Page 1

Nr. 35 -2008

Alege-ţi drumul !

Străzi secundare cu sens unic în Sectorul 1

Blocuri cu faţade noi în Sectorul 1 (pag. 7) Prioritate (pag. 8-9) pentru viaţă! Bazin modern de înot pentru elevi (pag. 13)


Alege-ţi drumul! Cartierul ION MIHALACHE

2 Vocea Primariei

Aici au fost introduse sensuri unice pe 37 de străzi care fac legătura atât între Calea Griviţei - Bd. Ion Mihalache - Bd. Banu Manta - Str. Turda, cât şi între Calea Griviţei -Str. Caraiman Bd. Ion Mihalache - Str. Turda.

Nr. 35 - 2008


Un program al Primăriei Sectorului 1 pentru fluidizarea traficului prin introducrea sensurilor unice pe străzile secundare din Sectorul 1.

Şoferii bucureşteni care tranzitează Cartierul Aviaţiei pot alege străzile cu sens unic care fac legătura între Bd. Aerogării Şos Bucureşti Ploieşti - Str. Elena Văcărescu şi Bd. Ficusului.

Primăria Sectorului 1 vine cu soluţii şi pentru trafic - introducerea sensurilor unice în cartierele Aviaţiei, Băneasa şi Ion Mihalache. Asta pentru că investiţiile în infrastructură, dacă nu sunt continuate cu măsuri de sistematizare a circulaţiei, nu rezolvă adevărata problemă a bucureşteanului: Traficul! Primăria Sectorului 1 a realizat, în premieră, un proiect de sistematizare a circulaţiei prin introducerea sensurilor unice, măsură care va duce la deblocarea străzilor de cartier, folosite ca alternative de circulaţie pentru marile bulevarde blocate de lucrările interminabile ale Primăriei Capitalei. Bucureştenii vor putea traversa mult mai uşor cartierele din Sectorul 1. Asta pentru că specialiştii Primăriei de sector pun în practică un plan de fluidizare a traficului în Sectorul 1, prin introducerea sensurilor unice în cartierele Aviaţiei, Băneasa şi

zona bulevardului Ion Mihalache. „ Măsura este o premieră în Capitală şi oferă, pe lângă alternative de trafic, soluţii pentru locuri de parcare: se poate parca pe ambele laturi ale străzii, fără ca traficul să fie obstrucţionat. Trotuarele sunt prevăzute cu alveole unde este plantată vegetaţie, care, pe lângă un ambient plăcut, are rolul de a proteja locuitorii cartierelor din Sectorul 1 de noxele eliminate de maşinile ce tranzitează aceste zone”, a declarat edilul Sectorului 1, Andrei Chiliman.

Cartierul AVIAŢIEI Sensurile unice introduse pe străzile din cartierul Băneasa oferă alternative de parcare locatarilor din perimetrul delimitat de Str. Nicolae Caranfil - Şos Pipera - Str. Al. Şerbănescu

Limitatoare de viteză pentru străzile cu sens unic

Cartierul BĂNEASA Nr. 35 - 2008

Vocea Primariei 3


Sensuri unice pentru un trafic mai bun!

„Alege-ţi drumul!” este proiectul de fluidizare a traficului prin introducerea sensurilor unice pe s tră zile sec undare din S ec torul 1 . Primarul Andrei Chiliman argumentează motivele implementării acestei solu ţii, o premieră în Bucureşti.

Rep: De ce sunt introduse sensurile unice abia acum? A C: Pentru că nu mai puteam să aşteptăm la nesfârşit ca Primăria Capitalei – de altfel, singura instituţie responsabilă pentru fluidizarea traficului – să vorbească mult şi să nu facă nimic. Campania „Alege-ţi drumul” este o realitate, un program coerent de introducere a sensurilor unice pe străzile secundare din Sectorul 1, pentru a da posibilitatea şoferilor bucureşteni să aleagă variantele optime pentru a circula mai bine. Pe aproape zece la sută din străzile secundare ale Sectorului 1 au fost introduse sensuri unice, pentru a crea legături între principalele bulevarde dar şi pentru a rezolva problema locurilor de parcare. Este prima măsură concretă pe care o autoritate locală bucureşteană o ia pentru fluidizarea traficului din Capitală.

