Page 1

Nr. 10–August 2005

Investiţii în zonele mărginaşe Rio Bucovina Distribution SRL a fost evacuat din Piaţa Amzei Pregătiri pentru începerea noului an şcolar


Nr. 10 – Serie nouă – August 2005

Administraţia Chiliman îşi îndeplineşte angajamentele

Investiţii în zonele mărginaşe

După cum se cunoaşte, există pe raza Sectorului 1, un număr considerabil de străzi ai căror locuitori, deşi poartă aceeaşi denumire generică de “bucureşteni”, trăiesc în condiţii ce nu se deosebesc prea mult de cele întâlnite într-un cătun îndepărtat. Aceste străzi în cazul cel mai fericit, sunt pavate cu piatră de râu; altfel, sunt străzi de pământ, vara pline de praf, toamna şi iarna pline de noroaie. Apa curentă, sistemul de canalizare, constituie încă un vis pentru cei ce le locuiesc. Iată că în mandatul Chiliman, Primăria Sectorului 1, a demarat ofensiva împotriva condiţiilor insalubre, a insanităţii şi lipsei celei mai elementare civilizaţii în care trăiesc aceşti cetăţeni, oropsiţi în mandatele guvernărilor trecute de promisiuni mincinoase, niciodată puse în practică. În momentul de faţă, conform Direcţiei Investiţii din cadrul Primăriei Sectorului 1, au fost finalizate un număr de opt străzi în ceea ce priveşte lucrările de reabilitare carosabil, canalizare şi racordare la conducta de apă. Astfel, a fost reabilitat carosabilul pe străzile: str. Frosa Sarandy, str. Maramureş, str. Ştefan Iulian, str. Vârful Înalt, str. Mirceşti şi str. Zăpada Mieilor. De asemenea, au fost executate lucrări de canalizare şi racordare la apă pe străzile: Simeria şi Radu Sterie. Pe de altă parte, conform aceleaşi direcţii se află în proces de finalizare a utilităţilor alte zece străzi după cum urmează: str. Eliberării, str. Studina, str. Madgearu, str. Sălătruc, str. Parapetului, str. Florilor, str. Piculinei, str. Aeromodelului, str. Zeletin, str. Jugastrului. Aceste lucrări vor fi suportate de către bugetul local al sectorului 1, precum şi din credite obţinute de la BCR. Toate lucrările finalizate precum şi cele aflate în faza de execuţie se află sub monitorizarea strictă a Direcţiei Investiţii din cadrul Primăriei Sectorului 1, privind calitatea şi parametrii tehnici ai lucrărilor. De asemenea, Primarul Sectorului 1, Andrei Ioan Chiliman, urmăreşte săptămânal graficul de execuţie a lucrărilor de reabilitare carosabil, canalizare şi racordare la apă, acest obiectiv făcând parte din parteneriatul social stabilit între primarul sectorului 1 şi locuitorii acestui sector. În sfârşit dar nu în ultimul rând, Administraţia Sectorului 1, Primarul Chiliman personal, roagă cetăţenii şi pe această cale, să manifeste înţelegere şi răbdare pentru disconfortul de orice natură pe care sunt nevoiţi să îl suporte. Sigur, în cazul lucrărilor de anvergură disconfortul fonic, dar nu numai, este inerent, însă toţi lucrătorii primăriei, încearcă pe cât e posibil, să reducă la minim aceste neplăceri.

2

Revistă editată de Primăria Sectorului 1 SERVICIUL IMAGINE, CULTURĂ, PRESĂ Editor coordonator Ioana GRINDEAN Secretar general de redacţie Dragoş Ştefan RAPORTARU Consilier literar Marian Dincă Redactori Elena MUREŞANU Marina ŢINTEA Marius STĂNICĂ Adela BACIU Redacţia Bd. Banu Manta nr. 9 Sector 1–Bucureşti Tel: 319 10 28 Fax: 319 10 33 E-mail: comunicare@primariasector1.ro www.primariasector1.ro

Revista Vocea Primăriei pune la dispoziţia celor interesaţi o pagină de mică publicitate. Rubrica de anunţuri este destinată atât persoanelor fizice cât şi micilor întreprinzători, prestatori de servicii pentru populaţie. De asemena aici îşi pot găsi locul anunţuri umanitare, vânzări, cumpărări, închirieri şi chiar matrimoniale. Anunţurile vor fi gratuite şi se vor publica în limita spaţiului disponibil. Anunţurile se primesc prin poştă, pe adresa redacţiei sau prin e-mail la: anunturi@primariasector1.ro Redacţia îşi rezervă dreptul de a stabili conţinutul rubricilor de anunţuri. Revista noastră se distribuie gratuit în cutiile poştale de pe raza sectorului 1, într-un tiraj de 60.000 de exemplare.


Nr. Nr.101–Serie – Serienouă–Noiembrie nouă – August 2005 2004

Primăria Sectorului 1 pregăteşte începerea noului an şcolar

Î

n ziua de 28 iulie 2005, în Sala de consiliu a Primăriei Sectorului 1, Viceprimarul Mihai Bâzgan, în a cărui responsabilitate se află şi coordonarea învăţământului şcolar preuniversitar, a avut o întâlnire cu reprezentanţii firmelor implicate în procesul de consolidare, restaurare, recondiţionare şi modernizare al unităţilor de învăţământ de pe raza sectorului 1. Au participat directorul Direcţiei de Administraţie pentru Învăţământ Preuniversitar (DAIP), ing. Floricel Codrici, specialişti din direcţia respectivă, alţi factori de decizie din Primăria Sectorului 1. Conform sintezei prezentate de directorul DAIP, au fost demarate lucrări de consolidare la obiective precum: Liceul Teoretic Bulgar, Colegiul “A. Vlaicu”, Şcoala Generală nr. 152, Grădiniţa nr. 116, Grădiniţa nr. 117, Grădiniţa nr. 123 şi altele. Finalizarea acestor lucrări este preconizată până la începerea anului şcolar 2005/2006. Totodată au fost demarate lucrări de reparaţii la circa 40 de unităţi, suma cumulată a acestor lucrări ajungând la peste 100 miliarde lei (ROL). Centralele vechi vor fi înlocuite, data limită de finalizare preconizată fiind 1 octombrie

Viceprimarul Mihai BÂZGAN controlează stadiul consolidărilor la Liceul Bulgar

INFO UTIL

2005, la majoritatea obiectivelor lucrările fiind deja începute. Pentru funcţionarea în continuare a Grădiniţei nr. 206 şi a Şcolii de Muzică şi Arte Plastice nr. 1, a fost achiziţionat de la proprietari, imobilul din str. Constantin Disescu nr. 37. Pentru extinderea Grădiniţei nr. 50. a fost demarat concurs de soluţii cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor din România, în vederea obţinerii unei soluţii arhitecturale optime pentru zona în care se află această grădiniţă. Dotările cu mobilier şcolar nu au fost sistate, procesul de reînnoire a bazei materiale continuând şi în acest an. Un lucru nou în cadrul administrării unităţilor şcolare din sectorul 1, este faptul că au fost finalizate proiectele de amenajare arhitecturală la interior, a unor şcoli precum Şcoala Generală nr. 170, Liceul “N. Iorga”, Liceul “Constantin Brîncoveanu”, Şcoala Generală nr. 178, lucrări ce vor demara în perioada imediat următoare. În încheierea dezbaterilor, Viceprimarul Mihai Bâzgan, a atras atenţia reprezentanţilor firmelor executante în privinţa importanţei respectării calităţii lucrărilor efectuate şi, nu în ultimul rând, asupra obligaţiei finalizării acestora până la data de 10 septembrie 2005, astfel încât unităţile şcolare să asigure condiţii optime la debutul anului şcolar. Luni, 15 august, Viceprimarul Mihai Bâzgan, a făcut un control fulger la unul dintre obiectivele aflate în programul de consolidare: Liceul Bulgar. Clădirea liceului, cu o vechime de peste o sută de ani şi cu o valoare istorică deosebită, se află într-un amplu proces de consolidare - restaurare – modernizare. Zidarii şi fierar-betoniştii lucrau la planşeul superior al clădirii, 89 de tone de beton urmând a fi injectate în structura de bază a edificiului. Se lucrează în schimburi de 12 ore, cu câte 80 de muncitori pe tură. Directorul şantierului a dat asigurări Viceprimarului că lucrările se află în graficul de execuţie.

