Page 1

www.primariasector1.ro

Nr. 24 – Decembrie 2006 - Ianuarie 2007

Monumentul Eroilor Aerului a fost restaurat la 72 de ani de la amenajare


monumente ARC PESTE TIMP

Monumentul Eroilor Aerului a fost restaurat la 72 de ani de la amenajare Simbolul al „zburătorilor” României, ce străjuieşte Bulevardul Aviatorilor din centrul Bucureştiului, Monumentul „Eroilor Aerului”, aminteşte, tuturor, numele eroilor aviatori români care s-au sacrificat pentru apărarea României.

MONUMENTUL Eroilor Aerului este situat în Piaţa Aviatorilor, a fost realizat între 1930 si 1935 de I. Fekete şi Lidia Kotzebue şi are ca element principal un Icar, cu aripile larg deschise. A fost inaugurat la 21 iulie 1935. Pe 35 plăci de bronz sunt înscrise numele a 269 aviatori căzuţi între 20 aprilie 1912-21 decembrie 1938, iar pe postament este scris „Eroilor Aerului”.

2

În anul 1927, se formează un comitet de iniţiativă pentru construirea Monumentului Aviatorilor, format din personalităţi de seama: prof. dr. I. Cantacuzino, general Rudeanu, colonel medic aviator Victor Atanasiu, aviator Cornel Olănescu, aviator Mihai Oromolu, ş.a. Ulterior, comitetul de iniţiativă lansează concursul pentru construirea monumentului, invitând pictorii, sculptorii şi arhitecţii pentru realizarea acestei lucrări. La concurs s-au prezentat 20 de proiecte, care au fost expuse la Ateneul Român, unde publicul vizitator a ales, prin vot secret, cel mai reuşit proiect. Este vorba de proiectul realizat de inginera arhitect şi sculptor Lidia Kotzebuie. În acel timp, se afla la Bucureşti celebrul boxer Joe Louis, al carui corp a inspirat modelul ideal, care să reprezinte, fizic, trupul aviatorului. Capul eroului trebuia să înfăţişeze un pilot cu cască de aviator, care a fost ales din albumul piloţilor renumiţi, pus la dispoziţie de către Ministerul Aerului. Comitetul de iniţiativă, studiind proiectul prezentat de L. Kotzebuie şi luând în calcul aprecierile publicului, acorda premiul I lucrării sale. În luna iulie 1927, comitetul de iniţiativă recomanda autoarei să realizeze lucrarea în format 1/4 din mărimea sa naturală, până la data de 1 octombrie 1927, urmând ca acest studiu, defini-

tiv, să devină macheta-etalon pentru executarea lucrării, turnată în gips. În ziua de 27 octombrie 1927, comitetul aproba, definitiv, lucrarea prezentată. Ministerul Aerului a dat ajutor, punând la dispoziţie autocamioane şi soldaţi care să aducă material din albia râului Argeş la Uzina Malaxa (devenită „23 August”), din Bucureşti. În luna mai 1930, macheta, turnata în ipsos, este dusă la uzină pentru turnarea în bronz, unde inginera arhitectă este invitată să asiste la lucrare şi la realizarea părţii arhitecturale (soclu şi celelalte componente), în vederea ridicării statuii. În ziua de 20 iulie 1935, Monumentul „Eroilor Aerului”, cum este inscripţionat pe faţada sa, înalt de 20 de metri, având în vârful obeliscului figura înaripată, simbol al omului zburător, înalt de 5 metri şi cu o greutate de 5 tone, este inaugurat în prezenţa conducerii statului, miniştrilor şi autoritarilor aeronautice - militară şi civilă. Festivitatea s-a încheiat cu o mare Paradă Militară, având în frunte gărzi de onoare, formate din of iţeri aviatori pur tând drapele de luptă, zboruri de avioane - în formaţii, prezentând onorul acelor zburători ale căror nume sunt gravate în plăcile de bronz de pe fundalul Monumentului „Eroilor aerului”. În luna decembrie 2006, la 72 de ani de la amenajarea monumentului, Primăria Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, în colaborare cu Primăria Sectorului 1, a finalizat restarurarea sa.

Nr. 24–Decembrie 2006 - Ianuarie 2007


opinii

DESFIINŢAREA SECTOARELOR, un atentat la bunăstarea bucureştenilor MUNICIPALITATEA, prin cel mai important reprezentant al său, a pus gând rău sectoarelor: restrângerea atribuţiilor primăriilor de sec tor, recentralizarea lor la Primăria Capitalei şi chiar desfiinţarea acestora. Iniţiativa municipală, privind desfiinţarea sectoarelor, este lipsită de argu mente, scopul unic al acestui demers fiind controlul financiar al oraşului de către o singură entitate: Primăria Capitalei. Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1 se opune cu fermitate oricărei încercări de restrângere a atribuţiilor primăriilor de sector, de recentralizare a acestora la Primăria Municipiului Bucureşti sau de desfiinţare a actualei forme de organizare administrativteritorială a Capitalei. Aşa-zisul „regres” în dez voltarea oraşului – constatat, pe propria-i piele de Primarul General, după cum a şi menţionat – este cauzat de slaba pregătire a personalului din cadrul direcţiilor municipale, după cum s-a şi văzut de-a lungul timpului. Un exemplu privind lipsa capacităţii administrative a unor direcţii din Primăria Capitalei este dovedită de începerea cu trei ani întârziere a proiectului de reabilitare a unităţilor de învăţământ cu fonduri de la Banca Europeană de Investiţii, proiect care nu numai a fost întârziat nepermis de mult, dar şi acolo unde a fost demarat se desfăşoară greoi şi într-un ritm extrem de lent.

Nr. 24–Decembrie 2006 - Ianuarie 2007

Cât priveşte proiectul de reabilitare şi modernizare a 1850 de străzi secundare din Capitală–tot cu fonduri provenite de la Banca Europeană de Investiţii, proiect despre care se vorbeşte din anii 20012002 -, acesta a devenit un fel de “ Fata Morgana”, nefiind încă pus în practică. Primarul Sectorului 1, Andrei Ioan Chiliman, nu a aşteptat ca Primăria Capit alei s ă se hot ărască s ă de mareze proiectul şi a decis scoaterea celor 300 de străzi din Sectorul 1 din proiectul BEI şi modernizarea lor cu fonduri de la bugetul local. Astfel, o parte din aceste artere au fost modernizate în anii 2005-2006, urmând ca restul de străzi să fie modernizate până la sfârşitul anului 2007. Un alt exemplu care denotă faptul că recentralizarea unor atribuţii la Primăria Municipiului Bucureşti se face în detrimentul cetăţenilor Capitalei, îl constituie ordinul Ministrului Lucrărilor Publice nr 22/2007, prin care se transferă întocmirea PUD-urilor pe zone protejate de la primăriile de sector, la Primăria Capitalei. Astfel, pentru un dosar de urbanism cetăţenii sunt plimbaţi pe drumuri luni de zile, în loc să li se rezolve problema într-o perioadă de timp mult mai redusă, la primăria de sector. Exemplele de „regres” al dezvoltării oraşului pot continua, acestea fiind cauzate de slaba eficienţă a aparatului administrativ de la nivelul Primăriei Capitalei. Recentralizarea nu vizează interesul cetăţeanului, ci doar banii din bugetele primăriilor de sector.

Primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman şi Primarul Capitalei, Adriean Videanu în perioada când ultimul înţelegea necesitatea descentralizării în Bucureşti Principiile descentralizării şi subsidiarităţii sunt principii de bază în Uniunea Euro p eană , co nfo r m cărora de cizia cheltuirii banului public şi controlul acestui proces se mută cât mai aproape de cetăţeni. În contradicţie flagrantă cu aceste principii, Municipalitatea ne propune centralizare, fapt inacceptabil. Primarul Sectorului 1 va lupta cu toate mijloacele politice de care dispune pentru ca aceste principii să fie respectate şi în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea Municipiului Bucureşti şi respinge cu toată fermitatea toate încercările de recentralizare a atribuţiilor la Primăria Municipiului Bucureşti.

3


investiţii INVESTIŢII PENTRU UN COMERŢ CIVILIZAT

PIEŢE NOI, reguli noi B R ÂN Z A , L AP T E LE ş i o u ă l e d e la ţară vor mai putea fi vândute în pieţe, la t arab e? Europa ne cere condiţii civilizate şi certificate de calitate a acestor produse, dar, până ce Ministerul Agriculturii va da un răspuns şi va schiţa noile reguli, Primăria Sectorului 1 s-a pregătit deja să răspundă cerinţelor europene. Cele mai impor tante pieţe din sectorul 1 sunt în plină transformare, iar tendinţa este de civiliz area a comerţului a actualelor complexe agro-alimentare. Problema vânzării produselor aduse de către ţărani la tarabele din Bucureşti a rămas suspendată până la vară, când se aşteaptă o modificare a Ordinului 301,

4

emis de către Autoritatea Naţională S anit ar-Ve te r inar ă (ANS V ) p e 22 decembrie, anul trecut. Noile norme europene, la care trebuie să se supună vânzătorii din pieţe, nu sunt pentru îndepărtarea acestora din zonele comerciale, ci pentru evitarea evaziunii fiscale şi a produselor neverificate de medici. “Avem exemplul pieţelor din Occident, unde autorităţile au controlul asupra producătorilor individuali”, a precizat Robert Niţu, directorul Administraţiei Pieţelor din sectorul 1. Cu alte cuvinte, în pieţele din sectorul 1 vom găsi numai produse etichetate sau ambalate.

Între timp, până la stabilirea noilor reguli de vânzare, Primăria Sectorului 1 pregăteşte pieţele din această zonă administrativă pentru a răspunde cerinţelor europene. Arhitec ţi şi f irme de proiectare lucrează în prezent la schiţe care vor schimba faţa complexurilor agroalimentare din sector. Piaţa Amzei şi Matache sunt primele pieţe care vor suferi asemenea transformări în următoarea perioadă. Machetele elaborate arată imobile futuriste, cu geamuri fumurii şi interioare pe care le vedem în celebrele mall-uri. N oua aripă a Pieţei Mat ache s-a

Nr. 24–Decembrie 2006 - Ianuarie 2007


investiţii ridicat de curând lângă hala cu carne. Termopane, podea turnată dintr-un material special, care nu menţine umezeala, şi compartimente special amenajate cu chiuvete şi alte utilităţi p e nt r u co m e r c i a l i z a r e a o r i c ă r u i produs alimentar. Începând cu data de 16 octombrie 2006 Primăria Sectorului 1, împreună cu OrdinulArhitecţilor din România, au lansat un concurs de soluţii pentru

ordinea înscrierii în concurs), să fie selecţionate (tinând cont de modul în care proiectele au raspuns criteriilor enunţate) pentru faza a doua. Aceste su nt cu u r mato are l e nu m e re d e concurs: 01, 06, 08, 10, 25. Criteriile de evaluare ale proiectelor sunt cele prevazute in regulamentul concursului: - viabilitatea soluţiei urbanistice, adaptarea la constrângerile amplasamentului; - calitatea plastic-volumetrică şi imagine; - calitatea functională; - economicitate. Menţionăm că începând cu data de 15 ianuarie a.c., toate propunerile de proiec te pentru concursul de soluţii vor putea fi consultate atât pe site-ul Primăriei Sectorului 1 (www. primariasector1.ro) , cât şi pe site-ul Ordinului Arhitecţilor din România (www.oar.org.ro). În perioada următoare acestea vor f i supuse dezbaterii publice şi va demara a doua etapă a concursului. In cea de-a doua etapă, concurenţii vor prezenta „Obiectul de Arhitectură” r e s p e c t i v p i a ţ a a g r o a l i m e nt a r ă .

reamenajarea Pieţei Amzei. Scopul concursului îl constituie selectarea în primă fază a cinci soluţii şi, în faza a doua, a uneia dintre acestea, ca parte a unei proceduri care va conduce la atribuirea contractului de proiectare echipei sau concurentului declarat câştigător. În zilele de 28 şi 29 decembrie 2006 a avut loc prima fază a concursului, respec tiv selec ţionarea celor 5 proiecte care vor merge în faza a doua a concur sului, urmând a f i supuse dezbaterii publice. În urma dezbaterilor, juriul format din reprezentanţi ai Primăriei Sectorului 1 şi ai O rdinului Arhite c ţilor din România, a fost de acord ca 5 din cele 25 de proiecte inscrise în concurs (numerotate cu cifre de la 1 la 25, în

Nr. 24–Decembrie 2006 - Ianuarie 2007

Ultima zi de depunere a lucrărilor este 7 martie 2007. Jurizarea va avea loc pe data de 9 martie, urmând ca trei zile mai târziu, luni 12 martie, în cadrul unei conferinţe de presă, să fie anunţat proiectul câştigător pe baza căruia va fi reamenajată şi reabilitată Piaţa Amzei. Lucrările urmează să demareze la mijlocul anului 2007. Reamenajarea Pieţei Amzei vizează limitarea accesului în zonă a autovehiculelor şi redarea acestui perimetru pietonilor, amenajarea unui parcaj subteran şi modernizarea pieţei agro aliment are, inves tiţii în urma cărora această va deveni un centru comercial cu adevărat european, cu respect pentru cetăţean şi pentru banul public. O d a t ă c u î n c e p e r e a l u c r ă r i l o r, comercianţilor din piaţă li se vor oferi alte spaţii în care să-şi desfăşoare activitatea. Clienţilor Pieţei Amzei, Administraţia Pieţelor le prezintă scuze pentru neplăcerile produse în timpul reamenajării, asigurându-i că în foarte scurt timp, vor avea la dipoziţie un spaţiu nou, modern şi mult mai generos în care işi vor putea face cumpărăturile.