Rep: Credeţi că introducerea sensurilor unice rezolvă problema traficului din Bucureşti? A C: Sensurile unice nu rezolvă problema traficului, în mod cert, dar este o primă măsură pentru că, repet, la Primăria Capitalei nu s-a făcut nimic pentru identificarea unor soluţii coerente de fluidizare a circulaţiei. Cei de la Primăria Generală s-au limitat, după cum bine se vede pe străzi, doar la a săpa şanţuri şi a înlocui borduri. Rep: Când se va circula mai bine în Sectorul 1? A C: Deja se circulă mai bine pe străzile din cartierele Ion Mihalache, Aviaţiei sau Băneasa, acolo unde sistemul de străzi cu sens unic funcţionează. Este un început şi vreau ca, până la sfârşitul anului, să avem sensuri unice pe 80-90 la sută din străzile Sectorului 1. Este unica soluţie pentru a fluidiza traficul din Bucureşti. Programul „Alege-ţi drumul” este ceea ce putem face pentru a ajuta locuitorii Sectorului 1 să aibă productivitate în muncă şi să fie alături de familii, nu blocaţi în intersecţii!

„Într-un singur an, un bucureştean activ, posesor de maşină, pierde 60 de zile blocat în trafic. O arată statisticile! Acest lucru îi afectează grav productivitatea la locul de muncă, pentru că ajunge nervos şi stresat, dar şi viaţa privată.“ - Andrei Chiliman, Primarul Sectorului 1

4 Vocea Primariei

Nr. 35 - 2008


Primăria Sectorului 1 va suporta costurile termoizolării blocului în care locuiţi. Printr-o decizie a Consiliului Local, Primăria Sectorului 1 va achita şi partea care revine asociaţiilor de proprietari, conform legii, pentru reabilitarea termică a blocurilor. Asociaţiile care doresc să se înscrie în programul de reabilitare termică trebuie doar să depună dosarul de cerere la biroul de reabilitare termică din Piaţa Amzei. Bucureştenii din Sectorul 1 vor beneficia astfel de creşterea temperaturii în apartamente şi scăderea facturii la întreţinere, iar oraşul va câştiga din modernizarea faţadelor clădirilor. Ne găsiţi la: Piata Amzei nr 13, camera 10, parter reabilitareatermica@sector1.ro www.primariasector1.ro www.chiliman.ro Ne puteţi contacta la: Telverde: 0800.800.111 (apel gratuit) cabinetprimar@primariasector1.ro andrei.chiliman@gmail.com

Termoizolăm blocurile vechi fără ca tu să plăteşti pentru asta


După ce blocurile din Sectorul 1 vor fi reabilitate termic, echipe de arhitecţi vor alege, împreună cu proprietarii, o culoare potrivită pentru a da un aspect plăcut blocurilor. Aşadar, în Sectorul 1 nu vor mai exista blocuri ca cel din această imagine.

Aşa ar putea arăta faţada unui bloc reabilitat termic

Blocuri cu faţade noi în Sectorul 1 Bucureştenii din Sectorul 1 înscrişi în programul de reabilitare termică au posibilitatea să decidă asupra culorii faţadei imobilului în care locuiesc, după ce clădirea va fi reabilitată termic. O echipă de arhitecţi lucrează deja la machetele blocurilor incluse în program, v a r i a n t a f i n a l ă u rmând să fie decisă de comun acord cu beneficiarii lucrării, adică locatarii blocurilor reabilitate termic. Procesul de izolare termică a clădirii presupune decopertarea şi „ anveloparea“ ei

Nr. 35 - 2008

într-un strat termoi zo l a n t , î n l o c u i r e a tâmplăriei clasice cu ferestre tip termopan şi refacerea hi-

Facturi mici, faţade noi droizolaţiei terasei şi a subsolului. După rea bilita re, locatarii unui astfel de imobil fac economii de

peste 30% din costurile cu fac tura la întreţinere. Printr-o decizie a Consiliului Local, Primăria Sectorului 1 va achita şi partea care, conform legii, revine asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a blocurilor. Bucureştenii din Sectorul 1 vor be-neficia în acest fel de creşterea temperaturii în apartamente şi scăderea facturii la întreţinere, iar oraşul va câştiga din modernizarea faţadelor clădirilor.

Acte necesare:

Asociaţiile care doresc să aplice la Primărie pentru finanţare trebuie să depună următoarele acte: • fişa de identificare a clădirii • lista proprietarilor şi destinaţia spaţiilor • hotărârea adunării generale a proprietarilor privind aprobarea deciziei de intervenţie pentru reabilitarea termică.