3

Actele necesare întocmirii dosarului de internare în căminele spital şi căminele de bătrâni sunt: - cerere; - declaraţie pe proprie răspundere că nu are copii sau întreţinători legali; - în cazul în care are întreţinători legali, aceştia trebuie să dea o declaraţie în care să expună motivele pentru care nu-şi pot îngriji părintele şi să prezinte eventuale acte medicale dacă sunt bolnavi; - recomandarea medicală din care să rezulte tipul de instituţie care este indicată potrivit stării de sănătate a pacientului; - certificat medical din care să rezulte că s-au făcut analizele medicale (radiografie plămâni, test SIDA etc); - adeverinţă care să precizeze că nu suferă de boli infectocontagioase; - adeverinţa de venit impozabil de la circa financiară; - copie după buletinul de identitate; - copie după certificatul de naştere; - copie după certificatul de căsătorie; - un talon de pensie recent, dacă pacientul este pensionar; - copie după hotărâre de divorţ / certificat de deces (dacă este cazul); - situaţia locativă (după caz): copie contract casă proprietate personală; - copie contract vânzare – cumpărare; - copie act de donaţie; - copie act de moştenire; - copie contract de închiriere; - anchetă socială de la primăria de sector. Persoanele care solicită internarea într-unul dintre aceste centre trebuie să aibă mutaţia definitivă în Bucureşti.


Nr. 10 – Serie nouă – August 2005

Centrele de Îngrijire şi Asistenţă şi Complexele de Servicii Sociale de pe raza Sectorului 1

Î

n cadrul strategiei privind protecţia socială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap pe care administraţia Chiliman intenţionează să o implementeze, cele mai importante obiective le reprezintă reforma instituţională prin prevenirea instituţionalizării, restructurarea instituţională şi dezvoltarea sistemului alternativ de asistenţă şi protecţie socială. În scopul prevenirii instituţionalizării şi al menţinerii în familie, în comunitate a persoanei cu handicap, este esenţială înfiinţarea unor servicii alternative, în concordanţă cu nevoile identificate, precum şi dezvoltarea celor existente, cu respectarea standardelor minime de calitate. Astfel, prin intermediul planului propus pentru restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr. 3, s-a urmărit creşterea gradului de confort al persoanelor asistate în instituţia mai sus menţionată. Acest lucru va avea loc prin extinderea spaţiului disponibil pentru fiecare persoană, cu respectarea standardelor minime obligatorii, astfel încât beneficiarul să poată dispune de un spaţiu intim, personalizat. Pe plan social, efectul urmărit este acela de a creşte gradul de accesibilitate şi integrare al persoanelor cu handicap în comunitate şi, totodată, gradul de acceptare şi sensibilizare a comunităţii în ceea ce priveşte persoana cu handicap. Planul de restructurare al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr. 3, s-a bazat pe o remodelare a acestuia, prin crearea a patru structuri distincte, astfel: 1. Centru de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan”, care este situat pe Şos. Berceni nr.12, Sector 4. Acesta avea iniţial o capacitate autorizată de 183 de paturi, în 47 de rezerve, iar prin reorganizarea acestuia, numărul de

paturi a fost redus la 94; 2. Centru de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Dimitrie”, care este situat la aceeaşi adresă ca cel de mai sus, avea o capacitate iniţială de 201 locuri, în 54 de rezerve, iar după reorganizare, numărul de paturi a fost redus la 108; 3. Centru de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Vasile”, care este situat pe Str. Barbu Delavrancea nr. 17, Sector 1 şi avea o capacitate iniţială de 70 de paturi. Prin stoparea internărilor pentru persoanele de sex feminin, există posibilitatea transformări acestei unităţi într-o instituţie de îngrijire cu o capacitate de 50 de paturi pentru bărbaţi cu demenţă de tip Alzheimer; 4. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Elena”, care este situat pe Str. Barbu Delavrancea nr. 18, Sector 1 şi are o capacitate de 50 de paturi. În această locaţie urmează a fi asistate paciente cu demenţă Alzheimer. În scopul eficientizării procesului de restructurare a Centrelor de Îngrijire şi Asistenţă, în cadrul Complexului de Servicii Sociale Odăi, se va înfiinţa un modul rezidenţial pentru persoane cu handicap în vederea preluării presiunilor generate de multitudinea de solicitări ale persoanelor cu handicap şi a găzduirii în unităţi de asistenţă socio-medicală. În aceste centre, activităţile zilnice sunt stabilite pe baza principiului de viaţă independentă, în funcţie de tipul şi gradul de handicap. În acest scop se realizează activităţi cu caracter ocupaţional (de stimulare a abilităţilor manuale, a funcţiilor mnezice, imagistice), activităţi de consiliere psihologică în scopul integrării socio-profesionale, activităţi recreative şi de socializare, incluziune familială şi comunitară, asistenţă şi recuperare medicală.

4

Complexele sociale şi de servicii din Sectorul 1: 1. Complexul Social de Servicii Străuleşti, care este situat pe Şos. Bucureşti – Târgovişte nr. 10 şi găzduieşte un număr de 109 persoane vârstnice (peste 60 de ani), dependente şi semidependente din punct de vedere socio-medical. În cadrul acestui complex sunt organizate o serie de activităţi în scopul integrării sociale şi a stimulării capacităţilor fizice şi psihice ale asistaţilor: activităţi de asistenţă medicală, consiliere psihologică, activităţi cu caracter recreativ (excursii, vizionarea unor spectacole, evenimente speciale organizate cu ocazia unor sărbători) şi activităţi de terapie ocupaţională (implicarea acestora în diverse activităţi de grup în scopul menţinerii şi stimulării unor abilităţi manuale); 2. Complexul Social de Servicii Odăi – Căminul pentru Persoane Vârstnice, care este situat în Şos. Odăi şi găzduieşte 129 de persoane vârstnice. În cadrul acestui complex, persoanele asistate desfăşoară acelaşi tip de activităţi ca şi cele cazate în complexul prezentat mai sus; 3. Complexul Social de Servicii Odăi – CUPFA, care este situat la aceeaşi adresă ca şi cel pentru persoane vârstnice şi găzduieşte un număr de 170 de persoane fără adăpost, aflate temporar în situaţie de nevoie. În cadrul acestui complex sunt organizate activităţi de consiliere psihologică, în scopul reinserţiei sociale şi profesionale a asistaţilor, se acordă sprijinul necesar în vederea identificării unor posibilităţi de încadrare în muncă, în funcţie de pregătirea profesională şi potenţialul individual al fiecărei persoane. Totodată, sunt asigurate servicii de hrană, cazare şi asistenţă medicală pentru beneficiari.


Nr. Nr.101–Serie – Serienouă–Noiembrie nouă – August 2005 2004

Când aţi vizitat ultima oară

Academia Domnească

S

coala de la „Sfântul Sava” este cea mai veche instituţie de învăţământ românesc, fiind creată în anul 1688, la iniţiativa învăţatului stolnic Constantin Cantacuzino. Academia Domnească a fost o instituţie de învăţământ superior a Ţării Româneşti, unde se preda în limbi clasice (greaca şi latina), asemănător tuturor instituţiilor de învăţământ superior european de până în sec. al XVIII-lea. Cursurile Academiei bucureştene erau urmate de numai 150-200 ucenici în vremea lui Brâncoveanu, 200 pe timpul lui Al. Ipsilanti şi 3-400 în primele decenii ale secolului al XIX-lea. La Şcoala de la ,,Sfântul Sava” s-au format intelectual numeroşi oameni politici, scriitori, artişti, numele lor confundându-se cu istoria şi cultura română: Dinicu Golescu, Anton Pann,

Grigore Alexandrescu, C.A.Rosetti, fraţii Brătianu, Dimitrie Bolintineanu, Ion Heliade Rădulescu, Nicolae Bălcescu, Nicolae Filimon, Gheorghe Tătărescu, Theodor Aman, Alexandru Odobescu, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Take Ionescu, Spiru Haret, I.Gh.Duca, Duiliu Zamfirescu, Ştefan Luchian, Tudor Arghezi, Eugen Ionescu, Gala Galaction, Camil Petrescu, George Topîrceanu şi mulţi alţii. Foarte mulţi dascăli au plecat de aici pentru a răspândi cultura şi pentru a educa noi generaţii de învăţăcei din Muntenia sau Moldova: Gheorghe Lazăr, I. Heliade Radulescu, Eufrosin Poteca, Simion Marcovici, Costache Moroiu, Petrache Poenaru, Teodor Pallade, Răducanu Mainescu, Gheorghe Ioanid, Grigore Pleşoianu, Dumitru Jianu, Nicolae Simonide şi alţii.

