Page 1

Nr. 11 – Septembrie 2005

S-a deschis un nou Centru de Informare pentru cetăţeni Amenzi pentru cei care construiesc ilegal Extinderea Uniunii Europene, o poveste de succes


Nr. 11 – Serie nouă – Septembrie 2005

A început un nou an şcolar

Amplu proces de recondiţionare al unităţilor de învăţământ Încă de la preluarea mandatului de către echipa condusă de Primarul Andrei Ioan Chiliman, una dintre priorităţile administraţiei a fost cea a recondiţionării şi modernizării unităţilor de învaţământ, astfel încât în Sectorul 1 să existe condiţii optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ, cât mai apropiate de cele din statele Uniunii Europene. În vederea începerii noului an şcolar în cele mai bune condiţii, Primăria Sectorului 1 a finanţat lucrări de consolidare pentru siguranţa seismică a unităţilor de învăţământ la grădiniţele cu numerele: 46, 116, 123, 152, la Şcoala Generală Nr. 1 de asemenea, la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu şi la Liceul Bulgar; lucrări de reabilitare termică, urmărindu-se atât reducerea consumului de energie termică precum şi ridicarea gradului de confort termic-realizarea acestora fiind posibilă prin înlocuirea centralelor vechi care nu mai corespund normelor actuale pentru exploatarea în siguranţă şi randament cu centrale termice noi (Şcoala Generală nr. 45, Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice “Ioan Socolescu”, Liceul Cervantes, Colegiul Sava şi Colegiul Vlaicu), înlocuirea ferestrelor vechi cu ferestre din PVC sau aluminiu cu geam termopan (Grădiniţa 251, Şcoala Generală nr.45, Colegiul Naţional I. L. Caragiale, Colegiul Tehnic Mecanic Griviţa şi altele), termoizolarea exterioară a clădirilor. Pe lângă consolidări şi lucrări de ridicare a confortului termic, au fost realizate şi o serie de lucrări de reparaţii la fundaţii, terase, acoperişuri, amenajarea terenurilor de sport şi a unor spaţii de joacă pentru grădiniţe, asfaltarea unor curţi şi alei de acces în incintă. Majoritatea unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate pe raza sectorului 1, au beneficiat de lucrări de renovare a interiorului constând în zugrăveli, vopsiri, refacerea pardoselilor unor săli de sport, schimbări de uşi, renovări grupuri sanitare, amenajarea cabinetelor medicale ş.a. Pentru modernizarea unităţilor de învăţământ, în sensul creării unui ambient cât mai plăcut au fost elaborate proiecte de design interior, realizându-se astfel schimbarea aspectului clasic, într-unul modern. În urma igienizărilor, premergătoare noului an şcolar, efectuate la fiecare dintre unităţile de învăţământ aflate în administrarea noastră, s-a realizat încadrarea în normele impuse de Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti. În speranţa că cele relatate mai sus vor duce la desfăşurarea anului şcolar 2005-2006 în cele mai bune condiţii, Primarul Sectorului 1, Andrei Ioan Chiliman urează tuturor copiilor „spor la învăţătură !” şi un an şcolar încununat de succes.

2

Revistă editată de Primăria Sectorului 1 SERVICIUL IMAGINE, CULTURĂ, PRESĂ Editor coordonator Ioana GRINDEAN Secretar general de redacţie Dragoş Ştefan RAPORTARU Consilier literar Marian Dincă Redactori Marina ŢINTEA Marius STĂNICĂ Adela BACIU Natalia OLTEANU Redacţia Bd. Banu Manta nr. 9 Sector 1–Bucureşti Tel: 222 36 24 Fax: 319 10 33 E-mail: comunicare@primariasector1.ro www.primariasector1.ro

Revista Vocea Primăriei pune la dispoziţia celor interesaţi o pagină de mică publicitate. Rubrica de anunţuri este destinată atât persoanelor fizice cât şi micilor întreprinzători, prestatori de servicii pentru populaţie. De asemena aici îşi pot găsi locul anunţuri umanitare, vânzări, cumpărări, închirieri şi chiar matrimoniale. Anunţurile vor fi gratuite şi se vor publica în limita spaţiului disponibil. Anunţurile se primesc prin poştă, pe adresa redacţiei sau prin e-mail la: anunturi@primariasector1.ro Redacţia îşi rezervă dreptul de a stabili conţinutul rubricilor de anunţuri. Revista noastră se distribuie gratuit în cutiile poştale de pe raza sectorului 1, într-un tiraj de 60.000 de exemplare.


Nr. 11 Nr.–1–Serie Serie nouă nouă–Noiembrie – Septembrie2004 2005

Un proiect ambiţios iniţiat de Viceprimarul Sectorului 1, Mihai Bâzgan, în beneficiul copiilor din sector

Refacerea Bazei Sportive “Cireşarii”

S

tiţi de unde vine denumirea “Cireşarii”? În urmă cu vreo trei decenii, făcea furori printre adolescenţi (şi nu numai), seria romanelor lui Constantin Chiriţă: „Cireşarii”, „Roata Norocului”, „Castelul fetei în alb” sau „Drum bun, Cireşari!”. Fiindcă pe atunci nu exista Harry Potter, exista în schimb un grup de adolescenţi dintr-un oraş din România cu nume ca: Victor, Ursu, Laura, Maria, Lucia, Dan şi Tic, ale căror aventuri palpitante, pline de neprevăzut şi primejdii, probau calităţi precum curajul, inteligenţa, altruismul, spiritul de echipă şi prietenia, de care copiii noştri au cam uitat. Denumirea, pe care au transformat-o în renume şi-o luaseră în cel mai simplu mod cu putinţă: locuiau pe strada Cireşului!... Aşa se explică numele bazei sportive din cartierul 1 Mai, după ce treci de Piaţa Domenii, aflată lângă o adevărată pepinieră de „cireşari”: Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu”. De 15 ani, Baza Cireşarii a suferit o degradare continuă. În momentul de faţă se află în paragină. Locul cireşarilor a fost ocupat de boschetari, aurolaci şi vagabonzi, aciuaţi aici, care terorizează copiii şi locuitorii din zonă. Viceprimarul Sectorului 1, Mihai Bâzgan, fost sportiv de performanţă, a demarat un amplu proiect de renaştere a „Cireşarilor” şi de restituire a Bazei Sportive celor în drept, copiilor şi elevilor, dornici de sport şi recreere. Baza sportivă Cireşarii, aparţine prin Clubul Copiilor Nr. 1, Ministerului Educaţiei şi Cercetării. La data de 20 mai 2005, fostul administrator al bazei, Florin Irimia, Directorul Colegiului Naţional „A. Vlaicu”, prof. dr. Ion Ţoca şi Viceprimarul Sectorului 1, Mihai

Bâzgan, au pus la punct un Protocol de Parteneriat privind reamenajarea acestei baze, cu finanţarea Primăriei Sectorului 1. Protocolul prevede refacerea unui teren de rugby, cu toate anexele necesare (vestiare, duşuri, magazii sportive), un teren de minifotbal cu iarbă sintetică şi o bază de joacă pentru copii la standarde europene. Se vor amenaja şi reamenaja aleile parcului cu iluminarea necesară, astfel încât bunicii şi părinţii să-şi poată plimba copiii pe sub umbra copacilor la a căror plantare unii au contribuit. În plus, la intrare va fi amplasat un panou video pentru proiectarea filmelor de desene animate pentru copii şi alte informaţii

3

pentru comunitate. Primăria, prin Viceprimarul Bâzgan, a solicitat ca pe acesată bază să se dispute competiţiile sportive ale elevilor din Sectorul 1. De subliniat că una dintre clauze prevedea ca baza sportivă să rămână în continuare în patrimoniul Clubului Copiilor Nr. 1. Din data de 15 iulie 2005, protocolul se află pentru avizare la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care nu a dat încă nici un răspuns. Viceprimarul Mihai Bâzgan a discutat cu conducerea ministerului, dar lucrurile trenează. Primăria Sectorului 1 este ferm hotărâtă să redea Baza Sportivă „Cireşarii”, cireşarilor!


