Page 1

Երեքշաբթի, 20 Մայիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 92 էջ 1

è²Î زØàôÈ

ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

Օրուայ Յօդուածը

ՌԱԿ-ի Լուրեր Պէյրութ, Լիբանան Համառօտ Մատենագիտութիւն Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Վերաբերեալ Հրատարակութիւններու (Տեսնել՝ էջ 4)

Լուրեր Սփիւռքէն Պէյրութ, Լիբանան - Հայկազեան Համալսարան՝ «Լիբանանի Հայերը» Բ. Գիտաժողովի Երկրորդ Օրուան Զեկուցումները (Տեսնել՝ էջ 11) -

MTg79f9yu !9Mo :=79yupj P=2=fgh Sg9zg9gh=h hf9r՚

Sglgh

(Տեսնել՝ էջ 12)

ԾԱՆՕԹ Հայկական այն միութիւններն ու վարժարանները, որոնք կը փափաքին իրենց թղթակցութիւնները հրատարակուած տեսնել ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼ-ին մէջ, բարեհաճին իրենց գրութիւնները՝ նկարներով մէկտեղ, ուղղել խմբագրութեանս հետեւեալ հասցէին՝ ragmamoul@gmail.com

www.facebook.com/RAGmamoul

ԳՐԵ՞Մ ԹԷ ՉԳՐԵՄ ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ «ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼ»ին յօդուած մը հասցնելու փափաքս մէկ կողմէն, անքնութենէն տառապիլս միւս կողմէն, զիս մղեցին երէկ գիշեր նստելով բան մը գրել փորձելու: Ըսի. «Այս անգամ գրեմ այն բանին մասին, որ կը կոչեն "Հայ Ընտանիքի Սրբութիւն"»: Սակայն շուտով միտքս ինկաւ հետեւեալ դէպքը. անցեալ օր հայկական նեղ թաղերուն մէջ կորսուած՝ hասցէ մը փնտռելու միջոցիս, գետնայարկ տան մը շեմին hանդիպեցայ հայ մարդուկի մը, որ տան մէջ գտնուող յայտնապէս իր զաւկին կը պոռար.- «Հո՛ս եկուր, լա՛ն շուն շա՛ն որդի: Ես քու մամայիդ մայրը …»: ... Ապա մտածեցի բաղդատական մը գրել կարգ մը Հայ վարժարաններուն եւ ոչ-հայ վարժարաններու մասին՝ ինչ կը վերաբերի անոնց ակադեմական մակարդակին, ուսուցչական կազմին եւ վարչական տնօրինումին, սակայն շուտով անդրադարձայ, յարգելով բացառութիւնները անշուշտ, որ նման բաղդատական մը ընելու մասին մտածելն իսկ անհեթեթ է եւ խնդալիք...: ... Խորhեցայ Հայկական վարժարանը «Բարոյականի Ամրոց» եւ գրել այդ մասին։

hամարել

Դաւանելով ռամկավար եւ ազատական սկզբունքներ, կը հաւատանք բազմակարծութեան եւ ազատ խօսքի իրաւունքի: Հետեւաբար՝ հոս հրատարակուած գրութիւնները անպայման չեն արտայայտեր խմբագրութեանս տեսակէտը: Կամքէ անկախ սպրդած վրիպակներու պարագային, կ՛ապաւինինք յօդուածագիրներուն եւ մեր ընթերցողներուն ներողամտութեան:


Երեքշաբթի, 20 Մայիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 92 էջ 2

Սակայն յիշեցի, որ hոն յաճախող կարգ մը Հայ տղա՜ք ալ կը ճանչնամ... աղջիկնե՜ր ալ: Հետեւաբար հրաժարեցայ գրելէ: ... Մտածեցի գրել Հայ ժողովուրդի, մարդկային տարբերութիւնները յարգելու լայնամտութեան (tolerance) մասին սակայն շուտով յիշեցի, որ հայկական լրատուական շատ մը աղբիւրներ վերջերս Եուրոտեսիլ (Eurovision) 2014-ի մրցանակակիր Քոնչիթա Վիուրստը անուանեցին «այլանդակ» եւ նման այլամերժ մակդիրներով, հետեւաբար վերջին վայրկեանին հրաժարեցայ գրելէ, որովհետեւ չհասկացայ թէ ի՞նչ հաւակնութեամբ է, որ այդ աղբիւրներուն միջոցաւ արտայայտուող «բանիմաց» եւ «լայնամիտ» հեղինակները ինքզինքնին իրաւունք տուած են պարզապէս իրենցմէ տարբեր մարդկանց «այլանդակութեամբ» պիտակաւորել, մինչ ես պարզամտութեամբ մը մինչեւ օրս կը կարծէի թէ, երբ ես օրինակի համար քացախ չեմ սիրեր եւ կը զզուիմ անկէ, այս չի նշանակեր թէ քացախը իրաւունք չունի գոյութիւն ունենալու...: ... Նոյն ուղղութեամբ, փորձութիւնը ունեցայ քանի մը տողով շնորհաւորագիր մը գրել Հայաստանին՝ վերոյիշեալ միջազգային մրցանքին իր պատուաբեր մասնակցութեանը համար: Սակայն շուտով յիշեցի, որ հազիւ քանի մը տասնեակ բաժանորդ ունեցող հայկական թերթի մը «արուեստի քննադատը» միլիոնաւոր ակնդիրներ եւ երկրպագուներ ունեցող Եուրոտեսիլ մրցանքին մասին հանգամանաւորապէս յայտարարած էր թէ, «Եուրոտեսիլ մրցանքը դուրս եկած է արուեստի եւ երաժշտութեան սատարելու առաքելութենէն, դառնալով գայթակղութիւններու, այլանդակութիւններու, քաղաքական հաշիւներ մաքրելու, ինչպէս նաեւ կաշառակերութեան սարդոստայնի մը»: Հետեւաբար չհամարձակեցայ վերոյիշեալին մասնակից մեր հայրենիքը շնորհաւորել...: ... Ըսի. «Գրեմ Լիբանանահայութեան մշակութասիրութեան ու գրասիրութեան մասին հիմնուելով գաղութին մտային եւ գրասիրական մակարդակը արտացոլացնող լաւագոյն չափանիշերէն մին համարուող՝ շատերուն կողմէ շատ յաջող նկատուող Անթիլիասի Հայ Գիրքի Ցուցաhանդէսին մասին»: Սակայն շուտով միտքէս ըսի. «Ինչուդ պէտք, Սեւա՛կ», երբ մտաբերեցի որ մեր hրատարակչատան ամենաթեթեւ բովանդակութիւնը ունեցող՝ «Կատակ-Մատակ» երգիծանքի գրքոյկը ո՛չ միայն յաջորդական չորս տարիներու ընթացքին մեր վաճառասեղանին best seller-ը եղած էր, այլ վերոյիշեալ ցուցաhանդէսին ընդhանուր գիրքերու վաճառքին best seller-ներէն մին…: Չար լեզուներէ ալ իմացած էի արդէն, որ ցուցաhանդէսին մասնակից այլ hրատարակչատուներու best seller-ներէն եղած են՝ ճաշի պատրաստութեան գիրքերը, երազաhաններն եւ Նասրէտտին Հոճայի պատմուածքներու գրքոյկը…: ... Որոշեցի գրել Լիբանանի մէջ Հայկական hեռատեսիլի կայան մը դարձեալ ունենալու անhրաժեշտութեան մասին։ Սակայն շուտով միտքէս ըսի. «Լաւ որ չունինք, թէ ոչ՝ ինչպէս նախապէս կը պատաhէր, այդ hեռատեսիլի կայանէն պիտի սփռուի՝ անձնական խրախճանքներու, նշանախօսութիւններու եւ hարսանիքներու տեսաերիզներ, խայտառակելով մեզ մեր ոչ-Հայ բարեկամներուն մօտ...»: ... Գրեմ ըսի. «Հայ Մամուլին մասին»։ Սակայն մտածեցի թէ ի՞նչ կարելի է գրել, շատ յաճախ հրատարկելու սիրոյն հրատարկուող թերթերուն մասին, որոնցմէ շատերը հրապարակի վրայ գտնուող տեղական մամուլին հետ համեմատելն իսկ ամօթ է, իսկ զանոնք հրատարակելու hամար տրամադրուած ժամանակին, մարդուժին ու նիւթականին… մե՜ղք...: ... Ուզեցի գրել Լիբանանաhայ ազգային hաստատութիւններու յարաճուն եւ բարեյաջող վարչական տնօրինման մասին, սակայն շուտով անդրադարձայ որ անոնք շատ յաճախ կը կառավարուին ռոմանթիք բանաստեղծներու եւ ոչ թէ տնտեսագէտներու կողմէ...:


