٝ‬‬

‫ٔمبئ‪ٙ٧ ٟ٧‬ؽ‪ ٚ‬تبختبي‪١‬ب ‪ ٢‬تٕ‪٢‬ا‪٢ٛ ٜ٧ٝ‬م‪٢‬ي‪ٙٛ ٟ٧‬ؽ‪ٗ ٚ‬ػٖ٘ تخنت‪١ٕ٧‬ب ‪٢‬ؿ‪٢‬اتٓ ‪٧‬ؼسى ٘‪١‬ب اػا‬

‫اكغؼ ضٗ‪ٛ‬ب" ؤ‪ٔ ٢‬ؼاؼا"‪٢ ،...‬ؼَ‪ ٚ‬ػٖ٘ ّإ‪ ٜ‬إ٘بم‪ ٦‬ا‪ٝ‬ؿب‪ٔ ٜ‬غ ‪٧‬ك‪٧‬ة ؤ‪٧ ٢‬عنإ ‪٠٢‬ػ‪ٛ ٞ‬ؿإ٘ج‬

‫‪ًٛ‬ؼ‪ٝٛ ّٟ٢‬ػ ّسؼ ا٘ع‪ ٦ّ٢ ٟٕ٧ٙ‬كغؼ اإلؿال‪٢ٔ٢ ٚ‬ل ا٘ؼؿ‪٢‬ل ك‪ ٤ٙ‬اهلل ي‪٢ ٟ٧ٙ‬ؿ‪ٔ ٜٛ ٚٙ‬م‪٧‬ح‬

‫٘‪ ٟ‬تُ‪٧‬ؼ ‪ٛ‬ب ‪٧‬ؿخضٓ ّٕغ أخنًح ٘‪ٔ ٟ‬نًج ‪ ٜٛ‬ا٘‪ٝ‬بؼ ‪٘ ،‬ػا اعُمى ٔؼاؼ إ٘بم‪ ٦‬ا٘‪ ٤‬ؿخج نؼٓ‬

‫٘‪ٙ‬نً‪٠٢ ٜ‬ػا َ‪٧‬ؼ ‪٢ٛ‬س‪٢‬غ ّ‪ ٦‬ؤ‪ٛ ٥‬ئؿؿج ّ‪ ٦‬ا٘غ‪٘٢‬ج ‪٢‬امبّج ٘ػٖ٘ ‪٧‬عمى إ٘بم‪٦‬‬

‫فعك‪٧‬ب" ألس‪١‬ؽ‪ ٞ‬ؼٔبت‪٧‬ج يغ‪٧‬غ‪ ٜٛ ٞ‬غاعل ا٘ؿ‪ٙ‬نج إ٘مبئ‪٧‬ج ّ‪ٝ١‬بٖ إ٘بم‪ ٦‬األ‪٢‬ل ‪٢‬ؼئ‪٧‬ؾ‬ ‫االؿخئ‪ٝ‬بِ ّ‪ٝٛ ٦‬نٕخ‪٧ ٟ‬ؼأة ‪ٛ‬ؿ‪٧‬ؼخ‪ٝ٠٢ ٟ‬بٖ ‪٧٠‬إث األفؼاِ إ٘مبئ‪ ٦‬خؼأة ٗل فبؼغث‬

‫‪٢٢‬اؼغ‪ٝ٠٢ ٞ‬بٖ ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج خؼأة األضٗب‪٢ ٚ‬إ٘ؼاؼاح ا٘خ‪٦‬‬

‫‪٧‬كغؼ‪٠‬ب ‪.‬‬

‫‪٧‬خؼغغ ؿئال ‪ ٜٛ‬ا٘ػ‪٧ ٥‬ضبؿة إ٘مبث ؟؟‬

‫ؤن‪ٛ‬إ‪ ٜ‬ا٘س‪٧ٛ‬ى ا‪ٛ ٜ‬ضبؿتج إ٘بم‪ٛ ٦‬ؼؿ‪ ٟٛ٢‬تٕب‪ ٜ٢ٝ‬ؤخ‪٧‬ص ٘ٗل ا٘‪ٝ‬بؾ اػا ‪ٛ‬ب فًؼ‪٢‬ا ا‪ٜ‬‬

‫إ٘بم‪ ٦‬اعػ ‪ٝ٧‬ضؼِ ال ؿب‪ٛ‬ص اهلل ‪٢٢‬سغح األغ٘ج ي‪ ٤ٙ‬ػٖ٘ ‪٧‬ػ‪٠‬ة اضغ‪ ٚ٠‬ا٘‪ ٤‬اً٘‪ٝ‬ب‪ ٜ٧٢‬ا٘خ‪٦‬‬ ‫ػٗؼخ‪١‬ب ٘‪ٙ‬فٗ‪ٝ٠٢ ٣٢‬بٖ ؤ‪ٛ‬ذ‪٢ ٟٙ‬أً‪٧‬ج ي‪ ٤ٙ‬ػٖ٘ ‪١ٝٗ٘٢‬ب ٔ‪ٝ٢ ٟٙ٧ٙ‬ض‪ْ ٛ‬غ اهلل ي‪ ٤ٙ‬ػٖ٘ ‪.‬‬

‫ذ‪ ٚ‬خنؼٓ ا٘ؿ‪٧‬غ ؼئ‪٧‬ؾ ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ا٘‪ٔ ٤‬مب‪٧‬ب ا٘‪٢ ٜ٧ّ٢ٔ٢ٛ‬ؤين‪ٙ٘ ٤‬ؿبغث ؼئؿبء ا٘‪ٝٛ‬بنٓ‬

‫االؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج ا٘غ‪٢‬ؼ ٘إلسبتج تًغ‪ٛ‬ب خؿبءلّ ؟ ٗ‪ ٚ‬يغغ ا٘‪ ٜ٧ّ٢ٔ٢ٛ‬ا٘‪٢ٛ‬س‪٢‬غ‪ ٦ّ ٜ٧‬ا٘‪٢ٛ‬أِ ‪ٚٗ٢‬‬

‫اع‪ ٦ٙ‬ؿت‪٧‬ل ‪ ٚ١ٝٛ‬تبإلّؼار ؤ‪ ٢‬اْ٘ٗب٘ج ‪ ٜٛ ٚٗ٢‬ا٘‪ٛ‬خ‪ ٜ٧ٛ١‬سبء‪٢‬ا ‪ٛ‬سغغا‪ ....‬؟ ؿ‪ٛ٧‬ب ّ‪ ٦‬ا٘هؼ‪ِ٢‬‬

‫ا٘ؼا‪ٝ٠‬ج ا٘خ‪ٛٝ ٦‬ؼ عال٘‪١‬ب تْخؼ‪ ٞ‬ضؼس‪ًّٝ .. ٟ‬غ‪ٛ‬ب ‪٧‬ع‪ ٤ٙ‬ؿت‪٧‬ل يغغ ‪ ٜٛ‬ا٘‪ٝ١ّ ٜ٧ّ٢ٔ٢ٛ‬بٖ‬

‫ض‪٢‬اغد خإخ‪ ٦‬ت‪ ٜ٧ّ٢ٔ٢ٛ‬آعؼ‪ ٜٗ٘٢ ٜ٧‬ا٘ف‪٦‬ء ا٘‪ٛ‬ن‪ٛ‬إ‪ ٢٠ ٜ‬ا٘خ‪ٝ‬بٔق ّ‪ ٦‬يغغ‪٠٢ ٚ٠‬ػا ا٘ف‪٦‬ء‬ ‫‪٢ٛٙٛ‬ؾ عبؼر تُغاغ تب٘ٗب‪ٛ‬ل ‪ ٢٘٢‬ؿإ٘‪ٝ‬ب ‪ ٜٛ‬ا٘ؿبغث ؼئؿبء االؿخئ‪ٝ‬بِ ي‪ ٜ‬ؤيغاغ ا٘‪ٜ٧ّ٢ٔ٢ٛ‬‬

‫‪81‬‬


‫عبؼر تُغاغ ألسبت‪٢‬ا ؤ‪١ٝ‬ب الخفٗل ٔ‪٢ ٓٙ‬ا٘ف‪٦‬ء ا٘‪ٛ‬ن‪ٛ‬ئ‪ٗ ٜ‬ػٖ٘ ‪ ٢٠‬ؤ‪ ٜ‬ؤيغاغ ا٘‪٦ّ ٜ٧ّ٢ٔ٢ٛ‬‬ ‫خ‪ٝ‬بٔق ‪ٛ‬ؿخ‪ٛ‬ؼ ‪٠٢‬ػا ف‪٦‬ء ‪٢ٛٙٛ‬ؾ عبؼر تُغاغ تب٘ٗب‪ٛ‬ل ‪ٗ٢‬ػٖ٘ األ‪ٛ‬ؼ ّ‪ ٦‬تُغاغ ؼَ‪ٗ ٚ‬ذؼث‬