Nr. 11 – Serie nouă – Septembrie 2005

Ce fac aleşii dumneavoastră,

Comisia de Sănătate şi Protecţie Socială a Consiliului Local

C

omisia este formată din 7 consilieri locali şi anume: Ioan Lixandru (PD) – preşedinte, Iulia Huiu (PNL) – secretar, Constanţa Frăsineanu (PD), Cristian Dumitrescu (PNL), Adrian Tănăsescu (PNL), Sorin Simion (PSD), Marinela Adam (PSD), membri. Îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Sectorului 1, în prima şi cea de-a treia miercuri a lunii, începând cu orele 16.00 dar şi ori de câte ori este nevoie. De obicei, şedinţele Comisiei sunt publice la desfăşurea lor participând invitaţi sau oricine doreşte acest lucru. Obiectivul major al acestei Comisii este cel de analiză şi avizare a Proiectelor de Hotărâre de Consiliu din domeniul social şi de sănătate şi, în acest sens interferează cu mai multe direcţii subordonate Consiliului Local.

Colaborarea cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului În acest sens, există o bună conlucrare între comisie şi şeful direcţiei, Dr. Dănuţ Ioan Fleacă, atât în ceea ce priveşte activitatea de protecţie socială a copilului cât şi a adultului din sectorul 1, aflat în dificultate. Astfel, ţinându-se seama de prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, în baza avizului acordat de Comisie, Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat Hotărârea de Consiliu prin care se acordă, în mod gratuit, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, servicii sociale şi socio–medicale pentru persoanele vârstnice domiciliate pe raza teritorială de competenţă a sectorului 1 şi, de asemenea, a aprobat lista cu serviciile sociale şi socio-medicale ce urmează a fi acordate la domiciliu persoanelor vârstnice prin intermediul îngrijitorilor autorizaţi. De asemenea, Comisia a avizat proiectul de hotărâre a aprobării de continuare a derulării pe o perioadă de 3 ani a proiectului “Un pas spre normalitate”. Proiectul a fost implementat in perioada iulie 2003 – iulie 2005 şi a urmărit

Membrii Comisiei la muncă, de la stânga la dreapta: Constanţa Frăsineanu, Marinela Adam, Ioan Lixandru şi Iulia Huiu. crearea unor servicii noi care să ofere copiilor protecţie într-un mediu cât mai apropiat climatului familial. Proiectul a dezvoltat, de asemenea, un Centru de Recuperare, dotat cu echipamente performante care vin să susţină activitate unei echipe complexe de specialişti. Comisia urmăreşte modul în care sunt cheltuiţi banii publici alocaţi acestei direcţii. Colaborarea cu Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Având în vedere preocuparea Primăriei Sectorului 1 şi a Cosiliului Local de a investi în consolidarea şi modernizarea unităţilor sanitare din sector, există o strânsă colaborare între Comisie şi Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice a Sectorului 1. În acest sens, toate proiectele prezentate de directorul AFIUSP dl. Ioan Aurelian sunt analizate de membrii Comisiei, pentru avizare. Colaborarea dintre Comisie şi AFIUSP va fi mai bogată odată cu apariţia Ordonanţei de Urgenţă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţie de cabinete medicale precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. Un număr de 8 membri ai Consiliului Local sunt numiţi reprezentanţi în consiliile de administraţie ale spitalelor.

4

Aceştia iau hotărâri referitoare la cheltuielile pentru reparaţii curente şi capitale ale clădirilor ce fac parte din fondul imobiliar al unităţilor sanitare publice din sector. Activitatea Cantinei de Ajutor Social este urmărită îndeaproape de membri Comisiei, avându-se în vedere că această unitate acordă, zilnic, la prânz şi cină, hrană gratuită unui număr de 6928 de persoane. O activitate deosebită a Comisiei o constituie participarea la Planul Local Anti-Sărăcie şi Promovarea Incluziunii Sociale al Sectorului 1. Apariţia acestui Plan a fost determinată de acutizarea situaţiilor de risc social cât şi de apariţia unor prevederi legale din domeniul protecţiei sociale. Scopul acestui plan vizează: prevenirea abandonului şcolar (pentru copii provenind din familii foarte sărace sau dezorganizate), prevenirea abandonului post-natal (pentru minore, femei abuzate sexual, femei rejectate de familia lărgită), prevenirea bolilor cu transmitere sexuală şi a sarcinilor nedorite (minore între 12-18 ani, femei cu mulţi copii), prevenirea consumului de alcool şi tutun la vârste foarte mici, sprijin pentru persoanele vârstnice şi persoanele cu handicap în scopul prevenirii şi combaterii marginalizării şi a excluderii sociale.


Nr. 11 Nr.–1–Serie Serie nouă nouă–Noiembrie – Septembrie2004 2005

Când aţi vizitat ultima oară

Muzeul de Artă Feudală Inginer Dumitru Minovici

I

storia acestui muzeu este strâns legată de numele inginerului Dumitru Minovici. Acesta a fost un important colecţionar de artă şi a avut un simţ artistic deosebit. Prima achiziţie de obiecte de artă a făcut-o la vârsta de 8 ani cu banii primiţi de la mama sa ca să-şi cumpere un zmeu. Dumitru Minovici a putut să-şi dezvolte această pasiune profitând şi de faptul că a călătorit foarte mult, fiind angajat la mai multe filiale din străinătate ale Creditului Minier, Societate Anonimă, pentru care a lucrat din 1927 până în 1945. În acest fel a avut ocazia să intre în atmosfera principalelor centre de cultură şi artă ale Europei Interbelice şi să-i cunoască pe pictorul Marcel Lenoir şi pe sculptorul Bourdelle, în compania cărora a stat multe duminici de vară pe malurile Senei, iniţiindu-se cu ajutorul lor în domeniul artelor. Această casă a fost construită într-un stil corespunzător obiectelor achiziţionate, integrând în arhitectura ei vitralii, uşi şi basoreliefuri autentice. Refuzând planurile prezentate de arhitect, inginerul Dumitru Minovici îşi va proiecta singur casa, alegând pentru ea stilul goticului terţiar englez, datorită simplităţii materialului şi ornamentului, astfel încât acest imobil nu

va fi distonant cu cel alăturat, realizat în stil românesc. Stilul numit Tudor se caracterizează prin ogivele liniştite turtite, prin numeroase ferestre fie juxtapuse, fie suprapuse, fapt ce face ca această clădire să fie foarte luminoasă. Planul casei este în formă de L, având la îmbinarea laturilor un turn coronat cu motive gotice din piatră. În partea stângă se află un zid cu creneluri, care-i dă un aspect medieval, iar în dreapta o suprapunere de 12 ferestre. Faţada de sud are 47 de ferestre, iar în faţa ei se află parterul de verdeaţă care este plin de flori şi bazinul de apă care conţine plante acvatice şi peşti exotici aurii. Faţada de nord se remarcă prin elementele de stil normand, caracteristic caselor vechi „manoires”. Talentul şi simţul artistic al autorului s-a manifestat şi în arhitectura peisajului. Grădinile din jurul casei cu covoarele de trandafiri şi bujori, cu coloane şi statui, ce aminteşte de un aşazis „pont-levi” din regiunea Norfolk, puţul din piatră, aleile, liniile graţioase ale grilajelor, continuă muzeul în exterior. Parterul, în care este expusă cea mai mare parte a colecţiei de artă era destinat recepţiilor şi concertelor, iar la etaj se aflau dormitorul şi biroul de lucru.

Colţul VIP Acest colţ de pagină va fi dedicat prezentării celor mai importante personalităţi din sectorul nostru, oameni de cultură, oameni politici jurnalişti dar nu numai. Invitatul acestei ediţii este actorul,

George Motoi Cunoscutul actor George Motoi locuieşte în Sectorul 1 de aproape 40 de ani. Este foarte încîntat de acest loc, mai ales pentru că este aproape de Teatrul Naţional, de Televiziunea Română, unde are treabă, cu alte cuvinte, se află într-un ambient specific muncii sale.

