Page 1

www.radwag.pl

Nowy czujnik wagowy: Radwag MonoBLOCK™ Niezrównana powtarzalność wyników Ważenie dużych mas z najlepszą dokładnością

PM

Wagi precyzyjne wysokich udźwigów NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ


7HFKQRORJLD5$':$*0RQR%/2&.ƗXPRķOLZLDZDķHQLH QDZDķHNRGPJGRNJ]QDMZ\ķV]ÇGRNĂDGQRĘFLÇ Niezrównana powtarzalność wyników

Solidne wykonanie

Optymalizacja pracy

Wagi PM cechuje najwyższa dokładność pomiaru w określonych maksymalnych udźwigach. Zapewniają dokładność 0,01 g dla udźwigu rzędu 15 kg oraz dokładność 0,1 g dla udźwigu 50 kg.

Obudowa z termoformowalnego plastiku ABS oraz szalka ze stali nierdzewnej skutecznie chroni czujnik wagowy i układy elektroniczne przez zalaniem, zapyleniem i uszkodzeniem oraz zapewnia ochronę przed substancjami chemicznymi.

Zastosowanie dużej szalki umożliwia realizację naważania lub recepturowania wielu komponentów na jednej wadze w jednym pojemniku.

Seria PM wyposażona została w najnowszy, innowacyjny system pomiarowy RADWAG MonoBLOCK™. Zastosowanie nowej, opatentowanej przez RADWAG, technologii systemu pomiarowego gwarantuje stabilność powtarzalności w czasie na poziomie sd<1d. Rozwiązanie to cechuje również bardzo duża odporność na zmiany warunków środowiskowych.

Wbudowany 4-punktowy system zabezpieczenia przed przeciążeniem zapewnia bezpieczeństwo wagi przy nadmiernych udźwigach. Solidna konstrukcja wagi została przystosowana do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Optymalizuje to proces pracy zarówno w laboratorium, jak i w procesach produkcyjnych. Używanie jednej wagi do wielu potrzeb znacząco ogranicza koszty zakupu kolejnych wag i zwiększa wydajność pracy.

Bogactwo funkcji i aplikacji

Więcej niż ważenie!

Wagi PM oferują szereg zaawansowanych aplikacji wagowych, wysoce podnoszących ich funkcjonalność.

Wagi serii PM, jako zaawansowane technologicznie urządzenia oferujące – oprócz podstawowego trybu ważenia - szeroki zakres wyspecjalizowanych trybów pracy. Duże kolorowe ekrany ułatwiają pracę w poszczególnych trybach, zapewniając użytkownikowi w pełni intuicyjną obsługę urządzenia.

Szeroka gama przydatnych funkcji użytkowych ułatwia operatorowi pracę z urządzeniem.


:DJL30]DSHZQLDMĂ&#x2021;EH]NRPSURPLVRZĂ&#x2021;HUJRQRPLĂ&#x2122; V]HURNĂ&#x2021;JDPĂ&#x2122;]DVWRVRZDÄ&#x201E;LZ\VRNLNRPIRUWREVÄ&#x201A;XJL

Zastosowanie dĹ&#x201A;ugiego przewodu umoĹźliwia umieszczenie terminala w najwygodniejszym dla uĹźytkownika miejscu. DziÄ&#x2122;ki specjalnemu uchwytowi, terminal moĹźe zostaÄ&#x2021; umocowany na Ĺ&#x203A;cianie, na linii wzroku operatora.

SeriÄ&#x2122; PM wyposaĹźono w najniĹźszÄ&#x2026; w swojej klasie platformÄ&#x2122; wagowÄ&#x2026; (tylko 11 cm). RozwiÄ&#x2026;zanie to ogranicza zmÄ&#x2122;czenie uĹźytkownika podczas dĹ&#x201A;ugotrwaĹ&#x201A;ego odwaĹźania duĹźych mas.

11 cm

Ergonomia uĹźytkowania

Personalizacja ustawieĹ&#x201E; i zgodnoĹ&#x203A;c z CFR21 Nowoczesne terminale wagowe zastosowane w wagach PM umoĹźliwiajÄ&#x2026; przystosowanie ustawieĹ&#x201E; wagi do wymagaĹ&#x201E; uĹźytkownika. GwarantujÄ&#x2026; teĹź bezpieczeĹ&#x201E;stwo danych oraz ograniczenie dostÄ&#x2122;pu osobom niepowoĹ&#x201A;anym. DuĹźy dotykowy wyĹ&#x203A;wietlacz z przejrzystym ukĹ&#x201A;adem menu sprawia, Ĺźe obsĹ&#x201A;uga urzÄ&#x2026;dzenia staje siÄ&#x2122; prosta jak nigdy dotÄ&#x2026;d.

Bezprzewodowa komunikacja wagi z terminalem umoĹźliwia bezpiecznÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; urzÄ&#x2026;dzenia w dygestorium lub komorze glove box, podczas odwaĹźania toksycznych substancji (chemikalia, trujÄ&#x2026;ce opary itp).

Wagi serii PM oferujÄ&#x2026; peĹ&#x201A;nÄ&#x2026; zgodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ze standardem CFR21. Jako jedyne na rynku umoĹźliwiajÄ&#x2026; stosowanie wymogĂłw CFR21 zaimplementowanych w oprogramowaniu wagi (modele 4Y).