Երեքշաբթի, 20 Մայիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 92 էջ 3

... Մտածեցի թէ կարելի է գրել Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի նախօրեակին հայ գաղութներ ունեցող երկիրներուն մէջ մեր բիւրաւոր նահատակներուն նուիրուած յուշակոթողներուն արժանաւորապէս տրամադրուած հարիւր հազարաւոր տոլարներէն նաեւ hայ երիտասարդերիտասարդուhիներու ուսման ծախսերուն ալ բաժին հանելու կարեւորութեան մասին, քաջալերելով անոնց ուսանիլ օրինակի համար՝ hանրային վարչագիտութիւն, տնտեսագիտութիւն եւ նման մասնագիտութիւններ՝ յետ այսու կառավարելու hամար մեր գաղութներն ու փլչելու մօտ եղող մեր ազգային hաստատութիւնները, որպէսզի ապագային այդ յուշակոթողները այցելող եւ հոն մոմ մը վարող հայ մնայ տուեալ գաղութին մէջ: Սակայն երկու անգամ մտածելէ ետք վազ անցայ գրելէ, ոմանց կողմէ «ազգային դաւաճան» չկոչուելու մտահոգութեամբ...: ... Մտածեցի գրել հայ միութիւններու յարգուիլ ուզող ղեկավարներուն արժանիքներուն եւ կարողութիւններուն մասին, բայց շուտով յիշեցի, որ անոնցմէ ոմանք Պուրճ Համուտէն մինչեւ Երեւան, փուռերու առջեւ թէ սալոններու մէջ աւելի զբաղած են բամբասանքներով քան ազգօգուտ շինիչ գործունէութեամբ: Հետեւաբար ես ինծի ըսի. «Աւելի լաւ է հիմա չգրեմ» ...: Սենեակիս պատուհանէն դուրս նայելով տեսայ որ արդէն լոյսը սկսած է ծագիլ: Մտածելէ այլեւս յոգնած որոշեցի այս անգամ բան մը չգրել, յաջորդ թիւի մը վերապաhելով գրելու ախորժակս…: Ցտեսութի՛ւն…:

Պէյրութ, Լիբանան

ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ ՄԵՐ ՍԻՐԵԼԻ ՅՕԴՈՒԱԾԱԳԻՐՆԵՐՈՒՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ Ձեզմէ ազնուաբար պիտի խնդրէինք Ձեր յօդուածները ՝ նկարներով մէկտեղ, յետայսու ուղղել խմբագրութեանս հետեւեալ հասցէին՝ ragmamoul@gmail.com Շնորհակալութիւն Ձեր ազնիւ գործակցութեան համար:


Երեքշաբթի, 20 Մայիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 92 էջ 4

ՌԱԿ-ի Լուրեր

ՀԱՄԱՌՕՏ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ Պատրաստեց՝ Պետիկ Թորոսեան Հայ գիրքը կը կազմէ հայ մշակոյթի անբաժան մէկ մասը: Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան շարքերուն պատկանող եւ համակիր անցեալի եւ ներկայի բազմաթիւ մտաւորականներ հրատարակած են գիրքեր, ուսումնասիրութիւններ եւ խոհեր ՌԱԿի մասին՝ իբրեւ կուսակցութիւն եւ հայ մշակոյթի դրսեւորում: Ի վերջոյ, ինչպէս ըսած է հրապարակագիր եւ խմբագիր, ուսուցիչ՝ Օննիկ Սարգիսեան «ՌԱԿը է' նաեւ Մշակոյթի Կուսակցութիւն»: Սոյն համառօտ մատենագիտութեամբ կը ներկայացնենք Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան եւ զայն բաղկացնող կազմակերպութիւններու ու անձնաւորութիւններու վերաբերեալ ինչպէս նաեւ Հայկական Դատին նուիրուած Կուսակցութեան հրատարակութիւններու ցանկը: Ամբողջական մատենագիտութիւն մը ներկայացնելու հաւակնութիւնը չունինք անշուշտ: Հետեւաբար հաւանական է, որ կարգ մը գիրքեր վրիպած ըլլան մեր ուշադրութենէն: Առ այդ պիտի փափաքինք, որ յաւելումները յղուին մեր հասցէին՝ bedig_94@live.com: Շնորհակալութիւն՝ բոլոր անոնց որոնք իրենց յաւելումներով պիտի օգնեն մեզ աւելի ամբողջական դարձնել այս ցանկը, եւ շնորհակալութիւն անոնց, որոնք օգնեցին այս մատենագիտութեան յառաջացման: Կ'ուզէինք նաեւ հանրութեան տեղեկացնել թէ, այս մատենագիտութիւնը կարելի եղածին չափ ամբողջանալէ ետք յառաջիկային գրքոյկի պիտի վերածուի, գիրքերու բովանդակութեանց մասին կարճ տեղեկութիւններով առընթեր հրամցուելու համար հայ մատենագիտութեամբ հետաքրքրուած հանրութեան ընդհանրապէս եւ բանասէրներու մասնաւորաբար: -

50 Յոբելեան Երուանդ Պապայեանի Դաստիարակչական եւ Ազգային Հասարակական Գործունէութեան, Հրտ. Յոբելեանական Գործադիր Մարմին, Պէյրութ, 1983, 209 էջ: 50 Յոբելեան Փրոֆ. Բարունակ Թովմասեանի Ազգային եւ Դաստիարակչական Գործունէութեան, Պէյրութ, Տպ. Ալթափրէս 1982, 63 էջ:

-

50 Յոբելեան Փրոֆ. Բարունակ Թովմասեանի Ազգային եւ Դաստիարակչական Գործունէութեան, Պէյրութ, Տպ. Ալթափրէս, 135 էջ:

-

100 Ամեակ Արմենական Կուսակցութեան, Տպ. Արազ, 1985, Առանց էջաթիւի:


Երեքշաբթի, 20 Մայիս 2014

-

9րդ Տարի, Թիւ 92 էջ 5

Ազգային Մարզական Միութիւն- 50 Ամեակ. Ամման- Յորդանան, ընդհ.պատ. Անդրանիկ Լէփէճեան, խմբ.Ներսէս Ներսէսեան եւ Ռոզէթ Ալեմեան-Մահսերէճեան, Պէյրութ, Տպ. Շիրակ, 2008:

-

Ալպօյաճեան Արշակ, Վահան Թէքէեան իբր Հանրային Մարդ եւ Հրապարակագիր, խմբ. եւ ծնթ. Վաչէ Ղազարեան, Հրտ. ԹՄՄ Մ. Նահանգներու եւ Գանատայի Կեդրոնական Վարչութեան, Պէյրութ, Տպ. Հայ Տիպ Քոմփիւկրաֆ-Թեքնոփրէս, 1988, 400 էջ, պտկզ.:

-

Ահարոնեան Գերսամ, Խոհեր Յիսնամեակի Աւարտին (Զարթօնքի Խմբագրականներու Շարք), Պէյրութ, Տպ. Ատլաս, 1966, 348 էջ, պտկզ., քարտէս:

-

Ահարոնեան Գերսամ, Հատընտիր Խմբագրականներու կազմ. Անդրանիկ Տագէսեան, Պէյրութ, Տպ. Գրիգոր Անտոնեան, 1996, 199 էջ:

-

Ահարոնեան Գերսամ, Մեծ Երազի Ճամբուն Վրայ... (Ակնարկ Հայկական Հարցի Պատմութեան Վրայ), Պէյրութ, Տպ. Ատլաս, 1964, 224 էջ, պտկզ., քարտէս:

-

Ահարոնեան Գերսամ, ՌԱԿ-ի Խօսքը, Հրտ. ՌԱԿ-ի Փրոփականտի Յանձնախումբ, Պէյրութ, Տպ. Ատլաս, 1971, 102 էջ:

-

Աղպաշեան Պարոյր, Ապրուած Հրապարակագրութիւն՝ Յետադարձ Հայեացքով- Մեկնաբանութիւններ, Վերլուծումներ, Քննարկումներ, Խորհրդածութիւններ, Ա. Հտր., խմբ. Երուանդ Հ. Գասունի, Հրտ.պատր. ՄԱՀԱԵՄ-ՀԳ, Պէյրութ, Տպ. Pawo Photogravure, 2008, 270 էջ:

-

Աղպաշեան Պարոյր, Ապրուած Հրապարակագրութիւն՝ Յետադարձ Հայեացքով. Մեկնաբանութիւններ,

Վերլուծումներ, Քննարկումներ, Խորհրդածութիւններ, Բ. Հտր., խմբ. Երուանդ Հ. Գասունի, Հրտ.պատր. ՄԱՀԱԵՄ-ՀԳ, Պէյրութ, Տպ.Design Kestenian, 2009, 400 էջ: -

Աղպաշեան Պարոյր, Ապրուած Հրապարակագրութիւն՝ Յետադարձ Հայեացքով. Մեկնաբանութիւններ, Վերլուծումներ, Քննարկումներ, Խորհրդածութիւններ, Գ. Հտր., Պէյրութ, Տպ.Design Kestenian, 2010, 446 էջ:

-

Աղպաշեան Պարոյր, Պատառիկներ՝ Մեծերէն, Պէյրութ, Տպ. Design Kestenian, 2010, 87 էջ:

-

Աղպաշեան

-

2012, 287 էջ: Աճէմեան Լեւոն, Յուշեր Արմենակ Եկարեանի, Հրտ. Ազգային Հիմնադրամի Թիւ 5, Գահիրէ, Տպ. Նոր

Հրապարակախօսական- Բանախօսական- Գրախօսական Ընտրանի Էջեր (Քննարկումներ,Վերլուծումներ, Դիտարկումներ, Հաստատումներ), Պէյրութ, Տպ. Zincograph Kesdenian, Պարոյր,

Աստղ, 1947, Գ. 307 էջ, պկզ.: -

Աճէմեան Լեւոն, Եգիպտահայ Տարեցոյցը, Աղեքսանդրիա, Տպ. Գասապեան, 1925-1926 2 Հատոր:

-

Անդրանիկ Անդրէասեան. Գրական-Հասարակական Գործունէութեան 45 Ամեակի Յոբելեան, Հրտ. ՌԱԿ Շրջանային Վարչութեան, Պէյրութ, Տպ. Շիրակ, 1977, 64 էջ:

-

Անդրէասեան Անդրանիկ, Խոհեր. Գրական, Ազգային եւ Հասարակական, Հրտ. Մատենաշար Անի Թիւ 11, Պէյրութ, Տպ. Ատլաս, 1961, 256 էջ:

-

Անդրէասեան Անդրանիկ, Հայկական Դատին Նոր Հանգրուանը, Պէյրութ, Տպ. Զարթօնք, 1967, 100 էջ:

-

Անդրէասեան Անդրանիկ, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն, Վերապրում, Ազատութիւն,

Անկախութիւն, Հրտ. ՌԱԿ Փրոփականտի եւ Դաստիարակչական Յանձնախումբ թիւ 2, Պէյրութ, Տպ. Ատլաս, 1974, 40 էջ:


Երեքշաբթի, 20 Մայիս 2014

-

9րդ Տարի, Թիւ 92 էջ 6

Անդրէասեան Անդրանիկ, Խոհեր. Գրական, Ազգային եւ Հասարակական Բ. հատոր, Լոս Անճըլըս, Տպ. Նոր Օր, 1976, 392 էջ:

-

Անդրէասեան Անդրանիկ, Խոհեր. Գրական, Ազգային եւ Հասարակական Գ. Հատոր, Լոս Անճըլըս, Տպ. Նոր Օր, 1980, 358 էջ:

-

Անդրէասեան

Անդրանիկ,

Պատմութիւն

Ռամկավար

Ազատական

Կուսակցութեան

Ամերիկայի

Արեւմտեան Շրջանակի, Լոս Անճըլըս, Տպ. Նոր Օր, 1981, 199 էջ: Արեւը որ Կը Ծագի Ամէն Երեկոյ Յօդուածներու Ժողովածու Արեւ Օրաթերթի Հիմնադրութեան 75 Ամեակին Առթիւ, Հրտ. Մատենաշար Հայ Ազգային Հիմնադրամի, Գահիրէ, Տպ. Ոսկեդար, 1990, 312 էջ: Արմէն Ենովք, Արշակ Չօպանեան. Կեանքը եւ Գրական ու Հասարակական Գործունէութիւնները, Կ. Պոլիս, Տպ. Սագաեան, 1913, 30 էջ:

-

Բաբազեան Էօժէն, Ինքնակենսագրութիւն եւ Յուշեր (Ազգային Գործերու Յարակցութեամբ), Հրտ. Հայ Ազգային Հիմնադրամի Թիւ 25, 187 էջ, պտկզ.:

-

Գալէմքեարեան Զարուհի, Թերլեմեզեան Փանոս.1874- Հասկաքաղ, Երեւան, Տպ. Հայաստան, 1965, 180 էջ:

-

Գրիգորեան Զաւէն Գ., Ամփոփ Պատմութիւն Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան, Աթէնք, Տպ. Նոր Աշխարհ, 1982, 38 էջ:

-

Դալլաքեան Կարլէն, Արշակ Չօպանեան. Կեանքը եւ Գործը, Երեւան, Տպ. Սովետական Գրող, 1987, 479 էջ, դիմանկար:

-

Դալլաքեան Կարլէն, ՀԲԸՄիութեան Նախագահ Գալուստ Կիւլպէնկեանի Հրաժարականի Հարցի Շուրջ, Հրտ. Ազգ Օրաթերթի, Երեւան, 1996, 112 էջ:

-

Դալլաքեան

Կարլէն,

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Պատմութիւն, Հրտ. ՀՀ ԳԱԱ

Պատմութեան Ինստիտուտի, Երեւան, Տպ. ՀՀ ԳԱԱ Գիտութիւն Հրատարակչութեան, 1999, 308 էջ: -