‫ا٘‪ ٜ٧ّ٢ٔ٢ٛ‬ا٘خ‪ ٦‬خخ‪ٝ‬بؿة ‪ٗ٢‬ذؼث ا٘ض‪٢‬اغد ‪.‬‬

‫‪٢‬ؤمبِ ا٘ؿ‪٧‬غ ؼئ‪٧‬ؾ ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ا‪ ٜٛ ٜ‬ؤ‪٠‬غاِ ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪ ٢٠ ٤ٙ‬خن‪٧٢‬ؼ ٔمبء‬

‫ا٘خضٕ‪٢ ٓ٧‬ؽ‪٧‬بغث ٔبت‪٧ٙ‬بح ‪ْٗ٢‬بءاح ٔمبث ا٘خضٕ‪ ٓ٧‬ي‪ ٜ‬نؼ‪ ٓ٧‬اال‪ْ٧‬بغاح ‪٢‬ا٘غ‪٢‬ؼاح ٘النالو‬ ‫ي‪ ٤ٙ‬اضغد ؤؿب٘‪٧‬ة ا٘خضٕ‪ ٦ّ ٓ٧‬ا٘ت‪ٙ‬غا‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬خٕغ‪ٛ‬ج ‪ٔ٢‬غ ‪٢‬كل يغغ اال‪ْ٧‬بغاح ا٘‪٤‬‬

‫( ؤِ٘ ‪ٛ٢‬بئخب ) ا‪ْ٧‬بغ خ‪ٛ ٤٘٢‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪ ٤ٙ‬إ٘‪٧‬ب‪ ٚ‬ت‪١‬ب ‪ٛ‬ى اإلفبؼث ا٘‪ ٤‬ا‪ ٜ‬خُن‪٧‬ج خٗب٘‪ِ٧‬‬ ‫‪٠‬ػ‪ ٞ‬اال‪ْ٧‬بغاح ٘‪ ٚ‬خٗ‪ ٜ‬ي‪ ٤ٙ‬ضؿبة ا٘غ‪٘٢‬ج اً٘ؼأ‪٧‬ج ‪٢‬ال ‪٧ٛ ٜٛ‬ؽا‪٧ٝ‬ج ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪٤ٙ‬‬ ‫‪٢‬ا‪ٛٝ‬ب ي‪ٝٙٛ‬ب ‪ٛ‬ى ‪ٛ‬ئؿؿبحٕ َ‪٧‬ؼ ضٗ‪ ٟ٧ٛ٢‬غ‪٧٘٢‬ج ُ٘ؼل خُن‪٧‬ج ‪ٛ‬كبؼ‪٠ ِ٧‬ػ‪ ٞ‬اال‪ْ٧‬بغاح ‪.‬‬

‫ٗػٖ٘ ‪ًٝ‬ن‪ ٦‬اال‪ ٟ٧ٛ٠‬األ‪ ٤٘٢‬ا٘‪ ٤‬خن‪٧٢‬ؼ ٔبت‪٧ٙ‬ج ا٘‪ٛ‬ضٕٕ‪ ٜ٧‬إ٘مبئ‪ ٜٛ ٜ٧٧‬ا٘‪ٛ‬ضٕٕ‪ ٢ ٜ٧‬ا٘فؼنج‬ ‫‪٢‬ؿ‪٧‬خ‪١ًٛ ٤٘٢‬غ ا٘خن‪٧٢‬ؼ إ٘مبئ‪ ٦‬ا٘ػ‪ ٥‬ؿ‪ْ٧‬خخص ٔؼ‪٧‬تب" ؤؿخٕتبل غ‪٢‬ؼاح ‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬ضٕٕ‪ٜ٧‬‬

‫إ٘مبئ‪٢ ٜ٧٧‬ا٘فؼنج ‪٢‬تٕ‪٧‬ج ا٘‪ٛ‬ضٕٕ‪ ٦ّ ٜ٧‬غ‪٢‬ائؼ ا٘غ‪٘٢‬ج ٘خن‪٧٢‬ؼ ٔبت‪٧ٙ‬بخ‪ٝ . ٚ١‬ؼ‪٧‬غ ‪ ٜٛ‬ػٖ٘‬

‫اعخكبؼ ا٘س‪١‬غ ‪٢‬ا٘ؽ‪٘ ٜٛ‬ضؿ‪ ٚ‬إ٘مب‪٧‬ب ا٘سؽائ‪٧‬ج ‪٢‬ا٘خذٕ‪ ِ٧‬ي‪ ٤ٙ‬يغ‪ ٚ‬ؿ‪٧ ٖ٢ٙ‬خ‪ٝ‬بّ‪ٛ ٤‬ى ضٕ‪ٓ٢‬‬

‫اإل‪ٝ‬ؿب‪ ٦ّ ٜ‬اغ‪٢‬اؼ ا٘خضٕ‪٧ ... ٓ٧‬سة ؤ‪ٝ ٜ‬ضخؼ‪ ٚ‬اػا ؤؼغ‪ٝ‬ب ؤ‪ٗٝ ٜ‬بّص ا٘سؼ‪ٛ٧‬ج ‪٢‬ؤ‪ ٜ٢ٗ٧ ٜ‬ػٖ٘‬ ‫تإؿ‪٢ٙ‬ة ال‪٧‬فٗل ‪ ٢٠‬االعؼ سؼ‪ٛ٧‬ج ‪٢ ...‬االّ ؿ‪ ٦ّ ٜ٢ٗٝ‬ض‪ْٛ ٟٕٙ‬ؼَ‪ٝ ٟ‬ض‪ٝ ٜ‬ؼ‪٧‬غ ؤ‪ٗٝ ٜ‬بّص‬

‫ا٘سؼ‪ٛ٧‬ج ‪ٝ٢‬ضبؼت‪١‬ب تب٘نؼٓ إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ‪ٝ٢‬خعػ اإلسؼاءاح إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج تضٓ ٗل ‪ٝ٧ ٜٛ‬خ‪ ٖ١‬ضٕ‪ٓ٢‬‬

‫اإل‪ٝ‬ؿب‪ ٦ّ ٜ‬ا٘‪٢ٛ‬أِ ‪٢‬ا٘ؿس‪٢ ٜ٢‬ا٘‪ًٛ‬خٕالح ‪.‬‬

‫ر ا٘ؿ‪٧‬غ ؼئ‪٧‬ؾ ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ي‪ٔ ٤ٙ‬مب‪٧‬ب اْ٘ؿبغ ‪٢‬ؤفبغ تغ‪٢‬ؼ ا٘كضبّج‪ّ ,‬ب٘كضبّج خٗخة‬ ‫ذ‪ ٓٚ‬يؼٓ َ‬

‫ؿ‪٢‬اء ٗب‪ٝ‬ح كضبّ‪ٛ ٟ‬نت‪٢‬يج ؤ‪ٕٛ ٢‬ؼ‪٢‬ءث ‪ٝ٠٢‬ب ؤ‪٢‬غ ؤ‪ ٜ‬اؼؿ‪ ٚ‬غ‪٢‬ؼ إ٘مبء ّ‪٠ ٦‬ػا ا٘‪ٛ‬سبل ّإ‪ٜ‬‬

‫غ‪٢‬ؼ‪٧ ٞ‬إخ‪ ٦‬ي‪ٝ‬غ‪ٛ‬ب ‪٧‬خ‪ ٤ٕٙ‬اضغ األس‪١‬ؽث إ٘مبئ‪٧‬ج اعتبؼ ‪ٛ‬غي‪ ٚ‬تغ٘‪٧‬ل ؤ‪ٔ ٢‬ؼ‪ٝ٧‬ج ؿ‪٢‬اء ٗب‪ٜ‬‬

‫االعتبؼ ‪ّ ٜٛ‬ؼغ ؤ‪ٛ ٢‬ئؿؿ‪ٝ١ّ ٟ‬بٖ ‪ٛ‬ئؿؿبح ‪٧ًٝٛ‬ج تبٗخفبِ ضبالح اْ٘ؿبغ اإلغاؼ‪٢ ٥‬ا٘‪ٛ‬ب٘‪٦‬‬ ‫‪ ٦ّ٢‬ا٘‪ٕٛ‬غ‪ٛ‬ج ‪٧٠‬ئج ا٘‪ٝ‬ؽا‪٠‬ج ‪٢‬ا٘‪ْٛ‬خـ اً٘ب‪٢ ٚ‬غ‪٢٧‬ا‪ ٜ‬ا٘ؼٔبتج ا٘‪ٛ‬ب٘‪٧‬ج ذ‪٧ ٚ‬إخ‪ ٦‬غ‪٢‬ؼ إ٘مبء ‪..‬‬

