Page 1

Չորեքշաբթի, 19 Փետրուար 2014

9րդ Տարի, Թիւ 28 էջ 1

è²Î زØàôÈ

ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

Թրքական Նոր Կրթական Անիրաւութիւն ՏՈՔԹ. ՍԱՐԳԻՍ ԱՏԱՄ Թուրքիոյ Հանրապետութեան ներկայ կառավարութիւնը վերջերս դպրոցականներու մակարդակը որոշելու համար «Նախակրթութենէ Լիսէի Ուսուցման Անցք» անունով դրութիւն մը հաստատած է, որ կը կիրարկուի Թուրքիոյ բոլոր դպրոցներու աշակերտներուն համար: Այս նոր դրութեան հիման վրայ, աշակերտները քննութիւններու կ’ենթարկուին հիմնական դասանիւթերէն 12 քննութիւններու: Քննութեան նիւթ եղող դասանիւթերէն մին ալ «Կրօնք եւ Բարոյագիտութիւն» (Din ve Ahlak) դասն է: Թուրքիոյ փոքրամասնութեան վարժարաններու ոչ-իսլամ աշակերտները այս դասանիւթէն զերծ կացուցուած էին, սակայն քննութիւնը յանձնեցին իրենց կրօնքին համաձայն: Երբ քննութիւններու արդիւնքները հրապարակուեցան, տեսնուեցաւ որ ոչիսլամ աշակերտները մեծապէս տուժած են: Հակառակ որ կրօնքի եւ բարոյագիտութեան դասերէն զերծ ձգուած բարոյագիտութեան էին, «քննութիւներու չեն դասերէն մասնակցած» աշակերտներ նկատուելով, անոնք նիշ զերծ որպէս ձգուածքննութեան էին, «քննու"զերօ" ստացած են: Այսպիսով ոչ-իսլամ աշակերտները քննութեան ընդհանուր թիւներու չեն մասնակցած» նիշերու կորուստով մեծ չափով վնասուեցան: աշակերտներ նկատուելով, անոնք որպէս քննութեան նիշ "զերօ" ստացած են: Այսպիսով ոչ-իսլամ աշակերտները քննութեան ընդհանուր նիշերու կորուստով մեծ չափով վնասուեցան: Դաւանելով ռամկավար եւ ազատական սկզբունքներ, կը հաւատանք բազմակարծութեան եւ ազատ խօսքի իրաւունքի: Հետեւաբար՝ հոս հրատարակուած գրութիւնները անպայման չեն արտայայտեր խմբագրութեանս տեսակէտը: Կամքէ անկախ սպրդած վրիպակներու պարագային, կ՛ապաւինինք յօդուածագիրներուն եւ մեր ընթերցողներուն ներողամտութեան:


Չորեքշաբթի, 19 Փետրուար 2014

9րդ Տարի, Թիւ 28 էջ 2

ոչ-իսլամ աշակերտները քննութեան ընդհանուր նիշերու կորուստով մեծ չափով վնասուեցան:

Թուրքիոյ Հանրապետութեան Կրթութեան նախարար Նապի Ավճը

Անարդար ու սխալ այս կիրարկումով տուժեցին բոլոր ոչ-իսլամ աշակերտները: Այս կացութիւնը ստեղծեց նաեւ ոչ-իսլամ աշակերտներու ծնողքներու մօտ լուրջ անհանգստութիւն եւ մտահոգութիւն մը: Պէտք է որ անպայման այս անարդար նոր դրութիւնը օր առաջ սրբագրուի եւ բարեփոխուի, այլապէս Թուրքիոյ ոչ-իսլամ քաղաքացիները անգամ մը եւս իրենք զիրենք պիտի զգան իրենց պետութեան կողմէ լքուած ու զատորոշուած քաղաքացիներ:

Ֆրանքֆուրթ, Գերմանիա

ՌԱԿ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան նորագոյն նախաձեռնութիւնը՝ ի սպաս Հայ դպրութեան