Colţul VIP

face actualul primar, dar rezultatele muncii sale se văd în aspectul general al străzilor, al parcurilor şi pieţelor, al sectorului în ansamblul său. De unde constat că, probabil dacă nu se întâmplă ceva foarte grav, omul îşi face treaba temeinic. Evident, am şi nemulţumiri: cel mai mult mă deranjază clădirile foarte înalte ce se construiesc în centrul Bucureştiului şi care strică arhitectura oraşului. Ca să nu mai vorbim de cum s-au dat acele aprobări, pe ochi frumoşi… Cea de-a doua neplăcere este legată de terasele care nu au aprobare pentru nunţi, botezuri etc.; dar patronii găsesc că este absolut firesc să le organizeze şi să strice nopţile celor care locuiesc prin preajmă. Ar mai fi ridicarea gunoaielor pe la orele 9.00 – 10.00, când este deja aglomerat, în loc de ore ceva mai convenabile, în care traficul nu este prea intens. Mai există încă unele disfuncţionalităţi în viaţa oraşului, dar la fel ca şi alţii, am învăţat să supravieţuiesc cu marile sau micile necazuri cotidiene. Ele nu mă împiedică să vă adresez, seară de seară, un zâmbet cald, dumneavoastră, telespectatorilor mei!...

Acest colţ de pagină va fi dedicat prezentării celor mai importante personalităţi din sectorul nostru, oameni de cultură, oameni politici jurnalişti dar nu numai. Invitatul acestei ediţii este omul de presă,

Gabriela Vrânceanu - Firea Locuiesc în Sectorul 1 al Capitalei din anul 1992. La început am stat în cartierul Primăverii, acum locuiesc în zona Arcului de Triumf. Fiind, ca mai toţi oamenii, o mare iubitoare de natură, mă fascinează explozia de verdeaţă a acestei zone bucureştene, adevărat plămân pentru oraş, dar mai ales pentru cei ce locuiesc aici. Vecinii mei sunt cu toţii extrem de drăguţi şi îmi face mare plăcere să-i întâlnesc, chiar dacă este vorba de schimbarea unui banal salut. Referitor la curăţenie, mie, una, îmi este foarte clar că sectorul 1 este ceva mai curat decât celelalte sectoare. Eu nu ştiu exact ce

5

Chiliile dispărutei mănăstiri Sfântul Sava din Bucureşti au găzduit timp de un secol şi jumătate învăţământul superior din Ţara Românească. Având o istorie de peste 300 de ani, şcoala de la „Sfântul Sava” este cea mai veche instituţie de învăţământ românesc şi s-a remarcat de-a lungul timpului drept cea mai importantă Şcoală din Ţările Române.


Nr. 10 – Serie nouă – August 2005

În atenţia proprietarilor de locuinţe

Delimitarea atribuţiilor în domeniul asociaţiilor de proprietari

Î

n numărul precedent al revistei a fost prezentat un articol privind sprijinul pe care Serviciul Relaţii Asociaţii de Proprietari al Primăriei Sectorului 1 îl acordă cetăţenilor. Deoarece, adeseori, se face confuzie între acesta şi Serviciul Control Asociaţii de Proprietari vom face o comparaţie care se doreşte a fi lămuritoare şi, totodată, de folos pentru cetăţeni. Au fost prezentate condiţiile pentru constituirea în asociaţie de proprietari. Asociaţia de locatari este obligată să se transforme în asociaţie de proprietari în termen de un an de la intrarea în vigoare a HGR 400/2003, adică cel mai târziu la data de 1 mai 2004 şi trebuie să fie formată dintr-un comitet executiv alcătuit dintr-un număr de minim 3 membri şi maxim 11 (număr impar), un preşedinte al asociaţiei care este şi preşedintele comitetului executiv şi o comisie de cenzori, formată, de obicei, din 3 membri ce au cunoştinţe de contabilitate. Secretarul comitetului este cel care întocmeşte procesele verbale ale adunărilor generale şi, în acest sens Serviciul Relaţii Asociaţii

de Proprietari, prin reprezentanţii săi, poate participa la adunările generale (cel puţin o dată pe an). Pentru ca hotărârile Adunărilor să fie valabile este necesară prezenţa majorităţii proprietarilor (50%+1) care pot avea şi reprezentanţi delegaţi, votul fiecărui proprietar având o pondere egală cu cota parte de proprietate comună. Întrebarea frecventă, care este greşit adresată serviciului Relaţii Asociaţii de Proprietari se referă la nemulţumirile proprietarilor legate de situaţii economicofinanciare al condominiului, şi calculul cotelor de întreţinere. Pentru acestea trebuie, mai întâi, să vă adresaţi în scris preşedintelui asociaţiei care are obligaţia de a răspunde în maxim 10 zile. În cazul în care preşedintele asociaţiei nu a răspuns sau sunteţi nemulţumit de răspunsul primit, trebuie să vă adresaţi în scris Serviciului Control Asociaţii de Proprietari din cadrul Primăriei Sectorului 1 care va face un control financiar-contabil gratuit pe o perioadă de 3 luni. Reprezentanţii Serviciului Control Asociaţii de Proprietari nu au calitatea de experţi contabili autorizaţi, astfel nu se pot executa expertize economico-financiare.. În cazul în care se descoperă nereguli, asociaţia sau proprietarul (neapărat) işi poate angaja un expert contabil din cadrul Corpul Contabililor Autorizaţi din România deoarece raportul de control al primăriei nu are putere juridică, nu poate fi instituit cu titlu executoriu. Alte probleme cu care se confruntă aceste servicii sunt: dacă în condominiu există deficienţe legate de buna funcţionare a instalaţiilor de apă, gaze sau inundaţii, poluare fonică, salubrizare şi, de asemenea, pentru instalaţii utilităţi şi reparare/ întreţinere a clădirii pentru părţile comune, trebuie să vă adresaţi Direcţiei Inspecţie, respectiv Serviciului Disciplina în Construcţii, Lucrări Edilitare şi Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei. În cazul unor deficienţe a părţilor de proprietate

6

privată intervine Inspectoratul de Stat/ Sanepid. Totodată, pentru a efectua modificări în cadrul condominiului, atât proprietate personală cât şi parte comună, vă îndrumăm să vă adresaţi la acelaşi serviciu. Pentru sesizări privind creşterea şi întreţinerea animalelor încât să nu producă poluare mediului sau disconfort vecinilor trebuie să vă adresaţi Biroului Medicină Veterinară din cadrul Direcţiei Utilităţi Publice a Primăriei. Pentru a deţine un animal de companie, proprietarului îi trebuie acordul asociaţiei şi este obligatoriu ca animalul să fie vaccinat antirabic în fiecare an. Biroul Medicină Veterinară exercită şi controlul privind starea de igienă a părţilor comune atunci cand există animale de companie deţinute de proprietari. Drepturile şi obligaţiile proprietarului sunt: fiecare proprietar este obligat să plătească cotele de întreţinere obişnuite sau speciale către asociaţie. De asemenea, este obligat să anunţe în scris numele persoanelor care locuiesc temporar (minim 15 zile pe lună) sau când prestează activităţi gospodăreşti în timpul zilei.Totodată, proprietarul nu are dreptul să schimbe aspectul proprietăţii comune fără acceptul scris al comitetului executiv. Pentru schimbarea destinaţiei spaţiului de locuit este necesar acceptul scris al asociaţiei dar mai ales al celor afectaţi direct, atât pe orizontală cât şi pe verticală. Orice proprietar are dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunările generale, de a alege şi a fi ales în funcţii de conducere în cadrul asociaţiei de proprietari şi, de asemenea, fiecare proprietar are dreptul să solicite, în baza unei cereri adresată în scris preşedintelui asociaţiei, diminuarea temporară a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei dacă acesta lipseşte din apartament cel puţin 15 zile calendaristice.