Câştigătorii primei etape a concursului de soluţii Proiect nr. 01 - 134587 Autori: SC A STIL SRL - arh. Mina Sava, arh. stagiar Ruxandra Stroe Colabolatori: arh. Silviu Musteaţă, arh. Veronica Sava Proiect nr. 06 - 946637 Autor: SC SOARE & YOKINA ARHITECŢI ASOCIAŢI SRL - arh. Adria Soare, arh. Eliza Yokina, arh. Elena Dragu, stud. arh. Sebastian Rupea Colaboratori: SC STUDIO BORTUN SRL arh. Marcel Borţun, cond. arh. Cristi Teodorescu Proiect nr. 08 113654 Autor: SC PLANWERK SRL - arh. Eugen Panescu Proiect nr. 10 835047 Autori: SC TECON SRL - arh. Bogdan Babici, arh. Monica Butnaru, arh. Anca Păunescu, stud. Arh. Ciprian Simon Birou Indivividual de Arhitectură Simion Alexandru Lucian Proiect nr. 25 187405 Autor: SC PUNCT CONCEPT SRL - arh. Andrei Fenyo

5


investiţii STRATEGIA DE INVESTIŢII 2007

Cartierele Străuleşti, Vatra Nouă şi Odăi VOR AVEA APĂ ŞI CANALIZARE SPECIALIŞTII PRIMĂRIEI Sectorului 1 au elaborat la sfârşitul anului 2006 strategia de investiţii a administraţiei locale pentru anul 20 07. Aceasta are ca principale ţinte atingerea obiectivelor fundamentale ale programului prezentat de Primarul Andrei Ioan Chiliman în campania electorală, program în baza căruia cetăţenii i-au acordat încrederea de a administra treburile sectorului. În anul 2007 Primăria Sectorului 1 va aloca de la Bugetul Local 630 de miliarde ROL pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere. În planul de investiţii sunt cuprinse pentru a fi reabilitate şi modernizate un număr de 140 de străzi situate în cartierele Bucureştii Noi, Chitila (zona străzii Mimozei), Dămăroaia, Băneasa şi Zona Centrală. La aceste fonduri se adaugă 17 miliarde ROL obţinuţi printr-un credit de la BCR.

Până la sfârşitul anului 2008 nici o arteră din Sectorul 1 nu va mai arăta astfel

6

Totodată, 50 miliarde ROL vor mai fi alocaţi pentru realizarea canalizării şi alimentării cu apă pe 15 străzi de cotă joasă din zona lacurilor, cum ar fi strada Gârlei şi Madrigalului. Lu c r ă r i l e vo r d e m a r a d u p ă d at a de 15 martie 2007, în conformitate cu dispoziţia Primarului General al Municipiului Bucureşti nr.1609/2000 reactualizată, care prevede că lucrările de asfaltare se pot desfăşura numai atunci când condiţiile meteo sunt favorabile şi nu afectează calitatea tehnică a lucrării. Pe lângă investiţiile în reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere şi introducerea utilităţilor pe care le realizăm cu fonduri de la bugetul local, Primăria Sectorului 1 a obţinut în cursul anului trecut de la Banca Mondială, prin intermediul Primăriei Municipiului Bucureşti, un credit de 45 milioane euro. Aceste fonduri sunt destinate ex tinderii reţelelor de apă şi canalizării, dar şi modernizării sistemului rutier din zonele periferice ale sectorului: Odăi, Chi tila , Vatr a N o u ă şi Str ău l e ş ti , cartierele cu cele mai multe probleme referitoare la infrastructură şi utilităţi. Pe n t r u a ce l a ş i p r o i e c t P r i m ă r i a Sectorului 1 va aloca de la bugetul local 20 de milioane euro. Lucrările vor demara la jumătatea anului 2007, după finalizarea licitaţiilor de atribuire a lucrărilor. Astfel, până la jumătatea anului 2008 zonele de case din aceste cartiere vor beneficia de canalizare şi alimentare cu apă.

În b a z a proto co lului încheiat la începutul anului 2006 între Consiliul L o c a l S e c to r 1 ş i A r h i e p i s co p i a Bucureştilor, în acest an va continua programul de consolidare şi construire de noi lăcaşe de cult. Programul pentru anul 2007 prevede finalizarea lucrărilor de construire a trei noi lăcaşe de cult: Sf. Martiri Brâncoveni în Cartierul Pajura, Sf. Mina, Str. Salva, în Cartierul Vatra Nouă şi Învierea Domnului, Str. Navigaţiei, în Cartierul Chitila, demararea reconsolidării Bisericii Sf. Nica dintr-o Zi şi a două lăcaşe de cult monument istoric: Mavrogheni şi Pitar Moş. Fondurile alocate pentru aceste proiecte se cifrează la aproximativ 50 de miliarde ROL. De asemenea, la jumătatea anului 2007 vor demara lucrările de construire a unui cartier de locuinţe sociale în zona Odăi, după finalizarea licitaţiei de atribuire a lucrării. În proiect se prevede construirea a 450 de apartamente şi garsoniere. De aceste locuinţe vor beneficia cu prioritate persoanele evacuate din casele naţionalizate în baza legii nr. 10/2001 şi cazurile sociale grave. Pentru revitalizarea sportului şcolar, Primăria Sec torului 1 va demara construirea unui bazin de înot şi a unei săli de sport în zona Bulevardului Ion Mihalache, în apropierea Liceului Nicolae Iorga şi a unui bazin de înot pe Bulevardul Poligrafiei, în apropierea Colegiului Tehnic Media.

Nr. 24–Decembrie 2006 - Ianuarie 2007


disciplina în construcţii RESPECTAŢI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII !

Primăria Sectorului 1 a oprit lucrările la Tower Center pentru nereguli INSPECTORII PRIMĂRIEI Sectorului 1 au luat din nou la puricat clădirile aflate în construcţie în perimetru sectorului din punct de vedere al respec tării de către construc tori a prevederilor autorizaţiei de construire. În cadrul acestui control s-a descoperit o nouă tendinţă din par tea co ns tr uc to rilor în sensul n e r e s p e c t ăr i i d e c ăt r e a ce ş t i a a regimului de înălţime prevăzut în proiect. Este şi cazul clădirii de birouri Tower Ce n t e r I n t e r n a t i o n a l s i t u a t ă p e Bulevardul Ion Mihalache dezvoltată d e f i r m a Av r i g 35 î n co l a b o r a r e cu Alpha Bank . Construc torul nu a resp e c t at re gimul de înălţime, clădirea fiind mai înaltă cu un etaj decât fusese autorizată de Primăria Sectorului 1. Conform autorizaţiei de construire eliberată de administraţia locală, imobilul în cauză trebuia să aibă 21 de nivele la suprafaţă şi alte trei în subteran. În urma controlului realiz at de insp e c to rii Pr imăriei Sectorului 1, s-a constatat că imobilul are 22 de nivele la suprafaţă şi patru la subsol. Având în vedere neregulile constatate, proprietarul imobilului a fost amendat cu suma de 10.000 RON şi a fost somat să intre în legalitate. Totodată, potrivit reglementărilor în vigoare, procedura poate merge până la anularea autoriz aţiei de construire, în instanţă. În legătură cu această operaţiune, Primarul Sectorului 1, Andrei Ioan Chiliman a declarat: “ În calitate de

Nr. 24–Decembrie 2006 - Ianuarie 2007

Proprietarii imobilului din imagine au fost amendaţi şi somaţi să intre în legalitate Primar al Sectorului 1, nu am tolerat şi nu voi tolera nici în continuare nici o abatere de la regulile referitoare l a d i s c i p l i n a î n co ns t r u c ţ i i . To ţ i proprietarii de construcţii, indiferent

d e c a l i t atea a ce s to r a t r e b u i e s ă se conformeze celor stipulate în autorizaţia de construire eliberată de Primăria Sectorului 1. În caz contrar vor suporta rigorile legii”.

7


eveniment MUZICĂ DE CALITATE

Iris, Ovidiu Lipan Ţăndărică şi DJ Project au concertat în faţa Primăriei Sectorului 1 torilor ediţiei a II-a a “Cupei Sectorului 1” şi a fost urmat de spectaculoase efecte pirotehnice. Primăria Sectorului 1, împreuna cu A sociaţia Club Sp or tiv VIP Sp or t a o r g a n i z at l a n i ve l u l u n i t ăţ i l o r de învăţ ământ din se c tor „Cup a Sectorului 1” – editia a II- a, la şapte sporturi: fotbal, şah, volei, handbal, baschet, atletism şi tenis de masă. Această competiţie se adreseaz ă tuturor elevilor din clasele I – XII . Scopul acestei competiţii, declarat î n c ă d e l a p r i m a e d i ţ i e, e s te d e a revitaliz a mişcarea spor tivă de masă la nivelul sectorului, prilej cu care se pot descoperi noi talente şi valori ce ar putea asigura schimbul de mâine al sportului românesc. Editia a doua a acestei competiţii s-a desfăşurat în luna noiembrie şi decembrie 2006 pe bazele sportive ale Sectorului 1. CA ÎN FIECARE an din 2004 încoace, Primăria Sectorului 1 în colaborare cu Asociaţia Eveniment a oferit, în luna decembrie, bucurestenilor o manifestare muzicală de calitate: deja tradiţionalul Concert de Crăciun. A III -a e diţie a aces tui concer t a adus, ca de fiecare dată, pe scena amenajată în Bulevardul Banu Manta nr.9, nume prestigioase ale scenei pop-rock româneşti:Iris, Ovidiu Lipan Ţăndărică, Dj Project şi Ducu Bertzi. Deschiderea concertului i-a revenit formaţiei DJ Project care prin ritm şi muzică de calitate i-a făcut pe spectatori să uite de frigul de afară, iar Ducu Ber tzi ne -a condus timp

8

de 20 de minute, prin frumuseţea colindelor sale, în atmosfera inconfundabilă a Crăciunului Maramuşean. Manifestare a devenit cu adevărat explozivă atunci când au urcat pe scenă “greii” rockului românesc: Ovidiu Lipan Ţândărică şi Iris, care în acest concert, şi-au dat toată măsura valorii lor. Cu această ocazie, Primarul Sectorului 1, Andrei Ioan Chiliman, a înmânat artiştilor prezenţi medalii omagiale cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la înfiinţarea Sectorului 1. Co n ce r t u l a f o s t p r e ce d a t d e Festivitatea de Premiere a câştigă-

Finale le Cup ei Se c torului 1 s-au desfăşurat în data de 8 şi 9 noiembrie la Sala Agronomia. Premiile au constat într-o cupă acordată acordată echipelor care au ocupat primul loc şi echipament spor tiv pentru primele trei clasate. Festivitatea de premiere a câştigătorilor şi Concertul d e Cr ă c i u n a u î n c h e i at s e r i a d e manifestări organizate în perioada 20 noiembrie–15 decembrie 2006 de Primăria Sectorului 1, manifestări prilejuite de împlinirea a 80 de ani de la prima descentralizare, prin lege a Municipiului Bucureşti, care a condus la apariţia sectoarelor.

Nr. 24–Decembrie 2006 - Ianuarie 2007


eveniment CONCERT CARITABIL PROMS OF DELIGHT LA BUCUREŞTI

Spectacol live cu peste 100 de artişti organizat de Elite Art Club Unesco şi Primăria Sectorului 1 CONCERTELE DE TIP PROMS sunt concerte de promenadă în care muzica simfonică este interpretată accesibil, având influenţe din jazz. Conceptul Proms a fost creat de Robert Newmann în urmă cu 111 ani. Obiectivul acestuia era de a educa gustul publicului şi de a promova tinerii muzicieni talentaţi. În prezent cele mai celebre concerte de acest tip se desfăşoară la Londra, la Albert Hall, dar “febra” lor a cuprins toată Europa şi sălile de concert au devenit neîncăpătoare. Astfel, concertele Proms sunt susţinute adeseori în parcuri, adunând zeci de mii de spectatori. BBC Proms reprezintă cel mai mare festival muzical din lume, fiind difuzat în direct de radiouri şi televiziuni, pe internet şi transmise prin wap. Ultima noapte a acestui festival – The Last Night of the Proms este cea mai aşteptată şi aduce în parcurile din marile metropole britanice sute de mii de persoane ce urmăresc transmisia live pe ecrane gigantice. BBC Proms cuprinde muzică simfonică, cu combinaţii de jazz, musical şi pop.