Չորեքշաբթի, 19 Փետրուար 2014

9րդ Տարի, Թիւ 28 էջ 3

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի Շրջանային 59-րդ Պատգամաւորական Ժողովը անցեալ շաբաթավերջին գումարուեցաւ Թէքէեան Կեդրոնի մէջ, Ժմմէյզի, Պէյրութ: Ժողովը հանգամանօրէն անդրադարձաւ կուսակցութեանս Լիբանանի շրջանակի բոլոր բնագաւառներու գործունէութեան, ինչպէս նաեւ քննարկեց Լիբանանի քաղաքական կացութիւնը եւ Հայ Դատի ու Հայկական պահանջատիրութեան հետ առնչուած խնդիրներ եւ մարտահրաւէրներ: Պատգամաւորական Ժողովը լուսարձակի տակ առաւ ներքին կազմակերպչական հարցերը եւ ուսանողական ու երիտասարդական շարժումներու աշխատանքները: Ժողովը անհրաժեշտ գտաւ ներկայ ժամանակներուն եւ պայմաններուն յարմարելով նորահաս սերունդին մօտենալ իրենց իսկ միջոցներով՝ անոնց ջամբելու ազգային, գաղափարական եւ քաղաքական դաստիարակութիւն: Ազգային գաղութային ընդհանուր կեանքը եւ Թէքէեան Մշակութային Միութեան ու անոր ուղղեկից շարժումներուն աշխոյժ եւ նպատակաուղղուած գործունէութիւնը դարձան հիմնական օրակարգի նիւթեր: Լիբանանահայ գաղութի ներկայ մարտահրաւէրները դիմակալելու, կենսունակութիւնը երաշխաւորելու եւ գաղութի ապագային նկատմամբ ժողովուրդին վստահութեան գործօնը ամրապնդելու առումով, ՌԱԿ Շրջանային Պատգամաւորական Ժողովը որդեգրեց շարք մը որոշումներ: Ժողովը անգամ մը եւս հաստատեց, որ ՌԱԿ-ի քաղաքական գործունէութեան հիմնական առանցքը կը հանդիսանայ լիբանանահայութեան խաղաղ ու անվտանգ գոյութեան պահպանումը եւ հայապահպանման ու Հայ Դատին աշխատանքներուն գործնական հետապնդումը: Ժողովը արձանագրեց նաեւ, որ ՌԱԿ-ի լիբանանի շրջանակի առաջադրանքն է Լիբանանի անկախութեան պահպանումն ու պետականութեան զօրավոր հիմերու վրայ հաստատումը, զորս կ՛երաշխաւորեն երկրին հողային ամբողջականութեան, համայնքային համակեցութեան եւ

ապահովութեան պահպանումը, ինչպէս նաեւ տնտեսական հաւասարակշռուած բարգաւաճումն ու ընկերային արդար հատուցումը: Այս ուղղութեամբ ժողովը որոշեց ՌԱԿի ինքնուրոյնութիւնը պահպանելով հանդերձ, կառչած մնալ գերիշխանական միեւնոյն մտասեւերումը ունեցող 14 Մարտի քաղաքական ուժերու շարքին: Շրջանային Պատգամաւորական Ժողովը հաստատեց, թէ ներազգային ճակատի վրայ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը նախանձախնդիր է լիբանանահայ համայնքին միասնականութեան առաւել ամրապնդման, որպէսզի կարելի ըլլայ միասնական ճակատով դիմագրաւել գաղութին սպառնացող բոլոր տեսակի մարտահրաւէրները: Ժողովը որոշեց ճիգ չխնայել հասնելու համար սուրիահայ մեր եղբայրներուն ամէն տեսակի կարիքներուն: Հայոց Ցեղասպանութեան 100 Ամեակի նշումը յատուկ օրակարգով քննարկուելէ ետք՝ որոշուեցաւ անոր տալ հանգամանօրէն արդար իր տարողութիւնը:


