Page 1

Չորեքշաբթի, 22 Յունուար 2014

9րդ Տարի, Թիւ 8 էջ 1

è²Î زØàôÈ

ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

Թուրքիոյ Հայկական Սրբավայրերը Անարգուած Թուրքիոյ մէջ երկար ատենէ ի վեր, հայկական սրբավայրերու եւ գերեզմաններու հանդէպ բարբարոսութիւնnեր ու անարգանքներ կը կատարուին:

ՏՈՔԹ. ՍԱՐԳԻՍ ԱՏԱՄ

Թրքական մամուլէն կը տեղեկանանք, թէ Թուրքիոյ զանազան հին հայաբնակ վայրերու մէջ, նոր ճամբայ շինելու, բնակարան, դպրոց կառուցանելու պատճառաբանութիւններով եւ այլ նպատակներով կը քանդուին, ու նաեւ կը թալանուին բազմաթիւ հայկական սրբավայրեր ու գերեզմաններ: Այս ընթացքը, վերջերս սովորական երեւոյթ մը դարձած է, մինչ թրքական հայկական սրբավայրերն սրբավայրերն ու ուգերեզմանները վերանորոգելու ու իշխանութիւնները, փոխանակ հայկական գերեզմաններըաչք վերանորոգելու ու պահպանելու, աչք կը պահպանելու, կը գոցեն քանդումներու ու թալանումի վրայ: գոցեն քանդումներու ու թալանումի վրայ: Կայ սփիւռք, որը Հայաստանինը չէ, ստեղծուել է Հայաստանի անկախութիւնից առաջ` մեծամասնութեամբ 19-րդ դարի վերջից մինչ 1915 թ. եւ յետոյ, որը արեւմտահայերի սփիւռքն է: Կայ նաեւ Հայաստանի անկախութիւնից յետոյ կազմուած հայաստանեան սփիւռք: Այս երկուսին միասին Հայաստանին պատկանող մէկ սփիւռք կոչելու մօտեցումը երեւակայական է եւ կ'ուզէ ազգ-պետութեան գաղափարի շուրջ դասաւորել սփիւռքը: Ուրեմն, պէտք է տեսնել այդ տարբերութիւնները, խօսել դրանց մասին, խօսել հայագիտական մտքերի մասին, մէկ կողմ դնելով երեւակայական, իդեալականացված, վերացական, «մէկ ազգ, մէկ հայրենիք»-ի մօտեցումը, եւ դրա համեմատ որոշենք առաջիկայ քայլերը: Կարծում եմ, որ այս տարբերութիւնների ամենակարեւոր դրսեւորումն էր Թուրքիայի հետ արձանագրութիւնների ստորագրման շուրջ տեղի ունեցած հակազդեցութիւնը սփիւռքի համայնքներում: Պէտք է դասեր քաղել կատարուածից:

Դաւանելով ռամկավար եւ ազատական սկզբունքներ, կը հաւատանք բազմակարծութեան եւ ազատ խօսքի իրաւունքի: Հետեւաբար՝ հոս հրատարակուած գրութիւնները անպայման չեն արտայայտեր խմբագրութեանս տեսակէտը: Կամքէ անկախ սպրդած վրիպակներու պարագային, կ՛ապաւինինք յօդուածագիրներուն եւ մեր ընթերցողներուն ներողամտութեան:


Չորեքշաբթի, 22 Յունուար 2014

9րդ Տարի, Թիւ 8 էջ 2

Իսկենտերունի շրջան, ՉորքՄարզպան (Տորթ-Եոլ), Ս. Աստուածածին եկեղեցին շինհրապարակ, 2011