Nr. Nr.101–Serie – Serienouă–Noiembrie nouă – August 2005 2004

Primăria Sectorului 1 vă informează

Amenzile aplicate de inspectorii administraţiei de sector

Î

ncepând cu numărul de faţă al revistei vor fi prezentate principalele categorii de amenzi pe care angajaţii Primăriei Sectorului 1 sunt abilitaţi să le aplice pentru nerespectarea legislaţiei în vigoare. Pe parcursul mai multor numere ale revistei, aceste sancţiuni vor fi prezentate în funcţie de domeniul în care se aplică şi serviciul îndrituit să le aplice. De asemenea, va fi evidenţiată legislaţia în baza căreia se aplică aceste amenzi. În acest număr, vor fi înfăţişate sancţiunile care se acordă pentru nerespectarea normelor de protecţie a mediului. Protecţia mediului este o necesitate stringentă şi o problemă deosebită cu care se confruntă administraţia sectorului 1 şi nu numai. Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos este, începând cu anii ‘70 ai secolului XX, unul din drepturile fundamentale ale omului, iar respectarea normelor de protecţie a mediului constituie unul dintre criteriile de aderare la Uniunea Europeană. În acest domeniu, există o lege cadru, Legea 137/1995, privind protecţia mediului şi o legislaţie derivată, mai specializată, care trebiue să fie conformă cu legea cadru (Ordonanţă de Guvern, Hotărâri de Consiliu şi alte legi). Aplicarea acestor sancţiuni cade în sarcina Serviciului Inspecţie Ecologică şi de Mediu din cadrul Primăriei Sectorului 1. Amenzi prevăzute de Legea nr. 137/1995 a protecţiei mediului: în scopul asigurării protecţiei calităţii solului, deţinătorii de terenuri cu orice titlu, precum şi orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o activitate pe un teren, fără a avea un titlu asupra lui, au obligaţia să asigure luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţii rutiere, feroviare şi de navigaţie. În caz de nerespectare a acestor norme, amenzile sunt de la 5 – 15 milioane ROL pentru

persoane fizice şi de la 25 la 75 milioane ROL pentru persoane juridice. Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, prevede că în caz de tulburare a liniştii locatarilor între orele 22.00 şi 8.00, prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice situate în imobile cu destinaţie de locuinţe sau în imediata lor vecinătate, aceste fapte se sancţionează cu amendă de la 5 la 15 milioane lei ROL. De asemenea, tulburarea fără drept a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect (în cazul şantierelor) se sancţionează cu amendă de la 2 la 10 milioane ROL. O altă normă care sancţionează abaterile de la normele de protecţie a mediului este Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, privind regimul deşeurilor, modificată şi completată de Legea nr. 426/2001. În cazul abandonării deşeurilor urbane şi a ambalajelor pe spaţiile verzi, în locuri publice sau în alte locuri nepermise, amenda este de la 1 la 10 milioane ROL pentru persoane fizice şi de la 50 la 100 milioane ROL pentru persoane juridice. Aceleaşi amenzi se acordă şi în caz de necontractare cu unităţi specializate a colectării, reutilizării, reciclării, transportului şi eliminării deşeurilor. Norma cadru în domeniul protecţiei mediului şi a spaţiilor verzi pe teritoriul municipiului Bucureşti este HCGMB nr. 10/2001, iar aceasta prevede mai multe categorii de amenzi şi anume: - comercializarea pe spaţii verzi, neîntreţinerea spaţiilor verzi şi a curăţeniei pe o rază de 20 metri în jurul oricărui punct de activitate autorizat se sancţionează cu amendă

7

de la 1 la 5 milioane lei ROL; - staţionarea, repararea şi spălarea automobilelor pe spaţii verzi sau maluri de lacuri şi râuri se sancţionează cu amendă de la 1 la 5 milioane lei ROL; - decojirea şi tăierea de ramuri din arbori şi arbuşti, baterea de corpuri străine (inclusiv fixarea de indicatoare şi reclame), turnarea de substanţe toxice sau inflamabile pe scoarţa şi în vecinătatea arborilor şi arbuştilor se sancţionează cu amendă de la 5 la 15 milioane lei ROL; - defrişarea de arbori şi arbuşti, tăierea din coronament fără aviz de defrişare, eliberat de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 milioane lei ROL. Trebuie precizat că defrişarea pomilor fructiferi trebuie avizată de Direcţia Generală de Alimentaţie din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; - neaducerea la starea iniţială a terenurilor după efectuarea de lucrări sau intervenţii în subteran, se sancţionează, de asemenea, cu o amendă de la 15 la 25 milioane lei ROL. HCGMB nr 3/1995 privind ocuparea temporară a terenurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti, stabileşte următorul set de sancţiuni: - amendă de la 10 la 15 milioane ROL dacă, în cazul lucrărilor subterane distanţa dintre săpături şi arborii de aliniament este mai mică de 1,5 m; - amendă de la 10 la 15 milioane ROL dacă nu este asigurată protejarea vegetaţiei din jurul săpăturilor; - amendă de la 10 la 15 milioane dacă pământul rezultat din săpătură este depozitat pe coletul arborilor.


Nr. 10 – Serie nouă – August 2005

Parcul Cazzavillan a fost redeschis oficial

Personalităţile prezente la eveniment : Mihai Bâzgan, Adriean Videanu, Andrei Ioan Chiliman şi Constantin Bălăceanu Stolnici

M

iercuri, 27.07.2005, ora 17.30, în cadrul unei festivităţi, a avut loc redeschiderea oficială a parcului Cazzavillan, despre a cărui reamenajare v-am informat în numărul trecut. La această festivitate au participat atât personalităţi ale vieţii publice româneşti, cât şi oameni care locuiesc în zonă. Dintre personalităţile prezente amintim: academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, Primarul General al Capitalei, Adriean Videanu, Primarul Sectorului 1, Andrei Ioan Chiliman, viceprimarul Mihai Bâzgan şi profesorul Florin Teodesiu de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti (USAMVB). În discursul ţinut cu această ocazie, Primarul Sectorului 1, a ţinut să mulţumească celor care au colaborat pentru ducerea la bun sfârşit a acestui proiect: Primăriei Municipiului Bucureşti, celor care au realizat proiectul de restaurare (prof. Florin Teodosiu şi Dana Dobrescu Manea de la Secţia de Peisagistică din cadrul USAMVB), celor care au restaurat monumentul

(conf. univ. Ionel Lazăr şi artistul plastic Marian Dăbuleanu) şi cetăţenilor care prin sugestiile şi propunerile lor au contribuit la realizarea acestui proiect. De asemenea, edilul sectorului 1 a ţinut să reliefeze că este pentru prima dată când se realizează o restaurare profesionistă a unui spaţiu verde, datorită participării unor absolvenţi ai nou înfiinţatei secţii de Peisagistică. “Acest scuar este cel mai valoros spaţiu verde din Capitală, atât din punct de vedere estetic cât şi funcţional”, a precizat în încheiere primarul sectorului 1. La rândul său, Primarul General al Capitalei, Adriean Videanu, a ţinut să sublinieze buna colaborare care există între cele două administraţii în interesul cetăţenilor Capitalei. Primăria Sectorului 1, prin Administraţia Domeniului Public Sector 1, va continua programul de reamenajare şi refacere a spaţiilor verzi într-un mod profesionist, pentru a da şansa cetăţenilor sectorului şi generaţiilor viitoare să trăiască într-un mediu curat şi să aibă parte de locuri de recreere la standarde europene.

8

Asociatul Rio Bucovina Distribution SRL a fost evacuat din Piaţa Agroalimentară Amzei

I

nspectorii Primăriei Sectorului 1 au evacuat miercuri, 27 iulie 2005, din piaţa agroalimentară Amzei, firma Rio Bucovina Distribution SRL, unde acţionarul majoritar este soţia lui Mohammad Munaf. La această acţiune au participat efective ale Jandarmeriei şi ale Poliţiei Comunitare Sector 1. Evacuarea s-a dispus în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 255/2005, prin care s-a reziliat unilateral contractul de asociere nr. 02/1210/21.07.1999, cu privire la reconstrucţia, modernizarea şi administrarea patrimoniului pieţei agroalimentare Amzei. În conformitate cu prevederile punctului 6 din Actul Adiţional 1419/28.09.1999, la contractul de asociere mai sus menţionat, Primăria Sectorului 1 a dispus rezilierea unilaterală în data de 22.07.2005 a contractului cu firma Rio Bucovina Distribution SRL. Această operaţiune s-a datorat pagubelor importante produse bugetului local pe toată perioada derulării contractului (1999 – 2005), pagube care se ridică la câteva miliarde lei vechi. Numai în primele 5 luni ale acestui an, bugetul local a fost prejudiciat cu 150 milioane lei vechi. Primarul Sectorului 1, Andrei Ioan Chiliman, a precizat că : „pentru recuperarea prejudiciului, Primăria va face o plângere penală împotriva firmei care a produs paguba”. În urma acţiunii de evacuare, angajaţii Primăriei Sectorului 1 au inventariat bunurile găsite la faţa locului, iar bunurile contabile găsite şi toate celelalte acte ale firmei Rio Bucovina Distribution au fost ridicate. De asemenea, bunurile imobile au fost luate în custodie de administraţia sectorului 1. Secretarul primăriei, Bogdan Grigorescu, a declarat: „au fost evacuaţi pentru nerespectarea clauzelor contractuale, mai precis a termenelor de realizare a investiţiilor. Hala din piaţa Amzei trebuia terminată din 2001. Această firmă trebuia evacuată demult, însă în guvernarea precedentă au fost protejaţi.”