colinde, valsuri, polci, muzică de film, jazz simfonic, simfonii şi piese de orchestră, fapt care a determinat satisfacerea exigenţelor tuturor categoriilor de public. Manifestarea a fost onorată cu prezenţa de către Majestăţile Lor, Regele Mihai şi Regina Ana, de către Primul Ministru al României, Călin Popescu Tăriceanu, împreună cu soţia sa, Ioana Tăriceanu şi de către Preşedintele Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu. Fiind un concert caritabil, fondurile obţinute prin concert vor fi folosite pentru dezvoltarea proiectelor culturale ale Elite Art Club Unesco, iar 20% dintre acestea vor fi donate Fundaţiei Copii Sănătoşi. Cel mai important proiect al Elite Art Club Unesco este Pictori de Azi la Balcic,

iniţiat în 2004 împreună cu pictoriţa Marilena Murariu, proiect ajuns la a treia ediţie. Obiectul principal al acestuia constă în readucerea spiritului Balcicului în pictura românească. De asemenea, proiectul îşi propune să susţină tinerii artişti şi să contribuie la dezvoltarea generală a mediului artistic românesc. Pictori de azi la Balcic este considerat de presa românească drept “cea mai mare tabără de pictură modernă, realizată din fonduri private”, reuşind să recreeze prin capitalul de imagine, spiritul Balcicului în pictura românească. Asociaţia Elite Art Club Unesco şi Primăria Sectorului 1 vor continua dezvoltarea proiectului Proms of Delight şi în anul 2007, prin organizarea mai multor concerte în parcurile din Sectorul 1.

Al treilea concert Proms of Delight din România a avut loc în data de 9 decembrie 2006 la Ateneul Român, fiind organizat de Asociaţia Elite Art Club UNESCO în colaborare cu Primăria Sectorului 1. La acest concert caritabil au participat dirijorii Iosif Ion Prunner şi Ionel Tudor precum şi solişti de marcă ai scenei româneşti: NICO, Irina Iordăchescu, Nicolae Licareţ, Vlad Miriţă, Adrian Enache etc. Programul muzical a cuprins

Nr. 24–Decembrie 2006 - Ianuarie 2007

9


actualitate MAI MULTE IMOBILE DE PE CALEA GRIVIŢEI ÎN PERICOL DE PRĂBUŞIRE

21 DE PERSOANE AU FOST EVACUATE dintr-un imobil aflat în stare de degradare

Astfel de imobile pun în pericol viaţa locatarilor, iar Primăria Capitalei trebuie să le consolideze în cel mai scurt timp LUNI, 15 IANUARIE ac., în jurul orelor 2:00, pereţii unui imobil situat în Calea Griviţei nr. 60-62, aflat în stare de degradare, au început să se prăbuşească (casa scărilor şi o parte a mansardei). În aceste condiţii, pompierii au intervenit de urgenţă pentru evacuarea a 21 de locatari din cei 60 care locuiesc în imobilul avariat. Persoanele blocate în clădire au fost scoase cu ajutorul unei autoscări mecanice şi a uneia culisabile. Din păcate o femeie şi trei copii au refuzat să coboare din clădirea situată în apropierea pieţei Matache, pompierii

10

reuşind, după aproape o jumătate de oră, să-i convingă să iasă cu ajutorul forţelor de ordine. Deplasându-se imediat la faţa locului, Primarul Sectorului 1, Andrei Ioan Chiliman, a hotărât ca, până la găsirea unei alte soluţii, persoanele evacuate să locuiască în Centrul de Asistenţă Socială din şoseaua Odăi, unde există condiţii optime de locuit. Din nefericire locatarii evacuaţi au refuzat această soluţie, care este singura posibilă în acest moment.

Referitor la acuzaţiile persoanelor evacuate, conform cărora Primăria Sectorului 1 nu i-a prevenit de pericolul de prăbuşire al clădirii şi nu a realizat consolidarea clădirii avariate, edilul Sectorului 1 a declarat: “ Având în vedere că acestă clădire se află în proprietatea Primăriei Municipiului Bucureşti, această instituţie este singura abilitată să realizeze consolidarea acestui imobil. În această situaţie se află mai multe imobile de pe Calea Griviţei care trebuie să f ie consolidate de urgenţă de Primăria Capitalei. Primăria Sectorului 1 le-a pus propus persoanelor evacuate, ţinând cont că acestea sunt plătitoare de impozite la Sectorul 1, să locuiască o perioadă în Centrul de Asistenţă Socială de la Odăi, însă acestea au refuzat. Problema atribuirii unei locuinţe intră tot în atribuţiile Primăriei Municipiului Bucureşti, prin serviciul specializat al acestei instituţii. Conform legislaţiei în vigoare, primăriile de sector nu au patrimoniu propriu, aces t a f iind deţinut de Primăria Capitalei. Până la modificarea acestor prevederi nefericite, aceasta e s te s i t u a ţ i a . To to d a t ă , u r c a r e a pe acoperiş în semn de protest şi baricadarea părinţilor împreună cu copiii în imobilul avariat este o acţiune iresponsabilă care a pus în pericol viaţa tuturor. Acţiunea lui George Becali care le-a oferit o locuinţă la Zimnicea este un populism ieftin, iar perpetuarea acestui mod de a da pomeni în schimbul voturilor reprezintă un mod nefericit şi periculos de a face politică”.

