Page 1

2018 VOL.1

Projekt i urval 2 0 1 5 - 2 0 1 8


I

N

N

E


H

Å

L

L

CURRICULUM VITAE PROJEKT I URVAL REVERIE RETREAT BRF. DELFINEN

TILLBYGGNAD FISKGJUSEN 2 VILLA SÄRÖ

KONCEPTHUS

LILLA HUSET SOFFAN NORDKLINT GRÖNSKA STADSODLING INFINITE LOBBY


RAFFER Q. JOHNSON

A RK I T E KT SA R /M SA F Ö R A N S TÄLLN I N G , 2 0 1 8

NATIONALITET

ERFARENHETER

SVERIGE 2018

SPRÅK ENGELSKA

Utvecklingsarbete inom VDC (Virtual Desgin Construction), biträdande arkitektur sakkunnig och handläggande i inhouse uppdrag, intern stöd för granskning och genomförande av arbete berörande arkitektur och gestaltning

Egna kundkontakt för mindre arkitkturuppdrag och varierande konsult uppdrag för olika arkitektverksamhet och teamwork

KINESISKA MANDARIN

PROJEKT I URVAL

PROJEKT I URVAL

MARKANVISNINGSTÄVLING KVARBERGSTERRASSEN I GUSTAVSBERG

REVERIE RETRAET Resort hotel in Chengdu, China

KONTAKT MÅNS ELANDER, ANSVARIG ARKITEKT PATRIK MYRBERG, AVDELNINGSSCHEGF INHOUSE ARKITEKT

TILLBYGGNAD FISKGJUSEN 2 Länk till byggnadsminne i Mariestad VILLA SÄRÖ Friliggande hus i Särön Kungsbacka

UTBILDNING

LILLA HUSET I DROTTNINGHOLM Utbyggnad för mindre villa i Drottningholm

2013-2015 K T H A R K I T E K T U R S K O L A N

MENTOR ULRIKA KARLSSON, EINAR RODHE, VERONIKA SKEPPE

2008-2013 K T H A R K I T E K T U R S K O L A N

KANDIDATUTBILDNING ARKITEKTUR MENTOR DANIEL NORELL, ERIK HÖKBY FOKUS I DIGITAL GESTALTNING exploring digital tools, training in design technique, aspects of architecture such as space, material, and techtonics. 2013 KANDIDAT EXAMEN - TILLBYGGNAD NATIONAL MUSEUM

MENTOR PELLE BACKMAN, JENNIFER MACK DESIGN FÖRSLAG FÖR TILLBYGGNAD TILL MATIONALMUSEET landskap och arkitektur sammanvävs genom utforskande av gestalningsmetoder i form av konstruktion och rumsligheter 2006 T U L L I N G E G Y M N A S I U M

Ansvarig för flertal inrednings uppdrag, nära kommunikation med kunden och byggarbeten PROJEKT I URVAL CAFE SWITCH ART DISTRICT 798 Café i kombinatin med konstgalleri i art district 798 Beijing, China

SOFA NORDKLINT Möbeldesign produktframtagning

“ R O U N D - T R I P T R A N S L A T I O N S ” STOCKHOLM 2 0 1 3 research studio focus in translation from mediums of representation to fabrication

“TRANSLATING PAINTERLY QUALITIES INTO ARCHITECTURE” translating painterly qualities into architecture. Through the medium of film, the paintings are set in motion to play up 3-dimentional spaces which are tested for architectural possibilities.

INREDNINGSARKITEKT CO-FOUNDER

GRÖNSKA STADSODLING Odlingslokal i Johanneshov, Stockholm

STUDIO #5

2015 MASTER EXAMEN - PAINTERLY MATRIX

2009-2012 B E I J I N G Y I R A N Z H I P I N , D E C O R & C O N S T R U C T I O N . L T D

INFINITE LOBBY Lobby design för Alibaba Headcourter i Hangzhou, China

MASTERUTBILDNING ARKITEKTUR

2015–2017

B&B Inn Mid-end hotellkjedia i Beijing, China VILLA MIN Inredning för privatvilla i Wukesong Beijing, China

WITTE ARKITEKTSTUDIO AB

GUANHUI OFFICE FLOOR Inredning och renovering för kontorsplan i Babaoshan Beijing, China