Beneficiari:

Toate blocurile din Sectorul 1 sunt incluse în programul de reabilitare termică. Primăria Sectorului 1 a preluat deja cererile formulate de o sută de asociaţii de proprietari din zonele Bucureștii Noi, Calea Griviţei, Aviaţiei, Băneasa, Ion Mihalache și Pajura.

Vocea Primariei 7


Priorita

Au fost achiziţionate 4 ambulanţe sociale utilate conform standardelor europene în vigoare şi se află în procedura de derulare concursul de angajare a personalului specializat (medici, asistente medicale, şoferi). Ambulanţele vor deservi populaţia Sectorului 1 în strânsa colaborare cu Serviciul de Ambulanţă al Mun. Bucureşti astfel încât cetăţenii sectorului nostru să beneficieze de servicii de sănătate de calitate

Cetăţenii Sectorului 1 vor putea benef icia de asis te n ţ ă medicală dentară chiar şi pe stradă. În situaţiile de urgenţă, locuitorii Sectorului 1 pot opri una din a m b u l a n ţ e l e d ot a te cu aparatură dentară p e n t r u a i s e a co rd a p r i m u l a j u t o r. Aceste maşini vor fi inscripţionate vizibil

8 Vocea Primariei

Serviciul Asistenţă şi Consiliere persoane vârstnice oferă permanent, prin intermediul a 50 de îngrijitori la domiciliu şi a unui corp de specialişti, servicii socio-medicale la domiciliul persoanelor vârstnice dependente. În mod constant beneficiază de serviciile sociale de ingrijire la domiciliu aproximativ 220 de

Nr. 35 - 2008


ate pentru viaţă! Complexul Multifuncţional Caraiman acordă asistenţă medicală gratuită pensionarilor, familiilor nevoiaşe şi şomerilor. În cadrul acestuia vor funcţiona 15 cabinete medicale, cabinet de tehnică dentară, radiologie, farmacie departament de îngrijire la domiciliu şi laboratoare medicale.

Cabinetele au fost dotate cu mobilier, mobilier medical şi în scurt timp vor fi dotate cu toate echipamentele necesare desfăşurării unui act medical de calitate. Au fost autorizate din punct de vedere sanitar şi se află în derulare programul de angajare a personalului.

persoane. Parteneriatul dintre DGASPC şi Centrul de Politici şi Servicii de Sănătate se derulează în continuare. Obiectivul programului îl reprezintă prevenirea cancerului de col uterin şi sănătatea reproducerii. În acest scop orice femeie cu domiciliul pe raza Sectorului 1, poate beneficia, în

Nr. 35- 2008

baza unei recomandări eliberate de medicul de familie de un consult ginecologic, test Babeş Papa Nicolau, teste de secreţii vaginale şi alte analize de citologie specifice, în mod gratuit. De la începutul anului un număr de aproximativ 100 de beneficiare de asistenţă socială au fost incluse în acest program.

Cele 4 cabinete stomatologice se află în curs de finalizare a procedurilor de dotare (2 dintre ele sunt complet utilate) şi se află în curs de realizare un parteneriat cu Universitatea Titu MaiorescuFacultatea de stomatologie - în vederea furnizării de servicii gratuite catre grupul ţintă ales de CM Caraiman.

Vocea Primariei 9


Poliţia Comunitară... “Am desfiinţat o mentalitate şi am creat un serviciu. Am reformat Poliţia Comunitară din Sectorul 1 pentru a răspunde eficient şi competent de siguranţa noastră, a copiilor şi nepoţilor noştri. Pentru a ţine nivelul infracţionalităţii sub control, vă invit să semnalaţi abuzurile din stradă şi să colaboraţi cu agenţii comunitari aflaţi în totalitate în serviciu public” Andrei Chiliman Primarul Sectorului 1 Direc ţia G enerală de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 a înfiinţat o linie telefonică direc tă pentru a veni în sprijinul locuitorilor şi pentru creşterea operativităţii în preluarea şi soluţionarea sesizărilor. „Te lefon u l cet ă ţea n u l u i – 95 4 0” beneficiază de trei linii telefonice concomitente de preluare exclusivă a apelurilor, este disponibil 24 de ore din 24 şi va fi inscripţionat pe toate autovehiculele de serviciu folosite în activitatea operativă. La acest număr de telefon, cetăţenii pot sesiza aspecte vizând tulburarea ordinii publice, încălcarea normelor legale privind curăţenia stradală din sec tor, ac te de comer ţ stradal neautorizat, încălcarea legalităţii în domeniul construc ţiilor, protec ţiei mediului sau gospodăririi comunale, animale abandonate, precum şi cazuri de maltratare şi rele tratamente aplicate acestora. Sesizările primite vor fi centralizate la Dispeceratul DG PC , dispecerii având obligaţia de a transmite mesajele conducerii, pentru verificarea şi soluţionarea acestora.

