Page 1


A

llt är sprunget ur samma källa och allt är därför också delar av en sammanhållen helhet. Sandor A. Markus


S

om en väldig ström forsar ljudet fram, skapar lysande stjärnor framför sig.


D

en stora vĂĽgen bĂśljar in, bryts i tusen klara kristaller, som gnistrande faller mot stranden och formar stenarna.


S

jälen,den eviga, den oändliga, den gudomliga kastar sig ut i det stora äventyret, delar sig i motpoler, ständigt strävande mot varandra, virvlande runt i en livgivande rörelse.


D

et finns en nyckel, en nyckel till sanningen om detta stora sküdespel, där vi alla medverkar.


S

at Purush är den neutrala och positiva skaparkraften som utgör den primära, ursprungliga, andliga, virtuella, implicita (invikta), omanifesterade ordningen, som är källan till allt som hitintills har skapats och som även kommer att skapas i framtiden i det explicita (utvikta) formmanifesterade universum, sinnevärlden. Kal Purush är benämningen på den högsta skaparen, skaparkraften av den sekundära kraften, 2:a Källans Intelligens, Gudom, den negativa kraften, sinnesenergin, rörelseenergin, som resulterar till materiens, formens tillkomst. Sandor A. Markus


L

ivstråden spinns, tvinnas ihop och vävs till en mönstrad matta, utrullad som livets väg där vi vandrar.


S

må, små solar lyser i varje sten, i varje blomma, i vartenda djur och i oss människor. Det är som om självaste solen delat sig i miljarder stjärnor och varje liten stjärna strålar av liv.


V

åra liv är som teater. En föreställning, där vi ofta möter samma motspelare eller medspelare i scener som kan vara komiska, ibland dramatiska och till och med tragiska.


F

ör att livets spel ska kunna uppföras på världens scen behövs två aktörer. En Manusförfattare och en Regissör – Rollbesättare. Utan dessa två aktörers medverkan kan ingen scen byggas och inget skådespel uppföras. Det är dessa två aktörer som styr och bestämmer scenens och skådespelets utformning och hur det ska verkställas.” Sat Purush är den högsta skaparkraften, Skaparen och den enda som kan ändra och skriva om manuset. Detta kan inte Kal Purush göra. Kal Purush är Verkställaren och har till uppgift att se till att scenen är anpassad till skådespelet och exakt följer det som står skrivet i manuset. Manusförfattaren utgör den högsta skaparkraften, 1:a Källans Intelligens, Gudom, den primära – ursprungliga kraften, urkraften, nollpunktenergin och den positiva kraften som döljer sig bakom manuset. Det är dessa krafter som är skapare av de sju grundkoderna eller DNA-matriserna som finns inprogrammerade och inskrivna i olika själsatomer tillhörande mineralriket, växtriket, djurriket och människoriket. Dessa informationskoder utgör själva manuset som Regissören, Rollbesättaren använder för att välja rätt miljö och rätt skådespelare som ska gestalta den roll som koden är ämnad för. Sandor A. Markus


D

et sägs att det finns sju universum, och i det sjunde befinner vi oss idag. Det är som att ständigt vara på resande fot, åka från station till station och leta efter en plats där vi hör hemma. Och just nu har många av oss tappat biljetten och stängt av vår GPS.


01  
01  
Advertisement