5

Terminată în anii ’40, casa a fost donată în 1945 Academiei Române, devenind primul muzeu creat în întregime de un particular şi dăruit statului. Astfel, inginerul a salvat clădirea de naţionalizarea comunistă şi a putut să locuiască la etaj, fiind directorul muzeului până la sfârşitul vieţii. Ansamblul a mai fost îmbogăţit cu o grădină italiană şi aici s-au organizat numeroase expoziţii şi manifestări artistice. Mărturie a perioadei înfloritoare dintre cele două războaie mondiale, casa Minovici este unică în arhitectura Bucureştiului, atât prin stilul ei cât şi prin materialele folosite. Impresionează, de asemenea, perfecţiunea punerii în operă a materialelor, execuţia rafinată a detaliilor şi autenticitatea proporţiilor. Actorul este mulţumit pentru faptul că Primăria Sectorului 1 face eforturi pentru a elimina gunoaiele şi cîinii vagabonzi. Îi este greu să se hotărască asupra celei mai frumoase zone din acest sector dar declară că are o slăbiciune pentru partea de nord, unde se află cele mai multe parcuri, zona Kiseleff, şi zona lacului Herăstrău. Calea Victoriei păstrează încă un parfum inefabil, amintind de Bucureştiul de altădată, Micul Paris. Lui George Motoi îi displace faptul că în locul vechiului Teatru Naţional, nu se contruieşte tot un teatru, dar se bucură pentru parcul ce se amenajează în faţa Bisericii Kretzulescu. O ultimă observaţie: monumentul din faţa Senatului ridicat în memoria celor căzuţi în Revoluţia din 1989, putea fi mult mai frumos.


Nr. 11 – Serie nouă – Septembrie 2005

Secretarul Consiliului Local al Sectorului 1

Pune accent pe corectitudine şi respectarea legalităţii Interviu cu noul Secretar al Consiliului Local al Sectorului 1, Bogdan Nicolae Grigorescu

Care sunt primele măsuri pe care le-aţi luat în noua dumneavoastră calitate ? În primul rând am încercat să depistez principalele lucruri care nu funcţionau aşa cum trebuie şi să le remediez. Apoi am impus o dinamizare a activităţii în domeniile pe care le coordonez, în conformitate cu legislaţia în vigoare: contencios administrativ juridic, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială. În special la Serviciul Contencios Administrativ Juridic acest lucru s-a produs prin înnoirea echipei cu oameni tineri şi competenţi, cu o altă mentalitate, care a condus la îmbunătăţirea semnificativă a activităţii acestui serviciu. Totodată, am insistat să fie respectate termenele prevăzute de lege pentru răspunsurile care se dau la petiţiile şi sesizările cetăţenilor. Care sunt principalele probleme cu care v-aţi confruntat şi cum aţi încercat să le rezolvaţi? Există mai multe probleme care ţin de o anumită tradiţie care s-a împământenit în administraţia românească. În primul rând există probleme care ţin de excesiva birocratizare, fapt ce determină un ritm lent în soluţionarea petiţiilor primite de

la cetăţeni. Am încercat să impun un alt ritm de soluţionare al acestora, dar este extrem de greu de eliminat într-un timp atât de scurt un sistem birocratic moştenit din trecut. O altă problemă care trebuie rezolvată este lipsa transparenţei care exista în administraţiile anterioare. Instituirea unui alt mod de a face administraţie, în sensul unei administraţii mai deschise spre nevoile cetăţenilor constituie unul dintre obiectivele principale pe care doresc să-l implementez. A treia problemă pe care vreau să o evidenţiez este legată de abaterile de la normele în vigoare care au existat în trecut şi care trebuie eliminate. În acest sens, este de menţionat că am avut o contribuţie decisivă la preluarea de către Administraţia Pieţelor Sector 1 a Pieţelor 1 Mai şi Amzei, în urma rezilierii contractului de asociere cu SC Rio Bucovina Distribution SRL pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale. Ce credeţi că aduceţi nou în postura în care vă aflaţi? În primul rând, eu pun accent pe corectitudine şi pe respectarea legalităţii. Pe de altă parte încerc să fiu un cât mai bun mediator atunci când cetăţenii sectorului vin în faţa mea cu o problemă şi să-mi păstrez imparţialitatea. În ultimele trei luni, de când ocup postul de Secretar al Consiliului Local, nici un act avizat pentru legalitate de către mine nu a fost atacat în instanţă. Acest lucru este o premieră şi arată îmbunătăţirea considerabilă a activităţii sectoarelor pe care le coordonez. Ce mesaj adresaţi locuitorilor Sectorului 1? Vreau să fie convinşi că în urma eforturilor mele şi ale colegilor mei vom avea un sector mai bine administrat, vom avea parte de standarde de viaţă cât mai apropiate de cele din statele Uniunii Europene, iar acest sector va deveni un loc în care să ne simţim bine cu toţii.

6

Bogdan Nicolae Grigorescu Curriculum vitae Data naşterii: 11 februarie 1977 Locul naşterii: Bucureşti Studii: 2003 – prezent – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Master Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană Ianuarie – iulie 2003 – Master Management Politic – Universitatea din Sofia 1996 – 2000 – Universitatea de Drept şi Relaţii Internaţionale „Nicolae Titulescu” – Facultatea de Drept 1991 – 1995 – Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Cursuri, specializări, conferinţe: Septembrie – Decembrie 2003 – absolvent al Şcolii de Politici Publice organizată de Asociaţia pentru Educaţie Cetăţenească cu sprijinul Naţional Endowment for Democracy 2002 – 2003 – Participant la Conferinţele şi Şcolile de vară ale YEPP (Organizaţia de Tineret a Partidului Popular European) din Danemarca, Grecia, Italia, Croaţia Iulie 2002 – Stagiu de pregătire cu tematica „Administraţie publică locală”, organizat de Guvernul României Februarie 2001 – Martie 2001 – Stagiu de pregătire la Parlamentul European – Grupul PPE 1999 – 2001 – Participant la Conferinţele şi Şcolile de vară ale EDS (Organizaţia de Studenţi a Partidului Popular European) din Cipru, Polonia, Malta, Portugalia, Lituania 1998 – Curs agent valori mobiliare C.N.V.M. Experienţa profesională: Octombrie 2004 – Iunie 2005 – Şef Serviciu Juridic, Primăria Sectorului 1 Decembrie 2002 – Octombrie 2004 – membru al Baroului Bucureşti, avocat definitiv în cadrul Cabinetului Individual de Avocatură „Bogdan Grigorescu” Decembrie 2000 – Noiembrie 2002 – membru al Baroului Bucureşti, avocat stagiar în cadrul Cabinetului Individual de Avocatură „Elena Tofan” 1999 – 2000 –Referent – Departamentul juridic al C.E.C.