10 Vocea Primariei

Pentru siguranţa dumneavoastră agenţii Poliţiei Comunitare supraveghează parcurile, strazile şi locurile aglomerate din Sectorul 1.

Nr. 35 - 2008


OBIECTIVELE NOASTRE... • Asigurăm ordinea publică prin patrule auto sau pedestre în zonele stabilite prin planul de pază şi ordine publică; • Asigurăm supravegherea parcărilor auto, unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, pieţelor, cimitirelor şi alte locuri stabilite prin planul de pază şi ordine publică; • Prevenim şi combatem încălcarea normelor legale privind curăţenia Sectorului 1, comerţul stradal precum şi alte fapte stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local;

Agenţii Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 urmează un antrenament strict în fiecare zi pentru a putea face faţă unor evenimente neplăcute. Toate acestea sunt în beneficiul locuitorilor Sectorului 1

• Participăm la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor culturalartistice, sportive organizate la nivelul Sectorului 1; • Intervenim împreună cu celelalte organe abilitate pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, etc.; • Acţionăm pentru clarificarea situaţiilor de fapt care le sunt sesizate precum şi pentru rezolvarea lor în limitele competenţelor stabilite; • Acţionăm împreună cu celelalte organe abilitate la activităţile de salvare-evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe precum şi pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor acestora; • Împreună cu organele de poliţie executăm activităţi specifice pe linia persoanelor urmărite sau dispărute • Controlăm modul de depozitare a deşeurilor menajere şi industriale şi de igienizare a zonelor periferice, precum şi alte situaţii sau evenimente ce afectează siguranţa cetăţeanului (căderi de ziduri, copaci, surpări de carosabil, lucrări edilitare neasigurate corespunzător, etc.);

Nr. 35 - 2008

Vocea Primariei 11


E ş ti e t e c cu i t ş e n h ră

a ajuns în şcoli

Produsele cu aditivi sau conservanţi au invadat chioşcurile şi magazinele din jurul şcolilor. Consumul acestor produse afectează metabolismul copiilor. Primăria Sectorului 1 a iniţiat o campanie de educaţie alimentară prin care încearcă să-i înveţe pe cei mici să mănânce sănătos. Campania “Eşti cu ce te hrăneşti” iniţiază intervenţii în douăsprezece şcoli din Sectorul 1. Ţinta companiei sunt copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 13 ani. Acţiunile de informare se vor desfăşura în perioada aprilie-iunie 2008. Copiii vor primi informaţii şi instrumente practice care să îi ajute să aleagă alimetele care nu au efecte nocive asupra sănătăţii sau dezvoltării lor. Ştiut este faptul că o alimentaţie

12 Vocea Primariei

incorectă încă de la vârste fragede duce la obezitate. În cadrul acestui program copiii primesc informaţii despre hrană şi ali­ mentaţie sănătoasă, dar primesc şi „lecţii” multidisciplinare şi demonstraţii culinare. Intervenţiile vor fi făcute de un grup de acţiune care include un bucătar, un nutriţionist, un etnolog şi un psiholog. Contactul direct cu profesionişti în domeniu, posibilitatea de a vedea „în direct” diferi-

te tehnici de preparare a alimentelor pot constitui metode eficiente de stimulare sau învăţare a unor modele alimentare sănătoase. Copiii care intra în acest program vor primi un «Caiet şcolar auxiliar» o cărticică interactivă cu 4 lecţii de educaţie alimentară şi cu un spaţiu destinat exprimării copiilor.

Calendarul campaniei:

a Liceul Teoretic „Alexan (clasa a II-a) –9 aprilie dru Vlahuţă” a Şcoala Generală nr. 175 (clasele a II-a şi a IV-a) –11„Sfântul Nicolae” a Şcoala Generală nr. 177 aprilie (clasa a V-a) –14 aprilie „Nicolae Grigorescu” a Şcoala Generală nr. 7 (clasa a IV-a) –18 aprilie a Şcoala Generală nr. 173 „Eugen Barbu” (clasa a II-a şi a III-a) –21 ap a Şcoala Generală nr. 5 „C rilie (clasa a III-a) –23 aprilie orneliu M. Popescu” a Şcoala Generală nr. 3 (clasa a IV-a) –5 mai a Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes” (clasa a VI-a) –9 mai a Şcoala Generală nr. 162 (clasa a IV-a) –12 mai a Şcoala Generală nr. 45 „N (clasele a VI-a şi a VII-a) –19icolae Titulescu” a Şcoala Generală nr. 152 „U mai ruguay” (clasa a IV-a) –2 iunie a Şcoala Generală nr. 170 „G eo Bogza” (clasa a II-a)– 9 iunie.