‫ّ‪ٛ‬ب ‪ ٢٠‬غ‪٢‬ؼ‪ٛ ٦ّ ٞ‬ضبؼتج اْ٘ؿبغ ‪ ...‬؟؟‬

‫ا‪ ٜ‬غ‪٢‬ؼ إ٘مبء ‪٧‬إخ‪ ٦‬تًغ ؤ‪ ٜ‬خٗخفِ ‪٠‬ػ‪ ٞ‬االس‪١‬ؽ‪ ٞ‬ا٘ؼٔبت‪٧‬ج ع‪ٙ‬ال" ‪ٙ٧‬ؽ‪ ًٟٛ ٚ‬ا‪ ٜ‬خسؼ‪٠ ٥‬ػ‪ٞ‬‬

‫األس‪١‬ؽث ا٘خضٕ‪ ٓ٧‬اإلغاؼ‪ٛ ّٓ٢ ٥‬ب ؼؿ‪ٔ ٟٛ‬ب‪ٝ٢ٝ‬ب‪٠‬ب ‪٢‬اػا ‪ٛ‬ب خضكل ٘غ‪١٧‬ب ‪ ٜٛ‬إ٘‪ٝ‬بيج ‪ٛ‬ب ‪٦ْٗ٧‬‬

‫‪٢٢‬سغ ا‪ ٜ‬األغ٘ج ؤ٘‪ٛ‬خضك‪ٗ ٟٙ‬بّ‪٧‬ج ‪ُ٧‬فًؼ إ٘مبء ‪٢‬خضؼٖ ا٘فٗ‪ ٣٢‬اً٘ب‪ٛ‬ج ‪ّ .‬بٕ٘مبء ال ‪ٜٗٛ٧‬‬

‫ؤ‪ٝ٧ ٜ‬ؽل ا٘‪ ٤‬ا٘فبؼو ‪ْ٧٢‬خـ ي‪ٔ٢ ٜ‬بئى اعخالؾ ‪ٛ‬ت‪ ٜٛ ٍٙ‬ا٘‪ٛ‬بل ؤ‪ْ٧ ٢‬خـ ي‪ ٜ‬يٕغ اتُؼ‪ٟ٧ّ ٚ‬‬

‫امؼاؼاً تب٘كب٘ص اً٘ب‪٧ ٚ٘ ٚ‬عتؼ ي‪ ٜٛ ٟٝ‬األس‪١‬ؽث ا٘ؼٔبت‪٧‬ج ‪٢‬ألسل ػٖ٘ فٗ‪ٝٙ‬ب ّ‪ٗ ٦‬ل ‪ٝٛ‬نٕ‪ٟ‬‬

‫و يب‪ ٚ‬خخ‪ ٤٘٢‬ا٘خضٕ‪ٔ ٦ّ ٓ٧‬مب‪٧‬ب ا٘‪ٝ‬ؽا‪٠‬ج ا٘خ‪ ٦‬خك‪١ٙ‬ب ‪ٜٛ‬‬ ‫اؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧٠ ٟ٧‬ئ‪ ٜٛ ٟ‬ذالذج ٔمبث ‪ٛ٢‬غ ٍ‬

‫‪82‬‬


‫‪٠‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪ٛ‬كبغؼ ‪٢‬امبّج ٘ػٖ٘ ‪ٝ٠‬بٖ ‪ٛ‬ضبٗ‪ ٚ‬ا٘س‪ٝ‬ب‪٧‬بح ّ‪ٗ ٦‬ل ‪ٛ‬ضبّه‪ٛ ٜٛ ٟ‬ضبّهبح اً٘ؼآ‬ ‫‪ٛ‬ؼختنج تب٘ؿ‪ٙ‬نج إ٘مبئ‪٧‬ج ‪ ٦٠٢‬ؿخج يفؼ ‪ٛ‬ضبّهج ا‪ٛ‬ب ّ‪ ٦‬تُغاغ ّ‪ٝ١‬بٖ ؿتًج ‪ٛ‬ضبٗ‪ٚ‬‬

‫٘‪ٙ‬س‪ٝ‬ب‪٧‬بح خخ‪ ٤٘٢‬ا٘‪ٝ‬هؼ ّ‪٠ ٦‬ػ‪ ٞ‬إ٘مب‪٧‬ب ‪٢‬خضؿ‪١ٛ‬ب تٗل فْبّ‪٧‬ج ‪ٛ ّٓ٢٢‬ب ؼؿ‪ ٟٛ‬إ٘ب‪٦ّ٢ . ٜ٢ٝ‬‬

‫ا٘‪ٔ٢‬ح ػاخ‪ ٟ‬ال‪ٝ‬ؼ‪٧‬غ ؤ‪ ٜ‬خٗ‪ ٜ٢‬األس‪١‬ؽث إ٘مبئ‪٧‬ج سؿؼا" ً٘ت‪٢‬ؼ ‪ٛ‬كب٘ص ؿ‪٧‬بؿ‪ ٟ٧‬ؤ‪٧َ ٢‬ؼ ؿ‪٧‬بؿ‪ٟ٧‬‬ ‫‪٢‬ال ‪ٝ‬ؼ‪٧‬غ ؤ‪ ٜ‬خٗ‪ ٜ٢‬نؼ‪ٕ٧‬ب ٘إلؿٕبنبح ‪٢‬ا‪ٛٝ‬ب ‪ٝ‬ؼ‪٧‬غ ا٘ضٓ ‪٢‬ا٘ضٓ ٗ‪٠ ... ٟٙ‬ػا ‪ ٢٠‬غ‪٢‬ؼ إ٘مبء‬ ‫ّ‪ٛ ٦‬ؿإ٘ج اْ٘ؿبغ ‪ٛ٢ ،‬ى ػٖ٘ ‪٢‬ضخ‪ ٜ٢ٗ٧ ٤‬غ‪٢‬ؼ إ٘مبء ؤٗذؼ ا‪٧‬سبت‪٧‬ج خ‪ ٚ‬خفٗ‪٧‬ل ‪٧٠‬ئ‪ ٟ‬تؼئبؿج‬

‫ا٘ؿ‪٧‬غ ؼئ‪٧‬ؾ االغيبء اً٘ب‪٢ ٚ‬يم‪٧٢‬ج ؼئ‪٧‬ؾ ‪٧٠‬إث األفؼاِ إ٘مبئ‪ٛ٢ ٦‬غو يب‪ّ ٚ‬بػا ‪ٛ‬ب ‪٢‬ؼغح‬ ‫‪ٛ٢ًٙٛ‬ج ‪ ٜٛ‬ؤ‪ ٥‬فعق ؤ‪ ٢‬س‪١‬ج ‪ًٛ‬ؽؽث ت‪٢‬ذبئٓ ضٕ‪١ّ ٟ٧ٕ٧‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪٧١‬ئج خخ‪ ٤٘٢‬خغٔ‪ ٓ٧‬األعتبؼ‬

‫‪٢‬ا٘‪٢‬ذبئٓ ‪٢‬خض‪ ٟٙ٧‬ا٘‪ ٤‬ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬عخكج ت‪ٝ‬هؼ ٔمب‪٧‬ب ا٘‪ٝ‬ؽا‪٠‬ج ‪.‬‬

‫ا٘ضٕ‪ٕ٧‬ج ؤٔ‪٢‬ل ؤ‪٧٘ ٜ‬ؾ ٗل ‪ٛ‬ب‪٧‬كل ا٘‪ ٤‬اإليال‪ًٗ٧ ٚ‬ؾ ا٘ضٕ‪٘ .. ٟٕ٧‬غ‪ٝ٧‬ب ‪ٛ‬ؼٗؽ ؤيال‪ٙ٘ ٦ٛ‬ؿ‪ٙ‬نج‬ ‫إ٘مبئ‪٢ ٟ٧‬خٕؼؤ ّ‪ٗ ٟ٧‬ل ا٘كضِ ا٘كبغؼث ّ‪ ٦‬اً٘ؼآ ‪٢‬عبؼس‪ٕ٧٢ ٟ‬غ‪ ٚ‬ؤ٘‪ٝ٧‬ب ‪ٙٛ‬عكب ‪٧ٛ٢٧‬ب‬

‫‪ٕ٧٢‬ؼؤ ُ٘ؼل ا٘خضٕ‪ ٦ّ ٓ٧‬ا٘فٗب‪ ٣٢‬ا٘‪ٝٛ‬ف‪٢‬ؼث ‪٢‬خسبة ا٘كض‪ْ٧‬ج ت‪ٛ‬ب ‪ٕ٧‬خم‪ّٗ ، ٦‬ل فٗ‪٣٢‬‬