ԴալլաքեանԿարլէն, Ա. Չօպանեանի Մահուան 50րդ Տարելիցին Առիթով Ծաղկեփունջ իր Շիրիմին, Հրտ. ԹՄՄ Լիբանան, Պէյրութ, 2005, 76 էջ:

-

Դալլաքեան Կարլէն, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Պատմութիւն, Հրտ. Մուղնի, Երեւան, Տպ. Գասպրինտ, 2007, 504 էջ:

-

Դանիէլեան Ժիրայր, Ռամկավար Ազատական Մամուլը (Մատենագիտական Ակնարկ), Պէյրութ, Տպ. Արազ, 1982, 48 էջ:

-

Դարբինեան Արտակ, Հայ Ազատագրական Շարժման Օրերէն (յուշեր 1890էն 1940), Հրտ. Հայ Ազգային Հիմնադրամի թիւ 3, Փարիզ, Տպ. Արաքս, 1947, 640 էջ, պտկզ.:

-

Եափուճեան Աւետիս, Համառօտ Պատմութիւն Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կազմութեան, Հրտ. Մատենաշար Հայ Ազգային Հիմնադրամի, Գահիրէ, Տպ. Ոսկետառ, 1977, 56 էջ:

-

Եազ Օ.Գ. (Տոթք. Ս. Գ. Եազմաճեան), Թուղթ Առ Հայ Արմատ, ՀԲԸՄ եւ ՌԱԿ-Հնչակ Ազգային

-

Կուսակցութիւններ. Հայ Ղարիպներու Հայրենազրկումի Եւ Հայասպառումի 37րդ եւ ՀԲԸՄիութեան Հիմնադրութեան 52րդ Տարեդարձի Առթիւ, Պէյրութ, առանց տպարանի, 1958, 106 էջ: Եկարեան Արմենակ, Յուշեր, Հրտ. ՌԱԿ Արմենակ Եկարեան Ակումբ, Պէյրութ, Տպ. Զարթօնք, 1985, 256 էջ:


Երեքշաբթի, 20 Մայիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 92 էջ 7

-

Երուանդ Հրաչ, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն Իր Այսօր եւ Վաղը, Պոսթըն, 1927, 32 էջ:

-

Երուանդ Հրաչ, Բանախօսութիւն. Խօսուած Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Ամերիկայի

Շրջանակի Ութերորդ Պատգամաւորական Ժողովի առթիւ գումարուած հրապարակային ժողովին մէջ, Պոսթըն, 1928, 16 էջ: -

Երուանդ Պապայեան Ծննդեան 90 Ամեակ, Վաստակի 70 Ամեակ, Բ. Հրտ., 103 էջ: Զարթօնք 30-ամեակ, Պէյրութ, Տպ. Ատլաս, 1967, առանց էջադրութեան: Զարթօնք Բացառիկ. Նուիրուած Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Ամբողջական Միութեան 60 Ամեակին, խմբ. Յակոբ Աւետիքեան, Պէյրութ, Տպ. Արազ, 1982, 138 էջ: Զարթօնք Բացառիկ. Նուիրուած Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Քառասնամեակին եւ «ԶԱՐԹՕՆՔ» Օրաթերթի Քսանսհինգամեակին, խմբ. Գերսամ Ահարոնեան եւ Հրաչ Վահունի, Պէյրութ, Տպ. Ատլաս, 1962, 496 էջ, պտկզ.:

-

Էօրտէքեան Յովիկ, ՌԱԿ-ի Մամուլի Խմբագիրները, Երեւան, Տպ. Տիգրան Մեծ հրատարակչատուն, 2005,131 էջ:

-

Թապագեան Յովհաննէս, Քսանհինգամեակ Թէքէեան Մշակութային Միութեան, Հրտ. ԹՄՄ, Պէյրութ, Տպ. Ատլաս, 1971, 112 էջ:

-

Թէքէեան Մշակութային Միութիւն (1878-1945) Չկայ Աւելի Ամուր Կռուան Քան Մշակոյթը՝ Ազգի մը Գոյատեւումին Համար, Տպ. Սեւան: Թէքէեան Մշակութային Միութիւն, 50 Ամեակ (1947-1997), խմբ. Արտաւազդ Մելքիսէթեան, Լիբանան, Տպ.

-

United Printers and Traders, 1997, առանց էջաթիւի: -

Թովմասեան Բարունակ, Հայրենական Օրագրութիւն, խմբ. եւ ծնթ. Դոկտ. Վաչէ Ղազարեան, ՈւոլթհէմՊէյրութ, Տպ. Սիփան, 1994, 403 էջ:

-

Ծրագիր-Կանոնագիր Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան, Գահիրէ, Տպ. Սահակ-Մեսրոպ, 1935, 38 էջ:

-

Ծրագիր- Կանոնագիր Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան, Պէյրութ, 1968, 34 էջ: Կէօրկիզեան Արսէն Ա., Վասպուրականի Հերոսամարտը, 1915 Ապրիլ 7- 1915 Մայիս 7, Յոյս եւ Լոյս, Հրտ. ԹՄՄ, Պէյրութ, Տպ. Ատլաս, 1965, 271 էջ, պտկզ.:

-

Կէօրկիզեան Արսէն Ա., Մեր Ազգային Գոյապայքարը, 1915-1922ի զուլումի տարիներուն, Պէյրութ, Տպ. Զարթօնք, 1967, 503 էջ:

-

Հայկ Վահէ, Լուսաւոր Դէմքեր Մեր Օրերուն Վրայ..., Պէյրութ, Տպ. Տօնիկեան, 1972, 387 էջ:

-

Հարիւրամեակ Արմենական Կուսակցութեան Կազմութեան 1885-1985, Հրտ. ՌԱԿ Արշակ Չօպանեան Ակումբ, Փարիզ, 1985, առանց էջաթիւի եւ առանց տպարանի:

-

ՀԲԸՄ-ԹՄՄ Յոբելեանական Հանդիսութիւն Բանաստեղծ Վահէ Վահեանի, Պէյրութ, 1987, առանց էջաթիւի:

-

ՀԵԸ-ԹՄՄ Ոսկեայ Յոբելեան Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի, Պէյրութ, 1994, 72 էջ, պտկզ.: Ղազարեան Վաչէ, Արմենական Կուսակցութիւնը (Ակնարկներ),Հրտ. ՌԱԿ Լիբանանի Քարոզչական Յանձնախումբ, Պէյրութ, Տպ. Զարթօնք, 1985, 65 էջ:


Երեքշաբթի, 20 Մայիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 92 էջ 8

-

Ղազարեան Վաչէ, Համառօտ Պատմութիւն ՌԱԿ-ի, Պէյրութ, Տպ. Մշակ, 1978, 80 էջ:

-

Ճիզմէճեան Մանուկ Գ., Պատմութիւն Ամերիկահայ Քաղաքական Կուսակցութեանց. 1890-1925, Ֆրէզնօ, Տպ. Նոր Օր, 1930, 572 էջ, պտկզ.:

-

Մանուկեան Սարիբեկ Արմենակ, Լեւոն Բաշալեան, Երեւան, Տպ. Հայկ, Հրտ. ՍՍՀ Գիտութիւններու Ակադեմիա, 1969, 263 էջ:

-

Մարտիկեան Եղիշէ, Փանոս Թերլեմեզեան, Երեւան, Տպ. Հայպերհրատ, 1964, 103 էջ, պատկզ.:

-

Մարտունի Ալ., Կուսակցութիւնները Գաղութահայութեան Մէջ, Հրտ. Պետական Հրատարակչատան, 190րդ հրտ., Թիֆլիս, 1924, 140 էջ:

-

Մեր Գաղափարն ու Գործը, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Միութեան Երեսնամեակին Առիթով (Խմբագրականներու Շարք «Նոր Օր»ի), Ֆրէզնօ, Տպ. Նոր Օր, 1952, 71 էջ: Մեր Դերը Ինչ Եղաւ եւ Ինչ Պիտի Ըլլայ, Ռամկավար Եւ Ազատական Կուսակցութեանց Միութեան Տասնեւհինգամեակին Առթիւ 1921-1935, Պոսթըն, 1935, 43 էջ: Մսըրլեան Զաւէն, Մկրտիչ Մսըրլեանի Ազգային Քաղաքական Գործունէութիւնը, Պէյրութ, Տպ. Արազ, 1981, 437 էջ:

-

Յուշամատեան Մեծ Եղեռնի, պատր. ԳերսամԱհարոնեան, Նազարէթ Թօփալեան, Գ.տիպ,Հրտ. Զարթօնք, Պէյրութ, Տպ. Հայ Տիպ, Քոմփիւկրաֆ-Թեքնոփրէս, 1987, ԺԶ+1115 էջ, պտկզ., քարտէս:

-

Յուշամատեան Մեծ Եղեռնի. 1915-1965, պատր. ԳերսամԱհարոնեան, Նազարէթ Թօփալեան, Գ.տիպ, Հրտ. Զարթօնք, Պէյրութ, Տպ.Ատլաս, 1965, 1115 էջ, պտկզ., քարտէս:

-

Յիշատակի Հանդիսութիւն Նուիրուած Վահան Թէքէեանի Մահուան Տասնամեակին, Հրտ. ԹՄՄ, Պէյրութ, Տպ. Սեւան, 1955, 15 էջ:

-

Յոբելեանական Հանդիսութիւն Պերճ Ֆազլեանի, Հրտ. ԹՄՄ Նիւ Եորքի Մասնաճիւղ, Նիւ Ճըրզի: Նարդունի Շաւարշ, 1898- Լուսեղէն Շիրիմներ, Հրտ. Մատենաշար Յառաջ, Փարիզ, Տպ. Յառաջ, 1960, 171 էջ, դիմանկարներ:

-

Նորագիր Ռամկավար Ազատականին Ուղեցոյցը, պատր. Վաչէ Ղազարեան, Պէյրութ, 1981, 62 էջ, [լուսապատճէն]:

-

Նոր Օր Բացառիկ թիւ Նոր Օրի Քսաներորդ Տարեդարձին Առթիւ խմբ. Անդրանիկ Անդրէասեան, Ֆրէզնօ, Տպ. Նոր Օր, 1942, 192 էջ:

-

Նոր Օր Բացառիկ Նուիրուած Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 60 Ամեակին եւ Նոր Օրի հրատարակութեան 60-րդ Տարեդարձին խմբ. Վաչէ Սեմերճեան, Հրտ. Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Ամերիկայի Արեւմտեան Շրջանի Շրջանային Վարչութեան, Լոս Անճըլըս, Տպ.Նոր Օր, 1982, 184 էջ:

-

Շահպազ Ստեփան, Արփիար Արփիարեան, Պէյրութ, Տպ. Ալթափրես, 1987, 620 էջ, դիմանկարներ:

-

Ոսկեան Մարտիրոս, Խռովքի Եւ Յարութեան Երգեր. Գիշերային Հեծկլտուքներ (1916-1918), Հրտ. ՌԱԿ Մ. Ոսկեան Ակումբ, Բ. Տիպ, Պէյրութ, Տպ. Ատլաս, 1969, 128 էջ:

-

Չորմիսեան Լեւոն, Կուսակցութիւնները, Պէյրութ, Տպ. Մշակ, 1965, 308 էջ:

-

Պարիկեան Հայկ, Լեւոն Բաշալեան, Հալէպ, Տպ. Հալէպ, Հրտ. Ներսէս Նալպանտեան, 1970, 148 էջ:


Երեքշաբթի, 20 Մայիս 2014

-

9րդ Տարի, Թիւ 92 էջ 9

Պօղոսեան Յակոբ, Ռամկավարութեան Ոգին կամ Անհատականութեան Զարգացումը, Պոսթըն, Տպ. Ազգ, 1920, 49 էջ:

-

Պօղոսեան Յովհաննէս, Կուսակցական Կեանքի Յուշերս, խմբ. եւ ծնթ. Դոկտ. Վաչէ Ղազարեան, Հրտ. ԹՄՄ Մ. Նահանգներու եւ Գանատայի Կեդրոնական Վարչութիւն, Պէյրութ, Տպ. Տօնիկեան, 1987, 153 էջ:

-

ՌԱԿ 75 Ամեակ, 1921-1996, Պէյրութ, 1996, 32+12 էջ: ՌԱԿ-ի Խօսքը, Պէյրութ, Տպ. Ատլաս, 1971, 102 էջ: ՌԱԿ-ի Խօսքը Մամուլի Ընդմէջէն (1988-1991), կազմեց Եղիա Գայայեան, Հրտ. ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան, Նիկոսիա, 2003, 228 էջ:

-

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն, Դասախօսութիւններու Շարք, Հրտ. ՌԱԿ Փրոփականտի եւ Դաստիարակչական Յանձնախումբ թիւ 1, Պէյրութ, Տպ. Ատլաս, 1974, 54 էջ:

-

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 75-Ամեակին Նուիրուած Խմբագրականներու Շարք ՌԱԿ 20րդ Արտահերթ Ընդհանուր Պատգամաւորական Ժողովի Լոյսին Տակ, խմբ. Պարոյր Աղպաշեան, Պէյրութ, 1996, 48 էջ:

-

Սարգսեան Սուրէն, Հայ Սահմանադրական Ռամկավար Կուսակցութիւն (1908-1921 ԹԹ.), Հրտ. ՀՀ Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիա Պատմութեան Ինստիտուտ, Երեւան, Տպ. Տիգրան Մեծ, 2009, 228 էջ:

-

Սարգսեան Սուրէն, 1885-1908 Հայ Ժողովուրդի Ազգային Ազատագրական Պայքարը Արմենական

Գործիչներու Գնահատմամբ, Հրտ. ՀՀ Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիա Պատմութեան Ինստիտուտ, Երեւան, Տպագրիչ Լեւոն Մուրատեան, 2010, 119 էջ: -

Սարգսեան Սուրէն, Արմենիա Պարբերականը Ազատագրական Գաղափարախօսութեան Ակունքներում, Հրտ. ՌԱԿ Մատենաշար, Երեւան, Տպ. Անտարես, 2014, 679 էջ:

-

Սեմերճեան Վաչէ, Յիշատակելի Դիմաքանդակներ, Հրտ. ԹՄՄ, Կլենտէյլ, 2012:

-

Վահան Թէքէեանի Նամականի, Հրտ. ԹՄՄ, Ուոթըրթաուն-Մասաչուսեց, Տպ. Abril Printing Company, 1983, 709 էջ:

-

Վահան Թէքէեան, Մամուլի Մէջ Տպուած Եւ Անտիպ Երկեր Ու Նամակներ, հաւք. Եւ ծնթ. Վաչէ Ղազարեան, Պէյրութ, Տպ. Ալթափրէս, 1987, 386 էջ:

-

Վարդան Լեւոն, Մուսայ Լերան Երկրորդ Արտագաղթը, Պէյրութ, Տպ. Ալթափրես, 1981, 147-198 էջ:

-

Վարդիվառեան Յակոբ, Հանդիպումներ-1(Յառաջաբանը Թորոս Թորանեանի), Պէյրութ, Տպ. Հայ Տիպ Քոմփիւկրաֆ-Թեքնոփրես, 1989, 445 էջ, պտկզ.:

