Page 1

Ուրբաթ, 7 Փետրուար 2014

9րդ Տարի, Թիւ 20 էջ 1

è²Î زØàôÈ

ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

Բարձրացող Քաղաքական Դէմքը՝ Յարութ Շիթիլեան ԴՈԿՏ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ Անցեալ տարուան Հոկտեմբեր 27-ին, keghart.com կայքէջի նախաձեռնութեամբ, Թորոնթոյի մէջ կազմակերպուած էր դռնբաց քննարկում մը՝ «Սփիւռքահայութեան անտարբերութիւնը քաղաքական կեանքէն ներս. Առասպէ՞լ, թէ՝ Իրականութիւն» վերնագրով: Քննարկման չորս մասնակիցներէն երեքը երիտասարդներ էին եւ բոլորն ալ անկախ իրարմէ՝ կը մատնանշէին ՀԱՅԿ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ հայ երիտասարդներու եւ հայ համայնքին հեռու մնալու պարագան տեղական քաղաքական աշխոյժ կեանքէն: Անոնք կոչ կ'ընէին թէ՛ համայնքին եւ թէ՛ երիտասարդներուն չխուսափիլ տեղական կառավարման մարմիններու մաս կազմելու գործընթացէն: Մասնակիցները կը շեշտէին քաղաքական ընտրութեանց ու Մասնակիցները կը շեշտէին քաղաքական ընտրութեանց ու կեանքին կեանքին անհրաժեշտութիւնը՝ ցոյց տալով այն մասնակցելու անհրաժեշտութիւնը՝ ցոյցմասնակցելու տալով այն օգուտները, զորս օգուտները, զորս կարելի է քաղել նման մասնակցութիւններէ: կարելի է քաղել նման մասնակցութիւններէ: Ուրախութեամբ եւ հպարտութեամբ պէտք է նշեմ որ Մոնթրէալի շրջանին մէջ հետզհետէ անուն հանող եւ Քանատայի քաղաքական-կուսակցական կեանքին մէջ բարձրացող դէմքերէն է Յարութ Շիթիլեան, որ թէեւ մասնագիտացած եւ աշխատած է ճարտարագիտութեան ճիւղին հեռահաղորդակցման մասնաճիւղին մէջ, աշխուժօրէն ներգրաւուած է նաեւ տեղական քաղաքապետական կեանքէն ներս: Գեղադէմ այս երիտասարդը ծնած է Պէյրութ, ուրկէ ինը տարեկանին ծնողներուն հետ գաղթած է Քանատա: Նախնական եւ միջնակարգ ուսումը ստացած է ՀԲԸՄ-ի Ալեքս Մանուկեան Յարութիւն Շիթիլեան վարժարանէն ներս, որմէ ետք յաճախած է ֆրանսերէն լեզուի դպրոց: Գործօն կերպով մասնակցած է լողի, ջրագնդակի եւ պասքէթպոլի մարզաձեւերուն, այնուհետեւ աւարտած է ճարտագիտական վերոյիշեալ բաժինը: Աշխատած Շուէտական Դաւանելով ռամկավար եւ ազատական սկզբունքներ, կը հաւատանք բազմակարծութեան եւ ազատէխօսքի իրաւունքի: Էրիքսոն անպայման հիմնարկին մէջ որպէսխմբագրութեանս միջազգային տեսակէտը: գործերու գծով Հետեւաբար՝ հոս հրատարակուած գրութիւնները չեն արտայայտեր Կամքէ անկախ սպրդած վրիպակներու պարագային, Լատինական կ՛ապաւինինք յօդուածագիրներուն եւ մեր Եւրոպա ընթերցողներուն խորհրդական՝ Ամերիկա, Արեւմտեան եւ ներողամտութեան: Միացեալ Նահանգներ: Այնուհետեւ ան հիմնած է իր սեփական խորհրդատուական կեդրոնը տեղեկատւութեան եւ


Ուրբաթ, 7 Փետրուար 2014

Յարութիւն Շիթիլեան ամպիոնի ետին

9րդ Տարի, Թիւ 20

էջ 2

վարժարանէն ներս, որմէ ետք յաճախած է ֆրանսերէն լեզուի դպրոց: Գործօն կերպով մասնակցած է լողի, ջրագնդակի եւ պասքէթպոլի մարզաձեւերուն, այնուհետեւ աւարտած է ճարտագիտական վերոյիշեալ բաժինը: Աշխատած է Շուէտական Էրիքսոն հիմնարկին մէջ որպէս միջազգային գործերու գծով խորհրդական՝ Լատինական Ամերիկա, Արեւմտեան Եւրոպա եւ Միացեալ Նահանգներ: Այնուհետեւ ան հիմնած է իր սեփական խորհրդատուական կեդրոնը տեղեկատւութեան եւ հեռահաղորդակցման բնագաւառէն ներս:

2009-ին Յարութ Շիթիլեան կը սկսի աւելի հանգամանօրէն հետաքրքրուիլ քաղաքապետական կեանքով եւ լրջօրէն կը պատրաստուի մասնակցիլ ընտրութիւններուն եւ կ'ընտրուի Մոնթրէալի Ահունցիք-Քարթիէվիլ-ի քաղաքային խորհուրդի անդամ: Մինչեւ 2011-ի Յունիսը ան փոխ-նախագահն էր քաղաքային բարելաւման Խորհրդակցական Վարչութեան: 20 Յունիս 2011-ին Յ. Շիթիլեան 30 տարեկանին կ'ընտրուի Մոնթրէալի Քաղաքային Խորհուրդի խօսնակ (speaker)՝ հանդիսանալով ամէնէն երիտասարդ անձը այդ պաշտօնը գրաւող Մոնթրէալի Մարի Տէրոս Չաւուշեան պատմութեան մէջ: 2013-ի Յունիսին, յետ հրաժարման Մոնթրէալի քաղաքապետ Մայքըլ Ափլպոմի, Շիթիլեան իր թեկնածութիւնը կը դնէ Մոնթրէալի Շիթիլեան իր թեկնածութիւնը կը դնէ Մոնթրէալի քաղաքապետի փոխանցման շրջանի քաղաքապետի փոխանցման շրջանի պաշտօնին եւ պաշտօնին եւ սակայն միայն ձայներու չնչին տարբերութեամբ իր դիրքը կը զիջի Լորան սակայն միայն ձայներու չնչին տարբերութեամբ իր Պլաշար թեկնածուին: դիրքը կը զիջի Լորան Պլաշար թեկնածուին: Բոլորովին վերջերս, 2013-ի աշնան, Մոնթրէալի քաղաքապետական ընտրութիւններու առնչութեամբ կրկին աշխուժութիւն կը տիրէր քաղաքին մէջ Նոյեմբեր 3-ին, ՊորտօՔարթիվիլի քաղաքացիները վերընտրեցին Յարութ Շիթիլեանը որպէս իրենց Քաղաքապետական Խորհուրդի անդամ՝ ստանալով ընտրամասի քուէարկողներու ընդհանուր ձայներուն 48.88 տոկոսը: Իր հետ հինգերորդ անգամ ըլլալով վերընտրուեցաւ նաեւ Մարի Տէրոս Չաւուշեանը: Ընտրապայքարին կը մասնակցէին վեց հայ թեկնածուներ:

ՌԱԿ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան նորագոյն նախաձեռնութիւնը՝ ի սպաս Հայ դպրութեան


Ուրբաթ, 7 Փետրուար 2014

9րդ Տարի, Թիւ 20

Քանատայի տեղական-քաղաքապետական կեանքին մէջ հետզհետէ բարձրացող հայազգի մեր երիտասարդ հանրային սպասաւորը Նոյեմբեր 18-ին նշանակուեցաւ Մոնթրէալ քաղաքի Գործադիր Վարչութեան փոխ-նախագահի պաշտօնին: Ան միաժամանակ պատասխանատուն պիտի ըլլայ Վարչական Բարեփոխումներու Smart City եւ Տեղեկատւութեանց Արուեստագիտութեան (Information Technology): Եղիշէ Չարենց դեռեւս հարիւր տարի առաջ գրած էր. «Թէ ուզում ես ձայնդ լսեն, ժամանակիդ շունչը դարձիր»: Ահաւասիկ այն տիպար երիտասարդը, որ Քանատայի մէջ, անսալով իր ներքին ձայնին ու վստահելով իր ուժերուն ու հայ համայնքի անվերապահ զօրակցութեան, նաեւ մէկդի դնելով զանազան նախապաշարումներ, դարձած է իր ժամանակի շունչը, որ թարմութիւն ու նորութիւն կը խոստանայ: Մեր ակնկալութիւնն է որ շատ հայ երիտասարդներ հետեւին Յարութի օրինակին եւ աներկիւղ նետուին իրենց համար հայրենիք ընտրած երկիրներու քաղաքական եռուզեռին մէջ ու այդ ճանապարհով օգտակար հանդիսանան բոլոր քաղաքացիներուն անխտիր ու մասնաւորաբար հայ համայնքին ու հայրենիքին: Յիշեցնենք որ Յարութ Շիթիլեան 2010-ին Մոնթրէալի այն ատենուան քաղաքապետ Ճերար Թրամպլէի հետ այցելած էր Հայաստան: Յարութիւն Շիթիլեան կազմած է հայկական իր բոյնը ատամնաբոյժ Օլեա Մարգարեանի հետ: Նորանոր յաջողութիւններ Յարութիւն Շիթիլեանին եւ Մարի Տէրոս Չաւուշեանին:

Լոս Անճելըս, Միացեալ Նահանգներ

www.facebook.com/RAGmamoul

էջ 3


Սիրելի ընթերցող, ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ խմբագրութիւնը հաճոյքը ունի ձեզ տեղեկացնելու, թէ այսուհետեւ ամէն Երկուշաբթի օրուայ թիւով մենք պիտի հրատարակենք խմբագրութեանս ուղղուած ձեր նամակները: Ձեր նամակը կամ կարծիքը նախնըտրաբար պէտք է վերաբերի վերջին 7 օրերուն ընթացքին մեր հրատարակած մէկ յօդուածին: Պէտք է նկատի ունենալ նաեւ, թէ ձեր նամակը ենթակայ պիտի ըլլայ որոշ խմբագրումի:

We are glad to inform you that RAG MAMOUL will have a “Letter to the Editor” section, where on every Monday we will publish your letters and opinions. Your letter should preferably refer to an article that has appeared within the last seven days, and must include the writer's full name, address and phone numbers. Letters may be edited and shortened for space. Send a Letter to the Editor to: ragmamoul@gmail.com


Advertise in

è²Î زØàôÈ Make it reach to our 25000+ worldwide subscribers everyday

Promotional Price List Duration Yearly Contract Monthly Contract

Weekly Contract

Daily Contract

Size

Price

Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner

US 999$ US 599$ US 399$ US 199$ US 149$ US 59$ US 159$ US 59$ US 29$ US 59$ US 29$ US 9$ (Offer valid till 31/03/14)

All non-profit/charity events’ ads are published for free

Contact: ragmamoul@gmail.com RAG MAMOUL is published and spread Monday to Friday all year round


ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ նպատակն է ազգային մեր յոյզերն ու մտահոգութիւնները տարածել աշխարհի չորս ծագերը՝ հրապարակելով Հայրենի թէ Սփիւռքահայ մտաւորականներու յօդուածները, հայրենիքի եւ զանազան գաղութներու վերաբերող թղթակցութիւններ, ինչպէս նաեւ ՌԱԿ-ի հետ առնչուող հաղորդագրութիւններ, աւելի քան 25000 ե-նամակի հասցէատէրերու, բոլորն ալ՝ Հայ ժողովուրդի զաւակներ: Օրէ օր աճող մեր հասցէացանկը առիթը կուտայ յօդուածագիրներու, իրենց մտքի պտուղը հանդիսացող ու կարեւոր հարցեր լուսարձակի տակ առնող գրութիւններ, մեր միջոցով, յանձնելու հազարաւոր Հայորդիներու ուշադրութեան: MONTH, YEAR VOL # ISSUE # Օգտուելով ժամանակակից հնարաւորութիւններու շնորհած այլեւայլ միջոցներէն եւ հաւատարիմ մեր առաքելութեան, օրական մէկ նիւթի դրութեամբ, ամէնէն արագ, ոչ-դասական եւ բոլորին հասանելի կերպով, մեզի ուղարկուած յօդուածներն ու թղթակցութիւնները, մեր գրասենեակներուն մէջ սիրով խմբագրելէ ետք, պիտի հասցնենք բոլոր անոնց, որոնք ծարաւ են ազգային առումով կենսական հարցերու հրապարակային քննարկման եւ, առ հասարակ՝ Հայկականութեան:

è²Î زØàôÈ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ Պատասխանատու Խմբագիր՝ ԱՍԱՏՈՒՐ ՏԷՎԼԵԹԵԱՆ Խմբագրական Կազմ՝ ԴՈԿՏ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ (Լոս Անճելըս, ԱՄՆ) ԿԱՍԻԱ ՃՂԱԼԵԱՆ (Գահիրէ, Եգիպտոս) ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ (Պէյրութ, Լիբանան) ՀԱՅԿ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ (Մոնթրէալ, Գանատա) ՅԱԿՈԲ ՉԱՄՔԷՐԹԷՆԵԱՆ (Սիտնի, Աւստրալիա) ԱԼԻՆ ՊԱԼԵԱՆ (Տուպայ, ԱՄԷ) ԿԱՐԱՊԵՏ ՍԱՅԱՊԱԼԵԱՆ (Մարսէյլ, Ֆրանսա) ՏԻԱՆԱ ՏԷՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ (Պուէնոս Այրէս, Արժանթին) Վարչական Պատասխանատու՝ ԱՆԱՀԻՏ ՉԷՕՐԷՔՃԵԱՆ

Hayg Nahabed and other Armenian Legends introduces young readers to the legendary Armenian heroes like: Hayg Nahabed, Vahakn the Dragon Killer, Dork Ankegh, Ara the Handsome, and King Dikran Yervantian. Edited By: Sevag Hagopian Illustrated By: David Bedrossian

Հեռ. +374 77 00 22 11 Հեռատիպ +1 647 435 0800 ե-նամակ՝ ragmamoul@gmail.com

Order through email: hagopiansevag@gmail.com

Friday 7 02 14, volume # 9, issue # 20  

RAG MAMOUL’s aim is to produce, broadcast and publish a digital communication journal that will be distributed throughout a vast network of...