‫خذبؼ ‪ٝ‬ؼسى ا٘‪ ٤‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪ ٦‬خ‪ٝ‬هؼ ‪٠‬ػ‪ ٞ‬ا٘غي‪ُ ً٧٢ ٣٢‬غ ا٘‪ٛ‬ؼٗؽ اإليال‪ ٦ٛ‬ا٘س‪٢‬اة ّ‪ ٦‬م‪٢‬ء‬

‫س‪٢‬ات‪١‬ب ‪ .‬ا‪ ٜ‬ا٘كض‪ْ٧‬ج الخؿخ‪ٛ‬ى ا٘‪ ٤‬ا٘نؼّ‪ ٜ٧‬ا‪ٛٝ‬ب خؿخ‪ٛ‬ى ا٘‪ ٤‬نؼِ ‪٢‬اضغ ّ‪ ٦‬ض‪ ٜ٧‬ا‪ٜ‬‬

‫ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج خؿخ‪ٛ‬ى ا٘‪ ٤‬ا٘نؼّ‪٢ ٜ٧‬خٕ‪٢‬ل ‪ٛ‬ب أخ‪ًٝ‬ح ت‪٢ ٟ‬ا٘كضِ ‪ٛ‬فٗ‪٢‬ؼث خ‪ٝ‬فؼ اسبتبخ‪ٝ‬ب ‪٢‬اض‪٧‬ب‪ٝ‬أ‬

‫خخإعؼ ٘خإعؼ اسبتج ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ٘ػا ‪ٝ‬بفغ ا٘ؿ‪٧‬غ ؼئ‪٧‬ؾ ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ا٘ؿبغث ؼئؿبء االؿخئ‪ٝ‬بِ اػا ‪ٛ‬ب‬ ‫‪٢‬ؼغ خؿبئل ‪ ٜٛ‬ا٘‪ٛ‬ؼٗؽ اإليال‪٠ ٦ّ ٦ٛ‬ػا ا٘عك‪٢‬ق ؤ‪ ٜ‬خٗ‪ ٜ٢‬االسبت‪ ٟ‬ؿؼ‪ً٧‬ج ‪.‬‬

‫ذ‪ ٚ‬خنؼٓ ا٘ؿ‪٧‬غ ؼئ‪٧‬ؾ ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ا٘‪ ٤‬ا‪ٝ‬سبؽاح ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ ٚ‬عالل يب‪٢ 2009 ٚ‬ػٗؼ ي‪ ٤ٙ‬ؿت‪٧‬ل‬ ‫ا٘‪ٛ‬ذبل ا‪ٝ‬سبؽ ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خضٕ‪ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬ؼٗؽ‪٧‬ج ‪ /‬ا٘ٗؼط األ‪ ٤٘٢‬اػ سبءح ‪ٝ‬ؿتج ا٘ضؿ‪١٧ّ ٚ‬ب‬ ‫‪٠٢‬ػا ا٘‪ٝ‬فبن ‪٧‬سة ؤ‪ٝ٧ ٜ‬هؼ ٘‪ ٟ‬تخٕغ‪٧‬ؼ تب٘‪ٕٛ‬بؼ‪ٝ‬ج ‪ٛ‬ى ؿ‪ٝ‬ج ‪.2008‬‬

‫‪%97‬‬

‫‪٢‬ؤ‪٢‬مص ا٘ؿ‪٧‬غ ؼئ‪٧‬ؾ ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ٘إلع‪٢‬ا‪ ٦ّ ٜ‬ا٘ؿ‪ٙ‬نج ا٘ؼاتًج ت‪ٛ‬ب خًؼل ٘‪ ٟ‬إ٘مبء ض‪٧‬د ُّسٓؼ‬

‫‪ٕٛ‬ؼ ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪ُّ٢ 2009/10/25 ٚ٢٧ ٤ٙ‬سٓؼ ‪ٕٛ‬ؼ ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج ا٘‪ٕٛ‬بتل‬

‫٘‪ٛ‬خ‪ٝ‬ؽ‪ ٞ‬ا٘ؽ‪٢‬ؼاء ‪ٔ٢2009/12/8 ٚ٢٧‬غ اؿخنً‪ٝ‬ب ‪٢‬تس‪٢١‬غ ‪ٝٛ‬خؿت‪ ٦‬ا٘ؿ‪ٙ‬نج إ٘مبئ‪٧‬ج ؤ‪ٝ ٜ‬ضبّه‬ ‫ي‪ ٤ٙ‬ضٕ‪ ٓ٢‬ا٘‪ٝ‬بؾ ‪ ٚ٘٢‬خػ‪٠‬ة ‪٢‬ؼٔ‪٢ ٟ‬اضغ‪ٗ٢ ٞ‬ػٖ٘ ضبّه‪ٝ‬ب ي‪٢ٛ ٤ٙ‬س‪٢‬غاخ‪ٝ‬ب ‪٢‬ا٘ٗل ‪ًٛ٧‬ل ٘‪٧‬ل‬

‫‪١ٝ‬بؼ ‪ٕٝ٧ ٚ٘ ..‬نى ‪ٝٛ‬خؿت‪ ٦‬ا٘ؿ‪ٙ‬نج إ٘مبئ‪٧‬ج ‪ٛ٢٧‬ب ‪٢‬اضغا" ي‪ ٜ‬اً٘‪ٛ‬ل ‪ٕٝٙٝ٢‬ب ‪ٛ‬ضبٗ‪ ٚ‬يغ‪ ٞ‬ا٘‪٤‬‬

‫ؤ‪ٛ‬بٗ‪ٝٛ ٜ‬بؿتج ‪٠‬ػ‪ ٞ‬ؤف‪٧‬بء ال ‪١٘٢ٕٝ‬ب ُ٘ؼل ا٘غيب‪٧‬ج تل ٘‪ٝ‬فً ِؼ ا٘‪٢ٛ‬ان‪ ٜ‬ؤ‪ ٜ‬ا٘‪٢‬ن‪ ٜ‬الؽال تع‪٧‬ؼ‬ ‫‪ٝ٠٢‬بٖ ‪٧ ٜٛ‬فًؼ تب٘‪ٛ‬ؿئ‪٧٘٢‬ج ‪ٔ٢‬غ خفؼّ‪ٝ‬ب ت‪٢‬مى ٘‪٢‬ضج تإؿ‪ٛ‬بء إ٘مبث ا٘ف‪١‬غاء ‪ٝ‬خ‪٧‬سج‬

‫األي‪ٛ‬بل االؼ‪٠‬بت‪ ٟ٧‬ض‪٧‬د اؼخَْى يغغ‪ ٚ٠‬ا٘‪ ٤‬ؿتًج ‪٢‬ذالذ‪ٔ ٜ٧‬بم‪٧‬ب" ‪٢‬ا‪ٛ ٜ‬ب خًؼل ٘‪ٕٛ ٟ‬ؼ‬

‫‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪ٕٛ٢ ٤ٙ‬ؼ ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج ٘‪ ٚ‬خٗ‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ ٚ‬عبؼر تُغاغ ت‪ٝٛ‬إ‪ ٣‬ي‪ٟٝ‬‬

‫‪83‬‬


‫‪ ٜٗ٘٢‬ػٖ٘ ٘‪٧ ٚ‬سًل ؤ‪ٔ ٥‬بلٍ ‪ٝ٧‬ض‪ ٦ٝ‬خضح ذٕل األضغاد ‪٢‬ا‪ٛٝ‬ب ؿبؼح األ‪٢ٛ‬ؼ ت‪ٛ‬ب ‪٧‬ؼم‪ ٦‬اهلل‬

‫‪٢‬ا٘م‪٧ٛ‬ؼ ‪.‬‬

‫ذ‪ ٚ‬خنؼٓ ا٘ؿ‪٧‬غ ؼئ‪٧‬ؾ ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ‪٢‬ؤ‪٢‬مص ٘‪ٙ‬ؿبغث ؼئؿبء االؿخئ‪ٝ‬بِ ‪٢‬اإليال‪ٚ‬‬

‫ا‪ٛ٘ ٜ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء ‪٧ٛ‬ؽا‪ٛ ٟ٧ٝ‬ؿخٕ‪ٙ‬ج ‪٢ ،‬تبٔؼاؼ ا٘س‪١‬بح ا٘ؼٔبت‪٧‬ج ٗبّ‪ ٟ‬خػ‪٠‬ة ‪٠‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪٧ٛ‬ؽا‪٧ٝ‬ج ا٘‪٤‬‬

‫‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ا٘‪٢ٝ‬اة ٘‪ٛٙ‬كبغٔج ي‪١٧ٙ‬ب ‪٢‬ا٘ض‪ٛ‬غ هلل ٘‪ ٚ‬خؿسل ؤ‪٧‬ج ضب٘‪ ٟ‬خف‪٧‬ؼ ا٘‪٢ ٤‬س‪٢‬غ ّؿبغ ‪ٛ‬ب٘‪٦‬‬