Nr. 11 Nr.–1–Serie Serie nouă nouă–Noiembrie – Septembrie2004 2005

Primăria Sectorului 1 vă informează

Amenzi aplicate de Serviciul Disciplina în Construcţii

D

upă ce în numărul trecut al urbane ca urmare a executării de lucrări revistei au fost prezentate de branşamente şi racorduri la reţele sancţiunile aplicate de inspec- pentru construcţii noi neautorizate, se torii Primăriei Sectorului 1 în caz de sancţionează cu amendă de la 30 la 40 nerespectare a legislaţiei în vigoare milioane ROL; privind protecţia mediului, în numărul - menţinerea după expirarea termenului de faţă această rubrică va continua cu prevăzut prin autorizaţie sau după enumerearea sancţiunilor care se aplică în terminarea lucrărilor autorizate ori caz de nerespectare a normelor referitoare adoptarea în alte scopuri faţă de cele la disciplina în construcţii, prevăzute prevăzute în autorizaţie a construcţiilor, de Legea 50/1991, republicată în 2004. lucrărilor şi amenajărilor, se sancţionează Serviciul din cadrul administraţiei de cu amendă de la 20 la 75 milioane ROL; sector îndrituit să aplice aceste sancţiuni, -neaducerea terenului la starea iniţială este Serviciul Disciplina în Construcţii, de către investitor după terminarea aflat în subordinea Direcţiei Inspecţie. lucrărilor precum şi nerealizarea lucrărilor Legea amintită mai sus împarte de curăţare, amenajare ori degajare, după abaterile de la normele în vigoare în două caz, a amplasamentului sau a terenurilor categorii, unele care constituie infracţiuni, adiacente ocupate temporar pe durata iar altele care sunt contravenţii. Conform execuţiei, o dată cu încheierea lucrărilor prevederilor Legii 50/1991 sunt infracţiuni de bază, se sancţionează cu amendă de la următoarele fapte: 20 la 75 milioane ROL; - continuarea executării lucrărilor după - împiedicarea ori sustragerea de la dispunerea opririi acestora de către efectuarea controlului, prin interzicerea organele de control, se sancţionează cu accesului organelor de control abilitate amendă de la 20 la 75 ROL; sau prin neprezentarea documentelor şi - întocmirea ori semnarea proiectelor a actelor solicitate, se sancţionează cu tehnice, precum şi a proiectelor pentru amendă de la 30 la 75 milioane ROL. autorizarea executării lucrărilor de În sectorul 1 au apărut, în ultimul timp, construcţii pentru alte specialităţi decât foarte multe construcţii, ridicate atât de cele certificate prin diplomă universitară, persoane particulare cât şi de firme, fiind se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 o zonă foarte dinamică din acest punct de milioane ROL. vedere. Trebuie precizat că acest fenomen Conform aceleiaşi Legi, constituie este determinat de faptul că în Sectorul 1 contravenţii următoarele fapte, dacă nu se înregistrează unul din cele mai susţinute au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, ritmuri de creştere economică din ţară, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni: aici se concentreză o parte însemnată a - executarea sau desfiinţarea, totală ori investiţiilor din Capitală şi tot aici îşi au parţială, fără autorizaţie de construire, se sediul o parte însemnată din companiile sancţionează cu amendă de la 10 la 100 multinaţionale care au afaceri în ţara milioane ROL; noastră. - executarea sau desfiinţarea cu În acest context principala problemă cu nerespectarea autorizaţiei şi a proiectului care se confruntă administraţia de sector, tehnic de către investitor şi executant, se o constituie faptul că o parte din aceste sancţionează cu amendă de la 20 la 75 construcţii sunt ridicate fără respectarea milioane ROL; legislaţiei în vigoare, iar această stare de - aprobarea furnizării de utilităţi fapt trebuie să ia sfârşit.

7

Performerii contravenţiilor Organele de control ale Direcţiei Inspecţie au depistat două tipuri de construcţii ilegale: unele care nu respectă documentaţia necesară pentru autorizare şi altele care nu au solicitat eliberarea autorizaţiei de construire. Pentru a combate acest fenomen s-au aplicat amenzi cotravenţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cele mai importante dintre ele sunt prezentate mai jos, în acord cu principiul transparenţei pe care administraţia sectorului 1l-a pus în practică: - DNB Victoria Tower: 100 000 000 ROL; - SC Distrigaz Sud SA: 100 000 000 ROL; - Andrei Mioara: 100 000 000 ROL; - Chiriescu Ion: 100 000 000 ROL; - Mincă Cupăr: 100 000 000 ROL; - S.C. Euromedia Group S.A.: 100 000 000 ROL; - Hancu Petru: 100 000 000 ROL; - Armanca Niculae: 100 000 000 ROL; - Eurotrading Agency S.R.L: 100 000 000 ROL; - S.C. AQ International Entertainement S.R.L : 80 000 000 ROL; - S.C Prismaflex : 80 000 000 ROL; - Shemhau Zeev: 75 000 000 ROL; - Micu Samuel: 75 000 000 ROL; - Diaconu Ionela: 75 000 000 ROL. Aceste sume de bani vor alimenta bugetul administraţiei locale şi de ele vor beneficia toţi cetăţenii sectorului.


Nr. 11 – Serie nouă – Septembrie 2005

O administraţie prietenoasă

S-a deschis un nou centru de informare pentru cetăţeni

P

rimăria Sectorului 1, în colaborare cu Direcţia Impozite şi Taxe Locale, a deschis un nou Centru de Informare pentru Cetăţeni, care este situat în sediul DITL din Piaţa Amzei nr.13. Prin deschiderea acestui nou centru, se extinde şi se diversifică paleta de servicii oferite contribuabililor din sectorul 1. Această instituţie are menirea, printre altele, să faciliteze cetăţenilor accesul liber la informaţiile de interes public, în baza Legii 544 / 2001, atât în format scris, cât şi în format electronic, într-un spaţiu adecvat, care este dotat cu tehnica necesară consultării informaţiei şi pe suport

Centru de Informare pentru Cetăţeni Piaţa Amzei nr. 13 Tel: 659 31 73, 659 31 75 E-mail: info@impozitelocale.ro Program de lucru cu publicul : Luni, Marţi, Joi 9:00-19:00; Miercuri, Vineri 9:00- 17:00; Sâmbătă 9:00- 14:00

electronic. Astfel, persoanele cu acces la internet pot să adreseze cereri scrise direct prin intermediul poştei electronice sau a formularelor electronice. Totodată, prin această iniţiativă se diminuează timpul de deplasare până la centrul existent în sediul Primăriei Sectorului 1, din Bd. Banu Manta nr. 9, petiţiile care se înscriu în aria de competenţă a administraţiei de sector putând fi depuse şi la acest nou centru, reducându-se de asemenea, aglomeraţia care s-ar putea crea în condiţiile existenţei unui ghişeu unic. Această măsură este parte componentă din proiectul pe care Administraţia Chiliman doreşte să-l implementeze şi care are drept finalitate transformarea radicală a relaţiei administraţie- cetăţeni, în sensul unei unei administraţii mai prietenoase, mai transparente, cu funcţionari care să aibă un comportament adecvat faţă de contribuabili.Tot din acest proiect fac parte şi alte măsuri care s-au adoptat la nivelul sectorului: programul lărgit de audienţe al Primarului Andrei Ioan Chiliman,acesta fiind de trei zile pe săptămână, editarea acestui Buletin Informativ,prin care sunt aduse la cunoştiinţa cetăţenilor cele mai importante măsuri ale administraţiei locale, eforturile care se fac în direcţia soluţionării cât mai rapide a petiţiilor primite de la cetăţeni etc. Administraţia Sectorului1 intenţionează ca până la sfârşitul anului 2005, să extindă aria de răspândire a acestor servicii prin deschiderea unor centre asemănătoare şi în str. Pajurei nr. 13 şi Calea Griviţei nr. 115.

8

Au crescut încasările la DITL Sector 1 Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 (DITL) este subordonată Consiliului Local, având ca atribuţii stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea taxelor locale, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală. Sumele încasate de către DITL alimentează bugetul local şi provin din impozite, taxe şi amenzi, plătite de contribuabili – persoane fizice şi persoane juridice. Astfel, DITL Sector 1 a încasat de la începutul anului şi până la data de 31 august 2005, suma totală de 83 576 086 lei noi, cu aproape 10 milioane lei noi mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut când s-au încasat 74 450 654 lei noi. Principalele categorii de impozite sunt următoarele: impozitele pe clădiri, terenuri şi taxe auto, plătite de către persoanele fizice şi juridice; taxe judiciare şi extrajudiciare de timbru, taxele pentru activitatea notarială, cât şi cele privind ocuparea domeniului public şi privat al sectorului 1. De asemenea, alte surse de venit provin din taxele privind activitatea de comerţ şi organizare de şantier, amenzile aplicate de Primăria Sectorului 1 şi cele percepute, în temeiul Codului Fiscal, de Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1. Totodată, Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 reaminteşte cetăţenilor faptul că, în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, trebuie achitate la timp impozitele datorate bugetului local, impozitele pe teren şi taxele pentru mijloacele de transport, pentru a nu plăti dobânzi şi penalităţi de întârziere. Impozitele şi taxele datorate bugetului local se plătesc anual, în patru rate egale până la data de: 15 martie/15 iunie/15 septembrie/15 noiembrie. Depăşirea acestor termene de plată va atrage perceperea de dobânzi în cuantum de 0,06% pe zi şi penalităţi de 0,5% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună întârziată. Cetăţenii sunt invitaţi să îşi achite impozitele şi taxele datorate bugetului local pentru trimestrul al III-lea şi al IV-lea.