WspĂłĹ&#x201A;praca z urzÄ&#x2026;dzeniami zewnÄ&#x2122;trznymi Rozbudowany interfejs komunikacyjny wag PM pozwala na podĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie do nich licznych urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; peryferyjnych.

Komputer

Drukarka

ModuĹ&#x201A; warunkĂłw Ĺ&#x203A;rodkowiskowych

Czytnik RFID

Kontroler PLC

Sygnalizator Ĺ&#x203A;wietlny

Klawiatura

Dodatkowy wyĹ&#x203A;wietlacz

Skaner kodĂłw kreskowych


Dokładność odczytu [d]

Obciążenie wstępne

Obciążenie minimalne [Min]

Obciążenie maksymalne [Max]

0,01 g

1 kg

0,5 g

10 kg

PM 10.4Y

-15 kg

0,01 g

1,5 kg

0,5 g

15 kg

PM 15.4Y

-35 kg

0,1 g

3,5 kg

5g

35 kg

PM 35.4Y

-50 kg

0,1 g

5 kg

5g

50 kg

PM 50.4Y

-10 kg

0,01 g

1 kg

0,5 g

10 kg

PM 10.C32

-15 kg

0,01 g

1,5 kg

0,5 g

15 kg

PM 15.C32

-35 kg

0,1 g

3,5 kg

5g

35 kg

PM 35.C32

-50 kg

0,1 g

5 kg

5g

50 kg

PM 50.C32

3s

-10 kg

2 ppm/°C w 15 ÷ 35 °C

Zakres tary

3s

82 g

±0,3 g

2 ppm/°C w 15–35 °C

8,2 g

±0,3 g

3s

82 g

Wewnętrzna

±0,03 g

2 ppm/°C w 15 ÷ 35 °C

8,2 g

5” kolorowy graficzny

±0,03 g

3s

8,2 g

Wewnętrzna

347 × 259 mm

±0,3 g

2 ppm/°C w 15–35 °C

0,82 g

5” kolorowy graficzny

PUE C32

±0,3 g

3s

8,2 g

Wewnętrzna

347 × 259 mm

TAK

±0,03 g

2 ppm/°C w 15–35 °C

0,82 g

5” kolorowy graficzny

PUE C32

TAK

±0,03 g

3s

82 g

Wewnętrzna

200 × 185 mm

TAK

Liniowość

2 ppm/°C w 15 ÷ 35 °C

8,2 g

5” kolorowy graficzny

PUE C32

TAK

TAK

Powtarzalność (masa nominalna)*

3s 82 g

Wewnętrzna

200 × 185 mm

TAK

0,04 g

2 ppm/°C w 15–35 °C

8,2 g

5,7” kolorowy dotykowy

PUE C32

TAK

TAK

0,15 g

3s 8,2 g

Wewnętrzna

347 × 259 mm

TAK

0,1 g

2 ppm/°C w 15–35 °C

0,82 g

5,7” kolorowy dotykowy

PUE 7.1

TAK

TAK

0,04 g

Czas stabilizacji

8,2 g Wewnętrzna

347 × 259 mm

0,004 g

Dryft czułości

0,82 g

5,7” kolorowy dotykowy

PUE 7.1

TAK

0,015 g

Minimalna naważka USP

Wewnętrzna

200 × 185 mm

0,01 g

Minimalna naważka (U=1%, k=2)

5,7” kolorowy dotykowy

PUE 7.1

TAK

TAK

0,004 g

Adiustacja

200 × 185 mm

TAK

0,04 g

Wyświetlacz

PUE 7.1

TAK

TAK

+10 ÷ +40 °C

0,15 g

Wymiary szalki

TAK

+10 ÷ +40 °C

12 ÷ 16 V DC / 0,5A

0,1 g

Rodzaj terminala

TAK

TAK

+10 ÷ +40 °C

12 ÷ 16 V DC / 0,5A

10 kg

0,04 g

USB typu A

TAK

+10 ÷ +40 °C

12 ÷ 16 V DC / 0,5A

10 kg

0,004 g

USB typu B

TAK

TAK

+10 ÷ +40 °C

12 ÷ 16 V DC / 0,5A

9,8 kg

0,015 g

RS 232

TAK

+10 ÷ +40 °C

12 ÷ 16 V DC / 0,5A

9,8 kg

0,01 g

Ethernet

+10 ÷ +40 °C

12 ÷ 16 V DC / 0,5A

10 kg

0,004 g

Wireless Connection

+10 ÷ +40 °C

12 ÷ 16 V DC / 0,5A

10 kg

Powtarzalność (masa minimalna)*

Cyfrowe IN/OUT

12 ÷ 16 V DC / 0,5A

9,8 kg

Temperatura pracy** Zasilanie

9,8 kg

** Waga zachowuje parametry zgodne z zatwierdzeniem typu w temperaturze +15 ÷ +35 °C

Masa netto

* Powtarzalność jest wyrażona jako odchylenie standardowe z 10 postawień obciążenia

ZZZUDGZDJSO

Profile for RADWAG

PM - Wagi precyzyjne wysokich udźwigów  

PM - Wagi precyzyjne wysokich udźwigów  

Profile for radwag5