-

Վարդիվառեան Յակոբ, Հանդիպումներ-2(Յառաջաբանը Գրիգոր Քէօսէեանի), Հրտ.ԹՄՄ, Նիւ Ճըրզի, Տպ. Mayreni Pub., 2007, 438 էջ, պտկզ.:

-

Վարդիվառեան Յակոբ, Հանդիպումներ-3 (Յառաջաբանը Վաչէ Ղազարեանի), Հրտ. ԹՄՄ, Նիւ Ճըրզի, Տպ. Mayreni Pub., 2008, 452 էջ, պտկզ.:

-

Վարդիվառեան Յակոբ, Հանդիպումներ-4 Գաղութները Իրենց Հայութեամբ (Յառաջաբանը Վաչէ

-

Ղազարեանի), Հրտ. ԹՄՄ, Նիւ Ճըրզի, Տպ. Mayreni Pub., 2008, 500 էջ, պտկզ.: Վարդիվառեան Յակոբ, Հանդիպումներ-5, Հրտ. ԹՄՄ, Նիւ Ճըրզի, Տպ. Mayreni Pub., 2012, 527 էջ, պտկզ.:


Երեքշաբթի, 20 Մայիս 2014

-

9րդ Տարի, Թիւ 92 էջ 10

Տագէսեան Անդրանիկ, Պատմութիւն ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանակի, 1922-1937, Հրտ. ՌԱԿ Մարտիրոս Ոսկեան Ակումբ, Պէյրութ, Տպ. Զարթօնք, 1993, 89 էջ:

-

Տամատեան Միհրան, Ներշնչումներ. Ազգային եւ Յեղափոխական Արդի Կեանքէ, Գահիրէ, Տպ. Վիմատպարան, Հրտ. Մնտիկեան Եղբարք, 1898, 116 էջ:

-

Տամատեան Միհրան, Ռամկավարութիւն, աշխատասիրեց Մ. Տամատեան հետեւողութեամբ Հանրի Միշէլի, Մօրիս Պուրկէնի եւ Բրէվօ-Բարատօլի, Հրտ. Ռամկավարական Մատենաշար թիւ 2, Աղեքսանդրիա, Տպ. Խնայողական, 1910, 158 էջ:

-

Տանն Կիլիկիոյ Աթոռին Բաբելոնեան Գերութիւնը (Զարթօնք Օրաթերթի Խմբագրականներու Շարքը, 1961 Փետրուար 16-Ապրիլ 2), Պէյրութ, Տպ. Զարթօնք, 1961, 72 էջ: Տեփոյեան Պետրոս Յ, Ատոմ Ասլանեան, խմբ. եւ ծնթ. Դոկտ. Վաչէ Ղազարեան, Հրտ. ԹՄՄ Մ. Նահանգներու եւ Գանատայի Կեդրոնական Վարչութիւն, Պէյրութ, Տպ. Ալթափրէս, 1988, 134 էջ:

-

Տեփոյեան Պետրոս Յ., Միհրան Տամատեան (1863-1945), թերթօն Զարթօնքի թիւ 52, Պէյրութ,Տպ. Զարթօնք, 1945, 240 էջ:

-

Տեփոյեան Պետրոս Յ., Նիւթեր Պատմութեան. Մեր Առաքելութեան Ճամբով, խմբ. եւ ծնթ. Դոկտ. Վաչէ Ղազարեան, Հրտ. ԹՄՄ Մ. Նահանգներու եւ Գանատայի Կեդրոնական Վարչութեան, Պէյրութ, Տպ.

-

Զարթօնք, 1988, 174 էջ: Տէր Մկրտիչեան Երուանդ, Գանձեր Վասպուրականի, Պոսթոն, Տպ. Պայքար, 1966, 639 էջ, Ա. Հատոր:

Տոքթ. Մովսէս Յովսէփեան, Հրտ. ՌԱԿ Մովսէս Յովսէփեան Ակումբ, Պէյրութ, Տպ. Զարթօնք, 1986, 51էջ: Փոլատեան Անդրանիկ Լ., Հերկ եւ Բերք, Հրտ. ԹՄՄ, Նիւ-Ճըրզի-Պէյրութ, Տպ. Սիփան, 2002, 464 էջ, պտկզ.: Փորթուգալեան Մկրտիչ, Մի Գաղթէք, Հրտ. ՌԱԿ Մկրտիչ Փորթուգալեան Ուսանողական Ակումբ, Պէյրութ, Տպ. Սիփան, 1997, 31 էջ:

-

Ֆէնէրճեան Գեղամ, Արշակ Չօպանեան, Կենսագրական եւ Մատենագրական Նօթեր, Փարիզ, Տպ. Արթիսթիք, 1938, 111 էջ, պտկզ.:

ՌԱԿ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան նորագոյն նախաձեռնութիւնը՝ ի սպաս Հայ դպրութեան


Երեքշաբթի, 20 Մայիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 92 էջ 11

Լուրեր Սփիւռքէն Պէյրութ, Լիբանան ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ՝

«ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅԵՐԸ» Բ. ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐՈՒԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ Երէկ Հայկազեան համալսարանին մէջ տեղի ունեցան համալսարանի Հայկական սփիւռքի ուսումնասիրութեան կեդրոնին կազմակերպած «Լիբանանի հայերը» Բ. գիտաժողովի վերջին երկու նիստերը: Այս մասին կը հաղորդէ Լիբանանի «Ազդակ» օրաթերթը: Առաւօտեան նիստին դոկտ. Քլոտ Մութաֆեան ներկայացուց «Հայ եւ լիբանանեան քանի մը դաշինքներ խաչակիրներու ժամանակ» նիւթով զեկուցումը, դոկտ. Վահրամ Շէմմասեան` «Մուսա լերան հայութեան տեղաւորումը Լիբանան (1939-1940)» նիւթով զեկուցումը, դոկտ. Ճէյմս Սքոթըր` «Միացեալ Նահանգներու կառավարութիւնը եւ լիբանանահայ Յետմիջօրէի նիստին զեկուցումհամայնքը (1943-1975)» նիւթով զեկուցումը, իսկ դոկտ. Արման Եղիազարեան` «Լիբանանի հայ համայնքը եւ ները ներկայացուցին երիտամոտելային սփիւռքի խնդիրը հայ իրականութեան մէջ» նիւթով զեկուցումը:

սարդական խմբակին դասախօսները: Հրաչ Քեսթենեան ներկայացուց «Հայ ուսանողական կեանքը սուրիական բողոքական քոլեճին մէջ (18851918)» նիւթով զեկուցումը, Եղիկ Թաշճեան` «Երրորդ ուղին լիբանանահայութեան մէջ (19561960)» նիւթով զեկուցումը, Վահագն Քէշիշեան` «Լիբանանահայ պետական պաշտօնեաները» նիւթով զեկուցումը, Արազ Գոճայեան` «Հանրային անդրադարձը` տագնապներու ժամանակ, Կեզի զբօսայգիի դէպքերուն անդրադարձը լիբանանահայ երիտասարդութեան մօտ» նիւթով զեկուցումը, իսկ Շանթ Վարդանեան` «Սուրիահայ գաղթականները Լիբանանի մէջ» նիւթով զեկուցումը: Երկու նիստերէն ետք տեղի ունեցաւ զեկուցումներու քննարկում:

ԾԱՆՕԹ՝ Հայկական այն միութիւններն ու վարժարանները, որոնք կը փափաքին իրենց թղթակցութիւնները հրատարակուած տեսնել ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼ-ին մէջ, բարեհաճին իրենց գրութիւնները՝ նկարներով մէկտեղ, ուղղել խմբագրութեանս հետեւեալ հասցէին՝ ragmamoul@gmail.com


