Page 1

Երեքշաբթի, 10 Դեկտեմբեր 2013

8րդ Տարի, Թիւ 232 էջ 1

è²Î زØàôÈ

ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

Միասնակամ, Հզօր եւ Համերաշխ Սփիւռք Հայրենիքին Հետ՝ Հայրենիքին Համար

Հայ քաղաքական երեք կուսակցութիւններու Գերագոյն Մարմինները Ուրբաթ, 6 Դեկտեմբեր 2013-ի առաւօտեան ժամը 10:00-ին, միացեալ ժողով մը գումարեցին Պէյրութի Թէքէեան Կեդրոնէն ներս: Միացեալ ժողովին` Սոցեալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան պատուիրակութիւնը գլխաւորեց Յակոբ Տիգրանեանը (ատենապետ), որուն մաս կը կազմէին պետ. Երեսփոխան Սեպուհ Գալփաքեանն ու Շաւարշ Ակինեանը: Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Բիւրոյի պատուիրակութիւնը գլխաւորեց Հրանդ Մարգարեանը (ներկայացուցիչ), որուն մաս կը կազմէին Յակոբ Տէր Խաչատուրեանը, Մկրտիչ Մկրտիչեանը, Մարիօ Նալպանտեանը եւ Գէորգի Պետրոսեանը: Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան պատուիրակութիւնը գլխաւորեց ընկեր Մայք Խարապեանը (ատենապետ): Պատուիրակութեան մաս կազմեցին ընկերներ Յարութ Երկանեան, Յովսէփ Էմիրեան եւ Փրոֆ. Հրայր Հովիւեան:

“Կատարուածը ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ էր՝ ո՛չ Մեծ Եղեռն”


Երեքշաբթի, 10 Դեկտեմբեր 2013

8րդ Տարի, Թիւ 232 էջ 2

Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակի սեմին գումարուած այս կարեւոր ժողովը եկաւ անգամ մը եւս փաստելու, թէ սփիւռքահայութիւնը միասնակամ է` ինչ կը վերաբերի Հայ ժողովուրդի համայնական շահերուն, ի մասնաւորի Հայ Դատի եւ Պահանջատիրութեան հարցով, որուն հանդէպ ան անզիջող է եւ վճռակամ: Ժողովականները միասնաբար քննարկեցին 100-ամեակի համահայկական տարողութեամբ նշումը, Հայ-Թուրք Փրոթոքոլներու Հայ Դատին ի Ժողովականները վնաս ունեցած բնոյթը,քննարկեցին Հայրենիքի միասնաբար ապահովութեան եւ տնտեսական աճին նեցուկ կանգնելու կարեւորութիւնը, 100-ամեակի համահայկական Հայաստանտարողութեամբ նշումը, Հայ-ԹուրքՀայկական Սփիւռք փոխ յարաբերութիւնները, Արցախի ինքնորոշման իրաւունքը, Ջաւախքի Փրոթոքոլներու Հայ Դատին ի վնաս ունեցած պատմական հողերուն վրայ ապրող հայութեան իրաւունքները, եւ սուրիահայութեան բնոյթը, Հայրենիքի ապահովութեան եւ բազմաթիւ կարիքներուն հասնելու կողքին՝ անոր անվտանգութեան երաշխիքներ տնտեսական աճին նեցուկ կանգնելու ապահովելու կարելիութիւնները: կարեւորութիւնը, Հայաստան-Սփիւռք փոխ յարաբերութիւնները, Արցախի ինքնորոշման Երեք Կուսակցութիւնները այս առիթով հրապարակեցին Միացեալիրաւունքը, Յայտարարութիւն: Ջաւախքի Հայկական պատմական հողերուն վրայ ապրող հայութեան իրաւունքները, եւ սուրիահայութեան բազմաթիւ կարիքներուն հասնելու կողքինª անոր անվտանգութեան երաշխիքներ ապահովելու կարելիութիւնները: Երեք Կուսակցութիւնները այս առիթով հրապարակեցին Միացեալ Յայտարարութիւն:

Երեք Կուսակցութիւնները այս առիթով րակեցին Միացեալ Յայտարարութիւն:

հրապա-

20-րդ Դարասկիզբին, Հայ Ժողովուրդը ենթարկուեցաւ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԱՆ


Երեքշաբթի, 10 Դեկտեմբեր 2013

8րդ Տարի, Թիւ 232 էջ 3

ՄԻԱՑԵԱԼ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի սեմին աւելի քան երբեք անհրաժեշտ է միասնական մօտեցումներով ու համատեղ ջանքով դիմագրաւել Հայաստանի Հանրապետութեան, Արցախի, Ջաւախքի ու Սփիւռքի առջեւ ծառացող մարտահրաւէրները։ Կոչ կþուղղենք մեր ժողովուրդին որ 100-ամեակի նշումը ամէնուրեք կատարուի համահայկական տարողութեամբ ու միացեալ նախաձեռնութիւններով։ Ժամանակն է որ մեր քաղաքական աշխատանքներուն մէջ բացուի պահանջատիրութեան նոր էջ՝ ճանաչումէն ու դատապարտումէն անդին։ Այս ուղղութեամբ հարկ է մէկտեղել մեր անժամանցելի եւ ամբողջական իրաւունքներու ձեռքբերման քաղաքական ու օրինական երեսներու ուսումնասիրութիւնները եւ պահանջատիրական լիցք տալ ՀՀ Պետական Յանձնաժողովի նախաձեռնութիւններուն։ Կոչ կþուղղենք ՀՀ իշխանութիւններուն՝ լիովին անդրադառնալու հայ-թուրք արձանագրութիւններու կործանարար հետեւանքներուն, ՀՀ Ազգային Ժողովին՝ իր օրակարգէն միանգամընդմիշտ հանելու անոր վաւերացման հարցը եւ ՀՀ Նախագահին՝ յետս կոչելու իր ստորագրութիւնը։ Հայաստանի անվտանգութեան ապահովումը, հոն ժողովրդավարական ու ընկերային արդար կարգերու հաստատումը եւ մեր պետականութեան ծաղկումն ու հզօրացումը առաջնակարգ հրամայականներ են։ Առաւել՝ անհրաժեշտ է կասեցնել հայրենիքը դատարկող արտագաղթը եւ ազգովին դիմագրաւել այդ լուրջ վտանգը որոշակի ծրագիրներով։ Պարտինք նաեւ յատուկ թափ տալ Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւններուն, զանոնք դարձնելով մնայուն, լաւապէս կարգաւորուած եւ փոխադարձ հասկացողութիւններու ու շարունակական մշակման միասնական գործընթացի վրայ խարսխուած։

Արցախի ինքնորոշման իրաւունքին համար աշխարհով մէկ տարուող մեր քարոզչական ու քաղաքական պայքարը հարկ է ընդարձակել շեշտադրելով՝ ԼՂՀի ճանաչումը իր փաստացի եւ սահմանադրութեամբ ամրագրուած սահմաններով։ Նաեւ՝ խթան հանդիսանալ ռազմավարական նշանակութիւն ունեցող համահայկական այն բոլոր նախաձեռնութիւններուն, որոնք կը միտին ամրապնդել Արցախի պետականութեան հիմերը եւ ապահովել անոր տնտեսական զարգացումը։

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ ... ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ ... ՎԵՐԱՏԻՐԱՑՈՒՄ Ջաւախքի պարագային, անհրաժեշտ է ազգովին նեցուկ կանգնիլ իր պատմական հողերուն վրայ ապրող հայութեան իրաւունքներուն եւ ձեռնարկել անոր ընկերա-տնտեսական իրավիճակի բարելաւման քայլերու։


Երեքշաբթի, 10 Դեկտեմբեր 2013

8րդ Տարի, Թիւ 232 էջ 4

Արցախի ինքնորոշման իրաւունքին համար աշխարհով մէկ տարուող մեր քարոզչական ու քաղաքական պայքարը հարկ է ընդարձակել շեշտադրելով՝ ԼՂՀի ճանաչումը իր փաստացի եւ սահմանադրութեամբ ամրագրուած սահմաններով։ Նաեւ՝ խթան հանդիսանալ ռազմավարական նշանակութիւն ունեցող համահայկական այն բոլոր նախաձեռնութիւններուն, որոնք կը միտին ամրապնդել Արցախի պետականութեան հիմերը եւ ապահովել անոր տնտեսական զարգացումը։ Ջաւախքի պարագային, անհրաժեշտ է ազգովին նեցուկ կանգնիլ իր պատմական հողերուն վրայ ապրող հայութեան իրաւունքներուն եւ ձեռնարկել անոր ընկերա-տնտեսական իրավիճակի բարելաւման քայլերու։ Սփիւռքահայութեան պարագային՝ Հայ Դատի մարզէն ներս վերջին տասնամեակներու կարեւոր ձեռքբերումներուն վրայ պարտինք խարսխել պահանջատիրութեան թղթածրարի արծարծումը։ Իր սեփական ջանքերուն կողքին Սփիւռքը կարիք ունի նաեւ ՀՀ պետական հոգածութեան առաջ տանելու համար հայապահպանման ու հայակերտման իր կարեւորագոյն առաքելութիւնը։ Իսկ ոչ դասական Սփիւռքի նոր ձեւաւորուող շրջաններուն պարտինք հաղորդել կազմակերպ հաւաքական կեանքի հասկակցողութիւն եւ զանոնք մղել ծրագրուած աշխատանքի։ Սուրիահայութեան ապրած տագնապը մեր բոլորին տագնապն է։ Այդ կենսունակ գաղութը համազգային ուշադրութեան, գուրգուրանքի ու օժանդակութեան կիզակէտը կը մնայ ու պիտի շարունակէ մնալ մինչեւ խաղաղութեան հաստատում ու ամբողջական վերականգնում։ Պարտինք մղել ողջ հայութիւնը որպէսզի ան սուրիահայութեան բազմաթիւ կարիքներուն հասնելու կողքին՝ ճիգ թափէ անոր անվտանգութեան երաշխիքներ ապահովելու։ Քաջ կը գիտակցինք, որ հզօր Հայրենիք ու յանձնառու Սփիւռք, որպէս զիրար ամբողջացնող, զիրար գօտեպնդող օղակներ, միասնական ճիգերով պիտի շարունակաբար վերահաստատեն աշխարհասփիւռ հայութեան մէկ ժողովուրդ ըլլալու հանգամանքը եւ մեծ ու ամբողջական Հայաստանի կերտումի հաւատոյ հանգանակը։