Reacţii din partea şcolilor participante: a Şcoala Generală nr. 175 „Sfântul Nicolae”, Director Gabriel Ion: Cred că această campanie e o frumoasă iniţiativă, iar derularea ei ar trebui să aibă un impact important asupra elevilor.

a Şcoala Generală nr. 152 „Uruguay”, Director Monica Georgescu: Este necesar să intensificăm „lupta” pe frontul educaţiei privind modul de hrănire sănătos al copiilor.

a Şcoala Generală nr. 173 „Eugen Barbu” Director Veronica Nicolae: Sunt bucuroasă că şcoala pe care o reprezint e inclusă în acest proiect atât de generos şi urez succes iniţiativelor.

Nr. 35 - 2008


Bazin modern de înot pentru elevi Prim a ru l S e c toru lui 1, A nd rei Chilim a n a inaugurat luna aceasta, noile bazine de înot de la Şcoala Generală Nr.3, în urma finalizării lucrărilor de investiţii realizate cu fonduri de la bugetul local. Lucrările au demarat la nat şi un protocol de colasfârşitul lunii august 2007, borare între Primăria Sectovaloarea totală a investiţiei rului 1 şi Federaţia Română fiind de 1.355.652,47 lei. de Polo pentru reabilitarea Din aceşti bani s-au ame- şi modernizarea Bazinului najat două bazine de înot Floreasca. Protocolul a fost la standarde europene. semnat de Primarul SectoBazinul mare are 493,30 rului 1, Andrei Chiliman şi mp – destinat activităţilor Secretarul General al Fesportive şi pentru ore de deraţiei Române de Polo, educaţie -, iar bazinul mic Anatol Grinţescu. 181,10 mp – destinat celor „Copiii noştri trebuie mici, care abia învaţă să să beneficieze de condiţii înoate. moderne pentru a practiLa inaugurarea noilor ca sportul”, a declarat cu bazine de înot de la Şcoala această ocazie Primarul Generală nr. 3, a fost sem- Sectorului 1, Andrei Chili-

Istoric: Bazinul de la Dotări: Bazinele sunt Şcoala 3 a fost preluat în

man.

dotate cu grupuri sanitare şi duşuri, cameră filtru, instalaţii de dezumidificare, ventilaţie şi încălzire cu radiatoare, instalaţie de încălzire prin pardoseală la sala bazinului, ferestre din PVC cu geam termoizolant, termoizolaţie cu membrană hidroizolantă, luminator din policarbonat, conducte de alimentare şi evacuare ape, filtre pentru substanţe organice şi suspensii fine, instalaţie de tratare cu clor a apei, schimbătoare de căldură cu plăci, bazin compensare apă, echipamente de curăţire si întreţinere bazin, duze de aspiraţie şi refulare.

administrare de Primăria Sectorului 1 în urmă cu doi ani de la Ministerul Educaţiei. Din cauza lipsei fondurilor necesare întreţinerii şi modernizării, acest bazin, construit în anul 1975, s-a degradat continuu şi nu a funcţionat în ultimii patru ani. De la jumătatea lunii aprilie 2008, majoritatea elevilor din Sectorul 1 vor avea acces gratuit la bazinul de înot. De asemenea, activitatea sportivă a unităţilor de învăţământ se va desfăşura împreună cu activitatea Clubului Sportiv Şcolar nr.1 “Pajura” pe baza unui program stabilit. Primăria Sectorului 1 va mai amenaja un bazin olimpic de 50 de metri la Colegiul Tehnic Media şi un bazin de înot de 33 de metri la Liceul Nicolae Iorga.

