Page 180

178-179 Cerkiew grekokatolicka w Łosiach pochodzi z 1810 roku. W jej wnętrzu zachowały się ikony i ikonostas z przełomu XVIII i XIX wieku. 178 dół Cerkiew we wsi Skwirtne, powstała w 1837 roku i jest przykładem typowego kościoła łemkowskiego w stylu północno-zachodnim. Charakteryzuje się on planem trójdzielnym złożonym z trzech kwadratów, z nawą zawsze szerszą. Poszczególne części budynku pozostają w zróżnicowanej wysokości, a wieże posiadają hełmy.

PolskaD  

Album o Polsce, book about Poalnd

PolskaD  

Album o Polsce, book about Poalnd

Advertisement