Չորեքշաբթի, 19 Փետրուար 2014

9րդ Տարի, Թիւ 28 էջ 4

Շրջանային Պատգամաւորական Ժողովը հաստատեց, թէ ներազգային ճակատի վրայ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը նախանձախնդիր է լիբանանահայ համայնքին միասնականութեան առաւել ամրապնդման, որպէսզի կարելի ըլլայ միասնական ճակատով դիմագրաւել գաղութին սպառնացող բոլոր տեսակի մարտահրաւէրները: Ժողովը որոշեց ճիգ չխնայել հասնելու համար սուրիահայ մեր եղբայրներուն ամէն տեսակի կարիքներուն: Հայոց Ցեղասպանութեան 100 Ամեակի նշումը յատուկ օրակարգով քննարկուելէ ետք՝ որոշուեցաւ անոր տալ հանգամանօրէն արդար իր տարողութիւնը: Ժողովի աւարտին, Լիբանանի շրջանակը ներկայացնող ՌԱԿ Շրջանային 59րդ Պատգամաւորական ժողովի մասնակից, շրջանակը բաղկացնող 8 ակումբներու 31 պատգամաւորները միաձայնութեամբ՝ ընկեր Միքայէլ Վայէճեանը ընտրեցին, որպէս ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան ատենապետ, որ իր ծրագիրը ներկայացնելէ ետք յայտարարեց իրեն գործակից կազմը: ՌԱԿ Լիբանանի նորընտիր Շրջանային Վարչութիւնը, որ Վարչութիւնը, կը բաղկանայ հետեւեալ ընկեր-ընկերուհիներէն՝ Ընկ. ՄԻՔԱՅԷԼ ՎԱՅԷՃԵԱՆ Ընկ. Տոքթ. ՅԱԿՈԲ ՓԱՓԱԶԵԱՆ Ընկ. ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ Ընկ.հի ՃԷՔԻ ՏԷՐՎԻՇԵԱՆ Ընկ.հի ԷՒԱ ՏԱՔԵՍԵԱՆ Ընկ. Տոքթ. ԺՈԶԷՖ ԿՐՊՈՅԵԱՆ Ընկ. ԳՐԻԳՈՐ ՄԿՐԵԱՆ Ընկ. ՌԱԶՄԻԿ ՇԷՄԷՄԵԱՆ Ընկ. ՄԱՍԻՍ ԼԷՓԷՃԵԱՆ

կը

փոխարինէ

ընթացաւարտ

(Ատենապետ) (Փոխ-ատենապետ) (Ատենադպիր) (Գանձապահ) (Խորհրդական) (Խորհրդական) (Խորհրդական) (Խորհրդական) (Խորհրդական)

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի նորընտիր Շրջանային Վարչութիւնը ՌԱԿ-ի Լիբանանի շրջանակը պիտի ղեկավարէ յառաջիկայ երկու տարիներուն: ՕՐՈՒԱՅ ԴԻՒԱՆ ՌԱԿ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ


Սիրելի ընթերցող, ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ խմբագրութիւնը հաճոյքը ունի ձեզ տեղեկացնելու, թէ այսուհետեւ ամէն Երկուշաբթի օրուայ թիւով մենք պիտի հրատարակենք խմբագրութեանս ուղղուած ձեր նամակները: Ձեր նամակը կամ կարծիքը նախնըտրաբար պէտք է վերաբերի վերջին 7 օրերուն ընթացքին մեր հրատարակած մէկ յօդուածին: Պէտք է նկատի ունենալ նաեւ, թէ ձեր նամակը ենթակայ պիտի ըլլայ որոշ խմբագրումի:

We are glad to inform you that RAG MAMOUL will have a “Letter to the Editor” section, where on every Monday we will publish your letters and opinions. Your letter should preferably refer to an article that has appeared within the last seven days, and must include the writer's full name, address and phone numbers. Letters may be edited and shortened for space. Send a Letter to the Editor to: ragmamoul@gmail.com