Aşa arăta bazinul de înot de la Şcoala Genarală numărul 3

Nr. 35 - 2008

Aşa arată acum bazinul de înot de la Şcoala Genarală numărul 3

Vocea Primariei 13


Contacte utile SERVICIUL DE SINTEZĂ ŞI PRELUARE SESIZĂRI CETĂŢENI Etaj III, Camera 14 Telefoane apelabile 24 de ore din 24 - 0800 800 111 (telverde netaxabil); - 300 93 76; - 300 93 77; - 300 60 92; - 319 10 13, int. 202; - 9851; e-mail: sesizari@primariasector1.ro SERVICIUL REGISTRATURĂ, RELAŢII CU PUBLICUL Mezanin, Camera 1 Telefon: - 319 10 06; - 319 10 13, int. 147, 118, 152 sau 210; Program cu publicul: Luni, Marţi, Joi: 08:30 – 18:30 Miercuri şi Vineri : 08:30 – 16:30 e-mail: registratura@primariasector1.ro SERVICIUL PUBLICITATE ŞI AUTORIZĂRI Etaj I, Camera 111 Telefon: - 319 10 13, int. 230; - 319 10 47; Program cu publicul: Marţi şi Joi: 9:00 – 15:00 DIRECŢIA POLIŢIE COMUNITARĂ Calea Griviţei nr. 208 – 210 Tel: 224 36 35, int. 13; Fax: 224 36 07; Telefon Dispecerat: 224 36 07; e-mail: politia.comunitara@gmail.com

Revistă editată de Primăria Sectorului 1 SERVICIUL IMAGINE, CULTURĂ, PRESĂ

14 Vocea Primariei

SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV, JURIDIC Etaj I, Camera 115; Telefon: 319 10 09; 319 10 13, interior 132; Program cu publicul: Luni – Joi: 11:00 – 14:00 SERVICIUL LIBERĂ INIŢIATIVĂ ŞI ACTIVITĂŢI COMERCIALE Etaj II, Camera 229; Telefon: 319 10 13, interior 130; Program cu publicul: Luni şi Joi: 10:00 – 15:30 SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANĂ Piaţa Amzei Nr. 13 Etaj II Telefon: - 315 03 91; e-mail: integrare@primariasector1.ro

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL ŞI CONTROL PIEŢE Etaj III, Camera 333; Telefon: 319 10 13, int. 150; Program cu publicul: Zilnic: 08:00 – 10:00 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bld. Mareşal Averescu nr. 17, Telefon: 222.53.46; Telefon Birou de Presă: 222.99.81; http://www.dgaspc-sectorul1.ro

Audienţe SERVICIUL AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ŞI REGLEMENTĂRI URBANISTICE Parter, Camerele 03, 07, 08 şi 11 Telefon: - 319 10 13 int. 117, 129, 231 sau 145 Etajul I, Camera 116; Telefon: - 319 10 13 int. 212 sau 228 Etaj III, Camera 334; Telefon: - 319 10 43; - 319 10 13 int. 121 sau 235. SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE ŞI LUCRĂRI Mezanin, Camera 03; Telefon: - 319 10 13, int. 223;

BIROUL BRANŞAMENTE Parter, Camera 11A; Telefon:–319 10 13, int. 252; Program cu publicul: Marţi şi Joi: 10:00 – 15:00.

Bld. Poligrafiei nr. 4, Telefon: 319.32.53; Fax. 319.32.54.

Redacţia Bd. Banu Manta nr. 9 Sector 1–Bucureşti Tel: 222 36 24 Fax: 319 10 33 E-mail: comunicare@primariasector1.ro www.primariasector1.ro

Cabinet Viceprimar Mihai Bâzgan Etaj 2, Camera 223 Tel: 319 10 60; Fax: 319 10 08 E-mail: viceprimar@primariasector1.ro Program de audienţe: Luni, începând cu ora 13:00

BIROUL PROMOVARE ACTIVITĂŢI CULTURALE PENTRU TINERET Bd. Poligrafiei nr. 4 Et.I Tel/fax: 224 62 82; e-mail: ccmt@primariasector1.ro

Administraţia Domeniului Public

Cabinet Primar Andrei Ioan Chiliman Etaj 1, Camera 114A Tel: 319 10 30 Fax: 319 10 26 319 10 13, int. 110 E-mail: primar@primariasector1.ro Program de audienţe: Luni, începând cu ora 13:00

Cabinet Secretar Bogdan Nicolae Grigorescu Etaj 2, Camera 221B Tel: 319 10 29 Tel: 310 10 13, int. 107 E-mail: secretar@primariasector1.ro Program de audienţe: Miercuri, începând cu ora 12:00 Înscrierile pentru audienţe: Primar şi Secretar: de luni până vineri între 09:00-13:00 la camera 110 Viceprimar: vineri între 09:00-13:00 la camera 10

