Page 148

146 góra Kamienice Jaś i Małgosia przy wrocławskim rynku to ostatnie z kilkunastu domków zamieszkałych dawniej przez altarystów i kanoników z kościoła św. Elżbiety.

WROC£AW 146 środek Ratusz wrocławski w swej pierwotnej, parterowej formie powstał w 2 połowie XIII wieku. Zarówno wzrost znaczenia rady, jak i rozwój gospodarczy samego miasta przyczyniły się do rozbudowy budynku, który po dodaniu nowego piętra zyskał wiele nowych izb, między innymi Wójtowską czy Radnych. Ostatni etap rozbudowy ratusza nastąpił na przełomie XV i XVI wieku, kiedy powstała trzecia nawa z dekoracyjną fasadą ozdobioną trzema wykuszami.

146 dół Wrocławski rynek wytyczono prawdopodobnie na początku XIII wieku. W początkowym okresie budowano z drewna, ale już w 2 połowie XIII wieku stawiano domy murowane, których powstało 60. Taka ich liczba zachowała się do dziś. W XVI wieku dominowały kamienice 2- i 3-piętrowe, a ich fragmenty przetrwały w późniejszych renesansowo-barokowych budowlach.

PolskaD  

Album o Polsce, book about Poalnd

PolskaD  

Album o Polsce, book about Poalnd

Advertisement