MEDVERKANDE ARKITEKT

KTV-A Helhetsförslag för KTV-A i Shenyang, China

Blandad ansvarsområde, medverkande till handläggande i bostadsprojekt i olika skalor och skede PROJEKT I URVAL

2009

Delande uppdragsmöjligheter, samarbetes partner, delande resurser

SIRAPSVÄGEN UNGDOMSLÄGENHETER 80 Lägenheter i Hökarängen

PROJEKT I URVAL TOPPSTUGA Skidåkningscenter i tandådalen

BRF. DELFINEN 15 lägenheter i Vallastaden, Linköping

BIOGRAFEN idéskiss för en biograf i Beijing, China

SIGTUNA STADSÄNGAR Markanvisningstävling

URSVIKSVILLORNA FORSKARPARKEN-SUNDBYBERG Bygglov för 6st Villor

CODESIGN SVERIGE AB UPPDRAGPARTNER/VISUALISERING

NOCKEBYHOV, MILJÖSPETSPROJEKT Ca. 90 lgh. Hyresrätter

99 LÄGENHETER FÖR UNGA I BAGARMOSSEN, Markanvisningstävling

BONAVA SVERIGE AB IN-HOUSE ARKITEKT

ENSKILD NÄRINGSVERKSAMHET UNDERKONSULT/ARKITEKTKONSULT

SVENSKA

raffer.johnson@gmail.com +4 6 763 211 622

2017

2014

LÄRARASSISTENT KTH ARKITEKTURSKOLAN

FELLESHUSET, KV INTEGRATIONEN Bygglov för multifunktionell växthus i Vallastaden

Lärarassistent vid Arkitekturskolan KTH ÅK 1 Representation 1- A11REA

KONCEPTHUS I HENRIKSDAL Koncept skiss för nya bostäder i Henriksdal, Ca 120 lgh.

Instruktör Digital Fabrication Lab Kurs i grundnivå, ‘Rhino’. Kurs i grundnivå, ‘Adobe Photoshop, Illustrator’ 1 & 2.

NATURVETENSKAPLIG PROGRAM PROGRAM/VERKTYG RHINO,3DS MAX,V-RAY,FULL ADOBE GRAPHICS SUITE, AUTOCAD, REVIT, MAYA, CNC FRÄS, LASER SKÄRNING, HANDSKISS


CURRICULUM VITAE PROJEKT I URVAL

REVERIE RETREAT ROLL .

UNDERKONSULT, GESTALTNING, VISUALISERING

ÅR. TYP. YTA.

PÅGÅENDE RESORT HOTEL Ca. 4000 kvm

UPPDRAG. PLATS.

SHIJIE ARCHITECTURE & URBANISM CHENGDU, CHINA

TILLBYGGNAD FISKGJUSEN 2 BRF. DELFINEN KONCEPTHUS VILLA SÄRÖ LILLA HUSET SOFFAN NORDKLINT GRÖNSKA STADSODLING INFINITE LOBBY


CURRICULUM VITAE PROJEKT I URVAL WALK IN THE CLOUDS

TILLBYGGNAD FISKGJUSEN 2 ROLL .

ARKITEKTKONSULT, UPPDRAGSANSVARIG

ÅR. TYP. YTA. UPPDRAG. PLATS.

2018 TILLBYGGNAD Ca. 200 kvm PRIVAT KUND MARIESTAD, SVERIGE

BRF. DELFINEN KONCEPTHUS VILLA SÄRÖ LILLA HUSET SOFFAN NORDKLINT GRÖNSKA STADSODLING INFINITE LOBBY


CURRICULUM VITAE PROJEKT I URVAL WALK IN THE CLOUDS TILLBYGGNAD FISKGJUSEN 2

BRF. DELFINEN ROLL .

MEDVERKANDE ARKITEKT, KONCEPT-BYGGLOV

ÅR. TYP. YTA. UPPDRAG. PLATS.

2015-2016 FLERBOSTADSHUS Ca. 800 kvm WITTE ARKITEKTSTUDIO AB VALLASTADEN, LINKÖPING

KONCEPTHUS VILLA SÄRÖ LILLA HUSET SOFFAN NORDKLINT GRÖNSKA STADSODLING INFINITE LOBBY


CURRICULUM VITAE PROJEKT I URVAL WALK IN THE CLOUDS BRF. DELFINEN TILLBYGGNAD FISKGJUSEN 2

KONCEPTHUS ROLL .

MEDVERKANDE ARKITEKT, KONCEPTSKISS

ÅR. TYP. YTA. UPPDRAG. PLATS.