Editor coordonator Dragoş Ştefan RAPORTARU Secretar general de redacţie Marian TUDOR Redactori Adela BACIU, Claudia Vlădescu, Florin STAN Mihaela TRONARU

Nr. 35 - 2008


POŞTA REDACŢIEI Mai mulţi cetăţeni din cartierele Străuleşti, Vatra Nouă şi Odăi, sunt nemulţumiţii de întârzierea proiectului de reabilitare a infrastructurii rutiere şi introducerea canalizării, alimentării cu apă în zonele unde domiciliază. Pentru introducerea canalizării, alimentării cu apă şi pentru reabilit atrea infrast ructuri i rutiere în cartier ele Străule şti, Vatra Nouă şi Odăi, Primăria Sectorului 1 a contrac tat, prin intermediul Primăriei Municipiului Bucureşti, un credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Acordul de împrum ut a fost semnat, la jumătatea lunii iulie 2006, la Guvern , de către directo rul Băcii Mondiale pentru Europa Centra lă şi de Est, Anand Seth şi de Minist rul Finanţ elor Sebastian Vlădescu. Prin acest împrumut, Banca Internaţională pentru Recons trucţie şi Dezvoltare a împrum utat Român ia cu 106,2 milioan e de euro pentru finanţa rea proiect ului de dezvoltare a infrastructurii şi a serviciilor de apă şi canalizare. Din aceast ă sumă, aproap e 45 de milioan e de euro sunt destinaţi investiţiilor în extinderea reţelelor de apă şi canalizare, dar şi modernizării sistemului rutier de la periferia Sectorului 1. Pe lângă aceast ă sumă, pentru acelaşi proiec t Primăr ia Sector ului 1 a mai alocat de la Bugetu l Local încă 20 de milioane de euro. Licitaţia pentru atribuirea lucrării ar fi trebuit finalizată în luna august 2007, iar lucările, după graficul stabilit cu oficilaii Băcii Mondiale pentru Europa Centrală şi de Est, ar fi trebuit derulate la începutul lunii septembrie 2007. Primăr ia Munici piului Bucure şti trebuia să se ocupe de procedurile prealabile, în speţă organizarea licitaţiei pentru atribui rea lucrări i. Din păcate aceast ă operaţ iune a fost întârziată inexplicabil la nivelul acestei instituţii. În cursul anului trecut, Primăria Sectorului 1, a incercat sa scoată aceste străzi din pachetul finanţat de Banca Europeană pentru Recons trucţie şi Dezvo ltare şi să fie reabilit ate cu fonduri de la bugetul local. Din păcate, până acum, acestă operaţiune nu s-a putut realiza. Doamna Andreea Ungureanu, ne semnalează faptul că Parcul Copiilor, situat între Bulevardul Ion Mihalache şi Calea Griviţei, necesită urgent lucrării de reabilitare şi amenajare a spaţiului verde.

Stimată Doamnă Andreea Ungureanu, vă informăm că parcul la care faceţi referire, este în planur ile Admi nistra ţiei Dome niului Public Secto rului 1 pentr u a fi reabil itat. În mome ntul de faţă Servic iul Spaţii Verzi din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sectorului 1, execu tă lucrări de reabilitare în Parcul Copiilor, plantând diverse specii de flori, toaletarea copaciilor şi arbuştilor precum şi repara rea şi înlocuirea băncilor. Până la sfârşitul lunii aprilie, lucrările de reabilitare se vor finaliza, astfel cetăţenii din această zonă se vor bucura de un spaţiu pentru recreere şi odihnă. Nr. 35 - 2008

Mai mulţi cetăţeni semnalează faptul, că iluminatul stradal nu funcţioneaza pe timpul nopţii în diverse zone din sectorul 1

Din pacăte proble ma ilumin atului public nu este de compe tenţa Primăr ie Sector 1, ci a S.C. Luxten Lightin g Comp any S . A . firma care asigur ă ilumin atul strada l în tot Bucure ştiul si care are un contra ct in acest sens cu Primăr ia Munic ipiului Bucure şti. Cu toate aceste a, conducerea Primăr iei Sector ului 1 a cerut reprezentanţ ilor Luxten ca proble mele semna late de cetăţen ii din Sector ul 1 să fie remed iate în cel mai scurt timp. În cazul în care vor mai fi întreru peri ale ilumin atul public , vă rugăm să contac taţi atât Primă ria Sec torulu i 1 la Tel Verde 0800.8 00.111 (apela bil gratuit 24 de ore din 24), pentru a sesiza mai rapid întreru perile ilumina tului public, cât şi firma Luxten care este direct răspun zătoare de asigura rea în cele mai bune condiţ ii a ilumina tului public. Doamna Mihaela Voicu ne reclamă faptul că pe Calea Griviţei până la Podul Constanţa iluminatul public este deficitar. De asemenea, domnia sa este nemulţumită de starea infrastructurii rutiere de pe Calea Griviţei.