Nr. 24–Decembrie 2006 - Ianuarie 2007


cultură LICEENII DIN BUCUREŞTI SE ÎNTREC ÎN CREAŢII TEATRALE

Primăria Sectorului 1 şi Consiliul Tinerilor vă invită la Festivalul “MEDI@RT” SPRIJINIREA PROIECTELOR culturale ale tinerilor constituie o preocupare constantă a Primăriei Sectorului 1. Într-un peisaj dominat de creaţii culturale cel puţin îndoielnice, promovate de majoritatea canalelor media în căutare de audienţă, este nevoie de promovarea unor proiecte culturale autentice prin care tinerii să fie ajutaţi să-şi construiască un sistem de valori adecvat. În perioada 20-21 februarie 2007 Primăria Sectorului 1, Comisia de Cultură a Consiliului Local al Tinerilor Sector 1, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, CENTRAS şi Casa Corpului Didactic Bucureşti vă invită la Festivalul de Teatru Virtual pentru Tineri “MEDI@RT”. Acesta va avea loc la Teatrul de Comedie, Sala Studio şi se adresează tuturor elevilor din învăţământul liceal din Bucureşti (colegii, licee şi trupe independente). Condiţia de bază pentru înscrierea şi participarea la festival este scenograf ia vir tuală - o prezentare de tip Power Point s au Macrome dia Flash -, subie c tul acestei prezentări rămânând la alegerea regizorului, scenografului sau conducătorului trupei, obligatorie fiind însă legătura cu piesa jucată. Formularul de înscriere şi Regulamentul festivalului se ridică de la secretariatul Casei Corpului Didactic (Splaiul Independenţei nr. 315 A, Sector 6), apoi se completează şi se depune în acelaşi loc. O altă posibilitate o constituie decărcarea formularului de pe pagina: www.mediart. xhost.ro şi trimiterea acestora în format electronic la adresa de email:teatruvirtual@yahoo.com. Data limită până la care se pot face înscrieri este de 12 februarie 2007. Pentru asigurarea unei înalte calităţi ar tistice va f i organizată o preselecţie a spectacolelor, care va avea loc în data de 15 şi 16 februarie la Centrul Cultural Metropolitan pentru Tineret, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, etaj 1, telefon 021/224.62.82. Accesul trupelor de teatru şi al suporterilor în cadrul festivalului este gratuit şi deplin încurajat prin eforturile

Nr. 24–Decembrie 2006 - Ianuarie 2007

organizatorilor. Câştigătorii acestui concurs vor primi premii constând în consistente sume de bani. Consiliul Local al Tinerilor Sector 1 s-a format în luna mai 2006, în urma unor alegeri organizate în cele 26 de licee de pe raza Sectorului 1. Apariţia acestui consiliu este parte componentă a proiectului PALTIN, prin intermediul căruia se promovează participarea tinerilor la decizia publică în problemele ce-i privesc şi sunt iniţiate şi se derulează proiecte culturale pentru tineri.

11


info SUBVENŢIE DE 20% DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINŢE

La nivelul Consiliului Local Sector 1 s-a constituit o comisie de analizare a cererilor ÎN BAZA OUG NR.51/2006, privind aprobarea Programului naţional de sprijinire a construirii de locuinţe proprietate personală prin acordarea unei subvenţii de 20% de la bugetul de stat, la nivelul Consiliului Local Sector 1 s-a constituit o comisie de analizare a cererilor pentru acordarea subvenţiei. Cererile de subvenţie se depun, de regulă, înainte de contractarea creditului ipotecar, la Registratura Generală a Consiliului Local Sector 1, în cazul în care terenul pe care urmează să se construiască este amplasat în raza administrativ-teritorială a Sectorului 1. Această comisie va analiza lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, cererile depuse în luna anterioară. După analizarea tuturor cererilor depuse în luna anterioară, comisia va întocmi şi va afişa în cadrul aceluiaşi termen listele nominale cu solicitanţii declaraţi eligibili şi neeligibili. Sunt consideraţi solicitanţi eligibili pentru acordarea subvenţiei, solicitanţii care îndeplinesc în mod cumulativ toate condiţiile cerute de ordonanţa amintită mai sus. Contestaţiile cu privire la stabilirea dreptului la subvenţii pentru construirea de locuinţe proprietate personală vor fi adresate Primarului Sectorului 1 în termen de 7 zile de la afişarea listelor. Edilul Sectorului 1 va supune, cu celeritate, consiliului local analizarea contestaţiilor, iar consiliul local va aproba, prin hotărâre, în cel mult 30 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, listele nominale, după soluţionarea contestaţilor.

12

Pentru solicitanţii eligibili înscrişi în liste, Primarul Sectorului 1, în calitate de ordonator principal de credite, va elibera o adeverinţă, valabilă 90 de zile, prin care se va certifica faptul că deţinătorii acesteia au dreptul la subvenţia prevăzută de lege precum şi cuantumul acesteia. Posesorul ei are obligaţia ca în perioada de valabilitate a acesteia să depună la aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 o copie de pe contractul de împrumut, încheiat cu o instituţie financiar-bancară specializată în acordarea de credite ipotecare, împrumut de destinat finanţării construcţiei locuinţei pentru care primeşte subvenţie de la bugetul de stat şi o scrisoare bancară emisă de instituţia cu care a încheiat contractul de împrumut. Nedepunerea în totalitate a documentelor prevăzute mai sus, prezentarea acestora după expirarea termenului de valabilitate a adeverinţei emise de primar şi/sau neacceptarea parţială ori totală de către instituţia financiar-bancară a cerinţelor prevăzute de lege, exonerează ordonatorii de credite de obligaţia asigurării alocaţiilor de la bugetul de stat pentru acordarea subvenţiilor respective. În baza listelor nominale întocmite de comisii sau, după caz, aprobate de consiliul local, după soluţionarea contestaţiilor se vor determina sumele reprezentând subvenţiile, sume care se vor defalca pe ani şi trimestre, în funcţie de datele de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor, comunicate de solicitante. Propunerile de subvenţie astfel stabili-

te se vor transmite, în mod centralizat, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Ministerului Transporturilor, Construc ţiilor şi Turismului, în al cărui buget vor fi prevăzute fondurile corespunzătoare, potrivit OUG nr.51/2006. Pentru primirea efectivă a subvenţiei beneficiarii acesteia vor solicita virarea acesteia la primăriile la care sunt luaţi în evidenţă, la cererea respectivă ataşând în mod obligatoriu următoarele documente: a) o copie de pe procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru locuinţă; b) un exemplar autentic sau o copie autentificată de pe procesul-verbal de predare-primire a locuinţei; c) un extras la zi al contului precizat în scrisoarea bancară depusă la primărie. Consiliul Local al Sectorului 1 va plăti sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, în termen de 5 zile de la solicitarea acestora.

Componenţa Comisiei constituită la nivelul Primăriei Sectorului 1 Ion Brad- Consilier local; Alina Coman- Consilier local; Nicolae Pupăză- Consilier local; Anca Ludu- Direc tor Direcţia Management Economic; Alexandru Moldoveanu- Şef Serviciu Contencios Administrativ Juridic.