Advertise in

è²Î زØàôÈ Make it reach to our 25000+ worldwide subscribers everyday

Promotional Price List Duration Yearly Contract Monthly Contract

Weekly Contract

Daily Contract

Size

Price

Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner

US 999$ US 599$ US 399$ US 199$ US 149$ US 59$ US 159$ US 59$ US 29$ US 59$ US 29$ US 9$ (Offer valid till 31/03/14)

All non-profit/charity events’ ads are published for free

Contact: ragmamoul@gmail.com RAG MAMOUL is published and spread Monday to Friday all year round


ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ նպատակն է ազգային մեր յոյզերն ու մտահոգութիւնները տարածել աշխարհի չորս ծագերը՝ հրապարակելով Հայրենի թէ Սփիւռքահայ մտաւորականներու յօդուածները, հայրենիքի եւ զանազան գաղութներու վերաբերող թղթակցութիւններ, ինչպէս նաեւ ՌԱԿ-ի հետ առնչուող հաղորդագրութիւններ, աւելի քան 25000 ե-նամակի հասցէատէրերու, բոլորն ալ՝ Հայ ժողովուրդի զաւակներ: Օրէ օր աճող մեր հասցէացանկը առիթը կուտայ յօդուածագիրներու, իրենց մտքի պտուղը հանդիսացող ու կարեւոր հարցեր լուսարձակի տակ առնող գրութիւններ, մեր միջոցով, յանձնելու հազարաւոր Հայորդիներու ուշադրութեան: MONTH, YEAR VOL # ISSUE # Օգտուելով ժամանակակից հնարաւորութիւններու շնորհած այլեւայլ միջոցներէն եւ հաւատարիմ մեր առաքելութեան, օրական մէկ նիւթի դրութեամբ, ամէնէն արագ, ոչ-դասական եւ բոլորին հասանելի կերպով, մեզի ուղարկուած յօդուածներն ու թղթակցութիւնները, մեր գրասենեակներուն մէջ սիրով խմբագրելէ ետք, պիտի հասցնենք բոլոր անոնց, որոնք ծարաւ են ազգային առումով կենսական հարցերու հրապարակային քննարկման եւ, առ հասարակ՝ Հայկականութեան:

è²Î زØàôÈ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ Պատասխանատու Խմբագիր՝ ԱՍԱՏՈՒՐ ՏԷՎԼԵԹԵԱՆ Խմբագրական Կազմ՝ ԴՈԿՏ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ (Լոս Անճելըս, ԱՄՆ) ԿԱՍԻԱ ՃՂԱԼԵԱՆ (Գահիրէ, Եգիպտոս) ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ (Պէյրութ, Լիբանան) ՀԱՅԿ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ (Մոնթրէալ, Գանատա) ՅԱԿՈԲ ՉԱՄՔԷՐԹԷՆԵԱՆ (Սիտնի, Աւստրալիա) ԱԼԻՆ ՊԱԼԵԱՆ (Տուպայ, ԱՄԷ) ԿԱՐԱՊԵՏ ՍԱՅԱՊԱԼԵԱՆ (Մարսէյլ, Ֆրանսա) ՏԻԱՆԱ ՏԷՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ (Պուէնոս Այրէս, Արժանթին) Վարչական Պատասխանատու՝ ԱՆԱՀԻՏ ՉԷՕՐԷՔՃԵԱՆ

Hayg Nahabed and other Armenian Legends introduces young readers to the legendary Armenian heroes like: Hayg Nahabed, Vahakn the Dragon Killer, Dork Ankegh, Ara the Handsome, and King Dikran Yervantian. Edited By: Sevag Hagopian Illustrated By: David Bedrossian

Հեռ. +374 77 00 22 11 Հեռատիպ +1 647 435 0800 ե-նամակ՝ ragmamoul@gmail.com

Order through email:

hagopiansevag@gmail.com

Wednesday 19 02 14, volume # 9, issue # 28  

RAG MAMOUL’s aim is to produce, broadcast and publish a digital communication journal that will be distributed throughout a vast network of...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you