Stimată Doamnă, Primări a Sectoru lui 1, deşi nu este direct răspunz ătoare de calitatea iluminatului public din Capital ă, are cunoştinţă de problema pe care o semnalaţi şi a sesizat în nenumă rate rânduri firma ce asigură ilumina tul stradal- SC Luxten SA care are contrac t în acest sens cu Primăria Capitalei- cât şi societatea furnizoare de energie electrică. În cazul în care situaţia nu revine la normal, vă rugăm să contactaţi atât Primăria Sectorului 1 la Tel Verde 0800.800.111 pentru a sesiza mai rapid întreruperile iluminatului public, cât şi firma Luxten care este direct raspunz ătoare să asigure în bune condiţii iluminatul public în Capitală. Referitor la starea deplorabilă în care se află infrastructura rutieră de pe Calea Griviţei, permiteţi-ne să vă informăm că arterele principale, pe care circulă mijloacele de transport în comun, cum este şi cazul străzii amintite mai sus, nu se află în administrarea primăriilor de sector, ci a Primăriei Municipiului Bucureşti. În administrarea primăriilor de sector intră numai arterele secund are. De aceea, pentru orice nemulţ umire legată de starea infrastructurii rutiere de pe străzile principale din Capitală, vă rugăm să vă adresaţi Primăriei Municipiului Bucure şti, care este singura instituţ ie în masură să le soluţioneze. Vocea Primariei 15


În zona Gării de Nord, fiind considerată cea mai aglomerată intersec ţie din Sectorul 1, autorităţiile locale au montat experimental prima cameră de supraveghere.

Camere video

în intersecţiile aglomerate

Poliţia Locală răspunde nonstop la solicitările locuitorilor Sectorului 1. În cadrul programului „Lege şi Ordine“ a fost înfiinţată linia telefonică 9540 la care Bucureştenii pot semnala orice eveniment petrecut pe raza sectorului. Pentru o mai bună eficienţă s-au montat şi camere de supraveghere conectate la dispeceratul de intervenţie rapidă al Poliţiei Comunitare.

Pe n t r u s i g u r a n ţ a cetăţenilor din Sectorul 1, autorităţile locale au decis să amplaseze un număr de camere de luat vederi în cele mai aglomerate zone ale sectorului. Acestea sunt: Gara de Nord, zona Aviaţiei, Bucureştii Noi şi zona Chitila. Pentru început, primele camere de supraveghere au fost montate la Gara de Nord, fiind considerată cea mai aglomerată zonă din Sectorul 1. Până la sfârşitul lunii aprilie, camerele de supraveghere vor fi montate şi în celelalte locaţii. Camerele vor transmite imagini live la dispeceratul poliţiei comunitare, aceste locaţii fiind monitorizate permanent de poliţiştii comunitari. Scopul acestui proiect este de a preveni actele de vandalism, distrugeri sau alte nereguli.

t nevoiţi Bucureştenii din Sectorul 1 nu mai sun diverse za sesi a tru să meargă la primărie pen te vizibil situaţii. Doua dubiţe VW, inscripţiona nilor pe ăţe cet ia oziţ "birou mobil", sunt la disp cele două străzile sectorului. Cetăţenii pot opride sesizare fel e oric vehicule pentru a depune utorizate, legată de construcţii ilegale, săpături neade înregăr num un i distrugeri etc. Ei vor prim ii depuse. istrare pentru a face dovada sesizărsultanţă şi con a ene „Biroul mobil“ oferă, deasem inerea relaţii privind actele necesare pentru obţ . ărie Prim la de diverselor avize şi autorizaţii

16 Vocea Primariei

Nr. 35 - 2008

Alege-ţi drumul !  

Un program al Primăriei Sectorului 1 pentru fluidizarea traficului prin introducrea sensurilor unice pe străzile secundare din Sectorul 1....

Alege-ţi drumul !  

Un program al Primăriei Sectorului 1 pentru fluidizarea traficului prin introducrea sensurilor unice pe străzile secundare din Sectorul 1....

Advertisement