‫ّ‪ ٦‬ا٘خكؼِ تب٘‪٧ٛ‬ؽا‪٧ٝ‬ج ‪ٝٛ‬ػ ؿ‪ٝ‬ج ‪ 2004‬يب‪ ٚ‬خعك‪٧‬ق ‪٧ٛ‬ؽا‪٧ٝ‬ج ‪ٛ‬ؿخٕ‪ٙ‬ج ٘‪ٙ‬ؿ‪ٙ‬نج إ٘مبئ‪٧‬ج ‪٦ّ٢‬‬

‫ؤعؼ خٕؼ‪٧‬ؼ ً٘ب‪٧ ٚ٘ 2009 – 2008 ٚ‬ؿسل غ‪٢٧‬ا‪ ٜ‬ا٘ؼٔبتج ا٘‪ٛ‬ب٘‪٧‬ج ؤ‪٧‬ج عؼ‪ٔ٢‬بح ‪ٛ‬ب٘‪٢ ٟ٧‬ا‪ٛٝ‬ب‬ ‫‪٢‬مى ا٘غ‪٢٧‬ا‪ ٜ‬تًل ا٘‪ٛ‬الضهبح ‪ ٦٠٢‬يغ‪ ٚ‬خؿً‪٧‬ؼ ٔ‪ٛ٧‬ج ‪٠‬غا‪٧‬ب ‪٢‬ؼغح ‪ٝٛ ٜٛ‬ه‪ٛ‬بح غ‪٧٘٢‬ج‬

‫‪٢‬فٗ‪ٝٙ‬ب ٘س‪ُ٘ ٟٝ‬ؼل خؿً‪٧‬ؼ ‪٠‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪٢ٛ‬اغ ‪٢‬تس‪٢١‬غ ‪ٝ٢‬ؽا‪٠‬ج ٗل ا٘‪ٛ‬ع‪ٙ‬ك‪٢ٕٝ ٜ٧‬ل ا‪ ٜ‬اْ٘ؿبغ‬

‫ال‪ ٜٗٛ٧‬ؤ‪٧ ٜ‬سغ نؼ‪ ٟٕ٧‬ا٘‪ ٤‬ا٘ؿ‪ٙ‬نج إ٘مبئ‪٧‬ج ا‪ٝ‬فبء اهلل ‪.‬‬

‫ؤ‪٢‬مص ا٘ؿ‪٧‬غ ؼئ‪٧‬ؾ ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ا‪ٝٝ‬ب ‪ٝ‬ؿً‪ ٦ّ ٤‬ا٘‪ٔ٢‬ح ا٘ضبمؼ إل‪٧‬سبغ ‪ٔ٢ٛ‬ى تغ‪٧‬ل ٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج‬

‫ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج ‪ٝ٢‬ؿً‪ ٤‬ا٘‪ ٤‬ا‪٧‬سبغ ت‪ٝ‬ب‪٧‬ج ٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪ ٤ٙ‬تًغ‪ٛ‬ب ّسؼ ‪ٕٛ‬ؼ‪٠‬ب خم‪ٚ‬‬

‫اإلغاؼث اً٘ب‪ٛ‬ج ٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪٢ ٤ٙ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج االخضبغ‪٧‬ج اً٘‪٧ٙ‬ب ‪ٛ٢‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج‬

‫‪٢‬اهلل ‪ٛ‬ى ا٘ؿبي‪. ٜ٧‬‬

‫‪٠‬ػا ‪ٔ٢‬غ ات‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ا٘‪ٛ‬ؼض‪٢٧ ٚ٢‬ؿِ ي‪ ٦ٙ‬ضغاغ ‪ٛ‬غ‪٧‬ؼ يب‪ ٚ‬ا٘غائؼث االغاؼ‪ ٟ٧‬ا٘ػ‪ّ٢ ٥‬ب‪ ٞ‬األسل‬

‫اذؼ ‪ٛ‬ؼل يمبل ‪٢‬إ٘بم‪ ٦‬يتبؾ ضؿ‪ ٜ٧‬ضؿ‪ ٜ‬ا٘ػ‪ ٥‬اؿخف‪١‬غ اذؼ ضبغد اؼ‪٠‬بت‪ ٦ّ ٦‬خ‪ًْٙ‬ؼ‬

‫‪ٗ٢‬ػٖ٘ ا٘‪ٛ‬ؼض‪ ٚ٢‬اض‪ٛ‬غ م‪٧‬بء ع‪ٛ‬بؾ ‪ًٛ‬ب‪ٛ ٜ٢‬غ‪٧‬ؼ يب‪ ٚ‬ا٘ضؼاؿبح إ٘مبئ‪٧‬ج ا٘ػ‪ ٥‬اؿخف‪١‬غ اذؼ‬

‫ضبغد اؼ‪٠‬بت‪ ٦‬ا‪٧‬مب" ‪ٔ٢‬ؼؤح ؿ‪٢‬ؼث اْ٘بخضج خؼض‪ٛ‬ب" ي‪. ٚ١٧ٙ‬‬

‫ذ‪ ٚ‬ؼسب ؼئ‪٧‬ؾ ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ اإليال‪ٝٛٙ٘ ٜ٧٧ٛ‬بٔفج ‪٢‬خ‪٢‬س‪ ٟ٧‬األؿئ‪ٙ‬ج ‪٢‬ا٘ؼغ ي‪١٧ٙ‬ب ‪ٔ٢‬غ خ‪ ٚ‬ػٖ٘ ‪٦ّ٢‬‬

‫ا٘عخب‪٢ ٚ‬س‪ ٟ‬ا٘فٗؼ ‪٢‬ا٘خٕغ‪٧‬ؼ ٘إليال‪ٗ ٜ٧٧ٛ‬بّج ي‪ ٤ٙ‬ضم‪٢‬ؼ‪. ٚ٠‬‬

‫***‬

‫اضكبئ‪٧‬ج فئ‪ ٜ٢‬ا٘‪ٛ‬ضخسؽ‪ٜ٧‬‬

‫اي‪ ٜٙ‬إ٘بم‪ ٦‬ؼئ‪٧‬ؾ ٘س‪ٝ‬ج فئ‪ ٜ٢‬ا٘‪ٛ‬ضخسؽ‪ّ ٜ٧‬ــــ‪ٛ ٦‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء‬

‫االيـــــ‪ ٤ٙ‬تب‪ٛ ٜ‬س‪٢ٛ‬و ‪ٛ‬ب اكغؼخ‪ ٟ‬ا٘‪ٙ‬س‪ٝ‬ج ‪ٛ ٜٛ‬ػٗؼاح ٔتل عــــــــــالل‬

‫يب‪٢ 2009 ٚ‬اْ٘خؼث ‪ٛ‬ـــــــــ‪ٜ‬‬

‫‪٘٢ 2010/1/1‬ضغ اال‪( ٢٠ ٜ‬‬

‫‪)4879‬‬

‫تضـــــــــٓ ا٘‪ٛ‬خ‪ ٜ٧ٛ١‬ا٘‪ًٛ‬خٕ‪٘ ٜ٧ٙ‬ــــــــغ‪ ٣‬ا٘سب‪ٝ‬ة اال‪٧ٛ‬ؼٗ‪ ٦‬تُ‪٧‬ج ‪ٚ١ٕٙٝ‬‬

‫ا٘‪ ٤‬ا٘سب‪ٝ‬ة اً٘ؼأ‪ٛٗ ٦‬ب ٔــــــــــب‪ٛ‬ح ‪٠‬ػ‪ ٞ‬ا٘‪ٙ‬س‪ٝ‬ج تخ‪( ِ٧ٔ٢‬‬

‫‪ًٛ )705‬خٕل ‪ٜٛ‬‬

‫ا٘ػ‪ ٜ٧‬كغؼح تضٕ‪ٛ ٚ١‬ػٗؼاح ا‪ٛ‬ـــــؼ ٔتل ‪ٔ ٜٛ‬ت‪ٝٙ‬ب ا‪ٛ‬ـــــب تبٔـــــ‪٦‬‬

‫‪84‬‬


‫ا٘‪ٛ‬خ‪ ٜ٧ٛ١‬اا٘كبغؼ تضٕ‪ ٚ١‬ا‪٢‬ا‪ٛ‬ــــــــؼ ٔتل ّ‪ ٚ١‬ال ؽا٘‪٢‬ا تً‪١‬غث ا٘سب‪ٝ‬ة اال‪٧ٛ‬ؼٗ‪٦‬‬