Nr. 24–Decembrie 2006 - Ianuarie 2007


taxe şi impozite

S-a modificat procedura de declarare a imobilelor şi autoturismelor achiziţionate prin leasing ÎN CONFORMITATE cu prevederile Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, în cazul unei clădiri, teren sau mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia impozitul se datorează de locatar. În vederea impunerii clădirii sau terenului aflat pe raza administrativteritorială a Sectorului 1, în cazul unui contract de leasing financiar, locatarii (persoane fizice) sunt invitaţi la sediul de care aparţin din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 cu următoarele documente: - declaraţie (formular tip); - contract de leasing financiar (original şi copie xerox); - buletinul sau cartea de identitate (original şi copie xerox); - schiţa bunului imobil (original şi copie xerox). Pentru impunerea unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar locatarii (persoane fizice) – care au domiciliul pe raza Sectorului 1 sunt invitaţi la sediul de care aparţin din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 cu următoarele documente: - declaraţie (formular tip); - contractul de leasing; - cartea de identitate a vehiculului (original şi copie xerox); - fişa de înmatriculare; - buletinul sau cartea de identitate (original şi copie xerox). Pentru persoane juridice, în cazul unui contract de leasing financiar locatarii

14

sunt invitaţi la sediul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 din Piaţa Amzei nr. 13 cu următoarele documente, în vederea impunerii clădirii sau terenului aflat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1: - declaraţie de impunere (formular tip); - contract de leasing financiar (original şi copie xerox); - dovada înregistrării în contabilitate; - schiţa bunului imobil (original şi copie xerox); - certificat de înregistrare Fiscală CIF (original şi copie xerox). Pentru impunerea unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar locatarii (persoane juridice) – care au sediul pe raza Sectorului 1 sunt invitaţi la sediul de care aparţin în cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 cu următoarele documente: - declaraţie de impunere pentru mijlocul de transport respectiv (formular tip); - contractul de leasing (original şi copie xerox); - factură fiscală (original şi copie xerox); - cartea de identitate a vehiculului (original şi copie xerox); - certificat unic de înregistrare CUI (original şi copie xerox). DITL Sector 1 a stabilit un termen rezonabil până la care se puteau depune declaraţiile fiscale, fără amendă,. Data limită pentru pentru depunerea declaraţiilor a fost 10.02.2007. După această dată amenzile sunt între 25 şi 200 de lei.

Încasări record din taxe şi impozite

SUMELE ÎNCASATE LA BUGETUL LOCAL SECTOR 1 AU CRESCUT CU 24% ÎN 2006 Având în vedere faptul că Sectorul 1 este cea mai dinamică zonă din punct de vedere economic din Bucureşti, aici avându-şi sediul o mare marte dintre companiile multinaţionale din România, încasările din taxe şi impozite la Bugetul Local cresc în fiecare an. Încasările din anul 2006 până la 1 noiembrie au fost de 159.503.598 RON faţă de 128.127.335 RON în aceeaşi perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă o creştere de 24%. Pentru anul 2007 impozitele pe case şi maşini se pot plăti în două tranşe anuale, până la 31 martie, respectiv până la 31 septembrie. Bucureştenii care plătesc până la data de 31 mar tie 20 07 vor beneficia de o reducere de 7% din cuamtumul impozitului pe case sau maşini pentru acest an. Pentru a evita aglomeraţia de la centrele de colectare, în cursul anului 2006, Primăria Sectorului 1 a mărit numărul centrelor de colectare unde cetăţenii Sectorului 1 îşi pot plăti taxele şi impozitele în condiţii civilizate Impozitul se plăteşte anual, în patru tranşe egale până la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie. Pe nt r u d e p ăş i r e a te r m e n u l u i de plată se percep majorări de întârziere în cuantum de 0,1%/zi. Cetăţenii pot afla informaţii legate de cuantumul impozitului datorat de la casieriile Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1, prin sistemul de informare a cetăţeanului tip ROBOT, telefon 311.91.07, utilizând un robot telefonic conectat la baza de date automată şi prin internet la adresa www.impozitelocale1.ro.

Nr. 24–Decembrie 2006 - Ianuarie 2007


poşta redacţiei informaţi de modul în care au fost alocate şi cheltuite fondurile de la bugetul local, pot verifica declaraţiile de avere şi pot afla în general orice informaţie utilă legată de Primăria Sectorului 1. De asemenea, aici pot fi postate sesizări care sunt soluţionate în cel mai scurt timp. Revista Vocea Primăriei Revista „Vocea Primăriei” este un buletin informativ pentru cetăţeni, editat din luna octombrie 2004 de Serviciul Imagine, Cultură, Presă din cadrul Primăriei Sectorului 1. Acest buletin are 16 pagini color, un tiraj de 84.000 de exemplare şi se distribuie gratuit la adresele cetăţenilor care locuiesc în Sectorul 1. Scopul editării acestei reviste este de a informa cetăţenii în legătură cu proiectele şi iniţiativele administraţiei sectorului 1, astfel încât raportul dintre administraţie şi cetăţeni să se modifice semnificativ. Portalul www.domnuleprimar.ro În luna decembrie 2005, Primăria Sectorului 1 şi Hot News au lansat portalul www.domnuleprimar.ro. Prin intermediul acestuia cetăţenii pot posta petiţii de interes comunitar la care Primarul Sectorului 1 răspunde cu prioritate. Până la începutul lunii noiembrie 2006, au fost postate aici 403 sesizări din care au fost soluţionate 380, adică un procent de 95%. Primăria Sectorului 1 se află pe locul patru la nivel naţional ca număr de sesizări soluţionate şi procentual pe locul 1-2. Doamna Mioara Moceanu felicită administraţia Sectorului 1 pentru toate investiţiile realizate în interesul cetăţenilor şi în special pentru redactarea revistei “Vocea Primăriei”. Totodată, dânsa are şi o sugestie referitoare la realizarea unei hale de carne în Piaţa Amzei. Stimată Doamnă, Vă mulţumim pentru felitările adresate cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă şi pentru aprecierile la adresa activităţii noastre. Una dintre priorităţile Administraţiei Chiliman, încă de la preluarea mandatului în vara anului 2004 a constituit-o îmbunăţirea semnificativă a relaţiei dintre administraţie şi cetăţeni. În mare măsură acest obiectiv a fost atins. Astăzi, Primăria Sectorului 1 este o primărie transparentă, prietenoasă şi deschisă la nevoile cetăţenilor. Această relaţie adevărat europeană dintre administraţia locală şi contribuabili a fost creată prin dezvoltarea unor multiple instrumente de comunicare: Site-ul www.primariasector1.ro Acesta este un modern şi util instrument de comunicare. Persoanele interesate pot afla consultându-l, modul de organizare al primăriei, bugetul, principalele proiecte de investiţii derulate de administraţia locală, fiind astfel