Պաթմանի աւերակները

հայկական

եկեղեցւոյ

Այսօր իսկ կը շարունակուի, Թուրքիոյ հին հայաբնակ վայրերու հայկական սրբավայրերու ու գերեզմաններու քանդումն ու թալանումը, ինչպէս վերջերս Սիիրդի (Սղերդ) Էրուղ գիւղաքաղաքի, Պաթմանի, Թէգիրտաղ քաղաքներու շրջակայքի, Սեբաստիոյ Զարա գիւղաքաղաքի, Կէօքչէատայի յունական գերեզմաններու աւերումը եւ թալանումը առանց տեղական իշխանութիւններու միջամտութեան, թերեւս ալ անոնց կամքով քանդուեցան ու թալանուեցան: Վերջին տարիներուն Թուրքիոյ իշխանութեան կողմէ վերանորոգուած ու թանգարանի կարգավիճակ ստացած Աղթամար կղզիի Սուրբ Խաչ Եկեղեցիէն եւ Թուրքիոյ իշխանութեան կողմէ տրուած արտօնութեամբ ու բարոյական հովանաւորութեամբ վերանորոգուած Տիգրանակերտի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցիէն զատ, Անատօլուի հայկական սրբավայրերը, գերեզմաններն ու հայկական հնագիտական վայրերը հերթականօրէն կը քանդուին ու կը թալանուին զանազան պատճառաբանութիւններով: Այս քանդումները եւ ոչնչացումները, ծանրօրէն կը վիրաւորեն ու կը յուզեն հայ մեզ: Այս աշխարհատարածքին վրայ շատ ծանր վնասներ կրած, տանջանքներ, ողբերգութիւններ ապրած հայ ժողովուրդը, Թուրքիոյ պետութենէն գոնէ իր ննջեցեալներուն այս հողերուն տակ հանգիստ քնանալու ապահովուիլը կ'ակնկալէ: Անշուշտ, եթէ հայկական սրբավայրերն ու գերեզմանները հանրութեան ի նպաստ շինուելիք ճանապարհներու, կառուցուելիք բնակարաններու, դպրոցներու, հիւանդանոցներու, հաւատքի վայրերու ու աղօթատեղիներու շինարարութեան նախագիծերուն

ՌԱԿ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան նորագոյն նախաձեռնութիւնը՝ ի սպաս Հայ դպրութեան


Չորեքշաբթի, 22 Յունուար 2014

9րդ Տարի, Թիւ 8 էջ 3

ծերուն խոչընդոտ կը հանդիսանան, այդ պարագային, ընդհանուր իմաստով ողջամտութիւնը եւ ,մարդկային խիղճը, արդիականութիւնն եւ բարեացակամութիւնը մեզմէ կը պահանջեն այդ սրբավայրերու կամ գերեզմաններու յարմար վայր մը տեղափոխումով պահպանումը եւ ոչ թէ, քանդումը, թալանումը եւ ոչնչացումը: Այլապէս կը ստեղծուի հաւատքի եւ մշակոյթի բազմազանազութիւնը ու արդիական հասկացողութեան սկզբունքները չյարգող մտայնութիւն եւ ժովուրդներու միջեւ ատելութիւն, որ երբեք այսօրուայ արդիական Թուրքիոյ պետական հայեցողութեան չի յարմարիր: Հետեւաբար կը յուսամ եւ կ'ակնկալեմ որ Թուրքիոյ Հանրապետութեան կառավարութիւնը այս անմարդկային աւերներուն վերջ տալու համար արագ միջոցառումներով կը միջամտէ եւ քանդումին, թալանումին ու ոչնչացումին դադրեցման համար կը խթանէ տեղական իշխանութիւնները: Թուրքիոյ Հանրապետութեան վերին իշխանութիւնները, յանուն ողջմտութեան, այս ողբերգութեան վերջ տալու համար ազդեցիկ ու գործնական միջոցառումներով նախախնամական դերակատարութիւն մը պէտք է ունենան:

Ֆրանքֆուրթ, Գերմանիա

www.facebook.com/RAGmamoul


Սիրելի ընթերցող, ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ խմբագրութիւնը հաճոյքը ունի ձեզ տեղեկացնելու, թէ այսուհետեւ ամէն Ուրբաթ օրուայ թիւով մենք պիտի հրատարակենք խմբագրութեանս ուղղուած ձեր նամակները: Ձեր նամակը կամ կարծիքը նախնըտրաբար պէտք է վերաբերի վերջին 7 օրերուն ընթացքին մեր հրատարակած մէկ յօդուածին: Պէտք է նկատի ունենալ նաեւ, թէ ձեր նամակը ենթակայ պիտի ըլլայ որոշ խմբագրումի:

We are glad to inform you that RAG MAMOUL will have a “Letter to the Editor” section, where on every Friday we will publish your letters and opinions. Your letter should preferably refer to an article that has appeared within the last seven days, and must include the writer's full name, address and phone numbers. Letters may be edited and shortened for space. Send a Letter to the Editor to: ragmamoul@gmail.com