‫‪٧ ٚ٘٢‬خ‪ ٚ‬خؼض‪ ٚ١ٙ٧‬ا٘‪ ٤‬ا٘سب‪ٝ‬ة اً٘ؼأ‪ ٦ٗ ٦‬خخعػ االسؼاءاح إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج تضٕ‪٢ ٚ١‬خٕؼ‪٧‬ؼ ‪ٛ‬ك‪٧‬ؼ‪. ٚ٠‬‬

‫ٗ‪ٛ‬ب ٔـؼؼح ا٘‪ٙ‬س‪ٝ‬ج خ‪( ِ٧ٔ٢‬‬

‫‪ًٛ )270‬خٕل ‪ ٜٛ‬ا٘ػ‪ ٜ٧‬كغؼ تضٕ‪ٛ ٚ١‬ػٗؼاح ا‪ٛ‬ؼ ٔتل‬

‫‪ٛ‬ـــــ‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ ٚ‬اً٘ؼأ‪٧‬ج‪٠ .‬ػا ‪٢‬ا‪ ٜ‬ا٘‪ٙ‬س‪ٝ‬ج ‪ٛ‬ؿخ‪ٛ‬ؼث تتػل ا٘س‪٢١‬غ ا٘ٗت‪٧‬ؼث‬

‫ّــــــــ‪ ٦‬ا‪ٝ‬سبؽ ‪٠‬ػا ا٘‪ ِٙٛ‬اال‪ ٦ٝٛ‬ا٘تبٍ٘ اال‪٧ٛ٠‬ج عغ‪ٛ‬ج ٘‪ٙ‬كب٘ص اً٘ب‪٢ ٚ‬خضٕ‪ًٕ٧‬ب ٘‪ًٙ‬غا٘ج‬

‫‪ ٦ّ٢‬ا٘ؿ‪٧‬بٓ ‪ْٝ‬ؿ‪ ٟ‬ا‪٢‬مص ا٘ؿ‪٧‬غ إ٘بم‪ ٦‬تب‪ٛ ٜ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء االيــــــ‪ٔ ٤ٙ‬غ فٗل‬

‫‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج خضٕ‪ٛ ٕٓ٧‬خعككج خبتًج ٘ؼئبؿج ‪ٛ‬ضــــٗ‪ٛ‬ج اؿخئ‪ٝ‬بِ تُغاغ ‪/‬ا٘ؼكبّج‬

‫االخضـــــبغ‪٧‬ج خخ‪ ٤٘٢‬ا٘خضٕ‪ ٦ّ ٓ٧‬ا٘سؼائ‪ ٚ‬ا٘‪ٝٛ‬ؿ‪٢‬تج ٘‪ًٛٙ‬خٕ‪ ٜ٧ٙ‬ا٘‪ٛ‬ضب٘‪ٜ٧‬‬

‫٘‪ٙ‬ســــــب‪ٝ‬ة اً٘ؼأ‪ٛ ٦‬ـــ‪ٔ ٜ‬تل إ٘‪٢‬اح اال‪٧ٛ‬ؼٗ‪٧‬ج ‪ٛٗ ،‬ب اكغؼ ا٘‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ ا‪ٛ‬ؼاً ٔمبئ‪ً٧‬ب‬ ‫تخٗ‪ ِ٧ٙ‬اضـــــغ ٔمبث ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج خضٕ‪ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬ؼٗؽ‪٧‬ج ّ‪ ٦‬ا٘ٗؼط ‪٢‬اضغ ايمبء االغيبء‬

‫اً٘ــــــب‪ّ ٚ‬ـــــــــــــ‪ ٦‬غائؼث ا٘‪ٛ‬غي‪ ٦‬اً٘ب‪ ٚ‬ا‪ٛ‬ب‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘س‪ٝ‬بئ‪٧‬ج‬

‫ا٘‪ٛ‬ؼٗؽ‪٧‬ج ‪ /‬ا٘ٗؼط ٘ؽ‪٧‬بؼث ‪ًٛ‬ؿٗؼ ٗـــــــؼ‪٢‬تؼ ٘‪ٛ‬ــــــــــغث ‪ٜ٧ٛ٢٧‬‬ ‫ّـــــ‪ ٦‬االؿت‪٢‬و ُ٘ؼل خغ‪ ٜ٧٢‬أ‪٢‬ال ا٘‪ًٛ‬خٕ‪٢ ٟ٧ّ ٜ٧ٙ‬اٗ‪ٛ‬بل اسؼاءاح ا٘خضٕ‪ٓ٧‬‬

‫ا٘عـــبكج ت‪٢ . ٚ١‬ػٖ٘ تُ‪٧‬ج ا٘خؿؼ‪٧‬ى ّ‪ ٦‬ي‪٧ٙٛ‬ج ا‪ٝ‬سبؽ ‪٠‬ػا ا٘‪ ِٙٛ‬اال‪ ٦ٝٛ‬ا٘‪١‬ب‪.. ٚ‬‬

‫***‬

‫اضكبئ‪٧‬ج ٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خضٕ‪ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬ؼٗؽ‪٧‬ج ‪/‬األ‪ ٦ّ ٤٘٢‬ا٘ٗؼط‬ ‫ً٘ب‪2009 ٚ‬‬ ‫‪٢‬ؼغ ّ‪ ٦‬ا٘خٕؼ‪٧‬ؼ اإلضكبئ‪ٛ٘ ٦‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خضٕ‪ ٓ٧‬ا٘‪ٛ‬ؼٗؽ‪٧‬ج ‪ /‬األ‪ ٦ّ ٤٘٢‬ا٘ٗؼط‬ ‫اؼخْبو ‪ٝ‬ؿتج ضؿ‪ ٚ‬ا٘غيب‪ٙ٘ ٣٢‬ؿ‪ٝ‬ج ا٘‪ٝٛ‬كؼ‪ٛ‬ج ‪ ,‬ض‪٧‬د ت‪ُٙ‬ح ‪ٝ‬ؿتج ا٘ضؿ‪, )%97 ( ٚ‬‬ ‫‪٢‬ؤفبؼ ا٘‪ٝ‬بنٓ ا٘ؼؿ‪ ٦ٛ‬تبؿ‪ٛ ٚ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪ ٤ٙ‬تإ‪ ٜ‬يغغ ا٘غيب‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬ضؿ‪ٛ٢‬ج‬ ‫(‪ٔ )33993‬م‪٧‬ج ‪ٛ ٜٛ‬س‪٢ٛ‬و ( ‪ٔ )35063‬م‪٧‬ج ‪ٛ ,‬ف‪٧‬ؼاً ا‪ٛ ٜ‬س‪٢ٛ‬و إ٘مب‪٧‬ب‬ ‫ا٘‪ٛ‬ضب٘ج ي‪ ٤ٙ‬ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬عخكج (‪ٔ )23266‬م‪٧‬ج ‪ٛ٢‬س‪٢ٛ‬و إ٘مب‪٧‬ب ا٘كبغؼ ّ‪١٧‬ب‬ ‫ضٗ‪ ٚ‬تبُ٘‪ٛ٧ّ )10727 ( ٓٙ‬ب ت‪ُٙ‬ح ‪ٛ‬س‪٢ٛ‬و إ٘مب‪٧‬ب ا٘‪ٛ‬غ‪٢‬ؼث ً٘ب‪ٚ‬‬ ‫ٔم‪٧‬ج ‪.‬‬ ‫***‬

‫‪85‬‬

‫‪)1070( 2009‬‬


‫تؼ‪ٝ‬ب‪ٛ‬ز األ‪ ٚٛ‬ا٘‪ٛ‬خضغث اإل‪ٛٝ‬بئ‪ٔ٢٧ ٦‬ى ‪ٛ‬ى ؤ٘‪ٛ‬ب‪٧ٝ‬ب‬ ‫اخْبٔ‪٧‬ج ٘غي‪٢ ٚ‬خن‪٧٢‬ؼ إ٘مبء اً٘ؼأ‪٦‬‬

