Page 1


Coltán El coltán, és un mineral esencial en la nostra vida diaria,amb el que es fabriquen telefons mobils,videoconsoles ,ordinadors... El coltán es troba en les mines del est de la republica democratica del congo. Els paisos desenvolupats, s'aprofiten de el pais Republica Democratica del congo esta poc desenvolupat.


Tipus de Consumidor Consumir és l'acció de comprar un bé o un servei entre una persona fisica o turística i un professional. Com podria ser el consumidor? -Classic, que vol dir que compras lo necessari. -Actual, que vol dir que compran tot lo que esta a la moda. -Compulsiu, el que compra tot encara que no ho necessita. -Critic, que es fixen en l'etiqueta, i d'on prové. Al final de la visita ens hem inventar 4 nous tipus de consumidors: El estafador, selectiu, sostenible, malbaratador.


Full de reclamació Els fulls de reclamció són un sistema per posar l' abast al consumidor mecansimes àgils per cursar les reclamacions. Sempre que el comnsumidor tingui un problema ambun del establiments obligats a disposar de un fulls de reclamació, pot demanar el full de reclamacions i omplir-lo, fent-hi costar les dades següents: -Lloc i data dels fets que donen lloc a la reclamació. -Nom, nacionalitat, domicili i DNI del reclaman -Nom, NIF , activitat i adreça del establiment. -Els fets que donen lloc a la reclamació, amb la reclamaçió que s'hi adjunti (factures, mostres, entrades, etc). -És nessesari firmar el full de reclamacions. El full de reclamció estan per el decret 70/2003, de 4 de març.


L' aigua L' aigua esta sempre en equilibri? Els economistes no consumeixen molta aigua en canvi nosaltres gasten molta i per aixo no tenin equlibri no ens adonen compte que l' aguia té diferents preus destacats. Per què l'aigua té diferents preus? Per exemple: - Quan vas de turiste a un altre pais - Per anar a la platja - En una discoteca - En un supermercat Per que si comprés l' aigua i es de molt bona qualitat costa més o sigui la que beben i en canvi l'aigua que fen servir per el lavabo o rentar la roba etc, no costa gaire.


És dolça la xocolata? La xocolata, hi ha dolç i amarg depent el percent de cacau que tingui, com més cacao mes amarg serà. Quan escoltem la paraula xocolata, podem pensar en un pastís, en un croïssant farcit, dolç, bó… La xocolata és l’aliment basat en el cacau més conegut I difós en el món pel seu particular sabor, textura i coloració.


Camperols Transport

Intermediari

Consumidor

FĂ brica

Tenda

Transport

comerç just  
comerç just  

comercio justo

Advertisement