Nr. 11 Nr.–1–Serie Serie nouă nouă–Noiembrie – Septembrie2004 2005

Clopoţelul sună din nou

Prima zi de şcoală în Sectorul 1

P

rimarul Sectorului 1, Andrei Ioan Chiliman a participat la festivităţile de deschidere a noului an şcolar oficiate la Şcolile Generale nr.177 şi nr.152 (şcoala Uruguay). Respectivele şcoli au beneficiat în cursul acestei veri de renovări capitale, constând, printre altele, în reconsolidări, reparaţii la nivelul acoperişului, înlocuirea tâmplăriei vechi cu tâmplărie de aluminiu şi geamuri termopan. Primarul Chiliman s-a adresat copiilor din sector într-un scurt discurs prin intermediul căruia le-a urat un an şcolar plin de succese şi realizări, promiţându-le

totodată că se va implica în continuare pentru a le oferi cele mai bune condiţii în care să-şi desfăşoare studiile. Prezenţa Primarului Andrei Ioan Chiliman la Şcoala Generală nr. 177 situată pe strada Coralilor nr. 1–3 se datorează proiectului iniţiat de acesta încă de la începuturile mandatului, sub sloganul „De la Periferie Spre Centru”, prin care şi-a propus aducerea unităţilor de învăţământ aflate la periferie, la nivelul celor din zonele centrale. Alături de Primarul Sectorului 1, Andrei Ioan Chiliman, au mai participat şi domnul Floricel Codrici, Director al Directiei de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1, domnişoara consilier Iulia Huiu, precum şi doamna Roxana Ionescu, din partea Inspectoratului Şcolar al Sectorului 1. Discursurile acestora au fost precedate de o scurtă slujbă oficiată de preotul Parohiei aflată în imediata apropiere a şcolii. În acelaşi timp

Prefectul Mioara Mantale şi Viceprimarul Mihai Bâzgan

Primarul Chiliman în mijlocul copiilor de la Şcoala 177

Viceprimarul Sectorului 1, Mihai Bâzgan a fost prezent la festivităţile deschiderii noului an şcolar la mai multe unităţi de învăţământ din sector. La ora 08:00 s-a întâlnit cu elevii, dascălii şi părinţii la Şcoala Generală nr. 178, la ora 09:00 s-a aflat în mijlocul copiilor de la Grădiniţa nr. 46, iar la ora 10:00, alături de Prefectul Capitalei, d-na Mioara Mantale şi Şeful Poliţiei Române, Chestorul Şef Marian Tutilescu, a participat la festivităţile organizate de Liceul N. Tonitza.

Expozitii noi in Bucureşti

L

a parterul Facultăţii de Geologie şi Geofizică, situată in Piata Universitatii, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 1, s-au deschis pentru public doua expoziţii: expoziţia de Mineralogie şi expoziţia Paleontologie. În cadrul expoziţiei de Mineralogie sunt expuse pentru vizitatori o serie de minerale, roci, cristale, meteoriţi, hărţi geologice, flori de mină, geme, minerale rare, pietre preţioase şi semipreţioase, metale rare; de asemenea este expusă pentru public aparatură de cercetare

modernă şi istorică. Expoziţia de Paleontologie se bucură de un mare succes în rândurile celor ce o vizitează, în special datorită exponatelor speciale de plante şi animale care au trăit în trecut pe teritoriul ţarii noastre şi nu numai. Dintre ele enumerăm doar câteva: cochilii de moluşte, fosile de vertebrate - dinozauri, mamifere – şi, bineînţeles, ceea ce constituie piesa reprezentativă a expoziţiei: craniul Omului de la Cioclovina. Cadrele universitare ale Facultaţii

9

de Geologie şi Geofizică recomandă în mod special copiilor şi tinerilor să treacă pragul acestor expoziţii.


Nr. 11 – Serie nouă – Septembrie 2005

Multiplicarea informaţiei Europene

În realitate, extinderea este o poveste de succes

Prin această pagină permanentă ne propunem să vă aducem mai aproape informaţia europeană şi să vă familiarizăm cu principalii actori europeni. Bineîţeles, nu i-am uitat nici pe responsabilii români care fac toate eforturile pentru ca Europa să nu mai fie doar un vis frumos. Şi dumneavoastră aveţi un rol în integrarea ţării noastre. Aşadar, vă aşteptăm cu sugestii şi întrebări. Rămâne stabilit, ne vedem în numărul următor!

Z

ece ţări au aderat la UE anul trecut. Când Bulgaria şi România vor fi deja membre, în Uniunea Europeană vor fi intrat peste 100 de milioane de oameni. Ei au observat deja diferenţa în viaţa lor de zi cu zi: văd produse de calitate mai bună pe rafturile supermarket-urilor lor; îşi pot face vacanţele în ţări precum Italia şi Spania, fără să mai fie nevoie să obţină vize; iar ţările lor sunt mai bine guvernate decât se obişnuise lumea să fie. De asemenea, în partea UE, am observat impactul unor economii cu dezvoltare mai rapidă care aderă la Piaţa Unică, iar oamenii cu puncte de vedere diferite au îmbogăţit dezbaterile noastre despre politici. În acest moment, trecem printr-o perioadă dificilă a extinderii. După referendumurile francez şi olandez privind tratatul constituţional, mulţi politicieni şi jurnalişti s-au gândit să dea vina pe extindere pentru rezultatele negative. Însă „instalatorul polonez” nu poate fi acuzat pentru toate eşecurile politicii interne. În realitate, extinderea este o poveste de succes”, declara în luna august Olli Rehn, Comisarul European însărcinat cu extinderea. Iată în continuare şi costurile suportate de UE pentru ca “povestea” să devina realitate. Potrivit proiectului de buget al UE, adoptat de Consiliul de Miniştri la prima citire, în şedinta din 18 iulie, în 2006 se alocă o sumă ce depăşeşte cu puţin 3 miliarde de euro pentru fondurile strategiei de pre-aderare. Pentru fondurile Sapard sunt prevăzute 633 milioane de euro, pentru fondurile ISPA sunt prevăzute 827 de milioane de euro, 3 milioane de

Comisarul Olli Rehn, membru al Comisiei Europene, responsabil cu extinderea Uniunii Europene euro sunt prevăzute pentru educaţie şi cultură, 1.259 milioane de euro sunt prevăzute pentru ţările central şi est europene; pentru Turcia sunt prevăzute 264 milioane de euro şi 55 milioane de euro sunt prevăzute pentru dezvoltarea economică a comunităţii cipriote turce. Faţă de 2005, se prevede un buget de pre-aderare mai mic cu 127 milioane de euro. Prima citire a proiectului de buget în Parlamentul European va avea loc în toamnă, iar decizia finală între cele două instituţii europene este prevăzută până la sfârşitul acestui an. Volumul total al sprijinului financiar

10

alocat României este substanţial şi din ce în ce mai mare: în 2004 s-au alocat 900 milioane de euro prin programele Phare, Sapard şi ISPA. Această sumă reprezintă o resursă financiară importantă pentru România, respectiv circa 1,5% din PIB. În perioada 1990-2004 s-au alocat României, prin toate aceste programe, peste 4,8 miliarde de euro. Ajutorul de pre-aderare alocat României şi Bulgariei în perioada 2004-2006 este de circa 4,5 miliarde de euro, în timp ce Turcia urmează să primească în această perioadă de pre-aderare 1,05 miliarde de euro. Pentru 2005 şi 2006 s-au planificat