‫‪ٔ٢‬ى تؼ‪ٝ‬ب‪ٛ‬ز األ‪ ٚٛ‬ا٘‪ٛ‬خضغث اإل‪ٛٝ‬بئ‪ٗٛ / ٦‬خة تُغاغ اخْبٔ‪٧‬ج ‪ٛ‬ى ضٗ‪ٛ٢‬ج س‪٢١ٛ‬ؼ‪٧‬ج‬ ‫ؤ٘‪ٛ‬ب‪٧ٝ‬ب االخضبغ‪٧‬ج ٘خ‪٧ّ٢‬ؼ ا٘غي‪ ٚ‬عالل اً٘ب‪ ٜ٧ٛ‬إ٘بغ‪١ًٛ٘ ٜ٧ٛ‬غ ا٘خن‪٧٢‬ؼ إ٘مبئ‪٦‬‬ ‫اً٘ؼأ‪ٛ٧ّ ٦‬ب ‪٧‬خً‪ ٓٙ‬ت‪٢‬مى ‪ٝٛ‬ب‪٠‬ز خغؼ‪٧‬ؾ إ٘ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘‪ٛ‬غ‪٘ ٦ٝ‬خ‪ ٜ٧ٗٛ‬ؿ‪ ٖٙ‬إ٘مبء‬ ‫‪٢‬اً٘ب‪ ٜٛ ٟ٧ّ ٜ٧ٙٛ‬خً‪ ٚٙ‬ؤّمل ا٘‪ٛٛ‬بؼؿبح ّ‪ٛ ٦‬زال خٕ‪٧ٝ‬بح ا٘خغؼ‪٧‬ة ‪.‬‬ ‫‪ً٧٢‬غ خغؼ‪٧‬ة ؿ‪ ٖٙ‬إ٘مبء ي‪ٝ‬كؼا ؤؿبؿ‪٧‬ب ّ‪ ٦‬غي‪ ٚ‬ؿ‪٧‬بغث إ٘ب‪ ٦ّ ٜ٢ٝ‬اً٘ؼآ ‪،‬‬

‫ض‪٧‬د خ‪ ٤ٕٙ‬غًّج ٔ‪٧٢‬ج ‪ٛ‬ئعؼا تًغ خإؿ‪٧‬ؾ ‪١ًٛ‬غ ا٘خن‪٧٢‬ؼ إ٘مبئ‪ ٦ّ ٦‬تُغاغ ‪٢ ،‬ا‪ٜ‬‬

‫اُ٘ب‪٧‬ج ‪ ٜٛ‬ا‪ٝ‬فبء ‪٠‬ػا ا٘‪١ًٛ‬غ ‪ ٢٠‬خ‪٧ّ٢‬ؼ خغؼ‪٧‬ة ٔب‪ٛ ٦ٝ٢ٝ‬ؿخ‪ٛ‬ؼ ٘‪ٕٙ‬مبث ‪٢‬ا٘‪ٛ‬غي‪ٜ٧‬‬ ‫اً٘ب‪٢ ، ٜ٧ٛ‬ا‪ ٜ‬ا٘خغؼ‪٧‬ة ا٘‪ٛ‬ؿخ‪ٛ‬ؼ ٘ؿ‪ ٖٙ‬إ٘مبء اً٘ؼأ‪ ٜ٢ٗ٧ ٦‬ي‪ّ ٤ٙ‬ؼ‪٢‬و إ٘ب‪ٜ٢ٝ‬‬

‫ا٘‪ٛ‬غ‪ ٢ ٦ٝ‬ا٘خسبؼ‪٢ ٥‬االؿخذ‪ٛ‬بؼ ‪ٔ٢‬ب‪ ٜ٢ٝ‬اإلّالؾ ‪ٔ٢‬ب‪ ٜ٢ٝ‬ا٘فؼٗبح ٘خًؽ‪٧‬ؽ ت‪٧‬ئج‬ ‫‪ٝٛ‬بؿتج ٘‪ٙ‬خ‪٧ٛٝ‬ج االٔخكبغ‪٧‬ج ‪.‬‬

‫‪٢‬ؤفبؼ ا٘ؿ‪٧‬غ ؼئ‪٧‬ؾ ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪ ٤ٙ‬اً٘ؼأ‪ ٦‬إ٘بم‪ٛ ٦‬غضح ا٘‪ٛ‬ض‪٢ٛ‬غ ٔبئال‬

‫ا‪٠ ٜ‬ػ‪ ٞ‬االخْبٔ‪٧‬ج خًغ ‪ ٜٛ‬اضغ ا٘‪ٛ‬سبالح ا٘خ‪ ٚ٢ٕ٧ ٦‬ا٘‪ٛ‬ب‪ٝ‬ض‪ ٜٛ ٜ٢‬عال٘‪١‬ب تخٕغ‪ٚ٧‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬ؿبيغث ٘غي‪ ٚ‬س‪٢١‬غ‪ٝ‬ب ‪٢‬خًؽ‪٧‬ؽ ؿ‪٧‬بغث إ٘ب‪ ٦ّ ٜ٢ٝ‬اً٘ؼآ‬

‫تبإلمبّج ا٘‪ ٤‬ا٘ت‪ٝ‬بء‬

‫ي‪ٛ ٤ٙ‬تبغؼاح ؤعؼ‪٘ ٣‬تؼ‪ٝ‬ب‪ٛ‬ز األ‪ ٚٛ‬ا٘‪ٛ‬خضغث اإل‪ٛٝ‬بئ‪٦‬‬

‫‪٢‬ؤمبِ ؿ‪٧‬بغخ‪ ٟ‬ا‪١ًٛ ٜ‬غ ا٘خن‪٧٢‬ؼ إ٘مبئ‪ ٦‬ؿ‪ ٚ٢ٕ٧‬تب٘خؼٗ‪٧‬ؽ ي‪ ٤ٙ‬االضخ‪٧‬بسبح‬ ‫ا٘خً‪٧ٛ٧ٙ‬ج ا٘خ‪ً٧ ٦‬غ خضٕ‪١ٕ٧‬ب ّ‪َ ٦‬ب‪٧‬ج األ‪٧ٛ٠‬ج ٘م‪ٛ‬ب‪ٛ ٜ‬ضبّهج ؿ‪ ٖٙ‬إ٘مبء‬ ‫اً٘ؼأ‪ ٦‬ي‪ًٛ ٤ٙ‬ؼّخ‪٧٘٢ ٟ‬ن‪ٙ‬ى ي‪ ٤ٙ‬ا٘خن‪٢‬ؼاح ا٘سغ‪٧‬غث ‪.‬‬

‫‪ٕٝ٢‬ل ا٘ؿْ‪٧‬ؼ األ٘‪ٛ‬ب‪ ٦ّ ٦ٝ‬اً٘ؼآ ( تبؼ‪ ٜ٢‬ت‪٢‬ل ّ‪ٛ ٜ٢‬ب٘خؽا‪ ) ٜ٠‬ا‪٠ ٜ‬ػا ا٘خًب‪ٜ٢‬‬ ‫‪ٛ‬ى ٗل ‪ ٜٛ‬تؼ‪ٝ‬ب‪ٛ‬ز األ‪ ٚٛ‬ا٘‪ٛ‬خضغث اإل‪ٛٝ‬بئ‪ٛ٢ ٦‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪ً٧ ٤ٙ‬غ ي‪ ٤ٙ‬غؼسج‬ ‫‪ ٜٛ‬األ‪٧ٛ٠‬ج ‪ ،‬ض‪٧‬د ‪٧‬ؿ‪ٙ‬ن ا٘م‪٢‬ء ي‪ ٤ٙ‬ؤ‪٧ٛ٠‬ج ا٘خًب‪ ٜ٢‬ت‪ ٜ٧‬ا٘‪ٛ‬سخ‪ٛ‬ى ا٘غ‪٦٘٢‬‬

‫‪86‬‬


‫‪٢‬إ٘مبء اً٘ؼأ‪٘ ٦‬خًؽ‪٧‬ؽ ؿ‪٧‬بغث إ٘ب‪٢ ٜ٢ٝ‬ي‪٢ ٤ٙ‬س‪ ٟ‬ا٘عك‪٢‬ق ‪٢‬مى ‪ٝٛ‬ب‪٠‬ز ‪١ًٛ‬غ‬ ‫ا٘خن‪٧٢‬ؼ إ٘مبئ‪. ٦‬‬

‫‪٢‬ؤؼغِ إ٘بئ‪ ٚ‬تإي‪ٛ‬بل ‪ٛ‬غ‪٧‬ؼ ‪ٗٛ‬خة تؼ‪ٝ‬ب‪ٛ‬ز األ‪ ٚٛ‬ا٘‪ٛ‬خضغث اإل‪ٛٝ‬بئ‪ ٦ّ ٦‬اً٘ؼآ (‬ ‫ا٘ت‪٠ ٟٙ‬س‪ٝ٢‬ب ) ٔبئال ا‪ ٜ‬تؼ‪ٝ‬ب‪ٛ‬ز األ‪ ٚٛ‬ا٘‪ٛ‬خضغث اإل‪ٛٝ‬بئ‪٧ ٦‬ذ‪ ٜٛ‬ا٘فؼاٗج ا٘‪ٛ‬ؿخ‪ٛ‬ؼث‬ ‫‪ٛ‬ى ‪ٛ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء األي‪ْ٧٢ ٤ٙ‬خص ‪ٛ‬سبال سغ‪٧‬غا ٘‪ٙ‬خًب‪ ٦ّ ٜ٢‬اضغ‪ ٣‬ؤ‪ ٚ٠‬ا٘‪٢ٛ‬م‪٢‬يبح‬ ‫ا٘الؽ‪ٛ‬ج ٘خؼؿ‪٧‬ظ ا٘ؿال‪٢ ٚ‬ت‪ٝ‬بء ا٘غ‪٘٢‬ج ‪ ٜٛ٢ ،‬فإ‪ ٜ‬خًؽ‪٧‬ؽ إ٘مبء ؤ‪٧ ٜ‬ؿ‪٦ّ ٚ١‬‬