Nr. 24–Decembrie 2006 - Ianuarie 2007

Referitor la problema legată de Piaţa Amzei, permiteţine să vă informăm că în data de 16 octombrie 2006 a demarat un proiect iniţiat de Primăria Sectorului 1 în colaborare cu Ordinul Arhitecţilor din România. Acest proiect are în vedere reamenajarea şi modernizarea acestei pieţe. Astfel, la data amintită a fost lansat un concurs de proiecte pentru reamenajarea şi modernizarea pieţei. Acest concurs a fost gândit să se desfăşoare pe două etape. În prima etapă, care tocmai a fost finalizată, un juriu format din reprezentanţi ai Primăriei Sectorului 1 şi ai Ordinului Arhitecţilor din România, a selecţionat din cele 25 de proiecte înscrise în concurs un număr de 5 proiecte, considerate cele mai valoroase. În perioada următoare acestea vor fi supuse dezbaterii publice şi va demara a doua etapă a concursului care se va finaliza în data de 8 martie 2007, când, în cadrul unei conferinţe de presă va fi anunţat proiectul câştigător pe baza căruia va fi reamenajată şi reabilitată Piaţa Amzei. Lucrările urmează să demareze la mijlocul anului 2007. În urma acestei investiţii, Piaţa Amzei va deveni un centru comercial modern cu respect pentru buzunarul cetăţenilor şi pentru banul public. Totodată, permiteţi-ne să vă urăm la rândul nostru, un An Nou fericit şi plin de realizări.

15


contacte utile Contacte utile SERVICIUL DE SINTEZĂ ŞI PRELUARE SESIZĂRI CETĂŢENI Etaj III, Camera 14 Telefoane apelabile 24 de ore din 24 - 0800 800 111 (telverde netaxabil); - 300 93 76; - 300 93 77; - 300 60 92; - 319 10 13, int. 202; - 9851; e-mail: sesizari@primariasector1.ro SERVICIUL REGISTRATURĂ, RELAŢII CU PUBLICUL Mezanin, Camera 1 Telefon: - 319 10 06; - 319 10 13, int. 147, 118, 152 sau 210; Program cu publicul: Luni, Marţi, Joi: 08:30 – 18:30 Miercuri – Vineri : 08:30 – 16:30 e-mail : registratura@primariasector1.ro

SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANĂ Etaj III, Camerele 1 şi 8 Telefon: - 319 10 66; - 319 10 13 int. 240, 263; e-mail: integrare@primariasector1.ro BIROUL PROMOVARE ACTIVITĂŢI CULTURALE PENTRU TINERET Bd. Poligrafiei nr. 4 Et.I (clădirea ADP Sector 1) Tel/fax: 224 62 82; e-mail: ccmt@primariasector1.ro

SERVICIUL LIBERĂ INIŢIATIVĂ ŞI ACTIVITĂŢI COMERCIALE Etaj II, Camera 229; Telefon: 319 10 13, interior 130; Program cu publicul: Luni şi Joi: 10:00 – 15:30

Audienţe Cabinet Primar Andrei Ioan Chiliman Etaj 1, Camera 114A Tel: 319 10 30 Fax: 319 10 26 319 10 13, int. 110 E-mail: primar@primariasector1.ro Program de audienţe: Luni, Marţi, începând cu ora 13:00 Cabinet Viceprimar Mihai Bâzgan Etaj 2, Camera 223 Tel: 319 10 60; Fax: 319 10 08 E-mail: viceprimar@primariasector1.ro Program de audienţe: Luni, începând cu ora 13:00 Cabinet Secretar Bogdan Nicolae Grigorescu Etaj 2, Camera 221B Tel: 319 10 29 Tel: 310 10 13, int. 107 E-mail: secretar@primariasector1.ro Program de audienţe: Miercuri, începând cu ora 12:00 Înscrierile pentru audienţe: Primar şi Secretar: de luni până vineri între 09:00-13:00 la camera 110 Viceprimar: vineri între 09:00-13:00 la camera 10

DIRECŢIA STARE CIVILĂ Mezanin, Camera 8 Telefon: - 319 10 32; - 319 10 13 int. 155; Mezanin, Camera 05 – naşteri; Telefon:–319 10 13 int. 163; Mezanin, Camera 09 – căsătorii; Telefon:–319 10 13 int. 218; Mezanin, Camera 10 – corespondenţă; Telefon:–319 10 13 int. 217; Mezanin, Camera 11 – decese; Telefon:–319 10 13 int. 156; Mezanin, Camera 12 – arhiva; Telefon:–319 10 13 int. 157; Program cu publicul: Luni - joi: 09:00–15:30; Vineri: 09:00–13:00; Sâmbătă–duminică: 10:00–13:00 (decese) BIROUL BRANŞAMENTE Parter, Camera 11A; Telefon:–319 10 13, int. 252; Program cu publicul: Marţi şi Joi: 10:00 – 15:00.

16

SERVICIUL DE RELAŢII CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI Parter, Camera 06; Telefon: 319 10 13, int. 127 sau 206 Program cu publicul: Luni şi Marţi: 09.00 – 13.00 SERVICIUL CONTROL ASOCIAŢII DE PROPRIETARI Etaj III, Camera 03; Telefon: 319 10 13 int. 261; Program de Audienţe: Joi: 12:00–14:00. SERVICIUL CONTROL COMERCIAL ŞI CONTROL PIEŢE Etaj III, Camera 333; Telefon: 319 10 13, int. 150; Program cu publicul: Zilnic: 08:00 – 10:00

Revistă editată de Primăria Sectorului 1 SERVICIUL IMAGINE, CULTURĂ, PRESĂ Editor coordonator Ioana GRINDEAN Secretar general de redacţie Dragoş Ştefan RAPORTARU Redactori Adela BACIU Natalia OLTEANU Claudia VLĂDESCU Bogdan POPESCU Marian TUDOR Florin STAN Redacţia Bd. Banu Manta nr. 9 Sector 1–Bucureşti Tel: 222 36 24 Fax: 319 10 33 E-mail: comunicare@primariasector1.ro www.primariasector1.ro

Nr. 24–Decembrie 2006 - Ianuarie 2007

VPS1-24_WORK_03  

Monumentul Eroilor Aerului a fost restaurat la 72 de ani de la amenajare În luna decembrie 2006, la 72 de ani de la amenajarea monumentu- l...

Advertisement