Page 1

6: 00T RE NI NG

CZ ASNAT RE NI NG

9. . . . j es z c z er az z z z

DZ I SI AJ>KL T KA+BI CE PS Kl at k a: 1 . ws t epnez męc z eni enabr ami ewy c i ąg gór nyx4 2. wy c i s k ani enamas z y ni enas k os i ex3 3. s er i ał ąc z onawy c i s k ani es z t angi na ł awc epr os t ej i r oz pi ęt k i namas z y ni ex3 Bi c eps : 1 . ugi nani epr z edr ami onz es z t angąx4 2. ugi nani epr z edr ami onnamas z y ni e j ednoc z eni ś ni ex4 3. ugi nani epr z edr ami onzhant al mi na pr z emi anwnac hwy c i emł ot k owy mx4

3__  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you