Page 132

130 góra Zamek w Gołuchowie w swoim dzisiejszym renesansowym kształcie powstał w latach 1872-85. Właścicielka Izabella Działyńska stworzyła w nim prywatne muzeum - jedno z pierwszych w Polsce.

130-131 W malowniczej dolinie rzeki Lutyni w Śmiełowie znajduje się klasycystyczny pałac otoczony parkiem. Powstał on w 1797 roku według projektu Stanisława Zawadzkiego i jest znakomitym przykładem popularnego w tych czasach, na terenie Polski typu pałacu palladiańskiego. Korpus główny z okazałym portykiem połączony jest z oficynami bocznymi ćwierćkolistymi galeriami. W pałacu, w 1831 roku, ukrywał się, jako Adam Mühl, Adam Mickiewicz.

PolskaD  

Album o Polsce, book about Poalnd

PolskaD  

Album o Polsce, book about Poalnd

Advertisement