Betere begeleiding van mensen met artrose in Noordwest Utrecht

Page 1

Betere begeleiding van mensen met artrose in Noordwest Utrecht BIJEENKOMST 12 MAART 2019

Wat gaan we doen in 2019 en resultaten 2018 in vogelvlucht


Visie & doel Betere artrosezorg in de regio Noordwest Utrecht Waarbij persoonlijke ervaringen van klant en naasten het uitgangspunt vormen. De klant leert beter omgaan met de consequenties van eigen handelen, wordt daardoor een andere gesprekspartner voor zorgaanbieders / begeleiders en onnodig dure zorg wordt voorkomen. Het Stepped Care principe is de medisch inhoudelijke leidraad en Positieve Gezondheid de basis.


PLAN 2019 VERSTERKEN & VERBREDEN 100 meer patiënten geïncludeerd + Meer zorgverleners per locatie doen mee


CONCRETE ACTIES 2019 LEREN EN VERBETEREN

1.

Gezamenlijk consult. Interesse? Meld je snel aan bij raedelijn (zie p. 12)

2.

Gezamenlijke uitwisselings- of informatiebijeenkomst Ondersteuning nodig? Neem contact op met raedelijn (zie p. 12)

3. Faciliteren van patiënten om groepsontmoetingen te organiseren‘ambassadeurschap’. Met als doel: stimuleren eigen regie patiënten. Meer informatie volgt uiterlijk mei. 4. Groepstrainingen (fysiotherapeuten) of consulten 5. Regiobijeenkomst eind 2019 6. Regelmatige updates van activiteiten & ontwikkelingen proeftuinen aan jullie


CONCRETE ACTIES LATEN ZIEN 1.

Businesscase opstellen in samenwerking met Antonius Ziekenhuis en Sint Maartsenskliniek (analyse verwijsstroom, verbeterpotentieel, en meer)

2.

Werken met survey/vragenlijsten: effecten van project


TERUGBLIK REGIOBIJEENKOMST

Lees het artikel over de regiobijeenkomst hier >>


Wat hebben we gedaan 12 maart? 1.

Opening en welkom door patiĂŤnt Wim Ulijn en adviseur Chantal Bekkers

2.

Uitkomsten proeftuinen en voorstel plan 2019

3.

In gesprek: gesprekstafels patiĂŤnten en zorgverleners met verschillende onderwerpen vanuit de bevindingen

4.

Uitwisselen eyeopeners gesprekstafels

5.

Iedereen kan iets doen voor artrosezorg: wat ga jij doen?

6.

Afsluiting


IN GESPREK

tijdens de regiobijeenkomst ‌ Tafel 3: Hoe kunnen mensen met artrose elkaar (meer en blijven) steunen?

Tafel 1: Wat moet iedereen weten over artrose pijn?

Tafel 2: Wat is artrose nu echt?

Tafel 4: Hoe vind je elkaar in de waan van de dag?

Tafel 5: Wat vraagt het van ons in 2019?


EYE OPENERS I • P i j n i s e r a l t i j d en levert veel onzekerheid op: pijnbestrijders zijn echt nodig als pijn dagelijks leven te zwaar belemmert • W a t i s a r t r o s e : beperkend, persoonlijk, veranderlijk, pijn, lastig. ‘Afname van kwaliteit van gewrichtskraakbeen met ontstekingsgewijze aanvallen van pijn en beperking.’ • O n d e r l i n g s t e u n : 1 op 1 contact is fijn, kijk goed naar het gebied. Ook groepscontact is prettig. Denk aan Alzheimer cafés en groepsaanbod van fysio’s. Nodig ambassadeurs uit bij zorgverleners, bij infoavonden: van 1 richtingsverkeer naar 2.

UIT DE GESPREKKEN


EYE OPENERS II • W a a n v a n d e d a g : Contact- via berichtje telefonische afspraak maken is het snelst, sillo app gebruiken, standaardiseer communicatie met gezicht/naam, kom via scholing bij elkaar. Nieuwe technologie t.a.v. communicatie gebruiken én elkaar face to face ontmoeten, dit geeft onderling vertrouwen. • P l a n 2 0 1 9 : Fysio’s meer creatief nadenken over verschuiving focus van consult naar ‘hoe help ik de patiënt thuis te blijven bewegen en volhouden, ook na het fysiotherapietraject’. Patiënten van ‘Zorgverlener los het voor me op’ naar hoe activeer ik mezelf thuis… apps, bewegen, nascholen.

