Page 85

83 góra Kościół św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Ornecie pochodzi z drugiej połowy XIV wieku. Ozdobą tej gotyckiej świątyni jest koronkowa attyka z na przemian ustawionymi

sterczynami i blendami. Ściany

zewnętrzne dekorowane są fryzem z rzędem postaci w arkadach.

83 środek Zamek biskupów warmińskich w Reszlu powstał w latach 1350-1450.

83 dół lewe Kętrzyn znajduje się na terenie dawnego osiedla Prusów - Rast. Było ono siedzibą plemienia Bartów, których w XIV wieku podbili Krzyżacy. Początkowo zbudowali tu strażnicę, którą w latach 1360-70 zastąpiono murowanym zamkiem.

83 dół prawe Główną atrakcją Lidzbarka Warmińskiego jest wzniesiony w latach 1348-1400 zamek biskupi. W jego skład wchodzi przedzamcze z barokowym pałacem i gotycki zamek, do którego przechodzi się przez most nad fosą.

PolskaD  

Album o Polsce, book about Poalnd

PolskaD  

Album o Polsce, book about Poalnd

Advertisement