2016 FLERBOSTADSHUS Ca. 800 kvm WITTE ARKITEKTSTUDIO AB NACKA, STOCKHOLM

VILLA SÄRÖ LILLA HUSET SOFFAN NORDKLINT GRÖNSKA STADSODLING INFINITE LOBBY


CURRICULUM VITAE PROJEKT I URVAL WALK IN THE CLOUDS BRF. DELFINEN TILLBYGGNAD FISKGJUSEN 2 KONCEPTHUS I HENRIKSDAL

VILLA SÄRÖ ROLL .

UNDERKONSULT, GESTALTNING, VISUALISERING

ÅR. TYP. YTA.

2018 PRIVATVILLA Ca. 250 kvm

UPPDRAG. TRIGUEIROS ARCHITECTURE PLATS. KUNGSBACKA, GÖTEBORG LILLA HUSET SOFFA NORDKLINT GRÖNSKA STADSODLING INFINITE LOBBY


CURRICULUM VITAE PROJEKT I URVAL WALK IN THE CLOUDS BRF. DELFINEN TILLBYGGNAD FISKGJUSEN 2 KONCEPTHUS I HENRIKSDAL VILLA SÄRÖ

LILLA HUSET ROLL .

UNDERKONSULT, VISUALISERING

ÅR. TYP. YTA. UPPDRAG. PLATS.

2018 UTBYGGNAD Ca. 150 kvm BERGKRANTZ ARKITEKTER DROTTNINGHOLM, STOCKHOLM

SOFFAN NORDKLINT GRÖNSKA STADSODLING INFINITE LOBBY


FÖRKLARINGAR & FÖRESKRIFTER KULÖRER PUTS 92:9 LJUSOCKRA "UR KALKFÄRG 90" SERPO 109 HYDRAULISK KALKGRUND SERPO 142 KALKBRUK TRÄPANEL NCS S1030-Y30R FÖNSTER NCS S6005-G50Y DÖRR NCS S6005-G50Y TAKFOT NCS S7010-Y30R BANDFALSAT TAK SVART STUPRÖR OCH RÄNNOR SVARTA STUPRÖR OCH HÄNGRÄNNOR KULÖR SVARTA

FASAD VÄSTER

DFALSAT PLÅTTAK STUPRÖR OCH HÄNGRÄNNOR KULÖR SVARTA

BEF. PLANK

TRÄFÖNSTER KULÖR LIKA BEF. FÖNSTER MARKNIVÅ OFÖRÄNDRAD

FASAD ÖSTER


B

FÖRVARING

9M

FÖRVARING

R: 800 x 1210 F1

BR: 800 1010 x 1210 F1

Bröstning 900 1010 x 1010 F2

BOAREA TOT BRUTTOAREA 19,5 m2 22,2 m2

OAREA

WC/D 3,5 m2

F2 1010 x 1010 BR: 500

A

SO 5,5

BR: 800 1010 x 1210 F1

2850

BEF. FÖRRÅD

BYAREA 65,1 m2

TOT BRUTTOAREA 65,1 m2

BOAREA 52,0 m2

TILLKOMMANDE BTA 16,1 m2

B

DE BTA

B

A 5700

HALL 6,5 m2

G

VARDAGSRUM 15,4 m2

BR: 800 1010 x 1210 F1

MATSAL/VERANDA 10,8 m2

BR: 800 1010 x 1210 F1

HÄNVISNINGAR

A

ST

A

KÖK 9,5 m2

F3 1010 x 1210 BR: 900

SOVRUM 1 10,3 m2

SOVRUM 2 5,5 m2

BR: 900 1010 x 1010 F2

A

F2 1010 x 1010 BR: 500

A

TRAPP 3,8 m2

KM

BR: 800 1010 x 1210 F1

FÖRVARING

BEF. PLANK DM

KM I KÖK INSTALLERAS SÅ ATT BRANSCHREGLER FRÅN SÄKER VATTEN UPPFYLLS

5700

BR: 800 1010 x 1210 F1

BR: 800 1010 x 1210 F1

FÖRVARING

F4 610 x 710 BR: 900

K/F

B

K/F = KYL/FRYS DM = DISKMASKIN KM = KOMBIMASKIN

BEF. PLANK

F4 610 x 710 BR: 900

F3 1010 x 1210 BR: 900

ALLA MÅTT ANGES I MM.