Nr. 11 Nr.–1–Serie Serie nouă nouă–Noiembrie – Septembrie2004 2005

fonduri de 435 milioane euro şi 481 milioane de euro. Alocaţiile anuale pentru programul Sapard în 2005 şi 2006 se cifrează la 175,2 milioane euro. Rata de absorbţie a fondurilor, din punct de vedere al angăjării de proiecte, a fost stabilă din anul 2000, fiind de 97%. Capacitate de absorbţie a fondurilor UE este de o importanţă crucială pentru a se putea beneficia de fondurile UE şi după aderare. Profil Olli Rehn s-a născut la 31 martie 1962, în localitatea Mikkeli, în Finlanda. Este căsătorit cu Meria Rehn şi are un copil (Silva) A studiat economia, relaţiile internaţionale şi jurnalismul la colegiul Macalester, St Paul, Minnesota, în SUA. În 1989 a absolvit studiile de masterat în ştiinţe politice şi sociale la Universitatea din Helsinki. În 1996 a obţinut doctoratul în politică internaţională şi

economie la Universitatea Oxford cu teza “Corporatismul şi Competitivitatea Industrială în statele europene mici”. În perioada 1988-1994 a fost membru al Consiliului Municipal al oraşului Helsinki. Între 1991-1995 a fost membru al Parlamentului Finlandei; între 1992-1993, a fost consilier al premierului Finlandei; între 19951996, a fost membru al Parlamentului European; între 1998-2002, a fost şef de Cabinet în Comisia Europeană; între 2002-2003, a fost profesor şi director al Departamentului de Cercetări în Ştiinţe Politice la Centrul de Studii Europene al Universităţii din Helsinki. Între 2003-2004, a fost consilier economic al premierului Finlandei. În 2004 a fost desemnat comisar. Preocupări speciale: economia politică, rockul, jazzul, lectura. Din 1985 este comentator la mai multe publicaţii din Finlanda. Utilizează activ limbile finlandeză, engleză, franceză şi suedeză şi pasiv limba germană. În toamnă va continua procesul de

11

ratificare a Tratatului de Aderare a României şi Bulgariei la UE Tratatul de aderare semnat de Bulgaria şi România în luna aprilie, anul acesta, a intrat deja în proces de ratificare. Slovacia a fost primul stat membru al UE care l-a ratificat la 21 iunie. Alte state îl vor ratifica începând din sesiunea legislativă ce începe în toamnă.

Serviciul Integrare Europeană Primăria Sectorului 1 Membru al Reţelei de Multiplicatori de Informaţie Europeană Mihai STAICU Codin ORĂŞEANU Aurora CARAVASILE Tel.: 319 10 13/ int. 240 sau 263 Fax: 319 10 66 E-mail: integrare@primariasector1.ro


Nr. 11 – Serie nouă – Septembrie 2005

În Primăria Sectorului 1 s-a înfiinţat Biroul Inspecţie Monumente Istorice

A

cest birou funcţionează efectiv, în cadrul Administraţiei Sectorului 1 începând cu data de 15 iunie anul curent. Înfiinţarea unui astfel de birou era o necesitate, pentru că trebuie protejat patrimoniul cultural de pe raza sectorului, mai ales că timp de decenii regimul comunist a dus o politică concertată de distrugere a tot ce-i deranja din trecutul istoric al acestei ţări, rezultând un proces de rescriere a istoriei, iar după 1989 s-au mai produs abuzuri în acest domeniu, în condiţiile vidului legislativ şi a nepăsării fostelor administraţii. În conformitate cu prevederile legale în materie, biroul are o structură de şase inspectori şi un şef, toţi cu atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind protejarea monumentelor istorice. Obiectul de activitate îl constituie constatarea legalităţii efectuării lucrărilor de construire la imobilele regăsite în Lista monumentelor istorice, anexă a Ordinului nr. 2314/ 2004 al Ministrului Culturii şi Cultelor, pentru sectorul 1 al Capitalei, Conform listei menţionate mai sus, pe raza administrativă a Primăriei Sectorului 1 se regăsesc un număr de 797 imobile declarate monumente istorice, 55 de situri şi 65 de monumente funerare şi statui. Până în prezent, efectivul biroului a stabilit bune relaţii de colaborare atât cu Ministerul Culturii şi Cultelor, cât şi cu Direcţia pentru Cultură a Capitalei. Împreună cu aceasta din urmă, a fost semnat chiar un protocol de colaborare în acest sens. În baza acestui protocol, Biroul Inspecţie Monumente Istorice a preluat de la această Direcţie activitatea de încunoştiinţare a titularilor de drepturi reale asupra imobilelor declarate monument istoric, că deţin în proprietate astfel de clădiri protejate prin lege. Deşi volumul de muncă a crescut

substanţial prin preluarea acestei activităţi, iar baza materială este precară, nu au fost neglijate atribuţiunile de control înscrise în fişa postului. Astfel au fost rezolvate un număr mare de sesizări venite atât prin Registratura proprie a Primăriei Sectorului 1, cât şi, în baza aceluiaşi protocol, redistribuite de către Ministerul Culturii şi Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional. De menţionat este şi faptul că atribuţiile Şeful Biroului Inspecţie Monumente inspectorilor din cadrul Istorice, Radu Modreanu Biroului Inspecţie Monumente Istorice se întind şi protejate prin Legea 422/2001 ce se află asupra zonelor de protecţie care, în într-o stare avansată de degradare şi conformitate cu prevederile art. 59 din necesită în regim de urgenţă lucrări de Legea 422/2001, se întind pe o rază restaurare şi consolidare. de 100 metri în jurul fiecărei clădiri Până la sfârşitul acestui an lista monument istoric. menţionată urmează a fi prezentată Tot în această perioadă, prin Primarului Sectorului 1, Andrei Ioan intermediul Biroului Inspecţie Chiliman, în vederea înaintării ei Monumente Istorice, au fost stabiliţi Ministerului Culturii cu propunerea termenii legali de încheiere a unui de alocare de fonduri guvernamentale contract între Primăria Sectorului 1 şi pentru efectuarea lucrărilor necesare. o cunoscută Casă de Filme, în vederea Astfel reprezentanţii Administraţiei realizării unor scene de film în incinta Sectorului 1 speră să contribuie, Teatrului de Vară din Parcul Bazilescu, în măsura atribuţiilor legale ce le regăsit şi el în Lista Monumentelor revin, la conservarea elementelor de Istorice. istorie şi cultură aflate în aria lor de În perioada următoare activitatea competenţă. biroului se va axa pe verificarea legalităţii tuturor intervenţiilor care se fac de Biroul Inspecţie către proprietari asupra imobilelor Monumente Istorice declarate Monument Istoric, precum şi modificările din zonele de protecţie ale Camera 339, etaj 3. acestora. Program de relaţii cu publicul: De luni până vineri 8:00-10:00 O altă preocupare, vizează întocmirea Telefon: 3191013, int. 159, 160 unor liste care să cuprindă toate imobilele

12


Nr. 11 Nr.–1–Serie Serie nouă nouă–Noiembrie – Septembrie2004 2005

Principiile generale de organizare ale Direcţiei Utilităţi Publice (I) Ion Dogeanu, Directorul executiv al Direcţiei de Utilităţi Publice

D

irecţia Utilităţi Publice este un compartiment specializat din cadrul Primăriei Sectorului 1. Vă prezentăm în continuare principiile de bază ale organizării acesteia, în concordanţă cu standardele europene în materie, pe care Administraţia Chiliman intenţionează să le implementeze la nivelul Sectorului 1. Serviciile publice reprezintă ansamblul activităţilor şi acţiunilor de utilitate şi de interes local, desfăşurate sub autoritatea administraţiei publice locale, având drept scop furnizarea de servicii de utilitate publică, prin care se asigură: alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale, salubrizarea localităţilor, alimentarea cu energie termică produsă centralizat, iluminatul public, transportul public local, cu respectarea priorităţii interesului cetăţeanului, ca principiu justificativ şi fundamental al acestuia şi administrarea fondului locativ public. Astfel, se înţelege prin servicii publice atât totalitatea activităţilor, prestaţiilor şi operaţiunilor prin care se asigură gospodărirea locală, cât şi acele entităţi, create, potrivit legii, în scopul executării activităţilor, prestaţiilor şi operaţiunilor de gospodărire locală.