‫خضؿ‪ ٜ٧‬ي‪ٛ‬ل انبؼ ؿ‪٧‬بغث إ٘ب‪٘ ٜ٢ٝ‬خضٕ‪ ٓ٧‬اً٘غا٘ج ‪٢‬ا٘‪٢‬ك‪٢‬ل ا٘‪١٧‬ب ‪ٛٗ ،‬ب ا‪ٜٛ ٜ‬‬ ‫فإ‪ ٟٝ‬ؤ‪٧ ٜ‬ؽ‪٧‬غ ‪ّ ٜٛ‬ؼق خنت‪ ٓ٧‬ؤ‪٠‬غاِ ا٘خ‪٧ٛٝ‬ج األْ٘‪٧‬ج ‪.‬‬ ‫***‬

‫االيغا‪ٛ٘ ٚ‬ؼخٗت‪ ٦‬خْس‪٧‬ؼاح االؼتًبء ا٘غا‪٦ٛ‬‬ ‫اي‪ ٜٙ‬ا٘‪ٝ‬بنٓ ا٘ؼؿ‪ ٦ٛ‬تبؿ‪ٛ ٚ‬س‪ٙ‬ؾ إ٘مبء االي‪ ٤ٙ‬إ٘بم‪ ٦‬يتغ ا٘ؿخبؼ ت‪٧‬ؼٔغاؼ‬

‫تب‪ ٟٝ‬خ‪ ٚ‬اكغاؼ ضٗ‪ً ٛ‬ب تباليغا‪ ٚ‬ي‪ْٝٛ ٤ٙ‬ػ‪ ٥‬خْس‪٧‬ؼاح ‪٢‬ؽاؼخ‪ ٦‬ا٘عبؼس‪٧‬ج ‪٢‬ا٘‪ٛ‬ب٘‪٧‬ج‬

‫ا٘‪ًٛ‬ؼ‪ّ٢‬ج تـ ( االؼتًبء ا٘غا‪٢ٛ ) ٦ٛ‬مض ًب تب‪ ٟٝ ٟٝ‬خ‪ٛ‬ح ‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬ج ي‪٧ٝٙ‬ج خ‪ّ٢‬ؼح ّ‪ٟ٧‬‬ ‫ٗبّج ا٘م‪ٛ‬ب‪ٝ‬بح إ٘ب‪٧ٝ٢ٝ‬ج ٘‪ٛٙ‬خ‪ٔ ٦ّ ٜ٧ٛ١‬كؼ اً٘غا٘ج ّ‪ ٦‬ا٘ؼكبّج ض‪٧‬د اغ‪٢ٝ٧‬ا‬

‫تب٘خ‪٧ْٝ‬ػ ‪٢‬ا٘خعن‪٧‬ن ‪٢‬ا٘خ‪٧٢ٛ‬ل تضبغد خْس‪٧‬ؼ ‪٢‬ؽاؼخ‪ ٦‬ا٘عبؼس‪٧‬ج ‪٢‬ا٘‪ٛ‬ب٘‪٧‬ج ‪ ّٓ٢‬ا٘‪ٛ‬بغث‬ ‫(‪ٔ ٜٛ )1/4‬ب‪ٗٛ ٜ٢ٝ‬بّضج االؼ‪٠‬بة ‪.‬‬ ‫‪٢‬افبؼ تب‪٠ ٜ‬ػ‪ ٞ‬ا٘س‪ٙ‬ؿج ‪ ٦٠‬ا٘س‪ٙ‬ؿج ا٘ذب٘ذج ض‪٧‬د ٗب‪ ٜٛ ٜ‬ا٘‪ٕٛ‬ؼؼ ‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬خ‪٦ّ ٚ١‬‬ ‫ا٘خبؿى ‪٢‬اً٘فؼ‪ ٜٛ ٜ٧‬ف‪١‬ؼ ٗب‪ ٜ٢ٝ‬اال‪٢‬ل ا٘‪ٛ‬بم‪ ٦‬اال ا‪ ٚ١ٝ‬ن‪ٙ‬ت‪٢‬ا ّؼكج ٘خ‪٧ٗ٢‬ل‬

‫‪ٛ‬ضب‪ٙ٘ ٜ٧ٛ‬غّبو ي‪ٔ ٜ‬م‪٧‬خ‪ٛٛ ٚ١‬ب اغ‪ ٣‬ا٘‪ ٤‬خبس‪٧‬ل ا٘‪ٛ‬ضبٗ‪ٛ‬ج ا٘‪2010/1/11 ٚ٢٧ ٤‬‬ ‫‪ٛ‬م‪ً ْ٧‬ب تب‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬خ‪ ٜ٧ٝ١‬ايخؼّ‪٢‬ا تب‪ ٚ١٘ ٜ‬اؼختبنبح ٘س‪١‬بح أ‪٧ٛ٧ٙ‬ج ‪ٗ٢‬ب‪٢ٝ‬ا ‪٧‬خ‪ٜ٢ٕٙ‬‬

‫ا٘غي‪ ٜٛ ٚ‬ا٘عبؼر ‪.‬‬

‫***‬

‫اضكبئ‪٧‬ج ‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ االخضبغ‪٧‬ج ً٘ب‪2009 ٚ‬‬ ‫‪87‬‬


‫‪٢‬ؼغ ّ‪ ٦‬ا٘خٕؼ‪٧‬ؼ اإلضكبئ‪ٙ٘ ٦‬ؿ‪ٝ‬ج ا٘‪ٝٛ‬خ‪٧١‬ج ‪ٛ٘ 2009‬ضٗ‪ٛ‬ج ا٘خ‪٧٧ٛ‬ؽ‬

‫االخضبغ‪٧‬ج اضكبئ‪٧‬ج تًـــغغ ا٘غيب‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬ضؿ‪ٛ٢‬ج ٘ٗل ‪٧٠‬إث ‪٧٠ ٜٛ‬إح‬ ‫ا٘‪ٛ‬ضٗ‪ٛ‬ج ض‪٧‬د اضخ‪ٙ‬ح ا٘‪٧١‬إث االؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج ‪ /‬يٕبؼ ا٘‪ٛ‬ؼختج األ‪ ٤٘٢‬ت‪ٝ‬ؿتج‬

‫ضؿ‪%97 ٚ‬‬

‫ا‪ٛ‬ب ‪٧٠‬إث األض‪٢‬ال ا٘فعك‪٧‬ج األ‪٢ ٤٘٢‬ا٘ذب‪٧ٝ‬ج ّٕغ ت‪ُٙ‬ح ‪ٝ‬ؿتج ا٘ضؿ‪١٧ّ ٚ‬ب‬

‫‪٘ % 96‬خضخل ا٘‪ٛ‬ؼختج ا٘ذب‪٧ٝ‬ج‬

‫ّ‪ٛ٧‬ب ت‪ُٙ‬ح يغغ ا٘غيـــــــــب‪ ٣٢‬ا٘‪ٛ‬ضؿ‪ٛ٢‬ج ٘‪٧١ٙ‬إث‬

‫ا٘‪ٛ‬ـــــــغ‪٧ٝ‬ج ‪ /‬يٕبؼ (‪ٛ ٜٛ )3290‬س‪٢ٛ‬و ( ‪. )3478‬‬ ‫ا‪ٛ‬ب ا٘‪ٛ‬ؼختج ا٘ؼاتًج ّٕغ اضخ‪ٙ‬خ‪١‬ب ا٘‪٧١‬إث ا٘‪٢ٛ‬ؿًج ا٘ســـؽائ‪٧‬ج ‪٢‬ا٘‪٧١‬إث‬

‫االؿخئ‪ٝ‬بّ‪٧‬ج ‪٢ٕٝٛ‬ل ت‪ٝ‬ؿتج ضؿ‪% 94 ٚ‬‬

‫ّ‪ ٦‬ض‪ ٜ٧‬ت‪ُٙ‬ح ‪ٝ‬ؿتج ضؿ‪ ٚ‬ا٘‪٧١‬إث ( ا٘سؽائ‪٧‬ج ) ( األضغاد ) ‪% 92‬‬

‫‪88‬‬


89


90


91

No 10  
Advertisement