Advertise in

è²Î زØàôÈ Make it reach to our 25000+ worldwide subscribers everyday

Promotional Price List Duration Yearly Contract Monthly Contract

Weekly Contract

Daily Contract

Size

Price

Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner

US 999$ US 599$ US 399$ US 199$ US 149$ US 59$ US 159$ US 59$ US 29$ US 59$ US 29$ US 9$ (Offer valid till 31/01/14)

All non-profit/charity events’ ads are published for free

Contact: ragmamoul@gmail.com RAG MAMOUL is published and spread Monday to Friday all year round


ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ նպատակն է ազգային մեր յոյզերն ու մտահոգութիւնները տարածել աշխարհի չորս ծագերը՝ հրապարակելով Հայրենի թէ Սփիւռքահայ մտաւորականներու յօդուածները, հայրենիքի եւ զանազան գաղութներու վերաբերող թղթակցութիւններ, ինչպէս նաեւ ՌԱԿ-ի հետ առնչուող հաղորդագրութիւններ, աւելի քան 25000 ե-նամակի հասցէատէրերու, բոլորն ալ՝ Հայ ժողովուրդի զաւակներ: Օրէ օր աճող մեր հասցէացանկը առիթը կուտայ յօդուածագիրներու, իրենց մտքի պտուղը հանդիսացող ու կարեւոր հարցեր լուսարձակի տակ առնող գրութիւններ, մեր միջոցով, յանձնելու հազարաւոր Հայորդիներու ուշադրութեան: MONTH, YEAR VOL # ISSUE # Օգտուելով ժամանակակից հնարաւորութիւններու շնորհած այլեւայլ միջոցներէն եւ հաւատարիմ մեր առաքելութեան, օրական մէկ նիւթի դրութեամբ, ամէնէն արագ, ոչ-դասական եւ բոլորին հասանելի կերպով, մեզի ուղարկուած յօդուածներն ու թղթակցութիւնները, մեր գրասենեակներուն մէջ սիրով խմբագրելէ ետք, պիտի հասցնենք բոլոր անոնց, որոնք ծարաւ են ազգային առումով կենսական հարցերու հրապարակային քննարկման եւ, առ հասարակ՝ Հայկականութեան:

è²Î زØàôÈ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ Պատասխանատու Խմբագիր՝ ԱՍԱՏՈՒՐ ՏԷՎԼԵԹԵԱՆ Խմբագրական Կազմ՝ ԴՈԿՏ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ (Լոս Անճելըս, ԱՄՆ) ԿԱՍԻԱ ՃՂԱԼԵԱՆ (Գահիրէ, Եգիպտոս) ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ (Պէյրութ, Լիբանան) ՀԱՅԿ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ (Մոնթրէալ, Գանատա) ՅԱԿՈԲ ՉԱՄՔԷՐԹԷՆԵԱՆ (Սիտնի, Աւստրալիա) ԱԼԻՆ ՊԱԼԵԱՆ (Տուպայ, ԱՄԷ) ԿԱՐԱՊԵՏ ՍԱՅԱՊԱԼԵԱՆ (Մարսէյլ, Ֆրանսա) ՏԻԱՆԱ ՏԷՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ (Պուէնոս Այրէս, Արժանթին) Վարչական Պատասխանատու՝ ԱՆԱՀԻՏ ՉԷՕՐԷՔՃԵԱՆ

Hayg Nahabed and other Armenian Legends introduces young readers to the legendary Armenian heroes like: Hayg Nahabed, Vahakn the Dragon Killer, Dork Ankegh, Ara the Handsome, and King Dikran Yervantian. Edited By: Sevag Hagopian Illustrated By: David Bedrossian

Հեռ. +374 77 00 22 11 Հեռատիպ +1 647 435 0800 ե-նամակ՝ ragmamoul@gmail.com

Order through email: sevagh@cadmusproject.com

Wednesday 22 01 14, volume # 9, issue # 8  

RAG MAMOUL’s aim is to produce, broadcast and publish a digital communication journal that will be distributed throughout a vast network of...

Wednesday 22 01 14, volume # 9, issue # 8  

RAG MAMOUL’s aim is to produce, broadcast and publish a digital communication journal that will be distributed throughout a vast network of...

Advertisement