Nr. Nr.101–Serie – Serienouă–Noiembrie nouă – August 2005 2004

Primăria Sectorului 1 a primit vizita unei delegaţii din Republica Populară Chineză

Î

n data de 25.07.2005, Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, a primit vizita unei delegaţii chineze a Sectorului Huadu al Municipiului Guangzhou (Canton) condusă de Primarul sectorului, Dl. Wang Zhongbing, aflată în România la invitaţia UGIR (Uniunea Generală a Industriaşilor din România). Având în vedere că acesta a fost primul contact între cele două municipalităţi, discuţia a avut un caracter protocolar, fiecare parte făcând o prezentare generală cât şi o expunere a oportunităţilor de colaborare care există în cele două unităţi administrative. Primarul Andrei Chiliman a subliniat faptul că orice dezvoltare viitoare a României cât şi a UE nu are cum să nu ţină cont de parteneriatul cu China şi speranţa că în ceea ce ne priveşte vom păstra aceleaşi relaţii bune pe care le-am avut şi înainte şi după 1989. Sectorul Huadu e format din 11 oraşe, are o suprafaţă de 968 km² şi 720.000 locuitori. Una din problemele specifice este faptul ca 50% din populaţie trăieşte în mediul rural. Autorităţile chineze încearcă prin turneul european pe care îl întreprind să vadă cum sunt organizate

alte metropole, preconizând pentru perioada imediat următoare o dezvoltare a industriei şi, prin acesta, lărgirea ariei urbane în detrimentul celei rurale. Primarul Wang Zhongbing a ţinut să menţioneze faptul că piaţa românească este una care oferă siguranţă şi să aprecieze eforturile noastre de a ne integra în Uniunea Europeană. În explorarea de noi oportunităţi, s-a arătat interesat să invite oficialii Primăriei Sectorului 1 la unul dintre cele mai mari târguri care au loc în China şi care e organizat de oraşul Guangzhou (Canton), prilej cu care să se discute şi modalităţile în care cele două administraţii pot coopera. Alături de primarul Andrei Ioan Chiliman, veniţi să ofere detalii specifice, s-au aflat viceprimarul Mihai Bâzgan, consilierii Ion Brad şi Cristian Ţugurel cât şi Bogdan Grigorescu - Secretarul Primăriei, Oana Rădulescu – Arhitectul Şef, Răzvan Iordan – Directorul Direcţiei Inspecţie, Ion Dogeanu – Directorul Direcţiei Utilităţi Publice, Eugen Milea – Directorul ADP Sectorul 1, Daniel Budurescu – Directorul Direcţiei de Comunicare şi Integrare Europeană, Mihai Staicu – Şeful Serviciului Integrare Europeană.

Primarul Sectorului 1 şi conducătorul delegaţiei Chineze

9

Viceprimarul Bâzgan organizează şi coordonează pregătirile lotului municipal de rugby şcolar

În perioada 1 – 12 august 2005, Selecţionata de Rugby a Asociaţiei Municipale de Rugby Bucureşti, condusă de domnul Mihai Bâzgan – preşedinte, în acelaşi timp vicepreşedinte al FRR şi responsabil cu activitatea de juniori şi copii din sectorul 1, se deplasează la Izvorul Mureşului pentru un stadiu de pregătire tehnico – tactic, conceput de Viceprimarul Sectorului 1, unul dintre foştii jucători de valoare ai rugby-ului românesc. Delegaţia este formată din 60 de persoane, staff-ul plus lotul de jucători. Sportivii sunt selecţionaţi de la mai multe licee din sectorul 1, clasate pe locuri fruntaşe la Turneul Final de Juniori pe ţară: Lic. A. Vlaicu (locul I), C.S. Triumf (locul II)C. T.M.R.F. (locul III) şi R.C. Select (locul IV ). Componenţa staff-ului : Marin Ionescu – vicepreşedinte, Toma Iorga – antrenor, Muntean Mircea –antrenor, Adrian Costache – antrenor, Mădălina Voichiţa – kinetoterapeut. Selecţionata AMRB se pregăteşte pentru o viitoare întâlnire cu o selecţionată britanică şcolară.


Nr. 10 – Serie nouă – August 2005

La cererea cetăţenilor, vă prezentăm

Informaţii generale privind operaţiunea de recalculare a pensiilor În urma solicitărilor primite de la cetăţeni ne-am adresat Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, cerând informaţii suplimentare despre procedurile de recalculare a pensiilor. Vi le prezentăm mai jos cu menţiunea că nu primăria de sector coordonează acest proces. Potrivit prevederilor OUG nr. 4/2005, s-a accelerat procesul de recalculare a tuturor pensiilor stabilite potrivit legislaţiei în vigoare până la data de 1 aprilie 2001, urmărindu-se asigurarea respectării principiului „la condiţii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul pensionării”. Recalcularea este un proces prin care, pentru toate pensiile din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se va determina punctajul mediu anual potrivit principiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale utilizându-se formula de calcul introdusă de această lege şi cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1550/2004. Implicit, cuantumul fiecărei pensii din sistemul public va fi stabilit în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000. În acest mod, toate pensiile vor fi stabilite după aceeaşi lege, după aceeaşi metodologie, potrivit aceloraşi principii, indiferent de data pensionării şi indiferent de legislaţia care a fost aplicată la momentul stabilirii iniţiale. Recalcularea pensiilor se efectuează din oficiu, nefiind nevoie de o cerere depusă din partea pensionarului. Dosarele de pensie – care conţin carnetele de muncă sau copia acestora – sunt supuse prelucrării în cadrul caselor teritoriale de pensii. În acest proces sunt

valorificate toate datele, informaţiile şi elementele existente în dosarele de pensii şi se calculează punctajul mediu anual pe baza salariilor şi a sporurilor cu caracter permanent obţinute în toată perioada de activitate. Punctajul mediu este elementul comun cu care se operează de la 1 aprilie 2001 atunci când se stabilesc pensii şi se adoptă măsuri în domeniul pensiilor. Concret, pentru fiecare pensionar în parte se determină punctajul mediu anual, după cum urmează: a) se împarte venitul salarial din fiecare an lucrat, rezultat din însumarea salariului cu sporurile cu caracter permanent existente în carnetul de muncă, la salariul mediu pe economie din acel an, după care se face suma punctajelor anuale din fiecare an de activitate, rezultând un număr total de puncte; b) acest număr total de puncte se împarte la stagiul de cotizare (vechimea în muncă) care este de 20 ani pentru femei şi 25 ani pentru bărbaţi – în cazul celor pensionaţi până în iulie 1977, respectiv 25 ani pentru femei şi 30 ani pentru bărbaţi – în cazul celor pensionaţi după iulie 1977 şi până în luna martie 2001, inclusiv; c) rezultă punctajul mediu anual care se atribuie pensionarului, pe baza căruia se determină cuantumul pensiei; d) cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual cu valoarea punctului de pensie, aceasta fiind în anul 2005, de 2.955.592lei. În legătura cu anul de referinţă 1977 precizăm că acesta este anul intrării în vigoare a Legii nr. 3/1977, lege care a modificat numărul anilor care reprezintă vechimea integrală în muncă necesară înscrierii la pensie, comparativ cu legea anterioară (Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară).