Legea prevede garanţii legale pe care le conferă beneficiarilor finali ai serviciilor publice, cetăţenilor li se garantează: egalitatea de acces, la servicii, libertatea de acces la informaţii privind aceste servicii, dreptul de asociere în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susţinerea intereselor utilizatorilor (beneficiarilor), dreptul beneficiarilor de a fi consultaţi, direct sau mediat de organizaţiile care sunt create de aceştia, în legătura cu problematica activităţilor de gospodărire locală, dreptul de a formula petiţii sau acţiuni în vederea prevenirii şi/sau reparării prejudiciului direct sau indirect care ar putea fi cauzat de activitatea/inactivitatea unui serviciu public – toate acestea sunt menite să asigure o reală tendinţă către o aşezare a raportului dintre beneficiar şi oricare serviciu public într-o matcă a firescului, în care nu încap manifestări de birocratism, de inversiune de roluri sau de abuzuri şi corupţie. În plan organizatoric, serviciile publice sunt constituite ca entităţi atestate/ autorizate în condiţiile legii, acestea putând fi operatori atestaţi (serviciul realizându-se prin delegare de gestiune, efectuată prin licitaţie publică, în condiţii contractuale, potrivit legii) sau compartimente în cadrul aparatului propriu al autorităţilor locale, autorizate ca operatori (delegare directă). Toate acestea se stabilesc, în raport de domeniul serviciului, de autoritatea locală, prin hotărâre, sau de către autoritatea reglementară naţională, prin decizie, funcţie de natura serviciului, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor publice de gospodărie comunală. Competenţa în atestare/autorizare este dublă, în sensul în care competenţa generală revine autorităţii naţionale (A.N.R.S.C.), iar cea specială şi

13

subsidiară revine autorităţii locale pe teritoriul căreia îşi desfăşoară activitatea serviciul public în cauză. Autorităţile locale au o competenţă exclusivă, însă, în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi la crearea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică din infrastructura edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale. Totodată, în cadrul delegării de gestiune, autoritatea locală îşi prezervă prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de gospodărie comunală, precum şi dreptul de a urmări, de a controla şi de a supraveghea activitatea operatorilor de servicii.

Principiile eficienţei în gospodărirea localităţiilor a) principiul dezvoltării durabile; b) principiul autonomiei locale; c) principiul descentralizării serviciilor publice; d) principiul responsabilităţii şi legalităţii; e) principiul participării şi consultării cetăţenilor; f) principiul asocierii intercomunale şi parteneriatului; g) principiul corelării cerinţelor cu resursele; h) principiul protecţiei şi conservării mediului natural şi construit; i) principiul administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale; j) principiul asigurării mediului concurenţial; k) principiul liberului acces la informaţii privind aceste servicii publice.


Nr. 11 – Serie nouă – Septembrie 2005

Poşta Redacţiei

să elimine aceste deficienţe, astfel încât editarea acestei reviste să-şi atingă scopul, un număr cât mai mare de cetăţeni să cunoască măsurile pe care Administraţia Sectorului 1 le adoptă , în interesul contribuabililor.

Domnul Ion Popescu este nemulţumit de întârzierile care apar în transmiterea răspunsurilor către cetăţeni şi este nemulţumit de procesul de recalculare al pensiilor. De asemenea, felicită Administaţia Sectorului 1 pentru activitatea depusă, în special pentru editarea acestei reviste. Stimate domn, vă mulţumim pentru aprecierile la adresa Administraţiei Sectorului 1 şi pentru felicitările pe care ni le-aţi trimis pentru editarea Buletinului Informativ Vocea Primăriei. Editarea acestei reviste este parte componentă din proiectul pe care Administraţia Chiliman încearcă să-l implementeze la nivelul sectorului 1 şi care are drept finalitate transformarea administraţiei de sector într-o administraţie mai transparentă şi mai deschisă la nevoile cetăţenilor. În legătură cu întârzierile care apar în transmiterea răspunsurilor la sesizările cetăţenilor, acestea sunt expresia tradiţiei unui sistem birocratic care a fost moştenit şi pe care încercăm să-l schimbăm, dar acest lucru nu se poate întâmpla într-un timp scurt. Referitor la nemulţumirile dumneavoastră legate de procesul de recalculare al pensiilor, rezolvarea acestei probleme nu este de competenţa administraţiei de sector. Casa de Pensii este o structură deconcentrată a Guvernului în teritoriu, care este subordonată Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. În consecinţă, pentru orice nemulţumire în legătură cu derularea acestui proces vă puteţi adresa fie Casei de Pensii Sector 1, cu sediul în Bulevardul Lacul Tei nr.17, fie ministerului de resort. De altfel, informaţii suplimentare privind acest proces aţi putut obţine din numărul 10 al revistei pe care o edităm

Doamna Mariana Cosmescu ne solicită informaţii în legătură cu despăgubirile care se acordă în cazul exproprierilor pentru cauză de utilitate publică din zona Băneasa-Otopeni. Stimată doamnă, în conformitate cu prevederile HG.nr. 755/2005, privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de fluidizare a traficului pe DN1, în zona Băneasa-Otopeni, cetăţenii se pot adresa cu cereri de acordare a despăgubirilor, pentru terenurile care au fost expropiate, în condiţiile Legii 198/2004. În acest sens se vor depune petiţii, care vor conţine datele de identificare ale coproprietarilor rezultaţi din diverse moduri admise de lege, respectiv succesiune , proprietate devălmaşă etc. În situaţia în care în legătură cu aceeaşi suprafaţă de teren există mai mulţi copropietari şi concomitent mai mulţi titulari ai altor drepturi reale, fiecare categorie de titluri va completa câte o cerere. Cererile astfel rezultate vor fi conexate într-un singur dosar, soluţionat printr-o singură hotărâre. Persoanele îndreptăţite pot depune cererea direct şi personal, dar şi prin reprezentanţi. În cazul în care există mai mulţi titulari reprezentaţi, aceştia vor fi reprezentaţi de un singur împuternicit cu procură specială autentică. De asemenea, în susţinerea cererilor lor, petenţii trebuie să facă dovada dreptului asupra bunului pentru care solicită despăgubire şi să declare pe propria răspundere că bunul respectiv nu este promis spre vânzare sau spre altă formă de înstrăinare niciunei alte persoane. Totodată, bunul nu trebuie să fie grevat de nici o ipotecă, scos din circuitul civil, iar în legătură cu el nu trebuie să existe nici un litigiu care să se afle pe rolul instanţelor judecătoreşti. Cererile privind acordarea acestor despăgubiri se depun la sediul Primăriei Sectorului 1 din Bulevardul Banu

Domnul Mircea Olaru ne semnalează o serie de disfuncţionalităţi care există în procesul de distribuţie al acestei reviste. Stimate domn, vă mulţumim că ne semnalaţi deficienţele existente în procesul de distribuţie al revistei pe care o edităm. Neajunsurile pe care le prezentaţi în sesizarea dumneavoastră sunt în parte reale. Serviciul Imagine, Cultură, Presă, care se ocupă de editarea acestui Buletin Informativ, va încerca, în perioada imediat următoare,

14


Nr. 11 Nr.–1–Serie Serie nouă nouă–Noiembrie – Septembrie2004 2005

Manta nr. 9, etaj I, camera 110. Sumele pentru despăgubiri provin din bugetul Ministerului Transporturilor Construcţiilor şi Turismului şi constituie contribuţia Guvernului României la împrumutul acordat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin acordul de împrumut dintre România şi acest for de finanţare, semnat la Washington la 1 iulie 1997. Potrivit articolului 3 din HG 755/2005, suma aprobată pentru acest scop este de 1 202 426,5 RON. Doamna Marina Constantinescu ne solicită informaţii în legătură cu procedura de atestare a administratorilor. Totodată, doreşte să afle mai multe date în legătură cu procesul de contorizare a apartamentelor. Stimată doamnă, ţinând cont de normele metodologice şi de necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu legislaţia Uniunii Europene, pentru o bună funcţionare şi un bun management în cadrul condominiilor, un rol decisiv îl are administratorul. Acesta poate fi desemnat fie dintre membrii asociaţiei de proprietari, fie dintre persoanelor care nu locuiesc în condominiu. Administratorul, persoană fizică, potrivit legislaţiei în vigoare, nu mai poate fi angajat prin convenţie civilă, ci doar prin contract individual de muncă. Totodată, administratorul poate îndeplini şi funcţia de contabil, în cazul în care asociaţia este condusă, din punct de vedere contabil, în partidă simplă, potrivit legii contabilităţii. De altfel, cele mai importante atribuţii ale administratorului sunt gestiunea fondurilor, calcularea şi încasarea penalizărilor la cheltuielile legate de plata întreţinerii. De asemenea, administratorul trebuie să afişeze lista cotelor de întreţinere în maxim 5 zile de la data primirii facturilor de la furnizor. Tot acesta răspunde şi de funcţionalitatea şi integritatea elementelor comune, prin procurarea mijloacelor materiale necesare pentru întreţinere şi reparaţiile curente. Potrivit Hotărârii Guvernului României 400/2003, pentru obţinerea atestatului de administrator trebuie susţinut un examen ce presupune două probe, o probă scrisă şi un interviu. Atestatul astfel obţinut este valabil numai pe raza sectorului 1. În cazul în care administratorul în funcţie solicită susţinerea examenului de atestare, trebuie să depună la dosar şi o recomandare din partea preşedintelui condominiului la care administratorul activează de minim 6 luni. Pe lângă recomandare dosarul trebuie să mai conţină şi următoarele acte: curriculum vitae, copii legalizate după actele de studii, copii legalizate după actele de stare civilă, inclusiv certificatul de pregătire profesională emis în condiţiile legii, cazierul, precum şi o cerere care se depune la Registratura Primăriei Sectorului 1.