Երեքշաբթի, 20 Մայիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 92 էջ 12

Լուրեր Սփիւռքէն Պէյրութ, Լիբանան

MTg79f9yu !9Mo :=79yupj Sglgh P=2=fgh Sg9zg9gh=h hf9r Tg79yupfgh dg8gwg9o j9 t=a io ;g9wgi= byly8yupjuh, gh6hyu9gvyupjuh, hyuj9yut, r=9 [ xgrkjg9giyupjuh/ Tg79o htgh = t4kgxgng9, ghg5ji tg79j 0g5jh, y9 egbigkg9g0m j9 lysghjjh hf92fu, gtg5om k1pgi=b g9fu=h, jri 6tf5om vyu9k=h io ;gl;gh= bgugihf9o, j9 gtey8a ifgh2j ohpgv2jh/ Gh htgh = hgfu g7h hfkg6jdjh, y9 j9 gtyu9 g8f8o ltk19=h ng9fnys, g96gig0 hfko io lgrvh= j9 h;gkgigi=kjh, if9kfnys gbdgr=9, lg79fhgr=9 [ eg9y7gigh g9z=2hf9ys 1zkyug0 rf9yuhxhf9/

G9x, kg9jhf9yu df8fvji rysy9yupfgh lgtg6g7h, :=79yupj Sglgh P=2=fgh Sg9zg9gho, F9f24gepj 13 Tg7jr, 2014-jh, sg9zg9ghjr &giye :g9rgtfgh r9gl=h hf9r, lgtg3tefv eyny9o h4fnyu lgtg9 MTg79f9yu !9Mo, g9kg7g7kfnyu lgtg9 tf9 7g9dgh2o gbdj yu ifgh2j 4g9yuhgiyupfgh g8eju9o lghxjrgvy8 =gihf9yuh/ &g7kgdj9o rirgu Njeghghj, Lg7grkghj [ Sg9zg9ghjr 2g7nf9dhf9yu 7ykhig7r yuhiohx9yupfgte, y9t= fk2 eftglg9pgi eg969gvgu sg9zg9ghjr z9gagh kh19=hyuljm Kji> Ignjhg Hgqg9fgho/ Gh j9 egvtgh 31r2jh t=a ghx9gxg96gu, y9 Tg7jr gtjro tg79yupfgh hyuj9yug0 3y9l9xghj4 gtjrh =, y9 tg79ghgnysm 0hyuhx iyu kg7 ehyupfgh> ghjig io 0g8ij yu io df8fvighg7/ Lg7 zy8ysyu9xh gn, byudglf5 to d0fnys ehyupfgh 0g8iyutjh [ tg79f9yuh tjafu, g7r gtjro hyuj9g0 = lg7 t19/ Gh j9 31r2o 4g9yuhgifv orfnys p= tg79o io thg7 lg7 zy8ysyu9xj 3y9l9xghj4o ghtglyupfgh, jhc;=rm hgfu G9g9gk nf5o Lg7grkghj lgtg9/


Երեքշաբթի, 20 Մայիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 92 էջ 13

Tf9 hy9gdy7h ;gktyupfgh =af9yuh t=a, kf8glghyupfgh, g2ry9j yu vf8gr;ghyupfgh 19f9yuh, f9e lg7o byl i’f9pg9 Tf0 F8f5hjh, lg7 zy8ysyu9xj thgvy9xgvjh k=9]o io xg5hg9 Lg7 Tg79o/ G9jgvg0 tg79f9 gugbj x9g7 ry9sfvyuvjh j9fhv bgugihf9yuh g7eyuefho/ Lg7 t19 ;g9kgighyupjuho f8gu ry9sfvhfn tf9 g81p2hf9o, ;glfn ghvfgn=h fig0 gughxyupjuhhf9o/ Kh19=hyuljh tg8pfv, y9 lg7 tg79f9o, j9fhv bgugihf9yuh lydjhf9yuh t=a hf9tyu0fh r=9 yu 7g9dgh2 lghx=; lg7 x;9yvjh, jhc;=r hgfum hf9g9ifh 3hgt2 lg7 nfbyujh [ lg7igigh gughxyupfghv lfkfuy8yupfgte xgrkjg9gifh hy9 rf9yuhxo/ G;g, gh 4hy9lgignyupfgh [ f9g3kj2j 31r2o yu88fv sg9zg9ghjr )hy8gv &gh6hg3yutej z9gagh tg79f9yuh, sg9zg9ghjr yuryuvcgigbtjh, ;g9yury7vm !9x> G9gb %grkifnfhfghj [ :9h> Sg9xgh D=y9dfghjh, y9 j9 igtguy9 g43gkgh2ys (hig9glghyutys) tj4k i’1zghxgi= sg9zg9ghjr 6f5hg9ihf9o/

Sf9ag;=r, lydgeg96yupfgh, kh19=hyupfgh [ ig9j2guy9 wy29jihf9yu ghyuhys 3y9jh 4hy9lgignyupjuh 7g7khfv eg9f9g9hf9yuh, eg9figthf9yuh [ 0hy8hf9yuhm j9fhv 1zghxgiyupfgh [ hfvyui ighdhfnyuh, jhc;=r hgfu lydgeg96yupfgh dy901h ghxgtyuljm Kji> Ghj :yk9yutfghjh, sg9zg9ghjr ghvfgnj yuryuvcyuljm Kji> :f9pg K=12t=2qfghjh, y9yh2 df9gbghv igbtgif9;yug0yupfgte, sg9zg9ghjr kh19=hyupfgh lfk lgtgdy90givgeg9 j9gdy90fvjh ry7h 19yugh 6f5hg9io/ G;g, 6-9x xgrg9ghj g4gif9khf9o lghx=r figh MIgpjx Wg9gh Cty5hgrM pgkf9gigh hf9ig7gvyutys, y9t= fk2 hf9ighf9o otey43hfvjh :9h> H4gh *y98y9fghj iy8t= ;gk9grkyug0 kfrf9jbj vyuvgx9yupjuho MEyny9 Tg79f9yuh [ Tg79gigh Ydjys yu Lydjys Dy90y8 Tf0 Tg79f9yuh>>>M 3y9gd9ys/ 2-9x [ 3-9x xgrg9ghj g4gif9khf9o hf9ig7gvgh MF9gbM 3tef9dys [ j9fhv 2g8v9ghyugd f9dfvy8yupfgte g9zghgvgh hf9ighf9yuh 0gwy8ay7hhf9yuh/ Ig9do lgrgu tghig;g9k=bj g4gif9khf9yuh/

Tghigtryu9o hf9ig7gvgu MGtfhgngu Tg79jioM f9dys, Ey8eya xgrg9ghom MTg79oM g9kgrghyupfgte, Iyiyh xgrg9ghom MTg79jijrM [ M!919M g9kgrghyupjuhhf9ys, jri )g8ji xgrg9ghom :g9y79 Rfugij MT19 ^f52f9oM g9kgrghyupfgte/ Eyny9 hf9ighf9yuh lg7fgv2hf9o ifx9yhgvg0 =jh g7r hy9gwpjp 0jnf9yuh s9g7, y9yh2 yu5qghgnys jhc;=r ;jkj sf9g0yu=jh dyuhgdf8 0g8jihf9yu/ 4-9x, 5-9x [ 6-9x xgrg9ghj g4gif9khf9o hf9ig7gvgh MJt Ghyu4 Tg79jiM [ MTg9kjij F9doM 3tef9dhf9ys 7yubfnys hf9ighf9o/