10

Aşa cum am menţionat anterior, pe lângă salarii se au în vedere şi alte sporuri, indemnizaţii şi majorări ale retribuţiei care, aşa cum precizează Legea nr. 19/2000, au fost luate în calcul la stabilirea pensiei anterior datei de 01.04.2001. Aceste majorări şi sporuri cu caracter permanent sunt cele prevăzute de Legea nr. 57/1974, precum şi cele prevăzute de Legea nr.49/1992. Insistăm asupra precizării că aceste sporuri sunt doar cele cu caracter permanent şi nu cele ocazionale. În această categorie se încadrează: • Sporul pentru condiţii deosebite de muncă; • Sporul de şantier; • Indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere; • Indemnizaţia de conducere a echipei sau a brigăzii de lucru; • Unele sporuri acordate personalului navigant din aviaţia maritimă sau aeriană; • Salarii tarifare majorate cu sume fixe sau procentual; • Indemnizaţia acordată personalului din învăţământ şi din ocrotirea sănătăţii pentru unele activităţi prestate în afara funcţiei de bază. Salariile şi sporurile cu caracter permanent care se iau în considerare


Nr. Nr.101–Serie – Serienouă–Noiembrie nouă – August 2005 2004 la recalcularea pensiilor sunt salariile înscrise în carnetul de muncă existent–în original sau copie–în dosarul de pensie al pensionarului. Dacă salariile, sporurile cu caracter permanent sau majorările menţionate mai sus nu sunt înregistrate, pot fi dovedite cu adeverinţe eliberate, în condiţiile legii, de fostele unităţi angajatoare şi care trebuie să conţină următoarele elemente: • denumirea unităţii; • datele exacte de identificare ale persoanei; • perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi încetare a raportului de muncă; • funcţia, meseria sau specialitatea exercitată; • denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată; • perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat; • adeverinţele vor purta număr, data eliberării, ştampila unităţii, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens conducerea unităţii. Nu sunt considerate sporuri cu caracter permanent şi nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual următoarele forme de retribuire: • formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie sau după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale; • premiile anuale şi cele acordate în cursul anului pentru realizări deosebite; • sporurile acordate în scopul stimulării personalului; • diurnele de deplasare şi delegare; • indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer; • drepturile de autor; • drepturile plătite în cazul desfacerii contractului de muncă; • al 13-lea salariu. În ceea ce priveşte al 13-lea salariu şi primele trimestriale, acestea se au în vedere la stabilirea punctajului mediu anual, după data de 01.04.2001. În situaţia în care salariile nu pot fi dovedite prin înscrisuri, legea prevede că pentru perioadele respective, în comparaţia cu salariul mediu pe economie avută în vedere la determinarea punctajului mediu anual se va folosi în mod automat salariul minim pe economie. O particularitate se înregistrează în ceea

ce priveşte sporul de vechime. Pentru valorificarea sporului de vechime la determinarea punctajului mediu anual dovedirea acestuia prin adeverinţă este necesară doar dacă acest spor nu este înregistrat în carnetul de muncă pentru perioade ulterioare datei de 1 aprilie 1992. Pentru perioada anterioară datei de 01.04.1992 nu este necesară o astfel de adeverinţă, procentele de spor de vechime, care se iau în calcul la determinarea punctajului mediu anual, fiind prevăzute la art. 164 din Legea nr. 19/2000, şi se calculează automat. În cazul în care unele persoane prezintă adeverinţe cu salarii sau sporuri ulterior recalculării dosarului de pensie, se procedează la revizuirea recalculării. Prezentarea acestor dovezi se poate face oricând, înainte sau după data aplicării etapei de recalculare din care fac parte. Dacă dovezile se prezintă în termen de 3 ani de la data la care s-a efectuat plata drepturilor recalculate, atunci noile drepturi se acordă de la data iniţială. În situaţia în care dovezile se aduc după cei 3 ani, drepturile se plătesc cu luna următoare celei în care dovezile au fost depuse la casele teritoriale de pensii. În concluzie, există un termen de 3 ani, calculat de la data plăţii drepturilor recalculate, în care pensionarul poate aduce dovezi suplimentare cu privire la salarii sau la perioade de vechime în muncă neutilizate la înscrierea iniţială la pensie, situaţie în care va primi drepturile retroactiv, începând cu data acestei plăţi. Acest aspect nu trebuie interpretat în sensul „prelungirii procesului de recalculare”, ci ca o facilitate acordată pensionarilor de a-şi procura dovezi suplimentare în scopul modificării punctajului mediu individual rezultat în urma recalculării. În urma recalculării, o parte dintre pensii vor înregistra o creştere a punctajului mediu anual, implicit a cuantumului, în timp ce alte pensii vor înregistra o scădere a punctajului mediu anual, dar nu vor suferi o modificare a cuantumului. Ca urmare, se vor acorda diferenţele rezultate din obţinerea unui punctaj individual mai mare sau se va menţine punctajul corespunzător pensiei aflate în plată, dacă punctajul individual recalculat este mai mic. 11

În ceea ce priveşte calendarul implementării acestei măsuri, vă informăm că este prevăzut ca procesul de recalculare să se încheie la sfârşitul acestui an, plata pensiilor majorate ca rezultat al recalculării, făcându-se eşalonat, în etape. Prima etapă, care prevede recalcularea pensiilor stabilite până în anul 1980, inclusiv, a fost aplicată în luna martie 2005. Etapa a II a de recalculare a pensiilor, care prevede recalcularea drepturilor pentru pensionarii ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1981-1990, a fost aplicată în cursul lunii iulie a.c. Etapa a III a de recalculare a pensiilor, care prevede recalcularea drepturilor pentru pensionarii ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1991 – 1996, se va aplica în cursul lunii iulie septembrie a.c. În acest sens urmează a fi finalizat proiectul de hotărâre de guvern. Următoarea etapă va fi stabilită tot prin hotărâre de guvern.

Coordonatele Casei Locale de Pensii Sector 1 şi ale sediului în care se desfăşoară operaţiunea de recalculare a pensiilor pentru toate sectoarele din Bucureşti Casa Locală de Pensii Sector 1: B-dul. Lacul Tei nr. 17, sector 2, Bucureşti Tel: 212 03 71, 0800826727, 250 91 11 Centrul de recalculare a pensiilor pentru toate sectoarele: B-dul. Lacul Tei nr. 17, sector 2, Bucureşti Tel: 212 03 67 Programul de audienţe al Casei Locale de Pensii Sector 1: Luni, Maţi, Joi: 9:00 - 19:00 Miercuri: 9:00 - 17:00 Sâmbătă: 9:00-14:00 Programul de audienţe privind operaţiunea de recalculare a pensiilor (B-dul. Lacul Tei nr. 17, sector 2): Marţi, Joi: 9:00 - 13:00 Program pentru depunerea de documente necesare în cadrul operaţiunii de recalculare a pensiilor (B-dul. Lacul Tei nr. 17, sector 2): Luni, Maţi, Joi: 9:00 - 19:00 Miercuri: 9:00 - 17:00


Nr. Nr.101–Serie – Serienouă–Noiembrie nouă – August 2005 2004

Să ne înfrumuseţăm grădina

Cum sterilizăm animalele de casă

Simona PANAITESCU–Medic Veterinar

Marius AMBROZIE–Director Adjunct A.D.P.

C

ine n-a văzut măcar o dată în viaţă o grădină în timpul înfloririi rododendronilor şi azaleelor, cu greu poate realiza splendoarea florală a acestor arbuşti. La noi cultura lor e limitată din cauza cerinţelor de umiditate, de sol şi a sensibilităţii la ger. Cred însă că merită să încercăm să-i avem în grădină. Magazinele de profil ne oferă atât plantele cât şi pământul acid necesar lor şi îngrăşămintele speciale. Ce cer aceşti arbuşti? Întâi un sol uşor, nisipos, cu mult humus şi total lipsit de calcar. Îl amestecăm cu pământ de frunze şi turbă sau cel mai bine cumpărăm un pământ special pentru plante acidofile. Literatura de specialitate ne dă noi speranţe: există rododendroni care pot creşte şi în sol normal: rododendronii Inkarho. Rododendronii şi azaleele iubesc umbra. Locurile ferite, de sub copaci, sunt foarte bune. Plantarea lor se face de la începutul lui martie până la mijlocul lui mai. Rădăcinile pot suferi din cauza stagnării apei şi lipsei aerului. Dacă pământul e greu, un strat de pietre pe fundul gropii rezolvă problema. Binevenită e udarea regulată după plantare, ideal cu apă de ploaie. Au o putere de înflorire uluitoare. Florile ofilite trebuie rupte cu grijă pentru ca planta să-şi canalizeze energia în formarea noilor boboci. De mare ajutor este administrarea regulată a îngrăşământului. Foarte bun este cel mineral pentru rododendroni şi azalee, sărac în clor, cu elemente fertilizatoare pentru creşterea şi înflorirea plantei (azot, fosfor, potasiu), dar şi cu magneziu şi oligoelemente necesare unei bune stări de sănătate. Acestea favorizează şi aciditatea solului. Dacă locul e bine ales, pământul e bun, îngrăşământul corect administrat şi planta refuză să facă flori, mugurii ei florali devin maro, înseamnă că a fost atacată de cicade (insecte dăunătoare). Mugurii maro trebuie îndepărtaţi. Tratarea profilactică cu insecticid din aprilie până spre toamnă este o soluţie împotriva cicadelor.