Cît priveşte repartitoarele de căldură, pentru contorizarea la nivel de apartament a apei calde, este necesar ca imobilele să fie dotate cu contoare generale sau pasante pe fiecare scară. Contorizarea consumurilor trebuie făcută numai cu aparate de măsură agreate de prestatorii de servicii, iar acestea vor fi instalate numai de firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Contractarea lucrărilor şi plata acestora se va face fie individual de către proprietarii apartamentelor, fie de către asociaţia de propietari. Adunarea Generală a asociaţiei are obligaţia să hotărască cu privire la modul de citire, repartizarea consumurilor şi modul de încasare a plăţilor corespunzător consumurilor. Preotul Benone Popoiag solicită, în numele Parohiei Sfântul Proroc Daniel, sprijin financiar sau material din partea Primăriei Sectorului 1 în vederea construiri unei biserici, în Cartierul Berceni, din Sectorul 4. Stimate domn, Administraţia Sectorului 1 nu are resurse financiare suficiente pentru a putea susţine financiar un astfel de proiect. Ceea ce poate face instituţia noastră este să pună la dispoziţia Parohiei dumneavoastră un spaţiu în numărul de faţă al revistei pe care o edităm prin care să invităm pe cei care au posibilitatea să susţină construirea acestei biserici. Cei care doresc susţinerea financiară a acestui proiect o pot face depunând bani în contul deschis la BCR. Sector 4, Bulevardul Unirii, nr. 63, Bl. F4 – RO 46 RNCB 5040000050110001- lei, RO19RNCB5040000050110002 – dolari, sau direct la biserica situată în strada Reşiţa, Sector 4, telefon 4502823 sau preotului paroh Benone Popoiag, telefon 0722780432/ 4608112. Domnul Ene Stroe ne întreabă în ce condiţii poate beneficia de serviciile oferite de Cantina de Ajutor Social Categoriile de beneficiari, conform Legii 208/1997, privind cantinele de ajutor social, sunt următoarele : - copii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar este sub 883 mii lei ROL / membru de familie; - tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ acreditate, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani (sau 26, după caz); - pensionari; -persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, izolate social, fără susţinători legali sau lipsită de venituri; - invalizii şi bolnavii cronic; - orice persoană care temporar nu realizează venituri, dar numai pentru o perioadă de cel mult 90 de zile pe an. 15


Nr. 11 – Serie nouă – Septembrie 2005

Contacte Utile NOU Centru de informare pentru cetăţeni Tel: 659 31 73, 659 31 75 E-mail: info@impozitelocale1.ro Piaţa Amzei nr. 13, Program: Luni, Marţi, Joi 9:00-19:00 Miercuri-Vineri 9:00-17:00 Sâmbătă 9:00-14:00

SERVICIUL DE SINTEZĂ ŞI PRELUARE SESIZĂRI CETĂŢENI Etaj III, Camera 14 Telefoane apelabile 24 de ore din 24 - 0800 800 111 (telverde netaxabil); - 300 93 76; - 300 93 77; - 300 60 92; - 319 10 13, interior 202; - 9851; e-mail: sesizari@primariasector1.ro DIRECŢIA STARE CIVILĂ Mezanin, Camera 8 Telefon: 319 10 32, 319 10 13 int. 155; Mezanin, Camera 05 - naşteri; Telefon: - 319 10 13 int. 163; Mezanin, Camera 09–căsătorii; Telefon: - 319 10 13 int. 217, 218; Mezanin, Camera 10–decese; Telefon: - 319 10 13 int. 156; Mezanin, Camera 11–arhiva; Telefon: - 319 10 13 int. 157; Program cu publicul: - luni–joi: 09:00–15:00; - vineri: 09:00–13:00; - sâmbătă–duminică:10:00–13:00 (decese).

SERVICIUL SPAŢII COMERCIALE Etaj III, Camera 335; Telefon: 319 10 13, interior 234 sau 191; Program cu publicul: - zilnic: 08:00 – 16:30. SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ Parter, Camera 4; Telefon: 319 10 13, interior 155; Program cu publicul: Luni – Joi: 09:00 – 15:00.

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL ŞI CONTROL PIEŢE Etaj III, Camera 333 ; Telefon: - 319 10 13 int. 150; Program cu publicul: - zilnic: 08:00–10:00 SERVICIUL CONTROL ASOCIAŢII DE PROPRIETARI Etaj III, Camera 03; Telefon: -319 10 13 int. 261 Program cu publicul: - joi: 12:00–14:00 SERVICIUL AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ŞI REGLEMENTĂRI URBANISTICE Parter, Camerele 07, 09 şi 11; Telefon: 319 10 13 int. 129, 231, 259 Etajul I, Camera 116; Telefon: 319 10 13 int. 212, 228 Etaj III, Camera 334; Telefon: 319 10 38; 319 10 13 interior 121.

SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANĂ Etaj III, Camerele 1 şi 8 Telefon: - 319 10 66; - 319 10 13 int 240, 263; e-mail: integrare@primariasector1.ro

SERVICIUL INSPECŢIE ECOLOGICĂ ŞI DE MEDIU Etaj III, Camera 333/A Telefon: 319 10 13, interior 227; Program cu publicul: Luni – Joi: 08:30 – 10:00; 15:00 – 16:30; e-mail: inspectie.mediu@primariasector1.ro

SERVICIUL LEGISLAŢIE, AVIZARE CONTRACTE Etaj III, Camerele 9 şi 10; Telefon: 319 10 13, int. 251, 257; Program cu publicul: Luni – Joi: 11.00 – 15.00; Vineri : 11.00 – 13.00

Cum ajungeţi la Primărie Adresa: Bd. Banu Manta nr. 9 Mijloacele de transport: • Autobuze: 182, 205, 282–staţia Primăria Sectorului 1; • Tramvaie: 34, 46–staţia Bd. Banu Manta; • Metrou: staţia Basarab.

AUDIENŢE Cabinet Primar Andrei Ioan Chiliman Etaj 1, Camera 114A Tel: 319 10 30, 319 10 13, int. 110 Fax: 319 10 26 E-mail: primar@primariasector1.ro Program de audienţe: Luni, Marţi, Joi începând cu ora 13:00

Cabinet Viceprimar Mihai Bâzgan Etaj 2, Camera 223 Tel: 319 10 60 Fax: 319 10 08 E-mail: viceprimar@primariasector1.ro Program de audienţe: Luni, începând cu ora 13:00

Înscrierile pentru audienţe: Primar şi Secretar: de luni până vineri între 09:00-13:00 la camera 110 etaj 1 Viceprimar: vineri între 09:00-13:00 la camera 10 parter

16

Cabinet Secretar Bogdan Nicolae Grigorescu Etaj 2, Camera 221B Tel: 319 10 29 Tel: 310 10 13, int. 107 E-mail: secretar@primariasector1.ro Program de audienţe: Miercuri, începând cu ora 12:00

vps1_11_(210-282_mm)_final  

Extinderea Uniunii Europene, Extinderea Uniunii Europene, o poveste de succes o poveste de succes Redacţia Bd. Banu Manta nr. 9 Sector 1–Bu...