BR: 800 1010 x 1210 F1

NDA

FÖRKLARINGAR & FÖRESKRIFTER

VINDSPLAN

ENTRÉPLAN

VINDSPLAN

2200

+24,40

+21,80

+21,80

10°

2500

2100

2500

2500

+21,40

+19,10

+19,10

SEKTION B-B

SEKTION A-A PRELIMINÄRHANDLNG

DATUM

2018-05-29

SKALA 1:100

+19,10

SEKTION B


LIKVÄRDIGT. KULÖR UTVÄNDIG KULÖR ENL. SENARE BESKED. INVÄNDIG KULÖR VIT PLAN VY

U-VÄRDE ~1,2 BESLAGNING ENL. SENARE BESKED.

ID Öppningsfunktion Antal Bredd Höjd Övrig info

F1 2-LUFT UTÅTGÅENDE 5 985 1185 BRÖSTNINGSHÖJD ENL. PLAN

F2 2-LUFT UTÅTGÅENDE 3 985 985 BRÖSTNINGSHÖJD ENL. PLAN

F3 2-LUFT UTÅTGÅENDE 2 985 1185 BRÖSTNINGSHÖJD ENL. PLAN

F4 1-LUFT UTÅTGÅENDE 2 585 685 BRÖSTNINGSHÖJD ENL. PLAN

PLAN 1

PLAN 1 OCH 2

PLAN 1

PLAN 1

Lokalisering

HÄNVISNINGAR

12

BEF. PLANK

12x43 FODER

30

16 MÅLAD MDF

FASAD NORR

30

16 MÅLAD MDF

BANDFALSAT SVART PLÅTTAK

16 MÅLAD MDF

14,00° 20 40

12x43 FODER

HORISONTALSNITT

BANDFALSAT SVART PLÅTTAK

VERTIKALSNITT

DETALJER 1:10

BEF. PLANK

KALA 1:100

1 ETER

INFÄSTNING ENL. TILLVERKARENS STANDARD.

2

5

10

PRELIMINÄRHANDLNG DROTTNINGHOLM, LILLA HUSET FÖNSTER I FASAD UPPDRAG NR

DATUM

2018-05-29 ANSVARIG

ANDERS BERGKRANTZ SKALA

1:100 (A3)

RITAD/KONSTR AV

HANDLÄGGARE

NUMMER

KR TJ

CJA

A-42.4-100

FASAD SÖDER

BET


CURRICULUM VITAE PROJEKT I URVAL WALK IN THE CLOUDS BRF. DELFINEN TILLBYGGNAD FISKGJUSEN 2 KONCEPTHUS I HENRIKSDAL VILLA SÄRÖ LILLA HUSET

SOFFAN NORDKLINT ROLL .

UNDERKONSULT, DESIGNPROCESS, VISUALISERING

ÅR.

2017

TYP.

MÖBEL DESIGN,

UPPDRAG. TRIGUEIROS ARCHITECTURE GRÖNSKA STADSODLING INFINITE LOBBY


CURRICULUM VITAE PROJEKT I URVAL WALK IN THE CLOUDS BRF. DELFINEN TILLBYGGNAD FISKGJUSEN 2 KONCEPTHUS I HENRIKSDAL VILLA SÄRÖ SOFFAN NORDKLINT

GRÖNSKA STADSODLING ROLL .

ARKITEKTKONSULT, VISUALISERING

ÅR. TYP. YTA.

2018 LOKAL FÖR VERTIKALODLING Ca. 1000 kvm

UPPDRAG. GRÖNSKA STADSODLING PLATS.

JOHANNESHOV, STOCKHOLM

INFINITE LOBBY


CURRICULUM VITAE PROJEKT I URVAL WALK IN THE CLOUDS BRF. DELFINEN TILLBYGGNAD FISKGJUSEN 2 KONCEPTHUS I HENRIKSDAL VILLA SÄRÖ SOFFAN NORDKLINT GRÖNSKA STADSODLING

INFINITE LOBBY ROLL .

UNDERKONSULT, GESTALTNING, VISUALISERING

ÅR. TYP. YTA. UPPDRAG. PLATS.

2018 INREDNING, LOBBY Ca. 300 kvm ALIBABA GROUP HANGZHOU, CHINA


RafferQ.Johnson Protfolio 2018  
RafferQ.Johnson Protfolio 2018  
Advertisement