S

terilizarea (castrarea) câinilor este în mod obişnuit realizată prin operaţia de “ovariohisterectomie” la căţele, în care ambele ovare şi uterul sunt extirpate, şi prin operaţia de “orhidectomie” la câinii masculi, în care sunt extirpate ambele testicole. Este o operaţie majoră şi totuşi una comună. Castrarea, are atât avantaje din punct de vedere medical, cât şi social. Din punct de vedere medical prin castrare se elimină la femele riscul de apariţie a cancerului mamar şi a infecţiei uterului (piometru), iar la masculi se înlătură riscul hiperplaziei şi a adenomului de prostată, prevenirea anumitor tipuri de hernie şi tumori ale testicolelor şi anusului, iar scurgerile prepuţiale excesive vor fi, de asemenea, atenuate prin castrare. Pe lângă avantajele din punct de vedere medical, castrarea câinilor, în special a celor comunitari, prezintă şi avantaje de ordin social. Astfel, căţelele intră în călduri de două ori pe an iar în această perioadă prezintă o scurgere vaginală sangvinolentă, prezintă şi un miros specific şi atrag câinii masculi. Încep luptele pentru supremaţie între câinii masculi care vor să îşi exercite dreptul de reproducător asupra căţelei în călduri. Căţelele sunt montate la fiecare ciclu de călduri, asta însemnând că vor naşte pui de două ori pe an, rezultând creşterea necontrolată a populaţiei canine şi tararea din punct de vedere fizic a căţelelor (pentru a naşte pui sănătoşi şi viguroşi căţelele trebuie să fete o dată la doi ani). Prin castrare aceste dezavantaje sunt înlăturate. Interesul pentru împerechere dispare cu aproape 90% la câinii castraţi, agresivitatea faţă de alţi masculi este eliminată cu 60%, marcajul cu urina cu 50%. Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor Sectorului 1 care au posibilităţi financiare limitate şi sunt iubitori de animale de companie, în luna februarie 2005 s-a lansat un program social de servicii medical-veterinare gratuite. Pentru programări, vă rugăm să vă adresaţi doamnei consilier Constanţa Frăsineanu, la telefonul 0721 514 232.

13


Nr. 10 – Serie nouă – August 2005

Poşta Redacţiei

Doamna Maria Popescu ne solicită informaţii cu privire la criteriile de atribuire a unei locuinţe sociale şi cum va fi rezolvată această problemă la nivelul sectorului 1. Stimată doamnă, deficitul de locuinţe este una dintre problemele majore cu care se confruntă administraţia Sectorului 1, numai de la începutul anului 2005 şi până în prezent, la primăria de sector, au fost depuse peste 1200 de cereri pentru locuinţe. Situaţia social-economică şi juridică privind locuinţele este reglementată, în special, prin legea nr. 114/1996, care consacră principiile în baza cărora sunt realizate şi administrate locuinţele, respectiv, principiul “liberului acces la locuinţe”, care recunoaşte dreptul fiecărui cetăţean de a avea acces la o locuinţă în mod liber şi fără vreo îngrădire şi principiul potrivit căruia “realiazarea locuinţelor constituie un obiectiv major al administraţiei publice centrale şi locale”. În Sectorul 1, Consiliul Local controlează şi răspunde de fondul de locuinţe sociale aparţinând domeniului public, prin realizarea de construcţii noi sau, după caz, prin reabilitarea unor construcţii existente cu respectarea suprafeţei utile şi a dotărilor necesare. În primul rând, criteriile de atribuire ale unei locuinţe sociale sunt stabilite în legea nr. 114/1996, art. 43: - tinerii căsătoriţi care au fiecare vârsta de până la 35 de ani; - tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani; - invalizii de gradul I şi II; - persoanele cu handicap; - pensionarii, veteranii şi văduvele de război, eroi ai Revoluţiei din decembrie 1989; - alte persoane sau familii îndreptăţite. Actele necesare pentru întocmirea dosarului sunt următoarele: - cerere adresată primarului sectorului 1; - memoriu explicativ privind situaţia locativă şi familială; - copii după actele de identitate ale membrilor familiei care se gospodăresc împreună şi care au domiciliul

stabil în sectorul 1; - copii după certificatele de naştere ale copiilor, copie după certificatul de căsătorie sau divorţ (după caz); - adeverinţe de salariu cu veniturile nete încasate în ultimele 12 luni sau – după caz – taloanele de pensie, adeverinţele de ajutor social (pentru toţi membrii majori); - copie după titlul în baza căruia se deţine folosinţa locuinţei (după caz): act de proprietate, contract de închiriere sau subînchiriere al titularului locuinţei de la adresa de domiciliu, astfel cum este înscrisă în actele de identitate; - declaraţie notarială din care să rezulte că nici unul dintre membrii majori ai familiei nu au deţinut şi nu au înstrăinat nici o locuinţă proprietate personală, după 1 ianuarie 1990 şi nu au beneficiat de sprijinul statului pentru realizarea unei astfel de locuinţe şi nu deţin, în calitate de chiriaşi, o altă locuinţă; - certificate medicale de invaliditate gradul I sau II sau, după caz, de revoluţionar în condiţiile legii nr.42/1990 sau decretului lege nr. 118/1990; - orice alt act considerat necesar în sprijinul cererii. În afara criteriilor stabilite prin legea cadru, în subsidiar, se prevede ca, în funcţie de situaţie, consiliile locale pot stabili criterii suplimentare. Astfel, la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1, a fost adoptată hotărârea nr. 134/2004, privind aprobarea criteriilor în vederea stabilirii ordinei de prioritate pentru a beneficia de o locuinţă socială. În concret, acestea sunt următoarele: Situaţia locativă actuală: a) cu contract de închiriere la proprietar, 5 puncte; b) în spaţiul părinţilor, 3 puncte; c) în cămine, 4 puncte; d) persoane evacuate cu hotărâre judecătorească, 10 puncte; e) persoane care locuiesc cu contract de închiriere în imobile retrocedate, 6 puncte; f ) alte situaţii, 7 puncte. Starea civilă actuală: a) căsătorit, 5 puncte; b) necăsătorit, 3 puncte.

14


Nr. Nr.101–Serie – Serienouă–Noiembrie nouă – August 2005 2004 Numărul de copii aflaţi în întreţinere: a) un copil, 1 punct; b) doi copii, 2 puncte; c) trei copii, 3 puncte; d) patru copii, 4 puncte; e) mai mult de patru copii, 6 puncte; f ) invalizi de gradul I şi II şi handicapaţi, indiferent de număr, 5 puncte. Vechimea cererii, pentru că, la egalitate de puncte, prioritatea se stabileşte în ordinea numărului de înregistrare a cererii la Primăria Sectorului 1: a) cerere mai recentă de un an, 0 puncte; b) 1 – 2 ani, 1 punct; c) 2 – 3 ani, 2 puncte; d) 3 – 4 ani, 3 puncte; e) 4 – 5 ani, 4 puncte; f ) 5 – 6 ani, 5 puncte; g) 6 – 7 ani, 6 puncte; h) peste 7 ani, 8 puncte. Venitul mediu net pe membru de familie: a) venit mai mic decât salariul minim pe economie, 15 puncte; b) între salariul minim pe economie şi salariul mediu pe economie, 10 puncte; c) peste venitul mediu pe economie, 5 puncte. Titularul contractului de închiriere este obligat să comunice primarului, în termen de 30 de zile, orice modificare produsă în venitul net lunar al familiei acestuia, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere. Vârsta solicitantului: a) sub 35 de ani, 2 puncte; b) peste 35 de ani, 5 puncte. Categorii sociale: a) funcţionari publici, 7 puncte; b) pensionari, 5 puncte; c) veterani şi văduve de război, revoluţionari răniţi şi invalizi, foşti deţinuţi politici şi urmaşii acestora, 5 puncte; d) tineri instituţionalizaţi, 5 puncte; e) salariaţi, 3 puncte; f ) persoane repatriate, 2 puncte. În legătură cu soluţionarea concretă a deficitului de locuinţe, la nivelul sectorului 1 există o situaţie particulară, fiind un număr foarte mare de persoane afectate de aplicarea legii nr. 10/2001, privind restituirea proprietăţilor naţionalizate în timpul regimului comunist. De aceea, persoanele care vor fi evacuate din aceste imobile, vor avea prioritate la dobândirea de locuinţe sociale. Primăria Sectorului 1, a identificat încă de la finalul anului trecut, resursele financiare necesare pentru construirea unui cartier de locuinţe sociale de care vor beneficia cu prioritate acele persoane care vor fi evacuate