UIT DE GESPREKKEN


IEDEREEN KAN IETS DOEN! Ik ga (over) morgen…. ______________________________ ______________________________ _____________________________

“een inte rco organiser llegiale lunch en thema ‘ar rondom het trose’” et “plannen maken m atiënten fysiotherapie en p enkomst” voor patiëntenbije

“artrosezorg b ij de beweegmakela ar v an d e wijk onder de aandacht brengen”


VRAGEN? Zorgverleners- heb je hulp of advies nodig? BEL OF MAIL

Marieke de Jong mdejong@raedelijn.nl (06 52674828) Katinka Visscher kvisscher@raedelijn.nl 06 14 53 63 37

Heb je artrose en heb je vragen of een goed idee? BEL OF MAIL

Aviva Nethe avivanethe@zorgbelanginclusief.nl 06 28104581


Uitkomsten proeftuinen 2018


PatiĂŤntervaringen Drie vragen aan artrosepatiĂŤnten

o >> e d i v r de o o v ier h k i l K


Locaties en deelnemers 8 dialoogsessies 49 patiĂŤnten 30 vrouwen 19 mannen 22 zorgverleners 8 huisartsen, 11 fysiotherapeuten, 3 orthopeden

+/- 75% is 60+ +/- 25% is 40 – 60 jaar

Dialoogsessies 1e en 2e ronde


OPBRENGSTEN & INZICHTEN DIALOOGSESSIES VANUIT PATIËNT PERSPECTIEF


GEDRAGSVERANDERING & BELEVING 1. Patiënten antwoorden wisselend. Veel patiënten geven aan dat hun gedrag deels of volledig is veranderd na de 1ste dialoog. Enkele patiënten daarentegen niet. De gedragsveranderingen hebben vooral te maken met meer en consequent bewegen, goed luisteren naar lichaam, pijnstilling, grenzen bewaken en een operatie. 2. Patiënten antwoorden wisselend. Deels zijn patiënten artrose niet anders gaan beleven. Voor andere patiënten is het juist wel verbeterd: artrose is ‘minder erg geworden’, pijnklachten nemen af en ze gaan uit van de mogelijkheden.


Adviezen, steunen, coachen, verhaal 3. Patiënten zijn zeer tevreden over de adviezen die zij vooral van de fysiotherapeut krijgen: zij ervaren de adviezen als waardevol. De adviezen zijn gericht op de mogelijkheden 4. Patiënten ervaren tijdens hun behandeling vooral een goede steun en coaching van de fysiotherapeut. Belangrijke factor is de relatie die met de fysiotherapeut is opgebouwd. Continuïteit is belangrijk. Voor enkele patiënten werkt de app stimulerend. 5. Patiënten antwoorden wisselend als het gaat om dezelfde taal tussen zorgverleners. Patiënten zijn overwegend tevreden. Enkele patiënten weten niet of de zorgverleners onderling contact gehad hebben met elkaar. Sommige patiënten vinden dat ze t.o.v. de 1ste dialoog nu wel beter gehoord worden door de betrokken zorgverleners.


UITSPRAKEN PATIĂ‹NTEN Ik ben na het dialooggesprek naar de fysiotherapeut gegaan om meer te gaan bewegen. Ik heb hoop gekregen dat ik mijn klachten nu beter onder controle kan houden.

Ik zet teg e een kookw nwoordig e in de tuin kker als ik w werkte ik erk. Eerst een tuin, nu e uur in de en half uu r

Ik heb overt mijn vade u r om ee igen dat h weten te e r gaan st naar de t juist goe d o kan v mdat dit d fysiothera is p ermin e deren (pijn) kla eut te chten .

alt het v n a d : k i t ssie dach e s g o o l a i d Na de ee. m l e w g o n j bij mi Ik let beter op mijn lichaam, ik loop bijvoorbeeld niet meer met een zware tas.


OPBRENGSTEN & INZICHTEN DIALOOGSESSIES VANUIT ZORGVERLENERS PERSPECTIEF


OPBRENGSTEN INZICHTEN

• Positief verbaasd over het effect van dialogen bij patiënten • Onderling contact tussen patiënten heeft positief effect: inzicht en relativering • We hebben nu meer één verhaal • Tijd gaat snel: van plannen naar doen kost tijd


OPBRENGSTEN DIALOGEN WAT ZIJN JULLIE GAAN DOEN?

ü Gezamenlijke consulten (nu 3 locaties) ü Gezamenlijke informatieavonden met en voor patiënten (4 locaties) ü Gezamenlijke lunch met fysio, huisarts en orthopeed (1 locatie) ü Geplande bijeenkomst huisarts/fysiotherapeuten: hoe doe jij stepped care (2 locaties) ü Do’s en Dont’s voor de patiënt tav bewegen, standaard format wat je op maat kunt maken met de patiënt. ü Smoelenboek orthopeden Antonius Ziekenhuis


UITSPRAKEN ZORGVERLENERS Ik besef meer hoe de beleving van artrose sterk kan verschillen per patiënt; verwachtingsmanagement is belangrijk Ik heb een beter beeld van elkaars visie.

Ik leg beter uit wat het belang is van bewegen, fysiotherapie en pijnmedicatie Ik vraag patiënten vaker zelf terug te komen: hoe gaat het?

Ik ver w de hu ijs minde rs isarts voor d nel terug naar e orth Ik vra o p eed. a belan g veel me e grijk is voo r naar wat r de p atiënt .


INFORMATIE A4 VOOR ZORGVERLENERS

Deze sheet met geleerde lessen uit de dialogen wordt verspreid onder huisartsen, fysiotherapeuten en de maatschap orthopedie


GEFACILITEERD DOOR