ՍՈՑԵԱԼ ԴԵՄՈԿՐԱՏ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Պէյրութ, 09 Դեկտեմբեր 2013

www.facebook.com/RAGmamoul


ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ նպատակն է ազգային մեր յոյզերն ու մտահոգութիւնները տարածել աշխարհի չորս ծագերը՝ հրապարակելով Հայրենի թէ Սփիւռքահայ մտաւորականներու յօդուածները, հայրենիքի եւ զանազան գաղութներու վերաբերող թղթակցութիւններ, ինչպէս նաեւ ՌԱԿ-ի հետ առնչուող հաղորդագրութիւններ, աւելի քան 25,000 Ե-նամակի հասցէատէրերու, բոլորն ալ՝ Հայ ժողովուրդի զաւակներ: Օրէ օր աճող մեր հասցէացանկը առիթը կուտայ յօդուածագիրներու, իրենց մտքի պտուղը հանդիսացող ու կարեւոր հարցեր լուսարձակի տակ առնող գրութիւններ, մեր միջոցով, յանձնելու հազարաւոր Հայորդիներու ուշադրութեան: MONTH, YEAR VOL # ISSUE # Օգտուելով ժամանակակից հնարաւորութիւններու շնորհած այլեւայլ միջոցներէն եւ հաւատարիմ մեր առաքելութեան, օրական մէկ նիւթի դրութեամբ, ամէնէն արագ, ոչ-դասական եւ բոլորին հասանելի կերպով, մեզի ուղարկուած յօդուածներն ու թղթակցութիւնները, մեր գրասենեակներուն մէջ սիրով խմբագրելէ ետք, պիտի հասցնենք բոլոր անոնց, որոնք ծարաւ են ազգային առումով կենսական հարցերու հրապարակային քննարկման եւ, առ հասարակ՝ Հայկականութեան:

è²Î زØàôÈ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ Պատասխանատու Խմբագիր՝ ԱՍԱՏՈՒՐ ՏԷՎԼԵԹԵԱՆ Խմբագրական Կազմ՝ ԴՈԿՏ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ (Լոս Անճելըս, ԱՄՆ) ԿԱՍԻԱ ՃՂԱԼԵԱՆ (Գահիրէ, Եգիպտոս) ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ (Պէյրութ, Լիբանան) ՀԱՅԿ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ (Մոնթրէալ, Գանատա) ՅԱԿՈԲ ՉԱՄՔԷՐԹԷՆԵԱՆ (Սիտնի, Աւստրալիա) ԱԼԻՆ ՊԱԼԵԱՆ (Տուպայ, ԱՄԷ) ԿԱՐԱՊԵՏ ՍԱՅԱՊԱԼԵԱՆ (Մարսէյլ, Ֆրանսա) ՏԻԱՆԱ ՏԷՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ (Պուէնոս Այրէս, Արժանթին) Hayg Nahabed and other Armenian Legends introduces Վարչական Պատասխանատու՝ ԱՆԱՀԻՏ ՉԷՕՐԷՔՃԵԱՆ

young readers to the legendary Armenian heroes like: Hayg Nahabed, Vahakn the Dragon Killer, Dork Ankegh, Ara the Handsome, and King Dikran Yervantian. Edited By: Sevag Hagopian Illustrated By: David Bedrossian

Հեռ. +374 77 00 22 11 Հեռատիպ +1 647 435 0800 Email: ragmamoul@gmail.com

Order through email: sevagh@cadmusproject.com

Tuesday 10 12 13, volume # 8, issue # 232  

RAG MAMOUL’s aim is to produce, broadcast and publish a digital communication journal that will be distributed throughout a vast network of...

Advertisement