din imobilele naţionalizate şi cazurile sociale grave. Este vorba despre construcţia a 470 de apartamente în zona Odăi, realizarea acestui proiect începând încă din această toamnă. Primele 170 de apartamente vor fi gata anul viitor, iar restul de 300, până în anul 2007. Domnul Marian Popescu ne solicită informaţii în legătură cu activitatea Direcţiei de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar, problemele cu care aceasta se confruntă şi modul cum intenţionează să le soluţioneze. Stimate domn, în administrarea Primăriei Sectorului 1 se află 102 unităţi de învăţământ, care sunt structurate astfel: 25 de licee, 3 şcoli de muzică, o şcoală de arte şi meserii, 27 de şcoli generale, 43 de grădiniţe şi 4 şcoli speciale. În proprietatea administraţiei de sector sunt, în acest moment, 3 unităţi de învăţământ preuniversitar, care au fost cumpărate de Consiliul Local. Imobilele în care funcţionează celelalte unităţi de învăţământ sunt în proprietatea Consiliului General al Capitalei şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1. Cea mai importantă problemă cu care autorităţile locale se confruntă o reprezintă starea în care se găsesc aceste unităţi, 50% din ele necesitând lucrări de reparaţii. În prezent, se execută lucrări de consolidare la un număr de 10 unităţi de învăţământ, urmând ca la sfârşitul lunii august să înceapă lucrări de consolidare la încă 8. Până la începerea anului şcolar 2005/2006, se estimează că se vor efectua lucrări de reparaţii la majoritatea unităţilor de învăţământ. Alte probleme cu care ne confruntăm în acest domeniu sunt repararea teraselor, hidroizolaţia subsolurilor, reabilitarea centralelor termice, refacerea instalaţiilor sanitare şi electrice şi amenajarea curţilor. Numai la nucleul “Jean Monnet” s-au realizat investiţii de circa 20 miliarde lei (ROL). Mandatul actualei administraţii a început cu identificarea problemelor cu care se confruntă aceste unităţi, urmărindu-se un plan bine stabilit: au fost elaborate studii de risc seismic, studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi detalii de execuţie, permiţândune astfel să alocăm judicios banii. Investiţiile fostei administraţii s-au făcut în direcţii netemeinic studiate, ajungându-se chiar la alocarea unor fonduri pentru modernizare la anumite unităţi de învăţământ care necesitau în primul rând consolidări şi reparaţii, risipindu-se astfel fonduri importante. Trebuie precizat că în acest an toate şcolile din sectorul 1 au funcţionat cu autorizaţie sanitară, iar un număr de 20 de unităţi au funcţionat cu plan de conformare din cauza infiltraţiilor la grupurile sanitare, hidroizolaţiilor deficitare şi parchetului uzat.

15


Nr. 10 – Serie nouă – August 2005

Contacte Utile NOU Centru de informare pentru cetăţeni Tel: 659 31 73, 659 31 75 E-mail: info@impozitelocale1.ro Piaţa Amzei nr. 13, Program: Luni, Marţi, Joi 9:00-19:00 Miercuri-Vineri 9:00-17:00 Sâmbătă 9:00-14:00

SERVICIUL LIBERĂ INIŢIATIVĂ ŞI ACTIVITĂŢI COMERCIALE Etaj II, Camera 229; Telefon: 319 10 13, int. 130; Program cu publicul: Luni, Joi: 10:00 – 15:30. BIROUL BRANŞAMENTE Parter, Camera 11A; Telefon: 319 10 13, interior 252; Program cu publicul: Marţi, Joi: 10:00 – 15:00. SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV, JURIDIC Etaj I, Camera 115; Telefon: 319 10 09; 319 10 13, int. 132; Program cu publicul: Luni – Joi: 11:00–14:00. SERVICIUL INSPECŢIE ECOLOGICĂ ŞI DE MEDIU Etaj III, Camera 333A; Telefon: 319 10 13, int. 227; Program cu publicul: Luni – Joi: 08:30–10:00; 15:00–16:30; e-mail: inspectie.ediu@primariasector1.ro

SERVICIUL AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ŞI REGLEMENTĂRI URBANISTICE Parter, Camerele 07, 09 şi 11; Telefon: 319 10 13 int. 129, 231, 259 Etajul I, Camera 116; Telefon: 319 10 13 int. 212, 228; Etaj III, Camera 334; Telefon: 319 10 38; 319 10 13 int. 121. SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI EDUCAŢIE ECO-CIVICĂ Parter, Camera 11; Telefon: 319 10 13, int. 213; SERVICIUL REGISTRATURĂ, RELAŢII CU PUBLICUL Mezanin, Camera 1; Telefon: 319 10 06; 319 10 13, int. 147, 118, 152, 210; Program cu publicul: Luni, Marţi, Joi: 09.00-19.00; Miercuri–Vineri: 09.00 – 19.00. e-mail : registratura@primariasector1.ro SERVICIUL LEGISLAŢIE, AVIZARE CONTRACTE Etaj III, Camerele 9 şi 10; Telefon: 319 10 13, int. 251, 257; Program cu publicul: Luni – Joi: 11.00 – 15.00; Vineri : 11.00 – 13.00 SERVICIUL CONTROL COMERCIAL ŞI CONTROL PIEŢE Etaj III, Camera 333 ; Telefon: 319 10 13 int. 150; Program cu publicul: - zilnic: 08:00–10:00

SERVICIUL AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ŞI REGLEMENTĂRI URBANISTICE Parter, Camerele 07, 09 şi 11; Telefon: 319 10 13 int. 129, 231, 259 Etajul I, Camera 116; Telefon: 319 10 13 int. 212, 228 Etaj III, Camera 334; Telefon: 319 10 38; 319 10 13 interior 121. SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII, LUCRĂRI EDILITARE ŞI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ Disciplina în construcţii Etaj III, Camera 335; Telefon: 319 10 27; 319 10 13 int. 222, 137; Program cu publicul: - zilnic: 08:00–10:00 Lucrări Edilitare şi Gospodărire Comunală Etaj III, Camera 336 Tel/fax: 319 10 49; 319 10 13 int. 134, 219; Program cu publicul: - zilnic: 08:00–10:00 15:30–16:30

Cum ajungeţi la Primărie Adresa: Bd. Banu Manta nr. 9 Mijloacele de transport: • Autobuze: 182, 205, 282–staţia Primăria Sectorului 1; • Tramvaie: 34, 46–staţia Bd. Banu Manta; • Metrou: staţia Basarab.

AUDIENŢE Cabinet Primar Andrei Ioan Chiliman Etaj 1, Camera 114A Tel: 319 10 30, 319 10 13, int. 110 Fax: 319 10 26 E-mail: primar@primariasector1.ro Program de audienţe: Luni, Marţi, Joi începând cu ora 13:00

Cabinet Viceprimar Mihai Bâzgan Etaj 2, Camera 223 Tel: 319 10 60 Fax: 319 10 08 E-mail: viceprimar@primariasector1.ro Program de audienţe: Luni, începând cu ora 13:00

Cabinet Secretar Bogdan Nicolae Grigorescu Etaj 2, Camera 221B Tel: 319 10 29 Tel: 310 10 13, int. 107 E-mail: secretar@primariasector1.ro Program de audienţe: Miercuri, începând cu ora 12:00

Înscrierile pentru audienţe se fac în ziua de vineri între 09:00-13:00 la camera 02 (parter)

16

vps1_10_(210-282_mm)_v003  

Redacţia Bd. Banu Manta nr. 9 Sector 1–Bucureşti Tel: 319 10 28 Fax: 319 10 33 E-mail: comunicare@primariasector1.ro www.primariasector1.ro...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you