Երեքշաբթի, 20 Մայիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 92 էջ 14

2-9x xgrg9gh=hm Ignj $g9;9g4fgh ghtf8yui 6g7hys g9kgrghfv MTg79f9yu !9M, jri 7-9x xgrg9gh=hm Dg9n1 Rg;yuhqfgh hf9ig7gvgu MT19 R=9oM 7yubyuthgnjv tfhf9dys/ 6-9x xgrg9gh=hm Xgng9 D=y9dfgh f9dflyhys [ Wjpo9 Tyu9gkfgh klynj ohif9givyupfgte hf9ig7gvgh MBjhyuy9j to f9doM hyugdys/ G> xgrg9ghj g4gif9khf9o lghx=r figh MF9f2 Wgwg2M k9gtg31ryupfgte, jri 5-9x xgrg9ghj g4gif9khf9o hf9ig7gvyuvjh MTf0 Tg79f9oM 3kgrgnjio [ MTg79rM 3tef9do/ G;g, sg9zg9ghjr MIg9rM ;g9g3yuteo fny7p yuhfvgu MGhyu9ahf9M ;g9ys, [ 7g7kgd9j gug9kjh f9dj yuryuvjcm :9h> F9yughx @=4j4fgho qy3gvyuv tphyny9ko j9 kg8ghxguy9 6g7hys 3ghxgsg5yupjuho lgrvhfnys j9 dgdgkhgi=kjh/ )hy8gv &gh6hg3yutej gkfhg;fkyuljm Kji> )ysji Rgtghnfghh yu sg9zg9ghjr lydgeg96yupfgh ghxgtyuljm Kji> Ghj :yk9yutfgho 0g8ifwyuhahf9ys dhglgkfvjh gbdg7jh yu 7gkig;=r sg9zg9ghjr ifgh2jh t=a ef8yuh dy90yuh=yupjuh yuhfvy8 3yute to kjijhhf9/ Fu sf9ag;=r, Kh19=hyuljh eg969 dhglgkfv Kji> :yk9yutfghjh df9gbghv hyuj9yug0yupjuho sg9zg9ghjr [7gh6hfv lydgeg96yupfgh iy8t= hyu=9 to/ Rj9fnj tg79f9, 6f9 k1hjh g5jpys 6fbj io tg8pfh2 g5y8ayupjuh [f9aghiyupjuh, y9yhv njysjh g9zghj =2/ &yurgh2, y9 tfh2 gn tf9 ig9djh io lgkyuvghfh2 6f9 igkg9g0 byly8yupjuhhf9o/ Py7n kyu=2, y9 lgteyu9fh2 6f9 7ydhgefi 6f52f9o, y9yh2 jhcf9 grfr by9 cfh g5f9 j9fhv bgugihf9yuh eg919yupfgh lgtg9/ P8pgijv


Սիրելի ընթերցող, ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ խմբագրութիւնը հաճոյքը ունի ձեզ տեղեկացնելու, թէ այսուհետեւ ամէն Երկուշաբթի օրուայ թիւով մենք պիտի հրատարակենք խմբագրութեանս ուղղուած ձեր նամակները: Ձեր նամակը կամ կարծիքը նախնըտրաբար պէտք է վերաբերի վերջին 7 օրերուն ընթացքին մեր հրատարակած մէկ յօդուածին: Պէտք է նկատի ունենալ նաեւ, թէ ձեր նամակը ենթակայ պիտի ըլլայ որոշ խմբագրումի:

We are glad to inform you that RAG MAMOUL will have a “Letter to the Editor” section, where on every Monday we will publish your letters and opinions. Your letter should preferably refer to an article that has appeared within the last seven days, and must include the writer's full name, address and phone numbers. Letters may be edited and shortened for space. Send a Letter to the Editor to: ragmamoul@gmail.com


Advertise in

è²Î زØàôÈ Make it reach to our 25000+ worldwide subscribers everyday

Promotional Price List Duration Yearly Contract Monthly Contract

Weekly Contract

Daily Contract

Size

Price

Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner

US 999$ US 599$ US 399$ US 199$ US 149$ US 59$ US 159$ US 59$ US 29$ US 59$ US 29$ US 9$ (Offer valid till 31/05/14)

All non-profit/charity events’ ads are published for free

Contact: ragmamoul@gmail.com RAG MAMOUL is published and spread Monday to Friday all year round


ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ նպատակն է ազգային մեր յոյզերն ու մտահոգութիւնները տարածել աշխարհի չորս ծագերը՝ հրապարակելով Հայրենի թէ Սփիւռքահայ մտաւորականներու յօդուածները, հայրենիքի եւ զանազան գաղութներու վերաբերող լուրեր եւ թղթակցութիւններ, ինչպէս նաեւ ՌԱԿ-ի հետ առնչուող հաղորդագրութիւններ, աւելի քան 25000 ե-նամակի հասցէատէրերու, բոլորն ալ՝ Հայ ժողովուրդի զաւակներ: Օրէ օր աճող մեր հասցէացանկը առիթը կուտայ յօդուածագիրներու, իրենց մտքի պտուղը հանդիսացող ու կարեւոր հարցեր լուսարձակի տակ առնող գրութիւններ, մեր միջոցով, յանձնելու հազարաւոր Հայորդիներու ուշադրութեան: MONTH, YEAR VOL # ISSUE # Օգտուելով ժամանակակից հնարաւորութիւններու շնորհած այլեւայլ միջոցներէն եւ հաւատարիմ մեր առաքելութեան, ամէնէն արագ, ոչ-դասական եւ բոլորին հասանելի կերպով, մեզի ուղարկուած յօդուածներն ու թղթակցութիւնները, մեր գրասենեակներուն մէջ սիրով խմբագրելէ ետք, պիտի հասցնենք բոլոր անոնց, որոնք ծարաւ են ազգային առումով կենսական հարցերու հրապարակային քննարկման եւ, առ հասարակ՝ Հայկականութեան:

è²Î زØàôÈ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ Խմբագրական Կազմ՝ ԴՈԿՏ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ (Լոս Անճելըս, ԱՄՆ) ԿԱՍԻԱ ՃՂԱԼԵԱՆ (Գահիրէ, Եգիպտոս) ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ (Պէյրութ, Լիբանան) ՀԱՅԿ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ (Մոնթրէալ, Գանատա) ՅԱԿՈԲ ՉԱՄՔԷՐԹԷՆԵԱՆ (Սիտնի, Աւստրալիա) ԱԼԻՆ ՊԱԼԵԱՆ (Տուպայ, ԱՄԷ) ԿԱՐԱՊԵՏ ՍԱՅԱՊԱԼԵԱՆ (Մարսէյլ, Ֆրանսա) ՏԻԱՆԱ ՏԷՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ (Պուէնոս Այրէս, Արժանթին) Վարչական Պատասխանատու՝ ԱՆԱՀԻՏ ՉԷՕՐԷՔՃԵԱՆ Հեռ. +374 77 00 22 11 Հեռատիպ +1 647 435 0800 ե-նամակ՝ ragmamoul@gmail.com

ENJOY YOUR WORDBOOK presents over 1000 words in a variety of lively and realistic settings. It gives to young learners a sound and enjoyable introduction to the presented Armenian/Arabic/English languages.

Order through email: cadmusproject.leb@gmail.com

Tuesday 20 05 2014 volume # 9 issue # 92  
Tuesday 20 05 2014 volume # 9 issue # 92  

RAG MAMOUL’s aim is to produce, broadcast and publish a digital communication journal that will be distributed throughout a vast network of...

Advertisement